You are on page 1of 1

KAZLAR UÇARKEN

Bilim adamları, kazların V şeklinde bir grup düzeninde uçtuklarını tespit etmiş ve
derinlemesine bir inceleme yapmış. Araştırmadan çıkan bazı sonuçlar, bize bir şeyleri
hatırlatıyor.

Uçan her kuş, kanat çırptığında arkasındaki kuş için onu kaldıran bir hava akımı oluşturuyor.
V şeklindeki formasyonla uçan kaz grubu, birbirlerinin kanat çırpışlarındaki hava akımını
kullanarak uçuş menzillerini %71 oranında uzatıyorlar. Yani tek başına gidebilecekleri yolu
neredeyse ikiye katlıyorlar. Bir kaz, V grubundan çıktığı anda, formasyonun akımı dışında
kaldığından uçmakta güçlük çeker ve hemen formasyona geri döner. Başta giden kaz lideri
yorulduğunda en arkaya geçiyor ve hemen arkasındaki liderliği ele alıyor. Gerideki kuşlar
öndekileri daha hızlı gitmek üzere bağırarak uyarıyor. Formasyondaki bir kaz hastalanırsa
veya bir avcı tarafından vurulur da uçamayacak hale gelirse, bu kaza yardım etmek üzere
formasyondan iki kaz ayrılıyor ve düşen kazı korumak için yanına gidiyor (Vefa). Yaralı kaz
tekrar uçabilene veya ölene kadar onunla beraber kalıyorlar. Sonra diğer bir V formasyonuna
katılıp gruplarına ulaşıncaya kadar beraber uçuyorlar.

Kazların bu hareket tarzından belki de bazı sonuçları çıkarmak mümkün. Örneğin; kazlar kaz
kafalı değilmiş denilebilir. Ama şu bir gerçek ki; belli bir hedefi olan ve buraya ulaşmak için
bir araya gelen bir takım ya da bir grup, birbirlerinin sinerjilerini kullanarak, hedefe daha
çabuk ve kolay varabilir. Motivasyon, liderlik paylaşımı ve rotasyonu işleri oldukça
kolaylaştırabilir.

Garip olan ise şu. Neden, hep bazı şeyleri ispatlamak için garip yollar ve örnekler seçeriz?
Mesela kazlar uçarken V formasyonunu kullanıyorlar. Ve bizlere bir örnek teşkil ediyorlar.
Peki niçin, ama niçin bizim mahallenin kazları, bizim çocuklara yoldan geçerken
saldırıyorlar? Bu bilinmez...