1) Modelare figuri geometrice

Dorim sa lucram cu figuri geometrice: linii, dreptunghiuri, cercuri. O linie se caracterizeaza prin lungimea ei, un dreptunghi prin lungime si latime iar cercul prin lungimea razei sale. Sa se modeleze aceste elemente sub forma de obiecte Java (ne folosim de conceptul de mostenire).

2) Lista (simplu inlantuita) de figuri
Dorim sa gestionam o lista de figuri, FARA a face apel la structurile de lista/array existente deja in Java. Apelam la o structura de lista simplu inlantuita (fiecare nod al listei are informatie + referinta catre urmatorul element). Sa se implementeze aceasta lista, in care vom avea (printre altele) si urmatoarele metode: • addFigure – adaugare de figura; ia ca parametrii: index de adaugare si figura • getFigureAt – obtinere de figura; ia ca parametru un index si returneaza figura • removeFigureAt – stergere de figura; ia ca parametru un index • getLength – returneaza lungimea listei

3) Lungime/perimetru total; arie totala
Fiecare figura modelata de noi are ca elemente comune: lungimea (sau perimetrul) si aria. Sa se adauge listei implementate mai sus 2 metode: • calculateTotalLength – returneaza suma lungimilor/perimetrelor tuturor figurilor • calculateTotalSurface – returneaza suma ariilor tuturor figurilor Nota: ne folosim de conceptul de polimorfism bazandu-ne pe punctul 1) si 2).

Prezentarea rezultatului
Pentru a ilustra functionarea punctelor de mai sus, se va implementa o clasa „executabila” java numita Main (i.e. care sa aiba o metoda statica main, pentru a putea fi rulata). Aceasta metoda, face urmatoarele: • construieste figuri • adauga aceste figuri in lista (folosind metodele implem. mai sus) • citire de la tastatura index si stergere figura existenta la acel index (folosind metodele implem. mai sus) • calculeaza si afiseaza la ecran suma lungimilor si suma ariilor figurilor continute in lista

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful