You are on page 1of 2

S&Q

İş Sağlığı ve Güvenliği
(İSG)

• Çalışanların, geçici
işçilerin, müteahhid
personelin,
ziyaretçilerin ve
çalışma alanındaki
diğer insanların
refahını etkileyen
faktörler ve şartlar.

ISO 18001 Awareness Training Ders 1 - İSG Problemleri ve Önemi 1

İSG Problemleri S&Q


GÜVENSİZ GÜVENSİZ
DAYRANIŞLAR ORTAM/ŞARTLAR

KAZA

İNSANLARA MADDİ
ZARARLAR VARLIKLARA
YARALANMA/ ZARARLAR
ÖLÜM İŞİN DURMASI/GECİKMESİ
ISO 18001 Awareness Training Ders 1 - İSG Problemleri ve Önemi 2

1
S&Q

İSG Problemlerine Yaklaşımlar

• Genel Yaklaşım:
– “Bize bir şey olmaz”
– Şimdiye kadar bir şey olmadı - bundan sonrada olmaz
– Bilinen/tanınanların yönetimi (baret, eldiven, vb. kullanımı)
– KAZA = KADER (olabilirliliğini kabullenme)
– Kaza sonrasında TEPKİ
• Yeni Yaklaşım:
– Kazalar önlenebilir
– Tepki vermek yerine önleme
– Bilinçli çalışanlar

ISO 18001 Awareness Training Ders 1 - İSG Problemleri ve Önemi 3