P. 1
univerziteti u bih

univerziteti u bih

|Views: 3,028|Likes:
Published by dzmidzak

More info:

Published by: dzmidzak on Sep 25, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/11/2012

pdf

text

original

Sections

  • UNIVERZITET U BANJOJ LUCI
  • UNIVERZITET U BIHAĆU
  • UNIVERZITET „DŽEMAL BIJEDIĆ“ U MOSTARU
  • UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU
  • SVEUČILIŠTE U MOSTARU
  • UNIVERZITET U SARAJEVU
  • UNIVERZITET U TUZLI
  • UNIVERZITET U ZENICI

Univerziteti

u Bosni i Hercegovini

Finansirali:

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

FEDERALNO MINISTARSTVO OBRAZOVANJA I NAUKE

Fond otvoreno društvo Bosna i Hercegovina

Štampa: Reprografika d.o.o. Sarajevo, 2006.

SADRŽAJ

UVOD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 UNIVERZITET U BANJOJ LUCI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 UNIVERZITET U BIHAĆU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17 UNIVERZITET „DŽEMAL BIJEDIĆ“ U MOSTARU . . . . . . . . .23 UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU . . . . . . . . . . . . . . .33 SVEUČILIŠTE U MOSTARU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45 UNIVERZITET U SARAJEVU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .55 UNIVERZITET U TUZLI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .73 UNIVERZITET U ZENICI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .85 TABELARNI PRIKAZ FAKULTETA U BIH . . . . . . . . . . . . . . .93

UNIVERZITETI U BOSNI I HERCEGOVINI

1

naučnog istraživanja i civilnog društva u BiH. SUS BiH počeo je sa radom 1999. naučnog istraživanja i civilnog društva čine.UVOD Svjetski univerzitetski servis Bosne i Hercegovine SUS B&H je neprofitna organizacija čija je misija da obezbijedi aktivnu i kontinuiranu podršku sektorima visokog obrazovanja. Programi SUS-a BiH imaju za cilj da pruže podršku bosansko-hercegovačkim visokoobrazovnim institucijama. Brošura "Univerziteti u BiH " svojim sadržajem predstavlja jedinstvenu publikaciju ovakve vrste u BiH. 2 UNIVERZITETI U BOSNI I HERCEGOVINI .sus.Tito) Zmaja od Bosne bb 71000 Sarajevo BiH Telefon: Fax: E-mail: Web: +387 33 200 070 +387 33 650 871 sarajevo@sus. univerzitetskom osoblju. a akcenat se stavio na perspektive u Bosni i Hercegovini.ba Zahvaljujemo se svim univerzitetima i fakultetima u BiH koji su nam tokom 2005 godine dostavljali podatke sadržane u ovoj brošuri. Svjetski univerzitetski servis BiH Kampus Univerziteta u Sarajevu (bivša kasarna M. Glavni cilj SUS-a BiH jeste podrška održivom razvoju sektora visokog obrazovanja. a sa druge šesti (i predstojeći sedmi) Okvirni program Evropske unije. sa jedne strane Bolonjski process. Okosnicu svih aktivnosti kao i razvoja sektora visokog obrazovanja. kako pojedinaca tako i interesnih grupa. istraživačkih centara. istraživača i akademika. uvećavanjem vrijednosti i znanja. sa sjedištem u Sarajevu. individualnim istraživačima i naučno-istraživačkim institucijama.ba www. studentima. akademicima. naučnog istraživanja i civilnog društva u Bosni i Hercegovini kako bi se smanjio broj mladih ljudi i akademskog osoblja koji napuštaju zemlju. te uspostavljanju međuuniverzitetske i međunarodne saradnje bosansko-hercegovačkih i evropskih institucija. Ovo četvrto izdanje brošure izdato je uz pomoć Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke FBiH i Fonda otvoreno društvo BiH. godine. Aktivnosti SUS-a BiH usmjerene su ka povezivanju bosansko-hercegovačkih i evropskih univerziteta.

UVOD SRCe je "Studentski informativni centar" osnovan od strane Fonda otvoreno društvo BiH 1998. u koje spadaju postdiplomski studiji iz društvenih i humanističkih nauka na različitim odsjecima univerziteta u Budimpešti i Varšavi (sociologija.Centralnoevropski univerzitet FOD BiH promovira programe CEU-a. Učesnicima se također nude kursevi stranih jezika i osnova informatike. kada počinje prijava aplikacija. Stipendije za postdiplomski i doktorski studij iz Ekonomije na univerzitetu Sttafordshire u Engleskoj. Stipendije za Veliku Britaniju FOD BiH u saradnji sa Foreign and Comonwealth Office (FCO) vrši selekciju bh. stipendiju ili posao za studente. asistente i saradnike fakulteta i ostalih institucija visokog obrazovanja u BiH. kao i svim drugim osobama koje zanima više ili dodatno obrazovanje u zemlji i inostranstvu. studijskim kursevima i radionicama iz različitih akademskih područja domaćih i stranih institucija. šta je potrebno za aplikaciju. historija.Ljetni univerzitet Smješten također na CEU. kako napisati životopis. pravo itd. Ovaj program je namijenjen maturantima. program nudi veliki broj kurseva iz oblasti društvenih i humanističkih nauka za studente. UNIVERZITETI U BOSNI I HERCEGOVINI 3 . kada i kako tražiti finansijsku pomoć. kao i postdiplomskih i postdoktorskih istraživanja na Univerzitetu u Oxfordu. godine kao dio mreže SRCe centara u svim zemljama u kojima djeluje OSI. studentima. SUN . SRCe pruža informacije o mogućnostima i načinu obrazovanja na univerzitetima i obrazovnim institucijama u zemlji i inostranstvu. te postdiplomski studij iz oblasti ljudskih prava na principu distance learninga na Univerzitetu Oxford. dodiplomcima i postdiplomcima. o tome kako aplicirati na strane univerzitete i seminare. SRCe pruža informacije o mogućnostima obrazovanja.). studenata za postdiplomski studij iz društvenih i humanističkih disciplina na fakultetima u Cambridgeu i Oxfordu. SRCe administrira visokoškolske i srednjoškolske programe FOD BiH: CEU . postdiplomce. međunarodni odnosi.

Undergraduate Exchange program . univerzitetu certificiranom od strane "New England Association of Schools and Colleges".ba 4 UNIVERZITETI U BOSNI I HERCEGOVINI .UVOD AUBG .Tito) Zmaja od Bosne bb 71000 Sarajevo BiH Telefon: Fax: E-mail: Web: +387 33 206 048 +387 33 212 032 info@srce.program jednogodišnje razmjene studenata treće godine fakulteta sa univerzitetima i fakultetima u USA.SRCe Kampus Univerziteta u Sarajevu (bivša kasarna M.(American University in Bulgaria) FOD BiH program stipendiranja studenata iz Bosne i Hercegovine na dodiplomskom studiju na AUBG-u.ba www.srce. Studentski informativni Centar .

694 E-mail: uni-bl@blic.net Web: www.112 .997 Fax: 051/ 315 .org UNIVERZITETI U BOSNI I HERCEGOVINI 5 . 218 .UNIVERZITET U BANJOJ LUCI SJEDIŠTE UNIVERZITETA Trg srpskih vladara 2/II 78000 Banja Luka Tel. 051/ 312 .unibl.

UNIVERZITET U BANJOJ LUCI REKTORAT REKTOR acad.prof.yu/uni/akademija Dodiplomski studij ODSJEK Odsjek likovnih umjetnosti • Smjer za slikarstvo • Smjer za grafiku Odsjek dramskih umjetnosti • Smjer za glumu • Smjer za televiziju • Smjer za dramaturgiju • Smjer za pozorišnu režiju 6 UNIVERZITETI U BOSNI I HERCEGOVINI . a magistrirala su 192 studenta. Rajko Gnjato NASTAVNICI I SARADNICI U procesu nastave učestvuje 195 profesora.293 Web: www.dr.dr. 664 studenata.dr. Na čast doktora nauka promovirana su 102 kandidata. MAGISTARA I DOKTORA NAUKA Na Univerzitetu u Banjoj Luci studira 12. 296 asistenata i 235 službenika. MAGISTARA I DOKTORA NAUKA Na Univerzitetu u Banjoj Luci diplomiralo je 10. AKADEMIJE AKADEMIJA UMJETNOSTI Bulevar Srpske Vojske bb 78 000 Banja Luka Tel. 775 studenata.urc. Radoslav Grujić prof. 051/ 316 . Zvanje specijaliste steklo je 287 kandidata. BROJ DIPLOMIRANIH STUDENATA.bl.ac.292 Fax: 051/ 316 . Dragoljub Mirjanić PROREKTORI prof. BROJ UPISANIH STUDENATA.

052/ 233 . 333 .648 Fax: 051/ 333 .600.tehničar Viši medicinski tehničar Viši fizioterapeut Viši medicinsko-laboratorijski tehničar Viši sanitarni tehničar UNIVERZITETI U BOSNI I HERCEGOVINI 7 .699 SMJER Policijski smjer Kriminalistički smjer Smjer bezbjednosti i civilne zaštite Upravno pravno usmjerenje VIŠA MEDICINSKA ŠKOLA Nikole Pašića 4/a 79101 Prijedor Tel.432 Fax: 052/ 242 .381 SMJER Opći smjer Viša medicinska sestra .UNIVERZITET U BANJOJ LUCI Odsjek muzičke umjetnosti • Smjer za kompoziciju • Smjer za solo pjevanje • Smjer za dirigovanje • Smjer za klavir i gitaru • Smjer za gudačke instrumente • Smjer za duvačke instrumente • Smjer za muzikologiju i etnomuzikologiju • Smjer za opću muzičku pedagogiju Odsjek likovnih umjetnosti • Smjer za slikarstvo • Smjer za grafiku VIŠE ŠKOLE VISOKA ŠKOLA MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA Bulevar Živojina Mišića 10a 78000 Banja Luka Tel: 051/ 333 .

543 Web: www.bl.com Dodiplomski studij: ODSJEK Građevinski odsjek Arhitektonski odsjek Postdilomski studij: Kontakt osoba : Žarko Vujanušić ODSJEK Građevinski odsjek Arhitektonski odsjek EKONOMSKI FAKULTET Majke Jugovića 4 78000 Banja Luka Tel.ac. 462 .urc. 051/ 462 .bijeljina. 051/ 430 . 055/ 209 .616.UNIVERZITET U BANJOJ LUCI FAKULTETI FAKULTET ZA VANJSKU TRGOVINU Račanska 133 56 300 Bijeljina Tel.616 Fax: 051/ 462 .bl.430 Web: www.ac/uni/arhitektura E-mail: agf@banjaluka.urc.yu/ekonomski 8 UNIVERZITETI U BOSNI I HERCEGOVINI .011 Fax: 051/ 430 .053 Web: www.com/fst ODSJEK Vanjska i unutrašnja trgovina Finansije i bankarstvo Porez i carine Menadžment u osiguranju Međunarodni transport i špedicija Poslovna informatika ARHITEKTONSKO – GRAĐEVINSKI FAKULTET Stepe Stepanovića 77/ 3 78000 Banja Luka Tel.

ffvis. 051/ 319 . 051/ 221 . 051/ 211 .etfbl.824 Fax: 051/ 211 .438 Fax: 036/ 301 .335 Fax: 051/ 211 .net Dodiplomski studij: SMJER Opći smjer Postdiplomski studij Kontakt osoba: Ljubiša Desančić FILOZOFSKI FAKULTET Bana Lazarevića 1 78000 Banja Luka Tel.335 Web: www.net ODSJEK Odsjek za elektroniku i komunikacije Odsjek za računarsku tehniku i automatiku Odsjek za elektroenergetiku Postdiplomski studij: Kontakt osoba : doc.dr.834 UNIVERZITETI U BOSNI I HERCEGOVINI 9 .blic. Slavko Marić SMJER Automatika FAKULTET ZA FIZIČKO VASPITANJE I SPORT Braće Pantića do broja 4 78000 Banja Luka Tel.408 Web: www.UNIVERZITET U BANJOJ LUCI Dodiplomski studij: ODSJEK Menadžment Finansijski menadžment Turizam i hotelijerstvo Vanjska trgovina ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET Patre 5 78000 Banja Luka Tel.

fakultet@blic.UNIVERZITET U BANJOJ LUCI E-mail: fil.urc.ac.ac.urc.bl. 051/ 468 .bl.yu/uni/filozofski ODSJEK Odsjek za Odsjek za Odsjek za Odsjek za Odsjek za Odsjek za Odsjek za Odsjek za Odsjek za Odsjek za Odsjek za srpski jezik i književnost anglistiku germanistiku filozofiju i sociologiju psihologiju pedagogiju historiju i latinski jezik žurnalistiku učiteljski studij socijalni rad italijanski jezik i književnost Postdiplomski studij Kontakt osoba : Iljia Panić MAŠINSKI FAKULTET Vojvode Stepe Stepanovića 75 78000 Banja Luka Tel.yu/uni/masinski/ ODSJEK Proizvodni odsjek • Smjer za proizvodnu tehnologiju • Smjer za primijenjenu informatiku • Smjer za mehanizaciju • Smjer za automatizaciju i robotizaciju • Smjer za mašinske konstrukcije • Smjer za industrijsko inženjerstvo i menadžment • Smjer za proizvodne sisteme Odsjek za termotehniku i motorizaciju i energetiku i saobraćaj • Smjer za drumski saobraćaj • Smjer za termotehniku • Smjer za hidroenergetiku • Smjer za procesnu tehniku • Smjer za termoenergetiku • Smjer za motore i motorna vozila 10 UNIVERZITETI U BOSNI I HERCEGOVINI .696 Web: www.net Web: www.320 Fax: 051/ 468 .

392 Fax: 051/ 463 .bl. 051/ 468 .yu Web: www.bl.206 Web: www.ac.202.urc.urc.agric. 051/ 216 .024 E-mail: agrobl@urc.yu SMJER Voćarski smjer Ratarski smjer Stočarski smjer Postdiplomski studij: Kontakt osoba: prof.ac.526 Web: www.UNIVERZITET U BANJOJ LUCI Odsjek za zaštitu na radu Odsjek za mehaničku preradu drveta MEDICINSKI FAKULTET Save Mrkalja 14 78000 Banja Luka Tel.bl.dr Mile Dardić PRAVNI FAKULTET Vojvode Stepe Stepanovića 77 78000 Banja Luka Tel.yu/uni/pravni SMJER Opći smjer Postdiplomski studij Kontakt osoba : Svetoslav Bajić UNIVERZITETI U BOSNI I HERCEGOVINI 11 .ac.yu/uni/medicinski/ ODSJEK Opći odsjek Odsjek za stomatologiju Odsjek za farmaciju POLJOPRIVREDNI FAKULTET Bulevar Vojvode Petra Bojovića bb 78000 Banja Luka Tel.526 Fax: 051/ 216 .bl. 051/ 468 .212 Fax: 051/ 458 .ac. 051/ 461 .

142 Fax: 051/ 319 .historiju Odsjek za biologiju • Nastavni smjer • Opći smjer Odsjek za fiziku • Nastavni smjer • Opći smjer Odsjek za matematiku i informatiku • Opći smjer • Nastavni smjer za informatiku • Opći smjer za matematiku-informatiku • Smjer za matematiku .yu/uni/pmf/ ODSJEK Odsjek za geografiju • Opći smjer • Nastavni smjer obrazovni profil profesora geografije • Smjer geograf.turizam • Smjer za geografiju .fiziku Odsjek za hemiju • Nastavni smjer • Opći smjer ŠUMARSKI FAKULTET Vojvode Stepe Stepanovića 75a 78000 Banja Luka Tel.bl.demograf • Smjer za geografiju -etnologiju • Smjer za geografiju .142 Web: www.urc. 051/ 468 .org SMJER Opći smjer Postdiplomski studij: Kontakt osoba : Milan Mataruga 12 UNIVERZITETI U BOSNI I HERCEGOVINI .321 Fax: 051/ 460 . 051/ 319 .sfbl.ac.UNIVERZITET U BANJOJ LUCI PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET Mladena Stojanovića 2 78000 Banja Luka Tel.550 Web: www.

051/ 313 . 051/ 468 .646 Web: www.rs. Zoran Kukrić PRIDRUŽENE ČLANICE Poljoprivredni institut Knjaza Miloša 17 78 000 Banja Luka Tel.com Veterinarski institut Branka Radičevića 18 78000 Banja Luka Tel.646 Fax: 051/ 468 .eibanjaluka.bh@blic.287 Fax: 051/ 312 . 051/ 304 . 319 .UNIVERZITET U BANJOJ LUCI TEHNOLOŠKI FAKULTET Bulevar Stepe Stepanovića 73 78000 Banja Luka Tel.113.dr.com UNIVERZITETI U BOSNI I HERCEGOVINI 13 .048 Fax: 051/ 211 .teol. 051/ 211 .677 E-mail: eibluka@inecco.sr ODSJEK Biotehnološko-prehrambeni odsjek • Kontrola kvaliteta i higijenske ispravnosti namirnica Hemijsko-tehnološki odsjek • Hemijsko-tehnološki smjer • Ekološko inženjerstvo Odsjek tekstilnog inženjerstva • Opći • Dizajn i konfekcija Postdiplomski studij Kontakt osoba: prof.792 E-mail: polj.net Web: www.478 Web: www.tfbl.679 Fax: 051/ 319 .veterinarskiinstitutrs.net Ekonomski institut Kralja Alfonsa 18 78000 Banja Luka Tel.institut.

367 E-mail: cgi@blic. 051/468 .ac.com Univerzitetski računarski centar Banja Luka Vojvode Stepe Stepanovića 75 78000 Banja Luka Tel/fax: 051/ 465 . 051/ 304 .yu Studentski centar Majke Jugovića 1 78000 Banja Luka Tel. 1 78 000 Banja Luka Tel.737 Fax: 051/ 329 .bl.UNIVERZITET U BANJOJ LUCI Institut za ispitivanje materijala Jasenovačkih logoraša bb 78 000 Banja Luka Tel.ac. 051/ 469 .urc.415 Fax: 051/ 468 .003 Fax: 051/ 468 .bl.694 Web: www.112(rektorat) Fax: 051/ 315 .yu E-mail: rc@urc.net 14 UNIVERZITETI U BOSNI I HERCEGOVINI .003 E-mail: hrcbl@urc.net Centar za geostrateška istraživanja Trg srpskih vladara 2/II 78000 Banja Luka Tel/fax: 051/ 343 .bl.yu Web: www.yu E-mail: surs@hotmail. uni.595 Web: www.bl.see-hrc.201 Cedubal – Centar za društvene djelatnosti Univerziteta u Banjoj Luci Vojvode Stepe Stepanovića 77 78000 Banja Luka Tel/fax: 051/ 468 .ac.704 U OKVIRU ZADOVOLJAVANJA STUDENTSKIH POTREBA DJELUJU: Savez studenata Univerziteta u Banjoj Luci Majke Jugovića br. 051/ 312 .656 Centar za ljudska prava Stepe Stepanovića 77 78 000 Banja Luka Tel.ac.

065/ 581 . Stranac može konkurisati za upis u prvu godinu osnovnih.ba SaMSIC (Srpska Medical Students’ International Committee) Banja Luka Tel/Fax: 051/ 466 .866 Web: www.703 E-mail: office@iaeste.nubrs.ba E-mail: nubrs@urc.com IAESTE (Udruženje za međunarodnu razmjenu studenata radi stručne prakse) Ulica Majke Jugovića 1 78 000 Banja Luka Tel. odnosno Univerziteta.ac.yu INFORMACIJE ZA UPIS STRANIH STUDENATA U prvu godinu osnovnih studija na visokoškolsku ustanovu može se upisati lice koje ima srednje obrazovanje utvrđeno statutom.Savez studenata AGF-a Vojvode Stepe Stepanovića 77/3 78 000 Banja Luka E-mail: easabih@yahoo. Broj mjesta nije ograničen. pod istim uvjetima kao i državljanin Republike. U prvu godinu osnovnih studija na akademijama umjetnosti može se upisati lice koje nema završeno srednje obrazovanje.rs.rs. specijalističkih i magistarskih studija. Kandidat koji konkuriše za upis u prvu godinu osnovnih studija polaže kvalifikacioni ispit. Stranac se može upisati u prvu godinu osnovnih. ali uglavnom na svaki fakultet u okviru Univerziteta upisuje se oko 50 studenata. 051/ 318 . Provjeru znanja srpskog jezika obavlja posebna ustanova utvrđena statutom visokoškolske stanove. odnosno ispit za provjeru sklonosti i sposobnosti. UNIVERZITETI U BOSNI I HERCEGOVINI 15 . pod uvjetima utvrđenim statutom Akademije umjetnosti.rs.557 E-mail: samsic@blic.278. Uvjeti i postupak upisa stranaca bliže se utvrđuju statutom visokoškolske ustanove.net Web: www. odnosno Univerziteta.UNIVERZITET U BANJOJ LUCI OSTALE ORGANIZACIONE JEDINICE UNIVERZITETA EASA Arhitektonsko-građevinski fakultet .bl.samsic. specijalističkih i magistarskih studija pod uvjetom da vlada srpskim jezikom.ba Narodna i univerzitetska biblioteka RS Jevrejska 30 Tel/fax: 051/ 215 .

odnosno ekvivalencije svjedočanstava o završenom srednjem obrazovanju u inostranstvu.500 KM godišnje. Školarina za strane studente iznosi 2. 16 UNIVERZITETI U BOSNI I HERCEGOVINI .UNIVERZITET U BANJOJ LUCI Neophodni dokumenti za upis su svjedočanstva iz srednje škole. diploma i rodni list. Rokovi za upis stranih državljana su isti kao i rokovi za domaće studente. Stranci koji su srednje obrazovanje završili u inostranstvu imaju pravo učešća na konkursu za upis u prvu godinu osnovnih studija i polaganje kvalifikacionog ispita i prije nostrifikacije.

022 E-mail: ikbumd@bih.ba Web: www.UNIVERZITET U BIHAĆU SJEDIŠTE UNIVERZITETA Kulina bana 2/II 77 000 Bihać Telefon: 037/ 222 .net.unibi.ba UNIVERZITETI U BOSNI I HERCEGOVINI 17 .022 Fax: 037/ 222 .

162.unibi. Refik Šahinović PROREKTORI Prorektor za naučno-nastavni proces: prof. BROJ DIPLOMIRANIH STUDENATA.UNIVERZITET U BIHAĆU REKTORAT REKTOR prof. Univerzitet u Bihaću u svom sastavu ima 5 fakulteta i 2 više škole.ba Web: www.dr.ba 18 UNIVERZITETI U BOSNI I HERCEGOVINI . VIŠE ŠKOLE ISLAMSKA PEDAGOŠKA AKADEMIJA Žegarska aleja bb 77 000 Bihać Telefon: 037/ 220 . a magistriralo je 6 studenta.165 Fax: 037/ 228 .net. BROJ UPISANIH STUDENATA. godini upisano 4. 037/ 220 . a na postdiplomskom studiju se nalazi 12 studenata. MAGISTARA I DOKTORA NAUKA Na Univerzitetu u Bihaću je u akademskoj 2004/05. MAGISTARA I DOKTORA NAUKA Na Univerzitetu u Bihaću diplomiralo je 2.dr. Ratmira Pjanić Prorektor za finansije i razvoj : prof.dr. 055 studenata.ipa. Mesud Ferizović SEKRETARIJAT UNIVERZITETA Generalni sekretar: Muhamed Duraković STRUČNE SLUŽBE UNIVERZITETA Referent za međuuniverzitetsku saradnju: Nedžmija Veladžić NASTAVNICI I SARADNICI U procesu nastave učestvuje 212 nastavnika i 171 asistent.160 E-mail: ipab@bih. 487 studenata.

511 Fax: 037/ 222 .ba Web: www.059 E-mail: dekan@btf.unibi.513 E-mail: efbi@efbi.057 Fax: 037/ 228 .efbi.532 E-mail: vmsbihac@bih.ba SMJER Opći smjer FAKULTETI BIOTEHNIČKI FAKULTET Kulina bana 2 Telefon: 037/ 228 .ba Web: www.unibi.UNIVERZITET U BIHAĆU SMJER Opći smjer VIŠA MEDICINSKA ŠKOLA Kulina bana 2 77 000 Bihać Telefon: 037/ 227 .net.org Dodiplomski studij ODSJEK Opći smjer Finansijsko-računovodstveni Vanjska trgovina Marketing UNIVERZITETI U BOSNI I HERCEGOVINI 19 .046 Tel/Fax: 037/ 222 .unibi.org Web: www.ba Dodiplomski studij ODSJEK Poljoprivredni odsjek Prehrambeni odsjek EKONOMSKI FAKULTET Kulina bana 2 77 000 Bihać Telefon: 037/ 222 .

net.270 E-mail: tfb@bi.unibi. Irfana Ljubijankića bb.227 Web.ba Dodiplomski studij ODSJEK Pravni TEHNIČKI FAKULTET Dr.unibi.unbi. 77 000 Bihać Telefon: 037/ 226 .990 E-mail: pravo@bih.ba Dodiplomski studij ODSJEK Bosanski jezik sa književnošću i historijom Engleski jezik i književnost Matematika i fizika Njemački jezik i književnost Razredna nastava Tjelesni odgoj i sport Predškolski odgoj PRAVNI FAKULTET Mehe Hadžiabdića bb 77 000 Bihać Telefon: 037/ 333 . www.273 Fax: 037/ 226 .409 Fax: 037/ 310 .net.ba Web: www.683 Fax: 037/ 311 .UNIVERZITET U BIHAĆU Postdiplomski studij SMJER Marketing Finansijsko-računovodstveni PEDAGOŠKI FAKULTET Džaniča mahala 36 77 000 Bihać Telefon: 037/ 312 .472. 312 . 226 .271.ba Web: www.ba 20 UNIVERZITETI U BOSNI I HERCEGOVINI .

OSTALE ORGANIZACIONE JEDINICE UNIVERZITETA Institut Biotehničkog fakulteta Institut Ekonomskog fakulteta Institut Tehničkog fakulteta U OKVIRU ZADOVOLJAVANJA STUDENTSKIH POTREBA DJELUJU Unija studenata Univerziteta u Bihaću Adresa: Kulina bana 2 Telefon: 037/ 222 .unbi.unibi.025 Web: www.ba Univerzitetska biblioteka Adresa: Trg slobode 8 Telefon: 037/ 222 . Kontakt osoba : prof. 8 Telefon: 037/ 222 .dr.025 Fax : 037/ 222 . Isak Karbegović.ba Američki kutak Adresa: Trg slobode br.UNIVERZITET U BIHAĆU Dodiplomski studij ODSJEK Mašinski odsjek • Proizvodno konstrukciono mašinstvo • Proizvodno mašinstvo Tekstilni odsjek • Smjer dizajn • Smjer konfekcija Građevinski odsjek • Opći smjer Elektrotehnički odsjek • Informatika • Elektronika i automatika Postdiplomski studij SMJER Savremeno proizvodno inženjerstvo Postdiplomski studij se organizuje svake treće godine.022 (rektorat) Fax : 037/ 222 .599 UNIVERZITETI U BOSNI I HERCEGOVINI 21 .ba E-mail: usub@bosnia.022 Web: www.

Ukoliko diploma o završenoj srednjoj školi nije izdata na području bivše Jugoslavije.ba E-mail: cul_bi@yahoo. prihvata se diploma na engleskom jeziku.025 Web: www.11.1998 godine. Broj mjesta za strane studente iznosi do 10 % od ukupne kvote. Rokovi za upis su jedinstveni za sve studente. 22 UNIVERZITETI U BOSNI I HERCEGOVINI .UNIVERZITET U BIHAĆU Fax : 037/ 222 .com INFORMACIJE ZA UPIS STRANIH STUDENATA Osnovni uvjet za upis stranih studenata na jedan od fakulteta Univerziteta u Bihaću je završena srednja četverogodišnja škola. Visina pojedinačnog dijela participacije u troškovima studija za studente koji ne posjeduju državljanstvo BiH određena je Zaključkom Vlade FBiH broj: 278/98 od 03. kojom se stiče stručni naziv i položen kvalifikacioni ispit.unbi. Strani studenti pri upisu na fakultet prilažu istu dokumentaciju kao i studenti državljani Bosne i Hercegovine.

032 E-mail: univerztet@unmo.UNIVERZITET „DŽEMAL BIJEDIĆ“ U MOSTARU SJEDIŠTE UNIVERZITETA Univerzitetsko-sportskorekreacioni centar „Midhat Hujdur – Hujka“ 88 104 Mostar Telefon: 036/ 570 .unmo.ba UNIVERZITETI U BOSNI I HERCEGOVINI 23 .727 Fax: 036/ 570 .ba Web: www.

Mirsad Begović Prorektor za nauku i naučno-istraživački rad: prof. Ibro Popić Prorektor za međunarodnu saradnju: prof.dr.727 Fax: 036/ 570 .ba Ured za naučno-istraživački rad: Prorektor: prof.dr. Sead Pašić Telefon: 036/ 571 .iur STRUČNE SLUŽBE UNIVERZITETA Ured za međunarodnu i međuuniverzitetsku saradnju: Referent: Edina Špago-Ćumurija Telefon: 036/ 570 . Sead Pašić Prorektor za finansije: doc.UNIVERZITET „DŽEMAL BIJEDIĆ“ U MOSTARU REKTORAT REKTOR prof.dr. Fuad Ćatović PROREKTORI Prorektor za naučno-nastavna pitanja: prof.dr.032 Ured za nastavu i studentska pitanja: Prorektor: doc.dr.790 Fax: 036/ 570 .315 Fax: 036/ 570 . dipl.dr. Osman Pajić SEKRETARIJAT UNIVERZITETA GENERALNI SEKRETAR: Zijada Bečić.032 Služba za pravne i kadrovske poslove: Rukovodilac službe: Zoran Kazazić Telefon: 036/ 570 . Ibro Popić Telefon: 036/ 570 .727 Fax: 036/ 570 .032 24 UNIVERZITETI U BOSNI I HERCEGOVINI .032 E-mail: edina@unmo.

BROJ DIPLOMIRANIH STUDENATA.fpm. Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru u svom sastavu ima 8 fakulteta. MAGISTARA I DOKTORA NAUKA Na Univerzitetu „Džemal Bijedić“ u Mostaru studira 10.ba E-mail: fpm@unmo.UNIVERZITET „DŽEMAL BIJEDIĆ“ U MOSTARU Finansijsko-računovodstvena služba: Rukovodilac službe: Idriz Medrzić Telefon: 036/ 570 . 570 . Na čast doktora nauka promovirano je 14 kandidata.731 Web: www. dr. a magistrirao je 31 student. 748 studenata i 128 postdiplomaca. BROJ UPISANIH STUDENATA.unmo.032 NASTAVNICI I SARADNICI U procesu nastave učestvuje 356 nastavnika i saradnika te 50 službenika.454. Ibro Popić SMJER Upravljanje finansijskim poslovima UNIVERZITETI U BOSNI I HERCEGOVINI 25 .072 Fax: 036/ 570 . 126 studenata. MAGISTARA I DOKTORA NAUKA Na Univerzitetu „Džemal Bijedić“ diplomiralo je 4.ba Dodiplomski studij ODSJEK Poslovne studije Bankarsko-finansijski menadžment Menadžment malih i srednjih preduzeća Računovodstvo i revizija Postdiplomski studij Kontakt osoba: prof. FAKULTETI FAKULTET ZA POSLOVNI MENADŽMENT Univerzitetsko-sportskorekreacioni centar „Midhat Hujdur – Hujka“ 88 104 Mostar Telefon: 036/ 571.731 Fax: 036/ 570 .

184 Fax: 036/ 570 .032 Web: www.ba E-mail: gf@unmo.258 Web: www.UNIVERZITET „DŽEMAL BIJEDIĆ“ U MOSTARU GRAĐEVINSKI FAKULTET Univerzitetsko-sportskorekreacioni centar „Midhat Hujdur – Hujka“ 88 104 Mostar Telefon: 036/ 571 .unmo. Mehmed Sarić MAŠINSKI FAKULTET Univerzitetsko-sportskorekreacioni centar „Midhat Hujdur – Hujka“ 88 104 Mostar Telefon: 036/ 537 .370 .unmo.gf. 571 . 570 . dr.pf.221.ba E-mail: mf@unmo.ba Web: www. Himzo Đukić SMJER Upravljanje kvalitetom Proizvodno mašinstvo Konstruktivno mašinstvo PRAVNI FAKULTET Univerzitetsko-sportskorekreacioni centar „Midhat Hujdur – Hujka“ 88 104 Mostar Telefon: 036/ 570 . 570 .791 E-mail: pf@unmo.dr.ba Dodiplomski studij ODSJEK Opće mašinstvo Kompjuterski inženjering Postdiplomski studij Kontakt osoba: prof.258 Fax: 036/ 571 .ba 26 UNIVERZITETI U BOSNI I HERCEGOVINI .784.unmo.791 Fax: 036/ 570 .ba Dodiplomski studij: ODSJEK Konstruktivno – izvođački hidrotehnički Postdiplomski studij Kontakt osoba: prof.mf.

Osman Pajić SMJER Građansko i trgovačko pravo u uvjetima globalizacije AGROMEDITERANSKI FAKULTET Univerzitetsko-sportskorekreacioni centar „Midhat Hujdur – Hujka“ 88 104 Mostar Telefon: 036/ 571 .ba E-mail: nf@unmo.032 (rektorat) Web: www.993.UNIVERZITET „DŽEMAL BIJEDIĆ“ U MOSTARU Dodiplomski studij ODSJEK Pravno-organizacioni poslovi u javnoj upravi Poslovno-pravna administracija Privredno-pravni poslovi Postdiplomski studij Kontakt osoba: doc.216 Web: www.216 Fax: 036/ 571 .ba Dodiplomski studij ODSJEK Predškolski odgoj Historija i geografija Islamska vjeronauka Biologija i hemija Matematika i fizika Muzička kultura Fizika i informatika sa tehničkim odgojem Razredna nastava Pedagogija UNIVERZITETI U BOSNI I HERCEGOVINI 27 .unmo.ba E-mail: af@unmo.af.unmo.388 Fax: 036/ 570 . 571 . dr.nf.ba Dodiplomski studij ODSJEK Voćarsko-vinogradski Povrćarsko-cvjećarski NASTAVNIČKI FAKULTET Tel: 036/ 570 .

fit.UNIVERZITET „DŽEMAL BIJEDIĆ“ U MOSTARU Odsjek za sport Likovna kultura Muzička kultura Hemija Predškolski odgoj FAKULTET HUMANISTIČKIH NAUKA Univerzitetsko-sportskorekreacioni centar „Midhat Hujdur – Hujka“ 88 104 Mostar Telefon: 036/ 571 .359 Fax: 036/ 571 .ba Dodiplomski studij ODSJEK Informatika Postdiplomski studij Kontakt osoba: ass.Nina Bijedić 28 UNIVERZITETI U BOSNI I HERCEGOVINI .ba Dodiplomski studij SMJER Bosanski jezik i književnost Bosanski jezik i književnost Engleski jezik i književnost Njemački jezik i književnost Bosanski jezik i književnost i njemački jezik i književnost Bosanski jezik i književnost i engleski jezik i književnost Historija Gluma Dramska pedagogija Teatrologija FAKULTET INFORMACIJSKIH TEHNOLOGIJA Univerzitetsko-sportskorekreacioni centar „Midhat Hujdur – Hujka“ 88 104 Mostar Telefon: 036/ 570 .ba E-mail: fhn@unmo.fhn.730 E-mail: info@fit.559 Web: www.ba Web: www.unmo.730 Fax: 036/ 570 .

Rokovi za upis su jedinstveni za sve studente. Troškovi studija za strane studente iznosi 1.500. od 900. prihvata se diploma na engleskom jeziku. Potrebno je izvršiti nostrifikaciju diplome. Broj mjesta za strane studente nije posebno definisan.500. Rokovi za upis stranih studenata jedinstveni su za sve studente.ba UNIVERZITETI U BOSNI I HERCEGOVINI 29 .UNIVERZITET „DŽEMAL BIJEDIĆ“ U MOSTARU SMJER Informacijski inženjering za e-business Edukacijski kompjuting INFORMACIJE ZA UPIS STRANIH STUDENATA Osnovni uvjeti za upis stranih studenata na Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru su završena srednja škola u četverogodišnjem trajanju.00 KM OSTALE INSTITUCIJE UNIVERZITETA Biblioteka Univerzitetsko-sportskorekreacioni centar „Midhat Hujdur – Hujka“ 88 140 Mostar Telefon: 036/ 571 . 00 KM Redovni studenti uz plaćanje (samofinansirajući studenti) Zavisno od studija. Kvalifikacioni ispit se polaže samo na pojedinim fakultetima.00 KM Vanredni studenti 900.500.00 KM do 1.unmo.543 Fax: 036/ 570 . kojom se stiče stručni naziv i položen kvalifikacioni ispit.032 Web: www. Ukoliko diploma o završenoj srednjoj školi nije izdata na području bivše Jugoslavije.00 KM po godini studija.00 KM Strani državljani 1. TROŠKOVI STUDIJA Redovni studenti prvi put upisani 200. 00 KM Redovni studenti obnovljeni upis 300.ba E-mail: biblioteka@unmo.

ba Institut za mašinstvo Univerzitetsko-sportskorekreacioni centar „Midhat Hujdur 88 140 Mostar Telefon: 036/ 571 .com Institut za projektovanje i ispitivanje materijala i konstrukcija Građevinskog fakulteta Univerzitetsko-sportskorekreacioni centar „Midhat Hujdur 88 140 Mostar Telefon: 036/ 571 .unmo.com Institut za razvoj Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru Univerzitetsko-sportskorekreacioni centar “Midhat Hujdur 88 140 Mostar Telefon: 036/ 570 .258 Fax: 036/ 571 .032 Web: www.UNIVERZITET „DŽEMAL BIJEDIĆ“ U MOSTARU Studentski dom Univerzitetsko-sportskorekreacioni centar „Midhat Hujdur 88 140 Mostar Fax: 036/ 570 .780 Fax: 036/ 570 .ba E-mail: gfmos@yahoo.647 Fax: 036/ 570 .727 Fax: 036/ 570 .gfunmo.221 Web: www.sicmostar.ba E-mail: unija@unmo.032 Studentski informativni centar Univerzitetsko-sportskorekreacioni centar „Midhat Hujdur 88 140 Mostar Telefon: 036/ 571 .info Unija studenata Univerzitetsko-sportskorekreacioni centar „Midhat Hujdur 88 140 Mostar Telefon: 036/ 571 .ba E-mail: univerzitet@unmo.647 Fax: 036/ 570 .032 Web: www.ba – Hujka“ – Hujka“ – Hujka“ – Hujka“ – Hujka“ – Hujka” 30 UNIVERZITETI U BOSNI I HERCEGOVINI .032 Web: www.unmo.258 E-mail: suadapobric@yahoo.

UNIVERZITET „DŽEMAL BIJEDIĆ“ U MOSTARU Centar za obuku Mostar Onešćukova br.ba Human Rights Center Mostar Adresa: Adema Buće 50 88 000 Mostar Telefon: 036/ 581 .net.ba Web: www.200 E-mail: com@cob.net.035 Fax: 036/ 581 .ba. www. www.super.cob.net.ba UNIVERZITETI U BOSNI I HERCEGOVINI 31 . tcm.035 E-mail: hrcmostar@bih.ba. 24 88 140 Mostar Tel/fax: 036/ 556 .

UNIVERZITET „DŽEMAL BIJEDIĆ“ U MOSTARU 32 UNIVERZITETI U BOSNI I HERCEGOVINI .

340 .unssa.net Web: www.ba UNIVERZITETI U BOSNI I HERCEGOVINI 33 .rs.463 Fax: 057/ 340 .263 E-mail: univerzitet@paleol.UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU SJEDIŠTE UNIVERZITETA Vuka Karadžića 30 71 123 Istočno Sarajevo Telefon: 057/ 340 .464.

dr. dipl.dr. oecc Informacioni centar: Darko Krtinić i Zoran Novaković NASTAVNICI I SARADNICI U procesu nastave učestvuje 600 ( stalno ) i 567 ( honorarno ) zaposlenih. MAGISTARA I DOKTORA NAUKA Na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu studira 12. Aleksa Milojević SEKRETARIJAT UNIVERZITETA Generalni sekretar: Vojislav Šuka. dipl. Univerzitet u svom sastavu ima 16 fakulteta i 2 akademije.oecc Šef računovodstva: Sretenka Ćosić STRUČNE SLUŽBE UNIVERZITETA Stručni saradnik za međunarodnu saradnju: Bojan Klačar . Danimir Mandić Prorektor za finansije: prof. MAGISTARA I DOKTORA NAUKA Na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu diplomirala su 3.dr. 34 UNIVERZITETI U BOSNI I HERCEGOVINI . BROJ DIPLOMIRANIH STUDENATA. dipl. Mitar Novaković PROREKTORI Prorektor za nastavu: prof. Na čast doktora nauka promoviran je 61 kandidat.iur Poslovni sekretar: Neda Elez. a na postdiplomskom studiju su 454 studenta.UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU REKTORAT REKTOR prof. BROJ UPISANIH STUDENATA. 630 studenata.dr. Zoran Ljuboje Prorektor za naučno-istraživački rad i razvoj: prof. Magistriralo je 114 studenata. 834 studenta.

makss. tj.021 E-mail: alutb@teol.125 E-mail: makss@teol. AKADEMIJE AKADEMIJA LIKOVNIH UMJETNOSTI Stepe Stepanovića bb 89 101 Trebinje Telefon: 059/ 270 .teol.net Web: www.UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU Svi postdiplomski studiji se organizuju po potrebi. po izraženom interesu kandidata za određene oblasti.125 Fax: 057/ 342 .net Dodiplomski studij: ODSJEK Odsjek za slikarstvo Odsjek za grafiku Odsjek za nastavnički smjer MUZIČKA AKADEMIJA Vuka Karadžića 30 71 126 Istočno Sarajevo Telefon: 057/ 342 .net ODSJEK Odsjek za kompoziciju Odsjek za klavir Odsjek za solo pjevanje Odsjek za harmoniku Odsjek za violinu Odsjek za flautu Odsjek za muzičku pedagogiju Odsjek za crkvenu muziku i pojanje Klasa gitara Postdiplomski studij Kontakt osoba: prof.310 Fax: 059/ 240 . Ognjen Bomoštar ODSJEK Odsjek za kompoziciju Odsjek za opću muzičku pedagogiju UNIVERZITETI U BOSNI I HERCEGOVINI 35 .

net Dodiplomski studij ODSJEK Marketing Finansije Vanjska trgovina i finansije Opći 36 UNIVERZITETI U BOSNI I HERCEGOVINI .060.com Dodiplomski studij: ODSJEK Opći Postdiplomski studij Kontakt osoba: Lazar Vasiljević SMJER Bogoslovski Bogoslovsko –filozofski EKONOMSKI FAKULTET .067 E-mail: dakademija@hotmail.948 E-mail: ef02@paleol.480 Fax: 058/ 220 .UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU • Harmonija sa harmonskom analizom • Muzički oblici • Kontrapunkt • Vokalna literatura • Metodika solfeđa • Metodika općeg muzičkog obrazovanja Odsjek za klavir: Klavir i metodika nastave klavira Odsjek za violinu: Violina i metodika nastave violine Odsjek za harmoniku: Harmonika i metodika nastave harmonike Odsjek za flautu Odsjek za solo pjevanje PRAVOSLAVNI BOGOSLOVSKI FAKULTET SVETOG VASILIJA OSTROŠKOG – FOČA Velečevo 73 300 Foča Telefon: 058/ 220 .948 Fax: 057/ 223 . 220 . 223 .651.ISTOČNO SARAJEVO Romanijska 42 71420 Pale Telefon: 057/ 226 .

UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU Postdiplomski studij Kontak osoba: Rada Dakić SMJER Poslovne finansije i bankarstvo Računovodstvo i revizija Menadžement Osiguranje Marketing Bankarstvo Turizam i hotelijerstvo Upravljanje lokalnim razvojem Finansijski menadžment Međunarodni biznis i marketing EKONOMSKI FAKULTET – BRČKO Studentska 11 76 100 Brčko Telefon: 049/ 216 - 256; 216 - 258 Fax: 049/ 217 - 054 E-mail: fakultet@teol.net Dodiplomski studij ODSJEK Menadžment Računovodstvo i finansije Poslovna informatika Postdiplomski studij Kontakt osoba: Kamenka Vujnović – Ristanić SMJER Menadžment i poduzetništvo Menadžment u računovodstvu i revizija ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET Vuka Karadžića 30 71126 Lukavica Telefon: 057/ 342 - 788; 340 - 307 Fax: 057/ 342 - 788 E-mail: effss@teol.net Web: www.etf.unssa.ba

UNIVERZITETI U BOSNI I HERCEGOVINI

37

UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU Dodiplomski studij ODSJEK Automatika i elektronika Elektroenergetika Računovodstvo I informatika Telekomunikacije Postdiplomski studij: Kontakt osoba: prof.dr. Slobodan Milojković SMJER Automatika i informatika Automatika i elektronika Računarska tehnika i informatika Telekomunikacije Elektroenergetika FAKULTET FIZIČKE KULTURE Stambulčić bb 71 420 Pale Telefon: 057/ 226 - 836; 223 - 861 Fax: 057/ 226 - 836 E- mail: studsluzba@paleol.net Dodiplomski studij: ODSJEK Odsjek za profesora Odsjek za sport Postdiplomski studij: Kontakt osoba: prof.dr. Radivoje Krsmanović SMJER Osnovi istraživanja u fizičkoj kulturi FAKULTET ZA PROIZVODNJU I MENADŽMENT Trg palih boraca 1 89 101 Trebinje Telefon: 059/ 220 - 412; 220 - 080 Fax: 059/ 220 - 080 E-mail: fapromt@teol.net Dodiplomski studij: ODSJEK Opći
38 UNIVERZITETI U BOSNI I HERCEGOVINI

UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU FILOZOFSKI FAKULTET Alekse Šantića bb 71 420 Pale Telefon: 057/ 223 - 479; 227 - 410 Fax: 057/ 223 - 479 E-mail: filozof@paleol.net URL: home.paeol.net/filozof Dodiplomski studij: ODSJEK Odsjek za srpski jezik i srpsku književnost Odsjek za engleski jezik i književnost Odsjek za filozofiju i sociologiju Odsjek za psihologiju Odsjek za opću književnost i bibliotekarstvo Odsjek za pedagogiju Odsjek za geografiju Odsjek za matematiku i računarstvo Postdiplomski studij: Kontakt osoba: Rada Mrda SMJER Filozofska istraživanja Književnost Pedagogija Lingvistika Sociološka istraživanja Turizam i ekologija Nastava geografije MAŠINSKI FAKULTET Vuka Karadžića 1 71126 Istočno Sarajevo Telefon: 057/ 340 - 847 Fax: 057/ 342 - 730 E-mail: mas.f.ssa@paleol.net Dodiplomski studij: ODSJEK • Proizvodne tehnike • Energetika
UNIVERZITETI U BOSNI I HERCEGOVINI 39

007 E-mail: dekanat@srbinje.net Web: www.net Dodiplomski studij ODSJEK Opći STOMATOLOŠKI FAKULTET Solunskih dobrovoljaca 1 73300 Foča Telefon: 058/ 210 .net Dodiplomski studij: ODSJEK Opći Postdiplomski studij: Kontak osoba: Miodrag Davidović SMJER Osnovi medicinskog istraživanja POLJOPRIVREDNI FAKULTET Vuka Karadžića 30 71126 Lukavica Telefon: 057/ 342 .401 E-mail: pof@paleol.UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU MEDICINSKI FAKULTET Solunskih dobrovoljaca 1 73 300 Foča Telefon: 058/ 210.171.net Dodiplomski studij: ODSJEK Opći PRAVNI FAKULTET Alekse Šantića bb 71 420 Pale Telefon: 057/ 226 .srbinje.701.420 Fax: 058/ 210 .medfak. 340 .892 E-mail: pravni-fakultet@paleol.450 40 UNIVERZITETI U BOSNI I HERCEGOVINI .401 Fax: 057/ 340 . 220 .609 Fax: 057/ 226 .

171 E-mail: stomf@paleol.net Dodiplomski studij: ODSJEK Opći .net Dodiplomski studij: ODSJEK Razredna nastava Razredna nastava i engleski jezik Razredna nastava i likovna kultura Razredna nastava i muzička kultura Odsjek za obrazovanje vaspitača UNIVERZITETI U BOSNI I HERCEGOVINI 41 .012 Fax: 055/ 209 .hemijska tehnologija Postdiplomski studij: SMJER Hemijska tehnologija PEDAGOŠKI FAKULTET Svetoga Save 24 76 300 Bijeljina Telefon: 055/ 202 .UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU Fax: 058/ 210 .net Dodiplomski studij: ODSJEK Opći Postdiplomski studij: Kontakt osoba: Miodrag Davidović SMJER Osnovi medicinskih istraživanja TEHNOLOŠKI FAKULTET Karakaj bb 75 400 Zvornik Telefon: 056/ 261 .760 E-mail: ucitelj@rstel.072 Fax: 056/ 260 .190 E-mail: tfzv@rstel.

433 E-mail: ssuss1@gmail.344 E-mail: sczv@rstel.ba Univerzitetska biblioteka Vuka Karadžića 30 71126 Istočno Sarajevo Telefon/Fax: 057/ 340 .net Studentski centar Pale Olge Dedijer bb 71420 Pale Tel/fax: 057/ 226 .140 Fax: 057/ 340 .rs.474 Fax: 056/ 260 .UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU Postdiplomski studij: Kontakt osoba: prof.433 Fax: 057/ 340 .net Web: www.dr. Petar Dimitrović SMJER Metodika nastave fizičke kulture Metodika nastave likovne kulture Metodika nastave muzičke kulture Metodika nastave matematike Metodika nastave srpskog jezika i književnosti Metodika nastave poznavanja prirode i društva U OKVIRU ZADOVOLJAVANJA STUDENTSKIH POTREBA DJELUJU Savez studenata Univerziteta u Istočnom Sarajevu Vuka Karadžića 30 71123 Istočno Sarajevo Telefon: 057/ 340 .com Web: www.rs.798 42 UNIVERZITETI U BOSNI I HERCEGOVINI .263 E-mail: univerzitet@paleol.ba Informacioni centar Vuka Karadžića 30 71126 Istočno Sarajevo Telefon: 057/ 320 .unssa.unssa.ba Studentski centar u Zvorniku Karakaj bb 75 400 Zvornik Telefon: 056/ 260 .263 E-mail: icunssa@paleol.rs.net Web: www.unssa.

UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU Studentski centar Istočno Sarajevo Vuka Karadžića 30 71126 Istočno Sarajevo Telefon: 057/ 342 . specijalističkih i magistarskih studija pod istim uvjetima kao i državljani Bosne i Hercegovine.015 Fax: 059/ 480 .354 Studentski centar Trebinje Stepe Stepanovića 89 101 Trebinje Telefon: 059/ 480 .963 INFORMACIJE ZA UPIS STRANIH STUDENATA Strani studenti se mogu upisati u prvu godinu osnovnih. UNIVERZITETI U BOSNI I HERCEGOVINI 43 .

UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU 44 UNIVERZITETI U BOSNI I HERCEGOVINI .

ba. rektor@sve-mo Web: www.778 Fax: 036/ 320 .sve-mo. 036/ 310 .885 E-mail: mail@sve-mo.SVEUČILIŠTE U MOSTARU SJEDIŠTE UNIVERZITETA Trg hrvatskih velikana br.ba UNIVERZITETI U BOSNI I HERCEGOVINI 45 .1 88 000 Mostar Tel.

SVEUČILIŠTE U MOSTARU REKTORAT REKTOR prof.suman@sve-mo. 1 akademiju i 1 visoku školu. 036/ 310 . MAGISTARA I DOKTORA NAUKA Na Sveučilištu u Mostaru diplomiralo je 13. BROJ DIPLOMIRANIH STUDENATA. Željko Šuman Prorektor za nastavu i studente: prof. MAGISTARA I DOKTORA NAUKA Na Sveučilištu u Mostaru danas studira 11. U historiji Univerziteta na čast počasnih doktora nauka promovirane su 4 osobe. Univerzitet u svom sastavu ima 7 fakulteta.972 Fax: 036/ 320 . Na čast doktora nauka promoviran je 91 kandidat.dr Vojo Višekruna SEKRETARIJAT UNIVERZITETA Generalni sekretar: mag. dr.ba Odnosi s javnošću: Tel.dr. 036/ 310 . 46 UNIVERZITETI U BOSNI I HERCEGOVINI . BROJ UPISANIH STUDENATA. 317 .778 NASTAVNICI I SARADNICI U procesu nastave učestvuje 841 nastavnik i saradnik te 109 asistenata.778. 309 studenata.842 studenta. Marinko Jurilj STRUČNE SLUŽBE UNIVERZITETA Odjel za međunarodnu saradnju: Tel. a magistriralo je 116 studenata. Frano Ljubić PROREKTORI Prorektor za međunarodnu saradnju i znanost: prof.885 E-mail: zeljko.

036/ 322 .238 Web: www. 039/ 705 .238 Fax: 039/ 705 .333 Fax: 036/ 328 . Anto Kajinić (prodekan) ODSJEK »Ars saera« slikarski FAKULTETI AGRONOMSKI FAKULTET Kralja Zvonimira 14 88 00 Mostar Tel.644 Web: www.na Dodiplomski studij SMJER Sestrinstvo Medicinska radiologija Fizioterapija AKADEMIJE LIKOVNA AKADEMIJA Stepinčeva 16 88 220 Široki Brijeg Tel.ba E-mail: zeljka. 320 .sve-mo. 036/ 325 .SVEUČILIŠTE U MOSTARU VISOKE ŠKOLE VISOKA ZDRAVSTVENA ŠKOLA Matice Hrvatske bb 88 000 Mostar Tel.sve-mo.015.333 UNIVERZITETI U BOSNI I HERCEGOVINI 47 .klajo@sve-mo.ba Dodiplomski studij ODSJEK Slikarski Grafički Kiparski Postdiplomski studij Kontakt osoba: prof.

dipl.333 E-mail: agronomski.ba Web: www. novinar ODSJEK Ekonomski održiva poljoprivreda EKONOMSKI FAKULTET Matice Hrvatske bb 88 000 Mostar Tel. 355 . oecc i dipl.sve-mo.130 Web: www.sve-mo.100.101 Fax: 036/ 355 .ba Dodiplomski studij ODSJEK Poslovna škola Računovodstvo i finansije Menadžment Informatika Poslovna ekonomija Finansije i računovodstvo Marketing Informatika Postdiplomski studij Kontakt osoba: Veselka Kolar ODSJEK Poslovna ekonomija Marketing Finansije i računovodstvo Menadžment Poslovna informatika 48 UNIVERZITETI U BOSNI I HERCEGOVINI . 036/ 355 .net.fakultet@tel.ba Dodiplomski studij ODSJEK Opći smjer Biljnogojstvo Agroekonomika Zootehnika Postdiplomski studij Kontakt osoba: Marija Lasić.SVEUČILIŠTE U MOSTARU Fax: 036/ 320 .

sve-mo.iur SMJER Bosna i Hercegovina i evropsko pravo FAKULTET STROJARSTVA I RAČUNARSTVA Matice Hrvatske bb 88 000 Mostar Tel. 322 .ba/pf/index.SVEUČILIŠTE U MOSTARU GRAĐEVINSKI FAKULTET Kralja Zvonimira 14 88 000 Mostar Tel.039 Web: www.ba Web: www.ba Dodiplomski studij ODSJEK Građevinarstvo PRAVNI FAKULTET Matice Hrvatske bb 88 000 Mostar Tel.810 .net.001 E-mail: gf-svemo@tel. dipl.sve-mo./fax.htm Dodiplomski studij ODSJEK Upravno-pravni Kazneno-pravni Postdiplomski studij Kontakt osoba: Emilija Miletić.ba E-mail: office@fsr.sve-mo.ba Dodiplomski studij ODSJEK Strojarstvo • Proizvodno inženjerstvo • Dizajn konstrukcije UNIVERZITETI U BOSNI I HERCEGOVINI 49 .ba Web: www. 036/ 355 .586 E-mail: mail@pf.358 Fax: 036/ 314 . : 036/ 314 .sve-mo. 036/ 322 .000 Fax: 036/ 355 .

239 Web: www.SVEUČILIŠTE U MOSTARU Računarstvo • Studij računarstva Postdiplomski studij Kontakt osoba: prof.sve-mo.ba/med Dodiplomski studij ODSJEK Opći Postdiplomski studij KONTAKT: prof. 341 .dr. 036/ 325 .995 Fax: 036/ 341 .dr.994.sve-mo. 325 .910 .239 Fax: 036/ 321 .ba/pgf Pedagoški fakultet na Sveučilištu u Mostaru je podijeljen na dva fakulteta : Fakultet filozofsko-humanističkih znanosti i Fakultet prirodoslovno – humanističkih znanosti.636. 321 . Dodiplomski studij Fakultet filozofsko-humanističkih znanosti ODSJEK Hrvatski jezik i književnost Hrvatski jezik i književnost – engleski jezik i književnost 50 UNIVERZITETI U BOSNI I HERCEGOVINI . Milenko Obad SMJER Teorija konstrukcija Strojarske konstrukcije Procesno energetski materijali MEDICINSKI FAKULTET Kralja Petra Krešimira IV (Bijeli Brijeg) 88 000 Mostar Tel. 036/ 341 .995 Web: www. Filip Čulo SMJER Medicinska skrb i javno srodstvo PEDAGOŠKI FAKULTET Matice Hrvatske bb 88 000 Mostar Tel.

povijest Filozofija – povijest umjetnosti Filozofija – latinski jezik i rimska književnost Povijest – povijest umjetnosti Povijest .pedagogija Povijest – zemljopis Psihologija Novinarstvo Arheologija Fakultet prirodoslovno – matematičkih znanosti ODSJEK Fizička kultura Glazbena kultura Pedagogija – Informatika Biologija – kemija Biologija – zemljopis Zemljopis – fizika Zemljopis – informatika Kemija – fizika Kemija – informatika Matematika – fizika Matematika – informatika Fizika – informatika Predškolski odgoj Razredna nastava UNIVERZITETI U BOSNI I HERCEGOVINI 51 .latinski jezik i rimska književnost Povijest .SVEUČILIŠTE U MOSTARU Hrvatski jezik i književnost – njemački jezik i književnost Hrvatski jezik i književnost – filozofija Hrvatski jezik i književnost – latinski jezik i rimska književnost Hrvatski jezik i književnost – povijest Hrvatski jezik i književnost – povijest umjetnosti Hrvatski jezik i književnost – pedagogija Engleski jezik i književnost – njemački jezik i književnost Engleski jezik i književnost – filozofija Engleski jezik i književnost – latinski jezik i rimska književnost Engleski jezik i književnost – povijest umjetnosti Njemački jezik i književnost – filozofija Njemački jezik i književnost –latinski jezik i rimska književnost Njemački jezik i književnost – povijest umjetnosti Filozofija .

036/ 315 . 036/ 325 .studentskizbor.943 Web: www. književnost i povijest Matice hrvatske bb 88 000 Mostar Tel.364 Fax: 036/ 315 .498 Institut za hrvatski jezik.ba E-mail: studentski. 036/ 321 .443 Fax: 036/ 320 .sve-mo.364 Studentski zbor Sveučilišta u Mostaru Matice Hrvatske bb 88 000 Mostar Tel.mo@tel.636 52 UNIVERZITETI U BOSNI I HERCEGOVINI .ba PRIDRUŽENE ČLANICE UNIVERZITETA Agronomski institut Biskupa Čule 10 88 000 Mostar Tel/ fax: 036/ 314 .zbor@sve-mo.com Studentski centar Stjepana Radića 84a 88 000 Mostar Tel.947 Fax: 036/ 311 .880 Web: www.ba E-mail: javorka_andjelicrajic@yahoo. 036/ 311 . 036/ 325 .SVEUČILIŠTE U MOSTARU U OKVIRU ZADOVOLJAVANJA STUDENTSKIH POTREBA DJELUJU: Sveučilišna knjižnica Stjepana Radića 84 a 88 000 Mostar Tel.393 E-mail: agro. 036/ 316 .in.net.597 Institut za građevinarstvo Kralja Zvonimira 14 88 000 Mostar Tel.ba Ekonomski institut Matice Hrvatske bb 88 000 Mostar Tel.

net.655 Fax: 036/ 320 .instiotut.358 Pravni institut Matice hrvatske bb 88 000 Mostar Tel.ba INFORMACIJE ZA UPIS STRANIH STUDNETA Studenti iz SCG i Hrvatske.net. Neophodni dokumenti koje strani državljani prilažu prilikom upisa na Univerzitet definirani su konkursom. kao i studenti iz Austrije upisuju se kao i državljani BiH (polažu prijemni ispit).fakultet.net.mostar@tel.655 E-mail: hrcmostar@max.690 Fax: 036/ 326 . UNIVERZITETI U BOSNI I HERCEGOVINI 53 .ba Centar za ljudska prava Rade Bitange 34 88 000 Mostar Tel.mostar@tel.ba Institut za strojarstvo Matice Hrvatske bb 88 000 Mostar Tel. Broj mjesta za upis stranih studenata na Univerzitet je definiran Konkursom za upis.812 Fax: 036/ 322 .586 Teološki institut Mostar Nikole Šubića Zrinskog 7 88 000 Mostar Tel.SVEUČILIŠTE U MOSTARU Fax: 036/ 321 .239 E-mail: pedagoski. 036/ 326 . 036/ 320 . 036/ 322 .690 E-mail: teoloski. 036/ 317 .

SVEUČILIŠTE U MOSTARU 54 UNIVERZITETI U BOSNI I HERCEGOVINI .

668 . 668 .250.392.UNIVERZITET U SARAJEVU SJEDIŠTE UNIVERZITETA Obala Kulina bana 7/II 71000 Sarajevo Tel.ba Web: www.249 033/ 668 .ba UNIVERZITETI U BOSNI I HERCEGOVINI 55 .unsa. 033/ 663 .454 Fax: 033/ 663 .393 E-mail: rektorat@unsa.

504 E-mail: arh@unsa.iur STRUČNE SLUŽBE UNIVERZITETA Odjel za međunarodnu saradnju Telefon: 033/ 668 .ba.sluzba@unsa.ba Odjel za planiranje.249 E-mail: racunovodstvo@unsa. Ljerka Babić SEKRETARIJAT UNIVERZITETA Generalni sekretar: Zoran Selesković. obnovu i razvoj Telefon: 033/ 207 . Nikola Kovač Prorektor za nastavu: prof.025 E-mail: pravna.ba 56 UNIVERZITETI U BOSNI I HERCEGOVINI .454 Fax: 033/ 215 .ba Odjel za odnose s javnošću Telefon: 033/ 221 .250 E-mail: lic@unsa.dr. Hasan Muratović PROREKTORI Prorektor za naučno-istraživački rad: prof.504 E-mail: rektoratms@unsa. dipl. rekonstrukciju.dr.UNIVERZITET U SARAJEVU REKTORAT REKTOR prof.dr.ba Odjel za računovodstvene poslove Telefon: 033/ 668 .ba Odjel za pravne poslove Telefon: 033/ 651 . Mensur Hajro Prorektor za međunarodnu saradnju: prof.946 E-mail: javnost@unsa.ba Odjel za informatičke poslove Telefon: 033/ 668 .dr. info@unsa.

ba Web: www. Magistriralo je 3.unsa.UNIVERZITET U SARAJEVU NASTAVNICI I SARADNICI U procesu nastave učestvuje 1.alu.369 Fax: 033/ 664 . MAGISTARA I DOKTORA NAUKA Do danas je na Univerzitetu u Sarajevu diplomiralo 116. 143 studenta. AKADEMIJE AKADEMIJA LIKOVNIH UMJETNOSTI Obala Maka Dizdara 3 71 000 Sarajevo Tel.ba Dodiplomski studij ODSJEK Nastavnički odsjek Odsjek slikarstva Odsjek kiparstva Odsjek grafike Odsjek za grafički dizajn Odsjek za produkt dizajn Postdiplomski studij Kontakt osoba: Sabina Softić SMJER Slikarstvo Kiparstvo Grafika Grafički dizajn UNIVERZITETI U BOSNI I HERCEGOVINI 57 .883 E-mail: info@alu. BROJ DIPLOMIRANIH STUDENATA. a na čast doktora nauka promovirano je 2. MAGISTARA I DOKTORA NAUKA Na Univerzitetu danas studira 54. 472 studenta. 640 nastavnika i saradnika te 893 administrativna radnika. 022 kandidata iz 43 naučne oblasti. Univerzitet u svom sastavu ima 20 fakulteta i 3 akademije. BROJ UPISANIH STUDENATA. U historiji Univerziteta 31 osoba je promovirana na čast počasnih doktora nauka. 033/ 210 . 000 studenata.unsa.

ba Web: www.UNIVERZITET U SARAJEVU Produktivni dizajn Slikarstvo Troškovi postdiplomskog studija: 4.277 Fax: 033/ 272 .unsa.ba Dodiplomski studij ODSJEK Odsjek za režiju Odsjek za glumu Odsjek za dramaturgiju MUZIČKA AKADEMIJA Josipa Štadlera 1 71000 Sarajevo Tel.net. srodne instrumente.ba E-mail: info@mas.mas.unsa.000 KM za strane državljane AKADEMIJA SCENSKIH UMJETNOSTI Obala Kulina bana 71000 Sarajevo Telefon: 033/ 215 .dr.asu. 033/ 200 .896 Web: www.361 E-mail: asu_sa@utic.unsa. harfu i udaraljke Odsjek za gudačke instrumente i gitaru Odsjek za duvačke instrumente i harmoniku Odsjek za muzikologiju • Smjer za muzikologiju • Smjer za etno muzikologiju Odsjek za muzičku teoriju i pedagogiju Postdiplomski studij Kontakt osoba: prof.000 KM za četiri semestra 6.ba Dodiplomski studij: ODSJEK Odsjek za kompoziciju Odsjek za dirigovanje • Opersko dirigovanje • Horsko dirigovanje Odsjek za klavir.299 Fax: 033/ 444 . Ivan Čavlović 58 UNIVERZITETI U BOSNI I HERCEGOVINI .

ba E-mail: arh. 033/ 663 .f.ba Dodiplomski studij ODSJEK Opći smjer EKONOMSKI FAKULTET Trg Alije Izetbegovića 71000 Sarajevo Tel.net. 275 .unsa.sa@uni-sa.890.efsa.821 E-mail: vms@bih.ba UNIVERZITETI U BOSNI I HERCEGOVINI 59 .900. 440 -689 Fax: 033/ 264 .unsa. 033/ 275 . 275 .906.biharnet.ba Web: www.vzs. 275 .UNIVERZITET U SARAJEVU VISOKE ŠKOLE VISOKA ZDRAVSTVENA ŠKOLA Čekaluša 90 71000 Sarajevo Tel.ba Web: www.944 Fax: 033/ 213 .unsa.901.107 Fax: 033/ 211 -108.994 E-mail: efsa@unsa. 444 .494 Web: af. 033/ 264 .ba Dodiplomski studij ODSJEK Odsjek sestrinstva Odsjek fizioterapije Odsjek medicinsko-laboratorijske dijagnostike Odsjek radiološke tehnike Odsjek sanitarnog inžinjerstva Odsjek sestrinstva Odsjek fizioterapije Postdiplomski studij Kontakt osoba: Ajša Halimić ARHITEKTONSKI FAKULTET Petriotske lige 24 71000 Sarajevo Tel.901. 211 .

250 .ba Dodiplomski studij ODSJEK Odsjek za automatiku i elektroniku Odsjek za elektroenergetiku Odsjek za računarstvo i informatiku Odsjek za telekomunikacije Postdiplomski studij Kontakt osoba: Nihada Alfirović SMJER Automatika i elektronika Elektroenergetika Računovodstvo i informatika Telekomunikacije 60 UNIVERZITETI U BOSNI I HERCEGOVINI .unsa.ba Web: www.UNIVERZITET U SARAJEVU Dodiplomski studij ODSJEK Komercijalni smjer Finansijsko–računovodstveni smjer Menadžment–informacioni sistemi Međunarodna ekonomija Marketing Finansijsko-računovodstveni smjer Poslovna informatika Postdiplomski studij Kontakt osoba: prof.etf.dr. 033/ 250 .701 Fax: 033/ 250 . Boris Tihi SMJER Ekonomija Ekonomija Evrope Kvantitativne metode i modeli Makroekonomski menadžment Međunarodna ekonomija ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET Zmaja od Bosne bb 71000 Sarajevo Tel.unsa.725 E-mail: etf@etf.700.

033/ 445 .709 Fax: 033/ 211. 033/ 203 .edu Web: www.dek. 668 .edu.768. kriminalistika i krivično pravosuđe u kontekstu evropske sigurnosti FAKULTET POLITIČKIH NAUKA Skenderija 72 71000 Sarajevo Tel.edu Dodiplomski studij ODSJEK Opći Postdiplomski studij Kontakt osoba: Allija Ramić SMJER Kriminologija.@bih. 033/ 666 .fpnsa.ba Dodiplomski studij ODSJEK Odsjek politologije Odsjek sociologije Odsjek žurnalistike Odsjek odbrane i sigurnosti Odsjek za socijalni rad Postdiplomski studij Kontakt osoba: Radmila Kukuljac FAKULTET ZA SPORT I TJELESNI ODGOJ Patriotske lige 41 71000 Sarajevo Tel.537 UNIVERZITETI U BOSNI I HERCEGOVINI 61 . 033/ 668 .ba Web: www.fknbih.453.562 Fax.452 Fax: 033/ 665 .461 E-mail: fkn@fknbih.884 E-mail: fpn. 445 .net.UNIVERZITET U SARAJEVU FAKULTET KRIMINALISTIČKIH NAUKA Zmaja od Bosne 8 71000 Sarajevo Tel.

unsa.fasto.ba Web: www.UNIVERZITET U SARAJEVU E-mail: studentska@fasto.ba Web: www. Samir Čaušević FARMACEUTSKI FAKULTET Čekaluša 90 71000 Sarajevo Tel.dr. 033/ 212 .764 Fax: 033/ 212 . Nusret Smailović FAKULTET ZA SAOBRAĆAJ I KOMUNIKACIJE Zmaja od Bosne 8 71000 Sarajevo Tel.764 Web: www. 033/ 223 .ba E-mail: faskom@unsa.fsk.137 Fax: 033/ 666 .ba Dodiplomski studij ODSJEK Odsjek za saobraćaj • Smjer za cestovni saobraćaj • Smjer za željeznički saobraćaj • Smjer za poštanski saobraćaj • Smjer za zrakoplovni saobraćaj Odsjek za komunikacije Postdiplomski studij Kontakt osobe: doc.unsa.dr.unsa.139 E-mail: ffsa@ffsa.ba 62 UNIVERZITETI U BOSNI I HERCEGOVINI .ffsa.dr. Osman Lindović i doc.unsa.unsa.ba Dodiplomski studij ODSJEK Opći smjer Viša škola (3 god) • Smjer za menadžment u sportu • Sport Postdiplomski studij Kontakt osoba: prof.

278 .ff.ba UNIVERZITETI U BOSNI I HERCEGOVINI 63 .UNIVERZITET U SARAJEVU Dodiplomski studij ODSJEK Opći FILOZOFSKI FAKULTET Franje Račkog 1 71000 Sarajevo Tel.unsa.ba Web: www.202 Fax: 033/ 667 .451 Fax: 033/ 200 .unsa. 253 .873 Web: www.158 E-mail: gfsa@gf.805.400.gf.hrvatski i srpski jezik i književnost Odsjek za filozofiju i sociologiju Odsjek za germanistiku Odsjek za historiju i historiju umjetnosti Odsjek za književnost naroda Bosne i Hercegovine Odsjek za komparativnu književnost i bibliotekarstvo Odsjek za orijentalne studije Odsjek za pedagogiju Odsjek za psihologiju Odsjek za romanistiku Odsjek za slavenske jezike i književnost Postdiplomski studij Kontakt osoba: Nermana Dizdar SMJER Književno-historijske nauke Lingvističke nauke Pedagoške nauke Filozofske nauke Historijske nauke Psihološke nauke GRAĐEVINSKI FAKULTET Patriotske lige 30 71000 Sarajevo Tel.unsa. 033/ 278 .ba Dodiplomski studij ODSJEK Odsjek za anglistiku Odsjek za bosanski. 033/ 444 .

mef. Mustafa Hrasnica SMJER Konstrukcije Saobraćajnice Hidrotehnika Geodezija Geotehnika MAŠINSKI FAKULTET Vilsonovo šetalište 9 71000 Sarajevo Tel.055 E-mail: dean@mef.ba Web: www.273 Fax: 033/ 653 .unsa. 033/ 641 . procesna tehnika i okolinsko inženjerstvo Tehnologije drveta Motori i vozila Odbrambene tehnologije Mašinske konstrukcije Postdiplomski studij Kontakt osoba: prof.unsa. fiziku i nacrtnu geometriju Katedra za predmete općih programskih osnova Postdiplomski studij Kontakt osoba: prof. programiranje.ba Dodiplomski studij ODSJEK Mašinski proizvodni inženjering Industrijsko inženjerstvo i menadžment Energetika.dr.dr. Vlatko Določek Naučne grupe Industrijsko inženjerstvo i menadžment Mehatronika 64 UNIVERZITETI U BOSNI I HERCEGOVINI .UNIVERZITET U SARAJEVU Dodiplomski studij ODSJEK Odsjek za konstrukcije Odsjek za hidrotehniku Odsjek za saobraćajnice Odsjek za geodeziju Katedra za geologiju i geotehniku Katedra za matematiku.

670 E-mail: kulenov@bih.net. 033/ 663 .ba Dodiplomski studij ODSJEK Opći Postdiplomski studij Kontakt osoba: Mensur Kadribašić Postdiplomski studij: SMJER Klinički Javno zdravstveni Eksperimentalno laboratorijski PEDAGOŠKA AKADEMIJA Skenderija 72 71000 Sarajevo Tel.ba Web: www. 033/ 214 .mf.607. 665 .742 Fax: 033/ 203 .unsa.606 E-mail: pakademija@pa.ba Web: www.UNIVERZITET U SARAJEVU Oblikovanje mašinskih konstrukcija Savremene proizvodne tehnologije Energetika Grupa procesna tehnika Grupa motoristika i okruženje Grupa tehnologije primarne obrade drveta Grupa balistika MEDICINSKI FAKULTET Čekaluša 90 71000 Sarajevo Tel.unsa.pa.ba Dodiplomski studij ODSJEK Razredna nastava Predškolski odgoj Kultura življenja Općetehnički odgoj UNIVERZITETI U BOSNI I HERCEGOVINI 65 .unsa.156 Fax: 033 214 .

206 .355 E-mail: studentska@pfsa.fas-tempus-bih.UNIVERZITET U SARAJEVU Postdiplomski studij Kontakt osoba: Jasna Tanović PRAVNI FAKULTET Obala Kulina bana 7 71000 Sarajevo Tel. 033/ 653 .unsa.360 Fax: 033/ 206 .org E-mail: pf_sa@bih.ba Dodiplomski studij ODSJEK Opći Postdiplomski studij Kontakt osoba: Danica Pejić POLJOPRIVREDNI FAKULTET Zmaja od Bosne 8 71000 Sarajevo Tel.ba Web: pfsa. 033/ 206 – 350.ba Dodiplomski studij Opći odsjek Biljna proizvodnja Zootehnika Odsjek tehnologija poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda Postdiplomski studij SMJER Ratarstvo Voćarstvo Zaštita bilja – Fitomedicina Ekonomika poljoprivrede i prehrambene industrije Ishrana domaćih životinja Vinogradarstvo Tehnologija biljnih proizvoda Tehnologija animalnih proizvoda 66 UNIVERZITETI U BOSNI I HERCEGOVINI .net.unsa.429 Web: www.033 Fax: 033/ 667 .

com Web: www.269 Fax: 033/ 443 .ba Dodiplomski studij ODSJEK Odsjek za biologiju Odsjek za fiziku Odsjek za geografiju Odsjek za hemiju Odsjek za matematiku Postdiplomski studij SMJER Biologija Fizika Geografija Hemija Matematika STOMATOLOŠKI FAKULTET Bolnička 4a 71000 Sarajevo Tel.ba Web: sf.unsa. 033/ 279 .net.UNIVERZITET U SARAJEVU Održivo upravljanje zemljištem Kontrola kvaliteta hrane i pića Proizvodnja povrća u zaštićenom prostoru Proizvodnja i primjena cvijeća i ukrasnog bilja PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET Zmaja od Bosne 33 i 35 71000 Sarajevo Tel.unsa.ba Dodiplomski studij ODSJEK Opći Popstdiplomski studij Kontakt osoba: Hamdžić Elvira UNIVERZITETI U BOSNI I HERCEGOVINI 67 .860 Fax: 033/ 649 .395 E-mail: dentalschool@utic. 033/ 443 .pmf.359 E-mail: redzic0102@yahoo.

610 .co. 033/ 651.ba Dodiplomski studij ODSJEK Opći odsjek Postdiplomski studij Kontakt osoba: prof.982.ba E-mail: info@fin. 033/ 232 .ba Dodiplomski studij: Teološki smjer Smjer religijske pedagogije 68 UNIVERZITETI U BOSNI I HERCEGOVINI .vetfaksa. 232 .net. Adnan Jažić PRIDRUŽENE ČLANICE UNIVERZITETA U SARAJEVU Fakultet islamskih nauka Ćemerlina 21 71000 Sarajevo Tel.978 Fax: 033/ 251 .908 Fax: 033/ 610 . 033/ 614 – 003.co.ba Dodiplomski studij ODSJEK Opći odsjek Odsjek hortikultura VETERINARSKI FAKULTET Zmaja od Bosne 90 71000 Sarajevo Tel.dr.044 Web: www.UNIVERZITET U SARAJEVU ŠUMARSKI FAKULTET Zagrebačka 20 71000 Sarajevo Tel.967 Fax: 033/ 611 .908 E-mail: vetfaxa@bih. 614 .ba Web: www.ba Web: www.385. sunfaksa.fin.349 E-mail: info@sumfaksa.unsa.

Adnan Silajdžić Teološki smjer Smjer religijske pedagogije Institut za historiju Alipašina br.net. 033/ 207 .728 Fax: 033/ 225 .net.667 E-mail: nauka@bih.301 Fax: 033/ 471 . uic. 033/ 205 .240 Fax: 033/ 213 .891 Web: www. 71000 Sarajevo Telefon: 033/ 209 .773 Web: www.ba Orijentalni institut Zmaja od Bosne bb. 033/ 220 . 9. 71000 Sarajevo Tel. 71000 Sarajevo Tel.net.251 UNIVERZITETI U BOSNI I HERCEGOVINI 69 .ba Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Gajev trg 4.353 E-mail: ois@bih.ba E-mail: ingeb@ingeb. 8 71000 Sarajevo Tel.com Institut za genetičko inženjerstvo i biotehnologiju Kemal begova 10.net.ba Studentski centar Sarajevo Radičeva br. 033/ 560 .231 Fax: 033/ 225 .ba Centar za ljudska prava Univerziteta u Sarajevu (HRC) Zmaja od Bosne br.dr. 71000 Sarajevo Tel.UNIVERZITET U SARAJEVU Postdiplomski studij: Kontakt osoba: prof.ingeb.667 E-mail: institut_zl@hotmail. 6.ba E-mail: support@utic. 033/ 668 .535 UNIVERZITETSKI CENTRI Univerzitetski Teleinformatički Centar (UTIC) Zmaja od Bosne 8 Tel.364 Fax: 033/ 471 .926 Fax: 033/ 442 . 033/ 668 . 71000 Sarajevo Tel.

431 U OKVIRU ZADOVOLJAVANJA STUDENTSKIH POTREBA DJELUJU SLIJEDEĆE INSTITUCIJE Unija studenata Univerziteta u Sarajevu Zmaja od Bosne bb 71000 Sarajevo Tel.815 Nacionalna i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine Zmaja od Bosne Tel: 033/ 203 . 8.co.Srce Zmaja od Bosne bb 71000 Sarajevo Tel.net E-mail: da@see-hrc.ba 70 UNIVERZITETI U BOSNI I HERCEGOVINI . cps. 8.561.685 Fax: 033/ 668 .edu. 71000 Sarajevo Tel.048 Fax: 033/ 212 .org.ba Student Research Centre .031 Fax: 033/ 218 .ba E-mail: info@usus.see-hrc.033 Fax: 033/ 212 .usus. 033/ 297 .421.000 Fax: 033/ 441 .251 Web: www.ba Studentski eFM radio Zmaja od Bosne br.032 E-mail: srce@soros. efm. 71000 Saraejvo Tel.co. 212 . 033/ 215 . 033/ 668 .683 Web: www.net Centar za interdisciplinarne postdiplomske studije Univerziteta u Sarajevu Zmaja od Bosne br.ba Web: www.ba E-mail: efm@co. 275 .ba E-mail: coordination@cps.UNIVERZITET U SARAJEVU Fax: 033/ 668 .srce.526 Web: www.edu. www.032 Web: www. 033/ 212 . 033/ 206.ba OSTALE ČLANICE UNIVERZITETA U SARAJEVU Klinički centar Univerziteta Bolnička 25 Tel.

923 SLIJEDEĆE VISOKOŠKOLSKE USTANOVE NE PRIPADAJU UNIVERZITETU U SARAJEVU. rodni list. fakultete u Sarajevu definiran je Konkursom za upis u I godinu studija. tj.UNIVERZITET U SARAJEVU Akademski kulturni centar Univerziteta u Sarajevu Mehmeda Spahe br.net. Neophodni dokumenti koje strani državljanin prilaže prilikom upisa na Univerzitet je ista kao i za državljane BiH (uvjerenje o državljanstvu.org Univerzitetsko sportsko društvo »Bosna« Hamze Hume 2/1 Tel.507 E-mail: tajnteol@bih. seljo. 71000 Sarajevo Tel. 20.516 Fax: 033/ 533 .958 Fax: 033/ 442 . 033/ 221 . Troškovi studija su različiti po grupacijama – informacije se mogu dobiti na fakultetima.958 Web: www.516 Web: www. Broj mjesta za upis stranih studenata na Univerzitet. kompletno svjedočanstvo o završenoj školi i upisni materijal). 033/ 453 .266 Fax: 033/ 460 . kao i Konkursom objavljenim 20.net. UNIVERZITETI U BOSNI I HERCEGOVINI 71 .ba Franjevačka teologija Aleja Bosne Srebrene 111 Tel. 033/ 442 . juna 2005. Rokovi za upis stranih državljana su isti kao i rokovi za državljane BiH. 033/ 533 .org E-mail: info@seljo.@bih. godine.ba INFORMACIJE ZA UPIS STRANIH STUDENATA Uvjeti za upis stranih studenata su isti kao i za studente državljane BiH. ALI IH JE POTREBNO SPOMENUTI U SKLOPU VISOKOŠKOLSKOG OBRAZOVANJA U SARAJEVU: Vrhbosanska katolička teologija Josipa Štadlera 5 Tel.

UNIVERZITET U SARAJEVU 72 UNIVERZITETI U BOSNI I HERCEGOVINI .

6 75 000 Tuzla Tel.500 Fax: 035/ 300 .UNIVERZITET U TUZLI SJEDIŠTE UNIVERZITETA Muharema Fizovića – Fiska br.547 E-mail: rektorat@untz.ba UNIVERZITETI U BOSNI I HERCEGOVINI 73 .ba Web: www.untz. 035/ 300 .

035/ 300 .528 E-mail: international.504 E-mail: nastava@untz. 035/ 300 . 035/ 300 .@untz. Mirsad Džonlagić Tel. 035/ 300 .ba Ured za nastavu i studentska pitanja: Tel. Mirjana Radić Tel.dr.ba Prorektor za međuuniverzitetsku saradnju u zemlji i inostranstvu: prof. 035/ 300 .ba SEKRETARIJAT UNIVERZITETA Generalni sekretar: Jasmina Berbić.ba Ured za naučno-istraživački rad: Tel.ba STRUČNE SLUŽBE UNIVERZITETA Ured za međunarodnu i međuuniverzitetsku saradnju: Tel.radic@untz.506 E-mail: mirsad. Džemo Tufekčić Tel.505 E-mail: mirjana.507 E-mail: nir@untz. 035/ 300 .iur Tel.ba Prorektor za finansije i razvoj Univerziteta: prof. 035/ 300 . Božo Banjanin Tel. Izudin Kapetanović PROREKTORI Prorektor za nastavu i studentska pitanja : prof.526 Fax: 035/ 300 . 035/ 300 .dr.dr.djonlagic@untz.524 Fax: 035/ 300 .547 E-mail: nastava@untz.525 E-mail: nir@untz.534 E-mail: jasmina.berbic@untz.ba Prorektor za naučno-istraživački rad: prof.dr.ba 74 UNIVERZITETI U BOSNI I HERCEGOVINI .UNIVERZITET U TUZLI REKTORAT REKTOR prof.dr. dipl.531 Fax: 035/ 300 .

547 E-mail: rektorat@untz.547 E-mail: rektorat@untz. inž.503 Fax: 035/ 300 .532 Fax: 035/ 300 . 751 student. 035/ 300 .547 E-mail: rektorat@untz. 1 akademiju i Visoku zdravstvenu školu.547 E-mail: boris. 035/ 300 . BROJ UPISANIH STUDENATA.UNIVERZITET U TUZLI Služba za pravne i kadrovske poslove: Tel. BROJ DIPLOMIRANIH STUDENATA.544 Fax: 035/ 300 . UNIVERZITETI U BOSNI I HERCEGOVINI 75 . 035/ 300 .ba Tehnička služba Tel.ba Ekonomsko-finansijska služba: Odjeljenje finansija Tel. Magistriralo je 1.ba Šef kabineta rektora: Boris Ćurković.curkovic@untz. Na čast doktora nauka promovirano je 269 kandidata. Univerzitet u Tuzli u svom sastavu ima 12 fakulteta. dipl.ba Odjeljenje računovodstva: Tel. elek. 621 student.zigic@untz. MAGISTARA I DOKTORA NAUKA Na Univerzitetu danas studira 14.543 Fax: 035/ 300 .517 Fax: 035/ 300 . MAGISTARA I DOKTORA NAUKA Do danas je diplomirao 19. Tel. 035/ 300 .ba NASTAVNICI I SARADNICI U procesu nastave učestvuju 603 nastavnika i saradnika te 265 zaposlenika u administraciji.511 E-mail: almir. 899 studenata. 035/ 300 .

666 Fax: 035/ 320 . Ahmet Kasumović. 035/ 320 .sci. Kontakt osoba za smjer teatrologije: dr.320 Web: www.ba Dodiplomski studij ODSJEK Novi plan • Edukacija i rehabilitacija • Poremećaji u ponašanju • Logopedija i surdoaudiologija Stari plan SMJER • Oligofernologija • Logopedija • Surdoaudiologija • Tifologija • Somatopedija 76 UNIVERZITETI U BOSNI I HERCEGOVINI . SMJER Pozorište i drama Teatrologija FAKULTETI EDUKACIJSKO-REHABILITACIJSKI FAKULTET Univerzitetska br.ba Dodiplomski studij Odsjek za glumu Odsjek za produkciju Postdiplomski studij Kontakt osoba za smjer pozorište i drama: dr. 320 . Srđan Vukadinović. 1 75 000 Tuzla Tel.ba E-mail: akadu@untz.660 Web: www.sci.670.ba E-mail: farukc@untz.untz.UNIVERZITET U TUZLI AKADEMIJE AKADEMIJA DRAMSKIH UMJETNOSTIMIJA DRAMSKIH UMJETNOSTI Mije Keroševića-Guje 3 75000 Tuzla Tel/Fax: 035/ 282 .adu. untz.

035/ 259 .821 Web: www.608 Web: www.ef.UNIVERZITET U TUZLI EKONOMSKI FAKULTET Univerzitetska br.ba Dodiplomski studij ODSJEK Opći • Marketing • Poduzetništvo • Finansije i računovodstvo Postdiplomski studij SMJER Strategije poslovnog upravljanja FAKULTET ELEKTROTEHNIKE Franjevačka br.ba E-mail: stfe@untz.ba E-mail: ef@untz.600 Fax: 035/ 259 .dr. Asim Hodžić ODSJEK Energetska elektrotehnika Usmjeravajući modul: • Elektroenergetski sistemi Energetska elektrotehnika Usmjeravajući modul: • Energetska elektrotehnika UNIVERZITETI U BOSNI I HERCEGOVINI 77 .820 Fax: 035/ 320 .untz.untz.fe. 8 75 000 Tuzla Tel.ba Dodiplomski studij ODSJEK Energetska elektrotehnika Tehnička informatika Komunikacije Postdiplomski studij Kontakt osoba : prof. 035/ 320 . 2 75 000 Tuzla Tel.

Fiska br. Zumreta Nožinović ODSJEK/SMJER Tjelesni odgoj i sport FARMACEUTSKI FAKULTET Univerzitetska br.begic@untz.ff.639 Fax: 035/ 320 .330 Fax: 035/ 306 .583 Web: www.untz.ftos.ba Dodiplomski studij ODSJEK Opći Viša trenerska škola Postdiplomski studij Kontakt osoba : dr.527 Fax: 035/ 300 .332.527 Web: www. 6 75 000 Tuzla Tel. 035/ 306 .331.UNIVERZITET U TUZLI Tehnička informatika Usmjeravajući modul: • Tehnička informatika Tehnička informatika Usmjeravajući modul: • Biomedicinski inženjering FAKULTET ZA TJELESNI ODGOJ I SPORT Muharema Fizovića – Fiska br. 306 .untz. 035/ 300 .ba 78 UNIVERZITETI U BOSNI I HERCEGOVINI .sci. 6 75 000 Tuzla Tel.601 E-mail: lejla. 4 75 000 Tuzla Tel: 035/ 320 . 251 .ba Dodiplomski studij ODSJEK Opći FILOZOFSKI FAKULTET Muharema Fizovića .

iur UNIVERZITETI U BOSNI I HERCEGOVINI 79 . 035/ 320 .untz.UNIVERZITET U TUZLI Dodiplomski studij ODSJEK Bosanski jezik i književnost Historija Pedagogija i psihologija Engleski jezik i književnost Njemački jezik i književnost Turski jezik i književnost Žurnalistika Socijalni rad Razredna nastava Tehnički odgoj i informatika Postdiplomski studij SMJER Historija • Smjer: Historija BiH Pedagogija i psihologija • Područje: Pedagogija Pedagogija i psihologija • Područje: Psihologija Žurnalistika • Smjer: Upravljanje odnosima s javnošću Savremena književnost MAŠINSKI FAKULTET Univerzitetska br.921 www.mf.920 Fax: 035/ 320 .ba Dodiplomski studij ODSJEK Energetsko mašinstvo Proizvodno mašinstvo Mehatronika Postdiplomski studij Kontakt osoba: Senada Omazić. dipl. 4 75 000 Tuzla Tel.

untz. pmf. 4 75 000 Tuzla Tel.657 Web: www.ba Dodiplomski studij ODSJEK Biologija Hemija Fizika Matematika Geografija Postdiplomski studij ODSJEK/SMJER Biologija Hemija Matematika Fizika Geografija RUDARSKO-GEOLOŠKO GRAĐEVINSKI FAKULTET Univerzitetska br.ba Dodiplomski studij ODSJEK Opći PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET Univerzitetska br.550 Fax: 035/ 320 .untz.860 Fax: 035/ 320 . 4 75 000 Tuzla Tel.658 Fax: 035/ 250 .UNIVERZITET U TUZLI SMJER Industrijski inženjering PRAVNI FAKULTET Univerzitetska br.rggf. 035/ 320 .861 Web: www. 035/ 250 .ba 80 UNIVERZITETI U BOSNI I HERCEGOVINI .untz.pf. 2 75 000 Tuzla Tel.570 Web: www. 035/ 320 .

741 Web: www. 035/ 320 .ba Dodiplomski studij ODSJEK Hemijsko-tehnološki odsjek • Hemijsko inženjerstvo • Ekološko inženjerstvo Prehrambena tehnologija Zaštita okoline Postdiplomski studij Postdiplomski studij Tehnološkog fakulteta MODULI • Hemijsko inženjerstvo • Industrijsko inženjerstvo • Prehrambeno inženjerstvo • Ekološko inženjerstvo UNIVERZITETI U BOSNI I HERCEGOVINI 81 .untz.tf.740 Fax: 035/ 320 .UNIVERZITET U TUZLI Dodiplomski studij ODSJEK Rudarski Geološki Građevinski BEMS Sigurnost i pomoć Postdiplomski studij ODSJEK/SMJER Građevina Geologija RUDARSTVO I GEOTEHNOLOGIJA Tehnološki fakultet Univerzitetska br. 8 Tel.

221 Fax: 035/ 252 . 035/ 250 .131 Fax: 035/ 250 .ucded.570 E-mail: ucded@untz.ba E-mail: usut@untz. 035/ 252 – 187.ba Unija studenata Univerziteta u Tuzli Malkočeva br.187 E-mail: bsc@untz.580 Fax: 035/ 245 .465 Fax: 035/ 250 .ba) Muharema Fizovića Fiska 6 Tel.untz.sepaovic@untz.ba 82 UNIVERZITETI U BOSNI I HERCEGOVINI .208 Web. 035/ 300 . 6 75 000 Tuzla Tel.UNIVERZITET U TUZLI U OKVIRU ZADOVOLJAVANJA STUDENTSKIH POTREBA DJELUJU I SLIJEDEĆE INSTITUCIJE Studentski centar Ulica Muhameda Hevaija Uskufija br.456 Web: www. 035/ 275 .untz.untz.untz.131 Univerzitetski košarkaški klub „Student“ Muharema Fizovića Fiska 6 Tel.534 Fax: 035/ 252 .ba E-mail: sc@untz.517 E-mail: vlatko.ba Web: www. www. lok.usut. 2 75 000 Tuzla Tel. 7 75 000 Tuzla Tel.ba Univerzitetsko kulturno-umjetničko društvo „Zvonko Cerić“ Muharema Fizovića Fiska br.untz.untz.ba) Muharema Fizovica Fiska 3 Tel.ba Business Start Up centar (pogledaj na webu www.ba Centar za razvoj daljinskog učenja (pogledaj na webu www.517 Fax: 035/ 300 .sc.ba Web: bsc. 035/ 250 . 035/ 245 .

br. br. novine TK”. 15/03): školarina se plaća po semestrima (a ne godišnje). Troškovi studija Odlukom o participaciji troškova studija na Akademiji/fakultetima JU Univerziteta u Tuzli („Sl. Nema posebno definisanog broja za strane studente. Potrebno je izvršiti nostrifikaciju iste diplome. tj. kojom se stiče stručni naziv i položen kvalifikacioni ispit. Broj mjesta za upis stranih studenata na Univerzitet.UNIVERZITET U TUZLI INFORMACIJE ZA UPIS STRANIH STUDENATA Osnovni uvjeti za upis su završena srednja škola u četverogodišnjem trajanju. Od plaćanja participacije oslobođeni su državljani Turske. UNIVERZITETI U BOSNI I HERCEGOVINI 83 . Ako diploma o završenoj srednjoj školi nije izdata na području bivše Jugoslavije. prihvata se diploma na engleskom jeziku. fakultete je definisan ukupnim brojem kandidata za upis po pojedinim fakultetima. a kod obnove studenti ne participiraju. Rokovi za upis su jedinstveni za sve studente. Republike Hrvatske i Austrije. novine TK”. Odlukom o izmjenama i dopunama Odluke o participaciji troškova studija na Akademiji/fakultetima JU Univerziteta u Tuzli (“Sl. 13/01) za studente strane državljane utvrđene su sljedeće grupacije: Oslobođeni po osnovu Sporazuma o obrazovnoj saradnji su državljani Srbije i Crne Gore.

UNIVERZITET U TUZLI 84 UNIVERZITETI U BOSNI I HERCEGOVINI .

unze.ba UNIVERZITETI U BOSNI I HERCEGOVINI 85 .UNIVERZITET U ZENICI SJEDIŠTE UNIVERZITETA Fakultetska 3 72000 Zenica Tel.431 E-mail: rektorat@unze. 032/ 444 .421 Fax: 032/ 444 .ba Web: www.

razvoj i međunarodnu saradnju prof.ba NASTAVNICI I SARADNICI U procesu nastave učestvuje 248 nastavnika i 89 saradnika i službenika.unze. dr. 15 72 000 Zenica Tel. 353 studenta. AKADEMIJE ISLAMSKA PEDAGOŠKA AKADEMIJA Juraja Neidharta br.UNIVERZITET U ZENICI REKTORAT REKTOR prof. 253 studenta. Na čast doktora nauka promoviran je 41 kandidat.425 E-mail: rektorat@unze. MAGISTARA I DOKTORA NAUKA Na Univerzitetu u Zenici diplomiralo je 3. Darko Petković Prorektor za nastavu: prof. BROJ UPISANIH STUDENATA. Magistrirao je 81 student.919 Fax: 032/ 402 . Univerzitet u Zenici u svom sastavu ima 1 akademiju i 6 fakulteta.420 Fax: 032/ 449 .785 Web: ipa.ba 86 UNIVERZITETI U BOSNI I HERCEGOVINI . Željko Škuljević SEKRETARIJAT UNIVERZITETA Generalni sekretar: Arifa Ćuruković STRUČNE SLUŽBE UNIVERZITETA Odjel za međunarodnu saradnju: Tel. Sabahudin Ekinović PROREKTORI Prorektor za nauku.dr. 032/ 402 . dr. BROJ DIPLOMIRANIH STUDENATA. 032/ 449 . MAGISTARA I DOKTORA NAUKA Na Univerzitetu u Zenici studira 3.

ba Dodiplomski studij: ODSJEK Odsjek za metalurgiju • Crna metalurgija • Obojena metalurgija • Ljevarstvo Odsjek za metalne materijale Odsjek za nemetalne materijale Postdiplomski studij Kontakt osoba: prof.420 Fax: 032/ 444 .ef.903 E-mail: fam@miz. 032/ 287 .unze.ba Dodiplomski studij ODSJEK Odsjek za menadžment preduzeća Odsjek za računovodstveni i revizijski menadžment FAKULTET ZA METALURGIJU I MATERIJALE Travnička cesta 1 72 000 Zenica Tel.511 Fax: 032/ 406 . 032/ 444 .431 Web: www. Muhamed Pašić SMJER Savremeni materijal UNIVERZITETI U BOSNI I HERCEGOVINI 87 .dr.famm.UNIVERZITET U ZENICI Dodiplomski studij ODSJEK Islamska vjeronauka Socijalna pedagogija FAKULTETI EKONOMSKI FAKULTET Travnička cesta 3 72 000 Zenica Tel.unze.ba Web: www.

651 Fax: 032/ 416 .612 E-mail: mf@mf-ze. SMJER Konstruiranje mašine Terotehnologija PEDAGOŠKI FAKULTET U ZENICI Zmaja od Bosne 56 72 000 Zenica Tel.690 Web: www.ba Dodiplomski studij ODSJEK Odsjek za inženjerski dizajn proizvoda Odsjek za menadžment proizvodnim tehnologijama Odsjek za inženjersku ekologiju Odsjek za održavanje • Održavanje u rudarstvu • Održavanje u metalurgiji • Održavanje u energetici Postdiplomski studij Kontakt osoba: prof.ba Dodiplomski studij ODSJEK Odsjek za razrednu nastavu Odsjek za engleski jezik i književnost Odsjek za njemački jezik i književnost Odsjek za turski jezik i književnost Odsjek za matematiku i informatiku 88 UNIVERZITETI U BOSNI I HERCEGOVINI .unze.UNIVERZITET U ZENICI MAŠINSKI FAKULTET Fakultetska br.unze.unze.pf.ba Web: www.mf-ze.dr. 032/ 449 . Safet Brdarević Organizovanje postdiplomskog studija ovisi o broju zainteresovanih kandidata.120 Fax: 032/ 264 . 1 72 000 Zenica Tel.ba E-mail: pfzenica@bih. 032/ 410 .net.

TROŠKOVI STUDIJA ZA STRANE DRŽAVLJANE Visina školarine za studente strane državljane u akademskoj 2005/06. kompletno svjedočanstvo o završenoj školi i upisni materijal). 032/ 444 .420 Fax: 032/ 444 .420 Fax: 032/ 444 . Strani studenti pri upisu prilažu istu dokumentaciju kao i državljani Bosne i Hercegovine (rodni list.prf.ba Dodiplomski studij ODSJEK Opći ZDRAVSTVENI FAKULTET Crkvice Tel.ba Dodiplomski studij ODSJEK Internistički Hirurški Porodična medicina Menadžment Interdisciplinarni Postdiplomski studij „Savremene tendencije istraživanja u društvenim i humanističkim naukama“ INFORMACIJE ZA UPIS STRANIH STUDENATA Studenti iz SCG i Hrvatske te studenti iz Austrije upisuju se kao i državljani Bosne i Hercegovine (polažu prijemni ispit). Broj mjesta za upis stranih studenata na Univerzitetu u Zenici je definiran konkursom za upis u prvu godinu studija.UNIVERZITET U ZENICI PRAVNI FAKULTET Fakultetska 1 72000 Zenica Tel. Rokovi za upis stranih državljana su isti kao i rokovi za državljane BiH.unze. 032/ 444 .431 Web: www.431 Web: www.vzs.unze. godini utvrđuje se po fakultetima u iznosu kako slijedi: UNIVERZITETI U BOSNI I HERCEGOVINI 89 .

Zenica Tel.su. 032/ 288 . 3 Tel.ba Centar za globalno pravno razumijevanje Univerzitet u Zenici Fakultetska br.unze.122 Fax: 032/ 288 .UNIVERZITET U ZENICI Unija studenata Univerziteta u Zenici Fakultetska broj 3 Tel.420 Fax: 032/ 444 .krehmic@unze.431 E-mail: adisa.ba UNIVERZITETSKI CENTRI Studentski centar Univerziteta u Zenici Crkvice br. 032/ 444 .013 Web: www.ba Univerzitetska biblioteka Fakultetska br. 032/ 444 .431 E-mail: studenti@unze. 032/ 444 . 3.ba Centar za društvena i interreligijska istraživanja Univerzitet u Zenici Fakultetska br.unze.420 Fax: 032/ 444 .ba Web: www. 50 Tel.unze. 3 90 UNIVERZITETI U BOSNI I HERCEGOVINI . www.431 Web.

ba/iir_centriSPORT.336 Fax: 032/ 287 . 1 72 000 Zenica Tel.unze.mf.ba/rii_centriEKO. 032/ 417 . 032/ 449 .130 Fax: 032/ 246 .unze.htm Centar za ekološki inženjering Mašinski fakultet u Zenici Fakultetska br.ba Institut za privredni inženjering Fakultetska br. 7 72 000 Zenica Tel. 1 72 000 Zenica Tel. 032/ 449 .ba/rii_centriCZO.ba Web: www.unze. 1 72 000 Zenica Tel.mf.mf.htm UNIVERZITETI U BOSNI I HERCEGOVINI 91 . 032/ 444 . 1 72000 Zenica Tel.612 Web: www.138 Fax: 032/ 418 .htm Centar za obrazovanje Mašinski fakultet u Zenici Fakultetska br.mf.123 Fax: 032/ 418 .ba E-mail: miz@miz. 032/ 449 .666 Web: www.794 Web: www. 032/ 449 .ba Centar za fiskulturu i rekreaciju Mašinski fakultet u Zenici Fakultetska br.420 Fax: 032/ 444 .miz.120 Fax: 032/ 418 .dizdarevic@unze.431 E-mail: esma.749 Web: www.UNIVERZITET U ZENICI Zenica Tel.749 Web: www.ba Metalurški institut „Kemal Kapetanović“ Zenica Travnička br.

UNIVERZITET U ZENICI Centar za motorna vozila Mašinski fakultet u Zenici Fakultetska br. 1 72 000 Zenica Tel. 032/ 449 - 142 Fax: 032/ 418 - 749 Web: www.mf.ba/rii_centriCMV.htm Centar za učenje na daljinu Fakultetska 1 72 000 Zenica Tel: 032/ 287 - 122 Fax: 032/ 418 - 749 Web: www.mf.unze.ba/odl/bhindex.htm E-mail: odl@mf-ze.unsa.ba Institut za mašinstvo Mašinski fakultet u Zenici Fakultetska 1 72000 Zenica Tel. 032/ 449 - 120 Fax: 032/ 418 - 749 E-mail: mf@mf.unze.ba Naučno – tehnološki park Zenica Centar za menadžment kvalitet i razvoj Centar za preduzetništvo i inovacije

92

UNIVERZITETI U BOSNI I HERCEGOVINI

FAKULTETI NA UNIVERZITETIMA U BIH

UNIVERZITETI U BOSNI I HERCEGOVINI

93

FAKULTETI NA UNIVERZITETIMA U BIH

94

UNIVERZITETI U BOSNI I HERCEGOVINI

FAKULTETI NA UNIVERZITETIMA U BIH UNIVERZITETI U BOSNI I HERCEGOVINI 95 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->