THIRTY.

FOURTH ANNUAL

eommcnccmcnt
WASHI GTO HIGH SCHOOL

CL SS OF

1965

WASH OTON STADIUM TUESDAY EVENING, MAY TWENTY.FIFTH EIGHT O'CLOCK

BOAIJI) OF EDUCA.'IION

Mr. David A., Nichoh, Mr., K1U..ard CarlsOll:

President Mr. Even. t e Ku,gsman

Mr. Richa rd Ed,,",,.

Hr. Charles SW~ng@l
Dr. G. Wenden Hubbard! Sup'er1ntend~nt of SchG-oh
Dr .,M. L. WintJe rs

Assist.ant Superintelldel1t

rAcut:rY
1):1;'",

]..awrence B. But"ler

Hr. Htlbel't D.. Neill

J?r:1nclpal
Hr. Thoma!! Beat t:1,e Nt's., SiElnd'ra len80n lh'.Frank .Mgham. Hr. V1l'g:ll Boatwtight Mr .. C,s·rl B,ral;B

Hr. WilUam J. ,Selle Auh,tant. Pdnc:1pala, Mrs. lle len Le'[8ar Mr. hank Lee Kr. Jobn tBVl"a

rII

Hr., James lieu

)Ira. Dimll!Brandon Mr. B·UI Brown Mr. ilro'oike 'Coll1l1,on Mr. Kar 1 CU1U1ip.s,kam Ky. James Di,e.k
V1':rgi nb Epp8 Mrs. Ka-ry 'Ellsex Mr,. KelUi.eth. Faerber Mr.. E. Lee Farbe.r Mr,. Wayne Filmer
Mii'Ui

Kr. W. G. Love. Hr. Frank Me..;ga.na IU'. Jack Masters

MiSS! JetiDI:1eFult:on Mr. .Lloyd Gilbert. Hr. Alan Gould
lb:. Ed Gl:afke Hiss Sandr.a l,imlmond 'Mr. non.ald Hanley
Mi.!!!:!!1 FlOUDce Hart. Nrfl. Clari S!Ia Hayne s Mr. Wayne Hickox

Mr. John "Meek 1'11:'• l:larry Oldwe.11e-r Kr. Jl.illhe uon Mrs. Dulores Rankin Mr. Clarenee Reitem.e.i.er Mr Ill. Jeani.ne Rile a Miss Pamela Rice Itt. C.W. Ridgwa.y Mr. RPbert Ru,ssel1 Mt:BI. 1)(lrothy SaliS Mr. Karl Sartore Hias Ma.:rpn.t Sc1:me1dll!:t' Hr. J..roon Schoen! g Mr. I<e1lneth S,chonde:lma.hr Ml". KenTin ,Schultz Kr. David. ,Se1f Kr. Franklyn Sheppard Mr. Stanley Shott
Mrs.
NTIS'.

Hr. Michael Meares

Mr. Ott.o Hilgner
Mr,. Eldom Holt

Mr. IU.chard Hobrichtttr )b-il.E!da 'Ka!.e How8.rd Mr .. bssel! R~nt. Mr., William Hu.nh:r

MislII Re,ien. SWit:h
MT •.

Kathleen SillmLQ'nds, 511 via Simnorl,S

Miss Myrna Hornber~r ·Mr.. EdWin lio·skinS

Kr .. llQ&ert Johnson
'l.'trionuton

Mr.. J"amea Karnaz,e Kr. Lloyd fCam-es

Mr..

Mr. Bruce 'l'bompson Mr. Joe 1 TOZ'UlO6n Mr. John Werstlund Mr:s. !,e lsi, Wil UaqllI Mr. RQbert Wilson lIr. ci ayton Wol.f,e
M:r.

Mrs,. Selma Smith John Starbuck

Laa:IJ:e i:'

Eldon Z.ollars.

Jrogram
~o:naII.··./·Tnumpilml Maroh
OJ

from

U

AMa:l'

~ __ ..-.Verdi .

N ational Anthem -

_.,-..--._.--.

~..

. ..''"

, Francia. S., Key

Washington High School Blmd Edwin Hoaking, Director

In vooation Introduetion

----,--------.-',~ of Speakers...
.--,

,-,--._, .'" _ ..•__Judith H 1ln"e'lbrinik . .._ . ,_. _... -., .."... _,
~_, -.-,-. ,_._ _. .
,... " ,

_.__ .
_
.. --- ..---."

" ,_ ....._._,_..._.Dan S&a.rp
---. James Zuge:r .
_.__ Mariha. Rariidall

,
..

~.

~peakers-Launcbing

Sailing _..__..

Aneh,orins in an Adult W'o, ld
Music-Third. Sym.phony, uEroica"

....,
"

_ __
.

Beverly Giboo.
. Beethoven

Wa.shi~gton Hi,go School Band Presentation

Qr

the Class of 1965, ,., .... _ ...... '---------........-.. Dr. La\\"te'J]ce BuUer
Principal, Wu.bimllgto-n High Scboo~

Aec-eptanee of the CI~

,of 1965

Superintendent,

__ .. .._ .._-- Dr. G. Wenden Hubbard Washington D~!itrid SchooJI!
....

Presentation

of Individual

Mr. WUliam SeUers Mr. ,Hobert NeiU Assistant Principals; Washin~ton High Schoo]
Seniors ------------...,....

f're.seQw.tlo,n of DliPloma!L. __~..---- ---.. --..,.--., .......... Dr. G. Wendell Hubbard
Mysie--NThe

Road Not Taken" .._._. ." ~ Randa.1J Thompson Washington High Sehoel A Cappella Choir ,John O. W~lund, Direeter

i

,

.4

Alma. Mater" (The audtenee wUl please remain seated during thereeessienal.l

Re-ce.ssionsl--UTriumphsl.

MBJ"Ch" fmm uAidalU

•• --

_ •• __ .~.~._

V.~rdi

Wa~inRf.on Hi,..h Sc hocl &nd

_.

, ..
.'"
"

,

Beverly Gibbs

Martha Randall

James Zuger

on

all_ of 1965 "~rl.a." J.siD u..u s- .... 11."
Ja"
D.ud 1iH.1Uam A.benwilliby
Delor. .. Jellll:l ta.rri@ 1IiIt: ty Lw. c.rtf!(" C4Nlil I.M Cartel' Cr-i I l. Ca:rw ~ Jilll Len CIi ... ,. D~ t.inl (l~:r AIm J..ou1 .... Ch&r1.'ltcm lawn SU* ~II 'hTT1 K. "ltillin latbleen t.. hnnl!!lll&
JUilt

LlBda Jo"c. 411:1 PIlI bnn teHlriJ'aan:t llalM AlWU'tCll!!

.An~

Ell...

SU*ru·d. 1mb .. FiJH:b
nlObu:

Laub J....

lti~h.&et Jo"ph ,+,npll ..ulil1llll! HaI1.e .\1•• a.chllbli: J_'- V. B...cbt41 i
ShaRia Domu.

ray. ...tCIWIIII1~ f

'E.D!d...

_]l~"""
&pp'lHJ

'Iiaac:1L,_ Cldl_n
Ai dl!y Xqo dmTCb DJ.vt.d Hn.1')I' Cl.de

Uda Ba7 nt:clI lInll.IEM IJWI Fl.;a1Ull3ll11 Saaildria Loube 'bl:c~t' J. ~a Cmmtl! ~ ford
Jj!C!'h.'u 'LeilPql:el'" John ~t. IIi:01M rt u'._ 'lIIIfle ..

bMn 1.. MpIIi!U MaQ BUuHth BaU.y Juditb AJtm ..... r !4tiJlIl'd iM'IOII.I ~t Jr. bomIJ..O ...... be!:" DIQ. II. ..rahut JCI!it t. JluMtC l,Ii.Ue E. lat~,
,Ami Uada JUD lu.tty a.r1e. I:Iu.aM ~T Cyp thl& &Q"dy

aa~
~'t

._1,1 btMrlnfi C:OZ1lp'llU p,u:rirl" 1.c:iU"~ Cor1'lltlim
'!'eN ..

Iii_beth ~ CLad: Llali. c.:rG1Jli Clark Uad. s- Cb,rbOll r.rmeth D. CIAl!li!e1' 8Ii~dy :!lUll (ll.eveliIM Jo .. phWI CObb" h. EllliWtad OJI~ GI:r'1 L. CGRkl,bS

o.oa

il••

hdlMDell

e1My'~ ~1: RVunn& LAwm C:~'IUI.Dt'I Cbadl!;5 I.

J_.

v. en:

CIIIJru.:r

_rt.n:

~ ... :outt .1",_pb Beo:ll>kb, Jt:.YnI I.. s.a.t:OJl

~)'iIIGDII

patrtet John tril11
C:r::Lnlfll

1hc~r.a JGII
V11

IUlI:ba'l!t W. Il..aoknab:tp' Cony GeM Iobti 0..1'71 ADit& lICl1111&t1r

ttRlll C. I"'h~ Hartb. 'Lyan •• lackm.n

....~ly D. C~EC J.an!~ I. C:rawtl
iGmne'tb

11.,

C'NI.'III!:D

Iicban! 1.111ra IvtoId-ni
C&17 1.

tt.-

~.:r...
1074

Ann Boae

Cu:rr'Q, Juan CuG~ CDrti.. E~lyn n.rlill\e Oat. VlJdta lUi 'iI. JaIoiA. Dn1.. Lou: let 1b. ntlll! ~.

Hiney Cal. Culver

Bie'b_l'D. ee. .. n ~'Vid Jo,,,ob Ghrl,lIt ca,lYD IRona GtbboM .... 1'17 J~ Clbb. Cant.- t:u~tII CU,.!IiIICI D.le ,ul~ Clebe-r ~QiE' ~yn"~ Gill.y

~,. 1N11 ton I'ned W111~~ Llu,~ 'FTB~r£ tt.rr. J'Bu '~bLl Da:ld. Waym hu. e IlaiM :tt.d. h'p Ca4!l~ .. lbmiI tee c.a:mbnU 01hid LeI GardM':r ".1'..... K.. Gat:littt P.ml IUb)' Gdtier

LHN Su- h.oHa

,.c~ wn

ra,.

TPh.old i: 14. IIfJ't e

I1cke, D. ~lel.

lPiII-,-

Cl)ld:. C. Gluuion ca,k! 51ut (:u.aeue-U c;.tbic Ltnd.. C10ftr tt.,tlr7 ChAri ... Crulu &obut J.IIM I- QI:l.:II"'Q 1 Jr. 1fOn. ". .. GGdoI.I'd ~ .., GlJepfnt Und& by' Q;,lI.dim

C.udd 1.aul. IO&lc:h G.orp ~ 5I'adt.)' -.dtu. aop. ax!i. I~U

JOHn r.u Dl!1II,lu IJ.lIM Lou'.". Dtlich
ltOB.l.14 f!tI:pne De:Q tOIl J1,1::b.a:rd l.. D:Ilaon .1Inioe M..:r1o tKmDlPln a. et)' Lo\d Ii!! nan 11 lk1aah ClUrle~ ~ Uau .:..,. ~ff4lfti:lac1r. Sto_D. 1.)"1.. ~ 1)&r1I1l" Ln 1MM.!!l.'ii HDU)'1I ,_, Udy

C.al'l EM~

GoGH

AHe. J. I~

brolJ'l

,~tr.lci& ~ trill T_" 11.. h'D.J:"Eoti ~.G&1I __

cynthi.li SUoI GOOdIlC!c San Arm. (:Oil 'I Cl.l.'e!IKe '011,,1 c-r•• dM-rr Una Had. .. Q:r __ W nda ~ Crab_

~rll7B Loul.e D~.su~b

.Aaltwny kaM. Jr. L)"IlI:!:I~ ~:tI! ... I!LIrl... ,~ vt.ckk !Wae 1I:OWa, ~SC. M. lqa A U.n l.H I!uc:h" HUuf! 1 ... ,. IUrli'llpN Hi.c~l

"111~

Pauls biana GI'.~. .1Y1u !up_ Cr •• cIa

Naif'" I6na GNeD tatTY DoMICIl C:AoSOi'1 J)U!e 1 Jg:I"IVh G~.pTlw::h, ltIt'll'NI ,h.u ~f"t'k
JliIdy

ea:rol

,A:iIM

~

GIO'E"P ~if't EJ;ould

ItIrtcla

l.atbl •.en "~ BUttei'll l. lutte~ Lb.y ca1duD1iL· .r;: Su.na EUta CImIirorm Sbpbn:l rt. c. rlHa . CIw rioe J ,. cu..

5haue UQ IkIlG'l:t Jab [dlfoiad Carol:rn Joyu Edvanb 'DIdp.t:DttJ:m1. Eodwar4. h__ &Q' !.I*-fi. ~. M. tll!ott ~ t.1I ... EU:lI. ~(1!1-8 s... e:acott
.I_II Vllu.. E.tt ... .. ~, Grace :hImt Hlcbael .. ~

Ibta. ~

Jana

.,JIaqll J. ~ Iu'hbeth ADa. m:dll.ltt
t

Harle GRab ••

1Id.!I't-y ~",,'Ia:ioay \'entaIl fI·Uml., Babm krid o.l'k. bn Alma ullb daatle.

t.inda Dim

'UIIIb'

... 'N. n

Ball Bal~l •

lIa:Ib J. I'IaiI:mA

QJ.IaSI

of 1965

(oontinued)

Dale St!!!",... Bu.!U9l StepMn lK.. ~gn l'J"ank }t. Hard:in ?4Il!e1. J;2-d 1I.~ J/IIIIe(ll amll, HaP, bUD mm brg:i:s David J... Banml JIIM t Alber:ta liiarp .liVlt.c:>I! lbIric Bupllllr Ca%Ol,a by; s.rri II JQhn C. !Iane,-

Sana:ra. SWl UIli! wall te.1' (.Nme)l'

Alicia Cathe~

RI;Ibl!Tt ~Ka.Chfi.}'
C. Joe' Beeth PalRt. JUm 1I.edrlck: Gary 11:. BmadiD.
&. ~l'Ie:nCJR

Kathl.n
Sb.i:rk,
])eall.llia

~
,..,.

1leItdrL::b.o:l 1Ie~

Timothy (l. ~ llailll D-avid Marv1i.n KeUMI' Sbe:rry Jayc:e: J,iil nJ.&r Cliff W. hnt tlallcy AM KeE~ JOlliiipb J. KlDC&'1.iII DenI+1~ Kontd King Hush M:lche:al It1:"1 Jlltti'llill ·Marle J(:i113 I:!al,~ M. np;bhofl!l z: Lbil", g,benyl li rkC1ld.aU Gary .1. Kitchell Cn...udh Slle XlinBler Umla l.ee ICON
ThiI.jlI.e A. Kl'au.!I.

leenan

Gl,od..s Attn !'iiiilru1l &obert C. Ha.ltd.l IWben ~ an. Mathe...,s Ji.1II W. lUtthew:l l,.!nda Cbdlll::lu ~U Larry 'W. ,HeAd .. Cheri F'aylytm lkCl.l:'Qu!y

~11iam St~~~ May~~ Ste~~ D. HCC1~7
L~!I sally HUlt:y !lav:!d U.Ii~a.
Mccoy

.1~y HcDaaLel Marl- McG:l.nDi!! RcIbut MeLat~
M. lkL&\!IghlJ..Di

AmIa l!IE1e ~UJaDdez BYe~~itl!L kelter. Jr. ttmothr C. lIu.tl.'r Jt1hD C. Bleb
G~

Carol Su~

ltrlw

Itibert
S\I:HDi

laIC, ~Ab:c
~

nu,

aill

Jr.

Ronald D. lAffOOl! Je'lff",y w.)'1,WI U81~ Beth taHell Lallier Nathai'llLI'l :Lan
EuSII!"n.e C. ~e~ .:r·tll3 AIme ~n

M:ic:nul Mc.Lau.sl'!UI:I Jl.ldH.h 'KaUri Mdt111{W. Balpb HcH~ub J~ I'strkla MeU ned 1.. Helllllnbmch IJarrte.t lli:u.bath Melton Uwla Jane MlyCl: G:re gory I'lllii1l Ge~ald William Miller (;Ubel"t. H4rry G. Mlller S.milra lUILu

Ste~n

rtlml!! lEI

S-IJIII4n MlIQn$ki

l'a.trt.da

a:ar

!iI~s BilJew!od

Cl.,..s. .. ,. BoDl

:kmIi 1[olek

!ilMui.i1l' Wayne 'La1BDU
11.1, MAe l:..av$0ll.

Cb-C'1'71 lID~u IkIn.el"" lof;h:w.1. G .. '!iQrrtCD. JCIIUpb Ceurp llC'wj Ilk

noaal~ L. Bow1ett
~ ~

KaTml. kay 1.anon 1U.<eM-rd A11_ Uath 'Edward G. LeI.W!Aduak:t George 11. l.oi!!I!!
Lil-"lda LeI!! IACon

Stephen Mil;:bad MLllfard MUlc:r IWrIl J... Milln·." t

Sharon Ann MilleT

A.fi4re. LDrl:"aimlMi1l.d.e d.ml
J~ Oe.m:Il,l MCI~~1IIr" Melder
G&yLynu

.. ,HaWktt S •• bflr Jut..ce .. n tta l:luJIhIl
S.6n. IDR lIUPill

l'e8&'1Jeu ~blun David [,epa

,llldlti1 l1m IIuU I.ya:m '111:11mMi! 19aH"C!l lUcbul Woe61ey Rumpll1:ey WlIU .. ,. Runte r JQd.tltl1 Kar1e ilur'ffJ:lbriDk Gary D. TbUh ArtlUl!!' T. Iua.c 1j,D'IJ.

'Vldd.

RQbut t. Unde.r Linda SUI!AoIl8 Liplluqr K.a I:t!n SUe Lut.e:r
!ReJ!i:l.1UIMm ~d. Le:rry L~ Lord John l<tD1:Iroe Lough

lame. Frauda

L~nda kathtel!~ Jackll
J~O'Ii

.laclaion

hili th by
BII:rbai!11l

Jb :h EhlJm J~i:'k.ltm .... Mar1~ JakeB R.1ta La-Vlnm.e ,Jarrett Walte:t CllUord Jenn:,l..mg.il IH..P.II )[ar:l.e Jea-ebdk CJlIeQl A. Jabn4l.on Ella flU Jalmloo Hark 5U:V!e:!1 Johuoa

Lwdu, .10:. 'L1.n.da LIIl't'l'."1doiI lAwny I.mm.ie lAy I.oWiIa JaIR & We .. ley 1Py Mary Lou LnCI! ~ I'f.arvtl'l Ph1.lllp Lubmrl. Jr. (:.11' James LuKfJIIIbe
t'j'I+VD;;IiI,

Wil1b

C&:ral~ Ann ~
llowrt

:~bert

~.n

Gl~~ lPbe~ta~Jn~h Linda Jan. ~ldick
Kathleen. rw.~ Hagnells Ros. F. Kagus.llD JIDU!!' )falc:olm

'.aUf AIm Hl»1' RCJWI.ld J.e,e liPan :tv. Cain l!ICJl'"li&n CSili:'t!lyn 'Louise ttor:t::b :o.ntel Mil'r~OW Michael Wayne l'IP,e.ley David 1E1ISe1U! He 1111 L:l.1UI. Faye MLrr ....ay U~. J. ~.'te~ eoyd EOw:l.n l'iIIebon 1i:!IfiOOn E. Mel .. cm RQilIp l' Laven. 'Ndl!l~ llOnald A.. He htrn 1bJ)' DB 1111 N!!ill~n. rilllOth., Joe Ncw1tt SaIl, ~thTYn Mtxon
JAII!!;I

,.rl

MOh.. rt Mou1:;gt!IDII.Qt

DomIrls 1111 Un
E:lail:l.e

IU.,cb.!i.rd

llor·c:um

MIa:u;,.
.leR7

~WI lmuDU

Lynda J.an Mahar
J,IIIII1cie Lee ~1

l1.d!1.ri: bvid

I(a:r

~!l'1y

JeIIIII

J'tlhri.ilOD.

DebQrah

,IOIll!! II

.. n Jonhm

'lb1Clllili.. Kitchell Kallnq
Anit.a :&"miCle lIiIIllJtt ltJidlth Lynne MaIlcuao Rod:l.!! :n.out.f!Mimtb.ei J;Qlu! St.ephen _rUft

"Lee Joil:'!Ilm::i. JDbI"E'.t Jg.~b ..J.uI'Glcll ~ .., Ka1.tez"

kallB& \ltay NG'VOIile.l Gary L. obie Alltll R. 0 tl)!l!l U Guy H. Ohler J:)aru!.ld G,. O1u!iarl: RD:IIECIIirte A. Orll.ch l.Imn1..I!I Cba~l •• Ombl.!,rn 'Dotts. 1 Gecne Ot;te~i! I!'atrlcta Amt Owen,

.5
t1-amy I.MlC:c Park lIODJI1E:' Ru·tltli P.!JI!I:t'.t!~ T91!.ya ~ Vat'ton S~nIh ]la:tharlnc Payne p.smcla RUe pert'J OrletU Ji.eteuOfl :hA4 'F'OIIJ'Ii! ihUllfil Dlom. 1.ynn. t'l'Iilli:plII W!.Uln G.Ub

of 19&5

(oo~dnu"d)
S~GanBLa1na TOVDs~n~ Del:lJ1'ds Jay Trewlt Shill iNI1i M. TToweI'
A1:!1.cehyeTnll:;
NSJl.l.':}I JiIlllt!; 7rUUdClU

IJ.nb Ildn= SlIl'I'arw ~BDnt. 'c. Sew&rd
ftt)m41d J.e;e. Shdf.li!l:' ])g~K.lhafft!t:1I:

Carol
I!.oadlll

Sue Shamull1.

Htkefl!"tDck

'W'. Bh.a.1l' Stepben l'nIdel S'lutrp K&~:n J, Slu!1:i:'i!!U Ge~ M" sb1dcl. JeaulII.e AIw,e' Sbnvabu.ry
St~B..
Ri¢lI&Ni

SIm,Ii'K:"a ~

pn.

Kath leeai ,S!tllMI'J:Ucbr Riehat'd :S. lUmJlr 1\O'bt: rt Dale tiJ I'VIi:Y Jerry .ALIm ViI!:rllrQUfI Joa.lI. 1." Vi.ck.
larry 1I..Vf.ett::l.

:!iih:r:LwT'

'Da,tB: tB.V01Ul;8 Po!8t oCharlu LeelE'(I!J,U·e tht.rdltll'l G:eElrgLll .A.lmP:l;ll'I:t

A. SbJ,cQ

RB.8lM !lMI PrettY!Ql1
!;~bl:l,. GeQ.e. hi.!::1i!J

St$1!Lh1c.,

PhyllisDl~

!)entlU:N'o<~ Jaycl!l Am1 Quillell:l:berry
·Ha.~!:.bll l.. ~&l,l

Qu1$Lay Qtd.nn.

Pl!lltrlck~~epn. bgan j !,lanle ,Jua Ready

Cg,~Ui.~ I.ym1 :n.l.tel" Gary l1;li1 uiM! SlOo!!!.D. ne..mcl s L. smt tlii oomm JI;il:l 9m1'th aarwy A. SIII,Uh U'Ittu! tnt.. ~ t.'tt steve:n Ly1eSJd.th The~11i A~ Sldtll Thllllmi I,';eull hitb

'atdeLl! 5. 'Yl:Il{:A!l1'l:t un A. WEIer
CWllBit.lnt;:e MBrl1!l VG'gal

!OlIe1;t:& Sue VQ.Illillel:' C.nd~e I.mi w~,~a!!ir Lbda; !(jay weaver l411oll:llthony ~~~ Lb.d.a: Kay Willl~b
!hillll:!'l.)'

P'~1IIfI1$ Wauu 'them&s K. Wat:!i,aa

Ka~iatj'm.'l lJ,IiCloCe urry !dI;r.~d REo!I.Vi!!l Larry J'DIlli!?h It:ofIiIot['I'Jffu

~8Lt1 ~k Smith III wnu_ F1'edrL~k WI:.h Ul14.. U!e S~U
Marilyn Kay S<nil!'t. Nic!:II:lb.8 Ltllm;llord S;peurt, Ull:Cy R. Sp1tHII. Jr. 5HlIda nyee rq.'tO'od ntOlIl1!IUI G:rB4'll St4l'lLay KndA !!(.gySt&turt Ltniila. Le-e ;S[.I!IUI!I [I(IDa 1d EU8CIrle S te!phel1l1Effi Murh, Annett:e s·tefYfI'l'llton hl'ba.'I."a Iorut Sti-cn
J>I!!'!ltt

tau]!'
J~'t'~

.B.

t. wei bltns Wel,doa

La:rry Ikm Wehh 3~n Fr~1:tnra.u

Well!!

Lee ReJb!!! ~:('j' R. lei1t1u r MarUyn Sue ieQ.i;fw MJ.n:1.a byhM RByacldl J'l!ilmUtl:' (;11:£1Hice: Th~IlJ$I 'Ll~ iU.cha.rdlll Jolm l'1I.t:rh~ R1cba~I!I,DI1 Cila.rlem D. Rickey Roben J,lti! llieCitile 11 J'r. CyritM& Sue ill11'! Clanrn:e' il,llen 1!.Obb iIenPi Ii- c. Rob!!! rtsom lU"c'ilardi n, Jto~n ~ldl Rolanq l"I"t 'D. ~u'by
TlncOlilU

F.l1::ak't'h,SiI;:O'l;'~

PldUip N. WI-II~ 'Oha'l'l .. Bu~e ~.l;B:r Mor:rb C" ~dflir 'D1m Miica DIm1UII. !.e'e! Whl~1!I C3!:ny,\,fi1! Wi'I.:Ltttm Pllt rieLl! G. W'ld:enu Ju Ua AflllWllbur Dlnn:.I.. FrUik ltI..kil<)::

lIt

0tmI\.'i~ Jl!all S tf"OlDb,.:rg

Call APR Stro~nn rrll!!drlek wayne ~.
DB'i'id L. ~

~v.r

C~d D. W::I..LLi._
JI!!.iI1iL I!. Wi UtAl!l& H. Keith lil'il.li.BIU D~ Jo 'lrltUlfc'irlIl .J'u.dHh Elatm! Wll!5lmi

M.!M.UflY

l'h:i1.lt.p
David

rI

Ylc:Bd.l.Ii:e

Stevetll Sl,IIIIOoj'oII. ~ai.':4t1!I,gin

Ci:Itm.U

Lyrm

.bd.olpbJ

Jauet carol :6:vi(lb.e.
lee: Ta l'l.i!)I 1 D. Tal'lcn,~
JudI. t:h AlII!! ToIl,ylor

kD:lE!

Harle

liU.8GB

snarDllK. lW.@:1J; RaioiiE! AmlA!i' RUttG. DcMLd J. SaJwaj Jerry Le~ SpmI)t'I ~o:r8,!! wtltlEl1l S.and.n i!l®!U" C. Sa,rtin Elizabeth Ann, SCII,rbgn'lllJsh !tI"ll;lIArii Alle~ Be-bide. Ri.charfi /I., Sch~f!i JI;I'P1Cfl Kay S,b~Llel' 'Lln4!a Kay sc'hlrco!idar Mo'lx F. scnu,"k
llObtrrt W. Scott L1I.rry a~lI;Iii! 1.1 SCit'o:gi.n:l

c:.~

SIU!i 4m'Ie

1l4vid O. Wilton
Hu.rlbl Atl;i'i.ett6' Hinn iba~bi!i1'1I ANl.NlllIl! by ~be:ltt W:1.II,ecup W.e.. Wwd Linda by 'W'tIOiI PhiUip I\!OUI W:oc!!ci: 11 Donald p. ij'ooh!:ry. Jr. hr~l:. It. wrlah't:~ Jr. Donu M. Wy3t; Ca:rol Joan "i<ilc-.ns E:tID!!st 't~lIDI ~ld lofurri.'fil 'lOUD" ShArnll:l Sue YauQS Gel'dd J. YowtIll J~. H.:r.-upr
.Kefl:f!e th

WI b(lll

loQiI 'L. Taylor Wi n i_ Deu 'rentll'l JUdith AImti
~iI

Katny :~]leD S~l

Po'naU F. TliOiipaon

~,rI!iLee tlwa!pI;llOO CGl:ol SU2' thQ~e S'!:i!l!'e11lfdl Thilill'8 by Ju!i!:l t:lI .Nn~ n.~nefio""

jch-n ~rl":l1 T11llllo. Karl Ka.lv1n Tltllil!.ey
Can- g.Ti tli'WI'IInh MWcbael B. T,ltw J.une~ R. 'l'o4d ca'l"ol Ann.. f~cll;lJ..abt' l'Iar'~.a Eileen TOotnilker

Sh&r~n LDui~ele~teS

Jenntf.r J~
ilII!Jlil.1"I
1RlIC

See~
S~I! !::l.tI:

t.o:I:Ii G.

SB1:.afloden

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful