ORTOGRAFIA

ORTOGRAME

CRATIMA ( - ) – Liniuţa de despărţire sau de unire se utilizează ca semn ortografic :
la despărţirea în silabe a cuvintelor ( ta- ta );
la unirea a două cuvinte care se rostesc împreună.( ex : s-a supărat ).

ORTOGRAMA “ S –A “
Se scrie :

“ sa “ când cuvântul se poate înlocui cu “ lui “ sau “ei “. Este legat prin înţeles de
cuvântul din faţa lui.

“ s-a “ este format din două cuvinte ( se + a ) care se rostesc într-o singură silabă şi nu
poate fi înlocuit cu “ lui” sau “ ei “. Cuvântul “ a “ din “ s-a “ are înţeles numai împreună cu
cuvântul care urmează. ( s-a spălat …… a spălat )

EXERCIŢII :

GĂSIŢI CUVINTE POTRIVITE PT „ S-A ” ŞI „ SA ” ŞI FORMAŢI PROPOZIŢII.
EXEMPLU : VIOREL S-A DUS LA BUNICA SA.
.................................................................................................................................................................
.
......................................................................................................................................................... .......
.

COMPLETAŢI CU „ S-A ” ORI „ SA ” :

ROXANA ...........ÎNTORS DE LA ŞCOALĂ. SORA ..........ESTE BUNĂ.
................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

ALCĂTUIŢI PROPOZIŢII CU CUVINTELE : S-A ŞI SA:

.................................................................................................................................................................

1

ORTOGRAFIA
................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.
EXERCIŢII :

ÎNLOCUIŢI CUVINTELE „ EI ” SAU „ LUI ” CU „ SA ” :

BANCA LUI ESTE MAI CURATĂ DECÂT A MEA.
...................................................................................................
MIHAELA ESTE MÂNDRĂ DE PISICA EI.
...................................................................................
N-AM ÎNTÂLNIT-O PE PRIETENA EI .
..........................................................................
LOCUINŢA LUI ESTE MAI DEPARTE DE ŞCOALĂ.
...................................................................................................

TRANSFORMAŢI DUPĂ MODEL :

COPILUL SE JOACĂ.

COPILUL S-A JUCAT.

CÂINELE SE GUDURĂ. CÂINELE .............................................
VOPSEAUA SE IA. VOPSEAUA ..............................................
ELEVUL SE PREGĂTEŞTE PENTRU LECŢII. ELEVUL....................................................
ANGELA SE UITĂ LA MINE. ANGELA..........................................
UŞA SE DESCHIDE SINGURĂ. UŞA ......................................

COMPLETAŢI PROPOZIŢIILE :

BĂIATUL........DUS LA PĂDURE SĂ CULEAGĂ CIUPERCI ÎMPREUNĂ CU COLEGA.....
PE DRUM SE ÎNTÂLNEŞTE CU VECINA....... EL ÎI SPUNE :
HAI ŞI TU CU NOI !
UNDE? ÎL ÎNTREABĂ EA.
LA PĂDURE, RĂSPUNDE EL.
ÎMPREUNĂ MERG MAI DEPARTE. LA PĂDURE. VIORICA ....ÎMPIEDICAT DE O
PIATRĂ. DORU A SĂRIT REPEDE SĂ O AJUTE. .......APROPIAT DE EA ŞI A
AJUTAT-O SĂ SE RIDICE.
MULŢUMESC, SPUNE FATA.
N-AI PENTRU CE. MĂ BUCUR CĂ AM FOST DE AJUTOR.

2

ORTOGRAFIA

TOŢI PLEACĂ APOI SPRE CASĂ. PE DRUM DORU ....OFERIT SĂ LE CONDUCĂ PE
FETE ACASĂ.

ORTOGRAMELE :
ÎNTR-UN , ÎNTR-O, DINTR-UN, DINTR-O, PRINTR-UN ,
PRINTR- O
REGULĂ : SE SCRIE : „ ÎNTR-UN,” „ÎNTR-O ” PENTRU A EVITA HIATUL : „ ÎNTRU
UN ”, „ ÎNTRU O ” . SE FORMEAZĂ HIAT ATUNCI CÂND SE ÎNTÂLNESC DOUĂ
VOCALE.
EXERCIŢII:
1.
FORMAŢI PROPOZIŢII CU
PRINTR-O, DINTR-UN, DINTR-O.

CUVINTELE : ÎNTR-UN,

ÎNTR-O,

PRINTR-UN,

.................................................................................................................................................................
.
2.
-

3.

COMPLETAŢI PROPOZIŢIILE :
............... ZI , M-AM ÎNTÂLNIT CU PRIETENA MEA.
UNDE TE DUCI ? AM ÎNTREBAT-O.
MERG .................... PLIMBARE PRIN PĂDURE.
DUPĂ CE AU TRECUT ...........................POIANĂ, FETELE AU COBORÂT LA VALE,
TRECÂND..............................IMAŞ ( PĂŞUNE ). .....................................COPAC,
SE
VEDEA ORAŞUL. ...............................PARTE SE VEDEA MAREA. DE CEALALTĂ
PARTE SE VEDEA SATUL IVEŞTI.
TRANSFORMAŢI ŞI COMPLETAŢI :
ÎN BIBLIOTECĂ..............................................................................
ÎNTR-O BIBLIOTECĂ.......................................................................
PRIN UŞĂ............................................................................................
PRINTR-O UŞĂ....................................................................................
PRIN PARC.........................................................................................
PRINTR-UN PARC.............................................................................
ÎN PAT ERAU...................................................................................
ÎNTR-UN PAT ERAU.......................................................................
DIN CARTE.........................................................................................

3

ORTOGRAFIA
DINTR-O CARTE................................................................................
DIN CUIER SANDA A LUAT...........................................................
DINTR-UN CUIER ................................................................................

DIFTONGUL
DIFTONGUL ESTE UN GRUP DE DOUĂ VOCALE CARE SE PRONUNŢĂ ÎNTRO SINGURĂ SILABĂ.
EXEMPLE : AI, AU, EA, EI, EU, EO, IE, UE, II, IA, IU, IO, OI, OU, OA, UI, UA, UĂ,
ÎI, ĂI, ĂU, ÎU, ÂI.
EXERCIŢII : SUBLINIAŢI DIFTONGII DIN CUVINTELE DE MAI JOS :
EXEMPLU : AI UN CREION ?
CUVINTE : CAUT, VESTEA, NAI, AOLEO ! COPII, OASE, CÂINELE SĂU, VAI, AUR,
ALUAT, MARIO ! CUTIA, IEPURI, VUIET, VIORICA, BOU, CUI, VOUĂ, NOI, ÎI SPUN,
ÎNĂUNTRU, PÂINEA, FEON.

ORTOGRAMA

„ I-A”


ORTOGRAMA „ I-A ” SE SCRIE DEZLEGAT CÂND NU POATE FI ÎNLOCUITĂ
CU CUVINTELE „ A LUAT ” . CUVÂNTUL „A” ARE ÎNŢELES DOAR CU CUVÂNTUL
URMĂTOR. ( I-A SPUS – A SPUS ).

„ IA” SE SCRIE LEGAT CÂND POATE FI ÎNLOCUIT CU „ A LUAT” .
EXEMPLU : EL IA CARTEA. EL A LUAT CARTEA.
EXERCIŢII :

DAŢI EXEMPLE DE PROPOZIŢII CU CUVINTELE : „ I-A” ŞI „IA”.
EXPLICAŢI DE CE S-A SCRIS AŞA.
..................................................................................................................................................

-

CORECTAŢI GREŞELILE :
ÎN CLASĂ FLORIN IA DAT LUI ION UN CREION. ÎNVĂŢĂTOAREA ÎL VEDE
ŞI-I SPUNE :
FLORIN, IA CARTEA ŞI CITEŞTE !

4

ORTOGRAFIA
BĂIATUL SE DUCE LA BANCA LUI ŞI I-A ABECEDARUL PE CARE I L-A DAT
ELENA. APOI, IA UN BEŢIŞOR, URMĂREŞTE LECŢIA ŞI CITEŞTE :
- ÎNTR-O POIANĂ VULPEA IA SPUS IEPURELUI SĂ I-A NIŞTE MORCOVI.
IEPURELE A ÎNŢELES CE VOIA VULPEA ŞI NU IA DAT ACESTEIA NIMIC.

