You are on page 1of 1

Pravila prezentacije Zauzeti najbolji poloaj

&

1.

2. Stajati korak od plakata 3. Drati mirno ruku na onome to se pokazuje 4. Ne itati sa plakata 5. Ne preskakati tekst 6. Ne samo proitati plakat - prokomentarisati ga

Kada vie ljudi dri prezentaciju:

Ne okretati lea drugima

Stajati na strani sadraja koji prezentujemo Utvrditi redosled prezentacije Odrati kontinuitet u prezentaciji

&