Univerziteti

u Bosni i Hercegovini

Finansirali:

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

FEDERALNO MINISTARSTVO OBRAZOVANJA I NAUKE

Fond otvoreno društvo Bosna i Hercegovina

Štampa: Reprografika d.o.o. Sarajevo, 2006.

SADRŽAJ

UVOD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 UNIVERZITET U BANJOJ LUCI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 UNIVERZITET U BIHAĆU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17 UNIVERZITET „DŽEMAL BIJEDIĆ“ U MOSTARU . . . . . . . . .23 UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU . . . . . . . . . . . . . . .33 SVEUČILIŠTE U MOSTARU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45 UNIVERZITET U SARAJEVU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .55 UNIVERZITET U TUZLI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .73 UNIVERZITET U ZENICI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .85 TABELARNI PRIKAZ FAKULTETA U BIH . . . . . . . . . . . . . . .93

UNIVERZITETI U BOSNI I HERCEGOVINI

1

Programi SUS-a BiH imaju za cilj da pruže podršku bosansko-hercegovačkim visokoobrazovnim institucijama.ba www. SUS BiH počeo je sa radom 1999. studentima. naučnog istraživanja i civilnog društva u Bosni i Hercegovini kako bi se smanjio broj mladih ljudi i akademskog osoblja koji napuštaju zemlju. 2 UNIVERZITETI U BOSNI I HERCEGOVINI . Ovo četvrto izdanje brošure izdato je uz pomoć Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke FBiH i Fonda otvoreno društvo BiH. Glavni cilj SUS-a BiH jeste podrška održivom razvoju sektora visokog obrazovanja. a sa druge šesti (i predstojeći sedmi) Okvirni program Evropske unije.UVOD Svjetski univerzitetski servis Bosne i Hercegovine SUS B&H je neprofitna organizacija čija je misija da obezbijedi aktivnu i kontinuiranu podršku sektorima visokog obrazovanja. naučnog istraživanja i civilnog društva čine. sa sjedištem u Sarajevu. Brošura "Univerziteti u BiH " svojim sadržajem predstavlja jedinstvenu publikaciju ovakve vrste u BiH. te uspostavljanju međuuniverzitetske i međunarodne saradnje bosansko-hercegovačkih i evropskih institucija.sus.ba Zahvaljujemo se svim univerzitetima i fakultetima u BiH koji su nam tokom 2005 godine dostavljali podatke sadržane u ovoj brošuri. akademicima. univerzitetskom osoblju. uvećavanjem vrijednosti i znanja. Svjetski univerzitetski servis BiH Kampus Univerziteta u Sarajevu (bivša kasarna M.Tito) Zmaja od Bosne bb 71000 Sarajevo BiH Telefon: Fax: E-mail: Web: +387 33 200 070 +387 33 650 871 sarajevo@sus. istraživačkih centara. sa jedne strane Bolonjski process. naučnog istraživanja i civilnog društva u BiH. individualnim istraživačima i naučno-istraživačkim institucijama. a akcenat se stavio na perspektive u Bosni i Hercegovini. istraživača i akademika. kako pojedinaca tako i interesnih grupa. Okosnicu svih aktivnosti kao i razvoja sektora visokog obrazovanja. godine. Aktivnosti SUS-a BiH usmjerene su ka povezivanju bosansko-hercegovačkih i evropskih univerziteta.

). Učesnicima se također nude kursevi stranih jezika i osnova informatike. UNIVERZITETI U BOSNI I HERCEGOVINI 3 . SRCe pruža informacije o mogućnostima obrazovanja. kao i postdiplomskih i postdoktorskih istraživanja na Univerzitetu u Oxfordu. SUN .Ljetni univerzitet Smješten također na CEU. SRCe pruža informacije o mogućnostima i načinu obrazovanja na univerzitetima i obrazovnim institucijama u zemlji i inostranstvu. pravo itd. studentima. kada i kako tražiti finansijsku pomoć. studijskim kursevima i radionicama iz različitih akademskih područja domaćih i stranih institucija. Stipendije za postdiplomski i doktorski studij iz Ekonomije na univerzitetu Sttafordshire u Engleskoj.UVOD SRCe je "Studentski informativni centar" osnovan od strane Fonda otvoreno društvo BiH 1998. kako napisati životopis.Centralnoevropski univerzitet FOD BiH promovira programe CEU-a. program nudi veliki broj kurseva iz oblasti društvenih i humanističkih nauka za studente. o tome kako aplicirati na strane univerzitete i seminare. Ovaj program je namijenjen maturantima. te postdiplomski studij iz oblasti ljudskih prava na principu distance learninga na Univerzitetu Oxford. godine kao dio mreže SRCe centara u svim zemljama u kojima djeluje OSI. međunarodni odnosi. dodiplomcima i postdiplomcima. kao i svim drugim osobama koje zanima više ili dodatno obrazovanje u zemlji i inostranstvu. studenata za postdiplomski studij iz društvenih i humanističkih disciplina na fakultetima u Cambridgeu i Oxfordu. šta je potrebno za aplikaciju. Stipendije za Veliku Britaniju FOD BiH u saradnji sa Foreign and Comonwealth Office (FCO) vrši selekciju bh. SRCe administrira visokoškolske i srednjoškolske programe FOD BiH: CEU . stipendiju ili posao za studente. postdiplomce. kada počinje prijava aplikacija. asistente i saradnike fakulteta i ostalih institucija visokog obrazovanja u BiH. historija. u koje spadaju postdiplomski studiji iz društvenih i humanističkih nauka na različitim odsjecima univerziteta u Budimpešti i Varšavi (sociologija.

program jednogodišnje razmjene studenata treće godine fakulteta sa univerzitetima i fakultetima u USA.ba 4 UNIVERZITETI U BOSNI I HERCEGOVINI . Studentski informativni Centar .srce.Tito) Zmaja od Bosne bb 71000 Sarajevo BiH Telefon: Fax: E-mail: Web: +387 33 206 048 +387 33 212 032 info@srce.UVOD AUBG . Undergraduate Exchange program .(American University in Bulgaria) FOD BiH program stipendiranja studenata iz Bosne i Hercegovine na dodiplomskom studiju na AUBG-u.ba www. univerzitetu certificiranom od strane "New England Association of Schools and Colleges".SRCe Kampus Univerziteta u Sarajevu (bivša kasarna M.

112 .org UNIVERZITETI U BOSNI I HERCEGOVINI 5 .UNIVERZITET U BANJOJ LUCI SJEDIŠTE UNIVERZITETA Trg srpskih vladara 2/II 78000 Banja Luka Tel.net Web: www.997 Fax: 051/ 315 . 218 . 051/ 312 .unibl.694 E-mail: uni-bl@blic.

BROJ DIPLOMIRANIH STUDENATA.dr. 051/ 316 .dr.293 Web: www. BROJ UPISANIH STUDENATA. Zvanje specijaliste steklo je 287 kandidata. Radoslav Grujić prof.bl. Rajko Gnjato NASTAVNICI I SARADNICI U procesu nastave učestvuje 195 profesora.yu/uni/akademija Dodiplomski studij ODSJEK Odsjek likovnih umjetnosti • Smjer za slikarstvo • Smjer za grafiku Odsjek dramskih umjetnosti • Smjer za glumu • Smjer za televiziju • Smjer za dramaturgiju • Smjer za pozorišnu režiju 6 UNIVERZITETI U BOSNI I HERCEGOVINI .ac. 775 studenata.292 Fax: 051/ 316 . Na čast doktora nauka promovirana su 102 kandidata. MAGISTARA I DOKTORA NAUKA Na Univerzitetu u Banjoj Luci diplomiralo je 10. Dragoljub Mirjanić PROREKTORI prof. a magistrirala su 192 studenta. MAGISTARA I DOKTORA NAUKA Na Univerzitetu u Banjoj Luci studira 12.UNIVERZITET U BANJOJ LUCI REKTORAT REKTOR acad.prof. AKADEMIJE AKADEMIJA UMJETNOSTI Bulevar Srpske Vojske bb 78 000 Banja Luka Tel. 296 asistenata i 235 službenika. 664 studenata.urc.dr.

tehničar Viši medicinski tehničar Viši fizioterapeut Viši medicinsko-laboratorijski tehničar Viši sanitarni tehničar UNIVERZITETI U BOSNI I HERCEGOVINI 7 .432 Fax: 052/ 242 .648 Fax: 051/ 333 .699 SMJER Policijski smjer Kriminalistički smjer Smjer bezbjednosti i civilne zaštite Upravno pravno usmjerenje VIŠA MEDICINSKA ŠKOLA Nikole Pašića 4/a 79101 Prijedor Tel.600. 052/ 233 .UNIVERZITET U BANJOJ LUCI Odsjek muzičke umjetnosti • Smjer za kompoziciju • Smjer za solo pjevanje • Smjer za dirigovanje • Smjer za klavir i gitaru • Smjer za gudačke instrumente • Smjer za duvačke instrumente • Smjer za muzikologiju i etnomuzikologiju • Smjer za opću muzičku pedagogiju Odsjek likovnih umjetnosti • Smjer za slikarstvo • Smjer za grafiku VIŠE ŠKOLE VISOKA ŠKOLA MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA Bulevar Živojina Mišića 10a 78000 Banja Luka Tel: 051/ 333 .381 SMJER Opći smjer Viša medicinska sestra . 333 .

051/ 462 .com Dodiplomski studij: ODSJEK Građevinski odsjek Arhitektonski odsjek Postdilomski studij: Kontakt osoba : Žarko Vujanušić ODSJEK Građevinski odsjek Arhitektonski odsjek EKONOMSKI FAKULTET Majke Jugovića 4 78000 Banja Luka Tel.543 Web: www.bijeljina.bl.616 Fax: 051/ 462 .616.430 Web: www.ac.urc. 055/ 209 .urc.UNIVERZITET U BANJOJ LUCI FAKULTETI FAKULTET ZA VANJSKU TRGOVINU Račanska 133 56 300 Bijeljina Tel.yu/ekonomski 8 UNIVERZITETI U BOSNI I HERCEGOVINI .com/fst ODSJEK Vanjska i unutrašnja trgovina Finansije i bankarstvo Porez i carine Menadžment u osiguranju Međunarodni transport i špedicija Poslovna informatika ARHITEKTONSKO – GRAĐEVINSKI FAKULTET Stepe Stepanovića 77/ 3 78000 Banja Luka Tel.053 Web: www.bl.ac/uni/arhitektura E-mail: agf@banjaluka. 462 .011 Fax: 051/ 430 . 051/ 430 .

051/ 211 .408 Web: www.net Dodiplomski studij: SMJER Opći smjer Postdiplomski studij Kontakt osoba: Ljubiša Desančić FILOZOFSKI FAKULTET Bana Lazarevića 1 78000 Banja Luka Tel.blic.335 Fax: 051/ 211 .ffvis.net ODSJEK Odsjek za elektroniku i komunikacije Odsjek za računarsku tehniku i automatiku Odsjek za elektroenergetiku Postdiplomski studij: Kontakt osoba : doc. 051/ 319 .dr. 051/ 221 .824 Fax: 051/ 211 .etfbl. Slavko Marić SMJER Automatika FAKULTET ZA FIZIČKO VASPITANJE I SPORT Braće Pantića do broja 4 78000 Banja Luka Tel.335 Web: www.438 Fax: 036/ 301 .UNIVERZITET U BANJOJ LUCI Dodiplomski studij: ODSJEK Menadžment Finansijski menadžment Turizam i hotelijerstvo Vanjska trgovina ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET Patre 5 78000 Banja Luka Tel.834 UNIVERZITETI U BOSNI I HERCEGOVINI 9 .

320 Fax: 051/ 468 .ac.bl.bl.UNIVERZITET U BANJOJ LUCI E-mail: fil.net Web: www. 051/ 468 .urc.696 Web: www.ac.urc.fakultet@blic.yu/uni/masinski/ ODSJEK Proizvodni odsjek • Smjer za proizvodnu tehnologiju • Smjer za primijenjenu informatiku • Smjer za mehanizaciju • Smjer za automatizaciju i robotizaciju • Smjer za mašinske konstrukcije • Smjer za industrijsko inženjerstvo i menadžment • Smjer za proizvodne sisteme Odsjek za termotehniku i motorizaciju i energetiku i saobraćaj • Smjer za drumski saobraćaj • Smjer za termotehniku • Smjer za hidroenergetiku • Smjer za procesnu tehniku • Smjer za termoenergetiku • Smjer za motore i motorna vozila 10 UNIVERZITETI U BOSNI I HERCEGOVINI .yu/uni/filozofski ODSJEK Odsjek za Odsjek za Odsjek za Odsjek za Odsjek za Odsjek za Odsjek za Odsjek za Odsjek za Odsjek za Odsjek za srpski jezik i književnost anglistiku germanistiku filozofiju i sociologiju psihologiju pedagogiju historiju i latinski jezik žurnalistiku učiteljski studij socijalni rad italijanski jezik i književnost Postdiplomski studij Kontakt osoba : Iljia Panić MAŠINSKI FAKULTET Vojvode Stepe Stepanovića 75 78000 Banja Luka Tel.

bl.dr Mile Dardić PRAVNI FAKULTET Vojvode Stepe Stepanovića 77 78000 Banja Luka Tel.526 Web: www. 051/ 461 .agric.392 Fax: 051/ 463 .UNIVERZITET U BANJOJ LUCI Odsjek za zaštitu na radu Odsjek za mehaničku preradu drveta MEDICINSKI FAKULTET Save Mrkalja 14 78000 Banja Luka Tel.ac.206 Web: www.urc.yu/uni/pravni SMJER Opći smjer Postdiplomski studij Kontakt osoba : Svetoslav Bajić UNIVERZITETI U BOSNI I HERCEGOVINI 11 .bl.ac.ac.212 Fax: 051/ 458 . 051/ 468 .202.yu/uni/medicinski/ ODSJEK Opći odsjek Odsjek za stomatologiju Odsjek za farmaciju POLJOPRIVREDNI FAKULTET Bulevar Vojvode Petra Bojovića bb 78000 Banja Luka Tel.bl.yu Web: www. 051/ 468 .urc.024 E-mail: agrobl@urc.ac.526 Fax: 051/ 216 . 051/ 216 .bl.yu SMJER Voćarski smjer Ratarski smjer Stočarski smjer Postdiplomski studij: Kontakt osoba: prof.

ac.turizam • Smjer za geografiju . 051/ 468 .321 Fax: 051/ 460 .bl.fiziku Odsjek za hemiju • Nastavni smjer • Opći smjer ŠUMARSKI FAKULTET Vojvode Stepe Stepanovića 75a 78000 Banja Luka Tel.sfbl.550 Web: www. 051/ 319 .142 Web: www.142 Fax: 051/ 319 .org SMJER Opći smjer Postdiplomski studij: Kontakt osoba : Milan Mataruga 12 UNIVERZITETI U BOSNI I HERCEGOVINI .historiju Odsjek za biologiju • Nastavni smjer • Opći smjer Odsjek za fiziku • Nastavni smjer • Opći smjer Odsjek za matematiku i informatiku • Opći smjer • Nastavni smjer za informatiku • Opći smjer za matematiku-informatiku • Smjer za matematiku .demograf • Smjer za geografiju -etnologiju • Smjer za geografiju .UNIVERZITET U BANJOJ LUCI PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET Mladena Stojanovića 2 78000 Banja Luka Tel.yu/uni/pmf/ ODSJEK Odsjek za geografiju • Opći smjer • Nastavni smjer obrazovni profil profesora geografije • Smjer geograf.urc.

teol.veterinarskiinstitutrs.048 Fax: 051/ 211 .113. 319 . Zoran Kukrić PRIDRUŽENE ČLANICE Poljoprivredni institut Knjaza Miloša 17 78 000 Banja Luka Tel.UNIVERZITET U BANJOJ LUCI TEHNOLOŠKI FAKULTET Bulevar Stepe Stepanovića 73 78000 Banja Luka Tel.478 Web: www.287 Fax: 051/ 312 .792 E-mail: polj.eibanjaluka.dr.sr ODSJEK Biotehnološko-prehrambeni odsjek • Kontrola kvaliteta i higijenske ispravnosti namirnica Hemijsko-tehnološki odsjek • Hemijsko-tehnološki smjer • Ekološko inženjerstvo Odsjek tekstilnog inženjerstva • Opći • Dizajn i konfekcija Postdiplomski studij Kontakt osoba: prof. 051/ 211 . 051/ 313 . 051/ 304 . 051/ 468 .679 Fax: 051/ 319 .646 Web: www.tfbl.com UNIVERZITETI U BOSNI I HERCEGOVINI 13 .bh@blic.com Veterinarski institut Branka Radičevića 18 78000 Banja Luka Tel.institut.677 E-mail: eibluka@inecco.net Web: www.646 Fax: 051/ 468 .rs.net Ekonomski institut Kralja Alfonsa 18 78000 Banja Luka Tel.

bl.003 E-mail: hrcbl@urc.003 Fax: 051/ 468 . uni. 051/468 .com Univerzitetski računarski centar Banja Luka Vojvode Stepe Stepanovića 75 78000 Banja Luka Tel/fax: 051/ 465 .112(rektorat) Fax: 051/ 315 . 1 78 000 Banja Luka Tel.yu Studentski centar Majke Jugovića 1 78000 Banja Luka Tel.urc.201 Cedubal – Centar za društvene djelatnosti Univerziteta u Banjoj Luci Vojvode Stepe Stepanovića 77 78000 Banja Luka Tel/fax: 051/ 468 .see-hrc. 051/ 304 .737 Fax: 051/ 329 .595 Web: www.704 U OKVIRU ZADOVOLJAVANJA STUDENTSKIH POTREBA DJELUJU: Savez studenata Univerziteta u Banjoj Luci Majke Jugovića br.ac.bl. 051/ 312 .ac.bl.694 Web: www.367 E-mail: cgi@blic.656 Centar za ljudska prava Stepe Stepanovića 77 78 000 Banja Luka Tel. 051/ 469 .yu E-mail: rc@urc.ac.415 Fax: 051/ 468 .yu E-mail: surs@hotmail.UNIVERZITET U BANJOJ LUCI Institut za ispitivanje materijala Jasenovačkih logoraša bb 78 000 Banja Luka Tel.ac.bl.yu Web: www.net 14 UNIVERZITETI U BOSNI I HERCEGOVINI .net Centar za geostrateška istraživanja Trg srpskih vladara 2/II 78000 Banja Luka Tel/fax: 051/ 343 .

Kandidat koji konkuriše za upis u prvu godinu osnovnih studija polaže kvalifikacioni ispit.ac. 065/ 581 .278. Stranac može konkurisati za upis u prvu godinu osnovnih. odnosno ispit za provjeru sklonosti i sposobnosti. Provjeru znanja srpskog jezika obavlja posebna ustanova utvrđena statutom visokoškolske stanove. specijalističkih i magistarskih studija pod uvjetom da vlada srpskim jezikom. Stranac se može upisati u prvu godinu osnovnih.557 E-mail: samsic@blic. 051/ 318 . Broj mjesta nije ograničen. odnosno Univerziteta. pod uvjetima utvrđenim statutom Akademije umjetnosti.866 Web: www. U prvu godinu osnovnih studija na akademijama umjetnosti može se upisati lice koje nema završeno srednje obrazovanje.rs.bl. pod istim uvjetima kao i državljanin Republike. specijalističkih i magistarskih studija.ba SaMSIC (Srpska Medical Students’ International Committee) Banja Luka Tel/Fax: 051/ 466 .ba Narodna i univerzitetska biblioteka RS Jevrejska 30 Tel/fax: 051/ 215 .rs. UNIVERZITETI U BOSNI I HERCEGOVINI 15 .samsic.com IAESTE (Udruženje za međunarodnu razmjenu studenata radi stručne prakse) Ulica Majke Jugovića 1 78 000 Banja Luka Tel.UNIVERZITET U BANJOJ LUCI OSTALE ORGANIZACIONE JEDINICE UNIVERZITETA EASA Arhitektonsko-građevinski fakultet .net Web: www.703 E-mail: office@iaeste.yu INFORMACIJE ZA UPIS STRANIH STUDENATA U prvu godinu osnovnih studija na visokoškolsku ustanovu može se upisati lice koje ima srednje obrazovanje utvrđeno statutom. odnosno Univerziteta.Savez studenata AGF-a Vojvode Stepe Stepanovića 77/3 78 000 Banja Luka E-mail: easabih@yahoo. Uvjeti i postupak upisa stranaca bliže se utvrđuju statutom visokoškolske ustanove.rs.nubrs.ba E-mail: nubrs@urc. ali uglavnom na svaki fakultet u okviru Univerziteta upisuje se oko 50 studenata.

Stranci koji su srednje obrazovanje završili u inostranstvu imaju pravo učešća na konkursu za upis u prvu godinu osnovnih studija i polaganje kvalifikacionog ispita i prije nostrifikacije. diploma i rodni list. odnosno ekvivalencije svjedočanstava o završenom srednjem obrazovanju u inostranstvu.UNIVERZITET U BANJOJ LUCI Neophodni dokumenti za upis su svjedočanstva iz srednje škole. 16 UNIVERZITETI U BOSNI I HERCEGOVINI . Školarina za strane studente iznosi 2. Rokovi za upis stranih državljana su isti kao i rokovi za domaće studente.500 KM godišnje.

022 E-mail: ikbumd@bih.net.022 Fax: 037/ 222 .ba Web: www.ba UNIVERZITETI U BOSNI I HERCEGOVINI 17 .unibi.UNIVERZITET U BIHAĆU SJEDIŠTE UNIVERZITETA Kulina bana 2/II 77 000 Bihać Telefon: 037/ 222 .

BROJ UPISANIH STUDENATA.162. MAGISTARA I DOKTORA NAUKA Na Univerzitetu u Bihaću je u akademskoj 2004/05.165 Fax: 037/ 228 . 487 studenata.ba 18 UNIVERZITETI U BOSNI I HERCEGOVINI .ipa.dr.160 E-mail: ipab@bih. 055 studenata. Mesud Ferizović SEKRETARIJAT UNIVERZITETA Generalni sekretar: Muhamed Duraković STRUČNE SLUŽBE UNIVERZITETA Referent za međuuniverzitetsku saradnju: Nedžmija Veladžić NASTAVNICI I SARADNICI U procesu nastave učestvuje 212 nastavnika i 171 asistent. BROJ DIPLOMIRANIH STUDENATA.unibi. 037/ 220 . godini upisano 4.net. Refik Šahinović PROREKTORI Prorektor za naučno-nastavni proces: prof. Univerzitet u Bihaću u svom sastavu ima 5 fakulteta i 2 više škole. a magistriralo je 6 studenta.UNIVERZITET U BIHAĆU REKTORAT REKTOR prof. VIŠE ŠKOLE ISLAMSKA PEDAGOŠKA AKADEMIJA Žegarska aleja bb 77 000 Bihać Telefon: 037/ 220 . MAGISTARA I DOKTORA NAUKA Na Univerzitetu u Bihaću diplomiralo je 2.dr.dr. a na postdiplomskom studiju se nalazi 12 studenata. Ratmira Pjanić Prorektor za finansije i razvoj : prof.ba Web: www.

org Dodiplomski studij ODSJEK Opći smjer Finansijsko-računovodstveni Vanjska trgovina Marketing UNIVERZITETI U BOSNI I HERCEGOVINI 19 .unibi.ba Dodiplomski studij ODSJEK Poljoprivredni odsjek Prehrambeni odsjek EKONOMSKI FAKULTET Kulina bana 2 77 000 Bihać Telefon: 037/ 222 .efbi.org Web: www.UNIVERZITET U BIHAĆU SMJER Opći smjer VIŠA MEDICINSKA ŠKOLA Kulina bana 2 77 000 Bihać Telefon: 037/ 227 .513 E-mail: efbi@efbi.unibi.046 Tel/Fax: 037/ 222 .059 E-mail: dekan@btf.net.511 Fax: 037/ 222 .057 Fax: 037/ 228 .ba Web: www.ba SMJER Opći smjer FAKULTETI BIOTEHNIČKI FAKULTET Kulina bana 2 Telefon: 037/ 228 .ba Web: www.532 E-mail: vmsbihac@bih.unibi.

unibi.409 Fax: 037/ 310 .683 Fax: 037/ 311 .net.273 Fax: 037/ 226 .UNIVERZITET U BIHAĆU Postdiplomski studij SMJER Marketing Finansijsko-računovodstveni PEDAGOŠKI FAKULTET Džaniča mahala 36 77 000 Bihać Telefon: 037/ 312 . 312 . www. Irfana Ljubijankića bb.ba Web: www.unibi.ba 20 UNIVERZITETI U BOSNI I HERCEGOVINI .ba Web: www.270 E-mail: tfb@bi.271.227 Web. 77 000 Bihać Telefon: 037/ 226 .990 E-mail: pravo@bih.ba Dodiplomski studij ODSJEK Bosanski jezik sa književnošću i historijom Engleski jezik i književnost Matematika i fizika Njemački jezik i književnost Razredna nastava Tjelesni odgoj i sport Predškolski odgoj PRAVNI FAKULTET Mehe Hadžiabdića bb 77 000 Bihać Telefon: 037/ 333 .472.net.ba Dodiplomski studij ODSJEK Pravni TEHNIČKI FAKULTET Dr.unbi. 226 .

022 Web: www. OSTALE ORGANIZACIONE JEDINICE UNIVERZITETA Institut Biotehničkog fakulteta Institut Ekonomskog fakulteta Institut Tehničkog fakulteta U OKVIRU ZADOVOLJAVANJA STUDENTSKIH POTREBA DJELUJU Unija studenata Univerziteta u Bihaću Adresa: Kulina bana 2 Telefon: 037/ 222 .UNIVERZITET U BIHAĆU Dodiplomski studij ODSJEK Mašinski odsjek • Proizvodno konstrukciono mašinstvo • Proizvodno mašinstvo Tekstilni odsjek • Smjer dizajn • Smjer konfekcija Građevinski odsjek • Opći smjer Elektrotehnički odsjek • Informatika • Elektronika i automatika Postdiplomski studij SMJER Savremeno proizvodno inženjerstvo Postdiplomski studij se organizuje svake treće godine. 8 Telefon: 037/ 222 .ba E-mail: usub@bosnia.599 UNIVERZITETI U BOSNI I HERCEGOVINI 21 .unibi.ba Američki kutak Adresa: Trg slobode br.unbi.025 Fax : 037/ 222 .025 Web: www. Kontakt osoba : prof.022 (rektorat) Fax : 037/ 222 .ba Univerzitetska biblioteka Adresa: Trg slobode 8 Telefon: 037/ 222 .dr. Isak Karbegović.

Rokovi za upis su jedinstveni za sve studente.UNIVERZITET U BIHAĆU Fax : 037/ 222 . Broj mjesta za strane studente iznosi do 10 % od ukupne kvote. 22 UNIVERZITETI U BOSNI I HERCEGOVINI .unbi.1998 godine. prihvata se diploma na engleskom jeziku. Visina pojedinačnog dijela participacije u troškovima studija za studente koji ne posjeduju državljanstvo BiH određena je Zaključkom Vlade FBiH broj: 278/98 od 03.025 Web: www. kojom se stiče stručni naziv i položen kvalifikacioni ispit.com INFORMACIJE ZA UPIS STRANIH STUDENATA Osnovni uvjet za upis stranih studenata na jedan od fakulteta Univerziteta u Bihaću je završena srednja četverogodišnja škola. Strani studenti pri upisu na fakultet prilažu istu dokumentaciju kao i studenti državljani Bosne i Hercegovine. Ukoliko diploma o završenoj srednjoj školi nije izdata na području bivše Jugoslavije.ba E-mail: cul_bi@yahoo.11.

727 Fax: 036/ 570 .unmo.032 E-mail: univerztet@unmo.ba UNIVERZITETI U BOSNI I HERCEGOVINI 23 .UNIVERZITET „DŽEMAL BIJEDIĆ“ U MOSTARU SJEDIŠTE UNIVERZITETA Univerzitetsko-sportskorekreacioni centar „Midhat Hujdur – Hujka“ 88 104 Mostar Telefon: 036/ 570 .ba Web: www.

315 Fax: 036/ 570 .dr. Sead Pašić Prorektor za finansije: doc.iur STRUČNE SLUŽBE UNIVERZITETA Ured za međunarodnu i međuuniverzitetsku saradnju: Referent: Edina Špago-Ćumurija Telefon: 036/ 570 .032 24 UNIVERZITETI U BOSNI I HERCEGOVINI . Fuad Ćatović PROREKTORI Prorektor za naučno-nastavna pitanja: prof.032 Ured za nastavu i studentska pitanja: Prorektor: doc.032 E-mail: edina@unmo. Mirsad Begović Prorektor za nauku i naučno-istraživački rad: prof.ba Ured za naučno-istraživački rad: Prorektor: prof.727 Fax: 036/ 570 . Osman Pajić SEKRETARIJAT UNIVERZITETA GENERALNI SEKRETAR: Zijada Bečić.dr.dr.UNIVERZITET „DŽEMAL BIJEDIĆ“ U MOSTARU REKTORAT REKTOR prof.032 Služba za pravne i kadrovske poslove: Rukovodilac službe: Zoran Kazazić Telefon: 036/ 570 . Ibro Popić Telefon: 036/ 570 .dr. Sead Pašić Telefon: 036/ 571 .727 Fax: 036/ 570 .790 Fax: 036/ 570 . Ibro Popić Prorektor za međunarodnu saradnju: prof.dr. dipl.dr.

ba E-mail: fpm@unmo. BROJ UPISANIH STUDENATA. BROJ DIPLOMIRANIH STUDENATA.731 Web: www. a magistrirao je 31 student.072 Fax: 036/ 570 . dr. 748 studenata i 128 postdiplomaca. Ibro Popić SMJER Upravljanje finansijskim poslovima UNIVERZITETI U BOSNI I HERCEGOVINI 25 . 570 .unmo.ba Dodiplomski studij ODSJEK Poslovne studije Bankarsko-finansijski menadžment Menadžment malih i srednjih preduzeća Računovodstvo i revizija Postdiplomski studij Kontakt osoba: prof. FAKULTETI FAKULTET ZA POSLOVNI MENADŽMENT Univerzitetsko-sportskorekreacioni centar „Midhat Hujdur – Hujka“ 88 104 Mostar Telefon: 036/ 571.454. 126 studenata.fpm. MAGISTARA I DOKTORA NAUKA Na Univerzitetu „Džemal Bijedić“ u Mostaru studira 10.UNIVERZITET „DŽEMAL BIJEDIĆ“ U MOSTARU Finansijsko-računovodstvena služba: Rukovodilac službe: Idriz Medrzić Telefon: 036/ 570 . Na čast doktora nauka promovirano je 14 kandidata.032 NASTAVNICI I SARADNICI U procesu nastave učestvuje 356 nastavnika i saradnika te 50 službenika. Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru u svom sastavu ima 8 fakulteta. MAGISTARA I DOKTORA NAUKA Na Univerzitetu „Džemal Bijedić“ diplomiralo je 4.731 Fax: 036/ 570 .

ba E-mail: gf@unmo.ba Dodiplomski studij ODSJEK Opće mašinstvo Kompjuterski inženjering Postdiplomski studij Kontakt osoba: prof.258 Web: www.mf.unmo. 570 .258 Fax: 036/ 571 .370 .784. Himzo Đukić SMJER Upravljanje kvalitetom Proizvodno mašinstvo Konstruktivno mašinstvo PRAVNI FAKULTET Univerzitetsko-sportskorekreacioni centar „Midhat Hujdur – Hujka“ 88 104 Mostar Telefon: 036/ 570 .ba Dodiplomski studij: ODSJEK Konstruktivno – izvođački hidrotehnički Postdiplomski studij Kontakt osoba: prof. 570 .ba Web: www.791 Fax: 036/ 570 .184 Fax: 036/ 570 . Mehmed Sarić MAŠINSKI FAKULTET Univerzitetsko-sportskorekreacioni centar „Midhat Hujdur – Hujka“ 88 104 Mostar Telefon: 036/ 537 .gf.UNIVERZITET „DŽEMAL BIJEDIĆ“ U MOSTARU GRAĐEVINSKI FAKULTET Univerzitetsko-sportskorekreacioni centar „Midhat Hujdur – Hujka“ 88 104 Mostar Telefon: 036/ 571 .dr.unmo. dr.pf.221.ba E-mail: mf@unmo.unmo.ba 26 UNIVERZITETI U BOSNI I HERCEGOVINI . 571 .032 Web: www.791 E-mail: pf@unmo.

032 (rektorat) Web: www. dr.216 Web: www.993.388 Fax: 036/ 570 .ba Dodiplomski studij ODSJEK Voćarsko-vinogradski Povrćarsko-cvjećarski NASTAVNIČKI FAKULTET Tel: 036/ 570 .UNIVERZITET „DŽEMAL BIJEDIĆ“ U MOSTARU Dodiplomski studij ODSJEK Pravno-organizacioni poslovi u javnoj upravi Poslovno-pravna administracija Privredno-pravni poslovi Postdiplomski studij Kontakt osoba: doc.ba E-mail: af@unmo.unmo.ba Dodiplomski studij ODSJEK Predškolski odgoj Historija i geografija Islamska vjeronauka Biologija i hemija Matematika i fizika Muzička kultura Fizika i informatika sa tehničkim odgojem Razredna nastava Pedagogija UNIVERZITETI U BOSNI I HERCEGOVINI 27 .unmo.216 Fax: 036/ 571 . Osman Pajić SMJER Građansko i trgovačko pravo u uvjetima globalizacije AGROMEDITERANSKI FAKULTET Univerzitetsko-sportskorekreacioni centar „Midhat Hujdur – Hujka“ 88 104 Mostar Telefon: 036/ 571 .nf.ba E-mail: nf@unmo. 571 .af.

ba Web: www.ba Dodiplomski studij SMJER Bosanski jezik i književnost Bosanski jezik i književnost Engleski jezik i književnost Njemački jezik i književnost Bosanski jezik i književnost i njemački jezik i književnost Bosanski jezik i književnost i engleski jezik i književnost Historija Gluma Dramska pedagogija Teatrologija FAKULTET INFORMACIJSKIH TEHNOLOGIJA Univerzitetsko-sportskorekreacioni centar „Midhat Hujdur – Hujka“ 88 104 Mostar Telefon: 036/ 570 .unmo.730 Fax: 036/ 570 .359 Fax: 036/ 571 .fhn.Nina Bijedić 28 UNIVERZITETI U BOSNI I HERCEGOVINI .ba Dodiplomski studij ODSJEK Informatika Postdiplomski studij Kontakt osoba: ass.730 E-mail: info@fit.559 Web: www.fit.ba E-mail: fhn@unmo.UNIVERZITET „DŽEMAL BIJEDIĆ“ U MOSTARU Odsjek za sport Likovna kultura Muzička kultura Hemija Predškolski odgoj FAKULTET HUMANISTIČKIH NAUKA Univerzitetsko-sportskorekreacioni centar „Midhat Hujdur – Hujka“ 88 104 Mostar Telefon: 036/ 571 .

00 KM Redovni studenti obnovljeni upis 300.UNIVERZITET „DŽEMAL BIJEDIĆ“ U MOSTARU SMJER Informacijski inženjering za e-business Edukacijski kompjuting INFORMACIJE ZA UPIS STRANIH STUDENATA Osnovni uvjeti za upis stranih studenata na Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru su završena srednja škola u četverogodišnjem trajanju. 00 KM Redovni studenti uz plaćanje (samofinansirajući studenti) Zavisno od studija.unmo. TROŠKOVI STUDIJA Redovni studenti prvi put upisani 200. Ukoliko diploma o završenoj srednjoj školi nije izdata na području bivše Jugoslavije.00 KM Strani državljani 1.500.ba UNIVERZITETI U BOSNI I HERCEGOVINI 29 .ba E-mail: biblioteka@unmo. Troškovi studija za strane studente iznosi 1.00 KM Vanredni studenti 900. Rokovi za upis su jedinstveni za sve studente. Potrebno je izvršiti nostrifikaciju diplome. prihvata se diploma na engleskom jeziku. Kvalifikacioni ispit se polaže samo na pojedinim fakultetima.543 Fax: 036/ 570 .500.032 Web: www. Broj mjesta za strane studente nije posebno definisan.00 KM OSTALE INSTITUCIJE UNIVERZITETA Biblioteka Univerzitetsko-sportskorekreacioni centar „Midhat Hujdur – Hujka“ 88 140 Mostar Telefon: 036/ 571 .500. Rokovi za upis stranih studenata jedinstveni su za sve studente. kojom se stiče stručni naziv i položen kvalifikacioni ispit.00 KM do 1.00 KM po godini studija. od 900.

032 Web: www.sicmostar.com Institut za projektovanje i ispitivanje materijala i konstrukcija Građevinskog fakulteta Univerzitetsko-sportskorekreacioni centar „Midhat Hujdur 88 140 Mostar Telefon: 036/ 571 .ba Institut za mašinstvo Univerzitetsko-sportskorekreacioni centar „Midhat Hujdur 88 140 Mostar Telefon: 036/ 571 .258 E-mail: suadapobric@yahoo.032 Studentski informativni centar Univerzitetsko-sportskorekreacioni centar „Midhat Hujdur 88 140 Mostar Telefon: 036/ 571 .com Institut za razvoj Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru Univerzitetsko-sportskorekreacioni centar “Midhat Hujdur 88 140 Mostar Telefon: 036/ 570 .647 Fax: 036/ 570 .032 Web: www.221 Web: www.780 Fax: 036/ 570 .UNIVERZITET „DŽEMAL BIJEDIĆ“ U MOSTARU Studentski dom Univerzitetsko-sportskorekreacioni centar „Midhat Hujdur 88 140 Mostar Fax: 036/ 570 .unmo.258 Fax: 036/ 571 .info Unija studenata Univerzitetsko-sportskorekreacioni centar „Midhat Hujdur 88 140 Mostar Telefon: 036/ 571 .727 Fax: 036/ 570 .647 Fax: 036/ 570 .032 Web: www.gfunmo.ba E-mail: gfmos@yahoo.unmo.ba E-mail: univerzitet@unmo.ba – Hujka“ – Hujka“ – Hujka“ – Hujka“ – Hujka“ – Hujka” 30 UNIVERZITETI U BOSNI I HERCEGOVINI .ba E-mail: unija@unmo.

net.ba Human Rights Center Mostar Adresa: Adema Buće 50 88 000 Mostar Telefon: 036/ 581 .ba Web: www.net. 24 88 140 Mostar Tel/fax: 036/ 556 .net.200 E-mail: com@cob. tcm.035 Fax: 036/ 581 .cob.ba UNIVERZITETI U BOSNI I HERCEGOVINI 31 .super.ba. www.ba.UNIVERZITET „DŽEMAL BIJEDIĆ“ U MOSTARU Centar za obuku Mostar Onešćukova br.035 E-mail: hrcmostar@bih. www.

UNIVERZITET „DŽEMAL BIJEDIĆ“ U MOSTARU 32 UNIVERZITETI U BOSNI I HERCEGOVINI .

ba UNIVERZITETI U BOSNI I HERCEGOVINI 33 .464.rs.net Web: www. 340 .UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU SJEDIŠTE UNIVERZITETA Vuka Karadžića 30 71 123 Istočno Sarajevo Telefon: 057/ 340 .263 E-mail: univerzitet@paleol.unssa.463 Fax: 057/ 340 .

dipl. 630 studenata.dr.UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU REKTORAT REKTOR prof. dipl.dr.dr. MAGISTARA I DOKTORA NAUKA Na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu studira 12. Univerzitet u svom sastavu ima 16 fakulteta i 2 akademije. Na čast doktora nauka promoviran je 61 kandidat. Zoran Ljuboje Prorektor za naučno-istraživački rad i razvoj: prof. a na postdiplomskom studiju su 454 studenta. oecc Informacioni centar: Darko Krtinić i Zoran Novaković NASTAVNICI I SARADNICI U procesu nastave učestvuje 600 ( stalno ) i 567 ( honorarno ) zaposlenih. BROJ UPISANIH STUDENATA. Aleksa Milojević SEKRETARIJAT UNIVERZITETA Generalni sekretar: Vojislav Šuka. 834 studenta.iur Poslovni sekretar: Neda Elez.oecc Šef računovodstva: Sretenka Ćosić STRUČNE SLUŽBE UNIVERZITETA Stručni saradnik za međunarodnu saradnju: Bojan Klačar . MAGISTARA I DOKTORA NAUKA Na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu diplomirala su 3.dr. Mitar Novaković PROREKTORI Prorektor za nastavu: prof. Magistriralo je 114 studenata. Danimir Mandić Prorektor za finansije: prof. dipl. BROJ DIPLOMIRANIH STUDENATA. 34 UNIVERZITETI U BOSNI I HERCEGOVINI .

net ODSJEK Odsjek za kompoziciju Odsjek za klavir Odsjek za solo pjevanje Odsjek za harmoniku Odsjek za violinu Odsjek za flautu Odsjek za muzičku pedagogiju Odsjek za crkvenu muziku i pojanje Klasa gitara Postdiplomski studij Kontakt osoba: prof.makss.teol.021 E-mail: alutb@teol.125 Fax: 057/ 342 . AKADEMIJE AKADEMIJA LIKOVNIH UMJETNOSTI Stepe Stepanovića bb 89 101 Trebinje Telefon: 059/ 270 .125 E-mail: makss@teol.net Web: www.net Dodiplomski studij: ODSJEK Odsjek za slikarstvo Odsjek za grafiku Odsjek za nastavnički smjer MUZIČKA AKADEMIJA Vuka Karadžića 30 71 126 Istočno Sarajevo Telefon: 057/ 342 .UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU Svi postdiplomski studiji se organizuju po potrebi. Ognjen Bomoštar ODSJEK Odsjek za kompoziciju Odsjek za opću muzičku pedagogiju UNIVERZITETI U BOSNI I HERCEGOVINI 35 . po izraženom interesu kandidata za određene oblasti. tj.310 Fax: 059/ 240 .

651.480 Fax: 058/ 220 .060.ISTOČNO SARAJEVO Romanijska 42 71420 Pale Telefon: 057/ 226 .067 E-mail: dakademija@hotmail.net Dodiplomski studij ODSJEK Marketing Finansije Vanjska trgovina i finansije Opći 36 UNIVERZITETI U BOSNI I HERCEGOVINI .com Dodiplomski studij: ODSJEK Opći Postdiplomski studij Kontakt osoba: Lazar Vasiljević SMJER Bogoslovski Bogoslovsko –filozofski EKONOMSKI FAKULTET .948 Fax: 057/ 223 . 220 .948 E-mail: ef02@paleol. 223 .UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU • Harmonija sa harmonskom analizom • Muzički oblici • Kontrapunkt • Vokalna literatura • Metodika solfeđa • Metodika općeg muzičkog obrazovanja Odsjek za klavir: Klavir i metodika nastave klavira Odsjek za violinu: Violina i metodika nastave violine Odsjek za harmoniku: Harmonika i metodika nastave harmonike Odsjek za flautu Odsjek za solo pjevanje PRAVOSLAVNI BOGOSLOVSKI FAKULTET SVETOG VASILIJA OSTROŠKOG – FOČA Velečevo 73 300 Foča Telefon: 058/ 220 .

UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU Postdiplomski studij Kontak osoba: Rada Dakić SMJER Poslovne finansije i bankarstvo Računovodstvo i revizija Menadžement Osiguranje Marketing Bankarstvo Turizam i hotelijerstvo Upravljanje lokalnim razvojem Finansijski menadžment Međunarodni biznis i marketing EKONOMSKI FAKULTET – BRČKO Studentska 11 76 100 Brčko Telefon: 049/ 216 - 256; 216 - 258 Fax: 049/ 217 - 054 E-mail: fakultet@teol.net Dodiplomski studij ODSJEK Menadžment Računovodstvo i finansije Poslovna informatika Postdiplomski studij Kontakt osoba: Kamenka Vujnović – Ristanić SMJER Menadžment i poduzetništvo Menadžment u računovodstvu i revizija ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET Vuka Karadžića 30 71126 Lukavica Telefon: 057/ 342 - 788; 340 - 307 Fax: 057/ 342 - 788 E-mail: effss@teol.net Web: www.etf.unssa.ba

UNIVERZITETI U BOSNI I HERCEGOVINI

37

UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU Dodiplomski studij ODSJEK Automatika i elektronika Elektroenergetika Računovodstvo I informatika Telekomunikacije Postdiplomski studij: Kontakt osoba: prof.dr. Slobodan Milojković SMJER Automatika i informatika Automatika i elektronika Računarska tehnika i informatika Telekomunikacije Elektroenergetika FAKULTET FIZIČKE KULTURE Stambulčić bb 71 420 Pale Telefon: 057/ 226 - 836; 223 - 861 Fax: 057/ 226 - 836 E- mail: studsluzba@paleol.net Dodiplomski studij: ODSJEK Odsjek za profesora Odsjek za sport Postdiplomski studij: Kontakt osoba: prof.dr. Radivoje Krsmanović SMJER Osnovi istraživanja u fizičkoj kulturi FAKULTET ZA PROIZVODNJU I MENADŽMENT Trg palih boraca 1 89 101 Trebinje Telefon: 059/ 220 - 412; 220 - 080 Fax: 059/ 220 - 080 E-mail: fapromt@teol.net Dodiplomski studij: ODSJEK Opći
38 UNIVERZITETI U BOSNI I HERCEGOVINI

UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU FILOZOFSKI FAKULTET Alekse Šantića bb 71 420 Pale Telefon: 057/ 223 - 479; 227 - 410 Fax: 057/ 223 - 479 E-mail: filozof@paleol.net URL: home.paeol.net/filozof Dodiplomski studij: ODSJEK Odsjek za srpski jezik i srpsku književnost Odsjek za engleski jezik i književnost Odsjek za filozofiju i sociologiju Odsjek za psihologiju Odsjek za opću književnost i bibliotekarstvo Odsjek za pedagogiju Odsjek za geografiju Odsjek za matematiku i računarstvo Postdiplomski studij: Kontakt osoba: Rada Mrda SMJER Filozofska istraživanja Književnost Pedagogija Lingvistika Sociološka istraživanja Turizam i ekologija Nastava geografije MAŠINSKI FAKULTET Vuka Karadžića 1 71126 Istočno Sarajevo Telefon: 057/ 340 - 847 Fax: 057/ 342 - 730 E-mail: mas.f.ssa@paleol.net Dodiplomski studij: ODSJEK • Proizvodne tehnike • Energetika
UNIVERZITETI U BOSNI I HERCEGOVINI 39

892 E-mail: pravni-fakultet@paleol.007 E-mail: dekanat@srbinje. 220 . 340 .171.701.401 E-mail: pof@paleol.net Dodiplomski studij ODSJEK Opći STOMATOLOŠKI FAKULTET Solunskih dobrovoljaca 1 73300 Foča Telefon: 058/ 210 .420 Fax: 058/ 210 .609 Fax: 057/ 226 .401 Fax: 057/ 340 .net Dodiplomski studij: ODSJEK Opći Postdiplomski studij: Kontak osoba: Miodrag Davidović SMJER Osnovi medicinskog istraživanja POLJOPRIVREDNI FAKULTET Vuka Karadžića 30 71126 Lukavica Telefon: 057/ 342 .450 40 UNIVERZITETI U BOSNI I HERCEGOVINI .UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU MEDICINSKI FAKULTET Solunskih dobrovoljaca 1 73 300 Foča Telefon: 058/ 210.srbinje.net Web: www.medfak.net Dodiplomski studij: ODSJEK Opći PRAVNI FAKULTET Alekse Šantića bb 71 420 Pale Telefon: 057/ 226 .

190 E-mail: tfzv@rstel.net Dodiplomski studij: ODSJEK Razredna nastava Razredna nastava i engleski jezik Razredna nastava i likovna kultura Razredna nastava i muzička kultura Odsjek za obrazovanje vaspitača UNIVERZITETI U BOSNI I HERCEGOVINI 41 .072 Fax: 056/ 260 .UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU Fax: 058/ 210 .760 E-mail: ucitelj@rstel.net Dodiplomski studij: ODSJEK Opći Postdiplomski studij: Kontakt osoba: Miodrag Davidović SMJER Osnovi medicinskih istraživanja TEHNOLOŠKI FAKULTET Karakaj bb 75 400 Zvornik Telefon: 056/ 261 .hemijska tehnologija Postdiplomski studij: SMJER Hemijska tehnologija PEDAGOŠKI FAKULTET Svetoga Save 24 76 300 Bijeljina Telefon: 055/ 202 .012 Fax: 055/ 209 .net Dodiplomski studij: ODSJEK Opći .171 E-mail: stomf@paleol.

net Web: www.unssa.474 Fax: 056/ 260 .433 E-mail: ssuss1@gmail.unssa.com Web: www. Petar Dimitrović SMJER Metodika nastave fizičke kulture Metodika nastave likovne kulture Metodika nastave muzičke kulture Metodika nastave matematike Metodika nastave srpskog jezika i književnosti Metodika nastave poznavanja prirode i društva U OKVIRU ZADOVOLJAVANJA STUDENTSKIH POTREBA DJELUJU Savez studenata Univerziteta u Istočnom Sarajevu Vuka Karadžića 30 71123 Istočno Sarajevo Telefon: 057/ 340 .unssa.140 Fax: 057/ 340 .ba Studentski centar u Zvorniku Karakaj bb 75 400 Zvornik Telefon: 056/ 260 .798 42 UNIVERZITETI U BOSNI I HERCEGOVINI .344 E-mail: sczv@rstel.net Studentski centar Pale Olge Dedijer bb 71420 Pale Tel/fax: 057/ 226 .ba Informacioni centar Vuka Karadžića 30 71126 Istočno Sarajevo Telefon: 057/ 320 .rs.263 E-mail: icunssa@paleol.rs.dr.rs.UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU Postdiplomski studij: Kontakt osoba: prof.net Web: www.ba Univerzitetska biblioteka Vuka Karadžića 30 71126 Istočno Sarajevo Telefon/Fax: 057/ 340 .433 Fax: 057/ 340 .263 E-mail: univerzitet@paleol.

963 INFORMACIJE ZA UPIS STRANIH STUDENATA Strani studenti se mogu upisati u prvu godinu osnovnih.015 Fax: 059/ 480 .354 Studentski centar Trebinje Stepe Stepanovića 89 101 Trebinje Telefon: 059/ 480 .UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU Studentski centar Istočno Sarajevo Vuka Karadžića 30 71126 Istočno Sarajevo Telefon: 057/ 342 . UNIVERZITETI U BOSNI I HERCEGOVINI 43 . specijalističkih i magistarskih studija pod istim uvjetima kao i državljani Bosne i Hercegovine.

UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU 44 UNIVERZITETI U BOSNI I HERCEGOVINI .

SVEUČILIŠTE U MOSTARU SJEDIŠTE UNIVERZITETA Trg hrvatskih velikana br.1 88 000 Mostar Tel. 036/ 310 .ba UNIVERZITETI U BOSNI I HERCEGOVINI 45 .sve-mo.778 Fax: 036/ 320 .ba. rektor@sve-mo Web: www.885 E-mail: mail@sve-mo.

dr Vojo Višekruna SEKRETARIJAT UNIVERZITETA Generalni sekretar: mag.972 Fax: 036/ 320 .842 studenta.suman@sve-mo. 46 UNIVERZITETI U BOSNI I HERCEGOVINI . MAGISTARA I DOKTORA NAUKA Na Sveučilištu u Mostaru danas studira 11. MAGISTARA I DOKTORA NAUKA Na Sveučilištu u Mostaru diplomiralo je 13. a magistriralo je 116 studenata.ba Odnosi s javnošću: Tel. 036/ 310 . Univerzitet u svom sastavu ima 7 fakulteta. BROJ DIPLOMIRANIH STUDENATA. U historiji Univerziteta na čast počasnih doktora nauka promovirane su 4 osobe.778 NASTAVNICI I SARADNICI U procesu nastave učestvuje 841 nastavnik i saradnik te 109 asistenata. dr. 036/ 310 .778.SVEUČILIŠTE U MOSTARU REKTORAT REKTOR prof.dr.885 E-mail: zeljko. Frano Ljubić PROREKTORI Prorektor za međunarodnu saradnju i znanost: prof. 309 studenata. Željko Šuman Prorektor za nastavu i studente: prof. Na čast doktora nauka promoviran je 91 kandidat. Marinko Jurilj STRUČNE SLUŽBE UNIVERZITETA Odjel za međunarodnu saradnju: Tel. 317 . BROJ UPISANIH STUDENATA. 1 akademiju i 1 visoku školu.

015.SVEUČILIŠTE U MOSTARU VISOKE ŠKOLE VISOKA ZDRAVSTVENA ŠKOLA Matice Hrvatske bb 88 000 Mostar Tel.238 Fax: 039/ 705 .333 Fax: 036/ 328 .644 Web: www.klajo@sve-mo.ba Dodiplomski studij ODSJEK Slikarski Grafički Kiparski Postdiplomski studij Kontakt osoba: prof. Anto Kajinić (prodekan) ODSJEK »Ars saera« slikarski FAKULTETI AGRONOMSKI FAKULTET Kralja Zvonimira 14 88 00 Mostar Tel. 036/ 325 .238 Web: www.333 UNIVERZITETI U BOSNI I HERCEGOVINI 47 .sve-mo.ba E-mail: zeljka. 320 .na Dodiplomski studij SMJER Sestrinstvo Medicinska radiologija Fizioterapija AKADEMIJE LIKOVNA AKADEMIJA Stepinčeva 16 88 220 Široki Brijeg Tel.sve-mo. 036/ 322 . 039/ 705 .

sve-mo.sve-mo.ba Web: www.ba Dodiplomski studij ODSJEK Poslovna škola Računovodstvo i finansije Menadžment Informatika Poslovna ekonomija Finansije i računovodstvo Marketing Informatika Postdiplomski studij Kontakt osoba: Veselka Kolar ODSJEK Poslovna ekonomija Marketing Finansije i računovodstvo Menadžment Poslovna informatika 48 UNIVERZITETI U BOSNI I HERCEGOVINI . 355 .101 Fax: 036/ 355 .ba Dodiplomski studij ODSJEK Opći smjer Biljnogojstvo Agroekonomika Zootehnika Postdiplomski studij Kontakt osoba: Marija Lasić.SVEUČILIŠTE U MOSTARU Fax: 036/ 320 .net. 036/ 355 . novinar ODSJEK Ekonomski održiva poljoprivreda EKONOMSKI FAKULTET Matice Hrvatske bb 88 000 Mostar Tel.130 Web: www. dipl.fakultet@tel. oecc i dipl.100.333 E-mail: agronomski.

htm Dodiplomski studij ODSJEK Upravno-pravni Kazneno-pravni Postdiplomski studij Kontakt osoba: Emilija Miletić.SVEUČILIŠTE U MOSTARU GRAĐEVINSKI FAKULTET Kralja Zvonimira 14 88 000 Mostar Tel.ba Dodiplomski studij ODSJEK Građevinarstvo PRAVNI FAKULTET Matice Hrvatske bb 88 000 Mostar Tel.ba/pf/index.sve-mo. 322 .358 Fax: 036/ 314 .039 Web: www. dipl./fax.000 Fax: 036/ 355 .sve-mo.ba E-mail: office@fsr.iur SMJER Bosna i Hercegovina i evropsko pravo FAKULTET STROJARSTVA I RAČUNARSTVA Matice Hrvatske bb 88 000 Mostar Tel. 036/ 355 .810 .ba Dodiplomski studij ODSJEK Strojarstvo • Proizvodno inženjerstvo • Dizajn konstrukcije UNIVERZITETI U BOSNI I HERCEGOVINI 49 .586 E-mail: mail@pf.sve-mo.sve-mo. : 036/ 314 . 036/ 322 .net.ba Web: www.001 E-mail: gf-svemo@tel.ba Web: www.

325 .sve-mo. 341 . Milenko Obad SMJER Teorija konstrukcija Strojarske konstrukcije Procesno energetski materijali MEDICINSKI FAKULTET Kralja Petra Krešimira IV (Bijeli Brijeg) 88 000 Mostar Tel.636. Dodiplomski studij Fakultet filozofsko-humanističkih znanosti ODSJEK Hrvatski jezik i književnost Hrvatski jezik i književnost – engleski jezik i književnost 50 UNIVERZITETI U BOSNI I HERCEGOVINI .994.SVEUČILIŠTE U MOSTARU Računarstvo • Studij računarstva Postdiplomski studij Kontakt osoba: prof.910 .239 Fax: 036/ 321 .ba/med Dodiplomski studij ODSJEK Opći Postdiplomski studij KONTAKT: prof.995 Fax: 036/ 341 .995 Web: www. Filip Čulo SMJER Medicinska skrb i javno srodstvo PEDAGOŠKI FAKULTET Matice Hrvatske bb 88 000 Mostar Tel.ba/pgf Pedagoški fakultet na Sveučilištu u Mostaru je podijeljen na dva fakulteta : Fakultet filozofsko-humanističkih znanosti i Fakultet prirodoslovno – humanističkih znanosti.sve-mo.239 Web: www. 036/ 341 .dr.dr. 036/ 325 . 321 .

povijest Filozofija – povijest umjetnosti Filozofija – latinski jezik i rimska književnost Povijest – povijest umjetnosti Povijest .SVEUČILIŠTE U MOSTARU Hrvatski jezik i književnost – njemački jezik i književnost Hrvatski jezik i književnost – filozofija Hrvatski jezik i književnost – latinski jezik i rimska književnost Hrvatski jezik i književnost – povijest Hrvatski jezik i književnost – povijest umjetnosti Hrvatski jezik i književnost – pedagogija Engleski jezik i književnost – njemački jezik i književnost Engleski jezik i književnost – filozofija Engleski jezik i književnost – latinski jezik i rimska književnost Engleski jezik i književnost – povijest umjetnosti Njemački jezik i književnost – filozofija Njemački jezik i književnost –latinski jezik i rimska književnost Njemački jezik i književnost – povijest umjetnosti Filozofija .pedagogija Povijest – zemljopis Psihologija Novinarstvo Arheologija Fakultet prirodoslovno – matematičkih znanosti ODSJEK Fizička kultura Glazbena kultura Pedagogija – Informatika Biologija – kemija Biologija – zemljopis Zemljopis – fizika Zemljopis – informatika Kemija – fizika Kemija – informatika Matematika – fizika Matematika – informatika Fizika – informatika Predškolski odgoj Razredna nastava UNIVERZITETI U BOSNI I HERCEGOVINI 51 .latinski jezik i rimska književnost Povijest .

ba E-mail: studentski.zbor@sve-mo.net.597 Institut za građevinarstvo Kralja Zvonimira 14 88 000 Mostar Tel.947 Fax: 036/ 311 .393 E-mail: agro.943 Web: www. 036/ 325 . 036/ 321 .880 Web: www. 036/ 311 .sve-mo.ba Ekonomski institut Matice Hrvatske bb 88 000 Mostar Tel.SVEUČILIŠTE U MOSTARU U OKVIRU ZADOVOLJAVANJA STUDENTSKIH POTREBA DJELUJU: Sveučilišna knjižnica Stjepana Radića 84 a 88 000 Mostar Tel.364 Studentski zbor Sveučilišta u Mostaru Matice Hrvatske bb 88 000 Mostar Tel.636 52 UNIVERZITETI U BOSNI I HERCEGOVINI .studentskizbor.mo@tel.com Studentski centar Stjepana Radića 84a 88 000 Mostar Tel. 036/ 315 . 036/ 316 .364 Fax: 036/ 315 .in. književnost i povijest Matice hrvatske bb 88 000 Mostar Tel.ba E-mail: javorka_andjelicrajic@yahoo. 036/ 325 .443 Fax: 036/ 320 .ba PRIDRUŽENE ČLANICE UNIVERZITETA Agronomski institut Biskupa Čule 10 88 000 Mostar Tel/ fax: 036/ 314 .498 Institut za hrvatski jezik.

655 E-mail: hrcmostar@max.358 Pravni institut Matice hrvatske bb 88 000 Mostar Tel.fakultet.690 E-mail: teoloski.SVEUČILIŠTE U MOSTARU Fax: 036/ 321 . 036/ 320 .ba Institut za strojarstvo Matice Hrvatske bb 88 000 Mostar Tel.812 Fax: 036/ 322 . Broj mjesta za upis stranih studenata na Univerzitet je definiran Konkursom za upis. UNIVERZITETI U BOSNI I HERCEGOVINI 53 . 036/ 322 .net.net.net. kao i studenti iz Austrije upisuju se kao i državljani BiH (polažu prijemni ispit).mostar@tel.690 Fax: 036/ 326 .ba INFORMACIJE ZA UPIS STRANIH STUDNETA Studenti iz SCG i Hrvatske.239 E-mail: pedagoski.mostar@tel.ba Centar za ljudska prava Rade Bitange 34 88 000 Mostar Tel.586 Teološki institut Mostar Nikole Šubića Zrinskog 7 88 000 Mostar Tel. 036/ 326 .655 Fax: 036/ 320 . 036/ 317 .instiotut. Neophodni dokumenti koje strani državljani prilažu prilikom upisa na Univerzitet definirani su konkursom.

SVEUČILIŠTE U MOSTARU 54 UNIVERZITETI U BOSNI I HERCEGOVINI .

393 E-mail: rektorat@unsa.UNIVERZITET U SARAJEVU SJEDIŠTE UNIVERZITETA Obala Kulina bana 7/II 71000 Sarajevo Tel. 033/ 663 . 668 .454 Fax: 033/ 663 .250.ba Web: www. 668 .ba UNIVERZITETI U BOSNI I HERCEGOVINI 55 .249 033/ 668 .unsa.392.

info@unsa. Mensur Hajro Prorektor za međunarodnu saradnju: prof.ba Odjel za odnose s javnošću Telefon: 033/ 221 .504 E-mail: rektoratms@unsa.504 E-mail: arh@unsa.454 Fax: 033/ 215 .ba 56 UNIVERZITETI U BOSNI I HERCEGOVINI .sluzba@unsa. rekonstrukciju.ba Odjel za računovodstvene poslove Telefon: 033/ 668 .250 E-mail: lic@unsa.ba Odjel za informatičke poslove Telefon: 033/ 668 .dr.UNIVERZITET U SARAJEVU REKTORAT REKTOR prof. Nikola Kovač Prorektor za nastavu: prof.ba. obnovu i razvoj Telefon: 033/ 207 .249 E-mail: racunovodstvo@unsa.iur STRUČNE SLUŽBE UNIVERZITETA Odjel za međunarodnu saradnju Telefon: 033/ 668 .dr.025 E-mail: pravna.ba Odjel za pravne poslove Telefon: 033/ 651 .dr.ba Odjel za planiranje.dr. dipl. Hasan Muratović PROREKTORI Prorektor za naučno-istraživački rad: prof.946 E-mail: javnost@unsa. Ljerka Babić SEKRETARIJAT UNIVERZITETA Generalni sekretar: Zoran Selesković.

000 studenata.ba Dodiplomski studij ODSJEK Nastavnički odsjek Odsjek slikarstva Odsjek kiparstva Odsjek grafike Odsjek za grafički dizajn Odsjek za produkt dizajn Postdiplomski studij Kontakt osoba: Sabina Softić SMJER Slikarstvo Kiparstvo Grafika Grafički dizajn UNIVERZITETI U BOSNI I HERCEGOVINI 57 .alu. MAGISTARA I DOKTORA NAUKA Do danas je na Univerzitetu u Sarajevu diplomiralo 116. MAGISTARA I DOKTORA NAUKA Na Univerzitetu danas studira 54. 143 studenta.unsa. BROJ DIPLOMIRANIH STUDENATA. AKADEMIJE AKADEMIJA LIKOVNIH UMJETNOSTI Obala Maka Dizdara 3 71 000 Sarajevo Tel.UNIVERZITET U SARAJEVU NASTAVNICI I SARADNICI U procesu nastave učestvuje 1. 033/ 210 . 640 nastavnika i saradnika te 893 administrativna radnika. 472 studenta.369 Fax: 033/ 664 . a na čast doktora nauka promovirano je 2. BROJ UPISANIH STUDENATA.ba Web: www. 022 kandidata iz 43 naučne oblasti. U historiji Univerziteta 31 osoba je promovirana na čast počasnih doktora nauka. Magistriralo je 3. Univerzitet u svom sastavu ima 20 fakulteta i 3 akademije.883 E-mail: info@alu.unsa.

277 Fax: 033/ 272 .896 Web: www.ba E-mail: info@mas.ba Web: www.net.361 E-mail: asu_sa@utic.299 Fax: 033/ 444 .UNIVERZITET U SARAJEVU Produktivni dizajn Slikarstvo Troškovi postdiplomskog studija: 4.ba Dodiplomski studij ODSJEK Odsjek za režiju Odsjek za glumu Odsjek za dramaturgiju MUZIČKA AKADEMIJA Josipa Štadlera 1 71000 Sarajevo Tel. srodne instrumente. 033/ 200 .ba Dodiplomski studij: ODSJEK Odsjek za kompoziciju Odsjek za dirigovanje • Opersko dirigovanje • Horsko dirigovanje Odsjek za klavir.asu.unsa.mas. harfu i udaraljke Odsjek za gudačke instrumente i gitaru Odsjek za duvačke instrumente i harmoniku Odsjek za muzikologiju • Smjer za muzikologiju • Smjer za etno muzikologiju Odsjek za muzičku teoriju i pedagogiju Postdiplomski studij Kontakt osoba: prof.unsa.unsa.000 KM za strane državljane AKADEMIJA SCENSKIH UMJETNOSTI Obala Kulina bana 71000 Sarajevo Telefon: 033/ 215 . Ivan Čavlović 58 UNIVERZITETI U BOSNI I HERCEGOVINI .dr.000 KM za četiri semestra 6.

890. 275 .107 Fax: 033/ 211 -108. 275 .f.unsa.vzs. 033/ 663 .efsa. 444 .994 E-mail: efsa@unsa. 033/ 275 . 211 .unsa.906.ba Dodiplomski studij ODSJEK Opći smjer EKONOMSKI FAKULTET Trg Alije Izetbegovića 71000 Sarajevo Tel.901. 033/ 264 .821 E-mail: vms@bih.900.901. 440 -689 Fax: 033/ 264 .unsa.ba Dodiplomski studij ODSJEK Odsjek sestrinstva Odsjek fizioterapije Odsjek medicinsko-laboratorijske dijagnostike Odsjek radiološke tehnike Odsjek sanitarnog inžinjerstva Odsjek sestrinstva Odsjek fizioterapije Postdiplomski studij Kontakt osoba: Ajša Halimić ARHITEKTONSKI FAKULTET Petriotske lige 24 71000 Sarajevo Tel.sa@uni-sa.biharnet.UNIVERZITET U SARAJEVU VISOKE ŠKOLE VISOKA ZDRAVSTVENA ŠKOLA Čekaluša 90 71000 Sarajevo Tel. 275 .944 Fax: 033/ 213 .494 Web: af.ba Web: www.ba Web: www.ba E-mail: arh.ba UNIVERZITETI U BOSNI I HERCEGOVINI 59 .net.

250 .unsa.UNIVERZITET U SARAJEVU Dodiplomski studij ODSJEK Komercijalni smjer Finansijsko–računovodstveni smjer Menadžment–informacioni sistemi Međunarodna ekonomija Marketing Finansijsko-računovodstveni smjer Poslovna informatika Postdiplomski studij Kontakt osoba: prof.dr.unsa. Boris Tihi SMJER Ekonomija Ekonomija Evrope Kvantitativne metode i modeli Makroekonomski menadžment Međunarodna ekonomija ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET Zmaja od Bosne bb 71000 Sarajevo Tel.ba Dodiplomski studij ODSJEK Odsjek za automatiku i elektroniku Odsjek za elektroenergetiku Odsjek za računarstvo i informatiku Odsjek za telekomunikacije Postdiplomski studij Kontakt osoba: Nihada Alfirović SMJER Automatika i elektronika Elektroenergetika Računovodstvo i informatika Telekomunikacije 60 UNIVERZITETI U BOSNI I HERCEGOVINI .etf. 033/ 250 .701 Fax: 033/ 250 .700.ba Web: www.725 E-mail: etf@etf.

562 Fax.537 UNIVERZITETI U BOSNI I HERCEGOVINI 61 . kriminalistika i krivično pravosuđe u kontekstu evropske sigurnosti FAKULTET POLITIČKIH NAUKA Skenderija 72 71000 Sarajevo Tel.edu Dodiplomski studij ODSJEK Opći Postdiplomski studij Kontakt osoba: Allija Ramić SMJER Kriminologija.884 E-mail: fpn. 033/ 445 .709 Fax: 033/ 211.net.ba Web: www.@bih. 033/ 668 .768.fpnsa.453. 668 . 033/ 203 .ba Dodiplomski studij ODSJEK Odsjek politologije Odsjek sociologije Odsjek žurnalistike Odsjek odbrane i sigurnosti Odsjek za socijalni rad Postdiplomski studij Kontakt osoba: Radmila Kukuljac FAKULTET ZA SPORT I TJELESNI ODGOJ Patriotske lige 41 71000 Sarajevo Tel. 033/ 666 .452 Fax: 033/ 665 .edu Web: www.fknbih.dek. 445 .461 E-mail: fkn@fknbih.edu.UNIVERZITET U SARAJEVU FAKULTET KRIMINALISTIČKIH NAUKA Zmaja od Bosne 8 71000 Sarajevo Tel.

dr.ffsa.ba Web: www.ba 62 UNIVERZITETI U BOSNI I HERCEGOVINI .ba E-mail: faskom@unsa.ba Dodiplomski studij ODSJEK Odsjek za saobraćaj • Smjer za cestovni saobraćaj • Smjer za željeznički saobraćaj • Smjer za poštanski saobraćaj • Smjer za zrakoplovni saobraćaj Odsjek za komunikacije Postdiplomski studij Kontakt osobe: doc.fasto.ba Dodiplomski studij ODSJEK Opći smjer Viša škola (3 god) • Smjer za menadžment u sportu • Sport Postdiplomski studij Kontakt osoba: prof.unsa.139 E-mail: ffsa@ffsa.fsk.UNIVERZITET U SARAJEVU E-mail: studentska@fasto. 033/ 223 .unsa.unsa.ba Web: www.764 Fax: 033/ 212 . Osman Lindović i doc. Samir Čaušević FARMACEUTSKI FAKULTET Čekaluša 90 71000 Sarajevo Tel.137 Fax: 033/ 666 .dr. Nusret Smailović FAKULTET ZA SAOBRAĆAJ I KOMUNIKACIJE Zmaja od Bosne 8 71000 Sarajevo Tel.dr.unsa.764 Web: www. 033/ 212 .unsa.

278 .805.451 Fax: 033/ 200 .ba Dodiplomski studij ODSJEK Odsjek za anglistiku Odsjek za bosanski. 253 .ba Web: www.400. 033/ 444 .158 E-mail: gfsa@gf.873 Web: www.unsa.unsa.ba UNIVERZITETI U BOSNI I HERCEGOVINI 63 .ff.202 Fax: 033/ 667 . 033/ 278 .unsa.hrvatski i srpski jezik i književnost Odsjek za filozofiju i sociologiju Odsjek za germanistiku Odsjek za historiju i historiju umjetnosti Odsjek za književnost naroda Bosne i Hercegovine Odsjek za komparativnu književnost i bibliotekarstvo Odsjek za orijentalne studije Odsjek za pedagogiju Odsjek za psihologiju Odsjek za romanistiku Odsjek za slavenske jezike i književnost Postdiplomski studij Kontakt osoba: Nermana Dizdar SMJER Književno-historijske nauke Lingvističke nauke Pedagoške nauke Filozofske nauke Historijske nauke Psihološke nauke GRAĐEVINSKI FAKULTET Patriotske lige 30 71000 Sarajevo Tel.UNIVERZITET U SARAJEVU Dodiplomski studij ODSJEK Opći FILOZOFSKI FAKULTET Franje Račkog 1 71000 Sarajevo Tel.gf.

fiziku i nacrtnu geometriju Katedra za predmete općih programskih osnova Postdiplomski studij Kontakt osoba: prof.ba Web: www. Vlatko Določek Naučne grupe Industrijsko inženjerstvo i menadžment Mehatronika 64 UNIVERZITETI U BOSNI I HERCEGOVINI . Mustafa Hrasnica SMJER Konstrukcije Saobraćajnice Hidrotehnika Geodezija Geotehnika MAŠINSKI FAKULTET Vilsonovo šetalište 9 71000 Sarajevo Tel.055 E-mail: dean@mef.unsa. 033/ 641 .273 Fax: 033/ 653 .dr.UNIVERZITET U SARAJEVU Dodiplomski studij ODSJEK Odsjek za konstrukcije Odsjek za hidrotehniku Odsjek za saobraćajnice Odsjek za geodeziju Katedra za geologiju i geotehniku Katedra za matematiku.dr. programiranje.ba Dodiplomski studij ODSJEK Mašinski proizvodni inženjering Industrijsko inženjerstvo i menadžment Energetika. procesna tehnika i okolinsko inženjerstvo Tehnologije drveta Motori i vozila Odbrambene tehnologije Mašinske konstrukcije Postdiplomski studij Kontakt osoba: prof.unsa.mef.

033/ 663 .670 E-mail: kulenov@bih. 033/ 214 .net.ba Web: www.607.ba Web: www.ba Dodiplomski studij ODSJEK Opći Postdiplomski studij Kontakt osoba: Mensur Kadribašić Postdiplomski studij: SMJER Klinički Javno zdravstveni Eksperimentalno laboratorijski PEDAGOŠKA AKADEMIJA Skenderija 72 71000 Sarajevo Tel.unsa.ba Dodiplomski studij ODSJEK Razredna nastava Predškolski odgoj Kultura življenja Općetehnički odgoj UNIVERZITETI U BOSNI I HERCEGOVINI 65 .UNIVERZITET U SARAJEVU Oblikovanje mašinskih konstrukcija Savremene proizvodne tehnologije Energetika Grupa procesna tehnika Grupa motoristika i okruženje Grupa tehnologije primarne obrade drveta Grupa balistika MEDICINSKI FAKULTET Čekaluša 90 71000 Sarajevo Tel. 665 .156 Fax: 033 214 .unsa.pa.unsa.mf.742 Fax: 033/ 203 .606 E-mail: pakademija@pa.

fas-tempus-bih.UNIVERZITET U SARAJEVU Postdiplomski studij Kontakt osoba: Jasna Tanović PRAVNI FAKULTET Obala Kulina bana 7 71000 Sarajevo Tel.net.unsa.ba Dodiplomski studij ODSJEK Opći Postdiplomski studij Kontakt osoba: Danica Pejić POLJOPRIVREDNI FAKULTET Zmaja od Bosne 8 71000 Sarajevo Tel.033 Fax: 033/ 667 .unsa.ba Web: pfsa.org E-mail: pf_sa@bih.ba Dodiplomski studij Opći odsjek Biljna proizvodnja Zootehnika Odsjek tehnologija poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda Postdiplomski studij SMJER Ratarstvo Voćarstvo Zaštita bilja – Fitomedicina Ekonomika poljoprivrede i prehrambene industrije Ishrana domaćih životinja Vinogradarstvo Tehnologija biljnih proizvoda Tehnologija animalnih proizvoda 66 UNIVERZITETI U BOSNI I HERCEGOVINI .355 E-mail: studentska@pfsa. 206 . 033/ 206 – 350.360 Fax: 033/ 206 . 033/ 653 .429 Web: www.

033/ 443 .unsa.com Web: www.ba Dodiplomski studij ODSJEK Opći Popstdiplomski studij Kontakt osoba: Hamdžić Elvira UNIVERZITETI U BOSNI I HERCEGOVINI 67 . 033/ 279 .860 Fax: 033/ 649 .269 Fax: 033/ 443 .ba Web: sf.unsa.395 E-mail: dentalschool@utic.359 E-mail: redzic0102@yahoo.pmf.net.ba Dodiplomski studij ODSJEK Odsjek za biologiju Odsjek za fiziku Odsjek za geografiju Odsjek za hemiju Odsjek za matematiku Postdiplomski studij SMJER Biologija Fizika Geografija Hemija Matematika STOMATOLOŠKI FAKULTET Bolnička 4a 71000 Sarajevo Tel.UNIVERZITET U SARAJEVU Održivo upravljanje zemljištem Kontrola kvaliteta hrane i pića Proizvodnja povrća u zaštićenom prostoru Proizvodnja i primjena cvijeća i ukrasnog bilja PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET Zmaja od Bosne 33 i 35 71000 Sarajevo Tel.

UNIVERZITET U SARAJEVU ŠUMARSKI FAKULTET Zagrebačka 20 71000 Sarajevo Tel.385.ba Dodiplomski studij: Teološki smjer Smjer religijske pedagogije 68 UNIVERZITETI U BOSNI I HERCEGOVINI .unsa.ba Dodiplomski studij ODSJEK Opći odsjek Odsjek hortikultura VETERINARSKI FAKULTET Zmaja od Bosne 90 71000 Sarajevo Tel.co.044 Web: www.fin.net.ba E-mail: info@fin. 610 . 033/ 232 .908 Fax: 033/ 610 .co. 033/ 651.vetfaksa.ba Web: www.ba Web: www.967 Fax: 033/ 611 .982.dr. 033/ 614 – 003. Adnan Jažić PRIDRUŽENE ČLANICE UNIVERZITETA U SARAJEVU Fakultet islamskih nauka Ćemerlina 21 71000 Sarajevo Tel.978 Fax: 033/ 251 .ba Dodiplomski studij ODSJEK Opći odsjek Postdiplomski studij Kontakt osoba: prof.908 E-mail: vetfaxa@bih. 232 .349 E-mail: info@sumfaksa. sunfaksa. 614 .

667 E-mail: institut_zl@hotmail.ba Centar za ljudska prava Univerziteta u Sarajevu (HRC) Zmaja od Bosne br.231 Fax: 033/ 225 .net.667 E-mail: nauka@bih. 033/ 220 .240 Fax: 033/ 213 .535 UNIVERZITETSKI CENTRI Univerzitetski Teleinformatički Centar (UTIC) Zmaja od Bosne 8 Tel.dr.ingeb. 71000 Sarajevo Tel.301 Fax: 033/ 471 .net.net. Adnan Silajdžić Teološki smjer Smjer religijske pedagogije Institut za historiju Alipašina br. 033/ 205 . 71000 Sarajevo Tel.ba E-mail: ingeb@ingeb. 033/ 668 . 71000 Sarajevo Tel.ba Studentski centar Sarajevo Radičeva br. 71000 Sarajevo Tel.891 Web: www. 71000 Sarajevo Telefon: 033/ 209 . 6.926 Fax: 033/ 442 . uic.UNIVERZITET U SARAJEVU Postdiplomski studij: Kontakt osoba: prof. 033/ 668 .net.364 Fax: 033/ 471 .728 Fax: 033/ 225 .251 UNIVERZITETI U BOSNI I HERCEGOVINI 69 .ba E-mail: support@utic.773 Web: www. 033/ 207 .com Institut za genetičko inženjerstvo i biotehnologiju Kemal begova 10.353 E-mail: ois@bih. 9.ba Orijentalni institut Zmaja od Bosne bb. 8 71000 Sarajevo Tel. 033/ 560 .ba Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Gajev trg 4.

032 Web: www.031 Fax: 033/ 218 .683 Web: www.421. 033/ 212 .ba OSTALE ČLANICE UNIVERZITETA U SARAJEVU Klinički centar Univerziteta Bolnička 25 Tel. cps. efm.Srce Zmaja od Bosne bb 71000 Sarajevo Tel.edu. 71000 Sarajevo Tel. 033/ 297 .co. 033/ 215 .685 Fax: 033/ 668 .048 Fax: 033/ 212 . www.see-hrc.ba 70 UNIVERZITETI U BOSNI I HERCEGOVINI .co.815 Nacionalna i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine Zmaja od Bosne Tel: 033/ 203 .srce.251 Web: www.usus.431 U OKVIRU ZADOVOLJAVANJA STUDENTSKIH POTREBA DJELUJU SLIJEDEĆE INSTITUCIJE Unija studenata Univerziteta u Sarajevu Zmaja od Bosne bb 71000 Sarajevo Tel.ba Student Research Centre .ba Studentski eFM radio Zmaja od Bosne br. 275 .UNIVERZITET U SARAJEVU Fax: 033/ 668 .ba E-mail: efm@co.org.032 E-mail: srce@soros.033 Fax: 033/ 212 . 033/ 668 . 033/ 206.net Centar za interdisciplinarne postdiplomske studije Univerziteta u Sarajevu Zmaja od Bosne br.ba E-mail: coordination@cps.ba Web: www. 8.edu.000 Fax: 033/ 441 .net E-mail: da@see-hrc. 212 . 8.526 Web: www. 71000 Saraejvo Tel.561.ba E-mail: info@usus.

tj. ALI IH JE POTREBNO SPOMENUTI U SKLOPU VISOKOŠKOLSKOG OBRAZOVANJA U SARAJEVU: Vrhbosanska katolička teologija Josipa Štadlera 5 Tel. godine. kao i Konkursom objavljenim 20.net.958 Web: www. fakultete u Sarajevu definiran je Konkursom za upis u I godinu studija. Troškovi studija su različiti po grupacijama – informacije se mogu dobiti na fakultetima. Neophodni dokumenti koje strani državljanin prilaže prilikom upisa na Univerzitet je ista kao i za državljane BiH (uvjerenje o državljanstvu.ba INFORMACIJE ZA UPIS STRANIH STUDENATA Uvjeti za upis stranih studenata su isti kao i za studente državljane BiH.net.UNIVERZITET U SARAJEVU Akademski kulturni centar Univerziteta u Sarajevu Mehmeda Spahe br.923 SLIJEDEĆE VISOKOŠKOLSKE USTANOVE NE PRIPADAJU UNIVERZITETU U SARAJEVU.ba Franjevačka teologija Aleja Bosne Srebrene 111 Tel. 033/ 221 . rodni list. Rokovi za upis stranih državljana su isti kao i rokovi za državljane BiH. 033/ 533 .958 Fax: 033/ 442 .266 Fax: 033/ 460 . juna 2005.@bih. seljo. 20. 033/ 453 .org Univerzitetsko sportsko društvo »Bosna« Hamze Hume 2/1 Tel.516 Fax: 033/ 533 .507 E-mail: tajnteol@bih. UNIVERZITETI U BOSNI I HERCEGOVINI 71 . 71000 Sarajevo Tel.org E-mail: info@seljo.516 Web: www. Broj mjesta za upis stranih studenata na Univerzitet. 033/ 442 . kompletno svjedočanstvo o završenoj školi i upisni materijal).

UNIVERZITET U SARAJEVU 72 UNIVERZITETI U BOSNI I HERCEGOVINI .

ba UNIVERZITETI U BOSNI I HERCEGOVINI 73 .ba Web: www.UNIVERZITET U TUZLI SJEDIŠTE UNIVERZITETA Muharema Fizovića – Fiska br.547 E-mail: rektorat@untz.untz.500 Fax: 035/ 300 . 6 75 000 Tuzla Tel. 035/ 300 .

507 E-mail: nir@untz.ba STRUČNE SLUŽBE UNIVERZITETA Ured za međunarodnu i međuuniverzitetsku saradnju: Tel. 035/ 300 .531 Fax: 035/ 300 .534 E-mail: jasmina.ba Ured za nastavu i studentska pitanja: Tel.dr.dr. 035/ 300 .ba Prorektor za naučno-istraživački rad: prof.ba Prorektor za finansije i razvoj Univerziteta: prof. 035/ 300 . 035/ 300 .547 E-mail: nastava@untz.djonlagic@untz.ba Prorektor za međuuniverzitetsku saradnju u zemlji i inostranstvu: prof.525 E-mail: nir@untz. 035/ 300 .504 E-mail: nastava@untz. Božo Banjanin Tel.ba Ured za naučno-istraživački rad: Tel.berbic@untz.506 E-mail: mirsad.528 E-mail: international.radic@untz. dipl. 035/ 300 .ba 74 UNIVERZITETI U BOSNI I HERCEGOVINI .@untz.dr.iur Tel.524 Fax: 035/ 300 .UNIVERZITET U TUZLI REKTORAT REKTOR prof. Mirsad Džonlagić Tel.dr.dr. Mirjana Radić Tel. 035/ 300 . 035/ 300 .526 Fax: 035/ 300 . Izudin Kapetanović PROREKTORI Prorektor za nastavu i studentska pitanja : prof.505 E-mail: mirjana. Džemo Tufekčić Tel.ba SEKRETARIJAT UNIVERZITETA Generalni sekretar: Jasmina Berbić.

547 E-mail: rektorat@untz. 035/ 300 .curkovic@untz.544 Fax: 035/ 300 .UNIVERZITET U TUZLI Služba za pravne i kadrovske poslove: Tel.ba Odjeljenje računovodstva: Tel. BROJ UPISANIH STUDENATA.517 Fax: 035/ 300 . BROJ DIPLOMIRANIH STUDENATA. inž. elek.503 Fax: 035/ 300 . Na čast doktora nauka promovirano je 269 kandidata.532 Fax: 035/ 300 .ba Šef kabineta rektora: Boris Ćurković. dipl.547 E-mail: rektorat@untz. 751 student. Tel.ba Ekonomsko-finansijska služba: Odjeljenje finansija Tel.543 Fax: 035/ 300 . 621 student. 035/ 300 .511 E-mail: almir. 899 studenata. Univerzitet u Tuzli u svom sastavu ima 12 fakulteta. 1 akademiju i Visoku zdravstvenu školu. MAGISTARA I DOKTORA NAUKA Do danas je diplomirao 19. 035/ 300 .ba NASTAVNICI I SARADNICI U procesu nastave učestvuju 603 nastavnika i saradnika te 265 zaposlenika u administraciji.ba Tehnička služba Tel. Magistriralo je 1. MAGISTARA I DOKTORA NAUKA Na Univerzitetu danas studira 14. UNIVERZITETI U BOSNI I HERCEGOVINI 75 .547 E-mail: rektorat@untz. 035/ 300 .zigic@untz.547 E-mail: boris. 035/ 300 .

670. Ahmet Kasumović. 320 .sci.320 Web: www. Kontakt osoba za smjer teatrologije: dr. 1 75 000 Tuzla Tel.untz.ba E-mail: farukc@untz.adu.ba Dodiplomski studij Odsjek za glumu Odsjek za produkciju Postdiplomski studij Kontakt osoba za smjer pozorište i drama: dr. untz.UNIVERZITET U TUZLI AKADEMIJE AKADEMIJA DRAMSKIH UMJETNOSTIMIJA DRAMSKIH UMJETNOSTI Mije Keroševića-Guje 3 75000 Tuzla Tel/Fax: 035/ 282 . 035/ 320 .ba Dodiplomski studij ODSJEK Novi plan • Edukacija i rehabilitacija • Poremećaji u ponašanju • Logopedija i surdoaudiologija Stari plan SMJER • Oligofernologija • Logopedija • Surdoaudiologija • Tifologija • Somatopedija 76 UNIVERZITETI U BOSNI I HERCEGOVINI .666 Fax: 035/ 320 . Srđan Vukadinović.ba E-mail: akadu@untz.660 Web: www.sci. SMJER Pozorište i drama Teatrologija FAKULTETI EDUKACIJSKO-REHABILITACIJSKI FAKULTET Univerzitetska br.

ef.608 Web: www.821 Web: www.UNIVERZITET U TUZLI EKONOMSKI FAKULTET Univerzitetska br.ba Dodiplomski studij ODSJEK Energetska elektrotehnika Tehnička informatika Komunikacije Postdiplomski studij Kontakt osoba : prof. 035/ 259 .ba Dodiplomski studij ODSJEK Opći • Marketing • Poduzetništvo • Finansije i računovodstvo Postdiplomski studij SMJER Strategije poslovnog upravljanja FAKULTET ELEKTROTEHNIKE Franjevačka br. Asim Hodžić ODSJEK Energetska elektrotehnika Usmjeravajući modul: • Elektroenergetski sistemi Energetska elektrotehnika Usmjeravajući modul: • Energetska elektrotehnika UNIVERZITETI U BOSNI I HERCEGOVINI 77 .untz.600 Fax: 035/ 259 .820 Fax: 035/ 320 .untz.ba E-mail: ef@untz. 2 75 000 Tuzla Tel.fe. 8 75 000 Tuzla Tel.dr.ba E-mail: stfe@untz. 035/ 320 .

ff. 251 . 6 75 000 Tuzla Tel.ba Dodiplomski studij ODSJEK Opći Viša trenerska škola Postdiplomski studij Kontakt osoba : dr.583 Web: www. 306 . Zumreta Nožinović ODSJEK/SMJER Tjelesni odgoj i sport FARMACEUTSKI FAKULTET Univerzitetska br.601 E-mail: lejla.Fiska br.330 Fax: 035/ 306 .untz.527 Fax: 035/ 300 .ba 78 UNIVERZITETI U BOSNI I HERCEGOVINI . 035/ 306 . 4 75 000 Tuzla Tel: 035/ 320 .332.UNIVERZITET U TUZLI Tehnička informatika Usmjeravajući modul: • Tehnička informatika Tehnička informatika Usmjeravajući modul: • Biomedicinski inženjering FAKULTET ZA TJELESNI ODGOJ I SPORT Muharema Fizovića – Fiska br. 035/ 300 . 6 75 000 Tuzla Tel.ba Dodiplomski studij ODSJEK Opći FILOZOFSKI FAKULTET Muharema Fizovića .sci.527 Web: www.untz.begic@untz.331.639 Fax: 035/ 320 .ftos.

920 Fax: 035/ 320 . 035/ 320 .mf. dipl.iur UNIVERZITETI U BOSNI I HERCEGOVINI 79 . 4 75 000 Tuzla Tel.UNIVERZITET U TUZLI Dodiplomski studij ODSJEK Bosanski jezik i književnost Historija Pedagogija i psihologija Engleski jezik i književnost Njemački jezik i književnost Turski jezik i književnost Žurnalistika Socijalni rad Razredna nastava Tehnički odgoj i informatika Postdiplomski studij SMJER Historija • Smjer: Historija BiH Pedagogija i psihologija • Područje: Pedagogija Pedagogija i psihologija • Područje: Psihologija Žurnalistika • Smjer: Upravljanje odnosima s javnošću Savremena književnost MAŠINSKI FAKULTET Univerzitetska br.921 www.ba Dodiplomski studij ODSJEK Energetsko mašinstvo Proizvodno mašinstvo Mehatronika Postdiplomski studij Kontakt osoba: Senada Omazić.untz.

860 Fax: 035/ 320 . 035/ 250 . 4 75 000 Tuzla Tel. 4 75 000 Tuzla Tel.untz. 035/ 320 . pmf.ba Dodiplomski studij ODSJEK Opći PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET Univerzitetska br.rggf.untz.UNIVERZITET U TUZLI SMJER Industrijski inženjering PRAVNI FAKULTET Univerzitetska br.pf.ba 80 UNIVERZITETI U BOSNI I HERCEGOVINI . 2 75 000 Tuzla Tel. 035/ 320 .658 Fax: 035/ 250 .ba Dodiplomski studij ODSJEK Biologija Hemija Fizika Matematika Geografija Postdiplomski studij ODSJEK/SMJER Biologija Hemija Matematika Fizika Geografija RUDARSKO-GEOLOŠKO GRAĐEVINSKI FAKULTET Univerzitetska br.570 Web: www.untz.861 Web: www.657 Web: www.550 Fax: 035/ 320 .

8 Tel.tf.UNIVERZITET U TUZLI Dodiplomski studij ODSJEK Rudarski Geološki Građevinski BEMS Sigurnost i pomoć Postdiplomski studij ODSJEK/SMJER Građevina Geologija RUDARSTVO I GEOTEHNOLOGIJA Tehnološki fakultet Univerzitetska br.740 Fax: 035/ 320 .untz. 035/ 320 .ba Dodiplomski studij ODSJEK Hemijsko-tehnološki odsjek • Hemijsko inženjerstvo • Ekološko inženjerstvo Prehrambena tehnologija Zaštita okoline Postdiplomski studij Postdiplomski studij Tehnološkog fakulteta MODULI • Hemijsko inženjerstvo • Industrijsko inženjerstvo • Prehrambeno inženjerstvo • Ekološko inženjerstvo UNIVERZITETI U BOSNI I HERCEGOVINI 81 .741 Web: www.

ba Unija studenata Univerziteta u Tuzli Malkočeva br. 6 75 000 Tuzla Tel.untz.untz.sc.untz.ba) Muharema Fizovića Fiska 6 Tel.ba Univerzitetsko kulturno-umjetničko društvo „Zvonko Cerić“ Muharema Fizovića Fiska br. 035/ 275 .ba Business Start Up centar (pogledaj na webu www. www. 221 Fax: 035/ 252 . 7 75 000 Tuzla Tel.534 Fax: 035/ 252 .ba Web: bsc.517 Fax: 035/ 300 .456 Web: www.465 Fax: 035/ 250 .517 E-mail: vlatko.ba E-mail: sc@untz.ba) Muharema Fizovica Fiska 3 Tel.ba Centar za razvoj daljinskog učenja (pogledaj na webu www.ba Web: www.570 E-mail: ucded@untz. 035/ 300 . 2 75 000 Tuzla Tel.UNIVERZITET U TUZLI U OKVIRU ZADOVOLJAVANJA STUDENTSKIH POTREBA DJELUJU I SLIJEDEĆE INSTITUCIJE Studentski centar Ulica Muhameda Hevaija Uskufija br.131 Univerzitetski košarkaški klub „Student“ Muharema Fizovića Fiska 6 Tel.131 Fax: 035/ 250 . lok. 035/ 245 .208 Web.187 E-mail: bsc@untz.untz.ucded. 035/ 250 .580 Fax: 035/ 245 .usut. 035/ 250 . 035/ 252 – 187.untz.sepaovic@untz.ba 82 UNIVERZITETI U BOSNI I HERCEGOVINI .ba E-mail: usut@untz.untz.

kojom se stiče stručni naziv i položen kvalifikacioni ispit. prihvata se diploma na engleskom jeziku. Republike Hrvatske i Austrije. Rokovi za upis su jedinstveni za sve studente. 13/01) za studente strane državljane utvrđene su sljedeće grupacije: Oslobođeni po osnovu Sporazuma o obrazovnoj saradnji su državljani Srbije i Crne Gore. UNIVERZITETI U BOSNI I HERCEGOVINI 83 . fakultete je definisan ukupnim brojem kandidata za upis po pojedinim fakultetima. Od plaćanja participacije oslobođeni su državljani Turske. tj. Ako diploma o završenoj srednjoj školi nije izdata na području bivše Jugoslavije. Troškovi studija Odlukom o participaciji troškova studija na Akademiji/fakultetima JU Univerziteta u Tuzli („Sl. Broj mjesta za upis stranih studenata na Univerzitet. 15/03): školarina se plaća po semestrima (a ne godišnje). Odlukom o izmjenama i dopunama Odluke o participaciji troškova studija na Akademiji/fakultetima JU Univerziteta u Tuzli (“Sl. novine TK”. br. novine TK”.UNIVERZITET U TUZLI INFORMACIJE ZA UPIS STRANIH STUDENATA Osnovni uvjeti za upis su završena srednja škola u četverogodišnjem trajanju. a kod obnove studenti ne participiraju. Potrebno je izvršiti nostrifikaciju iste diplome. br. Nema posebno definisanog broja za strane studente.

UNIVERZITET U TUZLI 84 UNIVERZITETI U BOSNI I HERCEGOVINI .

431 E-mail: rektorat@unze.UNIVERZITET U ZENICI SJEDIŠTE UNIVERZITETA Fakultetska 3 72000 Zenica Tel.ba Web: www.ba UNIVERZITETI U BOSNI I HERCEGOVINI 85 .unze.421 Fax: 032/ 444 . 032/ 444 .

420 Fax: 032/ 449 .425 E-mail: rektorat@unze. 032/ 449 . 253 studenta.919 Fax: 032/ 402 . razvoj i međunarodnu saradnju prof. 15 72 000 Zenica Tel. MAGISTARA I DOKTORA NAUKA Na Univerzitetu u Zenici studira 3. Magistrirao je 81 student.dr.ba NASTAVNICI I SARADNICI U procesu nastave učestvuje 248 nastavnika i 89 saradnika i službenika. Na čast doktora nauka promoviran je 41 kandidat.785 Web: ipa. BROJ UPISANIH STUDENATA. dr.UNIVERZITET U ZENICI REKTORAT REKTOR prof. MAGISTARA I DOKTORA NAUKA Na Univerzitetu u Zenici diplomiralo je 3. Darko Petković Prorektor za nastavu: prof. BROJ DIPLOMIRANIH STUDENATA. Univerzitet u Zenici u svom sastavu ima 1 akademiju i 6 fakulteta.unze. Sabahudin Ekinović PROREKTORI Prorektor za nauku. 032/ 402 .ba 86 UNIVERZITETI U BOSNI I HERCEGOVINI . Željko Škuljević SEKRETARIJAT UNIVERZITETA Generalni sekretar: Arifa Ćuruković STRUČNE SLUŽBE UNIVERZITETA Odjel za međunarodnu saradnju: Tel. AKADEMIJE ISLAMSKA PEDAGOŠKA AKADEMIJA Juraja Neidharta br. 353 studenta. dr.

unze.431 Web: www.420 Fax: 032/ 444 .ba Dodiplomski studij ODSJEK Odsjek za menadžment preduzeća Odsjek za računovodstveni i revizijski menadžment FAKULTET ZA METALURGIJU I MATERIJALE Travnička cesta 1 72 000 Zenica Tel.famm.ba Dodiplomski studij: ODSJEK Odsjek za metalurgiju • Crna metalurgija • Obojena metalurgija • Ljevarstvo Odsjek za metalne materijale Odsjek za nemetalne materijale Postdiplomski studij Kontakt osoba: prof.511 Fax: 032/ 406 .ef.903 E-mail: fam@miz.unze.dr. Muhamed Pašić SMJER Savremeni materijal UNIVERZITETI U BOSNI I HERCEGOVINI 87 .UNIVERZITET U ZENICI Dodiplomski studij ODSJEK Islamska vjeronauka Socijalna pedagogija FAKULTETI EKONOMSKI FAKULTET Travnička cesta 3 72 000 Zenica Tel.ba Web: www. 032/ 444 . 032/ 287 .

032/ 449 .dr.ba Dodiplomski studij ODSJEK Odsjek za razrednu nastavu Odsjek za engleski jezik i književnost Odsjek za njemački jezik i književnost Odsjek za turski jezik i književnost Odsjek za matematiku i informatiku 88 UNIVERZITETI U BOSNI I HERCEGOVINI .ba E-mail: pfzenica@bih. 1 72 000 Zenica Tel.UNIVERZITET U ZENICI MAŠINSKI FAKULTET Fakultetska br. Safet Brdarević Organizovanje postdiplomskog studija ovisi o broju zainteresovanih kandidata.ba Dodiplomski studij ODSJEK Odsjek za inženjerski dizajn proizvoda Odsjek za menadžment proizvodnim tehnologijama Odsjek za inženjersku ekologiju Odsjek za održavanje • Održavanje u rudarstvu • Održavanje u metalurgiji • Održavanje u energetici Postdiplomski studij Kontakt osoba: prof.ba Web: www.unze.net.120 Fax: 032/ 264 .unze.unze.651 Fax: 032/ 416 . 032/ 410 .690 Web: www. SMJER Konstruiranje mašine Terotehnologija PEDAGOŠKI FAKULTET U ZENICI Zmaja od Bosne 56 72 000 Zenica Tel.mf-ze.pf.612 E-mail: mf@mf-ze.

kompletno svjedočanstvo o završenoj školi i upisni materijal). Rokovi za upis stranih državljana su isti kao i rokovi za državljane BiH.ba Dodiplomski studij ODSJEK Internistički Hirurški Porodična medicina Menadžment Interdisciplinarni Postdiplomski studij „Savremene tendencije istraživanja u društvenim i humanističkim naukama“ INFORMACIJE ZA UPIS STRANIH STUDENATA Studenti iz SCG i Hrvatske te studenti iz Austrije upisuju se kao i državljani Bosne i Hercegovine (polažu prijemni ispit). TROŠKOVI STUDIJA ZA STRANE DRŽAVLJANE Visina školarine za studente strane državljane u akademskoj 2005/06. 032/ 444 .UNIVERZITET U ZENICI PRAVNI FAKULTET Fakultetska 1 72000 Zenica Tel.431 Web: www.unze. Broj mjesta za upis stranih studenata na Univerzitetu u Zenici je definiran konkursom za upis u prvu godinu studija.prf. Strani studenti pri upisu prilažu istu dokumentaciju kao i državljani Bosne i Hercegovine (rodni list.431 Web: www.unze.420 Fax: 032/ 444 .ba Dodiplomski studij ODSJEK Opći ZDRAVSTVENI FAKULTET Crkvice Tel.420 Fax: 032/ 444 . 032/ 444 .vzs. godini utvrđuje se po fakultetima u iznosu kako slijedi: UNIVERZITETI U BOSNI I HERCEGOVINI 89 .

unze.420 Fax: 032/ 444 .013 Web: www. 032/ 444 . www.431 E-mail: adisa. Zenica Tel. 032/ 444 . 50 Tel. 3 90 UNIVERZITETI U BOSNI I HERCEGOVINI .ba Univerzitetska biblioteka Fakultetska br.UNIVERZITET U ZENICI Unija studenata Univerziteta u Zenici Fakultetska broj 3 Tel. 3 Tel.unze.ba Centar za globalno pravno razumijevanje Univerzitet u Zenici Fakultetska br.ba Centar za društvena i interreligijska istraživanja Univerzitet u Zenici Fakultetska br.ba Web: www.431 Web.122 Fax: 032/ 288 .unze. 3.krehmic@unze.431 E-mail: studenti@unze.su. 032/ 288 .ba UNIVERZITETSKI CENTRI Studentski centar Univerziteta u Zenici Crkvice br.420 Fax: 032/ 444 . 032/ 444 .

032/ 449 .htm Centar za obrazovanje Mašinski fakultet u Zenici Fakultetska br.123 Fax: 032/ 418 .mf. 032/ 444 .666 Web: www. 1 72000 Zenica Tel.138 Fax: 032/ 418 .749 Web: www.ba/rii_centriEKO. 032/ 449 .htm UNIVERZITETI U BOSNI I HERCEGOVINI 91 .120 Fax: 032/ 418 . 032/ 417 .mf. 1 72 000 Zenica Tel.unze.unze.ba/rii_centriCZO.ba Centar za fiskulturu i rekreaciju Mašinski fakultet u Zenici Fakultetska br.ba/iir_centriSPORT.ba Metalurški institut „Kemal Kapetanović“ Zenica Travnička br.794 Web: www.dizdarevic@unze.ba Institut za privredni inženjering Fakultetska br.htm Centar za ekološki inženjering Mašinski fakultet u Zenici Fakultetska br.miz.mf. 1 72 000 Zenica Tel.ba E-mail: miz@miz. 1 72 000 Zenica Tel. 032/ 449 .612 Web: www.431 E-mail: esma.mf.UNIVERZITET U ZENICI Zenica Tel.unze. 7 72 000 Zenica Tel.130 Fax: 032/ 246 .420 Fax: 032/ 444 .ba Web: www.336 Fax: 032/ 287 .749 Web: www. 032/ 449 .

UNIVERZITET U ZENICI Centar za motorna vozila Mašinski fakultet u Zenici Fakultetska br. 1 72 000 Zenica Tel. 032/ 449 - 142 Fax: 032/ 418 - 749 Web: www.mf.ba/rii_centriCMV.htm Centar za učenje na daljinu Fakultetska 1 72 000 Zenica Tel: 032/ 287 - 122 Fax: 032/ 418 - 749 Web: www.mf.unze.ba/odl/bhindex.htm E-mail: odl@mf-ze.unsa.ba Institut za mašinstvo Mašinski fakultet u Zenici Fakultetska 1 72000 Zenica Tel. 032/ 449 - 120 Fax: 032/ 418 - 749 E-mail: mf@mf.unze.ba Naučno – tehnološki park Zenica Centar za menadžment kvalitet i razvoj Centar za preduzetništvo i inovacije

92

UNIVERZITETI U BOSNI I HERCEGOVINI

FAKULTETI NA UNIVERZITETIMA U BIH

UNIVERZITETI U BOSNI I HERCEGOVINI

93

FAKULTETI NA UNIVERZITETIMA U BIH

94

UNIVERZITETI U BOSNI I HERCEGOVINI

FAKULTETI NA UNIVERZITETIMA U BIH UNIVERZITETI U BOSNI I HERCEGOVINI 95 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful