PROGRAM TERAPEUTIC PENTRU CORECTAREA SUNETULUI “S”

OBIECTIVE 1 I. ETAPA PREGĂTITOARE - Cunoaşterea copilului - Înlăturarea negativismului faţă de vorbire - Crearea încrederii în posibilităţi - Familializarea cu mediul logopedic EVENIMENTELE ACTIVITĂŢII 2 MATERIAL DIDACTIC 3 - jucării ; - planşe (alfabetul ilustrat ) ; - ghicitori ; - poveşti . ACTIVITATEA PROFESORULUI 4 - Antrenează copilul în denumirea unor imagini conţinând sunetul “s” la recitări şi povestiri, urmărind pronunţia; - Creează o atmosferă plăcuta pentru copil cu scopul de a-i reda încrederea în logoped , şi în el, însuşi; - I se va explica copilului de ce este în cabinetul logopedic, activitatea care o va desfăşura şi materialele cu, care va interacţiona . ACTIVITATEA COPILULUI 5 - Povesteşte ; - Recită ; - Cercetează mediul in care se află (cabinetul logopedic ) . EVALUARE 6 - Stabilirea unei relaţii de prietenie între logoped şi logopat ; - Alterarea sunetului “s” – sigmatism ; - Gradul de mobilitate a copilului - Mobilitatea limbii ; - Stabilirea auzului fizic şi fonematic. Gimnastică generală

- testarea logopedică; - convorbirea şi dialogul cu, copilul; - diagnosticarea complexă (teste de inteligenţa, de personalitate, de lateralitate etc.); - jocul didactic – folosirea de planse si de jucarii . II. ETAPA TERAPIEI GENERALE - Dezvoltarea mobilităţii Exerciţii de gimnastică generale generală

- Oglinda - Jucării

- Demonstrează şi execută : mişcări care antrenează toate părţile corpului : Rotirea braţelor (moara de vânt), aplecarea capului (bing-bing, tic-tac), aplaudatul, imitarea spălatului mâinilor, mersul ritmat, rotiri ale umerilor etc. Gimnastică facială : deschiderea şi închiderea gurii, umflarea obrajilor, închiderea şi deschiderea alternativă a ochilor (“ trasul cu ochiul” ), ridicarea pomeţilor simultan şi alternativ, exersarea zâmbetului prin retragerea comisurilor bucale; Gimnastică labială: vibrarea buzelor, imitarea sforăitului calului, umflarea buzelor cu reţinerea aerului in gură, întinderea buzelor, rotunjirea buzelor, acoperirea unei buze cu cealalta alternativ, rictusul şi

Execută prin imitaţie

- Dezvoltarea mobilităţii aparatului articulator

Exerciţii de gimnastică a aparatului articulator a) generale

Execută prin imitaţie

Gimnastică fono – articulatorie

Gimnastică mandibulară: proeminarea în faţă şi în spate. Execută prin imitaţie Corectitudinea respiraţiei ( inspiraţie – expiraţie ) . inspiraţie pe o singură nară. Umflarea balonului. Gimnastica velopalatină: imitarea tusei. Gimnastică linguală: lipirea limbii de palat astfel ca. Marginile laterale ale limbii se alipesc de dinţii de sus. imitarea căscatului. să se audă un pocnet. dinţii sunt strânşi sau puţin întredeschişi şi descoperiţi. b) specifice sunetului “ s ” . Cerul moale al gurii este ridicat şi aerul expirat trece prin jgheab. cu limba aşezată în spatele incisivilor inferiori şi colţurile gurii puternic retrase. apoi: vvv). mişcări spre dreapta şi spre stânga a mandibulei. Suflarea într-o lumânare aprinsă. mişcare opusă: limba este ridicată sus. gura rotunjită şi se pronunţă sss(„vine trenul”). se produce un suflu: sss (se simte aer rece pe mână). mişcări de deglutiţie etc.ţuguierea buzelor. Exerciţii pentru inspiratie şi expiraţieinspiraţie pe nas şi expiraţie cu gura larg deschisă. buzele sunt întredeschise ca la un zâmbet uşor. inspiraţie pe gură şi expiraţie pe gură. inspiraţie pe gură şi expiraţie pe nas. prinderea buzei inferioare cu dinţii superiori („fâsâitul frunzelor”: fff. la dezlipire. .Oglinda Demonstrează şi execută exerciţii de gimnastică specifice sunetului „ s ” de corectat la articularea sunetului.Jucării .Dezvoltarea respiraţiei corecte Exerciţii de gimnastică respiratorie -Instrumente de suflat . Aburirea unei oglinzi (alternativ cu nasul şi Execută prin imitaţie Gimnastica aparatului fonoarticulator . înspre mijlocul vălului palatin. cu mandibula proeminentă facem exerciţii de ridicare şi coborâre . Vârful limbii este lăţit atingând dinţii de jos şi puţin gingiile. Partea anterioară a dosului limbii formează un mic jgheab prelungit. apoi printre dinţi şi se formează sunetul „s”.

zu-tu .groasă – groază. zo-so. zo-to. zu-su.za-sa.Planşe . „Spune cum face” – se imită sunetele produse de diferite animale : găina : cot – cot – cot – cot broasca : oac – oac – oac – oac raţa : mac – mac – mac – mac ceasul : tic – tac.vase – vaze . ză. te. Jocuri diferite pentru dezvoltarea auzului fonematic: S–Z .za-ta. zu. .gura).. to. zâ .sare – zare . imitaţie . S–T . ti. Suflarea într-un instrument muzical (ex.rasă – rază . . tic – tac trompeta : ta – ta – ta – ta albina : bzzz – bzzz – bzzz trenul : tu – tu – tu şarpele : s – s – s – s avionul : z – z – z – z chematul pisicii : piss – piss – piss – piss . Formarea de valuri într-un vas cu apă (prin suflare)etc.: nai.).Magneto Reproducerea de către copil a unor ritmuri pe care logopedul le bate cu creionul în masă.sac – tac. tic – tac . „Repetă dupa mine” – exerciţii de diferenţiere a cuvintelor paronime cu scopul de a antrena intens analizatorul auditiv : . tâ .ta. zi.Albume . zo. tu.za. tă. . Reproducerea ritmurilor pe care logopedul le bate într-o tobă. . ze.Dezvoltarea auzului fonematic Exerciţii pentru educarea auzului Formarea percepţiei fonetice corecte : exerciţiu . . trompetă etc.

. Ia seama.Albume .. . .Exerciţii hazlii în care sunetul „s ” este pronunţat de mai multe ori.plasă – plată. . pis.pus – puf.sa – re Face analiză sub aspect semantic Corectitudinea pronunţiei III .Planşe .sifon – tifon .soc – foc.şes – şef. dinţii sunt usor depărtaţi. se bombează şi formează de-a lungul ei un canal pe care se scurge aerul. ETAPA TERAPIEI SPECIFICE . Să nu te bată bunicuţ.Pregătirea impostării de articulare a sunetului „ s „ sunetului „ s ” .sac – fac .” Execută prin imitaţie Realizarea pronunţiei corecte Emiterea sunetului „s” prin demonstraţie şi imitaţie Demonstarea articulării sunetului.Exerciţii de pronunţare ritmică . Ghemul l-ai ros Ai pierdut funda pe jos.sa – pă .Oglinda . S–F . După Pronuntă cu voce tare după logoped Corectitudinea pronunţiei . limba se sprijină pe incisivii inferiori. pis. Corzile vocale nu vibrează.sub – tub.să – tul .Învăţarea poziţiei corecte . însoţită de explicarea clară: în faţa oglinzii logopedice i se explica copilului poziţia corectă a pronunţării sunetului: buzele trebuie bine întinse. solicitând în acelaşi timp atenţia auditivă: “Stanca sta-n castan ca Stan” “ Pis. pisicuţ. . Material ilustrat Exerciţii de transformarea cuvintelor prin înlocuire de sunete sau silabe : . pis.

âs . soi. ăsss. să. sirenă. sec. silabă. sete. sim. susan. ase. esss. salivă. ser. osss. seră. sssu. sosa.. etc. sio. sus. suse. es. sonerie. âsss . so . soia etc. sun.cuvinte polisilabice: satelit. Exerciţii în silabe inverse: . . sase. ăs. su. soc. sssă. soluţie. se. sen.cuvinte bisilabice : sabot. ssse.neprelungit: as. seu. sezon. is. sei. sssi. usas. sui. sor. sese. isa. tot în faţa oglinzii. S în poziţie mediană: Execută şi pronunţa cu voce tare Corectitudinea pronunţiei în diferite combinaţii fonetice Pronunţă cu voce tare Corectitudinea pronunţiei în diferite combinaţii fonetice . sab.Consolidarea sunetului „s” . osa. asa. sau.neprelungit : sa. ssso. saxon. sib. Exerciţii în combinaţie cu diftongi : sie. sol. usss. etc.prelungit: asss. salată etc. sesa. sec. âsas Exerciţii în poziţie intervocalică: asa. copilul trebuie să exerseze ce a fost învăţat . sau Introducerea sunetului „s” în cuvinte . si. .repetate: asas. salut.repetate : sasă. sssâ . sas. supărat. sue. sală. sol. os. ese. ise. . soa. osas. sea.Introducerea sunetului „s” în silabe Exerciţii în silabe directe : . sa. susa. siu. sin. sul. sisa. săgeată. Exerciţii în combinaţii consonantice : sup. isss. esas. sao. sos. ose. esa.prelungit : sssa. sâ . usă. sec. asă. ăsas. sit etc.această explicaţie şi demonstraţie. isas.Tabele de cuvinte Pronunţia sunetului „s” în cuvinte : S în poziţie iniţială : .cuvinte monosilabice : sac.

piesă. scris. etc.scoală – şcoală . dus. disc. zelos. călduros.nas – naş . imens. fasole etc.cuvinte bisilabice : ades.cuvinte polisilabice : albicios.sale – şale . s – su – sun – sune – sunet – sunete. urs. usuc. etc. vesel etc.cuvinte monosilabice : astm. suspans. casetofon. casier. rest. mers. etc. Grupe consonante : avans. sport etc. . ales. . Exerciţii de transformare a cuvintelor prin înlocuire de silabe : su .pă . prost. dresor.suta – şuta Execută şi pronuntă cu voce tare Corectitudinea pronunţiei în diferite combinaţii fonetice Diferenţierea sunetului „s” la nivel de silabă Diferenţierea sunetului „s” la nivelul cuvintelor . clasă. Exerciţii şi comparaţii : sa – sa as – as so – so os . misterios. căsuţa.os su – su us – us Se folosesc cuvinte paronime : .cuvinte bisilabice : rasă. .net Structuri verbale progresive prin adiţie: s – sa – sar – sare – sărat – sărate. risc. vals. unturos. test. inimos etc. desen. voios. succes. ananas.tă . trasă.cuvinte polisilabice : asasin. caisă..Cărţi .Albume Execută şi pronunţa cu voce tare Corectitudinea pronunţiei în diferite combinaţii fonetice . sos.Planşe . . S în poziţie finală : . chist. bucuros. gros. vas. casetă.ră . coase. univers. cuprins. gras. terasă. tenis. test. basm.mă . greţos. gelos.cuvinte monosilabice : os. haios.

la sora ei. Spune povestea c-ar fi o crăiasă Tăcuta şi misterioasă.Caiete . Propoziţii cu frecvenţă mare a sunetului „s”: .Sub masă este o plasă.Din sac am scos un sat.Cărti .Salamul s-a stricat.Automatizarea sunetului „s” Introducerea în propoziţii a sunetului „s” . Noapte bună!” “Luna Luna blândă şi sfioasă Răsare de după o casă E palidă şi frumoasă. Pe la cuiburi se adună Se ascund în rămurele. .la masă. Sora mea are Propoziţii cu partea initială constantă. texte.” Rostirea şi memorarea unor scurte ghicitori : Recită Povesteşte Gradul de automatizare . . . Sanda este .acasă.In sos am pus un os. Alcătuieşte propoziţii Gradul de automatizare Exersarea sunetului “s” corectat în scurte povestiri. .Manuale . . ghicitori - - Caiete Manuale Cărţi Casete Recită Povesteşte Gradul de automatizare - memorarea de scurte poezii care conţin sunetul „s”: „Somnoroase păsărele Somnoroase păsărele.Casete - dus – duş Alcătuieşte propoziţii Gradul de automatizare Propoziţii cu parte finală constantă: Sandu are Sorina are o sanie.

la început episoade.“ S-a suit ariciul în pai Să privească peste plai.” “ Respectă pe alţii dacă vrei să fii respectat. şi apoi în întregime.” Realizarea unui plan verbal obţinut cu ajutorul imaginilor în vederea povestirii şi repovestirii.” Folosirea unor dictări şi povestiri după imagini Povestiri şi repovestiri (spicul de grâu) Şi proverbe : “ Lauda de sine nu miroase a bine. Exemplu : “Scufiţa Roşie” “ Cenuşăreasa ” Povesteşte oral sau în scris Gradul de automatizare .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful