You are on page 1of 1

Vladimír List

osobnost české techniky
Prof. Vladimír List (1877–1971) představuje jednu z nejvýznamnějších osobností české techniky dvacátého století, v níž zanechal svými rozsáhlými aktivitami nesmazatelnou stopu. Byl předním českým elektrotechnikem, významným vysokoškolským pedagogem, sehrál zásadní roli v procesu technické normalizace a již od dvacátých let minulého století se zasazoval o výstavbu pražské podzemní dráhy. V červnu tohoto roku uplyne od smrti prof. Lista čtyřicet let, proto se Národní technické muzeum a České vysoké učení technické v Praze rozhodly jeho mimořádnou osobnost připomenout a uspořádat dne 4. října 2011 interdisciplinární seminář zaměřený na život a dílo Vladimíra Lista. Pozornost bude věnována také tématům, kterým se prof. List během své technické i vysokoškolské praxe věnoval (například elektrotechnice, pražské hromadné dopravě, elektrifikaci či technické normalizaci). V případě Vašeho zájmu zašlete přiloženou přihlášku nejpozději do 31. 8. 2011 na kontaktní adresu: hynek.stritesky@ntm.cz nebo poštou na adresu: Národní technické muzeum, Oddělení dějin vědy a techniky, Kostelní 42, 170 78, Praha 7. V případě Vašeho zájmu o přednesení referátu vyplňte v přihlášce rovněž název a anotaci svého příspěvku. Délka diskusních příspěvků je stanovena na 20 min. Informace též na www.ntm.cz a na telefonním čísle: 220 399 195. Těšíme se na Vaše příspěvky Organizační výbor: Jan Mikeš (ČVUT), Hynek Stříteský (NTM), Zdeněk Vácha (NTM)

Ilustrace věnovaná prof. Vladimíru Listovi k 50. narozeninám Karlem Pánkem (Archiv NTM).