You are on page 1of 2

TOKAT İLİ

BÜYÜKYILDIZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI


MEMUR ALIM İLANI

Tokat İli Büyükyıldız Belediyesinde görev yapmak üzere aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi ve
adedi belirtilen kadrolara atama yapılacaktır.

Unvanı Sınıfı Kadro Derecesi Adedi KPSS TÜRÜ ve PUAN


Muhasebeci G.İ.H 10 1 KPSSP93-71
Memur G.İ.H 10 1 KPSSP3-58
Tekniker T.H.S. 9 1 KPSSP93-72

A . GENEL ve ÖZEL ŞARTLAR :


1. Türk vatandaşı olmak
2. 657 sayılı D.M.K 48.maddesinde belirtilen şartlara sahip olmak
3. Memuriyete engel sağlık sorunu olmadığını gösterir tam teşekküllü sağlık kurumlarından
alınacak Sağlık Kurul Raporu
4. Herhangi bir sabıkası olmadığına dair Sabıka kaydı.
5. Tokat ili Büyükyıldız Kasabası’nda ikamet etmesi.
6. Muhasebeci kadrosuna atanabilmek için Meslek Yüksek Okullarının herhangi bir
Bölümünden Mezun Olmak, Askerlik Hizmetini Fiilen tamamlamış olmak, KPSSP93’ten en
az 71 ve üzeri puan almış olmak, Sınav tarihi itibariyle 30 yaşından gün almamış olmak.
İştirakçilerin Mahalli idarelerin her hangi birinin Muhasebesinde en az 3 yıl çalışmış tecrübeli
olduğunu belgelemek, Milli Eğitim Bakanlığı onaylı Bilgisayar işletmeni sertifikası olmak,
hizmet içi eğitim sertifikası ve E sınıfı sürücü belgesi olmak tercih sebebidir.
7. Memur kadrosuna atanacak adaylar için İşletme Fakültesinden mezun olması, askerlik
hizmetini fiilen tamamlamış olmak, KPSSP3 ‘ten en az 58 ve üzeri puan almış olmak, sınav
tarihi itibariyle 35 yaşından gün almamış olmak.
8. Tekniker kadrosuna atanacak adaylar için Harita Kadastro Önlisans bölümünden mezun
olmak, Askerlik Hizmetini Fiilen tamamlamış olmak, KPSSP93’ten en az 72 ve üzeri puan
almış olmak, Sınav tarihi itibariyle 30 yaşından gün almamış olmak. İştirakçilerin bir
mühendislik şirketinden en az 1 yıl çalıştığını belgelemek, Milli Eğitim Bakanlığı onaylı
Bilgisayar işletmeni sertifikası olmak ve E sınıfı sürücü belgesi olmak tercih sebebidir.

B . BAŞVURU ve İSTENİLEN BELGELER :


Başvurular 24 MAYIS 2007 Cuma günü mesai bitimine kadar Belediyemizin Yazı İşleri
Müdürlüğü’ne aşağıdaki belgelerle birlikte şahsen yapacaklardır.
1. KPSS sonuç belgesi aslı veya tasdikli sureti
2. T.C. Kimlik numarası mevcut Nüfus Cüzdanı aslı veya tasdikli sureti
3. İkametgah İlmühaberi

C . SINAV ŞEKLİ, YERİ, ZAMANI, KONUSU ve DEĞERLENDİRME :


Sınav 10 Haziran 2007 Pazar günü 10:00’da Belediye hizmet binasında sözlü ve uygulamalı
olarak yapılacak olup ayrı ayrı 100 tam puan üzerinden değerlendirilecek ve ikisinin
ortalamasından 70 almak gereklidir. Sınav konuları T.C. Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılap
Tarihi,657 Sayılı D.M.K, Mahalli İdareler ile ilgili temel Mevzuat içerikli konular.
-Bu duyuru Mahalli İdarelere ilk defa atanacaklara dair 11 Nisan 2007 tarih ve 26490 sayılı
Resmi Gazetede Yayınlanan Sınav Yönetmeliğine göre hazırlanmış olup, Sınav yönetmelik
hükümleri geçerlidir.
D . BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN İLANI ;
Değerlendirmeye tabii tutulacak adayların miktarı yukarıda yazılı ünvanın karşısında
belirtilen miktarlın 3 katını geçmeyecektir. Sınav sonuçları adayların adresine posta yoluyla
bildirilecektir (Başvuru sırasında verilen adres tebliğ adresi olarak kabul edilecektir)
kamuoyuna duyurulur. Kurum tel 0.356 237 66 16
Başvuru Adresi : Büyükyıldız Belediye Başkanlığı / TOKAT

Veyis YARAR
Büyükyıldız Belediye Başkanı