Isu dan Cabaran Pendidikan Semasa

EDU 3109 GURU DAN CABARAN SEMASA

Konsep Isu & Cabaran Semasa  Isu = perkara pokok / persoalan yang dibincangkan  Cabaran = sesuatu unsur yang menguji kemampuan dan ketabahan seseorang/organisasi .

Isu & Cabaran Semasa • Integrasi Nasional • Pendemokrasian Pendidikan • Tonggak Pendidikan UNESCO • Globalisasi dalam Pendidikan • Kepelbagaian Budaya • Pengaruh Perkembangan Teknologi Maklumat & Komunikasi • Gejala Sosial • Lain-lain .

Mengapa Guru Perlu Prihatin Terhadap Isu & Cabaran Semasa  Faedah / peluang yang dibawa oleh cabaran  Kesan / Implikasi cabaran terhadap pendidikan dan negara  Peranan guru dalam menangani isu dan cabaran semasa .

satu proses penyatuan antara kumpulan manusia yang berbeza dari segi latar belakang. integrasi nasional bermaksud satu usaha dan proses dinamik untuk menyatupadukan rakyat yang berbilang kaum bagi membentuk satu bangsa Malaysia yang mempunyai identiti sendiri berteraskan Perlembagaan Persekutuan dan Rukun Negara.Ia adalah hasil ikatan batin dan akhirnya berlaku perkongsian pemikiran dan hati antara etnik/kaum. . status sosial dan budaya untuk membentuk satu entiti yang mempunyai norma. .Integrasi Nasional Definisi: . . sistem nilai dan kehidupan bersama.Dalam konteks Malaysia.

. sistem persekolahan.Istilah-Istilah Yang Berkaitan dengan Integrasi  Segregasi . . . .Pemisahan berlaku dalam beberapa keadaan. pengangkutan dan kemudahan awam. tempat tinggal.Wujud sama ada didasari undang-undang (de jure).merupakan hubungan yang bersifat pemisahan di antara etnik-etnik di dalam sesebuah negara. atau tidak (de facto).Contoh segregasi de jure ialah dasar apartheid yang pernah di amalkan di Afrika Selatan.

.merupakan proses mempertahankan nilai dan norma-norma etnik masing-masing. .Switzerland.Istilah-Istilah Yang Berkaitan dengan Integrasi  Akomodasi .Contoh negara . Walaubagaimanapun mereka hidup harmoni dan menghormati antara satu sama lain. Namun dalam institusi-institusi tertentu mereka saling saling bergantungan antara satu dgn yg lain.Di peringkat pemerintahan pusat setiap etnik hantar wakil. .

.Merupakan proses kemasukan ke dalam masyarakat dominan melalui persahabatan dan perkaintan rapat.Istilah-Istilah Yang Berkaitan dengan Integrasi  Asimilasi . . iaitu berdasarkan kepada perbezaan fizikal ( seperti warna kulit) dan darjah sejauh mana ciri-ciri budaya berbeza dengan budaya kelompok dominan.juga dikenali sebagai asimilasi struktur. .Darjah asimilasi kelompok minoriti adalah berbeza-beza.

nilai dan pola-pola tingkahlaku (budaya) golongan mejoriti. .juga dikenali sebagai asimilasi budaya. .Merupakan proses meminjam atau menerima budaya golongan mejoriti. tanpa mengubah unsurunsur budaya asal. .Istilah-Istilah Yang Berkaitan dengan Integrasi  Akulturasi .Terjadi apabila manusia dalam kumpulan minoriti menerima norma.

Istilah-Istilah Yang Berkaitan dengan Integrasi  Amalgamasi .proses percampuran ras atau budaya bagi memebtuk budaya atau ras yg baru. . .Cara utama ialah melalui perkahwinan antara etnik atau ras (perkahwinan campur).

Media massa yang mensensasikan isu-isu perkauman. sistem kuota dll untuk membantu kaum Bumiputera dilihat sebagai diskriminasi oleh kaum-kaum lain.Punca Masalah Perkauman  Faktor sejarah – dasar pecah dan perintah yang diamalkan        oleh penjajah British. Dasar kerajaan seperti DEB. . Sistem pendidikan vernakular – persekolahan dan bahasa pengantar yang berlainan Fahaman politik yang melampau dan perjuangan partiparti politik berdasarkan unsur perkauman Kurangnya sensitiviti dan toleransi terhadap agama dan budaya yang berbeza. Jurang perbezaan ekonomi akibat pembangunan ekonomi yang tidak seimbang antara kaum. sektor dan wilayah. Kurangnya semangat patriotisme dalam kalangan masyarakat.

agihan kekayaan negara yang saksama • Toleransi budaya dan agama . dasar yang adil dan saksama. tiada fahaman politik yang melampau  Kerajaan demokrasi berparlimen .kewibawaan undang-undang • Merapatkan jurang ekonomi .peranan pemimpin.saling hormat-menghormati .tingkatkan taraf hidup pribumi .Asas Integrasi Nasional  Perkongsian kuasa politik .keluhuran Perlembagaan .

sekolah kebangsaan dan jenis kebangsaan .peperiksaan awam yang sama Sekolah Wawasan Dasar Kebudayaan Kebangsaan .bahasa penghantar .digubal selepas peristiwa 13 Mei 1969 Dasar Ekonomi Baru dan Dasar Pembangunan Nasional (Kini dirangka Model Ekonomi Baru) .“Social reengineering” Konsep 1Malaysia .Usaha Kerajaan ke Arah Integrasi Nasional  Dasar Kebudayaan Kebangsaan:     .sukatan pelajaran yang sama .

menggalakkan penggunaan bahasa kebangsaan melalui Minggu Bahasa.Nyanyian lagu kebangsaan.aktiviti kurikulum & kokurikulum .Peranan Guru dalam Menangani Isu Integrasi Nasional  Memperkasakan bahasa kebangsaan . • Memantapkan perpaduan dan integrasi nasional . menaikkan bendera • Memupuk kecintaan terhadap seni.melaksanakan Rancangan Integrasi Murid untuk Perpaduan (RIMUP) • Memupuk semangat patriotisme . . warisan dan budaya bangsa. Pertandingan Bahas. Puisi dll. Pidato.

Sambutan Bulan Patriotisme dan Kemerdekaan Perkhemahan Bina Insan Murid Lawatan dan ziarah-menziarah . Tahun Baru Cina.Aktiviti Untuk Memupuk Integrasi Nasional  Program permuafakatan masyarakat – gotong      royong Hari Keluarga Sukan Rakyat Majlis Sambutan Hari raya. Krismas dan lain-lain. Deepavali.

Namun. polarisasi perkauman masih ketara di kalangan pelajar-pelajar sekolah dan institut pengajian tinggi.Soalan Perbincangan  Pelbagai aktiviti telah dilaksanakan di sekolah rendah dan menengah untuk memupuk perpaduan kaum. apakah cara terbaik untuk menangani isu integrasi nasional? . Pada pendapat anda.