You are on page 1of 3

Porodiljsko odsustvo i naknada zarade za vreme porodiskog odsusustva

Za priznavanje prava na porodiljsko odsustvo i odsustvo sa rada radi nege deteta licima koja samostalno obavljaju delatnost i za priznavanje prava na naknadu zarade (VLASNICI STR), prilae se: zahtev za priznavanje prava na porodiljsko odsustvo i odsustvo sa rada radi nege deteta (za vlasnike) zahtev za priznavanje prava na naknadu zarade reenje o samostalnom obavljanju delatnosti Poresko reenje uprava javnih prihoda (prosena mesena osnovica na koju se plaaju doprinosi za obavezno osiguranje u poslednjih est meseci pre meseca u kome je zapoeto korienje porodiljskog odsustva umanjena za iznos poreza i doprinosa koji se na tu osnovicu obraunavaju) izdaje Republika uprava javnih prihoda Odeljenje za utvrivanje i naplatu javnih prihoda Panevo Reenje nadlenog organa o privremenom zatvaranju STR, odnosno poveravanju voenje STR drugom licu (strunom poslovoi) reenje donosi Optinska uprava optine Panevo Odeljenje za privredu i privatno preduzetnitvo Dokaz o privremenoj spreenosti za rad - doznaka (ifra 080) izdaje lekar specijalista Izvod iz matine knjige roenih za novoroene ili otpusna lista iz bolnice, kao i izvodi iz knjige roenih za svu decu u porodici obrazac NZ-1 Preuzmite potreban zahtev

Zahtev za ostvarivanje prava na porodiljsko odsustvo i odsustvo sa rada radi nege deteta i naknadu zarade za vreme porodiljskog odsustva i odsustva sa rada radi nege deteta Za priznavanje prava na porodiljsko odsustvo i odsustvo sa rada radi nege deteta zaposlenih kod lica koja samostalno obavljaju delatnosti i priznavanje prava na naknadu zarade, prilae se: zahtev za priznavanje prava zahtev za naknadu zarade ugovor o radu sa poslodavcem

potvrda poslodavca o duini radnog staa korisnika neprekidno i neposredno pre ostvarivanja prava Dokaz o privremenoj spreenosti za rad - doznaka (ifra 080) izdaje lekar specijalista Izvod iz matine knjige roenih za novoroene ili otpusna lista iz bolnice, kao i izvodi iz knjige roenih za svu decu u porodici fotokopija zdravstvene knjiice majke, odnosno korisnika prava obrazac NZ-1 Preuzmite potreban zahtev

Zahtev za ostvarivanje prava na porodiljsko odsustvo i odsustvo sa rada radi nege deteta i naknadu zarade za vreme porodiljskog odsustva i odsustva sa rada radi nege deteta Za priznavanje prava na naknadu zarade za vreme porodiljskog odsustva i odsustva sa rada radi nege deteta (privredna drutva), prilae se: zahtev za priznavanje prava na naknadu zarade reenje poslodavca o priznavanju prava na porodiljsko odsustvo i odsustvo sa rada radi nege deteta potvrda poslodavca o duini radnog staa korisnika neprekidno i neposredno pre ostvarivanja prava izvetaj o privremenoj spreenosti za rad izvod iz matine knjige roenih za decu obrazac NZ-1

Preuzmite potreban zahtev

Zahtev za ostvarivanje prava na porodiljsko odsustvo i odsustvo sa rada radi nege deteta i naknadu zarade za vreme porodiljskog odsustva i odsustva sa rada radi nege deteta Za priznavanje prava na odsustvo sa rada radi posebne nege deteta ili druge osobe, prilae se: zahtev za priznavanje prava

zahtev za naknadu zarade nalaz i miljenje Komisije za razvrstavanje dece ometene u psihofizikom razvoju izvetaj o privremenoj spreenosti za rad reenje o priznavanju prava na posebnu negu (firma) Preuzmite potreban zahtev

deteta

Zahtev za ostvarivanje prava na naknadu zarade za vreme posebne nege

Za ostvarivanje prava na bebi paket i njegovo preuzimanje iz Apoteke Panevo Panevo, Apoteka II, Svetozara Miletia 11. , roditelji prilau: potvrdu Sekretarijata za javne slube i socijalna pitanja Optinske uprave optine Panevo o ostvarivanju prava na bebi paket, koju dobijaju na osnovu: izvoda iz matine knjige roenih za dete (moe i fotokopija) fotokopije line karte, odnosno izbeglike legitimacije ili legitimacije raseljenih lica