PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU (PPG)-JUN 2011

Wednesday, 3 August 2011
PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU ( 2011 ) INSTITUT PERGURUAN GURU MALAYSIA

Course : LITERASI NOMBOR WAJ 3105 PENILAIAN 100 % : KERJAKURSUS / ( TAKSIRAN DAN UAK ) Penilaian Aktiviti Tugasan Catatan

A) Taksiran- 60% = 60 1: Tugasan markah PENILAIAN KURSUS:
KERJAKURSUS

Pengukuran (30markah) Secara berpasangan, pelajar dikehendaki mencipta dan merekabentuk risalah (brochure) berkenaan dengan penggunaan makanan tambahan, pestisid dan dan bahan pengawet dalam makanan, pertanian, kosmetik atau tujuan perubatan pada peringkat penggunaan yang kecil atau mikro . Risalah/ Brochure yang dihasilkan mestilah berhubungan dengan kesedaran kesihatan orang awam.

Tarikh Penghantaran : Tutorial 4

100%  Refleksi Kendiri (content - individual) o Kolaborasi (kolaborasi: kerjasama amalan nilai-nilai profesional )  Tingkahlaku individu / penglibatan sumbangan)

Assessment

Activities

Tasks

Catatan

Secara individu. pelajar dikehendaki menghasilkan 3 jenis rekabentuk tesselasi 2 Dimensi dengan menggunakan alatan dan bahan yang sesuai B) Penilaian Sumatif40% (Ujian Akhir Kursus – UAK)  Individu  Soalan sturktur .strategi Assessment : 40marks Topic 1 : Penyelesaian Masalah 10m Topic 2 : Operasi dan Pengiraan 20m Topic 5 : Analisis dan Interpretasi Data 10m Masa : 1 jam Penilaian Sumatif40% Tarikh : . buat satu nota ringkas tentang aplikasi tesselasi dalam kehidupan harian.kandungan .Tugasan 2: Kesedaran Ruang (30 markah) Pelajar dikehendaki mendapatkan artikel dan bahan-bahan sumber bacaan berkaitan dengan “Teselasi”.Berdasarkan bahan bacaan dan kefahaman anda. Contoh-contoh teselasi berkenaan perlu disertakan dengan gambar dan huraian ringkas.

30.-075.3..22.3 /03.3.38:2-..: 274  #8.09 /.39.9.8.-039:78..3 5079...2-.3 50.9..:70 -0703..3/.3 2.3 50898/ /.9./..3.3..3503.3 507:-.3.3 48209.. 503-.3503:3.3-.3.9.203../..35..3 2070.:9::.3  $0.9 503:3..7 /003/.7.5073. -74.59.

3 080/.8.9. -07:-:3.908 %.3 .88 .3/03.3 .9.308.:70.3 /.7..74.9.2   880882039 .9.32089.347.

9....3 -07..3/.8 .3 .3 4394 .3 2 %45.9.7.8     $0..3/.3.3/03.203.3 ..91  &.7.3 507: /8079.8 2038 /03.3!037.3. 203/.3 897..2       .2.. 73.3 -.2-.!03008..7   . -:.3 -.7/003/.7.8..8 -0703.3 038 70.3/:3.3 $:2.8 9039.3808:.339075709.7/.790 /.9.. 2 %45.8.8./: $4.3 -..3 /. 507.3 080/.5.  !03.3 %080.91   %.. 2  !03.-039: 90880.3 $:2..3 /03..3 8:2-07 -.5.3#:.4394 9080.3 ..88/.2 0/:5.3:7.3/.8 /..8..8/.3 01.8 90880..3 ..78 %45.389:79:7 . !0.../: 50.373.7 /003/.9.3 203:3.3..3.7..3 7:78:8 & 3/.3 -.7.8.90  880882039 2.3-.9: 349..3 2.9 8.   %:..8 07/.3..

 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful