You are on page 1of 6

BI TP LOGIC Cu 1: Trong cc cu di y, cu no l mnh ? Gi tr chn l ca cc mnh l g? a. b. c. d. e. f. g. Boston l th ph ca bang Massachusetts. Miami l th ph ca bang Florida. 2 + 3 = 5. 5 + 7 = 10. x + 2 = 11. Tr li cu hi ny.

x + y = y + x i vi mi cp s thc ca x v y

Cu 2: Trong cc cu di y cu no l mnh ? Xc nh gi tr chn l ca cc mnh . a. b. c. d. e. f. Khng c i qua. By gi l my gi? Khng c rui en Maine. 4 + x = 5. x + 1 = 5 nu x = 1. x + y = y + z nu x = z.

Cu 3: Tm ph nh ca tng mnh sau: a. b. c. d. Hm nay th nm. Khng c nhim New Jersey. 2 + 1 = 3. Ma h Maine nng v nng.

Cu 4: Cho p v q l hai mnh P: Ti mua v x s tun ny. Q: Ti trng gii c c 1 triu la hm th su. Hy din t cc mnh sau bng cu thng thng: a. b. c. d. e. p pvq p > q p^ q p <> q

f. p > q

g. p ^ q h. p v (p ^ q) Cu 5: Cho p v q l hai mnh P: Nhit di khng Q: Tuyt ang ri Dng p, q v cc lien kt logic vit cc mnh sau: Nhit di khng v tuyt ri. Nhit di khng nhng khng c tuyt. Nhit di khng v khng c tuyt. C tuyt ri hoc nhit di khng (hoc c hai). Nu nhit di khng th cng c tuyt ri. Hoc nhit di khng hoc c tuyt ri, nhng s khng c tuyt nu nhit di khng. g. Nhit di khng l cn v c tuyt ri. a. b. c. d. e. f. Cu 6: Cho p, q v r l cc mnh P: Bn b cm. Q: Bn b trt k thi cui kho. R: Bn c ln lp. Hy din t cc mnh sau thnh cu thng thng: a. p > q b. q <> r c. q > r d. p v q v r e. (p ^ q) v (q ^ r) Cu 7: Cho p v q l cc mnh P: Bn li xe trn 65 dm/gi. Q: Bn b pht v chy qu tc . Hy vit cc mnh sau y bng p, q v cc lin kt logic:

a. b. c. d. e. f.

Bn khng li xe qu 65 dm/gi. Bn li xe qu 65 dm/gi, nhng khng b pht qu tc . Bn s b pht chy qu tc nu bn li xe qu 65 dm/gi. Nu bn khng li xe qu 65 dm/gi, th bn s khng b pht qu tc . Bn b pht qu tc , nhng bn khng li xe qu 65 dm/gi. Bt c khi no b pht qu tc l bn ang li xe qu 65 dm/gi.

Cu 8: Cho p v q l cc mnh P: Bn t im A trong k thi cui kho. Q: Bn lm ht cc bi tp trong cun sch ny. Hy vit cc mnh sau bng p, q v cc lin kt logic: a. Bn t im A trong lp ny, nhng bn khng lm ht cc bi tp trong sch ny. b. Bn t im A k thi cui kho, bn lm ht cc bi tp trong sch ny, v bn xp loi A trong lp ny. c. Bn t loi A ca lp ny, l iu cn thit bn t im A k thi cui kho. d. Bn t im A thi cui kho, nhng bn khng lm ht cc bi tp trong sch ny, tuy nhin bn vn xp loi A trong lp ny. e. t im A trong k thi cui kho v lm ht cc bi tp trong sch ny l xp loi A trong lp ny. f. Bn s xp loi A trong lp ny nu v ch nu bn lm ht cc bi tp trong sch hoc t im A thi cui cp. Cu 9: Xc nh mnh sau y l ng hoc l sai: a. b. c. d. e. f. g. h. Nu 1 + 1 = 2, th 2 + 2 = 5. Nu 1 + 1 = 3, th 2 + 2 = 4. Nu 1 + 1 = 3, th 2 + 2 = 5. Nu ln c th bay, th 1 + 1 = 3. Nu 1 + 1 = 3, th Thng tn ti. Nu 1 + 1 = 3, th ln c th bay. Nu 1 + 1 = 2, th ln c th bay. Nu 2 + 2 = 4, th 1 + 2 = 3.

Cu 10: i vi tng cu sau y, hy xc nh n hm hoc bao hm hay hoc loi tr. Gii thch p n ca bn. a. b. c. d. C kinh nghim v C++ hoc Java l cn thit. Ba cm tra c xa lt hoc sp. nhp cnh vo mt nc, bn cn c h chiu hoc th ng k c tri. Cng b hoc loi b.

Cu 11: i vi tng cu sau y, hy cho bit cu mang ngha no nu hoc ny l mt hoc bao hm (tc l mt tuyn) i li vi hoc loi tr. Theo bn trong hai ngha ca hoc ngha no l hm nh? a. hc c ton ri rc, bn phi hc qua ton gii tch hoc tin hc. b. Khi mua mt chic t mi ca hng Acme Motor bn s c bt li 2000$ tin mt hoc c n 2% gi tr chic xe. c. Ba n ti cho hai ngi gm hai mn ct A hoc ba mn ct B. d. Trng s ng ca nu tuyt ri dy hn 60 phn hoc gi lnh di 150. Cu 12: Cu chuyn ca mt ngi Sicile k rng c mt ngi th co mt thnh ph xa, anh ta ch c th n bng cch i theo mt con ng ni nguy him co ru cho nhng ngi khng t co c, v ch co cho nhng ngi m thi. C th c ngi th co nh vy khng? Cu 13: Tt c nhng ngi dn mt ngi lng ho lnh n lun ni thc hoc lun ni di. Dn lng ch tr li ng hoc khng i vi cc cu tr li ca khch du lch. Gi s bn ang l mt khch du lch vng ny i n ng ba ng. Mt nhnh dn n cc di tch m bn mun tham quan, cn nhnh kia th dn su vo rng rm. C mt ngi dn lng ang ng ng ba. Bn hy hi anh ta mt cu nh th no c th xc nh c li i cho mnh. Cu 14: Mt nh thm him b mt nhm th dn n tht ngi bt. C hai loi th dn ny: lun ni tht v lun ni di. H s nng tht nh thm him nu ng ta khng xc nh c mt ngi trong nhm l loi ni di hay loi ni tht. ng ta ch c php hi mt cu hi m thi. a. Hy gii thch ti sao cu hi Anh l ngi ni di? khng t kt qu? b. Tm cu hi m nh thm him dng xc nh ngi th dn l loi ni di hay loi ni tht. Cu 15: Vit tng cu trong cc cu sau y di dng nu p th q theo ngn ng thng thng. (Gi : tham kho danh sch cc cch thng thng dng din t cc ko theo) a. b. c. d. e. f. g. S c tuyt khi no c gi ng bc. Cy to s n hoa nu tri m ko di trong mt tun. Nu i Piston dnh chc v ch l ng h nh bi i Lakers. Cn phi i 8 dm na mi ti c nh Longs Peak. Ni ting th gii l c phong gio s. Nu bn cho xe chy hn 400 dm, bn cn phi mua thm xng. Giy bo hnh ca bn cn hiu lc nu bn mua u my CD ca mnh cha qu 90 ngy.

Cu 16: Vit cc cu sau y trong dng nu p th q theo ngn ng thng thng. (Gi : tham kho cc cch dng din t cc ko theo lit k). a. Ti s nh gi cho bn a ch ny ch khi no bn gi cho ti thng ip email. b. Bn sinh ra ti M l bn l cng dn ca nc ny. c. Nu gi li c v ghi bi ca bn, th s l mt ti liu tham kho tt trong cc lp sau ny ca bn. d. i Red Wings s ot cp Standley nu th mn ca h chi tt. e. Vic bn nhn c ch lm hm rng bn c s tn nhim cao nht. f. B bin ny s b xi mn khi no c bo. g. Cn phi c mt password hp l mi ng nhp vo server ny c. Cu 17: Vit cc mnh sau y trong dng p nu v ch nu q theo ngn ng thng thng. a. Nu ngoi tri nng bn mua mt que kem, v nu bn mua mt que kem th ngoi tri nng. b. thng trong cuc tranh c ny, iu kin cn v l bn thng s phiu bu. c. Bn ch thng tin nu bn c nhiu mi quan h, v bn c nhiu mi quan h khi no bn thng tin. d. Nu hay xem TV tr c bn s suy nhc v ngc li. e. Tu chy tr vo ng nhng ngy no ti i tu. Cu 18: Vit cc mnh sau y trong dng p nu v ch nu q theo ngn ng thng thng. a. bn c xp loi A trong lp ny, iu kin cn v l bn phi hc gii cc bi tp ca ton hc ri rc. b. Nu bn c bo thng xuyn, bn s thng tho tin tc, v ngc li. c. Tri ma nu l ngy cui tun v l ngy cui tun nu tri ma. d. Bn c th nhn thy lo ph thu ch khi lo khng , v lo ph thu khng ch khi bn c th nhn thy lo. Cu 19: Pht biu mnh o v phn o ca cc ko theo sau: a. Nu hm nay tuyt ri, ngy mai ti s trt tuyt. b. Ti s n lp bt k khi no c thi vn p. c. S nguyn dng l s nguyn t ch khi n khng chia ht cho bt c s nguyn no tr chnh n v 1. Cu 20: Pht biu mnh o v phn o ca cc ko theo sau: a. Nu m nay tuyt ri, ti s nh. b. Ti s ra bi tm bt k ngy no tri nng. c. Khi ti thc khuya, ti cn phi ng n tra.

Cu 21: Thnh lp bng chn l cho cc mnh phc hp sau y: a. p ^ p b. p v p c. (p v p) > q d. (p v q) > (p ^ q) e. (p > q) <> (q > p) f. (p > q) <> (q > p) Cu 22: Thnh lp bng chn l cho cc mnh phc hp sau y: a. p + q