You are on page 1of 2

namn: Facitman Pettersbergsskolan, Dominic

Kapitel 5 - Läxstencil 3

1. Hur mycket är
a) 16 av 300 kr? 1
63001 kr  3006 kr  50kr
b) 34 av 600 kr? 4 1  18004 kr  450kr
3 600 kr

7 1  7007 kr  100kr
1 700 kr
c) 17 av 700 kr?
2 1  7202 kr  360kr
1 720 kr
d) 12 av 720 kr?

2. Beräkna
a) 123 + 128 = 3128  12
11

16 = 16  16
9 12
b) 169 + 12 21

c) 12 + 12 = 22  1

3. Hur många procent är


a) 2 av 8 elever? 28 // 22  14  0, 25  25%
12 / 3  4  0, 25  25%
3/ 3 1
b) 3 av 12 elever?
c) 20 av 100 elever? 100 20
 0, 2  20%
d) 5 av 50 elever? 50 / 5  101  0,1  10%
5/5

4. Hur många procent är skuggad?


4  0,5  50%
2
a)
5  0, 2  20%
1
b)
8  0,125  12,5%
1
c)

5. Beräkna
a) 2 56 - 16 = 17
6  16  166  2 64  2 23
b) 3 19 - 89 = 9  9  9  29
28 8 20 2

c) 4 18 - 83 = 8  8  8 38 34
33 3 30 6 3

6. Hur många procent är


50 kr  50 kr 2  100 kr  22%
11kr 2
a) 11 kr av 50 kr? 11kr 22 kr

20 kr  20 kr 5  100 kr  60%
12 kr 5
b) 12 kr av 20 kr? 12 kr 60 kr

kr  300 kr / 3  100 kr  33%


99 kr 99 kr / 3 33 kr
c) 99 kr av 300 kr? 300

7. Förkorta så långt som möjligt.


5 5/5 1
a) = 
20 20 / 5 4
10 10 /10 1
b) = 
100 100 /10 10
7 7/7 1
c) = 
42 42 / 7 6

1
namn: Facitman Pettersbergsskolan, Dominic

2 2/2 1
d) = 
10 10 / 2 5

8. Vilket tal är störst och vilket är minst?


a) 107 > 53 > 14 >0, 6 10  0, 7 > 5  0, 6 > 4  0, 25 >0, 6
7 3 1
störst: 107 , minst 14 .
b) 0, 7 > 17 >0, 6 > 23 0, 7 > 17  0,142 >0, 6 > 23  0, 66 störst: 0,7 , minst 17 .
c) 0, 9 > 13 > 54 > 56 0,9 > 13  0,33 > 54  0,8 > 56  0,833 störst: 0,9 , minst 13 .

9. Lönen är 18'000. Hur stor blev lönen därefter om den höjs med
3
a) 3% 100 18000
1
kr
 5401 kr  540kr.Lönen :18000kr  540kr  18540kr
 1  36001 kr  3600kr.Lönen :18000kr  3600kr  21600kr
20 18000 kr
b) 20% 100
 1  18001 kr  1800kr.Lönen :18000kr  1800kr  19800kr
10 18000 kr
c) 10% 100

10. Hur många procent är pojkar om det finns


a) 6 pojkar och 18 flickor i klassen. 186 6  246 //66  14  0, 25  25%
b) 12 flickor och 3 pojkar i klassen. 1233  153//33  15  0, 2  20%
c) 15 flickor och 30 pojkar i klassen. 153030  30 45 / 5  9 / 3  3  0, 66  66%
/5 6/3 2

11. Hur många timmar är


a) 1 16 dygn? 76 241h  1686 h  28h
b) 4,5 dygn? 4,5 24h  9 12h  108h
c) 0,5 dygn? 0,5 24h  112h  12h
d) 1,5 dygn? 1,5 24h  3 12h  36h