You are on page 1of 1

Sayın İlgili, 29 Ağustos 2003, İstanbul

Bu tavsiye mektubunu ......... Enstitüsündeki doktora programınıza katılmak


üzere başvuruda bulunan Aylin K.... için yazıyorum.

Aylin K......., 2000 yılı Ekim ayından bu yana, .......... Üniversitesi’nin, dekanı
olduğum ..........Fakültesi’nde araştırma görevlisi olarak çalışmaktadır. Sayın K..’yı
hem, dekanı olarak idarî bakımdan, hem sorumlusu olduğum ......... dersinin
“class”larını üstlenen bir asistan olarak pedagojik bakımdan, hem de .............’nin
............. Yüksek Lisans Bölümü’nde verdiğim dersin öğrencisi olarak akademik
bakımdan, yakından tanıma fırsatı buldum.

Aylin K....., okuduğunu çabuk kavrayan, sağlam bir sentez ve analiz


becerisiyle donanmış, üstünde çalıştığı konu yorucu inceleme gerektirdiğinde
yılmamak özelliğine sahip, istikrarlı çalışmayı bilen, son derece değerli bir genç
meslektaşımdır.

Orta eğitimini Fransızca, yüksek eğitimini İngilizce ortamında yapmış olan


Aylin K...., iki dil bilmenin kendisine sağladığı olanakları hakkıyla
değerlendirmektedir.

“..........” başlıklı, özgün, sağlam ve iyi kaleme alınmış bir yüksek lisans
tezinin yazarı olan K....., ayrıca “......” adlı bir web sitesi için, ....... vb. konularda, yeni
çıkan ve dikkate değer akademik makaleleri ve yapıtları taramakta ve sitede
değerlendirilmelerini sağlamaktadır.

Çalışkan, uyumlu ve sebatkâr bir kişiliğe sahip olan Aylin K...’ya doktora
programınızda yer vermenizin, kendisinin gelecekteki akademik çalışmaları
bakımından çok yararlı olacağı düşüncesindeyim.

İleride çok iyi bir araştırmacı ve akademisyen olacağına kesinlikle inandığım


Aylin K....’yı içtenlikle tavsiye eder, saygılarımı sunarım.

Prof.Dr.............
.....Fakültesi Dekanı