You are on page 1of 1

CENOVNIK SPORTSKE OPREME

Lopta za koarku Senior TG....................770,00


2. Lopta za koarku Specijal TG..................785,00
3. Lopta za koarku kona, TG-21............2.980,00
4. Lopta za fudbal Junior TG.......................520,00
5. Lopta za fudbal Senior TG.......................615,00
6. Lopta za fudbal kona MALLHI..........1.850,00
7. Lopta za rukomet junior TG....................535,00
8. Lopta za rukomet kona, takmiarska...2.400,00
9. Lopta za rukomet senior TG....................560,00
10. Lopta za odbojku TG...............................600,00
11. Lopta za odbojku kona TG..................2.200,00
12. Lopta deija buba-mara TG..................480,00
13. Loptica za bacanje u dalj 250 gr TG........390,00
14. Lopta medicinka 1 kg...........................1.010,00
15. Pumpa za lopte........................................950,00
16. Vijaa sa rukama ...................................230,00
17. Vijaa gumena ........................................260,00
18. unjevi drveni.........................................350,00
19. Palica za vebu........................................190,00
20. Palica tafetna..........................................220,00
21. Obru PVC..............................................220,00
22. Strunjaa 2x1x0,06 varena....................6.600,00
23. Strunjaa 2x1x0,1 varena,
ima-suner-ima................................9.900,00
24. Strunjaa 2x1x0,5 - doskoite...........18.800,00
25. Rip sto sa okovom..............................12.650,00
26. Razboj dvovisinski.............................87.890,00
27. Razboj paralelni..................................84.480,00
28. vedski sanduk...................................21.400,00
29. vedska klupa.....................................12.290,00
30. Niska greda obina...............................9.950,00
31. Visoka greda.......................................20.980,00
Cene su trenutno vaee, bez P D V a .
1.

Mart 2009.

32. Kozli junior.......................................15.840,00


33. Kozli gimnastiki Senior...................18.630,00
34. Odskona daska Rojter.......................15.400,00
35. Konopac za penjanje 5 m......................4.405,00
36. Konopac za penjanje 6 m......................5.280,00
37. Konopac za penjanje 7 m......................6.165,00
38. Konopac za nadvlaenje 15 m..............5.035,00
39. Sto za stoni tenis ................................13.300,00
40. Sto za stoni tenis sa tokiima............15.770,00
41. Mreica sa draima za stoni
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.

50.
51.
52.
53.

54.
55.
56.

57.
58.
59.

tenis.....................................................1.390,00
Reket za stoni tenis..................................940,00
Tabla za ko. 180x120(105)
vodootporna.........................................7.550,00
Obru za ko.........................................1.750,00
Obru za ko. zglobni...........................7.750,00
Mreica za ko ........................................200,00
Konstrukcija za ko
terenska TOP (1 kom)....................... 19.800,00
Konstrukcija za odbojku usadna ........14.500,00
Mrea za odbojku sa sajlom..................4.800,00
Zateza za odbojku..................................396,00
Rukometni gol, drvo (1 kom)............. 16.500,00
Rukometni gol, metalni (1 kom)........ 18.900,00
Mree za rukometni gol sa
zastorom (par)......................................6.350,00
Stalak za skok u vis komplet...............16.910,00
Mrea za male golove (par)..................1.950,00
toperica digitalna #4256........................750,00
toperica digitalna ...............................1.240,00
toperica mehanika.............................4.200,00
Vaga sa visinomerom, mehanika......46.200,00