TAIKOMOJI MATEMATIKA IR EKONOMINĖ STATISTIKA

lektorė Laura Gudelytė gudelyte.l@gmail.com

l.gudelyte@mruni.eu

Kurso turinys ir praktinių užsiėmimų temos

Temos
1. Procentai, palūkanos. 2. Matricos, veiksmai su matricomis. Determinantai, jų savybės ir skaičiavimai 3. Tiesinių lygčių sistemos, jų ekonominė interpretacija 4. Tiesinių nelygybių sistemos. Jų ekonominė interpretacija. 5. Gamybos plano uždavinys.

1. Transporto uždavinys. 2. Tikimybės sąvoka. Pagrindinės tikimybių savybės. Tikimybių skaičiavimas. 3. Sprendimų priėmimo uždaviniai 4. Bendrosios statistikos teorijos pagrindai. 5. Statistinės informacijos suvedimas ir grupavimas. 6. Statistiniai indeksai.

. Absoliutiniai ir santykiniai dydžiai. 2. Statistiniai vidurkiai ir variacijos rodikliai. Dinamikos eilutės. 4. 3. Koreliacinė analizė.1. 5. Regresinė analizė.

ISBN 9955-491-08-6. G. TEV. TEV. Vadovėlis su taikymo ekonomikoje pavyzdžiais. ISBN 978-9955-879-34-3.REKOMENDUOJAMA LITERATŪRA Pagrindinė  1. Aukštoji matematika. 330 p. 2008. J.  2. 1999. Misevičius. E. R. R.  3. Būda.  4. Pekarskas. Pincevičius. TEV. 469 p. Trumpas matematikos kursas. Vilnius. Technologija. 463 p. 2005. Rakauskas. 2001. Vilnius. Matematiniai ekonominės analizės pagrindai. Stankus. ISBN 9955-09858-9. Matematika. . Apynis. 357 p. Vadovėlis ir pratybos su kompiuteriu. V. A. Vilnius. V. Eidukevičius. Kaunas. ISBN 9986-546-71-0. A.

P.  9. Valakevičius E. 560 p. Vilnius. Mokslas. ISBN 978-9955879-04-6. Mokomoji priemonė.  7. Trumpas aukštosios matematikos kursas. Vilnius. 2008. S. Verslo matematika. TEV. Puškorius. Kaunas: Technologija. 386 p. Finansiniai skaičiavimai. Matematiniai metodai vadyboje. Stungurienė. Vilnius. Vilnius: Vilniaus universitetas.  6. Finansų aritmetika. S. 106 p. 2001. Mokomoji knyga. Rumšas. 81 p.REKOMENDUOJAMA LITERATŪRA Pagrindinė  5. . TEV. 2002.  8. 1995. Katauskis P. 1976. 198 p. ISBN 9986-546-99-0.

Francis. Freedman. Natural and Social Sciences. 4-07-9963. Kaplan. L. Business Mathematics and Statistics. An intuitive approach for management. A. 1986. 4. I. Faber.27635. T.  2. Hungerford. L. W. Lial. 2007. M. M. 516 p.31231.  3. J. 1993. J. . life and social sciences. 4. R. Holcomb Jr. L. 607 p.Papildoma literatūra  1. P. Mathematics with Applications In Management. Applied Calculus.

.FINANSINIŲ SKAIČIAVIMŲ PRADMENYS PAPRASTOSIOS PALŪKANOS 1. Procentai ir promilės.

3 Taigi galime išvesti bendrą formulę perėjimui nuo procentų prie trupmenų: p p% = 100 . 1% =0.01.  Procentas yra šimtoji skaičiaus dalis. Procentai ir promilės. 30% =0.1.5. 50% = 0. kuris žymimas %.

pereiti nuo trupmenines reikšmes prie procentų.03 = 0. 0.03 · 100% = 3% Perėjimo nuo trupmenos reikšmes prie procentų bendroji formulė: a = a · 100% . Šiam tikslui pasiekti. 1. reikia trupmenos reikšmę padauginti iš 100%.Galima padaryti ir atvirkštinį veiksmą.5 = 0.5 · 100% = 50%. 0.5 · 100% = 150%.5 = 1.

025 .Promilės  Promilė – tūkstantoji skaičiaus dalis.001 25 0 00 = 0. Promilės žymimos 0 00 1 0 00 = 0.

Raskite.1. kiek mililitrų (1l = 1000 ml) vandens ir kiek mililitrų acto rūgšties yra tirpale? . Išspręskite: Į vandenį įlašinus 5 0 00 acto rūgšties gauta pusė litro tirpalo.

o tai atitinka tirpalo kiekio: 5 5 500 = 2.5 ml vandens ir 2. 1000  Vandens tirpale yra 500 – 2.5 ml acto rūgšties. .5 0 00 .5 = 497.Sprendimas:  Acto rūgšties tirpale .5 (ml).  Taigi tirpale yra 497.5 1000 (ml).

2. Pagrindiniai procentų uždavinių tipai: .

a p 100 . reikia rasti šio skaičiaus 1 % ir rezultatą.1. t. padauginti iš p.tipas: skaičiaus a procentų radimas.  Norint sužinoti p % nuo skaičiaus a.y.

2. Išspręskite: 15% nuo skaičiaus 120 yra skaičius________ .

120 s= ⋅15 = 18.Atsakymas: 15% nuo skaičiaus 120 yra skaičius 18. 100 .

kai ją padidins 15%? .Išspręskite: Prekė kainavo 120 Lt. Kiek litų padidės prekės kaina.

Sprendimas: Prekės kaina padidės 120 · 0.15 = 18 (Lt). .

reikia rasti ieškomo skaičiaus 1% ir rezultatą padauginti iš 100. t. Norint sužinoti skaičių a. b ⋅100 . a= p .y.2 tipas: skaičiaus radimas iš jo procentų reikšmės. kurio procentai yra skaičiaus b.

Kokia buvo pradinė Prekės kaina? .Išspręskite: Prekės kaina sumažinta 20% ir dabar ji kainuoja 50 Lt.

Sprendimas: 50 ⋅100 80 = 62.. .5(Lt).

Kiek naujų mokinių priimta į mokyklą? .Išspręskite: Mokyklos studentų skaičius padidėjo 40% ir dabar yra 560 studentų.

Sprendimas:
 Sudarome proporciją: 140% - 560 40% - x, iš čia 560 ⋅ 40%

x=

140%

= 160

 Atsakymas. 160.

Išspręskite:
Darbininkas, kuriam darbo užmokestis buvo padidintas 15%, gauna per mėnesį 552 Lt. Kiek jis gaudavo prieš pakeliant darbo užmokestį?

Sprendimas:
 Sudarome proporciją: 115% - 552 Lt 100% - x Lt, iš čia x = 552 ⋅ 100 = 480 Lt.
115

 Atsakymas. 480 Lt.

3 tipas: dviejų skaičių procentinio santykio radimas.
Norint sužinoti, kiek procentų skaičiaus b sudaro skaičius a, reikia sudaryti tų skaičių santykį ir jį padauginti iš 100 %.

Išspręskite: Grupėje yra 15 merginų. Ši grupė sudaro 5% visos mokyklos studentų skaičiaus. Tai sudaro 60% visos grupės studentų. Kiek mokykloje studentų? .

15 ⋅ 100% x= = 25 60% Dabar sudarysime proporciją ir galėsime atsakyti į klausimą: kiek mokykloje studentų? 25 . .5% x .Sprendimas:  Sudarome proporciją ir sužinosime kiek studentų yra grupėje: 15 .100%. 500. iš čia studentų.  Atsakymas.60% x . iš čia studentai grupėje.100%.

Pirmas jų gavo 86% antrojo uždirbtos sumos.Išspręskite: Du studentai per atostogas kartu uždirbo 465 Lt. Kiek daugiau už pirmąjį gavo antrasis studentas? .

. 1. kad antrasis gavo x Lt. o kartu jie uždirbo x + 0. tai pirmas 0.86x Lt. x = 250 Lt.86x = 465. 35 Lt.Sprendimas:  Sakykime.  Atsakymas.  250 – (465 – 250) = 250 – 215 = 35 Lt.86x = 465.

turinčio 35% vandens.Išspręskite: 4 litrai skiedinio. Kiek procentų vandens yra gautame mišinyje? . kuriame yra 30% vandens. sumaišyti su 6 litrais skiedinio.

8 l vandens.Sprendimas: Apskaičiuojame.2 l .35 = 1. iš čia Atsakymas. kiek vandens yra abiejuose tirpaluose:  1 – ame tirpale yra 4·0.2 lvandens. 32%.  2 – ame tirpale yra 6·0.3 = 1. .4 + 1.8 = 3.x%.  Sudarome proporciją: 10 l .100% 3.4 l vandens. Gautame tirpale yra 1.  Gauto tirpalo masė 4 + 6 = 10 l.

