You are on page 1of 2

T.C.

SİİRT BELEDİYE BAŞKANLIĞI


MEMUR ALIMI SINAV İLANI

11 Nisan 2007 Tarih ve 26490 sayılı resmi Gazetede yayınlanan Mahalli İdarelere İlk Defa
Atanacaklara Dair Sınav Yönetmeliğine istinaden alınacak 1 Adet veteriner Hekim alımı
ilanı

ŞARTLAR

-Türk vatandaşı olmak

- Eylemli askerlik hizmetini yapmış olmak,

- Görevlerini düzenli bir biçimde yapmaya engel olacak bedence ve akılca bir sakatlıkları
bulunmamak,

- Siyasi ve Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olmak,

- Ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis cezası ile veya yüz kızartıcı bir suç ile hüküm giymiş
bulunmamak,

- Daha önce ÖSYM’ce yerleştirmesi yapılmamış olmak,

- KPSS (Kamu Personeli Seçme Sınavı) 2004-2006 sınavlarına girmiş, 65 puan ve üzeri almış
olmak,

- Belediyemize başvuran adayların KPSS başarı puanlarına göre sıralanarak en yüksek puanlı
adaydan başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısının 3 katı oranında aday sınava
çağrılacak olup, sınava çağrılacak olup sınav sonucu yazılı olarak bildirilecektir.

BAŞVURU SÜRESİ

- Başvurular bizzat ve Posta yolu ile yapılabilecektir. Başvuru süresi 15/05/2007 tarihinde
başlayacak olup, 25/05/2007 günü mesai bitimine kadar Siirt Belediye Başkanlığı Yazı İşleri
Müdürlüğüne müracaat edilecektir. Başvuru sırasında sadece T.C Kimlik numarası KPSS
sonuç belgesi ile müracaat edilecektir.

SINAV YERİ VE ZAMANI

-Siirt Belediye Başkanlığı Meclis Salonunda 12/06/2007 saat 10.00’ da sınav yapılacak olup,
adaylar sözlü mülakata tabi tutulacaktır.

SINAV KONUSU (MÜLAKAT)

a) Türkiye Cumhuriyet Anayasası

b) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

c) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu


d) Mahalli İdareler ile ilgili Temel Mevzuat

DEĞERLENDİRME

- Sözlü sınavda değerlendirme 100 tam puan üzerinden yapılacaktır. Değerlendirme


sonucunda 70 puanın altına düşmemek kaydı ile en yüksek puandan başlamak üzere atama
yapılacak kadro sayısı kadar asil ve yedek aday sınavı kazanmış sayılır.

- Kurum Sınav başarı puanı sözlü sınav sonucu esas alınır.

- Sınavı kazananlar yazılı olarak bildirilecektir.

- Atama yapılanlardan göreve başlamayanların yerine yedek adaylar arasından başarı sırasına
göre atama yapılacaktır.

İLAN OLUNUR

Mervan GÜL
Belediye Başkanı