You are on page 1of 6

Recull d’Eines i Aplicacions per Dinamitzar les TIC

IMATGE

- Vídeo Digital
• TRANSMISIÓ de VÍDEO en DIRECTE per la XARXA

Transmitir videos a través de Internet puede lograrse de forma sencilla gracias al programa
gratuito Windows Media Encoder de Microsoft. A continuación una guía para realizar nuestra
primera transmisión en vivo de video.

Capturar video, codificarlo y transmitirlo para ser visto a través de una red local o por
Internet es un proceso muy sencillo gracias a Microsoft Windows Media Encoder. Los
componentes necesarios que requieres para realizar la transmisión son:

Material i connexions necessàries

Càmera de vídeo amb sortida RCA o Firewire

Utilitzarem una càmera de vídeo per a realitzar la captura de les imatges. Serà important
verificar les connexions i cables necessaris per a conectar-la al PC.

Trobem tres tipus de connexió, la RCA que s’identifica pels seus cables amb
les clavilles de colors: un cable groc (video), un cable roig i un de blanc
(sortides d’àudio).

L’altre estándar de connexió és la Mini-RCA en un extrem, identificat per un sol


connector negre i que tradicionalment es connecta a la càmera.

I la més ràpida és la conexió Firewire, que fou introduïda per Apple i


serveix per transmetre dades a alta velocitat entre equips digitals.
Existeixen cables de 4 y 6 pins. Normalment les càmeres i equips
inclouen les connexions de 4 pins.

Tarja capturadora de vídeo amb RCA o una tarja Firewire

1 Francesc Farré
Recull d’Eines i Aplicacions per Dinamitzar les TIC

Equipament informàtic per a realitzar la codificació del vídeo

Es recomana una configuració mínima de 256 Mb de ram (512 recomendable), processador


Pentium III de 1ghz o més gran, espai de disc suficient (cada hora de vídeo equival
aproximadament a 200 Mb d’espai en memòria), Windows XP (per a tenir la versió 9 del
Media Encoder), o Windows 2000 (per a la versió 7).

Instal·lar el Windows Media Encoder

La última versió disponible es el Windows Media Encoder 9, que funciona únicament en


Windows XP. Podeu accedir al tutorial de WMedia Encoder que tenim al nostre bloc.

Connexió a Internet de banda ampla i un IP públic (si desitgem


transmetre a través de Internet)
En aquest punt és important consultar al nostre proveïdor d'Internet, o a l'administrador de la
xarxa, les opcions de connexió disponible que tenim i que incloguin un *IP públic.
Normalment, els serveis de *ADSL s’ofereixen amb un *IP privat que no permetran
transmetre *vídeo, però per un valor addicional a la mensualitat és possible llogar un *IP
públic.

Recomanem a més una connexió de 512*kbps o major per a poder transmetre *vídeo amb
bona qualitat. És important entendre que a major audiència de la nostra transmissió, major
haurà de ser la nostra capacitat de transmissió. Si la transmissió serà únicament per a la
xarxa local, no és necessari el *IP públic i bastarà amb el *IP privat que té l'equip per a
connectar-se a la xarxa perquè els altres usuaris puguin rebre el senyal.

Procediment per a transmetre el vídeo

• Hem de posar a funcionar la càmera de *vídeo, filmant l'esdeveniment que anem a


transmetre. És important que s'utilitzi un videocasset per a anar gravant directament la
filmació i així evitar que la càmera s'apagui ja que la gran majoria de càmeres de
vídeo s'apaguen després d'alguns minuts d'inactivitat. A més, el guardar còpia de
l'esdeveniment en videocasset ens servirà posteriorment per a qualsevol treball de
postproducció o edició del material.

• Hem de connectar la càmera de vídeo al nostre PC. Recordem que podem utilitzar ja
sigui l'entrada *Firewire o *RCA de l'equip. Un avantatge de treballar amb *Firewire és la
seva major compatibilitat amb el Windows Media Encoder. Fins i tot el mateix Windows *Xp
detectarà la càmera automàticament en el nostre sistema operatiu si la connectem per mitjà
de *Firewire.

• Ara haurem d'executar el programa Windows Media Encoder. Al iniciar el programa


tindrem un assistent per a generar una nova sessió. Hem de seleccionar l'opció :
“*Broadcast a live event”.

2 Francesc Farré
Recull d’Eines i Aplicacions per Dinamitzar les TIC

1. A continuació hem de seleccionar els dispositius d'àudio i vídeo que utilitzarem


per a la nostra transmissió. Alguns usuaris que conten amb *Firewire però a més una
excel·lent targeta d'àudio, podrien utilitzar tant *RCA per a obtenir l'àudio, i *Firewire
para el vídeo. I serà en aquesta pantalla on haurem de notificar que utilitzarem la font
de transmissió de vídeo independentment de la font d'àudio.

2. Ara seleccionarem el mode de transmissió de la nostra captura. Pel nostre cas,


utilitzarem l’opció de “Pull from encoder”, d’aquesta forma permetrem que els
usuaris vegin la transmissió directament des del nostre PC

3. Arriba el moment de definir el port que utilitzarem per a la transmissió. Normalment


s’empra el “8080” que és l’estàndard, però si necessitéssim d’un altre port podríem
utilitzar l’opció de “Find free port” per trobar una alternativa. El nom de la màquina el
detecta automàticament i no és pot canviar essent una forma d’accés al nostre vídeo
mitjançant la xarxa local.

3 Francesc Farré
Recull d’Eines i Aplicacions per Dinamitzar les TIC

4. A continuació hem de seleccionar el tipus de codificació que tindrà l’àudio i el


vídeo de la nostra transmissió. Hi ha una gran varietat d’opcions per seleccionar y
totes dependran de la capacitat de transmissió que tinguem (pel que fa a la connexió
d’Internet disponible).

Optarem per l’opció de "Múltiple bit rates vídeo (CBR)" i de "Múltiple bit rates
àudio (CBR)".

Les alternatives de Bit rate dependran de la quantitat d’usuaris que esperem. Si


tenim una connexió de 1024kbps i tenim a 2 usuaris connectats amb connexions
d’un promig de 512kbps, una bona alternativa serà seleccionar 340kbs i a més
148kbps. La qualitat de la nostra connexió serà clau per a poder transmetre.

5. La següent opció ens permetrà desar una copia local de l’arxiu .wmv que estarem
transmetent. És molt útil guardar una còpia per si en un futur ens interessés
retransmetre aquest vídeo mitjançant un servidor de Windows Media Services, o fins
i tot poder oferir una alternativa de descàrrega del vídeo.

6. La següent alternativa ens permet afegir un vídeo d’introducció, de crèdits o de


comiat i de pausa per a la transmissió. El d’introducció es presenta als usuaris quan
inicien la connexió cap a la nostra transmissió. Per activar aquesta opció requerirem
dels vídeos en format .wmv.

4 Francesc Farré
Recull d’Eines i Aplicacions per Dinamitzar les TIC

7. Ja per acabar ens falta identificar el nostre vídeo, anomenant un títol, l’autor, dades
de copyright i descripció.

8. Visualitzarem en pantalla un resum de totes les característiques que hem


seleccionat i només ens faltarà indicar que al finalitzar aquest assistent, puguem
iniciar la transmissió.

9. En aquest moment ja estarem transmetent el vídeo que estem capturant amb la


nostra càmera de vídeo. Observem alguns detalls de la transmissió a la pantalla.

5 Francesc Farré
Recull d’Eines i Aplicacions per Dinamitzar les TIC

 Com ho han de fer per veuren’s?

Qui desitgi veure la transmissió requerirà del Windows Media Player 7.1 o posterior.
Accedir a l’opció de File > Open URL i introduir l’IP i el port des del que estem transmitent.
Si el connecten des de la xarxa local, només caldrà introduir el nom de l’equip i del port que
s’està utilitzant per transmetre.

En principi aquesta seria el tutorial a seguir per tranmetre vídeo des de casa nostra en
directe.

o Informació extreta de: http://www.maestrosdelweb.com/editorial/videonline/

6 Francesc Farré