UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI FACULTATEA DE BUSINESS SPECIALIZAREA ADMINISTRAREA AFACERILOR

RAPORT DE SINTEZĂ PROIECT „Înfiinţarea unui centru de zi în sat Sărata, jud. Cluj”

Coordonator ştiinţific, Conf. Univ.dr. Liciniu-Alexandru Kovács

Masteranzi, Ciaca Nelia-Cristina Coroian Bianca Grama Florina Cluj-Napoca

2011 

Datorită situaţiei fără precedent.1. 1. Durata efectivă de implementare a proiectului este de 12 luni. Mai mult de 60 de familii depind de ajutorul social pe care îl acordă statul român. Marea parte dintre familiile dependente social sunt familii de rromi. respectiv abandon şcolar.2 Când: Proiectul va fi implementat în perioada 2004 – 2005. Obiectivele Centrului de Zi sunt reducerea numărului de copii aflaţi în situaţie de risc de eşec şcolar. 1. Acest proiect este menit să amelioreze condiţiile de viaţă a acestui grup defavorizat de 55 de elevi (din care se va selecta grupul ţintă). comuna Panticeu. Aceştia vor avea un program flexibil. comuna Panticeu. Iniţiativa aparţine comunităţii locale şi beneficiarii (grupul ţintă) sunt membrii defavorizaţi ai acesteia. 1.4 Dimensiune: Proiectul va influenţa întreaga comunitate a satului Sărata prin facilitarea integrării copiilor rromi în programul de învăţământ obligatoriu. jud. Un alt obiectiv este conştientizarea părinţilor asupra importanţei educaţiei şcolare a copiilor lor. Satul şi comuna nu pot oferi (deocamdată) locuri de muncă pentru adulţi. În plus există familii de rromi care nu beneficiază de prestaţii sociale din partea statului. în ipoteza reuşitei acestui proiect. comuna Panticeu. în cadrul acestui Centru de Zi copii vor beneficia şi de o masă. Cluj. 1. părinţii îşi asumă responsabilitatea trimiterii la şcoală a copiilor şi acordul cu privire la activităţile desfăşurate în Centrul de Zi. Jud. Comuna Panticeu. rata abandonului şcolar 1    . în care copiii rromi vor desfăşura activităţi instructiv-educative şi distractive după terminarea activităţilor didactice obligatorii înscrise în orarul şcolii. Jud.1 Unde : Sat Sărata. Cluj prin înfiinţarea unui centru de zi. Descrierea proiectului Prezentul proiect îşi propune să ajute comunitatea de rromi din localitatea Sărata. Comunitatea din satul Sărata. De asemenea. Cluj numără aproximativ 200 de familii şi este profund marcată de multiplele dificultăţi socio-economice şi socio-educaţionale. diferit întru totul de ceea ce fac ei zilnic la orele de clasă. Jud. Populaţia şcolară numără 60 de şcolari şi preşcolari.3 Cum: Proiectul îşi propune înfiinţarea unui Centru de Zi prin renovarea şi recompartimentarea vechii şcoli din satul Sărata. care provin din familii aflate în dificultate. prin semnăturile depuse. Cluj. adică 34 dintre cei 55 de elevi existenţi. dintre care 55 de elevi provin din familii aflate în dificultate.

Populaţia şcolară numără 60 de şcolari şi preşcolari. Acest proiect se adresează efectiv membrilor defavorizaţi ai satului Sărata. învăţătoare. ajutând familiile defavorizate să-şi trimită copii la şcoală. Mai mult de 60 de familii depind de ajutorul social pe care îl acordă statul român. adică 34 de copii de etnie rromă care provin din familii aflate în dificultate. 1.7 Starea actuală: Proiectul a fost realizat în anul 2004 şi urma să fie implementat până la sfârşitul anului 2005. marea majoritate fiind familii de rromi.Iniţiator al proiectului. mamă a 5 copii de vârstă şcolară. formată din aproximativ 200 de familii. 1. comuna Panticeu. scăzând în acest fel rata abandonului şcolar. Jud.Biserica Baptistă‚ „Vestea Bună” din localitatea Gherla . dintre care 55 de elevi provin din familii aflate în dificultate. Acest proiect este menit să amelioreze condiţiile de viaţă ale acestui grup defavorizat de 55 de elevi. Jud.Coordonator de proiect: Liciniu-Alexandru Kovács.Primarul comunei Panticeu. . Există şi familii de rromi care nu beneficiază de prestaţii sociale din partea statului. Cluj (Biroul de Asistenţă Socială). după terminarea clasei a IV-a. . Cluj. .Mihaela Lucaciu. . este profund marcată de multiple dificultăţi socio-economice şi socio-educaţionale.9 Beneficiari: Membrii defavorizaţi ai comunităţii satului Sărata. Direcţia pentru Protecţia Copilului Cluj. educatoare.în rândul acestora. co-finanţator şi continuator al proiectului.Consiliul Local al comunei Panticeu. 2    .6 Natura: Proiectul face parte din categoria serviciilor sociale comunitare. 1. 1.5 Contextul: Comunitatea din satul Sărata. iar comunitatea locală nu oferă locuri de munca pentru adulţi.Consiliul Judeţean. învăţător: Cristian Dan Trifan.Primăria comunei Panticeu. proiectul nu a fost realizat. Jud. . . 1.8 Participanţi: . .Maria Petrescu.Maria Lingurar. . . fiind de 100%. având perioada maximă de realizare de 12 luni. Datorită neaprobării sale şi insuccesului în demersul de accesare a fondurilor necesare demarării activităţilor. Cluj.

• Începând cu anul patru şi următorii se estimează că numărul beneficiarilor indirecţi să fie de aproximativ 10 părinţi şi 6 copii minori pe an. astfel că ei nu au instrumentele necesare punerii în valoare a ceea ce înseamnă şcoala. Motivele identificate sunt următoarele: • Situaţia socio-economică a familiilor. • Situaţia socio-educaţională a acestor familii – nivelul educaţional al părinţilor este precar. • În cel de-al doilea şi în cel de-al treilea an. • Lipsuri accentuate în ceea ce priveşte alimentaţia. • Lipsuri accentuate în ceea ce priveşte îmbrăcămintea.1 Evaluarea Justificarea proiectului are la bază situaţia problematică a comunităţii din satul Sărata. • Alcoolismul este o prezenţă notabilă în viaţa multor familii ale comunităţii. 2. încălţămintea şi rechizitele şcolare. • Situaţia socio-profesională a multor capi de familie este extrem de fragilă. nici şcoala – un total aproximativ de încă 19 părinţi şi 37 de copii. beneficiarii indirecţi sunt atât părinţii copiilor cât şi copii minori ai acestora care nu frecventează încă nici grădiniţa. Trăsăturile şi caracteristicile proiectului 2. B) Beneficiari indirecţi: în primii 3 ani aproximativ 31 de părinţi: • În primul an beneficiarii indirecţi sunt părinţii primei „serii” de 34 de copii – 12 părinţi. • copiii şcolari sau preşcolari care provin din familii cu peste 5 copii în întreţinere. • copiii ai căror părinţi pleacă temporar din localitate.A) Beneficiari direcţi (utilizatori de servicii): 34 de copii (26 de elevi şcolari şi 8 preşcolari): • copiii şcolari din familiile dezavantajate cu mulţi copii. 3    .

• sprijin în efectuarea temelor pentru acasă. Pentru început au fost atraşi parteneri în realizarea acestui proiect. asistent social etc. • achiziţii de aparatură. • contactarea organizaţiilor care vor trimite voluntari la Centrul de Zi. psiholog. excursii etc. pictură. sculptură. implicit. A fost întocmită documentaţia şi a fost realizat proiectul în vederea accesării fondurilor necesare. medic. în timp ce rata abandonului şcolar în rândurile copiilor de etnie rromă la terminarea clasei a IV-a este de 100%.2 Organizarea După identificarea problemei locale existente la nivelul satului Sărata şi a modalităţii în care această problemă poate fi soluţionată s-a trecut la organizarea propriu-zisă a proiectului. la facilitarea integrării copiilor rromi în programul de învăţământ obligatoriu. • activităţile specifice ale Centrului de Zi: vizionări de filme. iar rata abandonului şcolar este 22%.Rata şomajului în această localitate este de 98%. rechizite. vizite. recompartimentări ale sediului Centrului de Zi. dans.vechea şcoală a satului Sărata care va fi astfel renovată şi recompartimentată. Toate aceste probleme ale comunităţii locale au dus la necesitatea implementării unor strategii de ameliorare a situaţiei locale. 4    . după care a fost stabilită locaţia Centrului de Zi . lectură. Urmează implementarea efectivă a proiectului prin activităţile care vor duce la îndeplinirea obiectivelor stabilite: • reparaţii. procentul familiilor monoparentale cu mai mult de 2 copii este de 20% (adică 24 de familii din 118). consilier şcolar. jocuri educaţionale. materiale didactice şi cărţi. • activităţi săptămânale specifice care implică prezenţa unor specialişti precum: logoped. 2. igienizări. focusate pe reducerea la minimum a ratei abandonului şcolar şi. muzică. • contact cu organizaţii caritabile care vor sprijinii activitatea Centrului de Zi.

Considerăm că dacă următoarele rezultate imediate vor fi realizate. Acesta descrie în detaliu paşii de urmat în vederea îndeplinirii obiectivelor stabilite. muzică. Activitatea de planificare porneşte de la grupul de iniţiativă în realizarea şi implementarea proiectului: iniţiator al proiectului. numărul copiilor cuprinşi în activităţi extraşcolare.3 Planificarea Planificarea are la bază Proiectul de accesare a fondurilor necesare derulării activităţilor propuse. • asimilarea deprinderilor practice incipiente de utilizare a computerului.mamă a 5 copii. 2. proiectul va fi fost implementat cu succes: • ameliorarea indicatorilor care ne arată eşecul şi abandonul şcolar. • asimilarea noţiunilor teoretice şi a deprinderilor practice de pictură. numărul elevilor care vor continua şcoala după terminarea ciclului primar de 4 clase.4 Monitorizare şi Control Odată implementat. proiectul va fi monitorizat prin intermediul următorilor indicatori: • • • • prezenţa copiilor la şcoală (conform catalog). sculptură. Controlul asupra proiectului va fi efectuat de către responsabilii identificaţi iniţial: Cristian Dan Trifan – iniţiator al proiectului şi învăţător.2. învăţător: Cristian Dan Trifan şi coordonator de proiect: Liciniu-Alexandru Kovács. • îmbunătăţirea substanţială a nivelului de educaţie a copiilor. 5    . Primăria şi Consiliul Local al comunei Panticeu. dans şi comunicare. Maria Lingurar. rezultatele la învăţătură ale elevilor (conform catalog).

Resursele necesare demarării proiectului sunt colectate de la Consiliul Local al comunei Panticeu. Înfiinţarea Centrului de Zi este un proiect unicat în zona Panticeu şi cu atât mai mult în satul Sărata.3. 4.Identificarea corectă şi la timp a problemei: Iniţiativa proiectului a venit din partea unei persoane implicate direct în comunitatea satului Sărata. Partenerii vizaţi ai acestui proiect sunt instituţiile implicate în dezvoltarea comunităţii (Primăria şi Consiliul Local al comunei Panticeu. care are la bază resurse din partea Fondului Român de Dezvoltare Socială: . şi anume rata crescută a abandonului şcolar cauzată de situaţia socio-economică precară.Identificarea modalităţii de soluţionare a problemei. şcoala locală. Problemele-cheie ale proiectului Principala problemă ce se doreşte a fi soluţionată prin implementarea proiectului ‚ „Centrul de Zi Sărata” este rata abandonului şcolar la terminarea clasei a IV-a – de 100%. biserica) şi persoane dispuse să realizeze activităţi 6    . iar absenteismul reprezentând ceva foarte obişnuit. Centrul de Zi răspunde nevoilor reale ale comunităţii locale. sponsori şi alte resurse (Biserica Baptistă „Vestea Bună”) şi de la Fondul Român de Dezvoltare Socială prin înaintarea unei cereri de finanţare bazată pe realizarea unui proiect de investiţii. El este menit să atragă elevii şcolari şi preşcolari spre activităţile didactice şi spre cele extraşcolare descrise anterior. Aspecte cu valoare didactică Considerăm că următoarele aspecte sunt de importanţă majoră în ceea ce priveşte realizarea şi implementarea proiectului aflat în discuţie. . Centrul de Zi nu dublează serviciile publice existente. adică nu acordă ajutor social bănesc şi nu se substituie procesului instructiv-educativ realizat la şcoală. atragerea resurselor necesare precum şi a partenerilor în realizarea şi implementarea proiectului: Soluţia convenită a fost înfiinţarea unui Centru de Zi atât pentru şcolari cât şi pentru preşcolari. eşecul şcolar aflându-se la cote foarte ridicate. în calitate de învăţător. Prin urmare Cristian Dan Trifan a identificat gravitatea problemei cu care se confruntau membrii satului Sărata.

părinţi. Proiectul asemănător implementat în partea de sud a ţării poate reprezenta o importantă sursă de date suplimentare în vederea reluării proiectului‚ „Centrul de Zi Sărata”. igienizări. psiholog. vizite. consilier şcolar. Astfel se asigură continuitatea şi mentenanţa activităţilor propuse în cadrul proiectului. • contactarea organizaţiilor care vor trimite voluntari la Centrul de Zi.Monitorizarea şi controlul activităţilor: Considerăm că este foarte importantă menţinerea focusului asupra proiectului şi după implementarea acestuia. lectură. • activităţile specifice ale Centrului de Zi: vizionări de filme. • activităţi săptămânale specifice care implică prezenţa unor specialişti precum: logoped. educatori. 7    . dată fiind experienţa şi cunoştinţele vizavi de implementarea unui asemenea proiect. muzică. acumulată de aceştia de-a lungul desfăşurării activităţilor. pictură. sculptură. . • contact cu organizaţii caritabile care vor sprijinii activitatea Centrului de Zi. • achiziţii de aparatură. • sprijin în efectuarea temelor pentru acasă. profesori etc. Încheiere Având în vedere faptul că proiectul nu a fost realizat din motive obiective. materiale didactice şi cărţi.de voluntariat pentru sprijinirea comunităţii locale (învăţători. jocuri educaţionale. reprezentând finalizarea tuturor demersurilor anterioare. un viitor demers ar consta în refacerea proiectului de finanţare propriu-zis şi reînaintarea cererii de finanţare către instituţiile abilitate. recompartimentări ale sediului Centrului de Zi.Implementarea proiectului: Este partea cea mai importanta a proiectului. asistent social etc. rechizite.). dans. . În cazul proiectului „Centrul de Zi Sărata” nu s-a ajuns la etapa de implementare deoarece cererea de finanţare înaintată Fondului Român de Dezvoltare Socială a fost respinsă. Modul în care a fost gândită implementarea în cazul proiectului „Centrul de Zi Sărata” este următoarea: • reparaţii. medic. excursii etc.