P. 1
thermo_eqns

thermo_eqns

|Views: 31|Likes:
Published by Árpád Pusztaszeri

More info:

Published by: Árpád Pusztaszeri on Sep 25, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/25/2011

pdf

text

original

Képletgyűjtemény a

BMEGEENAETD, BMEGEEN3033, BMEGEENK002 és BMEGEENLK01, BMEGEENATMH,
BMEGEENESZ0, BMEGEENAEHS és BMEGEENS056 tárgyakhoz.
Használható a nagyzárthelyik és az írásbeli vizsgák során
Jelölések, fogalmak, definíciók
p, nyomás V, térfogat T, absz. hőmérséklet m, tömeg
= = −
U p V
R R M c c ,
specifikus gázállandó;

N, mólszám
(anyagmennyiség)

U
vagy R , univerzális
gázállandó,
8314,37 J/(kmol·K)
=
p V
κ c c , adiabatikus
kitevő;
n, politrop kitevő
=
−1
p
κR
c
κ
, izobár,
=
−1
V
R
c
κ
, izochor
fajhő
M, moláris tömeg,
kg/kmol
U, belső energia = + H U pV , entalpia W vagy L, munka
Q, hőmennyiség = x X m, tömegre
fajlagosított extenzív
=
rev
d
d
Q
S
T
, entrópia
=
2
1
2
KE mω , kinetikus
energia (ω sebesség)
= PE mgz , potenciális
energia (z, magasság)
= + + E U PE KE, teljes
energia (zárt rendszer)
= + + E H PE KE, teljes
energia (nyitott r.)

=
−1
n V
n κ
c c
n
, pol. fajhő

Ideális gáz
állapotegyenlet: = pV mRT , = pv RT , =
pV
állandó
T
(állandó tömegű rendszer)
fajlagos belső energia: = d d
V
u c T ; fajlagos entalpia: = d d
p
h c T
fajlagos entrópia-változás:
| |
= − = +
|
\ ¹
2 2
2 1
1 1
Δ ln ln
V
T v
s s s c R
T v
,
| |
= − = −
|
\ ¹
2 2
2 1
1 1
Δ ln ln
p
T p
s s s c R
T p

általános állapotváltozás: =
n
pV állandó , =
n
pv állandó ,


| | | |
= =
| |
\ ¹ \ ¹
1
1
2 2 1
1 1 2
n
n
n
T p V
T p V

speciális állapotváltozások: = 1 n , izotermikus; = n κ , adiabatikus; = 0 n , izobár; = ∞ n , izochor.
I. főtétel
zárt rendszer nyitott rendszer

→ →
− = +
2 1 1 2 f,1 2
U U Q W nyugvó
→ →
− = +
2 1 1 2 t,1 2
H H Q W

→ →
− = +
2 1 1 2 f,1 2
E E Q W mozgó
→ →
− = +
2 1 1 2 t,1 2
E E Q W
fizikai munka:
( )
= −

2
1
f
d
V
V
W p V V technikai munka:
( )
= −

2
1
t
d
p
p
W V p p
hőmennyiség: = d d Q cm T (ha az adott fajhő értelmezve van)
Körfolyamatra: = + = ⇒ = − ⇒ − =
∫ ∫ ∫ ○ ○ bevezetett elvont
d d d 0 U W Q Q W Q Q W
termikus hatásfok (erőgép): =

bevezetett
W
η
Q
; hatásosság (hűtőgép/hőszivattyú): =

hasznos
Q
ε
W

II. főtétel

= + = +

diss
prod
transzportált
produkált
entrópia
entrópia
d d
d d
dW
Q Q
S S
T T T
, ahol
diss
W : disszipációs munka (belső irreverzibilitások)

Belső hatásfok
expanziós gép (pl. turbina): =
valós
exp
izentrop
w
η
w

kompressziós gép: =
izentrop
comp
valós
w
η
w

Termikus együtthatók
izobár hőtágulási együttható:
| ∂ |
=
|

\ ¹
1
p
v
β
v T
izochor nyomás együttható:
| ∂ |
=
|

\ ¹
1
v
p
σ
p T

izoterm kompresszibilitási tényező:
| |

= −
|

\ ¹
1
T
T
v
χ
v p
, izoterm rugalmassági modulus:
| ∂ |
= −
|

\ ¹
T
T
p
ε v
v
.
Általános összefüggések
HELMHOLTZ-féle szabad energia: = − F U TS; GIBBS-féle szabad entalpia: = − G H TS
MAXWELL-egyenletek:
| ∂ | | ∂ |
= −
| |
∂ ∂
\ ¹ \ ¹
s v
p T
v s
,
| |
∂ | ∂ |
=
|
|
∂ ∂
\ ¹
\ ¹ p
s
T v
p s
,
| ∂ | | ∂ |
− = −
| |
∂ ∂
\ ¹ \ ¹
T v
p s
v T
,
| |
∂ | ∂ |
− =
|
|
∂ ∂
\ ¹
\ ¹ p
T
s v
p T
.
Tds egyenletek:
| ∂ |
= +
|

\ ¹
d d d
v
v
p
T s c T T v
T
,
| ∂ |
= −
|

\ ¹
d d d
p
p
v
T s c T T p
T
.
fajlagos belső energia:
(
| ∂ | | ∂ |
= + −
(
| |
∂ ∂
\ ¹ ( \ ¹
¸ ¸
d d d
v v
p u
u T T p v
T T
és
| ∂ |
=
|

\ ¹
V
v
u
c
T

fajlagos entalpia:
(
| ∂ | | ∂ |
( = + −
| |
∂ ∂
( \ ¹ \ ¹
¸ ¸
d d d
p p
h v
h T v T p
T T
és
| ∂ |
=
|

\ ¹
p
p
h
c
T

Többfázisú rendszerek (gőz-folyadék egyensúlyi rendszerek)
Fajlagos gőztartalom: =
az egyik fázis tömege
x
a két fázis együttes tömege
. (’): folyadék fázis, (’’) gőz fázis
vegyes fázis esetén:
( )
′′ ′ = + − 1 v xv x v ,
( )
′′ ′ = + − 1 h xh x h ,
( )
′′ ′ = + − 1 s xs x s .
CLAPEYRON-egyenlet:
( )
| |
=
|
′′ ′ −
\ ¹
d
d
p r
T T v v
. CLAPEYRON–CLAUSIUS-egyenlet:
| | | |
≅ −
| |
\ ¹ \ ¹
2
1 1 2
1 1
ln
p r
p R T T
.
Valós közegek (van der Waals modell)
kompresszibilitási (reál) faktor: = =
mért
ideális
v pv
Z
RT v
. vdW áll. egyenlet:
( )
| |
+ − =
|
\ ¹
2
a
p v b RT
v

vdW együtthatók: =
C
C
1
8
RT
b
p
és =
C
27
8
a RT b, ahol
C
T : kritikus hőmérséklet,
C
p : kritikus nyomás.
Gázelegyek és nedves levegő
tömegarány:
=
=

1
i
i
n
i
i
m
g
m
; mólarány:
= =
= =
∑ ∑
1 1
i
i i
i
n n
i
i
i i i
m
N M
y
m
N
M
; parciális nyomás:

= =
i
i i
N T
p y p
V
.
=
=

1
n
i
i
U U ,
=
=

1
n
i
i
H H ,
=
=
∑ ,e ,
1
n
x i x i
i
c g c ,
=
=

1
n
i
i
S S . Keveredési entrópia:
=
= − ℜ

e
1
Δ ln
n
i
i i
i i
m
S y y
M

abszolút nedvességtartalom: = =

gőz
víz
levegő, száraz össz gőz
0, 622
p
m
x
m p p
, relatív páratartalom: ϕ =
gőz
gőz, telítési
p
p

fajlagos entalpia:
( )
+
= ⋅ + ⋅ + ⋅
1 ,levegő 0 ,gő x p p z
h c t x r c t (telítetlen állapotban)

parciális nyomás: pi = i = yi p . ahol TC : kritikus hőmérséklet. 8 pC 8 tömegarány: gi = mi ∑ mi i =1 n .622 pgőz pössz − pgőz . s = xs′′ + ( 1 − x ) s′ . −  = −  . turbina): ηexp = wvalós wizentrop kompressziós gép: ηcomp = wizentrop wvalós Termikus együtthatók 1  ∂v  izobár hőtágulási együttható: β =   v  ∂T  p izochor nyomás együttható: σ = 1  ∂p    p  ∂T v  ∂p  1  ∂v  izoterm rugalmassági modulus: εT = − v   . v  ∂p T  ∂v T Általános összefüggések HELMHOLTZ-féle szabad energia: F = U − TS . relatív páratartalom: ϕ = fajlagos entalpia: h1+ x = c p . egyenlet:  p + 2  ( v − b ) = RT RT videális v   vdW együtthatók: b = 1 RTC 27 és a = RTC b . izoterm kompresszibilitási tényező: χT = −   . =  dT  T ( v′′ − v′ )  p1  R  T1 T2  Valós közegek (van der Waals modell) v pv  a  kompresszibilitási (reál) faktor: Z = = mért . Gázelegyek és nedves levegő mi N M N ℜT mólarány: yi = n i = n i . GIBBS-féle szabad entalpia: G = H − TS  ∂s   ∂p   ∂T   ∂v   ∂p   ∂T   ∂s   ∂v  MAXWELL-egyenletek:  =   .e = ∑ gi c x . (’’) gőz fázis a két fázis együttes tömege vegyes fázis esetén: v = xv′′ + ( 1 − x ) v′ .  ∂T  p   ∂p    ∂u   ∂u  − p  dv és cV =  du =  dT + T      ∂T  v  ∂T v   ∂T v    fajlagos entalpia:   ∂h   ∂v    ∂h  dh =  dT +  v − T     dp és c p =  ∂T    ∂T  p  ∂T  p   p   Többfázisú rendszerek (gőz-folyadék egyensúlyi rendszerek) az egyik fázis tömege Fajlagos gőztartalom: x = . H = ∑ H i . telítési abszolút nedvességtartalom: x = mvíz mlevegő.gőz ⋅ t (telítetlen állapotban) ( ) .Belső hatásfok expanziós gép (pl. CLAPEYRON–CLAUSIUS-egyenlet: ln  2  ≅  −  .i .  ∂T v  ∂v  Tds = c pdT − T   dp . száraz = 0. pC : kritikus nyomás. i =1 i =1 n n Keveredési entrópia: ΔSe = −∑ yi i =1 n mi ℜ ln yi Mi pgőz pgőz. (’): folyadék fázis. vdW áll. S = ∑ Si . p  r  1 1   dp  r CLAPEYRON-egyenlet:  . cx .levegő ⋅ t + x ⋅ r0 + c p . −  =    = −  . V mi ∑ Ni ∑ M i =1 i =1 i n n i =1 i =1 U = ∑ U i . h = xh′′ + ( 1 − x ) h′ .   .  ∂v s  ∂s  v  ∂p s  ∂s  p  ∂v T  ∂T  v  ∂p T  ∂T  p Tds egyenletek: fajlagos belső energia:  ∂p  Tds = cvdT + T   dv .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->