You are on page 1of 3

Bi tp h phng trnh

Gii cc h phng trnh sau :


x + xy + y = 1
(MTCN 99)
1, 2
2
x
y
+
y
x
=

x2y + y2x = 30
(BK 93)
3, 3 3
x + y = 35
x2 + y2 + xy = 7
(SP1 2000)
5, 4 4 2 2
x + y + x y = 21

x2 + y2 = 5
(NT 98)
2, 4 2 2 4
x x y + y = 13
x3 + y3 = 1
(AN 97)
4, 5 5
2
2
x + y = x + y
x + y + xy = 11
(QG 2000)
6, 2 2
x
+
y
+
3(
x
+
y
)
=
28

x
y
7
+
=
+1

x
xy (HH 99)
7, y

x xy + y xy = 78

(x + y)(1+ xy) = 5

(NT 99)
8,
(x2 + y2 )(1+ 1 ) = 49

x2y2

1 1

x + y+ x + y = 4

(AN 99)
9,
1
1
2
2
x + y + +
=4

x2 y2

x(x + 2)(2x + y) = 9
(AN 2001)
10, 2
x + 4x + y = 6

x2 + x + y + 1 + x + y2 + x + y + 1 + y = 18
(AN 99)
11,
x2 + x + y + 1 x + y2 + x + y + 1 y = 2
y + xy2 = 6x2
x(3x + 2y)(x + 1) = 12
(
BCVT

97)
(SP1 2000)
12, 2
13,
2 2
2
x
+
2
y
+
4
x

8
=
0
1
+
x
y
=
5
x

2x2 3x = y2 2
x+ y = 4
(
HVQHQT

2001)
(QG 2000)
14, 2 2 3 3
15, 2
2
(
x
+
y
)(
x
+
y
)
=
280
2
y

3
y
=
x

1 3

2x + =
2

y x
x = 3x y

(MTCN 98)
(QG 99)
16, 2
17,
1
3
y = 3y x
2y + =

x y
x = 3x + 8y
(QG 98)
18, 3
y = 3y + 8x
3

x + 5 + y 2 = 7
(NN1 2000)
20,
y + 5 + x 2 = 7

2x + y = x2
(TL 2001)
19,
3
2y + x =

y2

y2 + 2
3
y
=

x2

(KhiB 2003)
21,
2
3x = x + 2

y2

3x2 2xy = 16
(HH TPHCM )
22, 2
2
x 3xy 2x = 8
x2 2xy + 3y2 = 9
(HVNH TPHCM )
24, 2
2
2x 13xy + 15y = 0

1+ x3y3 = 19x3
(TM 2001)
23,
2
2
y + xy = 6x
2y(x2 y2 ) = 3x
(M C 97)
25, 2 2
x(x + y ) = 10y

Bi tp phng trnh -bt phng trnh v t


Gii cc phng trnh sau:
1, x + 3 + 6 x = 3

2, x + 9 = 5 2x + 4

3, x + 4 1 x = 1 2x

4, (x 3) 10 x2 = x2 x 12

5, 3 x + 4 3 x 3 = 1

6, 3 2x 1 + 3 x 1 = 3 3x + 1

7, 2 x + 2 + x + 1 x + 1 = 4(khiD 2005)

8,

x + 2 x 1 x 2 x 1 = 2(BCVT 2000)
9, 3(2 + x 2) = 2x + x + 6(HVKTQS 01)
10, 2x2 + 8x + 6 + x2 1 = 2x + 2(BK 2000)
11,

5 2
5 2
x + 1 x2 +
x 1 x2 = x + 1(PCCC 2001)
4
4

12, x(x 1) + x(x + 2) = 2 x2 (SP 2 2000A)


13, 2x2 + 8x + 6 + x2 1 = 2x + 2(HVKTQS 99)
Tm m phng trnh :
14, x2 + mx + 2 = 2x + 1(KhiB 2006)
c 2 nghim phn bit
15, 2x2 + mx = 3 x(SPKT TPHCM )

c nghim

16, 2x2 + mx 3 = x m(GT 98)


Gii cc phng trnh sau :
17, x2 + x2 + 11 = 31

c nghim

19, x2 3x + 3 + x2 3x + 6 = 3(TM 98)


21, x2 + 2x + 4 = 3 x3 + 4x

18, (x + 5)(2 x) = 3 x2 + 3x
20, 2x2 + 5x 1 = 7 x3 1
22,

3 x + x2 2+ x x2 = 1(NT 99)
23, x + 1 + 4 x + (x + 1)(4 x)(NN 20001)
24, x + 4 x2 = 2 + 3x 4 x2 (M C 2001)
25, x 2 + 4 x = x2 6x + 11
26, 2x 3 + 5 2x + 4x x2 6 = 0(GTVT TPHCM 01)
27, 3x 2 + x 1 = 4x 9 + 2 3x2 5x + 2(HVKTQS 97)

x2 + 7x + 4
= 4 x(DL ng 2000)
x+ 2
2x 3 1 1
3
+
+
= 2(GT 95)
x+ 1
2 2x
x
=2 2
30, x +
x2 1
28,

29,

31,

1+ 1 x2 = x(1+ 2 1 x2 )
32, (4x 1) x2 + 1 = 2x2 + 2x + 1( 78)

33,

x2 + 3x + 1 = (x + 3) x2 + 1(GT 01)
34, 2(1 x) x2 + 2x 1 = x2 2x 1

35, x2 + x + 1 = 1( XD 98)

36, 3 2 x = 1 x 1(TCKT 2000)


38,

7 x 3 x 5

= 6 x(C KimSt)

7 x + x 5
Gii cc bt phng trnh sau :
1, (x 1)(4 x) > x 2(M C 2000)
3

3, x + 3 2x 8 + 7 x(AN 97)

37, 3 x + 7 x = 1(Lut 96)


39, x3 + 1 = 23 2x 1
2, x + 1 > 3 x + 4(BK 99)
4,

x + 2 3 x < 5 2x(TL 2000)


5, (x 3) x2 4 x2 9( 11)
7,

x2
(1+ x + 1)2

6,

1 1 4x2
< 3(NN 98)
x

> x 4(SPVinh 01)

12 + x x2
12+ x x2

(Hu 99)
x 11
2x 9
9, x2 + 3x + 2 + x2 + 6x + 5 2x2 + 9x + 7(BK 2000)
10, x2 4x + 3 2x2 3x + 1 x 1(KT 2001)
11, 5x2 + 10x + 1 7 x2 2x( 135)
12, 4 (4 x)(2 + x) x2 2x 12( 149)
13, (x3 + 1) + (x2 + 1) + 3x x + 1 > 0( XD 99)
3
1
< 2x +
7(ThiNguy n 2000)
14, 3 x +
2x
2 x
15, x(x 4) x2 + 4x + (x 2)2 < 2(HVNH 99)

8,