You are on page 1of 1

A.4. BN DN - Cu to: Lm t cc loi cht bn dn. - Nguyn l: S phn cc ca cc cht bn dn b nh hng bi nhit .

- u im: R tin, d ch to, nhy cao, chng nhiu tt, mch x l n gin. - Khuyt im: Khng chu nhit cao, km bn. - Thng dng: o nhit khng kh, dng trong cc thit b o, bo v cc mch in t. - Tm o: -50 <150 D.C.

Cm bin nhit Bn Dn l nhng loi cm bin c ch to t nhng cht bn dn. C cc loi nh Diode, Transistor, IC. Nguyn l ca chng l da trn mc phn cc ca cc lp P-N tuyn tnh vi nhit mi trng. Ngy nay vi s pht trin ca ngnh cng ngh bn dn cho ra i rt nhiu loi cm bin nhit vi s tch hp ca nhiu u im: chnh xc cao, chng nhiu tt, hot ng n nh, mch in x l n gin, r tin,. Ta d dng bt gp cc cm bin loi ny di dng diode ( hnh dng tng t Pt100), cc loi IC nh: LM35, LM335, LM45. Nguyn l ca chng l nhit thay i s cho ra in p thay i. in p ny c phn p t mt in p chun c trong mch.

IC cm bin nhit LM35

Cm bin nhit dng Diode

Gn y c cho ra i IC cm bin nhit cao cp, chng h tr lun c chun truyn thng I2C ( DS18B20 ) m ra mt xu hng mi trong th gii cm bin.

IC cm bin nhit DS18B20 Lu khi s dng: V c ch to t cc thnh phn bn dn nn cm bin nhit Bn Dn km bn, khng chu nhit cao. Nu vt ngng bo v c th lm hng cm bin. Cm bin bn dn mi loi ch tuyn tnh trong mt gii hn no , ngoi di ny cm bin s mt tc dng. Ht sc quan tm n tm o ca loi cm bin ny t c s chnh xc. Loi cm bin ny km chu ng trong mi trng khc nghit: m cao, ha cht c tnh n mn, rung sc va chm mnh.