You are on page 1of 1

DOWN SENDROMU lk kez 1866 da Longdon DOWN tarafndan mongoloid grnmde ve zeka gerilii ile birlikte bulunan bir

sendrom olarak bulunmutur. 21. kromozumun yer deitirmesi veya birlememesinden dolay meydana gelmektedir. Kromozamlar hcremizde bulunan tm bilgileri tayan bizim bireysel farkllmzn yan sra anne babamza benzerliimizi salayan DNA'lardan (DeoksiRiboNkleikasit) olumu cisimlerdir. Anne babalar ocuklarna kendi kaltsal zelliklerini yumurta ve sperm hcreleri ile verirler. Bu hcrelerde 23 kromozom vardr. sonuta anne ve babann eit katsaysyla (23+23) 46 kromozomlu dllenmi yumurta oluur. Bazen yumurta hcresi oluurken bir hata nedeniyle anne veya baba 23 yerine 24 kromozom verir. Bylelikle 47 kromozomlu emriyo oluur. DOWN SENDROMUNUN KARAKTERSTK ZELLKLER YZ :Yz yuvarlak ve basktr. Gzler ekik olup, kapaklarnda kvrm mevcuttur. ocuk bydke bu kvrm belirgin hale gelir. Yine baz ocuklarda zellikle gz rengi aksa, gzn renkli erevesinden ie doru beyaz lekeler vardr. Bu lekeler zamanla kaybolur. Gz kapaklarnda ime ve apaklanma grlr. Burun kk ve kalkk, burun kk basktr. Yzn yuvarlak olmas nedeniyle gzler birbirinden ayrk dururlar. Gz kaslarnn zayf olmas nedeniyle gzlerde alk olabilir. Az kk olduu iin dil darda durabilir. Bu nedenle salya akmas ve az kenarlarnda atlaklar oluabilir. Dil zerinde yarklar vardr. Kulaklar biraz aada olup, kulak yolu dar kktr. Kulak iltihaplanmalar ve iitme problemleri yaygndr. BAI: Ba bask arkas dzleme eilimindedir. Sa, ka ve kirpikler ou kez seyrek ve yumuaktr. BOYUN: Genellikle ksa ve genitir. GVDE : Ksa ve geni grnr. Karn geni ve bombe grnmnde olup gbek veya kaskta ftk grlebilir. KOL VE BACAKLAR:Genellikle gevek bir yap grnr. Ayn grnm el ve ayak iin de geerlidir. TEDAVS: Down Sendromunun tbbi anlamda tedavisi bulunmamaktadr. Kromozom bozukluundan kaynakland ve kaltsal olduu iin sadece hamileliin ilk aylarnda 3'l kan testi ile ocuun Down'lu olup olmad renilebilmekte ve Down'lu ise krtaj yaplabilmektedir.