ข้อมูลคืนเงินรถยนต์คันแรก - รถยนต์นั่ง

สามารถสอบถามรายละเอียดยี่ห้อ , รุ่น และราคาที่จําหน่ายในปัจจุบันได้จากผู้แทนจําหน่าย
เบื้องต้น ณ วันที่ 19 กันยายน 2554
ที่ ประเภทรถยนต์

ยี่ห้อ

รุ่น

รหัสรุ่น

ขนาด
เงินคืนโดย
(ซีซี) ประมาณ (บาท)

1

รถยนต์นั่ง

HONDA

BRIO

V AT

1,200

70,000

2

รถยนต์นั่ง

HONDA

BRIO

V MT

1,200

67,000

3

รถยนต์นั่ง

HONDA

BRIO

S MT

1,200

64,000

4

รถยนต์นั่ง

HONDA

CITY

S MT

1,500

100,000

5

รถยนต์นั่ง

HONDA

CITY

S AT

1,500

100,000

6

รถยนต์นั่ง

HONDA

CITY

V AT

1,500

100,000

7

รถยนต์นั่ง

HONDA

CITY

V AT (SRS)

1,500

100,000

8

รถยนต์นั่ง

HONDA

CITY

SV AT (SRS)

1,500

100,000

9

รถยนต์นั่ง

HONDA

JAZZ

1.5S MT

1,500

100,000

10

รถยนต์นั่ง

HONDA

JAZZ

1.5S AT

1,500

100,000

11

รถยนต์นั่ง

HONDA

JAZZ

1.5V AT (SRS)

1,500

100,000

12

รถยนต์นั่ง

HONDA

JAZZ

1.5SV AT (SRS)

1,500

100,000

13

รถยนต์นั่ง

TOYOTA

VIOS

1.5J M/T GRAY

1,500

100,000

14

รถยนต์นั่ง

TOYOTA

VIOS

1.5J A/T GRAY

1,500

100,000

15

รถยนต์นั่ง

TOYOTA

VIOS

1.5J A/T GRAY ABS

1,500

100,000

16

รถยนต์นั่ง

TOYOTA

VIOS

1.5E M/T GRAY

1,500

100,000

17

รถยนต์นั่ง

TOYOTA

VIOS

1.5E M/T IVORY

1,500

100,000

18

รถยนต์นั่ง

TOYOTA

VIOS

1.5E A/T GRAY

1,500

100,000

19

รถยนต์นั่ง

TOYOTA

VIOS

1.5E A/T IVORY

1,500

100,000

20

รถยนต์นั่ง

TOYOTA

VIOS

1.5E SAFETY A/T GRAY

1,500

100,000

21

รถยนต์นั่ง

TOYOTA

VIOS

1.5E SAFETY A/T IVORY

1,500

100,000

22

รถยนต์นั่ง

TOYOTA

VIOS

1.5G A/T GRAY

1,500

100,000

23

รถยนต์นั่ง

TOYOTA

VIOS

1.5G A/T IVORY

1,500

100,000

24

รถยนต์นั่ง

TOYOTA

VIOS

1.5G LTD A/T GRAY

1,500

100,000

25

รถยนต์นั่ง

TOYOTA

VIOS

1.5G LTD A/T IVORY

1,500

100,000

26

รถยนต์นั่ง

TOYOTA

VIOS

TRD SPORTIVO

1,500

100,000

27

รถยนต์นั่ง

TOYOTA

YARIS

1.5J M/T

1,500

100,000

28

รถยนต์นั่ง

TOYOTA

YARIS

1.5J A/T

1,500

100,000

ที่ ประเภทรถยนต์

ยี่ห้อ

รุ่น

รหัสรุ่น

ขนาด
เงินคืนโดย
(ซีซี) ประมาณ (บาท)

29

รถยนต์นั่ง

TOYOTA

YARIS

1.5E M/T

1,500

100,000

30

รถยนต์นั่ง

TOYOTA

YARIS

1.5E A/T

1,500

100,000

31

รถยนต์นั่ง

TOYOTA

YARIS

1.5E A/T LIMITED

1,500

100,000

32

รถยนต์นั่ง

TOYOTA

YARIS

1.5G A/T

1,500

100,000

33

รถยนต์นั่ง

TOYOTA

YARIS

1.5S A/T

1,500

100,000

34

รถยนต์นั่ง

TOYOTA

YARIS

1.5S A/T LIMITED

1,500

100,000

35

รถยนต์นั่ง

TOYOTA

YARIS

ACE (WHITE-RED)

1,500

100,000

36

รถยนต์นั่ง

TOYOTA

YARIS

ACE (WHITE-BLACK)

1,500

100,000

37

รถยนต์นั่ง

NISSAN

MARCH

1.2 S MT

1,200

54,000

38

รถยนต์นั่ง

NISSAN

MARCH

1.2 E MT

1,200

61,000

39

รถยนต์นั่ง

NISSAN

MARCH

1.2 E CVT

1,200

65,000

40

รถยนต์นั่ง

NISSAN

MARCH

1.2 EL CVT

1,200

70,000

41

รถยนต์นั่ง

NISSAN

MARCH

1.2 EL CVT Sports Version (Designed by Autech) 1,200

73,000

42

รถยนต์นั่ง

NISSAN

MARCH

1.2 V CVT

1,200

72,000

43

รถยนต์นั่ง

NISSAN

MARCH

1.2 VL CVT

1,200

77,000

44

รถยนต์นั่ง

NISSAN

MARCH

1.2 VL CVT Sports Version (Designed by Autech 1,200

80,000

45

รถยนต์นั่ง

FORD

FIESTA

4DR. 1.4L MT Style DS08TAA

1,400

100,000

46

รถยนต์นั่ง

FORD

FIESTA

4DR. 1.4L AT Style DS09TAA

1,400

100,000

47

รถยนต์นั่ง

FORD

FIESTA

5DR. 1.4L AT Style DS07TAA

1,400

100,000

48

รถยนต์นั่ง

MAZDA

MAZDA 2

DN20RAA Groove Sports MT

1,498

100,000

49

รถยนต์นั่ง

MAZDA

MAZDA 2

DL33RAA Groove Sports AT

1,498

100,000

50

รถยนต์นั่ง

MAZDA

MAZDA 2

DN21RAF Spirit Sports AT

1,498

100,000

51

รถยนต์นั่ง

MAZDA

MAZDA 2

DN21RAD Maxx Sports AT

1,498

100,000

52

รถยนต์นั่ง

MAZDA

MAZDA 2

DN21RAF Spirit Sports AT Navi

1,498

100,000

53

รถยนต์นั่ง

MAZDA

MAZDA 2

DN21RAD Maxx Sports AT Navi

1,498

100,000

54

รถยนต์นั่ง

MAZDA

MAZDA 2

DN55RAA Groove MT

1,498

100,000

55

รถยนต์นั่ง

MAZDA

MAZDA 2

DN56RAA Groove AT

1,498

100,000

56

รถยนต์นั่ง

MAZDA

MAZDA 2

DN56RAB Spirit AT

1,498

100,000

57

รถยนต์นั่ง

MAZDA

MAZDA 2

DN56RAB Spirit AT Genetic

1,498

100,000

58

รถยนต์นั่ง

MAZDA

MAZDA 2

DP57RAA Maxx AT

1,498

100,000

59

รถยนต์นั่ง

MAZDA

MAZDA 2

DP57RAA Maxx AT Genetic

1,498

100,000

60

รถยนต์นั่ง

MAZDA

MAZDA 2

DN20RAB Sports Groove MT

ขนาด
เงินคืนโดย
(ซีซี) ประมาณ (บาท)
1,498
100,000

61

รถยนต์นั่ง

MAZDA

MAZDA 2

DL33RAB Sports Groove AT

1,498

100,000

62

รถยนต์นั่ง

MAZDA

MAZDA 2

DN21RAG Sports Spirit AT

1,498

100,000

63

รถยนต์นั่ง

MAZDA

MAZDA 2

DN21RAJ Sports Maxx AT

1,498

100,000

64

รถยนต์นั่ง

MAZDA

MAZDA 2

DN55RAB Elegence Groove MT

1,498

100,000

65

รถยนต์นั่ง

MAZDA

MAZDA 2

DN56RAC Elegance Groove AT

1,498

100,000

66

รถยนต์นั่ง

MAZDA

MAZDA 2

DP57RAB Elegance Spirit AT

1,498

100,000

67

รถยนต์นั่ง

MAZDA

MAZDA 2

DP57RAD Elegance Maxx AT

1,498

100,000

68

รถยนต์นั่ง CHEVROLET

AVEO

1.4 MT LS White Metallic

1,400

100,000

69

รถยนต์นั่ง CHEVROLET

AVEO

1.4 AT LS White Metallic

1,400

100,000

70

รถยนต์นั่ง CHEVROLET

AVEO

1.4 MT BASE E20

1,400

100,000

71

รถยนต์นั่ง CHEVROLET

AVEO

1.4 AT BASE E20

1,400

100,000

72

รถยนต์นั่ง CHEVROLET

AVEO

1.4 AT LS E20

1,400

100,000

73

รถยนต์นั่ง CHEVROLET

AVEO

1.4 MT LS E20

1,400

100,000

74

รถยนต์นั่ง CHEVROLET

AVEO

1.4 AT LSX E20

1,400

100,000

ที่ ประเภทรถยนต์

ยี่ห้อ

รุ่น

รหัสรุ่น

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful