EM D

E IV ŢI T C RA LE NST O Ă

INTRODUCERE
Engleza este, fără îndoială, limba străină cu cea mai mare răspândire în mediul de afaceri. În momentul de faţă, cunoaşterea limbii engleze reprezintă o necesitate pentru cei care doresc să ocupe o poziţie avantajoasă în cadrul unei companii. Managerii, asistenţii, reprezentanţii de vânzări se confruntă aproape zilnic cu situaţii în care, pentru stabilirea şi extinderea contactelor profesionale, apelează la cunoştinţele de limba engleză pe care le deţin. Pentru desfăşurarea în condiţii optime a activităţii este însă absolut necesară stăpânirea unei terminologii economice. Scrisorile şi documentele comerciale uzuale, discuţiile şi negocierile de afaceri presupun utilizarea unui vocabular de specialitate, dezvoltarea abilităţilor de comunicare specifice relaţiilor de afaceri. Cursul de Limba engleză pentru afaceri EUROCOR – ce a fost elaborat în colaborare cu specialişti din mediul economic universitar, având o bogată experienţă în dezvoltarea şi perfecţionarea abilităţilor specifice de comunicare – se adresează tuturor celor care doresc să înveţe limba engleză cu scopul de a o întrebuinţa în mod curent în afaceri. Cursul se compune din 24 de lecţii (grupate în 12 module); fiecare lecţie tratează un anumit domeniu de interes pentru oamenii de afaceri, tematica cursului acoperind o multitudine de aspecte ale activităţilor economice, precum recrutarea personalului, derularea relaţiilor cu clienţii şi cu furnizorii, negocierile, reclamaţiile, plăţile, noţiuni de management, marketing şi publicitate, export şi import, finanţe. Fiecare modul de curs este însoţit de o casetă/CD audio, ce reprezintă înregistrarea integrală a conţinutului celor două lecţii. Aceste casete au un rol foarte important în deprinderea şi perfecţionarea pronunţiei, ele fiind realizate cu participarea unui vorbitor nativ de limba engleză. Structura unui modul de curs este următoarea: două lecţii, fiecare lecţie cuprinzând, la rândul ei, două părţi. La începutul fiecărei părţi a lecţiei se află un text reprezentativ (dialog, scrisoare, articol/comunicat de presă) pentru domeniul pe care îl vizează lecţia. Urmează explicarea noilor cuvinte ale textului dat, apoi integrarea lor în exerciţii. Fiecare parte a lecţiei cuprinde, de asemenea, secţiuni Focus de prezentare teoretică a principalelor aspecte gramaticale folosite în limbajul de afaceri. O altă unitate de conţinut de maximă importanţă – secţiunea Skills – vizează dezvoltarea abilităţilor de comunicare scrisă şi orală adecvată mediului de afaceri, conţinând formulări şi expresii folosite în diferite situaţii: stabilirea întâlnirilor de afaceri, solicitarea/oferirea informaţiilor, introducerea/încheierea unei scrisori comerciale, exprimarea acordului/dezacordului, prezentarea/explicarea evoluţiei activităţii economice ş.a. A doua parte din cea de-a doua lecţie a modulului este una de verificare a cunoştinţelor din întregul modul. La sfârşitul fiecărei lecţii se găsesc o recapitulare şi o temă pentru acasă, pe care, după rezolvare, o puteţi trimite spre corectare profesorului personal. Faptul că a fost acordată o atenţie deosebită îmbogăţirii vocabularului se reflectă în existenţa unui vocabular sintetic al lecţiilor aflat la sfârşitul fiecărui modul.

2 lecţie demonstrativă Engleza pentru afaceri Pentru a parcurge acest curs este necesară stăpânirea anterioară a unui vocabular şi a unor cunoştinţe de limbă engleză cel puţin corespunzătoare absolvirii unui nivel de începători. deoarece un asemenea lucru ar fi în detrimentul părţii de specialitate a cursului. Pentru ca studiul individual să fie cât mai uşor şi eficient. precum şi un model de recapitulare. Textul scris cu caractere roşii dispare odată ce este acoperit cu acest filtru. Lecţia de faţă constituie o lecţie demonstrativă. exerciţii. . la pagina 21 a lecţiei 3) introduce sinonime ale cuvintelor şi expresiilor prezentate în vocabularul lecţiilor Folosiţi filtrul roşu pentru verificare. unul de vocabular şi de temă pentru acasă. Cursul de Engleză pentru afaceri nu-şi propune să revină asupra elementelor de lexic şi gramatică de bază. au fost introduse următoarele simboluri pe marginea lecţiilor: semnalează un dialog de afaceri ce cuprinde cuvintele şi expresiile noi semnalează o scrisoare de afaceri semnalează un articol de presă FOCUS atrage atenţia asupra noilor informaţii referitoare la particularităţile limbii engleze semnalează cuvintele şi expresiile noi indică exerciţiile de verificare a cunoştinţelor însuşite indică expresii şi formulări utilizate în comunicarea de afaceri 3(21) indică faptul că problema respectivă a mai fost abordată într-o lecţie anterioară (în acest caz. Veţi găsi aici fragmente din structura lecţiilor. O soluţie pentru asimilarea acelor cunoştinţe care vă lipsesc este parcurgerea compendiului de gramatică pentru nivelul începători elaborat de Institutul Eurocor. ea reprezintă jumătate din conţinutul unui caiet de curs. Din punctul de vedere al numărului de pagini. care doreşte să vă familiarizeze cu metoda de studiu Eurocor.

păstrarea bunelor relaţii de afaceri. cecuri. descrierea postului. prezentarea. exprimarea opiniei/ acordului/dezacordului. responsabilităţi. solicitarea/oferirea listei de preţuri. sugestii şi stabilirea concluziilor în cadrul negocierilor. cotaţii. licitarea. formulări specifice pentru exprimarea condiţiilor de plată. solicitarea/ oferirea informaţiilor la telefon. acceptul/ refuzul unei soluţii. sugerarea soluţiilor. Lecţiile 11-12: Reclamaţiile Vocabular: întocmirea reclamaţiilor. Lecţiile 7-8: Relaţiile cu clienţii şi furnizorii Vocabular: cererea de ofertă. contrasoluţii. formule de salut. solicitarea/oferirea informaţiilor despre o companie. realizarea comenzilor.Engleza pentru afaceri lecţie demonstrativă 3 Structura cursului de Engleză pentru afaceri Lecţiile 1-2: Engleza pentru birou Vocabular: conversaţiile telefonice uzuale. Abilităţi de comunicare: modalităţi de plată. contacte cu parteneri/companii străine. soluţionarea reclamaţiilor. Abilităţi de comunicare: exprimarea obligaţiei/probabilităţii/permisiunii/necesităţii/ îndoielii. modalităţi de penalizare. Abilităţi de comunicare: formule folosite în redactarea reclamaţiilor şi a răspunsurilor la reclamaţii. solicitarea/acceptul/refuzul acordării unui credit bancar. Lecţiile 5-6: Tipuri de companii Vocabular: forme de întreprinderi. . analiza posibilităţilor. poziţiile manageriale în cadrul unei companii. comenzi. interviul de angajare. redactarea avizelor de plată şi a scrisorilor de solicitare a achitării plăţii. refuzul ofertelor. formularea opţiunilor. strategii în activitatea unei companii. a cataloagelor de prezentare sau a mostrelor. prezentarea companiei. explicarea problemei. condiţii de livrare. CV-ul. descoperirea intenţiilor partenerului. Abilităţi de comunicare: formule folosite în introducerea/încheierea unei scrisori comerciale. schimbul de informaţii într-o negociere. Lecţiile 9-10: Negocierile Vocabular: negocierile. conversaţiile telefonice. depozite bancare. scrisoarea de intenţie. contractul de muncă. Abilităţi de comunicare: formule utilizate într-o conversaţie telefonică. stabilirea întâlnirilor de afaceri. Abilităţi de comunicare: realizarea atmosferei de afaceri. argumentarea. reduceri de preţ. Abilităţi de comunicare: redactarea scrisorilor de intenţie şi a CV-urilor. oferte. sugerarea termenilor de plată. tipuri de activităţi. termenii contractelor: termeni de plată. Lecţiile 13-14: Plăţile Vocabular: facturi. solicitarea/oferirea informaţiilor în cadrul unui interviu. Lecţiile 3-4: Recrutarea personalului Vocabular: anunţuri privind oferte de serviciu. condiţii de plată.

negocieri. organizarea şedinţelor în cadrul companiei. formule utilizate în negocierile privind obţinerea unui credit. negocieri salariale. expedierea şi transportul mărfii. chestionare adresate clienţilor. formule de redactare a scrisorilor adresate companiilor de asigurări. principiile publicităţii. relaţiile firmei cu banca (negocieri cu banca). Lecţiile 19-20: Export şi import Vocabular: condiţii şi documente de transport şi asigurare. reclame. Lecţiile 23-24: Relaţiile firmei cu mediul exterior Vocabular: imaginea companiei în mass-media. Abilităţi de comunicare: interpretarea informaţiilor despre companii din articole de presă sau ştiri radio (fuziuni. tipuri de asigurare şi transport. reclamaţii adresate companiilor de asigurări (pagube înregistrate. Lecţiile 17-18: Marketing şi publicitate Vocabular: analize de marketing (4P. falimente). procesul. sociali şi politici şi influenţa lor asupra imaginii companiei. evaluarea personalului. Abilităţi de comunicare: stabilirea priorităţilor. Abilităţi de comunicare: prezentarea/explicarea situaţiei financiare/economice a companiei în faţa băncii. În completarea cursului prin corespondenţă puteţi opta pentru un scurt program de consultaţii faţă în faţă. . Lecţiile 21-22: Finanţe Vocabular: prezentarea rezultatelor financiare ale unei companii. cercetări de piaţă. descrierea evoluţiei activităţii folosind reprezentări grafice. exprimarea reformulării/ exemplificării/similarităţilor/condiţiilor şi ipotezelor.4 lecţie demonstrativă Lecţiile 15-16: Managementul companiei Engleza pentru afaceri Vocabular: planul de afaceri. exprimarea cauzei/ intenţiei/scopului. la sfârşitul căruia veţi obţine în plus un certificat de absolvire emis împreună cu Ministerul Muncii şi Ministerul Educaţiei. analiza factorilor economici. comunicate şi conferinţe de presă. plăţi.verbal al şedinţelor. Abilităţi de comunicare: solicitarea/oferirea informaţiilor despre livrarea. tipuri de conversaţii cu personalul (managementul resurselor umane): conversaţii despre aspectele negative ale activităţii. solicitarea despăgubirilor). SWOT. Abilităţi de comunicare: prezentarea planurilor. luarea în considerare a posibilităţilor şi probabilităţilor. AIDA). intenţiilor. formule pentru scrisori de marketing.

Aceasta vă este prezentată la începutul cursului – în lecţia 1.Engleza pentru afaceri lecţie demonstrativă 5 În ajutorul studiului individual vine şi utilizarea în caietele de curs a unei fonetici speciale. . Mai jos găsiţi primele reguli de transcriere fonetică folosite.

.6 lecţie demonstrativă Engleza pentru afaceri Textele cuprinse în cursul nostru surprind situaţii uzuale de comunicare în mediul de afaceri. ele îmbracă forma dialogurilor. În majoritatea cazurilor. Iată un exemplu dintr-un fragment al dialogului de la începutul lecţiei 10. conţinând elementele de specialitate de maximă utilitate.

Engleza pentru afaceri lecţie demonstrativă 7 O mare atenţie a fost acordată exprimării în scris în limba engleză şi în special redactării scrisorilor comerciale. Vă prezentăm în continuare o scrisoare de reclamaţie din lecţia 11. .

dar şi pentru formarea deprinderilor corespunzătoare de lectură.8 lecţie demonstrativă Engleza pentru afaceri Printre textele din curs figurează şi articole de presă. . Din lecţia 23 am selectat un astfel de articol. Vă vor fi utile în elaborarea materialelor de prezentare. care au rolul de a vă familiariza cu vocabularul şi stilul altor materiale scrise.

urmează prezentarea noilor cuvinte/expresii.Engleza pentru afaceri lecţie demonstrativă 9 După fiecare text. Vă prezentăm pentru exemplificare vocabularul pentru dialogul prezentat în lecţia 21. .

Iată câteva astfel de exerciţii ce verifică vocabularul scrisorii comerciale întocmite în lecţia 11.10 lecţie demonstrativă Engleza pentru afaceri Pentru însuşirea noilor cuvinte/expresii ale textelor prezentate am pregătit diverse tipuri de exerciţii. .

Iată un fragment din prezentarea vorbirii directe şi indirecte.Engleza pentru afaceri lecţie demonstrativă 11 Îmbunătăţirea abilităţilor de comunicare orală şi scrisă nu este posibilă fără perfecţionarea cunoştinţelor de gramatică. aşa cum apare în lecţia 7. FOCUS .

. din lecţia 5 am selectat câteva exemple de exerciţii ce verifică modul de însuşire a problematicii verbelor modale. Pentru exemplificare.12 lecţie demonstrativă Engleza pentru afaceri Asimilarea aspectelor gramaticale este verificată prin intermediul diverselor exerciţii.

cum sunt prezentate cele mai întrebuinţate formule de adresare în cadrul negocierilor în următorul fragment din lecţia 10. Iată. de exemplu. .Engleza pentru afaceri lecţie demonstrativă 13 De foarte mare importanţă sunt secţiunile în care se urmăreşte deprinderea unor abilităţi de comunicare scrisă şi orală extrem de utile pentru situaţiile de afaceri.

de exemplu. În lecţia 12 sunt verificate.14 lecţie demonstrativă Engleza pentru afaceri Evaluarea modului în care au fost formate deprinderile optime de comunicare se realizează prin intermediul a numeroase exerciţii. formulările specifice scrisorilor de soluţionare a unei reclamaţii. .

se pot folosi grafice şi diagrame. pentru rezolvarea exerciţiilor care presupun exprimarea liberă.Engleza pentru afaceri lecţie demonstrativă 15 Uneori. aşa cum veţi vedea în fragmentul următor din lecţia 16. vă propunem variante de răspunsuri posibile. În unele cazuri. pentru prezentarea diverselor situaţii. .

Iată. două pagini ale celei de-a doua părţi din lecţia 2. . ci constituie o recapitulare a aspectelor prezentate anterior. spre exemplificare.16 lecţie demonstrativă Engleza pentru afaceri Ultima parte a fiecărui modul nu conţine noţiuni de vocabular sau de gramatică noi.

având rolul sistematizării şi verificării modului în care au fost asimilate cunoştinţele. Vă prezentăm mai jos un fragment al recapitulării lecţiei 17.Engleza pentru afaceri lecţie demonstrativă 17 La sfârşitul fiecărei lecţii se află o succintă recapitulare a aspectelor prezentate. .

reprezintă modalitatea optimă de a vă evalua progresele înregistrate în studiul limbii engleze pentru afaceri. . aflată la sfârşitul fiecărei lecţii.18 lecţie demonstrativă Engleza pentru afaceri Tema pentru acasă. Vă puteţi familiariza cu cerinţele de rezolvat urmărind tema pentru acasă a lecţiei 3.

Vă prezentăm un fragment al acestei secţiuni din modulul cu lecţiile 13-14.Engleza pentru afaceri lecţie demonstrativă 19 La sfârşitul fiecărui modul se găseşte un vocabular al cuvintelor şi expresiilor noi. . Veţi descoperi mai jos şi o parte a acestora. La finalul ultimului modul al cursului se află şi o listă a verbelor neregulate întrebuinţate în curs.

folosiţi formularul de la sfârşitul caietului. Cu aceste fragmente dintr-un formular de temă pentru acasă corectată se încheie lecţia demonstrativă a cursului de Engleză pentru afaceri. 021/33.ro . În speranţa că materialul prezentat v-a convins de accesibilitatea şi atractivitatea cursului nostru pentru toţi cei interesaţi de acest domeniu. Pe lângă corectarea greşelilor. vă aşteptăm să deveniţi cursant al Institutului nostru înscriindu-vă la cursul de Engleză pentru afaceri! tel.225.33.20 lecţie demonstrativă Engleza pentru afaceri Pentru trimiterea temelor. profesorul personal vă oferă indicaţii de studiu şi recomandări utile în continuarea acestuia. www.eurocor.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful