Vad och Hur? Depressionsfri Metod!

Det är en vägledning att bryta sig loss från depression, så man kommer ifrån ältandet av sina depressiva tankar och känslor, nämligen just sådana tankar och känslor som underhåller känslan av förlamning och omedvetna negativa reaktionsmönster. Metoden lär oss att bli mer engagerade i våra liv, den ger en ny anslutning till våra känslor, en ny glädje att ta itu med våra dagliga aktiviteter. Kursen Coachar till nya utmaningar, så man inte blir rädd för att misslyckas, men i stället lär oss att njuta att erövra de hinder som presenteras för oss. Metoden gör oss starka och kompetenta, så att tankar av hjälplöshet, värdelöshet och självanklagelse trängs i skymundan. Hjälper oss att tänka och agera mer kraftfullt och på ett mer målmedvetet sätt, så vi får tillbaka vårt självrespekt. Kursen vägleder oss att utveckla en personlig plan för förändring, så att vilättare övervinner situationer och känslor av stress, vilka just utlöser depression. Den lär oss att undvika obehagliga sociala situationer, så vi kan utveckla starkare band med människor som bryr sig om oss, vår familj och våra vänner. Vi kommer att lära oss att undvika perfektionism och frustration, så vi förmår lösa problem på ett mer effektivt sätt, istället för att tjata om det negativa och oförmågan att gå vidare. Vi kommer att kunna förutse konsekvenserna av våra handlingar, så att vi kan använda vår självkännedom för att hålla oss borta från sårande situationer. Continue to Dan Micheals page >>>

Min Depressionsfria Berättelse "Resultatet var ett strot mirakel."
"Jag vill skriva och tacka dig Dan för att du utarbetade den Depressionen Fria Metoden. Kursen bokstavligen räddade mitt liv. Jag är 38 år gammal och jag började utveckla min depression efter några traumatiska upplevelser i mitt liv. Jag försökte några andra självhjälps metoder, som jag fann på nätet, men med klena resultat. Så jag gick till en psykiater för att få medicinsk hjälp. När jag började den antidepressiva behandlingen, gick det bara nedåt och nedåt. Jag började få panikattacker, t.o.m. tarmvred med en otrolig smärta, extrem rädsla som närmade sig agorafobi, bultande hjärta, spänningar i nacken, listan kan göras ännu längre. Jag hade förlorat 30 arbetsdagar på 2 månader. Jag skakade fysiskt i 8 månader, hade svårt att gå, kräkningar, min hud kändes som i brand. Jag var väldigt förvirrad och rädslan gjorde mig i princip mentalt och fysiskt oförmögen. Läkarna fann att jag var självmordsbenägen. De placerade mig i en sluten vårdavdelning i 3 dagar. Aldrig tidigare hade jag varit självmordsbenägen. Jag bokstavligen förlorade kontrollen över min kropp och mitt sinne. Efter sjukhusvistelsen bestämde jag mig att sluta med medicinen. Jag gick till jobbet men jag hade liksom förlora hoppet. Men, jag sökte och sökte efter alternativa behandlingar. På nätet snubblade jag över din kurs ”Depressions Fri Metod”. Jag klamrade mig fast vid den och resultatet var inget annat än ett mirakel. Efter den första månaden försvann depressionen helt. Jag blev lätt förvånad och upprymd. Jag kunde inte tro det. Fortfarande hade jag humörsvängningar men jag höll fast vid den rekommenderade behandlingen under de närmaste veckorna. Mitt sinne klarnade och min rädsla försvann. Det var som om en strömbrytare hade vänt sig inne i min hjärna! Fortfarande har jag fysiska symptom, men dem bryr jag mig inte om, de skrämmer mig inte så som tidigare och de har långsamt minskat med tiden. På bara sex veckor gick jag från helt

arbetsoförmögen till ca 90% tillbaka till det normala. Med förnyat förtroende hoppas jag snart nå 100% återvinning. När exakt det kommer att bli vet jag inte, men jag vet att det kommer att hända, och allt detta utan biverkningar. Tack Dan Micheals från djupet av mitt hjärta för att denna kurs gav mig mitt liv tillbaka. " . - Barry Miller, (Melbourne, Australien)

Omedelbar Depressions Lättnad
8-års Depression och Lidande är nu till ända. Metoden, som Dan Micheals har utarbetat, ogillas av hans psykiater (vilken han besökte varje vecka). Nu har han dock själv förändrat sin situation genom att bota sin depression permanent utan dyra läkemedel! "(Och han utmanar dig att göra detsamma!) Tips: Det här är inte en mirakelmedicin, inte ett mirakel plåster eller ett nytt påträngande kirurgiskt ingrepp, men...

Är några av dessa erfarenheter bekanta för dig?
• känns det som om du lider av en ihållande tom känsla och det har pågott redan en tid? • kämpar du med skuld och känslor av värdelöshet som inte vill ge efter? • har du dystra tankar om framtiden? • upplever du dej ofta nervös och rädd för att du kan förlora kontrollen eller bli galen? • fylls dina känslor av hopplöshet och en tro om att allt du gör kommer att förvandlas till ett misslyckande? • lider du av självplågande tankar? • har du svårt att fatta beslut och känner dig irriterad över små saker?

Det är okej. Det är inte ditt fel.
Du kan även drabbas av fysiska symptom såsom drastiska förändringar i dina sov- och ätvanor, konstant rastlöshet, sömnlöshet ja till och med en enorm trötthet och saknaden av koncentration kan göra att du inte kan fungera logiskt längre. Jag känner din smärta! Jag var själv i den situationen och led av depression i över 8 år. Jag kan lugnt säga att det är inte ditt fel.

Låt mig berätta varför du är här.
Du är här eftersom du vet att vara kliniskt deprimerad är inte så som du vill leva ditt liv. Du vill finna ett sätt att övervinna det. Kanske har du spenderat många år av terapi och letande efter hjälp. Kanske t.o.m. "fastnat" i din depression, eftersom ineffektiva anti-depressiva och vardags psykoterapi har gjort att depression tagit full kontroll över ditt liv. Du har kanske börjat tro att det är vad du är. Men egentligen är det något du har, ungefär som att lida av gallsten, eller en leversjukdom. Oavsett vad orsaken är (som vi kommer att diskutera inom kort), har vi blivit omedvetet bra på depression. Vi har lärt oss att dölja det och gå runt det.

Vi kanske till och med har uppnå stora saker, men med ständig kamp snarare än tillfredsställelse. Vi har förlitat oss på metoder för att hålla ut en bit i taget. Nej vi behöver finna sann återhämtning och en djup glädje och ny frisk känsla, eller känslan av att vara livs levande i denna värld. Annars kommer det att blir bara värre om orsaken inte behandlas.

De tre (3) orsaks antagandena till depression!
Antagande 1: Depression är en medikliniskt sjukdom som orsakas av neuro-kemikalier! Som tidigare studier indikerar, de fysiska symptomen är symptom och inte orsaker. Depression kan kännas som en fysisk sjukdom eftersom du känner dig slö hela tiden, kroppen värker och smärtar, förändring förekommer i sömnmönstret och så vidare. Men kom ihåg, alla dessa fysiska symtom orsakas av depression och inte tvärtom. Viktigt att notera är det faktum att det finns en minskning av signalsubstanser (monoaminer som serotonin och noradrenalin) i många fall hos deprimerade människor. Men låga serotonin nivåer är ett symptom på depression, inte en orsak. Antagande 2: Depressionen är genetiskt betingad. Nej och åter nej! Depression är inlärt, inte genetiskt. Detta beror på att depression har mycket att göra med olika tankebyggnader, av inlärda beteenden och relationer snarare än DNA. Vi lär oss depressiva beteenden från vår familj och vår omgivning. Sannolikheten i detta påstående är påfallande stor. Antagande 3: Depression orsakas av traumatiska händelser och av olyckliga omständigheter. Eller när fruktansvärda saker drabbar oss våra nära och kära. Det är helt naturligt att känna sig ledsen, arg, sårad eller i chock när vi möter förluster i vårt liv. För ofta dock, kopplas traumatiska händelser till uppkomsten av depression, men det betyder inte att de orsakar den. Fruktansvärda händelser och omständigheter behöver alltså inte alltid förorsaka depression.

Så vad är då den främsta orsaken till depression?
Vad jag kommit fram till är, att uppkomsten av depression är beroende på hur vi förklara saker för oss själva. Det handlar om hur vi upplever och förstår händelserna i vårt liv. Närmare bestämt är det våra tankar som manifesterar sig i fysiska symtom och ger så sina impulser till våra neurosignaler i vår hjärna. Alltså är depression enligt mig botbar, ifall vi intar detta nya förhållningssätt till hur depression uppkommer. Goda Nyheter är att här att vinna. Hur man kan stoppa depression för gott. Vad mitt program ”Depressions Fri Metod ™” gör är att ge människor verktyg och möjlighet att omedelbart upphöra med sin självförnekelse och att förse dem med verktyg för att ändra sitt destruktiva sätt att tänka. Detta är väldigt enkelt och otroligt effektivt. Jag kan nästan höra dina tankar -Vad skiljer sig "Depression Fri Metod" från andra typer av behandling? Låt mig förklara. I det ögonblick en person upplever sig deprimerad för första gången, fastnar han eller hon oftast fast i en ond cirkel av depressivitet. Man vänjer sig väldigt lätt vid sin depressionen och fångas så i en ond cirker. Det mentala avtryck som fastnar på ens sinne kommer att direkt påverka det negativa mönstret i depressionen. Vad är unikt annorlunda med den Depression Fria Metoden, är att den lär dig en teknik som gör att du kan frigöra dig från den onda depressionscirkeln. Metoden kommer inte bara att lära dig att bryta ditt depressiva tankemönster, men den kommer också att hjälpa dig att få den tillfredsställelse och glädje som du saknar. Kärnan i denna teknik är att du inte skall återvända in i ditt förflutna, vilken är den främsta orsaken till din depression. Just därför att du då kommer att fokusera all din mentala energi på varför du känner dig depressiv. Detta vill vi inte uppmana dig till. Gör ett stopp, snabbt och permanent. Allt som behövs är din vilja att bryta dig ur depressionens onda cykeln. Om du verkligen, och med allvar tar itu med den ”Depressions Fria Metoden”, så kommer det att bli en spännande tid för framsteg i ditt liv.

Hur denna metod kom till stånd?

Det tog mig 10 år av klinisk forskning i psykologi för att skapa detta system. Det tar väldigt lång tid att se igenom vilseledande dimma som omger ens egen depression. En orsak är den konventionella undervisningen i psykologi som har gett mig en särskilt närsynt syn på depression. Det var, inte tills jag bröt med den traditionella psykologin och började lita på min egen intuition och instinkt som jag började se saken annorlunda. Vad jag såg var att depression inte är en mystisk eller dold sjukdom, de var inget annat än ett oundvikligt resultat av missriktade, felaktiga uppfattningar uppfattningar som på sikt bröt ned och egentligen diskriminerade min personlighet.

Vad vi behöver är ett ”Steg-För-Steg” program:
En Depressions Fri Metod som hjälper oss att göra positiva och givande förändringar i vårt liv. Detta program erbjuds dig i form av en Bok och ett Audio Track på Engelska. Dessutom ingår det några andra värdefulla övningsböcker i programmet. Två Bonus E-böcker Homeopatiska läkemedel mot depression. Dessa homeopatiska läkemedel mot depression kommer att bli din rådgivande sjuksköterska, så att du skall få din fulla fysiska hälsa tillbaka, den kommer att påskynda din resa till återhämtning. ****************** "Under de senaste 10 åren vältrade jag mig i depression. Jag har tre söner och jag tror inte mina pojkar någonsin såg mig frisk. Jag bokstavligt drog mig fram på alla fyra. Jag kunde inte göra någonting utan att ta Zoloft, utan någon lindring alls. Jag var så deprimerad och rädd att jag skulle dö, men jag kunde inte lämna min man och mina barn. Jag har tillbringat en massa år undrande över vad som var fel med mig. Åtskilliga var mina besök hos psykiatern. Med ditt ”Depressions Fri Metod” program har lärt mig inse att jag inte behöver medicin, och jag behöver inte dö. Allt som programmet uppmanade mig att göra, gjorde jag egentligen raka motsatsen. Och det gjorde ju min depression depression bara värre. Men nu älskar jag att berätta för hela världen om ditt program, eftersom jag är övertygad om att det kommer att hjälpa den som verkligen går in för det. Det har hjälpt mig ut ur min oro och jag som trodde hade inget hopp. Detta kommer att kunna hjälpa även dig.” ”Tack för att jag fick mitt liv tillbaka. " - Tammy Ferguson (Oklahoma, USA)

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful