SEPTEMBARSKI ISPITNI ROKOVI

BOLONJA- NASTAVNI PLAN 2010/2011 – PRVI PUT UPISANI
ODSJEK BOSANSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST (PRVI SEMESTAR)
Predmet
Prvi rok
Drugi rok
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

OBAVEZNI PREDMETI
Historija standardnih jezika
Doc.dr Elvira Dilberović
Norma i kultura b/h/s jezika I
Doc.dr Elvira Dilberović
Pregled južnoslavenskih književnosti I
Prof.dr Safet Sarić
Bosanskohercegovačka književnost
srednjeg vijeka
Prof.dr Fahrudin Rizvanbegović
Historija BiH I /( do 1878.godine)
Doc.dr Adnan Velagić
IZBORNI PREDMETI
Kultura govora
Prof.dr Mirjana Popović
Arapski jezik I
Dr. Fathy Motawei, lector
Španski jezik I
Cristobal Diaz, lektor

6.9.2011. u 10h

20.9.2011. u 10h

8.9.2011. u 10h

22.9.2011. u 10h

9.9.2011. u 10h

23.9.2011. u 10h

10.9.2011. u 10h

24.9.2011. u 10h

07.09.2011. u 10.00

21.09.2011 u 10.00

03.09.2011 u 10.00

17.09.2011 u 10.00

02.09.2011 u 13.00

16.09.2011 u 13.00

ODSJEK BOSANSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST - DRUGI SEMESTAR
Predmet
Prvi rok
Drugi rok
1.
2.
3.
4.
5.
6.
6.
7.
8.
9.

OBAVEZNI PREDMETI
Fonetika i fonologija bosanskog jezika
Doc.dr. Elvira Dilberović
Norma i kultura bosanskog jezika II
Doc.dr. Elvira Dilberović
Usmena književnost
Doc.dr. Mirsad Kunić
Bosanskohercegovačka književnost
osmanskog perioda
Prof.dr. Fahrudin Rizvanbegović
Svjetska književnost I
Prof.dr. Safet Sarić
Historija BIH II
IZBORNI PREDMETI
Kulturna historija
Dr. Andrej Rodinis
Sociologija
Prof.dr. Asim Peco
Španski jezik II
Cristobal Diaz, lector
Arapski jezik II
Dr. Fathy Motawei, lector

6.9.2011. u 10h

20.9.2011. u 10h

8.9.2011. u 10h

22.9.2011. u 10h

10.9.2011. u 11h

24.9.2011. u 11h

12.9.2011. u 14h

26.9.2011. u 14h

5.9.2011. u 10h

20.9.2011. u 10h

07.09.2011 u 10.00

21.09.2011 u 10.00

02.09. u 09.30

16.09.2011 u 09.30

06.09.2011 u 10.00
02.09.2011 u 13.00

16.09.2011 u 13.00

03.09.2011 u 10.00

17.09.2011 u 10.00

6.2011 u 10.00 02.2011. u 10h 06.00 17. Dževad Jahić IZBORNI PREDMETI Kulturna historija Dr. u 10h 7. u 12h 9.9.9.dr.2011.2011.00 16. Andrej Rodinis Akcentologija Dr. 4. u 10h 28. Hasnija Muratagić. u 12h 23.09. Dijana Hadžizukić Dječija književnost Prof.9.9.9. u 10h 14. u 10h 21.9.30 8.2011. OBAVEZNI PREDMETI Morfologija II Prof.2011 u 10.09.9. u 10h 28.dr Dijana Hadžizukić Informatika Prof.30 16. u 12h 27.2011 u 13.dr Hasnija Muratagić-Tuna Staroslavenski jezik Doc.2011.9. u 10h 8.9. u 10h 9.2011.Tuna Književnost BiH II.9.u 10h 13.u 10h 23. u 09.2011. 2.dr Amira Turbić-Hadžagić Uvod u književnost Prof.dr. u 10h 23.dr. 4.9.9.dr Dijana Hadžizukić Književnost BiH II-austrougarski period prof.9.2011. 2. 6.00 ODSJEK BOSANSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST (PETI SEMESTAR) .9.2011. u 10h 16.9.u 10h 19.dr. Elvira Dilberović 5.9.emeritus Elbisa Ustamujić Svjetska književnost II Doc. 2011. Alija Pirić Južnoslavenska književnost II Doc.dr Dragi Tiro Arapski jezik III Dr. u 10h 26.09.dr.2011 u 09. Safet Sarić Teorija književnosti Prof. 5. 8.Amira Turbić-Hadžagić Interkulturalno razumijevanje i ljudska pravaDoc.09 u 10.9.9.dr.dr.2011.2011. u 10h 24. u 12h 03.počeci moderne Prof.2011. lektor 5.u 10h 19. 3.2011.00 ODSJEK BOSANSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST – ČETVRTI SEMESTAR Predmet Prvi rok Drugi rok 1.9.ODSJEK BOSANSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST (TREĆI SEMESTAR) Predmet Prvi rok Drugi rok 1.2011. u 10h 20. u 10h 10.dr Alija Pirić IZBORNI PREDMETI Historija i razvoj romana doc.2011.2011.9.2011 u 13.09. 8.2011.2011.9.2011.2011. Fathy Motawei. u 10h 12. OBAVEZNI PREDMETI Morfologija I Prof. 7. Safet Sarić Dijalektologija Prof. 3. lektor Španski jezik III Cristobal Diaz.9.2011. 6.2011. 2011.9.9.09. u 10h 02. 9.9. 5. u 10h 22.2011. 7.09.2011. u 12h 6.9.

2011.09.00 6.2011.9.Predmet 1. 5. 3.2011.u 10h 21.2011.dr Dijana Hadžizukić Svjetska književnost III – prva polovina XX vijeka Prof. 4.2011.dr. u 10h 8.2011.9.09 u 12.9.u 10h 21.dr Dževad Jahić Književnost BiH III Doc.9.00 26.dr Husejn Musić IZBORNI PREDMETI Prvi rok Drugi rok 7. u 10h 12.9. Dževad Jahić Svjetska književnost III.dr. u 14h 9.2011.2011. u 12.u 10h 22. u 10h 23. u 12.9. u 10h 8.dr. 5.09. Engleski jezik I 02.dr Mirjana Popović Historija književnog jezika I Prof.u 10h 14. OBAVEZNI PREDMETI Sintaksa II Prof.2011.u 10h 19.2011.dr.9.9.2011. u 12.2011. Safet Sarić Pedagogija.2011.druga polovina XX vijeka Prof.9. 3.9. u 12. u 10h 5. Mirjana Popović Historija književnog jezika II Prof.u 10h 23.dr.9.u 10h 28.emeritus Elbisa Ustamujić Južnoslavenska književnost III Prof. Engleski jezik II 02. u 10h 22.00 2. 4.9. Njemački jezik I 8.u 10h 7.u 10h 9.2011. u 10h 22.09. u 10h 12. IZBORNI PREDMETI Poetika bošnjačkog romana Doc.9.Tuna 7.u 10h 8.2011.09 u 12. u 14h 26.9.9.9. 6.9.9.9.00 16. 5.2011.2011.00 ODSJEK BOSANSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST (ŠESTI SEMESTAR) Predmet Prvi rok Drugi rok 1. 7.Doc. 2.emeritus Elbisa Ustamujić Lingvostilistika Prof.2011. u 10h 8. u 10h 22.9.dr.2011. Hasnija Muratagić.00 16.2011.9.9. OBAVEZNI PREDMETI Sintaksa I Prof.2011. . Dijana Hadžizukić Njemački jezik II 8.2011.09.

2011 u 10.2011.09. u 11.2011.09.dr Husejn Musić IZBORNI PREDMETI Historija i razvoj romana Doc.dr Hasnija Muratagić-Tuna 5.dr.u 10h 28. 14.00 11 02.dr Fahrudin Rizvanbegović 10.dr.00 pism 23.2011 u 10.2011 u 10.9.2011 u 10.u 10h 7.dr Edina Špago-Ćumurija Engleska renesansna književnost I Doc.u 14h 26.u 10h 24.2011.09.dr.00 28.dr Shahab Yar Khan Savremeni engleski jezik I Prof. Lada Šestić Engleski roman 18. PRVI PUT UPISANI 2010/2011 Predmet Prvi rok Drugi rok 1.2011 u 11.SEPTEMBARSKI ISPITNI ROKOVI BOLONJA.00 6 Književnost BiH II.2011 u 11.30 23.9.2011 u 10.09.09 u 10.09 u 12.u 10h 23.00 Amfiteatar 09. Hasnija Muratagić-Tuna Bosanskohercegovačka književnost osmanskog perioda Prof.09.2011.00 amfiteatar 14.00 ODSJEK BOSANSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST I ENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOST (ČETVRTI SEMESTAR).9.00 16.00 Amfiteatar 23.00 19.00 P 28.2011 u 10.00 07.09.09.09.2011 u 11.2011 u 11. Elvira Dilberović 06.00 9 Usmena književnost Doc. Fahrudin Rizvanbegović Književnost BiH II.u 10h 19.2011.9.u 10h 12.9.dr Alija Pirić 9.u 10h 19.2011 u 11.30 14.09.9.00 amfiteatar 28.u 10h 08.09.NASTAVNI PLAN 2010/2011 – PRVI PUT UPISANI ODSJEK BOSANSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST I ENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOST (TREĆI SEMESTAR) Predmet Prvi rok Drugi rok 1.2011.2011.dr.2011 u 10. OBAVEZNI PREDMETI Morfologija II Prof.2011.dr.2011 u 13. i 19.2011.2011 u 13.09.00 4 5 8.dr Dragi Tiro Arapski jezik IIIDr.2011 u 11. u 12h 9 10 03.2011.2011. doc.austrougarski period Prof. Španski jezik IIICristobal Diaz.00 P 05.09.9. Dr.2011. Interkulturalno razumijevanje i ljudska pravaDoc.9. Shahab Yar Khan Psihologija Prof.u 11h 10 11 24.dr Lada Šestić 08.09 u 12. Alija Pirić Morfosintaksa engleskog jezika II Doc.2011.u 14h 16.00 17.09. lector 12.9. 3 4 5 6 7.09. Ismet Dizdarević IZBORNI PREDMETI 5.09.9.9.dr Dijana Hadžizukić Informatika Prof.09.00 8. Mirsad Kunić 10.dr.9. Fathy Motawei.09. u 10. Pedagogija. Edina Špago-Ćumurija Savremeni engleski jezik II Prof. Bosanskohercegovačka književnost srednjeg vijeka Prof.00 21.2011.počeci moderne Prof.9. dr.u 11h .9.9.9.2011 u 11.u 10h 3 Morfosintaksa engleskog jezika I Doc. 2. stoljeća Doc.dr.2011.u 10h 2.2011.2011.09. OBAVEZNI PREDMETI Morfologija I Prof.u 10h 26.

2011.2011 u 10.u 10h 9.dr Edina Špago-Ćumurija Poezija engleskog romantizma Doc.2011 u 12.00 10 Uvod u moderne lingvističke disciplineDoc.u 10h 08.09.u 10h 09.6.dr Dijana Hadžizukić Sintaksa engleskog jezika I Doc.09.00 08.dr. Dijana Hadžizukić Semiotika Uvod u moderne lingvističke discipline II Njemački jezik II .7.dr Edina Špago-Ćumurija 07. u 10h 28.9.09. PRVI PUT UPISANI 2010/2011 Predmet Prvi rok Drugi rok 1.00 22.2011 u 10.dr. 3.2011 u 11. Edina Špago.2011.2011 u 10. 10 .dr Zvonimir Radeljković Teorija prevođenja Doc. u 12h 7.09.2011. PRVI PUT UPISANI 2010/2011 Predmet Prvi rok Drugi rok 1. 2011.09. 5 6. IZBORNI PREDMETI Poetika bošnjačkog romana Doc.00 11 12 13 Staroslavenski jezik Njemački jezik Funkcionalni stilovi Doc.dr.00 8.00 22.2011 u 11.u 10h 22.00 21. stoljeća Dr.2011 u 09. Iris Bičakčić Američki modernizam Prof.2011 u 12.09.00 24.9.u 10h 24.2011 u 11.u 10h 08.00 20. Mirjana Popović Savremeni engleski jezik IV Prof.00 06.dr Lada Šestić IZBORNI PREDMETI 7.u 10h 21.dr Safet Sarić Književnost BiH III Doc. 8.2011.2011 u 11.9.2011 u 09.9.2011.2011 u 09.00 21.9.9.09.dr Edina Špago .9.00 23.2011 u 12. Zvonimir Radeljković Sintaksa engleskog jezika II Doc.09.2011.2011 u 10.Ćumurija Južnoslavenska književnost II Doc.2011.dr Edina Špago-Ćumurija Savremeni engleski jezik III Prof.00 10.dr Iris Bičakčić Američki transcendentalizam Prof.2011. 4.00 19. OBAVEZNI PREDMETI Sintaksa II Prof.09.9.09.00 20.dr.u 10h 19.2011. 3.09.00 P 05.2011 u 10. 7 8 9 OBAVEZNI PREDMETI Sintaksa I Prof.9.u 10h 8.00 23. u 10h 07.9.09.dr.2011 u 11.u 10h 23. 9.00 22.09. 2.2011.09.2011.09.00 ODSJEK BOSANSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST I ENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOST (ŠESTI SEMESTAR).Ćumurija 07.00 16. 2.09.2011 u 11.09.9. 11 .dr.09. Lada Šestić Engleska književnost 19.9.00 P 24.9.u 10h 12.2011 u 11.00 16.2011 u 11.00 21.u 10h 21.2011 u 10.09.2011 u 12.00 19.09.9.2011. 2011.09.9. Dijana Hadžizukić 7. 12 .2011. u 14h 26.00 05.2011 u 09.2011 u 11.2011 u 11.00 06.u 10h 14.dr Mirjana Popović Historija književnog jezika I Prof.09.ODSJEK BOSANSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST I ENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOST (PETI SEMESTAR). 5 6.2011.2011 u 11.2011 u 11.9.2011. 13 .09.dr Dževad jahić Južnoslavenska književnost I Prof.09.09.2011.09. u 12h 6. 4.

u 10h 10. 8.00 02. u 10h 9.00 17.9. Mirsad Kunić Pregled svjetske književnosti I Prof.09 u 10. Španski jezik I 1.9. u 10. u 10.2011. Fahrudin Rizvanbegović Historija Bosne i Hercegovine I(do 1878. 5.2011. u 14h 26.2011. Prvi rok Drugi rok 6.2011 u 13.dr.u 11h 5.u 10h 07.2011 u 10. 8.00 03.09.9.9.dr.u 10h 22.dr.9.SEPTEMBARSKI ISPITNI ROKOVI STUDENTI – OBNOVA GODINE 2010/2011 Odsjek : B/H/S jezik i književnost (PRVI SEMESTAR) r/b Predmet 9.00 12.9. Safet Sarić Bosanskohercegovačka književnost srednjeg vijeka Prof. u 10h 12.9.2011 u 13.u 14h 03.2011 u 10. 2.2011 u 10.9. 7.2011 u 13.dr.09.09.09.dr. 6. Almedina Čengić 7. Predmet OBAVEZNI PREDMETI Savremeni b/h/s jezik I (fonetika i fonologija) Doc. Safet Sarić Historija Bosne i Hercegovine II (od 1878.2011.9.u 10h 20. Elvira Dilberović Bosanskohercegovačka književnost osmanskog perioda Prof.dr. Španski jezik II .09 u 10.09.00 21.2011.09.2011.9. Elvira ĆemalovićDilberović Norma i kultura b/h/s jezika I Doc.u 10h 20.2011 u 13. u 10h 8. 4.00 Odsjek : B/H/S jezik i književnost (DRUGI SEMESTAR) r/b 1.09.9. 3.09.dr.dr.9.00 17. u 14h 26.god.godine) STRUČNI IZBORNI PREDMETI Prvi rok Drugi rok 6.2011.9. 6.2011.2011 u 10. Elvira Dilberović Norma i kultura b/h/s jezika II Doc.2011.09.u 11h 24.2011. u 10h 8.09.2011.00 16.9.2011.dr.00 02. 3.u 14h 10.2011. 6. OPĆI IZBORNI PREDMETI Arapski jezik II 9.00 21.dr.2011. u 10h 07.9.2011.u 10h 20.u 10h 24. OBAVEZNI PREDMETI Historija standardnih jezika Doc. Elvira ĆemalovićDilberović Pregled južnoslavenskih književnosti I Prof.9.2011.2011. 2. 5.9.u 10h 22.2011.00 16. 4.) Stručni izborni predmeti Divanska književnost Kultura govora Opći izborni predmeti Teorija pismenosti Arapski jezik I 10.9.2011.00 Historija svjetske drame i pozorišta IDoc. u 10h 23.9.9. Fahrudin Rizvanbegović Usmena književnost Prof.2011.

u 10h 21. Amira Turbić-Hadžagić Teorija književnosti i Uvod u književnost Prof.dr.00 14.2011.2011 u 10.u 10h 21.dr.u 12h 7.2011.2011.9.9.u 10h 26.9.u 10h 13.2011.u 12h 27.u 10h 12.00 16. 6.9.2011.9.dr. Safet Sarić Književnost BiH II (drugi dio) Prof.dr.u 10h 28. 5.9.dr. Dijana Hadžizukić 1.9.9.u 10h 24.u 10h 28.09.9.9. OBAVEZNI PREDMETI Savremeni b/h/s jezik II (flektivna morfologija) Prof.2011. Dijana Hadžizukić Staroslavenski jezik Dr. Alija Pirić Dijalektologija Prof.u 10h 6.u 10h 13.9.2011.2011. 2.Odsjek : B/H/S jezik i književnost (TREĆI SEMESTAR).u 10h 23.9.2011.2011.u 10h 9.u 10h 19.u 12h 27.u 10h 8. OBNOVA GODINE r/b Predmet 7.u 10h 20.2011.2011 u 10h 23. Sport i zdravlje I Stručni izborni predmeti Historija i razvoj romana Doc.00 17. 4.9.9.u 10h Odsjek :B/H/S jezik i književnost (ČETVRTI SEMESTAR). Hasnija Muratagić-Tuna Pregled južnoslavenskih književnosti II Doc.u 12h 03.dr.dr. Dževad Jahić Stručni izborni predmeti 8.9.09. Prvi rok Drugi rok 5.2011.2011 u 13.9.dio) Prof. 7.dr. Hasnija Muratagić.u 10h 10.9.2011. 4.09.u 10h 19. 6.2011.u 12h 7.2011.2011.dr. 5.Tuna Pregled svjetske književnosti II Doc. Španski jezik III 9.9.9. Dijana Hadžizukić Teorija književnosti Prof.9.9.dr. Historija svjetske drame i pozorišta I Doc.2011. 2. Dijana Hadžizukić Dječja književnost Prof. Predmet OBAVEZNI PREDMETI Savremeni b/h/s jezik II (Morfologija II) Prof.9.9.2011.2011 u 10.9.2011. 3.2011. Elbisa Ustamujić Književnost BiH II (1.dr. OBNOVA GODINE r/b 1.u 10h 9.2011.9.2011. Alija Pirić Opći izborni predmeti Informatika Arapski jezik III 8.2011. Elbisa Ustamujić Pregled svjetske književnosti II Doc.2011.2011.2011.u 10h 22.9. 3.2011 u 13.00 02.9.9.09.dr.u 10h . Almedina Čengić 9 Akcentologija Prvi rok Drugi rok 5.dr.2011. 10.u 10h 16.

Španski jezik IV 12.00 16.10.09. Sport i zdravlje II 03.2011 u 13.2011 u 13.2011 u 10.Amira Turbić-Hadžagić Opći izborni predmeti Arapski jezik IV 11.00 02.09.09.00 17.00 . Dr.2011 u 10.09.

u 10h Dr. Sport i zdravlje Odsjek bosanski jezik i književnost VII/1 stepen – druga godina r/b NAZIV PREDMETA PRVI ROK 1.00 .9. Pregled južnoslavenskih književnosti 10.2011.9. Pedagogija 12. SociologijaProf.09.dr.2011.2011.9.2011 u 10.9. Asim Peco 06. Književnost BiH I 12.09 u 12.00 19. u 12h Doc.2011. Mirsad Kunić 5.9. Elvira Ćemalović.9.2011. Osnovi staroslavenskog jezika 7. u 10h Prof. u 10h Prof.Tuna 2. u 11h 23.2011.2011. Edina Špago. Safet Sarić 7. Elvira Dilberović 3. Dr. Pregled južnoslavenskih književnosti 21.00 8. u 10h Prof. Dr.2011.2011.u 12h 16.9. Norma i kultura bosanskog jezika 8. u 10h 23.09. 2011. Teorija književnosti 9.STARI NASTAVNI PLAN I PROGRAM SEPTEMBARSKI ispitni rokovi stari program 2010/2011.Ćumurija 9. Alija Pirić 4.dr.00 26.2011.6.9.dr. u 10h 24.09.2011. u 12.00 Doc.dr.9.9. Savremeni bosanski jezik II 5.2011.00 8.2011 u 14h 24.09. u 10h II Doc. Dijana Hadžizukić 5. u 10h 16.09 u 12. Engleski jezik (opći predmet) 02.u 10h 26. Dijana Hadžizukić 6.dr.u 10h 5.u 10h 22. Književnost BiH II 16. Pregled svjetske književnosti I 5.9. Safet Sarić 7.09. u 12.2011. u 11h Prof. Pregled svjetske književnosti II 13. Fahrudin Rizvanbegović 4 Usmena književnost 10. u 14h Prof.9. u 10h 27.9.2011.u 10h Doc.9.00 DRUGI ROK 19.2011. u 14h I Prof. u 10h Prof. Savremeni bosanski jezik I 6.2011.9.dr.Dilberović 2.2011.09 u 12.dr. Hasnija Muratagić. Safet Sarić 6.2011 u 10.9.9.9.9.dr.9.00 9 Osnovi informatike DRUGI ROK 20.dr.00 Psihologija 05. u 10h 28. Engleski jezik (opći predmet) 02.dr.2011.Turbić 3.2011.u 10h Doc. Amira Hadžagić. u 12.godina. Odsjek Bosanski jezik i književnost VII/1 stepen – Prva godina r/b NAZIV PREDMETA PRVI ROK 1. u 10h 21.9.2011.2011 u 10.09.9.7.dr.

Književnost BiH IV 13.dr. Dževad Jahić 8.2011. Dijana Hadžizukić 6. Savremeni bosanski jezik III 7.09.9. Dječja književnost Prof.2011.dr. Safet Sarić 12.2011. u 12 16.Odsjek bosanski jezik i književnost VII/1 stepen – treća godina r/b NAZIV PREDMETA PRVI ROK 1. Savremeni bosanski jezik IV 7.2011. u 10h 26.9. u 09.dr. u 12h Doc. u 12h književnostiProf. u 10h 27.u 10h 22.2011.9. Historija jezikaProf. Mirjana Popović 3.9. Elbisa Ustamujić 8. u 10h Prof.2011.2011. u 09.dr. u 10h Prof.2011.u 10h 23.9. Mirjana Popović 2.9.2011.30 .9. DijalektologijaProf. u 10h DRUGI ROK 21. u 10h 4.9.2011. u 10h 26.2011.9.9.2011. u 10h Prof. Safet Sarić 7. Lingvistička stilistika Prof.dr.2011.u 10h 20.9.09.9. 2011.2011.9.9.9. u 12h 19.9.2011.9.dr.dr.dr. Mirjana Popović 2. Dijana Hadžizukić 4. Pregled južnoslavenskih književnosti 5.2011. u 10h 26.9. Dževad Jahić 6.dr. Hasnija Muratagić-Tuna 5.dr. u 10h Odsjek bosanski jezik i književnost VII/1 stepen – četvrta godina r/b NAZIV PREDMETA PRVI ROK 1. Pregled svjetske književnosti III 9. Safet Sarić 5.2011.9. Opća lingvistika 12.9. u 14h 19. Pregled južnoslavenskih književnosti 5. Književnost BiH III 13.dr. u 12h Doc.2011.30 Dr.dr.dr.2011. Andrej Rodinis DRUGI ROK 21. Kulturna historija BiH 02. u 10h IIIProf. Mirjana Popović 6.2011.2011.u 10h Prof.u 10h 3.9.9.9. u 10h IV Prof.9. u 10h 27. Metodika nastave bosanskog jezika i 12.2011.2011.

9.u 12h 27.2011.2011.u 10h 24. Dječja književnostProf.9.9.u 10h 24. Dijana Hadžizukić 5.00 8. Dijana Hadžizukić 4.dr.2011.9. Savremeni bosanski jezik I Doc.dr.u 12h književnosti Prof.dr.9.2011.u 10h 19.9.u 10h Doc.9.dr. Norma i kultura bosanskog jezika 8.09.9. Osnovi informatike .2011.2011.09. Pregled svjetske književnosti II 9.10h 26.9.9.Tuna 5.9.9.2011. u 10h književnosti I Doc.dr.2011.9.u 12h 26.00 Psihologija 05.9.9.2011.dr.dr.00 8.u 13h Doc.2011.dr.u 10h 19. Metodika nastave bosanskog jezika i 12. Dijana Hadžizukić 6.2011.00 9 Sport i zdravlje ODSJEK BOSANSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST – DVOGODIŠNJI STUDIJ DRUGA GODINA r/b NAZIV PREDMETA PRVI ROK DRUGI ROK 1.u 10h II Prof.u 10h 23.9. Safet Sarić 12. Asim Peco 06.2011.u 12h 26.u 10h 23.2011. Safet Sarić 6.9. Savremeni bosanski jezik II 7. Pedagogija 12.9.2011. Elvira Dilberović 6. Književnost BiH I Prof.09 u 12.2011.09 u 12.dr.u 10h Prof.u 10h 22. Pregled svjetske književnosti I 13.09.dr.2011. Mirjana Popović 7. Teorija književnosti 9.u 12h Doc.2011.u 10h Prof.2011. Pregled južnoslavenskih 10. u 12. Književnost BiH II 13.9.00 19.00 16.2011. Pregled južnoslavenskih književnosti 5.9. Hasnija Muratagić.dr.u 10h 3.2011. Fahrudin Rizvanbegović 10. SociologijaProf.2011.dr.u 10h Doc.9.9.u 10h 20.09.2011 u 10.2011.9. Elvira Dilberović 3. Dijana Hadžizukić 7.dr.2011 u 10. u 12.u 11h 4.dr.9.09.9.2011. Safet Sarić 5.2011.2011.9. Engleski jezik (opći predmet) 02.dr.2011. u 10h Prof. Mirjana Popović 2.2011 u 10.u 10h Prof. Alija Pirić 16.9.2011.u 10h 21.SEPTEMBARSKI ISPITNI ROKOVI 2010/2011-GODINA ODSJEK BOSANSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST – DVOGODIŠNJI STUDIJ PRVA GODINA – STARI NASTAVNI PLAN I PROGRAM r/b NAZIV PREDMETA PRVI ROK DRUGI ROK 1.00 26.u 10h 28.u 10h 2.2011.9.

2011 U 12.00 12.30 PRVI ROK 7.2011 U 10. Savremeni bosanski jezik III Prof.9.00 19.u 10h 24.u 10h 09.dr.09.09.2011. u 10h 4.9.09.2011 u 12.00 28.00 28.09. Engleski jezik IV 5.2011 U 11.09.ODSJEK BOSANSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST I ENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOST SEPTEMBARSKI ISPITNI ROKOVI 2010/2011 Prva godina.2011.2011 u 10.2011.u 10h 19.09. Engleska književnost I 14.u 10h DRUGI ROK 19.2011.2011. Hasnija Muratagić. Engleska književnost IV 6.09.09 u 12. Teorija prevođenja 9.2011. Metodika nastave bosanskog jezika 7.2011 U 10. u 12h 5.09.dr. Safet Sarić 4. Teorija književnostiProf.2011 u 09.9.09. Mirjana Popović Književnost BiH II 2. Engleska književnost II 5.2011 u 13.09. Fonetika engleskog jezika 8. 4.00 . Savremeni bosanski jezik IV Prof.2011.dr.u 10h Doc.09.00 26. Safet Sarić Doc.2011. Osnovi informatike Treća godina r/b NAZIV PREDMETA 1.9. Norma i kultura bosanskog jezika 8.00 02.2011 u 10. u 10h 22.u 10h 22.2011.9.09.u 10h 08.dr.09.2011 U 13. Pregled južnoslav.u 10h 08. Sport i zdravlje Druga godina r/b NAZIV PREDMETA 1.2011 u 09.00 23.2011. Savremeni bosanski jezik II Prof.30 16.2011.2011 u 13.2011 U 10. 6.u 10h 23.2011. Doc.00 26.00 28.09.2011.09.u 10h 8.9.2011.2011 U 11.00 12.00 05.2011 u 09.00 19.9. Šekspirologija 8.u 10h 23.2011 u 09.2011.09.00 05.09.2011 U 10. Elvira Dilberović 3.2011 usmeni 23.9.dr.9.2011.09. Engleski jezik I 08. u 10h 20.9.2011. Elvira Dilberović 2. Engleski jezik II 4.2011 U 11.2011 U 12.00 07. Sociologija 6.09.u 10h DRUGI ROK 21.09.9.u 10h 10.9.00 12.00 16.9.2011. Metodologija izrade diplomskog rada 11.09.književnosti II Prof.2011.2011 u 10.u 10h Doc.9.2011.9.u 10h DRUGI ROK 21. Fahrudin Rizvanbegović Prof. u 10h 13.u 12h 14.dr.2011 U 10.u 12h 9.09.9. SAD 7.09.00 21. Alija Pirić 3.2011.2011 u 10.09. Pedagogija psihologija 7.2011 u 10.00 24.2011.2011 U 11.09.00 PRVI ROK 5.9.2011 u 12. Dijana Hadžizukić 3. Safet Sarić 9.9. Savremeni bosanski jezik I 6.2011 U 13.00 Osnovi društvene i kulturne historije VB i 6.2011 u 11.2011.2011 U 10.00 14.2011.09.Tuna 2.u10h 28. Književnost BiH III Doc. u 10h 13.00 14. Opća lingvistika 10.2011.2011.dr.2011 U 11.09.2011.u 10h 10.dr.2011.u 10h 23.09. Književnost BiH I Prof.u 10h 20. književnosti I Prof.09.9.00 PRVI ROK 7.dr.00 06.2011.00 29.00 26.09.9. 5.9. u 12h 28.09.2011.9.dr. STARI NASTAVNI PLAN I PROGRAM r/b NAZIV PREDMETA PRVI ROK DRUGI ROK 1. Dijana Hadžizukić 3. Metodika nastave engleskog jezika 05. Dževad Jahić Engleski jezik III Engleska književnost III Američka književnost Prof. Pregled južnosl.dr.9. u 10h 05. u 10h 16.00 19.9.9.u 12h 27.09. Zvonimir Radeljković ČETVRTA GODINA r/b NAZIV PREDMETA 1.dr.dr.9.00 P 24.9.00 5.9. Mirjana Popović 2. 7.9.2011.2011.9.2011 U 10. u 12h 27. u 12.dr.dr.9. Dijana Hadžizukić Historija jezika Prof.9.

Arapski jezik I 13.00 09. 7.00 9.00 07.00 02.09.2011 u 09. u 10h 21.00 23. 2011.2011.09.7. r/b Predmet OBAVEZNI PREDMETI 1.2011.2011 u 13.7.09.09.09.2011 u 13.2011 u 12. 11. U 12h 09. u 10h 07.dr.7.09.00 .6.00 21. U 12h 21. u 12h 12.2011 u 13.2011 u 12.2011 u 10.09.2011 u 11.2011.6. Elvira ĆemalovićDilberović Osnovi društvene i kulturne historije VB Uvod u književnost Prof. 2011.09.00 19. U 10h 27. ODSJEK BOSANSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST I ENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOST. Engleski jezik u primjeni I 7. 6.09. Divanska književnost Korespodencija I OPĆI IZBORNI PREDMETI Teorija pismenosti Historija BiH I 12.2011 u 10. u 12h 07.2011 u 09. SEPTEMBARSKI ISPITNI ROKOVI Prva godina (PRVI SEMESTAR) . Elbisa Ustamujić Norma i kultura b/h/s jezika Doc.00 21.2011 u 11.6.2011 u 10. Historija standardnih jezika Doc.09.2011.00 03.2011 u 11. 9.00 16. 9.09. Elvira ĆemalovićDilberović Pismeno prevođenje I 8.00 19.dr.00 8.00 19.00 24. 2011.6.09. Morfologija engleskog jezika 2.2011 u 11. 8. 5. STRUČNI IZBORNI PREDMETI Moderna britanska kultura 4.00 17.09.09.7. u 10h 23.2011 u 11.dr.00 05.09.STUDENTI – OBNOVA GODINE 2010/2011 BOLONJA . Fonetika engleskog jezika 3.09.2011 u 13.00 13.09.2011 u 11.09. Španski jezik I Prvi rok Drugi rok 08.2011.2011 u 10. nastavni plan 2009/2010.

dr.2011 u 11.09. Teorija književnosti Prof.00 21. 12 10 10 11 Norma i kultura b/h/s jezika Korespodencija II Historija svjetske drame i pozorišta I Doc. r/b 1.00 09.2011.dr.09.09.2011 u 09.2011 u 10.2011 u 12. Elvira ĆemalovićDilberović Engleska srednjovjekovna književnost Morfologija engleskog jezika II 5. 8.9.hrvatski .09.09.2011 u 09.2011 u 11.2011 u 10.00 9.2011.00 08.2011 u 10.00 17.09. nastavni plan 2009/2010.2011 u 13.2011.09.00 23.9.09.09.00 23. Safet Sarić Norma i kultura b/h/s jezika II Doc.dr. Savremeni bosanski.BOLONJA .09.2011 u 12.9.09.09.2011 u 10.09.2011.09.u 10h 12. u 10h 06.00 21.srpski jezik I (fonetika i fonologija) Doc. Engleski jezik u primjeni II 6.u 10h 26.00 16.9.2011 u 13.00 .2011 u 11. Predmet OBAVEZNI PREDMETI 4. obnova godine Prva godina (DRUGI SEMESTAR) .2011 u 09.2011 u 10.00 03.2011.09.00 09.09.00 20.9.u 10h 22.00 19.00 19.09.09.2011 u 10.u 10h 20. ODSJEK BOSANSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST I ENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOST.2011 u 09.9.00 07. Fonologija engleskog jezika 7.00 19. u 10h 8. Elvira ĆemalovićDilberović Interpretacija književnog djela 10 Pismeno prevođenje II 11 STRUČNI IZBORNI PREDMETI Moderna kultura SAD 3.09.2011.dr.00 07. 9.2011 u 13.00 05.09. Almedina Čengić OPĆI IZBORNI PREDMETI Historija BiH II 12 Arapski jezik II 13 Španski jezik II Prvi rok Drugi rok 6.2011 u 13.2011 u 11.00 02.

2011 u 10.2011 u 11.09. 8.9.u 14h 08.2011 u 10.00 Druga godina (ČETVRTI semestar) školska 2009/2010. 2011.00 17.u 10h 23.09.00 02.00 24.00 16. Amira Turbić-Hadžagić Prvi rok Drugi rok 5.2011.u 10h 19.2011. Pismeno prevođenje IV Engleski jezik u primjeni IV Književnost BiH II.09. 3.09. 2.2011.2011 u 13.9.2011.dr. Almedina Čengić 13 Akcentologija Dr.2011 u 11.00 08.9.09.09.9. Dijana Hadžizukić Moderna kultura ostalih zemalja engleskog govornog područja I OPĆI IZBORNI PREDMETI Španski jezik III 13 Arapski jezik III 14 Sport i zdravlje I 10 11 Prvi rok Drugi rok 14.00 10.2011.00 03.09.00 19.2011 u 11. Alija Pirić Savremeni engleski jezik II 10 STRUČNI IZBORNI PREDMETI Opća psihologija 11 Moderna kultura ostalih zemalja engleskog govornog područja II 12 Historija svjetske drame i pozorišta I Doc.2011.00 07.09.2011 u 10. u 10h .09.09.dr.2011 u 09. 9 Predmet OBAVEZNI PREDMETI Engleska renesansna književnosti I Morfosintaksa engleskog jezika I Savremeni engleski jezik I Bosanskohercegovačka književnost srednjeg vijeka Prof.9. 2011.09.2011.9.dr.u 10h 19.00 23.00 23.u 10h 5.STUDENTI – OBNOVA GODINE 2010/2011 Odsjek bosanski jezik i književnost i engleski jezik i književnost Druga godina (Treći semestar) školska 2009/2010.2011 u 10.09.dr.u 10h 9. Hasnija Muratagić-Tuna Engleski jezik u primjeni III Književnost BiH IIAustrougarski period prof.00 21.dr.dr.9.2011 u 10.2011 u 13.00 8. 7.2011.2011 u 11.9.godina r/b 1.2011.2011 u 11.godina r/b 1.09.00 19.09.2011 u 11.u 10h 12.2011 u 11.2011 u 10.9. U 10h 28.09.9.u 14h 26. Alija Pirić Pismeno prevođenje III 12 Pedagogija STRUČNI IZBORNI PREDMETI Historija i razvoj romana Doc.2011 u 11.hrvatski. u 12h 07.2011.2011. 5.9.09.9.stoljeća 9. 6.09.2011 u 11.dr.2011 u 11.00 28.2011 u 10. Fahrudin Rizvanbegović Savremeni b/h/s jezik II (flektivna morfologija) Prof.2011 u 09.00 14.u 10h 28. 7. u 10h 22.30 05.09.00 07.2011. 2.30 23.počeci moderneprof. 4.09.2011.09. u 10h 28.9.9.09. Fahrudin Rizvanbegović Morfosintaksa engleskog jezika II Engleski roman 18 I 19.09.09.09.9.dr.00 16. Hasnija Muratagić-Tuna Bosanskohercegovačka književnost osmanskog perioda Prof. 8 Predmet OBAVEZNI PREDMETI Savremeni bosanski.9. u 10h 09.2011 u 10.2011 u 11. 6.2011.2011 u 11.00 21. 4. 5.00 21. U 10h 09.00 14. srpski jezik II (Morfologija II) Prof.

09.00 17.30 16.09.2011 u 10.2011 u 10. u 09.09.30 03. u 09.14 15 16 OPĆI IZBORNI PREDMETI Kulturna historija BiH II Historija umjetnosti Arapski jezik II 17 Sport i zdravlje II 02.09.00 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful