You are on page 1of 1

Harmonogram imprez Hufca ZHP Piaseczno w roku 2011/2012

Miesic 72. rocznica agresji Zwizku Sowieckiego na Polsk Wyjazd integracyjny hufca je. Nidzkie Jesienny Zaz Hufca Zjazd Sprawozdawczo Wyborczy Hufca wito Pieczonego Ziemniaka Otwarcie nowej siedziby hufca Zuchowy Rajd Jesienny wito Niepodlegoci Wyjazd Klubu Koek Pieniny Betlejemskie wiateko Pokoju Choinka Instruktorska Spotkanie popasterkowe Rajd Gnaty HAZ Zakopane Biwak zuchowy Dzie Myli Braterskiej Imieniny Zucha Bal Zucha Festiwal Piosenki Harcerskiej Festiwal Piosenki Zuchowej Rajd Szukamy wiosny

Data Wrzesie: 16.09 30.09-02.10 Padziernik: 15.10 22.10. godz. 10.00 PK, s. 39

Osoba odpowiedzialna phm. Pawe Lach pwd. Hubert Gieleciski phm. Piotr Biadasz Komendant i Komenda Hufca Komendant i Komenda Hufca Dh Agnieszka Danis Listopad:

11.11 /phm. Kasia Faliszewska i pwd. Monika Gieleciska 11-13.11 Klub KOEK Grudzie DYUR HUFCA W CHORGWI 18.12. godz. 17.00 PK, sala 39 25.12 Stycze: 13-15.01 2012 15-22.01.2012 Luty: Phm. Ewa Tomczak HGRM KOEK phm. Ewa Tomczak pwd. Ania Maciejwska, phm. Olga Maciejewska dh. Marta Samoraj dh Dorota Zawada dh Dorota Zawada Marzec: pwd. Ola Tomala i pwd. Karolina Tomala pwd. Ania Maciejwska, phm. Olga Maciejewska KOEK Kwiecie: 14/22.04 Maj: 03.05 Czerwiec: dh. Marcelina Pasek phm. Micha Walczak (koordynacja harcerzy), hm. Dorota Maciejewska (koordynacja zuchw), Komendant i Komenda Hufca Lipiec i Sierpie:

29.02

Harcerskie Teatralia Rocznica obchodw uchwalenia Konstytucji wito Hufca Wyjazd kadry hufca HAL