You are on page 1of 4

Th ba, ngy 21 thng chn nm 2010

CC TRANG WEB H TR GIO VIN


1. Trang bch kim http://bachkim.vn 2. Trang ti nguyn din n gio dc http://edu.net.vn 3. Trang cng ngh tin hc nh trng http://www.vnschool.net/modules.php? name=Files 4. Trang gio vin http://giaovien.net 5. Th vin Sinh Ha Cng ngh thng tin http://trananhhuy.violet.vn 6. Th vin gio n in t http://giaoan.violet.vn 7. Th vin thi v kim tra http://dethi.violet.vn 8. Th vin bi ging in t http://baigiang.violet.vn 9. Trang t liu gio dc http://tulieu.violet.vn 10. Hc Ting Anh http://www.tienganh.com.vn/vi/index.php 11. Ting Anh Online http://www.petalia.org/Englishpage.htm 12. English Viet Nam Learning http://english.vietnamlearning.vn 13. Ton THCS http://toanthcs.violet.vn 14. Th nghim Vt l o http://sites.google.com/site/frbwrthes/thingiemao 15. Th vin vt l http://thuvienvatly.com 16. Mt s Flash trong bi dy Ha hc http://my.opera.com/paulthanhson/blog/motso-flash-trong-bai-day-hoa-hoc 17. Tm phn mm phng th nghim Vt l o Crocodile http://www.chuyenquangtrung.com.vn/forums/showthread.php?tid=36 18. Crocodile Chemistry - Phng th nghim ha hc o http://my.opera.com/phamlythanh/blog/crocodile-chemistry-phong-thi-nghiemhoa-hoc-ao?cid=6008420#comment6008420

19. Phn mm m phng sinh thi hc http://thuviensinhhoc.com/phan-mem/dayhoc/1417-phn-mm-mo-phng-sinh-thai-hc 20. Flash Mt s kin thc sinh hc http://www.dayhocintel.net/diendan/showthread.php?t=3484 21. Trang cung cp nh ng: http://www.gifanimations.com 22. Trang EduMedia (dy hc bng m phng) http://www.edumediasciences.com/en/http://www.edumedia-sciences.com/en/ 23. Trang din n Dy hc Intel http://www.dayhocintel.net/diendan/http://www.dayhocintel.net/diendan/ 24. Kho tng ca dao Vit nam: http://e-cadao.com 25. T in Bch khoa ton th Vit Nam: http://www.bachkhoatoanthu.gov.vn 26. Bch khoa ton th m: http://vi.wikipedia.org 27. o to k nng vi tnh cho gio vin http://daotao.bachkim.vn/ 28. Trang th nghim m phng vt l http://www.onthitracnghiem.net/diendan/forumdisplay.php?f=147 29. Trang m thc Vit Nam: http://www.amthucvietnam.com 30. Trang ti nh ng Gifs.net: a ch http://www.gifs.net/gif/
# c ng bi Tran Ngoc Tan @ 01:21 1 nhn xt

Th hai, ngy 04 thng hai nm 2008

TH THUT POWERPOINT 2003


LU TP TIN TRNH DIN C TH CHY TRC TIP M KHNG CN KHI NG POWERPOINT. Thng thng khi lu tp tin trnh din vo a th kiu tp tin c chn mc nhin l *.ppt. Vi kiu tp tin ny khi mun trnh chiu bn phi khi ng PowerPoint ri t PowerPoint bn m tp tin mun chiu, sau dng lnh View Slide Show (hoc bm F5) trnh chiu. Nu bn mun tp tin trnh chiu ca mnh c thc thi trc tip t Windows bng cch nhy kp vo biu tng tp tin (ging nh thc thi cc ng dng khc) th bn hy lu tp tin vi kiu *.pps nh sau:

- T trnh n, chn lnh File Save (hoc File - Save As) - Khi ca s Save As xut hin: + Xc nh a, th mc ni mun lu tp tin vo (v d: D:\BaiTap PowerPoint) + File name: t tn tp tin (v d Tong_cac_goc_tam_giac) + Save as type: chn phn m rng l Power Point Show Nu chn phn m rng l Power Point Show (*.pps) th tp tin trnh din ny c th chy m khng cn khi ng Power Point. + Nhp nt Save bt u lu
# c ng bi Tran Ngoc Tan @ 17:51 0 nhn xt

Th hai, ngy 21 thng mt nm 2008

TO TIU V H MC CHO SLIDE TRONG POWERPOINT 2003

to tiu v h mc trn slide hoc trn bn in thc hin thao tc sau: - T trnh n chn lnh View Header and Footer. Ca s Header and Footer xut hin trong c 2 trang: trang Slide v Notes and Handouts. Trang Slide dng to h mc cho cc slide trnh chiu, cn trang Notes and Handouts dng to tiu v h mc cho bn in cc slide ra giy. + nh du kim Date and time hin th ngy, gi. Nu chn:

Update automatically: ly ngy gi h thng Fixed: ngy gi c nh do bn g vo. + nh du kim Slide number nu mun hin th s th t ca slide. + Nu mun hin th dng ch thch, nh du kim vo Footer, ri nhp dng ch thch vo di . + khng cho hin th tiu trn slide u tin, nh du kim vo Dont show on title slide. - Chn nt Appy to All: p dng tiu cho tt c cc slide - Chn nt Appy: p dng tiu cho slide hin hnh.

# c ng bi Tran Ngoc Tan @ 18:44 0 nhn xt

Ch nht, ngy 20 thng mt nm 2008