COD DE PROIECTARE SI EXECUTIE PENTRU CONSTRUCTII FUNDATE PE PAMÂNTURI CU UMFLARI SI CONTRACTII MARI (PUCM

)
Indicativ: NE 001-96 Înlocuieste: P 70-79 Cuprins
* DATE GENERALE * CERCETAREA TERENULUI * ELEMENTE PENTRU ESTIMAREA DEPLASARILOR SI SOLICITARILOR DATORATE VARIATIEI UMIDITATII TERENULUI DE FUNDARE DIN PAMÂNTURI CU UMFLARI SI CONTRACTII MARI ASUPRA CONSTRUCTIILOR * MASURI LA PROIECTAREA SAU LA REMEDIEREA CONSTRUCTIILOR FUNDATE PE PAMÂNTURI CU UMFLATURI SI CONTRACTII MARI * MASURI PRIVIND ORGANIZAREA SI EXECUTIA LUCRARILOR DE FUNDATII PE PAMÂNTURI CU UMFLARI SI CONTRACTII MARI

1. DATE GENERALE
1.1. Prezentul cod de proiectare şi execuţie se aplică la proiectarea şi executarea construcţiilor civile, industriale şi agrozootehnice, cu fundaţii directe, pe pământuri cu umflături şi contracţii mari (PUCM). 1.2. Problemele şi soluţiile referitoare la proiectarea şi realizarea construcţiilor pe PUCM trebuie tratate diferenţiat, în funcţie de regimul de înălţime al acestora, modul de încărcare şi echipare, condiţii de exploatare, vecinătatea unor arbori etc. 1.3. Construcţiile care adăpostesc procese tehnologice ce pot avea pierderi mari de apă, cu surse termice importante de căldură sau frig, procese chimice sau bacteriologice, fundate pe PUCM, nu fac obiectul prezentului cod de proiectare şi execuţie. Măsurile constructive ce se adoptă în aceste situaţii sunt variate şi se stabilesc de către proiectant, de la caz la caz. 1.4. Definirea şi dentificarea PUCM se face conform prevederilor din STAS 1243-88 ,,Teren de fundare", ,,Identificarea şi clasificarea pământurilor" şi STAS 1913/12-88 ,,Terenul de fundare. Determinarea caracteristicilor fizice şi mecanice ale pământurilor cu umflări şi contracţii mari". 1.5. Pământurile cu umflături şi contracţii mari, simbolizate PUCM, întâlnite în literatura de specialitate şi sub denumirea de pământuri contractile sau expansive, sunt în sensul prezentului cod de proiectare şi execuţie - pământuri argiloase care prezintă variaţii sezoniere de volum însemnate, ca urmare a variaţiilor de umiditate, ce pot conduce la degradări ale fundaţiilor şi construcţiilor cu adâncime mică de fundare. Producerea unor variaţii însemnate de volum a pământurilor este condiţionată de: - existenţa în zona de suprafaţă a unor argile active, susceptibile de umflături şi contracţii mari; - producerea unor variaţii importante de umiditate ca urmare a condiţiilor climatece sau a altor cauze (surse puternice de umezire sau uscare, evapo-transpiraţia vegetaţiei etc.). 1.6. Se menţionează că în cazul construcţiilor fundate la adâncimi mai mari de 2 m şi care nu sunt de categoria celor de la pct. 1.3., de regulă nu se produc variaţii de volum ale terenului de fundare de natură să influenţeze construcţiile respective.

2. CERCETAREA TERENULUI
2.1. În cazul existenţei unor indici privind probabilitatea existenţei unor PUCM în amplasamentul cercetat (vezi harta din fig. .1., ANEXA I), de felul informaţiilor obţinute cu ocazia recunoaşterii pe teren (comportarea unor construcţii învecinate, informaţii de la localnici privind fisurarea puternică a terenului în perioadele de secetă), la elaborarea studiului geotehnic se va da o atenţie deosebită stabilirii existenţei factorilor ce pot conduce la variaţii însemnate de volum ale terenului (vezi punct. 1.5. şi ANEXA VI).

Stabilirea zonei afectate se face în lipsa altor date prin majorarea cu 1 m a adâncimii până la care pătrund fisurile vizibile. conform STAS 3300/2-85 .Teren de fundare. monitorizarea eventualelor fisuri din construcţii existente. cu posibilităţi de stagnare a apelor.3. 2.2.5. 3. Determinarea caracteristicilor fizice şi mecanice ale pământurilor cu umflături şi contracţii mari"..2.Un criteriu utilizat pentru aflarea adâncimii zonei stabile este de a stabili limite sub care tot timpul anului. sau w < 0.Teren de fundare. Metoda încercării edometrice duble sau multiple constă în încărcarea a două sau mai multe probe. Cercetare prin sondaje deschise". Lucrările pentru prospectarea şi exploatarea terenului de fundare se vor executa fără adaos de apă. se poate estima printr-un calcul de însumare a efectelor stratelor elementare.STAS 1242/3-88 . I. poziţiile eventualilor arbori existenţi sau defrişaţi. pentru estimarea deplasărilor probabile ale fundaţiei. probele sunt supuse încercării clasice de consolidare în endometru. Ridicarea sau tasarea tălpii fundaţiei. .6 din ANEXA I). 2. la divese adâncimi şi umflarea specifică produsă prin inundare (fig. din ANEXA I. Principii generale de cercetare".Teren de fundare.5. vor fi comparate cu deplasările admisibile pentru fiecare tip de structură. adâncimea zonei afectate de variaţiile de volum (ANEXELE I şi VII). . celelalte la umidităţii mărite până la condiţiile nundării complete. prima..Teren de fundare. este necesară stabilirea relaţiei dintre presiunea totală. 2.2. 3..STAS 1243-88 . 2. ELEMENTE PENTRU ESTIMAREA DEPLASARILOR SI SOLICITARILOR DATORATE VARIATIEI UMIDITATII TERENULUI DE FUNDARE DIN PAMÂNTURI CU UMFLARI SI CONTRACTII MARI ASUPRA CONSTRUCTIILOR 3. din ANEXA I) şi a diagramei de stare cu curba de contracţie (fig. I. recoltate la acelaşi nivel şi la o mică distanţă una de alta..5. La cerecetarea terenului o atenţie specială va fi acordată anumitor aspecte cum sunt starea reţelei de alimentare cu apă şi canalizare. nivelul apei subterane şi eventualele şale variaţii. pe baza rezultatelor de laborator efectuate conform STAS 1913/12-88. din ANEXA I) şi indicarea punctelor corespunzătoare stării naturale şi alte date care să permită prognozarea tendinţei de variaţie a volumului cu umiditatea (contracţie sau umflare). I.4wL în În funcţie de informaţiile de mai sus se stabilesc măsurile necesare la proiectarea şi executarea construcţiilor fundate pe PUCM.1. Studiul geotehnic va cuprinde caracterizarea pământurilor cu ajutorul amprentelor (fig.2.. Clasificarea şi dentificarea pământurilor". în condiţiile menţinerii umidităţii naturale din teren..5. Se recomandă stabilirea presiunii de umflare corespunzătoare umidităţii iniţiale a pământului activ de sub cota de fundare folosind spectre cu traiectorii de stare de felul celei din fig.STAS 1913/12-88 . Deplasările estimate ale fundaţiilor.6. De asemenea.5 şi II. . stratificaţia terenului. I. precum şi prescripţiile de mai jos. Stabilirea corectă a condiţiilor de fundare şi a măsurilor constructive trebuie să se bazeze pe cunoaşterea corespunzătoare a caracteristicilor de contracţie-umflare ale terenului şi pe estimarea corectă a deplasărilor pe care terenul le produce asupra fundaţiilor. .1. La cercetarea terenului cu PUCM studiile geotehnice vor avea în vedere prevederile standardelor în vigoare: . Calculul terenului de fundare în cazul fundării directe".4.STAS 1242/1-89 . I. utilizând rezultatele încercării edometrice duble sau multiple reprezentate în diagrama de stare (fig. Aprecierea potenţialului de contracţie-umflare a pământurilor care alcătuiesc terenul de fundare se va face conform STAS 1243-88 punct 2. pentru a nu se modifica regimul hidric al terenului. comportarea construcţiilor învecinate şi adâncimea lor de fundare. din ANEXA I).Teren de fundare.4.

Pentru înlăturarea sau atenuarea fenomenelor defavorabile datorate existenţei PUCM se poate recurge în general la măsuri care vizează: a) Eliminarea cauzelor care generează variaţii de umiditate în terenul de fundare (eliminarea surselor ce provoacă umezirea. conducte sau canalizări degradate.50 m. Solicitările care apar în construcţie ca urmare a umflării terenului de fundare (daorată variaţiei umidităţii) se pot evalua utilizând indicaţiile din ANEXA VIII.2. când nivelul hidrostatic al apei subterane este la o adâncime mai mică de 2 m. D. infiltraţii datorate precipitaţiilor sau stagnării apei la suprafaţa terenului. distingându-se următoarele cazuri: .cazul III.40 m nu mai poate prezenta variaţii de volum.: cu conţinut ridicat de humus). .3. Pentru corelarea măsurilor de proiectare şi execuţie cu posibilitatea de manifestare a umflării sau a contracţiei terenului de fundare din PUCM se vor utiliza precizările cuprinse în ANEXA X. existenţa unor arbori în vecinătatea construcţiei. b) Transmiterea solicitărilor exercitate de fundaţii sub zona ce prezintă variaţii de volum de la suprafaţa terenului prin stabilirea unei adâncimi de fundare adecvate. d) Măsuri care conferă construcţiei capacitatea de a prelua solicitările datorate deformaţiilor provocate de variaţiile de volum ale terenului de fundare. defrişări ş. MASURI LA PROIECTAREA SAU LA REMEDIEREA CONSTRUCTIILOR FUNDATE PE PAMÂNTURI CU UMFLATURI SI CONTRACTII MARI 4.1.4.2 din ANEXA VII). 3.cazul I. irigaţii. întrucât umiditatea lui se menţine constantă (vezi ANEXA VI). pământul la o cotă de fundare sub 1. când nivelul hidrostatic al apei subterane este la adâncime mai mare de 10 m. adâncimea minimă de fundare. 3.3. Adâncimea minimă de fundare se stabileşte în funcţie de nivelul hidrostatic..a. 4. Pentru orice fel de construcţie cu caracter definitiv. ridicarea nivelului apelor subterane. Estimarea variaţiilor de volum ale pământurilor din terenul de fundare se face cu ajutorul diagramei de stare în care sunt reprezentate curbele (în cazul încercării endometrice multiple) sau dreptele (în cazul încercării duble) modificărilor de stare ţinând seamă de modificările de umiditate şi încercare între situaţia iniţială şi cea finală (vezi fig. 4.). 4. proiectantul va analiza dacă nu este justificat tehnic şi economic depăşirea parţială sau totală a acestor straturi. prin subzidirea fundaţiilor existente având adâncimi insuficiente sau prin fundarea pe piloţi. pentru terenurile de fundare din cazul (conform condiţiilor hidrogeologice. se află pământuri contractile de natură organică (ex.00 m.3. coborârea nivelului apelor subterane. VII. Adâncirea de fundare 4. se recomandă a fi: • D = 1. când nivelul hidrostatic al apei subterane este la adâncime intermediară (între 2 şi 10 m). ce face obiectul prezentului cod de proiectare şi execuţie.Fiecare din probele aduse la umidităţi diferite va fi încărcată în endometru conform STAS 8942/1-84 înregistrându-se atât deformaţiile cât şi umidităţile atinse după fiecare treaptă de încărcare. • D = 2.2. c) Îmbunătăţirea terenului de fundare pentru a diminua sau anihila variaţiile de volum. Deasemeni când este justificat tehnic şi economic adâncimea de fundare . În cazul .cazul II. în care nivelul hidrostatic al apei se menţine constant la adâncime mai mică de 2 m. 4. pentru terenurile de fundare din cazurile I şi II. . sau uscarea. pct. În cazul în care sub adâncimea de fundare aleasă conform recomandărilor de la pct.4. 4. procese tehnologice cu temperaturi ridicate sau de ventilaţie).

se vor prevedea rosturi de tasare.). mărimea şi structura de rezistenţă a construcţiei.). injecţii sau înlocuire.5.) a pământurilor care alcătuiesc terenul de fundare. 4. 4. . care este parctic atbil la variaţii de volum.50 m). b) fundarea la o adâncime mai mică decât cea prevăzută la pct. 4. 4. 4. I. 4.grosimea şi potenţialul de contracţie-umflare (pct. 4.) se face de proiectant având în vedere potenţialul de contracţie umflare al pământului şi capacitatea portantă a terenului. 7 din ANEXA I).gradul de asigurare admis al construcţiei (grad sau I conform pct. construcţia poate fi eventual scoasă temporar din funcţiune.6.b. prevederea unor spaţii de expansiune. În caz că proiectantul stabileşte pentru unele părţi ale construcţiei fundarea la adâncimi diferite. .3. (măsuri constructive speciale). . căutându-se totodată ca diferenţele de adâncime între fundaţiile alăturate să fie cât mai mici (până la 0. pe baza următoarelor criterii: .ridicări sau împingeri rezultate din construcţia sau umflarea terenului fără a periclita structura de rezistenţă. Controlul sau prevenirea variaţiilor de volum prin mărirea presiunilor pe teren. Menţinerea unor condiţii stabile de umiditate prin ecrane impermeabile sub trotuare. . măsurile din prezentul cod de proiectare şi execuţie sunt gradate pentru următoarele cazuri: a) fundarea construcţiilor la adâncimea minimă indicată la pct. în perioada execuţiei şi exploatării construcţiei (pct. lărgire (pământ stabilizat sau geomembrane) şi evitarea infiltrărilor din interior.importanţa. construcţiile se pot realiza: . 1 Măsuri pentru fundarea clădirilor pe terenuri cu PUCM 1.50 m pentru cazul I şi 2. Din punct de vedere al gradului de asigurare împotriva degradărilor. . Măsurile ce se adoptă la proiectarea construcţiilor fundate pe PUCM (tabelul ) se aleg în funcţie de adâncimea de fundare stabilită.: 1. de caracteristicile de contracţie-umflare ale terenului de fundare şi de elementele de la capitolul 3.cu asigurarea de gradul I când măsurile ce se au au drept scop limitarea degradărilor astfel încât acestea să nu pună în pericol vieţi omeneşti. necesitând cheltuieli de reparaţie. Fundarea în adâncime sub zona afectată de variaţiile de volum. 3.2. Gradarea măsurilor ce se adoptă 4.6. În studiul geotehnic pentru proiectare trebuie să se precizeze poziţia orizontului C definit conform ANEXEI . de importanţa şi destinaţia construcţiei. 2.variaţia umidităţii pământului de fundare. a împiedica exploatarea construcţiei şi a pune în pericol vieţi omeneşti.nivelul apei subterane în amplasamentul construcţiei (pct. 2. Tabelul nr. când prin măsurile ce se au se urmăreşte ca toate elementele componente în construcţia în ansamblul ei să poată prelua eforturile suplimentare (forţele transversale. 4. Îmbunătăţirea pământurilor prin stabilizare. .5.3.cu asigurare de gradul .8.00 m pentru cazurile II. momente încovoietoare şi de răsucire) provenite din tasări . În acest sens.8. 5. 4. Alegerea măsurilor constructive speciale (pentru cazurile de la pct.se va alege în sau cât mai aproape de orizontul C al solului bogat în calcar. III.7. Monolitizarea structurii prin prevederea de rigidizări sau centuri.

şi pentru construcţii fără condiţii speciale de exploatare. Existenţa unor grădini interioare.5 m menţinându-se pantă transversală de 5% spre exterior.7. pinul. conform indicaţiilor de la pct. construcţiile se înconjoară cu un strat de pământ stabilizat în grosime de 20. Uneori s-au semnalat şi deplasări pe orizontală. umplerea golurilor efectuându-se imediat. După intensitatea fenomenelor de asecare diferitele specii de arbori pot fi considerate ca fiind: . frasinul. conductele să fie montate aparent. X. trotuarul din jurul construcţiilor. cu debuşee asigurate şi preferabil direct în teţeaua de canalizare. 5.3. fagul.. . Este indicat ca în interiorul clădirilor.foarte periculoase: plopul. special prevăzute în acest scop. Defrişarea şi dezrădăcinarea copacilor se va face într-o perioadă umedă (primăvara sau toamna). arinul. determinat de dezvoltarea arborilor. d) Evacuarea apelor superficiale şi amenajarea suprafeţei terenului înconjurător cu pante de scurgere spre exterior. 5. salcia. Trebuie avut în vedere că efectele existenţei vegetaţiei se manifestă uneori după un timp îndelungat (6-12 ani). prevăzut cu pantă de 5% spre exterior. prin rosturi de tasare. pentru toate obiectivele ce urmează a se realiza în continuare.5. unele clădiri agrozootehnice. natura arborilor şi potenţialul de contracţie umflare al terenului (vezi fig. bine compactat.. trotuarul se păstrează numai în zonele circulabile. rostuite cu mortar de ciment sau mastic bituminos. Pentru construcţiile dezvoltate în suprafaţă. În cazul fundării la adâncimea minimă indicată la punctul 4. respectiv în primul nivel în cazul construcţiilor fără subsol.1. e) Se recomandă evitarea plantării sau menţinerii de arbori ornamentali. el trebuie să fie etanş. Prin măsurile de sistematizare verticală trebuie să se evite stagnarea apelor superficiale la distanţe mai mici de 10 m în jurul fiecărei construcţii.30 cm şi o lăţime de minim 1. . Existenţa arborilor conduce în general la tasări diferenţiate. putând fi confecţionat din asfalt turnat sau din dale. ANEXA X). cu pământ local sau preferabil stabilizat. b) Conductele purtătoare de apă ce intră şi ies din clădiri vor fi prevăzute cu racorduri elastice şi etanşe la traversarea zidurilor sau fundaţiilor. astfel încât să fie accesibile pentru controlul ce trebuie efctuat periodic şi eventualele reparaţii ce trebuiesc efectuate imediat ce se depistează neetanşeitatea lor. din piatră sau beton.00 m se va aşeza pe un strat de pământ stabilizat. stejarul şi tufanul. pentru prevenirea degradărilor (vezi ANEXA X) sunt suficiente de regulă următoarele măsuri: a) Secţionarea clădirii şi fundaţiei în tronsoane de maximum 30 m. salcâmul. prevăzute de obicei cu bazine de apă sau fântâni ţâşnitoare constituie un risc important în cazul PUCM.periculoase: arţarul. până la 5 cm.10. conform prevederilor de la pct.puţin periculoase: laricele. 5. care va avea lăţimea minimă de 1. în grosime de 20 cm. în rest.. Etanşeitatea în timp necesită o bună compactare a stratului de pământ stabilizat. Se recomandă ca proiectantul să folosească experienţa locală referitoare la comportarea construcţiilor existente fundate pe terenul activ respectiv. c) Se recomandă realizarea de trotuare etanşe în jurul clădirilor. în subsol. bradul. Măsuri constructive în cazul fundării la adâncimea minimă indicată 4.5. cu un spaţiu între clădire şi copac de cca 3-5 m în funcţie de importanţa construcţiei. maxime în mediata vecinătate a trunchiului. pomi fructiferi.4. de exemplu.9. mesteacănul. Evacuarea apelor de pe acoperiş trebuie făcută prin burlane la rigole impermeabile.. ulmul. arbuşti sau plante perene în apropierea construcţiilor. .

înclinări).3.5 din ANEXA I). în perioadele umede. 4.11). pentru a se evita degradarea lor datorită tasărilor sau umflărilor diferite de la un punct la altul. în special pe PUCM cu contractilitate foarte mare sau mare (conform STAS 1243-88) pe lângă măsurile de la pct. Unii autori recomandă în astfel de cazuri luarea în considerare a unor coeficienţi de împingere activă de 0.STAS 2745-90 . inclusiv felul. g) Urmărirea comportării şi mişcării construcţiilor (deplasări. 4. numărul şi poziţia reperelor respective. 4.Terenul de fundare. . În cazul lucrărilor de susţinere de tipul zidurilor de sprijin. se va studia fie legarea rigidă a anexelor de construcţii. până la o valoare cel puţin egală cu presiunea de umflare.Instrucţiuni tehnice pentru determinarea deformaţiilor terenului de fundare al construcţiilor prin metode topografice" cu următoarele completări: Proiectantul este obligat să includă în documentaţia tehnică şi economică a proiectului de execuţie urmărirea comportării mişcărilor construcţiilor. pentru celelalte construcţii procedându-se conform reglementărilor tehnice sus menţionate. II. În funcţie de tendinţele şi posibilităţile de deformare a terenului prin contracţie sau umflare.. funcţie de perioadele mai secetoase sau mai umede. terase etc. la toate obiectivele la care s-au stabilit măsuri constructive speciale (pct. este interzis să se utilizeze ca material de umplutură în spatele lucrării. 4. f) Anexele clădirilor (scări.5 m şi se va aşeza pe un strat de pământ stabilizat de forma şi dimensiunile prezentate în figura 1.Terenul de fundare.. sunt necesare unele măsuri constructive speciale ce se stabilesc de proiectant (pct. care în cazul argilelor supraconsolidate poate fi chiar mai mare decât presiunea verticală de umflare. stabilităţii şi exploatării normale a tuturor construcţiilor fundate pe PUCM. c) presiunea orizontală de umflare. În unele cazuri pentru a se scoate umplutura de sub efectul variaţiilor de umiditate se pot folosi folii de material impermeabil dispuse pe suprafaţa taluzului săpăturii şi la o mică adâncime sub suprafaţa terenului. stabilită conform spectrului cu traiectoriile modificărilor de stare rezultate în urma încercărilor edometrice multiple (fig. Aceste măsuri constructive speciale sunt următoarele: a) trotuarul etanş din jurul construcţiei va avea lăţimea minimă de 1. argile cu umflături şi contracţii mari. Măsuri constructive în cazul fundării la o adâncime cuprinsă în zone de variaţie sezonieră a umidităţii 4. Calculul terenului de fundare în cazul fundării directe".8-1. la valori maxime care pot depăşi împingerea din greutatea proprie şi suprasarcina..10.7.C 61-94 . iar după darea în exploatare ea revine beneficiarului lucrării. prin grija beneficiarului sau a proiectantului general. se manifestă prin împingeri asupra feţelor laterale ale fundaţiilor şi pereţilor exteriori sau asupra lucrărilor de susţinere. În cazul fundării la o adâncime mai mică decât cea prevăzută la pct. presiunea orizontală de umflare poate fi mai mare decât presiunea verticală de umflare. În afară de efectul de asecare. Urmărirea tasării construcţiilor prin metode topografice".) în vederea asigurării rezistenţei. se va efectua conform prevederilor şi după metodele din: . fie separarea lor completă şi tratarea independentă. . arborii pot provoca tasări sau deplasări pe orizontală datorită împingerilor provocate de creşterea diametrului trunchiului sau rădăcinilor. Este indicat ca întrega acţiune a urmăririi mişcărilor construcţiilor să fie preluată de la început de către o unitate topografică de specialitate. stabilită conform STAS 3300/2-85 . sarcina efectuării măsurătorilor revine constructorului. Împingerea laterală dată de acest tip de material are valori variabile de la zero în timpul perioadei de uscăciune.11. deoarece în urma compactării pământului. b) reducerea umflării terenului prin mărirea presiunii efective pe talpa fundaţiei. care însă nu va depăşi capacitatea portantă a terenului. În timpul execuţiei construcţiei.Procesele pot fi accelerate sau întârziate.0.) vor fi fundate de regulă la aceeaşi adâncime cu construcţiile respective.

7. pe 1. respectiv flexibilitatea construcţiei atât în plan vertical cât şi în plan orizontal. La clădirile numai parter. portanţi sau autoportanţi. Se evită astfel deschiderea unui front mai mare de contact cu atmosfera care modifică apreciabil umiditatea pământului activ din săpătură. 4. în cazurile în care este necesar o asigurare de gradul (pct. În acest sens se pot proiecta fie construcţii cu structură foarte rigidă (care să poată prelua în bune condiţii eforturile suplimentare ce apar în suprastructură). continue pe întreaga lungime a pereţilor exteriori. în ordinea indicată în figura 2. În cazul unor construcţii ce au suferit degradări (vezi ANEXA X) se poate recurge la subzidire prin excavare în compartimente. Calculul se va efectua pe baza sensului predominant al deformaţiei terenului. de formă în plan apropiată de pătrat centura superioară poate fi înlocuită cu armarea zidăriei la colţuri. Măsuri constructive în cazul taluzelor şi lucrărilor de drumuri în zonele cu pământuri cu umflări şi contracţii mari . b) Pentru a se evita executarea unor volume mari de săpătură şi betoane în fundaţii (de exemplu la unele construcţii agrozootehnice dezvoltate pe suprafeţe mari).13. respectiv asigurându-se evacuarea ei. inclusiv la nivelul solului. funcţie de condiţiile de umiditate rezultate din studiile geotehnice şi din momentul execuţiei fundaţiei. fie construcţii flexibile (care să se adapteze la deformaţiile specifice ale terenului). care să depăşească în orice caz golurile uşilor şi ferestrelor. având minimum 4 φ 12 pentru oţel OB 38. în funcţie de condiţiile din momentul executării fundaţiei (anotimp ploios sau secetos).12. Efectele deformaţiilor neuniforme vor fi considerate acţiuni temporare de lungă durată. respectiv uscarea terenului de fundare: . . .00 m lungime pe fiecare latură.). Calculele se vor efectua pe baza celor mai defavorabile poteze privitoare la contracţia sau umflarea terenului. este indicată înlocuirea fundaţiilor continue cu fundaţii zolate pe care reazemă construcţia prin intermediul unor grinzi de fundare.2.d) Prevederea unor structuri sau a unor măsuri constructive care să permită preluarea împingerilor sau deplasărilor neuniforme cauzate de umezire. Structura trebuie proiectată astfel încât să asigure rigiditatea. Trebuie prevăzut un spaţiu între suprafaţa terenului şi talpa grinzii de fundaţie egal cu valoarea posibilă a umflării pământului (circa 10-15 cm) care să se umple cu nisip grăunţos. Adoptarea unor sisteme indirecte de fundare care să depăşească straturile de pământuri contractile: a) Pentru construcţii de importanţă deosebită şi grosime mare a stratului de PUCM se poate recurge la fundarea pe piloţi pentru a asigura transmiterea eforturilor sub zona aferentă de variaţiile de umiditate ale pământului şi deci de modificări de volum. Pentru centuri cu lăţimea mai mare de 32 cm. În acest caz pe fişa pilotului din zona cu variaţii de volum se vor adopta soluţii care să evite producerea în pilot a unor solicitări de smulgere ca urmare a umflării ternului..Proiectarea unor construcţii puţin sensibile la deformarea neuniformă a terenului de fundare.. Efectele deformaţiilor neuniforme vor fi considerate acţiuni temporare de lungă durată. Se va verifica compatibilitatea dintre deformaţiile (în ambele sensuri) ale terenului activ şi deformaţiile admisibile ale structurilor prefabricate (conform STAS 3300/2-85).Centuri de beton armat. sunt necesare minimum 6 φ 12. 4.Îmbinările elementelor de rezistenţă din beton armat prefabricat trebuie proiectate şi realizate cu luarea în considerare a efectelor deformării neuniforme a terenului. Măsuri la remedierea degradărilor 4. amplasate la fiecare nivel al construcţiei. Centurile se armează de regulă simetric. împiedicându-se totodată accesul direct al apei.50.

până la valori de ordinul câtorva N/cm2.17.evaluarea profilului de umiditate a terenului. În unele cazuri. rezistenţa la tăiere scade foarte mult. Ca şi la clădiri. În general se recomandă evitarea folosirii pământurilor contractile la realizarea rambleelor. În cazul când argila absoarbe apă sau este supusă efectului unor cicluri de uscare-umezire. în protecţia suprafeţei împotriva eroziunii şi a pătrunderii apei prin infiltraţie în fisuri (aşternerea unor materiale granulare sau textile neţesute.6-0. Pentru orientare.14. acesta se comportă ca orice construcţie foarte uşoară la care greutatea ei proprie nu compensează presiunea de umflare dezvoltată de pământul argilos. Creşterea umidităţii în zona centrală conduce la umflarea pământului şi la apariţia de fisuri caracteristice longitudinale. Dacă îmbrăcămintea este impermeabilă şi execuţia a avut loc la sfârşitul verii atunci când datorită secetei sucţiunea pământului este ridicată. Pentru proiectare este necesar să se dispună de următoarele date: . Pentru a micşora tendinţa de umflare a terenului:a) Se poate recurge la înlocuirea argilei pe 0. torcretarea) şi adoptarea unor pante dulci ale taluzelor de ordinul 1/3 la 1/4.4.8 m cu pământ mai puţin activ sau cu pământ stabilizat şi la repararea periodică (6-7 ani) a îmbrăcăminţii. În astfel de cazuri taluzele de echilibru ajung să aibă înclinări de 5o şi 10o. care prin descărcare au avut la început valori negative. taluze iniţial stabile se degradează după câteva luni sau câţiva ani. se arată gradul de compactare necesar. În tot cazul compactarea pământurilor contractile trebuie realizată la umidităţi cât mai apropiate de umiditatea de echilibru. În ceea ce priveşte drumul propriu-zis.15. Sunt frecvente de asemenea ruperi de picior sau de adâncime atunci când apa se infiltrează prin fisuri de contracţie sau când argila de la baza taluzului devine saturată ca urmare a unui drenaj deficient. în funcţie de condiţiile climatice şi indicele de plasticitate al pământurilor (lp). La aceste valori se ajunge dacă în calculele de stabilitate se contează pe rezistenţa reziduală. 4. . care în cazul argilelor active poate fi 0. probabil ca urmare a atingerii unei noi situaţii de echilibru a presiunilor interstiţiale.prognoza distribuţiei de echilibru a umidităţii după construirea şoselei şi a variaţiilor de volum aferente.3 sau chiar 0. Tratările menţionate trebuiesc realizate mediat după taluzare. b) Tot pentru diminuarea efectelor umflărilor şi contracţiilor se preferă îmbrăcăminţile flexibile care pot fi reparate mai uşor. are loc ulterior un proces de migraţie a apei din zonele învecinate mai umede spre zona centrală până la atingerea unei noi stări de echilibru. Tratarea obişnuită constă din: îmbunătăţirea condiţiilor de drenaj atât la piciorul cât şi la partea superioară a taluzului.18. De fapt ruperea trebuie atribuită unei proiectări bazată pe valori prea optimiste pentru rezistenţa la tăiere şi ca urmare a unor fenomene reologice (curgere lentă).1 din rezistenţa de vârf. situaţia din timpul execuţiei condiţionează comportarea sa în timp. Atunci când nu se dispune de alte materiale se poate recurge la îmbunătăţirea pământurilor în special prin stabilizarea cu var. 4. . în figura 3. .. 4.19.determinarea volumului specific V (densităţii ρ d) şi a umidităţii optime wopt. Trebuie menţionat însă că aceste recomandări se referă la rambleele pe care se realizează grinzile sau tălpile clădirilor şi nu sunt aplicabile pentru drumuri cu trafic greu. diminuîndu-se în felul acesta variaţiile de volum aferente modificărilor de umiditate.modulul de deformaţie (M) şi indicele de capacitate portantă (ICP). La taluze degradarea are loc de obicei prin formarea unor cruste crăpate care se desprind progresiv şi afectează zone din ce în ce mai profunde. 4. În general trebuie avut în vedere că măsurile suplimentare necesare pentru diminuarea efectelor argilelor active conduc la costuri suplimentare. Adesea procesul se accelerează ca urmare a efectului unor ploi puternice. 4. Condiţiile cele mai defavorabile din grafic corespund unor zone climatice cu perioade de secetă mai mari ca 3 luni.16. corespunzători stării de regim a terenului.

respectiv de nisip grăunţos. umpluturile vor fi bine compactate. în mod obligatoriu menţionată în proiectul de execuţie.) şi apoi la compactarea suprafeţei de fundare (conform pct. spre a nu se permite stagnarea apelor din precipitaţii şi scurgerea lor în săpăturile pentru fundaţii aceste lucrări se vor prevedea în proiect. d) Probema esenţială este dirijarea apelor de suprafaţă şi drenarea platformei pentru a evita stagnarea apei şi umflările aferente.. în toate cazurile. Pe baza acestor încercări de laborator. 5. în proporţie de 3. fiind interzisă utilizarea în acest scop a materialelor drenante. . Umpluturile sub pardoseli se vor executa fie din pământuri lipsite de potenţial de contracţie-umflare . împreună cu procentele de var nestins.6. wopt. Dacă totuşi se produc crăpături pe suprafaţa terenului de la cota de fundare. Stabilizarea PUCM folosit la umpluturi.şi imediat înainte de turnarea betonului în fundaţie.6.. fie cu lapte de ciment (dacă crăpăturile sunt mici) fie cu pământ stabilizat (realizat conform pct.). Măsurile prescrise la acest punct se vor aplica şi înainte de realizarea umpluturilor sub pardoseli (pct. Aceste operaţii necesită multă atenţie şi trebuie urmate imediat de turnarea betonului în fundaţie. se poate efectua fie prin metode chimice.dacă se dispune de un astfel de material în zonă . executantul este obligat să solicite prezenţa proiectantului înainte de începerea turnării betonului în fundaţii. înainte de turnarea betonului se va proceda la matarea lor. Pentru controlul realizării umpluturilor de orice fel. între care se lasă un timp suficient pentru stabilizarea condiţiilor de umiditate. pentru a se evita efectele negative cauzate de variaţiile de umiditate. proiectantul va stabili valorile umidităţii optime.5.5.c) O măsură eficientă este construirea în etape.. fie prin degresare cu nisip. Soluţia de realizare a umpluturilor va fi. necesare a fi realizate de executant pe şantier. În cazul în care nivelul de fundare al construcţiei se află în zone de variaţie sezonieră a umidităţii pământului. pentru a verifica măsura în care potezele luate în considerare la proiectare corespund cu situaţia reală de pe teren. 5. fără întreruperi şi în timp cât mai scurt. 3. este absolut necesar ca suprafaţa terenului să fie curăţată şi nivelată. pentru a se realiza umiditatea optimă de echilibru stabilită conform ANEXEI VII.2. Ultimul strat de pământ.20 cm grosime. de circa 30 cm grosime. 5..4. procentul stabilindu-se prin încercări.). menţionând aceste valori în proiect. şi a densităţii în stare uscată. Înainte de începerea săpăturilor pentru fundaţii. 5.40% nisip grăunţos care deasemenea se stabileşte prin încercări.1. care se realizează în scopul de a se reduce umflarea relativă a pământului sub limita care-l face insensibil la variaţiile de umiditate. 5.2. cu pante de scurgere spre exterior. MASURI PRIVIND ORGANIZAREA SI EXECUTIA LUCRARILOR DE FUNDATII PE PAMÂNTURI CU UMFLARI SI CONTRACTII MARI 5.) precedată de o uşoară stropire a pământului.3. Toate lucrările ciclului zero se vor efectua pe tronsoane. aceste lucrări fiind prevăzute în proiect ca lucrări de bază. cărora li se determină capacitatea de variaţie a volumului conform celor arătate la pct. în straturi de 15.6.6% (din greutatea pământului uscat). din săpătura pentru fundaţie trebuie excavat pe porţiuni eşalonate în timp . Încercările pentru stabilirea proporţiilor optime de praf de var nestins sau de nisip grăunţos constau din efectuarea în laborator a unor amestecuri de probă cu PUCM ce urmează a fi stabilizat.fie din PUCM stabilizate (conform punctului 5.pe măsura posibilităţilor de execuţie a fundaţiilor în ziua respectivă . 5. 5. 5. Pentru stabilizarea prin metode chimice. ca lucrări de bază.. 5.5. pentru a se evita variaţiile importante de umiditate a pământului activ în timpul execuţiei. se va proceda conform STAS 1913/13-83. Stabilizarea prin degresare cu nisip necesită un procent de 20. fiind în funcţie de natura şi umiditatea naturală a pământului activ respectiv.. se recomandă utilizarea prafului de var nestins.

. inclusiv compactarea pământului stabilizat pus în operă. 5. .Norme de protecţia muncii în construcţii montaje. şi prescrise de proiectant.Operaţia propriu-zisă de stabilizare a PUCM constă din amestecarea cât mai omogenă a pământului respectiv cu praful de var nestins sau cu nisipul grăunţos.. pentru asigurarea calităţii lucrărilor. bine compactate conform prevederilor de la pct. capitolul 19. . Punerea în operă a pământurilor stabilizate se face în straturi orizontale de 15. În toate cazurile. 34/1975 şi 60/1975.Regulamentul privind protecţia şi igiena muncii în construcţii.5. pentru ca umiditatea materialului să nu se modifice cu mai mult de ± 2% faţă de umiditatea prescrisă în proiect.20 cm grosime în stare afânată. aprobat de MLPAT cu ordinul 9/N/15. La executarea lucrărilor de terasamente şi fundaţii se vor respecta următoarele reglementări în vigoare: . aprobate de Ministerul Muncii şi Ministerul Sănătăţii cu ordinul nr.93.7.Norme republicane de protecţia muncii. 5. aprobate de Ministerul Construcţiilor Industriale cu ordinul 1233/D/1980. în proporţiile şi la umidităţile rezultate din încercări.03. . toate operaţiunile trebuie realizate într-un timp cât mai scurt.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful