You are on page 1of 3

Recull d’Eines i Aplicacions per Dinamitzar les TIC

IMATGE

- Compressió
• Comprimir presentacions de Power Point

Versions anteriors a l’Office 2007

Quantes vegades ens ha passat que quan ja tenim enllestida la presentació ens adonem
que el tamany de l’arxiu és enorme, i que ens pot dificultar el seu emmagatzemament en
llàpis de memòria o pèrdua de temps i espai si el volem pujar a la xarxa o lliurar per correu.

Hi ha un senzill mètode que ens pot alleugerir la grandària del fitxer. Normalment és degut a
les imatges que inclou, Cal tenir en compte com i quines imatges inserim (veure tutorial).

o Un cop ja tenim el Power Point acabat despleguem el menú d’Arxiu i tot


seguit Guardar como o Anomena i desa.
o A la finestra que s’obre, on es mostren les carpetes on volem desar, podrem
observar a la part superior dreta un menú desplegable que s’anomena Eines.
Si hi cliquem podrem observar com apareix l’opció comprimeix les imatges.

o Ara només ens faltarà triar si la finalitat


del Power Point elaborat és mostrar-se
per pantalla o a la xarxa o ser
imprés.
Atenent al que triem serà més o menys
comprimida la presentació. Un cop
acceptem ens avisa del canvi de
resolució que sofriran les imatges.
Els canvis soferts seran gairebé
imperceptibles per pantalla i el
nostre objectiu, rebaixar la
grandària de l’arxiu,l’haurem
aconseguit.
Tot hi això es recomana gauradar-ho en diferent nom per tenir sempre la
versió original de la presentació.

1 Francesc Farré
Recull d’Eines i Aplicacions per Dinamitzar les TIC

Informació extreta de: Lifehacker

Versions Power Point de l’Office 2007

A la versió 07, el procediment serà semblant:

o Obrir la presentació que volem comprimir.


o Escollim del menu Guardar como.
o Cliquem l’opció Herramientas, a la part inferior
o Seleccionem Comprimir Imatges
o I a l’apartat Opcions
o Escollim Automatically perform basic compression on save
o I per acabar seleccionem també Delete cropped areas of pictures
o Ara només ens faltarà triar si la finalitat del Power Point elaborat és mostrar-
se per pantalla o xarxa o ser imprés.
o Acceptem per finalitzar.

És recomana gauradar-ho en diferent nom per tenir sempre la versió


original de la presentació.

Informació extreta de: Tech-recipes.com

2 Francesc Farré
Recull d’Eines i Aplicacions per Dinamitzar les TIC

3 Francesc Farré