ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE Facultatea “ Economie Generală şi Drept” Catedra: Teorie şi Politici Economice

PROGRAMA ANALITICĂ An universitar 2010-2011
Denumirea disciplinei Codul disciplinei

Microeconomie II
Număru l de credite TOTAL 180 Anul 5 Numărul ore pe semestru /activităţi AI 120 prelege ri 30 I Pr./sem 30

S01.O.001.21

auditoriale 60

Facultatea beneficiară

Economie Generală şi Drept

Semestrul

I Specialitatea “ Economie Generală”

Categoria formativă a disciplinei: F F – fundamentală, S – de specialitate, G – generală, U-umanistă Categoria de opţionalitate a disciplinei: O O- obligatorie, A- opţională, F- facultativă Conditii de acces Obligatorii: Cunoasterea analizei functionale , derivatelor, reprezentarii grafice , conceptelor Recomandate

de baza a analizei economice Calculuil indicatorilor valorici, indicilor, analiza structurala.

Obiective

Prin acesta disciplina se urmareste initierea studentilor in problemele ce tin de categoriile microeconomice de baza. Studiul comportamentului consumatorului si a producatorului . Costurilor de productie . Echilibrului in cadrul pietei Impactului interventiei puterii publice pe piata. Prin prezentarea generala a problemelor microeconomice si a conceptelor actuale cursul are ca scop familiarizarea viitorilor economisti cu ustensilile si metodile microeconomice contemporane. Studentii trebuie sa obtina abilitati in domeniul analizei fenomenilor microeconomice. Sa poata definitiva diferite forme de concurenta exzistente in cadrul pietilor contemporane, sa insusiasca deprinderi in domeniul analizei microeconomice.

şi instrumente de analiză a relaţiilor în economie. Bunuri. 4. Metode de cercetare.Echilibrul consumatorului. Caracteristica situaţiei de echilibru a consumatorului. Noţiuni fundamentale ale microeconomiei. Curbele de indiferenta Caracteristica curbelor de indiferenţă. Utilitatea cardinala si cea ordinala. analiza funcţională. Exigente de rigoare si de simplicitate. Deplasările poziţiei de echilibru.Conexiunea microeconomiei cu alte disciplini economice. Scurt istoric. Economii competitive versus economii noncompetitive. Necesitatea interpretării corelaţiilor dintre variabile economice. 2. Deducerea cererii individuale din 2 . tehnici. Agenti economici.Cuprinsul cursului 1. interpretarile posibile ale conceptului de bun. Echilibrul interior si unghiular al consumatorului. Sistemul ştiinţelor economice şi locul microeconomiei în acest sistem.Teoria comportarii consumatorului. Formele particulare ale curbelor de indiferenţă. Tipuri ale sistemelor economice. Postulatele fundamentale ale analizei microeconomice. principii metodologice.Cadrul conceptual al teoriei microeconomice. Rata marginală de substituţie a bunurilor. Apariţia şi dezvoltarea ştiinţei microeconomice. Problema stabilirii unui ordin de preferinţe şi a mesurabilităţii utilităţii bunurilor. Metode de analiză utilizate în microeconomie: analiza normativă şi pozitivă. Clasificarea economiilor contemporane. Preferintile consumatorului. analiza marginală. 3. Cauzalitate şi corelaţie. Particularităţile economiei de bază. Obiectul de studiu al microeconomiei. Microeconomia ca ştiinţă. Sisteme economice Problemele fundamentale ale organizării economiei.Principalele caracteristici ale economiei de schimb. Spaţiul bunurilor şi restricţia bugetară.

Elasticitatea cererii după venit. pret –consum. factorii ce o influentaza Interacţiunea între cerere şi ofertă. Curbele lui Engel. Combinarea optimală a factorilor de producţie. Functia de productie. Impactul interventiei puterii publice in cadrul pietei. . Rata marginală de substituţie tehnologică şi legătura ei cu produsul marginal al factorilor. Productivitatea factorilor de producţie. 6. Relaţii dintre costuri. 10. 9. 8. Maximizarea profitului pe termen lung. Elasticitatea cererii si a ofertei . Elasticitatea cererii după preţ. Cererea ca funcţie de venit. Costurile in perioada lunga si in cea scurta. Minimizarea costului la o firmă cu mai multe uzine. Deplasări ale poziţiei de echilibru. Surplusul firmei. Functia cererii factorii ce o influentaza Cererea globală de pe piaţă. Functia ofertei. curbele venit-consum. Surplusul consumatorului şi cel al producătorului. Costurile totale ca funcţie de cantitatea produsă. Izocuantele.Legea productivitatii marginale descrescatoare. Caracteristica funcţiei profitului. Clasificarea bunurilor conform elasticitatii. Izocuantele şi substituirea factorilor de producţie. 3 . Teoria comportarii producatorului . Echilibrul producatorului. Maximizarea profitului pe termen scurt. Elasticitatea cererii-definire şi mod de calcul. Pragul de rentabilitate şi punctul de pornire a firmei. Profitul şi surplusul firmei. Clasificarea costurilor de producţie. Avantajele producţiei la scară mare. Elasticitatea încrucişată a cererii. Dinamica pieţei.echilibrul consumatorului. Izocost. Costurile de productie. 5. Produsul mediu si marginal al muncii si al capitalului. Echilibrul pe piaţă. Oferta individuala a producatorului dedusa din teoria costiurilor. Definirea producţiei. Venitul total. Efectul de substituţie şi efectul de venit de tip Slutsky. Echilibrul pe piata bunurilor. Domeniul de producţie. Randamentele factoriale Efectele de extindere la scară a producţiei. 7. Cererea incrucisata. Efectul de substituţie şi efectul de venit de tip Hicks. mediu şi marginal.

Clasificarea bunurilor după formele curbelor de indiferenţă. 6. Modelarea fenomenelor microeconomice. 10. 1 Teme pentru proiecte la seminar 1. Tipologia bunurilor după curbele lui Engel. Liniile bugetare şi deplasările lor în spaţiul bunurilor. Cererea globală ca cerere agregată a cererilor individuale. Joncţiunea hartei curbelor de indiferenţă cu linia bugetară. 4. Tipologia bunurilor conform cererii incrucisate 8. 5. Ecuaţia lui Slutsky şi alegerile intertemporale. Cazuri de nerespectare a legii generale a cererii. Efectul substituţiei şi efectul venitului – un alt mod de explicare a legii generale a cererii. 5. Aplicarea in practica a teoriei comportatii consumatorului 7. Metode indirecte de interventie a puterii publice in cadrul pietei 12.Teme pentru studiu individual 1. Funcţiile de utilitate şi modul lor de interpretare în analiza microeconomică. Modalitati de acordare a subventiilor luind in consideratie tipologia bunurilor şi efectul substituţiei după preţ şi după venit. 3. Aplicarea în practică a teoriei cererii şi ofertei de bunuri. Tipuri de modele microeconomice. 2. 13. Metode directe de interventie a statului in economie 11. 11. 6. 2. 8. Tipologia bunurilor şi efectul substituţiei după preţ şi după venit. 4 . Elasticitatea cererii după preţ şi veniturile producătorilor (cheltuielile consumatorilor). Proprietăţi ale funcţiilor de producţie. Bunurile tip Giffen. Utilitatea marginală a bunurilor şi rata marginală de substituţie a lor. 13. 3. Trocul si schimbul reciproc avantajos 4.costuri implicite si explicite. Alegeri optimale la nivelul consumatorului. 9. 12. Elasticitatea cererii după venit şi cea încrucişată – diferite modalităţi de clasificare a bunurilor. 9. 7. 10. Încadrarea Microeconomiei în contextul economic general. Costul contabil si cel economic.

2. Partachi I . 1993. Финансы 5 .. Editura Humanitas. Microeconomie: teorie şi aplicaţii.W. Bucureşti. Stratan S. Fudulu P. Ed. Микроэкономика.i.. 18. Costul total. Хайман Д. Editura Economică. 2004. Bucureşti. Н. 1991. 12. Economie. 1996 3. Lipsey R. Черемных Ю. Izocuantele şi efectele de extindere la scară a producţiei. Economie politică. Relaţia factor-cantitate produsă în perioada lungă şi scurtă de timp. Lindsey E. Economics. Varian Hal. Н.test (2) 20 %. Chrystal K. Aplicarea în practică a conceptului de coeficient de elasticitate. McGraw-Hill. Bucureşti. Dudian Monica (coordonator). Современная микроэкономика: анализ и применение. 17. 1994. 1995..A. Microeconomie (vol. 4. Economie.. Cara E. Chisinau. Iaşi. Economics. Walsh C. 1994. Principiile economiei. Third Edition. Bucureşti. 2002. 20 % Bibliografie 1. 1996. 9.. Bucureşti. V. 7. Editura Economică. Andrei T. ASEM. Sixth Edition. Bucureşti. СПб..М. Microeconomie: teorie şi aplicaţii. Editura C. Izocostul şi activitatea productivă. Игнатьев С. 1995. Edwin. Norton. variabil şi fix. 15. Ю. Gherasim T.1998. 1997. 6... I-II).. 2005. Intermediate microeconomics-a modern approach. Joseph E.14. Microeconomie. 2005.. 20. Samuelson P.verificare pe T. 21. Микроэкономика. 8. Моргунов В. Stiglitz. Editura economică. Şarpe D. Curbele costului mediu în perioada lungă de timp şi efectul de extindere la scară a producţiei. 20% (procentaje) . Ю.A. Forma de evaluare (E. Microeconomie . W. Vrânceanu R. 17. 16.examen. Гальперин В. 5. Legăturile între costul marginal şi celelalte categorii de costuri. Maximizarea profitului.. 15. 19. 2002. 1993. Stanciu S. Functiile izoprofitului.A. Лукин М... Емцов Г. Cara E. David.. Abraham-Frois G. The Dryden Press. Bucureşti.М.H.. 18. 2008. T-testare) Stabilirea notei – examen 40% finale – seminar /a. Москва. 16. 22. Beck. 14. 13. Nordhaus W. Oprescu Gheorghe. E parcurs. 10. Bazele microeconomiei întreprinderii.И. Microeconomie.. Dolari G. Editura Economica... Editura Hiroyuki. Microeconomie aplicata Chisinau . 11. fifteenth edition. A 2-a. Funcţia ofertei individuale a unei firme.

Titulari de disciplină Grad didactic.и статистика. М. dr. Современный подход. М. Хэл Р. univ. 19. numele Conf. 1997. prenumele. titlu.: ЮНИТИ. 1992.. Промежуточный уровень. Elena Cara Lector superior Tatiana Gutium Semnătura 6 . Вэриан. Микроэкономика.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful