GASTON BACHELARD POETICA SPAŢIULUI Gaston Bachelard este în primul rând un filosof al ştiinţelor, dar a dedicat o serie de lucrări

cercetării fenomenologiei imaginarului, precum şi psihanalizei imaginaţiei, lucrări care au constituit bazele unei direcţii noi de cercetare a literaturii. În studiile sale, criticul francez se axează pe cercetarea profunzimilor literare şi pe inconştientul imaginativ, ca sursă primară a operelor literare, din convingerea că literatura este în primul rând o ontologie a visării. Studiile sale sunt grupate de premisa de la care pleacă Bachelard : opera literară este produsul reveriei şi al activităţii ideatice. Poetica spţiului face parte, pe lângă Poetica reveriei şi Psihanaliza focului din cărţile consacrate reveriei literare. Cartea lui Gaston Bachelard este o invitaţie la o gândire care încearcă să prezinte viaţa fără abstractizări. Gândirea aceasta este, aşa cum enunţă şi Mircea Martin în prefaţa cărţii, o gândire care ar vrea să ne despotmolească de clişee şi prejudecăţi, să ne invite la o noua deschidere, la un nou început în interpretarea imaginilor poetice. Imaginea poetica este ivirea unui relief al psihicului. Filosofia poeziei trebuie să recunoască faptul că “ actul poetic nu are trecut, …., pe firul căruia sa-l putem urmări pregătirea şi ivirea. Imaginea poetica nu este ecoul unui trecut, ci invers, în strălucirea unei imagini, trecutul îndepărtat prinde să răsune de ecouri. Autorul începe cartea cu o introducere filozofică în care sunt prezentate tezele generale pe care el doreşte să le pună la încercare în această lucrare. În Poetica spaţiului câmpul de cercetare al criticului este bine delimitat. Bachelard examinează nişte imagini simple, imaginile spaţiului fericit, efectuând o anchetă de topofilie aşa cum el însuşi a denumit-o. Neîncetat imaginaţia imaginează şi se îmbogăţeşte cu noi imagini. Această bogăţie de fiinţare imaginată este cea pe care şi-a dorit să o exploreze. Printre tezele formulate se numără ideea conform căreia pentru a lămuri din punct de vedere filosofic problema imaginii trebuie să facem apel la fenomenologia imaginaţiei. Studierea fenomenului imaginii poetice trebuie să se întâmplă în momentul în care imaginea se iveşte în conştiinţă ca un produs direct al inimii, al sufletului. Criticul ne atrage atenţia asupra unui fapt: o simplă imagine are un mare răsunet psihic. Întrebarea pe care şi-o formulează este: “Cum se poate ca o imagine uneori foarte singulară să apară ca un concentrat al întregului psihism?” cum de un eveniment atât de

la imagini pe care viaţa nu le pregăteşte. Este un fapt: poezia posedă o fericire proprie. El explică floarea prin îngrăşământ.” Simpatia lecturii este nedespărţită de o anume admiraţie. e prezentă. ne trăim tentaţiile de a fi poet. Filozoful ne atrage atenţia asupra faptului că: ”nimeni nu ştie că. scoate la vedere suferinţele secrete ale poetului. imaginea poetică fiind în mod esenţial variaţională. pune în mişcare întreaga activitate lingvistică. psihologul. psihanalisul nu mai văd imaginea poetică decît un joc. o fugă în sus. E demnitate umană. deformăm documente scoase la lumină de arheologia imaginilor. Bachelard este de părere că situaţia fenomenologică referitoare la cercetarea psihanalistă se va limpezii dacă. Şi cu aceasta psihanalistul părăseşte cercetarea ontologică a imaginii. lăsăm de-o parte compoziţia poemului ca ansambluri de imagini multiple. vorbind despre imaginile poetice. Următoarea teză propusă de Bachelard constă în investigaţia fenomenologică a poeziei. Poezia contemporană apare ca un fenomen al libertăţii. create de poet. spune autorul. citind. el vede. O altă precizare a autorului se referă la dihotomia termenilor spirit şi suflet în filozofia poeziei. sublimarea nu este decât o compensare pe verticală. sub aspect fenomenologic. Imaginea poetică este un eveniment psihic de mică responsabilitate. el scormoneşte imaginea unui om. Căci pentru el. oricare ar fi drama pe care este chemată să o ilustreze. Sublimarea pură înseamnă trecerea. Poezia oferă dovezi în sprijinul acestei sublimări absolule. dar un elan sincer. sublimarea domină psihologia sufletului nefericit al modului pământesc. unde cele două noţiuni nu sunt sinonime. o sublimare ce e despovărată de încărcătura de pasiuni. Este vorba de a trăii netrăitul şi a ne deschide spre o deschidere de limbaj. eliberată de impulsul dorinţelor. Opera e chemată să mântuiască un suflet cuprins de pasiune. această imagine stă sub semnul unei fiinţe noi. Dacă le tratăm în sinonimie. într-alte inimi? Bachelard constată de asemenea transsubiectivitatea imaginilor. va izbutii să pună în evidenţă o sferă de sublimare pură. ne interzicem traducerea unor texte preţioase. În cercetarea imaginii poetice-pornim de la imaginaţia pură. Atunci când le sunt furnizate asemenea dovezi. fiinţa care este omul fericit. vorbirea vorbeşte. un mic elan de admiraţie este întotdeauna necesar pentru a primii câştigul fenomenologic al unei imagini poetice. nu constitutivă. În poezie. Pentru fenomenolog imaginea este aici.singular şi efemer cum este apariţia imaginii poate acţiona la rândul lui asupra altor suflete. prin noutatea sa. va obiecta îndată psihanalistul. Poezia e o angajare a sufletului. Aici el este putere primară. Termenul de suflet este un cuvânt nemuritor. un joc . fericit în cuvânt deci nefericit în fapt. Sufletul inaugurează. la imagini netrăite. O imagine poetică. Poţi admira mai mult sau mai puţin. exact aşa cum compensarea este o fugă în lături.

Din această cauză imaginile sunt pentru ei lipsite de semnificaţie. În primele două capitole intitulate “Casa de la pivniţă la pod” respectiv “Casă şi univers” Gaston Bachelard pune problema poeticii casei. Arta devine o dublare a vieţii. Ajutaţi de acest “instrument” nu numai amintirile. merge în amândouă sensurile: ele sunt în noi tot atât cât suntem şi noi în ele. ne-ştiinţa este o condiţie de bază. susţine filozoful.funcţia realului şi funcţia irealului. valori lipsite de orice bază obiectivă? Cu imaginea casei psihologia descriptivă. Dar viaţa imaginii stă în întregime în fulguranţa ei în faptul că imaginea este o depăşire a tuturor datelor sensibilităţii. psihologia profunzimilor. Autorul cărţii propune ca imaginaţia să fie considerată ca o putere majoră a naturii umane. În cercetarea problemelor imaginaţiei poetice trebuie să coopereze cele două funcţii ale psihismului uman: . În conştiinţa psihologilor imaginea este orice în afară de un produs direct al imaginaţiei. Ne-ştiinţa nu este ignoranţă. forumulând o serie de întrebări: Cum se constituie. În poezie imaginaţia se plasează în acea zonă în care funcţia irealului să seducă sau să se neliniştească fiinţa adormită în automatismele sale. Sufletul nostru este o locuinţă. învăţăm să “locuim” în noi înşine. care nu se ocupă deloc de imaginea poetică şi pe care adesea o confundă cu simpla metaforă. De îndată ce o artă devine autonomă. Şi. Ştiinţa trebuie să fie însoţită într-o egală măsură de uitare a şiinţei.efemer. din camere secrete. Imaginea casei. Casa devine un “instrument” de analiză pentru sufletul omenesc. ci un act dificil de depăşire a cunoaşterii. Imaginea casei devine topografia fiinţei noastre intime. Bachelard ne atrage atenţia asupra unei deficienţe a psihologia clasice. ea o ia de la capăt. psihologică. dacă există un meşteşug la un poet. lipsită de semnificaţie pasională. Acestora nu le trece prin gând că asemenea imagini exacte au o semnificaţi poetică. din camere dispărute. psihanaliza şi fenomenologia pot constitui doctrina cunoscută sub numele de topo-analiză. un soi de emulaţie în surprizele care ne stârnesc conştiinţa şi o împiedică să aţipească. În poezie. el e folosit doar pentru a asocia imaginile. de “camerele” unde am stat. cu totul van. . Nu în ultimul rând. amintindu-ne de “case”. inconştientul nostru găsindu-şi gazdă. locuinţele pentru un trecut de neuitat? Unde şi cum îşi găseşte repaosul poziţiile privilegiate? Cum îşi capătă uneori refugiile efemere şi adăposturile ocazioanale ale reveriilor noastre intime. ci şi uitările noastre sunt “găzduite”.

Viaţa începe bine. Cu tema sertarelor. Ea este trup şi suflet. inconştientul căpătând un adăpost. Şi. Casa. Prin poeme. Aceste “obiecte” sunt adevărate organe ale vieţii psihologice secrete. putem spera să facem simţită toată elasticitatea psihologică a unei imagini care ne emoţionează în grade de profunzime nebănuite. casa ne permite să visăm în pace. spre deosebire de reveria de somnoleanţă nu doarme niciodată. casa este un mare leagăn. în opinia lui Bachelard devine teatru al trecutului. Casa este un corp de imagini care îi dau omului motive sau iluzii de stabilitate. un teatru care reprezintă memoria noastră. principiul liant este reveria. Marile imagini au totdeauna o istorie. abordând imaginile casei cu grija de a nu rupe solidaritatea dintre memorie şi imaginaţie. Scopul său este de a arăta că una dintre cele mai mari puteri de integrare pentru gândurile. atingem fondul poetic al spaţiului casei. a cuferelor a încuietorilor şi a dulapurilor Bachelard ne oferă posibilitatea intrării ăn contact cu reveriile intimităţii. Datorită casei. ea începe închisă. Trebuie să pierzi paradisul terestru pentru a trăi cu adevărat în el. gravuri care transformă amintirile trăite în amintiri ale imaginaţiei. ocrotită în poala călduţă a casei. Ea e prima lume a fiinţei umane. multe din amintirile noastre locuiesc undeva. Nu trăim niciodată imaginea în primă instanţă. În următoarele capitole autorul a studiat o serie de imagini pe care le putem lua drept casa lucrurilor: sertarele. . În viaţa omul fără casă ar fi o fiinţă dispersată. autorul consideră. Astfel. Locuinţele din trecut sunt în noi nepieritoare tocmai fiindcă amintirile vechilor locuinţe sunt retrăite ca nişte reverii. purtând în ele un soi de estetică a lucrului ascuns. casa îl protejează pe visător. O altă problemă pe care semalează în primele două capitole este faptul că adevăratele imagini sunt gravuri. dacă am fi întrebaţi care este cea mai mare binefacere a casei.Ceva închis trebuie să păstreze amintirile păstrându-le valoarea de imagini. În aceste condiţii. Imaginaţia le gravează în memoria noastră. ea radiază unde imaginare. şi o preistorie. În această integrare. Înainte de a fi „aruncat în lume"! aşa cum o profesează metafizicile rapide. Reveriei îi aparţin valori care marchează omul în profunzimea sa. am spune: casa adăposteşte reveria. poate mai mult decât prin amintiri. amintirile şi visurile omului este casa. în reveriile noastre. Revelia poetică. Pentru a amorsa fenomenologia lucrului ascuns. Imaginile nu pot sta liniştite. omul este depus în leagănul casei. pentru a-l trăi în realitatea imaginilor sale. Amintirile lumii exterioare nu vor avea niciodată aceeaşi tonalitate ca amintirile casei. cuferele şi dulapurile. totdeauna. Orice imagine mare are un fond oniric insondabil.

ungere şi colţuri în care ne place să cuibărim? Nu locuieşte cu intensitate decât acela care a ştiut să se cuibărească. Această distincţie este exprimată prin următorul citat: “ metafora este o falsă imagine întrucât ea nu are virtutea directă a unei imagini producătoare de expresie. Imaginile de intimitate sunt solidare cu sertarele şi cuferele. . El consideră că atunci când atingem lucrurile visăm totdeauna “elementul”. Dacă iubim o imagine. un spaţiu care nu se deschide oricând şi oricui. Metafora gândeşte repede şi nu reuneşte cu adevărat realităţile exterioare cu realitatea intimă. întoarcerea marcând nesfârşite reverii. Cochilia şi cuibul necesită o transformare din partea “locuitorului” pentru a putea fi exploatate. ”Cuibul” trăit este deci oimagine pornită greşit. locuri unde omul.” În literatură. se asociează cu imaginea casei simple. ceea ce visăm înainte de ceea ce verificăm. reale. El poate fi numai gândit. Casa-cuib nu e niciodată tânără. Bachelard ne pune întrebarea: “nu găsim chiar în casele noastre. imaginea îşi revendică întreaga sa fiinţă de la imaginaţie. Deobicei descoperim cuibul prea târziu. în general imaginea cuibului este o copilărie. toate dulapurile sunt pline. mare visător de încuietori. Cuibărirea aparţine fenomenologiei verbului “a locui”. În cercetarea privind poetica spaţiului dulapul capătă conotaţia de memorie. În acelaşi timp imaginii îi putem dărui fiinţa noastră de cititor. îl zărim toamna printre ramurile copacilor. Acest dulap nu este o mobilă cotidiană. Ca să putem compara casa şi cuibul trebuie să fi pierdut casa fericirii? este întrebarea pe care şi-o pune Bachelard. Opinia filozofului este că metafora nu poate fi studiată din punct de vedere fenomenologic deoarece acesta este o imagine fabricată fără rădăcini profunde. Spaţiul interior al dulapului este un spaţiu de intimitate. care avem de descris cea ce imaginăm înainte de ceea ce cunoaştem. formată în reveria vorbită. Casa noastră în acest fel devine un cuib în lume. adevărate. Cuibul este precar şi totuşi el declanşează în noi o reverie a securităţii. În timp ce metafora dă un corp concret unei impresii greu de exprimat. ea nu poate fi copia unui fapt. casă şi cuib care în lumea onirică nu cunosc ostilitatea vieţii. el nu se deschide în fiecare zi. În această privinţă avem în noi un stoc de imagini şi amintiri pe care nu le împărţim bucuros. îşi ascunde secretele. O altă problemă dezbătută în acest capitol este diferenţa radicală dintre imagine şi metaforă. În “dulap” există un centru de ordine care protejează toată casa împotriva unei dezordin. Pentru noi.” În capitolele “Cuibul” şi “Cochilia” autorul poeticii spaţiului urmăreşte locurile nelocuibile. de linişte. Lipsa acestor elemente ale vieţii secrete ne-ar priva de modelul de intimitate. Această descoperiere este o emoţie nouă. Poziţia sa.că va fi de ajuns o remarcă preliminară: un sertar gol este imaginabil. ca orice imagine de repaos. În ea ne întoarcem.

Inca din antichitate marii clasici s-au oprit asupra definitiei spatiului punandu-si problema naturii spatiului. Următorul capitol se referă la dialectica deschis-închis. dialectica mare-mic. Această dialectică este afişată sub semnele Miniaturii şi Intensităţii. Spatiul nu exista doar in relatie cu elementele ce-l definesc sau ca o entitate de sine statatoare. Miniatura e un exerciţiu de prospeţime. Perceptia depinde de modul in care observatorul isi structureaza locul in care se afla. Tot în acest capitol Bachelard denunţă intelectualismul metaforei şi arată activitatea imaginaţiei pure. Spatiul este prin esenta sa ceea ce este randuit. orice ungher dintr-o odaie în care ne place să ne cuibărim este pentru imaginaţie o singurătate. proprie. In experienta personala cotidiana. de capacitatea individului de a-si imagina spatiul. aceasta perspectiva geometrica a spatiului este determinata de prezenta si natura limitei. daca el exista ca o entitate de sine statatoare sau doar ca si concept. prin care lampa de seară. limita este locul din care un lucru isi incepe esenta. Problema pe care o dezbate este un soi de intimitate a rotunjimii. In sensul acesta Gabriel Liiceanu spunea: “Aşa cum zborul nu . Ultima înseamnă o participare mai intimă la mişcarea imaginii. germenele unei camere.” Pornind de la caracterul general al limitei. el face obiectul perceptiei subiective fiecarui individ. Orice colţ dintr-o casă. După aceste capitole consacrate spaţiilor intimităţii Bachelard prezintă o altă temă a poeticii spaţiului. spatiul geometric este prima acceptiune a termenului.Pentru Bachelard cochilia. “Limita nu-i locul in care inceteaza un lucru. ci asa cum au observat grecii. fiind un determinant fundamental al existentei. Miniaturile sunt imagini care apar la orice vărstă în reveria visătorilor înnăscuţi. ca simbol al casei. părăsită într-un colţ. locul acesta devenind un dulap de amintiri. această lampă iluminează o masă care reprezintă o lume mică. Cuibul şi cochilia sunt două imagini care recuperează reveriile. ca o relatie intre obiecte. Totusi. De aici conotatiile psihologice ale perceptiilor indivizilor asupra spatiului. jumătate pereţi jumătate uşă. spatiul trece nedefinit la nivelul constientului. jucand astfel rolul de fond. obiecte care sunt trădate doar de uitare. Foarte apropiat de acest capitol este capitolul intitulat “Fenomenologia rotundului”. forma şi ”formarea” sa rămâne misterioasă. Din acest loc visătorul îşi aminteşte de toate obiectele de singurătete. Din acest colţ lumea este văzută printr-o reverie minuţioasă. germenele unei case. pe masa familială poate deveni centrul unei lumi. uneori de forma pe un fond. Colţul e un soi de semicutie. alte locuri în casă care oferă impresii de intimitate. ceea ce este introdus in limita sa. Aceste două locuinţe nu se pot uni atât de strâms decât prin onirismul lor. Colţurile. ea este intr-o stransa legatura cu notiunea de libertate – ca lipsa a limitei.

Drumul care deschide către libertatea gravitaţională începe astfel cu însuşi faptul de a fi. natura ei intrinseca. Imbunatatirea calitatii spatiului sau intimizarea lui creste o data cu aparitia unor noi limite posibile. de cat anume dintr-un zid exterior este deschis si cat este inchis. inchis capata un caracter introvertit. Fiinţa creează cadrul de referinţă al libertăţii. Distanta dintre obiecte determina prezenta si natura spatiului (expandat. In sens invers. ce cresc gradual pana la definirea completa. Spatiul constrans si spatiul expandat este spatiul creat de constructor (interior prin modul de tratare al limitei) si creat de cladiri prin densitatea interspatiilor dintre acestea. modeland si controland perceptia subiectiva. din punct de vedere vizual. franca a spatiului. oferind si sentimentul de protectie datorita proximitatii limitei. Prima limită care face cu putinţă existenţa libertăţii este însuşi faptul de a fi. Ceva ajunge să fie înseamnă: ceva a ieşit din indeterminarea absolută a nimicului. dar din punct de verdere perceptual ele sunt prea departe pentru a deveni repere. de gradul de inchidere laterala. apare limita ca o condiţie de manifestare a libertăţii gravitaţionale. Dar tocmai pentru că se poate întîmpla orice. influenteaza subiectul. in comparatie cu interspatiile dintre cladiri. să depindă.e cu putinţă în afara gravitaţiei. ea este însăşi condiţia ei gravitaţională. asupra caruia se exercita actiunea de a expanda. Un spatiu complet vitrat tinde sa expandeze spre exterior. suprafata terestra sau orice alt plan de calcare. natura ei. este ‘spaţiul’ în care totul e cu putinţă şi în care nu se întîmplă de fapt nimic. de goluri si grosime. să atîrne de ceva. din nelimitarea lui. Spre exemplu. perceptia fiind una de spatiu parasit si gol. Legatura cu limita este evidenta. Daca strada este prea ingusta cladirile care sunt fata in fata vor intra intr-un raport conflictual si vor strange neplacut spatiul intre ele. a libertăţii care trebuie. de tip . inaltimea cladirilor care formeaza o strada determina efectul de canion. proximitatea si profunzimea ei. Nimicul este spaţiul libertăţii non-gravitaţionale. de la minimal definit pana la folosirea limitei fara cenzura (spatiul total inchis) uzeaza de cantitatea limitei. “ Din punct de vedere geometric. a propriei suprafete. Prezenta limitei tine si de materialitatea ei. licenta proprie arhitecturii. O dată cu faptul că ceva este. Astfel notiunea de constrangere sau de expandare a unui spatiu. Aceasta apropiere sau indepartare de limita realizeaza diferite tipuri de perceptii spatiale fiind cea mai apropiata de discursul psihologic. Aceasta expandare are in vedere cantitatea limitei. şi a primit limita fiinţei. într-un asemnea spaţiu nu se întîmplă nimic. Profunzimea limitei sau “grosimea cojii”. scara umana este un alt element important. in timp ce un spatiu opac. O prima limita este limita inferioara. care contribuie si ea la formarea caracterului unei strazi. de fapt jucand rolul de fond pentru spatiul protagonist. Problema unei strazi prea largi este ca limitele ei exista. atunci cand o strada e prea larga campurile vizuale create vor fi locuri goale. Spatiul constrans interior devine mai intim. fiind posesorul limitei. Notiunea de expandare pornestele de la premisa unui dat initial. unul calitativ si celalalt cantitativ. Spatiul constrans e determinat de raportul dintre inaltimea spatiului si deschiderea sa in plan. Raportul cu spatiul universal. ca să se poată manifesta. în loc să nu fie. arhitectural. Inaltimea unei strazi depinde de latimea acesteia. limita este elementul definitoriu spatial. trebuind sa expandeze spre sau in ceva. Aceasta variatie. ea fiind strans legata de proximitaea respectivei limite. In abordarea si explicarea limitei. creand perceptii sau scenarii spatiale. Spaţiul libertăţii non-gravitaţionale este spaţiul pre-fiinţei. datorita faptului ca spatiul poate fi perceput de jurimprejur. spatiul in cazul nostru. gravitationala. fie el o locuinta sau spatiul de tip interstitial al unei strazi. Un alt parametru generator al limitei este calitatea limitei. acest ceva nefiind la fel de conturat. constrans). fiind un alt atribut semnificativ al limitei. de matreial. Astfel putem vorbi de doua aspecte ale limitei. psihologica. Într-un spaţiu al libertăţii non-gravitaţionale se poate întîmpla orice. Libertatea reală este libertate gravitaţională şi ea trebuie distinsă de libertatea idealizată şi „pură“. spatiul definit cu ajutorul limitei. libertatea nu are sens decît în condiţiile existenţei limitei. astfel doua spatii definite cantitativ de aceleasi limite sunt categoric diferentiate de calitatea ei. intra intrun raport imediat cu atributele limitei discutate mai sus.

Interiorul este o lume inchisa si completa. cu restrangerea unui spatiu. proclamă Gaston Bachelard în Poetica spaţiului. universul imaginar este abordat de Gaston Bachelard dintr-un alt punct de vedere. relationata cu valentele introvertite ale unui spatiu si analog lipsa intimitatii ne duce cu gandul spre spatiile ce expandeaza. decontextualizat. Poetica spaţiului este o amplă cercetare asupra „imaginilor intimităţii”. Un obiect nu poate sa apartina si interiorului si exteriorului in acelasi timp. punând în ecuaţie fiinţa umană şi obiectele spaţiale legate de ea. ca fiind similara cu interiorizarea. tocmai din concentrarea in spatial intim cel mai redus. Practic si perceptual interiorul si exteriorul se exclud reciproc. ambiguu. cochiliile) vorbesc despre „topografia fiinţei noastre intime” în termenii unei dialectici interior – exteriror odată cu studiul Poetica spaţiului (1957). Capitolele dedicate casei şi tuturor celorlalte spaţii care semnifică ideea de securizare (pivniţa. asa cum spune si Bachelard: "Dialectica lui inauntru si afara” isi ia intreaga sa forta adeseori. părţile dinapoi ale fiinţei rămân prizoniere în forme geometrice solide". încercând să configureze fenomenologia acestui lăcaş minimal şi atât de surprinzător labirintic: "Totul este dialectică în fiinţa care iese dintr-o cochilie. Si totusi ele au o granita care este comuna. O cutie de scamator."Asadar. raportare fara de care spatiul este idealizat. Atunci cand spunem interior ne gandim in primul rand la adapostul ce protejaza omul impotriva fortelor externe nedorite. existand si pozitii care asociaza intimitatea cu spatiul sufletesc sau cu cel social. si tu te calmezi aproape la gandul ca e imposibil ca ceva prea mare sa poate incapea in stramtoarea aceasta". chiar din trupul moluştei fantastice. intre interior si exterior. unde totul este pe masura fiinitei intime. psihanaliza şi fenomenologia constituie în viziunea lui Bachelard un corp de doctrine ce pot fi reunite sub conceptul de topo-analiază. cuferele şi dulapurile. Acest fel de a intelege intimitatea. fara a depinde de o relatie cu spatiul arhitectural sau natural. cum ea nu iese întreagă. aceasta filozofie a intimitatii este inteleasa deseori in acceptiunea primara a termenului. peretele care stabileste o separatie intre cele doua lumi. este cu mult mai bogată. un interior il invaluie ca intr-un uter. spre notiunile de afara. Psihologia descriptivă. Ne intoarcem prin urmare la corpul uman si la raportul ce se stabileste intre acesta si spatiul in care se afla sau care ii este apropiat. intimizat. Exista o consolare in faptul de a te sti calm intr-un spatiu ingust. Putem simti aceasta elasticitate in citatul lui Rilke: "si aproape ca aici nu e spatiu. poate fi raportata mai bine la dimensiunile umane astfel putand fi dominata de elementul uman. nu este unanim simtita. dezbracat de relatiile reale stabilite intre cele doua “entitati”. Interiorul se compune multiform. Chiar daca din interior se vede doar o frantura dintr-un peisaj nu ne este usor sa recunoastem prezenta unui spatiu in afara de cel in care suntem.in spatial dinauntru. Cand vorbim despre intimitate nu putem sa nu amintim de stransa relatie a acesteia cu limita si cu notiunile de afara si de inauntru. Rilke realizeaza intim. podul. psihologia profunzimilor. Şi. Lumea interiorului poate fi masurata si supravegheata tot timpul. care in loc sa lase ocupantul intr-o lume fara hotare. Realitatea cochiliei excede imaginaţia. . căci criticul atrage atenţia asupra faptului că lectura unui text trebuie să urmeze două direcţii. si astfel il alipim vizual. sertarul. coliba.mama (atotcontinatoare) este implicit si in cazul spatiului contractat. In functie de gradul de deschidere interiorul negociaza cu exteriorul. Acesta e instrumentul de care se foloseşte gânditorul francez în cercetarea sa. de mare. una urmează linia faptelor şi cealaltă este indicată de linia reveriei. care pot fi net deosebite.aceasta stramtoare.

Estetica lui Bachelard pune în lumină reţeaua de imagini concentrate în jurul unui element şi nu opera concepută ca o sumă de informaţii diferite. legyen olyan Geza tipus . Ird at magadnak ezt a mondatott.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful