www.calivita.

com

Ishranuvaj se vo soglasnos t
so svoja ta krvna grupa
Meso bivolsko govedsko govedsko srce gulab guska elensko `elka zaja~ko kozjo konsko misirka jarebica jagne{ko jagne{ki krezli ov~o pile{ko, diva koko{ka, potpolo{ka tele{ko tele{ki crn drob svinsko (slanina, {unka) fazan ~adeno meso {atka Riba ajkula bela riba `aba kavijar morska {kolka oktopod pastrmka (kanadska) pastrmka (re~na) pol`av (helix pomatia) pol`av (morski) rak sardina sku{a haringa {aran {kolki {tuka mlada {tuka, golema Mleko i mle~ni proizvodi gauda emental(er) ka{kaval (presen) kefir ma}enica mleko, kiselo mleko, kozjo mleko(kravjo,polnomasno) mleko(kravjo, obezmasteno
ili 2%)

A n -, n* -, n* -, n* -, n* n, +* -, n* -, n* n -, n* -, n* -, n* A

B n n -, n* -, n* + + + -, n* n + -, n* + n n, +* n B

AB -, n* n, +* n + n, +* n, +* -, n* n n +AB

O + + + n, +* n + -, n* n, +* n n n n, +* +, n* + + n -, n* + +, n* n, +* n O

Me{unki bakla boranija grav (bel, krupen-lima) grav (bel, siten) grav (crven bubregoviden) grav (crn) grav ({aren) leblebija (naut) le}a (doma{na i crvena) le}a (zelena) soevi granuli
(lecitin) i lu{pi

A

B

AB

O n n n n -, n* n, -* -, n* -, n* n, -*

Zelen~uk i zelen~ukovi sokovi algi (kafeavi, kelp) aloe (~aj, sok) arpaxik arti~ok bamja brokoli prokeq gabi (kultivirani) gabi ({itake) gluvar~e gra{ok domat i domaten sok |umbir zelka (kineska, crvena i
bela)

A

B

AB

O

Ovo{je i ovo{ni sokovi avokado ananas ananas (sok) banana borovinki (crni) borovinki (crveni) borovinki (crveni-sok) bozol (temno sin, lilav) grozje grejpfrut grejpfrut (sok) diwa kasaba diwa medena rosa duwa jabolka (plod, sok i vino) jagodi kalinka kajsija kapina (plod i sok) kapini krupni kivi kokosov orev kokosov orev (mleko) kru{a (plod i sok) limonada (voda so sok od
limon)

A

B

AB

O

+, n* n -, n* n + + - +, n* -, n* +, n* +, n* -, n* +, n* +, n* + + + n + + +, n* n

soja soja (sirewe i mleko) soja (tofu-ka{kaval) Jatki i semki afion (seme) badem i bademovo maslo badem (mleko i sirewe) kikiriki i maslo kosten lenenovo seme le{nik orev crn son~ogled (semki i maslo) susam (seme, maslo i taan) tikva (semki i maslo) Zrnesta hrana arti~ok(bra{no i pe~iva) eqda (ka{a) jufka od 100 % eqda ja~men kus-kus ni{este (granulirano od
kasava-tapioka)

+, n* n, -* +, n* n, -* +, n* - n, -* n, -* +, n* - +, -* n, -* A n n n + n + n + n n + A B n AB n O n

n +, n* n + + + n + + n + n n -

n n + n n n -, n* + n, +* n + + + + + n n, -* n n -, n* + + n + + n n n -, +* n, +* n + n, +* + +, n* n n, -* +, n* n n + n, -* + n n + n + + n + n n n, -* n, -* +, n* + n + n, +* +, n* n n, -* n, -* n, +* n n, -* +, n* n n + + +, n* n n + + n n n + n + O n, +* -, n* +, n* + n, +* n n, -* O -

n n n n n n + n -, n* n -, n* +, n* n n -, n* - -, n* + + n, +* - -, n* n + + -, n* + + n n n + + + -, n* + + + n, +* -, n* N n, +* n, +* n + n, +* n n n + + + n, +* n n A B AB O

n n n, -* - +, n* n + n n +, n* n + + + n + -, n* B AB n n + + + + O n, -* n, -* n, -* n, -* n, -* n, -* n n n n

zelka (sok) zelka (kisela) juka karfiol kompir (bel, crven, sin i
`olt)

kompir (sladok) keq kopar (div-zimen) krastavica krastavica (sok) kromid (crven, {panski,
`olt, bel i zelen)

+ + + +, n* n n n n n + n, +* +, n* +, n* + n + n, -* +, n* +, n* -, n* + -, n* -, n* + +, n* + n n + + n n n + +, n* + A

n + + -, n* + + n, +* n, +* n + + n, -* n n n n + + n n -, n* -, n* n +

+ + +, n* n, +* + + n, +* + n n n n, -* n n n n n, +* n n n n

+ n n, +* + + n, +* + + n n n, -* n n n n, +* + n n

-, n* n + + + n n n n n n n n n, -* n, -* n, +* n, -* n n n

+ -, n* + +, n* n n n, -* n -, n* +, n* +, n* +, n* +, n* n n n +

ovesno bra{no oves (trici i ka{a) oriz (bel, kafen, dolgozrnest i orizova pita)

luk lucerka (nikulci) marula (dolgolistesta) marula(osven dolgolistesta) maslinki (gr~ki i {panski) maslinki (zeleni) maslinki (crni) morkov morkov (sok) modar patlixan pa{trnak piperka luta piperki (zeleni i `olti) piperki (crveni i mnogu
luti)

oriz (ekspandiran, bra{no,
kola~, trici, mleko)

n proso + + n, -* pukanki n, -* p~enica (produkti od griz n, -* n, -*
i od belo bra{no)

n n - n, -* n, -* n n + + n n + +, n* n, -* + + - +, n* - +, n* n n n, -* n n -, n* n A + n + +

n, -* -

p~enica (produkti od polnozrnesto bra{no)

n, -* n, -* +

-

n, -* n n, -* +

p~eni~ni trici p~eni~ni nikulci p~enka (site vidovi) p~enkarno bra{no 'r` (100% 'r`ano bra{no
leb)

i

soja (bra{no i leb) Dodatoci za vkus `elatin (obi~en) kvasec (pivski) kvasec (leben) ke~ap majonez miso morska sol pektin jabolkov ocet (bel, crven i orizov) ocet (jabolkov) salamura sinap vo prav soev sos sos vor~ester Jajca od: guska koko{ka koko{ka (belka) koko{ka (`ol~ka) patka podpolo{ka

+, n* n,-* +, -* n, -* A B AB O n n, +* n n, -* n, -* n n n, -* n n, -* O

praz rabarbara ren repa repa (japonska) repi~ka (koren i nikulci) spana} (listovi i sok) tikva tikva(`olta:letna i zimska) tikvi~ki cveklo cveklo (lisja) celer (lisja i sok) cikorija Masla od: badem kikiriki kokos len maslinki orev pamukovo seme p~eni~ni nikulci p~enka ricinus soja son~ogled susam riba Pijaloci alkohol (destiliran, kondenziran)

n, +* + n + n n n n + n n + n n + +, n* + + + n +, n* +, n* n n n n n n n n n n -, n* n n n n n + +, n* + + n + n n B AB n n n + + n n n n AB -

limon (plod i sok) + n + n limon zelen (sok) + n n, +* n lubenica n, +* + + n malini n n, +* n n mango (plod i sok) -, n* n + mandarina -, n* n n, -* nektarini (plod i sok) n n n n papaja (plod i sok) + n n portokal (plod i sok) n portokal (aziski-zlaten) n n n n praska n n n n ribizli (crni, crveni) n n n n sliva (sina, zelena, crvena) + + + + slivi (sini i su{eni) + n n, -* + smokva (presna i su{ena) + n, +* + + sok od crni cre{ni + n, +* + + suvo grozje n n n n urmi n n n n, -* cre{i (site vidovi) + n, +* + + crnica n n n n Bilki i za~ini aloe akacija (arapska smola) anason biber (crn, bel) bosilok vanila guarana `alfija dafinov list kanela karanfil kari kim kopar kromid (siten) kurkuma magdanos majoran maj~ina du{ica nane orev indiski orev indiski (kora) pelin piper crven piper (crven, lut, melen) p~enkarno ni{este rigan (div) ruzmarin sladok koren ~ili vo prav ~okolada ~ubrica {afran A B AB O

mocarela pavlaka(kisela, niskomaslena ili obezmastena)

Zasladuva~i dekstroza maltodekstrin med melasa melasa (crna) slad (ja~menov) fruktoza {e}er (bel i kafen) {e}er inverten

B

AB

O

n, -* n, -* n n, -* n, -* n n n n n n +, n* + + +, n* - n, -* n n, -* n n, -* n, -* n, -* n, -* -

A n n n n n n

B n n n -

AB

A -

B -, n*

n -, n* n, +* n + n n, +* n n n -, n*

n, +* vino (belo) + vino (crveno) voda (gazirana) voda (gazirana i mineralna) -, n* + kafe (obi~no,
dekofeinizirano)

n, +* n n, +* n, +* n, +* + -, n* n + -, n* n n, -* n n, -* + +

+ n *

Legenda za predznacite pred produktite: - produktot primenet vo ishranata ima blagotvorno zdravstveno dejstvo; - produktot primenet vo ishranata ima neutralno zdravstveno dejstvo t.e. mo`e da se zema vo mali koli~ini i poretko; - prepora~livo e produktot da se izbegnuva vo ishranata. - ne - sekretori

-, n* pivo pijaloci (gazirani, dietal- na koka-kola)

~aj (crn, dekofeiniziran) ~aj (zelen)

-, n* n, -* + +

Sekretori se lu|e ~ii antigeni slobodno se dvi`at vo telesnite te~nosti (plunka, sluz i sperma). Takvi se 80% od naselenieto, a ostanatite 20% se ne-sekretori. Najednostaven na~in za opredeluvawe na sekretorniot status e doka`uvawe na soodvetniot antigen vo plunkata. Drug brz na~in za opredeluvawe na sekretorniot status e preku sistemot na Luis.
Tabelata e napravena spored knigata na d-r Piter D'Adamo i Katrin Vitni: Pravilniot na~in na le~ewe i hranewe za va{ata krvna grupa - celosna enciklopedija na krvnite grupi, prevod od angliski na bugarski Stanislava Milanova, Kibea, Sofija, 2003. Prevod od bugarski, redakcija i recenzija: Vonr. prof. d-r Van~o Pop-Petrovski i d-r Sne`ana Kiprovska. So cel preglednost i konciznost na tabelata od knigata se prevedeni pred se produktite koi naj~esto se sre}avaat vo makedonskoto podnebje. Za po{iroki informacii zainteresiranite potro{uva~i gi upatuvame na originalnata kniga ili pak mo`e da se obratat do firmata Cali Vita.

w w w. 4 l i f e . c o m . m k

Mak Fit Hava 2 holding, Skopje, bul. Sv. Kliment Ohridski br.23, tel/fah: 02 323 00 88

parmezan puter puter (pre~isten-gi) sirewe (kozjo) sirewe (krem) sladoled surutka urda feta {vajcarsko

n, -* n n n, +* n, +* n + +, n* n, -* n n n, +* n +, - * + + + n, -* n, -* n, -* -

n, +* n, +* n, +* n n n n n - +, n* + n n n n n n n n n, -* n + n +, n* n -

n n -, n* + n, +* + + + n, +* n n n n n, +* n, +* n

+ n n n n n n n, +* n n n n, -* n n n n n n n, +* n, +* n n n n, -* n n n n + + n + n n n n n n n n n n n n +, n* n n, +* +, n* + +, n* + + n n n n n n n n n n n n n n n -, n* n n n n n n n, +* n n n n n n n, -* n n, +* + n, +* n n n n + n n n, +* n -, n* n n n n n n n n n n n n n n, +*

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful