MANUAL TEHNIC

Ghid de proiectare
Manual de utilizare

Remeha Quinta 45/55/65/85/115
Gama de cazane murale cu condensare Randament între 9-115 kW

Remeha Quinta 45/55/65/85/115

Heating per fecti ating pe fection

CUPRINS
Introducere 1. Avantaje tehnice şi economice în utilizarea cazanelor de tip Quinta: 2. Exemple de racorduri hidraulice 2.1. Reglaj în funcţie de temperatura exterioară cu 1 circuit de încălzire şi prepararea apei calde menajere cu ajutorul unei pompe de încărcare Versiunea de bază a seriei REMEHA Quinta din punct de vedre al tehnicii de reglare 2.2. Reglaj în funcţie de temperatura exterioară cu 2 circuite de încălzire (2 vane de amestec) şi prepararea apei calde menajere cu ajutorul unei pompe de încărcare. 3 3 4 6.6. Sistemul de admisie a aerului şi sistemul de evacuare a gazelor arse (Marketbau Remeha Kft. comercializează aceste sisteme pe baza autorizaţiei nr. A740/2002 emisă de Regia Autonomă de Inovaţii şi Control al Calităţii în Construcţii (Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Közhasznú Társaság – EMI Kht.)) 13 6.6.1. Sisteme de evacuare a gazelor arse 13

4

6.6.2. Mod de funcţionare în funcţie de aerul din sala cazanelor 14 6.6.3. Mod de funcţionare independent de aerul din încăperemera cazanelor (RU) 17 4 6.7. Evacuarea şi neutralizarea condensului 6.8. Prepararea apei calde menajere 6.9. Text de prezentare 7. Manevrarea şi întreţinerea cazanului 7.1. Generalităţi 7.2. Structura nivelelor de acces 8. Montarea cazanului cu condensare pe perete 6 7 7 8 9. Funcţii electrice 9.1. Generalităţi 9.1.1. Tensiunea reţelei de alimentare 9.1.2. Siguranţe electrice 9.1.3. Reglaj ΔT 9.1.4. Verificare lipsă de apă 9.1.5. Limitarea temperaturii maxime 9.1.6. Verificare temperatură gaze arse 8 8 9 10 12 12 12 12 13 13 9.1.7. Protecţie antiîngheţ 9.1.8. Semnal de funcţionare, semnal de avarie 9.1.9. Acces de siguranţă exterior 10. Punerea în funcţiune Erori 11. Întreţinere şi curăţare 12. Atenţionare asupra standardelor de securitate mai importante 22 22 22 23 23 23 28 29 29 29 29 31 31 31 31 31 31 31 32 33 35 35

2.3. Montarea în cascadă a mai multor cazane (max. 8 cazane), reglaj în funcţie de temperatura exterioară, 2 circuite de încălzire şi prepararea apei calde menajere cu ajutorul unei pompe de încărcare 5 3. Reglajele cazanului 3.1. Reglaj continuu, în funcţie de temperatura exterioară a temperaturii la tur a circuitului de încălzire cu ajutorul regulatoarelor de tip Remeha (pe baza valorii setate pentru regulatorul de căldură în funcţie de temperatura exterioară, între sarcina minimă şi cea maximă 3.2. Regulatoare exterioare 3.2.1. Regulator analogic de 0÷10V 3.2.2. Reglaj interior continuu în funcţie de temperatura setată a apei pe tur (funcţie impusă) 3.2.3. Funcţionare în două trepte cu regulator exterior cu sau fără funcţie de preparare a apei calde menajere: (termostat în două trepte sau reglaj exterior în funcţie de temperatura exterioară) 3.3. Reglaj pentru boiler 4. Principiul de funcţionare 5. Dimensiuni şi date tehnice 6. Proiectare şi utilizare 6.1. Generalităţi 6.2. Racorduri pe partea de apă, supapă de siguranţă 6.3. Tratarea apei 6.4. Pompa de circulaţie 6.5. Racord gaz 6

2

Remeha Quinta 45/55/65/85/115
ELÔSZÓ
Stimate partener! Ţineţi în mână ghidul de prezentare al unuia dintre cele mai moderne cazane cu preparare a apei calde menajere din Europa. Prezenta descriere oferă asistenţă proiectantului în selectarea celui mai potrivit tip de cazan, executarea proiectelor de instalare şi optimizarea racordurilor hidraulice şi a posibilităţilor de reglaj astfel, încât întregul sistem de încălzire să funcţioneze la parametrii cât mai economicoşi şi cât mai confortabili pentru dvs. Firma producătoare, firma olandeză REMEHA pune accent de câteva decenii pe dezvoltarea tehnică a cazanelor produse, aplicând cu succes în soluţiile propuse cele mai noi rezultate ştiinţifice din domeniu. Datorită acestui fapt, pe lângă siguranţa funcţionării şi durata lungă de viaţă, cazanele produse de Remeha au din punct de vedere al tehnologiei termice şi un randament care tinde să ajungă la randamentul maxim posibil, având în acelaşi timp un nivel de emisie de noxe extrem de scăzut. Dacă aveţi întrebări în legătură cu produsul, vă rugăm să vă adresaţi distribuitorului unic al produselor REMEHA Seria REMEHA Quinta este o gamă de cazane murale cu condensare cu multiple utilizări la nivelul reglajelor cazanului, al numeroaselor modalităţi de evacuare a gazelor arse şi de admisie a aerului, al posibilităţilor de racordare pe partea de apă şi pe cea de gaz. Dimensiunile mici, funcţionarea silenţioasă şi excelentele posibilităţi de montare în cascadă fac ca aceste tipuri de cazane să fie aplicabile peste tot. Ne rezervăm dreptul de a modifica datele tehnice!

1. AVANTAJE TEHNICE ŞI ECONOMICE ÎN UTILIZAREA CAZANELOR DE TIP QUINTA:
- Consum extrem de redus de energie electrică! Randamentul anual de exploatare poate atinge valoarea de 110%. - Avantaj ecologic: emisia NOx este < 20 mg/kWh. - Modulaţia reglajului în intervalul de 16%–100 al puterii nominale, ceea ce reduce numărul întreruperilor în funcţionarea cazanului şi optimizează adaptarea la cererea de căldură variabilă. - Mod de operare silenţios, poate fi instalat şi în apartament. - Sistem de automatizare cu microprocesor, sigur şi uşor de manevrat, dotat cu sistem digital de control şi analiza erorilor. - Pregătit pentru încorporarea regulatorului în funcţie de temperatura exterioară Rematic®. - Mod de instalare simplu, cu costuri reduse. Structură simplă, inteligibilă. - Schimbător de căldură monobloc performant din fontă de aluminiu-siliciu, cu suprafaţă mare, aplicat în vederea creşterii rezistenţei la coroziune şi a facilitării transmisiei termice şi a evacuării condensului. - În comparaţie cu alte cazane de sol cu performanţe identice, necesarul de spaţiu este mai mic. Instalaţia poate fi amplasată şi în încăperi foarte mici, şi poate funcţiona independent de aerul din încăpere. - Volumul apei de circulaţie este nelimitat, putând fi chiar minim. - Pentru prepararea apei calde menajere vă oferim rezervoare cu încălzire indirectă de capacitate de la 80 la 1000 l. În vederea funcţionării în regim de condensare, sistemul hidraulic şi reglajul în funcţie de temperatura exterioară, respectiv în funcţie de sarcină asigură o temperatură cât mai joasă a apei din retur. (Prin aplicarea de racorduri hidraulice corespunzătoare, proiectarea de sisteme de încălzire a apei calde menajere la temperaturi joase şi creşterea gradului de reglare). Experienţa dovedeşte că cazanele cu condensare implementate în sistemele vechi cu încălzire în intervalul de 70/50ºC, funcţionează în regim de condensare în 90% din perioada anuală de funcţionare! (Datorită acestui fapt şi existenţei în ţara noastră de radiatoare de căldură supradimensionate, cazanele cu condensare se dovedesc a fi şi mai potrivite. Acest lucru este cu atât mai valabil în cazul sistemelor de încălzire prin pardoseală!) Dimensiunile foarte reduse (lăţime de 50 cm) fac posibilă instalarea pe o porţiune de cca. 2,5 m de perete a unui număr de cazane care să atingă un randament total de 460 kW (4 cazane de tip REMEHA Quinta 115).

Nr. autorizaţiilor de import pentru cazane eliberate de Autoritatea de Reglementare a Energiei: 20171 – Be/2000 Nr. autorizaţie CE: Clasificare NOx: 0063BL3253 BL 001

3

2 Reglaj în funcţie de temperatura exterioară cu 2 circuite de încălzire (2 vane de amestec) şi prepararea apei calde menajere cu ajutorul unei pompe de încărcare.Circuitele de încălzire mixte sunt reglate prin curbe de variaţie setate separat .2 circuite de încălzire cu radiator (cu vană de amestec) .Temperatura apei pe tur prereglată în funcţie de temperatura exterioară .Regulatorul de tip Rematic® poate fi încorporat în cazan .Se recomandă încorporarea în partea de retur a unui separator de nămol de tip SPIROVENT.Temperatura apei la tur prereglată în funcţie de temperatura exterioară . reglând randamentul în funcţie de cererea de căldură .1 Reglaj în funcţie de temperatura exterioară cu 1 circuit de încălzire şi prepararea apei calde menajere cu ajutorul unei pompe de încărcare.Se recomandă încorporarea în partea de retur a unui separator de nămol de tip SPIROVENT. . sistemul nu mai funcţionează silenţios.La semnalul de cerere de căldură cazanul porneşte.Încorporarea unei supape pentru temperarea debitului este necesară doar dacă în perioada de tranziţie.Regulatorul de tip Rematic® poate fi încorporat în cazan sau montat pe perete .capetele termostatice ale radiatorului preiau reglajul temperaturii încăperii . . Regulator în funcţie de temperatura exterioară de tip Rematic® set Q120 4 . Versiunea de bază a seriei REMEHA Quinta din punct de vedere al tehnicii de reglare.2. iar în partea de tur a unui separator de microbule de tip SPIROVENT . sistemul nu mai funcţionează silenţios.Prepararea apei calde menajere se poate realiza în regim de conectare prioritar sau în regim de lucru paralel .Încorporarea unei supape pentru temperarea debitului este necesară doar dacă în perioada de tranziţie. EXEMPLE DE RACORDURI HIDRAULICE 2. Tehnică de reglare în versiune de bază cu regulator de căldură în funcţie de temperatura exterioară de tip REMEHA Quinta set Q100 şi termostat continuu de tip Celcia 20 cu compensaţie de temperatură exterioară 2. iar în partea de tur a unui separator de microbule de tip SPIROVENT . având o modulaţie în funcţie de cererea de căldură .Prepararea apei calde menajere are prioritate faţă de încălzire .1 circuit de încălzire cu radiator (fără vană de amestec) .La semnalul de cerere de căldură cazanul porneşte.

descriere Ba Bv1-2 Bb Bk Br senzor de temperatură exterioară sondă pentru temperatură (circuite mixte) sondă pentru temperatură a boilerului sondă pentru temperatură a cazanului sondă pentru temperatură a returului M2 HK1 HK2 BLP F MCBA vană de amestec pentru circuit reglat 2 circuit de încălzire cu reglaj 1 circuit de încălzire cu reglaj 2 pompă de încărcare separator de nămol arzător cu automatizare N termostatul radiatorului UWP1 pompă de circulaţie 1 UWP2 pompă de circulaţie 2 M1 vană de amestec pentru circuit reglat 1 2. având randament reglat în funcţie de cererea de căldură. 8. Pompa circuitului cazanului. Senzor boiler. Regulator în funcţie de temperatura exterioară de tip Rematic® set Q120 cu operator de trecere în funcţie de sarcină Legenda şi partea circuitului de încălzire este identică cu figura de dinainte. 8 cazane). Cazan de tip Quinta cu schimbător de căldură în plăci şi rezervor pentru apa caldă menajeră în straturi. 11. Supapă de reţinere. 7. Pompă (de încărcare) primară pentru circuitul de apă caldă menajeră. 12. Rezervor pentru apa caldă menajeră. Schimbător de căldură în plăci pentru prepararea apei calde menajere. Sistem de dezaerare. Pompă secundară pentru circuitul de apă caldă menajeră.Remeha Quinta 45/55/65/85/115 Legendă. Rezervor de expansiune. 5. reglaj în funcţie de temperatura exterioară. 9. La semnalul de cerere de căldură cazanele pornesc într-un număr suficient pentru cantitatea de căldură cerută. 2. 1.3 Montarea în cascadă a mai multor cazane (max. Robinet manual. Supapă de siguranţă. 3. 4. 6. 5 . 2 circuite de încălzire şi prepararea apei calde menajere cu ajutorul unei pompe de încărcare.

în funcţie de temperatura exterioară sau regulator de cameră continuu cu programare. Accesoriile la versiunea de bază: - regulator central senzor de temperatură exterioară sondă pentru temperatură tur (2 buc. afişarea funcţionării pompei de circulaţie. Schimbarea culorii dispozitivului de afişaj (verde/roşu) semnalizează trecerea la circuitul de încălzire actual. cu reacţie la temperatura interioară şi prepararea apei calde menajere prioritar faţă de încălzire. ceas digital cu mai multe canale. set M5 (M4) Regulatorul pentru sistemele în cascadă serveşte la completarea regulatorului central în cazul în care sunt interconectate mai mult de două circuite de încălzire. funcţie de şemineu. Regulator pentru sistemele în cascadă în funcţie de temperatura exterioară pentru circuit de încălzire în vederea reglajului a încă 2 (1) circuite de încălzire şi pentru conexiunea pompei de încărcare pentru prepararea apei calde menajere. În cazul reglajului în funcţie de temperatura exterioară se poate comanda separat senzor de temperatură exterioară. Reglaj fără trepte al curbei de încălzire. protecţie antiîngheţ. Accesoriile la versiunea de bază: . ceas digital cu mai multe canale. protecţie antiîngheţ.regulator central . funcţie de preparare a apei calde menajere tip Eco şi funcţie Party. program săptămânal programabil.sondă temperatură tur (2 buc.adaptor pentru cablare la încorporarea în cazan Rematic® set Q120 Regulator pentru cascade cu senzor de temperatură exterioară destinat reglajului continuu al unui număr de maxim 8 cazane şi două circuite de încălzire independente şi al preparării apei calde menajere în regim de lucru paralel sau în regim de conectare prioritar.) sondă pentru temperatura apei calde menajere set de cabluri de conectare adaptor pentru cablare la încorporarea în cazan Regulator pentru sistemele în cascadă de tip Rematic®. Ieşire în maxim de două ori 3 puncte pentru cele două circuite de încălzire cu vană de amestec.3. Accesoriile la versiunea de bază: . iar comunicarea sa cu regulatorul central se asigură printr-un cablu de transmisie a datelor. afişarea stării de funcţionare.regulator central .priză de contact 6 . afişarea stării de funcţionare. afişarea stării de funcţionare. regulatorul pentru sistemele în cascadă se montează pe perete cu ajutorul unei prize de contact. în funcţie de temperatura exterioară a temperaturii la tur în circuitul de încălzire cu ajutorul regulatoarelor de tip Remeha (pe baza valorii setate pentru regulatorul de căldură în funcţie de temperatura exterioară între sarcina minimă şi cea maximă) Rematic® Celcia 20 Două modalităţi de reglaj: regulator de căldură continuu. afişarea funcţionării pompei de circulaţie. Reglajul curbei de încălzire fără trepte.sondă pentru temperatura apei calde menajere . În general.) .set de cabluri de conectare . Reglaj continuu al cazanului pentru un singur circuit şi prepararea apei calde menajere prioritar faţă de încălzire. afişarea stării de funcţionare. REGLAJELE CAZANULUI Cazanele murale cu condensare de tip Quinta pot fi reglate prin următoarele modalităţi: 3. ceas digital cu mai multe canale.senzor de temperatură exterioară . Sistem automat de detectare temperaturii (sondele termice încorporate se activează automat).1 Reglaj continuu. Fiecare circuit de încălzire cu vană de amestec poate fi reglat autonom în funcţie de temperatură şi timp. unitate de control al pompării cu funcţie de circulaţie. Rematic® set Q100 Regulator continuu în funcţie de temperatura exterioară pentru reglajul cazanului cu un singur circuit de încălzire.sondă pentru temperatura apei calde menajere . Reglajul curbei de încălzire fără trepte. Reglajul curbei de încălzire fără trepte. protecţie antiîngheţ.

Ex.2 Regulatoare exterioare Cazanele de tip Quinta se pot regla cu ajutorul următoarelor regulatoare: 3.) Figura nr. Cazanul porneşte la 0.5V (=5ºC) şi îşi sistează funcţionarea la 80ºC (parametrul I). . Intervalul de setare: 0 V (parametrul 9): de la -50ºC la +50ºC 10 V (parametrul Y): de la +50ºC la +299ºC (vezi tabelul nr. 12 parametrul 9 este setat la 0V. Raportul dintre semnalul tensional de intrare (de control) şi sarcina pe cazan poate fi setat.reglaj de sarcină analogic (A = 5Y) Funcţionarea cazanului între sarcina redusă (16%) şi cea maximă (100%) va fi controlată continuu de semnalul de intrare de 0÷10V.5V la 10V Raportul dintre temperatura apei din cazan la tur şi tensiunea de intrare (de control) poate fi setat.1 Regulator analogic de 0÷10V (În acest caz se va comanda separat şi o interfaţă 0÷10V de tip AM4) Reglaj continuu de temperatură sau de sarcină. 13 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 1 2 3 4 5 6 7 8 (V 9 10 ) Temperatura apei pe tur în exterior ºC Tensiune de intrare V Sarcină setată (%) Tensiune de intrare V 7 . 8). În figura nr.2.Remeha Quinta 45/55/65/85/115 3.5V Pornire cazan în intervalul de la 0. 12 100 Figura nr.5) se va schimba cu una de tip AM4) .0V la 0.reglaj de temperatură analogic (A = 4Y) Temperatura apei la tur va fi controlată de semnalul de intrare de 0÷10V Oprire cazan în intervalul de la 0. (figura 13. în cazul controlului prin DDC (interfaţa încorporată Rematic® Interface de tip (4W2. iar parametrul Y la 100ºC.

supapă selectoare pentru apa caldă menajeră (cu motor tur-retur) (9.supapă selectoare pentru apa caldă menajeră (cu motor tur-retur) (16. astfel: .10. 3. pe unitatea de control se va programa „reglaj în două trepte” (parametrul A) .se va seta totodată şi temperatura maximă pe tur. Regulatorul trebuie conectat la unitatea de control a cazanului.4).treapta 2 (flacără mică şi mare) (bornele 5 şi 6) la conectorul B2 .2.conexiune la pompa de încărcare pentru apa caldă menajeră (bornele 17.în regim de preparare a apei calde menajere paralel cu încălzirea Temperatura rezervorului poate fi reglată cu ajutorul unui regulator continuu în funcţie de temperatură de tip Rematic® sau al unui termostat. (bornele 7.3 Funcţionare în două trepte cu regulator exterior cu sau fără funcţie de preparare a apei calde menajere: (termostat în două trepte sau reglaj exterior în funcţie de temperatura exterioară) Regulatorul setează funcţionarea cazanului la flacără mică (18%) sau flacără mare (100%).18) 220 V .în regim de conectare prioritar pentru apa caldă menajeră .pentru funcţionarea cazanului în regim de reglaj intern.17.2.18) 220 V . cu ajutorul rezervorului: .3 Reglaj pentru boiler Sistemul de automatizare al cazanului Quinta poate regla prepararea apei calde menajere în diferite moduri.treapta oprire/pornire 1 (bornele 3 şi 4) la conectorul B1 . 3.supapă cu trei căi şi arc de întoarcere pentru apa caldă menajeră (17.8) .18) 220 V .11) 24 V 8 .3.2 Reglaj interior continuu în funcţie de temperatura setată a apei pe tur (funcţie impusă) Realizat cu ajutorul senzorului de temperatură exterioară (senzorii 5.6) şi al unui termostat de cameră într-o treaptă (sau scurtcircuit 3.

Conexiunile pentru evacuarea gazelor arse şi ale sistemului de admisie a aerului de ardere se află în partea superioară a instalaţiei. 11. Instalaţia se va bloca doar în cazul unei stări de funcţionare periculoase. După un timp instalaţia va încerca să repornească. cazanul nu se blochează. Sistemul de reglaj digital REMEHA Quinta Comfort Master asigură cedarea fiabilă a căldurii. circulaţia de apă a cazanelor. formarea bulelor de aer. 9. cazanele de tip REMEHA Quinta pot fi setate şi reglate uşor. În cazul unor erori instalaţia trece la modul de funcţionare la randament minim. cazanul va încălzi apa de încălzire la temperatura setată de regulatorul încorporat. Dezaerisitor automat Ventilator de aer de ardere Multibloc gaz Incintă de amestecare (Venturi) Schimbător de căldură Sondă pentru temperatură pe retur Ştuţ de admisie a aerului de ardere Manometru Tablou de comandă Loc de încorporare a regulatorului de tip Rematic Capac de curăţare Fereastră de control Electrod combinat de aprindere şi ionizare Sondă pentru temperatură pe tur Arzător radiant de suprafaţă cu preamestec 9 . În funcţie de ecartul de temperatură tur-retur proiectat al sistemului. 3. 6. oprindu-se apoi controlat. 12. 4. 15. 1. 13. fiind uşor accesibile. etc. Conţinutul de vapori al gazelor arse se condensează în partea inferioară a schimbătorului de căldură. În aceste cazuri. 10. 5. 2. monitorizează eventualii factori care ar putea influenţa funcţionarea sistemului de încălzire. PRINCIPIUL DE FUNCŢIONARE Cazanele de tip REMEHA Quinta produc apă cu temperatură variabilă pe tur cu ajutorul reglajului continuu al flăcării arzătorului. Monitorul încorporat permite citirea uşoară a valorilor reale şi a celor setate. iar căldura de condensare va fi preluată de apa de încălzire de temperatură joasă. montate în regim concentric. 14. În partea superioară a schimbătorului de căldură. cu respectarea dimensiunilor standard. 8. de exemplu denivelările. în cazan se va reintroduce apă de încălzire de temperatură scăzută.Remeha Quinta 45/55/65/85/115 4. 7. Datorită unităţii de control cu microprocesor. Racordurile pentru partea de gaz şi pentru cea de apă sunt dispuse în partea inferioară a instalaţiei.

DIMENSIUNI ŞI DATE TEHNICE Ştuţ retur Ştuţ tur Racord gaz R1 ¼” exterior sau R” interior R1 ¼” exterior sau R” interior filet exterior ¾” Racord evacuare condens Ø 25 mm pe exterior Ştuţ aer şi Ştuţ gaze arse Găuri de fixare concentric: Quinta 45: Quinta 55/65/85/115: Ø 125/80 Ø 150/100 * în cazul cazanelor Quinta 85 şi Quinta 115 este 452 10 .5.

Continuu Continuu Continuu Continuu Randament Randament cazan (la puterea calorică) 75/60ºCmax. min.la sarcină totală . min. max.Remeha Quinta 45/55/65/85/115 Tipul Date generale Reglaj Putere nominală (80/60ºC) Putere nominală (50/30ºC) Sarcină termică nominală Continuu min. 40/30ºCmax. max.la sarcină parţială conţinut CO2 Partea de încălzire Temperatura maximă a apei Temp. Randament în exploatare conform standardelor (75/60ºC) Randament în exploatare conform standardelor (40/30ºC) Partea de gaz şi partea de gaze arse Presiune de alimentare cu gaz metan G20/G25 Presiune de alimentare cu GPL Emisie de noxe NOx CO Date pentru dimensionare coş de fum Presiunea la coş la sarcină totală Presiunea la coş la sarcină parţială Debit masic al gazelor arse la sarcină totală Debit masic al gazelor arse la sarcină parţială Temperatura gazelor arse (75/60ºC) . de lucru la circuitul de încălzire Presiune minimă de lucru Presiune maximă de lucru Volum de apă în cazan Rezistenţa pe partea de apă (ΔT = 20ºC) Rezistenţa pe partea de apă (ΔT = 10ºC) Date electrice Consum de energie Consum de energie maxim al pompei externe Clasa de protecţie electrică Alte date Masă Cantitate maximă de condens (40/30ºC) Nivel de zgomot la 1 m distanţă de cazan litru 11 . max.

2 Racorduri pe partea de apă. iar suprafeţele de cedare a căldurii cu 5-10%). Apa introdusă poate conţine substanţe alcalino-pământoase în proporţie de max. Sistemul de încălzire va fi umplut cu apă potabilă cu o valoare a pHului de 7-9. Cazanele de tip REMEHA QUINTA pot fi controlate în regim fără trepte şi cu ajutorul regulatorului în funcţie de temperatura exterioară de tip Rematic® (conform unor curbe de încălzire setabile. supapa de siguranţă trebuie încorporată la max. Menţinerea temperaturii dorite a apei este asigurată prin reglarea continuă a puterii cazanului între „flacăra mică” şi „flacăra mare”. Regulatorul în funcţie de temperatura exterioară determină valoarea temperaturii apei pe tur în funcţie de temperatura exterioară actuală. între acesta şi supapa de blocare. în funcţie de sarcina de reglaj: set 100. în care se va trece cantitatea şi calitatea apei introduse. Puteţi alege între racorduri de R1” cu filet interior sau cele de R1 ¼” cu filet exterior. Producătorul nu îşi asumă răspunderea pentru defecţiunile datorate conţinutului ridicat de oxigen dizolvat al apei de încălzire. cu întrerupătoare de timp.6. Prin reglarea continuă a puterii.Temperatura maximă a apei pe tur de 90ºC (setare din fabricaţie 75ºC) . În vederea protejării cazanului. supapă de siguranţă şi rezervor de expansiune. este potrivit pentru încălzirea boilerelor cu încălzire indirectă. PROIECTARE ŞI UTILIZARE 6. depunerilor de calcar sau impurităţilor. În timpul executării acestor lucrări se recomandă blocarea părţii de apă a cazanului şi urmarea instrucţiunilor. fără întrerupător de timp. În cazul în care nu puteţi evita difuzia oxigenului. cazanul realizează o temperatură a apei pe tur în funcţie de temperatura exterioară. vă recomandăm separarea cazanului de sistem printr-un schimbător de căldură.1 Generalităţi 6. 12 . vă recomandăm încorporarea unui separator de nămol (SPIROVENT) pe partea de retur. Se va ţine cont şi de faptul că prin adăugarea aditivului antiîngheţ creşte coeficientul de expansiune şi scade capacitatea de transmisie a căldurii. Depăşirea cu 5 K a temperaturii setate a apei pe tur are ca rezultat oprirea controlată a cazanului. 0. prin conectarea prioritară a preparării apei calde menajere. este important ca acesta să asigure protecţia sistemului în privinţa comportării electrochimice a diferitelor substanţe folosite la instalare.Punct de start de modulaţie între temperatura apei pe retur şi pe tur de ΔT 25 K (setare din fabrică). Instalaţia nu conţine pompă.5 m de cazan. (Volumul rezervorului de expansiune se va mări cu 25%. prin etanşarea atentă a sistemului. fie de apa de completare – se vor respecta principiile de tratare a apei aplicate de firma Remeha. ceea ce asigură un coeficient optim de exces de aer şi un randament optim pe întregul interval de reglare. Tratarea corectă a apei creşte randamentul cazanului şi durata de viaţă a întregului sistem. Pentru contorizarea volumului apei introduse vă recomandăm încorporarea unui contor pentru apă. În vederea protecţiei tuturor componentelor din sistem vă recomandăm să folosiţi doar substanţe chimice agreate de Remeha (Sentinel X …) care împiedică depunerea de calcar şi menţin la valoare neutră (7) pH-ul apei de încălzire. În vederea protecţiei cazanului. supapă de siguranţă Racordurile pentru cablurile de tur şi retur se află în partea inferioară a cazanului. Evitaţi schimbarea frecventă a apei şi menţineţi realimentarea cu apă la nivel minim. 6. Premisele acestui tip de funcţionare: . De asemenea. difuziunii oxigenului. puterea pompei şi a cazanului cu 5-10%. set 200). ceea ce reduce la minim numărul de porniri/opriri cât şi pierderea datorată acestora. La tratarea apei – fie că este vorba de apa de umplere. În cazul utilizării aditivului antiîngheţ (Sentinel X500). Datorită tehnologiei de tip Remeha Comfort Master. în limita posibilităţilor. Cantitatea de oxigen dizolvat în apa de încălzire trebuie menţinută la valori minime. 1 mol/m3.3 Tratarea apei Cazanele de tip REMEHA Quinta au fost proiectate pentru funcţionare cu apă de temperatură permanent variabilă pe tur. conform propriei curbe de încălzire stabilite. reglajul continuu asigură şi funcţionarea continuă a arzătorului. Reglajul raportului aer/gaz face posibilă ca modificarea aerului de ardere să fie urmată de o dozare proporţională a gazului. Se va ţine un jurnal de funcţionare a cazanului. temperatura apei la retur şi circulaţia minimă a apei nu sunt limitate. totodată.

În cazul în care aveţi coş construit tradiţional. 60ºC. Cazanul de tip REMEHA QUINTA este setat din fabricaţie pentru funcţionarea cu gaz metan. Temperatura maximă a apei pe retur poate fi setată la unitatea de control a sistemului automat al arzătorului.6 Sistemul de admisie a aerului şi sistemul de evacuare a gazelor arse (Marketbau Remeha Kft. * în cazul cazanelor Quinta 85 şi Quinta 115 este 452 ** şablonul de montare este inclus în ambalaj 6. controlul pompei pentru circuitul cazanului va fi realizat de sistemul automat al arzătorului. se va putea utiliza doar un sistem de evacuare a gazelor arse cu aerisire posterioară. 250 9 40 Q 300 5 55 Q 65 Q 400 11 5 min.61 5 6 În cazul utilizării unui Rematic® set 100. există şi posibilitatea încorporării unei pompe cu turaţie constanta. dar poate lucra şi cu GPL după efectuarea transformărilor şi reglărilor necesare. Temperatura maximă a gazelor arse poate fi setată la sistemul automat al arzătorului. comercializează aceste sisteme pe baza autorizaţiei nr. autorizat pentru o temperatură de max. iar în cazul folosirii tipului Rematic® set 120 controlul este efectuat de către acesta din urmă. (Pompă de tip PWM. Rezistenţa pe partea de apă a cazanului de tip Quinta ΔP (mbar) 250 200 100 50 0 170 140 ΔT=20K ΔT=20K ΔT=20K Q4 ΔT=20K 1 2 3 Qapă (m3/h) 4 4. La realizarea racordului de gaz se vor lua în considerare indicaţiile aferente.1 Sisteme de evacuare a gazelor arse Puteţi folosi orice tip de sistem de evacuare a gazelor arse corespunzător pentru evacuarea gazelor arse de temperaturi joase (max. A740/2002 emisă de Regia Autonomă de Inovaţii şi Control al Calităţii în Construcţii (Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Közhasznú Társaság – ÉMI Kht.Remeha Quinta 45/55/65/85/115 6.5 Racord gaz 6.)) Racordul de gaz cu filet exterior de R ¾” se găseşte în partea inferioară a cazanului. De asemenea. min. 120ºC sau 160ºC). În cazul în care cazanul funcţionează în sistem de condensare dar cu o temperatură a apei pe retur de max. 400 13 .4 Pompa de circulaţie Spaţiu necesar 50 0 Cazanul se livrează fără pompă de circulaţie. Instalaţia este dotată din fabricaţie cu sondă pentru temperatura gazelor arse.6. Curentul maxim absorbit de pompa de circulaţie este de 160 W. pentru care pot fi prezentate rezultatele testelor realizate de producătorul de cazan sau de către un organism de control independent. Se recomandă şi încorporarea unui filtru de gaz. se poate utiliza şi un sistem de evacuare a gazelor arse destinat cazanelor cu condensare. Capacitatea de transport a pompei va fi determinată de sistemul de încălzire şi de rezistenţa pe flux a părţii de apă a cazanului. 80ºC (de exemplu din material sintetic). şi dispune de autorizaţiile de distribuţie corespunzătoare. 6. În cazul unei valori mai mari. pompa nu se va conecta direct la cazan sau la regulatorul de tip Rematic®! Dezaerarea continuă a sistemului poate fi rezolvată prin încorporarea unui separator de microbule de tip SPIROVENT în conducta pe tur a cazanului. bornele 12 şi 13).

Figurile de mai jos prezintă distanţa minimă dintre sistemul de evacuare a gazelor arse şi zidărie în cazul în care gazele arse sunt evacuate printr-un coş sau burlan deja existent.2 Mod de funcţionare în funcţie de aerul din sala cazanelor Pentru admisia şi evacuarea aerului este nevoie de o gură de admisie şi de evacuare a câte min. prin burlan RUD1= admisie de aer de ardere din exterior. printr-un perete lateral RA= admisie de aer de ardere din interior (depinde de aerul din încăpere) RAS= admisie de aer de ardere din interior. cu ieşire directă L = distanţă maximă admisă între cazan şi ieşire RU = admisie de aer de ardere din exterior (independent de aerul din încăpere) RUS= admisie de aer de ardere din exterior. Sisteme de evacuare a gazelor arse de tip REMEHA QUINTA 4 modalităţi tipice de evacuare a gazelor arse la sistem deschis. Se recomandă consultarea firmei de coşerit competente încă din faza de proiectare. Sistemele de evacuare a gazelor arse care pot fi livrate împreună cu cazanul. respectiv seturi de evacuare a gazelor arse şi admisie de aer. La instalare.6. prin acoperiş plat RUD2= admisie de aer de ardere din exterior. încât poate funcţiona ca sistem de tip „deschis” (utilizând aerul din încăpere) sau de tip „închis” (sistem LAS cu funcţionare independentă de aerul din încăpere). este necesară încorporarea unui sistem separat de evacuare a condensului înainte de cazan (în porţiunea de conductă aşezată în pantă orizontală RUS/RAS). Sistemul de evacuare a gazelor arse şi sistemul de admisie a aerului al cazanelor de tip Quinta este construit în aşa fel. Evacuarea gazelor arse poate fi realizat prin modalităţile prezentate mai jos. În cazul în care la sistemele de evacuare a gazelor arse din material sintetic sau oţel inoxidabil se racordează conducte din aluminiu de evacuare a gazelor arse. 150 cm2. prin acoperiş înclinat RUA= admisie de aer de ardere din exterior. 6. 14 . evacuarea gazelor arse prin burlan RAF= admisie de aer de ardere din interior. permit realizarea oricărui mod de evacuare. evacuarea gazelor arse prin sistem de evacuare introdus în horn.Pentru evacuarea gazelor arse se comercializează seturi de evacuare a gazelor arse. . se va îndepărta capacul de protecţie contra prafului înainte de racordarea la sistemul de evacuare a gazelor arse.Gradul de înclinare obligatoriu al conductei de evacuare a gazelor arse va fi de 5 cm/m înspre cazan.

5 m = 3 m. „L” (mm) szabad kitorkolás Ø D (mm) 80 Varianta 1. Scăzând randamentul cu 10%. La celelalte tipuri este nevoie de calibrarea diametrului.4 110 37 (32) 35 (30) 32 (27) 30 (25) 30 1. Astfel lungimea maximă admisă este de L = 32 m + 30 m . Din această lungime se va scade 2 x 1. 4 coturi de 90º. 15 . Având în vedere că lungimea de 31 m aflată la dispoziţie este cu mult mai mică faţă de această valoare. (Aerul de admisie să nu conţină produse de combustie!) **** În cazul sistemului de evacuare a gazelor arse de tip RAF.5 0.3 m = 59 m. astfel lungimea maximă admisă va fi de 29 m. pentru a evita recircularea gazelor arse. Lungimea maximă de rezistenţă conform variantei 3 din tabelul nr. 31 m > 29 m. creşterea lungimii poate fi de 30 m peste cei 32 m. Q 115 Max. Creşterea lungimii la o scădere a randamentului cu 10% 11 Distanţa de scăzut la fiecare cot (m) 90° 4. Burlanul trebuie calibrat în funcţie de datele fabricantului.2 90 12 (11) 10 (8) 3 (2) 4 (3) 18 4. Mod de funcţionare (deschis) în funcţie de aerul din încăpere Tip cazan Conductă de evacuare a gazelor arse Ø (mm) Lungimea totală a sistemului de evacuare a gazelor arse (m) Lungimile sistemului de evacuare a gazelor arse în cazul funcţionării în funcţie de aerul din încăpere Atenţie! Se va urmări ca sistemul de evacuare să se întindă cu cel puţin 2D peste nivelul superior al elementului de evacuare. Varianta 4. sistem deschis. respectiv – pentru punctul de ieşire a gazelor arse – un capac pentru burlan pentru protecţia împotriva precipitaţiilor.9 1.5 1. Model de control de tip „T” Conductă de evacuare a gazelor arse (L = 500 mm) Ţeavă de protecţie pentru ieşirea prin perete Şină-suport Cot suport Capac pentru burlan pentru protecţia împotriva precipitaţiilor. Set de evacuare a gazelor arse de tip RAS Potrivit pentru evacuarea gazelor arse în cazul burlanului (coşului) cu aerisire posterioară. ceea ce nu este corespunzător.0 45° 1. rezultă că dimensiunea aleasă de Ø110 mm a conductei este corespunzătoare. hossz. 13 este de 32 m. cu grilă de admisie a aerului. 5 (4) Varianta 3.3 (nem szabad kitorkolás) 100 19 (16) 16 (13) 9 (6) 10 (7) 27 4. În cazul seturilor de tip RAS. lungime totală a conductelor 31 m. valoarea din tabel se referă la distanţa maximă dintre burlan şi instalaţie. dotat cu grilă de admisie a aerului (coş rezistent la umezeală). 8 (7) Varianta 2. în cazul unor conducte de Ø110. RUS şi RUA au fost luate în considerare un model de tip „T” şi un model de tip 90º.Remeha Quinta 45/55/65/85/115 Lungimea şi diametrul conductei de evacuare a gazelor arse Lungimile admise sunt prezentate în tabelul de mai jos.9 Exemplu: Quinta 115. Set de evacuare a gazelor arse de tip RA În cazul în care cazanul funcţionează utilizând aerul din încăpere. setul de evacuare a gazelor arse va conţine conducta de evacuare până la burlan.

apă.5 m2 poate fi obţinut o putere calorică de 460 kW! (4 cazane de tip Quinta 115) Livrăm elemenţi pentru conectare în cascadă şi pentru diferite tipuri (şi mărimi) de cazane Quinta.cadru pentru instalarea de maxim 10 cazane . vă rugăm să vă adresaţi serviciului clienţi! 16 .separator automat de microbule (Spirovent) . vă rugăm să apelaţi la serviciile noastre gratuite oferite de serviciul clienţi! La comandă.elemenţi pentru setarea verticală a schimbătorului hidraulic .racord gaz complet. divizor/colector tur şi retur . Pe o suprafaţă de perete de 2.filtru de gaz . puteţi realiza noi economii şi în privinţa cheltuielilor de instalare şi proiectare. În cazul instalării unei cascade speciale.schimbător hidraulic .racord boiler . Astfel. (La sistemul închis trebuie comandat adaptor de separare) Dimensiunile de racordare ale cazanelor în cazul execuţiei simple (separate) sau coaxiale (Ø mm) Quinta Simplă Coaxială 45 80 80/125 55 100 100/150 65 100 100/150 85 100 100/150 115 100 100/150 În cazul în care aveţi nevoie de proiectarea şi dimensionarea unui sistem de cazane montate în cascadă. Sistemul complet de cazane în cascadă se livrează cu următorii elemenţi: .suporturi pentru montarea cazanelor pe pereţi . reglaj) de 2-10 cazane. inclusiv schimbător hidraulic. livrăm şi sisteme complete în cascadă (gaz.separator automat de nămol (Spirovent) .elemenţi de conectare pentru accesoriile care se pot comanda separat Accesorii care pot fi comandate separat: . gaze arse.Montare în cascadă Evacuarea gazelor arse în cazul sistemelor deschise (utilizând aerul din încăpere).regulator în funcţie de temperatura exterioară pentru cazane în cascadă (Rematic®) . conductă principală de gaz.elemenţi pentru izolaţie.

Versiune opţională Versiune standard Sistem închis. autorizate corespunzător (sistemul LAS).Remeha Quinta 45/55/65/85/115 6.3 Mod de funcţionare independent de aerul din încăpere (RU) În acest caz. nu mai este necesară aerisirea sălii cazanelor în scopul asigurării aerului de ardere. de coturi de 90º atât pentru evacuarea gazelor arse. aerul de ardere va fi admis la cazan între peretele burlanului şi conducta de evacuare a gazelor arse sau prin sistemul concentric de admisie a aerului (eventual printr-o conductă separată din spaţiul exterior). cât şi pentru admisia aerului 17 . sistem separat sau sistem LAS (ţeavă în ţeavă) 5 6 7 ieşire prin parapet ieşire directă prin acoperiş 2 buc. Pentru cazanele Quinta poate fi comandat separat un manşon de racordare excentrică pentru circuite separate de evacuare a gazelor de ardere şi admisie a aerului.6. Există pe piaţă sisteme concentrice de evacuare a gazelor arse şi de admisie a aerului. Astfel.

astfel.9 1.9 28 1. rezultând o lungime de rezistenţă de numai 11 m. 2 buc. 14) Q 115 Ø D (mm) Varianta 5.Mod de funcţionare independent de aerul din încăpere (mod de funcţionare închis) Tip cazan Conductă de evacuare a gazelor arse / conductă de admisie a aerului de ardere Ø (mm) Lungimea totală a sistemului de evacuare a gazelor arse + a sistemului de admisie a aerului de ardere (m) Lungimea sistemului de evacuare a gazelor arse. conductă de evacuare a gazelor arse şi 1 buc. Varianta 6.5 0. se poate executa cu ajutorul unei ţevi cu o lungime de 14 m şi cu Ø110 mm. fără coturi. de coturi de 90º. dacă nu dorim o scădere a randamentului cu 10%.4 29 1. cu sistem închis (de tip LAS). 12 m > 11 m. În vederea dimensionării acestora.9 130** 20 20 20 30 1. Varianta 7. Conform variantei 7 din tabel. lungime totală 12 m.0 calculat la ieşire concentrică prin acoperiş de 100/150 calculat la ieşire concentrică prin acoperiş de 130/180 distanţa maximă admisă între cazan şi sistemul combinat de ieşire prin acoperiş Exemplu: În cazul unui cazan Quinta 115. Din lungimea se va scădea 2 x 1.5 = 3 m. 1 buc. respectiv pentru realizarea sistemelor de evacuare a gazelor arse şi a sistemelor de admisie a aerului de ardere în cascadă adresaţi-vă distribuitorului! Sistem închis (tabel nr.8 1. diametrul conductei trebuie mărit la Ø130 mm. conductă de admisie a aerului.5 0. 18 . respectiv cea a sistemului de admisie a aerului de ardere în cazul modului de funcţionare independent de aerul din încăpere Dimensiunea interioară a peretelui burlanului * în cazul unui diametru minim de Ø 160 mm sau de Ø 140 mm ** în cazul unui diametru minim de Ø 180 mm sau de Ø 160 mm *** în cazul unui diametru minim de Ø 200 mm sau de Ø 180 mm Realizarea unor sisteme mai lungi decât aceste valori este posibil numai prin mărirea diametrului. Creşterea lungimii la o scădere a randamentului cu 10% Distanţa de scăzut la fiecare cot (m) 90° 45° * ** L= Lungime maximă „L” (mm) 100* 110* 110** 3 16 5 18 14 18 4.

de coturi de 90º în sistemul de evacuare a gazelor arse Lungime maximă „L” (mm) 80 Tip Quinta 45 20 55.5 1.65 85 115 45.9 1.4 1.0 148 30 90° Distanţă de 45° scăzut la 90° fiecare cot (m) 45° 90° 45° Posibilitate de creştere a lungimii la o scădere a randamentului cu 10% (m) 19 .9 1.55.2 85 115 45 55.5 1.5 1.3 20 13 100 40 8 4 4.8 1.5 1.4 19 26 110 40 34 22 24 5. 65 8 85 115 - Ø D (mm) Variantă 8 90 40 2 4.4 4.3 4. cot de 90º în sistemul de admisie a aerului şi 2 buc.65 4 1.0 1.9 50 30 130 40 40 1.Remeha Quinta 45/55/65/85/115 Ieşiri în spaţii cu presiuni diferite (8) (sistem separat) Gură de admisie a aerului Ieşire pentru evacuarea gazelor arse prin acoperiş Varianta 8 1 buc.3 4.4 4.8 1.4 1.9 1.5 0.5 5.

Conductă de evacuare a gazelor arse pentru egalizarea lungimii (L = max. Capac pentru burlan pentru protecţia împotriva precipitaţiilor. pot fi achiziţionaţi şi incluşi alţi elemenţi pentru sistemul de evacuare a gazelor arse. 20 . Manşon de control de tip „T” 2. Cot suport 6. Manşon de trecere prin perete cu conductă de protecţie 4. 1. 500 mm) 3.Admisia aerului şi evacuarea gazelor arse la modul de funcţionare independent de aerul din încăpere RUS Potrivit pentru admisia aerului de ardere şi evacuarea gazelor arse printr-un burlan deja existent. Şină-suport 5. cu grilă de admisie a aerului 7. În funcţie de necesităţi.

2. Manta 4. cu manta pentru acoperiş plat (RUD1) sau placaj de protecţie contra precipitaţiilor flexibil pentru acoperişele cu unghi de înclinare de 24º-45º (RUD2). pot fi achiziţionaţi şi incluşi alţi elemenţi pentru sistemul de evacuare a gazelor arse. Manşon de trecere concentrică prin perete cu conductă de protecţie Capac pentru burlan pentru protecţia împotriva precipitaţiilor. Ieşire prin acoperiş înclinat de tip universal cu placaj de protecţie contra precipitaţiilor 2. Manşon de trecere prin acoperiş plat Manşon de trecere concentrică prin acoperiş Manta Manşon de tip „T” Set de tip RUD2 1. 21 . Prin aceste sisteme se pot realiza ieşiri înalte de peste 4 m. A se vedea tabelul! La ştuţul de cazan este nevoie de un manşon de control de tip „T”. Set RUA (Parapet) 1..Remeha Quinta 45/55/65/85/115 RUD Potrivit pentru evacuare verticală cu ieşire prin acoperiş. Ieşire concentrică prin acoperiş 3. pot fi achiziţionaţi şi incluşi alţi elemenţi pentru sistemul de evacuare a gazelor arse. 3. 4. Seturi şi moduri de instalare Set de tip RUD1 1. Manşon de tip „T” În funcţie de necesităţi. cu grilă de admisie a aerului În funcţie de necesităţi. Manşon de control de tip „T” 2. Seturile de tip RUD1 şi RUD2 au fost verificate tehnic şi autorizate împreună cu cazanele.

Rezervorul pentru neutralizarea condensului se va monta în aşa fel. preamestec total. Funcţionare silenţioasă. cu afişarea caracteristicilor de funcţionare pe monitorul încorporat. punctul 2.) Vă atragem atenţia că în cazul utilizării unui sistem de evacuare a gazelor arse din material sintetic sau oţel inoxidabil. La instalare se va avea în vedere şi prevenirea formării dopurilor de aer în interiorul rezervorului. Randament anual de exploatare conform standardelor de max.6. 20 mg/kWh. Unitate de control pentru arzător şi sistem automat de control cu microprocesor. Înclinaţia sistemului de evacuare a condensului trebuie să fie de minim 30 mm/m. emisie NOx de max. Racordul pentru sistemul de evacuare a condensului din cazan se află în partea inferioară a cazanului (conductă flexibilă din material sintetic de Ø25). 3. cu programare temporală. Cazanul cu condensare REMEHA Quinta. 22 .7 Evacuarea şi neutralizarea condensului 6. Structura cazanului face posibilă o evacuare opţională a condensului din cazan şi din sistemul de evacuare printr-un racord destinat special acestui scop. chiar în versiunea de bază. prevăzut cu arzător radiant de suprafaţă. Pentru regimul de preparare a apei calde menajere paralel cu funcţia de încălzire – conectare prezentată la pag. atât în instalaţie cât şi în sistemul de evacuare a gazelor arse racordat se formează condens. turnat din aluminiu-siliciu). încât toate racordurile sale să fie accesibile şi să nu împiedice lucrările de întreţinere a cazanului. 110%. Regulatoare – încorporabile. În cazul în care autorităţile locale prevăd încorporarea unui neutralizator pentru condens. boilere cu emailare dublă şi încălzire indirectă pentru prepararea apei calde menajere racordabile la cazane cu condensare. La racordarea rezervorului de neutralizare se va respecta direcţia corectă de scurgere indicată prin săgeata de pe rezervor. conform figurii alăturate. Pentru reglajul sistemului de preparare a apei calde menajere prevăzut cu schimbător de căldură în plăci (prezentat la pag. rezervorul de neutralizare va fi comandat separat de la distribuitor şi instalat între cazan şi racordul de evacuare. Vă putem oferi. Informaţii practice pentru dimensionare: în regimul de funcţionare cu condensare. condensul format în sistemul de evacuare a gazelor arse trebuie evacuat separat în partea anterioară a cazanului (evacuarea condensului din cazan trebuie realizat oricum). (În ţara noastră legea nu prevede acest lucru.8 Prepararea apei calde menajere În timpul funcţionării cazanului cu condensare de tip REMEHA Quinta. reglaj de flacără continuu. de asemenea. Posibilitate de conectare pentru DDC şi computer.2 – este necesar un regulator de tip Rematic®. detectare erori. 6. cu cameră de ardere etanşă (schimbător de căldură monobloc cu durată lungă de viaţă.9 Text de prezentare Remeha Quinta cazan mural cu condensare. pentru circuitul de cazan şi circuitul de încălzire – în funcţie de temperatura exterioară. este capabil să regleze prepararea apei calde menajere prin pornirea/oprirea pompei de încărcare în regim prioritar. 4) este necesar un circuit imprimat de tip AM3 care se poate comanda separat. la arderea de 1 m3 de gaz se formează circa 1 l de condens.

accesibil doar pentru service-ul de specialitate).Nivelul operaţional .) cifră afişată pe jumătate (1) cifră afişată cu intermitenţe Afişajele nivelului de service fereastra Afişaje butonul „reset” butonul butonul butonul + lampa de control butonul butonul + lampa de control butonul + butonul + butonul – butonul – Temperaturi. Cu ajutorul tastaturii pot fi afişate pe suprafaţa de proiecţie diferitele stări de lucru şi temperaturi de funcţionare a cazanului. Tabloul de comandă al cazanului 7.Nivelul de fabricaţie (protejat cu cod. setări. unitatea de control necesară pentru operarea corectă a programului. Acesta conţine sistemul de automatizare al arzătorului. MANEVRAREA ŞI ÎNTREŢINEREA CAZANULUI Interfeţe şi suprafeţe de proiecţie 7. Funcţiile se afişează la trei nivele de acces diferite: . totodată tastatura pentru modificarea setărilor şi suprafaţa de proiecţie. verificări Ştergerea defecţiunilor din memorie Selectare funcţie Buton de trecere între parametrii unei funcţii Funcţie de pornire/oprire: pornirea arzătorului pentru încălzire Funcţie de programare: stocarea în memorie a valorilor setate Funcţie de pornire/oprire: pornirea arzătorului pentru prepararea apei calde menajere Funcţie de programare: creşterea valorilor setate Funcţie de pornire/oprire: pornirea pompei pentru funcţionare de lungă durată sau pornire/ oprire a pompei în regim de post-funcţionare Funcţie de programare: diminuarea valorilor setate Funcţie de pornire/oprire: mod de operare manual sau automat + lampa de control + lampa de control 23 .) cifră urmată de un punct afişată cu literă (b) literă (H) literă (L) (.Nivelul service .1 Generalităţi Cazanul de tip REMEHA Quinta este prevăzut cu regulator de cazan cu control prin microprocesor.Remeha Quinta 45/55/65/85/115 7.) cifră urmată de un punct (1. defecţiuni.2 Structura nivelelor de acces Nivelul operaţional are următoarele componente fereastra „code” Afişaje Explicaţiile semnelor afişate Stare de funcţionare Setări Interogare intermitenţe Defecţiune temporară Operare manuală la sarcină totală Operare manuală la sarcină parţială Afişaj număr turaţie Afişare defecţiune (1) doar cifră (1.

stingerea becului verde: mod de funcţionare automat Rulare program microprocesor Remeha Quinta 45/55/65/85/115 Apăsaţi butonul Apăsaţi butonul Afişaj în fereastra „code” Stare de funcţionare (modus) Setări (modus) Afişaj în fereastra Doar o cifră 0-9.aprinderea becului roşu: oprire mod de funcţionare preparare apă caldă menajeră (încălzire în mod de funcţionare automat) butonul „+” cu simbolul . Mai jos sunt enumerate funcţiile care pot fi pornite/oprite: butonul cu simbolul Arzător pe mod de funcţionare încălzire .aprinderea becului verde: mod de funcţionare manual . 6. Nu modificaţi! Reglaj interior. 3. 24 . Nu modificaţi! Valoarea cu care se creşte temperatura apei calde menajere pe tur în caz de preparare a apei calde menajere Soluţie hidraulică la prepararea apei calde menajere (pompă de încărcare sau supapă selectoare) Controlul electronic al pompei prin reglarea turaţiei. L. O. în funcţie de programul setat butonul „-” cu simbolul . b Cifră urmată de un punct 1. Pe de o parte. Temperatura apei pe tur sau cod de oprire Temperatura maximă setată a apei pe tur Timpul de post-funcţionare al pompei (încălzire) Setarea temperaturii apei calde menajere Reglaj cazan Punctul de bază al curbei de încălzire în cazul reglajului intern Temperatura maximă a apei pe tur în cazul sarcinii manuale parţiale Temperatura maximă de siguranţă a cazanului (STB) Turaţie ventilator la sarcină totală Turaţie ventilator la sarcină parţială (încălzire şi apă caldă menajeră) Punctul de start al remodulaţiei în cazul unei valori prea mari a ΔT Selectare interfaţă Diferenţă de pornire/oprire (prepararea apei calde menajere) Turaţie ventilator. b. Nu modificaţi! Temperatura maximă a gazelor arse Reglaj interior.aprinderea becului verde: pompa de circulaţie în mod de funcţionare pornit continuu . În caz de sarcină totală (prepararea apei calde menajere) Reglaj interior. J. Nu modificaţi! U. Nu modificaţi! Sarcină parţială impusă după pornirea încălzirii Turaţie de pornire. Tastaturile de pe tabloul de comandă au funcţii duble. Acces doar cu cod service 4.stingerea becului verde: pompa de circulaţie funcţionează în regim de pornire/oprire şi în regim de post-funcţionare. P. d.Aprinderea becului roşu: oprire mod de funcţionare încălzire (preparare apă caldă menajeră în mod de funcţionare automat. L. E.Funcţiile tabloului de comandă la nivel operaţional.Stingerea becului roşu: încălzire automată . Funcţia de pornit/oprit este afişată cu ajutorul unui LED de culoare verde. activează sau dezactivează (funcţia pornire/oprire) funcţiile de bază ale cazanului cu ajutorul butoanelor „+” şi „”. funcţiile pot fi activate apăsând butoanele pentru un interval de peste 2 secunde. respectiv roşie. 8.stingerea becului roşu: preparare apă caldă menajeră în mod de funcţionare automat . La nivelul operaţional (pe monitorul ferestrei „code” se afişează o cifră). F. t. I. Nu modificaţi! Diferenţă de pornire/oprire a temperaturii apei pe tur în mod de funcţionare încălzire Nealocat. 5. 9. servesc la operarea setărilor şi programelor. conform programului) butonul cu simbolul Arzător pe mod de funcţionare preparare apă caldă menajeră . A. 2. pe de altă parte. Setările sunt confirmate de pornirea/oprirea LEDului ce aparţine funcţiei respective. G.* N. C. 7. H. H. Tip cazan.

O. Mod de funcţionare impus la sarcină totală (H): Apăsaţi simultan butoanele „+” şi Mod de funcţionare impus la sarcină parţială (L): Apăsaţi simultan butoanele „-” şi Oprire moduri de funcţionare impuse: Apăsaţi simultan butoanele „+” şi „-” Stări de funcţionare În timpul funcţionării. Tip cazan. 11. Citirea parametrilor setaţi din fabricaţie Cifră urmată de un punct cu afişare cu intermitenţe 1. P. starea de funcţionare actuală a cazanului se afişează în fereastra „code”. y. 0. A. Timp de aprindere 2. g ţ ţ Diferenţă de pornire/oprire a temperaturii apei pe tur în mod de funcţionare încălzire Nealocat. 9. 5. simultan cu deschiderea supapei magnetice de gaz Mod de funcţionare încălzire Mod de funcţionare preparare apă caldă menajeră Aşteptare Oprire controlată.3 secunde înainte de aprinderea arzătorului şi 10 secunde după oprirea acestuia Aprindere. 4.Remeha Quinta 45/55/65/85/115 N. 3. 2. U. temperatura apei pe tur depăşeşte cu peste 5 K valoarea setată Post-funcţionarea pompei în mod de funcţionare încălzire Post-funcţionarea pompei în mod de funcţionare preparare apă caldă menajeră Oprire controlată. Nu modificaţi! Temperatura efectivă a apei pe tur Temperatura efectivă a apei pe retur Temperatura efectivă a apei calde menajere Temperatura exterioară Temperatura gazelor arse Temperatura setată a apei pe tur Semnal de funcţionare Temperatura de pornire calculată (pe tur) Viteza reală de creştere a temperaturii efective a cazanului Nealocat. t. Nu modificaţi! Reglaj interior. 8. în cazul apariţiei cererii de căldură pentru încălzire Temperatura setată a apei la 0 V (intrare analogă) Temperatura setată a apei la 10 V (intrare analogă) Reglaj interior. Temperatura cazanului >95º în mod de funcţionare încălzire Temperatura cazanului > valoarea setată + apa caldă menajeră + 20ºC + 5ºC Defecţiune temporară Operare manuală la sarcină totală Operare manuală la sarcină parţială 25 . 7.4 secunde. iar în fereastra se găsesc temperaturile măsurate. Nu modificaţi! Timp maxim de aşteptare după oprire. Stările de funcţionare aferente codurilor numerice afişate sunt: Cod 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 b H L Descriere Stare de disponibilitate. nu există cerere de căldură Aerisire înainte şi după. 6. q.

cazanul se opreşte.Setările se pot modifica cu ajutorul butonului de setare „+” . .Setările se confirmă apăsând butonul Temperatura gazelor arse este prea mare. cazanul va porni din nou după expirarea timpului de aşteptare. Quinta 55/65 P = 62. Quinta 85 P = 80) . După 5 încercări de repornire. Cazanul nu se va bloca. Semnalul de eroare indică probabil o eroare în sistem sau o eroare de setare. După 5 încercări de repornire. S-a setat o valoare incorectă sau s-a defectat depozitul de date. 3. Urmează o pauză de 150 secunde.Setaţi parametrul „P” cu ajutorul butoanelor „+” şi „-”. După 10 încercări de repornire. Cod 1. Dacă în timpul cererii de căldură contactele se închid. (timp de aşteptare). 2. Eroarea va fi stocată în memorie. Ventilatorul s-a oprit. Posibilităţi de setare accesibile utilizatorilor: La acest nivel setările se pot modifica după necesităţi.Ţineţi apăsat butonul timp de 5 sec. cazanul se va opri fără să se blocheze. Semnificaţia afişajelor care pot apărea în acest caz: Cod b 25 b 26 b 28 b 29 b 30 b 43 Descriere Încălzirea s-a produs prea repede. întoarcerea la programul normal de încălzire se realizează prin apăsarea butonului „reset”. cazanul va trimite un semnal de eroare pe monitor împreună cu datele aferente. După 150 sec. Urmează 10 minute de aşteptare.Setările efectuate pot fi stocate cu ajutorul butonului După efectuarea setărilor. până când apare parametrul „P” . cazanul se blochează (cod de deblocare 52). Eroarea va fi stocată în memorie. Valoarea maximă a ΔT depăşeşete valoarea admisă.Defecţiune temporară În starea de oprit în fereastra este afişat cu intermitenţe un punct. La apariţia cererii de căldură. Cazanul se opreşte pentru 120 sec.Cu ajutorul butonului puteţi alege diferite coduri: Vezi tabelul! . După 5 reporniri va fi transmis un semnal de eroare.. (Quinta 45 P = 42. Ventilatorul nu se opreşte sau afişajul privind turaţia este incorect. Dacă temperatura gazelor arse depăşeşte cu mai mult de 5 K valoarea programată din fabricaţie. A u Descriere Temperatura maximă dorită a apei pe tur (= funcţia de termostat al cazanului) Timp de post-funcţionare pompă (încălzire) Setarea temperaturii apei calde menajere Reglaj cazan Punctul de bază al curbei de încălzire în cazul reglajului intern Interval de setare Poate fi setat între 20-90 ºC 00 = 10s de la 1 la 15 = timp exprimat în minute Poate fi setat între 20-75 ºC Programare automată Poate fi setat între 15-60 ºC (inactiv în cazul încorporării unui regulator) Setări din fabricaţie 75 ºC (90 ºC) 3 min 60 ºC 31 20 ºC 75 03 60 31 20 26 . . cazanul se va opri fără să se blocheze. Ţineţi apăsat butonul până când în fereastra „code” apare cifra 1 urmată de un punct cu afişare neîntreruptă. contactele sunt deschise pentru sistemele exterioare de blocare (de siguranţă). b 52 Atenţie! Oprirea cazanului din cauza unei erori este o situaţie de funcţionare normală. dar cazanul nu se va bloca.

Apăsaţi butonul până când în fereastra „code” apare cifra 2. 4. În acest caz nu se va folosi posibilitatea de setare a apei calde menajere a cazanului.Stocaţi setările apăsând butonul . . 3. 90 ºC) Apăsaţi butonul până când în fereastra „code” apare cifra 1 urmată de un punct cu afişare neîntreruptă. 9. în mod de funcţionare încălzire (parametrul 2) Această funcţie se foloseşte numai dacă cazanul are încorporat un regulator de tip Rematic® (mod de funcţionare vară şi mod de funcţionare noapte). Descriere Temperatura apei pe tur a cazanului (valoare reală) Temperatura apei pe retur (valoare reală) Temperatura apei calde menajere (valoare reală) Temperatura exterioară Temperatura gazelor arse (valoare reală) Temperatura apei pe tur a cazanului (valoare setată) Semnalizarea cererii de căldură a cazanului Valori afişate (exemple) 50 35 62 05 42 55 11 1X = există cerere de căldură 0X = nu există cerere de căldură 12 13 8. această funcţie se va regla de la acest regulator. Setarea temperaturii dorite a apei pe tur Timp de post-funcţionare pompă. 5. va trebui să procedaţi în felul următor: Apăsaţi de două ori (sau de câte ori este necesar) butonul la nivelul stare de funcţionare până când în fereastra „code” apare un punct afişat cu intermitenţe pe lângă cifra 1. Valoarea dorită poate fi setată cu ajutorul butoanelor „+” şi „-”.Cu ajutorul butoanelor „+” şi „-” setaţi timpul de postfuncţionare dorit . 6. 7. Setările efectuate pot fi stocate cu ajutorul butonului După efectuarea setărilor. Temperatura de pornire calculată Viteza de creştere a temperaturii pe tur 0. În fereastra „code” punctul de lângă cifră este afişat neîntrerupt. Cu ajutorul butonului pot fi vizualizate următoarele valori: cod 1. întoarcerea la programul normal de încălzire se realizează prin apăsarea butonului „reset”.Remeha Quinta 45/55/65/85/115 Temperatura maximă dorită a apei pe tur (parametrul 1) Temperatura maximă a apei pe tur poate fi setată între 20 şi 90 ºC (setare din fabricaţie 75 ºC. 2. Timpul de post-funcţionare a pompei poate fi setat la 10 s sau la o valoare între 1 şi 15 minute. Acesta este setarea post-funcţionării pompei.1 ºC/sec (valoare reală) 27 . Stocarea este confirmată prin apariţia unui semnal dublu în fereastra Descriere Timp de post-funcţionare 10s Timp de post-funcţionare în minute Setarea temperaturii rezervorului pentru apa caldă menajeră (parametrul 3) Dacă folosiţi regulator în funcţie de temperatura exterioară de tip Rematic®. Cu ajutorul butonului puteţi selecta nivelul de setare. . Citirea parametrilor setaţi din fabricaţie Dacă doriţi să se afişeze valorile legate de starea de funcţionare.

Pentru montarea şi demontarea în siguranţă a cazanului este nevoie de o suprafaţă de cel puţin 600 mm în partea frontală. Conexiuni electrice În cazul în care folosiţi un regulator în funcţie de temperatura exterioară de tip Rematic® set 100. vă recomandăm totuşi asigurarea şi în părţile laterale a unui spaţiu de 25 mm şi respectarea – la racordul gaze arse – a distanţei de 700 mm între ştuţ şi coş. în cazul evacuării verticale a gazelor arse.8. toate conexiunile electrice se conectează la conectoarele în şir montate pe cazan în acest scop. MONTAREA CAZANULUI CU CONDENSARE PE PERETE În ambalajul de carton al cazanului se găseşte un şablon de instalare pe care sunt marcate poziţiile pentru găuri şi care oferă instrucţiuni cu privire la despachetarea instalaţiei. Vă recomandăm lăsarea unui spaţiu liber de cel puţin 250 mm sub cazan şi montarea acestuia la nivelul ochilor. toate conexiunile sunt uşor accesibile dinspre placa frontală. Şina de montare se fixează pe perete în poziţie orizontală. conexiunile exterioare se vor monta pe panoul adaptor livrat împreună cu regulatorul. Astfel. Conexiunile se vor fixa cu ajutorul unor şuruburi. Şirul de conectoare se află în cutia de comandă. Apoi. Posibilităţile de conectare exterioară vor fi detaliate ulterior. Deşi în partea stângă şi în partea dreaptă nu este nevoie să lăsaţi spaţiu liber. La planşeu se va lăsa un spaţiu de minim 400 mm. cazanul mural cu condensare se montează pe şină. Regletul de conexiune al cazanului 28 . această valoare va fi de 550 mm. În cazul utilizării unui regulator de tip Rematic® set 120.

FUNCŢII ELECTRICE 9.1. în conectorul de reţea.7 sec Timpul de post-funcţionare al pompei de circulaţie poate fi setat. Timpul de post-funcţionare al pompei de apă caldă menajeră este de maxim 5 minute. Siguranţa principală a reţelei este de 6. se recomandă încorporarea unui transformator de separare. Unitatea de control al instalaţiilor de reglare şi al instalaţiilor de siguranţă este sistemul de automatizare al arzătorului. Datele tehnice ale sistemului de automatizare al cazanului: Producător: Gasmodul Tip: MCBA 1461D Tensiune de conectare: 230V/50Hz Putere absorbită: 10 VA Preaerisire: 10 sec Temperatura exterioară: de la 15 la +60ºC Timp de siguranţă: 2. Sistemul de automatizare al arzătorului (nu se va folosi conector de tip X8!) 29 . Cazanul este complet pregătit din punct de vedere electric. 9. cazanul se opreşte şi va reporni la reluarea alimentării. În cazul în care tensiunea reţelei de alimentare (230V/50Hz) cade temporar. Siguranţa de rezervă se află în cazan.1 Generalităţi 9. În cazul unor variaţii ale tensiunii reţelei.Remeha Quinta 45/55/65/85/115 9.3A. bazat pe microprocesor.1. Capacitatea de conectare maximă a ieşirilor detensionate: 160VA.2 Siguranţe electrice Cazanele murale cu condensare de tip REMEHA Quinta sunt dotate cu regulator electronic şi sistem de securitate. Toate conexiunile exterioare pot fi alimentate de la puncte de conectare separate. de la 24V sau 230V. Siguranţele de rezervă se găsesc în capacul sistemului de automatizare al arzătorului. Tensiune de funcţionare: 230V/50Hz.1 Tensiunea reţelei de alimentare În tabloul de comandă al cazanului (sistemul de automatizare al arzătorului) sunt încorporate siguranţe de 2A (F1:230V) şi de 4A (F2:24V). Protecţia flăcării se realizează cu electrodul de ionizare.

Schemă de conexiuni electrice Supapă de 24V Limitator de temperatură Sondă de temperatură pentru apa caldă menajeră Pompă electrică Senzor de temperatură exterioară/B2 Reţea Apă caldă Ventilator menajeră Semnal de eroare Semnal de funcţionare Pompa exterioară a cazanului Arzător Bus Ventilator B1 30 .

puterea arzătorului se reduce automat la un nivel la care să funcţioneze cât mai mult timp.1. în condiţiile date.1.1. a unui separator automat de microbule de tip SPIROVENT. puterea cazanului se reduce la un nivel la care să funcţioneze cât mai mult timp posibil în condiţiile date. repornind din nou după scăderea temperaturii. În vederea dezaerării continue şi automate. Pentru semnalizarea avariei şi a funcţionării.1.5 Limitarea temperaturii maxime Dacă se atinge temperatura limită de siguranţă (parametrul P. În cazul în care cazanul are încorporat un regulator de tip Rematic®. are loc o oprire de avarie.1. cazanul poate fi repornit prin apăsarea butonului „reset”. (Tensiune de conectare maximă 230 V. sistemul de automatizare al cazanului acţionează. dispozitiv de siguranţă la lipsă apă). Cazanul se va instala într-o încăpere ferită de îngheţ (pentru a se evita îngheţarea condensului). funcţia de protecţie antiîingheţ este preluată de acesta. porneşte pompa de circulaţie . contactul este închis. oprind şi blocând instalaţia. cazanul se opreşte controlat. 1A).Remeha Quinta 45/55/65/85/115 9. Dacă temperatura gazelor arse depăşeşte 120 ºC (valoare setabilă între 80-120 ºC). Semnalul de avarie soseşte pe contactele 21 şi 22. După remedierea defecţiunii. Atenţie! Această funcţie serveşte doar la protecţia antiîngheţ a cazanului şi nu asigură protecţia antiîngheţ a întregului sistem.1. Semnalul de funcţionare soseşte pe contactele 23 şi 24. se poate seta până la 110 ºC). în caz de eroare contactul se deschide. La semnalul sondei de temperatură pentru măsurarea temperaturii gazelor arse încorporată în ştuţul de evacuare a gazelor arse. termostat de siguranţă. Dacă temperatura apei: . cazanul se opreşte. contactele se deschid şi cazanul se opreşte (nu se blochează). după pompa de circulaţie. instalaţia dispune de 2 contacte de ieşire detensionate.creşte peste 10 ºC.8 Semnal de funcţionare. La cerere de căldură. sistemul de protecţie antiîngheţ încorporat în cazan va intra în funcţiune.9 Acces de siguranţă exterior 9. porneşte cazanul .6 Verificare temperatură gaze arse La cazan se pot conecta dispozitive de siguranţă exterioare (ex. 31 . Cod de eroare: b 26. Dacă scade debitul de apă circulată prin cazan.scade sub 7 ºC. aceste funcţii sunt în scurtcircuit (setare din fabricaţie).scade sub 3 ºC. În stare normală contactul este închis. Dacă debitul de apă circulată scade sub valoarea minimă setată de 04 m3/h (ΔT = 45 ºC). La livrare. Dispozitivele de siguranţă exterioare (de ex. un dispozitiv suplimentar de siguranţă la lipsă apă) pot fi conectate la bornele 10 şi 14. se opreşte cazanul şi pompa de circulaţie.7 Protecţie antiîngheţ 9.1. Temperatura apei pe tur poate fi setată la valori între 20-90 ºC (setare din fabricaţie 75 ºC). În timpul funcţionării cazanului. În cazul în care temperatura apei de încălzire scade sub o anumită valoare. semnal de avarie 9. 9. La bornele 3 şi 4 de pe şirul de conexiune cu 24 de poli al regulatorului Rematic® poate fi conectat un termostat antiîngheţ suplimentar. La semnalul primit de la sistemele de siguranţă exterioare.3 Reglaj ΔT Reglajul interior al cazanului este efectuat cu ajutorul sistemului de automatizare a cărui funcţionare este determinată de sondele care măsoară continuu diferenţa de temperatură dintre apa pe tur şi pe retur.4 Verificare lipsă de apă Dispozitivul de siguranţă la lipsă apă încorporat funcţionează pe baza principiului diferenţelor de temperatură. 9. vă recomandăm încorporarea pe tur. 9.

Umpleţi cu apă instalaţia şi sistemul. Dacă nu folosiţi regulator. . verificaţi şi setările valorilor la sarcină totală 32 . Dezaeraţi din nou sistemul. Verificaţi racordurile pentru evacuarea gazelor arse. Sarcină parţială . Trageţi în faţă şi rabataţi în jos placa frontală de culoare gri a cutiei de comandă a cazanului. setaţi (cu ajutorul dispozitivului de reglare) valoarea sarcinii totale până când valorile măsurate corespund valorilor din tabelul de mai jos. modificarea programului de setare (ex. Sarcină totală . respectiv cele pentru admisia aerului! 11. sistemul va fi spălat.Dacă este necesar. B. setaţi (cu ajutorul dispozitivului de reglare) valoarea sarcinii parţiale până când valorile măsurate corespund valorilor din tabelul de mai jos. Setaţi regulatorul de tip Rematic® conform instrucţiunilor care se găsesc în ambalaj. Verificaţi racordul de gaz! 4. Presiunea maximă de racordare este de 60 mbar. Deschideţi capacul din material sintetic al dezaerisitorului automat! 6. Deschideţi întrerupătorul electric principal! 13. setaţi cazanul pe funcţionare manuală! Atenţie: Cazanul este livrat cu setările din fabricaţie. trebuie comandat un set separat de adaptoare! Presiunea minimă de intrare pentru gaz metan este de 17-25 mbar (valoarea nominală este de 20 mbar). Înainte de punerea în funcţiune se vor efectua următoarele lucrări: 1. grăsimilor sau nămolului nu este permisă. apoi opriţi instalaţia! 16. Închideţi cutia racordurilor la cazan! 10.5 bar)! 7.Setaţi cazanul la sarcină totală apăsând simultan butoanele şi „+". reglaţi-o dacă este necesar! 17.Setaţi cazanul la sarcină parţială apăsând simultan butoanele şi „-". Instalaţia este gata de funcţionare. Setaţi regulatorul în funcţie de temperatura exterioară de tip Rematic® la modul cerere de căldură sau la modul funcţionare manuală! 14. scoateţi cele două şuruburi de jos! 3. iar presiunea minimă de intrare pentru GPL este de 37 mbar. PUNEREA ÎN FUNCŢIUNE Generalităţi Cazanul mural cu condensare de tip REMEHA QUINTA este setat din fabricaţie pentru funcţionarea cu gaz metan. Verificaţi conexiunile electrice! 5. încorporarea unui eventual set de adaptare.Verificaţi conţinutul de O2 şi CO2 . . Modificarea acestor setări este permisă doar service-urilor de specialitate Atenţionare în cazul folosirii de GPL Adaptarea este permisă doar service-urilor de marcă. Deschideţi robinetul conductei de gaz (Înainte de aceasta dezaeraţi cu grijă sistemul)! 12. la comandă separată. Închideţi robinetul principal de gaz! A. Verificaţi conţinutul de O2 şi CO2 pe dispozitivele de măsurare situate la racordul pentru evacuarea gazelor arse! 15. Dezaeraţi sistemul. . reglajul regulatorului de raport aer/gaz se vor efectua cu respectarea condiţiilor stricte.10. Umpleţi cu apă sifonul pentu evacuarea condensului! 9. turaţia ventilatorului). Încălziţi sistemul la 75 ºC. Închideţi întrerupătorul electric principal! 2. 18. apoi verificaţi presiunea. Dacă valorile nu corespund. verificaţi pompa! 8. Verificaţi dacă cazanul este deconectat pe partea electrică! 2.Dacă este necesar. Pentru cazanele Quinta 85 şi 115. Oprirea cazanului – protecţie antiîngheţ activă: Opriţi sistemul automat al arzătorului şi sistemul de preparare de apă caldă! Oprirea cazanului – protecţie antiîngheţ inactivă: 1.Verificaţi conţinutul de O2 şi CO2. Punerea în funcţiune Înaintea umplerii cu apă. Prezenţa în sistem a unor impurităţi datorate sudării. a unor bucăţi de metal. verificând constant presiunea apei (presiune recomandată: 1.

5 ** (se poate seta doar în cazul sarcinii parţiale) Valori de referinţă: La sarcină totală: 9. Verificaţi conexiunile electrice! Interfaţa sau sistemul de automatizare al arzătorului este defect. înlocuiţi-o! 2. Verificarea regulatorului 5. b Este racordat corespunzător? Este setat corespunzător? Nu are defecţiuni? Măsuri de luat Dacă siguranţa este defectă.3 ± 0.1 ± 0. urmaţi instrucţiunile de mai jos! Urmaţi instrucţiunile de la punctul 4! Încercaţi să înlăturaţi defecţiunea semnalată a stării de funcţionare! Schimbaţi regulatorul! 4. Fenomen Pe monitor nu apare nimic Verificare Tensiune de conectare 230V/50Hz. Verificarea cazanului prin scurtCazanul porneşte? circuitarea bornelor 3 şi 4 (mod de funcţionare într-o singură treaptă) Cazanul nu porneşte? Verificaţi setările cazanului şi ale regulatorului! Dacă da. Tabelul de mai jos prezintă codurile de eroare care pot apărea în cazul reglajului cazanului prin regulator cu modulaţie de tip Rematic® sau alt tip de regulator extern şi modalităţile de remediere necesare. Dacă conexiunile electrice nu au nicio defecţiune. Verificaţi siguranţa principală în partea inferioară a instalaţiei. Interfaţa sau regulatorul este defect. L.LED-ul 1 nu se aprinde cu intermitenţe lator şi cazan cu ajutorul celor 2 LED-ul 2 nu se aprinde cu intermitenţe LED-uri de pe interfaţă! Ambele LED-uri se aprind cu intermitenţe.3 ERORI Generalităţi La detectarea erorilor se va lua în considerare tipul de reglaj care se aplică la cazanul REMEHA Quinta.7 ± 0. la priza de tip Euro! Verificaţi siguranţele sistemului de automatizare al arzătorului! Cifra este afişată cu intermitenţe Monitor: 0. Pe monitor se afişează un cod de eroare Verificaţi starea de funcţionare a cazanului! Dacă da. nu există cerere de căldură Monitor: 1-9 sau H. înlocuiţi sistemul de automatizare al arzătorului! 33 . 3.3 ± 0. Pas 1. Verificaţi comunicarea dintre regu.3 La sarcină parţială: 9.5 La sarcină parţială: 4. urmaţi instrucţiunile de la punctul 6! Repetaţi instrucţiunile de la punctul 3! 6.Remeha Quinta 45/55/65/85/115 Tip cazan Turaţie ventilator r/min Sarcină totală Gaz metan GPL Sarcină parţială Gaz metan GPL Setări pentru tehnologia de ardere * (se poate seta doar în cazul sarcinii parţiale) Valori de referinţă: La sarcină totală: 4.

Instrucţiuni nr. 02.distanţa dintre electrozi. Descriere Flacăra arde cu întreruperi Scurtcircuit (24V) După 5 încercări de pornire flacăra nu se formează Sursa erorii şi locul unde trebuie verificat Verificarea reglării gazului Înnoirea armăturii de gaz Verificare cablajului 1. Perturbarea compatibilităţii electromagnetice.presiunea prealabilă de gaz.împământarea sondei de temperatură pe tur sau pe retur (înlocuirea sondelor) Cădere de tensiune în timpul blocării.starea robinetului de gaz (să fie deschis) . înlocuiţi sistemul de automatizare! 4. L. la care am făcut referire anterior. Se verifică: .împământarea electrodului de aprindere 2. 05.Erori în cazan. 1 Căutarea ultimului cod de eroare stocat în memorie se poate efectua conform celor descrise mai sus. 2 În afară de semnalele de eroare mai există şi coduri de întrerupere. Pe monitor se afişează un cod de eroare Verificaţi starea de funcţionare a cazanului! Verificaţi regulatorul! Dacă da. nu există cerere de căldură Monitor: 1-9 sau H. Tabelul de mai jos prezintă erorile posibile. dar nu se formează flacăra. 01. urmaţi instrucţiunile de mai jos! Urmaţi instrucţiunile de la punctul 4! Încercaţi să remediaţi defecţiunea semnalată a stării de funcţionare! Dacă da. Cod 00. Există scânteie de aprindere. dar nu există ionizare sau nu este suficientă (< 5 mA) . 08. cu sau fără regulator extern Urmaţi instrucţiunile de mai jos punct cu punct! Pas 1. Se verifică: .electrodul de aprindere şi cablul de aprindere la tensiunea de străpungere . înlocuiţi-o! 2.dacă la aprindere supapa magnetică de gaz are tensiune şi este deschisă .reglarea corectă a raportului aer/gaz . Nu există scânteie de aprindere. cifrele din ferestrele „code” şi sunt afişate cu intermitenţe. Verificare Tensiune de conectare 30V/50Hz Verificaţi siguranţa principală în partea inferioară a cazanului. b Cazanul porneşte? Cazanul nu porneşte? Verificaţi cazanul şi parametrii de reglare! Verificaţi racordurile electrice pe şirul de conexiuni şi pe sistemul de automatizare al arzătorului! Măsuri de luat Dacă siguranţa este defectă. apar două puncte afişate cu intermitenţe în fereastra „…” şi un „b” în fereastra „code”. se va anunţa service-ul de specialitate Verificaţi parametrul „d” la modul de setare (modus) (cea de-a doua cifră trebuie să fie 0) 04.racordul electrodului de aprindere şi a cablului de aprindere . Se formează flacăra.împământarea .eventuala blocare a conductelor de admisie a aerului de ardere sau a conductelor de evacuare a gazelor arse (de blocarea sifonului de evacuare a condensului) . Fenomen Pe monitor nu apare nimic. care trebuie să fie de 3-4 mm . În cazul în care este vorba despre un cod de întrerupere. Dereglare în funcţionare Influenţe externe Defect de setare 34 . Coduri de blocare La apariţia unei erori. 3. Instrucţiuni nr.dacă nu există o recirculare a gazelor arse 3. care trebuie să fie suficientă (cel puţin 20 mbar) . Apariţia codului de întrerupere semnalizează o eroare de sistem sau un parametru setat greşit. la priza de tip Euro! Verificaţi siguranţele sistemului de automatizare al arzătorului! Cifra este afişată cu intermitenţe Monitor: 0. verificaţi racordurile sau regulatorul! Repetaţi instrucţiunile de la punctul 3! Dacă conexiunile electrice nu au nicio defecţiune.dezaerarea conductei de gaz .

în caz contrar. 18. ÎNTREŢINERE ŞI CURĂŢARE (la comandă se efectuează de către service-ul de marcă al distribuitorului) Cazanul mural cu condensare de tip REMEHA Quinta poate funcţiona practic fără întreţinere în condiţii de exploatare dacă reglajele au fost realizate de personal specializat.dispozitivul acces de siguranţă exterior dă semnale . 19.curăţaţi ventilatorul .ventilatorul este defect . se vor realiza următoarele lucrări de întreţinere: .verificaţi cablul panglică (deteriorări etc. După verificarea schimbătorului de căldură şi a sistemului de evacuare a gazelor arse. Vă recomandăm să curăţaţi cazanul o dată pe an (înainte de începutul sezonului de încălzire) şi să verificaţi setările.verificaţi presiunea sistemului (min. se va anunţa service-ul de specialitate . 40. goliţi-l şi curăţaţi-l .gazele arse nu sunt recirculate în sistem (sistemul de evacuare a gazelor arse nu este defect) (4 reporniri la 1 semnal de cerere . Verificarea funcţionării rezervorului pentru neutralizarea condensului . Sondele de temperatură pe tur şi pe retur sunt inversate . Acces de siguranţă exterior Temperatura apei pe tur a cazanului este prea mare (defecţiune STB) Temperatura apei pe retur este prea mare Temperatura apei pe retur este mai mare decât temperatura apei pe tur Ventilatorul nu funcţionează 24.verificaţi racordurile cablului ventilatorului .spălaţi bine cu apă rezervorul pentru neutralizare .reglajul ventilatorului este defect (trebuie reparat) Sonda de temperatură pe tur este scurtcircuitată. verificaţi scurtcircuitul dintre bornele 10 şi 14 .8 bar) f) Verificarea parametrilor de setare Curăţare Dacă în cazan s-au depus impurităţi. 31.perturbarea compatibilităţii electromagnetice.verificaţi să nu existe umiditate în tabloul de comandă .verificaţi valoarea pH-ului cu benzile de control (valoarea trebuie să fie între 6. 32. 37.îndepărtaţi sifonul. 52. 35 .reumpleţi-l şi montaţi-l la loc.) .verificaţi cantitatea de substanţă neutralizantă (substanţa neutralizantă trebuie să ajungă la indicatorul de nivel) .curăţaţi schimbătorul de căldură cu o unealtă specială sau cu aer comprimat .dacă reglajul CO2 este corespunzător 11. 77. 29. ATENŢIONARE ASUPRA STANDARDELOR DE SECURITATE MAI IMPORTANTE Sistemul de încălzire trebuie să corespundă cerinţelor de securitate prevăzute în Regulamentul de Securitate Tehnică a Realizării şi Exploatării Ramificaţiilor şi Instalaţiilor Destinate Consumatorilor de Gaze Naturale (A Gáz Csatlakozó Vezetékek és Fogyasztói Berendezések Létesítési és Üzemeltetési Műszaki-Biztonsági Szabályzata – GMBSZ) şi în normativul DIN 4751/2. 34.Remeha Quinta 45/55/65/85/115 11. verificaţi instalaţia în cinci paşi: a) Verificarea tehnologiei de ardere b) Curăţarea sifonului încorporat în conducta de evacuare a condensului c) Verificarea şi curăţarea rezervorului pentru neutralizarea condensului (dacă este cazul) d) Verificarea electrozilor de aprindere şi de ionizare (min.închideţi întrerupătorul electric principal . 0. 28.conducta de semnalizare este defectă .verificaţi dezaerarea corespunzătoare a sistemului 12.8 bar) .sistemul de automatizare este defect Ventilatorul nu se opreşte . Defecţiune internă a bus-ului sau influenţe externe .curăţaţi sifonul şi reumpleţi-l cu apă Curăţarea sifonului . Sonda de temperatură pe retur este scurtcircuitată Defecţiuni ale sondelor de temperatură Senzorul de temperatură exterioară este scurtcircuitată Sonda de gaze arse este scurtcircuitată Sonda de temperatură a apei pe tur a cazanului este scurtcircuitată sau nu este conectată Sonda de temperatură a apei pe retur a cazanului este scurtcircuitată sau nu este conectată Sonda de gaze arse este scurtcircuitată sau nu este conectată Temperatura gazelor arse este prea mare Schimbătorul de căldură are impurităţi pe partea de gaze arse Întrerupere de ionizare în timpul Verificaţi dacă: modului de funcţionare încălzire . 0. 2μA) (distanţa dintre electrozi 3-4 mm) e) Verificarea presiunii pe partea de apă (min. 35.de verificat debitul de apă (temperatura maximă pe tur a apei setată la peste 75 ºC) . 36.dacă nu s-a blocat conducta de evacuare a gazelor arse sau cea de admisie a aerului de căldură) .5 şi 9) 12.

ro ISO 9001 seit 1988 Heating per fecti ating pe fection .SBM www.heating.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful