AJÁNDÉK FÜZET: KÉZMŰVES TECHNI

Kis ötletek, nagy sikerek
2009. MÁRCIUS

Pf

PORCELÁNRA PERCEK ALATT

9i'77l5S8'i551D0Di

TARTALOM

KÉZMŰVESSÉG
6 TO ÍZ 16 Térfonás másképp Porceianmatricaval mintázunk Kékfestő technika otthonra Hírek

OTTHONUNK
IS 20 Házikód üdvözlőkártya Varrjunk fotefhuzaTot! Lakberendezés angolosan Dekupázsolt ékszer tarló, festett képkeret Légtisztító növények a lakásban Új rovat! Kertészkedünk: tavaszi előkészületek Hírek

CSALÁDBAN
Fecskék festve, varrva, hímezvén gyurmázva Állatfolók a párnán Papír vidámpark az asztalon Egészségürzű, gyógyító magvak Szépség tetőtől talpig Hírek

KONYHÁBAN
4S BO Borbás Marcsi receptje: A menüben, pikáns halleves, spenótos galuska, barackos-mákos sütemény Aktuális: szárzeller Hírek búza csíra málé

52 54

ÍGY KÉSZÜL-,
S6 Leírások, praktikus fogások

ÉS A TÖBBI
68 72 73 74 Olvasói fórum Lelőhelyek Horoszkóp Rejtvény

JELMAGYARÁZAT:

í
Azon töprengek éppen, hogy közeli vagy távoli múlt a tavaly szeptember? Gondolom, egyíelöl kózel van, hiszen néhány hónap csupán, még a memóriát sem veszi túlzottan igénybe fefidézni az akkori eseményeket. Másfelől persze távoli, hiszen annyi minden tör­ tént azóta. Mi például akkor veselkedtünk neki a nagy karácsonyi fotózásnak, méghozzá úgy, hogy három napra vidékre költöztünk a kollégákkal, egy szép kis kastélyt szemelve ki helyszínül És hat, hol van már a karácsony?! Hol a decemberi lapszámai Ez itt a március, és az sem titok, hogy a színfalak mögött már javában készül a húsvéti lapunk is. Van azonban egy témánk ebben a számban, amely minduntalan visszaröpít szeptem­ berbe. Talán emlékszik Ön is. Hirtelen szakadt a nyakunkba az ösz, nem is voltunk felké­ szülve rá, Hüvós voft és esett, szinte vigasztalanul. En persze höbórögtem magamban, hogy hát kérem szépen, hol van a vénasszonyok nyara, meg minden ilyesmi, a selymes és simogató napsugarak ígérete, satöbbi. Emlékezem, éppen a fent említett fotózás elő­ készítése miatt egy nappal hamarabb keltem útra, minta stáb, mert ki kel lelt vágatni két karácsonyfának való fenyőt, hogy az aztán másnap reggeE talpba faragva várja kreatív kezű munkatársaimat Házigazdám, Virginia, aki a kastélyt is üzemelleti, nagyon régi barátom. Ritkán van alkalmunk hosszan beszélgetni, most azonban erre szántuk ezt az estét Gézával hármasban szakadó esőben kivágtuk a fát {illetve, hogy valósághű legyek, Géza vágta, rni ketten válogattuk), letettük Pistinél az asztalosmühelyben, és elindultunk Felsömocsoládról Balaton lel lé re, ahol Virgie-ék mostanság élnek. Szürkület volí már, vagy csak az esö miatt emlékszem így, nem is tudom. Csak azt, hogy néhány kamikáze madárkát kerülgettünk, „akiket" Virgle meg is gyanúsított, hogy talán becsíplek a szü­ retre váró szőlőültetvények egy-egy megerjedó termésétől. Hogy nem erről volt szó, az másnap, a közei tízíokos reggelben vált világossá. Fecskék tucatjai gubbasztottak az országúton, dermedten, éhesen. Nem volt erejük még arra sem, hogy mentsék az életüket, és elrepüljenek kicsit odébb, el, az autók elöl Annyira szomorú volt látni az elesettségüket meg a reménytelen helyzetüket Nem tudtunk olyan óvatosan és lassan haladni, hogy biztosak lehessünk abban, egyiknek sem esik bántódása .. Amikor az idei fecskevárós anyagunkat szerkesztettük, azokra gondoltam ott, a Balaton mellett.. Hogy vajon hányan tudtak útra kelni? Hányan jönnek vissza közülük? Kis madárlel kükben az örök bizalommal: itt az otthon, a biztonság.., Csalogassa vissza velünk a tavaszt hozó fecskéketi

Fecskék tucatjai gubbasztottak az úton, der­ medten, éhesen.

Bdm lidcB
főszerkesztő

.

fecíiei/arö íémánfe igazán sok hangs2&r&n szól.. A madárkák móri vumai megfelennek hímezve, vsrn/a. festve, mdir'cázvd. sót ügyes kezűek gyurmébó! egészen élethű jószágokat formázhatnak Szebeni Gél Vera kolléganőnk amől ismeri, hogy mindent, az utolsó Szálig/öltésig/betüig predzen vé­ gigvisz a munkafolyamdt során. Verd d fotózás előtti utolsó pilla­ natban 's taláit még egy tókéletesitésre váró részletet. Vagy csak az alreppenni készülő fecs­ kéket rögzítette a himzőfonálldl? Egybzios, Kurdi Zoltán fotó­ sunk szinre i/arázserövel rendel­ kezik ahhoz, hogy odacsalogas­ sa a madarakat a fotózandó témákhoz. Cinkék, ngók álltak már modellt az objektíve előtt De azt mondta, ezekkel a Jószágokkal azén könnyebb dolga i/afr.

A K U L I S S Z Á K MÖGÖTT..,

Czagány Esztei virágos anyagok­ ból varrt díszt a gyerekszobába, és lalán nem árulunk d hatíititkot azzal, hogy bevall/uk. nem adták magukat elsőre a szép és élethű madárformák...
PRAKTIKA • 20Ö9/03 S

divatos kiegészítők készülhessenek belőlük. izgalmasabbá ezt az egyszerű technikát. A L A P A N Y A G O K . hogy modern. M ikor már megtanultuk a térfonás. más néven scoubidou technika fűzési módjait. Tegyük vál­ tozatosabbá. Ám ha közben műanyag dísze­ ket.FERFONAS EXTRAKKi^ • A színes műanyag szálakból vég nélkül csomózhatjuk az os­ torszerű mintákat. csak ismételgetni kell az egyszerű mozdula­ tokat. kulcstartó vagy akár cipzárhúzó i$ lehel a fonatokból. öv. gyöngyöket húzunk a szálakra. KELLÉKEK: akriizsinúrokj különböző színekben í230 Ft/c^) • akrybello díszek (100350 Ft/db] • nagyobb kása gyöngyök (120Ft/cs) • hajcsatalapH kulcskari­ ka k. olló b J 009/03 * PRAKTIKA . kartonpapír. hajcsat.

mint egy bojt. PRAKTIKA . majd tépjük le a papírt. hogy könnyebben készíthessük el az elsö csomói Utána a szokásos módon dolgozzunk hatszálas négyzetes tonással íratzok a következő oldalon) A 80 cm-es szálakból színenként hat-hat darab kell egy övhez A díszekhez. Az utolsó egység után fűzzünk fel egy másfél centiméteres göm­ böt. legalább két sort. míg elérjük az öv szükséges hosszúságát. Az induló szálvégeket is díszíthetjük színes gömbökkel.J0O9/03 7 .SCOUBIDOU CSOMÓZZUK MEG? Ennek a hatszálas fonásnak a kezdete úgy néz ki. a kimaradókat vezessük hátul) Egy újabb csomó után addig isméreJjük az előzőeket. így készítsük el a kezdő csomói (raj­ zok a következő oldalon). és így csomózunk tovább. Kössük össze ezeket egy csomóba. és húzzunk rájuk egy karlonpapirt. és máris belefoghatunk a négyzetes fonásba. Mikor felvesszük az övet. erre készítsünk öt lyukat (a kocka ötös száma szerinti elrendezésben). egy csc^ mó következik. ha az épp elfogyó szál mellé odafogjuk a követ­ kezőt. e z d é s h e i először a hat külön szálat csomózzuk össze. Fonás közben úgy toldhatunk. mikor megfontunk egy hat centi hosszú szakaszt. utána vágjunk egy darat> ka kartonpapírt. az alsókba a másik színt. Csatnak az elsö fonott szakasz után a szálakat összefogva kössünk egymástól néhány centire három csomót. ma|d húzzunk fel a szálakra egy akrybellól (ha nem tér be mindegyik a lyukba. ezt a gömböt bújtathatjuk át a kezdő csomók között. és ide fűzzük a szálakat: a felső kettőbe az egyik. és csomózzuk össze a szálakat. középre a két vezérszálat (az övhöz átlátszót használtunk). mert hat külön szállal kezdjük a munkát. majd készítsük el az övet.

5. és bújtassuk át az „ N " jobb szára alatt {3. ábra). . A nagy kása gyön gyöket úgy tudjuk az akniszalra húzni. A kezdösor után négyzetes fonás­ sal dolgozzunk. a B-t az í-es felett és a 2-es alatt.^ l. ábra 9.pedig a rajz szerint hajtsuk . A két.a vezérszálat . Ismételjük a lépéseket anélküf. fejezzük be négyzetes­ sel. majd a C és D szálvégeket is hasonló mó­ don hajtjuk (5. ábra). ábra). Húzzük meg a hat szálat egyszerre HATSZALAS CSAVART FONÁS HATSZALAS NÉGYZETES FQNAS 2 8. folytassuk csavarttal. Húzzuk meg a hai szálat egyszerre. hogy változtatnánk a íonási irányon. zárjuk le egy-egy nagy csomóval a fona" tot. Kössünk a gyöngy alá egy csomót. ábra) Az A szálvéget bujtas­ suk át az H. A B szálvéget hajtsuk át a vezérszál 2-es szálvége felett. és húzzunk gyöngyöket a szál végek re . ábra 21 3. ha azokat elózöleg éles krsolJóval két centi hoszszan.ábra 2.M" betű alakúra (1. a fehéret . a 2-es végét pedig fel (fordított „ N " betű lesz). ferdén hegyesre vág­ juk. majd az A szálvéget a 2-es szál hurkán (S. ábra) Az l-es és 2-es szálakat hajt­ suk át keresztbe [5 ábra) Bújtassuk át a B szálvéget a l-es szál ál­ tal képzett hurkon (7 ábra). A fonás [epései hasonlóak. ábra) Ezután a D szál következik. végül a C (9. ábra) Avilágos szállal ís ugyanígy tegyünk (4. A kezdő csomót oldjuk ki.N" felső hurkába [2.HATSZALAS FONÁS KEZDŐ SORA 1 VEGYES GYÖNGYÖS lnduljunl< az övnél bemutatott hatszáías. csomós kezdéssel (ne húzzük meg erősen a hurkot). ábra Fonjuk meg a kezdő sort (1-4. de ellentétes irá­ nyúak: az A-t áthajtjuk a 2-es szálvég felett és az l-es által képzett hurkon. ábra ^ * í í A sötét és a világos szálakat fektessük el Vízszintesen. mint a kezdő soré. és a fonat végein szabadon lógó szálakból két-két aEsót fűzzünk át a hajcsatalap lyukain. már ismert fonás együtt egy harmadikat mutat. ábra A vezérszál l-es végét hajtsuk le. és vágjuk le a felesleget. ábra).

és kössük meg a kezdő csomót. Tépjük le a papírt. melyek biztos. áb­ ra). a B szálvéget pe­ dig a sötét szálak felett (12. ábra 16. ábra A kezdő sorhoz képest a szálakat hajtsuk ellenkező irányban egymás­ ra (D-t a C-re. ábra 14. Ezután folytathatjuk a munkát a négyzetes vagy a csavart fonás lépéseiveL NÉGYSZÁLAS NÉGYZETES FONÁS NÉGYSZÁLAS CSAVART FONÁS 15. ábra) A kezdő sor után következő sort ugyanabba az irányba fonjuk. A kari­ kára hurkolt kezdésben itt is egy . végül a D szálvéget hajtsuk át a C szál felett. amíg a kívánt hosszúsá­ got el nem érjük • P R W Í U K A . majd egy kilyukasztott kar­ ton papírdara bot húzzunk fel a hurokig (mint az övnél). ábra). C-t a B-re. 13. Ne változtassunk a fonási irányon. majd a fonat végére nagy műanyag formákat is teszünk. ábra] A négy szálvéget egyszerre meghúzva alakul ki a kezdő sor. ábra). B-t az A-ra. Ezután változtassuk az irányt soronként (15. áb­ ra) A C szál véget hajtsuk át a világos szálvégek felett (13. 'darab kartonpapír segít. ábra). A karikára az egyik félbe hajtón szálat hurkoljuk fel. va­ gyis a kezdő sor lépéseit ismételjük (15. és készítsük el a fonatot. végül A-t bújtassuk át a D hurok alatt). Az A szálvéget hajtsuk át a 6 fe­ lett (11. és bújtassuk be az A szálvég által képzett hurok­ ba (14. ábra A sötét és a világos szálat fektes­ sük kereszt irányba (10. A papíron hajtsuk szét a szálat fektessük rá keresztbe a má­ sikat. hogy felkel­ tik mások érdeklődését.SCOUBIDOU KARIKÁRA Mikor a r^égy szállal készített négyzetes és csabait minták eísö csomóját karikára kötjük. ábra 11. ábra 12. olyan kulcstartókat és cipzárdíszeket kapunk.2009/OS 9 .

tál. sorozatban gyárthatjuk. akár a gyerekekkel együtt. MINTÁKBAN lOK MEGALAPOZVA 9> 10 Í0D9/03 • PRAHTIHA A porcelánmatrica és a mintalyu­ kasztó tökéieres páros. . Ám ha a háztartásunkban évek alatt innen-onnan összegyűlt néhány fehér bögre. Mindehhez a sütőben ráégethető porcelánfólia mellé csak egy mintalyukasztó kell. Végül sütőben ráégetjuk a porcelánra.• Ezt a porcelán teásés reggelizőszettet bolt­ ban nem kaphatjuk meg. a kü­ lönböző darabokat egyegy azonos mintasorral könnyen készletté aiakíthatjuk. ezt felsimítjuk a tojástartóra. ha alapnak korongot vágunk ki. Nem kell baj­ lódni a motívumok egyenkénti ki­ vágásával. kancsó. és erre teszünk egy másik színből kivágott mintát. a kis fi­ gurákat Színesíthetjük a látványt.

az azonos motívumokhoz pedig többféle színt is használhatunk. de egy centi porcelán matrica sem vész kárba. • GYÜNK A mintákat rendezletjük sorba vagy elszórtan. Mindössze arra kell figyelnünk. hogy elő­ ször vágjunk a kiválasztott formának megfelelő négyzeteket. A tech­ nika gyerekjáték. és kész a pontos matrica. hanem a keretüket is.PORCELÁN MATRICA TAKARÉKOSAN A minta lyukasztók között vannak egyszerűbb és bonyolultabb formák. de mindegyikkel csak egy nyomás. . vagyis a negatív formátl Ezzel a módszerrel nemcsak mintavariáciöt kapunk. mégis profi ha­ tást érhetünk el vele. Ne csak a ki­ szúrt figurákat használjuk.

majd beleenged­ tek az elözöteg megmintázott vásznakat. hogy mindezek nélkül is bárki könnyen megértse a lényegét. A műhelyek tegfontosabb eszközei a hatalmas kádak vol­ tak.KEK-FEl • Vásárokon járva bizonyára sokan megcsodálták már a kékfestösök portékáit. . hogy hányszor merítették meg a fében a textíliát. Az indigóból nyert kék szín ugyanis az oxigén hatására alakult ki. A kefme végső szme attól függött. hiszen a fehér mintás. bo­ nyolult mesterséget. Magyarországon Németalföldről érkezett mesterek hoz­ ták létre az elsó kékfestő műhelyeket a XVKL században. meddig tartották benne és mennyi ideig levegőztették. de Kemendi Ágnes kitalált egy módszert ar­ ra. harsányan kéklő anyagok szinte vonz­ zák a tekintetet. Arra sajnos nem vállalkozhatunk. Ezeket megtöltötték kék festékkel. hogy tel­ jességében is bemutassuk a jól felszerelt műhelyekben űzött.

de az ere­ deti. búlorrestaurátor műhelyekben vásárolhatjuk meg). ^A-^A ek. így nyom nélkül eltávolítható az anyagból. így gyerekek is bát­ ran kipróbálhatják. A keverék alapja a minden háztartásban megtalálható keményítő és liszt.lER KALANDOK INDIGONOVENY Az indjgócserje (Indigofera tinctoria) a gyarmatosítások korában került Kelet-Indiából Európába. Az indigó fözetável a kék bármely árnyalatára megfesthették a vásznat. virágok. olló " ecset = mozsár . kanál gumikesztyű. A hatalmas hajó kon érkező Indigószáílítmányok hamar kiszorították a kelme­ festő műhelyekbői a korábban használt és világosabb színt adó festöcsül lenget (Isatis tinctoria). hogy vízben oldódik és száradás után is visszaoldható. bonyolult összetételű takarómasszákkal ellentétben ez a pép csak természetes anyagokat tartalmaz. Vz dl víz T o v á b b á : fehér pamutvászon kek ruhafes­ ték * karton a sablonkészitéshez ' ceruza. borostyánszínű nedv. A kelmék díszítését leggyakrabban növé­ nyek. mely nem más. kb. a kertészeti szaküzletek­ ben beszerezhető timsó.kisebb fazék és konzervdoboz. A s z i g e t e l ő p é p K e z : 1 tk porrá tört mézga (gumiarábikumj. étkezési büzakeményító és timsó. . sniccer. nem mérge­ ző és könnyen kimosható az anyagból. később pedig a tapétákon és porcelánokon megszokott ornamentikát s megjelenitették a kékfestőkön. hogy a festék aláfolyjon. melyet egy afrikai akáciafajtából nyernek (művészellátó boltokban. amely tökéletesen befedi a mintákat és nem engedi. szövött textíliák mintái és bibliai jelenetek ihlették. búzaliszt. valamint a mézga. A valódi kékfestésnek is ez a fényege. Legismertebb fajtája a gumiarábikum. Ma már inkább vegyi alapú festékekkel helyette­ sítik. mint az egyes fák torzsén kicsorgó. fakanál ° tepsi a festőlének és egy tál víz az öblítéshez ELŐKÉSZÜLETEK Kemendi Ágnes olyan szigetelő pépet kísérletezett ki. Lényege.

A méz­ gál törjük össze mozsárban. A pép akkor jó.A hozzávalókat keverjük össze szárazon a konzervdoboz­ ban. szárítsuk meg. hanem fából faragott minta fák (dúcok) segítségével. töröljük le róla a pépet. hogy biztosan rátapadjon a szövetszálakra. amelyekkel már aprólék sabb motívumokat is készíthettek. és vágjuk ki sniccerrel a minta részleteit. Csak a karton vastagságáig tegyük a masszát. amin megfuthat a fedöpép. ne hagy­ juk elcsúszni. Ké^óbb kicsi rézszegekkel kombi náltak a faragásokat. és folytassuk a mintázást. és helyezzük el a sablont. tervezzük meg a minta elrendezését. A MINTÁZÁSRÓL A valódi kékfestők fehér mintái nem sablonozássaJ készültek. mert az valamivel keményebb. Ecsettel kenjük a pépet a kivágott rész­ letekre. amely megóvta az anya a festéktől. ^A 20Ö9/03 • PRAKTIKA . Majmai. mint a használt textília. és óvatosan nyomkodjuk az anyagra. Jobb az új anyag. majd öntsOk hozzá a vizet és keverjük csomómentesre Ezt a keveréket állandó kevergetés közben hevítsük fel vízfür­ dő felett. Szabjunk b egy darabot a fehér vászonból. Készítsük elö a szigetelöpépet. ha túl híg. éppen ezért ne is avassuk be! Készítsük el a sabiont: rajtoljuk a mellékletben található min­ tát a kartonra. pótoljuk a lisztet. ecsettel javítsuk). Tegyük arrébb a sablont. Ha túl súrü. MINTÁZÁS Vasaljuk át a vászondarabot. tegyük az asztalra. adjunk hozzá még egy kis vizet. mindig leszorítva alatta az anyagot. Jól szorítsuk le a kartond a rabot. FONTOS TUDNIVALÓK A kartonsabfont ne dobjuk ki. ha fog krém sűrűségű. nehogy el­ maszatolódjon a minta [ha mégis. Óvatosan emeljük fel a sablont. Ezekkel nyomták a vászonra a pépet. mert a massza imp­ regnálja a papírt. így máskor is használható.

) A megmintázott anyagot mintás feléve iefelé engedjük a lé fel­ színére. (Ha a sablonozott oldal kerül felfelé. és hagyjuk. fakanállal nyomkodjuk te a vásznat. (Akkora edényre van szükségünkH amek­ korában kényelmesen el­ fér a kiterített vászonda­ rab. • . tarsolyra elegendő anyagdarabon is érdemes kipróbálni FESTÉS Az előre elkészített és kih ütött festölevet {lásd a ruhafesték használati utasítását) öntsűk a tep­ sibe. és tegyük egy tál hideg vízbe. akár csak egy tűpárnára. vagy öblít­ sük ki a csap alatt Ekkor már óvatosan le is dörzsölhetjük az anyagról a szigetelő pépet Száradás után vasaljuk át az anyagot közép hőmérsékleten. hogy egyenletesen átjárja a festék. gőzölés nélkül.Izga mas do og kísérletezni a ké< alapon fehér min­ tákkal. Mikor már teljesen beszívódott az anyagba. könnyen el­ maszatolhatjuk a faka­ nállal a mintázatot) ú II EK M-i n Néhány perc után emeljük ki a vásznat a festékből.

Dózsa György úl 2.hu) Kidobásra ítélt csipkék. X I V . tel.. a csoportoknak szervezett foglalkozásokon még a mintázás fortélyait is kipróbálhatjuk. tel. a csuhé. akik a hímzést.uw.vmk. (Vác.muveszkellek.: 410-0836. veszprem. 15. miközben kedvenc hobbink alapanyagait is beszerezhetjük. kopot­ tas bársonyok és Öreg sely­ mek kelnek új életre s z e r e d ! A m b r u s N o é m i textHműv e s kezei alatt. Március 7-én délelőtt kreatív fog­ lalkozás lesz a nagyobbaknak.Bársonyos faliképek ÚJDONSÁGOK. tér 12.hu) • A MüvészeNátó Szakboltban március 6-án a linömetszést lehet kipróbálni.és szalmafonásl szeretnék elsajátítani vagy gyakorolni. (Bp. XV. Zichy MihéJy út 14. www.: 89/324-390) . ahol nemcsak a csa­ ládról. bármikor csatlakozhat a fazekas tanfo­ lyamhoz. h u honlapon. a Petőfi Csar­ nokban. www.. Zsókavár u. ahol március l-jén Pom Pom meséit láthatják. gyongyszalagokat. 13-án pedig különféle festészeti technikákat tanulmányozhatunk: az olaj-. (Veszprém. Erről minden­ ki meggyőződhet a Z^ámbéki Művelődési Házban. SZAKKOROK • Óvodásoknak és kisiskolásoknak ígér nagyszerű szórakozást az Aranyszamár Színház az Újpalotai Közösségi Házban. Csányi L. tel. www. www. p r a k t l k a . a mesterek mindennapjairól is sokat megtudhatunk. Aki az agyagozás iránt ér­ deklődik. tempera. hanem a magyarországi kákfestés történetéről. fviércius 15. tel. 27/315-411. HÍREK HOBBIVÁSÁR.ukh.: 88/429-639. (Papa.: 353-3730. olaj) ismerteti meg őket.hu) • A M a d á c h Imre Művelődési Központban Nagy B. Söt. (Bp. gyöngyszövéssel ké­ szíthetnek karkötőket. Egykori műhelyükben ma az ország leggazdagabb gyűjteményével büszkélkedő K é k f e s t ő M ú z e u m működik... (Bp. Már több rnint egy évtizede várja minden tavasszal a látogatókat a Hobbi és Kézműves Vásár Budapesten. hu) M é g több program gyerekeknek és felnőtteknek a w w w . Mindent a kékfestésrő A híres Kluge família hét generáción keresztül foglal­ kozott kékfestéssel Pápán. VItl.vac. ahol a rajzolás alapjaival (szénrajz. 266-1938. Idén március 7-én és 8-án ismerkedhe­ tünk az új és hagyományos kreatív technikák­ kal. tel.. Elyeki u 2.mimk.. l e h 23/342-318) TANFOLYAMOK. akvarell. 63 ...hü) fl A Városi Művelődési Központban március 5-én és 19-én a Kézműves Műhely varja azokat. krt. István képző­ művész tart foglalkozásokat gyerekeknek.pecsa.. a csipkeverést. www. ahol április végéig látható a kiátlítása. az akvarell­ vagy a pasztellkép készítésről tudhatunk meg többet. Üllóí üt 36. tel.. (Zsámbék.

A kártya karakte­ rét az apró kiegészítők. de ajándélddsérönek is remek ötlet. ezért testre szabhatjult.LAI<AS/í/AT( • A trükkösen meghaitogatott házikóformába rejtve elpostázhatjuk jókívánságainkat új címre költözött barátainlüialc. a színek és a minták adják. ha ház­ vagy lakásavatóra vagyunk hivatalosak. o\úsion / IS 2009/03 • PRAKTIKA . VARIALJUK : KREATÍVAN I Leírás az 57. azaz barátaink ízléséhez igazíthatjuk.

• PRAKTIKA • 20Ű9/03 19 . bár fefhasználhatunk csokoládépapírokat. Használjuk ki a karton vastagságát. amelyek a ház urának kedvenc lobbijára utalnak. ha az ablakokból fény szűrődik ki. csomag­ ban kapható papírfigurát. a strasszal és a masnival. hogy ezek picit kiemelkedjenek a síkbóL Ugyanilyen hatást érhetünk el a gyöngyökkel. és az asz­ talka szélét. Bátorításul adunk egy sablont.PAPÍRHAJTOGATÁS RA KÉSZÜLÜNK éhány pontos hajtás . Akkor lesz igazán hangulatos a házikó. Ehhez nem kell mást tennünk. kinek is készítjük az üdvözlőt. minden a dí­ szítésen múWk. de még csupasz kártyaalapböl szinte bármi lehet.az origamibóf is ismert lépés .kell ehhez a különleges. Az ajtók rejthetnek -)ö\cs6t. ami azonban sokkal több ennél A meghajtogatott. Aki a gyorsabb megoldások híve. A motívumokat színes tónuspapírból vagy vé­ kony kartonból a legegyszerűbb kivágni. beszerezhet rengeteg olyan tematikus kiegészítőt. ha kisbaba érkezett a házhoz. amelyeket leginkább az album készítésnél használnak. amelyektől a cicus majdnem leugrik az asztalról. A. térbeli papirházhoz. A figurák térbeliségét a rátétek hangsúlyozzák. csak nyílást vágnunk az előre kiszabott kartonra. képesla­ pokat és mintás csomagolókat is a rátétekhez. mintáját kúlőn elemként ragasszuk fel. attól függően. és áttetsző pausz pap írt ragasztani a kék keret mögé. vagy szerszámokat.témán és a mintákon szabadon változtathatunk. de etlöl nyugodtan elrugaszkodhatunk.

hiszen már néhány méter vászonból egyszerűen elké­ szíthető. vagy csak meguntuk már a szí­ nét? Bútorunk kis költség­ gel is sokkal szebb lehet.• Kopottas a líárpit. könnyen mosha­ tó huzatot varrhatunk rá. EGYSZERŰ HUZATKESZITES OTTHON RUHA TESZI A FOTELT 20 ?009/03 • PRAKTIIÍA . Búzás Zsóka bútorruha­ készítő segítségével mi is szinte bármilyen formájú fotelt átöltöztethetünk.

FELÚJItAs tthonunk látványát meghatározzák a la^ kasban használt textilek. sok pénzért lehet. a motívumokat. Ha takarni sze­ retnénk a lábat. próbáljuk meg levenni a huzatot. eltakarhatjuk kopottságát. a huzat aljára körben rakott. drapériák. Válloz. így a varrásszé­ lesség már eleve a fonák oldalra kerül. mintázatát is társíthat­ juk. bútorokra színével lefelé terítsük a huzat vászr^át. majd a méretre összefércelt huzatot hagyományos háztartási vaTrögéppel is el tudjuk készíteni. párnáknak és szegélyeknek többféle árnyalatát. például készíthetünk hozzá külön díszpárnát is. hogy a különböző textííiákat egy-egy közös szín fogja össze. buto rhu 7 at. információk: w w w . • Az új huzatnak legyen mozgása (így mikor bele­ ülünk. tJgyeljük rneg az anyag mintázatát.hu . • További ötletek. Érdemes figyelni. és mosógéppel egysze­ rű tisztítani is. tartósabb lesz az új ruha). A karfán és a hát­ támla-ülőlapon általában egyaránt függőleges szál­ irányt szoktunk tartam. Ha a fotel alakja mi­ att ez nem sikerül falul keskenyebb. és ide varrjunk majd cipzárat vagy tépőzárat. Az alaphuzaiot (az eltérő színű és min­ tájú anyagokon kívül) tovább is variál­ hatjuk. az ügyesebbek készíthetnek rá díszzsinóros huzatot is. vagy a sarkoknál egy-egy szem­ behajtásos „szoknyát" varrjunk. SZÍNEK. MINTÁK Ugyanazon a fotelen a huzatnak. ha később mosni. nem pedig tisztíttatni szeretnénk. • Mielőtt kiszabjuk a részekel. Szabásmintának a fotelt használjuk. tatni az ülőgarnitúrák kárpitján a legnehezeob . . • Ha a fotelon már összegombostüziük a részeket. egy új anyaggal könnyedén vált halunk stílust (akár az évszakok hangulatához igazodva).álhúzatni többnyire szakemberrel. mint felül). MIELŐTT ELKEZDJÜK A MUNKÁT • Szabás előtt mindenképpen avassuk be a szövetet. a varratok nem feszülnek meg. A szimmetrikus fotelekre. Hacsak nem használjuk ki a fel-le vehető huzatok előnyeit! Védhetjük vele a szöve­ tet. Ha a fotefnak van kivehető ülöpárnája. akkor a hátoldal egyik kevéssé látszó varratát nyissuk meg.

r nagymintás tapéták 1 . falikarok. söt bútorokon is .meleg szmvilág ' kényelem • részletgazdagság i. la^ber?ridf?ó . függönyön. hagyományos formájú bútordarab. sót az egy­ kori gyarmatosító nagyhatatom tör­ ténelmét is elmesélik. hangulatlámpák gyar köztudatban JELLEMZŐ STÍLUSJEGYEK . a színek és a min­ ták összhangját érdemes ellesni tő­ lük. angolos stílusú klasszikus enteriőrök a ma­ Csíkos és vi. Kiindulásnak elég egy-egy régi. RENDEZZÜK BE MAGUNK Többféle fényfor rás. Most meg­ mutatjuk. tartós anyagok . a többi már csak a részleteken múlik. Sáliak Andrea mijvc^?(í)i vezeiö. párnán. ' sok kiegésiílö tárgy í| • szinben harmonizáló ^nrágos. kockás textilek és stílusLj biJtorok Különböző korú A szigetországi otthonok legin­ kább a generációkon át rnegörzoit bOtorok és tárgyak tárházai. melyek a család.ANGOLOSAN • A régi tárgyak­ kal teli. hogy néhány ötlettel.: rágós textilek is a luxus és a fényűzés fogalmával összhangja elsősorban még ma kapcsolódnak össze. csíkos.tümÖT fabútorok • természetes. A sokszor nem összeillő darabokkal berendezeti lakás mégis barátságos és melegsé­ get áraszt. Virág minták tapétán. kis rafinériával és némi utánajá­ rással miként teremthetünk keve­ sebb pénzből is stílusos otthont. A titok nyitját.sülét fal részletek. de ezzel együtt célszerű is.

Ha a falunk fehér. de ha nincs ilyenünk. vásároljunk vagy készítsünk virágmintas bordűrt. mellyel magunk js próbálkozhatunk. A legjel­ lemzőbb a kisebb-nagyobb virágokkal. de <üiönbözö méretűeket ceverjünk egymássá Csíkos szőnyegek Erőteljes falszínek. Kifejezetten hatásos. rózsás tapétát. Alacsony és kis alapterületű szo­ bák esetén csak egy falszakaszt fessünk be ilyenre. TEXTILEK: barátságos. Ügyeljünk arra. főleg rózsákkal díszített. kö. amire lehetőségeink­ hez mérten tegyünk egy vagy több gyapjú szőnyeget. de nem felújítani Söt.) PADLÓ: a legmegfelelőbb a hagyományos faparketta. ha az ülőbú­ torok kárpitja. pamut. A függönyt rojtos. illetve a párnák huzata sem egyforma. vagy válasszunk inkább vilá­ gos. gyapjú) használata már önmagában is barátságossá teszi a szobát Nagyon jellemzőek a pati­ nás. melegséget árasztó hangulatot a textilek bőséges alkalmazásával érhetünk el. bőr. tágas helyiség­ ben próbálkozzunk. hogy összhangban le­ gyenek a szoba egyéb textiljeivel.LAKBERENDEZÉS ii7i'trl]iTr'niiiiiiiiiii megosztása fa szegő léccel vagy tapéta- F A I A K : a stílus jellemző színeivel. borítsuk be padlószőnyeggel. (A különböző technikákról a lapunkhoz fűzött. a sö­ tétzölddel és a bordóval inkább csak nagyobb belmagasságú. kissé megkopott perzsát. a régi bútorokai csak helyre­ hozni kell. kopott felületek MITŐL LESZ A N G O L O S ? A Z A N Y A G O K : a hagyományos anyagok (fa. Amennyiben kőburko­ latú a helyiségünk. Ezeket bátran kombinálhatjuk velük színben harmonizáló kockás és csíkos darabokkal is. ajándék kisfuzetben részletesen olvashatnak. . az újabb tárgyakat Inkább antikoljuk. sárgaréz. esetleg az antikolt laminált padló. Óvatosan a mintákkal! Lehetőleg egyfajtát. f^e dobjuk ki a régi. mintás darabokat. és nem tervezünk festést. kedvező áron vásárolhatunk hasontó. nyomott mintás pamutszovet. különben ellenkező natást érünk el vele. bojtos zsinórral kössük el. kicsit kopott felületek. mint amit szeret­ nénk.

virágállvány stb ^ a berendezés finomságát és eleganciáját adják. tehetünk rá virágos ülöpárnákai is. egy-egy ilyen darabért érdemes végig­ járni a brzományi áruhá­ zakat. az arany és a fáradt rózsaszín. sima szőnye­ get) teszünk a kanapé vagy az ágy fölé. festhetjük fehér­ re vagy sötétbarnára Ha szélesebb párkényt készítünk neki. borvörös. melylyekkel könnyen egyértelművé tehetjük stílusválasztásunkat KÖRÜLNÉZTÜNK.kisasztalok. hátlapjának belső oldalára pedig ragasszunk aprc^ virágos tapétát Szekrények és komódok belsejét is stílusossá tehetjük ilyen módon. patinás képkeretből készítsünk nagyméretű tük­ röt. mert az üvegvázák. Ezekhez remekül illeszkedik az elefántcsont-.B Ú T O R O K : egy örökölt ruhásszekrény vagy ko­ mód remekül párosithatú akár egy újonnan vásárolt kanapéval is. ami mellé nagy. {Az ügyesebb kezűek maguk is elkészíthetik. • A barátságos légkört erűsiti. JELLEMZŐ SZÍNVILÁG A mélyebb árnyalatok (palackzöld. rozsdabarna) a szobát karakteressé. a bézs. kis helyiségben nyomasztóvá válhat. és tegyük a kanapé vagy a konzolasztal fölé. porcelánok. majd megfelelő mintájú huzatot varratni rájuk. Ha van ilyenünk. EGYSZERŰ DD EK. Ezek lehetnek klasszikusabb formájúak. például egy kis üveges faliszekrényt fes­ sünk fehérre. öb­ lös fotelek illenek. mustár­ sárga. A kis­ bútorok . süppedős. de ugyanakkor meghitté teszik. ha falikárpit gyanánt szőnyeget vagy kilimet (gyap|úból szőtt. • Feltétlenül takarjuk el a radiátorokat. gyertya­ izzóval ellátott falikarunk • Nem kell megválnunk a sok régi csecsebecsétől. ehhez segít­ séget kapnak a 20 oldalon).. a krémszín. Legyen néhány selyemernyös asztali és állótámpánk. . • A hangulatot a többféle helyi világítás adja. sok párnával megrakott Ü I C H bútor. FORTÉLYOK • Régi. felújításukkal ma­ gunk is próbálkozhatunk. lyukacsos vagy nádbetétes. konzolok. kis szobrocskák elengedhe­ tetlen kellékei az angolos enteriőröknek '24 ZŰOg/ŰT* P«AKTIKA 9 ^ Találtunk egy tucat olyan kisebb-nagyobb kiegészítőt. Burkolatuk le­ het rácsos. Vigyázat! A sötét szín csök­ centi a teret.. Ez utóbbi­ nál a kényelem a legfon­ tosabb szempont A legjobb választás a hengeres karfájü. titokzatos­ sá.

ESERNYÖTARTÓ [Boszorkánykonyha) 2. PÁRNAHUZAT (Ka International) 7. PORCELÁN­ RÓZSA (Nagyházi Galéria) 4. SZA­ KÁCSKÖNYV (Boszorkánykonyha) 3.. SZALVÉTA (ButJers)IZ. TEÁSKÉSZLET [Gárdos Presentline) 10.\ 1.KÉPKERET (Goa) 9. NÖI ALA­ KOS DOBOZ (Soszorkánykonyha) 8. CIPÖZSÁK {Vintage Store) 11. L Á M P A (Baby Expressz) 5 DOBOZ (Boszorkánykonyha) 6.LAKBERENDEZÉS . BŐRFOTEL (Kare) • .

ÉKSZEREKNEK

KÉSZÍTSÜK EL MAGUNK ANGOt STÍLUSBAN

EGYSZERŰ
• A virágok mellett jól megfér más minta, még a csíkos is, csak színben harmonizáljanaki Az angol lalíberendezési stílusnak ez az egyik vezérelve, melyet kisebb tárgyainkon mi is Icönnyen Idpróbálhatunk.
itöl válhat angolosan ele­ gánssá a női ékszerek és csecsebecsék tárolására alkalmas, kis, fiókos papírdoboz? Például egy rózsás szalvétától, me­ lyet csak fel kell rá ragasztanunk. Ha mellé testessel képkeretet is mintázunk, fésúlködóaszialunkon élvezhetjük a szigetország ottho­ nainak meghitt hangulatát. Stílus­ teremtés - költségkímélő módon.

NŐIES

RENDEZETT MINTA
A képkeret csíkjait a fiókos doboz rózsájának színeiből kevertük ki, hogy keret és doboz között meglegyen az összekötő kapocs Krém­ színnel alapoztunk, majd miután megszáradt az akrilfesték, ceruzával megrajzoltuk a hosszanti, keskeny csíkokat, valamint körben a kicsit szélesebb külső és belső keretet is. Vonalhúzö ecsettel festve következett a rózsaszín, majd a zöld (keresztben is húzhatunk csikókat, így kockás mintát kapunk), végül száradás után a felület lakkozása. Ha ta­ lálunk megfelelő színű lakkfilcet, azzal még könnyebbé válik a munka.

Természetes alvás, nyugodt ébredés
Gyógy növény-tartalmú gyógyszer. Elalvás! zavarokra é s nyugtalan a l v á s r a . N e m okoz hozzászokást,* Nem t o m p í ^ a a figyelmet/

OBÉRES

Sfl?^ ReDormin
z elÖJrá^níilt m e g f e l e l ő e n szedett mennyiség esetén,

TELE ROZSAKICAL
A virágok az otthonosság érzetét keltik bennünk, ezért szeretik az angolok díszítő motívum ként is hasznáíni. IJI IJ 1^ fvlanapság bőven válogathatunk a gyönyörűen nyo­ Ezekkel m a mott rózsás drszpapírok és szalvéták közöttmintákban ^ LÍ ^ igazán fantáziadúsan tudunk színekben és tl ^ összehangolt enteriőrt teremteni. A fiókos dobozkara a gyors és látványos dekupázstechnikával ragasztottuk fel a rózsamintás szalvétát •
< d L U
_ IC

www.beres.hu w w w - b e r e s m a s a z i n .h u Orvosi rendelvény nélkül kiiph

A KOCKÁZATOKRÓL ES MELLÉKHATÁSOKRÓL OLVASSA EL A BETEGTÁJÉKOZTATÓT, VAGY KÉRDEZZE MEG KEZELŐORVOSÁT, GYÓGYSZERÉSZÉT!

¥1 B É R E S

20 éve az egészséges emberért

A LEGJOBB,
AMELY A KAROS ANYAGOKAT IS KISZŰRI

• Azt már régóta tudjuk, hogy a levéldísznövények nemcsak szebbé teszik környezetünket, de hozzá­ járulnak ahhoz is, hogy lakásunk levegője oxigéndúsabb, egészségesebb legyen. A legújabb NASAkutatások szerint azonban némelyikük ennél még sokkai többre is képes.

SÁRKÁNYFAFÉLÉK
-1 — 'iiim^iiiL iLILLINi;

1 ij iJiiULUN NIJULLLULUUbhlLLlUhlLL

RÁKVIRÁGFÉLÉK

1^
J

r
BOROSTYÁN

H

KISLEVELU FIKUSZ
iTllllUmmiTlíllillim^'

VITORLAVIRÁG

hogy egy átlagos lakás:)an tíz-tizenöt légtisztító cserepes növény már semlegesíti az ártalmas vegyületeket. . hogy a mérgező vegyületeket is lebontják Különösen új lakásokban vagy felújítás után van ennek je^en• tősége. egyes festékek. ha kevés fényhez jutnak. Azzal a tény­ nyel azonban kevesen vannak tisztában. hogy a szoba­ növények oxigént termelnek. bizonyos bú­ torlapok gyakran káros anya­ gokat. bár a tarka levelű változatok elveszíthetik fehér csíkjaikat. • Nyári hónapokban tápolcJatozással erősítsük a Töveket • Tartsuk pormentesen a leve­ leiket.Mérsékelt öntözéssel beérik. és leveleiken megkötik a szálló por egy részét is. oldószermaradványokat bocsátanak ki. mert csak úgy eléggé hatékonyak. mert a padlószőnyeg. Köztudomású. ezért nagyon fontos. • kutatások igazolták. . de melegben nagyobb a víz­ igényük. • Átlagos fényviszonyok me!' tett jól fejlödnek.NÖVÉNYÁPOLÁS E V' letünk legnagyobb ré­ szét hálószobánkban tölt­ jük. foltjaikat. hogy ott minél kellemesebb körülményeket teremtsünk. mert megperzselődnek a leveleik. • Tüzö napra ne kerüljenek.

A z önkormányzatnál érdeklődhetünk. ültetéshez hasznos a vastagabb bór tenyérrésszel szabott kerti kesztyű. amelyektől kertünk vagy erkélyünk növénj'zete teljes pompájában virulhat. fék ültetésének. ám mindig adódnak új kihívások. KERTBEN. IGY GONDOZZUK NÖVÉNYEIT I * f Csalogató tavaszi napfényben köszöntsük kínt \ nagytakaHtással az ébredező % növényeket! Kezdjük alapos gereblyézéssel. hogy a csaí'. azután pedig alakítsunk ki tányért a tó körül. padék megtalálja a gyökereket. ne folyjon . Lejtök faetelepílésekor az ültetőgödör bői kiemelt földet a rézsű alja felé halmozzuk. ( el a lejtön. A beültetett növény fóldlabdája körül tömörítsük a tatajt. Környezetbarát megoldás. mert meg­ védi kezünket a sérijIésektóL A börlevél virágai az elsők között kezdenek nyílni. ha hul­ ladékudvarokban kapható zsákokban gyűjtjük az elszállításra váró avart. A lombégetés elkerülhető. aztán még hetekig virí­ tanak rózsaszín árnyala­ tokban.KORAI ÉBÍ • Az évszakok körforgásában ismétlödnelc ugyan a növényápolással és -gondozással kapcsolatos felada­ tok. TERASZON. terveznek-e lakóhelyünkön ilyen akdót. ha az összegyűjtött lombot komposztáljuk. ERKELYEN ÍGY ÜLTESSÜNK LEJTŐRE Most van ideje a bokrok. Ú) rovatunkban hónapról hónapra sorra vesszük azokat a teendőket és praktikákat. Egy-egy lö pár áv aldtt dúsan benövi a rendelkezésére allö területet^ amely a fé­ nyes zöld levelekkel elvirágzás után is jff^ jól mutat . A facsemetéket úgynevezett nyolcas kötéssel rögzítsük a karóhoz Metszéshez.

milyen jól mutatnak ágyasok­ ban és a fű között isi Néhány év alatt elsza­ porodnak. • Vessünk . amelyben rendsze­ resen kisgyerekek játszanak. így nem kell majd más támaszték a virágfüzéreknek- Kertünkben mostanában bontják bimbói­ kat ezek az élénk színű. Többnyire vágott virágként lat­ hatjuk. Próbáljuk ki.fodros levelű petrezselymet. aztán folyamatosan szedhetjük a friss levesbe-.. vagy fák-bokrok alján utak mellé. csak arra figyeljünk. ^ " A finom illatú szagosbükköny magjait is most vessük el. nyár elejéig ontják virágai­ kat. Kerítés mellett v a n a legjobb he­ lye. ha kevés a csapadék. Nemcsak az íze jó.akár cserépbe vagy virágládába .KERTÉSZKEDÜNK ET MÁRCIUSBAN ESZTŐ A kevésbé ismert tavaszi virágok kö­ zé tartoznak a szeflörózsák. ugyanis kihullaj­ tott magjaikról is szapo­ rodnak.kissé visszavágva . nem való. de magát a gyöke­ ret .. . m e r i arra könnyen fel­ futnak hajtásai. nagyvirágú fajták. pedig erkélyládában és kerti nö­ vényként is érdemes számításba vennünk. Szellöiózsáink évről év­ re dúsabb szőnyeget képeznek a kertben.ültessük eL Csak öntözni kell. Jó. hogy virág­ zásuk után hat hétig ne nyírjunk füvet. erös petrezselyemgyökeret vásároltunk. a f u ­ tók ágait ritkítsuk meg. rnég mutatós is! " Ha egészséges. MIKOR ÜLTESSÜK? A rücskös felületű bagymagumókat június-jűliusban ültessük 4-5 cm mélyre erkélyládákba. saláta báva lót. Újakat is ültethetürik. fő­ zéshez használjuk fel a levelek nagy részét.külö­ nösen a^ egy-két éve te­ lepitett fiatalabbakat kezdjük öntözni. ha tudjuk: a S2elförózsa gumói és más növényi ré­ szei is mérgezőeki Ezért olyan kertbe. ahol még rügyfakadás előtt is éri nap­ fény a nyíló virágokat. így a hagymagumók elegendő tápanyagot gyűjthetnek a következő évi virágzásra. Ha most ültetünk belőlük. évelőágyásokba. Helyükre melegigényes egynyáriakat tervezhetünk. • Rózsáinkról fejtsük le a téli takarást. A bokorró­ zsákat vágjuk vissza. Az árvácska vidám színei­ nek nem Jehet eNenállní. Minden napra petrezselyem ITT AZ IDEJE. • A i örökzöldeket .

nem túl meleg helyre (3). Ezután helyezzük világos. amíg leveled sárgul­ ni kezdenek.és gombaölő szerek.ÜlteS' sük át a n ö v é n y e k e t vagy legalább frissítsük a földjüket. Amíg kevés a levele. és megjelennek az üj (évelek. ha már az összes levele elhalt. ne folyjon a földlabdára). nehogy kiszáradjon a a a gumó. Ha megjelentek a pajzs-. vágjuk vrssza hajtásaikat. hogy előbújnak pici levelek. előfordulhat. • 33 Z00ÍV03 . mrre a szabad levegőre kerülnek. • Öntözzük az elvirágzott cikláment ^ e s 7 e n addig. A cserép méretétől függően egy-két rudacska megszünteti a tüneteket. Készüljünk a szezonra! NE FELEJTSÜK. garázsokban tengődnek. Attól kezdve. vagy levéltetvek. Hervadás után ültessük ki a töveket a kertbe. vágjuk vissza. Ahogy melegszik az idő. Szobanövényeink hasznos Hngyógyszerei" a kicsi adagokban csomagolt rovar. nagyobb lesz a vízigényük is. mossuk tisztá­ ra a leveleket langyos. tápanyagdús (2). hogy bimbók is megjelenjenek.A teleltetett muskátlik hal­ vány.A LAKÁSBAN TARTOTT NÖVÉNYEK Habár terasznövényeink ilyenkor még lépcsőházakban. a töveket akár a tavalyi cserépbe is ültethet­ jük. • Szobanövényeink táli. öntözzük gyakrabban már nem kell sok idő ahhoz. píncékberi. hogy erőre kapjanak. megnyúlt hajtásait vág­ juk vissza (T).Akkor is kap­ jon kevés vizet. sápatag hajtá­ sait ne sajnáljuk. vizet is kevesebbet kapjon! • Dézsás kedvenceinket tisztítsuk meg. csak a talaj legyen új. / G Y Ó G Y Í T Ó FÜRDETÉS A téli szobafogságot gyakran megsínylik a növények. már most kezdjünk el velük foglalkozni. szappanos vízzel {vigyázzunk. s akkor jövőre újra gyö­ nyörködhetünk benne. Az apróbb levelúek fürdetéséhez hasz­ náljunk puha sórtéjú ketét. Néhány cserép álénk színű primulától máris jobb kedvre derülünk.PRAKTIKA . ezután ott fognak majd virítani évről évre. hogy kártevő­ ik is felbukkannak.

az ezekhez illő szalvétákat és más. között. A két társren­ dezvény .a G A R D E N E X P O és a NEMZETKÖZI ORCHIDEA ÉS S R O M É L I A KIÁLLÍTÁS . Csikszentmihályi Márton fény­ képein a természet alkotta kin­ csek. Geobook Hungary Kiadó) . mert a mintaelemek külön csomagban is kaphatók. Mindhárom rendezvényt Budapesten.további élmé­ nyeket ígér a kertbarátoknak és a kijlönlegesen szép trópusi növények rajongóinak. „civileknek" szánt környe­ zetvédelmi kiállítás és vásár. értékmentő. A horgolt virágokat tetszésünk szerint varrhatjuk párnára. mintha magunk is részesülnénk a gyűjtés múEtmegörzó. A ha­ tást azonban tovább fokozhatjuk. térítőre vagy függönyre (Ikea) HÁROM KIÁLLÍTÁ A negyedik G R E E N E X P O a legna­ gyobb. számos érdekes és hasznos információt kí­ nál mindazoknak.1 9 Jtfi^. (Madera Lakberendezés) akik a tárgyakban? Lapunk állandó munkatársa.5990 Ft. (Gyűjtószenvedély . a Sportarénában tekinthetik meg március 13-T5. akik keresik es tudatosan követik a környezetkimélö megokfásokat. szépséges emberi alko­ tások.hu) mnniiimni'" Rózsák :>ékéje Az angolos hangu­ lat kedvelői egy he­ lyen vásárolhatják meg kedvenc rózsás mintájú asztalterí­ tőiket. egykori és mai gazdá­ ikról. HÍREK ^VAHOGY NEKÜNK TETSZIK Ez a virágos szőnyeg önrnagában is feldobja a nappalit. fwww. félve őrzött tárgyak mesélnek ügyeskezü meste­ rekről. kisebb kiegé­ szítőket is.greenexpo. ^^^^^pf ^•ÚJDONSÁGOK. A különösen szép kiállí­ tású könyvet lapozgatva úgy érezhetjük. örömleli élményéből.

old a TŰVEL TLJRELMESEN A kézimunkában jártasabbak kipróbálhatják. Az előbbi módszerrel készültek a ma­ dártestek. árnyalatokat. vékony pálcával egymásba húzhassák a különböző szí­ neket. hogy amíg folyékony a festék. A szárnyak és a farkak végét lapos-. illetve száröltéssef varrtuk ki. mint a kis festőművészek. ABLAiCMATRICAK A gyerekek (de még a lelnöltek is] örömmel készíte­ nek üveg matrica-képeket. A szép. hogy látványuk még borús időben is eszünkbe juttassa: hamarosan itt a tavaszi I Leírásáéi. 34 Z00g/Ű3 • PRAKTIICíV .közülük a családban mindenki találhat kedvére valót.MEGJÖTTEK A FECSKÉK! • Úgy tartják. azaz tüfestessel a fejet és a hasat. mert a tubusok festékcsíkja­ ival csak a megadott sablon vonalait kell követniük. mindegyiket másféle technikával . színátmenetes fecskéket azután felsimíthatjuk az ab­ lakra. ha március 25-én fecskét látunk. Mi is készíthetünk a tavaszhozó madarakból néhány csinos példányt. majd erre hímeztük rá hosszabbrövidebb lapos öltésekkei. biztos beköszönt a jó idő. hogyan lehet ötvözni a rátéttechnikát a túfestéssel. A kontúrok száradása után már könnyedén kitölthetik a formákat színekkel Ennéí az egyszerű technikánál arra is van lehetőségük.oldalon Leírás a €2.

^ A rátétmintához jó mi­ nőségű. régi iepedör^k^ az is jó lehet a képhez vagy a párna elölapjáho^ . I ' ^ S ü m szövésű lenvászonra érdemes doJgozní. mely mosáskor biztosan nem ereszti a színét. színtartó. de ha van egy ffátabfea egyenletesen szőtt. vékony pamutvásznat válasszunk.

képlékeny. Szivaccsal. és óvatosan vegyük te a sabbnt. például egy kisebb bádog vödörre. és ezt a negatív mintát egy-két helyen ragaszszuk fel. mert ez a fecskék életelemére és életterére. .D O M BOR. szinte teste lelt a madaraknak. hanem alkalomadtán az aján­ déknak szánt virágok kaspöjára is elkészíthetjük vendéglátóinknak.P A A i a i K A Fecskéink a hagyományos stencilezéssel ísjól mutatnak. Kartonpapírra rajzoljuk fef a motívumot. úgyrvevezett struk túr pasztával töltöttük ki. melyet a most nagyon divatos sziluett for­ mában mutatunk meg. bárényfelhös égboltra utal. Nem véletlen a vllágoskék-febér szín párosítás. 36 2009/03 . sniccerrel vágjuk ki a részeket. A sablont a virágtartón súm. A mintákat nemcsak a magunk örö­ mére. amitől vastagsága. nyomkodva fessük ki akrillai. a tavaszi.UA N Cserepes növények kaspöját is díszít­ hetjük fecskemotíuummal.

A hasuk afá ragasztott csipesszel vékony rúdra vagy pálca segítségével cserépbe is leheljük őket.GYURMÁBÓL Mémr kis csalafintasággal élethű madarak nézelődhet­ nek az ablakunkban. H Leírás a 63. szárnyuk és villás farkuk pedig igazi tollból készült. A fecskék teste levegőre száradó gyurmából. Jellegzetes kabátkájukat kékesfeketére fes­ tettük. oldalon ^ m ^ .

így dfordítás<:or nem foszlik ki a varrásszélesség. oldalon 3a 7009/03 .PRAKTIKA . I Leírása€3. a kicsik kíván­ csi érdeklődéssel fogják figyelni a megfibbenő madárcsapat játékos mozgását. de nagyobb lányok szobájában is otthon érez­ hetik magukat ezek a fecskék. Ha a gyerekágy fölé akasztjuk. ha ilyen mintájú anyagokból varrunk néhány repülő fecskét A könnyű. apró vi­ rágok vidám kavalkádját.MiNTAS VÁSZNAKBÓL A szobában is élvezhetjük a színes. A madara <at apró öltésekké varrjuk körbe. műszálas vatelinnel kitömött madarakat kössük fel vékony szaténszalagokkaf egy karikára (kimustrált lámpaernyő alsó fémabroncsát is felhasználhatjuk).

és varr­ janak belőle párnákat. Ezek után. avagy tollas barátjukról? Nyomtassákid megfelelő méretű papírra. ás keressünk egy megfelelő képet a kutyáról. a macskáról vagy a papagájról. pámaformáS a család kedvencének alakja adja. élénks^ínű ferdepánt emeli a igazán a házi­ állat alakját. mert csak igy tudjuk kinyomtatni a speciális^ teiítilre felvasalható nyomta tó papírra. Erre persze digitális formában lesz szük­ ségünk. barátaik ott is mindig hűségesen várják önöket. a fotót nagyítsuk fel és „vágjuk léi­ be" a szerkesz­ tőprogrammal.KEDVENCEK A PÁRNÁN H Van egy jó portréjuk négylábú. hogy elférjen két A4-es papíron. vasalják fel egy darab textilre. . semmi sem fog látszódni a csalásból. ^ \ 1 ^ A szegeshez hasz náít. ha kénye­ lembe helyezik magukat a kanapén. Ha pontosan va­ saljuk a helyé­ re a két felet. Ha kényelmes méretű párnát szeretnénk. lapozzuk hát fel a fotóalbumot.

de akár még a színeit is. Ezek segítségévei módosíthatjuk például az állatportré tónusát.vagy olajfestmény lenne . hogy ne legyen túl kicsi a párna. például olyan hatásúvá tehetjük. mint­ ha két darabból állítottuk volna össze.. vagy megerösíthet|ük a karakteresebbé tevő kontúrokat. A digitális fényképezőgépekhez és sok asztali nyomtatóhoz adnak olyan képszerkesztő programot.i . mintha akvarell. Az inter­ neten keresgélve is ráakadhatunk szabadon letölthető változatokra. amellyel komolyabb hozzáértés nélkül IS tudunk változtatni az általunk készített fotókon. hagyjunk na­ gyobb anyagszélességet az állat kórul. fvlivel ebben az esetben fele­ akkora lesz a motívum.Kedvencünk teljes alakos képét egyetlen A4-es fotó­ papírra IS kinyomtathatjuk. Némely grafikai programmal még különleges effekteket is varázsolhatunk a képre.

szinte már minden együtt is van egy kisebb vidámparichoz! A gyerekek is lelkesen segíthetnek majd a munkálatokban. azonnal imbolyogni kezd. mondjuk tíz dobásból többszór megmozdítani.VIDA: AZ ASZ TI -TT|iMrtl|Lr. majd visszazárni. szét­ szedhető gömb Ezért tudtunk a belsejébe (alulra) nehezékeket ragasztani. Mikor nagy pocakját egy szivacslabdával valaki eltalálja. B Kartonpapír. mellé néhány gyufaskatulya . átlátszó. és in­ dulhat a házi verseny: ki tudja. . oldalon TALALI EL. Leirás a €4. HA TUDSZ! 4Z Z00g/D3 • PRA . nagyobb műanyag. hogy kis állatfiguráik mielőbb felülhessenek az óriáskerékre. így fel­ borulni sosem fog Tegyük ki Jancsit az asztalra. Keljfeljancsink a festék alatt valójában egy hobbiboltokban kapható. de ismén a fizika törvényeit. kerek sajtosdoboz.

Ezt később könnyen eltávolíthatjuk. olyan sebesen kezdenek el vág­ tatni. a mi­ énk csak papírdobozbúi készült. Másik megoldás. ha már ele­ ve egy-egy darab deszkára ragasztjuk fel a játékokat. rögzítsük a darabok alját az asztallap­ hoz kétoldalú ragasztósza­ laggal. Akinek nincs tériszonya. a tartópáEcákra akaszszunk skatulya kosárkákat a tengelyt pedig .JÁTÉKOK PÖRGŐ LOVACSKÁK Nincs vidámpark körhinta nélkül] Igaz. Két papírkerék közé. hogy szinte beleszédül. a pacik ügetésbe fognak. máris kipróbálhatja az óriáskereket. ffl ii íí Cl tí uj m HASZNOS INFORMÁCIÓ Hogy játék közben véletlenül se boruljon fel a papir óriás­ kerék és a körhinta. • tegyük egy állványra. de igy is re­ mekül működik Mikor a hinta tetején fordí­ tunk egyet az aranyozott gombon. . Ha mindenki kényelmesen elhelyezkedet forgassuk meg a tengely gombját s a gye­ rekszoba aprócska lakói maris hihetetlen magasságból csodálkoznak rá a világra. aki csak látja. de ha alaposabban meg­ pörgetjük.

a kenyér tésztája. hiszen elég. hogy azok családunk egészségét is szolgálják. . hogy esszenciális zsirokkal. a bennük levő „jó" koleszterin (HDL) véd a „rossz" koleszterintől (LDL). finom töIük a zsömle. ásványi anya­ gokkal és rostanyagokkal látjuk el magunkat. A diófélék­ nek. Ráadásul az olajos magvak és diófélék élvezetes ^ ízük mellett nemcsak egészségesek. 0^ SZÍVBARÁT MAGVAK • A különféle szív. magas zsír­ tartalmát egyszeresen és többszőre^ sen telítetlen zsírsavak alkotják. Táplálkozásunk e fontos összetevői más szempontból is hasznosak. ha anya ismeri a magvakba zárt titkos értékeket Szemezgessünk közüJuk úgy. mogyorót és olajos magvakat ropogtatunk. gyógyítására is alkalmasak. a fenyő.MAGVAS TÁPLi^lKOI^ M Szeretünk különféle magvakat nassolni. ezek fokozzák a szervezet zsíranyagcseréjét Az olajos magvak. mint például a mogyoró. nem bántják az erek falát. azaz kolesztennszint. ' A telítetlen zsírsavak hormonokat termelnek. Söt. ezért ezek nem emelik a koleszterinszin­ tet. növényi eredetű vegyületek. a pisztáciénak. vitaminokkal. nem is gon­ dolnánk. A íitoszterolok a koleszte­ rinhez hasonló. ugyanis kisebb bajok megelőzésére. Olyan betegségeket orvosolha­ tunk velük. a szezámmagnak. de még a rántott hús bundájába is belekerülhetnek.és érrendszeri be­ tegségek elkerüléséhez szükséges a megfelelő vérzsír-. melyekkel nem kell azonnal doktorhoz szaladnunk. melyek kémiai szerkeze­ tük miatt nagyobb mennyiségben koleszterincsökkentöek. de némelyik még gyógyító hatással is rendelkezik ikor diót.és a napraforgómag­ nak magas a íitoszterol-tartalma.

az idegrendszer erősíté­ séhez pedig a Bg-. ha serpenyőben előzőleg megpirítjuk. A mogyoró­ ban.élelmi rostjaik megaka­ dályozzák a székrekedés kialakulását ESZESITO CSONTHÉIASOK Ha akadozik az emlékezetünk. tehát miután megettük. A lenmag nedvesség hatására megduzzad. ' A magvak íze finomabb.és a szezám magban rs gazdag forrá­ sukra lelünk. . össze keverhet] ük túróval. Sa­ láták. • A készen kapható müzlik közül válasszuk azokat. • A drót mogyorót dun/ára vágva/ törve tegyük a különféle ételekbe. memóriafrissítésnek jól jöhet egy kis Bi-vitamin. koncentráltabb lesz. ráadásul sokat ülünk a munkahe­ lyünkön. azaz a belek továbbító mecha­ nizmusét hasonlóan gyógyír a renyhe bélmozgásra a szezámmag és a dió is . pikáns szószok alkotóelemei lehetnek. a számítógép előtt vagy az iskolapadban. MENNYIT. bélproblémákat. mert a B-vitaminok családja segíti az agy megfelelő működését. a mandulában. melyekben magvak is vannak. A rostokban szegény táplálkozás a mozgáshiány­ nyal párosítva lassitja az emésztést. beindítja a periszíaftikus mozgást. HOGYAN EHETÜNK? A magvakból. . érdemes is nagyobb koncentrációt igénylő feladatok. szendvics krém ékkel. székrekedést okoz. valamint a napraforgó.Az ínyencek sütés közben megszórhatják velük a húsokat és gazdagíthatják a csőben sült zöldségeket is. Ezt a mennyiséget összeállíthatjuk többféle ropogtat­ nivalóból is. pél­ dául vizsgák előtt ezeket rágcsálni. diófélékből napi 4-5 dkg-ot [félmaréknyit) ajánla­ tos enni.EGÉSZSÉG EMÉSZTHETŐ APRÓSÁGOK Manapság jellemzően kevés nyers zöldséget és gyü­ mölcsöt eszünk. és az élelmiszerboltok vagy pék­ ségek polcairól inkább a magokkal kevert-szórt péksüteménye­ ket vegyük le.

Ott tejszínhabbal fogyaszt­ ják és mannának hívják. Ha kételkedve fogadják a recept alapján. milyen hatékonyan erösiiették tél végére legyengüli immunrendszerüket. Mézédes. Még a húsvét elöttr böjtben is gyakran készítették. krémes. ^^m^^^m^mm^^m^^i^m^i^^ ^mffl^^HMfflS^^ ^^fflfflSSBlffifljflHBffl ^^^^^^^^^^^^^^^B ^BWgSCTTl^^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^BBSSSBSfflSBír^^^^^ ^^^^^^^^^^^^^^^^^ffiffi^ffl TBjfflSljBrlfflW ^^^^^^ffiB^wNffi^^^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ . hogy Győr mellett is isme­ rik a csíramáié receptjét. a csíramáié cukor nétkül is élvezetes édesség. hogy csak azért is próbálják Id! BÚZA( égen a paraszti konyhákban a cukrot alig ismerték. Miközben a kizárólag búzából és vízből álló nyalánkságot eszegették. nem is gondoltak arra. M • Szentesen és környékén találtam ezt a különleges édességet. hogy még a piacon is kapható. biztatom önöket. ha mégis. ésfch gyaszloUák.0 BORBAS MARCS OLYAN ÉDES. mégsem egészségtelen. Finnországban pedig külön­ leges csemegének számít. Azóta megtudtam. ahol annyira ked­ velik. elérhetetlen drága­ ságnak számított Az asszonyok találékonyságuknak és a vé­ letlennek köszönhetően rájöttek.

négy-öt nap alatt összeáll a „búzatésztánk". és majd­ nem színültig öntjük a masszával. Tálalásnál kínáljunk hozzá savanykás befőttet. ami tönkreteszi az alapanya­ gunkat. hogy sűrű. arra már nincs szüksé­ günk) (4). ha időnként egy tálca segítségével megfordítjuk az egészet A MÁLÉ KÉSZÍTÉSE A búzatésztát szűrőben. 1 kg liszt ECEPTJEI HETEDHÉT HATÁRBÓL AC51RAZTATAS A búzát lapos tepsibe vagy üveg­ tálba szúrjuk.:SÍRAMÁLÉ l A MANNA Hozzávalók 6 személyre: 40 dkg búza. Egy szűrőbe ritka szövésű konyharuhát terítünk. Hat­ nyolc kerek kerámiaformát alaposan kivajazunk.és hajtáscsírák sűrűn egybefonódnak (1). a tetejük aranybarnára pirul. A félretett tejszerű folyadékot még elosztjuk a tetejükön. folyó víz alatt át­ mossuk. és mindenkinek jut a ropogós széléből. ebből 50 dkg búzaszőnyeg lesz -1 I víz ' kb. Gyakran permetezzük vízzel] A szemek gyönyörűen kihajtanak. piskótatésztahoz hasonló masszát kapjunk {5). A szép fehér gyö­ kér. hogy jól ellepje. sütőlapra teszünk. de a kis formákban sütve (6) könnyebb a szervírozás. és egy pohárnyit félrete­ szünk belőle. mert a csiraszálak könnyen rátekeredhelnek a késekret Ezután a vízzel alaposan elkeverjük a pépet. Langyosan tálaljuk. és ráuntunk annyi vizet. vagy erös turmixgéppel. ha a megduzzadt búzát tálcára vagy tepsibe tesszük két. Régen tepsiben sütötték és kockákra vágva kínálták. Ezt elkerüfhetjük. a pudingszerű részből és a középen összefolyó szirupból is. egyenle­ tesen nedvesen tartott konyharuha közé. Vigyázzanak. A vásznat összetekerjük és alaposan kifacsarjuk (a csíraőrleményt kidobhatjuk. vagy a finneket utánozva akár lejszínhabotl • . több részletben pépesítjük (2). később lesz még szerepel A többit csomómentesre keverjük annyi liszttel. mert nagyon könnyen erjedés­ nek indul az alja. A tejszerű. Másnap tisz­ ta vízzel alaposan átmossuk a sze­ meket Biztos sikerre számíthatunk. és a pépet három rész­ letben beleóntjük {3). darabokra tépjük és húsdarálón leda­ ráljuk. a vizet hozzá­ adva. Legyünk óvatosak. édeskés folyadékot felfogjuk. és 150''C-os sütőben máslél órán át sütjük a málét Addigra a szélük ropogósra sü!.

és a forró levesben éppen csak megpároljuk. aztán a leveshez adjuk. kevés forró levest kanalazunk hoz­ zá. SZÍNES • Fűszeres halraguleves Hozzávalók 2/6 személyre 30/90 cLk^tgnhalfilé • só • 1/3 fej yörösha^ymjj 1/3 gerezd fokhagy•. majd levesszük a tűzről.10/30 dkg k_on_zervkukorica -1/3 dl fózötejszin ' 1/3 ek. kevés sót is adunk hozzá. kissé be­ sózzuk és félretesszük. Jiszt . Fazék­ ban. gyömbér éscsili • 1/3 kk. és a szervezetüket felfrissí­ tő tisztítódiétával várják a tí vaszt. Közben összedolgozzuk a galus­ ka tésztáját. különösen azok körében. Végül belecsor­ gatjuk a citromlevet. A lisztben elkeverjük a kiolvasztott. meghintjük a fűszerekkel. Sóval. olaj 'fél/másfél üveg paradicsomszósz • 5/15 dkg parmezán sajt Egy nagyobb fazékban vizet forra­ lunk. A feldarabolt paprikát a fazékba szórjuk.dkgJiszt' 10/30dkg mirelit paraj*. citromlé i_1/3 szelet piros paprika • snidling A halfllét kockákra vágjuk (az eset­ leges szálkákat kiszedjük).ha maradna belőle uzsonnára is finom. gyomorkíniélŐ fogásoldcal nagy sikerre számíthatunk. ne főzzük szét! Egy tálkában simára keverjük a lisztet tejszínnel.só. borssal ízesítjük. Pár perc alatt meg­ puhul. és felöntjük fél/másfél liter vízzeL Ezután belemorzsoljuk a leveskockát IS Ha már forr. aldk tudatosan étkeznek. olajon megpároljuk a hagy­ mákat. A hagymát és a fokhagymát lereszeljük. VIDÁM. . ÜDE.2/6 ek. ojrrypor .. vagy tartják a húsvét előtti negyvennapos böjtöt.illl AJANLATUNK MÁRCIUSBA^ • Ezeldcel az ízletes. tojás .1/3 leveskocka . lecsepegtetett paraj és a tojást. A desszert igazi házi süte­ mény: a barackos-mákos le­ pény . és meghintjük aprított snidlinggel. késhegynyi őrölt fehér bors • 2/5 ek. • Sajtos nokedli Popeye-módra Hozzávalók 2/6 személyre 3ü/90.1/3. egyszer felfőzzük. belekerülhet a kuko­ rica és a hal is. .2/6 ek olaj • késhegynyi öroít kömény.

lecse­ pegtetjük A megkelt tésztát sütöfap méretűre nyújtjuk. aztán a többi hozzáva­ lóval kelt tésztát gyúrunk a kézi robotgép dagasztóspi rá íjával. összekeverjük 20 dkg cukon^al. tálkában a galuskák mellé kínáfjuk. A masszából késsel kes­ keny. hogy kö­ zepesen kemény gatuskatésztát kapjunk.. Diós krémmel is készülhet a süti. amíg a tészta sima. ekkor nem lesz ennyire kontrasz­ tos. A tojásfehérjéből kemény habot verünk. A barackot szűrőbe tesszük. egy csipet sóval és a mákkal összeforgatjuk.. hosszú nokedliket szaggatunk a forró vízbe. A tetejére: 2 doboz sárgabarackkonzerv vagy apró őszibarackbefőtt • 25 dkg mák • 20 dkg. és elválik a tál falától. de ügy is finom. ahová a krémek kerülnek. cukor "J. Konyharuhával letakarjuk. ha már langyos­ ra hűlt. majd megszórjuk parmezánforgácsókkal. és meleg helyen duplá­ jára kelesztjük. aktuális idénygyümölcsökkel} rakjuk kí a tész­ ta felületét.5 dl tej . Előmelegített 200-220 T-os sütőben 20-25 perc alatt megsütjük. • . Ezek mérete szabja meg a többi kocka nagyságát is. A mákot ledaráljuk. Először a lecsepegtetett barac­ kokkal ( v a g y mas. A tetején elosztjuk 3 háromféle „tölteléket". sütöpapírral bélelt tepsibe fektetjük. fényes felü­ letű lesz..cukor .' 1 tasak vanJlia ízű pudingpor' 3 dl tej : 3 ek. hozzákeverjük a vajat is. krémes lepény Hozzávalók A tésztához: 50 dkg l i s ^ / 1 tasak szárított élesztő : 3 ek. leszúrjuk és az olajra szedjük.MENU Annyi vizet adunk hozzá. cukor • 5 dkg vaj . Amikor megfőttek. ízlés sze­ rint megszórhatjuk porcukorral.ta­ sak vaníliás cukor' csipetnyi sö _ •8 dkg vaj-2. Egy-egy baíack mellett kétszer akkora helyet hagyunk szaba­ don. A lisztet összekeverjük a szárított éleszlövef. aztán a leg­ magasabb fokozaton dolgozunk. Először alacsonyabb. Bazsalikomlevéllel tehetjük még tel­ jesebbé az izhatást • Barackos-mákos. A paradicsomszószt felmelegítjük. nehogy kiszáradjon.1 tpr jásfehérje • csipetnyi só. A pudingot a tejjef és 3 evőkanál cukorral megfőzzük.

és azzal is simá­ ra keverjük Frissen őrölt borssal^ szerecsendióval ízesítjük. hozzáadjuk a tejszín krémsajtot. Vizeielhajló hatá­ sa miatt vesebetegek csak óvatosan fogyasszák. könnyen felszívódó nátriumot. sokkal finomabb. így 3-4 napig tárolhatjuk a hűtőszekrényben. Vitamindús ivó levet is készíthe­ tünk belőle répávaL almával. mint a gumóé. E). bordázott levélnyél íze sokkal lágyabb. Tisztítja a bőrünkéi. ma­ jonézes öntettel) vékonyan fel­ szeletelt szárzelferrel készítjük. fluort tartalmaz. könnyedebb változatot kapunk. Vértisziíto. nyersen is nagyon finom Vásárláskor keressük a húsos. éfénkzóld fevél nyál köteg ekei. B?. uborkával együtt rágcsáljuk.MÁRCIUSBAN AKTUÁLIS. A zeJler zöldje nem csak a hűs­ levesben használhatói Paradi­ csomos ételeknek és olaszos tésztáknak is fantasztikus ízt ad. ifussd-H eszm/é^í Ha a klasszikus waldorf-salátát {reszelt zeller és alma dióval. 52 2C10&/D3 . Szabályozza a vérnyomást.5 iiter víz • 3 eröleveskocka • bors^szere. megmossuk. szárai­ ra szedjük. Kiváló forrása az élelmi rostoknak.csendió • 20 dkg tejszin: krémsajt vlO dkg dió A szárzeller végét levágjuk. hozzáadjuk az eröleveskockát. egészsé­ gesek. B=. majd kb. vasat. A zöldségeket fazékba tesszük. és felcsíkozott sárgarépával. Legegyszerűbben úgy „szokhatunk rá". Serkenti és segíti az emésztést. Magas a vitamintartalma (A. foszfort. magnéziumot. ótékony hatással van a szervezet sav-bázis egyensúlyára. jódot. B . Felaprítjuk a zellerlevelekel. ame­ lyeken a levelek is szépek. Zellerkrémleves HOZZÁVALÓK 6 S Z E M É L Y R E . BotmÍHerrel pépesítjük. káposztával kombinálva. fel­ öntjük vízzel. A SZÁR2 Aki még nem ismeri. ha fűsze­ res sajtkrémbe mártogatjuk. 1 csomag szárzeller . fitohormonjai erősítik és nyugtatják idegrendszerünket.PRAKTIKA . csemege. A megtisztítoli és alaposan szárazra törölt zeflerszárakat csa­ varjuk konyharuhába. csökkentj a vér koleszterinszint­ jét. Káliumban igen gazdag. és gazdag antioxidáns hatású kumarinvegyületekben is. A szár rövid párolás után kiváló köret Sült húsokhoz ás csőben sült egytálételekhez. ezenkívül kalciumot. és 15-20 perc alatt puhá­ ra főzzük. A diót serpenyőben illatosra pirítjuk.2-3 krumpli • 1. A krump­ lit meghámozzuk. vérhígító tulaj­ donságát méregtelenítő kúrákban is kamatoztatják. A lédús. Tála­ láskor a zeller zöldjével együtt a le­ vesre szórjuk. kóstolja meg a nálunk is egyre kedveltebb szárzellert. felkockázzuk. gátolja a hely tefen táplálkozás miatt kialakuló elsavasodást. 2 cm-es darabokra vágjuk.

A felengedett tésztát belisztezett deszkán fél cm vékonyra kinyújtjuk. a zeller levélkéit felaprítjuk. Megsózzuk. le csöpögtetjük. és a tejföllel meg a tojássárgájával összeke^ ^ verjük. A felvert tojással megkenjük a tészta szé­ leit. majd jól lecsopűgtetjük. A zellerszárakat megtisztítjuk. meg­ töltjük a krémmel. A pirospaprika húsát kicsi kockákra vágjuk. leveleit lecsipkedjük és felap^ rítjuk. A sonkát ledaráljuk.5 dl tejföl • 1 tojássárgája ' só. Sörkorcsolya füstölt sonkává HOZZÁVALÓK 6 SZEMÉLYRE: 1 csomag mélyhűtött leveles vajas tészta • 1 csomag szárzeller • 20 dkg főtt. megborsozzuk. őrölt bors • 1 2 ek mustár • 10 dkg reszelt sajt • liszt a tészta nyújtásához • a tetejére' tojás A szárzellert alaposan megmossuk. 5-6 cm széles csíkokra vágjuk A sonkás krémmel minden szeletet megkenünk. és ráfektetünk mindegyikre egy-egy zellerszá­ rat. ha 15-20 dkg szétmorzsoít márványsajttal keverjük ki a krémet. kettévágjuk. szezámmag A juhtúrót simára keverjük a tejföllel. • . Előmelegített forró sütőben (220 X légke­ veréses sütőben 200 ^C) 15-20 percig sütjük. és a mustárral ízesítjük. és meghintjük a sze­ zámmaggal. TIPP: M é g érdekesebb lesz az íze. füstölt sonka ' 1. és a juhtúróhoz keverjük. és enyhén sós vízben félig puhá­ ra fűzzük. A zelJerszérakal 2-3 részre vágjuk. Hidegen is kitűnő vendégváró. egymástól 2-3 cm-re. Büféasztalokra vagy hideg előételnek ajánljuk. Hideg vízzel azonnal leöblítjük.LLLER uhtúrós zellerha ók HOZZÁVALÓK 4 SZEMÉLYRE: 4-6 zellerszár • 25 dkg juhtúró • 2 dl tejföl • 1 piros kaliforniai paprika • 2 ek. aztán sütöpapírral bélelt tepsire fektetjük. Belekeverjük a reszelt sajtot és az összevagdalt zellerlevelet is. és nagyjából 15 cm hosszú.

mosogatógép­ be se legyük. PRAKTIKUS FOGÁSOK PORCELANMATRICA HJA minta lyukasztóval szúrjunk ki annyi figurát a porcelánfoliából. ÉgessiJk ki a tárgyakat sütőben a porcelánfólia használati utasítása szennt. így nem­ csak a kivágott formát.LEÍRÁSOK. szivaccsal ne dörzsöljük a mintát. Ekkor a motívumot még rövid ideig tologathatjuk. hagyjuk őket ázni né­ hány percig. hanem a „lyukas" négyzetet .. Száradás után mér csak dörzsöléssei távolít­ hatjuk el a fóliát. 1 szükséges. . Úgy is készíthetünk mintasort.YKESZUL.Í5 fel­ használhatjuk a díszítéshez. Az alapanyagé kho H ob by művész ^ Re mg Hobby El Simítsuk a mintát a megtisztí­ tott. 1 Alapanyagok: fehái és csontszínü porcelánedények • porcelánfólia különböző színekben (1100 Ft/ 4 szín) ' mintalyukasztók (1050 Ft) Egyéb kellék: tálka a víznek B A díszítőelemeket dobjuk egy talkányi vízbe. Ebben az esetben a mintát egy előre kiszabott négyzetből szúrjuk ki. hogy nem vész kárba semennyi porcelánfólia. így ha .. majd óvatosan csúsztas­ suk ki a fólia alól a hordozópapiri. és ha lehet. zsírmentes porcelánra [előző­ leg ecettel mossuk le a díszítendő felületet). de bánjunk velük kíméletesen.vagyis a minta negativját . amennyi efegendó a tányér vagy bögre díszítéséhez Takarékoskod­ junk a fóliávaf. azaz mindig igazít­ suk a lyukasztót minél közelebb az elözö kivágáshoz. finom mozdulatokkal a helyére csúsztathatjuk. így később mosogathatóvá válnak az edények.

7x6 cm kék • 8x6 cm jeges hatású pausz (90 Ft/A4) • 22x12 cm leiócserépmintás ' scrapbook-vagy dekupázspapír (150 Ft/A4) < kicsi. O Hajtsuk le a két csücskét úgy. 5.10. folé pedig a vi­ rágos papírt. 10. majd az asztal­ kát illesszük a helyére. B A világosbarna kartonra rajzoljuk fel az asztal elemeit. 11x17 cm piros. Kössünk pici masnit a szalagból. amelyeket egy da­ rabka celluxszal ragasszunk is le. így a csomók belülre kerülnek. nehogy kibomoljanak. A találkozási vonalra ragasszuk a keskeny. majd kevés ragasztóval a cicát az asztalra D Fekete fonallal. El Alakítsuk ki a tetőformát széthúz­ va és lesimítva a behajtott széleket. és ragasszuk a cicus nyakába. hogy hajtásvonalaik az oldalhajtá­ sokra simuljanak. Ragasszuk ezeket . D Hajtsuk félbe az egyik A 4 ^ krémszínű papírt hosszában.5x8 cm virágmintas. színes papírvirá­ gok (200 Ft/cs) • 9 db sárga kásagyöngy • 2 db zöld kásagyöngy • kicsi. 8x7 cm világos­ barna. Ezeket egy­ mást fedve ragasszuk a behajtott oldalak aljára. majd hajtsuk középre a két széléi. lapos hátú. pontosan a tető vo­ naláig {szélességüket ollóval igazít­ suk a függőleges hajtásvo na lakig).8 cm-es csíkot. csupán négy Öl­ téssel varrjuk ki a macska bajuSíát.5x0. B Vágjuk ki a sablon szerint az ajtóalapokat és az ablakos rátétet a piros kartonból. 5x7 cm sötétbarna. krémszínű csíkot.7 cm krémszínű. rózsaszín strasszko • kevés fekete fonal és szaténszalag ' 2 db rézszínű sasszeg Egyéb kellékek: vágólap • olló. • Ragasszuk a rózsaszín csíkot a házikó közepére. hobbivágó • csipesz • vonalzó • ragasz­ tó ' ceruza • cellux • hímzötű B Vágjuk ki a macskát is. ragasszuk fel a szemeit és az orrát. és ragasszuk össze a részleteket. 0 Vágjuk ki a lépcsőket a sötétbar­ na kartonból: ket 6x3.5x2. 4x7 cm szürke.5x1. jelöl­ jük a középvonalát keresztben.ÜDVÖZLŐKÁRTYA A l a p a n y a g o k : 2 db krémszínű tónuspapír {20 Ft/A4) vagy akvarellkarton {50 FI/A4) • tonuspapír: 10.5 cm zöld < vékony karton. a virágos és az egyik krémszínű kar­ tonon alulról atöltve.2 cm-es és két 4x3.5 cm rózsaszín.

a választott színben • a gumis változathoz gumiszalag . ragasszuk az ablak elé.2 cm-re az oldalától..5 cm-es ablakot. I Sablon a mellékletben Az alapanyagokhoz itt jutottunk hozzá: Kreatív Ékszer • Kreatív Hobby Pánton SS 2CN1^03 > PRAKTIKA A fotef huzata D A fotelek huzata általában két fő részből áll. 3. Készen kapható virágok helyett ma­ gunk is kivághatunk néhány fejet. a huzat aljához Az ülöpárnához: 50 cm vászon 140 cm széles. A sarkokat itt is vágjuk fe. OlVáglunk kél 10. és ragasszuk az ablakok alá.5 cm-re az aljától és 1. és zsinór . Rövidebb oldal: E (a folel legszélesebb része keresztben. majd az ablakokat is rög­ zítsük a helyükre. majd ragasszuk a helyére.0.7 cm széles. iHajtsuk ki a házikó oldalait. IVágjuk ki a kéményformát pi­ ros kartonból. A sasszegek szét­ hajtott száraira ragasszunk kicsi. Vágjunk egy 21nB cm-es csíkot a telómintás papírból.üftessük tele" papírvirágokkal.0.hossza a párna kerülete kétszer -^20 cm Egyéb kellékek: gombostű • olló • erös cérna .hossza a párna kerületének fele. Vágjuk ki a két virágládát.a férceléshez ' cérna I m Vágjuk ki az ablakkereteket kék kartonból.5x5 cm-es tég­ lalapot is a cserepes papírbók ame­ lyeket ragasszunk a tető rövid olda­ laira. Alapanyagok A fotelhoz: 2 m vászon .3 lépcsők fölé.ha a levételhez szükséges • gumisza­ lag . A virágok közepébe ragasszunk egy-egy sárga kásagyöngyöi. hogy eltakarjuk azokat. Hosszabb oldal: A-^B-^-C+D +10 cm varrásszél. Vágjuk ki kétszer a cakkos füvet zöld papír­ ból. majd ragasszuk a há­ zikó hátoldalára.7 cm széles. majd szúrjuk ki az ajtőgombok helyét egy vastagabb tű­ vel. dugjuk át rajtuk a sasszegeket.5x4. majd . A túllógó háromszögeket nyisszantsuk le FOTELHUZAT Uil Vágjunk mindkét oldalra egyegy 2. az aljához • a zsi­ nóroshoz cipzár . le­ velel különböző színű tónuspapírok­ ból. a háttámlát és az ülő­ lapot borító sávból és a karfák hu­ zatából (mindkettő téglalap alakú). krémszínű kartond a rabokai. ilt a karfák csúcsa közötti távolság) +10 cm varrásszéL ll'^ . A hátoldalukra ragaszszunk egy-egy méretre vágott pauszdarabot. és hajtsuk szét hatul a két szárát. Először a háttámla-üiölap részhez vegyünk méretet.140 cm széles • dpzár vagy tépőzár .

Ha szükséges. a hélsó sarkokba tegyünk egy-egy nagyobb szükitö varrást olyan hoszszan. A hirvely^zárazság a í^oplafos. ahogy a forma kívánja A tílcosiTük hotóso hiszen a hüvetyhám nedvességlorlotmól nem ítépeselc beíolyósoJni. és a hátlappal. meri a pá­ CifcotríJífiff'^. majd a gom­ bostűk mentén férceljük meg. majd kövessük gombostükkel összelűzve a támla tetejének ívét is. meri B Ha a háttámla és az ülőlap ível­ ten találkoznak. ponotiottó/. Nézzük meg. poftnert^opcso/oíf píobíémúk. hosznóla- aktus. néhány he­ lyen gombostűvel rögzítsük a kárpit­ hoz. utána varrjuk Össze és tisztázzuk eJ a var­ rásszélességeket. Mór hazúnkbon jí megvúsáfolhatö a palh íifd^ban recept nélkül egy Evrópa számos oíizdgdbon évek óta népszerű hüvetykúp. okik nék o lermészetcs hofóanyogo. A háttámla huzatát kétoldalt tűzzük össze. Ugyoríí/yen szerepef jáfszhot 0 meni'fuödú o/ofíí gyolíon rafriponcsere./nf/mzóna vízszintesen hol a legszélesebb. a hia- gyorsar>. ezek vonalába. és fűzzünk bele gumiszalagot. Cí^LÍrúu/uc Qa karfákat borító téglalapok­ hoz vegyünk méretet. hol a legmagasabb a karfa. Szab­ junk két ekkora téglalapot. ^eíéaseJ jdr. síreszszes éhimód. u csupán átmenetig okáf. vogy 0 lúlzó^ha vilt rnl\mhigién\Q rsJ szoti beavatkozásod. 6 luroniow képes helyreóllítani a hüvely nedvességíorío/md' ^melhü további énekes növényi összetevók segítik • regenefdcró folyomatáL A GÜialriJmiT' hüveíykúp kinek. A KOCKÁZATOKRÓL OLVASSA EL A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT. majd gombostúzzük össze a varrasszélességeket.' N e m íeíieí ípbuíéfnoí H í i r * n majd míndeíf é\6d\V no iieíivec/ hvveJysiórazsdg cA^qzíq jiö rtűgyúgyú&iD nctk megolddsr. égö. Csöfcfcenó hormon­ o termelés hüvel/izározsághoz mellett példóvl számoi változókor egyéb í. B Borítsuk be velük a karfákat. hormonmenleten áliapotot ajánthalö minden­ szeref- visszaáHilam.öfü/mény "ógyógyó- vszeiheK melyei n eiöidézhel: egye^ teíegségeJt. peJig fip eieteí n/ííron íelíar- könnyen roídi/iornö- B Szabjuk ki a téglalapot. illetve Ifnahht rnfomidciö: www. - szabac/u//on m e g a panaszokfó/. vogy gyógyízerek. VAGY KÉRDEZZE M E G KEZELŐORVOSÁT! . Akáf. melynek g B A karfák lejtése miatt a csúcsok­ nál tűzzünk be kisebb szükítöket. a csú­ csoknál kissé gömbölyítsük le a vo­ nalat. Normdí köríJÍményeilí ^özöíí oz üszfrogön hor­ mon szotdfyozzo ű hű^e/yhúm niegWeJö nedves5égél ésrugoímossógóJ. íeszúlő érzéssel A panaszodra hormon-kéizdfnények ta nem minden vahmilyeri ciens eiviositia okbói elhnjavalll és íóiéolmossá válil: a nemr vísz- e^eJben /eJieliegei a hovniofít. Vegyük le a huzatot. terítsük 3 fotelra színével befelé. A huzal aljába ké­ szítsünk gumiházat. valamint az üléssel ta­ lálkozó szabásvonalakat alakítsuk ki: a felesleges anyagszéleket vágjuk le. Hosszabb oldal: a legmagasabb pomon a belső és kijlsö oldal egy­ ben +10 cm varrásszél Rövidebb oldal: a legszélesebb ponton mért távolság +10 cm varrásszél.

Fércelés után varrjuk és tisztázzuk el a széleket. Dzsekik aljának behúzásához is hasz­ nált. H Húzzuk le a szalvéta felső.) A túllógó részeket is dolgozzuk el az alja. és tegyük beluíre a zsinórt. Az oldal bontásának hoszszantr felezővonalában van a cipzár. ULOLAP KERÜLETFNEk FELE * ? CM < z a< Ou n fiókoknak csak a külső oldalait vonjuk be. végül húz­ zunk bele gumit. és úgy simítsuk belül­ re A polcok éleit méretre szabott szalvétadarabokkal borítsuk. Színt színnel egymásra fektetve gombostúzzúk össze az ülőlapokat az oldalcsíkkal. hajtsuk félbe. Alapanyagok: fiókos papírdoboz (700 Ft) • vastag kartonlemez (170 Ft/íu] ' fehér és sárga akrilfesték (490 Ft) • cfekupázsragasztó (600 Ft) • rózsás papírszalvéta Egyéb kellékek: hobbilakk • olló • ecset • univerzális erósragasztó I I A vastag kartonból vágjunk két darab. a te­ teje felé.AZ Ü L Ő P Á R N A HUZATA Gumis változat Két részből készítjük: az ülőlapot borító vászonból.PRAKTIKA 60 . Q A zsinórozáshoz vágjunk két. tűzzük össze a függőleges oldalt is. Szabjunk belőle akkora tég­ lalapot. körben 1 cm var­ rásszéllel. amely körbeéri a dobozt. A be­ tűket illesztve a rövidebb oldalakat is varrjuk Össze (egy gyűrűt kapunk). körszövótt műszálas. Ez utóbbi hosszabb oldalához mér­ jük le a párna kerületét az ülólap szintjén +5 cm varrásszél. Z6. majd finoman feszítve simítsuk rá a szalvétát. és a megfelelő oldalakat behajtva varrjuk be a cipzárt. és körben túl is lóg rajta. mert nagyon meggyűrödik a vékony szalvéta. és a varrattal a zsinór tövében haladjunk {cipzárvarró feltalpat használjunk I). olíliil Zsinóros változat (haladóknak) D A huzat két üfötapját a párna alapján szabjuk ki. a doboz tetölapjánál egy-egy cm-rel nagyobb téglalapot. majd tisztázzuk össze a részeket. Dekupázsragasztóval kenjünk be egy olcíalt. Ezeket. Nem nyúlik és mosáskor nem megy össze. majd a harmadik oldallal. Ha körbeértünk. és az ülőlap kerüle­ ténél 5 cm-rel hosszabb ferdepán­ tol. hogy a ferde­ pánt vágott szélét az ülólap szélé­ hez illesszük. A polcok oldalainál vágjuk be a széleket. (Mivel elég nagy a felület. és az arra körben felvarrt széles csíkból (alja gumis). mintás rétegét. Varrjuk fel az ülőlapok színére korben ügy. és az iménti varrásvonalon varrjuk. és gombostúzzúk rá az éle vonalában a csíkot (hátul kezdjük). vastag zsi­ nór a legjobb a ferdepántba. Folytassuk a következő. A csikót vágjuk szélesebb­ re. 5-5 cm széles. Illetve 20ÖE^D3 . Az aljába készítsünk gumiházat. azt szereljük le festés előtt). Szabjuk ki három részből az oldalcsikot (rajz). ne kenjük át újra a ragasztóval. valamint a dobozt és a fiókokat ala­ pozzuk le fehér akrilfestékkel (ha van 3 dobozon fiókhúzó gomb. hogy túllógjon az aljára. A csík íövidebb oldala a párna magassága lesz +10 cm varrásszéL Takarjuk le az ülőlapot egy annál körben ki­ csit nagyobb darab vászonnal.

hogy végig azonos marad­ jon a vonal vastagsága). és hagyjuk összefolyni a két szint O Helyezzünk egy-egy apró gyön­ gyöt a szemek helyére. A test fekete és kék színeit még száradás előtt finoman mossuk. a belülre hajtott szalvétát is kenjük át.a fiók belsejébe A két kartonlap egyegy oldalát is borítsuk be. amihez a fehér festék­ be kevés sárgát kevertünk). kék (715 Ft) • fekete kontúrfesték (715 Ft) Egyéb keltékek: fekete gyöngy • fehér papír • fogpiszkáló reggel kipihenten nyugodt alszom növényi ébredek vagyok napközben éjjel jól / B Száradás után töltsük ki a minta­ részleteket a különböző színekkel. VAGY munií MEG KEZELŐORVOSÁT. Csúsztassuk a műanyag tasakba. A fiókok belsejét fessük a ró­ zsás szalvétával harmonizáló színű­ re (lelen esetben nni a pasztell sárgát választottuk.matricafes­ ték . bézs. szintén a túloldalra hajtva 1-1 cm-í a szalvé­ tából. Bt Sablon a mellékletben mindezt szeremnek gyógy­ köszönhetem! A KOCKÁZATOKRÓL ÉS A MELLÉKHATÁSOKRŰL OLVASSA ELABETE6TÁJÉK0ZTATÓT. H Erös ragasztóval rögzítsük az aljá­ ra és a tetejére a téglalapokat Szá­ radás után lakkozzuk le több réteg­ ben a dobozt. húzogassuk egybe fog piszka lóval.phyiotec. és külön a fiókokat Ha a lakk ís megszáradt tegyük viszsza a fiókhúzó gombokat. GYÓGYSZERÉSZÉTI . műanyag írattartútasak . fehér. ^ i/ Japanyagok: bordázott felületű. még mielőtt a festék megszáradna.hu ' Hobbymüvész • Pannoncolor Oí^ásoljuk át egy fehér papírlap­ ra a mellékletben megadott mintát. hogy stabi­ lan beleragadhasson. és fekete kon túrfesték kel rajzoljuk át a vonalakat (egyenletesen nyomjuk a tubust.fekete. A fehér mellrészbe a bézsszínű festékkei húzzunk néhány csíkot. Nappal ellazít JL Este elaltat www.

egérszürke (317). Alapanyagok: kerámiakaspók. az ott felso­ rolt Szír>ek szerint.madaran­ ként 15x15 cm (1800 Ft/m) . hogy a keskeny sarkokba is jusson belőle. hogy alulra te­ gyünk cipzáral). A kék vászon fonák oldalára a tükörképét rajzoljuk fel. és hagyjuk megszáradni. olló H A melléklet mintáján jel ólt rész­ leteket rajzoljuk át a másolóceruzá­ val a madártestre [a vonalak mentén vágjuk részekre a papírt. vi­ rágcserepek . ekrü (220 Ft/db) Egyéb kellékek: papír a sablonhoz ' víztől eltűnő másolóceruza • tű.műanyag kés Egyéb kellékek sniccer • ecset • ceruza • cellux A mel fék leiben megadott mintát másdjuk ál a dekorgumira. 1-1 db. A befejezés A még látható ceruza nyomokat spricceljük be vízzel (ettől eltűnik a vonal). koromfekete (310). IDEA 731 (900 Ft) • világoskék akrilfesték (750 Ft) . vékony vászon. Az osztottszálú fonal kél szálával dolgozzunk. DOMBORMINTA KA5PÓ B6. deffinszürke (415). Apró.dekorgumi (98 F V A4) • könnyített struktúrpaszta. 140 cm széles . 25n2S cm a képhez [6590 Ft/m) • enciánkék színtartó. és miután megszá­ radt. szároltéssel és tuíestessel). A vonalak mentén behajtva férceljuk fel a fecskét a lenvászonra (a tompaszögű sarkoknál vágjuk be a varrásszélt a vonalig). celluxszal rögzítsük rá a kivá­ gott forma negatívját. sötétbarack (9Z1). és ragasz­ lóval vagy rajzszögekkel rögzítsük a hátoldalán. A mellékletben megadott útmutató szerint a meglelelÖ hímzésfaj Iákkal varrjuk ki a fecs­ két (laposoltéssel. A krpi'í egy 17x17 cm-es keretre vagy falapra feszítsük fel.osz­ lottszálú DMC hínizófonalak.40x40 cm a párna elő­ lapjához. A hímzés menete O A kiválasztott madármintát má­ soljuk és vágjuk ki papírból. majd vasaljuk ki a kész hímzést. oldal Alapanyagok' tórtfehér vagy drapp lenvászon . ha egyenetlen a felülete. Fessük világoskékre a cserép oldalát. A parnal 35x35 cm-esre varrjuk (szabjunk az előlappal azonos mé­ retű hátlapot varrjuk körbe a fen­ ti méret szerint úgy. és raj­ zoljuk fel a másolóceruzával a len­ vászon színére. Nem baj. így körberaj­ zolhatjuk a széleket).HÍMZETT FECSKÉK és fél cm-es varrásszéllel vágjuk ki. de fontos. Ha minden részletet kitöltöt­ tünk. I Sabbn a mellékletben A strukt úr pasztái a műanyag kés­ sel simítsuk a résekbe. I Sablon a mellékletben «2 200E^3 • PRAKTIKA . és sniccerrel vágjuk ki. hímzótú • cérna. óvatosan húzzuk te a sablont. bújtatott öltésekkel varrjuk körbe.

tű D A szabásminta alapján rajzoljuk fel a test mintáját az egyik virágos anyagra.FECSKÉK A KARNÍSON gyöngyöket a gyurmába. Fessük kékre a fejet és a hátat. és fújjuk le a fekete festékkel Elég az egyik oldalát lefújni. vala­ mint a szárnytöveket a mellékletben található rajz segítségével.1 Az alapanyagokhoz itt jutottunk hoz^V • B and Zs Stúdió • Elsö Budai Művészellátó . lapítsuk el. hogy a gyurmának legalább 2-3 nap kell a teljes száradáshoz. rövidebb. illetve a formára vágott. egyben a fejjel és a csőrrel. majd a tompaszögű sarkoknál csíp­ jük be az anyagot a varrásig. Gombostúzzük és varrjuk össze apró öltésekkel a két részt. Hagyjuk száradni.és a fejrészen varrjuk be a szűkftöket. Q A szárny aljéhoz harmadik színt válaszszunk. ha pedig virág mellé tűznénk.K . ás ezekkel rögzítsük őket a keretre vagy csillárra. száradás előtt szúrjunk bele hurkapálcát. így lesz szép feketés-kékes árnyalatú. Fontos tud­ ni. kis rést hagyva a jelolt helyen. majd száradás után ra­ gasszuk fel a madárra. oidíii Alapanyagok: patchworkvésznak (1290 Ft-tól/m) • tömőanyag vagy vatta * színes szatén szalag E g y é b kellékek: olló ' cérna . szemeknek nyomjunk fekete . szárnyaíakúra vágott kék tollak végére formáz­ zunk egy-egy golyót a gyurmából. ragasszunk csipeszt a hasára. és tömjük k az apró darabokra tépett p tömőanyaggal. A hát. és öltsük fel a madárra.Hobbyművész • Oázis Kertészet • Rayher Hobby . Mikor elkészültünk. Vágjuk körbe a testet 3 mm-es varrasszéllel. majd színt színre fordítva fektessük egy másik mintájú anyagra. Alapanyagok: levegőn száradó gyurma (195 Ft/100 g) • Sötétkék és fekete madártoll (280 Ft/cs) • feketeakrilspray {990 Ft) » sötét­ kék festék (490 Ft) Egyéb kellékek: fekete kása­ gyöngy • ecset * cellux • ruhacsi­ pesz és hurkapálca • ragasztópisz­ toly vagy szJIJkonos ragasztó H A feketével lefújt. mint a testet. Ha a madarat csíptetni szeretnénk. A nyílást kicsi. Fordít­ suk ki a figurát (a farkokhoz hasz­ nálhatunk csipeszt is). vizezzük meg a kezünket. fekete farklollakat a helyére. Ugyanúgy ké­ szítsük el a szárnyat. I Scibkina rnelíékletben VARROTT MOBIL FECSKÉK D Celluxszal ragasszuk le 3 kék tol­ lakat. színes szalago­ kat. Ha szárad vagy töredezik a gyurma. sűrű öltésekkel varrjuk össze. A fecskék hátára varrjunk hosszabb. m Szdbá$>TLJnia a mellékletben B A levegőn száradó gyurmából formázzuk meg a testet. ia.

majd vágjuk körbe az állat­ portrét a szélétől kb. n A felvasalható nyomtató papírra készítsünk fotómásolatot.PRAKTIKA . Z db A4-es felvasal­ ható nyomtatópapfr (3990 Ft/cs) • 35 cm fehér uagy világos színű pamutvászon (890 Ft/m) • 15 cm színes. A min­ ta másik felét illesszük a helyére. Az egyjk vászonra tegyük a nyomat felét (a vágott széfét pontosan az anyag középvonalára). majd nyomtassuk ki a két A4-es Él Fektessük egymásra a két vászon­ darabot.olló .vastagabb kartonpapír Egyéb kellékek: ragasztópisztoly ' selyempapír • ceruza . oldal Alapanyagok: szétszedhető mű­ anyag gömb . világos hát­ tér előtt fényképezzük le. Pamulfokozatra ál­ lított vasalóval. férccérna • B and Zs Stúdió • Dekor Méteráru ' irodaszer-szaküzletek hűlt. (ha sa­ ját kedvencünket szeretnénk vi­ szontlátni a párnán.ecset a széleket. ^ .3 m ferdepánt {50 Ft/m) ' vatelin a kitöméshez Egyéb kellékek: olló ^ cérna • gombostű ' tű. a kát rész illesztésénél gondosan összeigazítva a vágás­ vonalakat. gőz nélkül. eröí nyo­ mással vasaljuk a vászonra a papírt. húzzuk le a védöpapírt. f^^iutan ki végeinek találkozásánál maradt nyí­ láson keresztül. vág|uk le a felesleget a vé­ géből. Szegjük körbe ferde pánttal 42.) A képet nagyítsuk fel A3-as méret­ re. ö Szabjunk a világos anyagból két 35x40 cm-es téglalapot (vagy iga­ zítsuk a fotó méretéhez). mert így könnyebb körbevágni a formát. a végét behajtva dolgoz­ zuk el. Végül ezt a rést lát­ hatatlan öltésekkel varrjuk el. mintás pamutvászon (1590 Ft/m) .i a i 2 cm 0 {370 Ft/ db) ^ 2 db horgászon (100 Ft/db) • akhifestékek különböző színekben (490 Ft) ' dekupázsragasztó (600 Ft) • lakkfilc . Vasalőruhán keresztül . Vágjuk körbe az állatot. majd ugyanígy varrjuk össze a hat­ lapot a másik szélével Ha hosszú 3Z öldalcsik. AlíipanycigoK. és vasaljuk fel azt is. Az apróra tépkedett vatelinnel tömjük ki a párnát az oldalcsík 64 20Ö9/D3 .va­ saljuk még néhány percig.nehogy megégien a minta és az anyag . 3 cm-re A min­ tás vászoncsik egyik hosszanti szélét férceEjük körben a fényképes anyag­ hoz (tonákoldalakat összefőrditva).nyomtatópa pirra.

Az 54x13 cm-es kartonra raj­ zoljuk fel a lábazat sablont (a két végéhez illesztve). gombjait. ha több irányba forgatva ragasztjuk fel a papírdarabokat. Ezek egyben tartják a két felet. majd ragaszszuk az egészre alul­ ról. söt az a legjobb. felra­ gaszthatjuk az egészet egy megfe­ lelő méretű falapra iS. a piros fotókartonbői két 23 cm átmén5jü kon^ngot. ciklámen (20 Ft) * 2 db apró. élénk­ zöld.türkiz. karcoljuk be vo­ nalzó mentén az alja vonalakat. majd vágjuk ki és hajíítsuk U alakúra. Alapanyagok: 54x13. ezek . majd de ku pá zs rag asz tóval simítsuk ezeket a gomb külsejére A csíkok fedhetik egymást. H A kél félgömböt illesszük össze. vonalzó * tompa élú kés * tűzőgép Az előkészítés Vágjuk ki az elemeket. de festem is könynyebb lesz rá. A sárga hul­ lámkartonból két 70x1 cm-es csíkot (kerékborító) és tizenkét 24x1 cnves csikót (kuliők). de nagy lyukú fagolyó * 2 db ap­ ró papírgolyó • 4 db hurkapálca ' piros festék • 6 db gyufaskatu­ lya fiókja E g y é b kellékek: ecset * olló. 15x6 és 3x16 cm-es vastag fehér karton . Az U aíakúra hajlított lábazat két külső oldalára ragasszuk fel az előzőleg meghajlított kitámasztóelemeket. Ezután I Sdblor>am«ll4ki«iben ÓRIÁSKERÉK közepéből vágjunk ki 21 cm átmérő­ jű kört. QA mellékletben található bo­ hócfejet másoljuk á l a kartonpapírra. és ragasszunk mindkét felének aljára (az akasztóként szolgáló fiJlecskékkel pont szemben) egy-egy horgászúnt ragasztópisztollyal. karját. keresztben a 3x16 cm-es karion csíkot. hogy biztosabb legyen a tartása. A lábazat Ragasszunk fel vékony színes papír­ csíkokat kívülről a lábazatra. ezeket a mellékletben található mintarajz segítségével elő­ zőleg fel ÍS rajzolhatjuk a gömbre. belül­ re az aljára pedig egy zöld téglala­ pot. majd egy-két réteg selyempapirt is simítsunk rá hátul­ ról dekupázsragasztóval. Tépjünk a selyempapírból csíkokat.50x70 cm sárga egyoldalas hullámkarton {170 Ft) • 2dbA3-as piros folókarton ( M O Ft) • A4-es fénymásolópapírok . fessük meg a bohóc nadrágját. Egy csepp forró ragasztóval fógzíisük a fúlecskére.QA műanyag gömböt nyissuk szét. Hogy még stabilabb le­ gyen. sniccer * papírragasztó • ragasztópiszloly • körző. és színezzük ki lakkfilccel. Vágjuk ki a két kitámasztó elemet is a 15x6 cnves kartonból a sablon alapján A hurkapálcákat meg a faés papírgolyókai fessük pirosra.

vonalzó. A piros karikákat ragasszuk a kerekek külső ofdafára. Ragasszuk fel a darabokat a megfelelő helyre.+ - egy 12 cm-es darabot. A nyitott végét ragasszuk az alsó doboz tetejére. univerzális erÖsragasztó Q Mérjük le a dobozok átmérőjét. Összeállítás A kerék középpontjában dugjuk át a hosszabb hurka pá lead a ra­ bot úgy. amelyben forogni tud a pálca. majd ezt használ­ va sablonként ragasszuk fel a külíőkre a kerékborrtó csíkokat. té 2tXfí/Oi • PRAKTIKA Ebbe a dobozba tegyünk kavicso­ kat. és körzővel rajzoljunk ennek megfe­ lelő méretű köröket a színes papírok­ ra: egyet-egyet a sárgára. amit vág­ junk cikkekre . Pontosan mérjük ki a középpon­ tot. ragasztó pisztollyal rög­ zítsük a két kerék kozé. Húzzuk í a hurkapálca két végére a fagolyókat. Dugjuk át rajta a hurkapálcát felülről. tűzőgéppel róg\ zitsük őket a kereszt rudak hoz. és vonjuk be kék papírral. ne boruljon fel játék közben. mintavágó olló ' papirragasztó ' ecset • ceruza. fehér. A kosárkák Ciklámenszínű pa­ pírból vágjunk 6 da­ rab 14x1. toljuk egészen a küllötag. Állítsuk a lá­ bazatba a kereket úgy. majd . sárga.1 cm {87 Ft/10 db] • aranyszínű aknlfesték (3T0 Ft) Egyéb kellékek: fekete alkoholos filctolf • rózsaszín lakkfilc • olló. Ennél a doboznál a pálcának szorulnia kefi. H Sablon a melFé^letben A kerék A küllőket a rajz szerint ragasszuk egymáshoz Rajzoljunk körzővel egy 22 cm átmérőjű kört. A másik doboznak csak a tete­ jét szúrjuk át. ezért ne vágjunk túl nagy lyu­ kat. Q A felülre kerülő doboz közepét fúrjuk át az olló hegyével. a végeiket pedig ragasszuk a gyufa* skatulyák rövidebb oldalaihoz.ezekkel fogjuk díszí­ teni a körhinta tetejét. a kékre és az aranyszínűre. arany (15-45 Ft/A4) . hogy mindkét oldalon egyformán hosszú rész lógjon túl. hogy együtt tudjanak forogni. A kavicsokat egyenletesen elosztva bele IS ragaszthatjuk a doboz aljá­ ba. A hudíapálcákból vágjunk hat 8 cm-es és Alapanyagok. és egyesével. Rögzítsük a kerékhez ra­ gasztópisztollyal. és így fog forogni a hinta. és dug­ juk át rajta a hurkapálcát. körző. Vágjunk ki a henger átmérőjénél piCit nagyobb korongot á vastagabb kartonból. hogy a fagolyók a lába­ zaton kívülre.lapos kavicsok. Rajzoljunk ugyanek­ kora kört a piros papírra is.kevés vastagabb karton • 2 db papírgolyó . hogy legyen súlya a körhintá­ nak. ra­ gasztó pisztollyal rögzítsük. sniccer . osszuk hat egyenlő körcikkre. akkora lyukat készít­ sünk. mert csak így lesz tökéletes az egyensúly. majd a papírgolyókat is ragasszuk a pálca- végekre. 2 db kerek sajtos­ doboz • vékonyabb papírhenger • 1 db hurkapálcika • színes papír vagy vékony karton . Hl Vágjunk le egy kb 10 cm-e? da­ rabot a papírhengerből. A rövi­ debb burka pálcákat egyenlően elosztva. a papír­ golyók pedig azon belülre esnek.5 cm-es csikót.piros. kék. közepét lyu­ kasszuk ki és ragasszuk a henger tetejére.

hogy csak 2 cmes darab maradjon. a pálca végére pedig ra­ gasszunk kis papírgolyót. fitctoHal vagy festékket is ki­ színez heti ük a lovacskákat. [Apostakűbég 240 F[) A nucbA cnomg é a faliiapür mmé\faai ís irpg^^mlhMd a S a n o n a CmlniiiitHn (1017 Buldp«^ UonLendFO u 9. nyit^ íh^ 9-^7. Rajzoljuk meg a szemeket. hogy egyúttal a doboz fedeléhez is odaragadjon. Sablon a melléklelben VÁLASSZON A PRAKTIKA TERMEKÉIBŐL! Rendelje meg. az orrol feketé­ vel. "* ból.ZDO£^a 67 . sárga és kék papírból (szintén kétszer).ID4 oncnfaboKMbaMMífiillip^a^r'rakl^ fiMfonos űgyfélsnIgálarinL hétfatilo^jtönöhr? Uái 17ól^g. fekete és sárga papírból (mindegyi­ ket kétszer).a végét az alsó doboz fedelén is szúrjuk át. nlAjd i b p Ü m é i l k ö v e t O e n 4 . hogy konynyen tudjon forogni A pálca alsó vége érjen le pont az összecsukott doboz aljáig. k i ^ < f i é n | terrnékfl. és ragasszuk a dch bozokra. erre kerüljenek a nyergek és a többi elem mindkél oldalról. Ezután ragasszuk a lo­ vakat a felső doboz tetejébe (belül­ re). akkor nem kell az oldalt borító palástot két da­ rabból összeállítank Az alapanyagokhoz itt jutottunk hozza Ha kisebb gyerekekkel készítjük a körhintát. vagy lepje meg saját magát! [A termék a Sanoma Ceriirumban nem kaphaiú. amely eltakarja a doboz ofdalát. a nyergeket pedig pi­ ros. egymástól egyenlő távolságra.^ hítpn KliJ p g í l a 7 7 u k K E k l a m i E i í l 4 F ) C í l 4 ^ kcvBIü 3 IlDrdpon bslUMogddunk el. Végül a mintás élú ollóval vágjunk egy-egy olyan szélességű csíkot a piros papírból. P1. ragasszuk a lovak oldaléra. p. A tennétek iKgraicMhetíMlevaend l5S4Buda|Mit. az ir tartalmazza a po^aköltségel) laptar gyümölcsökkel A képek egyenként bekereiezhetók.ajál adaüival" A ÍCmS-aí évfolyam jjandek imp^ia^l: FTa_ílJlBriiapga_név_iruam_hel>wq_ur[a. sörényűket és farkukat barna.v^gySMMM^:K-3al0^D656^ K « i ] u l r . és ragasszuk a tető vízszintes középvonalára. A felső dobozon túlfógó pálcát lörjijk le. valamint a rózsaszín csíkokat a nyergekre.p^kf^lS4ók?edl^9vj^]ídhívásáü.háruáni • GyLimökititfalmjplaí: Pra^20[Bnao[ar_r>e¥_iruam_helység_uria_háíUflm • Mstkú egy^gcstmidg: Pra_ina(Ln^_ii5JSin_I^N^^_>i^_háíWám A W n t é d f k [ m ^ T ^ n d É V ^ í l kfitorűein c s E k k E t k ü l d i r k . D Vágjuk ki a lovakat fehér karton­ Díszítésül vágjunk fél cm széles csí­ kot a sárga papírból. és az utolsó oldalon 12 gyümölcsös receptet is találnak. Q-IG). PflAKTiKA . erre ragasszuk rá az aranyszínűre festett papirgolyót. Ha A4-esnél nagyobb szí­ nes papírt használunk.^a>io?7áTancnú üíPnettl küidie . A golyó alá is kerüljön ragaszló. akár szmes ceruzá­ val. és mi postán eljuttatjuk a címére \l"-"ktil Praktika Mackó Egységcsomag tömőanyaggal A teljes 2008-as évfolyam mappával Adja aiándékba. Vágjunk az aranyszínű kartonból három 1 x6 cm-es csíkot.

sokan meg ís dicsérték. „Nagyon megtetszett a Z006. elké­ szült családunk új tagja. augusz­ tusi Praktikában megjelent dekoráció fVlivel fiú-lány ikre­ im vannak. Lili. szívem minden szeretetével Édesanyám emlékére a Szeretet Angyalának neveztük ek" ^ Bozó Boglárka. Köszönöm a mintáll" ^ H á s / n é B. és szeretem a kihívásokat Ennek a virágnak az elkészítése különösen nagy örömöt szerzett. ezért tovább vit­ tem a színvilágot fiús frányba IS A faágat pedig az évsza­ kok szennt díszítjük a gyere­ kek munkáival. az elefántot el is küldöm fényképen/' K o c s i s n é Tibai J u l i a n n a : „ A Praktikában szereplő angyal­ kát én ís elkészítettem. és még aznap hárommal kész is let­ tem. nyomban nekiláttam (a gyöngyfűzés a szívem közepe). Cipőt és zoknit is visel. a szerencsés új év elő­ mozdítására. S o m o g y v á r : Jvne. akit a trend­ nek megfelelően fel is öl­ töztettem." Kecskés G e l l é r t n é . V i s e g r á d : „Sok mindent megvalósítottam már a Praktikából.NEKEM IS SIKERÜLT! B o g d á n B o r b a ta. teljesen időben. hogy kis gazdája. a hároméves Olívia minél ha­ marabb megtanulja a gom­ bolás és cipökötés bonyoIt folyamatát. a maci. Kettőt el­ ajándékoztam. a prototí­ pus pedig önző módon az enyém lett/' 68 Zm9/03 " PFÍAKTIKA V a r g a Á g n e s : „fvlár kisiskolás korom óta gyöngyö­ zök. és napjában többször átöltözik. most a legutóbbi müvemet." . M i s k o l c : „Amikor megláttam a gyöngyből fűzött újévi malackát. Edin^"!.

Szemesné Fekete Eszter. hogy milyen sikerrel Táborunk segítői voltak: Dobos Józsefné. Tavaly a re­ neszánszévhez kapcsolódott a tábor tevékenysége Felidéztük Mátyás ud­ varát.^ndrásné. Bernáthné Horváth Aranka." . Juhász Marcell A tábor harma­ dik napján Budapestre kirándul­ tunk.Hargitai Veronika. sétát tettünk a Budai vár­ ban. Máté Péterné. Kozma . hogy a tan­ évnyitó ünnepségen az egész iskola elötl bemutatták tudo­ mányukat. Horváth Mihály né. N a g y M á r t o n Á l t a l á n o s Iskola: „Iskolánkban tíz áve működik kézmű­ ves szakkór. a Mátyáshoz kapcsolódó építészeti alkotások közötl A lányok reneszánsz táncokat IS tanultak. fvlógor Eszter. amit itt találtunk. A ké­ pek igazolják. Ez olyan jól sikerült. Megvalósítottuk szinte az összes ötletet. Ják. Kiss Istvánné. ebben nagy segítségünkre volt a Praktika. Mostanában nyaranta is összejövünk egy-egy hétre. hogy szép ruháikat a valóságban is kipróbálhassák.

" „Sára szeptemberben kezdte az iskolát. Éva: . amit ezen a nevezetes napon együtt fúrtak fel apával a falra!" 8 a l á » Gé/ané. 6-7-9-11. osztályosok) készítettünk egy reneszánsz sakkot fikanyagból gyöngyhímzéssel. A Nemzeti Galéria gyermekeknek kiírt reneszánsz pályázatán díjazásban részesültünk. és saját ízlésem szerint át is alakítottam. -díszítéssel. Október 8-án húgocskája született! Anna születése alkalmából leptem meg ezzel a lalvédóvel.AZ EN ÖTLETEM Stenczí J á n o s n é . kedvet kaptam hozzá. Budap e s t : „Megláttam a narancsos órát." Soós Noémi. és a játékot kiállították a múzeumban. A g á r d : „Szakköröm tagjaival {15 telkes lány.

örülnék. de praktikus ötleteikre. hiszen világszerte nagy kultusza van a minialúrózésnek. vagy vágunk ki kartonból mancsokat.hu vagy elektronikus úton e-rnail címünkre: É v a : A sokféle színű. Ök még elsősorban a síkban efhelyezkedő formákkal boldogulnak. tappancsokat. 16. " Bármilyen kultúrkör vagy hagyomány­ világ elemeit megformázhatjuk belő­ le. T É v a : Persze. mert a rögzítésekhez ragasztópisztolyt is be lehel vetni. ezek egy részét már ki is próbáltuk a gyerekekkel. P r a k t i k a : Legjobban a zxníliadrót meltett kötött ki? az élí^tfigurékat keő\jGÍik? Továbbra is számítunk egyszerűbb vagy bonyolultabb. fl^-. P r a k t i k a : Hogyan ^szüietnek megnézek átlátok? a karak­ teres. hogy aztán könnyen el tudják készíteni. I N F O H M A C I Ö K A HOLDNAPTAR uolgálEdtás biultú BG4 íx-há kE-riii heleiitt A rogiszlraciOKlan d hol mindon n^pjjn kap HDLDNAPTAlí uz&nelpl leleJonjári . megvalósított munkáikról készült JÓ minőségű.A HÓNAP OLVASÓJA: Laczikné Csehpál Eva Szeged Éva óvónőként és hiltanárként szívügyének tekinti. B é k é s c s a b a : „Már egy ideje szeretném megosztani másokkal mi­ niatűr technikával készí­ tett müveimet. Egy másik csapat összegyűjtve várja.. A HDLDNAPTÁB lemondawhoz a STOP HOLDPH szdvakdt koll SMS-ben Oe 91 22 SS OI>áf «zámra "TV &ll|iildenrp. ^ és azóta szinte Je sem tuöom tenni. mégis iixíinnyen formálható Élj^n h a r m ó n i á b a n a Holddal es a t e r m é s z e t t e l ! Tervezze a napját a Hold járása szerintf S M S H O L D N A P T A R M O B I L R A ^ ' • MIT H E L L TENNtET A HOLDNAPTAR ^Igdltüla&irtditásahDZ küldje a HOL DPR fizol SMS twn a 0& 91 SsOO-áaWJmrji A sikerei fogiíiliB(joiol rondeíen SMS'bcn tájekoztütjuk. P r a k t i k a : Miért G á l Lívia. nyomdai felhaszná­ lásra alkalmas (300 dpi) fotóikat is küldjék e a Praktika postacímére. hogy egyszer valamilyen kiadvány formá­ jában minél több gyerekhez eljuthasson. ha ismertebb lenne Magyarországon is. hogy már az ovisok is remekül tudják alakíta­ ni. Ez sí SMS nem emelidi|«l • tOvABSf E u a . Pf. többféle kiegészítőt vásárolhat készen is. és ha vannak. Már sokféle kézügyességet fejlesz­ tő tevékenységet kipróbált. Nyolc éve láttam először ezt az alapanyagot. praktíka@sa nomabp. erősségű zseniliadrótot kell csak megvenni akkor. a tengeri csiga. hogy kr bontakoztathassa a gyerekek kreativitását. a pillangó. Már sok­ féle figurát megálmodtam. ha magunk festünk sze­ meket." éppen Éva-. Annyira könnyű dolgozni vele. a maci és a nyuszi a kedvencek közé tartozik. L v --r . P r a k t i k a : Mennyire kölTséges ez a technika? 1554 Budapest. Lépésről lépésre megtervezem az elképzelt tárgyakat. A nagyobbakkal már a kiegészítő kellékeket is alkalmaz­ hatjuk. fagolyókra arcocskákai. Aki teheti.

Pénz. ha a íelújíiáskor családja. adjon hozzá glicerínl. de spórolhat. de ügyesen irányítja a dolgokat. aki megadná érte a kívánt összegei. HALAK • 0 . mert párja sodródik az ese­ ményekkel. .OS 2. színházba.ij|«i6U. aztán hetente elegendő. nehogy a festés megsérüljön. MÉRLEG • 09LZJ. az eiókészírett sebre szórjontaisTályfulcror1 cm vastagon.aiujaban mit is szeretne. és kúnnyen veszi az akadáipkai.6 Szerelem: Magányosan. Praktikus tanács: A -fái ültetés után rög­ tön óniűzze meg. meri márciusban a megemelkedett összegű csekkek befizetésére költi minden pénzéi Praktikus t a n a u : Semmiképp ne tózzön lepattogzott zománcedényben. de most annak is örül­ het. áztassa langyos vízbe.2Í. de most fordult a kocka. ezért a környezetében élö emberek nem mindig tudják. 0 ?l Í. de ettől még nem kell otthon ülnie Menjen mli^abb a bará­ taival moziba. mert ezzel az állasát kockáztathatja. akkor most érdemes meg­ • tennie. u(^^m$ p«l>g SKORPIÓ. meri földjük nem marad sokáig nedves.-oi ? D Szerelem: Nem elég követke­ zetes. mosr az zete legalább rendeződik. munka: Munkája meg^okszotozúdik. nem valódi. nagy a lebukás veszélye Praktikus tanács: Az erös szagú ételek lózésekor a fözűvizhe csöpügtessimk kevés ecetet.19. valamint az Ön és párja csIlUgi&gyét a 06/90/G14-Bi44-« számra. hogy megkapja Pénz. Kölcsönt most ne adjon. Praktikus tanács: A legegyszerűbb megokíás a vasaló égetie lolt eltüntetésére. Pértz. és több fizetésre számithat. A szeieEmi horoszfcöptenKmdasshoikukOe a Slt>P F V K uiPfieTrt W S ^ j e n a Ű6/90/fi'aA14^ Ugyf^uolgaiaT I>grt3nia í r t . 'ha az őszinteségre törekedne. Márciusban saját érzéseit kell rendbe lennie Pénz. és az Ön kezébe adja az irányítást. mert az állandó fiillemés nagy galibákat okozhat Pénz. ne rneneküljón azonnal más kaijaes na megvan 3Z összhang.-TO. munka: Síakmai kihívások elé né^. és nem lenne |6. a kedvezőtlen gazdasági helyzetre h^atkozva még csökkenthetik iS. Jelenlegi párját avassa be.>Wikus lanács: Ha kutyuia megséíűl. A máz r^élküli cserépben lévő növényeket gyakrabban Vell öniözm. romanijkávBl leli hónap előtt áll.21. és befolyásolni pró­ bálják Ne hallgasson senkire. társ nélkül telnek napjai. . nehogy íélreértse a dolgot. C)r\ IKfíEK . « t u d j a rrcg.3 3 22 I 0 0 Szerelem: Kedvesével a kap­ csolatuk legboldo^aMl hó­ napját élhetik áL Akna beteljesül. aki íelkelti az érdeklődéséi. kirándulni és élvezze a íüggeűenségét. és kis idóre napra teszi. Praktikus tanács: Ha a pókhálókat rendszere­ sen eltünieii a latósából.3!. találkozhat valakivel. ne törődjön vele.?2 Szerelem: Pletykák mérgezik meg a kapcsolatát lobb lenne. és most munkája is kevesebb adó­ dik. de ingyei gyen­ gíthetik.2 ZT 1 11 Sísrelem: Ha egyediil van. Praktikus tanács. hogy el­ adná a vállalkozását. liogyha átgázol valakin. BIKA • Ofl. De ne felejtse el. 09 12 Szerelem: Éizelmileg hanrunikjs. bár ígydkemlhetr a szerencse. barátai segítséget is igénybe veszi. az igv n&rzen ki' PRK VIZOhTO SKC^PIO AaerelFTi hacoubop uolgáhataE h?ii bruTto ZB6 Ft-lj3 keni. akár még gyermekáldásban is résre lehet Pénz. Ha a fold s^caz. 'S?Prol*m: Pihenjen minél (dbioet. mert ételébe káros anyagok jutfiatnak oroszlApj • oj jj-oa Szerelem: Egy idegen üldö­ zi egyoldalú szerelmével. Pénz. csak a szívére. BAK • iz íz. - Pénz. ennek kÖszÖn^ Praktikus tanács: Ha gyapjúholmija megfilceseöik. munka: Vásárlásaií most vissza kell fog­ nia. Praktikus tanács: Ha a kristálypoharait sós vízben mossa el. abbora PR VIZÍ3NTO üíEtteier Icüldje SMS-b^n A uantra< A nái>i hofoszhop ^oTg^ltaláí brulEa 4SQ FMfa kenu hetenlc. mert könnyedén találhat egy megbízha­ tó vevőt. hétvégenként uraz­ zon el a családjával.1 2 . és hideg vízzel obliti. illindi^gyiket u ü k o z í d eIwaEatzivd. kevésnek bizch nyúlna. r Szerelem: Kedvesével alig lálják egymásl. de ezt csak sajáL magának kö­ szönheti. emiatt veszither lendüfeiébŰI.-M 11 Szerelem.ZZ. magasabb pozíciöba kerülhet. de csak óvatosan. munka Legyen becsületes és töreked­ jen a törvényes pénzszerzésre. majd öblítse ki. eíí>d]d meg cíilFágiegrel ok^ícTek rtebul! Peldjul. A regisztiaüó ulái> naponta kap liofoszkop ü£enei?l r^fonj^ra. de pénzügyi hely­ Pr. hoqyan v^hoti le a lábáról a kiilönfjüjú mllügiegyek v^uJurcejl! A í2£r«lmi hcruukap IndbEA^ahcz kúldje SMS-Mna PKKIiödüt. Pénz. mos) lesz ra alkalmai Ma c^ak reheti. Ismeije meg jobban az illetői. Pénz. majd hagy­ jon tóközt. az együU töliútt idö megédesíti d hétköznapokat. viszont re­ ménnyel lölll el. munka: Tobb vasal Tart a lüzben. Az ezüst valódiságát úgy ellenőrizheti a legegyszerűbben. hs^vtZOMTÖ jegyében «. Ha csalúdoti. Praktikus tanács: Használjon otthonában Sárga kiegészítőkéi. munka: Otthona áialakitása anyagilag megterheli. ha Ön a VIZCJfJTÓ legyebenuuleTetl. és ön vá­ gyakozik valaki után. ha bevizezi. Pénz. i^B. Szerelem. SKORPIÓ • to j3.-!tíz . C. akkw is várja ki a hónap végét a nagy elhatározással. es hiányai nehezen viíei. munka: Ha ügyesen kezel egy btkos információt. munka: Nemhogy emelnék a "fizetését. akrért meg kell küzdenie. RAK • 06 Í2-07. munka: Pozíciója jelenleg bizonytalan. az ugyanis kózömbösiii a kellemetlen szagol N A P I H O R O S Z K Ó P Rendelje meg napi horasj'kDpjAl SMS-benI A i>api haroukapszDtgáU'ilA^ jnüilasáhcv SMS-el PR hodiidl keídjí. ás nem biztos. A i^gi^ztiafiö irtán heientekap ueitlmp h o i o ^ ö p üzenttpt ielefon|ára.HOROSZKÓP KOS • 03 21-04. hogy egyáltalán van munkája Praktikus tanács: Ceruza nyomokai a falról radírral lünieihet el. ragyogni fognak. ha bedörzsöli eziisinitiáttal Ha megfeketedik. • Dl Zl-a?. 06/V32S^5063 (nornial Í * | « ) . sóval bí^zorja. munka: Ha Mmerült Önben. semmire nincs ideje. iszapolja be NYILAS . majd szá­ radás után alkohollal aitorli. Misíoni a mámorító lopolt úiák na­ í*/) gyon \ái tesznek a k^pcsolaiuknak Ha s?áz keze lenne. »SZÜZ • DS. a seb 2 3 nap alatt ki fog tisziulni. 06/l/^Z3-506a (norrnj! di>a$}. ha ez kiderülne a munkahelyén. ékezetek n^kíjn Például. mert ha rossz úton |ár. és akivel el tud­ na Eepzelni az életét Pá^pcsolatban kerülje a vitára okot adó viselkedést Pénz. A napi húiDszkcp límandp^^hoz küldje ^ STOP PFt iiztnetet S^IS-b&n a I79&D^ u a m r a ÜgyféhzokjjlatL Drgitania Z n . a vi­ lágos lal pedrg tágassá varázsolja a helyiséget. munka üj ötlettel állhat eló. helően kevesebb munkával tóbb pénzhez \w\ ho-y •. P Á R H O R O S Z K Ó P SzeEelmi haríA^kóp Srw1S-ti«ni lfigyer% trak^rtö a S2erel«mb«ii. derűs érzést keltenek. A rokonok állan[ dúan beleszólnak a magán^ életébe. de ez egyelőre pénzbevételt nem hoz. az megbosszulja magát. Praktikus tanács. munka: Kellemetienseotöl kímélheti meg magát ha kollégái anyagi gondjait meg se hallgatja. Sz( Szerelem: Általában a lábai elón hevernek szerelmei. nem kell többet pókok­ kal bajLödnia.

42. O L D HAJTASVONAL i:: . március ÓRIÁSKERÉK TÁMASZTÓJA. Ó R I Á S K E R É K O L D A L A .p r a k t i k a • 2009. OLD. 42.

OLD. 43. ASZTAL . 42. KÖRHINTA LOVACSICAINAK SABLONJA. GOMB o KEJLFELJANCSI SABLONJA. OLD.KELJFEUANCSI.

TÜKRÖZÉS VONALA 4 ^ KÉKFESTŐ MINTÁI. 12. OLD FECSKÉK UVEGMATRIC .

1. U UL. Q O O QQ D O m JCHOZ. O L D . 18. .KEMÉNY A B L A K . 2x ÜDVÖZLŐLAP LAICÁSAVATÓRA. OLD.

34-35. OLD HÍMZETT FECSKÉK RÁTÉTMINTÁI. . március FECSKE KASPÓRA. 36.p r a k t i k a • 2009. OLD.

.

sötétbarack (921) 5' ekrü hímzésfajták A .tűfestés B . ) HÍMZÉSFAJTÁIC 5. O L D .koromfekete (310) 2 .egérszürke (317) 3-delfiriszürke (415) 4 . JELMAGYARÁZAT: színek 1 .CEIC.laposöiiés C-száröltés .

HÍMZETT FEC A ICÜLÖNBÖ. ELÖLÉSE. 34- .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful