You are on page 1of 51

http://www.turkishmining.com/upload/doc/maden_9.

doc

ORUM FABRKASI LKN

LNE

ALI

KURULMASINA HAZIRLANMI

RAPORDUR.

orum ili douda Amasya, gneyde Yozgat, batda ankr, kuzeyde Sinop, kuzeydouda Samsun, gneybatda Krkkale ile evrilidir. Ankaraya 244km , Samsun limanna ise 175 km mesafededir. orum ili toprak sanayi bakmndan Trkiyenin en nemli ilidir. lde faaliyeti devam eden 62 adet tula-kiremit fabrikas , 10 adet imento-kire fabrikas , 5 adet hazr beton fabrikas ve 10 adet mermer iletmesi mevcuttur. Fakat orum ilinde ve komu dier illerde herhangi bir al fabrikas bulunmamaktadr. orum iline kurulacak bir al fabrikas hem yakn iller bata olmak zere yurtiindeki inaat sektrne hizmet edecek , hem de limana yaknl nedeniyle ihracat olanaklarndan faydalanacaktr. lkemizin al ihracatnn %96s Karadeniz lkelerine (Ukrayna,Rusya,Bulgaristan,Azerbaycan, Romanya) yaplmaktadr. Samsun limanna 175 km. mesafedeki orum ili , al asndan ihracatta en avantajl konumda bulunmaktadr. irketimizin ruhsatl al sahas bulunmaktadr. Bu al sahasna ilikin fizibilite ve rezerv raporu , ruhsat , MTA analiz raporu , harita , sahaya ait fotoraflar ekte sunulmutur.

FZBLTE RAPORU

NDEKLER ALIMANIN ZET ORUM L ALI SAHALARI VE LETME POTANSYELLER

1. letmenin Kurulaca Yere Ait Genel Veriler 1.1 orum linin Corafi Ve Ekonomik Durumu 1.2 orum linde Toprak Sanayinin Durumu 2. letmesi Yaplacak Hammaddeye Ait Genel Bilgiler 2.1 Al , Ekonomik Deeri Ve Kullanm Alanlar 2.2 Trkiye'de Al Ve Al Sanayi , Dnyadaki Durum Ve hracat Olanaklar 3. letmenin Olanak Ve Avantajlar 3.1 orum'da Al , Olanaklar , Avantajlar 3.2 Trkiye'nin Yeni Al Merkezi : orum RUHSAT SAHASINA LKN ALIMALAR

1. Giri. 1.1. Sahann Ruhsat Bilgileri 1.2. nceleme Alannn Yeri ve Ulam 1.2.1. ncelenen Alann Merkezlere , Stratejik Blgelere ve Kaynaklara Mesafesi 1.2.2. letmenin Kurulmas Planlanan Yerin Konumu 1.3. klim 1.4. Bitki rts ve Tarm 1.5. Corafik zellikler ve Yerleim 2. nceki almalar 3.Materyal Ve Yntem 4. Jeoloji 5.Sonu TESS ( ALI FABRKASI ) 1. 2. 3. 4. Kurulacak Tesisin Genel zellikleri rnek tesis plan Maliyet Analizi Kar-Zarar Hesaplar

ANALZ RAPORLARI HARTA VE DER BELGELER

ALIMANIN ZET
Kapsam ve Ama : Bu alma ; orum ili merkezinde kurulmas planlanan entegre bir al tesisi (fabrika) ile ruhsatlar irketimize ait alta sahalarnn iletilmesine ait fizibilite raporudur. Jeolog, maden mhendisi, makine mhendisi ve ruhsat sahiplerine ait arazi ve bro almalar ile danman grlerini iermektedir. orum ehir merkezinde tesisin kurulup iletilebilmesi iin gerekli olan doalgaz, elektrik, igc, yola, hammadde ve pazar altyaps hazr durumdadr. Bilindii gibi orum , kalknmada ncelikli illerdendir ve pek ok tevik imkanndan faydalanmak olasdr. stn izolasyon ve kullanm zellikleri nedeniyle al, dnya piyasalarnda srekli ve byk miktarlarda talep edilen bir yap malzemesidir. Trkiye; Avrupa ve Ortadounun doal al hammaddesine sahip 4 lkesinden biridir. Bu avantaj, blgede alnn nemli bir tedarikisi olmamz salamtr. Trkiyenin al ihracat verileri aadaki gibidir.

Tablo-1 TRKYE 2007-2008 YILI ALI HRACATI UKRAYNA 46,4 MLYON$ %47 RUSYA 18,8 MLYON$ %19 BULGARSTAN 18,2 MLYON$ %18 AZERBAYCAN 11,6 MLYON$ %12 DER LKELER 4,2 MLYON$ %4 TOPLAM 99,2 MLYON$ %100
Kaynak : T.C. Babakanlk D Ticaret Mstearl h racat Gelitirme Etd Merkezi ihracat raporu.

Tablo1 de izlenebilecei gibi al ihracatmzn %96lk bir blm Karadeniz lkelerine yaplmaktadr. Bu durum, Karadenize - limana mesafenin nemini ortaya koymaktadr. u an iin tekelleme nedeniyle Trkiyedeki al retiminin merkezi olan Ankara-Balann Samsun limanna mesafesi 450 km iken, irketimizin tesis kurmay planlad orum ilinin bu limana mesafesi sadece 175 kmdir. Bu durum, ihracatta nakliye asndan byk bir avantaj olacaktr. Tesisin hammadde ihtiyacn karlayacak olan 7adet sahamz, orum merkezine 25-50 km mesafede olup 15 milyar tonluk rezervi ile tesislere en az 500 yl hizmet edecek kapasitededir. Alnn kalitesi MTA raporu ile tescil edilmitir.

Al sahamz karayoluna, elektrie, suya snr mesafededir. Blgedeki tm sahalar alnm olup baka ruhsatsz saha bulunmamaktadr. hracat olanaklarnn yan sra zellikle orumun komu illeri olan Samsun, Amasya, Tokat, Sivas, Yozgat, Sinop, Kastamonu, ankr ile birlikte dou ve kuzeydoudaki tm illere Ankaradan ok daha yakn olmas nedeniyle, Trkiyedeki inaat faaliyetlerinin hz da gz nnde bulundurularak i pazardaki olanaklar da mmkn olduu dzeyde deerlendirilebilecektir. Ayrca sahalarmzdan imento, boya, kimya, kt, tekstil, kmr, nikel, seramik, cam, tutkal, plastik, tp, sondaj ve gda sektrlerinde kullanlan al tann da sat yaplabilecektir.

Bu rapordaki Jeolojik incelemeler , yalnz 1 nolu sahay kapsamaktadr.

Bu raporda verilen bilgilere ait yayn, laboratuar sonucu, harita, fotoraf, ruhsat gibi tm belgeler raporun sonuna eklenerek sunulmutur.

ORUM L ALI SAHALARI

VE LETME POTANSYELLER

1. LETMENN KURULACAI YERE AT GENEL VERLER 1.1 ORUM LNN CORAF VE EKONOMK DURUMU
orum ili douda Amasya, gneyde Yozgat, batda ankr, k uzeyde Sinop, kuzeydouda Samsun, gneybatda Krkkale ile evrilidir. 34 derece 04 dk. dou boylamlar ile 39 derece 54 dk. kuzey enlemleri arasnda yer almaktadr. Deniz seviyesinden ortalama ykseklii (rakm) 820 metredir. Ankaraya 244km , Samsun limanna ise 175 km mesafededir. orum, bulunduu yksek platoda tipik karasal iklim zelliklerini gsterir. Kuzey Anadolu Fay Hatt orum'un 20 km. kuzeyinden gemektedir Toprak sanayi ve makine imalat sanayi bakmndan Trkiyenin nde gelen ehirlerindendir. orum'daki balca sanayi tesisleri; eitli gda maddeleri, st rnleri, un, yem, eker, kereste, parke, kire, imento, prefabrik yap elemanlar, tula ve kiremit, demir - elik dkm ve makine, dokuma, ayakkab, scam fabrikalardr

1.2 ORUM LNDE TOPRAK SANAYNN DURUMU


orum ili toprak sanayi bakmndan Trkiyenin en nemli ilidir. lde faaliyeti devam eden 62 adet tula-kiremit fabrikas , 10 adet imento-kire fabrikas , 5 adet hazr beton fabrikas ve 10 adet mermer iletmesi mevcuttur. Bu iletmelerin ihtiyac olan tm hammadde orumdan karlanmakta olup mevcut rezervin yzlerce yl toprak sanayine yetecei hesaplanmaktadr. orum ilindeki bu iletmeler sadece i piyasann ihtiyalarn karlamakla kalmayp Samsun limanna yaknl nedeniyle d piyasaya da kolayca rnlerini pazarlamaktadrlar.

2. LETMES YAPILACAK HAMMADDEYE AT GENEL BLGLER 2.1 ALI , EKONOMK DEER VE KULLANIM ALANLARI
Al ta (jips) doal olarak oluan ve iki mol su ieren bir Kalsiyum Slfat mineralidir. Bileiminde iki molekl kristal su bulunan jipsin (CaSO4 2H2O), yarm molekl su kalcak ekilde, s verilerek uurulmas ve tlmesi ile elde edilen, suyla kartrlnca tekrar katlaarak balayclk zellii tayan bir yap malzemesidir. CaSO4.2H2O stma (140-160 C) CaSO4. 1/2H2O + 3/2 H2O Al su ile kartrlnca, stma sonucu, bnyesinden atm olduu kristal suyunun tekrar bnyesine alarak katlar; bu olaya hidratasyon denir.

Kalknm lkelerin tketimleri incelendiinde alnn inaat sektrndeki nemi gn getike nemini daha fazla kazanmaktadr. Gnmzde al ta kullanmnda, genel toplamn % 5 i zirai amal, %10-15 kadar ise endstriyel kullanm olarak adlandrlabilecek uygulamalarda tketilmektedir. Geri kalan al tann tamam inaat sektrnde kullanlan al trlerinin imalatnda tketilir. Bu gn inaat sektrnde kullanlan sva als, kartonpiyer als, saten perdah als ve makine sva als gibi toz al rnleri kullanm miktarlar gn getike artmaktadr. Bunun yan sra al hazr bina blme duvarlar, panolar, blok kiri ve tavan yapmnda kullanlmaktadr. Alnn inaat malzemesi olarak salad avantajlar son yllarda fark eden lkemiz 2000 li yllar geerken 5 milyon ton aly yaplarda kullanr hale gelmitir. Ancak lkemizin ada konut ihtiyacnn rasyonel bir biimde karlanabilmesi iin ok daha fazlasn kullanmas gerekmektedir. Kimya sanayinde al tann kullanlmas, bundan 40 yl kadar nce pratik olarak hi bir alanda kullanlmayan anhidritin (susuz al), ngiltere de ki Imperial Chemichal Industries irketinin bu hammaddeyi amonyum slfata dntrlmesi ile balanmtr. Bu yntemde havann azotu yapay amonyaa dntrlerek anhidrit ile birlemekte ve elde edilen amonyum slfat tarmda gbre olarak kullanlmaktadr. Ham jips, beyaz boya, kat dolgu malzemesi olarak kat ve pamuklu tekstil maddelerine katlr.

Kmr iletmelerinde kmr tozlarnda kl orann artrmak iin kullanlr. Al ta (ham jips) imento sanayinde her gn artan miktarlarda kullanlmaktadr. Nikel izabesinde eritmeyi kolaylatrma ve bira sanayinde mayalandrma iin kullanlr. Son yllarda al scak ve souk yaltm malzemesi olarak ok byk llerde kullanlmaya balanmtr. Binalarda ses izolatr ve rutubet dzenleyici olarak, konferans salonlarnda, lobilerde vb. alanlarda byk grltleri kesmek iin kullanlmaktadr. Al dkm ve kalp ileri ve seramik endstrisinde byk lde kullanlr. Anhidrit (susuz al) kkrt veya kkrt oksitle slfat asidi elde etmek iin kullanlmaktadr. Halen skoyada anhidrit ve aldan faydalanlarak slfrik asit retilmektedir. Yan rn olarak Portland imentosu imal edilmektedir. Bunun yan sra al tpta, cerrahide, diilikte, cam sanayii, sondajclk, hayvan yemi bcek ilac retimi, yapay kkrt, tutkal, plastik retimi, gda gibi ok eitli faaliyet alanlarnda kullanlmaktadr.

2.2 TRKYE'DE ALI VE ALI SANAY , DNYADAK DURUM VE HRACAT OLANAKLARI


Alta, daha nce Maden Kanunu kapsamnda olmad iin yeterli ve bilimsel dzeyde arama yaplmam ve lke potansiyeli tam olarak ortaya karlmamtr. Trkiyede 28 adet al fabrikas mevcut olup kapasiteleri 40000 ton / gn civarndadr. 2007 yl kapasite kullanm oran %74 civarndadr.Altann al fabrikalarnda kullanlmasnn yan sra yllk 25000000 ton civarnda alta da imento fabrikalarnda kullanlmaktadr Yabanc sermaye sektre Alman,ngiliz ve Fransz kaynakl girmi olup zellikle i piyasada bu irketlerin rnleri yer etmitir. Abs , Lafarge ve Rigips firmalar ihracatta da Avrupa firmas olmalarnn avantajlarn kullanmaktadrlar. Toplam 54 lkeye al ihracat yapan Trkiyenin en ok al ihracat yapt lkeler srasyla ; Ukrayna , Rusya , Azerbaycan , Bulgaristan, Msr , Kazakistan, Trkmenistan , Nijerya , Lbnan ve Krgzistandr. Trkiyenin u anki al retim ss Ankaradr. Trkiyede retim yapan al fabrikalarnn % 80i Ankarada kurulmutur.

En yakn limana 420 km mesafede bulunan Ankara, ihracat asndan doru bir seim olmasa da , ilk iletmeye alan al ta rezervleri bu ili s haline getirmeye yetmitir. Daha sonra zellikle gneydeki lkelere ihracat iin Mersine al fabrikas kurma almalar balamtr.

3. LETMENN OLANAK VE AVANTAJLARI 3.1 ORUM'DA ALI , OLANAKLAR , AVANTAJLAR


orum ili , tm toprak sanayi hammaddeleri bakmndan ok zengin kaynaklara sahiptir. Merkezde al ta kaynaklarnn byk blm dzlk tarm ya da konut alanlarnda ve yerin yarm metre kadar aasndan balamaktadr. Fakat orum-Uurluda arasndaki yaklak 12000 hektarlk srtlar ve tepeler eklinde izlenen tahmini 15 milyar ton grnr rezerve sahip kaliteli al sahalar ok byk bir ekonomik deer olarak dikkati ekmektedir Bu sahalar orum merkeze 25-50 km mesafede bulunmaktadr. Yaplan analizlerde buradaki al talarnn SO3 oranlar % 43-48 , CaO oranlar % 31-36 , Rutubet % 18-20 olarak tespit edilmitir (MTA raporu). Bu sahalardaki kaliteli al tann yan sra anayolaelektrie-suya ve i gcne yaknlk (sfr) ta rezervlerin deerini artrmaktadr. orum merkeze kurulacak bir al fabrikas , civar illerdeki al ihtiyacn karlamakla kalmayp 175 km mesafedeki Samsun liman vastasyla ihracat iin en byk potansiyeli oluturmaktadr. Trkiyenin al ihracatnda en byk pay Ukrayna ve Rusya (%65) nn ald gz nnde bulundurulacak olursa , iletmenin Samsun limanna mesafesinin maliyet asndan nemi daha iyi anlalacaktr.

3.2 TRKYE'NN YEN ALI MERKEZ : ORUM


Tm bu doneler nda orum ; hem kaliteli al rezervleri , hem limana ve en ok ihracat yaplan lkelere yaknl , hem de toprak sanayindeki gemii , gelimilii ve olanaklar bakm ndan Trkiyenin yeni ve daha baarl al ss olmaya adaydr.

RUHSAT SAHASINA

LKN

ALIMALAR

1. GR. 1.1. SAHANIN RUHSAT BLGLER ( 1 nolu saha ) li : orum lesi : Uurluda Ky : Krky Ruhsat Numaras : 200800695 Eriim No : 3162005 Alan : 1059,31 ha. Pafta grubu : g33d4 , g32c3

Koordinat Grubu (UTM) Y X 626081 4493306 628013 4491465 628130 4489836 627365 4488424 626245 4492146 623698 4491048 624523 4488071 622710 4489709 622535 4491242

1.2. nceleme Alannn Yeri ve Ulam nceleme alan; 1/25000 lekli orum g33d4 ve g32c3 paftalarnda yer almakta olup, orum ilinin yaklak 35 km bat-kuzeybatsndadr. Ulam ; orum-skilip karayolunun 20. kilometresinden ayrlan Uurluda devlet yolu ile yaplmaktadr. ncelenen saha, belirtilen karayolunun kenarnda bulunmaktadr. 1.2.1. ncelenen Alann Merkezlere , Stratejik Blgelere ve Kaynaklara Mesafesi ncelenen saha ; orum merkezine 35 km. , karayoluna snr , yksek gerilim hattna snr , Kzlrmaa 50 m. mesafededir. 1.2.2. letmenin Kurulmas Planlanan Yerin Konumu letmenin kurulmas planlanan orum ili ; Samsun limanna 175km. , igc potansiyeli yksek , Trkiyedeki byk balayc yollarn zerinde kurulmu bir ehirdir. 1.3. klim nceleme alan Anadolu ile Karadeniz Blgesinin snrnda yer almakta olup, bu blgede karasal iklim hkm srer. Yazlar scak ve kurak, klar souk ve yaldr. Yalar bahar aylarnda yamur, kn ise kar eklindedir. nceleme alanndaki 35 yllk ortalama ya miktar 424 mm, yllk ortalama scaklk ise 13,5
0

Cdir.

1.4. Bitki rts ve Tarm nceleme alannda al ta tepelerinin bulunduu kuzey , dou ve bat ksmlar bitki rts olmayan alanlardr. Gney cephesine snr dzlkler de ise kuru tarm artlar altnda buday ve arpa retimi yaplmaktadr. Kuzey cepheye 30 m mesafeden itibaren Kzlrmak boyunca eltik retimi gzlenmektedir. 1.5. Corafik zellikler ve Yerleim nceleme alanndaki jips tepeleri , yol kotu olan 528m-535m snrndan balayp gneye gittike kot hzla ykselmektedir . Ruhsat sahasndaki balca ykseltiler ; Byktepe (717m.) , Sekilertepe (709m.) , Kzlar(689m.) , etinkrgtepe (690m.) , Kurbantepe (727m.) , Yellibelentepe (717m.) , Kukayas (727m.) dir. nceleme alannda kot fark yaklak 200 m. dir. Ruhsat sahas ierisinde herhangi bir yerleim yeri ya da tarm arazisi bulunmamaktadr.

2. NCEK ALIMALAR Gazi niversitesi Mhendislik ve Mimarlk Fakltesi Dergisi 1987 yl Cilt 2 No 1. 91-101 sayfalardaki rapor : ankr orum havzasnn Uurluda blmnde , st Tersiyerde kelmi , dey geili olarak gelien jips birimleri izlenmitir. Alt istifin fluviyal klastik birimi olan Formasyonun st 400 m.lik blmnde beyaz renkte jips tabakas izlenmitir , denilmektedir. Bu da bizim grnr tespitlerimizin yan sra jeolojik ve sondaj ettleri ile daha byk rezervler ortaya konabileceini gstermektedir.

3.MATERYAL VE YNTEM Rapor almas, arazi ncesi bro almalar, arazi almalar, laboratuvar almalar ve arazi sonras bro almalar eklinde yaplmtr. Arazi ncesi bro almalarnn arl literatr taramas eklinde gerekletirilmitir. Bu kapsamda, blgede yaplan almalar ve konuyla ilgili yaynlar derlenerek, blgenin jeolojisi, iletilen madenler , mevcut ruhsatlar incelenerek gerekli bilgiler salanmtr. Karayolu , elektrik , su il merkezi ve limana mesafenin byk neme sahip olduu inceleme alannn tm tespitleri harita , uydu resimleri ve resmi kaynaklardan yaplmtr. almada arazi incelemeleri nemli bir yer tutmaktadr. Blgenin 1/25000 lekli toporafik haritas baz alnarak nceden yaplan tespitler yerinde incelenmi , saha tam olarak gezilmitir. Sahann kuzey snr ile dou ve bat kanatlarnn ile karayolunu kestii anlalmtr. Kuzey cephedeki yol snrndan itibaren aniden ykselen tepelerin tabaka halinde al ta ihtiva ettii , bu yapnn da hibir mdahaleye gerek kalmadan erozyon etkisiyle tmden aa kt izlenmitir. Bu gzlem sahann pek ok noktasnda yaplabilmektedir. ncelenen ruhsat sahas homojen yapda olup tamamyla jips keltilerinden olutuu anlalmaktadr. Saha 4 noktada yksek gerilim hatlaryla kesimektedir. Yksek gerilim hattn tayan metal direkler bu noktalardaki al ta tepelerinin zerinde sabitlenmitir. Sahada 3 farkl noktadan alnan numuneler MTA genel mdrl Maden Analizi Daire Bakanl laboratuarnda analiz ettirilmi , analiz sonucu bu rapora eklenmitir.

4. JEOLOJ Ruhsat sahasnn tamam Tersiyer birimlerle rtldr. nceleme alan, ankr-orum Havzas ierisinde yer almaktadr. Havza NeoTetisin kapanmasndan sonra bu okyanusun artklar zerinde ve henz etkisini srdren skma rejimi altnda gelimeye balamtr. Havzann dou-bat uzanml genel gidie aykr olarak kuzey gney uza nml olarak almasnn ilgin olduu sylenmektedir. Havza ierisinde Eosen kellerinde llen paleo-aknt ynleri havzann bugnk geometrisinin (Sungurlu ve yat faylarn etkileri dnda) Eosende gelimi olduunu gstermektedir. Bu durum Tysz ve Dellalolu (1992) tarafndan, havzann almasn denetleyen ana faktrn Krehir ktasnn Sakarya ktasna arpmas sonucu maksimum basn ynnde gelien krklarn havzay am olabilecei ynnde yorumlanmtr. Gnmzde byk bir blm karasal fasiyesteki formasyonlarn kaplad ankr-orum havzas en azndan st Kreataseden Orta Eosene kadar geen sre iinde dar ve derin bir okyanusal havza niteliinde olduu belirtilmitir. Havzann st Eosende denizel zellii tmyle kaybolmu ve Miyosen sonuna kadar geen sre ierisinde yalnzca akarsu kelleri ve evaporitler birikmitir. Blge Miyosen sonunda nemli kvrmlanma hareketlerinden etkilenmitir (enalp 1981). Bu nedenle Alt Pliyosen yandaki karasal keller ile kendisinden daha yal birimler arasnda belirgin bir asal uyumsuzluk bulunmaktadr. )

5.SONU Tm bu almalar nda arazi sonras bro almalar ile ruhsat sahasnn tmyle (%95) al tandan olutuu ve tahmini grnr rezervin en az 2,5 milyar ton (zgl arlk : 2.4 gr/cm3 ) olabilecei hesaplanmtr.

ORUM ALI FABRKASI

MAL ANALZ RAPORU

1. Al Sahasnn Ekonomik Deeri 2. Al Fabrikas Maliyet Analizi 3. naat Maliyeti 4. Yasal Ykmllklerle ilgili giderler 5. Yllk Gelir-Gider Hesaplar 6. lk Yl Analizi

SAHANIN EKONOMK DEER

Trkiye genelindeki ham al piyasas aratrldnda ; al sahalarndan ham al sat fiyatnn sahann tesislere mesafesi , al tann kalitesi , arz-talep durumlarna bal olarak 5$ - 12$ arasnda deitii grlmektedir. Bu durumda grnr rezervi 1,5 Milyar ton olan bir sahamzn ekonomik deeri en az 7,5 Milyar $ olarak hesaplanmaktadr. Byle bir sahann rezervi , gnlk 1200 ton retim yapacak olan 5 adet al fabrikasna en az 400 yl hizmet verebilecek kapasitededir. Mevcut ruhsatl 7 al sahamzdan Al fabrikas iin kullanlacak olan sahann seiminde ; ehir merkezine mesafe , nakliye iin yol durumu , sahann jeolojik yaps , yerleim alanlar ile balant , doabilecek sosyal problemler , rezerv ve analiz sonularyla ilgili zel durumlar gz nnde bulundurulacak , en uygun olan bu ie tahsis edilecektir.

ALI FABRKASI

MALYET HESABI

(C-Z Makine ltd.ye hazrlatlmtr.)

C-Z MAKNE ENDSTRYEL TASARIM TAAH. SAN. TC. LT D. T.


TEL: +90 312 394 54 70-71 FAX:+90 312 394 54 72

ALI KALSNASYON FIRINI Frn Tipi : FR- 2-600 Direkt yanmal dner al kalsinasyon frn Kalsinasyon Verimi : 600 ton/24 h alma Basnc : -0.5- 2.5 mbar alma Scakl : 650 C 160 C derece Tahrik tipi : Motor-Redktr,hid. kaplin, pinyon dili,fener dili akuple Beslenen tane boyutu : 0-8 mm Besleme tipi : kantar band tartm kontroll

1. Vibre besleyici Ocaktan gelen al tan primer eneli krcya dzenli olarak beslenmesinde kullanlacaktr. 10 mm st 37 kalite satan imal edilecektir. Motor gc 11 kw dir.

2. eneli krc ekili krcya girecek malzemeyi uygun ebada drmede kullanlacaktr. 75 Kw motor gcnde ve kay kasnak tahriklidir.

3. Hammadde Silolar Fabrika 16 saatlik al ihtiyacn karlayacak kapasitede 8 6 mm kalnlnda st 37 2 kalite malzemeden imal edilecektir.

4. Dozaj Band Loadcell tartll tam kapal , ST 37-2 ve NPU profilden zel kauuk band altna yerletirilmi tartm sehpas ile birlikte statik toz boyal olarak imal edilecektir. Frna beslenen malzeme miktar scada program ile PC den de takip edilebilecektir.

5. Besleme hcre Tekeri Taneli rne uygun nitelikte gvde; GGG-60 Malzemeden, Rotor; yekpare GGG-60 malzemeden dkm yaplacaktr. Yldz ular elik, dei ebilir imlerden , tam szdrmaz imal edilecektir, scaa ve korozyona dayankl boya ile boyanacaktr.

6. Brlr ve Yanma oca Gvde Boyu : 6650 mm Gvde ap : 1990 mm cidar ap : 1450 mm Yukarda lleri verilen ve Raysel EG 800 tipi gaz Brlrne uygun konsrktiktuf yapda ii 14 mm d 10 mm kazan sacndan ift cidarl olarak imal edilecektir. Cehennemlik ii refrakter tula ile kaplanacaktr. Cehennemlik zerinde pilot alevi ve iini gzlemek iin gzlem yerleri konulacaktr. Sekonder ve primer hava girileri yaplacaktr. Oransal hava ve gaz kontroll olarak RAYSEL marka kullanlacaktr.

Brlr ( gaz armatrleri dahil) yanma tp elik gvde Yanma tp ii refrakter malzeme

7. Scak hava nitesi Frn brlr aras rn besleme girii Corten A malzemeden, ii zel refrakter ile rl , ift cidarl, Sekonder hava kanall, scaa dayankl alimunyum boya ile boyanp imal edilecektir. rn ak oluu 310- S malzemeden imal edilecektir.

8. Dner Frn Dner piirici gvde Gvde Boyu Gvde ap : 16000 mm : 2400 mm

Al piirme normlarna uygun konstrktif yapda, ii Corten A d ST 37-2 malzeme den gvde sac kalnl 15 mm , manto sac kalnl 25 mm olarak imal edilecektir. Gvde ringleri ve fener dili 4140 veya GS-52 elik malzemeden imal edilip dili profil talama tezgahnda , ringler talama tezgahnda talanp gvdeye ok emici levhalar zerinde monte edilecektir. Isl ileme tabii tutularak yzey sertlii Rocwell 50 olarak ayarlanacaktr. Eksenel kaklklar frn mantolar torna edilerek nlenecektir Giri ve k davlumbazlar alma proses scakl ve proses vakumunun salayc boyutta ve konstrksiyonda tam szdrmaz. Szdrmazlk im dzenekli, s oksidasyonuna dayankl zel elik sacdan izolasyon takviyeleri ile birlikte imal edilecek ve sya dayanakl boya ile boyanacaktr k kalsinasyon elei dner frn dkne zel aparatlarla akuple edilmi olup rn Kalsinasyon odasnn dk ksmndaki kalsine edilmi rn ile kalsine olmam rn ayklayc konstrktif yapda prosese has silindirik 5mm kalnlnda elek olacaktr. Frn tahrik sistemi iin hidrolik kaplin ve motor reduktor kullanlacaktr. Reduktor motor Ylmaz marka ve 55 kW olacaktr. Frn brlr aras rn besleme girii Corten A malzemeden, ii zel refrakter ile rl , ift cidarl, Sekonder hava kanall, scaa dayankl alimunyum boya ile boyanp imal edilecektir. rn ak oluu 310- S malzemeden imal edilecektir. Tayc galeler Frn dolu ykn tayacak nitelikte yzeyi anma direnci oluturacak biimde sl ileme tabi tutulup imal edilecektir. Tayc miller 4140 elikten gerekli teknik zellikleri burkulma ve kesme direncine uygun olarak sl ileme tabi tutulup rulman geme toleranslar talama metodu ile ilenerek imal edilecektir

9. k Hcre tekeri Taneli rne uygun nitelikte gvde; GGG-60 Malzemeden, Rotor; yekpare GGG-60 malzemeden dkm yaplacaktr. Yldz ular elik, deiebilir imlerden , tam szdrmaz imal edilecektir, scaa ve korozyona dayankl boya ile boyanacaktr.

10.

Frn k Helezonu

Frn k helezonu 200 C sorunsuz alacak 2 taraftanda tahrik edilebilir 4 mm satan imal edilecektir. Balant utlar zerinde olacaktr. 11. Filtre in Tarifi: tasarlanan Kalsinasyon frnna uygun kapasitede gvde sac 4 mm st 37 2 malzeme kullanlarak imal edilecektir. Ayna sac Q 160 mm torba apna gre tasarlanacak ve 6 mm st 37-2 kalite sacdan imal edilecektir. Filtre torba kafes telleri 2 paradan oluacak ve korozyona kar galvaniz kaplanacaktr. Filtre torbalar Q 160 * 3600 mm ebatlarnda nomeks torba olacaktr. Kullanlacak valfler 1 Asco marka valf olacaktr. Filtre ii epoksy d 1 kat astar 1 kat endstriyel boya ile boyanacaktr. Filtre kapasitesi 55.000 m3/h , toz tutma yzeyi 960 m2 dir. Filtre ii aspirasyon hz 1 m/sn dir. Toz yk 90 gr/m3 Filtre timer lar zerinde montajl olacak.

12.

Siklon Siklon kapasitesi 85.000 m3 /h hava debili , 12 m/ sn hz iin tasarlanmtr. 2200 mm apnda 2 adet imal edilecektir. i epoksy boya d 1 kat astar ve son kat endstriyel boya ile boyanacaktr. Siklon klar 300 lk hcre tekeri akuple edilecek ekilde imal edilecektir. Hcre tekerleri stnde olacaktr. malatlar 6 mm st 37 2 kalite satan imal edilecektir.

13.

Frn k Bunkeri

alma proses scakl ve proses vakumunun salayc boyutta ve konstrksiyonda tam szdrmaz. Szdrmazlk im dzenekli, s oksidasyonuna dayankl zel elik sacdan izolasyon takviyeleri ile birlikte imal edilecek ve sya dayanakl boya ile boyanacaktr. 14. Frn k Kalsinasyon elei

Dner frn dkne zel aparatlarla akuple edilmi olup rn Kalsinasyon odasnn dk ksmndaki kalsine edilmi rn ile kalsine olmam rn ayklayc konstrktif yapda prosese has silindirik elek 15. elik platformu

Brlr , bant kantar, bunker tayc elik platformu Siklon tayc elik platformu 16. Kontrol Klapeleri

Primer, Sekonder, baca ve souk hava klapeleri . actuatr dahildir

17. Borulama ve Baca Frn k bunker stnden siklon ve filtre giriinin boru balants Filtre kndan baca fanna ve bacaya boru balants Baca kndan Sekonder fan giriine boru balants Sekonder fan kndan yanma tpne boru balants Frn ii emi baca gaz at ve brlr scak hava geri kazanm ksmlarnn komple borularnn ,dirseklerin redksiyon ve gei adaptrlerinin St - 37-2 malzemeden imalat yaplacak sya dayankl boya ile boyanacaktr.

18. Fanlar Baca Fan Sekonder Fan Primer fan Alman VDMA 24166 artnamelerine uygun olarak imal edilen radyal endstri vantilatr

Salyangoz Gvde: Uygun kalnlkta St 37-2 elik satan imal edilip, lama ve profil elik malzemeler ile gerekli mukavemeti salanm spiral gvde. Laminer hava akn salamak iin gerekli emi nozulu , bakm kapa, vantilatrn emme ve basma azlar ile sisteme montajn salayan uygun balant elemanlar ve karlk fanlar

Fan ve Mil letme artlarna uygun elik malzemeden dizayn ve imal edilmi, imalattan sonra statik ve dinamik balans alnm radyal tip fan

ase Vantilatrn iletmedeki yerine tek para halinde montajna imkan salayan , salyangoz gvde , yatak ve motor alt kaidelerini birlikte tayan elik profil malzemeden imal edilmi ase imalat ve yerine montaj iidir.

19. Frn k elevatoru : 4 mm satan Alman normlarnda 350 lk koval ve zincirli elevatr tarafmzdan imal edilecek ve montaj yaplarak alr vaziyette iverene teslim edilecektir. Redktr grubu 35 d / dak motor ksm 15kw 1500 d /dak dr Elevatr kna konulacak pnomatik kontroll pantolon paa klapenin imalat ve yerine montaj taoren aittir.

20.

Baz al silosu : 100 ton kapasiteli olup frndan kan alnn dinlendirilecei 2 adet silonun imali ve bu silolara ait in apkalarnn imali boyanmas ( ii epoksy d endstriyel yal boya) ve yerine montaj iidir.

21. Deirmenler 1 adet APEKS 7 deirmen ve 1adet APEKS 6 deirmen gvde sac 25 mm satan ilenecek 4 sra hareketli 2 sra sabit ekiler olacaktr. ekiler 16 32 manganl dkmden imal edilerek balanslar alnacaktr.Rulmanlar FAG marka C 3 boluklu rulman olacaktr. Elektrik motorlar ve tahrik sistemi zerinde olup alr olarak iverene teslim edilecektir.

22. Dinamik Seperator APEKS 7 deirmenden kan 1000 mikron alt malzemenin fan ve filtre yardmyla da 160 mikron ve altnn ayrtrlmasnda kullanlr. Tek tahrikli olup beslenen alnn %82 sinin % 65 ini ince malzeme olarak ayrabilecek kapasitededir.fanlar siklon ve filtresi zerindedir.

23.

rn silolar

Seperasyon sonras ayrlan Sva ( 2 adet 150 ton ) ,saten (1 adet 150 ton), Kartonpiyer ( 1 adet 150 ton) silolar imalat , bu silolara ait in apkalar imali ve bu silolarn iinin epoksy d astar ve son kat boya ile boyanmas ii.

24. Paketleme elevatoru : 4 mm satan Alman normlarnda 400 lk koval ve zincirli elevatr tarafmzdan imal edilecek ve montaj yaplarak alr vaziyette iverene teslim edilecektir. Redktr grubu 35 d / dak motor ksm 11 kw 1500 d /dak dr.

25. Al bunkeri : 20 t kapasiteli ve 2 adet olarak (ince hat ve kaln hat) imal edilecektir. i epoksy d 1 kat astar ve 1 kat son kat boyal olarak iverene teslim edilecektir. 26. Kantar bunkeri

2 t tartm yapabilecek Loadcell kontroll tartm bunkeri imalat ve montaj

27.

Kalsit Bunkeri

20 ton kapasiteli ve 2 adet olarak (ince hat ve kaln hat) imal edilecektir. i epoksy d 1 kat astar ve 1 kat son kat boyal olarak iverene teslim edilecektir.

28. Mikser 2 t aly homojen olarak kartrp 4 dakikada boaltacaktr. 45 kw motor Redktr ile tahrik edilecek ve 2 girii ve 1 boaltmas olacaktr. malat ve montaj taoren tarafndan taplacaktr.

29. Paketleme 8 memeli elektronik tartm kontroll paketlemeler al paketlemeye uygun olarak imal edilerek montaj yaplacaktr. Paketlemeye ait k band ve toplama bunkeri ve bunlara ait bant ve helezonlarn imalat 30. Tozsuzlatrma filtreleri

Ta krma , tme ve paketlemeye kurulacak filtreler ile ortam tozu alnacaktr. 31. Elektrik- Otomasyon

Sistem iin Siemens otomasyon enstrmanlar ve salt malzeme kullanlacak. Sisteme ait PLC Siemens S7 Scada ise VNCC olacaktr. Kablaj ve devreye alma firmamz tarafndan yaplacaktr.

32.

Montaj ve Devreye alma

Montaj ve devreye alma teklif kapsamndadr.ve firmamz teknik danmanlk vermek suretiyle yerleim ve montajn tamamlanmasn salayacaktr.

33. Beton leri Beton ileri ve hafriyat ileri iveren tarafndan yaplacaktr. Firmamz beton zerine ykleyecei yk ve vibrasyonu iverene bir rapor ile verecektir. Fabrikaya ait kaplama ve kapama ileri iverene aittir.

34. Nakliye malat yaplan makinelerin nakliyesi tarafmzdan yaplacaktr.

35.

Spervizr ve Mhendislik almalar

Firmamz tarafndan karlanacaktr.

36.

Genel Hususlar

Sisteme ait tm makineler ve bunlara ait elektrik otomasyon , montaj ve hava hatlar tarafmzdan yaplacaktr. veren tarafndan temin edilen trafo, jeneratr ve kompresr sisteme balanacaktr. Doalgaz hatt 1 bar olarak frn yanna kadar iverence getirilecektir.

37.

Garanti:

makinelerimiz Kullanma talimatna uygun kullanlmas ve firmamz yetkili elemanlar dndaki ahslar tarafndan bakm, onarm veya baka bir nedenle mdahale edilmemi olmas artyla iilik, malzeme ve retim hatalarna kar 1 yl garantilidir 38. iin sresi

iin imalat ve montaj sresi 1 yldr.

39.

Fiyat

Yukarda tanmlanan ilere ait fiyat teklifimiz aagda verilmitir

Fiyatmza malat,montaj , iilik , nakliye ve mteahhitlik kar dahil haritir.

KDV

600 ton / h kapasiteli tesise ait makine listesi 1. Krma Eleme Tesisi Titreimli besleyici eneli krc Bant konveyor K 14 ekili krc Band konveyor Sarsak elek Band konveyor ift ynl bant konveyor

Toplam

170.000

2. Frnlama nitesi Filtre hammadde Hcre tekeri Elevator konveyor 500 lk hammadde Dozaj besleme band Frn cehennemlii Primer fan Sekonder fan Oransal hava kontroll brlr Frn dner gvde Kontrol klapeleri k davlumbaz k kalsinasyon elei k Elevator konveyor 400 lk U 400 helezon konveyor Siklon Sistem fan ve filtresi U 300 filtre k helezonu U 350 Silo besleme helezonlar 1 ad 6 ad 1 ad 1 ad 1 ad 1 ad 1 ad 1 ad 1 ad 12 ad 1 ad 1 ad 1 ad 1 ad 2 ad 1 ad 3 ad 3 ad Toplam 725.000

3. tme ve seperasyon nitesi Hcre tekeri 7 ad Kontrol klapeleri 14 ad Seperator besleme Elevator 400 1 ad CZD 7 deirmen 1 ad CZD 6 deirmen 1 ad Seperator 1 ad Fan 1 ad Filtre 1 ad Siklon 1 ad Kaln hat (sva als) al Elevator 1 ad nce hat ( saten al ) al Elevator1 ad Sisteme ait yatay ( helezon konveyorlar) 6 ad Toplam 360.000

4. Dozajlama ve paketleme nitesi Perlit hatt 1 ad Kalsit kaba hatt 1 ad Kalsit sfr hatt 1 ad Kire hatt 1 ad Saten mikseri 4 t 1 ad Sva mikseri 4 t 1 ad Sisteme ait Pnomatik klapeler 36 ad Sisteme ait yatay (helezon)konveyorlar 6 ad 8 nozullu tam otomatik dner paketleme sva 1 ad 8 nozullu tam otomatik dner paketleme saten 1 ad

filtre asit deirmeni kalsit deirmeni kire deirmeni paketleme elevatr kalsit elevatt atk elevatr

2 ad 1 ad 1 ad 1 ad 2 ad 2 ad 1 ad

toplam

870.000

Hammadde silosu 200 t Frn besleme silosu 35 t Baz al silolar 100 t Atk al silosu 50 t Kalsit sva silosu 100 t Kalsit saten silosu 100 t Kalsit makine svas silosu 100 t Perlit silosu 100 m3 Sva als bekletme silolar 200 t Saten al bekletme silosu 200 t Kartonpiyer al bekletme sil200 t Sva al bunkeri 20 t Saten al bunkeri 20 t Kartonpiyer al bunkeri 20 t Sva tartm bunkeri 5t Saten tartm bunkeri 5t Atk al bunkeri 20 t

2 ad 1 ad 2 ad 1 ad 1 ad 1 ad 1 ad 1 ad 2 ad 1 ad 1 ad 1 ad 1 ad 1 ad 1 ad 1 ad 1 ad

2 /kg

Sisteme ait makine elii ve platformlar

250 t

2 /kg

5. Elektrik ve Otomasyon Elektrik ve otomasyon Kompresr Trafo naat ve fabrika binas hol) . 420.000 iveren iveren iveren (24 m ykseklik 2000 m2 bina ve stok

cmal tablosu

Krma eleme Frnlama tme Dozajlama ve paketleme Perlit hazrlama Silo ve makine elikleri (yaklak) Elektrik otomasyon Montaj ve devreye alma

160.000 705.000 350.000 850.000 140.000 750.000 420.000 205.000

Genel Toplam

3.580.000

Not : Fabrikann 1200 ton / gn olmas iin frn grubundan 1 takm daha yaplmas lazmdr. Bu durumda yatrm tutar 4.285.000

40.

REFERANSLAR BE-TA ALI FABRKASI 250 t/gn ANKARA ALI FABRKASI (ALISAN) 250 t/gn FERNAS A. ALL ALI FABRKASI 800 t/gn DOANER A. PAKETLEME VE SEPERATR HATLARI ABS ANKIRI FAB. PAKETLEME HATTI ABS TARSUS PLAKA FAB. DONMA VE IKI HATTI KTAHYA AROGONT ALI 300 t/gn AKASYA ALI 600 t/gn ABS BOZUYUK PAKETLEME GRUBU GLAN-KNAUFF ALI FABRKASI 1800 t/gn AZERBAYCAN DEVAM EDEN LER SVAS ANKARA ANKARA ANKARA ANKIRI TARSUS KTAHYA AKSARAY BLECK

POLAT ALI(FIRINLAR VE SEPERATR HATLARI ) KARGIN ALI 600 t/gn GLAN-MKRONZE KALST FAB 200 t/gn AZERBAYCAN MNA ALI SEPERASYON VE GT. HATTI

ANKARA KIRIKKALE

ANKARA

YASAL YKMLLKLER

Fenni Nezareti-Mhendislik Hizmetleri Har ve Giderleri letme Ruhsat Harc ( 10 yl ) letme Ruhsat Teminat ED letme Raporu

: : : : :

12.500 ytl ( raporlar dahil ) 210.000 ytl 82.000 ytl 85.000 ytl ( zel sektr + kamu) 45.000 ytl ( zel sektr )

Ruhsatlarn verilmesi iin har ve teminatn yatrlmas zorunludur. 05.06.2004 tarihinden itibaren ruhsat teminat, ruhsat aamasna ve ruhsat s re sine bal olarak hektar bana yllk ruhsat harcnn % 0,3dr. Bu oran %50si orannda artrmaya ve eksiltmeye Bakanlar Kurulu yetkilidir. Teminat, ruhsat aamasna ve ruhsat sresine bal olarak her yl Maliye Bakanlnca belirlenen yllk ruhsat harcndan az olamaz. Kanun gerei Sat Bilgi Formu zerinden denmesi gerekli Devlet Hakknn %50'si zel dare hesabna, %50'si Hazine hesabna her yl HAZRAN AYI SONUNA KADAR yatrlmas zorunludur. Kendi sahamzdan karlacak al iin % 2 devlet ha kk dememiz gerekir. Ton fiyat bizim tarafmzdan belirlenir.

YILLIK OLASI GELR GDER HESAPLARI


GELR
Amerika Birleik Devletlerinde 250$ - 285$ / ton , Avrupada ortalama 250 / ton olan toptan al fiyatlar Trkiyede aadaki gibidir.

2008 Fiyat Listesi


A LI ESA SLI SIVA LA R RNL ER MA KNA LI A LI SIVA (A l esa sl ha z r mak ina sv as) PERLTL A LI SIVA (A l esa sl ha z r el sv as) SA TEN A LI SIVA (A l esa sl son kat ha z r el sva s) A MBA LA J Kg/Torba 35 35 30 RENK Beyaz Beyaz Beyaz FYA T YTL/Ton 165 153 275 FYA T YTL/Torba 5.78 5,36 8.25

Pro mix 2008 fiyat listesidir.

www.pro mix.us/tr

Fakat ihracat artlarnda uzun vadeli anlamalar da esas alndnda toptan spot al fiyatlar 110 130 ytl / ton olarak belirmektedir. Rekabet koullar da gz nnde bulundurulacak olursa spot fiyatn ortalama 100 ytl / tona gerilemesi olasdr.

1200 ton / gn kapasiteli bir fabrikann ylda 320 gn almas esasna gre yaplacak bir hesapta ; Yllk Al retimi . Yllk Ekonomik Deer
(1200 x 320 )

384.000 ton

(384.000 x 100 )

38.400.000 ytl

GDERLER

Al fabrikalarnn en byk giderleri doalgaz , elektrik , hammadde , transport, ii ve vergi demeleridir.


EKM 2008 Doalgaz Fiyatlar Abone Grubu Konut Aboneleri Resmi Aboneler Serbest Tketiciler Organize Sanayi CNG Sat stasyonlar 1 m3 Bedeli YTL/m3 0,742448 0,742448 0,664188 0,657869 1,274452 1 kWh Bedeli YTL/kWh 0,06974877 0,06974877 0,06239663 0,06180302 0,11972746

2 x 75 kwh gcndeki frnn gnde 24 saat alarak 320 gnde harcayaca doalgaz iin denecek miktar ; Doalgaz Gideri Elektrik fiyatlar
kWh creti (YKr) ( ekim 2008 ) (2x75x24x320x0,66)

760.320 ytl

Elektrik Perakende Fiyat Sanayi Mesken

Eski 0,16143 0,17944

Yeni 0,17216 0,19572

Oran (Yzde) 6,64 9,07

Toplamda 424 kwh elektrik harcayan bu tesisin gnde 24 saat alarak 320 gnde harcayaca elektrik iin denecek miktar ; Elektrik Gideri
(424x24x320x0,18)

586.138 ytl

Al fabrikalar hammadde olarak %90 al ta , %10 kalsit,kire,perlit vs. malzemeler kullanmaktadr. Al kendi sahamzdan temin edilecei iin yalnz katk maddeleri gider olarak hesaba katlacaktr.Birim fiyat olarak ortalama 15 ytl / ton belirlenmitir. Yllk 384.000 ton retim iin 38.400 ton (%10) katk maddesi hesaplanacaktr. Hammadde Gideri
(38.400x15)

576.000 ytl

Bu byklkteki bir tesis ortalama 50 kiilik bir ekip almas gerektirmektedir. Byk bir sanayi ehri olan orumda igc sorunu yaanmamaktadr. Ortalama 2000 ytlden hesaplanabilecek kii ba toplam giderle (maa,sigorta,ulam,yemek,vs..) ; i Giderleri
(2000x50x12)

1.200.00 ytl

Al sahas , Tesis kurulmas planlanan blgeye 35-75 km mesafede olup tesisle Samsun liman aras mesafe de 175 km.dir. Bir ekicinin 30 ton tamasna izin verilmektedir. 30 ton ykl bir ekici ehirleraras tamada km bana 0,4 lt motorin tketmektedir(nakliye irketlerinden hizmet dahil alnm fiyatlar).
MOTORN (26.10.2008)

Ankara Bp Opet Po Shell

Eski Fiyat 2,97 2,98 2,96 2,97

Yeni Fiyat 2,92 2,93 2,91 2,92

Bu durumda 384.000 ton al nakliyat iin transport gideri ( sahatesis + tesis-liman toplam 250 km ) ; Transport Giderleri
(384.000/30x250x0,4x2,91)

3.724.800 ytl

Tm byk iletmelerin yllk beklenmeyen iletme giderlerini hesaba katmalar gerekmektedir. Yllk toplam al sat gelirinin %10u bu almada beklenmeyen iletme gideri olarak hesaplanacaktr. Beklenmeyen letme Giderleri
(38.400.000x0,10)

3.840.000 ytl

Toplam Yllk letme Gideri


Doalgaz Gideri Elektrik Gideri Hammadde Gideri Transport Giderleri i Giderleri Beklenmeyen Giderler Toplam Yllk letme Gideri 760.320 586.138 576.000 3.724.800 1.200.000 3.840.000 ytl ytl ytl ytl ytl ytl

10.687.258 ytl

Yllk Al Toptan Sat Geliri Yllk Toplam letme Gideri Vergiler (ort %35 )

38.400.000 ytl 10.687.258ytl 9.699.460 ytl

Yllk Tahmini Net Kar

18.013.282 ytl

LK YIL ANALZ - YATIRIM


Anahtar Teslimi Fabrika Kurulumu naat Maliyeti Yasal Giderler Zorunlu Giderler 4.285.000 = 9.000.000 2.000.000 434.500 200.000 ytl ytl ytl ytl

Toplam Yatrm

11.634.500 ytl

Yatrmn Sresi : 12 Ay
Tevik ve Kredi Olanaklar:Kalknmada 1. derece ncelikli blge Vergi muafiyetleri
Organize Sanayi Blgesi Trkiye Sanayi Bankas Destekli Kredi Olana

Yatrmn Geri Dn : Yatrmn geri dn sresi ; yukardaki hesaplar esas alndnda , yatrmn tamamlanp retimin balamasndan sonra en fazla 1 yldr. Bunun iin uzun vadeli spot ihra anlamalarnn daha nce tamamlanm olmas gerekmektedir.

SAHA 1 Alan : 1059,31 hektar Rezerv(grnr) : 2,5 Milyar Ton Yol kotu : 525-535 m. Balca Srt ve Tepe Kotlar : 689m , 690m , 709m , 717m , 727m En byk kot fark : 202m Elektrie mesafesi : Sfr Suya mesafesi : 50m. Karayoluna mesafesi : Sfr

SAHA 2 Alan : 1002,23 hektar Rezerv(grnr) : 2 Milyar Ton Yol kotu : 585-600 m. Balca Srt ve Tepe Kotlar : 657m,699m,783m,745m,700m,766m En byk kot fark : 198m Elektrie mesafesi : Sfr Suya mesafesi : 50m. Karayoluna mesafesi : Sfr

SAHA 3 Alan : 1991,42 hektar Rezerv(grnr) : 3,5 Milyar Ton Yol kotu : 525-535 m. Balca Srt ve Tepe Kotlar : 530m,578m,587m,600m,644m,682m,715m,749m En byk kot fark : 224m Elektrie mesafesi : Sfr Suya mesafesi : 50m. Karayoluna mesafesi : Sfr

SAHA 4 Alan : 1766,28 hektar Rezerv(grnr) : 2 Milyar Ton Yol kotu : 570 m. Balca Srt ve Tepe Kotlar : 746m,605m,699m,854m,790m,827m En byk kot fark : 284m Elektrie mesafesi : Sfr Suya mesafesi : 50m. Karayoluna mesafesi : Sfr

SAHA 5 Alan : 1534,27 hektar Rezerv(grnr) : 2 Milyar Ton Yol kotu : 560 m. Balca Srt ve Tepe Kotlar : 644m,600m,700m,740m,796m En byk kot fark : 236m Elektrie mesafesi : Sfr Suya mesafesi : 50m. Karayoluna mesafesi : Sfr

SAHA 6 Alan : 1068,67 hektar Rezerv(grnr) : 1,5 Milyar Ton Yol kotu : 670 m. Balca Srt ve Tepe Kotlar : 717m,850m,915m,1000m,1032m,714m En byk kot fark : 362m Elektrie mesafesi : Sfr Suya mesafesi : 50m. Karayoluna mesafesi : Sfr