Išspręskite: .

) I kilimas 181.29x + (516-x)0.44 0.24 (I kilimas) II kilimas 516-181.56 X= 181.24=334.84x = 515 0.29x + 472.) II kilimas 334.45x = 515-433.Sprendimas: I kilimas x II kilimas (516-x) 1.84 = 516 -1 1.92 – 0.: 4.45x = 81.24 Lt 4.76 Lt .76 Ats.

40% likusios kelio dalies o trečiąją – paskutiniuosius 60 km. antrąją .Išspręskite: Dviratininkas pirmąją dieną nuvažiavo 20% viso kelio. Kiek kilometrų dviratininkas nuvažiavo per tris dienas? .

48x = 60.32·x km. x = 125 km.2·x km.  Tai trečią dieną: x – 0.2x = 60.4 = 0.  Atsakymas.8x·0. tuomet pirmą dieną nuvažiavo 0.  Antrą dieną (x – 0.4 = 0. 125 km.32x – 0.2·x) ·0. . 0.Sprendimas:  Tegu visas kelias x km.

Pirmą dieną jie praėjo 70% viso maršruto.Išspręskite:  Turistai keliavo 3 dienas.70% likusio maršruto. Kiek procentų viso maršruto nukeliavo turistai trečiąją dieną? 2. 1. o trečią dieną – likusius 23 kilometrus. Koks viso maršruto ilgis? 3. Kiek kilometrų nukeliavo turistai pirmąją ir antrąją dienomis? . antrą dieną .

3L (km). 7L − 0. Kadangi 9% viso maršruto yra 23 km. 1) Pirmaja diena turistai nukeliavo 70% 100% ·L = 0.y. Po antrosios dienos jiems liko nukeliauti L − 0. po pirmosios dienos jiems liko nukeliauti L−0. 7 · 0. tai 100% maršruto. 09L (km). visas maršrutas yra lygus: 100 2300 L = 23 ⋅ 9 = 9 ≈ 255. trečiąją dieną turistai nukeliavo 9% viso maršruto.Sprendimas: Tarkime. 7L (km). 21L = 0. 21L (km). 7L = 0. Taigi. Vadinasi. 3L = 0. t. 2) Antraja diena turistai nukeliavo 70% 100% · 0.56(km) . 3L = 0. kad viso maršruto ilgis yra L (km).

(5)(km) 100 9 9 .Sprendimas: 3.91L = ⋅ = = 232.7 L + 0.21L = 0.)Pirmąją ir antrąją dienomis turistai nukeliavo: 91 2300 2093 0.

Paprastosios palūkanos .3.

 Po pinigų pasiskolinimo. tai vadinamą palūkanomis.  Pradžioje investuota pinigų suma vadinama pradine verte. praėjus tam tikram laikui. . skolininkas turi grąžinti paskolintą sumą ir mokesti už pinigų naudojimą.  Uždirbtų palūkanų per laiko vienetą santykis su pradine verte vadinama palūkanų norma.

išreikštos procentais r – metinė palūkanų norma t – laikas metais .Žymenys:       P – pradinė (dabartinė) vertė I – paprastosios palūkanos S – sukaupta (galutinė) vertė p – palūkanos.

metinė palūkanų norma skaičiuojama: I p ir .Palūkanų norma:  Kai palūkanos sumokėtos už vienerius metus. t⋅P . t.y. t = 1. r= r= P 100  jei t ≠ 1 . tai metinė palūkanų norma skaičiuojama taip: r = I .

r – metinė palūkanų norma.   Paprastosios palūkanos: I = Pr t Sukaupta (galutinė) vertė: S = P + I = P + Prt = P(1 + rt) Kaupiamasis daugiklis (P – pradinė (dabartinė) vertė.Kaupimas su paprastosiomis palūkanomis. S P= = S (1 + rt ) −1 1 + rt Stoks skaičiavimas vadinamas diskontavimu su paprastosiomis palūkanomis. . p – palūkanos. Pagal šią formulę taip pat galime rasti ir pradinę (esamąją) vertę arba diskontuotą. Šiam tikslui pasiekti reikia iš formulės S = P(1 + rt) išsireikšti P. S – sukaupta (galutinė) vertė. išreikštos procentais. I – paprastosios palūkanos. t – laikas metais) Toks skaičiavimas vadinamas kaupimu su paprastosiomis palūkanomis.

Laiko apskaičiavimas. . Trukmė tarp mokėjimo datų.4.

) Dienomis  tikslios paprastosios palūkanos t = dienų skaičius/365  įprastos paprastosios palūkanos t = dienų skaičius/360 .Laikas visuose formulėse yra išreikštas metais. Jei laikas išreikštas: a. bet uždaviniuose jis gali būti išreikštas dienomis arba mėnesiais.) Mėnesiais t = mėnesių skaičius/12 b.

I – paprastosios palūkanos.Išspręskite: padėjau į sąskaitą 1200 Lt su 5% paprastųjų palūkanų. Kokia susikaups pinigų suma po 18 mėnesių? (P – pradinė (dabartinė) vertė. išreikštos procentais. rmetinė palūkanų norma. p – palūkanos. t – laikas metais) . Ssukaupta (galutinė) vertė.

Pasinaudojus formule: S = P(1 + rt) = 1200 (1 + 0.5) = 1290 Lt apskaičiuojame susikaupusią pinigų sumą.5.05. todėl paversim jį metais: t = 18/12 = 1. p = 5%. Laikas uždavinyje išreikštas mėnesiais. .05 · 1. Paversim metinę palūkanų normą išreikšta procentais į dešimtainę trupmeną: r = 5/100 = 0.Sprendimas: S = P(1 + rt) P = 1200.

Išspręskite: Su kokia a. (P – pradinė (dabartinė) vertė. I – paprastosios palūkanos. p – palūkanos.) įprastųjų ir b. išreikštos procentais. r – metinė palūkanų norma. S – sukaupta (galutinė) vertė. t – laikas metais) .) tiksliai paprastųjų palūkanų norma 2200 Lt sukaups 90 Lt palūkanų per 190 dienų.

079 190 r = 2200 ⋅ 365 arba 8% .) t = 190/360. 90 = 0. r = I r= t⋅P 90 = 0. I = 90 a.078 190 2200 ⋅ 360 arba 8% b.) t = 190/365.Sprendimas: P = 2200.

jei jis sumokėjo 8% paprastųjų palūkanų? . Kiek pinigų buvo pasiskolinęs Jonas. gražino 850 Lt po 80 dienų.Išspręskite: Jonas paskolines pinigus.

08. r = 0.Sprendimas: P= S P= = S (1 + rt ) −1 1 + rt  S = 850. S  Pasinaudojus formulė.08 ⋅ 360 = 835. t = 80/360.15(lt ) . gauname 1 + rt = S (1 + rt ) −1 P= 850 80 1 + 0.

Diskontavimas. .

o likusia sumą atiduoda skolininkui P. kurios atžvilgiu skaičiuojamas diskontas. prieš išduodamas paskolą. . Kartais mokesti už paskolą skaičiuojamas nuo galutinės sumos. Diskontavimo norma d per metus yra lygi santykiui D su galutine verte S. Skirtumas D = S – P yra vadinamas paprastuoju diskontu nuo S su palūkanų norma r. Bankas. apskaičiuoja mokestį (banko diskontą D) ir atima jį nuo galutinės sumos S.Diskontavimas.

kuris apskaičiuojamas pagal formulę: P S= 1 − dt .Banko diskontas per t metų Banko diskontas per t metų su diskontavimo norma d skaičiuojamas pagal formulę: D = Sdt .dt) Banko diskontas kartais vadinamas išankstinėmis palūkanomis. o diskontuota vertė P nuo S skaičiuojama taip: P = S – D = S – Sdt = S(1 .

kiek pinigų paėmė skolininkas iš banko ir kam lygus tikrasis diskontas? . Apskaičiuokite.Išspręskite: po 6 mėnesių į banką reikės gražinti 1200 Lt su 12% paprastųjų palūkanų.

.5 12 1200 = 1132.5  apskaičiavome.  Tikras diskontas: D = S – P = 1200 – 1132.Sprendimas:  S = 1200.12 ⋅ 0. t =  Pagal formulę: P = S = 1 + rt 6 = 0.08 1 + 0. r = 0.08 = 67.92 Lt. kiek pinigų paėmė skolininkas iš banko.12.

kurios jis grąžins su palūkanomis po 9 mėn. kokio dydžio paskolą jis turi prašyti.Išspręskite: Bankas nustatė trumpalaikėm paskolom 12% Banko diskontą. ir kiek palūkanų bus sumokėta už ją? . Apskaičiuokite. Skolininkas nori paimti iš banko 2000 Lt.

apskaičiuosime = 1 − dt = 2197.80 Lt . d = 0.80( Lt ) Palūkanos už paskolą: 2197.80 – 2000 = 197.12 ir t =  Pasinaudojus formule S paskolos dydį: S= 2000 9 1 − 0.Sprendimas:  P = 2000.12 ⋅ 12 9 12 P .

SUDĖTINĖS PALŪKANOS .

Žymenys: P – pradinė (dabartinė) vertė S – sukaupta (galutinė) vertė n . skaičiuojama m kartų per metus. i – palūkanų norma per palūkanų skaičiavimo periodą t – laikas metais .bendras palūkanų skaičiavimo (konvertavimo ) periodų skaičius m – palūkanų periodų skaičius per metus jm – nominali (metinė) palūkanų norma.

Sudėtinių palūkanų skaičiavimo f-lė: jm mt S = P(1 + i ) = P(1 + ) m n Palūkanų norma per periodą i yra lygi: jm i= m .

.Apskaičiuokite: Apskaičiuokite sudėtines palūkanas nuo 1000 Lt per 5 metus. skaičiuojamų kiekvieną mėnesį. su 15% nominalia palūkanų normą.

D Pasinaudojus formule: gauname galutinę vertę: n i= jm 0.Sprendimas: Duota: P = 1000. .18 Lt.18.18 Lt.18-1000=1107.18 Lt Sudėtinės palūkanos:D= S – P =2107. Ats.0125 n = 5·12 = 60 m 12 S = P(1 + i ) n 60 S = P(1 + i ) = 1000 (1 + 0.0125) = 2107. 1107.15 . = = 0.: 2107. Rasti: S.

su 5% nominalia palūkanų normą. . skaičiuojamų kiekviena pusmetį.Prisiminkite ir apskaičiuokite: Apskaičiuokite sudėtines palūkanas nuo 7000 Lt per 3 metus.

I  Pasinaudojus formule gauname galutinę vertę: n jm 0. Ats..Sprendimas: Duota: P = 7000. i = Rasti: S.. …… Lt.: …….05 = = 0.025 m 2 . . Lt  Sudėtinės palūkanos: I= S – P = ……-7000= Lt. n = 3·2 = 6 S = P(1 + i ) 6 n S = P(1 + i ) = 7000 (1 + 0...025) = ..

kokia dabartinė suma P po n periodų su i palūkanų norma per periodą susikaups vertę S. sudėtiniu diskontu su duota palūkanų norma – diskontavimo daugiklis per n periodų (1 + i ) −n . S – P – vad. P – diskonto S vertė arba dabartinė S vertės P radimas žinant D – diskontavimų.Diskontuotoji vertė Biznio sutartyse dažnai reikia žinoti.

jei mokama 12% sudėtinių palūkanų.Pvz. skaičiuojamų pusmečiais? . kad po 8 metų susikauptų 1800 Lt. Kiek pinigų reikia įdėti į taupomąją sąskaitą.

. i = 0..12 −16 = 1800 (1 + ) = ..12 n = 8 · 2 =16 .Sprendimas: Duota: S = 1800. Lt 2 ..... 2 P = S (1 + i ) −n 0.

bankas B moka 10. Kuris bankas geresnis? .5% metinių palūkanų ir priskaičiuoja kas mėnesį.Išspręskite: Bankas A moka 11% metinių palūkanų ir priskaičiuoja kas pusmetį.

Sprendimas: .

Nauja tema: Sudėtinės palūkanos vertės lygtys .

.

.

Vertės lygtys .

Ekvivalentumo savybės sudėtinėms palūkanoms .

Išspręskite: .

Sprendimas: Paskola=grąžinimas .

Sprendimas: .

Sprendimas: .

0655 ) + X 6 3 .0655 ) = 5700 (1 + 0.Sprendimas: t =6 8700 (1 + 0.

Sprendimas: .

Visas sprendimas: .

AČIŪ UŽ DĖMESĮ .

 857 890 .

8 !.84.8 .7i 32.$5703/2.

8 .$5703/2.

8 .$5703/2.

8 9            .$5703/2.

$5703/2.8 .

'8.885703/2.8 .

 ³& $  .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful