You are on page 1of 4

MBM-MBI Panitia BI ANALISIS PERSEKITARAN KEKUATAN (S) K1 Mempunyai Guru Besar yang berpengalaman K2 Mempunyai Guru Cemerlang Bahasa

sa Inggeris K3 Mempunyai ramai guru yang menjadi pemeriksa kertas UPSR K4 Semua guru berkelayakan K5 Semua guru mengikut opsyen KELEMAHAN (W) L1 Sebilangan murid tidak meguasai 3M L2 Sebilangan murid tidak berminat untuk belajar L3 Guru banyak terlibat dalam kerja-kerja perkeranian

PELUANG (O) P1 PIBG menyokong semua aktiviti yang dirancang oleh sekolah P2 Hubungan baik dengan komuniti setempat seperti pihak polis, pemimpim masyarakat dan persatuan penduduk

CABARAN (C) C1 Sebahagian ibubapa tidak mengawal anak-anak mereka C2 Sebilangan kecil ibubapa kurang memahami tugas guru C3 premis perniagaan yang berdekatan menjadi tarikan kuat kepada pelajar untuk keluar dari sekolah

Pelan Strategik Tahun 2011 - 2013 NKRA SUB-NKRA FOKUS BIDANG UNIT / PANITIA BIDANG/FU NGSI MELUASKAN AKSES KEPADA PENDIDIKAN BERKUALITI DAN BERKEMAMPUAN Kepimpinan Instruktional Kurikulum Bahasa Inggeris ISU-ISU STRATEGIK MATLAMAT STRATEGIK OBJEKTIF KPI SASARAN TOV 201 1 72% 75% 8% 10% 201 2 78% 12% 201 3 81% 14% STRATEGI

Kurikulum

Pencapaian dalam peperiksaan UPSR belum mencapai tahap cemerlang

Melonjakkan pencapaian murid dalam peperiksaan UPSR

Meningkatkan pencapaian UPSR dari segi kuantiti dan kualiti

Peratus lulus meningkat 3% Peratus A meningkat 2%

Menggunakan pengalaman dan kepakaran guru cemerlang dan guru besar memimpin PK dan guru untuk menggerakkan program English in Camp

PELAN TAKTIKAL TAHUN 2011 NKRA SUB-NKRA FOKUS BIDANG UNIT/PANITIA STRATEGI OBJEKTIF Bil. 1 Program/Projek English in Camp *kem bersiri untuk meningkatkan penguasaan murid dalam bahasa Inggeris MELUASKAN AKSES KEPADA PENDIDIKAN BERKUALITI DAN BERKEMAMPUAN Kepimpinan Instruktional Kurikulum Bahasa Inggeris Menggunakan pengalaman dan kepakaran guru cemerlang dan guru besar memimpin PK dan guru untuk menggerakkan program English in Camp Meningkatkan pencapaian UPSR dari segi kuantiti dan kualiti Tanggungjawab Tempoh/Hari Guru Besar, PK, AJK, Kaunselor, Guru mata pelajaran Februari - Jun Kos/Sumber RM 2000 (PIBG, PCG) Output 72% 8% KPI (Sasaran) Peratus lulus meningkat 3% Peratus A meningkat 2% Pelan Kontigensi Kaunselor bersama Guru Tahun 6 & 5 melaksanakan program

PELAN OPERASI 2011 Nama Program Matlamat Objektif Tempoh Sasaran Kos LANGKAH

Meningkatkan pencapaian UPSR dari segi kuantiti dan kualiti Februari - Jun Calon UPSR dan Tahun 5 RM 2000 PROSES KERJA TANGGUNGJAWAB TEMPOH

STATUS/PELAN KONTIGENSI