EVALUARE
EXERCIŢIUL 1 :
SUBLINIAŢI FORMA CORECTĂ DIN TEXTUL DE MAI JOS :


EA S-A / SA PLIMBAT PRIN ORAŞ.
ÎNTRO / ÎNTR-O POIANĂ SE JUCAU NIŞTE COPII.
ÎNTR-UN / ÎNTRUN PARC ROUA UMEZISE FLORILE.
DINTRUN / DINTR-UN AVION COBOARĂ EMIL.
CARTEA S-A / SA A FOST LUATĂ DINTR-O / DINTR-UN LIBRĂRIE.
PRINTRO / PRINTR-O PĂDURE CÂNTĂ PĂSĂRELELE.
ELENA S-A / SA DUS LA BUNICA S-A / SA.

EXERCIŢIUL 2 :
SELECTAŢI DIN ENUNŢURILE DE MAI JOS, CUVINTELE CARE CONŢIN DIFTONGII
: EA, IA, OA, UA, IE, II, AU, OU , AI, EI, UĂ, OI ,UI .
AM MERS ÎNTR-O POIANĂ. - DIFTONGUL ............................
EI SE JUCAU VESELI.
---------------------ROUA A CĂZUT PE FLORI.
...................................
SANDU COBOARĂ DEALUL.
.......................................
AUREL S-A DUS LA ŞCOALĂ.
........................................
NOI CULEGEM IARBĂ PENTRU PUI.
..................................
ÎN PĂDUREA VECINĂ SUNT COPACII CEI MAI BĂTRÂNI . ...................................
DOUĂ FETE-N POARTĂ STAU.
.....................................
IEPURII FUG PRIN IARBA MARE.
...................................
GĂINA A FĂCUT UN OU.
...................................
ŞCOALA A ÎNCEPUT IERI.
...................................
VOI AŢI VENIT LA NOI SĂ VĂ JUCAŢI.
.................................
AU FOST ODATĂ DOI PURCEI.
.....................................
COPIII CUMINŢI SUNT LĂUDAŢI.
...................................
SE JUCAU ÎN PĂDURE CÂND A ÎNCEPUT FURTUNA.
.............................
DE CE N-AU MAI VENIT BĂIEŢII LA JOC ?
.................................
AM TRAS DE SFOARA ZMEULUI.
..................................

5

ORTOGRAFIA

EXERCIŢIUL 3 :
ALCĂTUIŢI CÂTE UN ENUNŢ CU ORTOGRAMELE ÎNVĂŢATE !
...................................................................................................................................................

ORTOGRAMELE S-AU / SAU

ORTOGRAMA „ SAU ” SE SCRIE LEGAT CÂND POATE FI
ÎNLOCUITĂ CU
„ ORI ” . EXEMPLU : RĂMÂI SAU PLECI ? RĂMÂI ORI
PLECI ?

ORTOGRAMA „ S-AU ” SE SCRIE DEZLEGAT ÎN DOUĂ CUVINTE
CARE SE ROSTESC ÎMPREUNĂ ( SE/AU= S-AU ) CÂND NU POATE FI
ÎNLOCUITĂ CU CUVÂNTUL „ ORI” . CUVÂNTUL „AU” DIN „S-AU” ARE
ÎNŢELES DOAR ÎMPREUNĂ CU CUVÂNTUL CARE URMEAZĂ : S-AU DUS ......
AU DUS.
EXERCIŢII :

ALEGEŢI FORMA CORECTĂ : NU ŞTIU DACĂ SĂ MERG S-AU SĂ RĂMÂN !
NU ŞTIU DACĂ SĂ MERG SAU SĂ RĂMÂN !

TRANSFORMAŢI DUPĂ MODEL : S-A ÎNTORS DE LA ŞCOALĂ.
S-AU ÎNTORS DE LA ŞCOALĂ.

..........................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................

ALCĂTUIŢI PROPOZIŢII CU ORTOGRAMELE : S-A ŞI S-AU !

EXEMPLE : EI S-AU CULCAT.
EL S-A CULCAT.
COMPLETAŢI APOI PROPOZIŢIILE CU CUVINTELE SA ( EI, LUI ) ŞI SAU ( ORI ).
EXEMPLU :
EL S-A CULCAT ÎN CAMERA SA. EI S-AU CULCAT SAU (ORI ) AU FUGIT AFARĂ ?
,...............................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
EA S-A DUS LA BUCUREŞTI. EA S-A DUS LA BUCUREŞTI LA VERIŞOARA SA (EI).
EI S-AU APROPIAT DE ANIMALE. EI S-AU APROPIAT SAU ( ORI ) S-AU DEPĂRTAT
DE ANIMALE ?
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
..

ALCĂTUIŢI ENUNŢURI CU ORTOGRAMELE S-A ŞI S-AU :

6

ORTOGRAFIA

...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
.
CORECTAŢI GREŞELILE :

DUMINICĂ FLORIN SA DUS LA PĂDURE. ACOLO S-A ÎNTÂLNIT CU COLEGII SĂ-I.
VIOREL SA APLECAT SĂ CULEAGĂ FLORI DAR N-A MAI GĂSIT NICIUNA. ELENA
S-A APROPIAT DE VIOREL ŞI ACESTA SA DAT MAI LA O PARTE. SANDA SA
CERTAT CU FLORIN APOI SAU ÎMPĂCAT. COPIII SAU DUS MAI DEPARTE.

NE JUCĂM , ÎNVĂŢÂND !
ÎNVĂŢĂM JUCÂNDU-NE !
1). GĂSIŢI CUVINTE POTRIVITE !
IA CARTEA !
EXEMPLU : ELENA IA CARTEA.
I-A DUS..........
................................................................
IAU STILOUL.
................................................................
I-AU DUS.......
..................................................................
LA PLAJĂ......
.................................................................
L-A PRIMIT.....
..................................................................
PISICA SA.....
...............................................................
S-A SPĂLAT...
............................................................
S-AU ASCUNS...
..............................................................
CÂNŢI SAU VORBEŞTI ?
.............................................
2). CORECTAŢI ŞI COMPLETAŢI !
IA PLIMBAT...................................I-A PLIMBAT....................................
I-A CERUT...................................... IA CERUT.....................................
IAU STILOUL................................... I-AU STILOUL.................................
I-AU STRIGAT.................................. IAU STRIGAT.................................
LA ŞCOALĂ......................................... L-A ŞCOALĂ..............................
LA ASCULTAT................................... L-A ASCULTAT...........................
PĂRINŢII SĂI..................................... PĂRINŢII SĂ-I............................
SĂI DEMONSTREZI............................ SĂ-I DEMONSTREZI......................
CARTEA S-A........................................ CARTEA SA............................
SAU DUS........................................ S-AU DUS..........................................
MĂNÂNCI S-AU TE JOCI ?..................MĂNÂNCI SAU TE JOCI ?......................
CÂND I-A SPUS ................................ CÂND IA SPUS CĂ.....................................
ACUM SA TREZIT................................ ACUM S-A TREZIT................................

7

ORTOGRAFIA


IERI S-AU PLIMBAT................................ IERI SAU PLIMBAT...........................
AICI E POVESTEA SA.............................. AICI ESTE POVESTEA S-A................
A VENIT BUNICA S-A.............................. A VENIT BUNICA SA.............................
MAMA SA CULCAT............................ MAMA S-A CULCAT..........................
ÎNTRUN MAGAZIN AM VĂZUT................. ÎNTR-UN MAGAZIN........................
PRINTRO PĂDURE MAM PLIMBAT ÎNTRO ZI....................................................
NU ŞTIAM CĂ EŞTI DINTRUN SAT CU MINE ................................................

EVALUARE

UNIŢI CU CE SE POTRIVEŞTE ! FORMAŢI PROPOZIŢII CORECTE !

ELEVUL............................SFATUL ÎNVĂŢĂTOAREI SALE !
LA MINE..........................MERGE LA ŞCOALĂ.
ÎNVĂŢĂTOAREA L-A......................ACASĂ IAU PRÂNZUL.
PĂRINŢII I-AU LUAT.......................SĂ-I AJUTĂM LA CULES.
MERGEM LA PĂRINŢII SĂI ..................ASCULTAT LA LECŢII.
SĂ-I CERI .................................COPILULUI MEDICAMENTE.

ORDONAŢI CUVINTELE ŞI FORMAŢI PROPOZIŢII :

1.
LA SPECTACOLUL, DAN, MÂINE, DE, I-A, OANEI, CUMPĂRAT,
BILET.
2.
IAU, SĂI, OCHELARII, EU, SOARE, DE, SĂ-I, REPARAT, DUC, LA.
3.
FLORI, ELEVII, ÎNVĂŢĂTOAREI, ŞI, ADUS, I-AU, SA, MULŢUMIT,
MUNCA, PENTRU, I-AU.

ALCĂTUIŢI UN TEXT CU TITLUL „ LA ŞCOALĂ”, ÎN CARE SĂ UTILIZAŢI
CUVINTELE : SAU, S-AU, I-AU, IAU, IA, I-A, S-A, SA, ÎNTR-O, LA, L-A.
EVALUARE :
FOARTE BINE

BINE

SUFICIENT

DACĂ A UTILIZAT :
6 SITUAŢII

4 SITUAŢII

2 SITUAŢII

3 ENUNŢURI

2 ENUNŢURI

1 ENUNŢ

CU AUTOCORECTĂRI

CU 2 GREŞELI

8

CU 5 GREŞELI

ORTOGRAFIA
9 ORTOGRAME

6 ORTOGRAME

TEXTE

2 – 4 ORTOGRAME

PENTRU DICTARE

1.
„ A FOST ODATĂ O ÎMPĂRĂTEASĂ ŞI, ÎNTR-O IARNĂ, PE CÂND ZĂPADA
CĂDEA DIN ÎNALTUL NEMĂRGINIT AL CERULUI, ÎN FULGI MARI ŞI PUFOŞI,
CRĂIASA STA ÎNTR-UN JILŢ ŞI COSEA LÂNGĂ O FEREASTRĂ, CU PERVAZUL
NEGRU, DE ABANOS.”
( FRAŢII GRIMM – ALBĂ - CA – ZĂPADA )
2.

„ - CINE S-A CULCAT ÎN PĂTUŢUL MEU ? SE MINUNĂ EL.
CEILALŢI ALERGARĂ ÎNTR-O GOANĂ LA PĂTUCEANURILE LOR ŞI ÎNCEPURĂ
SĂ STRIGE, CARE MAI DE CARE:
ŞI-N PĂTUŢUL MEU A STAT CINEVA !”
3.
„ CÂND S-AU VĂZUT, S-AU SALUTAT CU MARE BUCURIE, DE PARCĂ NU
ERAU TOT EI BĂIEŢII CARE S-AU BĂTUT, DE S-AU FĂCUT DE TOT RÂSUL
LUMII. ”
4.
„ MOTI, PISOIAŞUL, E LOVIT. L-A LEGAT LA CĂPUŞOR. I-A LĂSAT AFARĂ
NUMAI BOTICUL, O URECHIUŞĂ ŞI UN OCHIŞOR. I-A FĂCUT PAT DINTR-O
LĂDIŢĂ DE ZAHĂR, ÎN CARE A PUS SALTELUŢA ŞI PERNIŢA PĂPUŞII. ”
( O.
CAZIMIR – ŞOARECELE PE ROTILE ).
5.
„ PUIUL S-A ROSTOGOLIT PE MUŞCHIUL MOALE, A ÎNCEPUT SĂ MUŞTE ÎN
JOACĂ, DIN FLORILE ROŞII ŞI FIRAVE. S-A FĂCUT BĂIAT MARE. ”
6.
„ ELENA STĂTEA LA GEAM. UN FULG DE NEA S-A OPRIT ÎN PALMA SA .
FETIŢA L-A PRIVIT ŞI L-A ÎNTREBAT CINE L-A TRIMIS. FULGUL DE NEA I-A
RĂSPUNS CĂ A FOST TRIMIS DE REGINA SA. EL I-A ARĂTAT FETIŢEI ARIPILE
SALE. EA S-A MINUNAT. FULGUL S-A ÎNĂLŢAT ÎN VĂZDUH. EI S-AU DESPĂRŢIT
FERMECAŢI. A FOST ADEVĂRAT SAU AM VISAT !? ”
7.
-

„ – A, SĂ NU UIT, VREAU SĂ TE ROG CEVA.
CE ANUME ?
MAI ÎNTÂI PROMITE-MI CĂ N-AI SĂ MĂ REFUZI.
SPUNE-MI DESPRE CE E VORBA !

9

ORTOGRAFIA
-

DAR ÎMI PROMIŢI ?
MĂ ROG.
PE CUVÂNT DE ONOARE ?
PE CUVÂNT DE ONOARE. ( GOGOL – SUFLETE MOARTE ).

10