CODUL FISCAL AL ROMANIEI pentru ONG

Incepand cu 01 ianuarie 2004 a intrat in vigoare noul COD FISCAL AL ROMANIEI publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr.927 din 23 decembrie 2003. Probabil ca va intrebati de ce o Asociatie ca A.C.E. DORA d’ISTRIA a tinut sa prezinte pe site o lege care tine mai mult de fiscalitate si de activitatea economistilor decat de activitatea cluburilor montane. Raspunsul ar fi ca in Codul Fiscal sunt articole care au legatura cu activitatile organizatiilor nonprofit, gen cluburi montane care au personalitate juridica. Este important pentru membrii unor astfel de organizatii sa stie ce au voie sa faca si ce impozite platesc sau nu platesc pentru ceea ce fac. In randurile de mai jos vom reda articolele care au legatura cu ONG-urile, pentru aceasta avand sprijinul d-lui Sorin Branciog, Presedintele A.C.E. DORA d’ISTRIA, economist cu state vechi, membru al Camerei Auditorilor Financiar din Romania (CAFR) si membru al Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania (CECCAR), sef de departament financiar-contabilitate in cadrul unei firme care are o cifra anuala de afaceri de peste 10 mil. Euro. A trebuit sa scriem aceste lucruri despre dl. Sorin Branciog pentru a intari ideea ca in domeniul fiscal avem sprijinul unui specialist. NOTA: Tot ce e scris cu caractere tip italic reprezinta comentarii ale d-lui Sorin Branciog in legatura cu articolele din Codul Fiscal prezentate in acest material. Codul Fiscal al Romanie din 22 decembrie 2003
„Art. 2. - Impozitele şi taxele reglementate prin prezentul cod sunt următoarele: a) impozitul pe profit; b) impozitul pe venit; c) impozitul pe veniturile microîntreprinderilor; d) impozitul pe veniturile obţinute din România de nerezidenţi; e) impozitul pe reprezentanţe; f) taxa pe valoarea adăugată; g) accizele; h) impozitele şi taxele locale.
...........................

Art. 4. - (1) Prezentul cod se modifică şi se completează numai prin lege, promovată, de regulă, cu 6 luni înainte de data intrării în vigoare a acesteia.

. credit fiscal ........ care este deţinută pentru a fi utilizată în producţia sau livrarea de bunuri sau în prestarea de servicii...... fundaţiei sau federaţiei sunt utilizate pentru o activitate de interes general...... mijloc fix .000.........................(1) În înţelesul prezentului cod. .... 18........ 20.... 7...... 11.....o diminuare a impozitului pe venit sau a impozitului pe profit cu suma impozitului achitat în străinătate. persoană juridică română ...orice asociaţie.... .....000 lei) ..............Normal.. ....(2) Orice modificare sau completare la prezentul cod intră în vigoare cu începere din prima zi a anului următor celui în care a fost adoptată prin lege........ termenii şi expresiile de mai jos au următoarea semnificaţie: 1.. comunitar sau nonpatrimonial.. 24.. .. 16.. ....................orice persoană juridică care a fost înfiinţată în conformitate cu legislaţia României sau care are locul de exercitare a conducerii efective în România. O sa mai dureze pana vor aparea toate normele necesare desi o lege pentru a fi aplicata trebuie sa aibe normele sale de aplicare..... ..orice imobilizare corporală. fundaţie sau federaţie înfiinţată în România.... Art.... asa cum s-a intamplat cu Codul Fiscal al Romaniei.....orice activitate desfăşurată de către o persoană în scopul obţinerii de venit... în conformitate cu legislaţia în vigoare........ persoană .. . conform convenţiilor de evitare a dublei impuneri sau aşa cum se stabileşte în prezentul cod... . organizaţie nonprofit . (limita stabilita incepand cu 01 ian 2004 este de 15....orice persoană fizică sau juridică....... Nu este prea placut atunci cand un act normativ este emis si la cateva zile intra in vigoare. dacă are o durată normală de utilizare mai mare de un an şi o valoare mai mare decât limita stabilită prin hotărâre a Guvernului.......... dar numai dacă veniturile şi activele asociaţiei... pentru a fi închiriată terţilor sau în scopuri administrative..... Este un lucru bun faptul ca prezentul cod fiscal se modifica si se completeaza prin lege cu cel putin 6 luni inainte de intrare in vigoare a respectivei legi... activitate .... ar fi trebuit sa existe si norme de aplicare a acestuia dar nu exista decta niste ordine ale Ministerului de Finante care aproba norme pe anumite capitole sau subcapitole din Codul Fiscal......

......... e) persoanele fizice rezidente asociate cu persoane juridice române......... ....... k) venituri din servicii prestate în România......... ....... ............... . de intermediere sau de consultanţă în orice domeniu..................... t) orice alte venituri obţinute dintr-o activitate desfăşurată în România.... d) fundaţiile române constituite ca urmare a unui legat.. b) persoanele juridice străine care desfăşoară activitate prin intermediul unui sediu permanent în România..... b) venituri din activităţile dependente desfăşurate în România............ 13............. ..... c) dividende de la o persoană juridică română. c) persoanele juridice străine şi persoanele fizice nerezidente care desfăşoară activitate în România într-o asociere fără personalitate juridică............ denumite în continuare contribuabili: a) persoanele juridice române.Următoarele venituri sunt considerate ca fiind obţinute din România... ...... l) venituri din prestarea de servicii de management..... dacă aceste venituri sunt obţinute de la un rezident sau dacă veniturile respective sunt cheltuieli ale unui sediu permanent în România...... sub formă de: a) venituri atribuibile unui sediu permanent în România... pentru veniturile realizate atât în România cât şi în străinătate din asocieri fără personalitate juridică.(1) Sunt scutiţi de la plata impozitului pe profit următorii contribuabili: . d) persoanele juridice străine care realizează venituri din/sau în legătură cu proprietăţi imobiliare situate în România sau din vânzarea/cesionarea titlurilor de participare deţinute la o persoană juridică română.. p) venituri din activităţi sportive şi de divertisment desfăşurate în România. impozitul datorat de persoana fizică se calculează.....Sunt obligate la plata impozitului pe profit... indiferent dacă sunt primite în România sau în străinătate...... Art. ...... se reţine şi se varsă de către persoana juridică română... 12. în acest caz. 15.. r) venituri din premii acordate la concursuri organizate în România.. indiferent dacă veniturile sunt primite de către persoanele care participă efectiv la asemenea activităţi sau de către alte persoane.. Art........... .Art.. d) dobânzi de la un rezident....... următoarele persoane..... ....................... ................... ... conform prezentului titlu... TITLUL II Impozitul pe profit .............

. pentru ONG-uri cotizatiile. d) veniturile obţinute din vize. taxele de inscriere si contributii banesti/in natura nu sunt venituri ci surse pentru desfasurarea in conditii bune a activitatilor prevazute in statuti care nu sunt generatoare de venituri.. sportului. Pe acelasi principiu se bazeaza si neimpozitarea donatiilor si sponsorizarilor primite de catre ONG-uri. precum un microbuz). organizaţiile sindicale şi organizaţiile patronale. sănătăţii. pentru veniturile obţinute din activităţi economice care sunt utilizate pentru susţinerea activităţilor cu scop caritabil. potrivit statutului acestora.. g) veniturile pentru care se datorează impozit pe spectacole. La fel si taxele de inscriere..... . Cotizatia este o sursa de venituri pentru majoritatea cluburilor montane care nu se impoziteaza. organizaţiile sindicale şi organizaţiile patronale sunt scutite de la plata impozitului pe profit pentru următoarele tipuri de venituri: a) cotizaţiile şi taxele de înscriere ale membrilor... cercetării ştiinţifice. altele decât cele care sunt sau au fost folosite într-o activitate economică. potrivit legilor de organizare şi funcţionare... j) veniturile excepţionale rezultate din cedarea activelor corporale aflate în proprietatea organizaţiilor nonprofit... (2) Organizaţiile nonprofit.. venitul obtinut nu se impoziteaza daca microbuzul a fost folosit pentru activitati care nu au generat venituri (activitati nonprofit). c) taxele de înregistrare stabilite potrivit legislaţiei în vigoare. taxe şi penalităţi sportive sau din participarea la competiţii şi demonstraţii sportive. e) donaţiile şi banii sau bunurile primite prin sponsorizare. tombole.. utilizate în scop social sau profesional... realizate de organizaţiile nonprofit de utilitate publică. vinde un activ imobilizat (mijloc fix.. k) veniturile obţinute din reclamă şi publicitate. De fapt. învăţământului. dobânzile şi veniturile realizate din vânzarea-cesionarea titlurilor de participare obţinute din plasarea veniturilor scutite. din domeniul culturii. h) resursele obţinute din fonduri publice sau din finanţări nerambursabile. serbări. Daca acel microbuz s-a folosit pentru transport persoane in scopul obtinerii de venituri (s-au perceput bani pentru acest serviciu). i) veniturile realizate din acţiuni ocazionale precum: evenimente de strângere de fonduri cu taxă de participare. In cazul in care un club. b) contribuţiile băneşti sau în natură ale membrilor şi simpatizanţilor.. Explicatia este ca organizatiile nonprofit se constituie pe baza principiului nerealizarii de profit si ca atare pentru a functiona au nevoie de resurse. atunci veniturile obtinute prin vanzarea microbuzului se impoziteaza in conditiile legii...... conferinţe. de exemplu. f) dividendele..e) cultele religioase. precum şi de camerele de comerţ şi industrie. contributiile banesti sau in natura ale membrilor si simpatizantilor...

(2) sau în prezentul alineat.(1) Profitul impozabil se calculează ca diferenţă între veniturile realizate din orice sursă şi cheltuielile efectuate în scopul realizării de venituri.. .000 lei (aprox... (2) Când un contribuabil se înfiinţează sau încetează să mai existe în cursul unui an fiscal...000. prevăzută la alin..000 EUR) sunt considerati venituri impozabile deoarece. conform legislatiei in domeniu (vezi legile din pagina de specialitate de pe site-ul clubului Dora d’Istria) (3) Organizaţiile nonprofit.... .000....000..000 lei) si venituri din activitati economice de 950... precum cheltuieli cu combustibilul..(1) Cota de impozit pe profit care se aplică asupra profitului impozabil este de 25%.400. 33 şi 38.000*10%))..000 lei este considerata venit impozabil (15.000 lei (25. organizaţiile sindicale şi organizaţiile patronale sunt scutite de la plata impozitului pe profit şi pentru veniturile din activităţi economice realizate până la nivelul echivalentului în lei a 15.. Organizaţiile prevăzute în prezentul alineat datorează impozit pe profit pentru partea din profitul impozabil ce corespunde veniturilor. din care se scad veniturile neimpozabile şi la care se adaugă cheltuielile nedeductibile.. . ....000.. (1) sau art... contributii de la membrii si incasam din servicii de transport persoane 15....... suma de 5.. 18.. altele decât cele prevăzute la alin.000 lei (10.000.Litera k) este valabila numai pentru acele ONG-uri recunoscute ca unitati de utilitate publica.. 380. desi este sub 10% din venituri neimpozabile. 17.000 EURO..000 euro si reprezinta mai mult de 10% din veniturile totale scutite de plata impozitului pe profit prevazute la alineatul precedent.. sponsorizari.. donatii.000 lei. ..000 – (100.... Art.. veniturile obtinute din folosirea microbuzului sunt impozabile daca sunt mai mari de 15. 17 alin. dar nu mai mult de 10% din veniturile totale scutite de la plata impozitului pe profit. Adica daca avem 100.. Art.. dintr-un an fiscal. (2).....000 EUR......000 EUR). .. depaseste pragul de 15. Presupunem ca avem venituri scutite de 11..... Art.. la art.. impozit calculat prin aplicarea cotei prevăzute la art. La stabilirea profitului impozabil se iau în calcul şi alte elemente similare veniturilor şi cheltuielilor potrivit normelor de aplicare.. după caz.. într-un an fiscal... 300..... (2).. 16...000. . cheltuieli de intretinere a microbuzuzului.. cu excepţiile prevăzute la alin.(1) Anul fiscal este anul calendaristic. luand in considerare ultimul exemplu. Continuam cu acelasi exemplu.000 euro. 19.000... cursul valutar fiind 38..Daca pentru realizarea serviciilor de transport persoane s-au facut cheltuieli aferente..000 lei intr-un an venituri din cotizatii.. Daca continuam cu exemplul de mai sus. perioada impozabilă este perioada din anul calendaristic pentru care contribuabilul a existat.000..

.. (2) Sunt cheltuieli efectuate în scopul realizării de venituri şi: . ajutoarele pentru boli grave sau incurabile şi protezele. precum şi pentru şcolile pe care le au sub patronaj.......... produselor sau serviciilor... d) cheltuielile de reclamă şi publicitate efectuate în scopul popularizării firmei.000... altele decât cheltuielile de protocol şi cheltuielile cu impozitul pe profit. în baza unui contract scris......... muzee......... 20. inclusiv cele reglementate prin acte normative în vigoare.000 lei (cheltuieli aferente obtinerii veniturilor din activitati economice) – 570... cantine... cadouri în bani sau în natură oferite copiilor minori ai salariaţilor......... creşe..cheltuieli cu salariul soferului........... precum şi cheltuielile pentru funcţionarea corespunzătoare a unor activităţi sau unităţi aflate în administrarea contribuabililor: grădiniţe.....000 lei (total venituri din activitati economice) – 300...000.. Art....... . cămine de nefamilişti..17 din lege...... precum şi costurile asociate producerii materialelor necesare pentru difuzarea mesajelor publicitare.. (3) Următoarele cheltuieli au deductibilitate limitată: a) cheltuielile de protocol în limita unei cote de 2% aplicată asupra diferenţei rezultate dintre totalul veniturilor impozabile şi totalul cheltuielilor aferente veniturilor impozabile... ajutoarele pentru înmormântare.....000 lei atunci profitul impozabil este urmatorul: 950. baze sportive. . .. aplicată asupra fondului de salarii realizat.....in totalitate de 300...(1) Pentru determinarea profitului impozabil sunt considerate cheltuieli deductibile numai cheltuielile efectuate în scopul realizării de venituri impozabile..Următoarele venituri sunt neimpozabile la calculul profitului impozabil: a) dividendele primite de la o persoană juridică română. 21. în limita unei cote de până la 2%... cadouri în bani sau în natură acordate salariatelor...000. ............ Art...... Intră sub incidenţa acestei limite cu prioritate ajutoarele pentru naştere....... servicii de sănătate acordate în cazul bolilor profesionale şi ale accidentelor de muncă până la internarea într-o unitate sanitară. ......... c) cheltuielile sociale. ...15 alin..000 lei (venituri neimpozabile conform art........000 lei la care se aplica cota prevazuta la art.. costul prestaţiilor pentru tratament şi odihnă pentru salariaţii proprii şi pentru membrii de familie ai .. În cadrul acestei limite pot fi deduse şi cheltuielile reprezentând: transportul la şi de la locul de muncă al salariaţilor.. ... cluburi......000. Se includ în categoria cheltuielilor de reclamă şi publicitate şi bunurile care se acordă în cadrul unor campanii publicitare ca mostre... biblioteci.....3) = 80. pentru încercarea produselor şi demonstraţii la punctele de vânzare.000......... precum şi alte bunuri şi servicii acordate cu scopul stimulării vânzărilor.

. p) cheltuielile de sponsorizare şi/sau mecenat efectuate potrivit legii. (5) În limitele respective se încadrează şi: cheltuielile de sponsorizare a bibliotecilor de drept public. achiziţiilor de tehnologie a informaţiei şi de documente specifice.. Alineatul (4) este la alt articol din lege.... adica intra la impozitare. bonuri etc............ altele decât cele prevăzute la alin. participarea la congrese internaţionale...000 euro anual.... g) şi m).... Daca ma opream cu cititul la acest paragraf intelegeam ca orice sponsorizare este nedeductibila...... potrivit prevederilor legii privind sponsorizarea şi legii bibliotecilor....... . b) nu depăşesc mai mult de 20%. dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii: a) sunt în limita a 3 la mie din cifra de afaceri. .......... f) cheltuielile cu taxele şi cotizaţiile către organizaţiile neguvernamentale sau asociaţiile profesionale. Dar dupa ce am mai citit inca cateva .. după caz.. burse de specializare..... (4) Următoarele cheltuieli nu sunt deductibile: .. la cheltuielile cu combustibili trebuie sa avem bonuri tip Petrom pe care sa fie trecute datele cumparatorului sau facturi fiscale.... inclusiv transportul.. dotărilor... (4) Contribuabilii care efectuează sponsorizări şi/sau acte de mecenat.. chitante.acestora. care nu au la bază un document justificativ.... Adica... finanţării programelor de formare continuă a bibliotecarilor.. Daca in contabilitatea ONG-urilor pentru cheltuielile facute de acestea nu exista documente justificative (facturi fiscale. nici o societate nu mai facea sponsorizari.. (2) lit... f) cheltuielile înregistrate în contabilitate... . în limita echivalentului în lei a 2.. atunci aceste cheltuieli nu se pot scadea la calculul impozitului de profit.............. potrivit legii..... In atare conditii....) in conformitatea cu legislatia in vigoare.. schimburilor de specialişti..... ajutoare pentru salariaţii care au suferit pierderi în gospodărie şi contribuţia la fondurile de intervenţie ale asociaţiei profesionale a minerilor..... potrivit normelor. scad din impozitul pe profit datorat sumele aferente... ajutorarea copiilor din şcoli şi centre de plasament................ .. din impozitul pe profit datorat..... prin care să se facă dovada efectuării operaţiunii sau intrării în gestiune..... Cand am citit prima data noul Cod fiscal la Romaniei si am ajuns la punctul p) mi-am facut griji pentru organizatiile nonprofit din tara.... Pentru salariul soferului trebuie sa avem State de salarii si trebuie sa existe un contract de munca incheiat in conformitate cu Codul Muncii din 2003.. în scopul construcţiei de localuri..

000.000 lei si un impozit pe profit de plata de 25. (9) Prevederile alin....... Diferenta de 2.000 lei se pot scade din impozit pentru ca aceasta valoare reprezinta 3 la mie din cifra de afaceri... statul este sponsorul organizatiilor nonprofit. .. Cum acesta din urma este 25% din profit rezulta ca sponsorizarile sunt deductibile tot in proportie de 5% (20% din 25)..(1) Contribuabilii au obligaţia de a plăti impozitul pe profit trimestrial...000 lei (care reprezinta 20% din impozitul pe profit) doar 3.. potrivit legislaţiei în vigoare..... Regularizarea impozitului pe profit aferent anului fiscal 2003 se realizează... (3). Daca a facut sponsorizari de 5... Daca faceti un calcul matematic conform noii legi fiscale o sa realizati ca nu exista nici-o diferenta in comparatie cu legea veche (Legea 414/2002 privind impozitul pe profit)..... (4) şi (7) se aplică pentru impozitul pe profit datorat. cheltuielile cu sponsorizarea erau deductibile in limita a 5% din profitul brut impozabil. Acum se deduce 20% din impozitul pe profit....... Art.. până la data de 31 decembrie 2003.....000...........pagini din lege am ajuns si la alineatul (4) al articolului 31 din lege si m-am linistit.. Legea 414 a fost abrogata......000. Acum cheltuielile cu sponsorizarea sunt nedeductibile in totalitate dar firmele pot face sponsorizari din impozitul pe profit in limita a 20% din acesta dar fara a depasi 3 la mie din cifra de afaceri. .000..000... (7) Contribuabilii care au definitivat până la data de 15 februarie închiderea exerciţiului financiar anterior depun declaraţia anuală de impozit pe profit şi plătesc impozitul pe profit aferent anului fiscal încheiat până la data de 15 februarie inclusiv a anului următor.. Cu alte cuvinte. Conform Legii 414/2002... dacă în prezentul articol nu este prevăzut altfel..... ea nu poate face sponsorizari mai mari de 3.....000........ .000..000 lei.. 34.... până la data de 25 inclusiv a primei luni următoare trimestrului pentru care se calculează impozitul. Inainte se deducea 5% din profit...... ...000 lei in anul respectiv..000 lei reprezinta cheltuieli nedeductibile si intra la baza de calcul al profitului impozabil... până la data de 15 februarie inclusiv a anului următor celui pentru care se calculează impozitul. (3) Organizaţiile nonprofit au obligaţia de a plăti impozitul pe profit anual. începând cu anul fiscal 2004... Singura diferenta este ca sponsorizarea se deduce direct din impozit... o firma are o cifra de afaceri de 1.. ..... Adica... Prin Codul Fiscal.. .....

..... Daca o persoana fizica.... cum ar fi un alpinist...(1) Impozitul prevăzut în prezentul titlu.... Adica........În înţelesul impozitului pe venit....... denumit în continuare impozit pe venit......... veniturilor obţinute din orice sursă. 35..... se aplică următoarelor venituri: a) în cazul persoanelor fizice rezidente române.. ....Următoarele persoane datorează plata impozitului conform prezentului titlu şi sunt numite în continuare contribuabili: a) persoanele fizice rezidente... În cursul anului fiscal....000 lei calculate mai inainte trebuie platite pana in data de 15 februarie anul urmator.. .. c) persoanele fizice nerezidente care desfăşoară activităţi dependente în România. ....... acele 80. . . inclusiv....... contribuabilii au obligaţia de a depune declaraţia de impunere până la termenul de plată al impozitului pe profit. suma primita nu se impoziteaza. 42. Art.......... TITLUL III Impozitul pe venit ... Art...... primeste o sponsorizare pentru o expeditie din Himalaya.. (3)...... până la termenul prevăzut pentru depunerea situaţiilor financiare................. 95.. care depun declaraţia anuală de impozit pe profit până la data de 15 februarie inclusiv a anului următor............... cu excepţia contribuabililor prevăzuţi la art. 40.. ......(1) Contribuabilii au obligaţia să depună o declaraţie anuală de impozit pe profit..000. ....... d) persoanele fizice nerezidente care obţin venituri prevăzute la art. ...ONG-urile platesc impozitul pe profit pana in 15 februarie anul urmator..... i) bursele primite de persoanele care urmează orice formă de şcolarizare sau perfecţionare în cadru instituţionalizat. 39........... Art................ 34 alin. .. ..... b) persoanele fizice nerezidente care desfăşoară o activitate independentă prin intermediul unui sediu permanent în România.......... (4) şi (7)..... cu domiciliul în România.... următoarele venituri nu sunt impozabile: .... Art........ ...... atât din România. f) sumele sau bunurile primite sub formă de sponsorizare sau mecenat.. europene şi la jocurile olimpice..... t) premiile obţinute de sportivii medaliaţi la campionatele mondiale........ cât şi din afara României...

......... în vederea pregătirii şi participării la competiţiile internaţionale oficiale ale loturilor reprezentative ale României...... campionatele mondiale şi jocurile olimpice. .... .... în vederea realizării obiectivelor de înaltă performanţă: .. altele decât cheltuielile de sponsorizare. ..calificarea şi participarea la turneele finale ale campionatelor mondiale şi europene.................clasarea pe podiumul de premiere la campionatele europene....... tehnicienilor şi altor specialişti.....Nu sunt venituri impozabile premiile.. antrenorilor. . ..... Reguli generale de stabilire a venitului net din activităţi independente determinat pe baza contabilităţii în partidă simplă . prima grupă valorică............. deductibile.... Un avocat poate face sponsorizari in limitele stabilite la alineatul (5) al articolului 49 din Codul Fiscal . b) cheltuielile de protocol....... prevăzuţi în legislaţia în materie.... masă............ .(1) Venitul net din activităţi independente se determină ca diferenţă între venitul brut şi cheltuielile aferente realizării venitului. 49.. u) premiile şi alte drepturi sub formă de cazare............... (6) Baza de calcul se determină ca diferenţă dintre venitul brut şi cheltuielile deductibile... mecenat şi cheltuielile de protocol. tehnicienilor şi altor specialişti............. (6)....... Art........... 50 şi 51. ..... în cazul jocurilor sportive.. Nu sunt venituri impozabile primele şi indemnizaţiile sportive acordate sportivilor..... precum şi la jocurile olimpice.. obţinute de elevi şi studenţi în cadrul competiţiilor interne şi internaţionale......... inclusiv elevi şi studenţi nerezidenţi în cadrul competiţiilor desfăşurate în România....... pe baza datelor din contabilitatea în partidă simplă. în limita unei cote de 5% din baza de calcul determinată conform alin. antrenorilor..... (5) Următoarele cheltuieli sunt deductibile limitat: a) cheltuielile de sponsorizare şi mecenat efectuate conform legii.. primele şi indemnizaţiile sportive acordate sportivilor.... (6)..... prevăzuţi de legislaţia în materie..... în limita unei cote de 2% din baza de calcul determinată conform alin..... transport şi alte asemenea..... cu excepţia prevederilor art.. (7) Nu sunt cheltuieli deductibile: .

................... de apărare a ţării sau siguranţei naţionale.. conform Codului Fiscal.. de protecţie şi conservare a monumentelor istorice şi de arhitectură........ în condiţiile stabilite prin norme. 142....... sunt asimilate salariilor: ....... ..... ...... 56...... în condiţiile stabilite prin norme... artistic. respectiva donatie este o cheltuiala nedeductibila pentru avocat si ca atare intra in baza de calcul al impozitului pe venit..... peste limita de 2.... pentru salariaţii din instituţiile publice. inclusiv indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă...........e) donaţii de orice fel. Art.. în ţară şi în străinătate... i) importul de bunuri finanţate din împrumuturi nerambursabile acordate de guverne străine........ de apărare a sănătăţii. indiferent de perioada la care se referă. Daca avocatul respectiv face o donatie unei organizatii nonprofit...... (2) În vederea impunerii.... Daca o organizatie nonprofit acorda diurna zilnica mai mare de 227..... . ...... . de protecţie şi ameliorare a mediului...... de denumirea veniturilor ori de forma sub care ele se acordă.Sunt scutite de taxa pe valoarea adăugată: .. sportiv....000 lei diferenta se considera venit asimilat salariului si se impoziteaza ca atare...... i) sumele acordate de personale juridice fără scop patrimonial şi de alte entităţi neplătitoare de impozit pe profit...... Art.....5 ori nivelul legal stabilit pentru indemnizaţia primită pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate...(1) Sunt considerate venituri din salarii toate veniturile în bani şi/sau în natură obţinute de o persoană fizică ce desfăşoară o activitate în baza unui contract individual de muncă sau a unui statut special prevăzut de lege.. în interesul serviciului. CAPITOLUL III Venituri din salarii ... organisme internaţionale şi/sau organizaţii nonprofit din străinătate şi din ţară. h) importul de bunuri primite în mod gratuit cu titlu de ajutoare sau donaţii destinate unor scopuri cu caracter religios...

.(1) Pentru operaţiunile din interioriul ţării. conform Codului Fiscal. Art. potrivit regulamentului vamal aplicabil acestora....(1) Sunt scutite de taxa pe valoarea adăugată persoanele impozabile a căror cifră de afaceri anuală....... h) taxe speciale... al TVA..... ... este inferioară plafonului de 2 miliarde lei... Art.d.. plătitorii taxei pe valoarea adăugată sunt persoanele care importă bunuri în România. 249....... In rest....... si daca rulajul acestora depasesc in cursul unui an fiscal 2 miliarde lei atunci acestea devin platitoare de TVA..... .. d) taxa pentru eliberarea certificatelor.. . . denumit în continuare plafon de scutire.. 248....... plătitorii taxei pe valoarea adăugată sunt: a) persoanele impozabile înregistrate ca plătitori de taxă pe valoarea adăugată.. conform legislatiei in vigoare..... 150. pentru celelalte importuri se plateste TVA...... daca se indeplineste conditia prevazuta la art... b) impozitul pe teren.. alin... c) taxa asupra mijloacelor de transport...Impozitele şi taxele locale sunt după cum urmează: a) impozitul pe clădiri. declarată sau realizată.. .. i) alte taxe locale......p. . dar acestea pot opta pentru aplicarea regimului normal de taxă pe valoarea adăugată.Scutirile se acorda la intrarea in tara. TITLUL IX Impozite şi taxe locale ...... Art. f) impozitul pe spectacole. ............(1) Orice persoană care are în proprietate o clădire situată în România datorează anual impozit pentru acea clădire. g) taxa hotelieră....... avizelor şi autorizaţiilor. exceptând cazul în care în prezentul titlu se prevede diferit......v........ Art. 152.... e) taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă şi publicitate... pentru operaţiunile taxabile realizate.. Nu se mai poate reveni la starea initiala dupa ce s-a facut inregistrarea de platitor de TVA. un ONG nu plateste TVA in vama.. Daca ONG-urile realizeaza activitati economice taxabile d. Persoanele fizice datorează taxa pe valoarea adăugată pentru bunurile introduse în ţară.. ...142...h) si I)... (2) La importul de bunuri........ ..... Adica..

pentru suprafaţa de teren care este acoperită de o clădire. ... sunt considerate monumente istorice.... ............... ..... Art.............. . 273....... cota de impozit este egală cu 2%.... ca de exemplu o piesă de teatru..... clădirile care.........Impozitul pe teren nu se datorează pentru: a) terenul aferent unei clădiri....... operetă. cota de impozit este egală cu 5%.......... a)...(1) Orice persoană care are în proprietate teren situat în România datorează pentru acesta un impozit anual.. o competiţie sportivă sau altă activitate distractivă în România are obligaţia de a plăti impozitul prevăzut în prezentul capitol....(1) Impozitul pe clădiri nu se datorează pentru: ... operă...... . .. .. Art.(1) Orice persoană care are în proprietate un mijloc de transport care trebuie înmatriculat în România datorează o taxă anuală pentru mijlocul de transport.. . ....... (2) Cota de impozit se determină după cum urmează: a) în cazul unui spectacol de teatru.. 256. ... balet. cu excepţia incintelor care sunt folosite pentru activităţi economice....... 257....................... de arhitectură sau arheologice........ 250... denumit în continuare impozitul pe spectacole.... cu excepţia cazurilor în care în prezentul capitol se prevede altfel...... . .............. 261.. 2... potrivit legislaţiei în vigoare. exceptând cazurile în care în prezentul titlu se prevede altfel.......5% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcţii. (3) Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii de construire pentru o clădire care urmează a fi folosită ca locuinţă sau anexă la locuinţă este egală cu 0... (6) Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de amenajare de tabere de corturi........ un spectacol de circ sau orice competiţie sportivă internă sau internaţională... ......... 274.......... b) în cazul oricărei alte manifestări artistice decât cele enumerate la lit......(1) Orice persoană care organizează o manifestare artistică...... ........... concert filarmonic sau altă manifestare muzicală.... .......... prezentarea unui film la cinematograf. Art...... impozitul pe spectacole se calculează prin aplicarea cotei de impozit la suma încasată din vânzarea biletelor de intrare şi a abonamentelor..(1) Cu excepţiile prevăzute la art... muzee sau case memoriale. Art.. căsuţe sau rulote ori campinguri este egală cu 2% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcţie.. Art.. 275...... Art......................

.............. inclusiv.. (2) Cota taxei se stabileşte de consiliul local şi este cuprinsă între 0.. o dată cu luarea în evidenţă a persoanelor cazate.... cota taxei poate varia în funcţie de clasa cazării în hotel.. .(1) Consiliul local poate institui o taxă pentru şederea într-o unitate de cazare..... denumită în continuare taxa hotelieră.... Art. . 1 al Decretului-lege nr.. d) persoanele fizice aflate pe durata satisfacerii stagiului militar. ..... (3) Taxa hotelieră se datorează pentru întreaga perioadă de şedere.. ONG-urile daca au in proprietate cladiri.... f) văduvele de război sau văduvele veteranilor de război care nu s-au recăsătorit........ 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945... . 278... cu modificările şi completările ulterioare......5% şi 5%... precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri.Art. . se încasează de către persoanele juridice prin intermediul cărora se realizează cazarea. indiferent de perioada reală de cazare... Art............... atunci când taxa se datorează numai pentru o singură noapte..... 277... .. .... republicat........ sunt obligate sa plateasca impozitele si taxele aferente la bugetele locale. CAPITOLUL VIII Taxa hotelieră .... e) veteranii de război.......Impozitul pe spectacole nu se aplică spectacolelor organizate în scopuri umanitare.. 279.Taxa hotelieră nu se aplică pentru: a) persoanele fizice în vârstă de până la 18 ani inclusiv.... a lunii următoare celei în care a avut loc spectacolul..... . 280. g) persoanele fizice prevăzute la art. c) pensionarii sau studenţii.. dar numai dacă taxa se aplică conform prezentului capitol.(1) Taxa hotelieră se calculează prin aplicarea cotei stabilite la tarifele de cazare practicate de unităţile de cazare... Art. . cu excepţia cazului unităţilor de cazare amplasate într-o staţiune turistică. . În cazul unităţilor de cazare amplasate într-o staţiune turistică. (2) Taxa pentru şederea într-o unitate de cazare..... Art...sau doresc sa faca constructii sau sa amenajeze camping-uri... într-o localitate asupra căreia consiliul local îşi exercită autoritatea. 276...... terenuri. b) persoanele fizice cu handicap grav sau accentuat ori persoanele invalide de gradul I sau II..........(1) Impozitul pe spectacole se plăteşte lunar până la data de 15..

...... . .... ..... ... taxa pentru eliberarea certificatelor........ 281. precum şi de a susţine acţiuni cu caracter umanitar..... până la data de 10.. ..... b)-g). a lunii următoare celei în care s-a colectat taxa hotelieră de la persoanele care au plătit cazarea......... impozitul pe teren..... 297. ....... cu scopul de a întreţine. inclusiv.......... 285......... Art..........h) soţul sau soţia uneia dintre persoanele fizice menţionate la lit........ c) organizaţiilor umanitare care au ca unică activitate întreţinerea şi funcţionarea căminelor de bătrâni şi a caselor pentru ocrotirea copiilor orfani şi a copiilor străzii.. cu excepţia cazului în care în prezentul cod se prevede altfel. dezvolta şi ajuta instituţii de cultură naţională........... b) fundaţiilor testamentare constituite conform legii... 290. impozitul pe teren... social si cultural................... social şi cultural...... avizelor si autorizatiilor nu se plica pentru fundatii testamentare (aici nu intra decat cluburi montane constituite ca fundatie testamentara) si organizatii umanitare.Orice persoană juridică care datorează plata impozitului pe clădiri.(1) Impozitul pe clădiri.. care este cazat/cazată împreună cu o persoană menţionată la lit..... Art.......Prezentul cod intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2004....... atunci impozitul pe cladiri... lunar......... Art.... a impozitului pe teren sau a taxei asupra mijloacelor de transport are obligaţia de a calcula impozitul sau taxa respectivă şi de a depune o declaraţie la compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale până la data de 31 ianuarie inclusiv a anului calendaristic pentru care se calculează impozitul sau taxa. care sunt utilizate exclusiv pentru prestarea de servicii turistice pe o perioadă de maximum 5 luni pe durata unui an calendaristic.. b)-g)... avizelor şi autorizaţiilor. taxa pentru eliberarea certificatelor... precum şi alte taxe locale precizate la art...... .... .......... ....... taxa asupra mijloacelor de transport..” ....... taxa asupra mijloacelor de transport... 283 nu se aplică: . Daca respectivele obiecte despre care am scris mai sus sunt in scop umanitar.... Art. 282 şi art....(1) Unităţile de cazare au obligaţia de a vărsa taxa hotelieră la bugetul local... (2) Impozitul pe clădiri şi impozitul pe teren se reduc cu 50% pentru acele clădiri şi terenul aferent deţinute de persoane juridice.... ............

Sursa: http://www.La sfarsitul anului 2003 a aparut si Codul de Procedura Fiscala care intra in vigoare de la 01 ianuarie 2004.htm .org/legislatie/CODUL_FISCAL_AL_ROMANIEI_pentru_ONG.doradistria.

0/070.:/090723.90.03.9g ..385479 .47/.9.x.0/0747.4  &3 . .-057200 3/023.9:  .4314720 L329. .09:0/0/:.039:-7:9 .79.9g5071472.:8:39./10703xg/3970. 9 570.0. 89:/03xL3.9..9..8.x085479./0...:747 85479.-90 .79/g825g  79   '039:309/3...0..947850..0#4230  : 57020 .2543.041.42509x47390730 39073.039:: /0/:.7 3 2900 89.490/0/3-.0 4.79.4.9-0 .x43...4 L329..9010.3  .70 20.70.09:00/057494.9 .0..09:00/08543847.4::/34/:8...g74-0.:30 ..039::309/3.:0./0..79/g825g .2543.90L3#423.9070 L3.9000:745030 .900/0.0347 .0 0:745030 572./7:.g 570.9:./7:.3xg .9-029.431472..90.039:7254. 9 570./0.0/070.9gx 3/0503/0390/090723..03. 4-x3:90/000.039:-7:9 .. 00.7:5g.:30..0 8543847.L35.570.9047/3 .0 L3.0 .-9.0.g7.:2 .70.05x..09:00/0 57494...42509x039073. 89:/03x3070/03xL3.47/..47 ..90.9.5054/:2:/05702070.9gx3/0503/039080/090723g.0.107039070.0 :8:39.:70425.9:7300013.30.09:00 /0/:./10703xgL3970 .90 85479.g:x/008.70.397034747 903..42509x47/081g :7..90 1.70 2..:/090723.431472.2543.0.L3 2.5g7.4.9085479.:80/090723g..1.:8.x43.9047243/.L32.. 5..5.047/0L3.9 .90/7059:78:-1472g/0.700.:4..0/089.47 ..9070 L3 .9.570g97 5. .09:00/08543847.   :8:39.439.70.79.802030.79     &72g94....490/0/3-.947850.x.3    ..8g 97.09:00.-057020 57200 3/023.  #0:0307..0347 .9-0 50-./..0 3..9-0  .-70.049:747 70570039.x085479.:70425.9g.g:xL308.47.-9gxL35..950-.9 54.039:7254.09:08:39/0/:.70 20.900 243/.439.397034747 903.

438/07...9008904.50397:.. /43.3 ....90 .1.../0 .039:70 L3 -.9:70850.04/43.90 .98.9.3-.70397.:..010 .0 /43.90:3047.09:..934357419 70850.039  !% & '039:7/38.7 94.4...30/0/:.4.9.x/047..2549::50..9...9-.7  79   $:39 .3.039:7 /3 8..

0 /0.9.x0 ./.:99:/0..4.3.25:307 8:39..g    3./00g7 /09.x050397:3. 570. /0  47 3..0 .8. 85479.3/023.0 :7/.43/x0 89.2-:78.-9 50397: 3/023.x43...2.7989...70. .7g4.47/.x/0893.82.:990/09..50.90902547.90/0:..5g7.45:7.x0 .3x.x/33899:x05:-.5g7.0 .7.90 L3390708:807..70 .447.431472 4/::8.82...47/. 5729g 50 5074.9.039:747 47 /0 1472.9:9.438/07..47/.2./g:.90 /0 507843..90/3L257:2:9:7307.:: 50397:8.: .80.908. g7L3.9:7g L3.708.9.90 :3478./:.8g3g9gx /0. /057490.3.. .3x03.0 1g7g 8..-0.9.xg78.70..2047.. :3: 89..243:20390478947.747  8:200 .70.98..790.5.20/:: /0 57490.7g/02:3.4397.43807.0/070...70 80 70107g /0 /03:270.0730 897g30 47.90 L3x.039.90L3-. 8:- .0: 0.70 00 80 .70/0 0 /107039.: L3 3./:73. /0 .. /0 2:3.9034357419.:/43.70..g 8.9 3/.3g1.9:7g4-x3:90/0450784.:8.9g  25479:/0-:3:757290L324/7.70.7::88025490.x.382039073..9.0 ....90 0399gx 305g994.7.x43.: 8:7. .:..0/081g 4.70 /0 2549 50 57419 50890 29.47/g 3.7g L3 897g3g9.. 89.45 5./..97243.  79  $:398.9g 4.g:9 /0 00 3/107039 /0 5074.:3:.9077048 /0.g.-9057334720  25479:/0-:3:713..:94.9:9 850.

8.43/x089.-9057334720 .90 /3 x.3.:47.7g L3.x34357419/3897g3g9.

 /.903.9470.254950397:.50397:0-07..g/7089:.9gL3#423.04..050.9947/0%'  %%& 25490 9..:78::3:.3001.0  79   7.08:39/:5g.50397: ..70.70L35745709.39...9. 54.4.. .$.79  .3:.1. .:9.7.70.0  79  254900 9.9g8:3950784..x:309.90 70..549459..970:..08947.9g 50397:4507.../g:.70 /.2549:5090703 ..5.47/.0890....70 25479g-:3:7L3#423.-070.:9370897.1.0..40 9..  79   $:398. .4....70.-0.4.705....:97080.50397:144870.g50.25479:/0-:3:7 5g99479.4./09.0850.0791.4.9g  .7:..9025479:7805.g/70 0.-.07.9.5.:70.397.7..70..7/00 /03:29L3.70./05..0 9..g747. /0..4314724/::8.x47 0 9.90  .50.0/. 37089 50397:.08 .9 0..9g8:39 ..0 ..49007g 9. !0784.994...08947..385479 / 9.:..3  8  :3 3: 5.143/08.03 .702::3472..0593/. 2.808.43147208./g:.g /0..4342.4.904.70.70 /0 %' : 80 2.9g 50397:-:3:703974/:80L3x..3 5.:990/09. 570.:970 /../g:.70...90890%'  79   !0397:4507....050.70.-0 / 5 / .50.143::/0 2.9.300254.:2:720.39./:5.2.318.3:./05...7.17g/0.00.8:57.g .70..2039::..7g 5497. 8/.9.047/070. 80 3/0530890 .300254.4.3g../g:.3./g:.24.9g8.90 1 2549:50850.0/0/1079 .9g50784.43/9..70.90890%'3.7g5.04.. /. %' . :70 70. ...70L3570039: 99:80570.047/097.9g 089031074..90...70.9:3.g/7 . 89.. 2549:50.. 50784.0.70.g.g50.9470. 9.9047 .300.:947... .050784.:L3.2. .g9.-0L370897.7/0 0 .004.4393:.. ..047 .x:30/3390747:xg7 5g99479.24./g:.. .0890...5g9947/09.909.2g 5:-.

8.g/70 79   7.g.g/70.9g.05x.8.:.43897:.31089g7.: 39073./097.g 570039.g/70.70L35745709....L3.:...79 2549:50850.50397:0-07.7243.0 .:3:12.x43.g.x0/0.g50397: .-09047/0 397.9...:.. 90703:.8020247.x0  79   7..:747L3.910  79  2549:50907033:80/.7g747/0.1 :3850.9gx0.594 /03:29L3..:0.9470.3.9g.5.4.:947.70..g8.0/0..253:708900.203.114489g.708:3914489050397:.089.1..7989.9:7g8.790./00025:4508g/090.9.4.:/0 97. /.g70.5g92549: 570./0.45079g/04 .9.9.70.g49.479:7 .31089.g8:x0 8.490/02549.702549:50850.908.g42.-43.97: .:947.70.x.g.0/0.385479 .9.:.g 4.05x0570.9.:  . .42509x085479.g .704-..49.4342.L3.0.7044.90:324./.43.:.9L3#423..g .4393:...910  %.70.9L3#423.42509x0 85479.70 970-:0L32.:947.7047.70.70.:70L3.30g.50397:0-07..107039:30.97: -.70 5497.3g./090703./0 254908900.3:. L3.9470.:47.g50397:24.97.2039047  49.3:.:0.70. 79   2549:50.40  79   :0.050784.4/090.7989.31089.g.g...70.x.g/7 50397:8:57..4080 ...:2:720.9 ..4..0 /0..:32549..902.g573..4/0.-070/0.....4..3..050784./0254980/090723g/:5g.::3:850.9.0593/.90.8.8:2..3g.x/0.70 .70 8:39.302..438/07...g50397:  ..70L3570039: 99:80570.:.:3xg8.43897:.x0L3..0003:207.9.90243:203908947..: /3 .:30.:7:49047.:/3.3g.30.9g/3.43897:7050397:4.9.4.gL3#423..909070389:.0/0.70L3570039:.70L35745709..:.: .g/73:80/.70..g39073g8.70.09 4507g 450709g .0791.700890. .90/897..050784.g:90.0 79   7.385479.:3xg08900.70 :720.9g2.05x.39047 .x   %.49. 0.g.7g747/0 .947..59480570..702:.70/09.g:9L3570039:.9470.:47.7.9470.:.g50397:.0 2:008.:0.:947.9g./0254908900.

./03xg.g/0.2549008 9.70..79  2549:50850.9.90.40805g90 90:3.1.253 :7 8:394-.70.8.908.L30.039:..../:8.4:   :70 /.0.0L3.3/.g573...90.:5738gL3970  3 .0907.8.:8.347/07g-4..g8g9479 50784...90..54.054.50784.g50397:L3970./.70.:.05x.9470.g850.g50397: 0/070..:8.79 ..3/9..49007g80.403:80..0..0789.g/:.L397 4:39.78.:0...00..3/07g-4 1 .80. 4/.g97050784../7 90703:7 8.90L397 489..L397 4:39.70.25.x0/0.70.39.9050/:7.: . .8.5074.9g.. .70.70  79  %.431472570039::.:94.. .9.25.9:3.70 L397 44..9.L3 1:3..g:90.g.3047..80...90L38.....00.00/07g-48.::39gx47/0.:89:/03x / 50784.90/0 ..:70.-0 90/0.80 70.x:309:789./. 50784..::29.:::39gx47/0..45:7 :2..0 !% &' %..90/0. ..70  79   2549:50850.: 3 5745709.594  %..:0.94750784..L 007.709:: 0037 .850.903899:49.00L3.5.8.-90.33..9...703:8 .3003.49007g  79   438:4.5.7.3001.90 .3.g.7 0 .g70..753g.g .08089.709..438:4.8:57.7 3:2...9g.g/0..7057.../.4393:.g3:2.70.43897:.9. 49007g 80L3.g7L3490  %.0...0.70 /03:29gL3..9./g/0 0/070 .90.:.49.1070390....5.70  49.00. 1. ..90L397 489.9470.:8.590 3/107039/05074.g50397: .5.9.49089.:.g/:..-:09004.g9.8..404747./0 3.3001.x:309:789..0573390720/:.49007g3:80..50397:483:7g34..80 /.98.g . 0890.90  79   %.70..789g/053g.3001.203.0570.../0/0 7...49007g80/.7100/0 .:3:72g94. 8.50397: 0/070..0907. /.8..57.9.g747.3001..9...300:7/.: /4708.::.981.90/0:39gx0/0.9..:9479.50784..438:4.9. 503843.5.

90 47.3/ .304750780.0/0/.:24/1.47/.9:7.0549.9g.047/05479.g70 .:7.90L3897g3g9.2.:9.70..42509g70:9074.05070/0.90/3249.:347/7059:750784. 389.:2 .70 . 57.43899:90L3574307 705:-.9.:L3.790 570..9 .

3001.9 ./397050784.90....:84x.0203x43.700890 .:30. .9. 84x:8.

3 .  79  2549:50...9.:9:7.:-:7 2439.x.70.:3:..70.385479 9.2 8.g2549:8.9..24.x47:2.50784.9047 ...  79  !70039:..9 .45 :2.0 ..909089. 1:3..49.:9:7g3..90..30. ./0.g  .4. .:2 /0.3:.70./g/02.7080. 8:8 8:39 3 8./7 2549: 50 90703 9..g78.3g203x43.1:3/..   79   &39gx0/0.708:39:9.9.0/0... .04.70...x..385479...425.9:3.g5.047/097.:3.2039..:9.g /0.00 4-0..: 50397:.:..50397:0-07.8:57.50397: 57089.70.7 53g./23897.  ... 2549::50907038.70./05:304/0.:9.2549:8.g/7 2549:5090703 9.385479 9./.047 /0 97.2549::50.9./.9gL2570:3g.910  .x47 570./.05x..   .03/.39.:947.9....70.9:2.: 0.:2 . .107039/0x3:90/050784..x479089. 47.70..x43..047 8 ....70.g.70/.:8.::L3.x05:-.: .:5g99.9.70 3.24. 24.5..907:2.9.x43.50397:.9.3.70 .70.:3:72g94.1:3/.050784.792039: /0850.39..78 2.70 .789.7 84.7.g23047/0-g973 .9...047/0 97./0807.45:/0.70..8:8x30.2:2:350/:7.-:09: 4. 50397: 0-07.99089..4/80570.047 ..704-.:8.39.4/397gL3.9.3./0.70850.3 ... 70850.49007g/0.79 3:80..00.8:57.05045074.4547897g   2549:50.7..300.9.:0.g/7 .2039.9047 .0570.40. ...:9..053g. 8 . 847.804750397:4./0.:8.70.g/7 90703:.3:...3:397.L3970x30 /0...90 9.0791.9. :3.x:3.3899:x/0.9473:805.43899:90.900.7 84..70  79  7.:..39..:8. ..:.789.04.90..9.. ...:9479gx.30:7/.2039. .43899:90.9 9..70L3570039:.4547471...708 .g 570.3::.9g.90L3970x3070..00L3.03/. 2549: 50 .g/7 2549:50907038070/:./0..8:57.50397:1:3/.7.9:789..9..70 ./0 3.:947..:9:7.0./0.0791.4314720 .74970.49007g.9470.g.90 /08570 .:4-.x0.:450784.....3g:7/.79 ..

3:: .81.8..7:984/:/0!74...70   ¾f ½ $$ f ¾f –$ –¾f $.0/:7.3:. ..789:.70/0..3 ..4.70397.5.

D%.

-%½ °%- ¯ .%%.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful