SCREW PUMP

Definisi  Sejenis pam air yang menggunakan skru sebagai medium utama untuk mengepam air.  Ia juga dikenali sebagai archimedian pump kerana mengaplikasikan teori archimedes dalam teknik mengepam air.    Merupakan pam yang sangat efektif dalam proses mengepam air. Datang dalam pelbagai bentuk dan inovasi. Terdapat juga screw pump yang menggunakan dwiscrew bagi mengepam air dalam kuantiti yang banyak.

Komponen utama a) High Pressure Deflects Stator.     Meningkatkan tekanan untuk mengepam air. Menghantar air bertekanan tinggi dengan efisyen. Bersifat elastik berlawanan dengan rotor. Melekat kuat diatas permukaan.

b) Universal Joints Conections.    Menghubungkan batang shaft dengan skru pemutar. Juga berfungsi untuk menguatkan screw pump. Bertindak sebagai penyerap gegaran air.

c) High Pressure Outlet End.

 Agak sesuai untuk mengepam bendalir seperti minyak tetapi ianya kurang efisyen. Tahan haba.  Sesuai untuk mengepam air dengan kadar yang banyak.  Air yang melalui batang skru akan keluar melalui outlet end dengan bertekanan tinggi.   Bertindak sebagai saluran keluaran air. Seterusnya skru yang berputar ianya akan mengepam air melalui alur skru. Air akan melalui universal joint conection dengan bertekanan rendah. . Prinsip kerja     Air yang dimasukan melalui inlet dengan kadar suapan yang bersesuaian. Jenis bendalir yang sesuai.  Screw pump sesuai untuk bendalir yang mempunyai tahap kepekatan yang rendah seperti air biasa. Skru akan membawa air dengan kadar putaran yang rendah tetapi dengan amat efisyen. Air yang keluar mengalami bertekanan tinggi.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful