You are on page 1of 38

အငွါးလင္

ေရးသူ---အမည္မသိ
စာမူျု ဖစ္ေအာင္ရက
ို တ
္ င္ေပးသူ...kaungmyattun99
(အခ်စ္တကၠသလ
ို )္

ေနမိုးသည္ အသက္ ၂၅ ႏွစ္ခန္႕ရွိၿပီး ရုံးတစ္ရုံးတြင္ စာေရးအျဖစ္ အလုပ္လုပ္ေနသည္ ။ သူ၏ အဓိက

၀င္ေငြလမ္းကေတာ့ ရာဂၾကြယ္ ရမက္ထန္ကာ ေလာကစည္းစိမ္ ေကာင္းေကာင္း ခံစားေပ်ာ္ပါးလိုေသာ
အမ်ဳိးသမီးမ်ားကို အခေၾကးေငြယူကာ လိုးေပးရေသာ ``အငွါးလင္`` အလုပ္ျဖစ္သည္..။

အပတ္စဥ္ တနလၤာေန႕ ညေနပိုင္းတြင္ ေနမိုး အငွါးလင္အျဖစ္ အလုပ္သြားလုပ္ေလ႕ရိွသည္..။ ေနမိုး၏

အထက္အရာရွိ ေဒၚထားထားစိုးမွာ ရွမ္းတရုတ္မ တစ္ေယာက္ျဖစ္သည္ ။ အသက္အရြယ္ကေတာ့ ေနမိုးႏွင့္
မတိမ္းမယိမ္း ျဖစ္သည္ ။ အသားျဖဴကာ အရပ္ျမင့္ၿပီး ကိယ
ု ္လုံးကိုယ္ေပါက္ ဆူၿဖိဳးေတာင့္တင္းသည္ ။

ေဒၚထားထားစိုး၏ လင္ေတာ္ေမာင္က အင္ဂ်င္နီယာႀကီး တစ္ေယာက္ျဖစ္ကာ ႏိုင္ငံျခားတြင္ သြားေရာက္
အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနသည္ ။ ကေလးလည္း မေမြးၾကေသး ။

ေနမိုးသည္ သူ႕အထက္အရာရွိမ ေဒၚထားထားစိုးကို ႀကိတ္ၿပီး သေဘာက်ေနသည္ ။ သို႕ေသာ္ နီးစပ္ရန္

ဖန္ဖို႕ အခြင့္အလမ္းမရေသာေၾကာင့္ ႀကိတ္ၿပီးေတာ့သာ ပစ္မွားေနၿပီး ၊ခိုးလို႕သာ ငမ္းေနရသည္ ။

တစ္ခုေသာ တနလၤာေန႕တြင္ ေနမိုးသည္ ရုံးတြင္ အလုပ္မ်ားသြားကာ ရုံးဆင္းေနာက္က်သျဖင့္

အငွားလင္အျဖစ္ အလုပ္လုပ္ရာ ေနရာသို႕ တစ္နာရီေလာက္ ေနာက္က်မွ ေရာက္သြားခဲ႕ရာ

ေဒၚထားထားစိုးကို အထူးအေမွာင္ခန္းေခၚ အလင္းေရာင္ လုံး၀မရွိပဲ ေမွာင္ခ်ထားေသာ အခန္းထဲတြင္

ကာမစည္းစိမ္ခံစားေပ်ာ္ပါးရန္ ၀င္ေရာက္ဖို႕အတြက္ အ၀တ္လဲခန္း၌ အ၀တ္အစားမ်ား ခၽြတ္ေနသည္ကို
ေခ်ာင္းၾကည္႕ေပါက္မွ အသာေခ်ာင္းၾကည္႕ ေတြ႕ျမင္ခဲ႕သည္ ။ ေဒၚထားထားစိုးကို လိုးေပးရမည္႕
အငွါးလင္မွာ ေနမိုး၏ သူငယ္ခ်င္း လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဘက္ သန္း၀င္းျဖစ္သည္ ။

သန္း၀င္းက မိမိမွာ ဧည္႕သည္ မိန္းကေလး ငယ္ငယ္ တစ္ေယာက္ႏွင့္ အျပတ္လိုးထားရလို႕

သည္မိန္းမႀကီးကို တစ္ရိႈးစာ အျပည္႕ မခ်ႏိုင္ ၊ တစ္ခ်ီေလာက္သာ ၀င္ခ်ၿပီး မိမိႏွင့္ လာၿပီး
လူစားလဲရန္ေျပာရာ ေနမိုးက အႀကိဳက္ေတြ႕ၿပီး သေဘာတူလက္ခံလိုက္သည္ ။

အေမွာင္ခန္းထဲတြင္ ေနမိုးႏွင့္ ေဒၚထားထားစိုး ကာမစပ္ယွက္ ေပ်ာ္ပါးၾကသည္ ။ ေမွာင္ေနေသာေၾကာင့္

မိမိႏွင့္ စပ္ယွက္ေနသူမွာ မိမိ၏ လက္ေအာက္မွ စာေရးေလး ေနမိုး ျဖစ္ေၾကာင္း အစပိုင္းတြင္

ေဒၚထားထားစိုး မသိခဲ႕ေပ ။ သို႕ေသာ္ ေဒၚထားထားစိုး၏ ဖင္ကို ေနမိုးက ပယ္ပယ္နယ္နယ္လိုးေနသည္႕

အခ်ိန္တြင္ ခုတင္ေဘးေဘာင္တြင္ တင္ထားေသာ ( မိမိကိုလိုးေနသည္႕ အငွါးလင္ႏွင့္ လင္းလင္းခ်င္းခ်င္း
ၾကည္႕ျမင္လိုလ်င္လ်ပ္စစ္မီးဖြင့္ႏိုင္ဖို႕ စီစဥ္ထားသည္႕ ) ခလုတ္ေလး ရွိသည္ ။ ဖင္လိုးခံရင္း ဖီလင္ေတြ

အရမ္းတက္ေနေသာ ေဒၚထားထားစိုးက မေတာ္တဆ ထိကိုင္ႏွိပ္မိရာမွ မီးေရာင္လင္းလာကာ ဖင္လိုးဖင္ခံ
လုပ္ေနၾကသူႏွစ္ေယာက္ တစ္ေယာက္ကို တစ္ေယာက္ ျမင္ေတြ႕သြားခဲ႕ၾကရသည္ ..။

ေနမိုးက က်က်နန ဖင္လိုး အဖုတ္ပြတ္ေပးထားရာ ေဒၚထားထားစိုးမွာ ခံစားေနရေသာ

ကာမစည္းစိမ္ခ်မ္းသာကို လက္လႊတ္မခံႏိုင္ပဲ ၊ မိမိကို ဖင္လိုးေနသူမွာ မိမိ၏ လက္ေအာက္မွ စာေရးျဖစ္သူ
ေနမိုးမွန္း သိလ်ွ က္ႏွင့္ ဆက္ၿပီး အလိုးခံေလေတာ့သည္ ။

သည္လိုႏွင့္ ေျပလည္သြားၾကကာ ေနမိုးက ေဒၚထားထားစိုးကို ကာမအရသာ တနင့္တပိုးခံစားရရွိေစရန္

သူတတ္ေျမာက္ထားေသာ ကၽြမ္းက်င္မႈ နည္းလမ္းအားလုံးကို အိပ္သြန္ဖာေမွာက္ အကုန္အစင္ထုတ္သုံး
လိုးေပးရာ လိုးသူေနမိုးေရာ အလိုးခံသူ ေဒၚထားထားစိုးပါ မႀကဳံဖူးေသာ ဖီလင္ေတြ ခံစားရလွ်က္
အရသာေကာင္းေကာင္းေတြ႕သြားခဲ႕ရေလသည္……..။
တစ္ရႈိးစာ လိုးပြဲအတြက္ သတ္မွတ္ထားေသာ အခ်ိန္ ၃ နာရီ ေစ႕သြားသည္႕ အတြက္ အလိုးရပ္ ၊

စပ္ယွက္မႈမ်ား တစ္စခန္း သတ္ေသာအခါ ေနမိုးႏွင့္ ေဒၚထားထားစိုးတို႕သည္ အထူးအေမွာင္ခန္းထဲတြင္
ထုံးစံအတိုင္း မိမိတို႕ႏွင့္ သက္ဆိုင္သည္႕ ၀င္ေပါက္ အသီးသီးမွ လမ္းခြဲထြက္လာခဲ႕ၾကသည္ ။

ေနမိုးအေနျဖင့္ သူႀကိတက
္ ာ သေဘာက်ေနခဲ႕ေသာ သူ႕အထက္အရာရွိ ေဒၚထားထားစိုးကို

ပယ္ပယ္နယ္နယ္ လိုးခဲ႕ရသည္႕အတြက္ အထူးပင္ေပ်ာ္ရႊင္ေက်နပ္မိသလို ၊ ေဒၚထားထားစိုးမွာလည္း

သူမႀကဳံဖူးသမွ်ေသာ ေပ်ာ္ပါးစပ္ယွက္မႈမ်ားတြင္ အထူးကဲဆုံးေသာ ကာမအရသာႏွင့္ စိတ္လႈပ္ရွားမႈမ်ား
ခံစားခဲ႕ရသည္႕ ေနမိုးႏွင့္လိုးခဲ႕ရေသာ ယခုလိုးပြဲကို စြဲစြဲမက္မက္ ျဖစ္သြားခဲ႕ရသည္..။

လိုးရသည္ကို ပင္ အားမရႏိုင္ခဲ႕ေသး..။ ထို႕ေၾကာင့္ အငွါးလင္းမ်ားႏွင့္ ဆုံေတြ႕ ေပ်ာ္ပါးစပ္ယွက္မႈ

အ၀၀ကို တာ၀န္ယူစီမံ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ေပးသူ မာမီေအး အားသြားေရာက္ေတြ႕ဆုံကာ

အေမွာင္ခန္းထဲတြင္ သူမႏွင့္ ေပ်ာ္ပါးခဲ႕သူ ေနမိုးကို မနက္ျဖန္တြင္ အထူးေအာ္ဒါယူကာ တစ္ရိႈးစာ
ထပ္မံေပ်ာ္ပါးလိုေၾကာင္း ေျပာဆိုခဲ႕ေလသည္..။

``မနက္ျဖန္ ေနမိုးအလုပ္ဆင္းတဲ႕ေန႕ မဟုတ္ဘူး ၊ တစ္ျခားလူတစ္ေယာက္နဲ႕ လာေပ်ာ္ခ်င္ရင္ေတာ့

ရႏိုင္လိမ္႕မယ္…``
`` က်မက ေနမိုးဆိုတဲ႕လူနဲ႕ပဲ ေပ်ာ္ခ်င္တာ ..။ သူအလုပ္ဆင္းတဲ႕ေန႕ မဟုတ္ေပမဲ႕ စပါယ္ရွယ္
ေအာ္ဒါလုပ္ၿပီး ခ်ိန္းလိုက္လို႕ မရဘူးလား..၊ မနက္ျဖန္ မရရင္ေတာင္ သန္ဘက္ခါ ေပါ႕….``
``ဟာ..အဲဒါလဲ မရႏိုင္ဘူးေလ..၊ မာမီတို႕ဆီမွာက ေကာင္ေလးေတြကို တစ္ပတ္တစ္ခါပဲ
အလုပ္လုပ္ရၿပီးေတာ့ ၊ အလွည္႕က် နားေနႏိုင္ေအာင္ စီစဥ္ထားတာ..ညီမရဲ႕..၊ ဒီအလုပ္က

အားျပည္႕လန္းဆန္းေနဖို႕ လိုတယ္မဟုတ္လား..၊ ေျခာက္ရက္နားထားၿပီး အားအျပတ္ ျပန္ျပည္႕ေနမွ
ဧည္႕သည္မိန္းမေတြ အရသာေကာင္းေကာင္း ခံစားရေအာင္ အလုပ္လုပ္ေပးႏိုင္မွာေပါ႕..ညီမႀကီးရယ္..၊
ေနမိုးနဲ႕ ရွင္တကယ္ေပ်ာ္ခ်င္တယ္ဆိုရင္ေတာ့ ေနာက္အပတ္ တနလၤာေန႕အထိ ေစာင့္ရလိမ္႕မယ္… ``

ေဒၚထားထားစိုး အနည္းငယ္ေတြၿပီး စဥ္းစားေနသည္ ။ တစ္ပတ္ႀကီးမ်ားေတာ့ သူမအေနႏွင့္ မေစာင့္လို ။
မိမိႏွင့္ တစ္ရုံးတည္း အတူတူ အလုပ္လုပ္ေနသည္မို႕ ေနမိုးကို မိမိဖာသာ အခ်ိန္းအခ်က္လုပ္ကာ ေပ်ာ္ပါးလို႕
ရႏိုင္ေၾကာင္း စဥ္းစားမိသည္ ။

``ေကာင္းပါၿပီ…။ ဒါဆိုလဲ က်မေစာင့္လိုက္မယ္ ..ေနာက္လာမဲ႕ တနလၤာေန႕မွာ သူနဲ႕ေတြ႕ခ်င္တယ္..``
`` ဒါဆိုရင္ စရံေတာ့ ေပးသြားရလိမ္႕မယ္…``
ေဒၚထားထားစိုး မာမီေအးေတာင္းေသာ စရံေငြကို ေပးေခ်ၿပီးေနာက္ အငွါးလင္မ်ားနဲ႕ ေပ်ာ္ပါးရာမွ
ျပန္ထြက္လာခဲ႕သည္ ။အိမ္သို႕ျပန္ေရာက္ေသာအခါ ေနမိုးႏွင့္ လိုးခဲ႕ေဆာ္ခဲ႕ပုံမ်ားကို ျပန္သတိရေနသည္ ..။
ထိုေန႕ညက ေဒၚထားထားစိုးသည္ မမက္စဖူး ကာမစပ္ယွက္ခံရသည္႕ အိပ္မက္ကို မက္သည္ .။
အိပ္မက္ထဲတြင္ သူမႏွင့္ ကာမစပ္ယွက္ခဲ႕သူကလည္း ေနမိုးပင္ ျဖစ္ေနပါသည္..။

ေနာက္တစ္ေန႕နံနက္ ရုံးသို႕ ေရာက္ေသာအခါ ေဒၚထားထားစိုးမွာ ေနမိုးႏွင့္ မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ရမွာ

မ်က္ႏွာပူသလိုလို ၊ ရွက္ရြံ႔႕သလိုလို ျဖစ္ေနသည္ ။ ေနမိုးမွာလည္း အေတာ္ပင္ ေနရခက္ေနသည္..။
ႏွစ္ေယာက္စလုံးပင္ အရင္ေန႕ ညေနပိုင္းက ရက္ရက္ေရာေရာ ကာမစပ္ယွက္ခဲ႕ၾကပုံမ်ားကို

ျပန္လည္ျမင္ေယာင္ကာ ေနၾကသည္..။ ေနမိုးအေနျဖင့္ ေဒၚထားထားစိုးကို ၾကည္႕မိတိုင္း မိမိျမင္ခဲ႕ ေတြ႕ခဲ႕
အားရပါးရ ကိုင္တြယ္ခဲ႕ေလေသာ ရင္သားတင္သား ေပါင္လုံးေပါင္တန္မ်ားကို အထင္းသား အရွင္းသား
ကြက္ကြက္ကြင္းကြင္း ျမင္လာလ်က္ လီးမွာလည္း မတ္ခနဲ တန္းခနဲ ေတာင္ကာေနရသည္ ..။

ေဒၚထားထားစိုးအဖို႕လည္း ေနမိုးကို ၾကည္႕မိေလတိုင္း မိမိကို တက္ခြလိုးခဲ႕ပုံမ်ား ႏွင့္ ေနမိုး၏

ႀကီးမားတုတ္ခိုင္လွေသာ လီးေခ်ာင္းႀကီးကို ျမင္ေယာင္ကာ အဖုတ္ထဲမွာ စိုစိစိ ၊ ဖင္ေပါက္က ယားသလိုႏွင့္
အရမ္းကို ေနရခက္ေနသည္ ။ တစ္ေယာက္ကို တစ္ေယာက္ မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ စကားေျပာရမည္ကိုပင္

ရြံ႔႕တြန္႕တြန္႕ ျဖစ္ကာေနၾကသည္..။ လူခ်င္းမေတြ႕ဖူးပဲ မိဘေဆြမ်ိဳးမ်ား ေစ႕စပ္ေပးမႈေၾကာင့္ ညားခဲ႕ရေသာ
ဇနီးေမာင္ႏွံေတြလို မဂၤလာဦးညလြန္ေျမာက္ကာ ေနာက္တစ္ေန႕ တြင္ခံစားရေသာ ခံစားမႈမ်ဳိး ႏွင့္
အေတာ္ပင္ ယင္းထ ေနၾကသည္..။
ေနမိုးတို႕လို အငွါးလင္မ်ားတြင္ မိမိတို႕ စပ္ယွက္ေဖ်ာ္ေျဖေပးခဲ႕ဖူးသည္႕ ဧည္႕သည္အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္

မေတာ္တဆ အျပင္ဘက္တြင္ ေတြ႕ဆုံမိလ်င္ မသိလိုက္ မသိဖာသာ ေနေပးရေသာ စည္းကမ္းရွိသည္ ..။
ဧည္႕သည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကလည္း မိမိတို႕ႏွင့္ လိုးဖူးေသာ အငွါးလင္ တစ္ေယာက္ေယာက္ကို အလုပ္ေနရာ
မဟုတ္ေသာ အျခားတစ္ေနရာတြင္ ေတြ႕ဆုံမိပါက မသိသလို ခပ္တည္တည္ ေနၾကတာမ်ားသည္ ..။
ေျပာရလ်င္ အငွါးလင္မ်ားႏွင့္ ေပ်ာ္ပါးၾကသူ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ အလုပ္ေနရာတြင္သာ

ေတြ႕ဆုံေပ်ာ္ပါးၾကသည္မွလြဲၿပီး အျပင္အပတြင္ အသိအကၽြမ္းျဖစ္သြားၾကမႈ ရွားပါးသည္..။ ယခု
ေဒၚထားထားစိုးကေတာ့ ေနမိုး၏ အထက္အရာရွိ ျဖစ္ေနေလရာ ေနမိုးမွာ ခါတိုင္းလို ဆက္ဆံ

ေျပာဆိုရေကာင္းႏိုး ၊ မသိသလိုပဲ ခပ္တည္တည္ ေနရေကာင္းႏိုးႏွင့္ အခက္ေတြ႕ေနရေလသည္ ..။

ေဒၚထားထားစိုးသည္ ေနမိုးႏွင့္ သီးသန္႕ ေတြ႕ဆုံႏိုင္ရန္ ခ်ိန္းဆိုဖို႕ စိတ္ကူးရွိေသာ္လည္း ဘယ္ကဘယ္လို

စတင္ကာ အခ်ိန္းအခ်က္ လုပ္ရမည္ကိုေတာ့ စဥ္းစားမရ ျဖစ္ေနသည္..။ သူမသည္ ရာဂရမက္ ထန္ျပင္းၿပီး
လိုအင္ႀကီးမားေသာ မိန္းမ တစ္ေယာက္ျဖစ္ေသာ္လည္း ဆိတ္ကြယ္ရာ လူသူကင္းေ၀းရာတြင္သာ

အရွက္အေၾကာက္မရွိ ကာမအရသာကို အပီအျပင္ ခံစားမည္ ၊ လူေရွ႕သူေရွ႕တြင္ေတာ့ ပိပိျပားျပား ၊
အရွက္အေၾကာက္ ႀကီးေသာ ဂုဏသ
္ ေရရွိ အမ်ဳိးသမီးႀကီးတစ္ေယာက္အေနျဖင့္သာ ေနထိုင္သြားလာသည္
။ အခု သူမ၏ တန္ဖိုးထားရေသာ ရာထူးဂုဏ္သိမ္ အမွတ္အသားျဖစ္ေသာ ရုံးေနရာတြင္ မိမိ၏

လက္ေအာက္မွ စာေရးေလးကို အငွါးလင္ အျဖစ္ သေဘာထားကာ အခ်ိတ္အဆက္ျပဳလုပ္ ေျပာဆိုဖို႕ရာမွာ
အေတာ္၀န္ေလး ခက္ခဲရသည္..။

ဒီလိုနဲ႕ တစ္ရက္ ကုန္ဆုံးသြားသည္..။ ေနာက္တစ္ေန႕တြင္ေတာ့ ေဒၚထားထားစိုးမွာ ရုံးအလုပ္ျဖင့္

အျပင္သို႕ သြားေနရၿပီး ရုံးသို႕ ညေန ရုံးဆင္းကာနီးေလာက္မွ ျပန္ေရာက္ရာ သူမႏွင့္ ေနမိုး

ေတြ႕ရုံျမင္ရုံမွ်ေလာက္သာ ရွိခဲ႕သည္…။ ေနာက္တစ္ရက္မွာလည္း ရုံးအလုပ္မ်ား ပုံက်ကာ

အလုပ္ရႈပ္ေနခဲ႕ရၿပီး ေနမိုးႏွင့္ ေတ႕ေတ႕ဆိုင္ဆိုင္ ပင္ မ်က္ႏွာခ်င္းမဆိုင္ျဖစ္ခ႕ဲရေပ..။ ေဒၚထားထားစိုး၏
ကာမရမက္စိတ္မ်ားမွာ ရက္ၾကာလာသည္႕အခါ ေလွ်ာ့က်ျခင္း မရွိပဲ ထန္ျပင္းျမဲ ထန္ျပင္းေနသည္ ..။
ဒီလိုနဲ႕ ေသာၾကာေန႕တြင္ေတာ့ ေနမိုးကို မျဖစ္ျဖစ္ေအာင္ ခ်ိန္းဆိုကာ ညေနပိုင္းတြင္ အတူတူ

တစ္ေနရာရာ သြားေပ်ာ္ပါးရန္ ေဒၚထားထားစိုး ႀကံစီစိတ္ကူးမိေတာ့သည္ ..။ ပါးစပ္ႏွင့္ ေျပာဆိုဖို႕

၀န္ေလးေသာေၾကာင့္ စာတစ္ေစာင္ ႀကိဳတင္ေရးထားသည္..။ ေနမိုးကို အမွတ္မထင္ အသာ စာေပးၿပီး
အခ်ိန္းအခ်က္ ျပဳလုပ္ရန္ျဖစ္သည္..။ အႀကံကေကာင္းေသာ္လည္း ထိုေန႕တြင္ ေနမိုးတစ္ေယာက္

ရုံးမတက္ပဲ ခြင့္ယူေသာေၾကာင့္ ဘယ္လိုမွ အေကာင္အထည္ မေဖာ္ႏိုင္ခဲ႕ရေပ..။ သည္ေကာင္ေလး
ဘာလို႕မ်ားခြင့္ယူတာပါလိမ္႕..၊ အငွါးလင္အျဖစ္ ေန႕ဘက္ အလုပ္မ်ား သြားလုပ္ေနေရာလားဟုပင္
ေဒၚထားထားစိုး ေတြးမိေလသည္..။ သို႕ေသာ္ ေနမိုး အလုပ္ရွင္ မာမီေအးက ( ေယာက္်ားထိန္းဟု

ေခၚရမည္လား မသိ ) ေနမိုးသည္ တနလၤာေန႕ တစ္ရက္သာ အလုပ္လုပ္သည္ဟု ေျပာထားသည္႕တိုင္ ၊

ေဒၚထားထားစိုးမွာ သို႕ေလာသို႕ေလာ အေတြးမ်ားျဖင့္ စိတ္ေမာေနရေတာ့သည္ ..။ ေနာက္ေန႕မ်ားမွာေတာ့
စေန၊ တနဂၤေႏြ က်သျဖင့္ သူမ မခ်င့္မရဲ ျဖစ္ကာ စိတ္ေလွ်ာ့လိုက္ၿပီး တနလၤာေန႕က်မွသာ ဒီငနဲ လိုးတာ
အပီခံပစ္လိုက္ေတာ့မည္ဟု စိတ္ထဲ ေတးမွတ္ထားလိုက္သည္..။

ေနာက္ဆုံးေတာ့ ေဒၚထားထားစို အားခဲ ေမာင္းတင္ကာ ေစာင့္ဆိုင္းေနေသာ တနလၤာေန႕ညေနပိုင္း

သို႕ေရာက္လာေလေတာ့သည္..။

--------------×--------------------×----------------×---------------------တနလၤာေန႕ညေန ရုံးဆင္းတာနဲ႕ က်မလည္း အိမ္ကို အျမန္ျပန္ၿပီး ေရမိုးခ်ဳိး အ၀တ္အစားေတြ

လဲလွယ္၀တ္ဆင္ၿပီး ေနမိုးနဲ႕ ေပ်ာ္ပါးဖို႕ ထြက္လာခဲ႕ပါတယ္.။ ေနမိုးအလုပ္လုပ္တဲ႕ ေနရာကို ၅

နာရီခြဲတိတိမွာ က်မေရာက္တယ္.။ တစ္ရႈိးစာအတြက္ က်န္ေငြကို ေခ်ၿပီးတာနဲ႕ ေပ်ာ္ပါးမယ္႕အခန္းထဲကို

တစ္ခါတည္း တန္းသြားလိုက္တယ္..။ အစတုန္းက လင္းလင္းခ်င္းခ်င္း ရွိမဲ႕ အခန္းတစ္ခန္းကို ယူမယ္လို႕ပဲ
စိတ္ကူးမိပါေသးတယ္..။ ဒါေပမယ္႕ က်မ ဒီမွာလာၿပီး အရသာခံတိုင္း အထူးအေမွာင္ခန္းကိုပဲ ေရြးခ်ယ္
အသုံးျပဳခဲ႕တာမို႕ ၊ အျခားအလင္းေရာင္းရွိမယ္႕ အခန္းတစ္ခုခု ယူလ်င္ ဖီလင္လာသင့္သေလာက္

မလာမွာကို စိုးလို႕ပါ..။ ခါတိုင္း ေပ်ာ္ပါးေနက် အေမွာင္ခန္းကိုပဲ ယူလိုက္တယ္..။ ေနမိုးတို႕ရဲ႕ အလုပ္ရွင္
မာမီေအးကလည္း က်မအတြက္ အထူးအေမွာင္ခန္းကိုပဲ ႀကိဳတင္ဖယ္ထား စီစဥ္ေပးထားတာဆိုေတာ့

အဆင္ေျပသြားတာေပါ႕..။ အေမွာင္ခန္းဆိုေပမယ္႕ လိုအပ္ရင္ မီးဖြင့္လို႕ရတာပဲ..။ အထဲေရာက္တဲ႕ အခါ

ႀကိဳက္တဲ႕အခ်ိန္ မီးဖြင့္ႏိုင္တယ္..။ ေမွာင္ထဲမွာ ေပ်ာ္ခ်င္ရင္လဲ ရတယ္..။ ကဲ….ဘယ္ေလာက္ေကာင္းလဲ..။
က်မဟာ ဒီအထူးအေမွာင္ခန္းထဲမွာ လာၿပီးစပ္ယွက္ေပ်ာ္ပါးခဲ႕တာဟာ အခု ပထမဆုံးအႀကိမ္

မဟုတ္ေတာ့ပါဘူး.။ ေျခာက္ခါေလာက္ကို ေရာက္ဖူးၿပီးပါၿပီ ။ အထာက်ေနၿပီလို႕ေတာင္ ဆိုႏိုင္ပါတယ္ ..။
ဒါေပမယ္႕ အခုတစ္ေခါက္ေလာက္ တစ္ခါမွ စိတ္လႈပ္ရွား ရင္ဖိုတာမ်ဳိး အရင္က မႀကဳံခဲ႕ရဘူး ။
အိုေလ….ၿပီးခဲ႕တဲ႕ တနလၤာေန႕က အမွတ္မထင္ ေနမိုးလိုးတာခံခဲ႕ရ ၊ ေနမိုးဟာ

အငွါးလင္တစ္ေယာက္အျဖစ္ အလုပ္လုပ္ေနမွန္း သိခဲ႕ရတဲ႕ အခ်ိန္ကစၿပီး တစ္ပတ္လုံးလုံးကို က်မစိတ္ေတြ
အနည္းနည္းအဖုံဖုံ လႈပ္ရွားႏိုးၾကြေနခဲ႕တာပါ ။ ေနမိုးနဲ႕ လိုရမွာကို အရမ္းတမ္းတ လိုလားေနခဲ႕တာပါ ။
ဒီေန႕ေတာ့ အဲဒီတမ္းတစိတ္ေတြဟာ အျပင္းထန္အႏိုးၾကြဆုံးေပါ႕…..။

အေမွာင္ခန္းထဲကို မ၀င္ခင္ အ၀တ္အစားေတြ ခၽြတ္ရတဲ႕အခန္းငယ္ေလးထဲေရာက္သြားတာနဲ႕က်မဟာ

အရမ္းကို စိတ္လႈပ္ရွားလာပါၿပီ ။ က်မအဖို႕ ကိုယ္သိကၽြမ္းေနတဲ႕ ေယာက်္ားတစ္ေယာက္နဲ႕ လိုးရမွာ

ဒါပထမဆုံးအႀကိမ္ပါပဲ..။ အရင္က ဒီမွာလာၿပီး အငွါးလင္ေတြနဲ႕ ေပ်ာ္ပါးစပ္ယွက္ခဲ႕ဖူးေပမယ္႕ သူတို႕ကို
က်မ လုံးလုံးမသိခဲ႕သလို ၊ သူတို႕ကလဲ က်မကို မသိခဲ႕ပါဘူး..။ ဒီေန႕လိုးၾကမယ္႕ ေနမိုးကေတာ့

တစ္ေယာက္ကို တစ္ေယာက္ ေကာင္းေကာင္းသိေနၾကတယ္ေလ..။ စိတ္လႈပ္ရွားရမက္ထန္တဲ႕အခါ
၀ျဖစ္ေလ႕ရွိတဲ႕အတိုင္းပါပဲ ၊ က်မေပါင္ၾကားက ေစာက္ပတ္ႀကီး မို႕ေဖာင္း အရည္စို ရႊမး္အိေနသလို
ႏို႕အုံႀကီးေတြ တင္းမာၿပီး ႏို႕သီးေတြ စူတက္ေကာ့ေထာင္လို႕ ေနၾကပါၿပီ..။

က်မဟာ ခပ္ျမန္ျမန္ပဲ ၀တ္ထားတဲ႕အ၀တ္အစားေတြကို ခၽြတ္ခြာခ်ပစ္လိုက္ပါတယ္ ..။ က်မႏို႕ႀကီးေတြဟာ
အရမ္းတင္းမာေနတာေၾကာင့္ ရင္ဘတ္ေတာင္ က်ိန္းတိန္းတိန္း ေအးေတးေတးျဖစ္ေနပါတယ္ ..။

ႏို႕သီေခါင္းဟာလည္း တင္းမာၿပီး ေကာ့ခၽြန္ေထာင္တက္ေနတာ ေအာင့္သလိုလိုေတာင္ ရွိေနေလရဲ႕ ။
ေဟာ….အတြင္းခံေဘာင္းဘီကို ခၽြတ္မယ္လုပ္ေတာ့ ေဘာင္းဘီခြၾကား အသားေနရာဟာ က်မရဲ႕
ေစာက္ပတ္ထဲက ယိုစိမ္႕ထြက္တဲ႕ ေစာက္ရည္ၾကည္ေတြနဲ႕ အျပတ္ကို စိုရႊဲေနပါေရာလား..။

ေရဆြတ္ထားတဲ႕ အတိုင္းပဲ..။ က်မဟာ ရွမ္းတရုတ္ကျပားမမို႕ ေစာက္ရည္အထြက္မ်ားပါတယ္..။
ကာမစိတ္ထန္ျပင္းတဲ႕အခါေတြမွာ ေစာက္ရည္အေတာ္ကို ထြက္ပါတယ္..။ ဒါေပမယ္႕ အခုလို
အတြင္းခံေဘာင္းဘီ ခြၾကားေနရာတစ္ခုလုံး ( အရည္ညွစ္ယူရင္ေတာင္ ရႏိုင္ေလာက္ေအာင္)
ရႊဲရႊဲစိုသြားတာမ်ဳိးေတာ့ မျဖစ္ေသးပါဘူး..။
အင္း …ေနမိုးကေတာ့ က်မကို တကယ္ ႏွာထန္ရမက္ၾကြေအာင္ လုပ္ႏိုင္တ႕ဲ ေယာက်္ားပါပဲ ။

သူလိုးတာေတာင္ မခံရေသးဘူး..။ က်မ အရည္ေတြ အရမ္းကိုထြက္ၿပီး ကာမဆိပ္လည္း အျပတ္ကို
တက္ေနပါၿပီ..။ သူနဲ႕လိုးၾကရရင္ေတာ့ ဘယ္လိုမ်ားေနမယ္ဆိုတာ စဥ္းစားၾကည္႕ရုံနဲ႕ ၾကက္သီးမ်ားေတာင္
ထမိပါရဲ႕..။ အ၀တ္အစားေတြ ခၽြတ္ခြာၿပီးတာနဲ႕ က်မဟာ အလိုးခံရမယ္႕ အေမွာင္ခန္းထဲကို အသာပဲ

ေလွ်ာက္လွမ္း၀င္လာခဲ႕ပါတယ္..။ ဒီအခန္းထဲမွာ မၾကာခင္ ႀကဳံေတြ႕ခံစားရေတာ့မယ္႕ကာမအရသာကို
ေတြးၾကည္႕ရင္း ဒူးေတာင္ မခိုင္ခ်င္သလို ျဖစ္လာရတယ္..။ အခန္းထဲမွာေတာ့ ဘာမီးမွ

မထြန္းထားတာေၾကာင့္ ပိန္းပိတ္ေအာင္ ေမွာင္လို႕ေနပါတယ္..။

ဒီအခန္းအထာကို အကၽြမ္း၀င္ၿပီးသားမို႕ ခုတင္ရွိရာကို အလြတ္ပဲ ေလွ်ာက္လွမ္း

အေရာက္သြားႏိုင္ခဲ႕ပါတယ္..။ ခုတင္ေစာင္းမွာ အသာထိုင္ရင္း ၊ အခန္းထဲကို ေလွ်ာက္လွမ္း၀င္လာမယ္႕

ေနမိုးရဲ႕ ေျခသံကို နားစြင့္ေနလိုက္တယ္..။ က်မရဲ႕ ဘယ္ဖက္လက္ကို ခုတင္ေဘာင္မွာရွိတဲ႕ မီးခလုတ္ေပၚ
အသင့္တင္ထားလိုက္တယ္..။

အခန္းထဲ၀င္လာတဲ႕ ေျခသံကိုၾကားရတာနဲ႕ ခလုတ္ကိုႏွိပ္ၿပီး မီးဖြင့္လိုက္မယ္..။ ၿပီးေတာ့

မီးေရာင္ေအာက္မွာ ေနမိုးနဲ႕ က်မ အပီျပင္ကို ဖိုက္ပစ္လိုက္မယ္..။
ဒီအပတ္တနလၤာေန႕မွာေတာ့ က်ေနာ္အလုပ္ေနရာကို ခပ္ေစာေစာပဲ အေရာက္သြားခဲ႕တယ္..။

ေရာက္တာနဲ႕ မာမီေအးက က်ေနာ္႕အတြက္ အထူးအေမွာင္ခနး္ထဲမွာ လိုးေပးရမယ္႕ အလုပ္ရွိတယ္..။
တစ္ရႈိးစာေအာ္ဒါလို႕ ေျပာတာေၾကာင့္ က်ေနာ္လည္း အေမွာင္ခန္းထဲကို အ၀င္ ဧည္႕သည္အမ်ဳိးသမီးေတြ
အ၀တ္အစားခၽြတ္ထားခဲ႕ရတဲ႕ အခန္းေလးထဲကို ေခ်ာင္းၾကည္႕ႏိုင္တဲ႕ ေခ်ာင္းၾကည္႕ေပါက္နားမွာ

အသင့္သြားေစာင့္ေနတယ္..။ ဧည္႕သည္မိန္းမ အ၀တ္ခၽြတ္ၿပီး အေမွာင္ခန္းထဲ ေရာက္သြားမွ က်ေနာ္က
၀င္ရမွာကိုး..။ ေခ်ာင္းၾကည္႕ေပါက္ကေန ေခ်ာင္းၾကည္႕လိုက္ေတာ့ လူမေတြ႕ရဘူး..။ ဧည္႕သည္မိန္းမ

မေရာက္ေသးဘူး.ေလ…။ ဒါေၾကာင့္ က်ေနာ္ အသာပဲ ထိုင္ေစာင့္ေနတယ္..။ ထိုင္မိလိုကတ
္ ယ္ဆိုရင္ပဲ
သန္း၀င္း ေရာက္လာတယ္..။

``ဘယ္လိုလဲ..မင္းအေမွာင္ခန္းထဲမွာ အလုပ္လုပ္ဖို႕ ရွိတယ္ဆို..``
သန္း၀င္းကေမးလို႕ က်ေနာ္ ေခါင္းၿငိမ္႕ျပလိုက္တယ္..။
``ငါေတာ့ ဒီေန႕ အလုပ္မျဖစ္ေသးဘူးကြ..၊ မင္းကေတာ့ အခုေရာက္ အခုအလုပ္ျဖစ္နဲ႕
တယ္ဟုတ္ပါလား..၊ မင္းဖိုက္ေပးရမဲ႕ ေဆာ္ေကာ ေရာက္ၿပီလား..``
``ေစာေစာကၾကည္႕တုန္းကေတာ့ မေရာက္ေသးဘူးကြ…``
``မေရာက္ဘူးဆိုတာနဲ႕ မင္းကထိုင္ေနရလားကြာ..၊ အသာေစာင့္ၾကည္႕ေနေပါ႕..၊ ဒါမွ

သူေရာက္ကိုယ္ေရာက္ အထဲကို ေရွ႕ဆင့္ေနာက္ဆင့္ ၀င္ႏိုင္မွာေလ..မွန္း ငါၾကည္႕ေပးမယ္..``
သန္း၀င္းက ေခ်ာင္းၾကည္႕ေပါက္ကေန အသာၾကည္႕တယ္..။ က်ေနာ္ကေတာ့ အသာပဲ
ဆက္ထိုင္ေနတယ္..။ အရင္ပတ္တုန္းက ေဒၚထားထားစိုးနဲ႕ အပီဖိုက္ခဲ႕ၾကရပုံေတြ ျပန္စဥ္းစားမိတယ္ ..။
ဒီအပတ္လည္း ေဒၚထားထားစိုးနဲ႕ ျပန္ဆုံ၇ရင္ေကာင္းမွာ ။ ဒါေပမယ္႕ ဒီလိုျပန္ဆုံဖို႕ဆိုတာကလည္း
သိပ္ကိုခက္ပါတယ္ေလ…။

``ေဟာ…လာပီေဟ႕….ဟာ…အရင္ပတ္က မင္းနဲ႕ငါ တစ္လွည္႕စီ ခ်ေပးခဲ႕ၾကတဲ႕ ေဆာ္ႀကီးပါလားကြ…

ေတာက္မိုက္တယ္ကာ…အယ္ေနတာပဲ…ဟီး….``
ခဏၾကာေတာ့ ေခ်ာင္းၾကည္႕ေပါက္ကေန ေခ်ာင္းၾကည္႕ေနတဲ႕ သန္း၀င္းရဲ႕ အံတႀကိတ္ႀကိတ္နဲ႕

ေျပာလိုက္တဲ႕ စကားသံကို ၾကားရတယ္..။ က်ေနာ္႕ရင္ထဲ အေတာ္ကို လႈပ္လႈပ္ရွားရွား ျဖစ္သြားတယ္..။
ဒါဟာတကယ္ပဲလား..။ အခု က်ေနာ္ အထူးအေမွာင္ခန္းထဲမွာ လိုးေပးရမယ္႕ ဧည္႕သည္အမ်ဳိးသမီးက

ေဒၚထားထားစိုးပဲလား..။ သန္း၀င္းဆိုတဲ႕ေကာင္က လူေနာက္..။ သူေျပာတာ အတည္ယူလို႕

ရတာမဟုတ္ဘူး..။ ဒါေၾကာင့္သူ႕ကို အသာတြန္းဖယ္ၿပီး ေခ်ာင္းၾကည္႕ေပါက္ကေန ေခ်ာင္းၾကည္႕လိုက္တဲ႕
အခ်ိန္မွာ ေဒၚထားထားစိုးဟာ အ၀တ္အစားေတြ အကုန္လုံး ခၽြတ္ပစ္လို႕ ဗလာကိုယ္လုံးတီးျဖစ္ေနပါၿပီ…။

မို႕ထြားတဲ႕ ရင္သားဆိုင္ႀကီးေတြ ၊ ကားအိတဲ႕ တင္သားႀကိးေတြ..၊ တုတၿ္ ဖိဳးတဲ႕ ေပါင္တန္ျဖဴျဖဴေဖြးေဖြးေတြ ၊
အိုး…ျမင္ရတဲ႕ ကိုယလ
္ ုံးကိုယ္ေပါက္ အခ်ဳိးအဆက္ေတြကေတာ့ အားပါးပါးလို႕ ေျပာရေအာင္ကို

စိုေျပထြားႀကိဳင္းလွပါတယ္..။ ေဟာ….ေဒၚထားထားစိုး ကိုယ္လုံးတီးႀကီးနဲ႕ အထူးအေမွာင္ ခန္းထဲကို
လွမ္း၀င္သြားၿပီး က်ေနာ္၀င္လိုက္သြားဖို႕ပဲ က်န္ေတာ့တယ္..။ အထဲေရာက္ရင္ …၊ ဟား…
ေတြးလိုက္တာနဲ႕ေတာင္ ဖီလင္ေတြ အရမ္းရလာၿပီ..။
`` ဟိုေဆာ္ႀကီးပဲကြ…ဒါႀကီး ျဖဴျဖဴေတာင့္ေတာင့္၊ ႏွာကလည္း ထန္ထန္နဲ႕ လိုးရတာ ဂြတ္ရွယ္ပဲကြ ..။

ကိုင္းေဟ႕..ဒီတစ္ပတ္လည္း ဟိုအရင္ပတ္တုန္းကလို မင္းတစ္လွည္႕ ငါတစ္လွည္႕ ဖိုက္ၾကရေအာင္ကြာ..။
မင္းအခု အရင္သြားေဆာ္ႏွင့္..ငါမာမီေအးကို သြားေျပာၿပီး တစ္လွည္႕၀င္ခ်မယ္ ဟုတ္လား..``
က်ေနာ္ ေခ်ာင္းၾကည္႕ေပါက္ကေန မ်က္လုံးခြာလိုက္ေတာ့ သန္း၀င္းက ေျပာတယ္.။ ကိြဳင္ပဲဗ်ာ..။ က်ေနာ္

ေဒၚထားထားစိုးကို တစ္ရႈိးစာ ( ၃ နာရီ ) အခ်ိန္ အကုန္လုံးကို အျပတ္ လိုးပစ္ခ်င္တာ..။ အခု သန္း၀င္းက
တစ္လွည္႕၀င္ဖိုက္မယ္ ဆိုေတာ့ အခက္ပဲ..။ ရွင္းရွင္းေျပာရရင္ သန္း၀င္းကို တစ္လွည္႕ေပးလိုစိတ္ မရွိဘူး..။
ဒါေပမယ္႕ အျပတ္ ျငင္းပစ္လိုက္ဖို႕ကလဲ မသင့္ဘူးေလ..။ အရင္အပတ္တုန္းက သူ႕အတြက္
လိုးရမယ္႕အလုပ္မွာ က်ေနာ္႕ကို အစား၀င္ေပးဖို႕ေခၚခဲ႕တာေၾကာင့္ ေဒၚထားထားစိုးကို

လိုးခဲ႕ရတာမဟုတ္လား..။ သူ႕ေက်ဇူးရွိတယ္ေလ. ။ က်ေနာ္႕အလွည္႕က်ေတာ့ ကပ္လို႕ မျဖစ္ဘူး…။
ဒါေၾကာင့္ မၿငိမ္႕ခ်င္ၿငိမ္႕ခ်င္နဲ႕ ေခါင္းၿငိမ္႕လိုက္ရတယ္..။ သန္း၀င္းလည္း ခပ္ျမဴးျမဴးပဲ

ေလွ်ာက္လွမ္းထြက္သြားတယ္..။ သူ႕ၾကည္႕ရတာ ေဒၚထားထားစိုးကို လိုးရတာ သိပ္သေဘာက်ေနပုံပဲ..။
ဟုတ္မွာပါပဲေလ…။ ေဒၚထားထားစိုးလို ရုပ္ကလဲ ေခ်ာ ၊ ငယ္ကလည္း ငယ္.. လုံးႀကီးေပါက္လွ

ျဖဴျဖဴေတာင့္ေတာင့္ အမ်ဳိးသမီးတစ္ေယာက္ကို လိုးရတာ ဘယ္ေယာက်္ား မႀကိဳက္ပဲ ေနမွာလဲ ..။
က်ေနာ္႕ကိုပဲ ၾကည္႕ေလ….ဒီမိန္းမကို ျမင္ရကတည္းကကို လိုးခ်င္ေနခဲ႕တာ ။ သန္း၀င္းထြက္သြားေတာ့
က်ေနာ္လည္း အ၀တ္အစားေတြ အျမန္ဆုံးခၽြတ္ၿပီး အထူးအေမွာင္ခန္းထဲကို ခ်က္ခ်င္းပဲ

လွမ္း၀င္လိုက္ပါေတာ့တယ္..။ အခန္းထဲမွာ ေမွာင္မဲေနတာဆိုေတာ့ ဘာမွ မျမင္ရပါဘူး ။ ဒါေပမယ္႕
အခန္းထဲက ခုတင္ေပၚမွာ ေဒၚထားထားစိုး ကိုယ္တုံးလုံးႀကီးနဲ႕ ရွိေနမယ္ဆိုတာကိုေတာ့ က်ေနာ္

သိေနတယ္ေလ ။ ၀တ္လစ္စလစ္ ကိုယ္လုံးႀကီး မၾကာခင္ က်ေနာ္႕ရင္ခြင္ထဲ ေရာက္ေတာ့မွာ မဟုတ္လား ။
ႏို႕ႀကီးေတြကို အပီကို ဆြဲပစ္လိုက္မယ္ ။ ေစာက္ပတ္ႀကီးကိုေရာ ၊ ဖင္ေပါက္ကိုပါ အျပတ္ကို

လိုးပစ္လိုက္မယ္..။ က်ေနာ္ဟာ ခုတင္ရွိရာကို ေျခလွမ္း ၾကဲႀကဲနဲ႕ အျမန္ဆုံးေရာက္ေအာင္ ေလွ်ာက္လွမ္း
ခ်ည္းကပ္သြားပါတယ္..။ ေျခသုးံလွမ္းျပည္႕ေအာင္ေတာင္ မလွမ္းရေသးဘူး ။ ေခ်ာက္ ခနဲ

ခပ္တိုးတိုးအသံကေလးနဲ႕ အတူ အခန္းထဲမွာ မီးထိန္ထိန္လင္းလို႕သြားပါတယ္..။ ရုတ္တရက္ မေမွ်ာ္လင့္ပဲ
မီးေရာင္လင္းထိန္လာတာေၾကာင့္ က်ေနာ္ ေျခလွမ္းတုံ႕ ရပ္သြားတယ္ ..။ ေမွာင္မဲေနတဲ႕ ေနရာမွာ

မီးေရာင္လင္းထိန္လာတာမို႕ က်ေနာ္႕ မ်က္လုံးေတြလည္း ျပာေ၀ၿပီး ခ်က္ခ်င္း ဘာကိုမွ သဲသဲကြဲကြဲ
မျမင္ႏိုင္ေသးဘူး..။ မ်က္ေတာင္ကို ေလးငါးခ်က္ေလာက္ ပုတ္ခတ္ပုတ္ခတ္ လုပ္လုိက္ေတာ့မွ
အလင္းေရာင္မွာ အသားက်ၿပီး ျမင္ႏိုင္ေတြ႕ႏိုင္လာပါေတာ့တယ္…။

+========+================+=============
က်မဟာ မ်က္ေစ႕ေတြကို စုံမွိတ္ၿပီး ရမက္ထန္ စိတ္လႈပ္ရွားစြာပဲ အေမွာင္ခန္းထဲက ခုတင္ေစာင္းမွာ
အသာထိုင္ရင္း အထဲကို ၀င္လာမည္႕ ေနမိုးရဲ႕ ေျခသံကို ေစာင့္လင့္ေနတယ္..။ ေမွာင္ေနရာက

ရုတ္တရက္ႀကီး မီးလင္းထိန္သြားရင္ မ်က္ေစ႕ေတြ ျပာေ၀ၿပီး မသဲမကြဲျဖစ္သြားမွာကို ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္
ကာကြယ္တဲ႕ အေနနဲ႕ မ်က္လုံးေတြကို မွိတ္ထားတာ ။ ေနမိုးဟာ ကိုယ္တုံးလုံးခၽြတ္ၿပီး လီးေခ်ာင္းႀကီး
အေတာင္သားနဲ႕ ဒီအခန္းထဲ ၀င္လာမွာကို က်မသိတယ္ေလ..။ မီးဖြင့္လိုက္လို႕ အလင္းေရာင္

လင္းထိန္လာတာနဲ႕ သူ႕တစ္ကိုယ္လုံးကို က်က်နန ပီပီျပင္ျပင္ ျမင္ခ်င္ၾကည္႕ခ်င္လို႕ ခုလိုလုပ္ထားတာ..။
အရင္အပတ္တုန္းက သူနဲ႕ ၀က္၀က္ကြဲေအာင္ လိုးခဲ႕ရၿပီးၿပီျဖစ္ေပမဲ႕ သူ႕တစ္ကိုယ္လုံးကို က်မ
ေသေသခ်ာခ်ာ မၾကည္႕ရေသးဘူး..။ ဒီေန႕ေတာ့ အားရေအာင္ ၾကည္႕မယ္ ။ စိတ္ႀကိဳက္လည္း
အီစိမ္႕ေနေအာင္ အလိုးခံမယ္..။
ေဟာ….။
အထဲကို ၀င္လာတဲ႕ ေျခသံၾကားရပါၿပီ ။ ေျခသံၾကားရတယ္ဆိုတာနဲ႕ က်မလည္း အသင့္လက္တင္ထားတဲ႕
မီးခလုတ္ကို ဆတ္ခနဲ ဖိၿပီး ဖြင့္လိုက္တယ္….။
``ေခ်ာက္..``
မီးခလုတ္ဖြင့္လိုက္တဲ႕ အသံေပၚလာတာနဲ႕ က်မလည္း ေမွးမွိတ္ထားတဲ႕ မ်က္လုံးေတြကို အသာပဲ
ဖြင့္လိုက္တယ္..။

ေဟာ….ေနမိုးတစ္ေယာက္ ခုတင္နဲ႕ ေျခလွမး္ သုံးေလးလွမ္းေလာက္အကြာမွာ ကိယ
ု ္လုံးတီးနဲ႕

မတ္တတ္ရပ္လ်က္ႀကီး ရွိေနတာ ေကာင္းေကာင္းႀကီး ျမင္ရပါၿပီ ။ က်မ မ်က္လုံးေတြဟာလည္း ခ်က္ခ်င္းပဲ
သူ႕ေပါင္ၾကားက လီးေခ်ာင္းႀကီးဆီကို ေရာက္သြားတယ္ ။ အင္း….သူ႕တစ္ကိုယ္လုံးမွာ က်မကို

အဆြဲေဆာင္ႏိုင္ဆုံးက အဲဒီ လီးႀကီးပဲ မဟုတ္လား..။ အမယ္ေလး…ေလး….၊ တကယ္႕ကို ႀကီးတဲ႕
လီးႀကီးပါပဲ..ရွင္…၊ အားလည္း အားရစရာႀကီး…။ က်မ စိတ္အထင္ေတာ့ လီးေခ်ာင္းႀကီးရဲ႕ အရွည္က
ရွစ္လက္မ ေက်ာ္ေက်ာ္ေလာက္ကို ရွည္မလားပဲ…။ လုံးပတ္ကေတာ့ က်ပ္လုံးထက္ေတာင္

ပိုတုတ္ေသးတယ္…။ အသည္းယားစရာ အေကာင္းဆုံးကေတာ့ လီးထိပ္ဘက္ပိုင္းက ဒစ္ၿပဲႀကီးပါပဲ…။
အေရျပားလွီးျဖတ္ထားတာေၾကာင့္ ဒစ္ႀကီးဟာ ေအာ္လန္ႀကီးလို ၿပဲအာလန္ေနတယ္…။ လီးဒစ္ရဲ႕

အရွည္ကလည္း သုံးလက္မနည္းပါး ရွိတာကလား..။ နီရဲ ၿပဲအာလန္ေနတဲ႕ ဒစ္ႀကီးဟာ မီးေရာင္ေအာက္မွာ

လက္လက္ေတာက္ေျပာင္လို႕ …။ ၿပီးေတာ့ဘယ္လိုအေၾကာင္းေၾကာင့္မွန္းေတာ့ မသိပါဘူး ..၊ သူ႕ငပဲႀကီးက
ေငါ႕ခနဲ ေငါ႕ခနဲ လႈပ္ခါေနေသးတယ္..။ က်မကို လီးေတာ့ၿပီး ႏႈတ္ခြန္းဆက္စကား ေျပာေနတဲ႕ အသြင္မ်ဳိး…။
အင္း…သူ႕လီးေခ်ာင္းႀကီးဟာ က်မရဲ႕ အေသြးအသားေတြနဲ႕ ထိေတြ႕ရင္းႏွီးၿပီးသားမို႕ အခုလညး္

ထပ္ၿပီးစားခ်င္လို႕ ေငါ႕ ေငါ႕ျပေနတာ ထင္ပါရဲ႕..။ သူကေတာ့ က်မကို ခ်က္ခ်င္း ျမင္ပုံမရဘူး..။ ရုတ္တရက္
လင္းထိန္လာတဲ႕ မီးေရာင္မွာ မ်က္ေစ႕ က်င့္သားမရပဲ ျပာေ၀ေနပုံပါပဲ..။ ဒါေၾကာင့္ က်မက ထိုင္ေနရာက
ထၿပီး သူ႕ကို လက္တြဲေခၚလိုက္ရတယ္..။
``လာ….ဒီမွာ…``
လက္တစ္ဘက္နဲ႕ သူ႕ကိုဆြဲေခၚလာရင္း က်န္တဲ႕လက္တစ္ဖက္နဲ႕ သူ႕ေပါင္ခြၾကားက မတ္ေတာင္ေနတဲ႕
လီးေခ်ာင္းတုတ္တုတ္ႀကီးကို ဆုပ္ကိုင္ဆြဲကလိမိတယ္…။ လီးႀကီးက ရွည္ရုံ ႀကီးရုံတင္မဟုတ္ဘူး ..။

မာတာလညး္ အျပတ္ကို မာေနတာပဲ..။ ဒါေၾကာင့္လည္း အရင္အပတ္တုန္းက သူလိုးတာခံရင္း က်မ

ကာမအရသာေတြ ေကာင္းေကာင္းခံစားခဲ႕ရတာေပါ႕….။ အခုလည္း အဲဒီ ဖီလင္မ်ဳိး ခံရအုန္းေတာ့မယ္…။
က်မေလ အရမ္းကို ႏွာထန္ေနပါၿပီ…ရွင္…။ ဒါေၾကာင့္ ခုတင္နားေရာက္တာနဲ႕ သူ႕ကို ခ်က္ခ်င္းပဲ ခုတင္ေပၚ
တြန္းလွဲခ်လိုက္တယ္..။ သူ ခုတင္ေပၚ ပက္လက္လန္က်သြားတာနဲ႕ က်မလည္း ခ်က္ခ်င္းပဲ သူ႕ေဘးမွာ

ဒူးတုတ္ခ်ၿပီး လီးေခ်ာင္းႀကီးကို ကုန္းစုပ္လိုက္ေတာ့တာပါပဲ…။ က်မဟာ အငွါးလင္ေတြနဲ႕ ကာမစပ္ယွက္

အေပ်ာ္က်ဴးလြန္ခဲ႕ေပမယ္႕ သူတို႕ရဲ႕လီးေတြကိုေတာ့ စုပ္မေပးခဲ႕ပါဘူး ..။ ေနမိုးရဲ႕ လီးကိုပဲ စုတ္ခဲ႕တာ..။
ၿပီးေတာ့ အဲဒီလို စုပ္ခဲ႕ရတာကိုလညး္ အရမ္းကို ဖီလင္ရေနတာ…။ ဒါေၾကာင့္ ဒီေန႕မွာေတာ့ သူ႕အေနနဲ႕

အေထြအထူး ေျပာဆိုဆြဲေဆာင္ေနစရာကို မလိုေတာ့ပဲ လီးကို ျမင္ရတာနဲ႕ ကုန္းစုပ္ေပးလိုက္မိတာပါပဲ… .။
ဘယ္ေလာက္မ်ား အာသာငမ္းငမ္းနဲ႕ အစုပ္ၾကမ္းသလဲ ဆိုရင္ သူ႕လီးႀကီး တစ္ေခ်ာင္းလုံး က်မပါးစပ္ထဲ

တစ္ခါတည္း အကုန္လုံး၀င္ေအာင္ကို သြင္းယူစုပ္ပစ္လိုက္တာ..။က်မရဲ႕ လင္ေတာ္ေမာင္ မႏွစ္က
သင္ေပးထားလို႕ က်မ လီးေကာင္းေကာင္း စုပ္တတ္ပါတယ္…။ ဒါေၾကာင့္လည္း သူ႕ရဲ႕

လီးတန္ရွည္ရွည္ႀကီးတစ္ေခ်ာင္းလုံး ပါးစပ္ထဲ အကုန္၀င္ေအာင္ စုပ္ေပးတတ္တာေပါ႕..။ လီးမစုပ္တတ္တဲ႕
မိန္းမဆိုရင္ ဘယ္ဒီလို လီးအကုန္၀င္ေအာင္ စုပ္ႏိုင္ပါ႕မလဲ …ရွင္…။ သူ႕လီးဒစ္ၿပဲႀကီးဆိုတာ က်မရဲ႕
အာေခါင္ကို ေက်ာ္ၿပီး လည္ေခ်ာင္းထဲအထိ တနင့္တပိုးကို ေရာက္ေနတာ…။

``အားပါးပါး…ဟုတ္ၿပီ စုပ္စမ္းပါ..၊ က်ေနာ္႕လီးကို ေကာင္းေကာင္းစုပ္ေပးပါ…၊ မမ ေစာက္ပတ္ကိုလည္း
က်ေနာ္ အပီ ရက္ေပးမယ္…..အား….ရွီး….ဟုတ္ၿပီ…အဲဒီလို လွ်ာေလးနဲ႕လည္း ကလိေပးတာ
သိပ္မိုက္တာပဲဗ်ာ…၊ ..မမက လီးစုပ္ အရမ္းကၽြမ္းတာပဲ..ကိုး….``

က်မ အားရပါးရ စုပ္ေပးတာေၾကာင့္ ေနမိုးဟာ အံတႀကိတ္ႀကိတ္နဲ႕ လူးလြန္႕ေနပါတယ္ ..။ လီးကို စုပ္ရင္း
ဒစ္တစ္၀ိုက္ဆိုရင္ ေနမ်ဳိးဟာ တြန္႕ခနဲ တြန္႕ခနဲကို ျဖစ္သြားတာပဲ..။

``ေဂြးဥကို လည္း ကိုင္ေဆာ့ေပးပါအုန္း မမရယ္..၊ လီးစုပ္ေပးရင္း ေဂြးဥကို ကိုင္ပြတ္ေပးတာ သိပ္ခံလို႕
ေကာင္းလြန္းလို႕ပါ..``

ေနမိုးက ေတာင္းဆိုလာတယ္..။ သူ႕ကို က်မက ပိုက္ဆံေပးေခၚထားတာ ျဖစ္ေပမယ္႕ လိုးၾကတဲ႕အခါမွာ
ေယာက်္ားေစစားတာကို မိန္းမက လိုက္လုပ္ေပးရတာက သဘာ၀ပဲ မဟုတ္လား..။ ဒါေၾကာင့္ သူခိုင္းသလို
က်မ လုပ္ေပးလိုက္ပါတယ္..။ က်မကုိယ္တိုင္ကလည္း သူ႕ကို ဖီလင္တက္ စိတ္ထ္ႀကြေအာင္

လုပ္ေပးေနႏိုင္တာကိုး…။ လီးကို ပါးစပ္နဲ႕ စုပ္ေပးရင္း သူ႕ေဂြးဥေတြကို လက္နဲ႕ကိုင္ၿပီး ဖြဖြေလး

ပြတ္ေပးတယ္..။ အသာပင့္ေျမွာက္ေပးလိုက္ေသးတယ္..။ သူ႕ေဂြးဥေတြက တြဲလည္း မတြဲဘူး ၊
အေပၚတက္ၿပီးေတာ့လည္း ကပ္မေနဘူး..။ မတြဲပဲ လုံးလုံးက်စ္က်စ္ေလးနဲ႕ ပြတ္လို႕ကိုင္လို႕

အဆင္ေျပရုံပဲ..။ က်မက လီးစုပ္ ၊ ေဂြးဥကိုင္ လုပ္ေပးေနတုန္း သူက က်မ ေပါင္ၾကားကို လက္လွမ္းၿပီး
ေစာက္ပတ္ကို ကိုင္ပြတ္တယ္..။ အို….ေစာက္ပတ္တင္ မဟုတ္ပါဘူး..။ စအိုေပါက္ကိုလည္း မထိတထိ

လွမ္းကလိေနေသးတယ္..။ ဒီလို အကလိခံရေတာ့ က်မ ေစာက္ပတ္ထဲက ယားလာတယ္..။ ဖင္ထဲကလဲ
ယားလာတယ္..။

က်မဟာ စိတ္ထထနဲ႕ ပါးစပ္ထဲမွာရွိေနတဲ႕ သူ႕လီးေခ်ာင္းႀကီးကို မဲၿပီး အပီအျပင္ကို

စုပ္ပစ္လိုက္မိတယ္..။သူက ေစာက္ပတ္ကို ပြတ္ေနရာကေန လက္န႕ဲညွပ္ၿပီး ညွစ္ဆြဲလိုက္ေသးတယ္..။ က်မ
အဖုတ္ဟာ စိတ္ထေနခ်ိန္ဆိုေတာ့ ေလထိုးထားသလိုကို ဖူးရြ ေဖာင္းၾကြတက္ေနတာကလား..ရွင္..။ ညပ္ၿပီး
ညွစ္ဆြဲလိုက္တဲ႕ သူ႕လက္ေခ်ာင္းေတြအၾကားမွာ က်မေစာက္ပတ္ႏႈတ္ခမ္းသား တစ္ဖက္ဟာ တစ္တစ္ၿပီး
ညွပ္ပါသြားတာ ဘယ္လိုခံလို႕ေကာင္းမွန္း မသိပါဘူး…။

ပါးစပ္နဲ႕ စုပ္ေပးေနလို႕ မတ္ေတာင္ မာေၾကာေနတဲ႕ လီးေခ်ာင္းႀကီးနဲ႕ လိုးတာကို ခံခ်င္လာပါၿပီ…။

လီးစုပ္လို႕ ေကာင္းလွေပမယ္႕ ဒီလီးနဲ႕ လိုးတာ ခံရရင္ ဒီထက္ပိုေကာင္းမွာကို နားလည္တာေၾကာင့္

လီးအပီအျပင္ ဆက္ၿပီးစုပ္ေပးခ်င္ေသးတဲ႕ အာသာေတြကို ထိန္းခ်ဳပ္ၿပီး လီးအစုပ္ရပ္လိုက္ပါတယ္ ..။
က်မပါးစပ္ထဲက သူ႕လီးေခ်ာင္းႀကီးကိုလညး္ မထုတ္ခ်င္ထတ
ု ္ခ်င္နဲ႕ ထုတ္ေပးလိုက္ရပါတယ္ ..။

လီးကို အစုပ္ၾကမ္းလို႕ သူ႕စိတ္မထိန္းႏိုင္ေတာ့ပဲ သုတ္ရည္ေတြ ထြက္ကုန္မွာကိုလည္း က်မက

မလိုလားဘူးေလ..။ သုတ္ထြက္သြားတယ္ဆိုရင္ ဘာေျပာေျပာ သူ႕လီးကေတာ့ အခုေလာက္
ဘယ္မာေတာင္ေနေတာ့မွာလည္း..။ က်မကိုလည္း ခ်က္ခ်င္း ဘယ္လိုးႏိုင္မွာလည္း..။

အခ်ိန္နည္းနည္းေလာက္ျဖစ္ျဖစ္ေတာ့ သူ႕လီးကို အနားေပးရအုန္းမွာေပါ႕..ရွင္..။ ဒါမ်ဳိး မျဖစ္ခ်င္လို႕
လီးအစုပ္ကို ရပ္လိုက္တာပါ..။ ဆက္ေတာ့ စုပ္ခ်င္ေသးတယ္..ရွင့္…။
`` လီးစုပ္လို႕ ၀ သြားၿပီလား….မမ``
ပါးစပ္ထဲက လီးကၽြတ္သြားတဲ႕အခါ သူကေမးတယ္..။ က်မရဲ႕ ေစာက္ပတ္ထဲကိုလည္း

လက္ေခ်ာင္းတစ္ေခ်ာင္း ဆတ္ခနဲ ထိုးထည္႕လိုက္တာေၾကာင့္ က်မျဖင့္ ရင္ေတာင္ တုန္သြားရတယ္ ..။
``အို ဟင့္……၀ေတာ့ ဘယ္၀ အုန္းမလဲ..၊ စုပ္ရတာ သိပ္ေကာင္းတာပဲ..၊ ဒါေပမယ္႕ အခုေတာ့

ခနရပ္လိုက္အုန္းမယ္..၊ ေနာက္လုပ္စရာေတြ လုပ္ရအုန္းမယ္ မဟုတ္လား…``
က်မက သူ႕ကို မ်က္စေလးခ်ီၿပီး ေျပာလိုက္တယ္..။ ဒီလို ရင္းရင္းႏွီးႏွီး ေျဖဆိလ
ု ိုက္ရတာကလည္း

အရသာတစ္မ်ဳိးပါပဲ…။

``ဒါဆို…ပက္လက္အိပ္လိုက္…..``
``တက္ခ်ေတာ့မလို႕လား….ဟင္.``
``မခ်ေသးပါဘူး….``
က်မလည္း သူေျပာသလို ပက္လက္လွန္ၿပီး ခ်က္ခ်င္းအိပ္ေပးလိုက္တယ္..။ သူက
တက္မခ်ေသးဘူးဆိုေတာ့ က်မအဖုတ္ကို ရပ္ေပးဖို႕ ပက္လက္ အိပ္ခိုင္းတာမွန္း နားလည္ပါတယ္ ..။

က်မကလည္း ဒီလို အဖုတ္ရက္ေပးတာကို သိပ္ကို ႀကိဳက္ေပါ႕.ရွင္…။ ဒီလို အဖုတ္ရက္ခံရတဲ႕ ဖီလင္ကို
ႀကိဳက္လို႕လည္း အငွါးလင္ေတြနဲ႕ ပိုက္ဆံအကုန္ခံၿပီး ကာမစပ္ယွက္ ေပ်ာ္ပါးေနတာေပါ႕…။ ဒါေၾကာင့္

ပက္လက္လွန္ရုံတင္ မဟုတ္ဘူး…၊ ေျခေထာက္ႏွစ္ေခ်ာင္းကိုပါ ခပ္ကားကား အသင့္လုပ္ေပးလိုက္တယ္ ..။
သူလည္း ကားသြားတဲ႕ က်မေပါင္ၾကားကို မ်က္ႏွာအပ္ခ်လိုက္တယ္..။ သူ႕ပါးစပ္နဲ႕ က်မ ေစာက္ပတ္

စၿပီးထိမိတယ္ဆိုတာနဲ႕ က်မတစ္ကိုယ္လုံး ပြက္ပြက္ဆူၿပီး ၾကက္သီးတျဖန္းျဖန္းထသြားေစေလာက္တဲ႕
အေတြ႕ထူး အရသာကို စတင္ခံစားရေတာ့တာပါပဲ…။

ဒါေၾကာင့္ သူ႕ေခါင္းကို လက္ႏွစ္ဖက္နဲ႕ လွမ္းအုပ္ကိုင္ၿပီး အဖုတ္ေပၚ မ်က္ႏွာ ပိုကပ္မိေအာင္

ဆြဲကပ္ေပးလိုက္တယ္..။ သူက လွ်ာထုတ္ၿပီး ၊ က်မေစာက္ပတ္ကို တပ်ပ္ပ်ပ္ျမည္ေအာင္ကို မရြံမရွာ
ရက္ေပးပါေတာ့တယ္..။ က်မဆိုတာ ေကာ့ပ်ံလန္တက္သြားရတဲ႕ အထိ ဖီလင္ေတြ
တက္လာရေတာ့တာပါပဲ…ရွင္…။

``အားပါးပါး…ရွီး…ေကာင္းလိုက္တာကြာ…ရက္ေပး..ရက္ေလ..၊ ဟင့္ဟင့္..ေစာက္ေခါင္းထဲကို ၀င္ေအာင္
ထိုးရက္ေပးစမ္းပါ…၊ အမေလးေလး…အား အား..အီး..အားအား ရွီး..အား.``
ဒီေတာ့သူက အဖုတ္အကြဲေၾကာင္းကို အလ်ားလိုက္ ရက္ေပးေနရာက လွ်ာကို ဆန္႕ထုတ္ၿပီး

ေစာက္ေခါင္းထဲ ထိုးထည္႕တယ္..။ အေပါက္ရွာရ ခက္ေနလို႕လား ၊ ဒါမွမဟုတ္ က်မကို မရိုးမရြျဖစ္ေအာင္
တမင္လုပ္ခ်င္လို႕လားေတာ့ မေျပာတတ္ဘူး..။ သူ႕လွ်ာက ေစာက္ေခါင္းထဲကို က်က်နန မ၀င္ဘူး..ရွင့္…။
လွ်ာဖ်ားေလးသာ ၀င္လိုက္ထြက္လိုက္ တစ္ျပဴတစ္ျပဴ ျဖစ္ေနတယ္…။

ဘယ္ေလာက္ အေနရခက္မယ္ဆိုတာ စဥ္းစားသာၾကည္႕ပါေတာ့ ..ရွင္..။ က်မ ဘယ္ေနႏိုင္ေတာ့ မွာလဲ…၊

စိုစိုစြတ္စြတ္ လွ်ာဖ်ားေလးနဲ႕ ေစာက္ေခါင္းထဲ မ၀င့္တ၀င္ တစ္ျပဴတစ္ျပဴ ရက္ထိုး ကလိေပးတာ ခံေနရတဲ႕

ဟာပဲ…။ ၿပီးေတာ့ ေစာေစာက သူ႕လီးႀကီးကို စုပ္ေပးခဲ႕ရလို႕ ရမက္ထန္ဖီလင္တက္ေနတဲ႕ အရိွန္နဲ႕လည္း
ေပါင္းၿပီး က်မဟာ ၿပီး လုလု အေနအထားကိုေတာင္ ေရာက္ေနၿပီ..။ အာသာရမက္ေတြက
သိပ္ကိုျပင္းထန္ေနတာေၾကာင့္ က်မဟာ ကာမအရသာကလြဲလို႕ အျခားဘာကိုမွ စိတ္ထဲ

မထားႏိုင္ေတာ့ဘူး..။ ဒါေၾကာင့္ သူရက္ေပးကလိေပးေနတဲ႕ က်မေစာက္ပတ္ကို က်မကိုယ္တိုင္ပဲ
လက္ႏွစ္ဖက္နဲ႕ ကိုင္ၿပီး က်က်နန ဆြဲၿဖဲေပးလိုက္ပါတယ္…။ အဖုတ္ၿဖဲေပးလိုက္လို႕ ဟၿပဲၿပဲျဖစ္ၿပီး က်မရဲ႕
ေစာက္ေခါင္းေပါက္ကလည္း အထင္းသားေပၚသြားတာေပါ႕…။ သူ႕အဖို႕ လြဲေခ်ာ္ေနစရာ
အေၾကာင္းမရွိေတာ့ပါဘူး..။ လွ်ာထိုးထည္႕စရာလည္း မခက္ေတာ့ဘူးေပါ႕…။
``ဟင့္ဟင့္….အေခါင္းထဲကို လွ်ာထိုးကလိရက္ေပးေလ..၊

လုပ္စမ္းပါ…….ယား….အရမ္းယားေနၿပီ..ထိုးစမ္းပါ..ရွင္ရယ္…``
ပါးစပ္ကလည္း အငမ္းမရ ေျပာဆိုေတာင္းခံမိတယ္.။ ဒီေတာ့မွ ကိုယ္ေတာ္ေခ်ာက သူ႕လွ်ာကို
က်မေစာက္ေခါင္းထဲ ေလ်ာခနဲဆို ထိုးထည္႕လိုက္ပါတယ္..။ ေအာင္မေလးေလး….ေကာင္းခ်က္ကေတာ့
ေျပာမျပတတ္ေအာင္ပါပဲ…။ က်မရဲ႕ ဖင္ႀကီးဆိုတာ ေမြ႕ရာေပၚကေန

တစ္ထြာေလာက္ၾကြတက္သြားေအာင္ကို ေကာ့တက္သြားတာ..။ သူက က်မရဲ႕ ကားအိတင္းေမာက္ေနတဲ႕
တင္သားျခမ္းႀကီးႏွစ္ခုကို သူ႕လက္၀ါးႀကီးေတြနဲ႕ မိမိရရ ဆုပ္ကိုင္ ဖ်စ္ညွစ္ၿပီး လွ်ာကို ေစာက္ေခါင္းထဲ
ခပ္သြက္သြက္ ခပ္ျမန္ျမန္ ထိုးသြင္း လႈပ္ရွားေပးတယ္ ..။ ေစာက္ေစ႕ကို သူ႕ႏႈတ္ခမ္းႀကီးနဲ႕ ညွပ္ၿပီး

စုပ္ေပးေသးတယ္..။ ေစာက္ေခါင္းထဲ လွ်ာကို ထိုးသြင္းျပန္ထုတ္ လုပ္ရင္း ေစာက္ေစ႕ကိုပါ စုပ္ေပးတာမ်ိဳး
ေပါ႕..ရွင္..။

သူမို႕ လုပ္တတ္တယ္ရွင္..။ တကယ္ကို မိန္းကေလးတစ္ေယာက္ ကာမအရသာေတြ႕ၿပီး
ဖီလင္အျပတ္တက္ေအာင္ ကၽြမ္းကၽြမ္းက်င္က်င္ လုပ္တတ္တဲ႕ လူပါပဲ..။ ဘယ္လိုကေနမ်ား ဒီေလာက္
ပညာစုံေအာင္ တတ္ေနတာပါလိမ္႕…။

တစ္ခ်ီခ်ၿပီး ခဏနားတုန္းက်မွ ေမးၾကည္႕အုန္းမယ္…။ အခုေလာေလာဆယ္မွာေတာ့

သူကလိေပးေနတာေတြက ထိမိလြန္းတာမို႕ က်မဟာ ရင္ဖိုလႈိက္ေမာ ေသြးဆူရွိန္ျမေသာ အရသာဖီလင္ေတြ
တနင့္တပိုးႀကီး ခံစားရတာေၾကာင့္ တစ္ကယ
ို ္လုံး တက္တက္တုန္ခါၿပီး ကာမအရသာ အထြတ္အထိပ္ကို
တက္လွမ္း ေရာက္ရွိသြားပါတယ္…၊ တစ္ခါ ၿပီးသြားခဲ႕ရပါၿပီ…ရွင္…။
``အား..အား…ေကာင္းလိုက္တာကြာ…မင္း အဖုတ္ရက္ေပးတာ…
သိပ္ကိုမိုက္တာပဲ…..အမေလး.ေလး..မေနႏိုင္ေတာ့ဘူး… အား..အရမ္းယားေနၿပီ…အား အား…
ထြက္ကုန္ၿပီ…အမေလး..ေလး..ေစာက္ပတ္ထဲက အရည္ေတြ ထြက္ကုန္ၿပီ… အား အား အီး
အိ..အီး….ေကာင္းလိုက္တာ….ေကာင္း….လိုက္..အားာ..အား…အား…``

ၿပီးသြားတာမွ တကယ္႕ကို ႀကမ္းၾကမး္တမ္းတမ္း ၿပီးသြားရတာ…၊ က်မ ေစာက္ပတ္ထဲက ၿပီးလို႕
ထြက္က်တဲ႕ ေစာက္ရည္ၾကည္ေတြဆိုတာ မ်ားမွ မ်ားပဲ..။ တပြက္ပြက္ ကို ထြက္က်ေနတာ..။ သူက အဲဒီ

အရည္ၾကည္ ပ်စ္ခၽြဲခၽြဲေတြကို ရွဴးခနဲ ရွဴးခနဲ စုပ္မ်ဳိယူၿပီး တဂြပ္ဂြပ္ ေနေအာင္ ေသာက္ခ်ေနတယ္ ..။ ၿပီးေတာ့

က်မေစာက္ပတ္ကို လွ်ာနဲ႕ ေျပာင္စင္သြားေအာင္ ေ၀႕၀ုိက္ လ်က္ေပးေသးတယ္ ..။ က်မဟာ ေျခပစ္လက္ပစ္
လဲေလ်ာင္းရင္း ဖီလင္ဆက္ယူေနမိတယ္..။
``မမ..ၿပီးသြားၿပီ မဟုတလ
္ ား…``
အားရေအာင္ ရက္ေပးၿပီးမွ က်မေပါင္ၾကားက ေခါင္းခြာၿပီး ေမးတယ္..။
``ေအးကြာ…မင္းက လိုးေတာင္ မလိုးရေသးဘူး…၊ ေစာက္ပတ္ရက္ေပးရုံနဲ႕ ကို ၿပီးသြားရတာ..၊ ကဲ
မင္းလိုခ်င္တယ္ ဆိုရင္ လိုးေလ…ထားခံမယ္…``
တစ္ခ်ီၿပီးသြားတယ္ ဆိုေပမယ္႕ သူ႕လီးႀကီးနဲ႕ လိုးတာမခံရေသးတဲ႕ အတြက္ က်မ

သိပ္အားမရႏိုင္ေသးပါဘူး..။ ဒါေၾကာင့္ ေျပာလိုက္တာ..။ သူကလညး္း သူပါပဲ..။ အထာေပါက္တာေပါ႕..။
``မမ ခံခ်င္တယ္ဆိုရင္ေတာ့ လိုးေပးရမွာေပါ႕….``
``အံမယ္..သူကေတာ့ မလိုးခ်င္တဲ႕ အတိုင္းပဲ..၊ ကဲ..ဘယ္လိုခ်ခ်င္လဲ ေျပာ….``
``မမ နည္းနည္း ေမာေနေသးတယ္ မဟုတ္လား… ဒီေတာ့ အရင္ဆုံး အေပၚကေနပဲ တက္ခြၿပီး
လိုးမယ္.. ..ႀကိဳက္လား….``
``အင္း….လုပ္ေလ…လာ တက္..``
က်မက ေခါင္းေလးၿငိမ္႕ သေဘာတူလိုက္ေတာ့ သူလည္း ပက္လက္စင္းစင္းေလးရွိေနတဲ႕ က်မကိုယ္ေပၚ
အလိုက္သင့္ တက္ခြပါေတာ့တယ္…။

ပက္လက္စင္းစင္းေလးနဲ႕ ေပါင္ႀကီးေတြ ခပ္ကားကား အိပ္ေနတဲ႕ ေဒၚထားထားစိုး ကိုယ္ေပၚ
တက္ခြလိုက္ၿပိးတာနဲ႕ က်ေနာ္က သူ႕ႏႈတ္ခမ္း ဖူးဖူးေလး အစုံကို ဖိကပ္နမ္းစုပ္ေပးလိုက္တယ္..။

သူ႕အဖုတ္ကို ခုနေလးတင္ က ရက္ေပးထားခဲ႕တာေၾကာင့္ က်ေနာ္႕ပါးစပ္မွာ သူ႕ေစာက္ပတ္နံ႕ေတြ
သင္းေနတယ္..။ ဒီလို ႏႈတ္ခမ္းခ်င္း ေတ႕ကပ္ စုပ္ေပးလိုက္တဲ႕အခါ အဖုတ္နံ႕ကို သူမ ျပန္ခံစားရမွာပါ..။
ဒါလည္း က်ေနာ္တို႕ အငွါးလင္ေတြရဲ႕ နည္းပရိယာယ္ တစ္ခုေပါ႕..။

ေစာက္ပတ္ရက္ထားၿပီးတဲ႕ ပါးစပ္နဲ႕ ကာယကံရွင္ မိန္းမကို ႏႈတ္ခမ္းစုပ္ေပးၿပီး သူ႕အဖုတ္နံ႕ သူျပန္ရေအာင္
သူ႕အဖုတ္ကထြက္တဲ႕ အရည္ၾကည္ေတြ သူျပန္လွ်ာနဲ႕ ထိမိရက္မိေအာင္ လုပ္ေပးရင္ အဲဒီမိန္းမရဲ႕

ေသြးသားေတြ တစ္မ်ဳိးတစ္မည္ ႏိုးၾကြ ရမက္ထန္လာတယ္..။ စြဲစြဲမက္မက္လည္း ျဖစ္တတ္တယ္..။

ပါးစပ္ခ်င္းေတ႕ကပ္ၿပီး ခပ္မွ်င္းမွ်င္း စုပ္ယူရင္း ေဒၚထားထားစိုးရဲ႕ မို႕ထြားတဲ႕ ႏို႕အုံႀကီးေတြကို တစ္လွည္႕စီ

ဆုပ္နယ္ေပးေသးတယ္..။
ေကာ့ေထာင္တက္ေနတဲ႕ ႏို႕သီးေတြကိုလည္း ဖ်စ္ညွစ္ ဆြဲဆိတ္ေပးတယ္..။

ဒါတင္ ဘယ္ဟုတ္မွာလဲ..။ မတ္ေတာင္ေနတဲ႕ က်ေနာ္႕လီးႀကီးနဲ႕လည္း သူမေပါင္ၾကားက
ေစာက္ပတ္ႀကီးကို ထိလိုက္ ထိုးလိုက္ ပြတ္မိေအာင္ လုပ္ေနေသးတယ္..။ ႏႈတ္ခမ္းကို စုပ္ေပးရာက အသာ
လည္တိုင္ေၾကာ့ေၾကာ့ေလးကို မထိတထိ ဖြဖြေလး နမ္းေပးတယ္ ..။

ဒီမိန္းမ တစ္ခ်ီ ၿပီး သြားခဲ႕ၿပီ ျဖစ္တာေၾကာင့္ ေလွ်ာ့က်သြားတဲ႕ ကာမစိတ္ကို ျပန္ၿပီး အားေကာင္း

ထန္ျပင္းလာေအာင္ ဆြေပးျမွင့္ေပးတာပါ..။ သူမႏွာထန္ ရမက္ျပင္းလာမွ တက္ခ်တာ သူမအဖို႕ေ၇ာ
က်ေနာ္႕အတြက္ပါ ပိုေကာင္းမယ္..မဟုတ္လား..။ ေဒၚထားထားစိုး ဟာ ႏွာႀကီးလြန္းတဲ႕ မိန္းမပဲ…။
သိပ္ၾကာၾကာ မဆြေပးရပါဘူး..။ လူးလြန္႕ေကာ့တက္လာၿပီး ႏွာျပန္တင္းလာပါတယ္..။

``ဟင့္ဟင့္…ေနမိုးရာ…မင္းကေတာ့ တကယ္ပဲ အႏိႈးဆြ ေကာင္းတဲ႕ ေကာင္ေလးပဲ.. ထားစိတ္ေတြ
ျပန္ထလာၿပီ..၊ လုပ္ခံခ်င္ၿပီကြာ….ခ်ေတာ့…ေနာ္..``
သူမပါးစပ္က ထုတ္ေဖာ္ေျပာလာပါတယ္..။ ဒီစကားသံမ်ဳိးၾကားခ်င္ေနတဲ႕ က်ေနာ္….အျပတ္
ခိုက္သြားတာေပါ႕..။

``က်ေနာ္႕ လီးႀကိးကို ႀကိဳက္ရဲ႕လား….``
``အင္း..အင္း…ႀကိဳက္တယ္..၊ ႀကိဳက္လို႕ လုပ္ခိုင္းတာေပါ႕….``
``မမ ကို ေကာင္းေကာင္း လိုးေပးမယ္..ေနာ္..``
``အင္း……``
ဒီလိုအေမးအေျဖ လုပ္တာက ေဒၚထားထားစိုးကို ပိုစိတ္ၾကြလာေအာင္ ဖန္လိုက္တာ..။ ေမးရင္းေျပာရင္းက
သူမရဲ႕ ေပါင္တန္ႀကီးႏွစ္ေခ်ာင္းကို ဆြဲယူကိုင္ေျမွာက္ၿပီး ကားႏိုင္သမွ် ကားေအာင္ တြန္းထုတ္လိုက္တယ္ ..။
ဒီအခါမွာ သူမရဲ႕ ေစာက္ပတ္အကြဲေၾကာင္းက ဟက္တက္ကြဲၿပီး ေစာက္ေခါင္း၀ဟာလည္း အျပဴးသား
ေပၚလာပါတယ္..။

က်ေနာ္က ကိုယ္လိုးရေတာ့မယ္႕ ေစာက္ပတ္ႀကီးကို ေသေသခ်ာခ်ာ တစ္ခ်က္ကုန္းၾကည္႕ၿပီး လီးကို
ေစာက္ပတ္ေပၚ အလ်ားလိုက္ အသာေလး ကပ္တင္ေပးထားတယ္..။ ေဒၚထားထားစိုးက
ပက္လက္အိပ္ေနရာကေန အသာေလး ေခါင္းေလးေထာင္ၿပီး သူ႕အဖုတ္ေပၚ
လီးေခ်ာင္းေတ႕ကပ္ထားတာကို ၾကည္႕တယ္..။

``အမေလးကြာ…မင္းဟာႀကီးကေတာ့ကြာ…တကယ္႕ဟာႀကီးပဲ.၊ နည္းတာႀကီးမဟုတ္ဘူး..၊
မာေတာင္ေနတာပဲ ..သြင္းေတာ့ေလကြာ….ခ်ပါေတာ့..ထားမေနႏုိင္ေတာ့ဘူး…``

လီးကိုၾကည္႕ၿပီး ရမက္ျပင္းျပင္းနဲ႕ ေျပာတယ္..။ က်ေနာ္က လီးကို ညာဖက္လက္နဲ႕ကိုင္ၿပီး
ေဒၚထားထားစိုးရဲ႕ ေစာက္ပတ္ကို ပိုၿပဲသြားေအာင္ ဘယ္လက္နဲ႕ဆြဲၿဖဲလိုက္တယ္ ..။ ၿပီးေတာ့

ေငါက္ေတာက္ႀကီးေပၚလာတဲ႕ ေစာက္ေစ႕ကို လီးထိပ္နဲ႕ ေတ႕ကပ္ပြတ္ေပးလိုက္တယ္ ..။ ေစာက္ေစ႕ဟာ
ထိပြတ္မိေတာ့ စစ္ခနဲစစ္ခနဲ ကို ျဖစ္သြားတယ္..။
``အိုး….အို…ေမာင္ကလည္းကြယ္…ဘယ္လိုမ်ားလုပ္ေနတာလဲ….လို႕ ထားမေနႏိုင္ေတာ့ဘူးကြယ္..၊

ေစာက္ပတ္ထဲက သိပ္ကိုယားေနၿပီ…လိုးပါေတာ့ကြာ..ေမာင့္လီးႀကီးနဲ႕ ထားကို လိုးပါေတာ့..သြင္ေလ….``
``တစ္ခ်က္တည္း အဆုံး၀င္ေအာင္ သြင္းခ်ရမလား..``
``အင္း အင္း….``
``မမ ခံႏိုင္ပါတယ္..ေနာ္…``
``၇တယ္..သြင္းမွာသာ သြင္းစမ္းပါ…၊ ဒီမွာ ယားလို႕ ေသလိမ္႕မယ္…လိုးမွာလိုးတာမဟုတ္ဘူး..``
ေဒၚထားထားစိုးဟာ ဖင္ႀကီးကို ေကာ့ပင့္ေပးထားတယ္..။ သူ႕ဖင္အေကာ့မွာ က်ေနာ္ကလည္း ခါးအား
ေပါင္အားေတြ အျပင္ ကိုယ္လုံးဖိအားပါ ျဖည္႕ထည္႕ၿပီး ခပ္ၾကမ္းၾကမ္းပဲ လီးကို

ထိုးေဆာင့္သြင္းခ်လိုက္ပါတယ္…။ ဒီလိုသြင္းတာ…ၾကမ္းေတာ့ၾကမ္းတယ္ ေျပာရမယ္ ..။ ဒါေပမယ္႕
အ၀င္အရမ္းထိတာေၾကာင့္ အသြင္းခံရတဲ႕ မိန္းမဟာ နာေပမယ္႕ အရမ္းကို စြဲမက္သြားတတ္ၾကတာ
ကိုယ္ေတြ႕ပဲ..၊ အခုလည္း ေဒၚထားထားစိုး ဒီလိုျဖစ္ရေအာင္ တမင္ကို လုပ္လိုက္တာ..။
``ဘြတ္.ဘု ဘု ဘြတ္.ဗ်စ္…..``
သူ႕ေစာက္ေခါင္းထဲမွာ ေစာက္ရည္ေတြ ျပည္႕လွ်ံေနၿပီး..၊ အဖုတ္ကို က်က်နန ဆြဲၿဖဲၿပီးမွ
အားျပင္းျပင္းဖိထိုးသြင္းခ်လိုက္တာမို႕ လီးက တရွိန္ထိုး ၀င္သြားတယ္.. ။ ၀င္တာမွ အဆုံးထိပဲ…
ေစာက္ပတ္ထဲ လီး၀င္သြားတဲ႕ အသံကလည္း ေတာ္ေတာ္က်ယ္တယ္..။

``အား အာ….အ…နာတယ္…ကၽြတ္ကၽြတ္…အရမ္းႀကီးပဲ……နာလိုက္တာကြာ….ဟင့္ ဟင့္…..``
ေဒၚထားထားစိုး မ်က္ႏွာေလးရႈံ႕မဲ႕သြားၿပီး က်ေနာ္႕ရင္ဘတ္ကိုလည္း လက္၀ါးႏွစ္ဖက္နဲ႕

ဆီးၿပီးတြန္းရွာတယ္…။ ေတာ္ေတာ္ကို နာသြားပုံပါပဲ…။
``ပါးစပ္က သာသြင္းပါ သြင္းပါေျပာေနၿပီး တကယ္ထိုးသြင္းေတာ့ ဒီေလာက္ေအာ္ရလား…မမရ…``
က်ေနာ္က သူ႕ႏို႕ႀကီး တစ္ဖက္ကို လွမ္းကိုင္ဆြဲလိုက္ရင္း ေျပာတယ္ ..။
``အလုပ္ခံခ်င္ေနတာကိုး….သြင္းခိုင္းရတာေပါ႕..၊ ဟင့္..ေမာင့္လီးက အရမ္းႀကီးတဲ႕.ဟာ..၊ ဒါႀကီးကို
တအားေဆာင့္ခ်လိုက္မွေတာ့ နာတာေပါ႕…၊ နာရင္ ေအာ္မွာပဲ…``

ေဒၚထားထားစိုးက ႏႈတ္ခမ္းေလး မစူတစူနဲ႕ ေျပာတယ္..။ အပ်ဳိေပါက္မေလး အမူအရာမ်ဳိးမို႕ က်ေနာ္႕ရင္ထဲ
က်လိက်လိျဖစ္ၿပီး သူ႕ပါးတစ္ဖက္ကို လွမ္းလိမ္ဆြဲလိုက္မိတယ္..။
``နာတယ္ဆို လီးျပန္ထုတ္လိုက္မယ္..ေလ….``
``အံမယ္..ေတာ္စမ္းပါ…သြင္းၿပီးမွေတာ့ ထုတ္မေနပါနဲ႕ေတာ့….``
``ဒါဆို…ဘာလုပ္ေပးရမွာလဲ….``
``ေဆာင့္ေပးေပါ႕…လို႕…တကယ္ပဲ….``
က်ေနာ္လည္း သူ႕ေစာက္ပတ္ထဲ အၾကပ္အသိပ္တိုး၀င္ေနတဲ႕ လီးေခ်ာင္းႀကီးကို ခပ္ျဖည္းျဖည္း

ျပန္ဆြဲထုတ္တယ္..။ တစ္၀က္သာသာေလာက္ ထုတ္ၿပီးေတာ့ ခပ္ျဖည္းျဖည္းပဲ ထိုးသြင္းျပန္ထုတ္နဲ႕
ေညွာင့္ေပးတယ္..။ ခပ္ျဖည္းျဖည္း လိုးေနေပမယ္႕ ေစာက္ပတ္ထဲ လီး၀င္ထြက္ေနတဲ႕

အသံေလးေတြကေတာ့ တဖုတ္ဖုတ္ တဖတ္ဖတ္ ျမည္ေနတယ္..။ ေဒၚထားထားစိုးဟာလည္း
မ်က္ေတာင္ေတြ ေမွးစင္းက်ၿပီး တဟင္းဟင္း ျဖစ္ေနတယ္..။
``ဘယ္လိုလဲ…ဒီလိုေညွာင့္ေပးတာ ခံလ႕ို ေကာင္းရဲ႕လား…``
``ေကာင္းေတာ့ ေကာင္းတယ္… ဒါေပမယ္႕ သိပ္အားမရဘူး….``
``ဒါဆို ေဆာင့္လိုးေပမယ္ ေလ….``
``ဒီလိုမ်ဳိး ပက္လက္ ေပါင္ေထာင္အေနအထားနဲ႕ တအားေဆာင့္ရင္ေတာ့ ထားခံႏိုင္မယ္ မထင္ဘူး
ေမာင္ရဲ႕..၊ ဟို….ထား တေစာင္းေကြးေပးမယ္ေလ…ေနာက္ကခ်ေပါ႕….``

``မမႀကိဳက္သလို လိုးေပးရမယ္႕လူပါ… ကဲ..ေကြးေပးေလ..၊ လီးကိုေတာ့ အဖုတ္ထဲ ထိုးကပ္ေပးထားမယ္…
ေစာက္ပတ္ထဲ လီးတပ္ရက္နဲ႕ ေနရာေျပာင္းတတ္တယ္မဟုတ္လား….``
``လုပ္ၾကည္႕မယ္ေလ….ကၽြတ္ထြက္သြားလည္း ျပန္ထည္႕ေပါ႕လို႕….``
ပက္လက္ေပါင္ေထာင္လိုးေနရာကေန တေစာင္းေကြးအေနအထား ေျပာင္းရတာ သိပ္ေတာ့

မခက္လွပါဘူး..။ ဆြဲေထာင္ထားတဲ႕ ေျခေထာက္ႏွစ္ေခ်ာင္းက ညာဖက္ေျခေထာက္ကို အသာတိမ္းယူၿပီး
ကိုယ္ဘယ္ဖက္ေကြးခ် ခါးအသာလိမ္လိုက္ ဘယ္ဘက္ေစာင္းလိုက္ၿပီး

ခပ္ေကြးေကြးေလးျဖစ္ေအာင္းျပဳျပင္လိုက္ရုံပါပဲ…။ လီးနဲ႕ေစာက္ပတ္ တပ္ရက္သားက
ကၽြတ္ထြက္မသြားေအာင္ ႏွစ္ေယာက္ အေပးအယူမွ်မွ် လႈပ္ရွားဖို႕ပဲ လိုပါတယ္..။
ဒီလို အလႈပ္အရွားမွာ လီးကေစာက္ပတ္ထဲ ထိထိမိမိ ပြတ္ကပ္ေနတာရယ္ ၊ လီးကၽြတ္မသြားရေအာင္
သတိထားေနရယ္ကလည္း စိတ္လႈပ္ရွားစရာ ဖီလင္တစ္မ်ဳိးေပါ႕..။ ႏွစ္ေယာက္သား အလိုက္သင့္

လႈပ္ရွားလိုက္ကာ ေဒၚထားထားစိုး တစ္ေယာက္ ဘယ္ဘက္ေစာင္းရက္ ခပ္ေကြးေကြးေလးနဲ႕ က်ေနာ္
သူ႕ေနာက္က ေဘးေစာင္းကပ္အိပ္ရက္ အေနအထားကို ေျပာင္းေရႊ႕သြားပါတယ္..။

လီးကလည္း အဖုတ္က ကၽြတ္မထြက္ဘူး..။ တပ္ရက္တန္းလန္းပဲ..။ က်ေနာ္က ေဒၚထားထားစိုးရဲ႕

ကားအိေနတဲ႕ ဖင္ဆုံႀကီးအေပၚ ညာေပါင္ခြခ်ိတ္ၿပီး ေနာက္ကေန ခပ္ျပင္းျပင္းလိုးေဆာင့္ေပးတယ္ ..။
တေစာင္းေကြးလိုးၾကတဲ႕အခါမွာ အထိေရာက္ဆုံးနည္းျဖစ္တဲ႕ ေအာက္ပင့္ေဆာင့္နည္းနဲ႕ လီးကို
ေကာ္ေကာ္ထိုးပင့္တင္ၿပီးေဆာင့္လိုးေပးလိုက္တာပါ…။

ေစာက္ပတ္ဟာ ေပါင္ႏွစ္လုံးၾကားညွပ္ေနတာမို႕ အ၀င္အထြက္ ပိုစီးစီးပိုင္ပိုင္ရွိတယ္..။ တဗ်စ္ဗ်စ္ တဘုဘု
အသံေလးေတြေတာ့ ဆက္တိုက္ျမည္ေနတယ္..။
``အခုလို တေစာင္းေကြးထားၿပီး ခ်တာ ေစာေစာက ပက္လက္လိုးေပးတာနဲ႕ ဘယ္လိုထူးျခားလဲ…
ပိုခံလို႕ေကာင္းလား…မမ…``

ေအာက္ပင့္ေဆာင့္ခ်က္ေတြ ခပ္ျပင္းျပင္း ေဆာင့္လိုေပးရင္း က်ေနာ္က ေမးလိုက္တယ္..။
``ဟင့္ဟင့္…အခုလို ေကြးၿပီးေနာက္က ခြလိုးတာ ထားရဲ႕ေစာက္ပတ္အတြင္းသားေတြနဲ႕ လီးေခ်ာင္းႀကီး
ပိုၿပီးထိမိ ပြတ္တိုက္မိေတာ့ စီးစီပိုင္ပိုင္နဲ႕ အရသာတစ္မ်ဳိးရွိတယ္..၊ ဒါေပမယ္႕ ဟို…..လီးကအဆုံး၀င္ေအာင္
ေဆာင့္လို႕မရေတာ့ တစ္မ်ဳိးႀကီး ပဲကြာ….``

``ပက္လက္လွန္ၿပီး ေပါင္ေထာင္ခ်မွ လီးက ေစာက္ပတ္ထဲ အဆုံး၀င္မွာေပါ႕…အခုလို ေနာက္က ေကြးခ်ရင္

လီးအဆုံး၀င္ေအာင္ ေဆာင့္ေပးဖို႕ခက္တယ္…မမရဲ႕…``
``ဟုတ္ပါတယ္…ဒါေပမယ္႕ ပက္လက္ေပါင္ေထာင္ၿပီး အရမ္းေဆာင့္လိုးရင္ ၾကာရွည္ ဘယ္ခံႏိုင္မွာလဲ ..၊
သားအိမ္ကို စိုက္စိုက္ထိသြားတဲ႕ဟာ… ေမာင္ေကာ ေနာက္ကေန ကပ္လိုးရတာ အားရရဲ႕လား…``

``က်ေနာ္က ရပါတယ္…မမရယ္… ၊ မမ ဖီလင္ေကာင္းေကာင္းရဖို႕ အဓိကပါ..၊ သားအိမ္ ကို လီးမစိုက္မိပဲ
အဆုံး၀င္ေအာင္ အပီးေဆာင့္ႏိုင္တဲ႕ ပုံစံရွိတယ္..၊ အဒီပုံစံနဲ႕ ခံၾကည္႕ပါလား…``
``အင္း…စမ္းၾကည္႕တာေပါ႕…အခုေလးငါး ဆယ္ခ်က္ေလာက္ ခပ္ျပင္းျပင္း ခပ္ၾကမ္းၾကမ္း
ေဆာင့္လိုးေပးအုန္းကြာ…``

က်ေနာ္က သူမခါးကို တင္းတင္းဆြဲၿပီး လီးကို တအားေကာ့ပင့္ ေဆာင့္သြင္းေပးလိုက္တယ္ ..။
``ဘြတ္…ဘု…အား ဟင့္….ခါးကိုမဆြဲနဲ႕ကြာ…ႏို႕ကို ကိုင္ညွစ္ၿပီး ေဆာင့္ပါလား….``
ဒါေၾကာင့္ က်ေနာ္လည္း ခါးကို မဆြဲေတာ့ပဲ ေနာက္ကေန ႏို႕ႀကီးႏွစ္လုံးကို ခပ္တင္းတင္း စုံကိုင္
ဆြဲညွစ္ေပးၿပီး ေကာ့ေကာ့ ေဆာင့္ေပးလိုက္တာ ေဒၚထားထားစိုး ဖင္လုံးႀကိးေတြ တတုန္တုန္

လႈပ္ခါေနတာပဲ..။ ဆယ္ခ်က္ေလာက္ အားျပင္းျပင္း ခပ္ၾကမ္းၾကမ္း ေဆာင့္ေပးလိုက္ၿပီး လီးကို အရင္းထိ
ထိုးကပ္ဖိစိမ္ ေပးထားလိုက္တယ္…။
``မမ…လိုးနည္းပုံစံ ေျပာင္းရေအာင္…``
``ေျပာင္းေလ…ဘယ္လိုမ်ဳိးလဲ….``
``ညာေပါင္ႀကီးကို ေထာင္လိုက္…၊ ဘယ္ေပါင္ကို ေတာ့ ခပ္ေကြးေကြးေလး ေမြ႕ရာေပၚမွာ ခ်ထား..၊
ကိုယ္ကို မေစာင္းတေစာင္းလုပ္…ဟုတ္ၿပီ…..``

သူမကို အေနအထားေျပာင္းေပးဖို႕ ေျပာဆိုသင္ျပရင္း က်ေနာ္လည္း သူမေနာက္ေက်ာမွာ ကပ္ၿပီး
တေစာင္းအိပ္ေနရာက အသာထထိုင္လိုက္တယ္..။ အလိုက္သင့္ ေထာင္ေပးလာတဲ႕ သူမ

ညာဖက္ေပါင္ႀကီးကို ေပြ႕ပိုက္ထိန္းထားၿပီး က်ေနာ္႕ညာဖက္ပုခုံးေပၚ ဆန္႕လ်က္တင္ၿပီး သူမရဲ႕
ေစာက္ပတ္ထဲ ဖိကပ္ထိုးစိုက္ထားတဲ႕ က်ေနာ္႕ရဲ႕ လီးေခ်ာင္းႀကီး ျပဳတ္မထြက္သြားရေအာင္

ထိန္းတဲ႕သေဘာနဲ႕ ဖင္ႀကီးကို ၾကြႏိုင္သမွ် ၾကြတင္ေပးထားတယ္…။ က်ေနာ္က အလိုက္သင့္
သူမေပါင္ၾကားထဲ တိုး၀င္ၿပီး ဘယ္ဖက္ေျခေထာက္ကို ေမြ႕ရာေပၚေကြးတင္ထားတဲ႕

သူမဘယ္ဖက္ေပါင္အေပၚ ခြဲခ်ိတ္လိုက္တယ္..။ တစ္ဖက္ပြင့္ ဘယ္တေစာင္းလိုးနည္း မွန္သြားပါၿပီ..။

ေထာင္ထားတဲ႕ ညာဖက္ေပါင္တန္ႀကီးကို အပီကိုင္ထိန္းၿပီး ခပ္သြက္သြက္ ခပ္ၾကမ္းၾကမ္း
လိုးေဆာင့္ေပးလိုက္တယ္..။ ေဆာင့္ေနရင္းက သူမညာဖက္ ဖင္သားျခမ္းႀကီးကိုလည္း ကိုင္ညွစ္လိုက္ ၊
ပြတ္ေပးလိုက္ တစ္ခါတစ္ခါ ခပ္ဆတ္ဆတ္ ရိုက္ေပးလိုက္ လုပ္ေပးတယ္..။ ခါးက မလိမ္႕တလိမ္

ေစာက္ပတ္ထဲကို ေဘးေစာင္းမက်တက် လမ္းေၾကာင္းကေန လီးကို ေဆာင့္ထိုးလိုးေပးတာမို႕ လီးဟာ
သားအိမ္ကို မထိခိုက္ေတာ့ပဲ သားအိမ္ေဘးနားက ကပ္ၿပီး အတြင္းဘက္ကို နက္နက္ရိႈင္းရိႈင္း

တိုး၀င္ေနတယ္…။ ေဆာင့္လိုးေနတဲ႕ က်ေနာ္႕အေနနဲ႕ ေဒၚထားထားစိုးရဲ႕ ေပါင္ႀကီးနဲ႕ တင္ပါးဆုံႀကီးကို
အေနအထားမွန္ေနေအာင္ေတာ့ စနစ္တက် ကိုင္းထိန္း မေပးထားရတာေပါ႕…။

ဒီလိုကိုင္ထိန္းေပးမထားရင္ အေနအထားလြဲၿပီး လီးက သားအိမ္ကို ေခ်ာ္ထိုးမိေထာက္မိသြားႏိုင္တယ္ ..။
အလိုးခံေနတဲ႕ ေဒၚထားထားစိုး နာနာက်င္က်င္ ျဖစ္သြားႏိုင္တယ္..။ ဒါေၾကာင့္ သတိထားၿပီး

ေသေသခ်ာခ်ာ ဆြဲထိန္းရင္း ေဆာင့္လိုးရတာ..။ လီးကို ေစာက္ပတ္ထဲအဆုံး၀င္ေအာင္ အားျပင္းျပင္းနဲ႕
ေဆာင့္လိုးရတာေၾကာင့္ က်ေနာ္႕အဖို႕ သိပ္ကို အႀကိဳက္ေတြ႕ေနရပါတယ္..။
``ဘယ္႕ႏွယ္လဲ…ဒီလိုပုံစံနဲ႕လိုးတာ လီးအဆုံး၀င္ေပမယ္႕ သားအိမ္ကို မထိဘူးမို႕လား..၊ ခံရတာ
ေကာင္းလား….``

``အင့္..ဟင့္ဟင့္ ေကာင္းပါတယ္ကြာ..၊ လီးႀကီးက အဆုံး၀င္တာ အဖုတ္အတြင္းဘက္ထဲအထိ
နင့္ေနတာပဲ..၊ ဒါေပမယ္႕ ႏို႕ႀကီးေတြကို လွမ္းမဆြဲႏိုင္ေတာ့ အဲဒီမွာ ဟာတာတာႀကီးနဲ႕ ၊ ထားက ႏို႕ဆြဲၿပီး
ေဆာင့္လိုးတာကို သိပ္ႀကိဳက္တာ…``

``ဒါဆို…က်ေနာ္ ႏို႕လွမ္းဆြဲၾကည္႕မယ္..မမက ကိုယ္ကို ေကာ့ၾကြေပး…ဟုတ္လား….``
ဒီလိုတစ္ဘက္ပြင့္လိုးနည္း ပုံစံနဲ႕ လိုးရင္း..၊ ဖင္ႀကီးကိုပဲ အဓိကထားကိုင္ပြတ္ ဖ်စ္ညွစ္ႏိုင္တာ…၊ ႏို႕ကိုေတာ့
တစ္ခါမွ လွမ္းဆြဲၿပီး မလိုးဖူးေသးဘူး…။ ေဒၚထားထားစိုးက ႏို႕ဆြဲၿပီး ေဆာင့္လိုးတာမွ အားရတယ္ဆိုေတာ့
က်ေနာ္လည္း စမ္းၾကည္႕ရတာေပါ႕..။ ေထာင္ထားတဲ႕ သူ႕ညာဖက္ေပါင္ကို ညာလက္နဲ႕ပဲ ကိုင္ထိန္းၿပီး
ဘယ္လက္ကိုေတာ့ သူ႕ႏိ႕ု ႀကီးေတြဆီ လွမ္းလိုက္တယ္..။ ေဒၚထားထားစိုးကလည္း တေတာင္ဆစ္နဲ႕

အားျပဳေထာက္ၿပီး ရင္ဘတ္အလိုက္သင့္ ၾကြေပးေတာ့ ႏို႕ႀကီးတစ္လုံးကို လွမ္းမီတယ္ ..။ ခပ္တင္းတင္း
ဆြဲညွစ္ေပးၿပီး တအားကုန္ ေဆာင့္လိုးပစ္လိုက္တယ္..။
``ဘြပ္ ဘြပ္ ဗ်စ္ ဗ်စ္…ဒုတ္……ဒုတ္..``
ေဆာင့္ရတာ ပိုေကာင္းလာသလိုပဲ..။ ႏို႕ႀကီးကို ဆြဲကိုင္ညွစ္ထားရတာကလည္း စီးစီပိုင္ပိုင္နဲ႕..။ အဲ …ခါးက
မကုန္းတကုန္းမို႕ ေနာက္ေက်ာေတာ့ အေတာ္ေညာင္းတယ္..။ ေဒၚထားထားစိုးမွာေတာ့ ႏို႕အပီဆြဲၿပီး

ေဆာင့္လိုးတာခံရလို႕ အရမ္းကို သေဘာက်ဇိမ္ေတြ႕ေနတာ အသိသာႀကီးပါပဲ…။
``အင့္ဟင့္ဟင့္….ေကာင္းလိုက္တာကြာ..။ ႏို႕ကို ဆြဲၿပီး အပီးလိုးစမ္းပါ…ေအာင္မယ္ေလး ေလး…..``
``မမ…အခုလို လိုးတာ ႀကိဳက္ၿပီလား…..``
``အင္း….အင္း လိုးစမ္းပါ တအားေဆာင့္….ႏို႕ကိုလည္း တအားဆြဲညွစ္…ေဆာင့္ ေဆာင့္…
ေဆာင့္စမ္းပါ….. အား…..ေဆာင့္ပါ….ေဆာင့္ပါ…..တအားႀကီး

ေဆာင့္ပစ္စမ္းပါ…..ေမာင္ရဲ႕….အီး…..အိုး……..ဟင့္ဟင့္…….``
က်ေနာ္လည္း ေနာက္ေက်ာေညာင္းလို႕ ေညာင္းမွန္း မသိေတာ့ပဲ ရွိသမွ် အားေတြ အကုန္ထုတ္သုံးၿပီး

ဒရၾကမ္းကို လိုးပစ္လိုက္မိတယ္…။ အခ်က္တစ္ရာေက်ာ စက္ေသနတ္ပစ္သလို ေဆာင့္လိုးေပးၿပီးတဲ႕အခါ
က်ေနာ္႕ သုတ္ေရကို ဆက္မထိန္းႏိုင္ေတာ့ဘူး…။ ပန္းထုတ္ခ်င္လာၿပီ…။ ေဒၚထားထားစိုးၾကည္႕ရတာလည္း

ေနာက္တစ္ခ်ီ ထပ္ၿပီးေတာ့မယ္႕ အေနအထားမို႕ အားခဲၿပီး ဆယ္ခ်က္ အသားကုန္ ေဆာင့္ေပးလိုက္တယ္ ..။
ၿပီးေတာ့ ေဒၚထားထားစိုးရဲ႕ ေစာက္ပတ္ႀကီးထဲ က်ေနာ္႕လီးေခ်ာင္းႀကီးကို အဆုံးထိ ဖိကပ္ထိုးသြင္းၿပီး

ညာဖက္ေပါင္တန္ႀကီးကို ခပ္တင္းတင္း ဆြဲထားလိုက္တယ္..။ သူ႕ႏို႕ႀကီးတစ္လုံးကိုလည္း အုပ္ကိုင္ၿပီး
တအားဆြဲညွစ္ေပးထားလိုက္တယ္..။ အဖုတ္ထဲ ဖိကပ္ထိုးသြင္းထားတဲ႕ လီးက ေငါ႕ခနဲ ေငါ႕ခနဲ
လႈပ္ခါတယ္..။ က်ေနာ္႕တစ္ကိုယ္လုံး အေၾကာေတြဆြဲသလို တြန္႕ခနဲ တြန္႕ခနဲ ျဖစ္တယ္ ..။

အဲ….ေနာက္ေတာ့ လီးတန္ထိပ္က သုတ္ေရေတြ ပန္းထြက္ၿပီး ေဒၚထားထားစိုးရဲ႕ ေစာက္ေခါင္းေပါက္ထဲ
၀င္ကုန္တယ္..။ အဲဒီအခါမွာ ေဒၚထားထားစိုးဟာလည္း သိမ္႕သိမ္႕တုန္ခါၿပီး ေနာက္ထပ္တစ္ခ်ီ
ၿပီးသြားျပန္ပါတယ္…။
``ေအာင္မယ္ေလး ေလး….ေကာင္းလိုက္တာ……ေမာင္ရာ…သိပ္ေကာင္းတာပဲ…..၊

ဟင့္ဟင့္….ေမာင့္လေရေတြကလဲ တကယ္ပဲ…မ်ားလိုက္တာ….ထားေတာ့ ေမာင့္ကို အျပတ္စြဲသြားၿပီ
ကြာ……``
ေဒၚထားထားစိုးက အံႀကိတ္သံေလးျဖင့္ ေျပာရင္း သူမ၏ ႏို႕အုံတစ္ဖက္ကို တအားကိုင္ညွစ္ထားတဲ႕

က်ေနာ္ရဲ႕ ဘယ္လက္ကို ခပ္တင္းတင္း ဆုပ္ကိုင္တယ္..။ သူ႕ေစာက္ပတ္ကလည္း တရြရြလႈပ္ရွားၿပီး
က်ေနာ္႕လီးကို စစ္ခနဲ စစ္ခနဲေနေအာင္ကို စုပ္ယူေနတာ…သိပ္ခံလို႕ေကာင္းတယ္ဗ်ာ….။ လီးကို

ေစာက္ပတ္ထဲ အေတာ္ၾကာေအာင္ ထိုးကပ္စိမ္ထားၿပီး ေဒၚထားထားစိုးလည္း အသက္ရွဴမွန္သြားတဲ႕
အခါက်မွ အသာပဲ ဆြဲထုတ္လိုက္တယ္..။ လူခ်င္းလည္း ခြာၿပီး ခုတင္ေစာင္းမွာ ထိုင္ခ်လိုက္တယ္..။
``မင္းက မိန္းမတစ္ေယာက္ကို ဖီလင္ေတြ အျပတ္ရေအာင္ ၊ အရသာေတြ႕ေအာင္ လုပ္ေပးတဲ႕ေနရာမွာ
သိပ္ကို ကၽြမ္းက်င္တာပဲေနာ္…။ ဒီလို လုပ္နည္းကိုင္နည္းေတြ ကၽြမ္းေနေအာင္ မင္းဘယ္လိုမ်ား

သင္ထားတာလဲ…၊ မင္းကို သင္ေပးတဲ႕လူရွိလား…၊ ထားသိခ်င္တယ္…..ေျပာျပပါလား…ဟင္….``
ေဒၚထားထားစိုးက ေမးလာတယ္..။ ဒီလို ေမးလာတဲ႕ အခါမွာ ကာမမႈေတြအေၾကာင္း

လက္ထပ္သင္ၾကားေပးခဲ႕တဲ႕ လူေတြ အေၾကာင္း က်ေနာ္ ျပန္အမွတ္ရလာတယ္…။ တကယ္ေတာ့
အဲဒီအေၾကာင္းေတြ သူမ်ားကို က်ေနာ္ ေျပာေလ႕ေျပာထ မရွိပါဘူး..။ ဒါေပမယ္႕ ေဒၚထားထားစိုးကိုေတာ့
ဒီအေၾကာင္းေတြ ေျပာျပခ်င္တဲ႕စိတ္ ရွိေနပါတယ္..။

``မမ….တကယ္ပဲ….ဒီအေၾကာင္းေတြ သိခ်င္လို႕လား….``
``အင္းေပါ႕….သိခ်င္တယ္….ေျပာျပကြာ……``
``အဲဒီအေၾကာင္းေတြ ေျပာရရင္ေတာ့ ဇာတ္လမ္းရွည္တယ္….မမရဲ႕…၊ မမက နားေထာင္ခ်င္
သိခ်င္တယ္ဆိုေတာ့ က်ေနာ္ေျပာျပရေတာ့မွာေပါ႕ေလ…..``
``ဒီ…..လို….ပါ…..မမ…….ရယ္…..``

-------------------×------------------------×-------------------------``ကဲ….ေျပာလို႕ေတာ့ေကာင္းတယ္…၊ က်ေနာ္တို႕ ေနာက္တစ္ခ်ီ ဆက္ခ်ၾကရေအာင္လား…မမထား…``
ေနမိုးက သူ၏ ေနာက္ေၾကာင္းျဖစ္ရပ္မ်ားကို ျပန္လည္ ေျပာျပေနမႈကို ခဏရပ္ကာ ၊ ေဒၚထားထားစိုးႏွင့္
ကာမစပ္ယွက္ရန္ စကားစလိုက္သည္..။ ေဒၚထားထားစိုးမွာလည္း ေနမိုးေျပာျပသည္မ်ားကို နားေထာင္ရင္း
အေမာလညး္ေျပ ၊ ကာမစိတ္လည္း ထန္လို႕ေနသည္..။ ထိ႕ု ျပင္ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ေနရာတြင္
ႏွစ္ေယာက္တည္း သီးသန္႕ ရွိေနၾကရကာ ၊ သည္ေနရာသို႕လညး္ လိုးဖို႕ခံဖို႕ ခ်ိန္းဆိုေတြ႕ဆုံ

ေရာက္ရွိေနသည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ေနမိုးက ထပ္လိုးၾကဖို႕ စကားစလာေသာအခါ အလိုက္သင့္ပင္
ေခါင္းၿငိမ္႕ သေဘာတူလိုက္သည္…။
``ေအး….လုပ္ၾကတာေပါ႕…``
ေဒၚထားထားစိုးက သေဘာတူလက္ခံၿပီး ရင္လ်ားထားေသာ ထမီကို ေျဖေလွ်ာ့ခၽြတ္ပစ္လိုက္သည္ ..။

ေနမိုးကလည္း ပုဆိုးကို ခၽြတ္ပစ္လိုက္ရာ ၊ ႏွစ္ေယာက္စလုံး ၀တ္လစ္စလစ္ျဖစ္သြားၾကေလေတာ့သည္ ..။
``လိုးနည္းပုံစံ အဆန္းတစ္မ်ဳိးနဲ႕ လိုးေပးမယ္..ျဖစ္မလား….``

အ၀တ္အစားမ်ား ခၽြတ္ၿပီးေသာအခါ ေနမိုးက ေျပာ၏..။
``ဟာ….ျဖစ္တာေပါ႕..၊ ဟင့္ဟင့္…တို႕ကို မင္းႀကိဳက္သလိုသာ လိုးပါကြာ…၊ မင္းလိုးခ်င္တဲ႕ ပုံစံအတိုင္း
တို႕ေနေပးမွာေပါ႕….``
``ဒါေၾကာင့္ မမထားကို ခ်စ္ရတာ…``
``အမယ္….သူ႕စိတ္ႀကိဳက္ လိုးေနရတာကိုး…``
``မမကေကာ အလိုးမခံခ်င္ဘူးလား….``
``ခစ္ခစ္…..ဒါကေတာ့ကြာ… ..၊ ကဲ..ေျပာေလ….တို႕ဘယ္လိုေနေပးရမလဲ….``
ေဒၚထားထားစိုးက မ်က္စေလးခ်ီကာ ေျပာရင္း….ခုတင္ေပၚတက္မည္ ျပဳလိုက္သည္..။
``ဟာ….ဘာလို႕ ခုတင္ေပၚတက္ရတာလဲ….``
``လုပ္ေတာ့မယ္ဆို..ခုတင္ေပၚတက္တာေပါ႕….``
``ဟာ…မမကို အခု ခုတင္ေပၚ တင္ေဆာ္မွာ မဟုတ္ဘူး…```
``ခုတင္ေပၚမွာ မေဆာ္ရင္ ဘယ္မွာ ခ်မွာလဲ….``
``ဟို..ထိုင္ခုံေနာက္မီေပၚမွာ မမက ပုခုန္းတင္ ကုန္းေပးထားၿပီး က်ေနာ္က ေနာက္ကေန ခြၿပီးလိုးမွာ….``
ေနမိုးက ခုတင္ေဘးနားရွိ ထိုင္ခုံကို လက္ညိွဳးထိုးျပၿပီး ေျပာသည္..။
``ဖင္ခ်မွာလား…၊ ေစာက္ပတ္လိုးမွာလား….``
``ဒါကေတာ့..တကယ္အလိုးခံရတဲ႕ အခါ သိမွာေပါ႕..၊ ကဲ…အဲဒီထိုင္ခုံကို နံရံနားေရာက္ေအာင္
ေရႊ႕လိုက္အုန္း…၊ ၿပီးရင္ ကုန္းေပးေတာ့….``

ေဒၚထားထားစိုးသည္ ထိုင္ခုံကို အခန္းနံရံနား သို႕ယူသြားသည္..။ ၿပီးေတာ့ ထိုင္ခုံေနာက္မီွေပၚ

ပခုန္းကပ္မိေအာင္ ကုန္းလိုက္သည္..။ ထိုင္ခုံေနာက္မွီ အစြန္းပိုင္းသည္ ေဒၚထားထားစိုး၏
ခါးသာသာေလာက္ ရွိရာ ထိုေနရာေပၚ ပုခုန္းခ်မွီေသာအခါ ေဒၚထားထားစိုး၏ ကိုယ္လုံးသည္ ခါးေနရာမွ
ကိုးဆယ္ဒီဂရီ နီးနီး ေကြးညႊတ္ကိုင္းသြားသည္..။ ထိုအခါ ဖင္ႀကီးက ကားအိတစ္ထြက္လာသည္..။

ေျခေထာက္ႏွစ္ေခ်ာင္းကို ဆန္႕ကာခပ္ကားကားေထာက္ၿပီး ထားေလရာ ၊ ေပါင္ခြၾကားမွ ေစာက္ပတ္ႀကီးက
ျပဴးေနသလို ဖင္သားႀကီးႏွစ္ခု အၾကားရွိ စအိုေပါက္ကလည္း ဟၿပဲၿပဲေလး ျဖစ္ေနသည္ ..။

သည္လို ကုန္းထားေပးမႈကို ေနာက္မွ ခြၿပီးလိုးမည္ဆိုလ်င္ ေစာက္ပတ္ကို လိုးလို႕ရသလို ဖင္လည္းေဆာ္ဖို႕
အဆင္ေျပသည္..။ ဘယ္အေပါက္ကိုမ်ား လိုးမွာလည္းဟု ေဒၚထားထားစိုး ေတြးၾကည္႕ကာ

စိတ္လႈပ္ရွားေနသည္..။ ေဒၚထားထားစိုးကေတာ့ ဖင္လိုးလိုး ၊ ေစာက္ပတ္ကိုပဲ ခ်ခ် ခံဖို႕အသင့္ပင္…။
အရသာေကာင္းေကာင္းေတြ႕မည္ကိုလည္း သိေနသည္..။ ေဒၚထားထားစိုးမွာ ကာမမႈ အေတြ႕အႀကဳံ
ရင့္က်က္ကာ လိုးနည္းပုံစံ အေနအထား အေတာ္မ်ားမ်ားျဖင့္ အလိုးခံဖူးသည္..။ သို႕ေသာ္ ယခုလို
အခန္းနံရံနားကပ္ခ်ထားေသာ ထိုင္ခုံ၏ ေနာက္မွီေပၚ ပခုန္းတင္ကာ ဖင္ကုန္းေပးထားရသည္႕

အေနအထားျဖင့္ေတာ့ တစ္ႀကိမ္တစ္ခါမွ် အလိုးမခံဖူးေသးေပ..။ သည္ပုံစံက ေဒၚထားထားစိုးအတြက္
လိုးနည္း အသစ္အဆန္းတစ္ခုလို ျဖစ္ေနသည္..။ လိုးနည္းပုံစံ တစ္မ်ဳိးေျပာင္းသည္ႏွင့္ ရရွိေသာ

ကာမအရသာသည္လည္း တစ္ဖုံတစ္နည္း ေျပာင္းလဲတတ္ေၾကာင္း လက္ေတြ႕ခံစားသိရွိထားေသာေၾကာင့္ ၊
သူမ အရင္က အလိုးမခံဖူးေသးေသာ သည္အေနအထားတြင္ တစ္မူဆန္းေသာ ထိေတြ႕မႈ ဖီလင္အရသာကို
ခံစား၇ေပအုန္းေတာ့မည္ဟု နားလည္သိရွိကာ စိတ္လႈပ္ရွား ရင္ဖိုလိႈက္ေမာေနရေလသည္..။
``ကဲ..လာေလ…ဒီမွာ ကုန္းထားၿပီးၿပီ….``
ေဒၚထားထားစိုးက ေခါင္ငုံ႕ကာ ၾကည္႕ရင္း ေျပာသည္..။ ေနမိုးက ေဒၚထားထားစိုး၏ တင္ဆုံႀကီးေနာက္တြင္
မတ္တတ္ရပ္ကာ ေနရာယူသည္..။ သူ၏ လီးေခ်ာင္းႀကီး မတ္ေတာင္ေနသည္ကို ေဒၚထားထားစိုးက
အသည္းယားစဖြယ္ ေတြ႕ရွိရသည္..။

``ဒီလိုပုံစံမ်ဳိးနဲ႕ အရင္က …မမအလိုးခံဖူးလား..ဟင္…``
ေနမိုးက ေဒၚထားထားစိုး၏ ဖင္သားႀကီးတစ္ျခမ္းကို ခပ္တင္းတင္းကိုင္ညွစ္ရင္း ေမးသည္..။
ေဒၚထားထားစိုးမွာ ဖင္အေတာ္ႀကီးသည္..။ ယခုလို ကုန္းေပးထားေသာအခါ သူမ၏ တင္ပါးဆုံႀကီးက
ပိုလို႕ေတာင္ ကားအိတစ္ရစ္ေနေသးသည္..။ ကိုင္ရတာလည္း တဆုပ္တခဲရွိလွသည္…။
``ဟင့္အင္း…..မခံဖူးေသးဘူး..၊ ဘယ္လိုေနမလဲ မသိဘူး…``
``မမ ေကာင္းေကာင္းဇိမ္ေတြ႕သြားမွာေပါ႕..၊ ဒီလို ကုန္းေပးထားတဲ႕ အေနအထားမွာ လီးအဝင္

သိပ္ထိမိတာ..၊ ဖင္ေထာင္ကုန္းၿပီး အလိုးခံရတာထက္ေတာင္ လီးအဝင္ ပိုေကာင္းတယ္ ..။

က်ေနာ္႕အေနနဲ႕လည္း ပိုးအားျပင္းျပင္းနဲ႕ ဖိေဆာင့္ႏိုင္တယ္…၊ မမထား ႀကိဳက္မွာပါ..၊ ..မမထားလို
ႏို႕ႀကီးႀကီး ဆုံထြားထြား ခါးေသးေသး ကိုယ္လုံးကိုယ္ထည္မ်ဳိးက ဒီအေနအထားနဲ႕ သိပ္ကိုလိုက္ဖက္တာ…
ၾကည္႕ေလ..ဖင္ႀကီးက တင္းၿပီးအိေနတာပဲ….``

ေျပာရင္း ဖင္ႀကီးကို လက္ဝါးျဖင့္ ဖ်န္းခနဲ တစ္ခ်က္ရိုက္သည္..။ ေဒၚထားထားစိုးက အိုး….ဟုျမည္တမ္းကာ
ခါးႏြဲ႕ၿပီး ဖင္းဆုံႀကီး လႈပ္ရွား ယမ္းေပးလိုက္သည္..။
``လိုးတဲ႕အခါမွာလည္း..၊ ဒီလိုပဲ ဖင္ႀကီးကို လႈပ္ရွားယမ္းခါေပးအုန္းေနာ္ …မမထား…``
``ေအးပါ…..ကဲ..လုပ္မယ္ဆို သြင္းေလ…``
အလိုးခံရန္ ကုန္းထားၿပီးျဖစ္ေသာ္လည္း လီးက ဝင္မလာေသးသည္မို႕ ေဒၚထားထားစိုးမွာ ေစာက္ပတ္ထဲ
အရည္ၾကည္ေတြ စိုရႊဲလႈပ္ရွား..၊ စအိုေပါက္ ဟစိဟစိျဖစ္ကာ ယားေနလ်က္ မခ်င့္မရဲ ျဖင့္ ေျပာသည္ ..။
လီးကို ဖင္ေပါက္ထဲ ထိုးသြင္းကာ ဖင္ေဆာ္မွာလား..၊ ေစာက္ပတ္ထဲထိုးထည္႕ၿပီး ေစာက္ပတ္ကိုပဲ
ခ်မွာလား… တိတိက်က် မသိရမႈကလည္း ေဒၚထားထားစိုးကို အေတာ္ေလး ရင္ဖိုေမာေစသည္ ..။

ေနမိုးသည္ ေဒၚထားထားစိုး၏ ဖင္ဆုံႀကီးေနာက္တြင္ က်က်နန ေနရာယူသည္..။ ယခုအေနအထားတြင္
ေဒၚထားထားစိုးမွာ အပီအျပင္ ကုန္းေနရလွ်က္ ၊ တင္ႀကီးမွာ ဟီးကာ ကားယားထြားႀကိဳင္းၿပီး

တစ္ရစ္ေနသည္..။ သည္လိုအေနအထားမ်ဳိးတြင္ ေဒၚထားထားစိုး ရွိေနပုံကို ေနမိုး အေတာ္ကို
အားရသည္..။ လီးကို ေစာက္ပတ္ဝတြင္လည္း မေတ႕..၊ စအိုေပါက္တြင္လည္း မေထာက္ပဲ…

ဖင္သားျခမ္းႀကီးႏွစ္ခုအလယ္ ဖင္ၾကားတြင္ အသာထိုးညွပ္ကာ ကိုယ္ကို ေရွ႕သို႕ ကိုင္းသည္ ..။
ေဒၚထားထားစိုး ဂ်ဳိင္းႏွစ္ခုၾကားမွ ဘယ္ညာလက္ႏွစ္ဖက္ကို ထိုးသြင္းလ်က္ မို႕ဝန္းကားအိေသာ
ႏို႕အုံႀကီးႏွစ္ခုကို ဆုပ္ကိုင္ဆြဲနယ္သည္..။ ႏို႕သီးေခါင္းမ်ားကို ဖိပြတ္ေခ်ေပးသည္..။
``ဟင့္ကြယ္…. ႏို႕ပဲ ဆြဲေနေတာ့မွာလား..၊ လီးမသြင္းေတာ့ဘူးလား..၊
ခ်ေတာ့ကြာ….တကယ္ပဲ….ဟင့္ဟင့္….``
ေဒၚထားထားစိုးက အံႀကိတ္ကာ မခ်င့္မရဲ ေျပာ၏..။ တင္ႀကီးကိုလည္း ေနာက္သို႕

ေကာ့ေကာ့ေဆာင့္တြန္းသည္..။ ဖင္ၾကားထဲကို ညွပ္ထားေသာ လီးေခ်ာင္းႀကီးဟာ ဖင္ၾကားတေလ်က္
ေလွ်ာတိုက္သြားေနသည္..။ စအိုဝကို ပြတ္မိသလို ၊ ေစာက္ပတ္ကိုလည္း ထိမိပြတ္မိသည္..။
ေနမိုးသည္ ခါးကို အသာဆတ္ဆတ္ေကာ့ၿပီး လီးကို ေကာ့ေကာ့ထိုးသည္..။ လီးက

ဟုိေထာက္သည္ေထာက္ျဖစ္ေနသည္..။ ဖင္ေပါက္ထဲကို မဝင္သလို ၊ ေစာက္ပတ္ထဲလည္း မဝင္..။ ေနမိုး

လီးကို ထိုးေတာ့သြင္းေနၿပီကို ေဒၚထားထားစိုး သိသည္..။ ဘယ္အေပါက္ကို ခ်ိန္ထိုးသည္ကိုေတာ့ မသိ..။
သို႕ေသာ္ ေကာ့ေကာ့သာ လိုးေနေဆာ္ေနေသာ္လည္း ဖင္ႏွင့္ ေစာက္ပတ္ မည္သည္႕အေပါက္ထဲမွ လီးက
ထိထိမိမိ တိုးဝင္လာျခင္း မရွိေသာအခါ ေဒၚထားထားစိုးမွာ အလြန္ကို အခံရခက္ေနသည္ ..။
စိတ္လည္း မရွည္ႏိုင္ေတာ့…။ ထို႕ေၾကာင့္ သူမ၏ ဖင္ႀကီးကို အသာခ်ိန္ဆကာ ေနမိုးေကာ့အထိုးတြင္

တင္ပါးကိုလည္း အလိုက္သင့္ေအာင္ ေနာက္သို႕ ဆတ္ခနဲ တြန္းလိုက္၏ ။ လီးသည္ ေစာက္ပတ္ထဲ နင့္ခနဲ
တိုးဝင္သည္..။
``အားပါးပါး….အီး….ဝင္ၿပီ…ဟင့္…..ဝင္ၿပီ``
လီးမဝင္ႏိုင္လို႕ ဆန္႕တငံ႔ငံ႕ ႏွင့္ အႀကီးအက်ယ္ မခ်င့္မရဲျဖစ္ေနေသာ ေဒၚထားထားစိုး ၊ အားရဝမ္းသာပင္
ပါးစပ္မွ ေရရြတ္လိုက္သည္…။ ေနမိုး၏ လီးႀကီးသည္ ေစာက္ပတ္ထဲ တဝက္သာသာဝင္ေနကာ

လီးအထိအေတြ႕သည္ ေစာက္ပတ္အတြင္းသားမ်ားမွာ တဆင့္ တစ္ကိုယ္လုံးသို႕ ပ်ံ႕ႏွံ႕ကာ ေဒၚထားထားစိုး
ၾကက္သီးဖ်န္းဖ်န္းထသည္..။ တစ္ကိုယ္လုံး တဆတ္ဆတ္ တုန္သည္..။

``ဘယ္ထဲ ဝင္သြားတာလဲ..ဟင္ မမ…၊ ေစာက္ပတ္ထဲလား…ဖင္ထဲလား….``
ေနမိုးက ဆုပ္ကိုင္ဆြဲနယ္ေနေသာ ေဒၚထားထားစိုး၏ ႏို႕အုံႀကီးမ်ားကို ခပ္တင္းတင္း ဆြဲညွစ္ရင္း
ေမးသည္…။ သူ႕လီးထိုးဝင္သြားတာ စအိုလား ၊ ေစာက္ပတ္လားဆိုတာကို ေနမိုး တကယ္ ေသေသခ်ာခ်ာ

မသိပါ..။ ထိေတြ႕မႈအရေတာ့ ေစာက္ပတ္ျဖစ္ဖို႕မ်ားသည္ဟု ေတြးမိသည္..။ ထိုသို႕ ေမးရင္း ခါးကို ဆတ္ခနဲ
လႈပ္ၿပီး ဖိေဆာင့္ခ်လိုက္ရာ က်န္ေနေသးေသာ လီးတဝက္လည္း ေစာက္ပတ္ႀကီးထဲ နင့္ခနဲ အိခနဲ
ျမဳပ္ဝင္သည္…။

လီးတစ္ေခ်ာင္းလုံး ဝင္သြားသည္မို႕ ေဒၚထားထားစိုး တုန္ခိုက္ခါသြားသည္..။ ဖင္ဆုံႀကီးကိုလည္း
ခပ္ၾကမ္းၾကမ္း တစ္ခ်က္လႈပ္ခါေပးလိုက္သည္..။ လီးက ေစာက္ပတ္ထဲ အဆုံး၀င္ေနရာ

ဖင္ႀကီးယမ္းခါေသာအခါ လီးကို ေစာက္ပတ္ႏွင့္ ငုံညွစ္ကာ ဆြဲခါေပးသလိုျဖစ္သည္ ..။ ေနမိုး၏ လီးႀကီးသည္
ေစာက္ေခါင္းထဲတြင္ အတြင္းသားမ်ား၏ အဖက္ဖက္မွ ဖ်စ္ညွစ္မႈကို ခံစားရသလို ေဒၚထားထားစိုးမွာလည္း
ေစာက္ေခါင္း ဘယ္ညာ အထက္ေအာက္ ႏွံ႕စပ္ေအာင္ တုတ္ခိုင္သန္မာေသာ

လီးေခ်ာင္းထြားထြားရွည္ရွည္ႀကီးႏွင့္ ဖိကပ္ပြတ္ထိုးမႈကို အပီအျပင္ ခံစားရလ်က္ အရသာ
အျပတ္ေတြ႕သြားသည္..။

ေနမိုးေမးသည္ကို ခ်က္ခ်င္းမေျဖႏိုင္…။ တဟင့္ဟင့္၊ တအင့္အင့္ျဖင့္ ရမက္ေဇာ ထန္ထန္ ျမည္သံေလးမ်ား
ျပဳေနမိသည္..။

``ေျပာစမ္းပါအုန္း မမထားရဲ႕..၊ က်ေနာ္႕လီး ဘယ္ထဲဝင္သြားတာလဲ…၊ ဖင္ထဲကို မဟုတ္လား….``
ေနမိုးက ထပ္ေမးေတာ့မွ ေဒၚထားထားစိုးထံမွ ရမက္လႊမ္းေသာ အသံျဖင့္ အေျဖစကားထြက္လာသည္..။
``ဟာ…မဟုတ္ဘူး…ေစာက္ပတ္ထဲဝင္ေနတာ…..``
``ဘယ္လိုေနလဲ ဟင္….``
``အို….ေကာင္းတာေပါ႕ ကြာ….``
``အရင္လိုးခဲ႕တဲ႕ ပုံစံေတြနဲ႕ အခုပုံစံ လီးအဝင္ ကြာျခားတယ္ မဟုတ္လား…``
``အင္း…အင္း………..``
``ဒီပုံစံနဲ႕ လိုးတာ ႀကိဳက္ရဲ႕လား…..``
``အင္း…….ႀကိဳက္ပါတယ္……ေဆာင့္ေလကြာ….ေမာင္ကလဲ….``
လီးသည္ ေစာက္ပတ္ထဲ အဆုံးဝင္ေနကာ ၊ ေနမိုးက လႈပ္ရွားေဆာင့္လိုးျခင္းမျပဳပဲ ၊

ဖိကပ္ထိုးစိမ္ထားေသာေၾကာင့္ ေဒၚထားထားစိုးက မေနႏိုင္ေတာ့ပဲ ေျပာလိုက္သည္ ..။ ေနမိုးက
ႏို႕အုံႀကီးႏွစ္လုံးကို ခပ္နာနာ ကိုင္ညွစ္ဆြဲကာ ခါးအားႏွင့္ ေပါင္လုံးအားမ်ားကို သုံးၿပီး ေအာက္ပင့္ေဆာင့္ခ်က္
ငါးခ်က္ ခပ္ျပင္းျပင္း ပင့္တင္ေဆာင့္သြင္းသည္..။
``ဘြပ္…အင့္….ဘြပ္…အားပါး….ဘြပ္…
ဘြပ္….ဘြပ္…..ေအာင္မယ္ေလးေလး…..ေကာင္းလိုက္တာ….အိအိ……..အာ့အာ့ အိုး……``
ပထမေဆာင့္ခ်က္ႏွစ္ခ်က္ကို တစ္ခ်က္ခ်င္း ေဆာင့္သြင္းကာ က်န္သုံးခ်က္ကိုေတာ့ ဆက္တိုက္

တစ္ဆက္ထည္း ေဆာင့္လိုးလိုက္ရာ ေဒၚထားထားစိုးတစ္ေယာက္ ခါးေကာ့ ေခါင္းေမာ့ ၊ ဖင္ႀကီးယမ္းကာ
တစ္ကိုယ္လုံး ၿဖိဳးၿဖိဳးဖ်င္းဖ်င္းႏွင့္ ကာမအရသာ အႀကီးအက်ယ္ ေတြ႕သြားရေလသည္ ..။

ေနမိုးသည္ ေဒၚထားထားစိုး၏ ႏို႕ႀကီးမ်ားကို ကုန္းဆုပ္ဆြဲနယ္ေနရာမွ ၊ ခါးမတ္ကာ ကိုယ္ကို ေနာက္သို႕
ျပန္ဆုပ္ယူသည္..။ ႏို႕ကိုင္ ေနေသာ လက္မ်ားကိုလည္း လႊတ္ေပးလိုက္သည္…။ ေနမိုး၏

လက္ႏွစ္ဖက္သည္ ေဒၚထားထားစိုး၏ ကားအိတစ္ရစ္ေနေသာ ဖင္သားႀကီးႏွစ္လုံးေပၚသို႕

ေနရာေျပာင္းသြားသည္..။ ဖင္ဆုံႀကီးကို အားရပါးရ ဆုပ္ကိုင္သည္…။ ႏို႕အကိုင္မခံရေတာ့ေသာေၾကာင့္
ေဒၚထားထားစိုးမွာ ရင္ဘတ္ဆီတြင္ ဟာတာတာလို ျဖစ္သြားသည္ ..။ ႏို႕ကိုင္ေနသည္႕ လက္မ်ား

ဖယ္သြားေသာ္လည္း ခပ္တင္းတင္း ကိုင္ညွစ္ထားခဲ႕သည္႕အရွိန္က က်န္ေသးရာ ၊ ႏို႕အုံႀကီးႏွစ္ခု
က်ိန္းတိန္းတိန္း ျဖစ္က်န္ခဲ႕သည္..။ ျဖဴေဖြးအိေသာ ႏိ႕ု အုံသားမ်ား ေပၚတြင္ေတာ့ လက္ေခ်ာင္းရာ
အညိဳအမည္းမ်ား အထင္းသား က်န္ရစ္သည္..။

ႏို႕အကိုင္ မခံရေသာ္လည္း.. ဖင္သားႀကီးမ်ားကို အကိုင္ခံေနရသည္မို႕ ေဒၚထားထားစိုးအတြက္
ဖီလင္ကေတာ့ က်မသြားပါ…။ တစ္မ်ဳိးထူးေသာ အထိအေတြ႕ စိတ္လႈပ္ရွားမႈကို ေျပာင္းလဲ ခံစားရသည္ ..။
``လိုးေလ..ေမာင္ရာ… တို႕ကို ခပ္ၾကမး္ၾကမ္းေဆာင့္လိုးစမ္းပါကြာ…မင္းလီးႀကီးနဲ႕ အပီ ေဆာင့္လိုးတာ
တို႕သိပ္ခံခ်င္ေနတာ… လီးကို အဆုံးနင့္ဝင္သြားေအာင္ တအားေဆာင့္လိုးေပးစမ္းပါ…..``
ေဒၚထားထားစိုးက ေနာက္သို႕ ေခါင္းငဲ႕ကာ ရမက္ျပင္းျပင္းနဲ႕ ေျပာသည္..။ ၾကမ္းျပင္ေပၚ
ခ်ၿပီးေထာက္ထားေသာ ေျခေထာက္ႏွစ္ေခ်ာင္းကိုလည္း အားထည္႕ကာ ေတာင့္ထားလိုက္သည္ ..။ ထိုအခါ
တင္ဆုံႀကီးက ပိုၿပီး ကားအိလုံးတက္လာသည္ ။ ေနမိုးက တစ္ဆုပ္တစ္ခဲ ဖင္သားအိအိတစ္တစ္ႀကီးမ်ားကို
လက္ေခ်ာင္းမ်ား ဖင္သားထဲ နစ္၀င္သြားေအာင္ပင္ အားရပါးရ ကိုင္ညွစ္လိုက္သည္..။ ေဒၚထားထားစိုး၏

ဖင္ႀကီး ေရွ႕တိုးေနာက္ေကာ့ ျဖစ္လာသည္..။ ေနမိုးကလည္း လီးကို အလိုက္သင့္ပင္ လုပ္ေပးထားလိုက္ရာ
တင္ဆုံႀကီး ေရွ႕တိုးေနာက္ငင္ လႈပ္ရွားသည္ႏွင့္အမွ် လီးေခ်ာင္းႀကီးကလည္း ေစာက္ပတ္ထဲသို႕
တိုး၀င္ျပန္ထြက္ ျဖစ္ေနသည္..။

ဖင္ႀကီးကို ေနာက္သို႕ အားျပင္းျပင္းေဆာင့္တြန္းလ်င္ လီးက ေစာက္ပတ္ထဲ အားျပင္းျပင္း

ေဆာင့္တိုး၀င္သည္ ။ ေနမိုးသည္ ေဒၚထားထားစိုး၏ စအိုေပါက္ ၿပဲၿပဲအာသြားေအာင္

ဖင္သားျခမ္းႀကီးႏွစ္ခုကို ဆြဲဆြဲၿဖဲေပးသည္..။ အစပိုင္းတြင္ ကိုယ္ကို မတ္မတ္ထားကာ ၿငိမ္ၿပီးရပ္ေနရာမွ
ခဏအၾကာတြင္ ေနမိုးက ခါးကိုလႈပ္ကာ လီးကို ေကာ့ေကာ့ၿပီး လိုးေဆာင့္ေပးသည္ ..။ ထိုအခါ

ေဒၚထားထားစိုးက သူမတင္သားႀကီးကို ေနာက္သို႕ ေကာ့တြန္းေပးမႈအရွိန္ကို အသာေလွ်ာ့ခ်သည္ ..။
လိုးေဆာင့္မႈကို ေနမိုးအား လုပ္ရန္ တာဝန္ေပးလိုက္သည္႕သေဘာပင္…။ ေနမိုးသည္ ေဒၚထားထားစိုး၏
ဖင္ဆုံႀကီးကို လက္ႏွစ္ဖက္ျဖင့္ အားရပါးရကိုင္ကာ ပယ္ပယ္နယ္နယ္ ေဆာင့္လိုးေတာ့သည္ ..။

ေအာက္ပင့္ေဆာင့္ခ်က္ ၊ အေျမာက္ႀကီးပစ္ေဆာင့္ခ်က္ႏွင့္ ေျမစိုက္ေဆာင့္ခ်က္တို႕ကို အခ်က္က်က်

အသုံးျပဳကာ ေဆာင့္လိုးသည္..။ ေအာက္ပင့္ေဆာင့္ခ်က္ျဖင့္ ေဆာင့္လိုးေသာအခါ ေနမိုးက ဒူးႏွစ္ဖက္ကို
ခပ္ေကြးေကြးလုပ္ကာ ေဒၚထားထားစိုး၏ ေပါင္ႏွစ္ခုၾကား ေအာက္ဘက္မွေနၿပီး

ေကာ့တင္ထိုးေဆာင့္သည္..။ ေဒၚထားထားစိုး၏ ဖင္ဆုံေဖြးေဖြးႀကီးမ်ား လုံးတစ္ကာ အေပၚသို႕ပင္
ေျမာက္ေျမာက္ၾကြတက္သည္..။ အေျမာက္ႀကီးပစ္ေဆာင့္ခ်က္ျဖင့္ ေဆာင့္ေသာအခါတြင္ေတာ့ ေနမိုးက
ေဒၚထားထားစိုး၏ ဖင္ႀကီးေနာက္နားတြင္ ခါးဆန္႕ထုတ္ မတ္ကာရပ္လ်က္ လီးကို ေစာက္ပတ္ထဲမွ

ကၽြတ္ထြက္ေအာင္ ဆြဲထုတ္ၿပီး အခ်ိန္အဆမွန္မွန္ အားျပင္းျပင္းျဖင့္ ေစာက္ေခါင္းေပါက္ထဲ
ျပန္လည္ထိုးေဆာင့္သြင္းသည္..။

လီးဆြဲထုတ္လိုက္ေသာအခါ ေစာက္ေခါင္းဝမွာ ၿပဲအာက်န္ေနခဲဲ႕ကာ ထိုေစာက္ေခါင္းဝ ျပန္လည္ေစ႕မသြားမီ
၊ ဆြဲထုတ္ထားေသာ လီးက ျပန္လည္တိုးဝင္လာရာ အဖုတ္ဝ ျပန္ၿပဲအာသြားသည္ ..။ လီးေခ်ာင္းႀကီးနဲ႕အတူ

ေလလုံးကလည္း ေစာက္ေခါင္းေပါက္ထဲ တိုးဝင္လာရာ ထိုေလလုံးထိခတ္မႈသည္ ေစာက္ေခါင္းအတြင္ဘက္
နက္နက္ရိႈင္းရိႈင္းသို႕တိုင္ ေရာက္သည္..။ ကိယ
ု ္အတြင္းရွိ အသည္း အူ ကလီစာမ်ားတိုင္ေအာင္
လီးေဆာင့္ခ်က္က က်ေရာက္သလိုမ်ဳိး ျဖစ္သည္..။ အေျမာက္ႀကီးပစ္ ေဆာင့္ခ်က္ကို

ခံရေသာအခါတြင္ေတာ့ ၊ ေဒၚထားထားစိုး၏ ဖင္ႀကီးသည္ ထစ္ေတာင့္ကာ ေနရာမပ်က္ရွိကာ ၊ ေနမိုး၏
ဆီးစပ္ႏွင့္ အျပတ္ထိရိုက္မႈျဖင့္သာ တင္ပါးသားျဖဴျဖဴႀကီးမ်ား သိမ္႕သိမ္႕လႈပ္တုန္သြားသည္ ..။
ေျမစိုက္ေဆာင့္ခ်က္ျဖင့္ အလိုးခံရေသာအခါတြင္ေတာ့ ေဒၚထားထားစိုးမွာ ခါးေကြးညႊတ္ကာ
တင္ႀကီးေနာက္သို႕ ကားႏိုင္သမွ်ကားကာ ေကာ့တစ္ထြက္ၿပီး ေနမိုးကလည္း

ေရွသို႕ေျခတစ္လွမ္းစာတက္ကာ ေဒၚထားထားစိုး၏ တင္ပါးဆုံႀကီးအထက္နားဆီ က်က်နန
ေနရာယူဆုပ္ကိုင္ထားေသာ ဖင္သားႀကီးမ်ားကို ေအာက္သို႕ ဖိတြင္းႏွိမ္႕ခ်ၿပီး လီးကိုလည္း ေအာက္သို႕

တည္႕တည္႕စိုက္ကာ ေဆာင့္ခ်ျခင္း ျဖစ္သည္..။ လီးသည္ ေစာက္ပတ္ အတြင္းဘက္၏ ေအာက္ပိုင္းကို
အရွိန္ျပင္းျပင္းထိမိသည္..။ ေစာက္အုံႀကီးသည္ ေမာက္ၿပီး ၾကြတက္ကာ ေစာက္ေစ႕ႀကီးကလည္း ပုံမွန္ထက္
ပိုျပဴတစ္ထြက္ေနသည္..။

အမ်ဳိးသမီး၏ ပါးစပ္မွ အားခနဲ အီးခနဲ ေအာ္ဟစ္သံမ်ားပင္ ျပဳရသည္အထိ အ၀င္ရက္စက္ကာ
ေဆာင့္အားျပင္းသည္..။ ေနမိုးေဆာင့္လိုးေသာ ထိုေဆာင့္ခ်က္သုံးမ်ဳိးစလုံးမွာ လီးအဝင္နက္ကာ

အားအျပည္႕ပါဝင္ေပရာ ေတာ္ရုံတန္ရုံမိန္းမ မခံႏိုင္ပါ…။ ေဒၚထားထားစိုးမွာ ေလးလုံးေျခာက္ဖက္ ၊
လူေကာင္ႀကီးထြားကာ ကာမရမက္လည္း အထူးထန္ျပင္းသည္႕ ၊ ရာဂၾကြယ္ေသာ မိန္းမစားမို႕
သည္ေဆာင့္လိုးခ်က္ေတြကို အျပတ္ခံေနႏိုင္ျခင္း ျဖစ္သည္..။

ျပင္းထန္ၾကမ္းတမ္း ထိမိလွေသာ ေဆာင့္ခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ေဒၚထားထားစိုးမွာ ႏွစ္ခ်ီပင္ ၿပီးသြားခဲ႕ရသည္ ..။
အလိုးခံရခ်ိန္ ၊ စိတ္လႈပ္ရွားမႈေၾကာင့္ ထြက္ေသာ အရည္ၾကည္ေရာ ၊ ၿပီးသြားလို႕ ထြက္က်ေသာ

အရည္ေတြေရာ ေစာက္ပတ္ထဲတြင္ အရည္မ်ား ရႊမ္းရႊမ္းစို ေနသည္..။ ေနမိုး ဘယ္ေလာက္ေဆာင့္ေဆာင့္
ေဒၚထားထားစိုးကေတာ့ မၿဖဳံပါေခ်…။ ၿပီးသြားခဲ႕ခ်ိန္မ်ားတြင္လည္း တရၾကမ္း ဆက္တိုက္

ေဆာင့္လိုးခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ေဒၚထားထားစိုးမွာ ကာမရမက္ေဇာအဟုန္ အရွိန္ေလ်ာ့က်သြားမႈမ်ဳိးပင္ မျဖစ္ပဲ
တဏွာထန္ျပင္းမႈက တဆက္တည္းပင္ ျမင့္မားတက္ၾကြေနေလသည္..။

ေနမိုးက အခ်က္ႏွစ္ရာနည္းပါးပင္တရၾကမ္းေဆာင့္လိုးၿပီးေနာက္ ၊ သုတ္ရည္အထြက္မျမန္ရေအာင္

ထိန္းသည္႕သေဘာျဖင့္ ေဆာင့္ခ်က္အားကို ေလွ်ာ့ခ်လိုက္သည္..။ အားျပင္းျပင္း စိုက္ထုတ္ရေသာ

ေအာက္ပင့္ေဆာင့္ခ်က္ ၊ အေျမာက္ႀကီးပစ္ေဆာင့္ခ်က္ ၊ ေျမစိုက္ေဆာင့္ခ်က္မ်ားကို မသုံးေတာ့ပဲ ၊
အားသိပ္မကုန္ ခပ္မွန္မွန္လိုးႏိုင္ေသာ အေျခခံလိုးနည္းျဖစ္သည္႕ ၾကမ္းျပင္ညီေဆာင့္နည္းကို သုံးကာ
ျဖည္းျဖည္းမွန္မွန္ အသာအယာ ဆက္လိုးသည္..။

အလိုးခံေနရသူ မိန္းမ အရသာအေတြ႕ထူးေအာင္ အားျဖည္႕ေပးသည္႕အေနျဖင့္ ေဒၚထားထားစိုး၏
စအိုေပါက္ေပၚသို႕ တံေတြး ေထြးခ်သည္.ူ.။ ေဒၚထားထားစိုးမွာ ဖင္လိုးခံဖူးၿပီး ဖင္လိုးခံမႈအေတြ႕ကိုလည္

ဖီလင္ယူတတ္ေနေသာ မိန္းမတစ္ေယာက္ျဖစ္ရာ ဖင္ေပါက္ေပၚတည္႕တည္႕ ေအးျမစိုစြတ္ေသာ တံေတြးမ်ား
ေထြးခ်ခံရေသာအခါ စအိုဝ ယားၿပီး ရင္တဖိုဖိုျဖစ္လာသည္..။ ဖင္ဝေလးမွာလည္း စူစူပြပြျဖစ္သည္..။
ေနမိုးက ဖင္ေပါက္ေပၚသို႕ တံေတြးေထြးခ်ရုံသာမဟုတ္ ညာဖက္လက္မကို တံေတြးဆြတ္ၿပီး

ေဒၚထားထားစိုး၏ ဖင္ေပါက္ထဲ ထိုးထည္႕ကလိဆြေပးသည္..။ အမ်ဳိးသမီးႀကီး၏ ေစာက္ပတ္ကို

လီးႏွင့္လိုးရင္း ၊ ဖင္ေပါက္ကို လက္မထိုးကာ လိုးေပးေနသည္႕ သေဘာပင္..။ ဘယ္လက္ကေတာ့
ေဒၚထားထားစိုး၏ဖင္သားႀကီးမ်ားကို ပြတ္လိုက္ ၊ ေပါင္ရင္းကို ကိုင္လိုက္ ၊ ပခုန္းလွမ္းဆြဲလိုက္
လုပ္ေပးေနသည္..။

ေဒၚထားထားစိုးအဖို႕ ေစာက္ပတ္ေရာ ဖင္ေပါက္ပါ ႏွစ္ေပါက္ၿပိဳင္တူ အရသာေတြ ရေနသည္..။

ေနမိုးအေနျဖင့္ ႏို႕အုံႀကီးမ်ားကို ကိုင္ဆြဲရန္ လက္မအားႏိုင္ပဲ ရွိရာ ေဒၚထားထားစိုးက မိမိဖာသာ မိမိ
ႏို႕အုံမ်ားကို ဆုပ္ကိုင္ဆြဲနယ္ၿပီး လိုအပ္မႈကို ျဖည္႕စြက္လိုက္သည္..။
``မမထား…..``
ေစာက္ပတ္ကို လီးႏွင့္ လိုး ၊ ဖင္ေပါက္ကို လက္ႏွင့္လိုး လုပ္ေပးေနရာမွ ေနမိုးက ေခၚသည္ ..။
``ဟင္….ဘာလဲ ေမာင္…..``
ေဒၚထားထားစိုး၏ ျပန္ထူးသံမွာ ရမက္ေဇာႏွင့္ တုန္ခါလို႕ ေနသည္ ..။
``က်ေနာ္႕လီးကို ေစာက္ပတ္ထဲကထုတ္ၿပီး ဖင္ေပါက္ထဲ ေျပာင္းထည္႕မယ္…မမ ဖင္ခံခ်င္လား….``
ေနမိုးႏွင့္ ဖင္လိုးဖူးၿပီး ျဖစ္ရာ ယခု ေနမိုးက ထပ္ၿပီး ဖင္ေဆာ္လ်င္ ေဒၚထားထားစိုး ျငင္းစရာအေၾကာင္း

မရွိ..။ ဖင္ခံမည္မွာ ေသခ်ာသည္..။ အေထြအထူးေမးေနစရာ မလိုပါ..။ အမ်ဳိးသမီးႀကီး ရမက္ထန္ေအာင္
ဖန္တီးသည္႕အေနျဖင့္သာ ေနမိုးက ေမးျခင္းျဖစ္သည္..။ ဘာေၾကာင့္ သည္ေမးခြန္း ေမးျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း
ေဒၚထားထားစိုးကလည္း နားလည္သည္..။ သို႕ေသာ္ သည္လို အေမးခံရမႈသည္ ေဒၚထားထားစိုးကို
စိတ္လႈပ္ရွားေစတာေတာ့ အမွန္ပင္ ျဖစ္သည္..။ လက္မျဖင့္ ထိုးကလိခံေနရေသာ ဖင္ဝကပင္
ယားလို႕လာရသည္..။

``အင္း….လိုးေလကြာ….``
``ဖင္လိုးမယ္ေနာ္….မမ…``
``မမဖင္ေပါက္က တံေတြးစိုေနၿပီဆိုေတာ့ ဆီထပ္မဆြတ္ေတာ့ဘူးေနာ္…``
ေနမိုးက ေဒၚထားထားစိုး၏ ဖင္ကိုထိုးထည္႕ထားေသာ လက္မႏွင့္ ေစာက္ပတ္ကို လိုးေနေသာ လီးကို
အသာဆြဲထုတ္လိုက္သည္..။
ဖင္ေပါက္ထဲ ထိုးထည္႕ကလိေပးေနေသာ လက္မကို အရင္ထုတ္သည္..။ လက္မကို အထုတ္တြင္ စအိုဝ
အာတာတာ လန္တန္တန္ေလးျဖစ္လာပုံကို ေသေသခ်ာခ်ာ ကုန္းၿပီး ၾကည္႕သည္..။ ဖင္ထဲမွ
လက္မထုတ္ၿပီးမွ ေစာက္ပတ္ထဲမွ လီးကို ဆြဲထုတ္ယူသည္..။ ေဒၚထားထားစိုးမွာ ဖင္ထဲမွ

လက္မကၽြတ္ထြက္သြားသည္တြင္ စအိုဝ ယားက်ိက်ိႏွင့္ ဟာတာတာ ခံစားရသည္ ..။ ေစာက္ပတ္ထဲမွ
လီးကၽြတ္ထြက္သြားခ်ိန္မွာေတာ့ ဟာတာတာျဖစ္မႈက ပိုအားႀကီးလာသည္..။ ပါးစပ္မွ….
``ဟင့္ကြယ္…..အို အို…..``
ဟုပင္ ေရရြတ္သံေလးမ်ားျပဳမိသည္..။ ေစာက္ပတ္ထဲမွ လီးကို ဆြဲထုတ္ၿပီးေနာက္ စအိုဝတြင္
ေတ႕ေထာက္ထားလိုက္သည္..။ ေဒၚထားထားစိုး ခါးေလး တစ္ခ်က္တြန္႕သြားသည္..။
``ဖင္ ၿဖဲေပးပါလား…မမ…``
ေနမိုးက ခပ္တိုးတိုးေျပာသည္..။ ေဒၚထားထားစိုးသည္ လက္ႏွစ္ဖက္ ေနာက္ပစ္ကာ သူမ၏
တင္ပါးသားႀကီးႏွစ္ျခမ္းကို ကိုင္ၿပီး က်က်နန ဆြဲၿဖဲေပးသည္ ..။ ဖင္ၿပဲသြားရာ စအိုေပါက္ေလး အျပဴးသား
ေပၚသည္..။ အလိုးခံဖူးၿပီးျဖစ္လို႕ လီးအရသာကို ေကာင္းေကာင္းသိေနေလေသာ ေဒၚထားထားစိုး၏

စအိုေပါက္သည္ လိုးသြင္းလာမည္႕ လီးေခ်ာင္းႀကီးကို ႀကိဳဆိုသည္႕အလား…စူပြစူပြလႈပ္ရွားေနသည္ ..။
တံေတြးမ်ားျဖင့္ စိုေနသည္႕ စအိုေပါက္ေလးသည္ အလိုးခံရန္ အသင့္ရွိေနသည္ .။ ေနမိုးက

ဖင္ေပါက္က်ဥ္းက်ဥး္ေလး၏ အဝတြင္ သူ႕လီးတန္တုတ္တုတ္ႀကီးကို ေတ႕ေထာက္လိုက္သည္ ..။
``သိပ္မၾကမ္းနဲ႕ေနာ္.. ျဖည္းျဖည္းသြင္း..၊ ဒီလို ကုန္းေပးၿပီး ဖင္လိုးရင္ အရမး္နာတယ္ဆိုတာ
သိပါတယ္ေနာ္….``

ေဒၚထားထားစိုးက ေျပာသည္..။ ေၾကာက္လို႕လား ၊ စိတ္လႈပ္ရွားလို႕လားေတာ့ မသိ..၊ သူမ၏ အသံက
တုန္ရင္လႈပ္ခါေနသည္..။

``နာေပမယ္႕..မမ အရသာ ေကာင္းေကာင္းေတြ႕မွာေတာ့ စိတ္ခ်ပါ….၊ မမကို ဖင္ေကာင္းေကာင္း
အီစိမ္႕သြားေအာင္ က်ေနာ္ ေသေသခ်ာခ်ာ လိုးေပးပါ႕မယ္…``
``အို….ကြာ….နာရင္ေတာ့ ေအာ္မွာပဲ……``
ထိုစကားအဆုံးတြင္ ေနမိုးသည္ က်က်နန ေတ႕ေထာက္ထားၿပီးျဖစ္ေသာ သူ႕လီးေခ်ာင္းႀကီးကို
ေဒၚထားထားစိုး၏ ဖင္ေခါင္းေပါက္ထဲသို႕ ထိုးသြင္းလိုက္သည္…။

သိပ္အၾကမ္းမဟုတ္ေသာ္လည္း သိပ္ၿပီးေတာ့လည္း ျဖည္းျဖည္းညင္ညင္လည္းမဟုတ္ ..။
ခပ္ဖိဖိေလးစိုက္ကာ ထိုးသြင္းျခင္းျဖစ္သည္..။ အလိုးခံဖူးေသာ ဖင္ေပါက္မ႕ို စအိုဝကလည္း

လီးဝင္လမ္းေၾကာင္းမွန္ေအာင္ အလိုက္သင့္ ဖြင့္ေပးတတ္ေနရာ..၊ လီးေခ်ာင္းႀကီးက တစ္ကာ ထစ္ကာ
တိုးဝင္သည္.။
``အားကၽြတ္ကၽြတ္…..ဝင္လာၿပီ…..အို အေမ႕….နာတယ္ကြ….အား

အား….ျဖည္းျဖည္းသြင္းလို႕ဆို…..အိုအို…ဟင့္ အင့္အင့္..အားပါးပါး…သိပ္မၾကမ္းနဲ႕ေလ…၊ အို
အို….ဝင္လာျပန္ၿပီ….အမေလးေလး..နာတယ္…ေမာင္ရယ္……နာတယ္….အားအား….``
ေဒၚထားထားစိုးသည္ ေအာ္ဟစ္ညည္းညဴျမည္တမ္းရင္း ဖင္ထဲလီးသြင္းမႈကို ခံေနသည္ ..။ နာၾကင္မႈက

စူးစူးရွရွ ရွိသလို ၊ လီးႀကီးတိုးဝင္လာမႈ၏ ထိေတြ႕မႈ အရသာကလည္း ရွိန္းရွိန္းျမျမ ျဖစ္သည္ ..။ လီးတစ္ထစ္
တိုးဝင္လာတိုင္း ရင္သိမ္႕တုန္ေအာင္ပင္ ျဖစ္သြားရသည္..။

ေဒၚထားထားစိုး၏ တစ္ကိုယ္လုံး တဆတ္ဆတ္ တုန္ရင္ေနသည္..။ သည္တစ္ခါ ဖင္လိုးခံရတာက

ယခင္အလိုးခံခဲ႕ရသည္မ်ားႏွင့္ မတူ…။ ထူးျခားေသာ ထိေတြ႕မႈအရသာ ရွိေနေၾကာင္းကိုလည္း

ေဒၚထားထားစိုး နားလည္သည္..။ လီးဒဏ္ေၾကာင့္ စအိုဝ က်ိန္းစပ္ကာ ဖင္ေခါင္းထဲတြင္ ေအာင့္ၿပီး
ေနေသာ္လည္း အရသာကလည္း ထူးျခားလြန္းေသာေၾကာင့္ ေဒၚထားထားစိုးမွာ ဖင္ႀကီးကို
ေကာ့ပင့္ေပးလ်က္ ဖင္လိုးမႈကို အပီအျပင္ ခံေနသည္..။

တစ္ရစ္ခ်င္း ဝက္အူလွည္႕သလို ဖိဖိၿပီး ထိုးသြင္းရာ ေနာက္ဆုံးေတာ့ ရွစ္လက္မေက်ာ္ေက်ာ္

ေလာက္ရွည္ေသာ လီးေခ်ာင္းႀကီးတစ္ေခ်ာင္းလုံး ဖင္ေပါက္ထဲသို႕ အဆုံးဝင္သြားေလေတာ့သည္ ..။
ထိုသို႕ ဖင္ေပါက္ထဲ လီးတစ္ေခ်ာင္းလုံး အဆုံးဝင္သြားေသာအခါ ေဒၚထားထားစိုးမွာ တစ္ကိုယ္လုံး

ၾကက္သီးေမႊးညွင္းေတြထကာ ေစာက္ပတ္ထဲက စိုးစိုးစစ္စစ္ႏွင့္ လႈပ္ရွားလာလ်က္ အရည္ၾကည္ေတြထြက္ၿပီး
တစ္ခ်ီ ၿပီးသြားရေလေတာ့သည္..။

``ဖင္ထဲ လီးအဆုံး ဝင္သြားၿပီ….မမ…``
ေနမိုးက ေဒၚထားထားစိုး၏ ညာဖက္ဖင္သားျခမ္းႀကီးကို တစ္ခ်က္ပုတ္လိုက္ရင္း ေျပာသည္..။
``ေအးကြာ….တစ္ဆို႕ျပြတ္သိပ္ေနတာပဲ…..``
``နာေသးလား….ဟင္….မမ..``
``အိုး…..ဒီေလာက္ႀကီးတဲ႕ လီးႀကီးထိုးသြင္းထားတာ နာတာေပါ႕ကြာ….ေမးမွ
ေမးရက္ပေလတယ္….ဟင္း…..``

``ေကာင္းေရာ ေကာင္းရဲ႕လား….မမရဲ႕…``
``အင္း….ေကာင္းတယ္….၊ ေကာင္းလြန္းလို႕လည္း…နာတာကို ႀကိတ္မွိတ္ၿပီး ခံေနရတာ……``
``ေဆာင့္လိုးရေတာ့မလား….``
``အာ…မေဆာင့္နဲ႕အုံး…၊ ဖင္ေပါက္က်ိန္းစပ္ၿပီး နာေနတယ္…..၊ အရမ္းေဆာင့္ရင္ ခံႏိုင္မွာ
မဟုတ္ေသးဘူး….``
``ဒါဆို…တအားႀကီး မေဆာင့္ဘူးေလ..၊ က်ေနာ္႕လီးကို မမဖင္ေပါက္ထဲက အသာဆြဲထုတ္ ၊

ခပ္ျဖည္းျဖည္းျပန္ထိုးသြင္းနဲ႕ ေညွာင့္လိုးေလး လိုးေပးမယ္…ဒါေတာ့ ျဖစ္တယ္ မဟုတ္လား…``
``အင္း…ျဖစ္မယ္ ထင္တာပဲ….ေညွာင့္ၾကည္႕အုံးေလ…``
``က်ေနာ္ ေညွာင့္လိုးတဲ႕အခါ မမကလည္း အလိုက္သင့္အဆင္ေျပေအာင္ ဖင္ႀကီးကို ေဝ႕ဝိုက္လႈပ္ရွားၿပီး
ကစားေပးပါလား..ေနာ္….``
``ဟြန္႕…..တကယ္ကို ကဲတယ္…..``
``ကဲတာ မဟုတ္ပါဘူး…..မမရဲ႕..၊ ဒီလို ဖင္ကစားေပးရင္ မမလည္း ပိုဖီလင္ရတာေပါ႕….``
``သြားပါ….ဒီမွာ နာေနတဲ႕….ဟာကို….``

``အဲဒီလိုနာေနတာ ေပ်ာက္ၿပီး ဖီလင္ေတြ တက္လာေအာင္ ဖင္ကစားေပးဖို႕ ေျပာေနတာေပါ႕…``
``ကဲ…ကဲ..လုပ္ေပးမယ္…..တကယ္ပဲ….``
ေနမိုးက ေဒၚထားထားစိုး၏ စအိုေပါက္ထဲ အဆုံးထိထိုးသြင္းထားေသာ လီးေခ်ာင္းႀကီးကို

အသာအယာဆြဲထုတ္သည္..။ လီးႀကီး ဖင္ထဲက ထြက္လာရာ လီးတန္လုံးပတ္ႏွင့္ စအိုေပါက္တို႕
အျပတ္ထိေတြ႕ပြတ္တိုက္မိသည္..။ ေဒၚထားထားစိုး အသည္းတေအးေအး ျဖစ္ကာ ပါးစပ္မွ တကၽြတ္ကၽြတ္
စုတ္သပ္ညည္းမိသည္..။ မိမိဖင္ကို လႈပ္ကစားေပးရန္ ေျပာဆိုလာမႈကိုလည္း ေဒၚထားထားစိုး
အေတာ္ေလး သေဘာက်ေနသည္..။ သူမကိယ
ု ္တိုင္ကလည္း ေနမိုးကို ႏွစ္သက္တပ္မက္ကာ

ေနမိုးလိုးတာကို ေကာင္းေကာင္းခံခ်င္လ်က္ ၊ ေနမိုးကိုလည္း အရသာေတြ႕ေအာင္ လုပ္ေပးလိုသည္႕
အာသီသျပင္းျပေနသည္..။
ပါးစပ္ကသာ အမူပိုပိုႏွင့္ ဘာေလးညာေလး ေျပာေနေသာ္လည္း ဖင္ကို လႈပ္ကစားေပးဖို႕ လိုလားစြာပင္
အသင့္ရွိေနသည္..။ လီးတစ္ဝက္ေက်ာ္ေက်ာ္ေလာက္ဆြဲထုတ္ၿပီးေနာက္ ဖင္ထဲသို႕

အသာအယာျပန္ထိုးသြင္းသည္..။ ေဒၚထားထားစိုးသည္ ကားစြင့္တင္းရင္းေသာ တင္ပါးဆုံႀကီးကို

ေဝ႕ဝုိက္ကာ ခပ္သာသာလႈပ္ရွားေပးလိုက္သည္..။ ဖင္ႀကီးလႈပ္ရွားကစားမႈႏွင့္ အတူ ဖင္ေခါင္းေပါက္၏
အေနအထား အေျခအေနကလည္း အမ်ဳိးမ်ဳိးေျပာင္းသြားရာ တအိအိ ထိုးသြင္းေသာ လီးေခ်ာင္းႀကီးသည္
ဖင္ေခါင္းေပါက္ထဲသို႕ ဟိုထိုးသည္ေမႊ ထိုးမိေထာက္မိျဖစ္ကာသြားသည္..။ ဖင္လိုးသူေရာ ဖင္ခံသူပါ
ႏွစ္ေယာက္လုံး ၾကက္သီးေတြ တဖ်န္းဖ်န္း ထကုန္ၾကသည္..။
``အိုး……ဟင့္ ဟင့္…ေမာင္ရာ……အားပါး….ပါး ဟင့္ဟင့္….``
ေဒၚထားထားစိုးတစ္ေယာက္ နာၾကင္မႈေဝဒနာကို ေမ႕ေပ်ာက္ကာ အရသာ ေတြ အျပတ္ခံစားရလ်က္
ပါးစပ္မွ ေက်နပ္အားရစြာ ေရရြတ္မိသည္..။

``ဟုတ္ၿပီ….အဲဒီလိုမ်ဳိး ဖင္ကစားေပးမွေပါ႕…ေကာင္းတယ္ မမရာ..၊ ဖင္ကိုကစားလိုက္ေတာ့ ဖင္ထဲ
လီးအဝင္က အရမ္းကို ထိမိတာပဲ…..၊ လႈပ္ေပးေနာ္…ဖင္ႀကီးကို လႈပ္ေပး….ေကာ့ေပး…၊ က်ေနာ္
ဆက္ေညွာင့္ေပးမယ္….``

ေနမိုး၏ အံႀကိတ္ကာ အားရပါးရေျပာလိုက္သံက ေဒၚထားထားစိုးကို အားရေက်နပ္ၿပီး စိတ္လည္း
ပိုလႈပ္ရွားသြားေစသည္..။ ေနမိုးသည္ ဆက္ၿပီး ေညွာင့္လိုးေလး လိုးေပးသလို ေဒၚထားထားစိုးကလည္း

ဖင္ႀကီးကို အပီအျပင္ လႈပ္ကစားေပးသည္..။ စိတ္ထကာ ဖီလင္တက္ အရသာေတြ႕လ်က္ ဖင္ဇိမ္ရလာၿပီမို႕
နာတာေတြ က်ိန္းစပ္တာေတြ ေအာင့္တာေတြ ကို အေရးမစိုက္ႏိုင္ေတာ့…။ လီးေခ်ာင္းႀကီး ခပ္ျဖည္းျဖည္း
တိုးဝင္ျပန္ထုတ္လုပ္ေနတာကိုလည္း အားမရေတာ့..။

``ခပ္ၾကမ္းၾကမ္းေဆာင့္စမ္းပါကြာ…၊ တို႕ဖင္ကို တအားလိုးေပးစမ္းပါ…..ဟင့္..လုပ္ေလကြာ…
ေဆာင့္ပါလို႕ဆို….``
ေဒၚထားထားစိုးကပင္ စတင္ကာ အာသာငမ္းငမ္း ေျပာလာသည္..။ သည္အေျပာမ်ိဳးကို ေစာင့္ေနေသာ
ေနမိုးကလည္း တု႕ံ ဆိုင္းမေနေတာ့..။

``ဖင္ အီဆိမ္႕လာၿပီမို႕လား……..မမက ဖင္ခံလည္း အေတာ္႕ကို ေကာင္းတာပဲကိုး….၊ ကိုင္း လာၿပီ
မမေရ….၊ အပီေဆာင့္လိုးေတာ့မယ္…အားရပါးရသာ ခံဖို႕ျပင္ေပေတာ့…..``
ေနမိုးက ေျပာေျပာဆိုဆို သူ႕လီးႀကီးကို ဒစ္ေပၚလာသည္အထိ ဖင္ထဲမွ ဆြဲထုတ္သည္..။ ေဒၚထားထားစိုး
အသက္ေအာင့္ကာ ေထာက္ထားေသာ ေျခေထာက္မ်ားကို ေတာင့္ေတာင့္တင္းတင္း ရွိေနေအာင္
အားျဖည္႕ေထာက္ထားလိုက္သည္..။

ေနမိုးက သူ႕လီးေခ်ာင္းႀကီးကို အားျပည္႕အင္ျပည္႕ျဖင့္ တအားေဆာင့္ခ်လိုက္သည္..။ လီးႀကီးက
ဖင္ေပါက္ထဲသို႕ အလြန္ျပင္းျပင္းႏွင့္ ဝင္သြားသည္..။
``ဘြပ္…..ဘုဘု….ဘြပ္ ဘြပ္ဘြပ္…..ဘု……………``
``ေအာင္မယ္ေလးေလး…ၾကမ္းလွခ်ည္လား……ေမာင္ရဲ႕…..အား အား…အား……..``
ျပင္းထန္ၾကမ္းတမ္းလွေသာ ဖင္လိုးခ်က္ေၾကာင့္ ေဒၚထားထားစိုး၏ ဖင္ထဲ နင့္ေနေအာင္ ခံလိုက္ရသည္ ..။
နာတာေတာ့ နာသည္..။ ေကာင္းတာကလည္း လက္ကုန္ပဲ ဆိုေတာ့ နာၾကင္မႈကို အရသာက

အျပတ္ဖုံးလႊမ္းသည္..။ ၾကမ္းတမ္းေသာ ေဆာင့္လိုးခ်က္သည္ ေဒၚထားထားစိုး၏ တင္ပါးႀကီးကိုပင္

တုန္ခါရမ္းကာ ေကာ့တက္သြားေစသည္..။ ေနမိုးက ထိုေဆာင့္ခ်က္မ်ဳိး ေနာက္ထပ္ ငါးခ်က္ တရၾကမ္း
မနားတမ္း ေဆာင့္သည္..။
``ဘြပ္…အား……..ဘြပ္….အမေလးေလး…ဘြပ္…..အိုး မားမား……ဘြပ္…..ေသပါၿပီ….ဘြပ္ …ရွီး…..အ…``
ထိုေဆာင့္ခ်က္ ငါးခ်က္သည္ ေဒၚထားထားစိုးအာ ဘဝင္တုန္ ရင္ခုန္သြားေစသည္..။ ေနာက္ထပ္
တစ္ခါထပ္ကာ ၿပီးလုလု ျဖစ္သည္..။ ျပင္းထန္ၾကမ္းတမ္းလွေသာ ေဆာင့္ခ်က္အားေၾကာင့္

ေဒၚထားထားစိုး၏ ေထာက္ထားေသာ ေျခေထာက္မ်ာ ေကြးညႊတ္ကာပင္ က်သြားရသည္..။

သို႕ေသာ္ ေဒၚထားထားစိုးသည္ ခ်က္ခ်င္းပင္ ေျခေထာက္မ်ားကို ျပန္လည္ အားျပဳမတ္ေထာက္ေပးသည္ ..။
ေနမိုးက ထိုသို႕ ေဆာင့္လိုးၿပီးသည္ႏွင့္ ေဒၚထားထားစိုး၏ ဖင္ေပါက္ထဲမွ သူ႕လီးေခ်ာင္းႀကီးကို ဆတ္ခနဲ
ဆြဲထုတ္သည္..။

ခပ္ၾကမ္းၾကမ္း ခပ္ျမန္ျမန္ ဆြဲထုတ္ျခင္းမို႕ စအိုဝ ၿပဲလန္ပါသြားရာ ေဒၚထားထားစိုး တအားအားႏွင့္…..
``အား…..နာလိုက္တာ…….အမေလးေလး….``
ဟုပင္ ေအာ္ဟစ္လိုက္ရသည္..။

ဖင္ထဲမွ ဆြဲထုတ္လိုက္ေသာလီးကို ေစာက္ပတ္ထဲသို႕ ေျပာင္းထည္႕သည္ ..။ လီးအထုတ္ ျပန္ၾကမ္းသလို
အသြင္းလည္း ပိုၾကမ္းသည္..။ လီေခ်ာင္းႀကီးကို တစ္ခ်က္တည္း အဆုံးဝင္ေအာင္ ဖိေဆာင့္ခ်လိုက္ျခင္း

ျဖစ္သည္..။ ေစာက္အုံႀကီး ပိျပားကာ ေစာက္ေခါင္းထဲ အၾကပ္အသိပ္ ျဖစ္ေနသည္ ..။ ေဒၚထားထားစိုး မွာ
ေအာ္ဟစ္လိုက္ရျပန္သည္..။
``ေအာင္မယ္ေလး ေလး…..ၾကမ္းလွခ်ည္လား…ကြာ….. ကၽြတ္ ကၽြတ္…ကၽြတ္….``
သို႕ေသာ္ ထိုေဆာင့္သြင္းခ်က္ က ထိမိလွေသာေၾကာင့္ ေဒၚထားထားစိုး တစ္ခ်ီထပ္ၿပီးသြားရျပန္သည္ ..။

ေနမိုးကေတာ့ ေစာက္ပတ္ထဲ လီးအဆုံးထိုးသြင္းၿပီးသည္ႏွင့္ တအားက်ဳံးကာ လိုးေဆာင့္သည္..။

ေဒၚထားထားစိုးအဖို႕ တစ္ခ်ီထပ္ၿပီးလို႕ ကာမစိတ္ေလ်ာ့က်ဖို႕ ေနေနသာသာ ေဆာင့္ခ်က္မ်ားေၾကာင့္
ဖီလင္တက္ကာ ပိုလို႕ေတာင္ ထၾကြ ႏွာထန္ေနရမႈကေတာ့ ကမ္းကုန္ေအာင္ပါပဲ… ..။

``ဘြပ္ဘြပ္ဘြပ္…..အားပါး ေကာင္းတယ္….အဲ႕လိုမ်ဳိး တအားေဆာင့္လိုးေပးစမ္းပါ…..ဘြပ္ဘြပ္…ဟုတ္ၿပီ
မရပ္လိုက္နဲ႕ေနာ္….ဘြပ္ အိ…..အားလည္း ေလ်ာ့မသြားေစနဲ႕..။ ေဆာင့္ ေဆာင့္……သားအိမ္ထဲ လီးဒစ္ႀကီး
ျမဳပ္သြားေအာင္ ေဆာင့္လိုးလိုက္စမ္းပါ….ေမာင္ရဲ႕……အား…``

``ဘြပ္..ဘြပ္ဘြပ္….ဆုံႀကီးကိုလႈပ္ေပးေလ…..ဟုတ္ၿပီ…ဒီလိုမွေပါ႕….ဘြပ္ဘြပ္…..ခါးကိုလည္း ႏြဲ႕ေပး
အုန္းေလ….``
``ဘြပ္ ဘုဘု..ဘြပ္…..အား ဟင့္ဟင့္ဟင့္……အိုအို….``
``ဘြပ္ဘြပ္…..လိုးလို႕ေကာင္းလိုက္တာ….မမရာ….``
``ဘြပ္ဘြပ္ဘု…..ေကာင္းရင္ေဆာင့္ေလကြာ…..ေဆာင့္…ဟင့္…ဘြပ္ဘုဘြပ္…..ပတစ္…အို ဘာလို႕
ထုတ္….ထုတ္….ဘုဗ်စ္ ဗ်စ္….ေအာင္မယ္ေလး……..ေလး…အားအား…….``

ေဒၚထားထားစိုး အရမ္းျဖစ္ကာ ဖင္ႀကီးလႈပ္ခါေကာ့တြန္းၿပီး ေပးလာခိုက္ ..၊ ေနမိုးက လီးကို ေစာက္ဖုတ္ထဲမွ
ဆတ္ခနဲ ဆြဲထုတ္လိုက္သည္..။ လီးကၽြတ္ထြက္သြားရာ.၊အျပတ္ဖီလင္တက္ကာေကာင္းေနေသာ
ေဒၚထားထားစိုးမွာ ရုတတ
္ ရက္ မခ်င့္မရဲႀကီးျဖစ္ကာ ဘာလို႕ထုတ္ရသလဲ ဟု အငမ္းမရ

ေျပာရန္ျပင္လိုက္စဥ္မွာ ဆုံးေအာင္ပင္ မေျပာလိုက္ႏိုင္ေသးခင္ ေနမိုးက ဆြဲထုတ္လိုက္ေသာ

သူ႕လီးေခ်ာင္းႀကီးကို ေဒၚထားထားစိုး၏ စအိုေပါက္ထဲ ေျပာင္းကာ တအားထိုးေဆာင့္သြင္းလိုက္ရာ
လီးတစ္ေခ်ာင္းလုံး ဖင္ေပါက္ထဲသို႕ သပ္ရိုကသ
္ လို ထိုးသိပ္ဝင္သြားလ်က္ ေဒၚထားထားစိုးမွာ
တုန္တခိုက္ခိုက္ပင္ ေအာ္ဟစ္ညည္းတြားလိုက္ရသည္..။ ေနမိုးက ဖင္ကို ဆယ္ခ်က္

ခပ္ၾကမ္းၾကမ္းေဆာင့္လိုး၏ ။ ၿပီးေတာ့ ဖင္ထဲမွ လီးထုတ္ကာ ေစာက္ပတ္ထဲ ေျပာင္းထည္႕
ေဆာင့္ျပန္သည္..။

သည္တစ္ခါေတာ့ ေစာက္ပတ္ကို ငါးခ်က္ တအားေဆာင့္လိုးၿပီး ဖင္ထဲ သို႕ေျပာင္း လိုးျပန္သည္ ..။

ေဒၚထားထားစိုးမွာေတာ့ ဖင္ႏွင့္ ေစာက္ပတ္ အေပါက္ႏွစ္ေပါက္ကို ကၽြမ္းက်င္ပိုင္ႏိုင္ ၊ ထိမိၾကမ္းတမ္းစြာ
အျပန္အလွန္ အလိုးခံေနရမႈေၾကာင့္ ဆက္တိုက္ကို ၿပီး ၿပီးရင္း ၿပီးလို႕ေနေလသည္… ။ ဘယ္ႏွစ္ခ်ီ

ဘယ္ႏွစ္လား….ၿပီးသြားရမွန္းပင္ မမွတ္မိေတာ့…။ အမ်ဳိးသမီးႀကီး အေတာ္လည္း ေမာဟုိက္လာၿပီ…။
ဒါေပမယ္႕ လိုးေနသူက စံခ်ိန္မက်ပဲ တအားက်ဳံးကာ လိုးေဆာင့္ေနရာ…၊ ေဒၚထားထားစိုးမွာလည္း

ေနာက္ပိုင္းက်မွ ဘုံးဘုံးလဲကာ မွလဲေရာ…၊ ယခုေလာေလာဆယ္တြင္ေတာ့ လိုးသမွ်ကို အပီအျပင္
ရက္ရက္ေရာေရာ ခံလို႕ေနသည္..။ ေနမိုးအေနႏွင့္လည္း သူလိုးခ်င္ေနေသာ မိန္းမကို စိတ္တိုင္းက်

ဇက္ကုန္လႊတ္ကာ အပီလိုးေနရေသာေၾကာင့္ ရွိသမွ်အားအင္ စြမ္းပကားမ်ား အိပ္သြန္ဖာေမွာက္ ဆိသ
ု လို ၊
အကုန္အစင္ ထုတ္သုံးကာ ကာမနတ္ရဲ ပူးကပ္ေနသူ တစ္ေယာက္လို အားကုန္ လိုးပစ္လိုက္ေလသည္ ..။
သုတ္ရည္မထြက္ရေအာင္လည္း အတတ္ႏိုင္ဆုံး အခ်ိန္ဆြဲကာ ထိန္းထားသည္..။ သို႕ေသာ္

နာရီဝက္ေက်ာ္ေက်ာ္ၾကာေသာအခါတြင္ေတာ့ ေနမိုးမွာ သုတ္ရည္မထြက္ေအာင္ ဆက္မထိန္းႏိုင္ေတာ့ ..။
ေဒၚထားထားစိုး၏ ဖင္ေပါက္ႏွင့္ ေစာက္ပတ္တို႕ကလည္း စုပ္အားညွစ္အား ပိုေကာင္းလာရာ ေနမိုး၏ လီးမွ
သုတ္ရည္ေတြ ပန္းထြက္ကုန္ေလေတာ့သည္..။ သုတ္ရည္ စထြက္သည္႕အခ်ိန္တြင္ ေနမိုး၏ လီးသည္
ေစာက္ပတ္ကို လိုးေနသည္႕ အခ်ိန္ျဖစ္သည္..။ ေစာက္ပတ္ထဲတြင္ သုတ္ရည္အခ်ဳိ႕ ပန္းထည္႕ေပးၿပီး
လီးကိုဆြဲထုတ္ကာ ဖင္ေပါက္ထဲ ထိုးထည္႕သည္..။ ဆက္ၿပီး ထြက္လာေသာ သုတ္ရည္မ်ားက
ေဒၚထားထားစိုး၏ ဖင္ေခါင္းထဲ ဝင္သြားၾကသည္..။ ေစာက္ပတ္ႏွင့္ ဖင္ေပါက္ထဲသို႕
လီးေျပာင္းအထည္႕တြင္ သုတ္ရည္အခ်ိဳ႕ ေဒၚထားထားစိုး၏ ဖင္သားႀကီးမ်ားေပၚသို႕

က်ေရာက္ေပက်ံသြားေလေသးသည္..။ ေဒၚထားထားစိုးမွာ ဖင္ေပါက္ႏွင့္ေစာက္ပတ္ အျပန္ျပန္ အလွန္လွန္
ဝက္ဝက္ကြဲေအာင္ အလိုးခံခဲ႕ရသည္ သာမက ၊ သုတ္ရည္မ်ားကလည္း အေပါက္ႏွစ္ခုထဲသို႕ ခြဲၿပီး

ပန္းထည္႕ေပးျခင္းခံရေလရာ ဖင္ထဲမွာေရာ ေစာက္ပတ္ထဲမွာပါ အီစိမ္႕ေနေအာင္ အရသာေတြ႕လ်က္
ဘယ္ႏွစ္ခ်ီေျမာက္မွန္း မသိ ၿပီးလ်က္ မိန္းမူးလြန္႕လူးေအာင္ ခံရေလသည္..။ ေနမိုး

သုတ္ရည္ထြက္သြားၿပီမို႕ လိုးပြဲက တစ္စခန္း အဆုံးသတ္သြားေပရာ ေဒၚထားထားစိုးသည္ ေတာင့္ထားသမွ်
ေျဖေလွ်ာ့ခ်လိုက္ရာ ထိုင္ခုန္ေပၚမွ ေအာက္သို႕ ယိမ္းယိုင္လဲက်သြားလုလု ျဖစ္သြားသျဖင့္ ေနမိုးက

အသာကိုင္ထိန္းေပးထားလိုက္ရသည္..။ သုတ္ရည္ထြက္သြားၿပီး မေပ်ာ့တေပ်ာ့ ႏွင့္ မာန္က်သြားေသာ
လီးေခ်ာင္းႀကီးမွာ သူမ၏ ဖင္ေပါက္ထဲမွ ကၽြတ္ထြက္သြားေတာ့သည္..။
``က်ေနာ္လိုးတာ သိပ္ၾကမ္းသြားလို႕ မမ ႏုံးသြားရၿပီ ထင္တယ္..``

ေနမိုးက ေဒၚထားထားစိုးကို အသာေဖးမ သိုင္းဖက္ကာ ေျပာသည္..။
``ေအးကြာ …ေတာ္ေတာ္ ေမာသြားတယ္….``
``ေဆာရီး…မမရာ….လိုးရတာေကာင္းလြန္းလို႕ပါ…..``
``ရပါတယ္ကြာ…မင္းလိုးေပးတာ မမလည္း သေဘာက်ပါတယ္..``
``ခဏနားလိုက္မယ္ေလ….ဟုတ္လား….``
``အင္း….``
ေဒၚထားထားစိုးမွာ ဖင္ေရာ အဖုတ္ပါ က်ိန္းကာ ဒူးေတြေခ်ာင္က် ၊ ေပါင္ေတြလည္း ကြေနရာ
ခုတင္ရွိရာသို႕ပင္ ေကာင္းေကာင္းေလွ်ာက္လွမ္း မသြားႏိုင္…။ ကြတကြတႏွင့္ ေျခလွမ္းေတြ

ယိမ္းယိုင္ေနသည္..။ ေနမိုးက အသာေဖးမကာ တြဲေခၚယူခဲ႕ရသည္…။ ခုတင္ေပၚသို႕ ေရာက္ေသာအခါ
ေဒၚထားထားစိုး ေျခပစ္လက္ပစ္ ျဖစ္သြားေတာ့သည္..။ ေနမိုးကလည္း အလိုက္သိစြာပင္ ခုတင္အစြန္းနား၌
အသာထိုင္ေနလိုက္သည္..။

``မမ…ဗိုက္ဆာသလား…၊ တစ္ခုခု စားမလား….``
ေဒၚထားထားစိုး အတန္ငယ္ အေမာေျဖၿပီး အသက္ရွဴမွန္စျပဳခ်ိန္တြင္ ေနမိုးက ေမးလိုက္သည္..။
``ေအး ေအး….စားတာေပါ႕….ဘာရွိလဲ….``
``ခ်စ္ကင္းဆန္းဒြစ္ခ်္ ရွိတယ္..၊ ဟန္ဘာဂါလည္း ဝယ္ထားတယ္…၊ ၿပီးေတာ့ ..ၾကက္ဥတိ႕ု
ငွက္ေပ်ာသီးတို႕လည္း ရွိတယ္…မမ ဘာစားခ်င္လဲ….``
``ရပါတယ္ကြာ...အဆင္ေျပတာ…စားတာေပါ႕….``
ေဒၚထားထားစိုးသည္ လဲေလ်ာင္းေနရာမွ ထကာ ထမီကို ေကာက္ယူ ရင္လ်ားလိုက္သည္ ..။ ေနမိုးလည္း
ပုဆိုးယူကာ ဝတ္သည္..။ ထိ႕ု ေနာက္ ေနမိုးက အသင့္ ဝယ္ယူထားေသာ စားေသာက္ဖြယ္ရာမ်ားကို
သြားေရာက္ယူငင္ ျပင္ဆင္ၿပီး ႏွစ္ေယာက္အတူ စားေသာက္ေနၾကေတာ့သည္…။

ၿပီးပါၿပီ…
ေစာင့္ဆိုင္းသည္းခံ ဖတ္ရႈ အားေပးခဲ႕ေသာ ေဘာ္ဒါ မန္ဘာ အားလုံးကို
ခင္မင္ေလးစာစြာျဖင့္
KMT 99

ဖတ္မတ
ွ သ
္ မ
ိ း္ ဆည္းရ လြယက
္ ေ
ူ အာင္ အခ်စ္တကၠသလ
ုိ မ
္ ွ ကူးယူၿပီး PDF ဖိင
ု ္ ဖန္တးီ ေပးလိက
ု သ
္ ည္။
(ေဒါက္တာခ်က္ႀကီး)