JAPODI

- istraživanja započeta još u 19. st. PODRUČJE - srednja Lika, Gacka, Krbava, južna Lika, ličko Pounje, ogulinsko-plaščanska udolina, dijelovi Gorskog kotara i Korduna, srednji tok rijeke Une (Bihaćka i Cazinska krajina), podvelebitsko Primorje - prijevoji = veze između pojedinih zajednica unutar polja ili između onih u unutrašnjosti i morske obale KRONOLOGIJA - kontinuitet od SBD - ono što nazivamo japodskom kulturom - posljednje tisućljeće prije K. - lokalno stanovništvo + utjecaj KPŽ = karakteristična materijalna kultura od Br GOSPODARSTVO - obilato korištenje jantara i Br u nošnji - nema tih materijala na japodskom području - stočarstvo + oskudna zemljoradnja = koža, krzno, vuna, mesa, mliječni proizvodi, med - DRVO - za izradu plovila (Liburni i Histri) --- SOL - za stočarstvo - željezo - relativno kasno i malo - problem slike stvorene na materijalu iz nekropola!? NASELJA I STANOVNIŠTVO - prisutnost stranaca - mali, ne naročito vrijedni ali nedvojbeno strani elementi nošnje - naselja: preko 200 - velike i male gradine - izvori: Arupium Avendo Ancus? Monetium Metulum - Veliki i Mali Vital kod Prozora - Crkvina u Kompolju - Stražbenica kod Vrepca - Humac u Brinju - Velika i Mala Viničica kod Josipdola

Terponus/os - Veliki Vrh i Velika Metaljka - kuće - priljubljene uz živu stijenu ili bedeme, na J strani gdje je to moguće (vjetar!) - četverokutni raster, suhozidna konstrukcija + drvo - podnice od ilovače + ognjišta NEKROPOLE - inhumacija (od RBD) prevladava na matičnom ličkom području - tijela (ili samo glave) okružene kamenim vijencem - incineracija - rjeđa (utjecaj KPŽ)

st.pojasevi .u žarama (ponekad okružene kamenjem) ili neposredno na zemlju .teški materijali (vuna.od 8.kontinuirano ukapanje daje brežuljkast oblik .Prozor (oko 200 gr. . .skupine od 3-4 .široki pojasevi od brončanog lima . Duga Gora .spiralnonaočalaste kopče s ukosnicama . zmija i konja .odjeća . ljudi.nošnja . K.. Skradnik. krzno) . kasnije lijevane pločice .Trošmarija.složeni viseći ukrasi na iglama fibula ili kao prsni nakit .velike naočalaste s pločicom (muške i ženske) .česta zrna jantara . populacije .bogata i složena . koža.kontin.najraznovrsniji ukrasi .u početku od spiralno namotane žice.situlasti lonci .u podnožju gradina .mnoštvo sitnih ukrasa . Široka Kula.nanogvice (ženski oblik) od gležnjeva do koljena .razbijene posude u nasipu tumula – različita objašnjenja!!! .tumuli .plastične trake ukrašene otiscima prstiju + bradavice .tropetljaste sa zrnima jantara ili staklene paste .antitetički ukrasi s glavama ptica. st.) na po 2 nekropole .lučne sa zrnom jantara koje može biti golemo .klima + masivni nakit za sapinjanje .kape .keramika .nema oružja niti oruđa u grobovima!!! .7.ogrlice od staklene paste .kontinuitet odjeće na prikazima (dvojbeno) . Smiljan. Vrebac.lunulasti pektorali sa štapićastim privjescima .fibule.) i Kompolje (preko 500 gr.ravne nekropole . pr.različita objašnjenja!!! MATERIJALNA KULTURA .grijači .apotropejsko značenje .ženske (+ sljepoočničarke) ali i muške .postaju sve složeniji .torkvesi .

korito rijeke Klokot u Bihaćkome polju . .4.??? solarni kult. značajnije promjene u nošnji RELIGIJA .protocertosa .poznati oblici u posebnim formama nošenja .veza s vodom .certosa fibule .-1.6. st. st.možda egzogamija .svetišta .nakit poznat od gornjeg Jadrana do I Alpa .uz ranije pojavljuju se i: .-5.grob 47 (nekropola 2) Kompolje ..a tre botoni .Vrebac kraj Gospića . . kult plodnosti . tri fibule kao privjesak na luku… .konji + (bikovi)… .Gajina pećina kod Drežnika iznad Korane .žrtvenici u blizini izvora ili rijeka .ukrasi od figuralno oblikovanog jantara (domaće i strane proizvodnje) . st.fibule s jantarnim i staklenim perlama.veći broj kopalja i mačeva .Bindo (Bindus) koji se kasnije poistovjećivao s Neptunom (Posejdonom) .raznoliki tipovi igala .??? oglavlja i nakit koji zvecka .Gospodarica zvijeri (+konja?) .ogrlica s 225 zrna jantara – među njima su arhajske glavice .4.jantarni konjić s luka tropetljaste fibule .fibula tipa Golinjevo s „adorantom“ .ples .četvrtaste masivne pojasne kopče .žena .

K. . postaje raznovrsnija .manje lučne fibule različitih varijanti .LIBURNI PODRUČJE .u početku: .protokoine adriatica .pomorska i politička dominacija I Jadranom .Aenona i Jader .dvodjelne zmijolike s diskom na nožici i lukovičastom glavicom na igli .male spiralnonaočalaste .drže I obalu Jadrana . (paralele s Villanovom) KRONOLOGIJA NASELJA I STANOVNIŠTVO .od 9. na 10. st.visokoorganizirano unutrašnje uređenje i podjela prostora GOSPODARSTVO . pr.slični duhovni sadržaji (običaji i rituali) i materijalana kultura . K.zgrčenci na boku u škrinjama MATERIJALNA KULTURA .Batović Histri.kasnije: . Delmati . pr.dvodijelne s pločastim diskom na nozi . askosi… .obalni pojas od Raše do Krke (prema unutrašnjosti granica je Velebit) + otoci .oko 600 gradina (Bribirska glavica.) . st. K.veći centri u nizini na obali na zaštićenim poluotocima .fibule.nema oružja niti oruđa u grobovima!!! – postoji više objašnjenja .venetska: situlaste posude s crno-crvenim horizontalnim trakama posude ukrašene metalnim zakovicama .rimski naziv za tip broda: liburna . Beretinova gradina u Radovinu) .ravna groblja uz naselja . Japodi. . i 7.talasokracija . sukob s Grcima oko Krfa kojim su vladali .S Jadran u posljednjem tisućljeću prije K. st. 9.nošnja: .uvoz: .naselja 5 faza od prijelaza 11.tipa Osor (8.od 9. pr.dugotrajne trgovačke veze NEKROPOLE . st.keramika .susjedi: .izvori: 734. do 6.kameni tumuli u okolici .korintska: pronađena u Jaderu . st.apulska: krateri.suhozidne konstrukcije .

. i 10. i rano 4. K.tordirani torkvesi .konji . .na lokalnim certosa fibulama .možda delmatske – postoji nekoliko tumačenja RELIGIJA . st.italske varijante su jednodijelne i jednostavne .otvaranje prema I i Panoniji u 8.) .mačevi iz Nina .2 antenska i jedan kratki (zapadnobalkanski tip) . pr.na ranolatenskim fibulama (nekad s glavicom konja) .brončani pektorali dužine i do 60 cm (katkad na fibulama) .dvije grčko-ilirske kacige Topolje kod Knina i nepoznato nalazište .fibule ukrašene jantarnim zrnima .perle već u 11.ogrlice od perli . i 7.kasnije mnogo češći (pektorali iz 8. st.jantar: . ..6.naglašeni elementi vezani uz ženska božanstva . st. cijelo 5..s konjskim glavicama . .od kraja 6. st.oružje .

vjerojatno i ranije.na obali se spominju Hijerostamni. .višestruki ukopi u grobnice .rake u zemlji ili usječene u stijenu . Hili i Manijci GOSPODARSTVO . – 725.tumuli oko 1000.rimsko doba) .3 – 725.veći broj manjih nekropola . a kasnije gotovo sigurno Delmati = šira plemenska zajednica .vjerojatno je baza stočarstvo (dele.SI od Klisa .izvori: Delminij = „megale polis“ (Strabon . prema unutrašnjosti masivi Šatora i Vitoroga (Dicioni).temelji od kamena vezanog zemljom + drvena nadgradnja NEKROPOLE . st. .kraj 10. 9.dominantan pogrebni ritual .Narensi). Bulini. Duvanjsko i Imotsko polje + Posušje i Rakitno .kod Duvna Setovija .naselja: preko 400 . .obitelji? .od Krke (Liburni) do Neretve (donji tok .možda prijelaz s nomadskog na sjedilački način života??? .300. i poč.1 – KBD .srednjodalmatinska grupa . gube značaj . .uz Histre jedini narod čije ime je i danas živo PODRUČJE . .2 – 800.5 – 375.4 – 550.ukopi polaganjem u pećinama = SBD i KBD tradicija (Podumci kod Unešića) .Daorsi.DELMATI . miješanje različitih struja. gornji tok . delme = ovca na albanskom) + zemljoradnja u poljima KRONOLOGIJA . – 550. – 375.rodovska struktura MATERIJALNA KULTURA .Vranjic kod Solina .u vrijeme Rima: 50 spomena vrijednih naselja .približno isti prostor SBD = ? KBD = oko 1000.velike i male gradine . Glamočko.kuće . Dugiš… nestaju tumuli i javljaju se ravni grobovi .kontinuitet: RBD na ovom prostoru = cetinska kultura . NASELJA I STANOVNIŠTVO .

i 6. uočljivost .kraj 6.pojava figuralnih motiva .Artemida .gumb iz svetišta u Gorici . st. pr. pr.Krehin gradac kod Čitluka (ostava) .8.komplet nakita .nimfe .Opačić (Glamočko polje) .porast broja predmeta specifičnih za Delmate .ogrlica ukrašena urezivanjem .. .svetišta .Studenci kod Ljubuškog . st.veći broj kopalja i mačeva .8.lov . upadljivost. RELIGIJA .„barbarski . K. .božanstva . st. kasna faza zapadnobalkanskog geometrijskog stila . . st.nalazište Otok kod Vitine kod Ljubuškog .izvori .Dijana .požar prije 4. Truhelka) . . K. st.stočarstvo .Sovići kod Gruda .Potravlje kod Sinja . do 1. i 5.7.dominira materijal uvezen iz liburnskih ili srednjobosanskih radionica .varijante glasinačkih ili čunaste fibule s privjescima .masivnost.šume .brončana plastika žena . i 7.Gorica kod Gruda ( 1899.nakit 7.pojasna kopča s jelenima . .i kad se preuzimaju tipovi dodaju se neke lokalne posebnosti .predmet ukrašen urezanim geometrijskim stilom prekrojen i ukrašen iskucavanjem . st. i 5. plastična raščlanjenost.6. st.reljefi Dijane (same i uz Silvana) .Silvan koji ikonografski odgovara Panu . st.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful