ULTIMA CIFRĂ A UNUI NUMĂR NATURAL

SESIUNEA DE REFERATE ALE ELEVILOR

. ∀ ∈ N* n 2. Ultima cifră a unei sume de numere naturale este egală cu ultima cifră a sumei ultimelor cifre a termenilor sumei: U(x + y – z) = U[U(x) + U(y) – U(z)] Exemplu. U(294) = 4. U(m) = U(7125) = U[(U(712))5] = U(25) = U(32) = 2. fără a efectua produsul. 1. 0n = 0. Să se determine ultima cifră a numărului m = 7125. U(2n) 2 . 9}. U(b) = U[U(9102) + U(388140) – U(100509)] = U(2 + 0 – 9) = 3. oricare ar fi n ∈ N. 2. Deci: n U( a1 ) = U(1n) = 1. . Dacă x = 294 atunci. Ultima cifră a unui număr natural se determină cu ajutorul următoarelor reguli: 1. Ultima cifră a unei puteri este egală cu ultima cifră a puterii ultimei cifre a bazei: U(xn) = U[(U(x))n] Exemplu. oricare ar fi n ∈ N*. 3. ∀ ∈ N n 2n 21 22 4 23 8 24 6 25 2 26 4 27 8 28 6 29 2 3. Să se determine ultima cifră a numerelor a = 917 + 7905 şi b = 9102 + 388140 – 100509. U(p) = U(914 ⋅ 137) = U[U(914) ⋅ U(137)] = U(4 ⋅ 7) = U(28) = 8. 1. . 2.2 ULTIMA CIFRĂ A UNUI NUMĂR NATURAL Fie x un număr natural oarecare şi notăm cu U(x) ultima sa cifră. În continuare se va determina ultima cifră a puterilor lui p. Deci: n U( a 0 ) = U(0n) = 0. 1n = 1. Să se determine ultima cifră a produsului p = 914 ⋅ 137. fără a efectua sumele: U(a) = U[U(917) + U(7905)] = U(7 + 5) = U(12) = 2. unde p ∈ {0. . Ultima cifră a unui produs de numere naturale este egală cu ultima cifră a produsului ultimelor cifre a factorilor produsului: U(x ⋅ y) = U[U(x) ⋅ U(y)] Exemplu.

4n U(4n) 5n 41 42 4 51 6 52 5 43 4 53 5 44 6 54 5 45 4 55 5 46 47 6 56 5 4 57 5 48 49 6 58 5 4 59 5 5. 6. n ∈ N*. 8n U(8n) 9n U(9n) 81 8 91 9 82 4 92 1 83 2 93 9 84 6 94 1 85 8 95 9 86 4 96 1 87 2 97 9 88 6 98 1 89 8 99 9 9.3 3n 31 U(3n) 3 32 9 33 7 34 1 35 3 36 9 37 7 38 1 39 3 4. 10. au ultima cifră tot 0. 5 sau 6 ridicate la orice putere n. 8. Din aceste tabele se observă că: a) Numerele naturale care au ultima cifră 0. 1. 1. U(5n) 5 6n U(6n) 7n U(7 ) n 61 6 71 7 62 6 72 9 63 6 73 3 64 6 74 1 65 6 75 7 66 6 76 9 67 6 77 3 68 6 78 1 69 6 79 7 7. 5 respectiv 6: U( a 0 n ) = U(0n) = 0 U( b1n ) = U(1n) = 1 U( c5n ) = U(5n) = 5 U( d 6 n ) = U(6n) = 6 .

U( a 2 4k+2) = U(24k+2) = U[22 ⋅ (24)k] = U[4 ⋅ U(16k)] = U[4 ⋅ U(6k)] = U(4 ⋅ 6) = U(24) = 4 adică. 7 şi 8 se repetă din patru în patru. U( b9n ) = U( b9 2k) = U(92k) = U[(92)k] = U(81k) = U(1k) = 1. U( b3 4k+2) = U(34k+2) = U(32) = 9. Dacă a4 şi b9 sunt numere natural care au ultima cifră 4 şi respectiv 9 iar n este un număr natural par de forma n = 2k. U( c7 4k) = U(74k) = U(74) = U(2401) = 1. k ∈ N*. U( c7 4k+1) = U(74k+1) = U(71) = 7. este par. atunci: U( a 4 n ) = U( a 4 2 k ) = U(42k) = U[(42)k] = U(16k) = U(6k) = 6. U( a 2 4k) = U(24k) = U(24) = = U(16) = 6. U( a 2 4k+2) = U(24k+2) = U(22) = 4. k ∈ N*. . este impar. Într-adevăr. k ∈ N*. k ∈ N*. U( a 2 4k+1) = U(24k+1) = U(21) = 2. 3. în funcţie de resturile împărţirii exponentului puterii la 4. d) Ultimele cifre a puterilor lui 2. 3. U( a 2 4k+1) = U(24k+1) = U[2 ⋅ (24)k] = U[2 ⋅ U(16)k] = U[2 ⋅ U(6k)] = U(2 ⋅ 6) = U12) = 2 adică. n ∈ N*. În mod analog se calculează. Dacă a4 şi b9 sunt numere naturale care au ultima cifră 4 şi respectiv 9 iar n este un număr natural impar de forma n = 2k+1. U( a 2 4k+3) = U(24k+3) = U[23 ⋅ (24)k] = U[8 ⋅ U(16k)] = U[8 ⋅ U(6k)] = U(8 ⋅ 6) = U(48) = 8 adică. c7 şi d8 sunt numere naturale care au ultima cifră 2. U( b3 4k+1) = U(34k+1) = U(31) = 3. b3 . U( b9n ) = U( b9 2k+1) = U(92k+1) = U(9 ⋅ 92k) = U[9 ⋅ (92)k] = U[9 ⋅ (81)k] = U[9 ⋅ U(81)k] = U[9 ⋅ U(1k)] = U(9 ⋅ 1) = 9. atunci: U( a 4 n ) = U( a 4 2k+1) = U(42k+1) = U(4 ⋅ 42k) = U[4 ⋅ (42)k] = U[4 ⋅ (16)k] = U[4 ⋅ U(16)k] = U[4 ⋅ U(6k)] = U(4 ⋅ 6) = U(24) = 4. k ∈ N. 7 şi respectiv 8 atunci: U( a 2 4k) = U(24k) = U[(24)k] = U(16k) = U(6k) = 6 adică. dacă a2 . c) Ultima cifră a puterilor lui 4 şi 9 este 6 respectiv 1 dacă exponentul n. k ∈ N*. U( b3 4k+3) = U(34k+3) = U(33) = U(27) = 7. n ∈ N*.4 b) Ultima cifră a puterilor lui 4 şi 9 este 4 respectiv 9 dacă exponentul n. pentru k ∈ N*: U( b3 4k) = U(34k) = U(34) = U(81) = 1. U( a 2 4k+3) = U(24k+3) = U(23) = 8.

7 sau 8 atunci. U(20055) = U(55) = 5. 2. . U(20099) = U(99) = 9. U(20077) = U(77) = 3. Vom calcula ultima cifră a numărului A. unde x ∈ {0. 7. U(n2) = p. Să se arate că numărul a = 999888 – 333444 este un număr divizibil cu 5. U(20033) = U(33) = 7. Deci. Dacă ultima cifră a unui număr natural este 2. U( d8 4k+2) = U(84k+2) = U(82) = U(64) = 4. Dacă ultima cifră a numărului A este 7 atunci. Puterea a doua a unui număr natural n se mai numeşte pătratul numărului n şi se notează n2. m nu este pătrat perfect (adică el nu poate fi scris sub forma b = n2). . 8} atunci. Se va determina ultima cifră a unui pătrat perfect ţinând cont că U( m x 2 ) = U(x2). . . 8 64 4 9 81 1 x 0 1 2 3 4 5 6 7 x2 0 1 4 9 16 25 36 49 U(x2) 0 1 4 9 6 5 6 9 Din acest tabel se poate trage următoarea concluzie: Ultima cifră a unui pătrat perfect poate fi una dintre cifrele: 0. 4. . A nu poate fi un pătrat perfect (deoarece un pătrat perfect nu poate avea ultima cifră 7). 4. unde p ∈ {0. 5. 9}. +20099 nu poate fi pătrat perfect. . numărul nu poate fi pătrat perfect. U(20022) = U(22) = 4. 3. 1. adică a = n2. atunci numărul a este un pătrat perfect. Pătrate perfecte. 9}. 6. U(20044) = U(44) = 6. Dacă numărul natural a este pătratul unui număr natural n. Dacă U(m) = q şi q ∈ {2. 1. 1. 6 sau 9. Mai întâi se va calcula ultima cifră a termenilor sumei: U(20011) = U(11) = 1. U( c7 4k+3) = U(74k+3) = U(73) = U(343) = 3. De aici rezultă un procedeu de a demonstra că un număr natural nu este pătrat perfect. . U( d8 4k) = U(84k) = U(84) = U(4096) = 6. U( d8 4k+3) = U(84k+3) = U(83) = U(512) = 2. Să se arate că numărul A = 20011 + 20022 + .5 U( c7 4k+2) = U(74k+2) = U(72) = U(49) = 9. 1. 5. U(20066) = U(66) = 6. Exemple. U(20088) = U(88) = 6. U( d8 4k+1) = U(84k+1) = U(81) = 8. Ultima cifră a numărului A = U(1 + 4 + 7 + 6 + 5 + 6 + 3 + 6 + 9) = U(47) = 7. 3. 2.

Numerele naturale care au ultima cifră 0. Deci U(a) = U(1 . Care este această cifră? Din tabelul de mai sus se observă că numerele naturale pare. 1. Deci U(m) = U(6n + 5n – 1) = U(6 + 5 – 1) = U(10) = 0 şi U(n) = U(6n – 5n – 1) = U(6 – 5 – 1) = 0. Dar un număr natural nu poate începe cu cifra 0 şi atunci singura cifră cu care poate să înceapă şi să se termine puterea a patra a unui număr natural par este cifra 6. au ultima cifră 0 sau 6. la puterea a patra au ultima cifră 6. Numerele care au ultima cifră 1. U( d 6 4 ) = 6. Un număr natural par ridicat la puterea a patra începe şi se termină cu aceeaşi cifră.1) = 0 şi atunci a 5 (deoarece are ultima cifră zero). oricare ar fi n ≥ 1. ridicate la puterea a patra. 5 sau 6. U( b14 ) = 1. Se poate scrie: U( a 0 4 ) = 0. Vom calcula mai întâi ultima cifră a fiecărui termen al sumei: U(999888) = U(9888) = 1 (deoarece exponentul este număr par) şi U(333444) = U(3444) = U(34 ⋅ 111 ) = 1. 1.6 Se calculează ultima cifră a numărului a. 7. Se poate scrie: U( a14 ) = U( b34 ) = U( c7 4 ) = U( d9 4 ) = 1 2. Exemple. . 6. 9 (cifrele impare cu excepţia lui 5). Numerele care au ultima cifră 2. Să se arate că numerele m = 6n + 5n – 1 şi n = 6n – 5n – 1 sunt numere divizibile cu 10 oricare ar fi numărul natural n ≥ 1. În tabelul următor se calculează ultima cifră a puterii a patra a unui număr natural. 1. numerele sunt divizibile cu 10. la puterea a patra au ultima cifră 1. 4. la puterea a patra au ultima cifră 0. U( c54 ) = 5. 3. 8 (cifrele pare nenule). 3. Numerele m şi n având ultima cifră zero. Se poate scrie: U( a 2 4 ) = U( b 4 4 ) = U( c6 4 ) = U( d84 ) = 6 3. 5 respectiv 6 (potrivit celor arătate mai sus). Se calculează ultima cifră a numerelor m şi n ţinând cont că U(6n) = 6 şi U(5n) = 5. x x2 x4 4 0 0 0 1 1 1 2 4 16 3 9 81 4 16 25 6 6 5 25 62 5 5 6 36 129 6 6 7 49 240 1 1 8 64 409 6 6 9 81 656 1 1 U(x ) 0 1 6 1 Din acest tabel rezultă următoarele: 1.

c4n. Rezultă atunci că U(n4) nu poate fi decât 1 sau 6 şi atunci U(n4 + 2) = U(1 + 2) = 3 sau U(n4 + 2) = U(6 + 2) = 8 ceea ce înseamnă că n4 + 2 nu poate fi pătrat perfect (deoarece are ultima cifră 3 sau 8 iar un pătrat perfect nu are ultima cifră nici 3 şi nici 8). . b4n. 6 sau 8 atunci. 6 şi atunci U(A) = U(0 + 1 + 5 + 6) = U(12 ) = 2. să se afle care este ultima cifră a numărului A = a4n + b4n + c4n + d4n. 6. n > 1. atunci aceste cifre nu pot fi decât 0. n ∈ N*). Dacă U(n) = 0 atunci. Dacă U(n) este 2. Puterea a patra a fiecăruia dintre numerele a. Cum cifrele cu care se termină puterile a4n. U(n4) = 6 şi atunci U(7 ⋅ n4 – 16) = U(7 ⋅ 6 – 16) = U(42 – 16) = 6. Dacă U(n) este 1. 1. În concluzie. Se analizează ultima cifră a numărului n. d4n sunt toate diferite între ele. 3. 3. Să se determine cu ce cifră se poate termina numărul 7 ⋅ n4 – 16.7 2. d. c. U(n4) = 5 şi atunci U(7 ⋅ n4 – 16) = U(7 ⋅ 5 – 16) = U(35 – 16) = 9. Să se arate că dacă n este un număr natural care nu este divizibil cu 5 atunci. 5. c4n. numărul n4 + 2 nu este pătrat perfect. Dacă U(n) = 5 atunci. Dacă n este un număr natural care nu este divizibil cu 5 atunci. d4n sunt toate diferite între ele (a. n ∈ N. b. 7 sau 9 atunci. 4. b4n. numărul 7 ⋅ n4 – 16. 1. 5 sau 6. 1. ultima cifră a lui n nu poate fi 0 şi nici 5. Dacă cifrele cu care se termină fiecare din numerele a4n. c şi d are ultima cifră 0. U(n4) = 1 şi atunci U(7 ⋅ n4 – 16) = U(7 ⋅ 1 – 16) = U(7 – 16) = 1. n > 1. 9. n ∈ N. b. U(n4) = 0 şi atunci U(7 ⋅ n4 – 16) = U(7 ⋅ 0 – 16) = U(0 – 16) = 4. se poate termina cu una dintre cifrele: 4. 4.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful