Google Earths flygsimulator Den första april 2007 la Google in sin flygsimulator i sitt program.

Funktionen upptäcks av många som granskar källkoden till programmet. Hösten 2007 offentliggjorde Google sin flygsimulator.

Hastighet (knop) 1. Riktning 2. Skevningsvinkel 3. Vertikal hastighet (fot per minut) 4. Avsluta flygsimulatorfunktionen 5. Gaspedal 6. Sidoroder 7. Skevningsroder 8. Höjdroder 9. Indikatorer för vingklaff och växel 10. Lutningsvinkel (grader) 11. Höjd (fot över havsytan) Tryck på H om du vill gömma eller visa HUD. Du kan använda antingen en joystick eller en mus med flygsimulatorfunktionen. Om du vill använda musen klickar du med musen mitt på skärmen så att markören blir ett + (kors). Du kan pausa eller starta flygsimulatorn igen när som helst genom att trycka på blanksteg. För att lyfta trycker du först på tangenten Page Up för att öka drivkraften och flytta flygplanet längs startbanan. När planet rör sig flyttar du musen eller joysticken aningen nedåt. När du fått upp en tillräcklig hastighet lyfter du. Om du vill ändra riktning eller skeva

flygplanet gör du små rörelser med musen eller joysticken. 1. Följande tangenttryckningar styr navigeringen och andra aspekter i flygsimulatorn. När du har landat använder du hjulbromsarna för att minska flygplanets hastighet. (komma) om du vill använda vänster hjulbroms. Flyttar synfältet i pilens riktning. Om du vill avsluta flygsimulatorläget klickar du på Avsluta flygsimulator i översta högra hörnet eller tryck på Ctrl + Alt + A ( + Alternativ + A på Mac). När du startat flygsimulatorläget en gång kan du gå in i det igen genom att välja Verktyg > Starta flygsimulator. 3. Kommando Tangenttryckning(ar) Tangenttryckning(ar) i i Windows/Linux Windows/Linux + Alternativ + A. Landa flygplanet: 1. Tryck på . (punkt) om du vill använda höger hjulbroms. - Avsluta Ctrl + Alt + A. Styr mot en lämplig startbana eller ett platt område. Du kan också styra flygplanet med en mus eller joystick. 5. Tryck Page Down om du vill minska drivkraften och minska flygplanets hastighet. Tryck på G för att fälla ut landningsstället. När musstyrning är aktiverat ändras markörens form till ett kors på skärmen. Tryck på F för att höja vingklaffarnas placering. Det här avsnittet beskriver de olika tangentbordskombinationerna som du kan använda med flygsimulatorn. Obs! Innan du startat flygsimulatorläget fungerar inte följande kommandon. Landa flygplanet Att landa är svårare och kräver lite övning. 2. Öppnar sidan med flygsimulatorns tangentbordskommandon. Mer information om hur du justerar drivkraft. Det gör att flygplanet saktar ned. Om du vill se dig omkring trycker du på piltangenterna + Alt (långsamt) eller Ctrl (snabbt). skevroder. Var försiktig så att du inte överkorrigerar. Vänsterklicka (enkelklicka på Mac) om du vill aktivera eller inaktivera styrning med musen. Öppnar dialogrutan Flygsimulator. Escape flygsimulator Alternativ för att öppna Ctrl + Alt + A flygsimulatorn Piltangenterna + Alt Rotera pilotens (långsamt) eller Ctrl synfält (snabbt) Visa flygsimulatorns Ctrl + H hjälpfunktion Öka drivkraften Page Up Minska Page Down drivkraften Vänster Vänsterpilen skevningsroder Höger Högerpilen . tryck på . höjdroder. 4. När vingarna är i jämnhöjd centrerar du musen eller joysticken. Escape + Alternativ + A Piltangenterna + Alt (långsamt) eller Ctrl (snabbt) Page Up Page Down Vänsterpilen Högerpilen Resultat eller kommentar Avslutar flygsimulatorläget. Om du vill starta flygsimulatorläget trycker du på Ctrl + Alt + A ( + Alternativ + A på Mac). sidoroder eller nos till höjdroder eller vingklaff finns i kortkommandoinformationen nedan.

. (komma) hjulbroms Höger hjulbroms .skevningsroder Skjuta upp Uppilen Uppilen höjdrodret Dra ned Nedpilen Nedpilen ned höjdrodret Vänster Insert Skift + vänsterpil sidoroder Retur (numeriska Retur (numeriska Höger sidoroder tangentbordet) tangentbordet) Vänster Skift + vänsterpil Skift + vänsterpil sidoroder Höger sidoroder Skift + högerpil Skift + högerpil Höjdrodertrimma Home Home nosen nedåt Höjdrodertrimma End End nosen uppåt Höjdrodertrimma Skift + uppil Skift + uppil nosen nedåt Höjdrodertrimma Skift + nedpil Skift + nedpil nosen uppåt Sänk Vänster Vänster vingklaffarnas parentestecken parentestecken placering Höj vingklaffarnas Höger parentestecken Höger parentestecken placering Sänk vingklaffarnas Skift + F Skift + F placering Höj vingklaffarnas F F placering Centrera skevningsroder 5 5 och sidoroder Centrera skevningsroder C C och sidoroder Fungerar endast om Fäll ut/in landningsstället kan fällas G G landningsställ in på det aktuella flygplanet. (punkt) Pausa Blanksteg Blanksteg simulering Växla HUD H H För att andra i programmet. (komma) . Vänster . öppna flightsim-mappen: C:\Program Files\Google\Google Earth\res\flightsim (C:\Program Files (x86)\Google\Google Earth\client\res\flightsim i Windows 7). (punkt) .

t.html#Key-enum planet: Innehåller temperaturer och atmosfärtryck. Ändra textsträngen "AirSpeedFactor = 1.647404 17. StallText kan ändras till “Stallar”. lägg till 'ESSA' 'Arlanda' '02' 59. ändra till 1 för att få höjden/1 meter. Xboxkontroller. 3. GearText till “Landninghjul”/”Landningshjul ute” och FlapsText till “Klaffar”.6 blir då alltså km/h.6" och "AltitudeFactor = 3.28084" till "AltitudeFactor = 1". flightsim. se http://sydney. och dess inställningar (maxfart.txt Det finns även en lös fil. alltså höjden mätt i antal meter.00 I listan.916776 8.ex. Här kan man ändra i princip hela HUD:en inkl. AltitudeFactor är höjden i meter. ett för F-16 och ett för SR22. Gå till mappen hud.3/qt.ini som innehåller sökvägarna till flygplansfilerna samt alla flygplatser. luftmotstånde. Höjden anges i meter över havet.Mapparna: aircrafts: Här ligger själva flygplanen. hud: Inställningar för hud:en keyborad: Själva kontrollerna för tagentbordet.com/3. kolla först http://doc.au/engineering/aeromech/aero/atmosphere/atmtab.94384" till "AirSpeedFactor = 3. om du ska in här och ändra. För att lägga till Arlanda. Nu ska vi ändra HUD:en. Glöm ej att spara! Går även att fixa en massa annat . Du ser två filer.trolltech. AirSpeedFactor indikerar farten. alla måttenheter. Formatet är ‘kod’ ‘namn’ ‘nummer startbana’ nordlig sydlig höjd Där nordlig och sydligt är koordinaterna. mm) controller: Filer för externa kontroller.edu. 1 är i detta fall 1 m/s.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful