Totalna  terapija po  Brojsu

Sadržaj 
Totalna terapija po Brojsu........................................................................................................1  Sadržaj.......................................................................................................................................2  Reč izdavača .............................................................................................................................4  Predgovor..................................................................................................................................4  Predgovor autora ......................................................................................................................5  Pisma zahvalnih pacijenata......................................................................................................5  Modifikovana terapija gladovanja protiv raka po Rudolfu Brojsu..................................... 11  Važni čajevi za lečenje raka.................................................................................................. 13  Da li je rak izlečiv?................................................................................................................ 14  Najčešće vrste raka ................................................................................................................ 15  Tumor – šta je to?.................................................................................................................. 15  Moja ''totalna terapija'' protiv raka ....................................................................................... 18  Pravilna primena moje terapije protiv raka.......................................................................... 19  Terapija protiv raka ............................................................................................................... 21  Objašnjenje za moju totalnu terapiju protiv raka ................................................................ 23  Još nekoliko važnih napomena uz moju terapiju:................................................................ 24  LEUKEMIJA......................................................................................................................... 24  Kako se leči leukemija .......................................................................................................... 26  Zašto su, uprkos tačne dijagnoze i pravilnog lečenja,bolesti često neizlečive .................. 26  Nekoliko primera iz mnogobrojnih iskustava...................................................................... 27  Mnoge prividno neizlečive bolesti – izlečive!..................................................................... 29  Postoje li uobraženi bolesnici? ............................................................................................. 30  Pojedinačne bolesti................................................................................................................ 32  Agofobija (strah od prelaska preko puta)............................................................................. 32  Angina.................................................................................................................................... 32  Anemija (slabokrvnost)......................................................................................................... 32  Gubitak apetita....................................................................................................................... 33  Artitis (zakrečenje arterija) ................................................................................................... 33  Artroza(degenerativne promene zglobova).......................................................................... 33  Plućna i srčana asma ............................................................................................................. 33  Bazedovljeva bolest............................................................................................................... 34  Bradavive ­ mladeži............................................................................................................... 34  Kada bračni par nema dece................................................................................................... 34  Bronhitis................................................................................................................................. 34  Upala vena ............................................................................................................................. 35  Nabrekle bene ........................................................................................................................ 35  Visok krvni pritisak (hipertenzija) ....................................................................................... 35  Vodena bolest (srce, trbuh)................................................................................................... 36  Gastritis .................................................................................................................................. 36  Glavobolja.............................................................................................................................. 36  Grip......................................................................................................................................... 37  Groznica................................................................................................................................. 37

Grčevi..................................................................................................................................... 37  Gušavost................................................................................................................................. 37  Dečji giht................................................................................................................................ 38  Dizenterija.............................................................................................................................. 38  Oštećenja međupršljenskih diskova ..................................................................................... 38  Difterija .................................................................................................................................. 40  Upala želuca i druge tegobe u želucu................................................................................... 40  Žutica...................................................................................................................................... 40  Umanjeno lučenje žuči.......................................................................................................... 41  Zadah iz usta .......................................................................................................................... 41  Zakrečenje arterija................................................................................................................. 41  Kako postupati s ljudima koji imaju zakrečenje arterija u mozgu ..................................... 41  Zujanje u ušima ..................................................................................................................... 42  Infarkt, srčani......................................................................................................................... 42  Kašalj...................................................................................................................................... 42  Kolike bubrega i žuči ............................................................................................................ 43  Razna krvarenja ..................................................................................................................... 43  Poremećaji krvotoka.............................................................................................................. 43  Naizmenične kupke za ruke, jedan primer........................................................................... 44  Lenja creva............................................................................................................................. 44  Melanholija, seta – duševne nervne bolesti ......................................................................... 44  Mokrenje u krevetu ............................................................................................................... 45  Mucanje.................................................................................................................................. 45  Oboljenje nadbubrežne žlezde i njegovi simptomi ............................................................. 45  Nesvestica .............................................................................................................................. 45  Nizak pritiska krvi (hipotenzija)........................................................................................... 46  Indeks lekovitog bilja............................................................................................................ 47

Reč izdavača 
Knjiga  koju  imata  u  ruci  do  sada  je  (1985),  budući  prevedena  na  nekoliko  svetdkih jezika, direktno poslužila potpunom izlečenju preko 40.000 bolesnika od raka i  drugih prividno neizlečivih bolesti. To je broj nekadašnjih bolesnika koji su , posredno ili  neposredno obavestili autora o svom izlečenju, što bi značilo da bi dtvaran broj izlečenih  trebalo da bude i znatno veći.  Flaširani sok, koji se pominje u terapiji, za one koji nemaju mogućnost da ga sami  pripremaju, nazalost se ne može nabaviti u našoj zemlji. Jedina mogućnost je nabavka u  Austriji, Švajcardkoj ili SR Nemačkoj u prodavnicama sa natpisom ''Reformhaus''. Isto se  odnosi i na pojedine lekovite biljke, naročito one koje rastu u alpskim predelima.  Knjigu  bi  trebalo  preporučiti  svakome,  jer  se  zaista  nikada  nezna  kome  njena  uputstva mogu da spasu život, odnosno povrste zdravlje.  Kada  govorimo  o  terapiji,  nećemo  govoriti  o  procentima  izlečenja  do  sada  su  radost potpunog ozdravljenjadoživeli svi koji su se disciplinovano i do  kraja  pridržavali  uputstava.Stoga disciplina i poštovanje uputstava su najvažniji uslov izlecenja.  Sok    za  terapiju  koji  se  može  kupiti  u pomenutim  zemljma,  nosi  sledeći  natpis:  ''BIOTTA'', ''BREUSS­GEMUSESAFT'', sadržina jedne boce je 500ml.  Izdavač moli sve koji se izleče od bilo koje bolesti, koristeći uputstva sadržana u  ovoj  knjizi  da,  po  završenom  lečenju,  uputesvoje  svedočanwtvo  o  izlečenju  na  adresu  naznačenu porwd imena izdavača. Sva ta pisma će, prevedena, biti prosleđena autoru.  Prstovet: količina koja može da se uhvati među stisnuta tri prsta.  Šolja: 125 g/ml 

Predgovor 
Dr Zorica Plavišić Mr. Sci.  U želji da očuvaju zdravlje i produže život, ljudi su od davnina  u lekovitom bilju  tražili  eliksir života i lek za bolesti. Nagli razvoj farmaceutske industrije uticao je da se u  lečenju kao i u poboljšanju opšteg zdravstvenog stanja potpuno odreknu prirodnih izvora  kao  što  su  lekovito  bilje,  raznovrsno  voće  i  povrće  bogato  vitaminima,  mineralima  i  enzimima.  Svakako  ne  treba  izgubiti  iz  vida  ogroman  značaj  koji  su  farmakološka  sretstva imala u borbi protiv raznih oboljenja, a shodno tome i smanjenju smrtnosti. Ipak  kada  se  suočimo  sa  konkretnim  činjenicama  sa  jedne  strane  i  zasićenošču  organizma  razim  sintetičkim  preparatima,  svaka  ideja  o  vračanju  na  zdrav  način  zivot  pretstavlja  ohrabrenje.  Knjiga  koja  je  pred  nama  upravo  govori  o  mogucnosti  podizanja  odbrambenihsnaga  organizma  i  lečenja,  po  shvatanju  mnogih,  neizlečivih  oboljenjaprirodnim sredstvima a ne hemijskim preparatima.  Savremenici dr Brojsa smatraju da on  spada u mali krug  poznavalaca ogromnog  bogatstava  narodne  medicine.  Njegovo  veliko  lično  iskustvo  daje  mu  za  pravo  da  sa  takvim autoritetom govori o svojim metodama lečenja raka i drugih neizlečivih bolesti.  Osnovni principi njegovih metoda su gladovanje, upotreba biljnih čajeva i sokova  od svežeg povrća. Ovi principi se temelje na naučnim osnovama.

U  toku  gladovanja  telo  se  oslobađa  svega  što  je  u  velikoj  količini  akumulirano  (naipre  depoi  mase)  i  svega  što  mu  je  strano.  Terapiju  gladovanjem  uveo  je  dr  Otto  Buchinger,  trideseti  godina  ovog  beka.  Značaj  dr  Brojsa  je  u  tome  što  je  ovu  terapiju  poboljšao i prilagodio današnjem načinu savremenog života.  Unošenje odgovarajuče količine tečnosti i biljnih čajeva ima direktnog uticaja na  metabolizam i eliminaciju produkata metabolizma iz ljutskog organizma.  Uzimanje odgovarajuće mešavine sokova od svežeg povrća, snabdeva organizam  tako neophodnim enzimima. Bez njih nema pravilnog funkcionisanja najsitnijih arganela  u  svakoj  našoj  ćeliji  a  shodno  tome  ni  dobrog  zdravlja.  Interesantno  je  da  dr  Brojs  ne  savetuje smajenje svakodnevnih aktivnosti u toku primene ove terapije.  Svi  ovi  principi  utiču  na  podizanje  opštih  odbrambenih  snaga  organizma  pa  i  imunološkog sistema, tj. Sistema odbrane od bolesti. Tako ojačan, organizam je spreman  da se suprotstavi bolesti pa i onda kad se za sada smatra neizlečivom.  Iako neke ideje dr Brojsa izgledaju dosta optimističke, moj lični stav, a i mnogih  mojih  kolega,  je  da  nijednu  novu  ideju  u  lečenju  ne  treba  apriori  odbačiti.  Današnja  saznanja nam omogučuju da naučno objasnimo mnoge činjeniče, a budućnost će sigurno  proširiti  naše  horizonte.  Čunjenica  je  da  bioloki  način  lečenja  ima  useha  ako  je  imunološki  sistem,  sistem  odbrane  od  bolesti,  očuvan,  i  neoštećen  hemiskim  sretstvima.iskustvo  onih  koji  su  primenili  terapiju  koju  savetuje  dr  Brojs,  ukazuje  na  mogućnost  lečenja  obolelih  od  raka  i  drugih  prividno  neizlečivih  bolesti,  ukoliko  oni  pokažu hrabrost i snagu da je u celosti izdrže.  Dr Zorica Plavšić Mr. Sci. 

Predgovor autora 
Postoji  jedan  zakon  koji  se  odnosi  na  čoveka  kome  je  darovana  sposobnost  lečenja, a koji, parafrazirano, glasi: ''Ako je nekom data sposobnost lečanja, niko na svetu  nema pravo da mu je oprosti''.  Čovek je tolilo složen i toliko neponovljiv, da ni na celom svetu nema lekara koji  bi mogao da tvrti da čoveka potpuno poznaje i da je nepogrešiv u postavljanju dijagnoze i  samom lečenju bolesti. Prema tome, smatram, da nijedan lekar nema pravo da tvrdi da on  sam  može  da  pomaže  bolesnom  čoveku.  Kad  bi  lekari  moglo  da  pomognu  svakom  čoveku  (što  bi  zapravo  bilo  divno),  verujem  da  nijedan  čovek  ne  bi  odlazio  nadrilekarima,  travarima  (fitoterapeutima),  lekarima  alternativne  medicine,  hajlpraktikerima  i hemeopatima. Njima odlaze i sami  lekari,  ako su  teško ili  već  veoma  dugo  bolesni  a  sami  sebi  ne  mogu  pomoći,  niti  to  može  ijedan  njihov  kolega  ili  zdravstvena ustanova.  Ako jedan od njih prima bolesnike samo novca radi, stvarno ga možemo nazvati  nadrilekarom; međutim, ako to čini samo da bi pomogao, on je pomoćnik u nevolji. Ako  želi  da  bude  uspešan  u  pružanju  pomoći  ljudima,  on  mora  biti  dobar  posmatrač,  koji  najveći deo svojih saznanja crpe iz stručne literature.  Ko je savršen? Ko je kao bog? 

Pisma zahvalnih pacijenata 
Decembar 1971

Jula  1964.  godine  našao  sam  se  u  bolnici  zbog  sumlje  na  zaplet  creva  (ileus).  Posle  detaljnijihpregleda  lekar  je  ustanovio  rak    na  debelom  cravu.  Trebalo  je  da  se  podvrgnem operaciji – trebalo je da dobijem veštački završetak debelog creva.  Po savetu jednog prijatelja pozvali  smo  gospodina Brojsa u našu kuću.  Došao  je  narednog  dana  i  uz  pomoć­iris  dijagnoze  ustanovio  da  imam  rak  na  silaznom  delu  debelog  i  tankom  crevu.  Po  njegovom  savetu  podvrgao  sam  se  totalnoj  terapiji  protiv  raka.  35. dana tumor se povukao. Od tada se osećam dobro, nemam nikakvih tegoba i  mogu svakodnevno da radim.  *   *   *   *   *   *  Februar 1973  Septembra 1972. godine na desnoj dojci otkriven mi je veliki tvrd čvor. Naš kućni  lekar dao mi je odmah uput za bolnocu, radi operacije. Budući da sam znala za ''totalnu  terapiju''  gospodina  Brojsa,  odbila  sam  planiranu  operaciju  i  uzela  ‘’totalnu  terapiju''.  Posle tri nedelje terapije, čvor je promenio oblik, a posle ukupno šest nedelja više se nije  mogao pronaci niti osetiti. Moj  kućni lekar bio  je zadivljen uspehom, rekavši da bi  kod  tako velikog čvora inače bila neophodna radikalna operacija.  *   *   *   *   *   *  Decembar 1964  U vreme božića 1964.godine kod mene je ustanovljena leukemija, upala zglobova  i  upala  srčanih  mišića.  Dospela  sam  u  bolnicu,  ali  nije  bilo  poboljšanja  zdravstvenog  stanja, dok moj suorug nije doveo gospodina Brojsa u moju bolesničku sobu. Još na putu  prema  bplnici,  gospodin  Brojs  se  obratio  mome  suprugu  i  rekao  mu  da  će  mi,  oko  postupim po njegovim uputstvima, boti bolje već posle tri dana, a posle šest dana da ću  već moći da pođem kući. Uzimala sam terapiju tačno prema uputstvu, pa je ubrzo stvarno  došlo do poboljšanja. Posle šest dana otpuštena sam iz bolnice.  *   *   *   *  *   *  Januar 1973  Pre  23  godina  trebalo  je  da  se  podvrgnem  operaciji  raka  dojke.  Pošto  je  maja  majka umrla odmah posle operacije raka dojke, na operaciju nisam mogla da pristanem,  tako da mi je iy godine u godinu bivalo sve gore.  Posle  toga  upoynala  sam  gospodina  Brojsa  koji  mi  je  pomoću  iris­dijagnoze  oprezno rekao  da nešto  nije u redu sa  mojom desnom dojkom. Više  nije  govorio,  jer  je  mislio da  je  previše  kasno.  Ukratko,  kad  sam  mu  rekla  da  sam  svesna  da  imam  rak  na  dojci, bilo mu je lakše i onda mi je predložio nešto što  do tada nije ni isprobao. Radilo se  o  jednoj  terapiji  sa  sokoviva  od  povrća,  koju  je  doduše,  preporučivao  samo,  koju  je  doduše, do tada preporućivao samo obolelima od raka u želucu. Rekao je da sam ja prva  koja će uzeti njegovu totalnu terapiju i da nezna da li ću 42 dan moći da živimm, a da ne  uzimam u sabe ništa osim sokova od povrća i čajeva.  Bila  sam  prijatno  iznenađena,  jer  sam  se  za  vreame  te  terapije  odlično  osečala,  iako  sam  za  to  vreme  oslabila  nekoliko  kilograma.  Posle  42  dana  rak  ke  iščezao  i  do  danas nije bilo recidiva, a ja se odlično osećam.  Ovu  terapiju  najtoplije  bih  preporučila  svima  obolelim  od  raka,  kad  kojih  operacija više nema svrhe.

*   *   *   *   *   *  Februar 1975  Januara 1963. godine moja majka se teško razbolela. Od tada je punih pet nedelja  povraćala sve što bi stavila u usta, a to je i onako bilo veoma malo  ­ samo čaj i dvopek.  Ono što je povraćala bilo je uglavnom pomešano s krvlju. Lekari koje smo hitno pozvali  pretpostavili su rak, ali jaš nisu bili razmotrili mogućnost poetojanja apcesa na gušterači  (pankreasu).  Pošto  je  njeno  stanje  bilo  tako  loše,  da  nije  mogla  biti  transportovana  na  rengensko  snimanje,  sve  je  ostalo  na  te  dve  pretpostavke,  zaključivanje  na  osnovu  simptoma.  Usvakom  slučaju  čekari  su  od  nje  digli  ruke,  pošto  bi  oba  oboljenja  ,  po  njihovim  rečima  imala  smrtonosan  ishod.  U  poslednjem  očajanju  obradila  sam  se  gosppodinu  Brojsu,  koji  mi  je  savetovao  da  majku  podvrgnem  terapiji  sa  sokovima  od  povrća,  koju smo sprovodile tačno prema njegovim uputstvima.  Već posle nedelju dana  primetile smo malo poboljšanje; pre svega je povraćanje prestalo, osećale smo jasno da je  pošlo nabolje. Posle četiri meseca na čuđenje lekara, moja majka je potpuno ozdravila.  Od tada majka svake godine uzima tu terapiju i posle svake se oseća izvanredno  oporavljena, a naročito što se tiče srca. Ona je i danas živa, u  89. godini.  *   *   *   *   *   *  Maj 1974  Moja  istorija  bolesti  nije  bila  ništa  izuzetno.  Meni  se  dogodilo  isto  pto  i  većini  obolelih ljudi.  Patio  sam  godinama  od  oboljenja  jetre  i  pankreasa,  a  da  ni  u  jednom  trenutku  nisam osetio neko značajnije poboljšanje, uprkos brojnih odlazaka lekarima. Morao sam  da živim na strogoj dijeti, oslanjajući se na čitav arsenal medikamenata, da bih se uopšte  mogao odupirati dejstvima bolesti, premda je to uspevalo samo u maloj meri.  Kasnije se tome pridružilo i jedno bubrežno oboljenje. Ukratko bio sam dospeo na  nulu sa svojim zdravstvenim stanjem.  Saznavši  za  gospodina  Brojsa,  odmah  sam  otišao  na  razgovor.  Ne  tražeći  moju  istoriju  bolesti,  postavio  mi  je  istu  dijagnozu  kao  već  u  više  navrata  i  mnogi  lekari.  Odredio  mi  je  šestonedeljnu  terapiju  sa  sokovima  od  povrća  i  čajevima,  koje  sam  se  strogo  pridržavao.  Taj  period  je  za  mene  bio  relativno  neugodan,  ali  se  sve  konačno  isplatilo, jer uspeh nije izostao!  Danas se odlično osećam, kako već dugo nisam, mogu sve da jedem i ne osećam  ni najmanje nagoveštaje svojih nekadašnjih patnji.  *   *   *   *   *   *  Oktobar 1978  Maja  1971.godine  podvrgao  sam  se  operaciji  donje  usne.  Prema  atestu  sa  jedne  univerzitetske klinike, pouzdano je ustanovljen rak. Posle toga primio sam 25 zračenja.  Godine  1973.  sve  je  krenulo  ispočetka.  Po  mišljenju  lekara  zračenja  više  nisu  mogla biti od pomoći. U proleće 1974. godine ponovo sam upućen na kliniku . U njoj je  trebalo  izvršiti  radikalni  operativni  zahvat  sa  plastikom  i  presađivanjem,  s  tim  što  je  u  razmaku od po godinu dana trebalo izvršiti pet operacija. Osim  toga,  moram  jaš  reći da  sam imao još tri čvora na vratnim žilama i na samom vratu – takođe 100% rak.  29.  januara 1974.  godine  u  10  sati  trebalo  je  da se  izvrši prva  operacija.  U 7.30  saopštavam profesoru da ne pristajem na operaciju, posle koje bih morao da ostanem na

klinici  još  godinu  dana.  Otpustio  me  je  na  moju  sopstvenu  odgovornost,  veoma  razočaran.  Ukratko  otišao  sam  kod  gospodins  Brojsa,  koji  mi  je  preporučio  svoju  ''totalnu  terapiju'', koju sam uzeo već posle nekoliko dana.  Za  vreme  terapije  osećao  sam  se  odlično.  Posle  četiri  nedelje  pokazao  se  prvi  uspeh. Posle pete nedelje moja usna je bile zdrava, ai čvorovi su nestali. Nedelju dana po  završetku  terapije  ponovo  sam  počeo  da  radim,  nikada  se  ne  osećajući  tako  dobro  kao  tada, što je ostalo nepromenljivo i do danas.  *   *   *   *   *   *  Decembar 1972  Gospodin Rudolf Brojs pomogao mi  je da  se  izlečim od  raka na grkljanu, za šta  sam mu izuzetno zahvaln.  Dugo vremena sam patio od jake promuklosti, pa sam otišao specijalisti za bolesti  grla.  Dijagnoza  je  glasila:  ''Rak  na  grkljanu'',  na  što  mi  je  lekar  preporučio  neodložnu  operaciju. Posle toga su izvršeni novi, detaljni pregledi, pa mi je otvoreno rečeno da mi  treba  otstraniti  ceo  grkljan.  Na  takvu  operaciju  nisam  mogao  da  pristanem,  pa  sam  se  neizlečen vratio kući.  Ukratko,  otišao  sam  kod  gospodina  Brojsa,  koji mi  je  preporučio  svoju  ''totalnu  terapiju''. Po završetku terapije osećao sam se potpuno zdrav, imao dobar apetiti i ponovo  sam potpuno sposoban za rad, iako mi je 72. godine.  *   *   *   *   *   *  Januar1973  12. februara 1970. godine upućena sam u jednu univeritetsku kliniku, u kojoj mi  je  ustanovljen  tumor  na  levom  bubregu.  Izvršili  su  snimanje  bubrega,  da  bi  prilikom  operacije  bili  sigurni  u  lokaciju  tumora.  Zatimsam,  radi  operacije,  upućena  u  urološku  kliniku. Operisana sam 5.3.1970; izbađen mi je bubreg sa velikim tumorom koji se posle  analize pokazao kao maligni (zloćudan).  17.  marta  iste  godine  otpustili  su  me  .  Profesor  je  pozvao  mog  supruga  da  mu  izloži stanje moje bolesti, uz napomenu da  mogu očekivati još jednu godinu života. Kod  kuće  me  je  i  dalje  lečio  kućni  lekar  i  rentgenolog,  s  tim  što  sam  morala  da  primim  43zračenja i svaka tri meseca morala da odlazim na rengenska snimanja.  9.  seotembra  1971.  godine  lekari  mi  na  levom  plućnom  krilu  otkrivaju  novi  tumor.  Operacija  –  otstranjeno  levo  plućno  krilo.  Boravak  kod  kuće  pod  lekarskim  nadzorom.  Maja  1972.  otkrivaju  mi  tumor  na  desnom  plućnom  krilu.  Preporuka  za  operaciju, ja odbijam.  Slučajno saznajem za gospodina Brojsa i njegov način lečenja. On mi posle svog  pregleda  potvrđuje  postojanje  raka,  ali  mi  pruža  ujedno  i  veliku  nadu    da  bih  mogla  ozdraviti  za 42 dana.tako  sam uzela  njegovu totalnu  teraoiju .  međutim  i  dalje  sam bila  pod  kontrolom  dvojice  lekara.  Posle  četiri  terapije  gospodina  Brojsa  morala  sam  na  termin kod  rentgenologa, koji je  morao da utvrdi da  se tumor povukao na veličinu zrna  pirinča.  Kada  sam  završila  terapiju,  posle  nove  četiri  nedelje  sam  ponovo  otišla  na  rengensko snimanje, i tada je viđen još samo ožiljak. To je sve i lekarski ozvaničeno.  Ova žena se i danas, 1980. odlično oseća.  *   *   *   *   *   *

Maj 1974  Godine  1968.  imao  sam  na  levoj  ruci  zloćudno  trovanje  krvi.  Ruka  je  bila  jako  otekla i obojena plavo, crveno i zeleno. Morao sam kod lekara koji je, videći ruku, rekao  da je već prekasno, i da ne može da preduzme ništa; da sam beznadežno izgubljen.  Gospodin Brojs mi je spontano ponudio pomoć. Pomogao mi je – bilo je to čudo.  Ukratko zatim, već sam mogao ići na bazen da plivam. Osećam se potpuno zdrav.  *   *   *   *   *   *  April 1975  Posle operacije 1962. i 1966. godine, uz osam nedelja zračenja posle operacije, sa  ubrizgavanjem  tečnog  radiosktivnog  zlata  pod  trbučnu  duplju,  moje  opšte  stanje  se  do  leta  1967.  godine  znatno  pogoršalo.  Jedna  analiza  krvi  pokazala  je  novu  opasnu  zarazu  čelijama  raka.  Osećao  sam  se kako sa  mnom  biva sve  gore i gore. Tako sam saznao za  terapiju sa sokovima od povrča i čajevima.  Posetio sam gospodina Brojsa, koji mi je, posle iris ­ dijagnoze, preporučio svoju  terapiju sa  sokovima,  uz uputstva koje  sam odmah dosledno  izvršavao.  Pošto sam  imao  prilike  da  mnogo  mirujem,  i  u  šumovitom  kraju  provodio  mnogo  vremena  na  svežem  vazduhu, te nedelje gladovanja izdržao sam bez naročitih eškoća. Jedino sam u poslednjih  pet dana morao , dodatno, jednom dnevno da uzimam po 1/2 šolje guste čorbe od ovsene  prekrupe.  Lično smatram da mi se zahvaljujući ovoj terapiji, krv obnovila a time savladana i  bolest.  Bolovi  koji  još uvek postoje  dolaze  od posledica  zračenja,  srašćivanja,  kao  i od  radioaktivnog zlata.  Za vreme ove  terapije  sa  sokovima jezik mi je poprimio crnu boju. Ne zeleći da  prekidam  terapiju  koja  je  već  uveliko  bila  u  toku,  dogovorili  smo  se  sa  gospodinom  Brojsom da,  uz anganžovanje jednog lekara sačekamo  još  kraće  vreme, da bismo  videli  da  li  će    se,  iz  upotrebu  čaja  od  korenja  bedrenike,  dostići  stagnacija  procesa.  I  zaista,  stagnacija je nastupila, a nosle oko tri nedelja došlo je do očiglednog poboljšanja.  Istine  radi,  moram  da  napomenem  da  poznajem  osobu  kod  koje  ta  terapija  nije  imala  uspeha.  U  tom  konkretnom  slučaju  gospodin  Brojs  je  još  pre  početka  terapije  savetovao operaciju. Gospotin Brojs je inače češće napominjao da se povremeno događa  da,  zbog  krivice  pacijenta  ili  dotadašnjeg  načina  lečenja,  ‘’totalna  terapija’’  ne  donese  uspeha.  Napomena:  I  ta  nekadašnja  pacijentkinja  se,  ako  se  zanemare  tegobe  zbog  zračenja,  koje  se  uglavnom  pojavljuju  usled  meteoroloških  promena,  i  danas,  1980.  godine, odlično oseća.  *   *   *   *   *   *  Avgus 1975  Pre 35 godina lekari su kod mene ustanovili rak u želucu i crevima. Trebalo je da  se  podvrgnem  operaciji,  ali  nisam  mogla  da  se  odlučim.  Zatim  sam  se  upoznala  sa  gospodinom Brojsom. On mi je preporučio svoju totalnu terapiju, pa sam odlučila da tu  terapiju uzmem zajedno sa jednim našim porodičnim prijateljem, koji je imao rak. Posle  42 dana tkivo raka izašlo je u stolici, identično kao kod našeg prijatelja. Posle terapije na  rengenskom snimku više ništa nije nađeno. Do današnjeg dana nemam nikakvih tegoba.

Za  vreme  terapije  izgubila  sam  oko  15  kg.  bila  sam  treća  osoba  koja  je  uzela  totalnu  terapiju gospodina Brojsa i mogu je svakome preporučiti. U ono vreme terapija nije bila  jednostavna, jer još nije bilo aparata za ceđenje soka, ali trud i strpljenje su se isplatili.  *   *   *   *   *   *  Novembar 1979  Zbog  otvrdnjavanja  grudnih  žlezda  i  sumnje  na  rak,  avgusta1979.  godine  predložena  mi  je  operacija  dojki.  Po  savetu  jednog  stručnjaka  za  narodnu  medicinu  stavljala sam mnogo obloga sa različitim kapima i čajevima. Stanje se, doduše, popravilo  dok se  iznenada pod pazuhom nije pojavilo  veliko zadebljanje. Operacija kao da je bila  neizbežna.  Kao nekim čudom, došla mi je u ruke vaša knjiga. Odmah sam se odlučila za vašu  totalnu terapiju, uprkos svoje slabe uhranjenosti (45, umesto 55 kg).  Do sada sam spavala već 38 dana bez guste čorbe od ovsene prekrupe I nadam se  da  ču  dobro  podneti  preostala  četiri  dana.  Čvorovi  su  se  već  najvećim  delom  povukli,  zadebljanje pod pazuhom se potpuno povuklo i izčezlo!  Vašu  knjigu  podelika  sam  među  velikim brojem  svojih  poznanika  ,  želeći  da se  što više ljudi upozna sa vašim načinom lečenja raka.  *   *   *   *   *   *  Mart 1980  Želela  bih  najpre  da  se  hiljadu  puta  zahvalim  gospodinu  Brojsu  zbog  njegovog  velikog  znanja,  jer  nijedan  lekar  nije  uspevao  da  me  izleči  od  bolesti  lupus  (neprijatna  bolest kože). Bilo mi je samo 27 godina kada sam od jednog specijaliste iz Linca (Linz)  dobila  atest  da  sam  neizlečivo  bolesna.  Na  to  sam  otišla  jednom  stručnjaku  za  narodn  medicinu koji mi je odmah rekao: ''Ja to mogu da ublažim, ali ne i da izlečim'', pa sam od  njega  uzela  određenu  terapiju  12  dana.  I  tada  sam  upoznala  čoveka  koji  je  sa  tzv.  ''totalnom terapijom'' pomogao da potpuno ozdravim.  Ta šedtonedeljna  terapija  istekla  je decembra, ali  sam  namerno  odlagala  pisanje  ovog pisma; čekala sam da vidim sa li će nastupiti neki spontani efekat. Za vreme terapije  osećela sam se inzvanredno, pa iz zahvalnosti ostavjem verna soku od povrća – dnevno ¼  l.  U protivnom glasi samo: živi ili umri.  *   *   *   *   *   *  Oktobra 1979  U  jesen  1966.  godine,  posle  dijagnze  –  rak  –  s  naboljim  uspehom  završio  sam  ''totalnu terapiju''.  Zdravstveno stanje: do danas više nemam nikakvih tegoba (1979).  Po završetku terapije osećao sam se ponovo rođen.  Osim toga, već godinama sam patio od oštećenja na međupršljenskim diskovima,  pa  gotovo da nisam  mogao  ni da  se  saginjem. Sa  samo  jednim  zahvatom od  gospodina  Brojsa i to je bilo izlečeno, pa i danas viće nemam nikakvih tegoba.  *   *   *   *   *   *  Mart 1980  Sa dijagnozom ''rak dojke'' uzela sam ''totalnu terapiju'' oktobra 1977. godine.

10 

Rezultat je bio potpun uspeh.  Moje sadašnje zdravstveno stanje takođe je odlično.  Primedbe: nemam.  *   *   *   *   *   *  Oktobar 1977  U  periodu  juli  –  avgust  1977,  sa  dijagnozom  ''rak  na  desnoj  dojci'',  uzela  sam  ''totalnu terapiju''.  Rezultat:  povlačenje  i nestajanje otvrdnutog  mesta.  Moje  zdravstveno  stanje je u  svakom pogledu zadovoljavajuće.  Napomena:  zadivljujuće  poboljšanje  krvne  slike  (formacija  i  struktura  crvenih  krvnih zrnaca) za vreme pomenute terapije.  ( Vidi priložene uporedne snimke). 

Modifikovana terapija gladovanja protiv raka po Rudolfu  Brojsu 
(mišljenje dr med. F. B., Berchtesgaden)  ''Posežeš za medicinom a kloniš se gladovanja, kao da bi postojao bolji lek! ''  Sv. Ambrozijus, 245. pre Hrista  Rak  nećemo  pobediti  ni  na  koji  drugi  način,  izuzev  ako  bi  hemijska  industrija  izuzetno  specifična  sretstva  koja  bi,  slično  kao  kod  tretmana  tuberkuloze,  hemijskim  putem sve uništila, ali zato stvorila i telo koje će biti još neotpornije od sadašnjeg. To bi  bio  metod  čistog  farmaceutskog  –  hemojskog  lečenjakoji bi, doduše,  mogao  dovesti do  savlađivanja trenutnog stanja bolesti, slično kao u slučaju lečenja simptoma, ali koji bi za  budućnost  ostavio  tako  teške  posledice,  da  ne  bismo  zdravijem,  nego  još  bolesnijem  čoveku.  Otuda  bi  valjalo  pažljivo  proučiti  sve  pokušaje  da  se  kancerozni  procesi  savladaju na prirodan, a ne hemijski način.  Jedan  takav  pokušaj  ušinio  je  austrijski  narodni  lekar,  radije  bi  rekao  –  iskusni  stručnjk za narodnu medicinu, Rudolf Brojs iz Blodenca (Bludenz) u pokrajni Forarlberg  (Vorarlberg).  Brojsu  je  sada  80.godina,  koliko  i  meni.  On,  koliko  znam,  raspolaže  belikim iskustvom u oblasti narodne medicine. Zbog toga je on, razumljivo, i stvorio svoj  novi  i  nesvakidašnji  oblik  terapije  gladovanja.  Gladovanje,  što  je  za  mene  nepobitno,  jeste i ostaje za sada najdragoceniji oblik lečenja bolesti. Moja iskustva iz stotine terapija  gladovanjem  uvek  iznova  su  mi  služile  kao  dokaz  da  nema  ničega  radikalnijeg  i  lekovitijeg  od  dobrovoljnog  odricanja  od  hrane  i  omogućivanja  da  deluju  unutrašnjim  silama lečenja, koje svaki čovek ima u sebi. Tu unutrašnju silu veoma malo poštuju ljudi,  a  pre svega oni bolesni; oni je ne poznaju, previđaju ono  najdragocenije  što  je čovekov  Stvoritelj stavio u njegovo telo. Samo veoma mali broj prosvetljenih ljudi uočili su tu silu  i  pokušali  da  priblize  ljudima  oko  sebe.Budući  da  za  to  moramo  biti  duhovno  zreli,  najveci  deo čovečanstva nije  shvatio  upozoravajuće  reči  tih  velikana.  Neko  ko  je  video  njeno  delovanjekod  bolesnika  za  vreme  terapije  gladovanjem,  ne  može  a  da  ne  prizna  njeno postojanje i da je ističe.  Gospodin  Brojs  spada  u  taj  mali  broj  poznavalaca  bogatstava  medicine,  koji  se  pouzdao  u  tu  silu  i  koji  je  terapiju  gladovanjem,  onu  koju  je,  u  tridesetim  godinama,  stvorio  i  zastupao  dr  Oto  Buhinger  (Otto  Buchinger),  poboljšao  u  najšitem  mogućem

11 

smislu i učinio sve da je prilagodi našoj dadašnjoj civilizaciji. Mi danas grešimo utoliko  čto  se  još  uvek  čvrsto  držimo  Buhingerove  koncepcije  iz  onog  vremena,  prepisujemo  sokove, a samu terapiju ne kombinujemo sa odgovarajućim lekovitim biljem. Osim toga,  trajanje  terapije  gladovanja  protiv  raka,  kako  mi određujemo,  prekratko  je.  U  ovome  je  Brojs  uneo  nove  prave  momente  i  oplemenio  sadržaj  terapije  gladovanjem  protiv  raka.  Buhinger  je,  kao  što  znamo,  u  raku  uvek  gledao  kontraindikaciju  za  gladovanjem.  Gospodinu  Brojsu  se  mora  odati  veliko  priznanje  što  je  za  terapiju  gladovanjem  protiv  raka  preporučio  bolesnicima,  po  mogućnosti,  trajanje  od  42  dana  neprekidno.  Sanatorijumi u kojima se daju  terapije gladovanjem, uglavnom imaju terapije od najviše  21 dan. Moj pokojni kolega , dr Reling (Rohling) iz Mitenvalda (Mittenwald) bio je jedan  od  veoma  retkih  lekara  koji  su  se  osmelili  da  prepišu  gladovanje  od  70  dana.  Smetnja  ovako  dugom  gladovanju  najčešće  je  mogućnost  uzimanja  kratkoročne  terapije,  koju  bolesnici  većinom  žele  da  apsolviraju  ,  i  to  zato  što  nemaju  pojma  koliko  je,  u  stvari,  vremena potrebno telu da savlada neku tešku bolest.  Neke  Brojsove  ideje  iz  njegove  male  knjige  ''Rak,  leukemija  i  druge  prividno  neizlečive bolesti – izlečive prirodnim putem'', izgledaju mi, doduše, veoma optimistike,  naročito  lečenje  leukemije.  Ipak,  kao  lekar,  taj  predloženi  način  lečenja  nikad  ne  bih  odbacio i još uvek bih se radije služio njime, nego načinom lečenja, još uvek uobičajenim  u školskoj medicini, naročito kakav postoji već decenijama, sve u injekcijama. Gospodin  Isels  (Issels),  koji  se  svojevremeno  teko  uporno  borio  protiv  ovakvog  načina  lečenja,  izgubio  je ugled  i  ime;  o  njemu  danas  gotovo  više  niko  ne  govori.  Čak  ga  je  i štampa,  koja  ga  je  nekada  podizala  u  nebeasa,  spomenula  još  samo  jednom,  kad  je  sa  svojim  sportstim automobilom nastradao u Bavarskoj.  Brojsov  metod  lečenja  je  znatno  prirodniji  i  intenzivniji,  zaključujemo,  prateči  njegovo glasno  razmišljanje: ''Za  vreme  terapije gladovanjem telo  mora samo da pojede  tumor!''  Neko  kome  gladovanje  nije  strano,  odmah  shvata  suštinu,  jer  se  za  vreme  gladovanja telo oslobađa svega što mu ne pripada, pa tako, u stvarnosti, razdvaja sve što  je bolesno od zdravog, sve dok još telo raspolaže sopstvenim rezervama snage i bolesnik  gaji  jako  uverenje  o  postojanju  božanske  sile  lečenja  u  sebi.  Upravo  u  ovoj  poslednjoj  tački je presudan moment, koji se do sada mogao uzimati u obzir samo u ustanovama u  kojima nisu vladale predrasude.  Neko  ko  zanemari  ili  previdi  duševno­duhovnu  stranu  gladovanja,  neće  daleko  stići.  Za  svoju  42­dnevnu  terapiju  gladovanjem  Brojs  je  sastavio  jednu  mešavinu  sokova koja se uglavnom sastoji od cvekle, šargarepe, cvekle, rotkve i krompira. Upravo  ova poslednja komponenta se u organizovanim terapijama gladovanjem potpuno ignoriše,  zbog  svog  lošeg  ukusa.  Međutim,  sok  od  krompira  je  najbolje  moguće  bazno  sretstvo  koje, prirodno, baš kod teških oboljenja ima vrlo efikasno dejstvo.Brojs preporučuje, da u  međuvremenu pijemo čaj od krompirove ljuske, što ja smatram vrlo umesnim. Brojs već  za nekoliko dana pre stvarnog početka gladovanja propisuje  ¼ l mešavine sokova, kako  bi se bolesnik privikao na nju. Sa njime se slažem i po pitanju uzimanja tečnisti, koje je  inače  veoma  bogato.  Veoma  je  značajno  uključivanje  specijalnih  biljnih  čajeva,  koji  imaju  svojstvo  kojim  ponovo  dovode  u  red  poremećeni  sistem  razmene  materija,  metabolozam. Terapiju upotpunjuju specijalna mešavina za čaj za bubrege, iz žalfiju i čaj  od  zdravca  Brojs  takođe  preporučuje  i  čaj  od  nevena,  koji  je,  kao  što  znamo,  još  od

12 

davnina  poznat  kao  sretstvo  protiv  raka.  Brojs  u  vojoj  knjizi  daje  precizna  uputstva  o  načinu pripremanja čajeva.  Prema sopstvenim podacima,  Brojs sa svojom terapijom u obom trenitko  izlečio  je već preko 10.000 bolesnih od raka. On, sasvim ispravno, ozjavljuje da je uspeh izostao  ako  su  bolesnici  već  bili  lečeni  medicinskim  merama,  primili  zračenje  i  tečka  sretstva  protiv raka, kao endoksan itd. Taj podatak se stopostotno slaže sa mojim iskustvima – da  biološko način lečenja može imati uspeha samo ako čovekov imunolopki sistem i sistem  osbrane od bolesti nisu prethodno bili oštećeni teškim hemijskim sretstvima.  Brojs  veoma  često  podseća  da  je  tumor  samostalna  izraslina  i  da  njegove  ćelije  mogu da nestanu jedini gladovanjem uči nas da se telo u gladovanju oslobađa svega što  mu je strano, tj. svega što mu ne pripada. To je u svim godinama moga rada bilo i moje  shvatanje. U  ovoj  modifikovanoj,  današnjem  čoveku  prilagođenoj,  terapiji  po  Brojsu,  ja  vidim mogućnost lečenja bolesti od raka, ukoliko  oni pokažu hrabrost i snagu da izdrže  celu terapiju.  Za  vreme  jednog  tečaja  u  mestu  Bad  Zahsa  (Sachsa)  imao  sam  priliku  da  razgovaram sa  jednim bolesnikom od raka o Brojsovoj  terapiji,  koju je  bolesnik upravo  bio  priveo  kraju.  Po  njegovim  rečima,  ali  i  prema  službenom  atestu  lekara,  blesnik  se  potpuno  oslobodio  svog  karcinoma  na  krajnicima  i  ponovo  nadoknadio  svoj  veliki  gubitak težine. 

Važni čajevi za lečenje raka 
1.  ČAJ OD ŽALFIJE  Za ispiranje grla listovi žalfije treba da stoje 10 minuta u vrućoj vodi, dok se čaj  koji se pije mora kovati tačno tri minuta. Jednu od dve kašike žalfije staviti u ½ l ključale  vode i ostaviti da kuva tri minuta, a onda skloniti sa vatre. U žalfiji ima mnogo eteričnih  ulja, koja su veoma važna za ispiranje grla, ali ih u čaju za pijenje ne sme biti, pa se čaj  mora kovati tačno tri minuta. Posle tri minuta ulje je kuvanjem izčezlo, a u istom trenutku  oslobađa  se  jedan  veoma  važan  zivotni  ferment,  koji  je  od  presudnog  značaja  za  sve  žlezde,  kičmenu  moždinu  i  međupršljenske  diskove.  Zbog  toga  treba  celog  živita  svakodnrvno  piti  čaj  od  žalfije.  Neko  ko  uvek  pije  čaj  od  žalfije  teško  da  će  se  nekad  razboleti.  2.  ČAJ ZA BUBREGE  Moja  mešavina: preslica 15  g,  kopriva  10  g  (najbolje ona  sakupljena u  proleće),  troskot  8  g  i  kantarion  6  g.  Ta  količina  dovoljna  je  za  jednu  osobu  za  period  od  tri  nedelje. 1 prstovet mešavine treba da stoji 10 minuta u 1 šolji vruće vode, zatim procetiti  a  na  talog  od  čaja  još  jednom  sipati  dve  šolje  vruće  vode  i  kuvati  10  minuta,  potom  procediti i obe tečnosti izmešati.  Mnogi  će  pitati  zašto  baš  ovako  spravljati  čaj  za  bubrege?  U  čaju  za  bubrege  nalazi se 5 sastojaka koji se ne smeju kuvati, pošto se kuvanjem uništavaju. Tu je i šesta  materija, kremena kiselina, koju dobijamo kada talog od čaja kuvamo 10 minuta.  Čaj  za bubrege  sme  se piti  samo  tri  nedelje.  Hladan,  ujutru  na  tašte,  pre  ručka  i  uveče pre spavanja  po pola  šolje.  U  tom  periodu  zaboraviti  na  supe od  mesa,  goveđe  i  svinjsko meso!

13 

3.  ČAJ OD ZDRAVCA  Dnevno  piti  jednu  šolju  ovog  čaja,  gutljaj  po  gutljaj.  1  prstovet  čaja  ostaviti  da  stoji u jednoj šolji vruće vode 10 minuta.  4.  MEŠANI ČAJ  OD BOKVICE  Dodatno,  preporučujemo svima koji boluju od raka  sledeći čaj,  koji sadrži dosta  kalcijuma: ''muška'' i ''ženska'' bokvica, islantska mahovina, plućnjak, dobričica,divizma i  (ako se može nabaviti) čaj, čije je latinsko ime Muem Mutellina. Od mečavine tih čajeva  (na jednake delove) 1 prstovet ostaviti da odstoji 10 minuta u jednoj šolji vruće vode. Od  navedenih  biljaka  sve  ne  moraju  obavezno  biti  sadržane  u  pripremljenom  čaju.  Taj  čaj  bolesnik može piti koliko želi – što više to bolje. 

NAPOMENE 
Čaj  od  žalfije  smatram  najvažnijim  čajem od  svih  čajeva  i  njega bi  trebalo  piti  celog zivota. Nije uzalud jednom prilikom pisao jedan rimski naučnik: ''Zašto još umirati,  kad u bašti ima žalfije'', čime je, razume se, mislio – začto rano umirati!  Čaj za bubrege u svakoj bolesti treba uzimati za vreme od tri nedelje, pre svega  kod  svake  upale  i  pre  operacija.  Preventivno,  ova  tronedeljna  terapija  sa  čajem  za  bubrege  može  se  uzimati  tri  do  četiri  puta  u  godini,  ali  sa  prekidima  od  najmanje  dve  nedelje.  Čaj  od  zdravca  apsolutno  je  neophodan  kod  svih  vrsta  raka,naročito  ako  je  pacijent već bio zračen, jer u njemu ima izvesna količina radijuma.  Čaj grubo usitnjen = 1 prstovet, fino usitnjen = 1/2 kafene kašičice. 

Da li je rak izlečiv? 
Rak  kod  većine  ljudi  nastaje  zbog  određene sklonosti  ka  toj  bolesti  i  udruženog  dejstva  višestrukih  poremećaja  zdravlja,  koji  mogu  da  dovedu  do  te  bolesti.  Usled  višegodišnjeg  delovanja  čak  i  malih  količina  kancerogenih  materija,  mogu  da  nestupe  poremećaji  zdravstvenog stanja, ako  se ne uoče i  ne  leče,  mogu  izazvati neki od oblika  raka.  Materije  koje  mogu  da  izazovu  rak  mogu  na  više  načina  da  dođu  u  kontakt  sa  životnim namernicama konzervirenjem, bojenjem i visokim zagrevanjem.  Potrebno je obratiti pažnju na sledećih devet signala:  1.  2.  3.  4.  5.  6.  Opipljivi čvorovi i utvrdnuća, naročito na dojkama  Upadljive promene na bradavici dojke ili mladežu  Trajne promene u ponašanju creve ili bešike  Hronična promuklost ili kašalj  Teškoće sa gutanjem u starosti  Uporna krvarenja ili pojava sekreta ili krvi iz bilo kojegtelesnog otvora. Takođe i  krvarenja izvan perioda menstruacije  7.  Rane koje ne zaceljuju  8.  Otoci koji ne splašnjavaju  9.  Upadljivi gubitak težine

14 

Nijedan od ovih signala ne mora da znači rak. Šta više mnogo je verovatnije da te  promene  imaju neki drugi uzrok,  jer  je poznato da  se druge bolesti  javljaju neuloredivo  češće.  Međutim, kada neko kod sebe primeti neki od ovih signala, trebalo bi preventivno  – najbolje prvom mogućom prilikom, ta uzme moju ''totalnu terapiju''. 

Najčešće vrste raka 
Čest uzrok  nastajanja  prvenstveno  raka  grkljana  i  raka  pluća  je pušenje.  Kod  pušača  rak  pluća nadtaje 20 puta češće nego  kod  nepušača.  Zato  čuvaj  i  svoju decu od  pušenja.  Raj materice počinje bez bolova i bez ikakvog osečanja bolesti. Znaci nastajuceg  raka  mogu  biti:  neuredna  krvarenja,  naročito  za  vreme  klimakterijuma  i  po  završetku  menstruacije;  kod  mlađih  žena  krvarenja  između  menstrualnih perioda,  kao  i  kontaktna  krvarenja posle koitusa; krvarenja posle pražnjenja mokraće ili stolice  ili posle napornog  rada.  Rak  materice  prepušten  sebi  vodi  u  smrt.  On  se,  mešutim,  možeizlečiti  ako  se  odmah  po  pojavi  navedenih  simptoma  primeni  moja  ''totalna  terapija'',  uz  propisane  čajeve (vidi strana 16).  Vodi računa o urednom varenju. Nema razloga za strah od raka!  Rak  dojke  nastaje  prikriveno.  Čvorići,  tvrda  mesta  i  nabori  u  dojki  mogu  biti  znaci  početka raka. Bolovi  i čirevi  kod raka dojke pojavljuju se najčešće  tek  kad je  rak  već daleko odmakao 

SAVETI 
Ako  bolujete  od  bilo  kojeg  oblika  raka,  bez  obzira  na  način  lečenja  savetujem  sledeće:  Voditi računa o dovoljnoj količi fizičke aktivnosti.  Disati svež vazduh duboko i snažno.  Kloniti se zadimljenog i istrošenog vazduha.  Ne pušiti.  Dati prednost prirodnoj ishrani s puno prirodnih vitamina.  Izbegavati preterivanja u jelu.  Voditi računa o urednom varenju. 

Tumor – šta je to? 
Tumor je samostalna izraslina ili tvorevina, koja često nastaje zbog pritisaka. Kad,  naprimer,  neko  godinama  boluje  od  želuca,  pa  jela  najčešće  ostaju  satima,  nastaje  neuobičajen  i  dugotrajan  pritisak  na  žlezde  i  zidove  želuca,  što  može  da  izazove  rak  želuca. Pre više godina poznavao sam čoveka koji je od jutra do kasno uveče držao dugu  lulu uvek na  istoj  strani usta.  Tako  sam  jednom prilikom  rekao  njegovoj  ženi  da će  joj  muž  sigurno  dabiti  rak  usne.  Posle oko  deset  godina  ta  žena  me pozva  da  dođem  zbog  njenog  muža, na  šta sam  joj uzvratio pitanje: ''Zašto? Zar je dobio rak na usni?  '' Na to  pitanje žena je bila veoma začuđena, zapitavši: ''Šta, zar vi to znate?'' –  ''Da'', rekoh, ''to  sam  vam  nagovestio  pre  deset  godina''.  U  tom  trenutku  žena  se  setila  našeg  tadašnjeg  razgovora.

15 

Kad  sam  došao  njenoj  kući,  našao  sam  potvrdu  svoje  pretpostavke  pre  deset  godina. Donja usna podsećala je na pravu bradu, imala je oblik i izgled malog roja pčela.  Napomenuo bih s tim u vezi da je iz tog mesta na usni izlazila jedna tečnost – oko četiri  litra dnevno. Kapalo je celog dana. Lekar mu je pričvrstio jedan gumeni sud, radi merenja  količine izlučene tečnosti.  Zbog  neuobičajenog  pritiska  na  razločita  mesta  na  telu,  na  njima  se  tkivo  ne  hrani  krvlju,  pa počinje  da  odumire.  Međutim,  i  to  pritisnuto  mesto hoće da  živi,  pa se  brani  i  iz  svoje  okoline  crpe  ono  što  mu  nedostaje.  Tim  samostalnim  ''sisanjem'',  po  mome  mišljenju, nastaje  jedna  samostalna  tvorevina.  Ta  tvorevina  u  početku  se  razvija  veoma sporo pa i kako je već poznato, potrebno je da prođe deset i više godina dok ona  izneneda počne da buja i počne naglo da se širi, formirajući se u izraslinu koju nazivamo  rak.  Kada  do  toga  dođe,  vreme  je,  ali  još  ni  izdaleka  ne  prekasno,  da  se  uzme  moja  ''totalna  terapija''.  Ako  se  odmah  u  početku  u  tu  malu  i  bezopasnu  izraslinu  izvrši  bilo  kakvo  usecanje  ili  se po njoj  pritiska  (naprimer,  radi  pregleda),  ona  ''podivlja'';  rak  je  u  istom  trenutku  prešao  u  krv,  što  stvara  metastaze.  Prema  tome  je  bolje  ako  čvorić  ili  otvrdnuce ostavimo na miru. Međutim, kome to izaziva strah i želi da ide linijom potpune  sigurnosti, neka uzme moju ''totalnu terapiju''. Naime, kada govorimo o ovoj terapiji, pre  njenog nastanka razmišljao sam da bi taj tumor trebalo drugačije tretirati. O tome, kako bi  to  trebalo  da  izgleda,  često  sam  razmišljao.  Onda  sam  zaključio  da  bi  tu  možda  mogli  pomoći  sokovi  od  povrća.  Sastavio  sam  mečavinu  sokova  od  povrća,  koju  možete  upoznati  u  uvodu  za  moju  ''totalnu  terapiju''  (strana  16).  Svoju  terapiju  ovako  sam  zamislio: crveni sok od cvekle nesumnjivo je dobro sretstvo protiv raka, ali samo sa tim  sokom ne može se živeti. Tako sam, zbog karotina, dodao šargarepu, celer zbog fosfata,  jer se bez fosfata ne može živeti, kao i sakove od rotkve i krompira, za rad jetre. Od 1950.  godine  naovamo  sa  tom  terapijom  doprineo  sam  izlečenju  više hiljada  obolelih od  raka  najrazličitijih vrsta i leukemije, koji više nisu mogli biti operisani i od kojih su lekari digli  ruke, kao što možete videti iz pisama na početku knjige.  Pošto pročitate tekst moje ''totalne terapije'', možda ćete razmišljali onako kako su  razmišljali već mnogo stotina pacijenata, ali i mnogi lekari: ''Ne može se živeti ako se 42  dana  uzimaju  samo  sokovi''.  Pisali  su  mi  mnogi  lekari  koji  su  tvrdili  da  je  bez  masti  i  belančevina nemoguće dugo ževeti; da oni na sebe ne bi mogli preuzeti odgovornost da  osim sokova i čajeva, bolesnicima od raka ne daju ništa drugo za jelo. Davao sam uvek  isti odgovor, da odgovornost i ne mogu preuzeti, ako iz te sokove daju još nešto drugo za  jelo. Umrli su u svim slučajevima samo oni kojima je za jelo davano i nešto drugo. (Vidi  ''Totalna  terapija'').Stekao  sam  iskustvo  od  najmanje  hiljadu  slučajeva,  da  su  se  u  to  uverili lekari koji su sumnjali. Mnogi lekari su mojim pacijentima često govorili da oni to  nebi  bili  spremni  da  veruju  i  da  su  bili  iznenađeni,  a  potom  su  postali  vrlo  aktivni  zagovarači  tog  metoda  lečenja.  Svako  poštovanje  pred  tim  lekarima  objektivnog  posmatranja i suda!  Danas znam nešto više. Često mi je bilo zagonetno zašto su bolesnici od raka sa  samo jednim malim tumorom ili oni koji su bili operisani, a za vreme terapije nisu ništa  jeli,  terapiju  izdržali  na  jedvite  jade  ili  u  tome  nisu  uspevali.  S  tim  u  vezi,  evo  jednog  izveštaja: godine 1962. bio sam u podeti kod jedne žene koja je imala rak želuca, koja se  više nije mogla operisati . Punih šest nedelja ta žena nije praktično ništa jela niti pila, ali  je povraćala 4 do 5  l tečnosti dnevno. Razmišljaćete  –  to je  ipak nemoguće.  Rekao sam  tada da ta žena živi direktno od tumora. Ona je i danas živa, ima 87 godina, iako je imala

16 

otvoreni  rak  želuca.  Davao  sam  joj ujutru  i  uveče po  tri  kapi  tinkrure  trave  od  srca na  jezik, jer čaj od trave  od srca nije mogla da guta. Te kapi sam joj davao da bi se zatvorio  otvoreni  tumor,  što  mi  je  i  uspelo.  Već  trećeg  dana  žena  više  nije  povraćala  i  već  je  uspela  da  uzme  dve  supene  kašike  soka  od  povrća,  a  onda  svakoga  dana  pomalo  više.  Desetog dana reče joj njen lekar, koji je svakodnevno dolazio  ­  Vidim, nastupilo je uočljivo poboljšanje. Možete li možda da jedeta?  ­  Da.  ­  Stvarno, a šta?  ­  Samo sokove.  ­  I to vas drži, i ne morate da povraćate?  ­  Ne, reče, i tako je za vreme cele terapije trošila veoma malo sokova.  Meni je sada potpuno jasno zašto bolesnici od raka sa velikim tumorom najpre ne  uzimaju puno soka, samo minimum, a osim toga ne osećaju potrebu ni za kakvim jelom,  odnosno, nisu im potrebne belančevine. S druge strane, pacijenti sa samo malim tumorom  (dakle,  u  početnom  stadijumu),  teško  da  mogu  izdržati  samo  sa  sokovima  od  povrća  i  čajevima.  U  tom  slu;aju  bila  bi  dopuštena,  jednom  dnevno,  jedna  šolja  bistre  čorbe  od  luka,  jer  u  organizmu  ima  veoma  malo  tzv.  zamene  za  belančevine.  Isto  važi  i  za  operisane  od  raka,  kod  kojih  je  tumor  delimično  ili  potpuno  odstranjen,  pa  oni  nemaju  zamenu za belančevine.  Bruno  Fonarburg  (Vonarburg),  autor  knige  ''Gottes  Segen  in  der  Natur'',  ovako ocenjuje uspeh moje terapije:  ''Buduci  da  belančevine  doprinose  odvijanju  kancerogenog  procesa,  tj.  izopačivanju  telesnog  tkiva u  vidu  tumora i njegovom naglom uvećavanju, u  lečenju uz  pomoć terapije sokovima preseca se dovod belančevina spolja, što znači da se isključuju  u svakodnevnoj ishrani. Budući da bez te materije organizam ne može da zivi, krv, koja  je  gladna belančevin,  od tog  trenutka počinje  da  ''kreka''  u  telu sve  što  je suvišno  i  telu  strano, sve izrasline, nagomilane otpadne materije i bolesne otekline. To je operacija bez  skalpera, koju crvena telesna tečnost izvršava sama,  najfinije dozirano. Drugu prednost  vidim u činjenici da su biljni sokovi bolati mineralnim materijama. Dokazano je da je za  vreme  nastajanja  raka  poremećena  razmena  mineralnih  materija  u  ćelijama.  Sokovi  od  povrća, bolati mineralnim materimama, mogu povoljno da se odraze na taj poremećaj i da  ga  neutrališu.  Za  vreme  te  terapiuje  je,  razume  se,  izuzetno  važno  da  se  stolica  i  urin  dobro  eliminišu,  kako  se  razgradne  materije  ne  bi  dugo  zadržavale  u  organizmu  i  izazivale  pojave  trovanja.  Zahvaljujući  kombinaciji  sa  čajevima,  stimuliše  se  aktivnost  organa  za  izlučivanje,  pri  čemu  zdravac  podstiče  rad  bubrega  i  izlučivanje  toksičnih  materija,  zatim  (lat.)  Meum  Mutellina  čisti  krv,  žalfija  deluje  smirivanjem  upala  a  neven uklanja  tzv. viromikozu, odnosno, poremećaj disanja u  ćelijama  krvi.  Celokupnu  terapiju sokovima treba, prema tome, ocenjivati u ovom trostrukom kontekstu''.  Mogao bih još da dodam da su još mnogi drugi ljudi koji nisu bili bolesni od raka,  uzimali  moju  ''totalnu  terapiju'' –  bilo radi preventive ili  mršavljenja –  iako za to vreme  nisu  jeli  apsolutno  ništa  drugo;  da  su  se  za  vreme  terapije  izvanredno  osećali  i  bili  potpuno sposobni za svoj posao. Toje jedan od dokaza da je moguće živeti šest nedelja i  bez zamene za belančevine. 

Nekoliko primera:

17 

Godine  1950.  je  jedna  žena,  koja  je  dugo  patila  od  raka  na  dojci,  prva  na  sebi  primenila moju terapiju, uz potpun uspeh.  Ona  je i  danas zdrava (1980),  a  od  raka više  nema  traga  (vidi  pismo  u  početku  knjige).  Ovu  svoju  terapiju  pripremio  sam  još  deset  godina  pre  tog  slučaja,  ali  se  nisam  usuđivao  da  bilo  kojem  bolesniku  kažem  da  je  bolestan od raka. Međetim ta žena je to već dugo znala, jer su lekari već odavno hteli da  je operišu. Za operaciju nije mogla da se odluči, pošto joj je već majka bila operisana od  raka  na  dojci  i  odmah zatim  umrla.  Rekao  sam  joj  –  ako  već  znate  šta  imate,  imao  bih  jedan  metod,  koji  je  isproban  samo  u  slučajevima  raka  na  želucu.  Mogli  biste  da  ga  isprobate, jer vam  ionako neče škoditi. Tako je  ta žena uzela moju  terapiju,  koju u ono  vreme uopšte nije bilo lako uzimati, pošto nije bilo aparata za ceđenje sokova. Povrće se  moralo ribati na rendici i presovati uz pomoć lanene krpe i prese za pire­krompir. Ipak, ta  žena (M.N. iz Brudenca) posle 42 dana bila je izlečena, a tumora više nigde nije bilo.  Moj drugi slučaj: posle ove žene iz Bludenca, pozvali su me u dom jednog čoveka  u mestu  Gecis (Gotzis), koji je imao rak na želucu i bio u takvom stanju da se više nije  mogao podvrći operaciji. Nije više gajio nikakve nade u poboljšanje svog stanja. Na moju  preporuku,  taj  čovekje  uzeo  moju  ‘totalnu  terapiju',  posle  42  dana  ozdravio  i  umro  tek  1971. gpdine, u 80. godini života.  Istu terapiju preporučio sam i jednoj bolesnici iz istog mesta, koja je imala rak na  želucu i rak na debelim crevu. Ona je zajedno sa gore pomenutim čovekom, uzela moju  terapiju i izlečila se. Sa 80 godina još je bila aktivna kao likovni umetnik. 

Moja ''totalna terapija'' protiv raka 
U  okviru ove terapije ne sme  se ništa  jesti 42  dana, već  samo uzimati propisane  sokove  od  povrća  i  odgovarajuće  čajeve.  Sokovi  se  mogu  piti  onoliko  koliko  osećamo  glad, ali ne više od ½ l dnevno. Što manje to bolje.  Terapija se uzima najbilje sa samočeđenim sokovima, kako je to u daljem tekstu  opisano, ukoliko raspolažemo biološki gajenim povrćem. Ako to nije slučaj, potrebno je  nabaviti  biološki  čiste  sokove  povrča.  (''Biotta'',  gotovi  sokovi  po  mome  receptu,  sa  oznakom  ''Breuss­Gemusesaft'',  koji  se  mogu  nabaviti  u  Austriji,  Švajcarskoj  i  SR  Nemačkoj,  u  prodavnicama  sa  natpisom  ''Reformhous'',  kao  i  u  većem  broju  drugih  zemalja).  Moja mešavina: Potrebno je za datu količinu soka pripremiti 3/5 soka  od cvekle,  1/5 od šargarepe, 1/5 od celera uz nešto malo soka od  rotkve i jednog krompira veličine  jajeta. Primer: Uzeti 300g cvekle, 100g šangarepe i 100g korena celera i oko 30g rotkve  (sokovi).  Krompir  je  tu  veoma  važan,  naročito  ako  je  reč  o  raku  jetre.  Međutim,  ko ne  može  da  podnese  prisusrvo  krompira  u  soku,  može  da  uzima  po  jednu  šolju  čaja  od  krompirove ljudke  dnevno, koji se pije gutljaj po gotljaj. Uzeti šaku sirove krompirove  ljuske dnevno  i  kuvati u  količini  od  dve šolje  vode,  2  do 4  minuta.  Sve  povrće  cedi se  aparatom za ceđenje soka, a zatim se sok pasira kroz gustu cediljku za čaj ili lanenu krpu,  jer u ¼ l biće bar još jedna supena kašika taloga. Taj talog se kao prvo teško pije, a drugo,  može da posluži  i  kao hrana za rak.  Rak živi samo od čvrste hrane  koju čovek uzima u  sebe. Dakle, ako 42 dana pijemo sokove od povrća i čajeve, tumor se povlači, nestaje, a  sam pacijent može normalno da živi.  Iako pacijent za to vreme slabi 5 do 15 kg, on se izvanredno oseća. I ja sam sam  uzeo tu terapiju, pa mogu reći da nikada nisam toliko radio kao u tom periodu. Dobro je  ako  nekoliko  dana pre početka  ''totalne  terapije'',  uz  redovna  jela, pijemo oko  ¼  l  soka

18 

dnevno,  kako  bi  smo  se  navikli  na  sok.  Neophodno  za  život  je  1/8  do  ¼  l.  Može  se  uzimati  ½ l,  ali nije obavezno. Piti po  jednu kašiku, polako, ne gutati odmah, što znači,  sačekati da  se  sok  dobro  izmeša  s  pljuvačkom.  Dodatno  se,  s  vremena  na  vreme,  može  uzimati po jedan gutljaj rasola, koji će prijati pacijentu. 

Pravilna primena moje terapije protiv raka 
Neko ko pravilno primenjuje moju terapiju protiv raka (sa sakovima od povrća, uz  upotrebu  čajeva),  malo  će  gubiti  od  težine.  Prema  tome,  ovako  je  pravilno:  ujutru  najpre,  polako,  popiti  pola  šolje  čaja  za  bubrege.  30  do  60  minuta  kasnije  1  –  2  šolje  toplog  čaja  od  žalfije  sa  kantarionom,  nanom  i  matičnjakom.  Posle  sledećih  30  do  60  minuta  uzeti  mali  gutljaj  soka,  ali  ne  progutati  odmah,  što  znači  dobro  smešati  sa  pljuvačkom! Posle oko 15 do 30 minuta ponovo uzeti mali gutljaj soka od povrća, prema  osećanju  gladi.  U  toku  popodneva    sok  treba  tako  uzimati  samo  kada  za  njimosećamo  potrebu.  U  međuvremenu  ponovo  uzimati  čaj  od  žalfije,  koji  se  tadatakođe  može  piti  hladan i koliko želimo, ali sve čajeve za vreme terapije – bez šećera. U podne samo1/16 l  (pola  šolje)  čaja  za bubrege  a  tako  i  uveče,  pre  odlaskana  spavanje.  Čaj  za  bubrege  –  samo u prve tri sedmice! Popodne biće nam češće potreban po gutljaj soka. Može se piti  do ½ l  dnevno, ali to nije obavezno!  Što se tiče moje ''totalne terapije'' protiv raka i tzv. polovine terapije, moram  obavezno da napomenem da se sok od povrća po mome receptu, obavezno mora piti  zajedno sa navedenim vrstama čajeva i to uvek gutljaj po gutljaj, dobro smešano sa  pljuvačkom u ustima! Nikako samo sok!  Neophodno je, takođe, (bili da je pacijent primao zračenje ili ne), da svakodnevno  popije po šolju ohlađenog čaja od zdrvca, gutljaj po gutljaj. Crveni čaj od zdravca sadrži  nešto radijuma.  Uzimanjem  tih  malih  količina  hrane  gutljaj  po  gutljaj  (sak  i  čajevi),  prinudno  dolazi  do  dobrog  mešanja  (prožimanja)  s  pljuvačkom  u  ustima,  što  ujedno  predstavlja  krajnji minimum opterećenja za organe za varenje.  Za  vreme  terapije  u  većini  slučajeva  nije  potrebno  mirovanje  u  krevetu,  već  naprotiv,  treba  raditi,  da bismo  odvratili  misli  od  jela  i  bolesti.  Osim  čaja  za  bubrege  i  čaja od  žalfije  (strana  11)  trebalo bi  u  posebnim  slučajevima  (rak  na  više  mesta  u  telu)  piti dodatno i sledeće čajeve:  ZATVOR Ako zatvor stvara tegobe, mogu se primeniti klizme sa čajem od kamilice ili piti  blagi čaj za ćišćenje ili pak u debelo crevo uvući buter u čvrstom stanju.  Uz  terpiju  sa  sokovima  tako  se  stimuliše  sistem  vene  porte  (vena  portae),  da  mnogo  od  onoga  što  u  crevima  nije  za  bacanje,  teli  gotovo  100%  apsorbuje.  Tako  se  može  dogoditi  da  po  nekoliko  dana  uopšte  nemamo  stolicu,  ili  vrlo  malo,  a  da  ipak  nemamo nikakvih tegoba.  TUMOR U MOZGU  1 – 2 šolje čaja od matičnjaka dnevno, ohlađenog, gutljaj po gutljaj. Može se uzeti  bilo koja  vrsta  matičnjaka ili  viče vrsta mešano. Jedam prstovet čaja ostaviti da stoji 10  minuta u vrućoj vodi (1 šolja).

19 

RAK OČIJU  1 šolja čaja od trave vidac, ohlađen, gutljaj po gutljaj. 1 prstovet ostaviti da stoji  10 minuta u jednoj šolji vruće vode.  RAK NA DOJKAMA, JAJOVODIMA I MATERICI  Svakodnevno piti po 1 šolju čaja od mešavine brdske hajdučice i virka (virak), sa  žutom ili belom mrtvom koprivom, gutljaj po gutljaj. 1 prstovet brtske hajdučice ili virka,  same  ili pomešano, a  uz njih  i 1 prstovet  mrtve koprive, ostaviti da  stoji 10  minuta  u 1  šolji vruće vode.  RAK NEPCA, JEZIKA, VRATNIH ŽLEZDA I GRKLJANA  Čaj od bedrenike,  kao  i u  slučaju difterije  (strana  28), ali potrebno ga je uzimati  svih 42 dana. Sa kašikom čaja ispirati grlo, a onda ispljunuti. Sa drugom kašikom uraditi  isto. Sa trećom kašikom dobro ispirati, odnosno grgljati, a onda i popiti. To raditi često u  toku dana: 1 kafenu kašičicu korenja bedrenike kuvati tri minuta u 1 šolji vode.  RAK KOŽE  Ako  je  rak  prečnika  0,5  do  1,0  cm,  nekoliko  puta  preko  dana  blago  kvasiti  po  bolesnom mestu  svežim  sokom od  ruse (rosopas); naime, prilikom kidanja biljke,  iz nje  izlazi jedan žuti, gorki sok. Međutim, ako je površina veća, kvasiti precizno samo po ivici  do završetka zdrave kože. Zimi treba uzimati čaj od ruse za kvašenje ili pranje, ali samo  oko  rane:  1  prstovet  čaja  od  ruse  ostaviti  da  odstoji  10  minuta  u  1  šolji  vruće  vode.  Koristiti  ohlađen,  a  još  bolje  mlak.  Može  sa  koristiti  i  tinktura  načinjena  od  ruse.  Još  jednom skrećem pažnju: nikako ne nanositi na otvorene rane!!  RAK KOSTIJU I PLUĆA I T B C PLUĆA  Piti  mešani  čaj  od  bokvice  (str.11).  U  slučaju  TBC  pluća,  uz  gornji  čaj,  takođe  jednom dnevno, uzimati jednu kašičicu semena od širokolisne bokvice, sa nešto vode ili  čaja. U apotekama Austrijr poznato kao Flohsamen.  RAK JETRE  Uzimati  2  šolje  čaja  od  krompirove  ljuske  dnevno,  ohlađen  ili  topao,  gutljaj  po  gutljaj.  Šaku  sirove  ljuske  od  krompira  kuvati  2  do  4  minuta  u  2  šolje  vode.  Ako  pacijentu taj čaj prija, to je znak da je potreban jetri! Ako mu smeta njegov ukus nije ga  potrebno piti.  U  slučaju raka  jetre  trebalo  bi pripremati i obloge od listova kelja,  uz naknadno  utrljavanje maslinovog ulja ili kantariona spravljenog sa  maslinovim uljem. Ove obloge  takođe se preporučuju kod svih vrsta raka, a najbolje se primenjuju na leđima (krsta).  Evo kako se  radi –  uzeti tri lista  kelja, provlačoti  ih kroz toplu vodu da otpadne  prljavština. (Spoljašnji listovi su najbolji.) Listove valjati staklenom bocom sve dok se ne  isprave.  Za one koji neznaju kako se priprema oblog: vuneno ćebe ispresavijeno u dužinu  (širina oko 50 cm), položiti na krevet, na njega platnenu krpu širine 25 –  30 cm a na tu  krpu još jednu krpu sa izvaljanim listovima kelja. Položiti dva lista, jedan pored drugog i  jedan  odozgo.  Unutrašnje  strane  listova  staviti  zajedno  sa  krpom  na  leđa  ili  bolesno  mesto, prethodno lako namazano mlakim uljem, pa sa drugom platnenom krpom dobro i  čvrsto uviti, pa preko toga uviti i sa vunenim ćebetom. Takav oblog mora dobro i čvrsto

20 

da naleže, da ne može da isklizne, pošto treba da ostane preko noći. Ako takav oblog ne  naleže dobro i čvrsto pacijent bi imao osećaj hladnoće, pa bi mu čak bilo i hladno, što bi  bilo samo štetno. U takvom slučaju oblog bi trebalo odmah skinuti. Ujutru oblog skinuti i  mesto odmah isprati  toplom vodom i dobro obrisati. Zatim utrljati nešto (1 – 2 kašičice)  mlakog ulja na bolesno  mesto,  a zatim staviti  toplu krpu, koja se  može ponovo ukloniti  posle nekoliko minuta.  Pre  pripremanja  takvog  obloga  pacijentu  mora  da  bude  ugodno  toplo. To znači,  kratko  vreme  ležati  u  krevetu  dok  mu  postane  ugodno  toplo,  ili  ugrejati  sam  krevet.  Mazanje bolesnog mesta pre stavljanja obloga nije obavezno.  RAK ŽELUCA  Piti svakog dana, gurljaj po gutljaj, ohlađen, jednu šolju čaja od pelina ili kičice. 1  prstovet čaja ostaviti samo tri sekunde  u vrućoj vodi. Ako se radi o nekom nervoznom  oboljenju  zeluca,  piti  dodatno  i  po  šolju  čaja  od  odoljena  sa  pelinom:  pola  kašicice  mlevonog korenja odoljena kuvati tri munuta u 1 šolju vode, a zatim tako papravljen čaj  samo tri sekunde previvati preko 1 prstoveta pelina.  RAK SLEZINE I PANKREASA  Najmanje 1  l čaja od žalfije dnevno piti topao ili hladan. Preporučljive si i vruće  kratke obloge od trina, preslice ili ovsene slame. Trine samo ostaviti da stoje 10 minuta u  vrućoj vodi, preslicu ili ovsenu slamu staviti da kuvaju 10 minuta u 1 šolji vode. (Obloge  primeniti  samo  ako  se nešto  razumemo  u  pripremanje  obloga,  jer pogrešno napravljeno  veća je šteta od koristi.) Uputstvo za pripremanje obloga mogu se nači u knjigama autora  Sebastijana Knajpa (Kneipp).  RAK PROSTATE I MOŠNICA  Svakodnevno piti 2 šolje čaja od sitnocvetne svilovine, ohlađen, gutljaj po gutljaj.  1 prstovet čaja ostaviti sa stoji 10 minuta u 1 šolji vruće vode. 

Terapija protiv raka 
Ranije  sam  pisao  da  moju  ''totalnu  terapiju'' protiv  raka  treba  uzimati  samo pod  nadzorom lekara. To sam činio uglavnom zato da bi lekari tokom odvijanja terapije mogli  i trebalo da posmatraju zajedno sa mnom, ali i zbog krvnog pritiska , koko bi, ukoliko je  previsok, mogli da prepišu nešto za srce. Ipak, shvatio sam da veliki broj lekara ne želi da  čuje  za  narodnu  medicinu,  dakle  lečenje  prirodnim  sretstvima,  pacijenta  odvraćaju  od  moje  terapije, pa prepisuju  i  medikamente  koji  su uz  moju terapiju  apsolutno štetni.  Za  vreme terapije  nisu dozvoljeni ni injekcije ni  zračenje.  Doduše,  često nije dobro ako se  nešto radi iza leđa lekara, pošto bi ono, tobože, mogli biti zavedeni. Svakome prepuštam  da li će terapiju uimati pod nadzorom lekara ili ne. O tome, kako sami možemo odrediti  svoj krvni pritisak, čitati na 45. strani.  Moju 'totalnu terapiju' ne bi trebalo ili smelo uzimati odmah posle operacije, već  se mora čekati najmanje 2 do 5 meseci, prema tome kako se pacijent oseća. Za taj period  čekanja  treba sakodnevno piti 1/16 l do 1/8 l soka dnevno, a uz to jesti na primer: gustu  čorbu od ovsene prekrupe,  supu od povrća,  eventualno  meso od živine  ili teleće  meso i  druga laka jela (za one koji ne mogu bez mesa). Što se tiče uzimanja sokova od povrća ,  to  činiti  uvek  pre  obroka,  uz  propisane  čajeve,  čaj  od  žalfije  i  čaj  za  bubrege,  kao  za

21 

vreme  ''totalne  terapije''.  Prema  tome,  'totalnu  terapiju'  otpočeti  tek  kad  se  osećamo  dovoljno ojačani.  Posle  42­dnevne  terapije  ponovo  početi  polako  sa  jelom,  uz  minimum  soli,  najbolje  po nekom  od uputstava  za  biološku  ishranu  (primer:  ''Die  lebendige nahrung''/  ''Živete  bez bolesti'')  autora  E.  Gintera (Ernst  Gunter).  Navikavanje  na  redovnu  ishranu  posle  šest  nedelja  terapije  gladovanjem  treba  da  traje  otprilike  koliko  i  sam  period  gladovanja. U svakom slučaju i dalje, za period od dve do četiri nedelje, uzimati oko 1/16  l (pola šolje) soka od povrća, gutljaj po gutljaj. Da bismo se brže oporavili, imperativ je  izbegavanje svih oblika štetne hrane  (meso, beli šećer, beli hleb, a o alkoholu, duvanu i  crnoj kafi da i ne govorimo).  Moja  terapija  sa  sokovima  od  povrća  ne  samo  što  višestruko  pomaže  kod  raka,  nego i kod sledećih bolesti:  Artritis,  artroza  (upale  koje  razaraju  zglobove),  koksartroza  (oboljenje  zgloba  kuka), osteoporoza (gubljenje kalcijuma u kostima), spondilatroza (istrošenost pršljenova  u  grudnom  i  slabinskom  delu  kičme).  Kod  svih  ovih  oboljenja  ''totalnu  terapiju''  treba  uzimati samo tri nedelje, ali na potpuno isti način kao u slučaju raka i sa čajem od žalfije  i  čajem  za  bubrege.  (  Međutim  ako  je  uzimamo  42  dana,  terapija  ni  u  kom  slučaju  ne  škodi, pa bismo čak bili sigurni da smo oslobođeni od eventualno postojećih ćelija raka.)  Osim  toga  ,  bilo  bi  još  veoma  preporučljivi  svakog  trećeg  do  petog  dana,  kod  svih  pomenutih oboljenjasa zglobovima  izimati terapiju uz pune kupke, načinjene od preslice,  trina ili ovsene slame.  Želeo bih da napomenem da  moju  terapiju starije  osobe  lakše uzimaju, pošto im  gladovanje ne pada tako teško i njima ne treba toliko sretstava za vraćanje snage i ranije  težine.  Možda  je  već  više  hiljada  ljudi  dobro  podnelo  moju  42­dnevnu  terapiju  sa  sokovima,  a  da ništa drugo  nisu  jeli, ozdravili  su  i  to  većinom bez  recidiva.  Lično  sam  vodio  terapiju  protiv  raka  kod  oko  2000  osoba,  svima  govoreći:  ''Ako  imate  još  poznanika  ili  rođaka  koji  možda  imaju  rak,  molim,  preporučujte  moju  terapiju,  a  i  oni  neka to čine''. Jedan čovek mi je pričao da je uzimao terapiju tačno po mojim uputstvima,  pa  je  posle  nedelju  dana  ptimetio  da  mu  ona  koristi  na  dobro.  Odmah  je  terapiju  preporučio  sedam  drugih  bolesnika  od  raka  i  svi  su  ozdravili.  Molio  sam  za  dalje  preporuke, pošto su mnogi pacijenti dolazili izdaleka (Hamburg, Libek / Lubeck), iz cele  Nemačke,  Holandije,  Belgije,  Švajcerske,  Kanade,  SAD,  itd.).  Ljudima  sam  govorio da  treba da imaju na umu da svako nema mogućnost da tako daleko putuje. Moj cilj bio je i  jeste  da  pomognem  mnogim  bolesnima  od  raka  i  drugima  koji  su  prividno  neizlečivo  bolesni.  Godine 1950. doprineo sam izlečenju prve bolesnice od raka uz pomoč ove svoje  ''totalne terapije'' i do sada uzimamao u tretman i lečio takođe i rak dojke, tumore u glavi,  rak grkljana, rak na endokrinim žlezdama, rak u glavi, rak jetre, rak kostiju, rak debelog  creva itd., kao i pacijente koji su zbog zračenja imali velike opekotine na nozi.  Zato, oslobodite se tog velikog straha od kancerogenih oboljenja! Većina bolesnih  od raka, kao i drugi prividno neizlečivi bolesnici, leže na vodenim žilama (vidi: Vodene  žile).  U  teškim  slučajevima,  ono  leže  na  ukrštanju  vodenih  žila  pod  zemljom.  Najsigurnije  je dovesti stručnjaka za otkrivanje  vodenih žila, koji  može da  locira njihov  tok. Najbolje je, tada, pomeriti krevet ili premestiti se u drugi.

22 

Objašnjenje za moju totalnu terapiju protiv raka 
Dobijao  sam  često  i  mnogo  pitanja,  naprimer,  da  li  se  pored  moje  terapije  sa  sokovima od povrća  može jesti i nešto hleba,  meda, jaja  ili povrća.  Ili,  da li  bi se uz to  mogao piti  sak od  crnih  ribizli,  sok od malina  ili sok od bundeve. Osim toga,  mnoge  je  zanimalo,  da  li  se  uporedno  mogu  uzimati  i  medikamenti.  Ja  dobijam  takva  i  druga  pitanja.  Evo,  s  tim  u  vezi,  objašjenja:  u  mojoj  knjižici,  na  stranama  16  –  21  krajnje  precizno  je  opisana  moja  ''totalna  terapija'',  po  kojoj  se  42  dana  za  hranu  sme  uzimati  samo  mešavina  sokova  po  mome  receptu  i  odgovarajući  čajevi.  Možda  bi  još  bilo  dopušteno dodati malo soka od limuna, ali nikada sok od jabuka! Sveže isceđen sok od  jabuka mogao bi se povremeno uzimati sam, ali nikada umešan u druge sokove. Čaj od  žalfije  sa  kantarionom,  nanom  i  matičnjakom  može  se  piti  koliko želimo,  ali  samo  bez  šećera.  Ipak, bolje je ne jesti ništa! U slučaju nepridržavanja mojih uputstava, naprimer,  dodatnim uzimanjem druge hrane, uspeh bi se znatno odložio, pa bi čak bio i doveden u  pitanje.  Iz  navedenog  razloga  želeo  bih  da  naglasim  da  su  mi  moja  dugogodišnja  posmatranja  uvek  iznova  potvrđivala  da  do  tzv.  neuspeha  primene  moje  terapije  dolazi  uvek  kada  je  pacijent  ne  poštuje  striktno,  u  svim  tačkama  (sok  od  povrća,  čaj,  vodene  žile, itd.).  Po  mojoj  proceni,  oko  20.000  bolesnih  od  raka  i  drugih  prividno  neizlečivih  bolesnika ponovo je ozdravilo, zahvaljujući mojoj terapiji sa sokovima od povrća. Umrli  su samo oni koji su pored terapije primali medikamente koji razaraju ćelije, ili injekcije.  Uz primenu tih sredstava kojima se služi zvanična medicina ne uništavaju se samo ćelije  raka, nego, nažalost, i mnoge zdrave ćelije tela. Smatram da ćelije raka nisu bolesne  ćelije tela nego, upravo, ćelije koje pripadaju raku. Te ćelije žive samo od balasta koji  čovek unosi u sebe sa svojim jelima. Nasuprot tome, od samih sokova od povrća one ne  mogu živeti.  Tumor  je  samostalna  izraslina  i  proizvodi  samostalne  ćelije,  pa  prema  tome  rak  uopšte  i  nije  bolest.  Tumor  pritiska  ćelije  samog  tela;  to  kod  njih  izaziva  poremećaje  i  tako  nastaje  bolest.  Prema  tome  naš  je  zadatak  da  gladovanjem  sa  sokovima  uništimo  ćelije tumora. To je moje shvatanje: najbitnije je uspeh, koji je hiljadama puta potvrđen.  Šta  je  tumor  –  možemo  čitati u  ovoj  knjižici  na  13.  strani.  Zašto  takav  tumor  u  početku polako  raste,  a  pred  kraj  veoma  brzo,  ima  sledeće uzroke:  od  jedne  ćelije  raka  nastaju 2, od 2 – 4, od 4 – 8, od 8 – 16, itd. Kad jednom već moramo da kažemo da od  10.000 nastaje 20.000 ćelija, povećavanje tumora zaista se brzo događa, pa ipak  postoje  izgledi za poboljšanje stanja, odnosno izlečenje, sa mojom ''totalnom terapijom''.  Sa ovim malim izveštajem verujem da sam odgovorio i na pitanja mnogih lekara  koji su mi pisali i nisu verovali da se bez belančevina može živeti 42 dana.  NA  KRAJU,  ŽELEO  BIH  DA  POZOVEM  SVE  KOJI  SE  BAVE  MEDICINSKOM  NAUKOM  DA  NAUČNO  ISPITAJU  MOJE  USPEHE  U  LEČENJU  RAKA  I  DRUGIH  PRIVIDNO  NEIZLEČIVIH  BOLESTI  KAKO  BI,  ZAJEDNO  SA  MNOM, POMOGLI TIM NAPAĆENIM LJUDIMA.  Podsetite  se  samo  koliko  je,  i  kako  su  velika,  otkrića  koja  su  ostvarili  zvanično  nestručni  i  neakademski  obrazovani  ljudi,  jer  najvažnije  je,  u  krajnjoj  instanci,  uspeh  i  ono  što  koristi  čovečanstvu. To bi  nauka  trebalo  da prizna  i  ondsa  ako  je  to  za  nju  još  neobjašnjivo! Bez obzira od koga i odakle dolazi!

23 

Često  se  događa  da  se  određeni  predmet  naučno  istražuje,  a  postavljeni  cilj  ne  biva dostignut ni posle šezdeset i više godina. A onda se pojavi neki jednostavan i darovit  čovek iz naroda,  koji  je  možda  igrom  slučaja, našao ono pravo,  kao naprimer  u slučaju  lečenja  bolesti  od  raka,  itd.  Tada  nauka  i  školska  medicina  ne  mogu  samo  tako  da  ignorišu postignute uspehe i da čak ne pristaju da analiziraju i ispitaju predmetni metod.  Smatram  da  bi  u  ovom  slučaju  razlilite  institucije  i  sama  školska  medicina  trebalo  da  prihvate poziv i izvrže svoj deo posla.  Bio  bi  srećan  kada  bi  se  moja  ''totalna  terapija''  mogla  dalje  poboljšavatiu  kombinaciji sa drugim metodama lečenja raka. 

Još nekoliko važnih napomena uz moju terapiju: 
Mnogo kretanja na svežem vazduhu!  Naročito  bih  želeo  da  skrenem  pažnju  na  to,  da  terapiju  sa  sokovima od  povrća  možemo takođe primeniti i u sledećim slučajevima:  (1) Kao preventivnu terapiju protiv kanceroznih oboljenja  (2) Kao regenerativnu  terapiju za celo  telo:  1/8  do  ¼ l  dnevno,  uvek pre  jela po  nešto soka i uz to i čajeve (žalfija i čaj za bubrege).  (3) Kao teraiju za mršavljenje, u kojoj se ne mora trpeti glad i žeđ i bez ikakvih  negativnih posledica. Ako je moguće, 42 dana – kao kod raka.  (4) Kao prolećnu terapiju  (5) Za popravljnje krvne slike  (6) U slučaju bolesti zglobova, kao artritis, artroza, itd., u slučaju sa terapijom sa  kupkama (vidi stranu 31)  Pušači  bolesni  od  raka,  koji  se  ne  odreknu  pušenja  zauvek,  uzaludno  će  uzimati moju ''totalnu terapiju''!  U teškim slučajevima raka bi, ako je moguće, možda trebalo da sami spravljamo i  mešamo  sokove  od    biološki  gajenog  povrća.  Ipak,  dobro  paziti  na  ptavilno  doziranje  (vidi strana 16/17).  Ipak,  veoma  me  raduje  što  jedna  firma  proizvodi  sok  po  mome  receptu,  ''BIOTTA­Breuss­Gemusesaft'', od garantovano biološkog povrća, jer i u gradu i na selu  žive hiljade ljudi koji traže pomoć, a koji nemaju mogućnost da svakodnevno sami cede  sveže biološko povrće. Osim toga, postoje i periodi u kojima se sveže povrće i ne može  dobiti. 

LEUKEMIJA 
Dana  1. oktobra 1952. otkrio  sam da leukemija  ne  može da  bude  rak  krvi,  nego  samo raspadanje ćelija krvi, izazvano oboljenjem sistema vene porte. To oboljenje lako je  izlečivo, a time i tzv. leukemija. (Vidi, od strane 49 i dalje).  Dana 1. oktobra pozvan sam u dom jedne žene koja je bolovala od leukemije. Pre  nego što sam ušao u njenu bolesničku sobu, reče mi njen muž da ona ima leukemiju, da je  posetila sve lekare u krugu pd 200 km i da su joj svi potvrdili tu dijalnozu.  ­  Žašto si me onda pozvao? I ja znam da je leukemija neizlečiva.  ­  Ona, u stvari, ne zna od čega boluje, a mi hoćemo da joj ispunimo svaku želju  do njene smrti. Pošto  je čula  za tebe i  tražila  da dođeš, molim te da je  malo  utešiš.  ­  Ali, to je isto kao i lagati čoveka. 24 

Ušao sam u njenu sobu i izvršio iris­dojagnozu i to samo zatošto u nijednoj knjizi  ne  stoji  kako  se  u  očima  može  prepoznati  leukemija.  Kad  je  kod  nje  već  toliko  lekara  utvrdilo  leukemiju,  pomislih,  to  onda  mora  biti  tačno.  Mislio  sam  da  sam  zaključio  da  leukemija  ne  može  biti  rak  krvi,  nego  samo  raspadanje  ćelija  krvi,  prouzrokovano  oboljenjem sistema vene proarte. Tu bolest izaziva jedan oblik duševne depresije, što je  baš kod te žene bolo slučaj. Kad sam to ustanovio, znao sam šta treba činiti.  Rekao sam joj šta bih radio na njenom mestu, pa sam joj odmah pripremio kratak  o  oblog, pošto je već imala temperaturu 40  C.  ­  Mojoj ženi si sada toliko ispričao –  umeša se muž – da je ona poverovala da  će ozdraviti.  ­  Razume se, ona će ozdraviti.  On to ipak nije verovao, rekavši:  ­  Zar ti nisam rekao da smo obišli toliko lekara i da imamo klinički atest?  ­  Ako je i 100 lekara reklo da ona uskoro mora da umre, ja ti kažem da će ona  ozdraviti!  ­  Ali, Brojse?  ­  Znam tačno šta sad misliš, u stvari, smatraš da sam uobražen, ili čak i budala,  ali dragi Roberte, kod tvoje žene sam otkrio šta je leukemija u stvari i zato ona  u  mojim  očima  više  nije  opasna.  A  sada  mogu  i  da  vam  dam  savet,  da  sve  striktno radite onako kako bih ja postupio na vašem mestu.  ­  Dođi  ovamo,  i  uveri  se  u  leksikonu,  da  leukemiju  do  danas  još  niko  nije  izlečio.  ­  To je onda  i  više od 100  lekara.  Tboja žena će ozdraviti  i  vi sada morate da  uradite ono što bih ja uradio da sam na vašem mestu.  Otišao sam kući pa sam, radoznao, ite iste noći otvorio leksikon i čitao. Uskoro,  kad sam sve pročitao, više nisam verovao ni svom razumu. Posle nedelju dana više nisam  izdržao, pa sam se odvezao biciklom do nje i gle, ona zauzeta poslom i kaze mi da je već  4. dana po malo pomagala u kuhinji. Posle pet godina poginula je u saobraćajnoj nesreći.  Od  tada mi više nijedan oboleli od  leukemije nije umro, pod uslovom da  je umao  samo  leukemiju.  Pre  dve  godine  u  roku  od  10  meseci  kod  mene  je  na  savetovanju  bilo  28  bolesnih od leukemije i svi su, prosečno, posle šest dana, mogli da rade. Zato, nemojte se  više  bojati  te  bolesti,  jer  je  ona,  u  stvari,  oboljenje  sistema  vene  porte  a  i,  po  mome  mišljenju nije rak.  Tako je broj pacijenata bivao sve veći i veći, pa su me 28.7.1964. godine pozvali  u  sanatorijum  ''Marija  Fon Zig''  (Maria  von  Sieg)  u  mestu  Vigracbad  (Wigratzbad)  kod  Vngena  u  Algoju  (Wangen,  Allgau),  u  kojem  je  ležao  gospodin  Redler  (Radler),  brat  vlasnice  sanatorijuma,  oboleo  od  raka  na  debelom  crevu  i  tankom  crevu,  od  koga  su  lekari  već  bili  digli  ruke.  Hteli  su  još  da  ga  operišu  i  ugrade  mu  veštački  završetak  debelog  creva,  ali  uz  napomenu:  ''Ako  ga  operišemo,  uskoro  će  umreti,  a  ako  ga  ne  operišemo, takođe neće više moći duže da živi.''  Njegova  sestra  nije  htela  s  tim  da  se  pomiri,  nije  pristala  na  operaciju,  uzela  je  brata iz bolnice i prevezla ga kući. Svakim danom bivalo mu je sve lošije, pa su članovi  porodice pali u očajanje. Zahvaljujući određenom spletu okolnosti, saznali su za mene, pa  su me telefonski zamolili da odmah dođem.  Njegova  sestra mi  je  rekla  da  je  on  teško  oboleo  (sumnja  na  rak).  Ja  nisam  bio  voljan  da  idem,  ali  kad  mi  je  ona  kazala  da  njen  brat  ima  osmoro  dece,  od  kojih  je

25 

najmlađem tek dve godine, više nisam mogao da odbijem, pa sam narednog dana, 28. jula  1964. otišao tamo sa svojom suprugom. U 11.55 pregledao sam gospodina Redlera, koji  je  ležao  na  nosilima  u  kancelariji  i,  zahvaljujući  iris­dijagnozi,  ustanovio  da  im  rak  na  tankom  i  debelom  crevu,  na  šta  je  njegova  sestra  primetila:  ''Tako  znači  ista  dijagnoza  kao u u bolnici'', na šta su svi osam članova porodice zaplakali. Na to sam im rekao, da ne  bih  mogao  da  pomognem,  pred  pacijentom  bih  ćutao.  Osim  toga,  rekao  sam  im  da  pacijent ima izvanredno dobro srce i jaka pluća, da će lako izdržati moju terapiju i da će  sigurno moći opet da radi. Iz njegovog pisma u početku knjige možete videti šta je on po  završetku terapiije, sve mogao da radi. Dana 21. marta 1977. godine gospodin Rudleru je  bilo 77 godina i još je bio potpuno sposoban za rad.  Uz posredovanje gospodina Rudlera došlo mi je na savetovanje više hiljada ljudi  sa najrazličitijim bolestima.  Taka  već  mnogo  godina  gotovo  svakog dana primam  puno  bolesnih od raka, a i mnoge sa leukemijom. 

Kako se leči leukemija 
Prvo, treba razmotriti kakva je duševna patnja po sredi, pošto je već rečeno, zbog  duševne patnje depresije dolazi do otkazivanja funkcije sistema vene porte. Uzrok takve  depresije  često  može  biti  nešto  prosto,  malo,  što  pacijentu  često  nije  ni  poznato.  Zato,  dragi  oboleli  od  leukemije,  razmišljajte,  gde  bi  mogao  biti  uzročnik  i  nastojte  da  ga  otklonite duševnim opuštanjem. Kad to uradite, postignuto je već mnogo. 

TERAPIJA 
Svakodnevno piti ¼ l soka od povrća po mome receptu iz ''totalne terapije'' (ali ne  uzimati  ''totalnu  terapiju''!)  Uz  to  možete  piti  i  jesti  ono  što  je  korisno  i  što  vem  prija,  izuzev  masne  supe,  goveđeg  mesa  i  svinjskog  mesa  (najbolje  je  potpuno  bez  mesa,  šećera,  proizvoda  od  belog  brašna,  itd.)  Sok od povrća preko  dana  piti  samo  gutljaj po  gutljaj,  ali  najvažnije  je  kratko  pre  obroka.  Sistem  vene  porte  automatski  prima  te  koncentrovne vitamine, a takođe i ostale sastojke iz jela. Važno je takođe, obratiti veliku  pažnju  na strane 24  + 105 + 106  (čaj za bubrege, čaj od žalfije, podgrejana  jela, otrovi  protiv  moljaca,  itd.)  Svi  koji  uzimaju  ovu  terapiju  mogu  bez  daljnjeg  da,  kao  nekada,  ponovo rade več posle oko šest dana, pa makar im lekari davali i samo vrlo kratku šansu  za život.  Važno  je, razume  se,  najmanje 42  dana uzimati ¼  l  soka.  Ukoliko  su po sredi i  neke  druge  bolesti,  treba  ih  lečiti  paralelno,  onako  kako  je  za  svaku  pojedinačno  određeno  u  ovoj  knjizi.  Gotovo  neizlečivi  su  pacijenti  koji  ne  uspevaju  da  reše  svoje  njateže  duševne  konflikte.  Osim  toga,  veoma  je  važno  voditi  računa  da  u  kući  nema  sretstava protiv moljaca, sprejeva protim insekata, osveživača vazduha za WC, itd.). 

Zašto su, uprkos tačne dijagnoze i pravilnog lečenja,bolesti  često neizlečive 
Dana 24.  aprila 1944.  godine  kupio sam  knjigu  autora dr med. Otoa Virca  (Otto  Wirz),  pod  naslovom  ''Der  Krankheitsbefund  aus  der  Regenbogenhaut  der  Augen''  (Dijagnoza iz dušice očiju).  U  toj  knjizi  saznao  sam  zšto  često  bolesni  ljudi,  uz  tačnu  dijagnozu  i  pravilno  lečenje, ne  mogu da  se  izleče po 10,  20, 30, 40 i  biše  godina.  Dr Vire,  između ostalog,  piše da naftalin koji se mnogo koristi protiv moljaca i buba­švaba i veštački proizveden

26 

kamfor, sadrže arsenik (utvrđeno analizama) i da se udisajem njihovih isparenja izazivaju  najrazličitije bolesti. On piše dalje:  ''Ovaj otrov najpodliji je ubica čovečanstva; njegove  karakteristike  nikada  se  ne  gube  uz  dušice,  što  je  znak  da  je  to  trovanje  gotovo  neizlečivo''.  Evo  još  jednog  malog  isečka  iz  te  knjige:  ''U  jednom  čikaškom  listu  objavljen je sledeči izveštaj: šestorica brače ležali su u različitim periodima u jednom te  istom krevetu i svi su umrli u kratkim razmecima, jedan za drugim. Njihova jedina sestra,  koja im je vodila domaćinstvo, uhapšena je zbog ubistva trovanje i sedela u zatvoru već  devet meseci. U leševima je, doduše, otkriven arsenik, ali ne u količini na osnovu koje bi  se mogla podići optužnica za ubistvo trovanjem. Tada je advokat sestre zatražio analizu  unutrašnje sadrzine mandraca na kojem su ležala preminula braća, pa je otkrivena izvesna  količina  arsenika,  koji  je  fabrika  stavila  u  mandrac,  kao  zaštitu  od  moljaca.  Udisanjem  tog  otrovnog  gasa  nastupila  je  brza  smrt  svih  šertorice;  sestra  je  odmah  puštena  iz  zatvora!''  Na  osnovu  mojih  dugogodišnjih  iskustava  mogu  da  iznesem  još  znatno  više  i  uveren  sam da  se  gotovo  nijedna bočest ne  može  lečiti u stanu  u  kojem ima  tih  otrova,  kao naprimer, naftalin, sintetički kamfor, DDT, spej protiv insekata, prečistač vazduha za  WC, itd. 

Nekoliko primera iz mnogobrojnih iskustava 
Supruga jednog poznatog advokata došla je kod mene i zatražila da je pregledam.  Na  osnovu  iris­dijagnoze  ustanovio  sam  da  ima  teško  kožno  oboljenje.  Rekla  je  da,  upravo  zbog  toga  i  dolazi,  jer  je  od  te  bolesti  patila  već  42  godine.  Za  to  vreme  konsultovala  je  preko  200  lekara,  među  njima  više  od  100  dermatologa,  ali  do  tada  ni  jedan munut nije bilo poboljšanja. Na to dam je još neposrednije pregledao i ustanovio da  je  sve  bilo  snažno  trovanje  naftalinom  i  da  ona  udisanjem  tog  otrovnog  gasa  ni  sa  najboljim načinom lečenja prosto ne bi mogla da ozsravi. Na to mi je ona rekla:  ­  Dijagnoza sada više nije tačna, jer u stanu uopšte nemam naftalina.  ­  Da se kladimo u 300 DM da u stanu imate naftalin?!  ­  Tu opkladu ćete izgubiti gospodine Brojse!  ­  Neću izgubiti ja, nego vi!  ­  Ja  jam  potpuno  sama  u  stanu,  muž  mi  je  umro,  a  deca  već  imaju  svoje  porodice, pa bih već znala da li u stanu imam naftalin ili ne.  ­  Ja  to  ipak,  sigurno  znam,  jer  se  to  u  očima  moglo  videti  jasno,  kao  na  fotografiji.  Nameravao  sam  da  joj  preporučim  da  pije  jedan  čaj,  a  da  drugim  pere  bolesnu  kožu.  Ona  to nije  prihvatila,  rekavši  da  čaj  mogu  ja  sam da  pijem,  pa  reče ženi  koja  je  došla zajedno s njom:  ­  Hajde, idemo; još jednom sam uzaludno išla.  ­  Sutra ću doći k vama, pa ćete videti da ću naći naftalin, rekoh pre nego što su  otišle.  ­  Što se toga tiče, nije potrebno da dođete, jer bi to bilo uzaludno.  Sledećeg  dan  ujutru  ipak  sam  otišao.  Kad  mi  je  otvorila  vrata  i  ja  je  ljubazno  pozdravio, žena je odmah rekla:  ­  Znači, ipak ste došli, pa zar vam nisam rekla da ćete doći uzalud?  ­  To je sad nevažno, ali ja dolazim iz dvojakog razloga.  ­  I, to bi bilo?

27 

­  Prvo,  dolazim da vam pomognem,  a drugo, želeo  sam bih  sada da se uverim  da  li  sam  tako  loš  dijagnostičar  i  što  vam  stvarno  želim  dobro.  A  sad  me  pustite u stan, jer vam ništa neću ispreturati.  Na to me je pustila unutra. Jedva sam se našao u predsoblju, i već sam joj rekao:  ­  Hoćemo li da povisimo opkladu na 1000 DM?  Pogledala me ke zapaljeno, rekavši:  ­  Ako ste već osetili naftalin,opklada ne može da važi.  A ja sam ga stvarno već i našao. Žena je imala jedno veliko postoljeza sveće od  kovanog  gvožđa,  na  kojem  je  stajala  sveća  veličine  kao  litarska  boca.  Ta  sveća  je  bila  samo naftalin, skriven u obliku sveće.  ­  Šta sad kažete?  ­  Ipak sam izgubila.  Istog  trenutka postalaje brlo ljubazna. Rekla mi  je da je sveću dobila pre  mnogo  godina u Engleskoj i da je tada bila visoka preko metar i imala prečnik od 10 do15 cm.  Tu sveću je dobila s napomenom da će služiti kao lep ukras u stanu i da s njom, od tada  neće morati ništa da preduzima protiv moljaca i buba­švaba. U njenom stanu smrdelo je  na  naftalin  kao  u  kakvoj  komori  sa  otrovima.  Odmah  zatim  sveća  je  uklonjena  i  stan  pročišćen dimom  mirišljave  smole.  Žena  je  tada prihvatila  moj  savet, pila  čaj  i bolesna  mesta takođe prala čajem. Posle 14 dan bolest njene kože bila je izlečena.  Dragi  čitaoci,  zar  ovo  nije  dokaz  da  se,  kada  u  nekom  stanu  ima  ovog  otrova,  može  pomoći  tek  kad  se  otrov  do  poslednjeg  ostatka  odstrani  i  stan  pročisti  dimom  mirišljave smole?  Drugi primer: maja 1965. godine nalazio sam se u sanatorijumu ''Marija fon Zig''  u  Vigracbadu,  i  našao  se  u  razgovoru  sa  jednom  ženom,  koja  me  je upitala da  li se  još  može pomoći njenoj 12­godišnjoj kćerki koja je oslepela, jer je očni lekar rekao da je po  sredi  paraliza  očnog  nerva  i  da  tu  ne  može  da  pomogne  nikakva  operacija,  nikakva  terapija  i  nikakve  naočari.  Pošto  majka  sa  sobom  nije  dovela  kćerku,  izvršio  sam  iris­  dijagnozu kod majke i utvrdio da u stanu moraju imati jako mnogo naftalina, pa se zbog  toga njenoj  kćerki  nije  moglo pomoći.  Na  to  je njena  majka  rekla  da  naftalina  imaju  u  celoj  kuću,  u  svakoj  fioci.  Dao  sam  joj  uputstva  šta  u  takvom  slučaju  treba  činiti,  uveravajući joj da će njena kćerka, ako sve savesno uradi kako sam rekao i odstrani svaki  trag naftalina, posle tri nedelje ponovo moći normalno da gleda.  Posle tri nedelje ponovo sam se obreo u Vigracbadu, gde mi je ponovo prišla ona  majka  i  izvestila  me  je  da njena  kćerka  ponovo vidi  sasvim  normalno  kao  i  ranije,  bez  naočara.  Možete  zamisliti  kako  se  žena  radovala;  srećne  oči  te  majke  za  mene  su  bile  pravi doživljaj.  Posle  toga  sam  joj  rekao:  ''Sada  osmah  idite očnom lekaru  vaše  kćeri.  Naglasite  mu da vaša kćerka zaista nikada ne bi progledala da taj otrov nije bio odstranjen, a dajte  mu i moj recept, kako bi mogao pomoći i drugim pacijentima sa sličnim problemima.'' O  tome, kako se paraliza oćnog nerva, a i drugi paralizovani delovi tela ćesto mogu lečiti,  čitajte u tekstu pod naslovom ''Visok krvni pritisak'' (gimnastika disanja), strana 34.  Treći,  drastičan  slučaj:  jedna  žena  iz  Hamburga,  koja  je  izvesno  vreme  živela  ovde u Bludencu, došla je kod mene sa teškim kožnim oboljenjem, moleći za dobar savet.  Iznela  mi  je  da  već  tri  godine  ima  velike  i  brojne  vodene  plikove  –  pet dana na  desnoj  nadkolenici, pet na levoj nadkolenici, pet dana na trbuhu sve do vrata, pet dana na leđima  i zadnjoj strani ruku, zatim ponovo na desnoj natkolenici, itd. Ravnomerno kao na satu.

28 

Kaže da je tri dana imala samo male akne, a već četvrtog dana te velike vodene plikove  (uvek po 80 plikova i više). Kad su već bili puni do pucanja , morala je sve da ih rasprska  gnječanjem, jer stalno štipanje i peckanje više nije mogla da izdrži. Petog dana je sve bilo  suvo i zaraslo, a već narednog dana sve bi počinjalo ispoćetka. Na to sam je pitao – zašto  niste išli lekaru.  ­  Ja sam iz Hamburga i priznajem samo homeopatiju i prirodne metode lečenja,  a drugim lekarima ne želim da idem.  ­  Dobro, a zašto ne, naši lekari su takođe dobri – ali ništa nije pomoglo.  ­  Jedan  naš  prijatelj  pričao  nam  je  o  vašim  ispesima  u  lečenju,  gospodine  Brojse, i najtoplije mi vas je preporučio. Močom vas, pomozite mi. Napravio  sam iris dijagnozu i utvrdio da je sve samo trovanje naftalinom.  ­  Kad sam joj rekao, navrle su joj suze na oči, pa je rekla:  ­  Znači, sada ću ipak ozdraviti.  ­  Zašto to zaključujete?  ­  Moj otac je apotekar u jednom homeopatskoj apoteci i on mi je svojevremeno  rekao:  ''Ako  u  stanu  nađem  naftalin,  sintetički  kamfor,  DDT ili  slično protiv  moljaca  i  buba­švaba,  više  ne  živimo  zajedno,  ili  je  to  ubistvo  s  predumišljajem''.  Kasnije  sam  se  udala  i  u  jednom  bombardovanju  za  jednu  noć  izgubili  smo  sve  što  smo  imali.  Sada  sam  ponovo  nešto  uspela  da  napapirčim, a da moljci i buba­švabe nigde u odeću ne bi dospeli, svuda sam  stavljala naftalin, zaboravivši očeve reči.  Posle razgovora sa mnom odstrašeno je sve što je imala od tih otrova, a svakih 14  dana stan se pročišćavao mirišljavom smolom. Žena je pola čaj za bubrege, kako sam je  uoutio, a jednim drugim čajemprala je kožu. Po sle tri nedelje podpuno je ozdravila. 

Mnoge prividno neizlečive bolesti – izlečive! 
Koliko znam, postoji preko 10.000 kožnih bolesti, a nema tog lekara koji bi ih sve  poznavao. Bolest je često neizlečiva jer se neznaod čega pacijent boluje, da li je u pitanju  kožnabolest ili nešto drugo. U redu, bilo da bolest poznajemo ili ne, trebalo bi uvek, kao i  kod svih drugih bolesti, u početku tri nedelje piti čaj za bubrege, a čaj od žalfije i onako  celog  života.  Kad  je  krvni  pritisak  dovoljno  visok,  za  čišćenje  krvi  uzimati  jaš  tri  puta  dnevno po jednu kašičicu pivarskog ili pekarskog kvasca. Koža se pere čajem od žalfije,  koji  je  odstajao  10  minuta  u  vrućoj  vodi.  Još  bolje  su  stabljike  žalfije,  koje,  međutim,  treba  kuvati  tri  minuta.  Važno  je  da  se  uvek  za  pranje  koriste  četiri  krpe.Tada  prati  jednom starom krpe, okrenuti i ponovo prati; pa tu inficiranu krpu staviti u stranu, oprati  ruke u toploj vodi sapunom (jer su i ruke inficirane prvim pranjem). Zatim čistim rukama  uzeti drugu krpu, postupiti  kao  sa prvom, ponovo na  isti način oprati  ruke  i opet čistim  rukama  uzeti  treću  krpu  i  prati  kao  i  sa  prve  dve.  Još  jednom  oprati  ruke,  pre  četrvtog  pranja.  Posle  poslednjeg  pranja  ne  brisati!  Kad  se  koža  osuši,  obavezno  obući  sveže  rublje, svežu pižamu/spavaćicu i promeniti posteljinu. Kod ovakvog pranja prva krpa  je  jako  inficirana,  druga  manje,  treća  još  manje  a  četvrta  gotovo nije  inficirana.  Isto  se  može uraditi i sa uvarkom od preslice.Ta pranja se mogu vršiti i dva puta dnevno, ali tada  i dva puta oblačiti čisto rublje.  Četiri krpe potrebno je, na primer, za površinu jedne ruke. Ako je kožna bočest na  obema  rukama,  treba  već  osam  krpa.  Ako  isto  imamo  na  više  mestana  telu,  treba  nam  odgovarajuće veći broj krpa. Događa se da treba i do 28 krpa.

29 

Kod  peruti  na  glavi  ili  drugih  oboljenja  kože  glave,  druga  osoba  (po  mogućućnosti)  izliva  pacijentu  malo  čaja  na  glavu  i  pere  je  rukama.  Posle  kratkog  vremenaponovo se doliva, i tako oko deset puta. Na kraju samo blago obrisati. Pranja se  mogu raditi i sa toplim i sa hladnim čajem.  Vlažna perut često se može iznenađujuće brzo lečiti sa oblozima od listova kelja  ili  kupusa,  prema  knjižici  ''Von  der  wunderbaren  Heilwirkung  des  Kohlblattes''  (o  zadivljujućim  lekovitim  svojstvima  kelja),  autura  Camille  Droz.  Od  kupusastih  biljaka,  kelj  je  u  tom  slučaju  najbolji.  Listovi  moraju  da  neležu  dobro,  čvrsto  i  toplo  u  samom  oblogu. Ako listovi ne naležu čvrsto na telo, pacijent se ne oseća dobro! Listove moramo  staklenom bocom valjati sve dok se rebra ne spljošte. Lostovi kelja deluju dvostruko , ako  istovremeno pijemo čaj za bubrege.  Oblogom sa listovima kelja možemo lečiti i mnoge druge bolesti. Naprimer, jedna  o  23­godišnja  žena  imala  je  tuberkuloznu  upalu  porebrice,  sa  temperaturom  41  C.  Od  lekara više nije očekivala olakšanje. Tako sam je uputio da pravi obloge sa keljom; koje  će  ostavljati  preko  noći.  Ujutru  su  skinuti  listovi,  koji  su  bili  potpuno  crni  i  masni,  zaudarajući  kao  kuga.Posle  jednog  pranja  toplom  vodom obnovljen  je oblog  sa  keljom,  itd. svakih 12 sati. Koa što sam joj predskazao, već posle prvog obloga dobila je zatvoren  osip, 20 X 20 sm.Četvrtog dana došla je majka i bila preneražena, videći jak osip i upitala  da  li se oblozi  smeju  i salje  stavljati.  Rekao sam  joj  da bi  bilo  pogrešno  alo  bi  se  sada  prestalo,  jer  bi  se  u  tom  slučaju  bolest  vratila  (recidiv),  budući  da  je  osip,  zapravo,  reakcija. Posle tri nedelje koža joj je ponovo bila čista, a žena potpuno izlečena od svoje  bolesti. 

Postoje li uobraženi bolesnici? 
Po  mome  mišljeniju  –  postoje,  ali  je  od  100  tobožnjih  uobraženih  bolesnika  sigurno  je  to  samo  jedan,  a  ne  da,  kako  mnogi  misle,  50  %  svih  pacijenata  samo  uobražavaju bolest. U tu teoriju veruju čak i neki čekari. Međutim,Šta sve mora da prođe  i doživi pacijent  koji je  stvarno bolestan, a neko u  to sumnja,  jasno  će  vam reći sledeći  izveštaj.  Osam godina morao sam da povraćam sve što sam jeo i pio. Ako sam jeo,dobijao  sam bolove os kojih se čovek raspamećuje, a ako nisam ništa jeo, mislio sam da ću ubrzo  umreti od gladi. Povraćao sam najčešće u ponoć. Ležao sam u bolnici kad mi je načelnik  odeljana rekao da imam puno žučnih kamenova, u šta apsolutno nisam verovao, pa sam  zatražio da mi, umesro žuči operišu želudac.Načelnik je rekao da je on u pravu i operisao  mi  je  žuč,  ali  kamenova  nije  bilo,  već  mi  je  žušna  kesica,  navodno,  bila  prelomljena  (oštro savijena), kako mi je rekao posle operacije, pa je zato odstranjena.Posle operacije  stanje je bilo  još gore  jer  je,posle jedne  ranije operacije bruha želudačnog zida, želudac  bio  srastao.Tako  sam  posle  dve  godine  bio  operisan  od  tobožnjeg  raka  želuca,  jer  je  rengenolog to bio ustanovio. Međutim, ja nisam imao rak, jer je želudac, kako sam većć  spomenuo, bio srastao zbog jedne ranije operacije. Hirurg mi je odmah potom pregledao  creba  i  ni  tu  ništa  nije  našao,  pa  samtako  proglašen  za  uobražeenog  bolesnika.  Zbog  pregleda creva došlo je do poremećaja položaja creva, pa mi je posle sledeće dve godine  odstranjen i komad zdravog, silaznog dela debelog creva.  Posle naredne dve godine više nisam mogao da izdržim, pa sam ponovo morao u  bolnicu.  Znači,  u  međuvremenu  je  prošlo  osam  godina,  a  ja  nijednom  nisam  bio  bez  bolova,  još  uvek  sam  sve  povraćao.  A  sada  dobro  pazite  šta  se  dogodilo.  Ležao  sam  u

30 

krevetu već 14 dana, s najvećim mogućim bolovima; u ponoć sve povraćajući kao i uvek,  a ujutru su usta i jezik većinom bili punikrvi,, jer je povraćano vilo ljuto kao špiritus, pa  zato nisam mogao dd govorim. Svakoga jutra dolazila su dva lekara – asistenta, rugajući  se:  ''Dobro  jutro,  narodni  lekar,  drugima  pomaže,  asam  sebi  ne  može  pomoći''.  Nisam  mogao da odgovorim jer sam prosto imao velike bolove u ustima. Budući da sam jednom  upak hteo da govorim, jednom prilikom sam ceo dan preskočio sva jela. Narednog dana  došla  su  ta  dva  lekara, ponovo  da  istim  pozdravom,  ali  tada  sam  im dao  pravi  odlovor.  Rekao sam im:  ­  Vi govorite kao deca bez razuma.  ­  Šta kažete?, reče jedan od njih.  ­  Da,kao deca.  ­  Šta, ponovite?  ­  Da,  još  sto  puta,  jer  vi  zurite  u  krucifiks  (raspeće);  Hristu  na  krstu  ljudi  su  uputili te  iste reči pre više od 1900 godina,  a  vi ih oponašate kao mala deca.  To od čega ja patim tako je jednostavno, da se ne mora biti ni lekar ni narodni  lekar, da bi se ustanovilo pta ne valja. Kad već ništa drugo ne uspeva znajte da  mi je želudac srastao, a tu pomaže jedino operacija.  ­  Pa, vi oupšte više i nemate želudac, jer je vama želudac već operisan.  ­  Da, ali samo na papiru!  ­  Pačijent  često  dobije  lažnu  informaciju,  ali  mi  imamo  izveštaj  od  zdravstvenog osiguranja. – Tada sam im još jednom pružio uverenje baš kao i  oni.  ­  Ali ja tačno znam šta o meni mislite, naime, da bolest samo uobražavam, jer  mi je ''lekar poverenja'' već jesnom rekao da treba da uobrazim da sam zdrav,  pa će tako i biti. Odgovorio sam mu: ''Autosugestija ima svoje granice, jer kad  nekome amputirate ruku, on sebi može i hiljadu puta da uobrazi da je još ima ;  ako samo pogleda na sebe videće da to nije istina, a upravo je tako kad je neko  stvarno bolestan.'' Tada sam upitao ta dva lekara:  ­  Znate li koliko je sedimentacija kod uobraženog bolesnika, na šta nisam dobio  odgovor. Na to sam im rekao:  ­  Nula do tri, jer je on, ustvari, zdrav, ali kod mene je sedimentacija – 84, pa bih  vas pitao, zašto se radi sedimentacija, ako se iz nje ništa ne može zakljućiti? –  Potom sam im objasnio kako se postupa sa uobraženim bolesnicima, na šta su  oni  ostali  duboko  iznenađeni.  Usvakom  slučaju  nikako  sa  podsmehom.  Na  kraju tog razgovora bili su veoma ljubazni, priznali su svoje greške i dodali da  su  u  tom  razgovoru,  zapravo,  mnogo  naučili,  pa  su  o  svemu  mnogo  naučili,  koji mi je bio naklonjen. On je zatražio za mene rangenski snimak. Rezultat –  želudac sam  još uvek  imao, pa  sam posle  snimanja  bio i operisan.  |eludac  je  bio odstranjen, jer je bio srastao, kako sam sve njih uveravao. Posle operacije  u moju sobu je došlo devet lekara, pa im je načelnik rekao: ''Gospodine Brojs,  šta  da  vam  kažemo,  šta  ste  sve  preživeli  ovih  godina?  Samo  ste  vi  bili  u  pravu.'' To priznanje veoma me je obradovalo. Bilo je to 1956. godine.  Ovo sam napisao samo zbog  lekara,  kako bi na  tom primeru videlišta čovek  sve  može  da  preživi  kad  dijagnoza  nije  tačna  i  kad  lekari  tada  još  tvrde  da  pacijent  samo  uobražava bolest. K tome dolazi još duševni bol, kada pacijent primeti kako nas ljudi oko

31 

nas  iskosa  gledaju,  a  tu  je  još  i  materijalna  šteta,  nepotrebno  visokitroškovi  za  zdravstveno osiguranje itd.  Vama, poštovani lekari mogu samo da poručim da dobro promislite pre nego što  nekoga  proglasite  uobraženim  bolesnikom,  jer  je  uvek  u  pitanju  nečija  sudbina.  Uobraženo  bolestan,  takođe  je  bolest.  Nadam  se  da  svojim  izlaganjem  nikoga  nisam  povredio, jer svaki čovek može da greši. Niko ne svetu nije nepogrešiv. 

Pojedinačne bolesti  Agofobija (strah od prelaska preko puta) 
Kad neko pati od ove bolesti, kod njega je prisutan veliki nedostatak fosfora. Da  bi se fosfor uneo u telo, trebalo bi jesti puno salate od celera i mnogo jagoda (marmelade  od jagoda). Šumske jagode imaju više fosfora od baštenskih. Celer ima najviše fosfora od  svih biljaka i treba ga  jesti sirov. Nariban, sa  limunovom kiselinom i  uljem.  Ko nerado  jede sirovu salatu od celera, može da ga kuva, ali bi zato morao da pije vodu od celera,  pošto je u njoj sadržan fosfor iz celerovog korena.  Kome pretstoje važni ispiti, neka tri nedelje ranije unosi što više biljnog fosfora sa  hranom, pa će ih lakše položiti. Deca koja jedu mnogo jagoda, lako uče.  Ko pati od groznice, ne bi trebalo da jede jagode. 

Angina 
Protiv angine (bolova prilikom gutanja) grgljati nsizmrnično sa čajem od žalfije i  čajem od bedrenike. Sa prvom kašikom jako grgljati i progutati (kao u slučaju difterije).  Žalfija  u  tom  slučaju  staviti  da  stoji  10  minuta  u  vrućoj  vodi.  Jednu  kašiku  mlevenog  korenja bedrenike kuvati tri minuta u ¼ l vode.  U slučaju teške, gnojave angine, sa visokom temperaturom (streptokokna angina),  treba otiči lekaru zbog mogućih kasnijih posledica.  Najdelotvorniji su krompirovi oblozi oko vrata. Tri krompira veličine jajeta kuvati  u  vodi  dok ne  omekšaju,  položiti  iz  na  krpu,  uviti  i  zgnječiti.  To  zatim,  što  je  moguće  toplije , staviti oko vrata, preko toga uvezati šal, na glavu staviti vunenu krpu i ležati na  leđima  dobro  pokriven  u  krevetu.  Važno  je  da  su  pazuha  dobro  pokrivena  i  ruke  pod  pokrivačem.  Taj  oblog  sa  krompirom  ostaviti  1  do  2  sata,  a  ako  pacijent  zaspi  –  do  buđenja. 

Anemija (slabokrvnost) 
Protiv  anemije  pije  se  oko  tri  šolje čaja  od  žarne  koprive na  dan.  Piti  gutljaj po  gutljaj, topao ili ohlađen. 1 – 3 prstovet koprive ostaviti da stoji 10 minuta u vrućoj vodi.  Zatim jesti i samu koprivu, pripremljenu kao što se priprema spanać. Kopriva ima znatno  veći sadržaj gvožđa od baštenskog spanaća. Ko nije šećeraš trebalo bi, dodatno, jednom  na dan da uzima kašičicu pčelinjeg meda,rastvorenog u mlakom mleku ili čaju.  Osim  taga,uzimati  1/8  l  soka  od  moje  mešavine  za  ''totalnu  terapiju''.  Ko  želi,  može  da  pije  i  više.  Uvek pre  jela  od  tog  soka  uzimati po  nekoliko  kašika.  Uz  to  treba  raditi  gimnastiku  disanja,  kao  kod  hipertenzije.  Dugim  izdisanjem  se  pluća  potpuno  izprazne,  a  ako  tada  vrlo  duboko  udahnemo,  svež  kiseonik  dolazi  i  u  poslednji  ugao  pluća. Kiseonik je prenosilac crvenih krvnih zrnaca.

32 

Recepti za obnavljanje krvi, preporučljiv u slučaju anemije:  Staviti  81  sušenu  kašiku u  blago  crveno  vino.  Vina  naliti  koliko  je  potrebno  da  kruške ogreznu; sve da stoji 10 dana na toplom mestu (po mogućnosti, na suncu) a tada  ovako početi lečenje:  Prvog dana pojesti ujutru jednu krušku. Drugog dana ujutru i u podne po jednu.  Trećeg dana ujutru, podne i uveče po jednu. Četvrtog dana ujutru dve, u podne i uveče  po jednu. Petog dana ujutru i u podne po dve, i uveče jednu. Šestog dana tri puta po dve.  Sedmog dana ujutru tri, u podne i uveče po dve. dana ujutru i u podne potri, uveče dve.  Devetog dana tri puta po tri.  Od  desetog  dana  opet  svakog  svakog  dana  po  jednu  krušku  manje.  Znači,  desetog dana kao osmog, jedanaestog dana kao sedmog, itd. Uz to treba odlivati vino da  ga ima da kruške ostanu pokrivene. Ali vino ne piti. 

Gubitak apetita 
U slučaju gubitka apetita događa se da telo duže vreme gotovo i nema potrebe za  hranom, što je kod dece čest slučaj. Tada je potpuno pogrešno jesti protiv svoje volje, ili  čak prisiljavati dete da jede. Apetit tada većinom dolazi sam od sebe. Ako takvom detetu  pa  i  odrasloj  osobi,  osam  dana  dajemo po  jednu  do  tri  šolje od  (lat.)  Meum  Mutellina,  tada gotovo da više neće biti problema sa  apetitom. Postoje  ljudi  kod  kojih sistem vene  porte  prima sva  jela  u  telo,  pa  ne  moraju  puno  da  jedu.  Kod duševno obolelih  funkcija  sistema  vene  porte  je  poremećena,  pa  zato  imaju  preterano  izražen  apetit.  Sistem  vene  porte  ima  zadatak  da  prihvata  hranu  iz  želuca  i  creva  u  telo.  Sistem  vene  porte  mogli  bismo uporediti sa usisnim sistemom kapilara korena drveta. 

Artitis (zakrečenje arterija) 
Artitis  je  većinom  prisutan  samo  tamo  gde  se  u  stanu  nalaze  otrovi,  na  primer,  sretstvo  protiv  moljaca),  pa  prvenstveno  treba  otstraniti  otrov.  Tretman  je  tada  isti  kao  kod  reume.  Ako  je  problem  u  kolenima,  preporučuje  se  sledeće:  često  u  toku  dana,  sa  krutum nogama – dakle bez savijanja kolena –  naizmenično snažno  ''nagaziti''  na jednu,  pa  na  drugu  nogu.  Ako  su  u  pitanju  zglobovi  ruku,  gurati  ih  u  podlakticu  kao  kad  udaramao,  takođe  češće  u  danu.  Preporučuje  se  i  tri  nedelje  terapije  sa  sokovima  od  povrća str. 41. 

Artroza(degenerativne promene zglobova) 
Kod  artroze  tretman  je  kao  kod  artritisa.  Osim  toga,  još  je  veoma  delotvorno  svakoga dana uzimati 1 – 2 kašičice soka od maslačka, rastvorenog u toploj vodi. 

Plućna i srčana asma 
Ako  su  funkcije  žuči  i  jedre  u  redu,  oko  tri  nedelje  piti  čaj  od  luka.  Dva  luka  (crna) veličine jajeta, sa ljuskom 10 – 15 minuta kuvati u 1 l vode, sa 100 g žutog šećera.  Piti  ga  preko  dana,  ohlađen,  gutljaj  po  gutljaj.  Zatim,  preko  dana  često  jesti  rotkvu  sa  ljuskom i nešto žutog šećera. Može se jesti i kao salata , ali nikako sa solju! Osim toga,

33 

ujutru piti ¼ l topčog (smlačenog) mleka ili šire sa srebrenkom. Radi pripreme vidi pod  ''Grčevi'', str.71. 

Bazedovljeva bolest 
Ova bolest, u stvari, nije oboljenje štitaste žlezde. Razlog uvećanja štitaste žlezde  i  buljavosti  očiju  nalazi  se  u  čekiću  nerva  trigeminus.  Taj  čekić  velikom  ućestalošću  udara o nerv trigeminus. Na taj način nastaje poremećej u svim endokrinim žlezdama, pa  one  delimićno  prestaju  da  vrše  svoje  funkcije;  taj  posao  tada  preuzima  štitasta  žlezda  i  zbog  toga biva uvećana. Ako  osoba  sa Bazedovljevom bolešću tri nedelje napusti  svoje  redovno  prebivalište  i  ode  na  odmor,  itd.  I  tamo  svakoga  dana,  možda,  doživljava  po  nešto novo, uvećanje štitaste žlezde postepeno će  se  izgubiti. To je pouzdan  znak da se  radi  o  neurološkom  problemu.  Kad  takav  pacijent  sve  gleda  isto  i  zivi  monotono,  kod  njega oboljeva nerv trigeminus. Kad se u Bazedovljevoj bolesti operiše guša, odstranjuje  se  ta  zamena  za  ostale  žlezde,  pa  pecijenti,  više­manje,  ostaju  uvek  bolesni.  Umesto  operacije, s tim pacijentima bi trebalo postupiti slično kao u slučajevima nervne labilnosti  (slabosti),  poremećaja  krvotoka,  itd.  Najvažnija  je  tako  zv.  Gimnastika  disanja,  kao  u  slučaju visokog krvnog pritiska (vidi: Krvni pritisak). U svakom slučaju, u stanu ne sme  biti otrova protiv moljaca i drugih štetočina. Vidi str. 34. 

Bradavive ­ mladeži 
Ovo dvoje može, uostalom, da predstavlja bezopasno oboljenje raka (benigno), pa  je lečenje veoma jednostavno. Na bolesno mesto treba položiti listove ili cvetove nevena  ili oboje, čvrsto ih uvezati i ostaviti na tom mestu preko noći. Ako nemate neven pri ruci ,  mpžete  upotrebiti  i  mast  od  nevena  (Celendulasalbe).  Operacije  mladeža,  inače,  mogu  biti veoma opasne! 

Kada bračni par nema dece 
Ako  su  supružnici  možda  već  duže  u  braku  bez  sece,  a  želeli  bi  decu,  mogu  preporučiti da oboje piju svakodnevno po jednu šolju ohlađenog čaja od zdravca, gutljaj  po gutljaj. U večini slučajeva na uspeh se ne čeka dugo. Pre više godina kod mene je za  mesec  dana  došlo  osam  žena  sa  istom  patnjom  koje  su  bile  u  braku  već  dve  do  deset  godina.  Uzimale  su  taj čaj  i  svih  osam  su  posle četiri  do šest  nedelja osstale u drugom  stanju. Sve su rodile izuzetno lepu i zdravu decu i bile veoma srečne.  Pripremanje čaja: 1 prstovet crvenog zdravca ostaviti da stoji 10 minuta u 1 šolji  vruće vode.  Ako taj čaj ne pomogne, vešinom nema nade. Zdravac sadrži nešto radijuma.  Zdravac ljubičaste boje je bezvredan! 

Bronhitis 
Ako  su  jetra  i  žuč  u  redu,  bronhitis  se  može  brzo  izlečiti  čajem  spravljenim  od  luka.  Dva  luka  veličine  jajeta,  sa  ljuskom,  kuvati  10  –  15  minuta  u  1  l  vode,  sa  100  g  žutog šećera. Piti ohlađen, gutljaj po gutljaj.  Osim  tog  čaja,  piti  još  jedan  čaj,  koji  sadrži  kalcijum  –  bokvica,  širokolisna  bokvica,  islandska  mahovina,  divizma,  plućnjak  i,  ako  možemo  nabaviti  (lat.)  Meum

34 

Mutellina. Od navedenog bilja ne mora svakako biti sadržano u čaju. Od mešavine svih  čajeva zajedno, jednu kašičicu staviti da stoji 10 minuta u ¼ l vruće vode.  Kolike bubrega, vidi: Kolike. 

Upala vena 
U  slučaju  upale  vena  pripremati  hladne  obloge  sa  sirčetnom  vodom.  Brzo  i  efikasno dejstvo imaju i oblozi od ilovače, smešane sa sirčetnom vodom. Preporučljivi su  i oblozi od domaćeg kravljeg sira. Te obloge pripremati 1  – 3 puta dnedno. Posle 3  – 4  dana pacijenti su oslobođeni bolova. Ali i tu treba uzimati čaj za bubrege, kao i kod svih  drugih  upala.  U  slučaju  svake  upale  takođe  je  važno  često  preko  dana  uzimati  po  mali  gutljaj čiste vode. Kod upale vena u nogama bandažirati od nožnih prstiju naviše i puno  hodati! Pažnja: od svake upale unutrašnjih vena može da nastane tromboza! 

Nabrekle bene 
Ko  pati  od  nabreklih  vena  na  nogama,  treba  češće  preko  dana  da  radi  sledeće:  ležati  na  leđima,  dizati  uvis desnu  nogu, drmusati  je  posle 5  –  8  sekundi,  a  onda  posle  drugih 5  –  8  sekundi spustiti. Sada čekati novih 5  –  8  sekundi,  pa uraditi isto  sa levom  nogom.  Posle toga uraditi  isto sa obe noge istovremeno.  Posle spuštanja nogu ustati  tek  kada su se noge napunile krvlju. Trajenje 40 – 60 sekundi. Što češće to radimo u jednom  danu, brže će nestajati nabrekle vene.  Postupak:  ako  se  noge  podignu  uvis  i  drže  10  do  16  sekundi,  krv  se  vraća,  a  u  venama je veoma malo krvi. Kad se noge spuste, u vene ponovo poteče sveža krv, koja ih  hrani, revitalizira i skuplja.  Kod nabreklih vena venski zalisci i zidovi su omlitaveli (dakle, kao paralizovani)  pa  se  zato  šire.  Malo  poređenje:  ako  na  gumi  od  bicikla  postoji  slabo  mesto  i  mi  je  pumpamo, guma če se na tom mestu proširiti, kao i nabrekle bene. 

Visok krvni pritisak (hipertenzija) 
Protiv visokog  krvnog pritiska  piti 1  –  2  šolje ohlađenog čaja od hajdučke  trave  dnevno, gutljaj po gutljaj, a uz čaj tri puta dnevno uzimati po jednu kašičicu povarskog ili  pokarskog kvasca. Prednost je na strani pivarskog.  Osim toga, raditi i gimnastiku disanja. Kroz nos duboko udisati, zatim izdisati sa  sledećim glasovima: I, E, O, U, A i Š. Kos glasa ''Š'', imitirati hobl­mašinu u radu. Isto se  može  i  sa zatvorenim  ustima, propuštajuči  glas  ''M''  kroz nos.  Udisati oko  7  sekundi,  7  sekundi ''pevati'', odnosno, udisati.  Uvek 5 –  10 minuta,  i što češće na dan, to bolje. Ta  gimnastika disanja u mozgu deluje kao masaža tela. Dugim izdisajem, pluća se potpuno  prazne,  a  time  i  u  najskrivenije  uglovepluća  dopire  svež  kiseonik.  Dejstvo  je,  dakle,  dvojako. Protiv previsokog protoska su i beli luk i čaj od imele.  Ne  preporučuje  se  turska  kafa,  alkohol,  naročito  ne  belo  vino,  čaj  od  kamilice,  svinjsko meso i salata od celera.

35 

Vodena bolest (srce, trbuh) 
U  slučaju  vode  oko  srca,  svaka  dva  minuta  piti  po  jednu  kašiku  čiste  vode,  ili  između  –  čaj.  Svakih  pola  sata,  umesto  vode  uzeti  jednu  kašiku  čaja  za  bubrege.  (Krupnije  osobe  piju  u  istim  razmacimaveću  kašiku).  Međutim,  ako  je  neko  već  imao  srčani infrakt, treba da pije po kašiku vode na svaka tri minuta!!  Mnogi jaš danas smatraju da kod te bolesti pacijent ne sme da uzima čak ni 1/8 l  tečnosti dnevno,  što  ja smatram pogrešnim.  Najvažnije  je, ustvari, kako  se pije.  Kad bi  pacijent količinu od  ¼ l vode pio odjednom, tada bi, normalno, mogao na mestu umreti,  pošto srce to ne bi moglo da preradi. Šta više, moguće je da bi već 3 –  4 supene kašike  bilo previše!! Zbog toga je izuzetno važno, samo svaka 2 – 3 minuta  uzimati po jednu  kašiku vode. Dakle, uvek piti kašikom, a nikako uz čaše!! Jer iz čaše bi pacijent mogao  dobiti i više od jedne kašike.  Jednu  kašiku  vode  svaka  2,  odnosno  3  minuta  svako  srce  može  da  podnese.  Zahvaljujući  ovoj  terapiji  pijenja  vode,  razređuje  se  mokraćna  kiselina,  koja  u  nogama  može biti i do 20 litara.Tako ta gusta mokraććna kiselina može da izlazi kroz tkivo (dakle  isparavanjem=. Ova  terapija traje samo dva dana  u slučaju vode oko  srca.  Drugog dana  pacijent jako zaudara na urin.  U  slučaju  vode  u  trbuhu,  pacijent  pije  oko  svakih  pet  minuta  po  jednu  kašiku  vode. Međutim, u ovom slučaju za uspeh je potrebno mnogo više vremena.  Umesto  vode,  povremeno  piti  čaj  od  žalfije,  nane  ili  matičnjaka,  ali  piti  samo  kašikom!!  Umesto  vodene  bolesti  srca,  možda  bismo  morali  reći  bolje:  bolest  vode­  mokraćne kiseline  oko srca, pošto  je ta mokraćna kiselina u  tom  slučaju  veoma  žitka, i  kao takva više ne može isparavati kroz kožu. To je moje uverenje. 

Gastritis 
Kod ovog oboljenja pacijent ima suviše želudačne kiseline. Zato treba piti čaj od  pelina;  vidi  bolesti  želuca.  Radi  brže  pomoći  u  slučaju  gastritisa  treba  pojessti  komad  masnog  sira  (ukoliko  pacijent  nema  obolelu  jetru    i  ako  je  funkcija  žuči  u  redu),  bez  hleba.  Masan sir bez hleba, ''pokupi'' i potroši suvišnu kiselinu u želucu. Kad bi se jelo sa  hlebom,  to  bi  izazvalo  stvaranje  još  veće  količine  želudačne  kiseline,  pa  bi  pečenje  u  želucu bilo još nepodnošljivije. 

Glavobolja 
Ima ljudi koji teško boluju od želuca, a nokata nemaju tegobe sa želucem, ali zato  imaju  meoma  jake  glavobolje  nad  očima  i  u  čelu.  Te  glavobolje  su  samo  simptom  oboljenja  želuca.  Takvi  pacijenti  brzo  ozdrave,  ako  3  do  5  nedelja  uzimaju  po  šolju  ohlađenog čaja od pelina dnevno, gutljaj po gutljaj, najbolje na jedan sat.  Mali prstovet pelina pustiti da odstoji samo tri sekunde  u šolji vruće vode (vidi  str. 40).  U  slučajevima  jednostrane  glavobolje  (migrena)  vrlo  dobro  pomaže  čaj  od  matičnjaka.  1  prstovet  zlatnog  matičnjaka  ili  limunskog  matičnjaka  ili  oba  zajedno  ostaviti da stoji 10 minuta u 1 šolji vruće vode. Piti ohlađen, gutljaj po gutljaj.

36 

U  slučaju  glavobolja  na  potiljku,  većinom  je  posredi  problem  sa  diskovima  u  vratnom  delu  kičme.  Sa  nekoliko  zahvata  rukom  može  se  odmah  pomoći.  Uzrok  može  biti i prenizak krvni pritisak (vidi str. 45).  Kod svih ovih glavobolja pomaže i jaglac sa kantarionom. Oba ostaviti da stoje 10  minuta  u  šolji  vruće  vode. Takođe  i  1  šolja  od  ljubičice  dnevno,  gutljaj po  gutljaj,  vrlo  brzo  pomaže,  naročiti  kod  nervne  glavobolje.  Takođe  samo  10  minuta  u  1  šolji  vruće  vode. 

Grip 
U  slučaju  gripa  šest  puta,  svakih  pola  sata,  uzimati  kompletno  hladno  pranje  sa  vlažnim  peškirom.  Pola  sata  posle  šestog  pranja  napraviti  kratak  oblog  prema  Knajpu,  ostaviti ga da stoji pola sata, a zatim još pola sata ostati u krevetu bez obloga. Posle toga,  još  jedno  pranje  sa  sirčetnom  vodom,  odlazimo  ponovo  u  krevet  i  samo  lako  se  pokrijemo,  da  se  više  nebismo  znojili,  pa  ostajemo  još  4  –  6  sati  u  krevetu.  Posle  toga  možemo ustati zdravi, ako smo u svemu pravilno postupili.  Kompletno  pranje  vlažnim  peškirom  sme  da  traje  samo  2  –  3  minuta,  a  posle  svakog  pranja  pacijent  mora  biti  ''upakovan''  tako  dobro  i  toplo  kao  mumija.  Sme  se  videti samo lice. Posle drugog, trećeg i četrvrtog pranja pacijent će se znojiti kao u sauni.  Kad bi se tako radilo sa svakim ko je bolestan od gripa, zdravstveno osiguranje bi  veoma jeftino prošlo u slučajevima epidemije gripa.  Pritom  bi  trebalo  piti  lipov  i  zovon  čaj  (piti  topao  čaj,  dok  ne  počnemo  da  se  znojimo,  posle  toga  –  mlak).  Zatim  piti  i  čaj  od  žalfije,  sok  od  pomorandže  i  toplu  limunovu vodu.  Ko  jede puno salate od cvekle,  teško da će ikada dobiti grip. U  februaru  i martu  trebalo  bi oko  tri  nedelje,  tri  puta dnevno  ,  posle  jela,  uzimati po  jednu  kašiku soka od  (lat.) Hippophae rhamnoides. To je pouzdano najbolja preventiva protiv gripa. 

Groznica 
Kod groznice između trupa i ruku stavitipo jednu dobro zatvorenu ½ litarsku bocu  vruće  vode,  uvučene  u  vunene  čarape.  Isto  se  stavlja  i  među  noge  –  dakle  među  nadkolenice i potkolenice. Ovde  još, dodatno,  levo  i desno, uz bok,  treba staviti po dve  takve boce, kao i jednu na tabane. Na grudi staviti električno jastuče, odnosno, termofor.  Na taj način, za oko 10 minuta, oslobodićemo se groznice. 

Grčevi 
1  prstovet  srebrenke  kuvati  u  ¼  l  mleka,  vina  ili  šire.  U  hlatno  staviti,  a  kad  proključa, skloniti i procediti.Ujutru piti toplo. Srebrenka kuvana u vodi je bez dejstva!  Kod ženskih grčeva, 1 – 2 dana pre menstuacije i za vreme menstruacije.  Na  taj  način  već  prvi  put  je  nešto  bolje.  Drugi  put  još  bolje,  a  tako  i  treći  put.  Posle četrvrtog puta od grčeva se gotovo ništa ne oseća. 

Gušavost 
Protiv  gušavosti  svakodnevno  piti  1  šolju  čaja  od  korenja  brđanke,  gutljaj  po  gutljaj,  ohlađen.  Jednu  kašičicu  korenja  brđanke kuvati  tri  minuta  u 1 šolji  vode.  Jedna

37 

šolja čaja od korenja brđanke ima joda tačno onoliko koliko je na dan potrebno štitastoj  žlezdi. 

Dečji giht 
Kad  dete  pati  od  tištećeh  ili  veoma  bolnog  gihta,  treba  da  pije  po  šolju  čaja  od  mišjakinje.  Reč je o  korovu koji  raste  kao tepih u gusto  zasađenim  poljima krompira, a  najviše u  vinogradima, između  loza. Taj čaj može se popiti odjadnom,  topao ili hladan.  Prstovet te još zelene trave ostaviti 10 minuta da stoji u ¼ l vruće vode. Mišjakinja je u  sušenom  stanju  bezvredna!  Zimi  bi  jedan  list  čuvarkuće  trebalo  pripremati  i  upotrebljavati na isti način. Dete koje se nalazi već u najtežem stepenu dečjeg gihta i pije  jednu šoljutog čaja, već posle 1 – 2 sata osećaće znatno poboljšanje.  Čaj  od  mišjakinje  pomaže  izvrsno  i  protiv  nečiste  kože  lica,  ali  se  tada  mora  uzimati duže vremena. Taj čaj ujedno i jača srce.  Čuvarkuća se zimi može dobiti kod cvećara. 

Dizenterija 
Protiv  dizenterije  i  difekacije  uzimati  jednom  dnevno  tri  kapi  tinkture  trave  od  srca  ili  svakodnevno piti po 1 šolju ohlađenog  čaja  od  korenja  trave  od  srca,  gutljaj po  gutljaj.  1  kašičicu  korenja  trave  od  srca  kevati  tri  minuta  u  ¼  l  vode.  Kapi  se  uzimaju  nerazređene.  Lečenje  samo  ako  se  uzima  po  tri  kapi.  4  kapi  je  previše.  Na  taj  našin  dizenterija se leći u roku od 24 sata. Retko se događa da se još drugog dana od početka  dizenterije nešto primeti i ponovo oseti potreba za kapima. Normalno je da nije svejedno  kako se kapi spravljaju. Ko ima mogućnost da iz sam spravlja , dobro će uliniti. Ko želi  da  napravi  dobru  i  delotvornu  tinkturu  od  korenja  trave  od  srca,  treba  da  ga  sakupi  u  jesen, suši 2 – 3 dana, sitno isecka i stavi, po mogućnosti, u tamnu bocu sa rakijom (šaku  korenja na ½ l rakije). Boce nikada potpuno zatvarati. Sve to treba da stoji tri nedenje na  toplom,  a  onda  procediti.  U  tu  tinkturu  ponovo  dodati  korenčiće  i  staviti  ponovo  tri  nedelje na toplo (sunce), pa se tako može učiniti i treči put. Na taj način imamo trostruku  i apsolutno delotvornu tinkturu. 

Oštećenja međupršljenskih diskova 
Još pre dostagodina, sve pacijente sa tom bolešću upućivao sam dr S., koga sam  smatrao njaboljim stručnjakom za nameštanje kičme, koji me i nikad nije razočarao. Taj  lekar  se  kasnije  odselio,  pa  sam  bio  prinuđen  da  sve  pacijente  šaljem  drugom  lekaru.  Pošto  sam  bezrezervno  verovao  da  se  pacijentima  sa  oštećenim  diskovima  može  bezbolno  pomoći  ,  deset  godina  sam  svakoga  dana  proučavao  kičmu  uz  pomoć  stručne  literature,  dok  nisam  došao  do  rešenja  zagonetke,  koje,  u  stvari,  nijednom  nisam  bio  isprobao,  sve  dok  se  dve  pacijentkinje,  koje  sam  bio  uputio  tom  drugom  lekaru,  nisu  uplakane vratile i požalile mi se na svoju patnju. Jedna od njih rekla mi je: ''Išla sam tri  puta, ali ću radije na mestu umreti nego ići još jednom, jer je strahovito bolelo''. Druga je  na to rekla: ''Nije baš za umiranje, ali ja sam bila12 pita, bez ikakvog uspeha.'' Međutim,  u toj situaciji nisam više znao šta da činim, pa sam im saopštio da sam do tada već deset  godina proučavao bolesti vezane za diskove u kičmi i da verujem da imam rešenje, kako  se te bolesti mogu lečiti bezbolno. Ako hoćete uradiću to kod vas. Obe su odmah pristale,  napominjući:  ''U  svakom  slučaju,  ako  i  ne  bude  uspeha,  probaćemo.''  Na  to  sam  im

38 

naglasio da su one moji eksperimentalni pacijenti i da to još radim sa velikim ustezanjem.  Ipak, uspeh je bio potpun, jer sam obema za nekoliko minuta pomogao sasvim bezbolno.  Otišle su zdrave kući. Od tog vremena pomogao sam već daleko preko 5.700 pacijenata  sa oboljenjem diskova, koji kod lekara nisu imali uspeha i to kod svih potpuno bezbolno.  Od  stotinu  pacijenata  samo  nekoliko  su  morali  da  dođu  i  drugi  i  treći  put.  Među  tim  brojnim pacijentima bile su mnoge ugledne ličnosti, intelektualci, političari, glumci, itd.  Ja  ne  verujem  u  postojanje  istrošenih  diskova,  jer,  pomogao  sam  jednoj  časnoj  sestri (bilo joj je manje od 30 godina), kod koje na rengenskom snimku ni na celoj kičmi  se  diskovi  nigde  nisu  mogli  videti,  pa  joj  je  rečeno:  ''Preostaje  vam  jedino  još  gipsano  korito za  ceo život.'' Tu  ženu  sam  tri puta  primao na  tretman,  prvi  put 9. januara  1970,  drugi  put  tri  dana  kasnije,  a  treći put posle  sledećih osam  dana.  Ona  je od  tada  zdrava,  radi u kuhinji i sada veš nekoliko godina  raddi u  Kolumbiji. Jednoj ženi  iz Jugoslavije,  koja sada živi u Francuskoj takođe sam pomogao tri puta. Ona je bila operisana na kičmi  (imala  je  šest  do  osam  veštačkih  pršljenova  od  srebra).  Dve  i  po  godine  ležala  je  u  gipsanom  koritu,  a  sada  je  zauvek  trebalo  da  ostane  u  kolicima.  Posle  terapije  izašla  je  pred moju kuću i igrala se sa decom  ''šuge'', držeći pritom na rukama malo dete. Njenoj  sestri, majki jednog lekara, koja je bila u sobi i sve to posmatrala, od radosti pošle su suze  na oči. Njen zet, inžinjer W.W., bio je  takođe prisutan i sam veoma dirnut. To je bilo pre  dosta  godina.  Posle  godinu  dana  ta  žena  je  došla  u  posetu  zajedno  sa  sestrom  i  zetom.  Ispričala mi je da je od tada zdrava i više nema nikakvih tegoba. Za mene je to bila velika  radost.  Na osnovu tih svojih iskustava želeovih još da objasnim kako zamišnjam diskove.  Po  mome  shvatanju,  diskovi  nikad  nisu  istrošeni,  već  samo  zgnječeni  i  ''isušeni''.  Zamislimo, naprimer, sunđer dimenzija 50 X 50 cm. Na tu kocku položimo teret od oko  50  kg.  Taj  teret  će  sunđer  sabiti  u  tanku  ploču.  Ako  teret  ostavimo  na  sunđeru  šest  nedelja,  pa  ga  onda  uklonimo,  spljošteni  sunđer  će  i  dalje  ostatitanka  ploča.  Međutim,  ako na taj sunđer nalijemo vode, on će ponovo dobiti svoju debljinu od 50 cm.  Ja postupam slično kao sa sunđerom. Najpre, s osećanjem i bezbolno, u predelu  krsta istežem kičnu prema dole (2 – 5 puta, već prema snazi / težini) osobe, dok ne  primetim da je kičma opuštena i da se rasteže, pa na tu površinu onda stavljam ulje od  kantariona. (Kantarionove cvetove spravljene sa maslinovim uljem). Ono deluje na  diskove kao voda na sunđer. Tim rastezanjem kičme ulje prodire do diskova, koji zatim  polako povećavaju zapreminu, kao sunđer posle polivanja vodom. Sada se pomereni  pršljen može ponovo, bezbolno, vratiti u pravi položaj. U vezi sa ovim postupkom zeleo  bih da iznesem još jedan primer. Ako, recimo imamo zategnut lanac, nijedna karika se ne  može pomeriti, nego tek kad se lanac olabavi. Tako, kada diskovi, zahvaljujući ulju od  kantariona dobiju svoje pune dimenzije, više ni jedan pršljen ne moše da ''iskoči'' i nervi  više nisu uklješteni, a pacijent je zdrav. Ulje od kantariona je beskorisno bez prethodnog  istezanja.  Šta će sada na ovo moje otkriće i izlaganje reći lekari – fizioterapeuti i maseri?  Jedan će se radovati što sada ima bezbolan metod, bez potrebe rengenskog snimanja, dok  će drugi reći da je to prebrzo i preprosto. Po mome shvatanju, lekar postoji zbog  pacijenta, ane pacijent zbog lekara.

39 

Difterija 
U  slučaju difterije  grkljati sa  čajem od bedrenike, a jedan deo piti. Jednu kašiku  grkljati  i  ispljunuti.  Sa  drugom  kašikom  postupiti  na  isti  način.  Treću  kašiku  grkljati,  a  zatim progutati. To ponavlajti svakih 90 minuta. Retko se događa da se grkljanje moralo  ponoviti sledečeg dana.  Jednu kašičicu  korelja bedrenike kuvati tri minuta u ¼ l vode. Osim toga bilo bi  dobro svakih 10 – 15 minuta piti po kašiku tople limunove vode.  Difterija se, istina, gotovo više i ne pojavljuje i danas se moše lečiti serumom. 

Upala želuca i druge tegobe u želucu 
U  slučaju upale želuca u  vreme največih bolova,  koji su obično najgori pre jela,  popiti šolju  tople  vode,  koja  je  bila  kuvana  šest puta  (kuvati,  ohladiti,  ponovo  kuvati  i  tako šest puta). Odmah posle pijenja vode, takvi pacijenti moraju više puta uzastopno da  podrignu. Posle svakog podrigivanja pacijentu je znatno lakše, a posle pet minuta oseća  se dodro  i  gotovo  i  da nema  tegoba.  Iz  vremena  dok  se  još  nije  kuvalo na električnom  štednjaku,  pili  smo  toplu  vodu  iz  malog  rezervoara  za  vodu  koji  je  postojao  u  svakom  štednjaku  na  drva.  Sam  sam  tri  godine  patio  od  te  bolesti,  pre  nego  što  sam  počeo  da  shvatam po nešto iz nauke o lečenju bolesti. Jedna dobra žena, koju sam susreo na putu u  trenutku kad sam imao najveće bolove, dala mi je upravo takav savet. Polsušao sam je, i  posle pet minuta bio sam izlečem od te strašne bolesti.  Normalno, postoji  mnogo  različitih bolesti  želuca  i  sve  se  ne  mogu  lečiti na  isti  način; ipak često je uspešno ako jednom dnevno, kašikom, popijemo po šolju ohlađenog  čaja  od  pelina.  Međutim,  čaj  od  pelina  najčešće  se  pravi  tako  da  bude  prejak.  Mali  prstovet pelina spustiti u vruću vodu samo tri sekunde. To znači, mali prstovet od pelina  staviti  u  rešetkastu  kašiku  za  čaj,  ili  slično  i  tri  sekunde  držati  u  vrućom  vodi,  i  čaj  je  gotov.  Čaj  od  pelina  gotovo da ne  bi smeo  da  se  razlikuje od  vode.  U  slučaju  trovanja  želuca, pelin bi trebalo kuvati 2 – 3 minuta ili ostaviti da stoji 10 minuta u vrućoj vodi, ali  posle 2 – 3 dana od trovanja, još samo tri sekunde držati u vrućoj vodi, a čaj dalje uzimati  još 10 – 14 dana.  Kod  mnogih  oboljenja  želuca  često  iznenađujuće  pomažu  mladni  minijaturni  oblozi. Najpre sa sirćetnom vodom, a nakon 2 – 3 dana sa običnom hladnom vodom. Za  takav  oblog  uzeti  ispresavijenu  veću  pamučnu  maramu,  koja  sme  biti  samo  vlažna  (ne  molra).  Tu  vlažnu  maramicu  staviti  na  bolno  mesto  želuca  i  mesto  dobro  uviti  toplim  krpama. 

Žutica 
U slučaju žutice četiri dana jesti samo crnu rotkvu sa ljuskom i krompir­pire bez  masnoća  i soli, uz  puno  rotkve.  Ljuska  rotkve  je  u  tom slučaju  najvažnija.  Rotkvu  zato  nikad ne ljuštiti! Leti bi eventualno trebalo koristiti druge vrste rotkve.  Jednom sam imao slučaj žene koja je već tri dana imala žuticu, a još nije bila kod  lekara. Njenom mužu sam rekao za terapiju sa rotkvom. Ta žena nije mogla da ih jede, pa  je četiri dana uzimala samo ribane ljuske od rotkve sa nešto neprerađenog (žutog) šećera i  krompir­pirea sa rotkvom. Posle četiri dana više nije bila žuta i nije imala tegoba.  Drugi slučaj: pre više godina u mojoj kući je kasno uveče došao čovek sa svojim  ocem,  koji  je  takođe  imao  žuticu.  Njemu  sam  u  22  h,  sa  bsterijskom  lampom  u  ruci,

40 

doneo dve  male  crne  rotkve  iz  bašte, odmah  ih  naribao  i dao  mu  da  jede s nešto  žutog  šećera.  Pošto ni  on nije  voleo  rotkvu,  bilo  mu  je  teško da  ih  jede.  Kad  je drugu  rotkvu  pojeo  do  polovine  i  ponovo  hteo  da  uzme  punu  viljušku,  iznenada  su  mu  pocrveneli  obrazi, pa se sledećih dana od žutice nije moglo videti ništa. 

Umanjeno lučenje žuči 
Ako imamo svetlu do  belu  stolicu,  to  je znak  da jetra luči premalo  ili uopšte ne  luči žuč.  U  tom  slučaju  nekoliko  dana  piti  čaj  od  krompirovih  ljuski.  Malu  šaku  krompirovih  ljuski  kuvati  2  do  4  minuta  u  dve  šolje  vode.  Piti  gutljaj  po  gutljaj  preko  dana.  Žuč, kolike – vidi: Kolike 

Zadah iz usta 
Loš zadah iz usta najčešće nastaje ako želudac nije u redu. Za to bi 3 – 5 nedelja  trebalo svakodnevno piti po jednu šolju ohlađenog čaja od pelina, gutljaj po gutljaj.  Loš zadah iz usta može da dopre i od zagnojenih zuba. U tom slučaju treba otići  zubnom lekaru. Zagnojene zube treba uvek vaditi. Ne bih preporučio lečenje takvih zuba. 

Zakrečenje arterija 
Protiv zakrečanja arterija piti, ohlađen, gutljaj po gutljaj, jednu do dve šolje čaja  od  hajdučke  trave  dnevno.  Jedan  od  dva  prstoveta  hajdučke  trave  ostaviti  da  stoji  10  minuta  u  1  –  2  šolje  vruće  vode.  Osim  toga  uzimati  tri  puta  dnevno  po  jednu  kašičicu  pivarskog  ili  pekarskog  kvasca.  Uzgled,  kvasac  je  jedno  od  najboljih  sredstava  za  čišćenje krvi. I beli luk je dobro sredstvo protivzakrečenja arterija. 

Napomena 
Sva  sredstva  protiv  zakrečenja  arterija  mogu  se  uzimati  samo  ako  krvni pritisak  nije prenizak, pošto sva ta sredstva donekle snižavaju pritisak. 

Kako postupati s ljudima koji imaju zakrečenje arterija u  mozgu 
Često  slušamo  ljude  koji  se šale na to  šta  sve  moraju da  izdrše  sa svojim ocem,  majkom itd., koji pate od te bolesti. U stvari, s njim uopšte nije teško izlaziti na kraj, jer  njima, prosto, treba uvek verbalno dati pravo. Kada, napromer, otac kaže: danas idemo u  šumu  da  obaramo  ili  dovučemo  stabla,  a  upravo  je  neki  praznik  pa  je  to  neizvodljivo,  daćemo mu pravo i reći: ''Da tata, ti si u pravu, odmah ćemo sve pripremiti.'' Mogu da vas  uverim, dragi čitaoci, da će on tada biti zadovoljan i spokojan, a već u sledećem trenutku  toga  se  neće  sećati.  Na  taj  način  nema  prepiranja  i  nerviranja.  Međutim,  ako  mu  protivrečimo, ta misao mu neće ''izbijati'' iz glave, pa će, moguće, podići veliku uzbunu.  Prema mojim posmatranjima bolje je ako tim ljudima uvek dajemo za pravo.  Kad deca dobijaju zube  Događa se da deca dobijaju zube, moraju mnogo da pate i da danima damo plaču.  Tu se može lako pomoći ako im svakih 10 minuta dajemo po jednu kašičicu  čiste vode.

41 

Čim  uplakano  dete  dobije  u  usta  jednu  kašičicu  vode,  trenutno  se  umiruje.  Posle  deset  minuta,  ono  većinom  ponovo  počinje  da  plače,  pa  mu  tada  opet  treba  kašičicom  dati  vode.  Ako  tako  radite,  dete  vam u periodu  dobijanja zuba nikada neće  imati  tegoba,  a  dobiće bolje i jače zube nego inače.

Zujanje u ušima 
Uzrok zujanja u ušima večinom je povećana navala krvi na bubne opne, drašenje  slušnog nerva, kao i otvrdnjavanje bubne opne i izlučenih masnih materija.  Protiv ovakvih  tegoba  često pomaže  gacanje  po vodi, a  naročito  hladni oblozi  za  noge, koji se ostavljaju preko noći.  Ako se radi o  masnom ćepu,  treba  ići  kod ušnog  lekara, koji će ga odstraniti. Problem se time odmah rešava.  Kad  se  priprema  oblog  za  noge,  kratke  pamučne  čarape  nakvasiti  do  iznad  članaka,  dobro  iscediti  i  obući.  Preko  njih  obući  debele  vunene  čarape,  a  onda  svako  stopalo  posebno,  dobro  umotati  toplim  vunenim  krpama,  a  onda  i  oba  stopala  uviti  u  vuneno ćebe. Na taj način privlači se krv u noge pa se navala krvi u uši znatno smanjuje.  Ako  se  obloge  za  noge  pripreme neuredno  i  nepropisno,  postiže  se  suprotno  od  željenog efekta.  Svaka vodena terapija po Knajpu mora otpočeti desno. To važi i ovde. Dakle,  najpre završiti desnu nogu, pre nego što otpočnemo sa levom; to je veoma važno!  Umesto  ovoga  mogu  se  pripremati  i  oblozi  sa  litovima  kupusa  (kelja)  oko  potkolenica i  tamo ih ostaviti preko noći. Za to  je za  svako stopalo potrebno 1 –  2 lista  kelja, već prema veličini listova. Tu se mora uviti posebno čvrsto, dobro i toplo.  Listove  umočiti  u  hladnu  ili  mlaku  vodu,  provući  nekoliko  puta,  da  ne  ostane  prljavština, položiti ih na krpu i valjati staklenom bocom, dok se rebra ne isprave. (Rebra  ne iscepati!) 

Infarkt, srčani 
U  slučaju  srčanog  infrakta  učiniti  sledeće:  uzeti  jednu  supenu  kašiku  punu  kapi  odoljena,  tri  supene  kašike  pune  (žutog)  šećera  i  ¼  l  vode.  Sve  zajedno  mešati  dok  se  šećer  ne  otopi.  Mešavinu  piti  tokom  prvih  10 do  15  minuta.  Zatim  ostati  sedeći  još  15  minuta, a onda ustati izlečen. I ja sam se, lično, na taj način izlečio od infarkta. 

Kašalj 
Kod kašlja piti čaj sa lukom, kao u slučaju bronhitisa. Dva luka, veličine jajeta, sa  ljuskom, kuvati u 1 l vode sa 100 g žutog šećera, 10 – 15 minuta. Piti gutljaj po gutljaj,  hladan do mlak.  Katarakt, siva mrena  Protiv katarakta  se, kao  i  kod svih drugih bolesti pije tri  nedelje čaj za  bubrege,  čaj od žalfije i onako uvek. Tada ni u kom slučaju ne jesti podgrejana jela!! U stanu ne  sme  biti  otrova!!  Protiv  same  sive  mrene,  katarakta,  piti  posle  16  h  čaj  od  jabukovih  ljuski, koliko želimo. Taj čaj je najbolji za nerve. (Kuvati 3 do 6 minuta). Po onome što ja  znam, katarakt je nervna bolest.

42 

Kolike bubrega i žuči 
Kod kolika bubrega i žuči napraviti što vrući oblog od preslice i ostaviti da deluje  oko pola sata.Ako se pacijent sa oblogom ugodno oseća, može ga ostaviti i duže. Posle 20  minuta pacijent ima znatno manje bolova.  Jednu šaku ili više preslice staviti u platnenu vrećicu, pa kuvati 10 – 15 minuta. 

Razna krvarenja 
Kod krvarenja iz nosa, debelog creva, desni i u mozgu, uzimati dva puta dnevno  po  tri  kapi  tinkture od  korenja  trave  od  srca,  nerazređene  ili  piti  jednu  šolju  ohlađenog  čaja  od  korenja  trave  od  srca  na  dan,  gutljaja  po  gutljaj,  ohlađen.  Pripremanje  čaja  od  traveod srca i tinkture, vidi pod Dizenterija, str. 36.  U  slučaju  krvarenja  iz  desni,  posle  svakog  obroka,  a  naročito  posle  uzimanja  slatkiša, najpre oprati zube, a potom ispirati sa čajem od korenja trave od srca i malo ga  piti. Posle oko 14 dana umesto čaja od korenja trave od srca mogu se uzimati kapi istog  korenja.  Krvarenje u mozgu (moždani udar), osim kapi korenja trave od srca ili čaja istog  korenja, piti još i jednu šolju čaja od (lat.) Peucedanum ostruthium. Najbolje je utimati po  jedan mali gutljaj na sat. Jednu kafenu kašičicu Peucedanum ostruthium kuvati tri minuta  u ¼ l vode. Umesto u vodi tu biljkumožemo kuvati i u ¼ l šire. Takođe na sat, po jedan  mali gutljaj. To najbolje delije prvog dana moždanog udara. 

Poremećaji krvotoka 
Ko  ima poremećaj  krvotoka  sogurno  su  mu  uvek  hladne noge,  pa zato  u prvom  redu  treba  voditi  računa  da  se  to  sredi.  Protiv  poremećaja  krvotoka  treba  uzimati  naizmenične  kupke za noge. Tu naročito pomaže gacanje po vodi, prema uputstvima dr  Knajpa.  o  Naizmenična  kupka  za noge ovako  se  radi:  ulaziti  u  toplu  vodu  (28  –  30  C)  sa  toplim nogama, ali nikako sa punim želucem, pa 10 minuta dodavati po malo vrele vode,  o  dok se ne dostigne oko 40 do 45  C. Posle toga 3 – 4 sekunde u hladnu vodu, pet do šest  u  toplu,  pa  tako  menjati  pola  sata.  Ovim  menjanjem  topla  voda  postaje  sve  hladnija,  a  hladna  sve  toplija.  Kod  ''zaspalih''  nogu  nastaviti  sa  menjanjem  sve  dok  obe  vode  ne  dostignu istu temperaturu.  Na  isti način  kao naizmenične  kupke za noge, mogu se uzimati  i kupke za  ruke.  Bilo da radimo jedno ili drugo, trebalo bi uvek desnom nogom, odnosno desnom rukom,  ulaziti u toplu, odnosno hladnu vodu. Iz tog razloga za naizmeničnu kupku za noge treba  umati tri vedra, jedan pored drugog. U sredini vedro sa toplom vodom, a desno i levo sa  hladnom. Dakle, ako sedimo na stolici noge su nam u srednjem vedru sa toplom vodom,  tada najpre ići desnom nogom i hladnu vodu u desnom vedru, a onda levom u levo vedro  sa hladnom  vodom.  Posle toga  desnu nogu  najpre  vratiti  u  toplu  vodu,  itd.  Ako  imamo  samo dva vedra (levo hladna, desno topla voda), desna noga će biti predugo u toploj vodi.  Posle  jedne ovakve naizmenične  kupke,  trebalo bi ležati pokriven oko pola sata. Takvu  naizmeničnu kupku za noge možemo preporučiti i u slučaju menstrualnih tegoba.  Gacanje po vodi takođe samo sa toplim nogama i nikako sa punim želucem. Pre i  posle gacanja po vodi20 minuta hodati. Pre gacanja da bi se noge zagrejale, i posle da bi  se odmah ponovo zagrejale. Ko posle gacanja po vodi stoji ili čak sedi, umesto da hoda,

43 

noge  mu  postaju  još  hladnije  nego  pre,  pa  bi  morao  najmanje  deset  puta  energično  da  gaca po vodi, dok ne anulira štetu nastalu stajanjem ili sedenjem.  Naizmenične kupke za ruke rade se na isti način, kao kod naizmeničnih kupki za  noge,  z  tom  razlikom  što  nam  za  to  treba  dva  vedra.  Kod  naizmenične  kupke  za  noge  voda treba da dopre do polovine listova, a kod kupke za ruke – do polovine nadlaktica.  Prilikom gacanja u vodi prvi put samo do iznad članaka, ili 5 – 6 minuta, a kasnije  do ispod kolena, ali samo 3 – 4 minuta.  Gacanje po  vodi, znači,  hodati  u  vodi  i  noge  naizmenično  što  više  dizati, dakle,  voda – vazduh – voda – vazduh, itd. 

Naizmenične kupke za ruke, jedan primer 
Jednom  čoveku  Utrnuli  su  prsti  leve  ruke,  zatim  cele  šake,  pa  vremenom  i  do  lakta. Čjovek je otišao lekaru koji je odmah savetovao da amputira ruku, smatrajući – ako  to bude tako dalje išlo, čovek bi mogao umreti. Čovek je otišao u bolnicu, gde su odmah  hteli  da  ga  zadrže,  pa  je  narednog  dana  već  drebalo    da  se  izvrši  amputacija.  Pošto  je  čovek  bio  zemljoradnik  i  nije  imao  bolove,  rekao  je:  ''Zašto  da  osmah  ostanem?  Idem  kući pa ću sutra ujutru doći bez doručka.'' Na to su ga pustili, pa je sledećeg jutra već išao  putem  prema  bolnici  i  tad  je  susreo  gospodina  Karla  Cerlauta  (Zerlauth),  prvog  stručnjaka Austrije za Knajpove metode lečenja, koji je bio u jutarnjoj šetnji. On je vrlo  ljubazno  pozdravio  čoveka,  jer  ga  je  dobro  poznavao.  Pošto  ga  je  čovek  otpozdravio  sasvim tiho i potipteno. Gospodin Cerlaut ga upita zbog čega je tako potišten. Ovaj mu je  tada ispričao svoju priču, na šta je gospodin Cerlaut rekao:  ­  Glavu  gore,  neće  biti    operacije.  Okreni  se  i  odmah  pođi  kući  da  uzmeš  naizmenične kupke.  ­  Ali u bolnici sam obećao da ću doći tačno na vreme, pa nemogu dopustiti da  lekari čekaju. Na to mu je gospodin Cerlaut, čovek, bogatog znanja rekao:  ­  Ako i stotine lekara čekaju, ne mari, jar je mnogo važnije spasti tvoju ruku.  Čovek je poslušao, otišao kući i odmah primenio kupku to sve dotle dok obe vode  nisu imale istu temperaturu i gle, eto uspeha! U prstima je ponovo dobio normalan osećaj.  Primenio je kupke još dva puta, pa je uveče, posle treće kupke ponovo normalno osećao  celu ruku i bio izlečen. Ne treba ni napominjati koliko je čovek bio srećan. 

Lenja creva 
Protiv ovog  oboljenja često u  toku dana treba uzimati  po punu  viljušku  sirovog  kiselog kupusa ribanca, a isto tako često i po gutljaj vode. Čaj od žalfije poti oko ½ l na  dan. Ko uvek pije čaj od žalfije nikada neće imati zatvor.  Zabranjeno je pre svega: beli hleb i čokolada. 

Melanholija, seta – duševne nervne bolesti 
Protiv ovih bolesti pomaže čaj od jabukove ljuske, često isto tako dobro kao kod  nesanice  (vidi  Nesanica).  Uz  to,  takvi  bolesnici  trebalo  bi  da  piju  još  po  jednu  šolju  ohlađenog čaja od trave zdravac dnevno, gutljaj po gutljaj. 1 prstovet ove trave ostaviti da  odstoji  10  minuta  u  jednoj  šolji  vruće  vode.  Ovaj  čaj  može  se  piti  celu  godinu  dana.  Ddobro dejstvo imaju i šajevi od maslačka i jaglaca.

44 

Osim  toga,  kompletna  pranja  sa  sirćetnom  vodom  čine  prava  čuda,  ako  se  vrše  pravilno. Normalno, ima i mnogo slučajeva gde pomenuti metodi više ne mogu pomoći. 

Mladeži, vidi bradavice 

Mokrenje u krevetu 
Protiv mokrenja u krevetu piti na dan jednu šolju čaja od hajdučke trave. Prstovet  hajdučke  trave  ostaviti da stoji  10  minuta  u  jednoj  šolji  vruće  vode.  U  toj  bolesti  mišić  zatvarač  ne  reaguje.  Čaj  o  hajdučke  trave  budi  njegovu  funkciju.  Često  je  za  one  koji  mokre u krevetu dobro da na leđima noću imaju prišiveno veliko dugme, ili uvezan čvor,  tako da ne mogu ležati na leđima. Mokraća odlazi neprimetno samo u leđnom položaju. 

Mucanje 
Budući  da  je  mucanje  vezano za  nerve,  bolesnik  bi  trebalo uveče  da  pije  čaj od  jabikovih  ljuski  (1  –  3  šolje),  topao  ili hladan,  a  i  čaj  od  matičnjaka.  Čaj od  jabukovih  ljuski  kuvati  3  –  6 minuta (jedna šaka  ljuski na ½  l  vode). Ko voli  zaslađeno,  može da  stavi malo žutog šećera.  Mucanje je, takođe, i specifično grčenje u mozgu. Kada mucavac želi da govori,  zgrče se određeni nervi i on teško izgovara neke reči. Jutrom bi trebalo da pije ¼ l mleka  sa travom srebrenkom. Ko ne podnosi mleko, može da uzme i prstovet srebrenke, kuvane  u širi. Vidi str. 36. 

Oboljenje nadbubrežne žlezde i njegovi simptomi 
Kada  padbubrežne  žlezde  luče  premalo  adrenalina  pacijenti  na  vratu  (predeo  grkljana) dobijaju belu mrlju, ili često na rukama, a u teškim slučajevima i po celom telu.  Takvi pacijenti su tada veoma tužni i potpuno nezainteresovani za bilo šta.  Ako želimo da nadbubrežne žlezde ponovo pravilno funkcionišu, treba piti, gutljaj  po gutljaj , jednu šolju dnevno ohlađen čaj od zdravca. Jedan prstovet tog bilja ostaviti da  stoji 10 minuta u jednoj šolji vruće vode.  Zdravac  sadrži  nešto  radijuma.  U  jednoj  šolji  tog  čaja  ima  upravo  onoliko  radijuma  koliko  je potrebno nadbubrežnim žlezdama.  Taj čaj se  može piti  punu  godinu  dana.  Uz to primenjivati i gimnastiku disanja, kao kod visokog pritiska. 

Nesvestica 
Za nesvesticu postoji više različitih uzroka: iznenadna beskrvnost ili prepunjenost  mozga  krvlju,  usled  neočekivanih  čulnih  i  emotivnih  utisaka,  kao  iznenadni  strah,  ili  radost.  U  njih  se ubrajaju  i  jak  bol,  dejstvo  opojnih  sredstava  (gasovi,  alkohol),  potresi  moždane mase usled udarca ili pada na glavu, kao i gubitak krvi, glad, opšte raspadanje  telesnog tkiva, koje ide uporedo sa progresivnom anemijom.  Bolesnik  ne  pada  uvek  odmah  u  nesvest;  najvažniji  predznaci  su  napadi  vrtoglavice,  poremećaji  vida  i  sluha.  U  pravoj  (stvarnoj)  nesvestici  aktivnost  disajnih  organa  i  srca  je  minimalna;  često  i  udovi  su  hladni na  dodir,  čelo  je  većinom  obliveno  hladnim hnojem. Nesvestica može da bude izraz najrazličitijih oboljenja i da predstavlja  laku  prateću  pojavu.  Kod  osoba  sklonih  nesvestici  može  se  ponekad  posmatrati  da  se 45 

zenice  često  pre  i  posle  nesvestice  stalno  menjaju  prilikom  disanja.  Najpre  su  sasvim  male, zatim odmah dvostruko ili trostruko veće. U takvom slučaju izvanredno pomaže čaj  od (lat.) Meum Mutellina. Taj čaj se, nažalost ne može svuda dobiti. Jednom sam jednim  svojim poslom bio kod jednog veterana i posmatrao kod njegove žene da joj se za vreme  govora zenice nepestano menjaju.  ­  Vi ste sad nedavno pali u nesvest, ili ćee to uskoro, rekoh.  ­  Šest puta prošle sedmice.  Doneo sam joj odmah zatim travu Meum Mutellina uz napomenu da taj čaj nema  baš dobar ukus, ali njoj će sigurno prijati, jer joj je hitno potreban. I stvarno, tako joj je  prijao,  da  je  od  njega  punih  deset  dana  pila  preko  deset  litara  na  dan.  Desetog  dana  popodne čaj joj se iznenada ogadio (jer joj više nije bio potreban). Posle toga je rekla:  ­  Kada  pijanici  toliko  prijaju  vino,  pivo  ili  rakija,  kao  meni  ovaj  čaj,  onda  stvarno verujemda se oni ne mogu savladati.  Ta  žena  je  redovno  morala  da  odlazi  na  preglede  pluća,  ali  posle  ove  čajne  terapije samo još jednom, pošto se više ništa nije moglo naći. To je bilo 1943. godine, a  do  danas,  1980,  ona  nijednom  nije  imala  nesvesticu  i  od  tada  nijednom  više  nije  bila  bolesna.  Prema  tome,  i  ne  samo  prema  tome,  Meum  Mutellina  nije  koristan  samo  za  napade nesvestice, nego služi i kao najbolji čaj protiv plućnih bolesti i anemije. Tog čaja  se može piti  koliko  želimo.  Jedan prstovet čaja  ostaviti da  stoji  10  minuta  u  šolji  vruće  vode.  Biljka Meum Mutellina ne treba da se uzima kao čaj kad nesvestica nastupi zbog  navale krvi u glavu, pošto je on  izrazito  sretstvo za jačanje.  Kad neko  padne u nesvest,  treba  osloboditi  sve  delove  odeće  koji  stežu,  kao  kragna,  trake  oko  vrata,  steznike  itd.  Ako je glava jako crvena, mora se staviti na uzdignuto uzglavlje. Ako bolesnik povraća,  glavu mu treba okrenuti u stranu. Radi stimulacije rada srca i disanja, najbolje će delovati  prskanje  grudi  i  trupa  svežom  vodom.  Osim  toga,  osvežavaće  i  podmetanje  mirisnih  materija, kao kolonjska voda i eter. 

Nizak pritiska krvi (hipotenzija) 
Protiv  niskog  krvnog  pritiska  treba  jesti  mnogo  salate  od  celera  i  puno  jagoda  (džem od jagoda). Ako jetra, dopušta, sme se piti turska kafa, a i nešto crvenog vina, kao  i čaj od crnog luka. Dva luka kao jaje, sa ljuskom, kuvati 15 minuta u 1 l vode sa 100 g  žutog šećera. Poti ohlađen, gutljaj po gutljaj. Osim toga, tri puta dnevno, pre jela, uzimati  glogove kapi (Biljna apoteka). Ako se na palcu leve ruke ne može videti beli polumesec,  tada dodatno, od 14 h do večeri, 3 – 4 puta uzimati 20 kapi tinkture odoljena.  I  u  ovom slučaju preporučuje  se  gimnastika disanja,  kao  i  kod  visokog pritiska.  Ne raditi previše, ali bi potpuni nerad bio još gori. Ako se srce previše čuva, postaće još  slabije.  Nivo  sopstvenog  krvnog  pritiska  svako  može  da  vidi  na  osnovu  noktiju  leve  ruke. Srce treba da zamislimo kao veliki mišić, koji se sastoji od jednog glavnog i četiri  sporedna  mišića.  Prema  tome  ako  se  na  noktu  palca  leve  ruke  nalazi  samo  mali  beli  polumesec ili ga uopšte nema, glavni mižić je preslab. U tom slučaju trebalo bi od 15 h  do večeri 3 – 4 puta uzimati 30 – 40 (prema težini osobe) kapi tinkture odoljena. Ako se  beli polimesec ne vidi ni na drugim noktima, i sporedni mišići su slabi, pa bi trebalo tri  puta  dnevno  (normalno  pre  obroka)  uzimati  20  –  30  glogovih  kapi.  To  su  potpuno  prirodna  sretstva.  Ako  ni  na  jednom  noktu  nema  polumesec,  onda  treba  uzimati  kapi

46 

odoljena i glogove kapi. U tom slučaju i još dodatno piti gutljaj po putljaj, ½  šolje soka  od celera, raspoređenje na pre podne. Ako je na palcu normalan polumesec, a na drugim  prstima  ga  nema  uzimati  samo  glogove  kapi  a  nikako  kapi  od  odoljena.  Ako  je  polu  mesec veoma mali ili ga nema, to će biti znak slabosti srčanog mišića, odnosno preniskog  pritiska. 

Indeks lekovitog bilja 
BEDRENIKA, siljevina, pimpinela (korenje Pimpinella magna; Pimpinella  saxifraga) BOKVICA, trputac, žilovnjak (Plantago­laceolata)  BRDSKA HAJDUČICA (Alchemilla­alpina)  BRĐANKA (Alchangelika officinalis) Angelika  VIDAC, vidova trava, smetlika (Euphrasia officinalis)  VIRAK, vrkuta (Alchemilla­vulgaris)  VRBOVKA, svilovina (Epilobium)  GLOG, beli trn, navadni glog (Crataegus)  DIVIZMA, svećnjak, nabadni ličnik, lerpuh (Verbascum phlomoides)  ŽALFIJA, kadulja (Salvia officinalis)  ZDRAVAC, iglice (bezvredan sa ljubič. cvetovima) (Geranium Robertianum)  ZOVA, crna, bazga (Sambucum nigra)  IMELA (Viscum album)  ISLANDSKA MAHOVINA, islandski lišaj, gorski mah (Cetraria islandica)  JAGLAC, jagorčika, žmigavec, visoki jeglič (Primula officinalis)  KANTARION, rospina trava, ivančica,ivanje zelje, krv sv. Ivana, gorač, zvončić.  Strašno zelje (Hyperium perforatum)  KOPRIVA ŽARNA, velika zgoča (Urtica dioica)  LAZARKINJA, mirisni broć, dišeća perla (Asperula odorata)  LAVANDA, despik (Lavandula officinalis)  LJUBIČICA (Viola)  MATIČNJAK,  pčenžlinja ljubica,  miloduh  (Mellisa  oficinalis),  Melissa  (Meum  Mutellina)  MIŠJAKINJA (bezvredna u sušenom stanju)  MRTVA KOPRIVA (Lamium album)  NANA, metvica (Mentha piperita)  NEVEN, prstenčac, vrtni ogljač (Calendula officinalis)  ODOLJEN, macina trava, valerijana, kozlić(Valeriana officinalis)  PELIN, osenac, pelinček, vekčenac (Artemisia absinthium)  PETOLIST, petoprstac (Potentila reptans)  PLUĆNJAK,  džigeričnjak,  medunica,  kudravac,zdravilna  plučnica  (Pulmonaria  officinalis)  PRESLICA, konjski rep, rastavič, kositrenka, štukavac (Equisetum arvense)  RUSA, žuta trava, rusopas, zmijino mleko (Chelidonium­mayus)  TRAVA OD SRCA, trava od srdobolje (Potentulla tormentilla)  TRINE (cvetići sena)

47 

TROSKOT, pasja trava, dvornik ptičji, oputina (Polzgonium aviculare)  HAJDUČKA TRAVA, stolisnik, špriš, kunica, kostret (Achillea millefolium)  CRNI SLEZ, guščije cveće (Malva Sylversis)  ČKALJ BLAŽENI (Cricus benedictus)  ČUVARKUĆA, uzludobar (Sempervivum­tectorum)

48 

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful