P. 1
Modul BMM3112 Topik 3 (Iankaka_)

Modul BMM3112 Topik 3 (Iankaka_)

|Views: 288|Likes:
Published by Aisyah Che Ismail

More info:

Published by: Aisyah Che Ismail on Sep 25, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/06/2014

pdf

text

original

Topik 3 Bahasa Melayu

Sebelum dan Selepas Merdeka

HASIL PEMBELAJARAN
Pada akhir topik ini, anda seharusnya dapat: 1. 2. 3. Menerangkan perkembangan bahasa Melayu sebelum merdeka; Menghuraikan kemajuan bahasa Melayu selepas merdeka; dan Membincangkan kedudukan bahasa Melayu dalam sistem pendidikan.

PENGENALAN
Kenalkah anda dengan O.T. Dusseck (lihat Rajah 3.1)? Pada tahun 1935, beliau memberitahu penuntut-penuntutnya bahawa ada tiga tenaga pendorong dalam hidup ini, iaitu agama, adat resam dan bahasa. Tegas beliau,

„...bahasa kamu, saya percaya, diucapkan oleh lebih dari 70 juta manusia. Ia merupakan satu daripada rumpun-rumpun bahasa terbesar di dunia. Jangan lupakan hakikat itu.
Rajah 3.1 : O.T.Dusseck Sumber: Pelajaran dan Perguruan Melayu di Malaya hlm. 123

38

TOPIK 3

BAHASA MELAYU SEBELUM DAN SELEPAS MERDEKA

Pelihara bahasa kamu itu; berusahalah meninggikannya ke tarafnya yang layak di kalangan bahasa-bahasa dunia. Bila taraf bahasa kamu tinggi, akan tinggilah juga taraf bangsa kamu‰. (The Straits Times, 1935.)
Demikianlah petikan ucapan daripada seorang bekas pegawai berbangsa Inggeris yang bertugas di Tanah Melayu sebelum merdeka. Ucapan beliau telah memberikan gambaran yang jelas tentang keyakinan beliau bahawa bahasa Melayu mampu menjadi bahasa ilmu yang sama tarafnya dengan bahasa-bahasa antarabangsa yang lain sekiranya kita berusaha untuk mempertahankan keluhuran dan kedaulatannya. Bahasa itu sendiri menunjukkan bangsa yang menuturkannya. Tajuk ini akan membawa anda menelusuri perkembangan bahasa Melayu dari era sebelum merdeka, iaitu dengan penubuhan ASAS 50 hinggalah kemerdekaan 1957, dan era selepas merdeka dari tahun 1957 hinggalah tahun 1967, dan seterusnya kedudukan bahasa Melayu dalam sistem pendidikan di Malaysia.

3.1

BAHASA MELAYU SEBELUM MERDEKA

Bahasa Melayu yang digunakan sebelum merdeka dikatakan bahasa Melayu pramerdeka. Era pramerdeka ialah zaman yang memperjuangkan taraf atau status bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Era bahasa Melayu pramerdeka bermula dengan tertubuhnya ASAS 50 (6 Ogos 1950) hingga kepada kemerdekaan 1957. Persatuan ini terdiri daripada penulis yang dikenali sebagai Angkatan Sasterawan 50 atau ringkasnya ASAS 50 telah ditubuhkan di Singapura. Persatuan itu telah diasaskan oleh beberapa orang penulis Melayu Singapura dan sebahagian besarnya merupakan penulis-penulis dan pengarangpengarang Tanah Melayu yang terpaksa berhijrah ke Singapura akibat tekanan penjajah Inggeris terhadap kegiatan politik dan kreativiti mereka. Antara tokoh-tokoh penting ASAS 50 ini ialah Kamaluddin Muhammad atau Kris Mas, Usman Awang atau Tongkat Waran (Lihat Rajah 3.2), Masuri S.N., Mohd. Arif Ahmad atau MAS, Abdul Wahab Muhamad atau Awamil

Rajah 3.2: Usman Awang

Bentuk bahasa ini belum dipawaikankan dan perkembangannya tidak dirancang secara sistematik. Melindungi hak-hak dan kepentingan para penulis dan para pengarang. Penubuhan ASAS 50 yang memperjuangkan bahasa Melayu telah mendorong sebuah pertubuhan yang diasaskan oleh guru-guru Melayu dikenali sebagai Lembaga Bahasa Melayu (LBM) pada tahun 1951. Perjuangan mereka ditonjolkan melalui bahasa dalam penulisan cerpen. selari dengan konsep perjuangannya. Pada zaman ini asas perjuangan badan ini ialah mengutamakan bahasa Melayu dan merancang pemodenan serta perkembangan bahasa ini yang diperjuangkan melalui saluran politik. Perjuangan pada ketika itu menuntut kemerdekaan dengan menggunakan bahasa dan sastera. 2002). dan Mengadakan pembaharuan dalam sastera. bahasa ini begitu dipengaruhi oleh tatabahasa ZaÊba dan sistem ejaan yang digunakan ialah Ejaan ZaÊba dan Ejaan Kongres (1956-1957). Asraf dan Hamzah. petani dan nelayan. Ini memberi sumbangan yang besar terhadap masyarakat dengan mengangkat darjat orang bawahan seperti orang kampung dengan tema-tema cerita tertentu. 'Seni Untuk Masyarakat' atau 'Seni Untuk Rakyat'. Pada umumnya. Penulis ASAS 50 memperjuangkan konsep 'Seni Untuk Masyarakat' dan 'Seni Untuk Seni' tetapi konsep 'Seni Untuk Masyarakat' lebih menonjol kerana sebahagian besar daripada Angkatan ASAS 50 terdiri daripada wartawan dan berkhidmat di Utusan Melayu. 2Meskipun terdapat kelemahan-kelemahan dan tentangan-tentangan terhadapnya. banyak daripada cerpen atau sajak yang mereka hasilkan mengarah kepada menentang golongan atasan dan membela kaum buruh.TOPIK 3 BAHASA MELAYU SEBELUM DAN SELEPAS MERDEKA 39 Sarkam. Asas 50 juga merupakan pelopor pembaharuan kepada kesusasteraan Melayu moden. Persatuan ini bergerak dengan cita-cita memajukan bahasa dan sastera Melayu sebagai alat untuk menuju ke arah kemerdekaan. Dengan berpegang kepada konsep ini ASAS 50 telah berjaya membawa satu bentuk dalam bidang penulisan cerpen dan sajak. Kewujudan bahasa Melayu pada era ini lebih kepada perjuangan menjadikan bahasa Melayu bahasa kebangsaan negara melalui kuasa politik. tema cerpen dan sajak ASAS 50 bersifat kritik masyarakat. Secara umumnya penubuhan ASAS 50 ini adalah untuk: (a) (b) (c) Memperluas dan mempertinggikan mutu sastera Melayu. Berita Harian dan juga beberapa majalah. Tema Angkatan ASAS 50 pada ketika itu ialah perjuangan atau berkonsepkan perjuangan. keadilan sosial dan kemajuan fikiran. ASAS 50 telah berjaya memberi daya dan mewarnai kehidupan sastera zamannya dalam bentuk majalah dan surat khabar. Malah dari segi tatabahasa. Pertemuan guru-guru Melayu . iaitu selepas Perang Dunia Kedua (ASAS 50 Ditubuhkan. Oleh itu. sajak dan kerja seni lain yang dipaparkan dalam media cetak yang mereka kendalikan.

Pertubuhan ini didaftarkan dan disahkan oleh kerajaan pada 26 April 1951. Pertemuan ini telah digerakkan oleh Cikgu Mahmud Ahmad dengan kerjasama Kesatuan Guru-Guru Melayu Singapura (KGMS). dan (v) Bekerjasama dengan badan-badan yang sama tujuannya dengan Lembaga. Minat dalam kalangan penulis Melayu sendiri semakin tinggi. Penubuhan LBM sebenarnya mengukuhkan lagi perjuangan untuk mempertahankan kedudukan bahasa Melayu. dan kerabat kongres hendaklah mengambil keputusan muktamad yang sama atas sebarang hal tentang kemajuan bahasa dan persuratan Melayu dan akan membela hak pengarang. LBM tidak membawa aliran baru atau mempelopori pemodenan dalam lapangan bahasa dan kesusasteraan Melayu. tujuan penubuhannya adalah untuk (Ensiklopedia Kebudayaan Melayu. hlm. Maktab Perguruan Sultan Idris di Tanjung Malim. 1269): (i) (ii) Mengawal. Singapura bertujuan untuk menubuhkan perkumpulan yang akan berjuang untuk memajukan bahasa Melayu. dan seumpamanya. Antaranya ialah ‰Ilmu Mengarang Melayu‰ dan ‰Pelita Bahasa Melayu‰ tulisan ZaÊba. . memperkaya. Dari segi perkembangan bahasa Melayu. memperbaiki. kitab. buku.40 TOPIK 3 BAHASA MELAYU SEBELUM DAN SELEPAS MERDEKA yang telah diadakan pada 1 Oktober 1950 di Kelab Kota Raja. Berita Lembaga merupakan penerbitan LBM yang diedarkan kepada ahli-ahlinya sahaja dan beredar sebanyak empat keluaran. Butir-butir piagam berkenaan adalah seperti yang berikut (Ensiklopedia Kebudayaan Melayu. tahun 1950-an menyaksikan pertumbuhan subur buku-buku tatabahasa bahasa Melayu. mempertinggi dan menghidupkan bahasa Melayu supaya menjadi bahasa yang hidup. (iii) Menyesuaikan penggunaan bahasa Melayu mengikut kehendak peredaran zaman. Singapura dan Borneo Utara. 1260): Kongres bahasa hendaklah diadakan seterusnya dengan tujuan untuk menyeralaraskan sebarang usaha badan persuratan Melayu di Persekutuan Tanah Melayu. memperluas. (iv) Menerbitkan risalah. majalah. hlm. sasterawan dan ahli bahasa Melayu. Membincangkan hal-hal kesulitan bahasa Melayu dan menghebahkan kepada orang ramai apa yang difikirkan munasabah oleh Lembaga. Singapura memutuskan asas perjuangan adalah untuk menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Kongres Bahasa dan Persuratan Melayu Pertama yang diadakan pada 12 dan 13 April 1952 diadakan di Hotel Sea View. Buku-buku yang digunakan untuk pelajaran bahasa Melayu pada tahun 1956 merupakan buku-buku yang diterbitkan oleh Biro Terjemahan Melayu. Mengikut Fasal 2 dalam Perlembagaan LBM.

Majlis Mesyuarat Negeri. 1261). pengambilan juruhebah radio mestilah berkelulusan tinggi dalam bahasa Melayu.TOPIK 3 BAHASA MELAYU SEBELUM DAN SELEPAS MERDEKA 41 Kongres seterusnya hendaklah diadakan bila-bila masa jika perlu oleh sebuah pertubuhan atau beberapa pertubuhan persuratan menjadi satu. dan Pertubuhan-pertubuhan persuratan yang menjadi kerabat kongres hendaklah mentaati keputusan muktamad yang diambil kongres. menganjurkan satu rupa hadiah bagi karangan-karangan yang terbaik dalam bahagian-bahagiannya tiap-tiap tahun. Kongres Bahasa dan Persuratan Melayu Ketiga diadakan pada 16 hingga 21 September 1956 di Johor Bahru dan Singapura dihadiri lebih kurang 500 orang perwakilan dan pemerhati dari 59 buah badan bahasa dan persuratan Melayu seluruh negara (Ensiklopedia Kebudayaan Melayu. segala keputusan kongres akan diambil mengikut undi yang terbanyak. Majlis Mesyuarat Bandaran dan pengutamaan bahasa Melayu oleh ketua-ketua pejabat. hlm. Dalam kongres ini telah diputuskan bahawa Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP) hendaklah . Kongres Bahasa dan Persuratan Melayu Kedua yang diadakan pada 1 dan 2 Januari 1954 di Sekolah King George. sebarang keputusan kongres hendaklah dianggap sah oleh kerabat kongres. dan tiap-tiap pertubuhan hanya mempunyai satu undi sahaja. Kongres ini juga memutuskan bahawa tulisan Rumi dan Jawi hendaklah digunakan dalam persuratan Melayu pada masa tersebut sehingga keputusan lain dibuat kemudiannya kelak. menyusun sebuah kamus yang lengkap dalam tulisan Rumi. Pada Mac 1954. mendesak penggunaan bahasa Melayu yang seimbang dalam Majlis Mesyuarat Undangan Persekutuan Tanah Melayu. Seremban mengusulkan rapat besar bagi ahli persuratan Melayu dengan Indonesia. dan melantik wakil daripada Kongres Persuratan Melayu dalam Jawatankuasa Penapis Filem. dan pertubuhan persuratan yang mengusulkan kongres itu dengan sendirinya menjadi Panitia Kongres yang akan menyediakan tempat dan persiapan kongres serta memanggil pertubuhan-pertubuhan lain ke kongres tersebut. ASAS 50 telah mengemukakan memorandum kepada kerajaan mengenai tulisan Rumi untuk bahasa Melayu. Perjuangan ASAS 50 mempertahankan bahasa Melayu diteruskan apabila mereka mengemukakan memorandum kepada Suruhanjaya Perlembagaan yang menyentuh soal kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar umum dan bahasa pengantar di sekolah-sekolah rendah hinggalah ke peringkat universiti pada 15 Disember 1954. pertubuhan-pertubuhan kerabat kongres hendaklah berusaha melaksanakan keputusan-keputusan yang diambil kongres untuk memajukan bahasa dan persuratan Melayu.

google. risalah-risalah dan lain-lain bentuk persuratan dalam bahasa kebangsaan dan bahasa lain. DBP hendaklah menyiasat. Johor Bahru. Johor (Penubuhan Balai Pustaka. Setahun setelah Persekutuan Tanah Melayu mencapai kemerdekaan dan apabila Bahasa Melayu diisytiharkan dalam perlembagaan yang baru sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi negara selepas merdeka. Mencetak atau menerbitkan atau membantu usaha percetakan atau penerbitan buku-buku. Kuala Lumpur. iaitu mengembangkan Bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi negara merdeka. Antara matlamat Dewan Bahasa dan Pustaka adalah seperti berikut: Memajukan dan memperkayakan bahasa kebangsaan. Pada hari 22 Jun 1956 ketika perjuangan dan semangat kemerdekaan tanah air begitu rancak dilaung-laungkan.com/images . menyusun rancangan pembinaan dan pengembangan bahasa sastera yang lebih mantap. Di situlah Dewan Bahasa dan Pustaka mengaturkan langkah pertama. dan Menyamakan ejaan dan bunyi sebutan dan menggubal istilah-istilah yang sesuai dalam bahasa kebangsaan. Kongres tersebut juga telah membincangkan cara mengembangkan bahasa kebangsaan menerusi persekolahan dan pendidikan. Dewan Bahasa dan Pustaka (Rajah 3.3: Dewan Bahasa dan Pustaka Sumber: http://images. Memajukan bakat kesusasteraan terutama dalam bahasa kebangsaan. Jalan Young. maka Dewan Bahasa dan Pustaka pun berhijrah ke Kuala Lumpur dan ditempatkan di bangunan bekas Wad Hospital Tangling. Dewan Bahasa dan Pustaka kemudiannya telah bertukar taraf daripada sebuah Jabatan Kerajaan menjadi Badan Berkanun melalui Akta Parlimen (tahun 1959) yang memberikan autonomi kepada Dewan Bahasa dan Pustaka untuk menggubal dasar-dasarnya yang khusus. Rajah 3. membongkar dan mengumpulkan semula serta menghalusi hasil kesusasteraan Melayu sejak zaman purba.3) telah ditubuhkan dan ditempatkan di sebuah Bangunan Kerajaan di Bukit Timbalan.42 TOPIK 3 BAHASA MELAYU SEBELUM DAN SELEPAS MERDEKA ditubuhkan sebagai pusat bagi menjaga hal ehwal persuratan Melayu supaya tidak cacat asal usul bahasa Melayu serta menjadi pendorong kepada perkembangan kebudayaan rakyat Tanah Melayu kelak. 2008).

Pendidikan untuk bangsa Melayu sebelum abad ke-19 lebih kepada pendidikan agama. sebuah jawatankuasa yang dinamai Penyata Jawatankuasa Pelajaran 1956 atau dikenali sebagai Penyata Razak 1956 merupakan titik tolak penting dalam perjuangan bahasa Melayu sebelum merdeka yang dengan jelas memperakukan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Dewan Bahasa dan Pustaka telah berpindah ke bangunannya sendiri yang terletak di Jalan Wisma Putra (lihat Rajah 3.gov. iaitu sekolah Melayu di Gelugur dianggap sekolah Melayu yang tertua di Malaysia. Sebelum tahun 1956 kedudukan bahasa Melayu dalam sistem pendidikan tidak begitu diutamakan.TOPIK 3 BAHASA MELAYU SEBELUM DAN SELEPAS MERDEKA 43 Pada 31 Januari 1962.my/doc/ jilidi/mac/07_03_1957_1980. Pada bulan September 1956 apabila Persekutuan Tanah Melayu diberikan taraf pemerintahan sendiri. Rajah 3.4).4: Laporan Razak 1956 Sumber: http://hids. Sesungguhnya Dewan Bahasa dan Pustaka merupakan sebuah perbadanan yang cukup penting dalam menggalakkan pembinaan ilmu pengetahuan dalam bahasa Malaysia bagi negara ini.arkib. Bahasa Melayu memasuki dunia pendidikan apabila sekolah-sekolah Melayu menjadi sebahagian daripada organisasi Penang Free School (1819). Kanak-kanak hanya diajar peraturan dasar agama Islam dan membaca al-Quran.3).htm . Gagasan menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar di sekolah-sekolah dikemukakan dalam Laporan Razak 1956 (Rajah 3.

1 & 21).4) merupakan hasil daripada kajian Jawatankuasa Pelajaran yang dibentuk dalam bulan September 1955 yang dipengerusikan oleh Y.s. Laporan Razak 1956 mengatakan hasrat untuk menubuhkan satu peraturan pelajaran kebangsaan dan tujuannya adalah untuk menyatukan murid-murid daripada semua bangsa di dalam negeri ini dengan memakai satu peraturan pelajaran yang meliputi semua bangsa dengan menggunakan bahasa kebangsaan sebagai bahasa pengantar.1 Huraikan dengan perinci peranan yang dimainkan oleh ASAS 50 dalam memperjuangkan Bahasa Melayu. Menteri Pelajaran.1 (a) (b) Terangkan peranan Lembaga Bahasa Melayu memperjuangkan bahasa Melayu era pramerdeka. Perbincangan tentang Laporan Razak akan diperkatakan dalam subtopik bahasa Melayu dalam sistem pendidikan.44 TOPIK 3 BAHASA MELAYU SEBELUM DAN SELEPAS MERDEKA Penyata Razak (lihat Rajah 3. Laporan Razak juga telah mengemukakan perkara-perkara yang berikut: Bahasa Melayu mestilah dipelajari di semua sekolah dan dijadikan satu syarat pertolongan yang diberi oleh kerajaan di semua sekolah. 1956 jawatankuasa ini telah menyiapkan kerja-kerjanya dan menyediakan laporannya sebagai Penyata Jawatankuasa Pelajaran 1956. Dato' Abdul Razak bin Hussein. Bahasa Melayu dijadikan satu pelajaran yang mustahak mendapatkan sijil rendah dan sijil pelajaran kebangsaan. dan untuk Bahasa Melayu dan bahasa Inggeris hendaklah diwajibkan di sekolah menengah jenis kebangsaan. dalam Huraikan peranan pendukung bahasa Melayu melalui tiga kongres bahasa yang telah diadakan. AKTIVITI 3. (Penyata jawatankuasa Pelajaran 1956. m. SEMAK KENDIRI 3.B. . Pada 14hb April.

2 BAHASA MELAYU SELEPAS MERDEKA Era selepas merdeka atau pascamerdeka bermula selepas 31 Ogos 1957 hinggalah tahun 1967. . selain daripada maksud rasmi). Walau apa pun peruntukan Fasal (10). jika mahkamah dan peguam bagi keduadua pihak bersetuju.TOPIK 3 BAHASA MELAYU SEBELUM DAN SELEPAS MERDEKA 45 3. apa-apa bahasa lain. (b) 4. hendaklah dalam bahasa Inggeris. Bahasa kebangsaan ialah bahasa Melayu dan hendaklah ditulis dalam apaapa tulisan sebagaimana yang diperuntukkan dalam undang-undang oleh Parlimen. 3. dalam Dewan Negeri tiap-tiap Negeri. dan Bagi segala Akta Parlimen dan segala perundangan kecil yang dikeluarkan oleh Kerajaan Persekutuan. bahasa Inggeris boleh digunakan dalam kedua-dua Majlis Parlimen. atau daripada mengajar atau belajar. naskhah yang sahih: (a) Bagi segala Rang Undang-Undang yang hendak dikemukakan atau pindaan-pindaan mengenainya yang hendak dicadangkan dalam mana-mana Majlis Parlimen. Perkara 152 Perlembagaan Malaysia 1. dan Tiada apa-apa jua dalam Fasal ini boleh menyentuh hak Kerajaan Persekutuan atau hak mana-mana Kerajaan Negeri bagi memelihara dan meneruskan penggunaan dan pengajian bahasa mana-mana kaum lain dalam Persekutuan. selama tempoh sepuluh tahun selepas Hari Merdeka dan selepas daripada itu sehingga selainnya diperuntukkan oleh Parlimen. keterangan yang diambil dalam bahasa yang digunakan oleh saksi tidak perlu diterjemahkan atau direkodkan dalam bahasa Inggeris. Dengan syarat bahawa: (a) Tiada sesiapa pun boleh dilarang atau ditahan daripada menggunakan (bagi apa-apa maksud. Bahasa Melayu telah dijadikan bahasa kebangsaan Persekutuan Tanah Melayu melalui peruntukan undang-undang yang terkandung dalam Perkara 152 Perlembagaan Malaysia yang menyatakan dengan jelas bahasa kebangsaan ialah bahasa Melayu. Walau apa pun peruntukan fasal (10). selama tempoh sepuluh tahun selepas Hari Merdeka. Dengan syarat bahawa. dan selepas daripada itu sehingga selainnya diperuntukkan oleh Parlimen. Walau apa pun peruntukan Fasal (10) selama tempoh sepuluh tahun selepas Hari Merdeka. (b) 2. dan selepas daripada itu sehingga selainnya diperuntukkan oleh Parlimen. segala pembicaraan dalam Mahkahmah Persekutuan atau Mahkamah Tinggi hendaklah dijalankan dalam bahasa Inggeris. dan bagi segala maksud rasmi yang lain.

Faktor kedua. Pemberian autonomi ini membolehkannya menggubal dasar tentang matlamat yang ditetapkan dalam akta tersebut. Oleh itu. 1260). bahasa Melayu dapat melahirkan jati diri penduduk negara ini. DBP dibenarkan menggubal dasar-dasarnya yang khusus. (Kita akan bincangkan perkara ini dalam subtopik 3. manakala kaum Cina merupakan 37. Perkara yang paling penting pada era ini ialah peranan yang dimainkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP).78 peratus.0 peratus (Ensiklopedia Kebudayaan Melayu. dan kaum India 11. Undang-undang Pelajaran 1957 yang diluluskan setelah dibacakan bagi kali yang ketiga adalah digubal berdasarkan Penyata Jawatankuasa Pelajaran 1956. kumpulan ini membentuk 49. Pengisytiharan Bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi dalam semua urusan pentadbiran tidak menyekat penggunaan dan pembelajaran bahasa-bahasa lain dalam urusan bukan rasmi. iaitu bahasa Melayu mempunyai jumlah penutur yang terbesar di negara ini. Faktor ketiga ialah penggunaan bahasa Melayu sebagai alat komunikasi sudah sekian lama berjalan dan ini tidak akan menimbulkan masalah bagi komunikasi umum. Akhirnya. keempat ialah bahasa Melayu telah lama menjadi bahasa pentadbiran di negeri Melayu.46 TOPIK 3 BAHASA MELAYU SEBELUM DAN SELEPAS MERDEKA Berdasarkan peruntukan yang diberikan. Laporan ini dinamakan Laporan Razak 1956. bahasa Melayu telah menjadi bahasa kebangsaan yang disarankan oleh Suruhanjaya Reid. Penyata ini adalah bertujuan untuk mewujudkan suatu sistem pelajaran nasional bagi Persekutuan Tanah Melayu yang Merdeka yang dapat diterima oleh seluruh rakyat serta memenuhi kehendak mereka dan yang dapat menggalakkan perkembangan kebudayaan. jelaslah bahawa pertimbangan sewajarnyalah telah diberikan terhadap kedudukan bahasa Melayu. Pada tahun 1959. Majlis Mesyuarat Perundangan Persekutuan. Pemilihan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan berasaskan beberapa faktor. sosial dan ekonomi ke arah satu bangsa dengan tujuan hendak menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan negara ini dan dalam pada itu memelihara pertumbuhan bahasa dan budaya orang-orang bukan Melayu yang menetap di negara ini (Undang-Undang Pelajaran 1957. Peranan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan juga alat perpaduan tidak disanggah oleh mana-mana pihak. Pada waktu itu. pengiktirafan dan penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dikawal oleh dasar bahasa kebangsaan dan dari segi undangundang. dengan sebulat suara meluluskan Penyata Razak. 2008. dasar ini telah dimaktubkan melalui perlembagaan dan akta. Sejak tahun 1957. ialah bahasa Melayu merupakan bahasa yang bersifat pribumi bagi negara ini.3). Pada dasarnya. DBP berubah tarafnya daripada jabatan kerajaan kepada badan berkanun apabila Parlimen meluluskan Akta Dewan Bahasa dan Pustaka. Pada 7 Mac 1957. Laporan jawatankuasa ini telah diluluskan pada dasarnya setelah dibentangkan dalam perbahasan Majlis Perundangan Persekutuan pada 16 Mei 1956. menyusun rancangan . hlm.1 peratus. apabila Persekutuan Tanah Melayu mencapai kemederkaan.).

Tuan Syed Nasir bin Ismail.gov. 1961. Gerakan ini dilakukan di seluruh negara tiap-tiap tahun selama tujuh tahun dari 1960-1966.TOPIK 3 BAHASA MELAYU SEBELUM DAN SELEPAS MERDEKA 47 pembinaan dan pengembangan bahasa dan sastera menurut kebijaksanaan pihak pengurusannya sendiri. Sebagai sebuah negara yang baru merdeka dan mempunyai rakyat yang berbilang kaum. Pada 30 Januari 1960. memberitahu kepada dunia bahawa bahasa kebangsaan kita akan menjadi bahasa yang kaya raya setelah mendapat jiwa baharu dalam pergolakan dunia sekarang. DBP melancarkan gerakan psikologi melalui kempen-kempen bahasa yang melibatkan penyertaan rakyat daripada semua kaum dalam kegiatan bahasa secara besar-besaran. Minggu Bahasa Kebangsaan dilancarkan buat pertama kalinya di seluruh negara yang berlangsung hingga 6 Februari.arkib.5). dan hendak menerangkan kepada pelajar bahawa bahasa kebangsaan kita memakai bentuk yang khas dan boleh menerima segala perkataan bahasa . Minggu Bahasa Kebangsaan ini merupakan rancangan kebangsaan yang bertujuan untuk menggalakkan seluruh rakyat supaya menggunakan bahasa kebangsaan dalam kehidupan mereka sehari-hari. satu orientasi baru diperlukan untuk membentuk sikap rakyat menerima bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi dan bahasa kebangsaan. Rajah 3.my/doc Pelancaran itu dilakukan oleh pengerusi jawatankuasa pusat Minggu Bahasa Kebangsaan.5: Pelancaran Pertama Minggu Bahasa Kebangsaan pada 30 Januari 1960 Sumber: Arkib Negara http://hids. dan menjalankan kegiatan penerbitan dan perniagaan buku secara lebih kompetitif menurut prinsip dan amalan perusahaan dan profesion penerbitan yang sentiasa berkembang dan hidup. (lihat Rajah 3. untuk menyakinkan orang yang masih ragu-ragu bahawa bahasa kebangsaan kita ini adalah bahasa besar teristimewa di sebelah Timur dan menjadi bahasa ilmu pengetahuan. menunjukkan kepada dunia bahawa kita sebagai bangsa yang merdeka menggunakan bahasa kebangsaan yang difahami oleh seluruh rakyat daripada segala keturunan sebagai bahasa perantaraan. Matlamat utamanya ialah membina dan mengembangkan bahasa kebangsaan sesuai dengan dasar negara dan hasrat rakyat yang menubuhkan DBP.

Pelaksanaan rancangan kebangsaan Minggu Bahasa Kebangsaan ini dirancang untuk disertai oleh seluruh pihak yang meliputi kementerian-kementerian dan jabatan-jabatan kerajaan mahupun separuh kerajaan. ialah melalui peraduanperaduan untuk menimbulkan keinginan menyertai dalam penggunaan dan perkembangan bahasa itu. Keadaan yang demikian telah berlaku beribu-ribu tahun yang Ialu dan terus berjalan hingga sekarang. kain-kain cogan kata. Pada peringkat kebangsaan rancangan Minggu Bahasa Kebangsaan ini dihadiri dan dikelolakan oleh suatu Jawatankuasa Kerja Pusat yang dilantik oleh persidangan Setiausaha-Setiausaha Kerajaan Negeri. Acara-acara dalam Minggu Bahasa Kebangsaan ini dijalankan dalam dua bentuk: „pertama.48 TOPIK 3 BAHASA MELAYU SEBELUM DAN SELEPAS MERDEKA asing yang dapat disesuaikan dengan keadaan bahasa itu sendiri. Di peringkat negeri pula diadakan peraduan-peraduan bahas. peraduan mengarang rencana dan sebagainya. dan yang kedua. iaitu peringkat daerah. institusi-institusi pengajian tinggi dan sekolah-sekolah. syarikat-syarikat swasta. akhbar-akhbar. iklan-iklan dan filem-filem serta ucapan-ucapan oleh pembesar-pembesar dan pakar-pakar dan juga pengguna-pengguna bahasa kebangsaan dari orang-orang Melayu dan bukan Melayu. pertubuhan-pertubuhan yang mengenai bahasa dan persuratan secara langsung atau tidak langsung dan bahkan kepada tiap-tiap rakyat dan kumpulan rakyat dengan mengadakan rancanganrancangan penyambutan dan perayaan yang sesuai dengan tujuan mengadakan Minggu Bahasa Kebangsaan. dan hendak menerangkan kepada orang ramai bahawa Dewan Bahasa dan Pustaka yang mempunyai tugas besar dalam perkembangan bahasa kebangsaan ini sentiasa berharapkan kerjasama daripada segala pihak untuk kemajuan bahasa kebangsaan dan perkembangannya dalam segala lapangan. Dalam menjalankan acara-acara itu segala tugas dibahagi kepada peringkat-peringkat. . peraduan melukis poster.‰ (Mahfudz bin Abdul Hamid. acara umum yang ditujukan untuk menggalakkan penggunaan bahasa kebangsaan dalam segala lapangan. Setiausaha-Setiausaha Kementerian dan jabatan-jabatan. peringkat negeri dan peringkat kebangsaan. Dalam bahagian peraduan pula diadakan peraduanperaduan syarahan yang dimulakan pada peringkat daerah dan berakhir di peringkat kebangsaan apabila pensyarah-pensyarah yang menang dalam bahagian-bahagian yang tertentu bertanding untuk mencapai gelaran johan pensyarah bahasa kebangsaan Persekutuan Tanah Melayu. pelekat-pelekat cogan kata. 1960) Dalam bahagian acara umum diadakan berbagai-bagai acara penerangan seperti mengadakan poster-poster. Dalam tiap-tiap negeri pula diadakan satu Jawatankuasa Negeri untuk memutuskan rancangan di peringkat negeri dan juga berkuasa menubuhkan Jawatankuasa Daerah untuk melancarkan pengelolaan rancangan di tiap-tiap negeri.

iaitu Akta Bahasa Kebangsaan 1963 telah diluluskan dan dikuatkuasakan.gov. Pada 27 Jun 1967 (lihat Rajah 3. Ruddjiati Muljadi.htm . Selepas 10 tahun merdeka. Rundingan mengenai persetujuan sistem ejaan bahasa Malaysia-Indonesia ini telah dihadiri oleh Jawatankuasa Bahasa dan Ejaan Malaysia yang dipengerusikan oleh Tuan Syed Nasir bin Ismail (Pengarah Dewan Bahasa dan Pustaka) dengan Team Ahli Bahasa KOTI (Komando Tertinggi Indonesia) yang diketuai oleh Nyonya S. Tun Haji Abdul Razak bin Dato' Hussein.6: Pengisytiharan Sistem Ejaan Indonesia Malaysia Sumber: Arkib Negaravhttp://hids. Pada 11 April 1963. iaitu pada tahun 1967. Akta Bahasa Kebangsaan 1967 telah diluluskan dan mula dikuatkuasakan pada 1 September 1967. Sebanyak 50 kertas kerja dibincangkan dalam seminar yang berlangsung selama empat hari ini. Kuala Lumpur.my/doc/jilidii/jun/27_06_~1. ilmu pengetahuan dan buku-buku sekolah. Seminar anjuran Dewan Bahasa dan Pustaka dengan kerjasama Perpustakaan Universiti Malaya ini dirasmikan oleh Timbalan Perdana Menteri. Akta ini kemudiannya disemak dan disatukan dengan Akta Bahasa Kebangsaan 1963 dan berkuatkuasa pada 1 Julai 1971 dengan nama Akta Bahasa Kebangsaan.6) satu keputusan muktamad mengenai satu sistem ejaan baru yang ilmiah. satu seminar mengenai Bahasa dan Sastera telah diadakan di Balai Budaya Dewan Bahasa dan Pustaka. 1963 (Pindaan 1967). Kertas-kertas kerja ini disumbangkan oleh beberapa pakar bahasa dari seluruh tanah air. W.TOPIK 3 BAHASA MELAYU SEBELUM DAN SELEPAS MERDEKA 49 Pada 15 April 1962. Antara perkara-perkara yang dibahaskan dalam seminar tersebut termasuklah mengenai bahasa dan kesusasteraan. satu akta yang berkaitan khusus dengan bahasa kebangsaan. perpustakaan juga perkembangan kesusasteraan dan persuratan Melayu sebagai bahan dan alat pendidikan ke arah pembangunan rakyat (Seminar Bahasa dan Sastera Ke Arah Meninggikan Mutu Bahasa dan Kesusasteraan Kebangsaan. Ini mencakupi masalah sastera.arkib. Rajah 3. praktikal serta sesuai untuk Bahasa Malaysia dan Bahasa Indonesia telah dicapai. 2008).

Dalam rundingan itu tanggapan masing-masing pihak telah dibahas bersama secara ilmiah dan mendalam dengan memerhatikan sepenuhnya kenyataan-kenyataan yang terdapat dalam masyarakat kedua-dua negara. Dalam warkah perisytiharan melalui Titah Diraja yang disiarkan melalui radio dan televisyen. Kempen-kempen memberikan penerangan mengenai Ejaan Bersama ini ke seluruh negara telah dijalankan melalui akhbar-akhbar. Kesemuanya ini adalah dalam rangka usaha mencapai cita-cita bersama antara rakyat Indonesia dan Malaysia. Perisytiharan ini adalah ekoran daripada tindakan Parlimen yang telah meluluskan Rang Undang-Undang Bahasa Kebangsaan dalam sidangnya yang berlangsung pada bulan Mac 1967. . Pengertian bersama juga telah dicapai mengenai hubungan antara Bahasa Indonesia dan Bahasa Malaysia yang perlu ditingkatkan lagi melalui semua saluran. maka terciptalah Ejaan Bersama Malaysia-Indonesia. kedua-dua pihak telah mencapai kesimpulan dan persefahaman bahawa perkembangan ejaan dalam kedua-dua bahasa adalah hal yang wajar dan sesuai dengan tuntutan kemampuan ilmiah dan keperluan praktikal. 2008). Dengan tercapainya keputusan muktamad yang ditandatangani oleh kedua-dua belah pihak itu pada tahun 1967. dan pelaksanaannya bergantung kepada penerimaan serta pengesahannya daripada kerajaan kedua-dua buah negara. baik pertuturan mahupun tulisan. Pada 1 September 1967 DYMM Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong telah mengisytiharkan bahasa Melayu sebagai Bahasa Rasmi Negara yang tunggal bagi Persekutuan Malaysia. radio dan televisyen. baginda mensifatkan pendaulatan Bahasa Kebangsaan sebagai bahasa rasmi yang tunggal merupakan permulaan suatu zaman baru dalam sejarah kemerdekaan negara ini. Hasil pertukaran fikiran dan pendapat serta penelitian dan pengolahan bersama. Baginda telah menyeru seluruh rakyat supaya mengguna dan memajukan bahasa Melayu dengan bersungguh-sungguh sebagai bahasa rasmi negara ini. serta melalui majalah-majalah. dan ceramah-ceramah anjuran Dewan Bahasa dan Pustaka di merata tempat di Malaysia (Sistem Ejaan Indonesia-Malaysia. Parlimen meluluskan Akta Bahasa Kebangsaan 1967 yang mewajibkan bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa rasmi yang tunggal dalam semua urusan rasmi negara menggantikan tempat bahasa Inggeris.50 TOPIK 3 BAHASA MELAYU SEBELUM DAN SELEPAS MERDEKA Rundingan antara kedua-dua belah pihak telah berjalan dengan lancar dan dalam suasana kekeluargaan serta ramah tamah. Sepuluh tahun selepas merdeka.

1 September 1967. YM Tunku Abdul Rahman.7) pula dalam satu kenyataannya telah menegaskan bahawa pendaulatan Bahasa Kebangsaan sebagai bahasa rasmi menjadikan kemerdekaan Malaysia lengkap apabila penggunaannya sudah dapat diterima sepenuhnya oleh rakyat. Usaha-usaha untuk mendaulatkan dan memperluaskan penggunaan Bahasa Kebangsaan ini telah dijalankan dengan lebih giat dan serius melalui minggu dan bulan Bahasa Kebangsaan. pada hari yang sama. m. Jabatan Perdana Menteri telah mengeluarkan surat Pekeliling Am No.s. perjuangan politik bahasa. Berikutan daripada pengisytiharan baginda itu. Perdana Menteri Malaysia pertama (lihat Rajah 3. Bahasa Kebangsaan. serta menambahkan buku-buku ilmu pengetahuan dalam bahasa Melayu. Sumber: Utusan Malaysia. Kedaulatan Bahasa Melayu sebagai Bahasa Kebangsaan tercatat dengan jelas sebagai Perkara 152 dalam Perlembagaan Persekutuan Malaysia. iaitu bahasa Melayu sahaja .7: Pengisytiharan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi. Kedaulatan Bahasa Melayu sebagai Bahasa Kebangsaan telah dimuatkan dalam Dasar Pelajaran Kebangsaan sebagai bahasa rasmi dan pengantar yang tunggal di sekolah-sekolah dan institusi-institusi pengajian tinggi melalui Penyata Razak 1956 dan disokong kuat oleh Penyata Rahman Talib 1960. 10.TOPIK 3 BAHASA MELAYU SEBELUM DAN SELEPAS MERDEKA 51 Rajah 3. 12 Tahun 1967 yang mengarahkan bahawa daripada tarikh itu.

Walau bagaimanapun.52 TOPIK 3 BAHASA MELAYU SEBELUM DAN SELEPAS MERDEKA hendaklah digunakan untuk maksud-maksud rasmi dalam pentadbiran seharihari yang dijalankan oleh kementerian-kementerian. AKTIVITI 3. iaitu bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa pengantar dan mata pelajaran kursus di maktab perguruan sejak tahun 1900.3 BAHASA MELAYU DALAM SISTEM PENDIDIKAN Bahasa Melayu merupakan bahasa yang digunakan di Sekolah Melayu semasa pemerintahan Inggeris.2 (a) (b) Bincangkan akta-akta yang berkaitan dengan bahasa Melayu dan implikasinya terhadap kedudukan Bahasa Melayu selepas merdeka. Jabatan-Jabatan Kerajaan. Di sekolah menengah pula. Dewan-Dewan Negeri dan Mahkamah di mana bahasa Inggeris boleh digunakan setakat masa yang telah diperuntukkan dalam Akta Bahasa Kebangsaan 1967. iaitu . Siri buku tulisan ZaÊba dalam bentuk tiga jilid. SEMAK KENDIRI 3. Bincangkan peristiwa penting yang berlaku sepanjang era selepas merdeka yang berkaitan dengan perjuangan Bahasa Melayu. bahasa ilmu pengetahuan. bahasa sains dan teknologi. 4 Akta tersebut.2 Huraikan peranan DBP dalam hubungan kerjasama kebahasaan antara negara Indonesia-Malaysia dalam memperkukuhkan bahasa Melayu di peringkat antarabangsa pada zaman selepas merdeka. Kerajaan-Kerajaan Tempatan dan Badan-Badan Berkanun di Negeri-Negeri Tanah Melayu kecuali di Parlimen. Bahasa Melayu hanya diajar sebagai satu mata pelajaran sahaja. Kerajaan-Kerajaan Negeri. terdapat dua bahasa yang digunakan. Zaman selepas ini merupakan zaman pengembangan dan pengukuhan taraf dan korpus bahasa Melayu sebagai bahasa pentadbiran negara yang maju. Perbincangan tentang perkara ini akan dilanjutkan dalam Topik 4 (Pemodenan dan Perancangan Bahasa Melayu) dan Topik 5 (Masa Depan dan Cabaran Bahasa Melayu). 3. Jikalau Bahasa Kebangsaan tidak dapat digunakan sepenuhnya Surat Pekeliling itu membolehkan penggunaan bahasa Inggeris mengikut yang diperuntukkan dalam Sek. bahasa kegiatan intelektual dan budaya.

J. Apabila salah satu daripada bahasa tersebut dipilih sebagai bahasa pengantar. dan Mencadangkan apa-apa sahaja cara untuk membaiki pentadbiran. maka bahasa yang satu lagi digunakan sebagai bahasa kedua. Zaman Pramerdeka (Sebelum 1957) Menjelang kemerdekaan. Barnes. Cadangan jawatankuasa ini termasuklah: Meningkatkan taraf pencapaian pelajar Melayu di sekolah vernakular dan meningkatkan taraf pencapaian dalam bahasa Inggeris Meningkatkan kualiti guru. 2. Bahasa Melayu dalam sistem pendidikan dapat dilihat berdasarkan zaman atau era yang berikut. meningkatkan pencapaian pedagogi pelajar di maktab dan mencadangkan kurikulum latihan guru yang lebih bersesuaian. sama ada dengan menubuhkan Penguasa Pendidikan Tempatan atau badan tempatan dengan fungsi yang sama. timbul kesedaran untuk mewujudkan satu sistem persekolahan. sukatan pelajaran dan sistem peperiksaan yang sama bagi semua sekolah. Laporan Barnes 1951 Jawatankuasa ini ditubuhkan pada tahun 1950 dan dipengerusikan oleh L. zaman pascamerdeka (1957-1970). Laporan Barnes 1951 kaum Melayu menyemak dan memperbaiki keadaan pendidikan Laporan Fenn-Wu 1951 menyemak pendidikan kaum Cina Ordinan Pelajaran 1952 mengesyorkan sekolah kebangsaan sebagai corak sistem persekolahan kebangsaan Laporan Razak 1956 meletakkan asas bagi perkembangan sistem pendidikan untuk memupuk perpaduan melalui Sistem Pelajaran Kebangsaan untuk semua. Laporan ini mencadangkan penubuhan sekolah kebangsaan yang menggunakan bahasa Melayu atau bahasa Inggeris sebagai pengantar. Jawatankuasa Barnes yang telah menggariskan tujuan sekolah Melayu sebagai memupuk perkembangan . Beberapa jawatankuasa telah ditubuhkan untuk mengkaji sistem persekolahan pada masa itu dan menghasilkan laporan berikut: 1. Bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar utama serta kurikulum kebangsaan. dan zaman dasar ekonomi baru (1971-1990). Pengarah Latihan Sosial dari Universiti Oxford.TOPIK 3 BAHASA MELAYU SEBELUM DAN SELEPAS MERDEKA 53 Ilmu Mengarang Melayu dan Daftar Ejaan Melayu digunakan sebagai rujukan. iaitu zaman pramerdeka (sebelum 1957). 4. 3.

Laporan Fenn-Wu 1951 Laporan ini disediakan bagi memperkatakan tentang pendidikan Cina di Tanah Melayu berikutan rasa tidak puas hati terhadap laporan Barnes. Dalam usaha mencapai matlamat Penyata Pelajaran 1952 ini satu dasar dan sistem pelajaran baru diwujudkan. Laporan ini mencadang agar usaha merapatkan jurang perbezaan lakukan dengan menggantikan sistem persekolahan yang berasaskan kaum kepada pendidikan yang tidak bercorak perkauman. menggalak. Penyata Pelajaran 1952 atau dikenali juga Ordinan Pelajaran 1952 telah diluluskan oleh Majlis Perundangan Persekutuan dengan sebulat suara. Bahasa Inggeris dan bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa pengantar manakala bahasa lain sebagai pilihan. Ordinan Pelajaran 1952 Pada 21 November 1952. Bahasa Melayu dianggap bahasa yang mudah dipelajari kerana kebanyakan pelajar Cina mempunyai sedikit sebanyak pengetahuan tentang bahasa tersebut melalui pengalaman pergaulan seharian.54 TOPIK 3 BAHASA MELAYU SEBELUM DAN SELEPAS MERDEKA individu ke arah kecemerlangan yang boleh dicapai dari segi pengetahuan dan kemahiran. merangsang. dan membolehkan komuniti Melayu mencapai kedudukannya dalam perhubungannya dengan kaum-kaum lain dalam masyarakat majmuk dan membantu pembinaan kewarganegaraan atau negara yang bersatu padu yang merangkumi semua kaum. Laporan Fenn-Wu dipertimbangkan bersama-sama dengan Laporan Barnes oleh satu jawatankuasa khas yang ditubuhkan untuk mencari penyelesaian kepada cadangan yang dikemukakan. Ini membawa kepada pembentukan jawatankuasa yang menghasilkan laporan Fenn-Wu. iaitu: . Laporan FennWu dikatakan memperkecil keupayaan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar. Untuk menggalakkan dan membolehkan sesuatu kaum menyesuaikan diri dalam masyarakat berbilang bangsa di negara ini. Antara yang tercatat dalam penyata. Laporan Barnes tidak mendapat sambutan baik daripada masyarakat Cina yang menentang pembubaran pendidikan vernakular Cina. Antara lain. matlamat Penyata Pelajaran 1952 adalah: (i) (ii) Untuk membekalkan dan mengekalkan pengetahuan. (iii) Untuk berusaha membentuk warganegara yang bersatu di seluruh negara yang terdiri dari berbagai kaum. Penyata ini telah membawa perubahan besar kepada susunan sistem pelajaran negara ini. kemahiran dan perwatakan yang baik untuk tiap-tiap individu.

Laporan Razak 1956 Pada hari 6 Mei 1956. Datuk E. Sekolah-sekolah Rendah dengan Bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar akan ditubuhkan di samping memberi peluang kepada sekolah-sekolah rendah yang menggunakan bahasa Inggeris. Thuraisingam menyatakan penyata pelajaran itu adalah bertujuan untuk mengukuhkan asas perpaduan negara serta menggambarkan sistem pendidikan "vernacular" moden dan membentuk kurikulum pelajaran mengikut keperluan dan keadaan ketika itu (Penyata Pelajaran 195. 2. beberapa cadangan yang membawa perubahan yang besar kepada dasar pelajaran bagi Tanah Melayu telah dikemukakan. Kerajaan akan memberi pelajaran percuma selama 6 tahun dan diwajibkan kepada tiap-tiap warganegara yang berumur dari 6 tahun hingga 12 tahun.TOPIK 3 BAHASA MELAYU SEBELUM DAN SELEPAS MERDEKA 55 1. Mengadakan sukatan pelajaran yang sama bagi semua sekolah. Dalam perbahasan untuk meluluskan Penyata Pelajaran 1952. juga untuk menyusun semula sistem pengajaran di Tanah Melayu. 2. Antara cadangan itu termasuklah (Penyata Razak 1956.E. 2008). Cina atau Tamil. 2008): 1. Menubuhkan dan mendirikan sekolah-sekolah kebangsaan yang mengandungi dua jenis. 3.C. Tamil dan Cina untuk terus maju. Dalam cadangan Jawatankuasa Pelajaran ini. Pada masa akan datang. Jawatankuasa juga menyentuh mengenai kedudukan guruguru dan nazir-nazir sekolah. Mengenai Bahasa Melayu pula Jawatankuasa mahu supaya tumpuan diberikan kepada bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan pengantar kepada sekolah-sekolah. Sungguhpun begitu. Oleh . Dato' Abdul Razak bin Dato' Hussein Menteri Pelajaran Persekutuan merangkap Pengerusi Jawatankuasa Pelajaran telah mengumumkan cadangan-cadangan yang telah dibuat oleh Jawatankuasa Pelajaran 1956. Selain daripada itu. Murid-murid yang tamat di peringkat sekolah rendah ini akan diberi peluang melanjutkan pelajaran ke peringkat menengah dan vokasional menurut kemampuan dan kelayakan masing-masing. semua Perkhidmatan Guru akan disatukan di bawah satu skim perkhidmatan dan guru-guru tidak lagi dikenali sebagai guru Sekolah Melayu. sekolah-sekolah yang menggunakan bahasa perantara Kua-Yu (Cina) atau Tamil boleh disediakan jika terdapat 15 orang murid atau lebih di dalam salah satu darjah mengikut keperluan bahasa perantaraan masing-masing. Sekolah aliran Inggeris dan mata pelajaran Bahasa Malaysia dijadikan mata pelajaran wajib dan sekolah aliran Melayu dengan Bahasa Inggeris dijadikan sebagai bahasa kedua.

17). Bagi mengelola dan menjamin kelicinan pentadbiran pelajaran bagi seluruh Persekutuan Tanah Melayu. Ordinan Pelajaran 1957 digubal berdasarkan Laporan Razak 1956 yang mengutamakan perpaduan dan menjadi teras Dasar Pendidikan Kebangsaan. Satu Institut Bahasa Melayu hendaklah ditubuhkan dengan tujuan untuk melatih guru-guru Bahasa Melayu dan menjalankan penyelidikan tentang bahasa yang digunakan di Tanah Melayu serta kaedah pengajarannya. Zaman Pascamerdeka (1957-1970) Selepas mencapai kemerdekaan. Jawatankuasa ini juga mencadangkan supaya mengadakan sistem peperiksaan yang dikenali sebagai Sijil Rendah Pelajaran dan Sijil Pelajaran Persekutuan Tanah Melayu bagi murid-murid di semua sekolah menengah. Cadangan paling penting yang dikemukakan oleh Jawatankuasa Penyata Pelajaran Razak ini ialah mendesak supaya semua sekolah menukar sikap kepada yang bercorak Tanah Melayu. mengadakan pelajaran menengah lanjutan dan mengatur semula serta memajukan pelajaran teknik.56 TOPIK 3 BAHASA MELAYU SEBELUM DAN SELEPAS MERDEKA itu Bahasa Melayu dikirakan sebagai syarat bagi menerima bantuan di semua sekolah dan Bahasa Melayu hendaklah dipelajari di semua sekolah. ms. 2006. jawatankuasa ini telah mencadangkan supaya diwujudkan satu Kementerian Pelajaran yang bertanggungjawab mengawal sekolah-sekolah untuk memperbetulkan perjalanan dan meninggikan mutu pelajaran sekolah-sekolah. . Pengumuman Jawatankuasa Pelajaran Razak ini menandakan satu lagi detik bersejarah dalam proses pendidikan tanah air yang menuju kepada suatu Dasar Pelajaran Kebangsaan yang akan melahirkan masyarakat berbilang kaum yang bersatu dan sebuah negara yang aman damai. dengan mengadakan isi sukatan pelajaran yang sama bagi semua sekolah dan mengambil langkah-langkah bagi memelihara perkembangan bahasa kebangsaan dan memajukan ilmu pengetahuan melalui bahasa itu di kalangan semua penduduk Persekutuan Tanah Melayu. Pelan Akta Pelajaran 1961 yang menggariskan bahasa Melayu menyebabkan Laporan Razak 1956 dikaji semula oleh Jawatankuasa Rahman Talib 1960. banyak usaha ditumpukan untuk mewujudkan satu sistem pelajaran kebangsaan. Laporan ini menjadi asas kepada penggubalan Akta Pelajaran 1961 yang menggariskan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar utama pada semua peringkat pendidikan serta penggunaan kurikulum dan peperiksaan yang sama untuk semua pelajar (Pelan Induk Pembangunan Pendidikan 2006-2010. Oleh itu.

5) Encik Mohd. 7) Kapten Abdul Hamid Khan bin Haji Sakhawat Ali Khan. Antara tugas-tugas jawatankuasa Penyemak ini adalah : 1) untuk mengulang kaji Dasar Pelajaran Razak yang telah diluluskan oleh Majlis Undangan Persekutuan pada 16hb Mei. 9) Encik V. Dahari Ali. Penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar di sekolah menengah bermula pada tahun 1963 apabila semua mata kursus jurusan sastera di Tingkatan Satu diajar dalam bahasa Melayu. Mereka ialah : 1) Encik Abdul Rahman Talib sebagai Pengerusi. 1956. 8) Penolong Menteri Buruh.TOPIK 3 BAHASA MELAYU SEBELUM DAN SELEPAS MERDEKA 57 Laporan Rahman Talib dan Akta Pelajaran 1961 – Zaman Kemas Kini Jawatankuasa pendidikan 1960 yang dipengerusikan oleh Abdul Rahman Talib. Jawatankuasa ini mencadangkan supaya bahasa kebangsaan diajar mulai Darjah Satu dalam semua sekolah rendah Cina. 13) Datuk Wong Pow Nee dan 14) Encik Abdul Ghani bin Ishak. Dasar pendemokrasian pendidikan bermula pada tahun 1962 dengan memberi penekanan kepada pendidikan percuma untuk semua pelajar. 6) Penolong Menteri Pelajaran. badan-badan pelajaran. Manickavasagam. 2) Menteri Kehakiman. Jawatankuasa ini juga mencadangkan supaya bahasa Melayu dimajukan dengan menjadikannya bahasa pengantar di semua sekolah yang dahulunya sekolah rendah kerajaan. dan sebagainya diberi kesempatan untuk mengemukakan pendapat tentang Dasar Pelajaran kepada jawatankuasa pengkaji itu. Menteri Pelajaran. Jawatankuasa tersebut dilantik oleh kerajaan Persekutuan Tanah Melayu pada bulan Februari 1960 berhubung dengan cadangan Jawatankuasa Pendidikan 1956. Tamil dan Inggeris. sama ada bantuan separuh atau sekolah persendirian. Pada 18 Februari 1960. 4) Menteri Perdagangan dan Perusahaan. Jawatankuasa ini akan dibantu kelak oleh beberapa buah jawatankuasa pakar yang akan membincangkan segala aspek mengenai soal pelajaran termasuk masalah kewangan dan latihan guru. 11) Encik Mohd. Menteri Pelajaran Encik Abdul Rahman Talib telah mengumumkan nama sembilan orang anggota jawatankuasa Penyemak Dasar Pelajaran. Khir Johari. 12) Ketua Menteri Pulau Pinang. Dasar ini diperluas dengan mengadakan pendidikan universal selama sembilan tahun apabila peperiksaan pemilihan masuk ke sekolah menengah dihapuskan pada tahun 1964. Kementerian Pelajaran telah mengeluarkan peraturan yang mewajibkan pengajaran bahasa kebangsaan menerusi arahan di bawah Peraturan-Peraturan Khusus (Kursus-Kursus Pengajian) Sekolah 1956. 3) Tun Leong Yew Koh. 10) Senator Koh Kim Leong. 2) mempertimbangkan kesan-kesan nasional dan kewangan Dasar Pelajaran itu termasuk langkah untuk mengadakan pelajaran peringkat rendah dengan percuma. dan 3) mengkaji langkah-langkah untuk mewujudkan satu sistem pelajaran nasional yang menjadikan bahasa kebangsaan sebagai bahasa pengantar yang utama. Orang ramai. Penghapusan peperiksaan pemilihan ini menyebabkan peningkatan kadar . Selanjutnya mata pelajaran kursus Bahasa Melayu dijadikan wajib untuk memperoleh Sijil Rendah Pelajaran dan Sijil Pelajaran Malaysia.

selaras dengan Akta 1961. kedua. Di institusi pengajian tinggi. bahasa Melayu menjadi bahasa pengantar tunggal dalam latihan perguruan. ms. Falsafah ini pendidikan yang menyeluruh dan bersepadu bagi membentuk pelajar dari segi jasmnai. Bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa pengantar bagi kursus-kursus peringkat awal di maktab perguruan sejak tahun 1957. menulis dan mengira Penegasan kepada pendidikan kerohanian yang kukuh dan unsur-unsur disiplin yang diingini Penegasan kepada kurikulum ala Malaysia . Pelaksanaannya di Tingkatan Enam Rendah bermula pada tahun 1981 dan Tingkatan Enam Atas pada tahun 1982. bahasa Melayu menjadi bahasa pengantar lengkap untuk Tingkatan Satu hingga Tingkatan Lima di sekolah menengah. manakala di Sarawak pada tahun 1990. Kadar ini terus meningkat apabila terdapat perubahan dasar yang melanjutkan pendidikan universal kepada 11 tahun secara berperingkat mulai tahun 1992 (Pelan Induk Pembangunan Pendidikan 20062010. . akademik dan vokasional Peluang melanjutkan persekolahan dari 9 tahun ke 11 tahun Melicinkan tatacara pengurusan pelajaran meningkatkan mutu pelajaran keseluruhan Falsafah Pendidikan Kebangsaan telah digubal pada tahun 1988 bagi memperteguh hala tuju dan matlamat pendidikan negara. semakan semula pelaksanaan dasar pendidikan oleh Jawatankuasa Kabinet Mengkaji Pelaksanaan Dasar Pelajaran 1979 telah menggariskan cadangan pendekatan dan strategi baru untuk memantap sistem pendidikan. Walau bagaimanapun. Zaman Dasar Ekonomi Baru (1971-1990) Pada zaman ini sistem pendidikan mengalami banyak perubahan. Pada tahun 1980. bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar. 2006. Pada tahun 1973. emosi. dan aspek budaya. Pada tahun 1979. dan akhirnya Bahasa Melayu sebagai satu pengajian dari segi sejarah. Laporan ini telah: Memberikan penegasan kepada pendidikan asas 3M: membaca. pendidikan menengah atas melalui dua jurusan. antaranya bahasa Melayu dijadikan bahasa pengantar utama yang dilaksanakan sepenuhnya pada peringkat menengah di Semenanjung Malaysia dan Sabah pada tahun 1982. analisis linguistik.58 TOPIK 3 BAHASA MELAYU SEBELUM DAN SELEPAS MERDEKA penyertaan ke sekolah menengah. Bahasa Melayu sebagai mata kursus. rohani dan intelek. sekolah rendah bantuan kerajaan yang menggunakan bahasa Cina atau Tamil sebagai bahasa pengantar diteruskan. kedudukan Bahasa Melayu dalam pendidikan dapat dilihat dari tiga aspek: pertama. 17).

dalam sistem Era pramerdeka ialah zaman memperjuangkan taraf atau status bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan.3 (a) (b) Bincangkan perkembangan Bahasa Melayu dalam pendidikan persekolahan Melayu sebelum merdeka. sistem Terangkan kedudukan Bahasa Melayu di sekolah kebangsaan Cina dan Tamil selepas merdeka. kursus aliran sastera mula diajar dalam bahasa Melayu pada tahun 1980. Kewujudan bahasa Melayu pada era . AKTIV ITI 3. menengah. Apabila mereka selesai persekolahan menengah dan memasuki universiti pada tahun 1980.3 (a) (b) Bincangkan kedudukan Bahasa Melayu sebelum merdeka. maktab dan universiti terlaksana dengan lancar. Huraikan perkembangan Bahasa Melayu pendidikan dalam era selepas tahun 1957. Era bahasa Melayu pramerdeka bermula dengan tertubuhnya ASAS 50 (ditubuhkan pada 6 Ogos 1950) hingga kepada kemerdekaan 1957.TOPIK 3 BAHASA MELAYU SEBELUM DAN SELEPAS MERDEKA 59 Penggunaan bahasa Melayu di universiti merupakan lanjutan daripada pelaksanaan yang telah dilakukan pada peringkat sekolah rendah dan sekolah menengah. Persatuan ini terdiri daripada penulis yang dikenali sebagai Angkatan Sasterawan 50 atau ringkasnya ASAS 50 telah di tubuhkan di Singapura. Sejak tahun 1983 hingga tahun 1991. SEMAK KENDIRI 3. penggunaan bahasa Melayu dalam pendidikan baik pada peringkat sekolah rendah. Proses peralihan ini selesai pada tahun 1983 apabila bahasa Melayu menjadi bahasa pengantar sepenuhnya di universiti dan semua pengajian jurusan sastera pada tahun pertama diajar dalam bahasa Melayu. Pada zaman ini asas perjuangan badan ini ialah mengutamakan bahasa Melayu dan merancang pemodenan serta perkembangan bahasa ini diperjuangkan melalui saluran politik.

dan kesusasteraan Melayu. Singapura bertujuan untuk menubuhkan perkumpulan yang akan berjuang untuk memajukan bahasa Melayu. Pertubuhan ini didaftarkan dan disahkan oleh kerajaan pada 26 April 1951. Singapura memutuskan asas perjuangan adalah untuk menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Kongres ini juga memutuskan bahawa tulisan Rumi dan Jawi hendaklah digunakan dalam persuratan Melayu pada masa tersebut sehingga keputusan lain dibuat kemudiannya kelak. Kongres Bahasa dan Persuratan Melayu Ketiga yang diadakan pada 16 hingga 21 September 1956 di Johor Bahru dan Singapura dihadiri lebih kurang 500 orang perwakilan dan pemerhati dari 59 buah badan bahasa dan persuratan Melayu seluruh negara. Johor. Pada bulan Mac 1954. Johor Bahru. Kongres Bahasa dan Persuratan Melayu Kedua yang diadakan pada 1 dan 2 Januari 1954 diadakan di Sekolah King George. Pada bulan September 1956 apabila Persekutuan Tanah Melayu diberikan taraf pemerintahan sendiri. Seremban. Dewan Bahasa dan Pustaka telah ditubuhkan dan ditempatkan di sebuah Bangunan Kerajaan di Bukit Timbalan. Perjuangan ASAS 50 mempertahankan bahasa Melayu diteruskan apabila mereka mengemukakan memorandum kepada Suruhanjaya Perlembagaan yang menyentuh soal kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar umum dan bahasa pengantar di sekolah-sekolah rendah hinggalah ke peringkat universiti pada 15 Disember 1954. sebuah jawatankuasa yang dinamai Penyata Jawatankuasa Pelajaran 1956 atau dikenali sebagai Penyata Razak 1956 merupakan titik tolak penting dalam perjuangan bahasa Melayu sebelum . Pada hari 22 Jun 1956 ketika perjuangan dan semangat kemerdekaan tanah air begitu rancak dilaung-laungkan. Pertemuan guru-guru Melayu yang telah diadakan pada 1 Oktober 1950 di Kelab Kota Raja. ASAS 50 telah mengemukakan memorandum kepada kerajaan mengenai tulisan Rumi untuk bahasa Melayu.60 TOPIK 3 BAHASA MELAYU SEBELUM DAN SELEPAS MERDEKA ini lebih kepada perjuangan menjadikan bahasa Melayu bahasa kebangsaan negara melalui kuasa politik. Kongres Bahasa dan Persuratan Melayu Pertama yang diadakan pada 12 dan 13 April 1952 diadakan di Hotel Sea View. Berita Lembaga merupakan penerbitan LBM yang diedarkan kepada ahliahlinya sahaja dan beredar sebanyak empat keluaran. Pertemuan ini telah digerakkan oleh Cikgu Mahmud Ahmad dengan kerjasama Kesatuan Guru-Guru Melayu Singapura (KGMS). LBM tidak membawa aliran baru atau mempelopori pemodenan dalam lapangan bahasa.

Pada 11 April 1963. Pada tahun 1959. Bahasa Melayu telah dijadikan bahasa kebangsaan Persekutuan Tanah Melayu melalui peruntukan undang-undang yang terkandung dalam Perkara 152 Perlembagaan Malaysia yang menyatakan dengan jelas bahasa kebangsaan ialah bahasa Melayu. ialah penggunaan bahasa Melayu sebagai alat komunikasi sudah sekian lama berjalan dan ini tidak akan menimbulkan masalah bagi komunikasi umum. Minggu Bahasa Kebangsaan dilancarkan buat pertama kalinya di seluruh negara yang berlangsung hingga 6 Februari. Pada 1 September 1967 DYMM Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong telah mengisytiharkan bahasa Melayu sebagai Bahasa Rasmi Negara yang tunggal bagi Persekutuan Malaysia. Pada 15 April 1962. dan akhirnya.TOPIK 3 BAHASA MELAYU SEBELUM DAN SELEPAS MERDEKA 61 merdeka yang dengan jelas memperakukan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. satu akta yang berkaitan khusus dengan bahasa kebangsaan. iaitu pada tahun 1967. kedua. satu seminar mengenai Bahasa dan Sastera telah diadakan di Balai Budaya Dewan Bahasa dan Pustaka. ketiga. bahasa Melayu mempunyai jumlah penutur yang terbesar di negara ini. ialah bahasa Melayu merupakan bahasa yang bersifat pribumi bagi negara ini. Era selepas merdeka bermula selepas 31 Ogos 1957 hinggalah tahun 1967. 1961. Gerakan penggunaan bahasa bahasa dilakukan di seluruh negara tiap-tiap tahun selama tujuh tahun dari 1960-1966. . 1963 (Pindaan 1967). Akta ini kemudiannya disemak dan disatukan dengan Akta Bahasa kebangsaan 1963 dan berkuatkuasa pada 1 Julai 1971 dengan nama Akta Bahasa Kebangsaan. Perisytiharan ini adalah ekoran daripada tindakan Parlimen yang telah meluluskan Rang Undang-Undang Bahasa Kebangsaan dalam sidangnya yang berlangsung pada bulan Mac 1967. iaitu Akta Bahasa Kebangsaan 1963 telah diluluskan dan dikuatkuasakan. DBP berubah tarafnya daripada jabatan kerajaan kepada badan berkanun apabila Parlimen meluluskan Akta Dewan Bahasa dan Pustaka. Akta Bahasa Kebangsaan 1967 telah diluluskan dan mula dikuatkuasakan pada 1 September 1967. Selepas 10 tahun merdeka. Pada 27 Jun 1967 satu keputusan muktamad mengenai satu sistem ejaan baru yang ilmiah. Pada 30 Januari 1960. Faktor pemilihan bahasa Melayu ialah: pertama. praktikal serta sesuai untuk Bahasa Malaysia dan Bahasa Indonesia telah dicapai. Kuala Lumpur. bahasa Melayu telah lama menjadi bahasa pentadbiran di negeri Melayu. Perkara yang paling penting pada era ini ialah peranan yang dimainkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP).

Pelan Akta Pelajaran 1961 yang menggariskan bahasa Melayu menyebabkan Laporan Razak 1956 dikaji semula oleh Jawatankuasa Rahman Talib 1960. Jawatankuasa ini juga mencadangkan supaya bahasa Melayu dimajukan dengan menjadikannya bahasa pengantar di semua sekolah yang dahulunya sekolah rendah kerajaan. Pada tahun 1980. bahasa Melayu menjadi bahasa pengantar tunggal dalam latihan perguruan. Tamil. bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar utama serta kurikulum kebangsaan. Proses peralihan ini selesai pada tahun 1983 apabila bahasa Melayu menjadi bahasa pengantar sepenuhnya di universiti dan semua pengajian jurusan sastera pada tahun pertama diajar dalam bahasa Melayu. dan zaman dasar ekonomi baru (1971-1990). Laporan Barnes 1951 kaum Melayu. Bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa pengantar bagi kursus-kursus peringkat awal di maktab perguruan sejak tahun 1957. iaitu zaman pramerdeka (seblum 1957). Pelaksanaannya di Tingkatan Enam Rendah bermula pada tahun 1981 dan Tingkatan Enam Atas pada tahun 1982. bahasa Melayu menjadi bahasa pengantar lengkap untuk Tingkatan Satu hingga Tingkatan Lima di sekolah menengah. menyemak dan memperbaiki keadaan pendidikan Laporan Fenn-Wu 1951 menyemak pendidikan kaum Cina Ordinan Pelajaran 1952 mengesyorkan sekolah kebangsaan sebagai corak sistem persekolahan kebangsaan Laporan Razak 1956 meletakkan asas bagi perkembangan sistem pendidikan untuk memupuk perpaduan melalui Sistem Pelajaran kebangsaan untuk semua. .62 TOPIK 3 BAHASA MELAYU SEBELUM DAN SELEPAS MERDEKA Bahasa Melayu dalam sistem pendidikan dapat dilihat berdasarkan zaman atau era yang berikut. Laporan ini menjadi asas kepada penggubalan Akta Pelajaran 1961 yang menggariskan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar utama pada semua peringkat pendidikan serta penggunaan kurikulum dan peperiksaan yang sama untuk semua pelajar. dan Inggeris sama ada bantuan separuh atau sekolah persendirian. zaman pascamerdeka (1957-1970). sukatan pelajaran dan sistem peperiksaan yang sama bagi semua sekolah. Pada tahun 1973. Jawatankuasa ini mencadangkan supaya bahasa kebangsaan diajar mulai Darjah Satu dalam semua sekolah rendah Cina. Pada tahun 1979. semakan semula pelaksanaan dasar pendidikan oleh Jawatankuasa Kabinet Mengkaji Pelaksanaan Dasar Pelajaran 1979 telah menggariskan cadangan pendekatan dan strategi baru untuk memantap sistem pendidikan.

Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.arkib. m. htm pada 20 Januari 2008. 1998. m. 1 & 21 Penubuhan Balai Pustaka. Mahfudz bin Abdul Hamid (Setiausaha Jawatankuasa Kerja Minggu Bahasa Kebangsaan. Dewan Bahasa dan Pustaka. 668-669.gov. Arkib Negara http://hids.arkib. Caxton Press Ltd.my/doc/2002/ogos/ 06_08_1950_2002. Arkib Negara http://hids.s.gov.htm pada 20 Januari 2008 dipetik . Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.arkib. 2004. "Keteranganketerangan tentang MINGGU BAHASA KEBANGSAAN. Kuala Lumpur. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.gov. Penubuhan Balai Pustaka.s. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.TOPIK 3 BAHASA MELAYU SEBELUM DAN SELEPAS MERDEKA 63 Akta Bahasa Kebangsaan 1963 ASAS 50 Dewan Bahasa dan Pustaka Kongres Bahasa dan Persuratan Perkara 152 Perlembagaan Malaysia Laporan Barnes 1951 Laporan Fen-Wu 1951 Laporan Rahman Talib 1960 Laporan Razak 1956 Lembaga Bahasa Melayu Bahasa Melayu pramerdeka Bahasa Melayu pascamerdeka Bahasa Melayu selepas Zaman Dasar Ekonomi Baru ASAS 50 dipetik http://hids. Terbitan Khas (30 April 1981)." Dewan Bahasa Jilid IV Bil.my/doc/ 1998/ jun/22_06_1956_1998.htm dipetik pada 20 Januari 2008 Penyata jawatankuasa Pelajaran 1956. Ensiklopedia Kebudayaan Melayu. Persekutuan Tanah Melayu). Kementerian Pelajaran 2007. Asmah Haji Omar.my/doc/ 1998/jun/22_06_1956_1998. 1 .Januari 1960. Pelan induk pembangunan pendidikan 2006-2010. Muafakat bahasa: Sejarah MBIM/MABBIM sebagai Pembina Bahasa. Apa tujuannya dan bagaimana hendak menyertainya.

gov. Sistem Ejaan Indonesia-Malaysia Dipetik daripada http://hids. (Terjemahan) dilaporkan dalam The Straits Times 23 November 1935. . Dusseck.htm pada 20 Januari 2008.my/ doc/ 2001/april/15_04_1988_2001.arkib.my/doc/2002/november/21_11_1952_2002.T. Undang-Undang Pelajaran 1957 http://hids.htm pada 20 Januari 2008 Seminar Bahasa dan Sastera . Penyata Razak 1956 Dipetik daripada http://hids.arkib.my/doc/jilidi/ mac/ 07_03_1957_1980.gov.gov.htm dipetik pada 20 Januari 2008.Ke arah meninggikan mutu bahasa dan kesusasteraan kebangsaan dipetik daripada http://hids.gov.arkib.htm pada 20 Januari 2008 Ucapan O.arkib. my/ doc/jilidii/jun/27_06_~1.arkib.htm pada 20 Januari 2008.64 TOPIK 3 BAHASA MELAYU SEBELUM DAN SELEPAS MERDEKA Penyata Pelajaran 1952 Dipetik daripada http://hids.gov.my/doc/ 2000/mei/06_05_1956_2000.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->