P. 1
Credinte Si Practici Religioase in Europa Preistorica Si tea Greco-romana

Credinte Si Practici Religioase in Europa Preistorica Si tea Greco-romana

|Views: 586|Likes:
Published by Remy Dinca

More info:

Published by: Remy Dinca on Sep 26, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/20/2013

pdf

text

original

Sections

 • (comentariu istoric şi texte ilustrative]
 • Note:
 • a. Panteonul
 • b. Spaţiul cultual
 • c. Ceremonialul
 • d. Oficianţii
 • e. Panelenism. Locuri, oameni, manifestări. Divinaţie
 • 5. Ofrandele
 • TEXTE
 • 3. Locurile de cult
 • 5.Preoţii
 • 1. Panteonul

l

LIGIA BARZU RODICAtîRSU NANIU FLORICA BOHÎLŢEA CREDINŢE ŞI PRACTICI RELIGIOASE ÎN EUROPA PREISTORICĂ ŞI ANTICHITATEA GRECO-ROMANĂ TEXTE ŞI COMENTARII

1

Editura Fundaţiei România de Mâine, 2001 ISBN 973-582-483-3

Redactor: Tehnoredactor: Coperta:

Octavian CRETAN Marcela OLARU Stan BARON

Bun de tipar: 29.11.2001; Coli tipar: 17,25 Format: 16/61x86 Editura şi Tipografia Fundaţiei România de Mâine Splaiul Independenţei nr.313. Bucureşti, sector 6, Oficiul Poştal 78 Telefon: 410 43 80; Fax. 411 33 84 www. SpiruHaret.ro

IWIVERSITATEA SPIRU HARET FACULTATEA DE ISTORIE

LIGIA BARZU RODICA URSU NANIU FLORICA BOHÎLŢEA

CREDINŢE ŞI PRACTICI RELIGIOASE ÎN EUROPA PREISTORICĂ ŞI ANTICHITATEA GRECO-ROMANĂ
TEXTE ŞI COMENTARII

EDITURA FUNDAŢIEI ROMi\NIA DE MÂINE Bucureşti, 2001

CUPRINS

I. Religie şi magie (Ligia Bârzu)........................................... Noie ........................................................................ II. Religia la neamurile indo-europene (Ligia Bârzu) A. Religia proto-indo-europeană; religia vedică şi post-vcdică ................................................................. Note ........................................................................ B Religia indo-europeană în Europa epocii bronzului . . . . Noie ........................................................................
III. Religii indo-europene derivate (comentariu istoric şi texte ilustrative):............................ A. Religia greacă (Florica Bohîlţea) .............................. 1. Abordări istoriograrice ale fenomenului religios grecesc ...... Noi e........................................................................ 2. Elemente de vocabular religios. Caracteristicile generale ale religiei greceşti ........................................................... Note ........................................................................ 3. începuturile ................................................................. Note ........................................................................ a. Panteonul....................................................................... Noie ........................................................................ b. Spaţiul cultual ............................................................ Noie ........................................................................ c. Ceremonialul ............................................................... Noie ........................................................................ d. Oficianţii........................................................................ Noie ........................................................................

9 12

13 16 16 17
18 18 18 20

21 22 23 27 28 33 34 37 37 42 43 46

e Pandenism. Locuri, oameni, manifestări. Divinaţie...... f. Credinţele funerare ........................................................ 2. Miturile ............................................................................ g M>* ........................................................................ h. Misterele ........................................................................ A/ore ........................................................................ T-EXTE ....................................................................... B. Religia sciţilor (Rodica Ursii Naniu) .............................. 1. Panteonul scitic .................................................................. 2. Cultul eroului........................................................................ 3. Ceremoniile .......................................................................... 4. Locurile de cult...................................................................... 5. Ofrandele ............................................................................. 6. Personalul de cult ................................................................. 7. Magia.................................................................................... 8. Mitul originii......................................................................... Note ........................................................................ TEXTE ....................................................................... C. Religia tracilor (Rodica Ursu Naniu) ........................... 1. Panteonul ............................................................................. 2. Ceremoniile religioase......................................................... 3. Locurile de cult..................................................................... 4. Ofrandele......................................................................... 5. Preoţii............................................................................. 6. Magia .................................................................................. 7. Miturile................................................................................. Note ............................................................................. TEXTE ....................................................................... D. Religia geto-dacilor (Rodica Ursu Naniu) ................... 1. Panteonul ........................................................................... 2. Ceremoniile religioase ......................................................... 3. Practicile funerare ................................................................. 4. Locurile sacre ....................................................................... 5. Personalul de cult ............................................................. 6. Ofrande. Sacrificii ............................................................ 7. Magia..............................................................................

46 , 53
5y

59 89 91 94 95 96 97 99 99 100 101 102 113 ] 14 120 122 123 124 124 125 126 127 136 137 140 141 141 142 ] 44 145

................. Note . Spaţiul cultural ....................... Note .......................... E..................................................................................................................................................................................................................................................... Oficianţi .......... Note ...... G.................................................... Ceremonialul .......... 6.................................................................................................................................Note .............................. Divinaţia......................... 8............... Note ................ TEXTE ...................................................... Cultul imperial .................. Religia la italici (Ligia Bârzu ).......................................................TEXTE ........ Note ................ Panteonul ................................ a....... Note ...... P.. Note ............................... Religia celţilor (Ligia Barzii) .................................................................................................................................................................................................... 7............................................................................................................. 3........ TEXTE .............. 4............................... H. Credinţe funerare......: Religia la vechii germani (Ligia Bârzu)............................... Note .................................................................................................................................. TEXTE .......... Religia etruscilor ...... Note .................................................................. Elemente de vocabular religios... 2...................................................................................... Religia la alte neamuri indo-europene ...........................-........................... TEXTE . Note ...................... (' ........ Abordări istoriografice ale fenomenului religios roman Note ..................................................................................................................... b............ Religia la romani (Florica Bohîlţea) ......... 5. 145 146 152 158 159 169 173 174 182 182 183 183 184 184 187 187 193 193 204 206 208 209 219 219 224 224 226 228 228 230 230 232 233 ............................................................................................................................................................................................ Caracteristicile generale ale religiilor romane ................................... 1........................... Note '..................

............................................................... -Illyrii .....................[beri ........... Religia la iberi. Note ................................ celtiben şi illyri .................................................... .................. Note ..................................................................................................H................................................... TEXTE ......... Lista surselor şi a ediţiilor folosite 266 26 6 268 268 272 273 .........................

Jung şi S. există un fond comun. Tylor1 şi J. Hubert. Em. ilustrată. mitul magiei care. moarte. mituri teogonice. Mauss 6. Una dintre aceste modalităţi este legată de numele unor faimoşi medici psihiatri (C. . în ciuda unor variabile. dincolo de unele trăsături particulare ale religiilor diferitelor comunităţi.G. desemnat de Mircea Eliade1 ' cu termenul de universalii. Fără îndoială că există deosebii! importante între magie şi religie privind atitudinea faţă de puterile supranaturale (poruncitoare sau rugătoare). ideile despre suflet. K. Durkheim9. Cea de-a doua direcţie de cercetare este reprezentată de antropologia culturală. între alţii. H. Trei seni de abordări au provocat o răsturnare spectaculoasă în înţelegerea raportului dintre magie şi religie. Malinowski7. regăsibil în toate ariile culturale. în afară de bagajul imens de informaţie acumulat. au reuşit să demonstreze că religia şi magia nu tin de atitudini opuse ale fiinţei umane faţă de forţele supranaturale. marcată de o încredere absolută în eficacitatea gesturilor umane în raport cu puterile supranaturale. Frazer2 magia reprezintă fie o fază în evoluţia gândirii şi a comportamentului religios. operează cu concepte identice). B. istoricii religiilor au atras atenţia aupra faptului că. lumea cealaltă. Această universalitate a comportamentului religios este sugerată de o serie de teme mitologice (vezi mitul vârstei de aur. Kerenyr5) al căror principal obiect de studiu a fost reconstituirea proceselor mentale şi psihologice care sunt răspunzătoare de elaborarea miturilor şi comportamentelor magico-religioase. Mai cu seamă Frazer considera magia o formă elementară de ştiinţă. mitul naşterii virgine. In sfârşit. ci reprezintă două modalităţi complementare de a atinge sacrul şi de a-1 face favorabil omului. W. cercetători care. de la aborigenii din Australia până în gândirea religioasă antică. Lévi-Strauss10. Schmidt8. de M. Freud ..Religie şi magie în viziunile lui E. Cl. cosmogonice. fie o atitudine contrară religiozităţii. pnmul urmat şi de elevul său.

poate privind costumul şi instrumentele de cult. de oficianţi (magicieni. I. de regulă) sau infirmitate (chior. memorie deosebită. să aibă cunoştiinţe de astrologie). Cât priveşte pe magician şi pe preot. Cât priveşte originile magiei. 10 . medicina şi astrologia (Istoria Naturală. Antichitatea greco-romană a recunoscut marea vechime a magiei. să-şi controleze corpul până la atingerea stăni de extaz sau de transă. iar posedarea unei parti din această artă presupune un dar divin.: păr. datorită contactului cu corpul uman sau cu deşeuri umane (de ex. bărbieri. Este vorba. călăi. ceremonia principală poate avea loc într-o pădure sacră (vezi cultul Dianei Nemorensis sau al zeiţei Nerthus). pe care Pliniu cel Bătrân a definit-o ca pe o artă complexă care asociază trei elemente complementare: religia propriu-zisă. harul preoţesc. Este vorba de o legătură specială pe care o face între zoroastrism. păstori. fac ca cei care le practică să fie asociaţi cu magia. în funcţie de natura cultului. pădure. şamani sau preoţi). dar Pliniu cel Bătrân adaugă că acest tratat s-a transmis pe cale orală. voce pătrunzătoare şi capacitatea de a o modula după nevoie. etc). Există însă şi profesii care. Trebuie adăugat că. Pliniu oscilează între o formulă vagă („ea are cea mai mare putere pe întregul pământ şi de multe secole") şi o soluţie mai precisă. inclusiv în religia creştină. unghii. După cum ambele condiţii presupun o etapă de pregătire sau de iniţiere. care este o artă eminamente orală. miezul-nopţii). întrucât incantaţiile magice şi gestica însoţitoare se transmit prin viu grai. Aceste distincţii nu trebuie însă absolutizate. 1-2). calităţi onomatopeice. nocturne sau în momentele de trecere seară-zon. ca şi acela de magician sau de şaman. în ambele cazuri prevalează harul sau predestinarea. Nu lipseşte o referire la un posibil tratat de magie datorat lui Democrit. în principiu. cimitire). de locul de desfăşurare (spaţiul consacrat inclusiv sanctuarul sau spaţiul de trecere: prag. după cum pot exista ritualuri religioase celebrate noaptea sau seara. observaţie care este în acord absolut cu natura acestei arte.de timpul de desfăşurare a ceremoniilor (exista ceremonii diurne. sau prin contactul cu lumea naturală. poartă. între alţii. Trebuie adăugat că în toate religiile cunoscute magia este legată de o divinitate. să aibă cunoştiinţe ştiinţifice empirice (să cunoască potenţialul terapeutic al unor plante şi minerale. XXX. etc. de medici. fără ca alegerea să aibă mo legătură cu magia. gropari. întrucât. este transmisibil ereditar. încrucişare de drumuri. ciung). magi şi magie. să aibă puteri vindecătoare şi asupra lor înşişi (şamanii). Evident magicienii şi şamanii12 trebuie să cumuleze şi alte calităţi: boală (boli psihice. şchiop.

„O co m ed ie reprezentând cerem oniile m isterioase îndeplinite de fem ei pentru a face să coboare E u cred. contează prin num ărul restrâns de lucruri asupra cărora încă m ai sunt atâtea de spus. „E ste de asem enea sigur că m agia a lăsat urm e printre neam urile italice. Pliniu cel Bătrân. ea a adăugat puterea religiei. 11 . există m ai m ulte feluri de m agie. deşi este cea m ai înşelătoare dintre arte. această superstiţie inspirându-se din m edicină. dacă m agia nu ar fi fost totalm ente ignorată în Thracia. Ţ inând astfel spiritul um an înlănţuit cu o triplă legătură. în O rient.ssa lien e. 1.le'. sub aparenţa că ea contribuie la sănătatea noastră. faţă de care astăzi gem ul um an a răm as cel până m ai orb. apoi. „R elativ la o co m ed ie a lu i M en anhde. N im enim inuna de nu se va im ensa autoritate pe care şi-a câştigat-o. XXX. . ţara lui". 14. N im eni nu se îndoieşte că ea s-a născut m ai întâi din m edicină şi că. XXX. V.1-2. H. Pliniu cel Bătrân.c a ş i p a r c u r g e r e a t r e p t e i s u p r e m e d e in iţ ie r e . m ai degrabă. şi-a alăturat astrologia. XXX. Istoria mturală. fiecareand să-şi cunoască viitom l şi crezând că din s\ cer trebuie să-1 afle cu m ai m ultă certitudine. Pliniu cel Bătrân. lagia. in a ţia stă p ân irii m ag iei. în L egea celor D ouăsprezece de Tabule aie noastre şi în alte m onum ente. în tim pul nostru. .7. încât astăzi ea prevalează la o m are parte urilor şi. s-a insinuat ca o m edicină superioară şi sfântă. exem plu. căci pasiunea lui pentru nuagie m ai m ică decât cea m era pentru cântece acom paniate de kiteră şi recitările •tragice ( ) principala sa am biţie a fost să com ande zeilor". Istoria naturală. din aproape în aproape. m agia a atins un asem enea vârf. că luna. Istona naturală. 14. O rfeu a propagat prim ul. ca şi team a d e asc ac ţiu n i m ag ic e p o t fi ilu strate p rin câtev atexte: . XXX. ea m ai m are putere pe are cea întregul păm ânt şi de m ai m ulte secole. pentru că ea însăşi a integrat şi a reunit cele trei arte care au cea m ai m are putere asupra spiritului um an. V. J)upăaim învaţă O stam es. XXX. ş i a n u m e m im a r e a m o r ţiFi.' bilele şi aerul. prom isiunilor celor m ai am ăgitoare şi m ai dorite. m ai ales pentru că. ) toate practicile. Istona naturală. neam a com andă regilor regilor". topoarele şi m ulte alte procedee pentru divinaţie ca şi pentru a obţine puterea de a vorbi cu um brele şi de a intra în contact cu lum ea infernală". Istoria naturală. bazinele. în legătură cu care. 12. astfel. aşa am arătat-o în cartea cum precedentă". „ ( . stelele. HI. T ru . pentru a-şi m ări această forţă. Pliniu cel Bătrân. de altfel. E a foloseşte apa. îm păratul ero aScut dovada că ele nu erau decât vise false şi N m inciuni. Pliniu cel Bătrân. opaiţele. .

1998. 1933. 1991. Paris. I şi n. B. 10. Kerenyi. Freud. 1993. Editura Ştiinţifică. Malinowski. J. Researches into tiv E. Eliade. Londra. Histoire de la religion. ştiinţă şi religie. 15. Mituri. 8. 9. Lévi-Strauss. Formele elementare ale gândirii religioase. Afona LXXVI I. E. XXX. 1996. idem. uzind câte ceva despre starea im păratului. Iaşi. Jung. M. Mauss. Copilul divin. m ai Pliniu cel Bătrân. 6. Iaşi. Jung C. S. vise şi mistere. II. archétype et repetition's. Note 1. Eseu despre natura §i funcţia sacrificiului. Iaşi. Creanga de aur. Bucureşti. G. câţiva A alam ani m ărturisiră că într-adevăr apel la practici de m agie făcuseră pentru a-1 scoate din m'.„M agul T indate a adus m agi cu el şi chiar 1-a iniţiat pe ( . 1997. Bucureşti. N. voi. fecioara divină. Bucureşti. „D escântecele d uşm anilo r îl făcu ră p e in us d ev in ă A nton să nebu n fu rios. 1865. Bucureşti. 1994. „Ş i de aceea eu rem arc că din vechim e şi pretutindeni s-a căutat în m agie cea înaltă strălucire a gloriei literare". Ixtona ncMira/ă. Le my tiv de l'étemel retours. al II-lea. Cl. 1 995. nu a putut să prim ească arta pe cerea".. Hubert.inţi' DioCassi nă. VI. Magie. Totem şi tabu. Mitologie. 8. 1980. Em. 7. XXX. of Mankind. 2. 1997. Opere. 1998. Istona naturală. 4. W. 12. 17. Iaşi. Teoria generală a magiei. C. în lumea arhetipurilor. Paris. G. Idem. C. M. 5. us. 3.) N ero în banchetele m agice. Durkheim. 1997.. şi cu toate ca îm păratul i-a dat lui un regat. Frazer. H. Tylor. care o Pliniu cel Bătrân. 1949. 11. Şamanismul azi. Schmidt. Idem. Bucureşti. Timişoara. 1994. Bucureşti. 12 .

Domnul înţelepciunii). U-ra-ga-na-as-il. demonstrarea rudeniei dintre sanscrită şi limbi vorbite la distanţe geografice imense în raport cu lumea indiană. şi anume la mijlocul veacului al XrV-lea a. textul tratatului de vasalitate dintre Suppilulmma. ca şi a religiei comune şi a modificărilor înregistrate pe parcursul strămutării ş. religia vedică şi post-vecKcă Progresul studiilor de gramatică comparată a limbilor indo-europene1. prin Âhura Mazda .<titlu> Religia la neam urile indo-europene A Religia proto-indo-europeană. Ideea unităţii religioase a indo-europemlor a fost sugerată de existenţa în Avesta Gathică şi nongathicâ a unor rămăşiţe din vechea tradiţie protovedică. a credinţelor şi comportamentului religios. regele ţării Hatti şi Kurtidaza (Mattiwaza '. ca funcţie. Prezenţa în acest text a numelor unor divinităţi invocate în calitate de garante ale tratatului. Trebuie reţinută valoarea excepţionala a textului datorată identităţii numelor cu cele vedice şi datorită posibilităţii datării relativ exacte a lui. cu excepţia lui Varuna.'). Mai exact. la scurt timp după descifrarea scrierii hittite. insularii în noile patrii. adică începând cu 19164. despre care Dumézil" crede că este redat. în 1907 şi devenit subiect de studiu pentru indianişti. 13 . In-dar [In-da-ra] şi Na-sa-at-ti-ia-an-na. text descoperit în arhiva de la Bogazkôi. pe de o parte. pe de altă parte. Este necesar să se sublinieze că prezenţa acestor divinităţi este legată de funcţia lor de paznici ai învoielilor şi de garanţi ai stării de pace Şi de armonie. inclusiv perpetuarea numelui unor divinităţi indiene (vezi lista canonica indiană din zoroastrismul târziu. însă. Atharveda şi Brahmane. crearea conceptelor de ursprache şi urheiniat au impulsionat. zeii invocaţi în acest tratat sunt Mi-it-ra-as-si-il. a încurajat reconstituirea societăţii indo-europene originare şi derivate şi a vocabularului aferent (vezi E. Chr. Benveniste2). regele ţării Mittani. nu a făcut decât să întărească ideea că există un fond religios comun propriu tuturor religiilor vechi indo-europene. Acestor informaţii li se adaugă ştiri din Herodot şi Quintus Curtius. identice cu cele din Rigveda. cercetarea arheologică menită să dovedească dispersia în spaţiul eurasiatic a vorbitorilor de limbi indoeuropene. Cea mai importantă descoperire rămâne.

Atotputernicia unei divinităţi feminine în raport cu cuplurile masculine. Un efort substanţial în această privinţă se datorează lui G. Dumézil. 2. celei scitice (G.Importanţa vetrei şi a cultului focului. tratate rituale. 14 Nu este cazul să se insiste în mod special asupra stnictiirii panteonului şi a religiei proto-indo-europene. primul cuplu din seria suveranilor majori. Complementaritatea funcţiilor suveranilor majori.Nepersomficarea divinităţilor. 15. demonstrată de Lévi-Strauss. m Mitologie. Ceremonii de purificare şi tipuri speciale de ofrande (vezi soma. 6. Ascendenţa lui Varuna în cuplul Mithra-Varuna. Avesta). 14. Existenţa altor divinităţi bivalente sau cu valenţe trifuncţionale (ex. RigVecia. Vernant).Tipologia sacrificiului. Eliade. vechii religii germanice (G. Hubert. Natura tnruncţională a perechilor de suverani majori. haoma. Zeii Mărul Cei trei Rbhu) sau a unor suverani majori tnfuncţionali (vezi Asvin. Duval). religiei celtice (H. 12. 5. presupusă pe baza numărului mare de imnuri dedicate şi a faptului că este principalul beneficiar al libaţiei cu soma. . Rolul divinaţiei. tracice (Maruzov) sau dacice (M. Otto. Importanţa lui Indra. 8.. magi). 4. 3. ca părţi componente ale ofrandei. Dumézil). 1.Câteva idei trebuie reţinute şi anume: 1. M. II. Importanţa libaţiei (miere. 10. J. haoma) şi a fumigaţiei.Absenţa spaţiilor cultuale închise. J. M. Dar studii particulare au fost dedicate religiei arhaice greceşti (M. 9. de Vries. J. 11. R. este de reţinut universalitatea asocierii. Natura tripartită a universului şi funcţia de echilibru a stâlpului sau a arborelui lumii. Cu atât mai mult cu cât această lume nu ne este cunoscută decât în mod indirect pnn surse târzii. filtrate de o teologie rafinată şi de prescripţii rituale complicate (vezi literatura vedică. în legătură cu acest subiect. 13. soma. Dumézil. de Vries).1.Existenţa unei caste sacerdotale (vezi brahmani. P. P. P. 35). Agni. Credinţe legate de pluralitatea fiinţei umane şi de soarta sufletului după moarte. inclusiv ideea de metempsihoză. hidromelul). 8. Détienne. Măsura în care aceste caracteristici sunt regăsibile în ceea ce putem numi religii rndo-europene derivate nu reprezintă o sarcină comodă. hidromel. vin. 7. Russu). „Miere şi Scrum". Nilsson. vinul alb.

Rolul divinaţiei. tip de mormânt. sânge. traci. anumite saga şi relatări de epocă vikingă).începând cu secolul X-1X-VIII a. 6. Ţara Galilor sau. 7. Chr. în cazul germanilor. daci. credinţa în judecata de apoi. 3. Credinţe funerare mai mult sau mai puţin comune: credinţa despre lumea cealaltă şi modalitatea de accedere acolo. Scoţia. P. după cum subliniază J. daci. Acestora li s-a adăugat o sene de fapte arheologice3 şi etnografice care au putut fi asociate (Şi. germani. tipuri de ofrande). 2.Un studiu comparativ al principalelor religii indo-europene derivate sugerează reţinerea câtorva trăsături comune a căror origine poate fi găsită într-o tradiţie ancestrală: 1. 5. Absenţa sanctuarelor. celti. inclusiv practica sacrificiului uman (sciţi. Neantropomorfizarea onginară a divinităţilor. care nu se întâlnesc decât în contexte cultuale mai recente (vezi celti. vin alb. explicate) cu comportamente religioase. astfel. Vernant. Singurele surse demne de a fi luate în considerare rămân cele care parvin prin autori greci sau latini sau texte medievale timpurii (pentru celţn din Manda.acestea rămân puţin numeroase şi se rezumă la: 1. în afară de zoroastnsin. 2. Trebuie atrasă atenţia asupra faptului că. Scalpul şi modul de preparare. noi nu dispunem de texte liturgice sau propriu-zis religioase din nici una dintre religiile derivate. Practici funerare (tip de funeralii. însăşi perpetuarea în limba greacă a termenului de xoana pentru statuile divine demonstrază existenţa unei etape în care divinitatea era simbolizată de un stâlp. funcţia psihopompă a unor animale (mai ales calul). 4. greci . 5. Modalitatea de sacrificare. Prezenţa sau absenţa castei sacerdotale. 3. Folosirea unor vase (cazane) ceremoniale şi a unor băuturi miraculoase (halucinogene. Consumul de sânge. listele de ofrande de la Pylos şi Teogonia lui Hesiod. de la care nu s-a păstrat nici un text sacru. Importanţa vetrei sacre. Situaţia cea mai dificilă este legată de încercarea de reconstituire a religiei la neamurile nord-alpine. romani). nord-pontice sau nord-dunărene. hidromel). Caracteristica este valabilă şi pentru lumea greacă. Cât priveşte deosebirile . 15 . Absenţa sau prezenţa divinaţiei pe corpuri umane. 4. libertatea spiritului asociată sau nu cu ideea de reîncarnare şi a „mortului viu".

modificarea obiceiurilor funerare. 2. importanţa carelor votive în unele contexte culturale (nord-vestul Germaniei. nordul Dunării). Thor. 7997. Val de Fontanabla) sau italieni (Val Camonica). Ibidem.Note: 1. 16 . Uller. nord-vestul Pen. zona Alpilor maritimi francezi (Val des Merveilles. Suedia. Balcanice. Religia indo-europeană în Europa epocii bronzului Convingerea că Eurasia şi-a modificat structura etno-lingvistică pnn suprapunerea. poate lebăda . 1997. 5. Bucureşti. Este vorba de Nerthus. Introducere in studiul limbii şi culturii indo-europene. structurarea a trei mari arii de artă rupestră . Pentru aspectele arheologice vezi Marja Gimboutas. predilecţia pentru motive simbolice noi: motive solare. Fără a se intra în prea multe amănunte. est-centrală şi balcanică. Vezi istoricul problemei în L. excepţie făcând monu mentele circulare megalitice din Anglia. capete de pasăre de apă. Wald si D. încetarea funcţiei sanctuarelor neolitice. este de sublimat făptui că J. mod de viaţă. a unor mari grupe de vorbitori de limbi sau dialecte indo-europene se bazează pe o sene de observaţii indiscutabile1: 1. în opinia lui M. Bucureşti. Slusanschi. 266 şi urm. b. schimbări evidente în cultura materială.Norvegia) au încercat să vadă în motivele simbolice prezente în gravurile scandinave expresia vechii religii germanice. în special. 21 şi urm. 3. Stadiul actual al problemei este sintetizat de G. f. S-a mers chiar până la identificarea unor divinităţi din panteonul german. 1997. G. ii-ido-europenilor. c. dispariţia idolilor zoomorfi şi antropomorfi din Europa Centrală. 1997. 2. Dumézil în 'Lei siwerani ai B.Brônsted (pentru Danemarca) şi B. care sunt refăcute şi continuă să fie frecventate până în perioada culturii Wessex.Zei suverani ai indo-europenilor. peste comunităţile neolitice. aşa cum este el cunoscut prin Tacit sau prin izvoare mai recente. e. Dumézil. dispariţia unor modele culturale şi anume: a. Civilizaţia Marii Zeiţe şi sosirea cmalerilor războinici. Bucureşti. p. d. Danemarca.o specie psihopompă. 4. tip de economie. chiar şi în ana megalitică. Almgren3 (pentru Suedia . Buc. sau motive zoomorfe (cap de taur. Eliade2). mod de locuire.Scandinavia. p.

6. Este vorba de faptul că nici în religia vedică canonică. 5. După cum nu se cunosc ilustrări. 3. Oslo. Notes d'information. unde G. Cuit.La courtisant et les seigneurs colorés.Interesul cel mai mare s-a concentrat asupra Alpilor maritimi. In unele cazuri s-a mers până la suprapunerea unui motiv (de exemplu. in. Ea a fost formulată ai intenţia de a se sublinia cât de fragile rămân demonstraţiile bazate pe o singură sursă. 1990. acest transfer a dus la restructurarea panteonului şi la reelaborarea mitologiei. Agni. p. Note Words and Objects. 1998. G. fie şi simbolice. cu unele divinităţi ca: Imlra. de transferul de puteri şi funcţii de la o divinitate suverană la aha. Eliade. de regulă. Dufrenne. Dumézil4. M. Brihaspati sau au fost postulate raporturi cu o serie de mituri. Buc. Dacă Dumézil. Dufrenne\ Anati6 şi Emilia Masson' au încercat să identifice fie reprezentarea celor trei lumi din cosmogonia vedică (vezi stela de la Alto Adige). fie structura trifuncţională a societăţii mdo-europene (vezi unele gravuri dm zona Val des Merveilles). vise şi mistere. Pe durată. cum sunt cele legate de vaca Ramaduh. des aff. A. Les dossiers d'Archéologie. E. Există o obiecţie majoră la această interpretare. 1. cu atât mai mult în cea celtică sau germanică nu există nici un fel de reprezentări antropomorfizate sau terioinorfe ale divinităţilor din panteon până la cucerirea romană. Pans. 1986. Mituri. Nice 1991. Se poate presupune că. atunci trebuie să se admită două niveluri în evoluţia religiilor derivate. capul de taur cu 7 puncte în gură sau boudele decapitate sau „vrăjitului"' de la Val des Merveilles) cu anume versuri din Rigveda. vezi nota 5 de la cap. Cu acest prilej ar fi putut să aibă loc şi eliminarea oricăror imagini ale divinităţilor şi regândirea ceremonialului religios. Pentru problemele legate de religia scandinavă. 1. / Comuniallé rădici délia civiltà europea.. Direction reg. ale mirurilor sau imnurilor vedice sau gathice. în absenţa cărţilor sfinte şi a textelor liturgice care să permită accesul la un sistem teologic dat. Prajapati (Ătharvaveda şi Sathapatha Brahmana) sau de bovideul primordial din cosmogonia iraniană (Evakdaf). acest transfer a avut loc în favoarea lui Varuna. Nu există nici un argument serios care să permită susţinerea unei asemenea ipoteze. Dufrenne. O etapă databilă (prin halebarde şi pumnale în zona Val des Merveilles) în bronzul timpuriu. 7. 2. nici în cea zoroastnană. în care moştenirea proto-indo-europeană este încă vie şi o a doua etapă marcată de un proces de filtrare a acestei tradiţii.1979. Emilia Masson. M. Côte d'Azur. Province-Alpes. 17 . Anati. Anati şi Masson nu se înşeală.Voilé des Merveilles. vezi intervenţiile din voi. 58 şi urm. 1973. îh 181 H/ avril -mai 1993. 4. Milano. Dumézil.

iar în niturile cosmogonice -punctele de plecare pentru reflecţiile filosofice ale milesienilor.suflet spirit . I-II. Celebre rămân teoriile lui J. apslând la analiza surselor greceşti propriu-zise. Astfel. In epoca romantică miturile au fost privite ca adevărate depozitare ale istoriei de început a grecilor. I-II. Religia greacă \. din nu mai puţin celebra Tlie Golden Bough. în acest sens. Mai departe. această perspectivă susţine existenţa unei entităţi de natură spirituală . în mediile franceze. inspirată de viziunea sociologică oferită de opera lui E. K. Freud. Millier1 şi U. o atenţie specială. In principiu. a study in comparative religion. 18 71. G. discipolii acestei şcoli văd în ritualul religios însăşi originea tragediei 4. La finele veacului trecut. Abordări istoriogrqfîce ale fenomenului religios grecesc Etapa cea mai importantă. care are anumite trăsături specifice cum sunt cele care definesc o polis. Durkeim sau cea psihanalitică a lui S.care precede credinţa în zei. Jane E. von Wilamowitz-Moellendorff2 au încercat să reconstituie religia şi mitologia greacă pe baza studiilor lingvistice.ID Religiile indo-europene derivate (comentariu istoric şi texte ilustrative] A. In acelaşi timp. prin urmare. Harrison identifică în studiile sale3 perioade pre-homerice şi pre-olimpiene guvernate de daimoni. apare pe continent. acordându-li-se. B. concepţia potrivit căreia manifestările religioase ale unei comunităţi. din acest punct de vedere. depind de evoluţia socială a comunităţii ca atare şi 18 . mai cu seamă.O. Tylor prin a sa Primitive Culture. este deschisă de critica veacului trecut care abandonează strictul comparatism al păgânismului grec cu creştinismul. care n-ar fi făcut altceva decât să laicizeze naraţiunea mitologică5. 1890. Frazer despre totemism şi preanirnism. şcoala antropologică de la Cambridge cimentează o perspectivă evoluţionistă ale cărei baze metodologice şi conceptuale fuseseră puse de E.

F. pe de o parte.). dezbaterile filosofico-religioase din veacul al IV-lea ale lui Platon. continuitatea vieţii religioase greceşti din epoca bronzului şi până în timpurile refacerii pofo-urilor greceşti. a reprezentărilor iconografice şi literare. Pyticile. iar pe de altă parte.). Festugière care pune accentul mai mult pe analiza cultului şi mai puţin pe nit6. Euripide. F. Sursele literare conţin imnuri recitate în timpul festivalurilor religioase . care revine cu studii speciale şi lipsite de prejudecăţi ironizante asupra zeilor din poemele homerice. ele doar există în modcomplex. Kerény9 susţine că zeii şi ritualurile nu pot fi explicate raţional. vasele pictate. L. şi J. depozitele votive. comedia lui Aristofan).Poemele liomerice şi creaţia lui Hesiod . J. Aristotel. P. Promotorii metodologiei antropologice. templele. K. portrete de zei şi oameni ataşaţi ceremoniilor sacre poemele lui Pindar în onoarea învingătorilor de la concursurile panelenice (Olynipidle. Chr. Sanctuarele. Levi-Strauss şi continuată de J. Chr.mituri despre lumea zeilor şi a oamenilor . inventarul funerar greceşti. Sursele religiei greceşti a. b. Otto8. Nemeenelé). Ralimdu-se punctelor de vedere ale lui W. definesc mitul şi celelalte manifestări sacre ale spaţiului cultural grecesc în relaţie cu evoluţia socio-economică. Chr. Imnurile orfice . Cercetarea arheologică. Analiza structuralistă. identifică în informaţia mitologică şi în actul ritualic matrici de gândire greacă. din perioada elenistico-romană. operele lui Herodot (secolul al V-lea a. P. mărturiseşte amploarea pe care o are actul religios în lumea greacă.de cea psihica a indivizilor umam. începută de C.. Gemet. precum şi unele copii târzii. structuri de definire şi reprezentare a universului temporal şi spaţial care dau măsura expresiei istorice a grecilor în plan religios. discursurile lui Isocrates sau 19 . Vernant. tragedia clasică (Eschil. cei mai reprezentativi fiind cei din ultimii cincizeci de ani. mult extinsă în ultimii douăzeci de ani. O notă aparte prezintă demersul lui W. statuetele. momentele de ruptură şi inovaţie desfăşurate la cumpăna mileniilor I-II a. ale mai vechilor obiecte sau ansambluri arhitecturale relevă. politico-militară şi juridică a lumii greceşti din epoca niiceniană şi până în veacurile elenistice. Tucydides (secolul al V-lea a. htmicile. Nu lipsesc. descrieri de ceremonii. Otto. Apare astfel deschiderea spre o analiză de tip antropologic a ideilor şi credinţelor. Sofocle.aşa-numitele Imnuri homerice. însă mai pozitivistele demersuri cum ar fi cel al lui A. Vemant 7.

) însoţite de ample detalii geografice. Studies in Ancient Greek Society. W. 20 . completează tabloul literar despre manifestările religioase ale grecilor. 1912 şi Principium Sapientiae. calendarul liturgic. Jane E. Biblioteca lui (Pseudo)-Apollodor. Festugière. M. Vernant. F. Cornlbrd. Chr). 1890 şi Prolegomena to the Study of Greek Religion. statutul anumitor oficianţi ai cultelor. La Grèce. lucrări de ridicare sau restaurare a lăcaşurilor sacre. A. m vol. C-ffl Die Dorier.1965. 2. 18311832. 8.Demostene dm aceleaşi veac. 1976. Die Gôtter Griechenlands das Bild des Gôttlirhen im Spiegel des griechischen Geistes. sau mai târzia operă biografică a lui Plutarh (secolul al ïï-lea p. Istoriile lui Diodor din Sicilia ca şi lucrările lui Strabon şi Pausamas (secolul I. J. 1903. 1968: J. eiigl. vol. Miiiler Geschichte Helienischer Stdmme und Stădte I: Orchomenos und die Minyer. L. bun cunoscător al vieţii cultuale de la Eleusis. Mythe et pensée chez Grecs. ed. 1944. Keréhyi. epitete ale zeilor. 1952 . Thompson. Note: 1. La acestea se adaugă informaţia epigrafică conţinând legile sacre fixate de diferite cetăţi. unde a slujit ca preot. a 2-a 1844. Londra. 1916. Oxford. Excursus on the Ritual Forms Presented in Greek Tragedy. 3. 1. 5. K. Murray. ed. în Histoire générale des religions. al DMea 77? First Philosophers. Gorce. Otto. l-U. Paris. Gemet.demonstraţie reluata de G. 1929.:i e ine r Wissenschaftlichen Mytologie. vai Wilamowitz-Moellaidorff. Archetypal Image of Indestructible life. F. tr. Harrison. 140-172. R Mortier. O. 1820. 9. 7. K. Chr. U. Dionysos. coord. c. P. Paris. unul dintre cei mai reprezentativi fiind Callimachus.G. 1824. Importantă pentru studiul religiei greceşti este şi reluarea tradiţiei mitice de către poeţii alexandrini. 27-197. 1825. 4. p. M. R Manheim. Mythology and Movements of Ancient Athens. the Origine of Greek Philosophical Tlunigh. a. 1955. Prolegomena :. al ïï-lea Grèce -Rome. La religion. Der Glaube der Helltnen. From Religion to Philosophy. 6. Anthropologie de la Grèce Antique. Chr. pp.-I p. Londra. Paris.

a ofrandelor sau victimelor animaliere) este dat de conceptul de hagion. Ta hiéra desemnează atât cultele şi spaţiile consacrate zeilor cât şi obiectele şi victimele folosite în cadrul ritualurilor. Caracteristicile generale ale religiei greceşti Sacrul reprezintă pentru greci opusul profanului şi este conţinut într-un ansamblu de concepte care definesc actul religios şi actorii. divinităţile. ci au fost..katharos . Specificitatea religiei greceşti este dată de un cumul de trăsături care. ele nu sunt eterne. Divinităţile greceşti nu sunt exterioare lumii. la rândul lor create. Oferirea de ofrande nonsângeroase şi sângeroase este exprimată de verbul thuein.asebeia. Socrate avea să aleagă otrava în locul răscumpărării unei vinovăţii dovedite pe baza acuzaţiilor oarecum contradictorii de a don introducerea de zei străini în cetatea Atenei şi de a înlătura credinţa în zei ..trebuie să însoţească orice gest menit a preveni şi îndepărta murdărirea. Dacă pietatea reprezintă adeziunea faţă de valorile tradiţionale. Gradul de puritate ritualică (a spatiilor de desfăşurare a ceremoniilor. de aceea raportarea oamenilor la divin se realizează pe baza unor obiceiuri considerate ancestrale1. Necunoscând dogma şi redempţiunea. mai întâi.2. Acţiunea de oferire a obiectelor sacre este săvârşită de hiéreus. reînnoindu-1 periodic. care la origine semnifica doar a face foc pentru zei. a gesticii. dar deţin părţi din cunoaştere. care s-ar suprapune vieţii familiale. în sens religios. ci doar nemuritoare. religia greacă se vădeşte a fi un ansamblu de gesturi. o depărtează net de creştinism şi. o individualizează în rândul celorlalte credinţe polfteiste păgâne. miasma. pe de o parte. „religia greacă nu constituie un sector aparte. îhusia ajunge să însemne faptul de a arunca în foc pentru zei. profesionale. dimpotrivă. Ulterior. şi realizând astfel dialogul cu lumea divină. ele nu au creat lumea. Once comportament care stabileşte o relaţie cu zeii este interpretat ca hosios.. nerespectarea zeilor . înscris în limitele sale. de regulă. Zeii grecilor nu au omniscienţa unui Dumnezeu creştin. Totodată. Elemente de vocabular religios. în momentul săvârşirii unei ceremonii sacre. apoi. politice (. Politeismul grec este străin revelaţiei.de a răspîndi ateismul. de întreaga comumtate-cetate.)" 21 . norme comportamentale private şi publice care dau expresie cultului. sunt supuşi şi ei destinului şi intervin permanent în viaţa oamenilor. asebeia este considerată un delict care poate face obiectul unor acţiuni juridice. în vreme ce puiul . iar pe de alta.sau. delegat. apoi de a oferi zeilor Conduita umană în timpul ceremoniilor poate mărturisi pietatea -eusebeia .

IV. fără putinţa stabilim unei legături personale cu divinitatea. De asemenea. p. gintă . iar activitatea de construcţie ulterioară este obedientă unor reguli deopotrivă sacre şi funcţionale. individul se adresează zeilor doar ca membru al unei colectivităţi. cetate. 1995. p. In locul de depozitare a focului se primesc ambasadele străine. Bucureşti. locul de instalare a focului. numită poliadă. cel puţin în varianta transmisă de Herodot (despre colonizarea therienilor a cetăţii Cwene. Corolarul unei asemenea interpretări plasează. se hrănesc privilegiaţii . Scenariul de întemeiere a unui polis. vatra sacră ocupă un loc deosebit în cadrul peisajului ritualic Note: 1 J. Flacăra arzândă. statut mult râvnit de zei. dacă dăm crezare tradiţiei (de exemplu. Fiecare cetate este pusă sub protecţia unei divinităţi. fiecare cetate îşi are eroii fondatori. cu culte individualizate. Caracterul civic al religiei greceşti de după veacul al VlH-lea a. competiţia dintre Poseidon şi Athena pentru patronajul celei mai mari cetăţi greceşti a spaţiului attic). 15. în momentul îndeplinirii actelor ritualice. denia. Ibidem. Vernant. rom M. trib. la toate nivelurile şi în diversitatea tuturor aspectelor lui"2. tr. Unul dintre cele mai importante puncte ale noului amplasament este voira. comunitatea cultual-culturală-Aome. 2. în mod general individul doar în contexte comunitare.genos. se dezbat şi se iau decizii la nivelul cel mai înalt. eponimi. Gramatopol. fratrie. 22 . 14-15. periodic aprinsă de la altarele cele mai pure (cele ale lui Apollon de la Delos sau Delphi) protejează activitatea de ansamblu a comunităţii. Chr.onoarea denumită siteis. Mai direct spus. Istorii.ci „este o religie civica pentru că religiosul rămâne inclus în social. Mit şi religie în Grecia Antică. elementul perenităţii şi vitalităţii. Trasarea planului unei aşezări este precedată de sacrificii şi rugăciuni. în speţă a oracolelor (cel mai frecventat fiind cel de la Delphi) înainte chiar de a avea un loc pentru stabilirea vetrei noii cetăţi. Ca centru şi simbol al cetăţii. 153) presupune consultarea voinţei divine. o leagă indisolubil de politic. De aceea orice magistratură are un caracter sacra şi orice funcţie sacerdotală depinde de voinţa şi autoritatea publică. fie ea familie. P.

detaliile vieţii religioase sunt greu de precizat datorită caracterului specific al surselor istorice. până în prezent. Haghia Triada sau Phaistos din sudul insulei. realităţile funerare din Ciclade atestă dispariţia figurinelor din marmură. In această perioadă funcţionează sanctuare în aer liber. în societatea rruceniană râzboiul are valoarea unui criteriu ierarhizant. din preajma vetrelor sacrificiale. ţinând în mâini recipiente sau animale. în sudul Greciei continentale. Contemporane cu acestea. In contrast. cu mobilier funerar deosebit de bogat ceea ce atestă o mare vitalitate a insulelor datorată activităţii comerciale înfloritoare. aşa cum o dovedesc mormintele în arie circulară de la Mycene (cercul B de morminte şi ulterior şi cercul A). abundă în figurine umane. jucând un rol coagulant în comunităţile care gravitează în jurul palatelor. coamele de taur. în bronzul târziu. In afara câtorva menţiuni sumare despre divinităţi oferite de textele lineare B. sau în dumbrăvi. Grecia continentală oferă un inventar funerar sărac al mormintelor de tip circular. se vor dezvolta dinastii militare alieene rezidente în palate fortificate.de altfel. dar conotaţia religioasă este greu de precizat. şi este pus în legătură cu viaţa agrar-pastorală.oi şi bovine . paralel cu apariţia unor morminte somptuoase. In spatul cretan. începuturile în epoca bronzului. investigaţia istorică trebuie să se bazeze doar pe informaţia de tip arheologic.arme de 23 . nu a fost descoperit nici un sanctuar sau lăcaş cultual din epoca mijlocie a bronzului. pe înălţimi. Inventarul lor. prin natura ei. acoperite cu tumuli şi o slabă activitate edilitară . mai ales feminine. mventarul extrem de variat şi de consistent al acestor necropole . unde apar individualizate grupuri dominante de războinici bogaţi. în partea central-nordică a Cretei. date despre mecanismele de articulare a credinţelor. în perioada bronzului timpuriu cel mai bogat material este dat de necropole. Malia şi Zakros din est. Bronzul mijlociu cretan dezvoltă sisteme palaţiale care controlează ample comunităţi rurale şi urbane. Figurinele de patrupede . în acest spaţiu geografic. Regalitatea cretană pare să fi avut importante prerogative sacerdotale. foarte probabil zeiţe. locuri situate aproape de centrele politice palaţiale.3. dar şi animaliere. Chr. specifice sunt vasele antropomorfe înfăţişând femei cu braţele deschise.ilustrează importanţa păstoritului pentru comunităţile umane. Cele mai importante palate nefortificate sunt cele de la Cnossos. aşa cum o dovedesc simbolurile suverano-religioase care apar obsesiv în frescele palatelor: securea dublă. Aşadar. floarea de crin. care nu poate oferi. abia a doua jumătate a mileniului al ïï-lea a. va marca o explozie semnificativă a civilizaţiei.

continuitatea este înjumătăţită . vase din aur şi argint şi măştile din aur . De asemenea. care conţine fresce şi idoli.templu cu statui".dovedeşte. Poséidon. în spaţiul attic. din secolul al XlU-lea a. Necropolele cretane conţin acum morminte de familie cu cameră (de origine micemană) în care adesea apar sarcofagele pictate (cum este cel de la Armeni). Dionysos. Tynnt. tradiţia mitologică oferă informaţii despre vechile culte de sorginte cretană: al lui Zeus .copil. Chr. deşi se pierde uzajul scriem.. Mycene. Hera. funcţiona un sanctuar cu vădite influenţe miceniene. în egală măsură. unde au fost descoperite cele mai timpurii piese arhaice: o întruchipare a zeiţei şarpelui cu mâinile ridicate. Unele dintre vechile spaţii de cult din epoca micemană simt frecventate şi-n epoca ulterioară: de exemplu. In insula Melos. La Keos. extinderea. ca divinităţi ale pământului roditor. Tăbliţele lineare B. inclus în complexul palatial. Dacă. spaţiul sacai amenajat în aer 24 .. O parte a panteonului micenian se păstrează ca şi unele culte mai vechi. la Phylakopi. Două sunt tipurile principale de morminte: cele cu cameră şi cele monumentale cu falsă cupolă (tlwlos) şi drum de acces (dromos) .pradă.. în care rolul predominant îl aveau divinităţile feminine (reprezentate ca zeiţe cu braţele deschise) şi impunerea unei noi ordini religioase în care suveranitatea războinică masculină deţine un loc esenţial.identificată apoi cu Artemis. la Katô Symi. Hermes. Chr. cu inventar bogat în figurine feminine şi masculine. cum ar fi cultul şarpelui a cărui iconografie o regăsim în secolul al Vni-lea a. o raportare specifică faţă de actul funerar şi statutele sociale opulente . Chr. Rezultatul final al acestui amestec este modificarea panteonului şi a credinţelor cretane. lingvistic. în aşa numitul . în Creta. de secolul al XTV-lea a. în ceea ce priveşte religia. epoca obscură reprezintă o perioadă de continuitate între micenian şi veacurile arhaice. conţin numele unor divinităţi din panteonul tradiţional grec: Zeus. conţinând un ansamblu arhitectural. al Potniei -zeiţa fiarelor . politico-militară a civilizaţiei aheene în bazinul egean are loc o amplă sinteză religioasă între elementele continentale şi cele insulare. descoperite în ana continentală la Pylos. al unei divinităţi maritime care-şi adaugă atributele la cele ale lui Poseidon. După. La Mycene există un adevărat centru cultua]. în plan socioeconomic şi politic apar importante transformări la nivelul comunităţilor palaţiale prin decapitarea controlului politic al lui vva-na-ka şi ruralizarea modului de viaţă. care se extind în spaţiul de control micenian. ale Mamei Zeiţe şi fiicei sale.replică funerară a palatelor fortificate. dar şi în Creta. există un mare număr de ofrande votive constând din figurine miceniene.

nivelurile de distrugere de secol al Xll-lea a. deşi la origine fusese reşedinţă princiară. consacrat Demetrei. sanctuarul lui Apollon datează cel mai probabil din epoca submiceniană. ci pe cel al unui edificiu civil. iară ca aceasta să însemne continuitatea de folosire. iar peştera Ida. iar sanctuarul lui Zeus din Olympia nu coboară mai jos de veacul al X-lea6. cel de la Tirynt (Pelopones) încetează a mai fi frecventat după prima decadă a veacului al Xl-lea a. în vreme ce la Sparta ceremoniile închinate Artenidei Orthia sunt instituite de fapt în epoca obscură. cu funcţie runerară.. nici la Olympia nu au fost evidenţiate nivelurile de epoca bronzului ale marilor sanctuare. La Amyclai. planul absidal al primelor temple de epocă geometrică nu reproduce modelele miceniene. Colonada exterioară (caracteristică a templelor periptere rectangulare) apare şi se dezvoltă în 25 . Telesterionul de la Eleusis. Nici la Delphi.liber este utilizat din preajma anilor 1600 a. Templul delphic al Athenei Pronaia este datat în secolul al VÏÏI-lea în pofida statuetelor votive de epocă miceniană. Chr. Un interes considerabil prezintă construcţia absidală cu un rând de coloane exterioare (tip peripter). templul de la Dreros continuă să fie folosit dar va fi dedicat acum celor trei zei Apollon . cercetările arheologice recente au dovedit că majoritatea sanctuarelor arhaice nu se suprapun celor miceniene. La Kalapodi (Phocida). din secolul al X-lea a. dm lemn. Chr. în Cipru. Construcţiile absidale de folosinţă religioasă sunt atestate în bronzul mijlociu pentru zonele periferice lumii miceniene. Chr. Din punct de vedere arhitectural. foarte probabil oferite ca daruri în momentul întemeierii lăcaşului. la Karphi şi Kavousi (în Creta) folosirea sanctuarele nu trece de protogeometric . zonă cultuală minoiană şi loc de ceremonie pentru cultul lui Zeus-copil prezintă urme de funcţionare până în veacul al VUI-lea a Chr. şi se vor impune abia după dispariţia palatelor fortificate.. care va întemeia aşezarea de la Salamis. ansamblul cultual format din cameră cu fosă şi altar exterior nu urcă dincolo de veacul al IX-lea.)..Leto -Artemis. Chr. La Phylakopi (insula Melos) sanctuarul de epocă miceniană (unde alături de figurinele de divinităţi feminine apar şi reprezentări masculine cu trăsături orientale) nu este folosit decât cel mai târziu spre 1120 a. de la Lefkandy (Eubeea). până-n timpuri arhaice şi este consacrat zeilor Hermes şi Afrodita. De asemenea.. precum şi cele ulterioare vor afecta populaţia greacă de la Enkomi (distrus definitiv prin 1050 a. iar pentru spaţiul continental propriu-zis ruptura este mai accentuată. Chr. Chr. dispărând în veacul al VII-lea a. Chr. Cu toate acestea. nu a fost construit pe locul unui fost lăcaş de cult nicenian.

altădată încredinţate doar suveranului. schimbările în domeniul funerar . ansamblu care nu este specific epocii bronzului. iar asocierea sa cu construcţii civile. apar mormintele fără inventar (prezente şi în restul Argolidei). în acest sens. şi modificarea inventarului şi a modalităţii de amplasare a defuncţilor. cunoaşte o altă rezolvare a problemelor globale ale comunităţii. respectiv intervenţia conştientă a unui public care este acum chemat să-şi gândească propria existenţă. veacul al VÏÏI-lea aduce ca inovaţie în arhitectura sacră triada altartemplu-casa zeului sau cella. al căror inventar conţine arme de bronz. ce aparţinuseră monarhilor sau anumitor gene şi care „erau dovada legăturilor privilegiate ale acestora cu o putere divină. mărturiseşte modificări clare ale importanţei gospodăriilor . 26 .reîntoarcerea la înhumatie după epoca de glone a ardem defuncţilor. baghete de aur şi broşe din fier ca semn al stării materiale şi al statutului social aparte. contrastant cu moştenirea miceniană. adaptate ulterior unor destinaţii funerare. la Argos (mormântul 45 în cistă de piatră) sau la Kavousi. Chr. gene. cu resturile incinerate ale defuncţilor depuse în vase mân -pithoi . locul de păstrare a statuii zeului venerat. Cazul Argolidei este relevant pentru restructurarea socială petrecută în secolele IX-VIII. Relevante sunt. dovedeşte noul curs al manifestărilor de tip religios. Argolida. Totuşi. societatea greacă de la începutul epocii arhaice. Mai mult chiar. inclusiv femei şi adolescenţi. persistă mormintele individuale de războinici. în care sunt prezente mai multe categorii de vârstă. a structurilor statale coerente pnn reaşezarea comunităţilor airale ale epocii obscure în formula polis-ului. hi Attica. hi plan general.Grecia abia în veacul al VII-lea a. Aceasta dezvăluie existenţa a cel puţin două grupuri sociale diferite. şi care.şi orientate cu gura către vest şi sud-vest. Reapariţia. prin urmare. prin noile sale formule de organizare. preschimbându-le în culte oficiale ale cetăţii"' 8.oikoi . fapt atestat de sursele literare ulterioare care-i numesc pe inferiorii dependenţi ai Argeşului „cei goi1' -gymnetai . în lumea greacă. Creta (Cnossos) apar mormintele de familie. Tyrint Nauplion).aristocratice. larg răspândită în secolele obscure şi care se păstrează în anumite regiuni. cu un inventar care trădează o anumită competiţie socială între familii. Din perspectivă religioasă aceasta înseamnă confiscarea în beneficiul cetăţii a vechilor competenţe sacerdotale.neposesori ai armelor . în Creta. Alături de mormintele familiale bogate de la Argos (ele lipsesc pentru cetăţile mai mici ca Mycene. noile echilibre demografico-politice şi militare aveau să nască modificări şi în ceea ce priveşte viaţa religioasă.

Bucureşti. vechile simboluri religioase din contextele palaţiale vor poposi acum în spaţii publice. 1995. Gramatopol. 51. cele mai multe de natură funerară. prin intermediul cărora locuitorii unei cetăţi îşi legitimează existenţa ancestrală în acel spaţiu geografic. Amplasarea spaţială a incintelor sacre este gândită în strânsă legătură cu organizarea spaţiului public al cetăţii. Vemant. I. cât şi la marginea sa. vechi construcţii miceniene. începând cu veacul al VIII-lea a. 10. Poursat.cit. J. In plus. W. W. 27 . 8. prevăzut cu un altar exterior (bomos) şi o incintă sacră (temenos). Ibid. 5. Stanciu. ca şi cum ar fi autohtoni10. 1995 p. Burkert. Bucresti. p.. Grèce préclassique. legitimându-le supremaţia asupra celorlalţi membrii ai comunităţii. Reprezentările divinităţilor vor lua acum înfăţişări antropomorfe şi vor juca doar rolul de a da putinţă oamenilor să se adreseze zeilor în locurile cultuale respective. op. Bucureşti. protejându-i hotarele. deschise întregii comunităţi9. tr. 48. P. special amenajate. poliade. p. Ibidem. 4. rom. 1 93. abandonate. 49. rom.. J. cultele eroice dau un echilibru între cultele zeilor şi manifestările funerare11. Premise istorice. 48. Totodată' aceste spaţii ce găzduiesc cultul unui astfel de erou fondator au rolul de a coagula comunitatea civică. Mit şi religie în Grecia Antică.Zoe Petre. Fiecare cetate are divinităţi proprii. p. De altfel. J. U. încep a fi obiect de veneraţie specială şi amenajate ca locuri de cult. Greek religion. Note: 3. • 6. Florica Bechet şi D. Chr. In Paris. M. op. Variant. o altă inovaţie a epocii arhaice este delimitarea clară iată de spaţiile de locuit a noului sălaş pentru zei.-Cl.p. p. 1985. Zoe Petre.p. atât în centrul acesteia. 7. P.1995. Burkert. a templului. Ele sunt asociate de către grupuri familiale aristocratice cu strămoşii acestora mitici. Originile gândirii greceşti. p. 84-5. 9 4. tr. cit. 35. des origines à la fin du VL-e siècle.Civilizaţia greacă ţi originile democraţiei.Vechile obiecte sacre. 9. de a-i cimenta religios legăturile şi interdependenţele. 99.

Zeii . In epoca geometrică xoana se înmulţesc . au analogii cu figurinele de lemn din ana indo-europeană nordică (Danemarca. ca mijloc simbolic de introducere a candidatului în mistere. din zona balcanica cu populaţie indo-europeană.ca medium pentru zei.ttieoi . nordul Germaniei) unde apar trunchiuri de arbori cu ramuri cu o destinaţie simbolistică anume. cel mai frecvent. J.sau a cuiului lui Apollon ca zeu solar cu ample legături cu o divinitate omoloagă din spaţiul baltic). ucis de fiul său Cronos). Divinul grec cuprinde un ansamblu de forţe şi competenţe deţinute de trei categorii principale: zeii. legată de reprezentarea panteonului. a acestor simulacre care uşurau legătura oficiantului cu lumea zeilor. la nivel oficial. Bonzek postulează o triplă semnificaţie a acestor xoana: la nivel popular . Zeii se hrănesc cu ambrozie. prin venele lor nu curge sânge. iar intr-o sene de sanctuare (Tegea. De-apuairi fericiţi. atlianatoi. Cu toate acestea. Negarea reprezentărilor iconografice ale divinităţilor pentru epocile timpurii a pornit multă vreme de la propria viziune a grecilor privind acest tip de reprezentare şi de la faptul că sursele sense menţionează târziu (în opera lui Sophocles) statuete sumar cioplite.palladion-ul . dar cu atribuţii multiple. Chr de Filon din Alexandria pentru a opera delimitări teoretice lată de iudaism. la Dipylon) apar confecţionate din fildeş. în epoca arhaică şi clasică. legate de cultul Artemidei dar şi de domeniul militar) sau Chantele. Această nouă lectură arheologică modifică radical datarea manifestărilor de reprezentare a divinităţilor în lumea greacă. caracterizează din plin religia greacă. de tip xoanon.a. ei reprezintă puteri şi nicidecum persoane. inventat în veacul I p. individuale." Referindu-se la complexitatea de reprezentare a divinităţilor (fie prin stilizări 28 . ci ichor. ca simbol al comunităţii civice şi.în morminte (de exemplu. Miturile cosmogonice asociază geneza lumii cu genealogiile divine. eroii şi daimonii. Athena) au fost evidenţiate arheologic urme de fixare (urme de „pari") pentru asemenea satuete. Competenţele lor sunt. rmkares. Nimfelor (cu aceeaşi origine. simbolunle vechi sunt păstrate (ca în cazul cultului Athenei . într-un registru cultual superior. dar şi colective. prin metoda dendrologică) în epoca bronzului târziu. ca în cazul Eriniilor (divinităţi ale răzbunării născute din sângele lui Uranos. Marea Britanie. nectar şi fum. figurinele din lut şi lemn datate (în cazul ultimelor. Panteonul Termenul de „politeisrn". chiar după antropomorfizarea redării divinităţilor. deşi s-au născut în timpuri imemoriale. Samos.sunt nemuritori.

tron. el cuprinde divinităţi chtomene şi uramene din fondul vechi pre-indo-european şi indo-european care nu pot fi corect definite în afara studiului complementar al hierogamiei şi al funcţiilor tehnice îndeplinite. Născut din unirea lui Cronos cu Rhea. are în sarcină fertilitatea pământului Ş1 a femeilor. al fenomenelor atmosferice (ploaia. îşi îndepărtează părintele de la cârma lumii şi. în triade sau în cupluri. este reprezentat simbolic prin nimb. El este cel care stăpâneşte deopotrivă spaţiul public şi cel privat (de exemplu Zeus Herkeios . Poseidon. reprezintă sursa vieţii.de tip xoana. ordonând cu justeţe universul. dar şi suveran şi tată. Asocierea sa cu alţi zei. sub pământene şi a mării dintre Zeus. umane. calul sau tridentul simbolizează prezenţa sa pretudindeni acolo unde este venerat. glob. sursa apelor veşnic curgătoare şi simbol al fertilităţii. Zeu suprem al cerului. singura sursă a toate şi a tuturor.. grecii îşi venerează în mod specific zeitatea lor suverană. Demeura. fie prin statui antropomorfice) şi la modul lor de acţiune. Poseidon şi Hades). şarpe sau chiar balanţă. Zeus Xenios este asociat cu instituţia ospeţiei la greci). dar şi porcul. Panteonul grec trebuie înţeles la plural. tunetul ). căruia i-a încredinţat sălaşul mărilor. ca înimnurile vedice. Thessalia. coexistând cu apărătorii porţilor şi intrărilor: Apollon Augieus şi Hermes. încă nedisociate'0. simbolurile zeiţei sunt de altfel. şoim. Căci Zeus nu formează triade funcţionale cu alţi zei. Spre deosebire de alte popoare indo-europene. Fratele său. la Capul Mycale. Posidonia sau Tarent. este deopotrivă protector al marinarilor şi pescarilor. în cel de-al doilea caz. aşa cum o dovedesc mărturiile scrise5. al domeniilor private. Sub denumirea de erneter Thesmofora reprezintă viaţa civilizată şi este adorată la 29 . Zeus conduce detaşat grupul divinităţilor greceşti. Lăcaşele sale de cult cele rnai importante au fost ridicate în Istm. sociale.O putere divină traduce întotdeauna în mod global aspectele cosmice. pe care le iniţiază în târnele fecundităţii reînnoitoare de viaţă. Zeus Klarios este zeul hotarelor. j p. Peştele. se face cu partajul clar de atribuţii. Pelopones. şi ea copilă a lui Cronos. seminţele. ca la romani. sceptru. nici nu se asociază unei puteri complexe care combină regalitatea cu aspectele religioase şi juridice. în primul caz (este vorba de partajul lumii pământene. Adorat peste tot în lumea greacă. Zeus este cea mai mare putere.este Zeus al îngrădirii. Vemant atrage atenţia2 asupra caracterului extrem de relativ al antropomorfismului şi personalizării atribuţiilor: . sau pentru reliefarea unui aspect al puterii lui Zeus.

respectiv. palatele. pe care de altfel tatăl ceresc o înghite. locurile înalte ale cetăţii. Athena îşi va disputa patronajul cetăţii ateniemlor cu Poseidon. Născută gata echipată cu coif şi platoşă. a meşteşugurilor militare şi casnice. Apollon au în subordine natura sălbatică. Miturile şi poemele homence îi atribuie o frumuseţe aparte şi o gelozie la fel de ieşită din comun. Delos. raţiunea. Omniprezenţa lui Apollo în spaţiul civic se explică prin multiplele sale competenţe. şi amândurora le-au fost închinate ceremonii cu caracter special. nu de puţine on se opune cu succes hotărârilor Cronidului său soţ. Efes. Zonele predilecte ale sancturelor zeiţei vânătorii sunt Taurida. fără ca ca să lipsească din celelalte regiuni. Deopotrivă sunt legaţi de domeniul militar. Soţia lui Zeus. Fiică a lui Uranos. Peloponez. Propontida. Al treilea zeu masculin. Este zeiţă a înţelepciunii. la care trebuie să fie adăugate şi cele medicale. căci calitatea esenţială a unui grec este de a lucra ogoail. însuşindu-şi înţelepciunea sa (Hesiod. deja amintite. Artemis şi fratele ei geamăn. aşa cum o dovedeşte iconografia sa în care îi sunt asociate animale acvatice. protejează căsătoriile. Tradiţia îi asociază fiica. purificatorii6. 837-847). arborii şi vegetaţia luxuriantă şi. Reuşeşte să formeze şi să desfacă cupluri umane dar şi divine. în mod cu totul specific. Din hierogamia lui Zeus cu zeiţa Metis. Hera. născută din spuma mani unde au fost aruncate mădularele acestuia de către Cronos. sau de Zeus cu alte zeiţe sau muritoare întregeşte lumea olimpiană. respectarea legilor acestuia. In insula sa de baştină. în ceea ce priveşte latura disciplinată a războiului. Cornul abundenţei şi râurile subterane simbolizează calitatea sa de rege al locurilor subpământene şi stăpân al bogăţiilor subsolului. curative. Tlieogonia. a 30 . muzica şi poezia. va ti zămislită Athena (pe care Zeus o scoate din capul său). ajutată de micul său Eros şi de săgeţile lui. Generaţia de zei născută din cuplul Zeus-Hera. păzitoarea caselor şi a edificiilor cu încărcătură politică (palatele). Sanctuarele sale sunt presărate în toată Grecia. unirea procreatoare. iubirea. Apollon este patronul tehnicii oraculare .cel mai cunoscute oracol pe care îl patronează fiind cel de la Delphi. este deosebit de venerat. căsătorită cu Hades. Afrodlta întruchipează starea perpetuă de fecunditate. De asemenea.Thesmophorii numai de soţiile ateniemlor. lumina. este protectoarea marinarilor. de tip iniţiatic. pe Cora-Persephona. este Hades. care a participat alături de Poseidon şi Zeus la împărţirea sferelor de competenţă.

Ea este prezentă la intersecţii de o statuie cu trei capete. a adolescenţilor. însă.. zeiţă a focului din cămine -simbolul eternităţii unei gospodării. Theogonia. şarpele sau egida. iar la Athena. De asemenea. Un loc cu totul aparte îl deţine Hestia. Această . care o reprezintă. 18). Deschiderea grecilor către lumea orientală. Chr. Hesfàistos. ca şi lancea. cu funcţie magică şi este asociată principiului libertăţii. ndicîndu-o de pe sol. cel de-două-ori-născut. Amon. în junii acestuia se ţese coeziunea familiei. 31 . Cimon îl va consulta în 450 a. Nildas.). Pe fondul legăturilor continue cu grecii coloniei Naucratis din Egipt. Aici sunt primite ambasadele străine şi tot aici învingătorii jocurilor panelemce pot lua masa. copilul nereuşit la trup al Herei. In jurul aceleaşi vetre tatăl îşi recunoaşte. 13). ca şi elocinţa şi discursul rational. este condamnat să stea de-o parte. în a doua parte a războiului peloponesiac (Plutarh. Isis şi Osiris. lui Apollon şi Hermes. Negustorii. sirian şi egiptean.fortificaţilor. în măruntaiele pământului unde protejează focurile şi vulcanii şi lucrează metalul.fiul al lui Zeus şi al zeiţei Maia. oikos şi al cetăţii8 Vatra casei şi altarul domestic este cel mai important spaţiu sacm al unui cămin. venite mai ales din spaţiul micro-asiatic. (Plutarh. abia la finele epocii arhaice şi începutul celei clasice. din susan şi miere. pătrund în Grecia continentală zeităţile Amon. călătorii şi servitorii sunt în grija lui Hermes . asociat cu atribuţii oracolare. consumând prăjitura nupţială.Chr. Zeiţa Hecate este o divinitate multiplă în mitologia tradiţională (Hesiod. cu evidente similitudini cu Feroma italică şi cu Văc vedică' se adaugă. civilizat-săJbatic9. este deja prezent la Sparta în secolul al VI-lea a. noua soţie îl înconjoară la ceremonia de primire a sa în casa soţului. a alegerii. la porţile casei. este sigur documentată. 421 şi urm. Nu lipsit de importanţă este zeul. Dionysos al cănii cult este asociat spaţial şi funcţional cu cuplurile înăuntru-afară. se va continua şi în perioadele următoare şi va avea multiple consecinţe în plan religios. La nivelul spaţiului sacm public Hestia protejează focul cetăţii în pntaneu.zeiţă a trifurcatiilor". apoi atenienii se vor interesa de prezicerile sale înaintea plecării în Sicilia. Cimon. odrasla. Adorarea de către grecii înşişi a unor divinităţi străine. simbol al prosperităţii şi fecundităţii. penrusnepermis. unde autorităţile politice stabilesc hotărârile benefice pentni comunitate. dovedită arheologic încă din epoca bronzului. hotarele caselor şi templelor ţin de domeniul său. Iubeşte ramura de măslin.

dar există dovada arheologică a unui nietrâon încă de la sfârşitul secolul al Vl-lea a. Chr. în secolul al II-lea a. în insule (Cos. cu ocazia unei epidemii. Argos.145-146). Apogeul răspândirii cultului isiac se plasează în epoca elenistică. Epidaur. când cu Demetra. hi Amca sursele târzii o introduc în epoca clasică. Osiris este asimilat cu Dionysos. în versurile poetesei Sapho. se emasculează şi moare. care. Chr. acesta este venerat de personaje exclusul feminine. Chr. sau începutul celui următor10. Rhodos) unde zeiţa precede venirea lui Osiris-Serapis. ca şi Cybele. Arcadia. Identificată când cu Rhea. La Delos zeiţa primeşte ca ofrande votive obiecte de podoabă şi îmbrăcăminte. mai mult chiar. fie cu Afrodita. Cybele apare însoţită de suita sa de corybanţi (corybantismul este asociat cu menadismul) şi uneori face obiectul unei adoraţii comune cu o altă divinitate orientală. Mama Zeilor -Cybele. Asimilată zeiţei Rliea. simbolizată de arborele pin. este amintită epigrafic în Itaca şi insula Cos. aşa cum se întâmplă la Pireu. în Thessalla şi Macedonia. cât şi în Grecia Magna. de frumuseţea Iui Attis. Sicyona. La Delphi este atestată iconografic în ultimul sfert al secolului al Vl-lea a.Isis pătrunde iniţial singură. Localizarea cultului său în Frigia. 'l In ceea ce priveşte cultul zeului Adonis. ea urmând a fi revalorizată de epoca romană. fie o divinitate locală. divinitate siriano-fenicianâ prezentă încă în veacul al Vll-lea a. sau zeiţa cu lei. zeii permit lui Attis evitarea dispariţiei complete şi resurecţia sa. şi el vrăjit. Cultul unei zeiţe mame a tuturor zeilor este cunoscut de antichitatea mediteraneană încă din timpuri neolitice aşa cum o dovedesc reprezentările în lut ars de la Cătai Huyuk. Cybele pătrunde în spaţiul grec alături de Attis. dar cea mai mare răspândire a cultului său este constatată în Peloponez: în Messema. înnebunind în timpul căsătoriei sale. dar expresia violentă a emasculării acestuia din mit este estompată. Chr. venită de data aceasta din spaţiul sirian. ale unei divinităţi feminine însoţită de feline care sălăşuieşte în păduri printre sălbăticii. beneficiind de spaţii de cult. Corint. Mitul desene durererea Zeiţei şi a lui Agdistis. la Delphi. fie cu Tyche. atât în Grecia continentală. unde zeiţa vine cu preotesele sale şi cu preoţii eunuci-galli. în cetatea Pessinunt este posterioare acestei perioade când se încheagă şi legendele legate de zeiţă şi ciobanul Attis. Din Asia Mică. apare adorată în secolul al Vl-lea a. adoratoarele lui 32 . dacă dăm crezare lui Herodot (Istorii. personaj hermafrodit. Lesbos. apoi apare asociată cu Serapis şi este identificată fie cu Demetra. La rugăminţile lor. şi care personifică fie apa curgătoare din zona fiigiană. Chr. 11. personal de cult specializat. Dea Syria.

unul din elementele fundamentale (alături de alte antecedente conţinute de tragedia greacă şi misterele orfice şi eleusine) în junii căruia se va închega. Dumézil. 9 Vezi subcapitolul despre mistere. Ibidem. la textele despre Panteon. vezi G. care petrece o treime din an cu Persephone şi revine pe pământ în restul ciclului anual. 79-83. J. G. y. Mitşi religie în Grecia Antică. vezi G. Veacul al IV-lea a. Dumézil Apollon sonore et autres essais. daunoni şi eroi. Vernant. O. cultul regelui elenistic12. Chr. Bucureşti. p.heroon-ul în jurul căruia se ţese un ansamblu de credinţe ce dau consistenţă legăturilor de comuniune dintr-o comunitate. 3. Legendele sacre. Pentru întreaga discuţie. Caracterul civilizator al eroilor este dovedit atât de miturile care descriu activităţile depuse de ei cât şi de ataşamentul ulterior arătat de oameni memonei lor.sunt femei necăsătorite. p. p. p. intermediari între oameni şi zei. Eroii ocupă un loc aparte. Vernant. cultul eroilor practicat în lumea greacă va constitui. prin îngroparea ritualică a statuilor care-1 înfăţişează pe zeu. J. 37-43. 433. cel născut din incestul Myrrhei cu tatăl său. rom. Mit şi gândire în Grecia Antică. J. 4. Despre expresia 'gioasă a spaţiului şi a mişcării la vechii greci. comparabil cu cel al zeilor. P. 1987. 425 şi urm. 8.. oferă mărturia rolului de supraveghetori ai morţilor pe care-1 joacă aceste forţe. Hestia-Hermes. Ca mijloc de comunicare cu divinitatea. Uitarea omului şi onoarea zeilor tr. of Arch. aşa cum s-a văzut. II. vezi J. 109 şi urm. 7. Xoana. prin sinteza cu tradiţia monarhică orientală. P. Vernant. prima împărţire a forţelor divine în zei. Vezi. 1. centrul cultului lor. 6. p. pot avea atribuţii pozitive şi negative. îl reprezintă mormântul . în opoziţie cu participantele la ceremoniile închinate Demetrei. 5. 1998. Festivalul (din mrue-iulie) mimează moartea lui Adonis. Pentru detalii. 2. în epoca de după Alexandru Macedon. Paris. Chr. în Mit şi religie în Grecia Antică. în timp ce stoicismul considera demonul ca fiinţă inferioară. Bonzek. P. 33 . Note 1. Pentru detalii. Anania. Dainwmii. Pentru întreaga discuţie. 2000. vezi J. Tradiţia filosofică îi atribuie iui Thaïes din Milet secolul al VT-lea a. 191-243.

accesibil oamenilor şi activităţilor lor cotidiene. la Samos Hera este asociată cu salcia. p. L<? monde hellénistique. 1989. 137 şi urm. pe acroplă). copacii pot fi repere spaţiale şi. peşteri sau grote2. delimitându-i protector hotarele.la Olympia. iar stejarul ocupă un loc de mare cinste în sanctuarul de la Dodona. vezi Claire Préaux. laurul . Paris. sursele scrise. p. face ca ridicarea sanctuarelor să fie plănuită dintr-un început numai în apropierea unor surse naturale sau amenajări artificiale speciale. prin „borne de marcaj" (horoi) sau ziduri de incintă (periboloî). arbori predilecţi ai divinităţilor.la Didyma. De aceea ele se regăsesc atât în interiorul cetăţii (de regulă. Turcan. în egală măsură. Pentru demonstraţie şi bibliografie. copaci. abundă în informaţii privind rolul delimitativ al rocilor (pietrelor): piatra necioplită de la Eleusis. mai ales lucrările descriptiv-geografice ale lui Strabon şi Pausanias. din care de altfel îi sunt confecţionate statuile. în special. Ibidem. 36 şi urm. altar (bômos) şi templu (naos). despicătura rocii de pe acropola Athenei pentru templul lui Zeus Olimpianul. Altarul Demetrei de la Didyma se află plasat lângă izvor. I.temenos . Astfel. în vreme ce la Tirynt preferă părul sălbatec. Spaţiul cultual Sanctuarul (hieron-uï).xoana. 12. Arborii sunt chiar mai importanţi decât rocile.10. O incintă sacră . Amplasarea sanctuarelor ţine de modalitatea de gândire a spaţiului propriu al unei cetăţi. p. C. locul de desfăşurare a unuia sau mai multor culte. La Delos palmierul predomină.). In ceea ce pnveşte această din urmă categone de sanctuare. fiind preferatul Athenei. motiv pentru care sunt folosiţi la realizarea statuilor de cult . 11. rocile nefasonate (argoi litfioi) de la Delphi. IM Grèce et L'Orient (323-146 ave zi J. 238-240. 1978. Asociaţi anumitor zei. Les cultes orientaux dans le monde romain.îşi revendică sacralitatea de la un mormânt sau de la elemente ale naturii: pietre. vol. reprezintă un ansamblu coerent alcătuit din incintă sacră (temenos). surse de apă. Dubla funcţie a apei: de legitimare sacră a unui temenos şi de purificare ritualică. în Athena măslinul joacă un rol esenţial. măslinul sălbatic . Completând mărturiile arheologice. la Tegea o uşă specială separă templul Athenei de 34 .R. şi a spaţiului cu semnificaţie religioasă. cât şi la marginile ei. b. rolul lor cultual este dublat de acela de demarcaţie între civilizaţie şi sălbăticie'. în sanctuarul lui Apollon. în general. Paris. şi este clar delimitată de spaţiul profan (bebelon).

Istorii. Altarele sunt însoţite. încăperea de depozitare a tezaurului Şi a obiectelor dăruite templului (opisthodom). Templele. Coloanele exterioare (din secolul al VII-lea încep a fi construite din piatră. De obicei. Templele rotunde (tholos) au o navă centrală şi pot fi folosite. sunt specifice cultelor chtoniene la care victimele sunt sacrificate cu gâtul îndreptat spre pământ. altarele. apoi din marmură) puteau constitui un şir (templu peripter) sau două şiruri (templu dipter). Sanctuarul este un teritoriu inviolabil. ele reprezentând tot atâtea surse de murdărire . Cele rectangulare pot fi închise (sekos) sau deschise şi se compun din vestibul (pronaos). De cele mai multe on se păstrează o singură intrare în sanctuar. aflat sub protecţia directă a zeilor are şi rolul unui loc de refugiu . 55). spre cer. de o masă ritualică (trapeza) pe care se tranşează victima. în aşa fel încât sângele să ajungă direct la divinitatea adorată (uneori altarul chiar poate lipsi). până la forma finală a Heraionului. indiferent de modificările arhitecturale ale incintei sacre. camera centrală (naos sau cella) unde sălăşuieşte statuia de cult a divinităţii căreia îi este închinat edificiul. relaţiile sexuale şi moartea în cadrul temetws-ului. Numai cei curăţiţi. se află deschis. Pe acropola Athenei bazinul cu apă sărată. îşi confundă istoria cu cea a cetăţii.este dată de faptul că reprezintă locul de aprindere ritualică a focului sacrificial (escharori).miasma. la Delphi izvorul Kossotis curge chiar prin interiorul incintei sacre.sunt reprezentative pentru caracterul cultului căruia îi serveşte.cel mai des rectangulare . fără afectarea altarului. Chr. Heraionul din Argos beneficiază de pârâul de la poalele muntelui. în faţa acestora. confecţionate din piatră.bornos . de diferite forme . în timpul ceremoniei sacrificatorii. Importanţa deosebită a altarului . în 35 . De exemplu. străjuită de un bazin cu apă lustrală. din jurul anilor 550 a. joase. Poziţia lor rămâne oarecum fixă.hexastil sau cu 8 coloane -°ctostil). Caracteristica fundamentală a dispoziţiei altarelor este amplasarea lor în exteriorul templelor. de sacrificare a victimelor. cei puri (spălarea prealabilă este absolut obligatorie) pot pătrunde în incintă. au fost operate nu mai puţin de şapte modificări. 8. Astfel. conform uzanţelor (Herodot. care adăposteşte foarte rar numai un singur zeu. Sunt interzise naşterea. la Samos.asylum. şi camera secretă (adytori). altarele abia schiţate. în vreme ce altarele înalte răspund mai bine unor exigenţe de rit uranian. de depunere a ofrandelor. chiar dacă este cuprins de zidul nordic al Erechteionului.fântână. Uneori coloanele erau amplasate doar în faţa templului -aşanumitul templu prostii (cu 6 coloane . rectangulare sau rotunde.

stilizaţi. Amena porneşte un amplu 36 . cel corinthic. mai exact pe metope (spaţiul dintre două trigHfe în stilul doric): uneori mici statui împodobesc acoperişurile. Stilul donc este larg răspândit în prima parte a veacului. la începuturi. coloane laterale. se termină cu un capitel simplu.xoatta. templul Artemidei din Efes. 286-311. fie în centrul lor. lumea poemelor homerice oferă indicii clare despre existenţa templelor şi statuilor divinităţilor (fiiada.3 Trei sunt stilurile arhitecturale folosite în construcţia edificiilor sacre. Construcţiile de tip ionic şi corintic vor fi copiate mai târziu de arhitecţii romani. după 453 a. 40 m): Parthenonul va măsura numai 69. de exemplu). şi va coexista cu următorul stil. în veacul al V-lea a. fie pe marginea superioară a frontoanelor. se realiza tară a le fi fost fixată imaginea (Posidonius.hecaîompedon . In epoca clasică. templul lui Zeus Olympianul de la Athena şi Agrigent. fie ca loc de cult sau adunare (cazul Athenei. prevăzută cu nervuri. ridicarea sau refacerea de sanctuare ocupă un loc deosebit. Totodată. doric. apoi grosier prelucraţi . la care capitelul are motive vegetale (foliale). Decorarea templului se aplică pe frontoane. Chr. Considerat a fi casă a zeului. VI. 87-95. până la 15. 81). De asemenea. cel mai adesea templele au 100 de picioare .perioada clasică. Deşi grecii înşişi credeau că adorarea zeilor. întemeierea unui templu (hidryeiri) prilejuieşte îngroparea ritualică a unor obiecte încărcate de o simbolistică aparte: războaie de ţesut. stilul ionic va adăuga bază coloanei şi va substitui simplitatea capitelului cu decor în formă de volute. Veacurile arhaice au dezvoltat un stil sobru. Chr. Chr. VI. chiar statui de zei. dimensiunile templelor se reduc simţitor (în general. 51 ni templul Aphaiei de la Egina chiar mai puţin de 30 m. diferite recipiente. încă se mai discută evoluţia lor din megaronul mycenian. Beneficiind de resursele tezaurului Ligii delio-attice. frize. în care coloana..ca: Heraionul din Sainos. iniţial doar stâlpi din lemn. apud Strabon. ca urmare a evoluţiei de ansamblu a lumii greceşti.760). stil care atinge apogeul în prima jumătate a secolului al V-lea a. templul adăposteşte statuile de cult. 16. iar canonul arhitectural pe care îl impune practica este cel al templului peripter cu 6 coloane în faţă şi 12. Odiseea. iar în Creta grupuri de statuete feminine sunt cu o grijă funcţională aşezate în sanctuare). fie ca loc de depozitare a unor tezaure (foarte frecvent la Delphi). Dacă veacurile arhaice oferă construcţii monumentale. lumea minoică şi myceniană furnizează numeroase dovezi despre existenţa imaginilor divinităţilor încă din epoca bronzului (Zeus şi Poseidon au statui de cult.

La Grèce classique. P. Carlier. se construiesc Propileele . a unor coloane de tip ionic (deşi în exterior colonada este doncă). rom. Forma rotundă a templului . 3. 257. unde sălăşuia statuia zeiţei Athena şi a amplasării interioare. De o mareimportanţă pentru comunitatea culturală grecească din această perioadă este ridicarea tempiului lui Asclepios din Epidaur. cit. într-un sens restrictiv. începând cu 375 a. Chr. nu reprezintă câtuşi de puţin o îndepărtare de la tradiţii. J. Villard. că religia greacă are un caracter ritualist. 25. c. Rădulescu. al Athenei Alea din Tegea (ale cărui frontoane au fost sculptate de Scopas). Erechteionul (prin îmbinarea marmurei albe cu cea neagră) şi apoi templul lui Apollon din Bassai (unde apare una din pnmele coloane corintice. Secolul al IV-lea grec. Totuşi. Se afirmă adesea. 86-89. Note 1. Fr. Stabilirea riturilor. a divizării camerei centrale. Aceeaşi combinaţie de donc şi ionic se întâlneşte şi în cazul Propileelor. mai ales din raţiuni financiare . 5. De Polignac. al Artenidei din Etes. deşi exteriorul este doric) deschid drumul spre o altă viziune decorativă. Charboneau. p. templul Athenei Nike. gesturi care servesc organizării spaţiului şi timpului şi definesc raporturile dintre oameni şi zei alcătuieşte ritualul. 1984. W. Acum se definitivează Parthenonul. Erechteionul. p..calea sacră de pătrundere pe acropolă. naos-ului. Burkert.86.tholos-ul . Veacul al IV a.. cu toate că volumul construcţiilor scade. La naissance de la cité grecque.program de construcţii edilitare civile şi sacre. tr. Paris. pentru delimitarea opistodomului şi a statuii de cult. în ceea ce priveşte grija pentru spaţiile sacre. Olympia. p. se refac templele deteriorate: templul lui Apollon din Delphi. Epidaur. R. 4. (480-330 a vezi /CJ. E. Ceremonialul Ansamblul de gesturi efectuate în numele comunităţii de către cetăţeni. 1969. op. Pans. Despre Parthenon s-a spus că este „cel mai puţin clasic dintre templele greceşti' . a 37 . R Martin. Ibidem.pare a reveni în actualitate: astfel de construcţii apar la Delphi. p. passim 2. Chr. 1998. Bucureşti. din pricina ieşirii din canoane a numărului de coloane.

Vărsarea ritualică de lichid însoţeşte banchetele comune (symposion) 38 . De aceea rolul oracolelor. aceste ritualuri iau formele cele mai diverse: de la ofrandele preliminare (aparchai) sau simplele libaţii. cu miere. Dacă sacrificarea privată desemnează gnja individualfamilială de a nu cădea în animalitate (în condiţiile consumului de carne). iar depărtarea de la regulile precizate atrage după sine mânia zeilor. Religiei greceşti îi este spécifie sacrificiul sângeros . cu lapte. Poemele homerice amintesc de libaţia de seară care precede somnul. cu scopul de a atrage atenţia divinităţilor. Acest fenomen individualizează lumea greacă în raport cu cea orientală unde clasa sacerdotală este depozitara înţelepciunii religioase.sintaxei lor specifice. în mediul grec (ca şi la romani) sacrificiul defineşte cetatea. sunt fixate şi gravate Ia intrarea templelor legile sacre. incantaţia.ca element central al manifestărilor de adorare a zeilor. la care se renunţă ulterior. unde sacrificiul sângeros are un rol mai degrabă marginal1. Erau. incantaţia divină este asociată intrinsec libaţiei. reprezentând esenţa ritualurilor. la forme complexe de ceremonie. Hesiod distinge două tipuri de libaţii: cea de dimineaţă şi cea de seară. este asociată cu intervenţia directă sau mediatizată a zeilor. în veacul al Vlil-lea a. care se pronunţă cu glas tare de către oficianţii ceremoniei. deschizând perioada de odihnă cu valoare propiatorie ca şi ofrandele preliminare. cimentează legăturile civice. Ceea ce rămâne pe cupă se putea bea într-un timp secund al gestului. fie publice. rostite în faţa adunării silenţioase înainte de discursurile oratorice. Spre deosebire de alte spaţii orientale. de supravegherea corectitudinii lor. singura ştiutoare a detaliilor de desfăşurare a ceremoniilor. fie ele private. Chr. şi dintre oameni şi zei. spre pildă Egiptul. vin cu apă. de asemenea. pe o cupă plată (phuile) de pe care lichidul cade pe altar sau direct pe pământ. în faţa militarilor anterior declanşării luptelor sau cu ocazia plecării în expediţii. cea publică garantează şi ordinea şi prosperitatea întregii comunităţi. Orice act de adorare a zeilor începe cu rugăciunea. reînnoieşte angajamentele dintre oameni. Aceasta din urmă însoţeşte sacrificiile sau depunerile rituale de ofrande şi constă din vărsarea de lichid în onoarea zeilor-vin. La Hesiod. apă cu miere . ca purtătoare de cuvânt ale mesajelor divine. In Munci şi zile. Organizate cel mai adesea în jurul unui cult. devine intrinsec legat de ordonarea ritualurilor. pe de o parte.dintr-un vas special: oenocfioe. ca urmare a victoriei cuvântului public.. pe de alta. pe care îl reînnoiesc perpetuu. etalate pe mai multe zile. preoţii.

25). Nu lipsesc sacrificiile de păsări. şi stabileau legătura celor vii cu defuncţii lor. preistorice şi are paralele cu spaţiile orientale (complexul de la Cătai Hiiyiik)3. deşi destul de rare. arme. apoi acestea sunt conduse spre altar şi aşezate în faţa lui.. .16). ceaune. unde se depun şi ofrande de hrană. figurine din bronz şi teracotă. choai (de la verbul chein . iar cele mai întâlnite sunt oaia.32. Cea mai importantă parte a unei ceremonii şi cea mai solemnă a thusiei (închinarea către zei a unor ofrande sângeroase sau nu) este sacrificiul propriu-zis. statuete din lemn. obiecte legate de bucătăria sacrificială: vase. a respectului datorat lor. încă din cele mai vechi timpuri. în special lui Zeus. de pildă zeiţei Isis i se sacrificau gâşte (Pausanias.închinat cu predilecţie divinităţilor masculine.sunt mărturie a relaţiilor speciale cu zen.a distribui. Obiceiul aşezării în sanctuare a darurilor votive (ariathitenai) urcă până în timpuri străvechi. Calitatea şi numărul victimelor sunt date de valoarea şi natura ceremoniei. De Abst. ca şi participanţii de ceremonie. In jurul altarului se adună personalul sacerdotal şi personalul auxiliar al ceremoniei: cei care transportă apa lustrală. asistenţi şi comunitatea întreagă.anathema . Victima. în traducere mai exactă. Libaţiile destinate morţilor. Statuile divinităţilor oferite templelor de sculptori de renume vin să întregească frumuseţea inventarului sanctuarelor care subliniază pietatea comunităţii. aruncându-le în 39 . lntr-o primă fază. Se aleg cu grijă numai animale domestice. ustensile de gătit. Obiectele depuse . sacrificatorul (mageiros. Ca act public. edificarea de tezaure). cel mai nobil este taurul . coşul cu grâne şi cuţitul de m junghiere. măcelar).vasul de libaţie . după rugăciunile solemne. a răspândi cantităţi) se desfăşurau pe movila funerară. Mai întâi este asigurată puritatea şi starea perfectă de sănătate a animalelor. ele sunt legate mai ales de influenţele orientale (Porfir.unde practic craterul . 1. alee cu coloane. Nu se toarnă niciodată vin. oferirea de daruri este semnul unei distincţii sociale deosebite: din multiplele exemple transmise de sursele antice se poate aminti aurul dăruit sanctuarului de la Delphi de către Gyges sau Cressus din Lydia.. stoa. Se oferă. capra.substituie altarul din manifestările sacrificiale . preotul stropeşte capul unei cu apă punficatorie şi oferă primele ofrande zeilor. locuri în care vizitatorii sanctuarelor puteau medita în linişte. Nu de puţine ori valoarea acestor obiecte este folosită pentru finanţarea activităţii de construcţie sau refacere a spaţiilor sacre (de exemplu. ci doar apă pură sau lapte cu miere. trebuiau să beneficieze de o pregătire specială. 10. porcul.

Ceremoniile publice presupun organizarea unei procesiuni comunitare . se scot oasele mari -femurele . ele sunt partea trimisă de oameni zeilor prin mistuirea în foc.se taie la rând" fonnându-se porţii care apoi sunt trase la sorţi sau sunt distribuite după merit tuturor celor prezenţi la sacrificiu. . Urmărind articulaţiile. Dacă sanctuarul articulează spaţiul. Restul cărnii este tranşată. întreaga suflare participând la adorarea zeilor. se produce înjunghierea gâtul se îndreaptă.degajându-le de carne.şi fripte pe altar se împart apoi între sacrificanţi şi sunt consumate pe loc. splina: pielea este reţinută de preoţi. după caz.trapeza . ustensile .obiecte legate de mistere. Porţiile sunt adunate în ceaun şi pregătite pentru masa comună a aşa-numitului al doilea grup de „co-mâncători" . elemente 40 .de către mageiros. Viscerele se pun pe frigare. Următoarea etapă a sacrificiului este jupuirea şi partajul animalului pe o masă specială .pompa . ceremoniile religioase ritmează.focul care arde pe altar: grânele din coş şi câteva fire din blana animalului.decelându-se axiologia exprimată de diferitele moduri de pregătire a cărnii. şi simbolică . In zilele de sărbătoare activităţile cotidiene sunt lăsate deoparte. timpul trăit1. statui. Fiind partea cea mai „vie" din victimă asigură maxima participare la sacrificiu.. Stropite cu libaţii şi parfumuri.adună o numeroasă asistenţă. sociologică -pentru sublinierea reprezentării date cetăţii prin modul de partajare a victimei sacrificate. în timp ce femei-participante la ceremonie scot un strigăt ritualic care simbolizează moartea definitivă a victimei. pe fuse speciale . în aceeaşi antinomie.punându-se în lumină spaţiul şi modalitatea de separaţie şi de legătură dintre oameni şi zei. Masa postsacnfîcială are o încărcătură semantică specială. fără a se mai ţine seama de articulaţii. plămânii. fumul reprezentând vectorul comunicant muritorilor cu divinitatea. ci este şi măsura apartenenţei la comunitatea civică şi expresia religioasă a isonomiei politice. de la preoţi şi asistenţi la simpli participanţi la masa post-sacrificială.. Acesta deschide toracele şi scoate viscerele (pe care le depune într-un vas). comensalitatea crează nu numai proximităţi şi dependenţe reciproce de ordin social. iar victima este doborâtă printr-o lovitură mortală în a doua fază. spre cer (la adorarea divinităţilor cereşti) sau spre pământ (pentru zeii chtonieni). se înfăşoară în grăsime şi se depun pe altar. prin delimitarea sacralul de profan. ficatul.obeloi . Numărul mare de ritualuri din lumea greacă poate fi analizat dintr-o triplă perspectivă: antropologică . hi cultul Demetrei şi în cel al lui Dionysos un mare număr de elemente sunt exhibate şi transportate: coşuri.

Urmează hecatombele (hecatomba. . procesiunea se organizează încă de la răsăritul soarelui pornind de la poarta Dipylon. însoţeşte statuia zeiţei Athena.Ergastrnele poartă peplos-u\ şi Caneforele coşurile ritualice. Daphnepfioria în onoarea lui Apollon de la Theba are ca element central afişarea frunzei de dafin. Dansurile şi cântecele nu lipsesc dintr-un festival. preotul lui Apollon Ismenios. De exemplu.. învingătorilor li se oferă drept premiu amfore cu ulei din măslinul sacru. Fiicele cetăţenilor îndeplinec roluri precise . marcată de curse.2 pînă la 4 zile (introdusă din patru în patru ani de Pisistrate pentru a-şi celebra conducerea cetăţii). traversează cimitirul Kerameicos şi agora şi. iar tetele. Cetatea întreagă. individualizată fiecărui cult. din a 28-a zi a lunii Hecatombaion (iulie-august) organizată timp de mai multe zile . concursurile sunt deschise tuturor. 94 b). După el. întruchipând nimfele. după afirmaţia lui Pausanias. Panatheneenele susţin structura ierahică a cetăţii din punct de vedere politic. o sută de animale destinate sacrificiului). ca. în onoarea Artemidei. un tânăr. aşezată într-un car alegoric. cu părinţii şi rudele cele mai apropiate încă în viaţă. ajunge pe Acropole. 6. este aşezat în centrul ramurii şi partea de jos a ei este învelită într-o ţesătură de culoarea şofranului. In fruntea alaiului. Despre sărbătoarea de la Athena a Panatheneelor. ornamentat cu panglici roşii. alaiul se deplasează însoţit de un vehicol (Callimachos. adunată pe grupuri. Sărbătoare a uniunii şi a diversităţii demografice. cântece şi jocuri. După îndeplinirea ritualurilor sacrificiale. 10. respectiv. înveşmântată de sărbătoare cu un nou peplos (piesă ţesută. Grecii au dezvoltat o anume artă a mişcării şi muzicii ritualice. ales pe un an. de pildă.se adaugă armonios sărbătorii Panatheneelor. După o noapte albă.pyrrhice . dansurile cu tematică războinică . l ). fiii şi fiicele metecilor (străinii rezidenţi la Amena) cară platourile cu ofrande şi. veşminte lungi şi încălţări speciale şi are. poartă această ramură. Cortegiul se încheie cu corul de tinere purtătoare de crengi de laur şi se îndreaptă spre Galaxidion6.simbolice care tnmit la competenţele divinităţilor adorate. un glob mic. în procesiunea de la Alexandria dedicată zeiţei Demetra. dispunem de o informaţie destul de consistentă. mărşăluieşte cu o cunună de aur pe cap. Uneori. Se împodobeşte o ramură de măslin cu dafin şi flori multicolore fixată în vârful unei sfere de bronz de care sunt agăţate globun mai mici. Băieţii dansează în onoarea lui Apollo în cadrul Gymnopaidiei. Pmdar ne-a lăsat o frumoasă descnere a festivalului (fr. 41 . destinată acoperirii statuii). 4). ulcioare cu apă. prin Propilee. Imn. copil al unei familii nobile. „o frumoasă şi viguroasă conformaţie fizică" (9. efeb.

câteo dată oferă şi preţul acestora de achiziţie. împreună cu ajutoarele sale. Primirea în fratrii a tinerilor beneficiează de o sărbătoare specială comună tuturor acestor asociaţii ionice. important este să dovedeşti calităţi ieşite din comun. festivităţile religioase dau timpului un ritm riguros urmărit de autorităţi 7 . cel mai adesea ceremonii religioase. atât literar cât şi epigrafic. victima. 42 . doar a demarhului. 27-18. menţionează lunile anului (dar nu şi zilele). Theitras. Pans 1991. dintre cele patru soloniene sau.p. făcând precizări asupra naturii victimelor . reguli ritualice. în această cetate-gigant. recunoaşterea paternităţii în faţa concetăţenilor şi deci transmiterea cetăţeniei . preţul ei. Nikomachos redactează. Erchia. şi de atingerea stării permanente de beatitudine. în veacurile elenistice Mai ales în momentele de întrunire colectivă. R Etienne. în Attica. De la finele veacului al V-lea. De asemenea. Stabilite de către cetate. se face o netă distincţie între cultele care aparţin demosului în ansamblu şi cele locale. In epoca clasică. Cel de la Erchia este de o mare precizie. proprii anumitor deme (demotika). Eleusis. Calendarul liturgic. este cel al Aticii 8. să fii cel mai bun. L'Espace sacrificiel dans les civilisations mediteraneene s de l'Antiquité. mai tirziu. căci acordarea dreptului juridic de cetăţean se mută în agora şi ţine de competenţa demos-ului. Cazul cel mai bine documentat. are ritualuri proprii. Calendarul de la Maraton divide sacrificiile în anuale şi bienale. va fi completat ulterior de modelul omului politic. în epoca clasică. inserate pe 5 coloane de câte 60 de linii fiecare. Idealul existenţial al epocii arhaice. un calendar care va servi drept model pentru redactările ulterioare de la Tetrapole (Maraton). Thorikos. divinitatea. ziua.miezul acestei sărbători de integrare a efebilor -are doar o conotatie religioasă. Calendarul demei Thonkos enumera lunar activităţile cultuale ale demei. cu date privind luna. Kalos kai Kagathos (bun şi frumos). precum şi anumiţi zei onoraţi. ca autoritate locală.Carctenstic societăţii greceşti este elaborarea unui spint de competiţie pemanent. se puteau pune în practică aceste deziderate. locul sacrificiilor. divinităţi foarte vechi şi intervenţia. 10 din vremea lui Cleisthenes. fiecare trib. Note 1. în onoarea lui Zeus Phratries şi a Athenei Phratria. Apatouria. De aceea grecii au dezvoltat încă de timpuriu întrecerile între cetăţenii aceleaşi cetăţi sau între greci în general -jocuri desfăşurate în timpul festivalurilor panelemce.

M. Kereny. 4. preotesele Athenei Polias. Panatheenele (2 sau 4 zile) Boedrion (aug. cit. din familia Etaoboutadai. Pans. preoţii lui Poseidon Erechteus). IM. Micile mistere de la Eleusis (3 zile) Elaphebolion (mart.preotul altarului. p.Dipoliile-Bufoniile (lui Zeus Polieus). Détienne afirma că exprimă practic cetatea.) .2. în general. I.) .. 92.-novezi) . 1957. 57 şi urm. 59-74. hierofantul.) . eusebeia. Pentru exemplificare redăm câteva din cele mai importante sărbători din calendarul liturgic athenian.-apr. în 3. apud Louise Bruit-Zaidman.Paideuma". Studiul acestei autorităţi trebuie să fie unul relaţional din pricina specificităţii panteonului grec 1. R Etienne. din getws-ul Phnleidai.Apatouriile. vezi Louse Bruit-Zaidman. P.dadauchos. Arretophoriile (pentru Atliena şi Afrodita). p. preoteasa zeiţei Demeter. Burkert. Oficianţii Toţi cetăţenii (în căminul lor sau în spatiile publice sacre) pot să îndeplinească gesturi care exprimă pietatea şi. 24.Haloa (lui Demeter şi Dionysos). Nils cn. Pauline Schmit-Pantel.-ian. GriechischeFeste vonreligiôser Bedeutung mit Ausschluss s der attischen. .Anthesteriile Oui Dionysos. op. Pentru detalii.) . Misiunea unei instanţe religioase este de a veghea. 164. W. religion dans la cité à l'époque classique /750-330). 8. Autoritatea religiosă. 5. respectarea 43 . cit. 1.Imagespour un autel. Marile Dionysii (6 zile) Tharghelion (mai-iun. p.op.Kronia (sfârşit de seceriş).Thargjieliile (lui Apollon sau Demeter) Schirophorion (iun. 7.-sept. în . Vom Wesen des Fentes. permit practicanţilor să fie recunoscuţi ca eleni sau cel putin părtaşi la cultura elenă. d. se exercită pe timp limitat. atribuţiile sacerdotale sunt delegate prin decizia comună a tuturor. astfel. cu corespondenţa actuală a lunilor greceşti: Hekatombaion (iul.) .-aug. Thesmophoriile (pentru Demeter.-febr) . p. astfel obţinută. p. Oschophoriile(pentru Dionysos şi Athena) Poseidon (dec. J. 1991. purtătorul de torţă . K. cit.Procharisteria (în cinstea Athenei).-iul.Leneenele (lui Dionysos) Antestherion (febr. op.mart. însă. 6. Duran.) .Marile Mistere de la Eleusis (11 zile) Pynapsion (oct. destul de rar sunt atestate sacerdoţii viagere (de exemplu: oficianţii cultului de la Eleusis .) .1838-40.. 3 zile). Despre aceasta M. Pauline Schmit-Pantel. 3 zile). a 2-a éd. Dionysiile rurale Gamelion(ian.

2. Alegerea lor anuală este lăsată în seama sorţilor. doar în spaţiile sacre ale sanctuarelor.chresniologoi şi exegetai. iar zeiţele . o parte din ofranda nonsângeroasă. al cărei caracter civic transpare la toate nivelurile. Nu există restricţii de sex sau vârstă în ceea ce priveşte exercitarea unei funcţii preoţeşti. calitatea de preot nu o poate îndeplini decât un cetăţean cu drepturi depline.de preoţesc. Alte exigenţe nu sunt impuse cu necesitate. Aceste atribuţii sunt în egală măsură liturgice şi administrativ-financiare. o coastă. privind. similară Orientului antic. şi aceleaşi produse şi sumă de bani la care se adaugă prăjituri şi o jumătate de 44 . controlul finanţelor lăcaşurilor de cult. l kg de orz. Deşi remunerate modest. aşadar: ordinea şi respectarea legilor sacre. prin hotărîrea lui Hippias.coapsa. în cetăţile cu organizare democratică demosul joacă un rol extrem de important prin delegarea publică a competenţelor sacerdotale. străinii fund excluşi. ÏÏ. de unde marea deschidere publică a acestor funcţii care face ca în spaţiul de cultură greacă să nu existe o castă sacerdotală. de altfel. Preoţii şi preotesele reprezintă autoritatea liturgică. în epoca tiraniei. coapsa. li se pennite căsătoria şi traiul normal. 4). publice sau private (asistând înjunghierea săvârşită de mageiros . unul de grâu şi un obol la fiecare naştere sau deces (Aristorel. fără să lipsească situaţiile contrare. admini strativ-juridică şi financiară din cadrul cultelor. depinde foarte mult de cei care 1-au ales. preotesei Athenei Polias i se dă. uneori sume de bani sau concesionarea unor venituri. capul.obiceiurilor tradiţionale. Rolul lor cultual se traduce concret în supravegherea sacrificiilor. legislativă. potrivit mărturiei epigrafice a decretului Demotionid (SIG292l). personalul din oracole. deşi cel mai adesea zeii sunt deserviţi de preoţi. Preoţii fratnilor din Attica pnmesc. Ei au un statut similar cu cel al magistraţilor. Economia. magistraţi. experţii în materie religioasă . De îndeplinirea lor în numele comunităţi se ocupă într-o strânsa interdependenţă preoţi. o ureche şi o jumătate de drahmă pentru înregistrarea infantilor (meion). rareori sunt obligaţi să locuiască în apropierea sanctuarelor ale căror culte le-au fost încredinţate. verificarea corectitudinii şi a purităţii activităţii din sanctuare. De pildă. Pentru că misiunea lor este strâns legată de activitatea cultuală. sacerdoţiile beneficiază de anumite părţi onorifice ale victimelor sacrificate . castitatea este temporară şi legată de perioada sărbătorilor religioase. organizarea marilor sărbători religioase. al raportului între venituri şi cheltuieli. asistenţi ai serviciului religios cu funcţii administrative. regn spartani. Un preot.măcelarul).

consemnat epigrapic. La Athena arlumtele basileu moşteneşte funcţia religioasă a regelui homeric. mai putin pielea animalelor care revine tezaurului templului: Carnea primită se poate comercializa. la Athena ei constituiau un colegiu de 10 membri. Athena se preocupă de onorariul preoţilor Demetrei (SEG XXI. 9-13. 2-3 = LSS.în timp ce hierofantul (dezvăluitorul de obiecte sacre) este retribuit cu o jumătate de obol pe zi pentru fiecare iniţiat (/G 1. după integrarea cultuală şi geografică a Eleusis-ului. aleşi de Boule. în cazul în care nimeni nu aduce o victimă sacrificială. XII. Pentru organizarea serviciilor religioase speciale sunt aleşi epimeleţn. Chr. ci desemnaţi. care suportă întreaga cheltuială a lor . de furnizarea turmelor. Epistatii se ocucă cu controlul financiar al cultelor. Din veacul al (V-lea a. de porţiile dm sacrificii care le revin de la Misterii (/G n . Chr. al căror rol politic este destul de însemnat.dar competenţele sale sunt rnai mult de ordin 45 .lithourgia. supravegherea participării la ceremoniile de la Delos. sacnfică în cadrul cultelor strămoşeşti . în 432-430 a. Alte sarcini religioase revin magistraţilor. oracolelor sau a altor semne divine intră în competenţa chresmologoi. începând cu secolul al V-lea a. securitatea şi buna desfăşurare a ceremoniilor.exegeţii. unele sacerdoţi se pot cumpăra. depozitari ai unei înţelepciuni şi cunoaşteri speciale. 7 sq. Personalul auxiliar preoţilor este foarte numeros. O altă reglementare dă posibilitatea celui care cumpără un sacerdotiu de a primi toate părţile din victimele oferite în sacrificiile private. preoteasa zeiţei primeşte pentru serviciile sale 500 de drahme2. In sarcina lor puteau intra: organizarea sărbătorilor quadnenale -Marile Panathenee. de stăpânirea terenurilor agricole ale templului. Chr. pentru care intră în conflict cu Megara. 1-2). Chr. micile Panathenee. aflăm stabilirea la o dată fixă a sacrificiului către Asklepios. dintr-un decret.) .ta patria . Statutul economic al preoţilor este în strânsă legătură cu importanţa sanctuarului. se prevede obligaţia plăţii către preoţi a unei taxe de 12 drahme. ocupându-se de sacrificii. ei nu sunt aleşi. lata c. 6. HerakleicU Eleusma. 3-4. 1078. In cazul sanctuarului de la Milet. Transmiterea şi interpretarea profeţiilor. Interpretarea legilor sacre revine unui grup de specialişti (care se transformă în instituţie. 35 f). La finele secolul al V-lea a.). Hieropizii sunt atestaţi într-un rnare număr de cetăţi. 1231. Brauronia. sau cele din doi în doi ani. Tot din surse epigrafice aflăm că. datorită veniturilor care pot fi consistente.măsură de vin la înregistrarea copiilor ajunşi la pubertate (koureiori). lin. împărţirea onorurilor către magistraţi şi a părţilor din hecatombele panathenaice.

Folosirea lui este 46 . Garland. cade în grija mai multor cetăţi grupate în adevărate asociaţii religioase. locun de competiţie. Regalitatea spartană are importante sarcini religioase. oameni. la poalele muntelui Kronion. Religious Authority in Archaic and Classical Athens. Astfel ele conţin temple. Divinaţie Sanctuarele panelenice sunt vaste ansambluri ritualice. exterioare cetăţilor. RSJ. de Thargheliile. celebrate de preoţi locali. La Sparta. theonile. p.theoria (din patru în patru am). Locuri. în apropiere de râul Alpheus. şi care suportă pe cheltuiala lor călătoria. suppl. 79.1984. manifestări. cum este cel de la Delphi. ai căror membri se mai numesc pythol. 2. sărbătoarea comemorativă a Maratonului. sacrificiile funebre în onoarea lui Harmodios şi Anstogiton. (de pildă stadionul din Olympia putea cuprinde 40 000 de spectatori).amficţioniile. care se dezvoltă în jurul altarelor după alte criterii decât cele uzuale. prezidează Misterele şi Leneenele. instituită după războaiele medice. cât şi barbari. Pans. Cele mai cunoscute sanctuare panelenice sunt cele de la Dodona. Pentru cazuri specialesunt trimise delegaţii la Delphi. Sanctuarul din Olympia este situat în Hida (în vestul Peloponesului). Arhontele eponim se îngrijeşte. organizează jocurile funerare în cinstea morţilor din campaniile militare. e. Epidaur. în onoarea lui Apollon Pythicul. de procesiunea închinată lui Asklepios şi cea a lui Zeus Soter. Olimpia. Unele din aceste sanctuare. 10. p. Delphi. theopropoi. 1962. An. hipodromuri. La deschiderea şi la închiderea acţiunilor aveau loc ceremonii solemne. demiourgoi. iar adunările sunt uşurate de decretarea unui armistiţiu general. Participanţii la ceremoniile periodice panelenice sunt uneori atât greci.. stadioane. de Marile DionysiL de ambasada sacră de la Delos . de la Pisitrate încoace. 75-123. căci trebuie să cuprindă în spaţiul sacru o mai mare mulţime de adoratori şi participanţi la festivităţi. este cel care se implică în afacerile de impietate şi în conflictele dintre preoţi. camere de tezaure. beneficiari ai unei mai mari autonomii decât celelalte categorii sacerdotale. Polemarhul închină sacrificii Artemidei Agotera şi Anyalios. spatii auxiliare. fiecare rege are doi asemenea reprezentanţi pe care îi consultă în permanenţă. Note 1. Panelenism. of BSA. dar şi politicomilitare .administrativ: supraveghează respectarea calendarului religios. Din punct de vedere juridic. Lais sacrées des cités grecques.

asemeni zeilor. în penoada festivalului. (de la care-şi trage numele întregul Pelopones) câştigă concursul de care organizat de regele Oinomaos. dorind să-şi exprime faţă de zeiţă recunoştiinţa pentru căsătoria sa cu Pelops. „Lucrul cel mai uimitor (afumă Pausanias în a sa Călătorie în Grecia. chiar. este primit alături de oaspeţii de onoare. 2) este faptul că oamenii nu sunt stingheriţi nici de ulii. cu acest prilej. 5. din Hellespont şi până în Syracusa. nu va mai fi obligat. oficiindu-se din nou ample sacrificii. Urmează apoi cele 5 zile de întreceri şi în ultima se proclamă învingătorul. Ceremoniile organizate în onoarea lui Zeus. cit. după îndeplinirea cu succes a uneia dintre muncile la care fusese supus: curăţirea grajdurilor regelui Augias al Elidei. Chr. pe Hippodamia. Prestigiul câştigat îl transformă într-un erou care se poate întoarce acasă pătrunzând printr-o spărtură în zidul de incintă al cetăţii sale de baştină. desfăşurate pe stadionul aflat în partea estică a sanctuarului. 16. sunt dublate de concursuri sportive (agoniai) pe durata a 5 din cele 7 zile ale festivalului.). şi până în epoca romană. proclamarea unui armistiţiu general chema competitorii şi spectatorii din întreaga lume greacă şi barbară. la Olympia au tezaure 16 cetăţi din întreaga lume greacă. nici de muşte". hrana eroului atât timp cât trăieşte. păsări de pradă atrase de carnea victimelor sacrificiale. Hera beneficiază şi ea de ceremonii şi jocuri cu participare feminină.în cazul întrecerilor cu cai. i se permite amplasarea unei statui în templu. atleţii depun jurămîntul şi participă la ceremoniile de deschidere în onoarea lui Zeus. lîngă altarul zeiţei focului. După sosirea delegaţiilor. De altfel. sau în hipodrom . fiul lui Zeus şi al Alcmenei. cu învingătorul acestei competiţii. despre a căror obârşie se spune că „se pierde în vechime" fiind înfiinţate de Hippodameia „care. pe cheltuiala proprie. prin jertfa adusă mai marelui zeilor. Mitologia greacă transmite două tradiţii privind întemeierea acestor jocuri. a luat 16 femei şi a organizat jocurile" (Paus.. loc. cele mai însemnate sunt Zeus şi Hera.dovedită arheologic cu o continuitate ce merge de la cumpăna mileniilor n-EQ a. Prima îi atribuie luiHerakles rolul de organizator. să folosească porţile de acces. Eroului olimpic i se conferă onoruri: primeşte cununa de laur. Printre divinităţile adorate. A doua tradiţie afirmă că Pelops. 47 . căci. cu intenţia de a-şi căsători fiica. să suporte. căci acestea fuseseră aruncate dincolo de râul Alpheus de Herakles. prin deturnarea cursului râului Alpheus. Atemerai se angajează. din iulie-august. desfăşurate din patru în patru ani. Hestia (aflat în partea nordică a sanctuarului).

întreceri muzicale. iar învingătorilor acestor competiţii pythice. Membrii acestei amficţiomi au drept de decizie asupra folosirii anumitor părţi din finanţele sanctuarului. pe pantele muntelui Pamas. în ziua a 7 . aten. răspunzând întrebărilor primite. premiaţi cu frunze de laur. dar patronul consacrat ultenor (după înfrângerea şarpelui Python .care nu numai că administrează sanctuarul şi tezaurele depuse aici. situat în Phocida. în locul de întâlnire a celor doi vulturi trimişi de Zeus să zboare unul spre celălalt. potrivit tradiţiei. iar scriitorii au prilejul să-şi citească în public ultimele creaţii. în cinstea marii zeiţe a Pământului.adyton. la sfârşitul epocii întunecate şi începutul secolului al VÏÏI-lea. O dată la patrii ani. armonia şi ordinea. instituirea de noi culte şi reforme administrative (Cleisthenes se pare că a apelat la acest oracol când a instituit noua sa reformă isonomică . Consultarea oracolului presupune o ceremonie prealabilă de purificare.Anst. loc considerat a fi buricul pământului . Qwest. expediţiile de colonizare (mai ales cea vestică -Thucydide. şi nu numai. Răzb. 6. Sanctuarul de la Delphi. 6). schimbări de regimuri politice (Lycurg îl va consulta.a a fiecărei luni a anului (deşi iniţial activitatea oracolară era stabilită doar cu prilejul ceremoniilor de primăvară dedicate lui Apollon -Plut. Originile sale sunt de plasat. Pelop. pentru adresarea întrebărilor. în pofida inventarului bogat în obiecte ce provin de la finele epocii miceniene. Intre secolul VII-PV a. Ultima oară este consultat de către împăratul Iulian Apostatul (361-363)..amficţionia de la Delphi .. 3) sau militare. Investigarea viitorului. care instituie lumina. Plut. Chr. spălare ritualică. dar reprezintă totodată o puternică alianţă politică şi militară.. pe falia unde mai târziu va face carieră preoteasa Pythia. este celebru în spaţiul grec. Graec.. 48 . 6) sunt tot atâtea motive de a apela la înţelepciunea şi sfatul divin. poetice şi sportive se desfăşoară în incinta sanctuarului..omphalos.. prin oracolul său întemeiat. 21. St.Pe toata durata ceremoniilor. activitatea comercială este extrem de intensă.. In starea de transă. nu sunt cu nimic inferiori celor de la olimpiade. la închegarea constituţiei spartne. Lyc. după care se pătrunde în templu unde se execută un sacrificiu şi se intră în camera ascunsă . Oracolul este iniţial amenajat.. Rolul său de transmiţător către muritori a dorinţei infailibile a lui Zeus este jucat de Pythia. oferea lămuri privind rezolvarea unor probleme dificile ale cetăţii. funcţionează la Delphi asociaţia cetăţilor din Thessalia şi Grecia Centrală . 292 d). aceasta bolboroseşte mesaje divine.gardianul oracolului) va fi zeul Apollon.

In secolul al IV-lea p. când au fost ridicate incinte speciale. pacea cu războiul. Asclepios este găsit. Attica. forţa fizică cu calităţile poetico-muzicale. fiica lui Phlegyas). Ritmând viaţa şi definind destinul uman. sanctuarul lui Asklepios se întinde într-o câmpie scăldată de ape cu însuşiri terapeutice. iar pe de altă parte. insula Cos. Asclepios este protectorul bolnavilor. este pedepsit de Zeus şi ucis. la Pergam -unul dintre cele mai mân centre cultuale dedicate lui Asclepios în partea orientală a lumii elenistice. Epidaurul măsoară lupta dintre Vl aţă şi moarte. Ieronim îi pedepsea pe cei care încă mai mergeau la templul lui Aesculap (Asklepios) şi dormeau pe pielea victimei sacrificate pentru a visa viitorul. cu o acustică deosebită şi o capacitate de 14. oferă contur dimensiunilor biologice umane. nu erau primiţi în incinta sacră muribunzii şi femeile aflate în pragul naşterii) este de natură incubatoiie. apoi lumea romană. Toate la un loc 49 . Legenda transmisă de Pausanias (2..pruncul putea tămădui once boală şi că putea să readucă la viaţă chiar şi pe morţi". de păstorul Aresthanas alăptându-se la una din caprele sale. Cirenaica. funcţionarea acestor sanctuare reprezintă o prelungire a polis-ului. Pergam. Numit încă din Iliada. „mai marele vraci al oştirii". cel ce alină suferinţele. templul zeiţei Artemis şi vinul dintre cele mai bine păstrate teatre ale antichităţii. spiritul comunitar cu respectul pentru cel care s-a dovedit a fi cel mai bun în competiţii. intenţia grecilor de a se identifica cu ideea de elenitate. Vindecarea în sanctuar a bolnavilor (până în timpurile romane. spre deosebire de celelalte sanctuare. Fiu al lui Apollo şi al unei pământene (Coronis. dar. 4) precizează răspândirea imediată a zvonului că . la poalele muntelui Kjnortion. Clir. Memoria mitologică îl păstrează în rândul eroilor. Creta. se întinde pe sol şi primeşte în timpul somnului leacul divin şi sfaturi de alinare a suferinţelor. Sf. Cele mai miportante construcţii ale sanctuarului sunt tholos-ul lui Asklepios cu o dublă colonadă (dorică.Amplasat la 9 km de oraşul argolid Epidaurus. în interior). Pentru că-i răpea pe oameni din ghearele morţii. consultarea este gratuită). 26. patronul medicilor. Serviciul aici era zilnic.000 de spectatori. pe de o parte. Maxima sa dezvoltare se consumă în veacul al IY-lea a. potrivit tradiţiei. çhr. cultul lui Asclepios se prelungeşte până în vremea primilor împăraţi creştini. răspândindu-se în zonele vorbitoare de limbă greacă. La Olympia sau Delphi religia se îmbină armonios cu politica. bolnavul pătrunde în temenos. După săvârşirea unor sacrificii şi plata unei taxe (spre deosebire de Epidaur. după uciderea mamei de către Artemis. în exterior şi corintică.

în perioada geometrică. că ele reprezintă etape disctincte legate de evoluţia istoncă a Balcanilor (în mod eronat se considera că indo-europemzarea Greciei a însemnat trecerea de la înhumaţie la incineratie. celelalte manifestări religioase greceşti nu cuprind o pregătire a oamenilor anterioară morţii. a noua şi a treizecea zi după funeralii. evidenţa arheologică. apoi înmormântarea propnu-zisă. La mormânt se fac libaţii. iar morţii sunt comemoraţi în a treia. în plan public există sărbători închinate morţilor -de pildă la Athena în a cincea zi a lumi Boedrion. ce trebuia consumată înainte de căderea nopţii. în vreme ce bocitoarele plătite jelesc cu părul despletit mortul. şi anume. cu purtarea mortului pe braţe sau cu un vehicul. Lumea greacă cunoaşte ambele rituri de înmormântare. fără a se mai putea afirma în virtutea ultimelor cercetări istorice. deşi săracă. sunt săvârşite sacrificii. Credinţele funerare Moartea reprezenta pentru greci mai întâi de toate pierderea defunctului. apoi comunitare).reprezintă nu numai expresia reflecţiei grecilor asupra lor înşişi. încă din veacurile epocii bronzului marcarea trecerii în nefiinţă este legată de statutul social (vezi subcapitolul începuturile). iar în faţa porţii este aşezat un vas cu apă lustrală. care (aşa cum se va vedea) aşteptau o reîncorporare ulterioară a sufletului defunctului în armonia perfectă a principiului întemeietor. apoi prothesis-ul. Există ritualuri specifice de înmormântare care presupun toaleta mortului. Ekphora sau deplasarea cortegiului până la cimitir (situat de regulă în afara cetăţii) se realiza noaptea. In cinstea morţilor. atât înhumarea cât şi incinerarea. la Antesteni (pe 13 februarie se pregătea o fiertură specială. ci şi efortul lumii elene de a se exprima istoric. expunerea sa în vestibulul casei. iar sacrificul principal era închinat Iui Hermes Psychopompos) când se consideră că morţii se amestecă cu vii . mărturiseşte modificări ale raporturilor sociale din comunitate. gest legat de repurificarea spaţiului domestic.eveniment petrecut la finele 50 . şi a credinţelor proprii misterelor. o deplasare de la criteriile individuale de ierarhizare la cele colective (inai întâi familiale. In afară de sectele orfice. dar arheologic s-a constatat coexistenţa acestor două rituri cu perioade în care unul din ele era predominant în vreme ce celălalt se situa în plan secund). f. se depun ofrande. moartea fiind considerată aducătoare de murdărie. Acasă focul este stins în vatră şi se reaprinde un altul nou.

Miturile Gândirea mitologică este de regulă asociată timpurilor arhaice. P. Demeter.mythoi . a Giganţilor şi a Nimfelor frasinilor. Vernant chiar o numeşte „instituţie" de conservare a memoriei1. mitul este. Cele mai răspândite cosmogonii şi teogomi sunt cele transmise de opera lui Hesiod beoţianul. J. stăpânul celuilalt tărâm şi soţia sa Persephona. Homer şi Hesiod au deţinut un rol de excepţie. diferitele mituri. mitul are o mai mare capacitate de teoretizare. Această a doua generaţie de zei se răzvrăteşte împotriva tatălui lor. care a circulat mai întâi pe cale orală. Hera. cel ce-i poartă pe morţi până la porţile lui Hades.şi apoi a fost fixată în scris şi transmisă generaţiilor viitoare de operele poetice. De fapt. Călătoria defuncţilor spre împărăţia lui Hades include trecerea fluviului Styx spre Câmpiile Elysée. Această din urmă activitate pare să fi avut un rol extrem de important. sub formă de povestiri . hi această privinţă. divinităţi care ţes soarta oamenilor. Personajelor de vază sau eroilor civilizatori li se organizează jocuri funerare încă din veacuri homerice. de a-1 emascula pe părintele său. Proaspăt instaurat la cârma lumii. In geneza hesiodică. conţinută de poemul The. lince şi dramatice. greceşti sunt interpretate ca structuri de gândire care încearcă să explice universul. în opinia lui W. un mai mare rol didactic3. ea reprezintă acea tradiţie ancestrală. Parcele.. lipsită de reguli şi de uniformitate. g. munţii şi Nimfele. Unindu-se cu Uranos dă naştere Titanilor. precizând că . dar şi Hermes. s-ar fi putut vorbi de cultele greceşti la plural şi nu de o religie greacă.dacă n-ar fi existat toate operele poeziei epice. lumea zeilor şi a oamenilor. pe Ponthos (Şuvoiul sărat). fiul nopţii. dar spre deosebire de ritual. Povestirile lor despre fiinţele divine au căpătat valoare aproape canonică". va avea o multiple consecinţe: naşterea Afroditei din spuma mani unde au căzut organele sexuale ale Cerului şi zămislirea celor trei zeiţe ale răzbunării -Eriniile -. una din căile de exprimare a religiei greceşti. Burkert2.ogonia. începând cu demersurile lui Cl. iar gestul hotărit al lui Cronos (cel mai tânăr dintre titani). Zeii patroni ai lumii morţilor sunt Thanatos. Hades. Destinul donse ca soarta suveranului să fie 51 . zeiţa Gaia (Pământul) îi zămisleşte singură pe Uranos (Cerul). Hades. Eriniile. Poseidon. cealaltă modalitate de expresie religioasă. Dumézil. Cronos se căsătoreşte cu sora sa Rhea şi zămisleşte 5 copii: Hestia. Lévi-Strauss şi G. furiile dezlănţuite care pedepsesc nedreptăţile.sezonului rece şi începutul celui cald (ca şi în spaţiul italic).

care. argint.oamenii vârstei de fier. refuzând să dea zeilor onorurile cuvenite.Dike şi lipsei de măsură . care vor beneficia din partea muritorilor de onoruri divine. îşi eliberează fraţii. a semizeilor. Zeus se dovedeşte a fi învingătorul deplin. soaţa sa îl adăposti pe ultimul său născut. să le risipească fum şi arome pe altare. echivalează cu trecerea într-un somn adânc. asemănătoare celor indo-europene identificate în analizele sale de G. le vor asigura un loc aparte după moarte.pecetluită de voinţa odraslelor sale. In ceea ce priveşte locul şi statutul oamenilor. P. şi-i trimite în Tartar pe Titani. vor deveni celebri în războaie. Dumézil. iar a cincea cea a eroilor. între care se numără cel teban şi cel troian. ei trebuie să venereze zeii. trebuie să înfrunte nedreptăţile semenilor lor. în ale sale Munci şi Zile. Următoarea generaţie. Lor le succed. din care spre regretul său face parte şi poetul. Boreas. mai puţin nobili. Inevitabilul se produce. La aceste concluzii ajung studiile lui J. Ei cunosc toate necazurile. bolile şi suferinţele. Calităţile supra-omeneşti de care dau dovadă. Vernant care alcătuieşte o repartiţie trifuncţională. nici violenţa războiului. războiul şi 52 . cărora le conferă onorurile şi privilegiile. făurită de Zeus. aceşti oameni nu cunosc truda lucrului. Moartea oamenilor de aur. din sângele căruia se vor naşte vânturile dezordonate: Notos. prin victoria asupra întrupării răului absolut . Insulele fericiţilor (Munci ţi Zile. acelaşi Hesiod. pe Zeus. căci lor le-au rezervat zeu ca lăcaş. Acest conţinut genealogic mitic. este intercalată între oamenii de bronz şi cei de fier. căci natura le oferă toate cele necesare. dar şi în cel al eticii şi înţelepciunii. transmite o genealogie alcătuită din 5 generaţii dintre care patru sunt asociate metalelor: aur.şarpele Tvphon. de aceea Cronos obişnuia să-şi înghită copii. în domeniul artei militare. în finalul mitului. într-o peşteră pe muntele cretan al Idei. suveranitatea. le stârnesc mânia şi sunt ucişi. Astfel. Starea de beatitudine este dominanta acestei vârste fentă de boli şi suferinţe. dincolo de viaţă. gândirea mitologică orientală4. 140169). ordinea suverană şi dreaptă a lui Zeus Cronidul se instituie definitiv. oferind lumii o coerenţă asupra căreia vegheză permanent. căci Zeus îl detronează pe Cronos. pare să conţină serii antitetice ale Dreptăţii . căci sunt caracterizaţi prin disciplină şi măsură. Le urmează seminţia oamenilor de bronz. Viteji drepţi. cu reale paralele în. Zephyros. este a truditorilor pământului . Vârsta de aur a omenirii se consumă pe vremea lui Cronos.Hybris. Ultima generaţie. războinici năvalnici care sfârşesc prin â se antonimiei. bronz şi fier. oamenii de argint. în timpurile lui Zeus. este cea a eroilor. Speriată.

1952. Primele două sunt oficial patronate de stat. dionysismul şi orfismul. împărţirea vicleană a victimelor de către Prometeu nu este lipsită de măsuri punitive din partea Cronidului. Variante ale acestor mituri ca şi ale aceluia al potopului nimicitor trams de zei asupra oamenilor (dar ei sunt refăcuţi din pământ . osânda teribilă instalată în mijlocul muritorilor (rheogonia. W. de regulă domestice.). un drum spre o fericire perpetuă. In epoca clasică.oasele Mamei sale) sunt reluate de poeţii şi dramaturgii secolelor ulterioare. prin care se caută un contact mai direct cu zeul. Vemant. P.de către Prometeu sau. p. o identificare cu starea ontologică nonurnană. căci din ea a purces generaţia blestemată a femeilor. 3. Note 1. cit.. în latura ei violentă.activitatea lucrativ-economică-opulenţa. 2.. de ordine şi haos. P. Mit şi religie. ofenndu-le pe altare grăsimea şi oasele victimelor. Mit şi religie. h. 8. J. 592 şi urm. în expresia sa ordonată.. Principiwn Sapientiae.. corespunzător ultimului nivel structural indo-european Delimitarea şi mai clară a coordonatelor ontologice umane este dată de itutul prometeic. F. Oxforc. p. Apoi Zeus trimite oamenilor ca dar femeia . oamenii trebuie să onoreze zeii. într-o altă versiune..ea este un amestec nedisociabil de bine şi rău. Activitatea războinică este lăsată pe seama vârstei de bronz. în ceea ce priveşte ultima generaţie . 32-3. trei sunt nianifestările religioase cu caracter mfstic: misterele de la Eleusis. Oamenii sunt privaţi de foc. the origine of Greek Philosophical Though. Primul nivel structural este dat de seria oameni de aur-oameni de argint reprezentând cele două laturi ale universului: Dike şi Hybris. Comford. Vernant. îşi propune realizarea unui dialog special cu divinitatea. p. Burkert. 249.„capcană adâncă şi fără ieşire"'. Sacrificându-le animale. 4. şi a celei a eroilor. deşi 53 .. motiv pentru care tatăl ceresc îl înlănţuie. închegat de-a lungul secolelor de experienţă religioasă. J. de Deucalion din pietre .. M. M isterele Misticismul grec. p. Faptele fiului lui tapet aşează pe oameni între zei şi animale şi le statorniceşte relaţii specifice cu lumea divinităţilor. op. trimiţând vulturul să-i devoreze ficatul. dar Prometeu li-l va aduce din cer ascuns într-o tulpină de soc. 23.

a. oricum. hierofantul percepe o taxă oficială. este o etică.faza ultimă a extazului contemplativezi Prima etapă a misterelor. în acest scop. o preocupare despre suflet1. din însărcinarea statului şi. Două sunt familiile care patronează cultul celor două zeiţei care se celebrează aici. dadouchos şi de preotul altarului. iniţial. Aceştia reprezintă primii patru demnitari ai cultului. Marile Mistere din septembrie . în cadrul unui proces mai amplu de integrare teritorială care va cuprinde şi zonele: Tetrapolis. precedate de lungi preparative şi epopteia . Chr. transmisă de Imnul homeric al Demetrei. De altfel. practic cel mai vechi personaj religios amintit de surse. se întrunea Sfatul în ziua următoare a misterelor. iar bunurile celor două zeiţe sunt vegheate. iar cultul intră sub patronajul arhontelui basileu al Athenei. o filosofic. In timpul lui Solon. Brauron. consacrat încă din epoca homerică zeiţei Demetra. pozând ca „patroană spirituală a tuturor grecilor". Ceremonialul de la Eleusis este de o complexitate aparte şi se desfăşoară în mai multe etape: Micile Mistere de primăvară cu caracter agrar. capitalizarea politică a acestui cult este evidentă în veacurile V-FV a. Clir. vorbitorilor de grai ionic. cetatea Athenei substituie autoritatea celor două familii locale în ceea ce priveşte judecarea infracţiunilor. al Demetrei şi al fiicei sale Persephona. Maraton şi Paiania. în 380 a. La începutul secolul al V-lea a. apoi tuturor grecilor. răpită de Hades. poate chiar de la finele celui anterior. acesta este mai mult decât o religie. începând cu ultimul sfert al veacului al V-lea a. preotul principal al cultului.Chr.. deschis. când Athena ocupă o poziţie deosebită în bazinul egean. Chr. El este asistat (în Imnul homeric al Demetrei) de preoteasa zeiţei din getwx-u\ Philleides. misterele au fost fondate de zeiţa însăşi pe când se afla în căutarea fiicei sale. 54 . de către un grup de epistaţi. din genosul Eumolpizilor. în veacul al VI-lea a. dar şi un loc de pietate individuală. se va dezvolta ca un mare sanctuar panelenic. Potrivit tradiţiei. Chr. ambii din familia Kerikes.3 cetatea de la Eleusis este integrată statului atenian. statul atenian controlează veniturile preoţilor şi regulile oricărui sacrificiu. De asemenea.într-un fel marginale prin caracterul initiatic-individual al ceremoniilor. arată hiera .. încă din timpuri arhaice: Kerikes şi Eumolpides2. Locul de cult de la Eleusis.octombrie. rostind formulele ritualice ale misterelor interzise nevorbitorilor de limbă greacă.obiectele sacre în timpul ceremoniei pe care o prezida. aleşi pe viaţă şi beneficiari de înalte onoruri şi locuri speciale la spectacolele de teatru -proedria. Hierophantul. de purtătorul de torţă sacră. Isocrate putea să o afirme cu mândrie. In ceea ce priveşte orfismul.

Pe 19 Boedrion. legomena. sunt puţin cunoscute.anaktoron. şi prin obiectele privite. obiectele sacre se întorc la Eleusis într-o procesiune care poartă în frunte statuia lui lacchos. în ziua cea mai solemnă."' Lui Plutarh (de fapt este vorba de retorul Themistios). i se atribuie menţionarea despre schimbarea stan i de spirit petrecută prin mimarea de roluri. foarte greci şi foşti participanţi ai Anthestenilor. doar candidaţilor li se arătau obiectele sacre într-o capelă specială a Telesterionului . am luat din coş obiectele şi după săvârşirea actului. Mystai intră în sanctuar. le-am pus în paner. îmbracă haine noi şi sacrifică un porc pe malul Phaleronului. orz. mai ales în etapa lor finală. în secolul al FV-lea p. în prealabil. mentă).Anthesteriile sau Micile Mistere.cea de primăvară . mai ales a Demetrei care-şi pierde fiica. deiknymena. cartier al cetăţii Athena. Sărbătoarea propriu-zisă începe în ziua următoare cu lună plină. în faţa magistraţilor. drornena. în incinta peribolului. care trebuie să fie foarte pun. şi apoi iarăşi din paner în coş. Chr. conduşi de mystagogi şi supravegheaţi de epimeleţi. delegaţiile oraşelor şi tribunlor. apoi carul cu hiera cărora le urmează în ordine preoţii şi oficianţii cultului. se desfăşoară la Agra. demosul.Am postit. Clement din Alexandria. retraşi din colectivitate. magistraţii. are loc de-a lungul a 10 zile şi este condusă de arhontele basileu. întregul alai.ta apoirheta. escortată de efebi. A doua etapă. iniţierea durează timp de trei zile. unor posturi alimentare şi sexuale. La finele ceremoniei epopteia. Boednoa. Aceştia sunt supuşi. Toate aceste modificări afective simbolizează starea de spirit a celor două zeiţe. O procesiune solemnă. se vor întoarce în oraş pentru a participa la un sacrificiu purificatorul. participant la aceste manifestări. mystai. încurajaţi de iniţiaţii anului precedent şi asistaţi de participanţii la ceremonie. hierophantul dă instrucţiuni privind păstrarea secretului celor văzute şi întreprinse . unde au acces doar cei ce se vor iniţia (care în veacul al V-lea putea cuprinde 5000 de persoane). în ultima zi. Alaiul se îndreaptă spre Telesterion. mystai. pleacă de la Eleusis spre Athena aducând obiectele sacre-în coşim. unde iniţiaţii anului trecut şi candidaţii vor consuma împreună carnea victimelor. A doua zi se deplasează la malul mani unde se purifică. Aceste ceremonii. am băut cyceon (amestec de apă. sacrificiile. numita agynnos şi prilejuieşte strângerea laolaltă a candidaţilor la iniţiere. afişarea obiectelor sacre 55 . iar formulele ritualice pronunţate. sala de iniţiere. care a îndeplinit funcţii sacerdotale la Eleusis. cu practicarea unor sacrificii purificatorii şi posturi. se începe cu un sacrificiu închinat celor două divinităţi. Manie Mistere din luna septembrie-octombrie.. încoronaţi cu mirt.: . poate să mărtunsească. preoţilor şi demosului.

imaginea a ceea ce este negativ în cetate. ci. de a avea lumină în lumea tenebrelor lui Hades. atunci când Semele este arsă de strălucirea Cronidului. Antesteriile şi Marile dionysii alcătuiau o sene de acţiuni. se execută sacrificii. „venit din afară"). mai degrabă. a nebuniei). după moarte. care incumbă caracteml său violent asociat cu dezlănţuirea delirului (pentru accepţiunea zeului străin. Adoratorii lui Dionysos nu sunt nicidecum elemente marginale ale cetăţilor. şi nu un ciclu închis ca misterele eleusine. Leneenele. La Athena sărbătorile hibernale ale zeului. II. 4). componenta de bază a ritualurilor dionysiace5. Evidenţa relatărilor mitologice privind numeroasele epifanii ale zeului şi a ritualurilor care reactualizează aceste mituri a condus la trasarea a cel putin două modele ale lui Dionysos: cel theban. a violenţelor şi consumarea . Conceput din uniunea lui Zeus cu o muritoare (fiica lui Cadmos. Ultima manifestare de amploare conţine reîntoarcerea zeului în cetate (adică a ulcioarelor cu vin). a doua zi sunt transportate în sanctuarul zeului unde au loc întrecen de băut. se dansează şi se cântă. Războiul peloponesiac. Caracteml divin al copilului nu este pus la îndoială dm pricina acestui al doilea moment al venirii sale pe lume. care este compatibil cu valorile civice (pentru imaginea zeului care ajută la buna utilizare a delirului. Dionysos este salvat de tatăl său. Antesteriile din februarie-martie trec drept cele mai vechi manifestări religioase în onoarea acestui zeu (Tucydides. mai potolit.şi manipularea lor sunt asociate cu evocarea hierogamiei. în compania flautului. cu practici de fertilizare şi fecunditate şi cu dorinţa iniţiaţilor de a fi aleşi. şi păstrat în coapsa lui Zeus până la a doua sa naştere. ei onorează zeul în procesiuni grupate de regulă pe sexe. şi cel attic. din cele trei zile de sărbătoare se deschid butoaiele de vin din toamna precedentă. b. chiar şi în spatiile beotiene şi peloponesiace. de altfel zeul apare în tăbliţele lineare B. Mitul povesteşte despre dubla naştere a lui Dionysos.Semele). a celuilalt. în prima. Dionysos este expresia nu neapărat a celui venit din afară (cum eronat s-a crezut multă vreme. Sărbătorile închinate lui Dionysos conţin iniţieri şi rituri secrete întrun ansamblu de festivităţi insensé în calendarele liturgice ale cetăţilor. unde se consumă vin. regele Thebei .lor însoţesc starea de transă colectivă. Cu toate acestea. Dionysnle rurale. dovedind arhaicitatea sa şi a cultului său în spaţiul grec). Oschoforiile. fiind adus de istoricii veacului trecut şi ai primei jumătăţi a secolului nostru din spaţiul oriental sau thracic. într-un car alegoric însoţit de doi 56 . Nevoia de strângere laolaltă a relelor.adică anihilarea . 15.

Comuniunea cu elementele sălbăticiei. apoi. Actorii. în care tema era acompaniată de dansuri frenetice. îmbrăcate în piei de căprioare şi încununate de iederă.se căsătoreşte simbolic cu zeul. Ca expresie a democraţiei depline. aceste ceremonii vor căpăta o importanţă deosebită mai ales prin asocierea lor cu manifestările teatrale (este deja consacrată afirmaţia privind naşterea 57 . în numele cetăţii şi interpretează rolul Baccantelor: în timpul nopţii femeile aleargă prin păduri. pe care efebii o vor aşeza noaptea în teatru. sunt mascaţi şi comunică în permanenţă cu corul. deopotrivă bărbati şi femei. agon. Tragedia are dincolo de valoarea artistică o semnificaţie politică şi socială. la lumina tortelor lor. acompaniate de cântece din tympan şi flaut şi consumă vin. Marile dionysii se desfăşoară timp de şase zile în martie-aprilie. în ziua a patra are loc concursul de comedie urmat în următoarele două zile de cel de tragedie. la fiecare trei ani tyadele din Athena alături de cele locale urcă pe muntele Pamas.u ocazia acestei procesiuni. femeile alăptează pui de animale.un mare cortegiu condus de arhontele eponim şi efebi aduce statuia zeului din Eleuthera. numită la Athena silemcă. Pnmele reprezentări dramatice au loc în vremea lui Pisistrate care reorganizează Marile Dionysii. iar o hecatombă alimentează toată ziua participanţii voioşi ai banchetului. marcând uniunea lui Dionysos eu toată cetatea. Sărbătorile în cinstea lui Dionysos adună participanţi din toate categoriile sociale şi juridice. iar Anon din Metymna (insula Lesbos) îl transformă în gen literar. luându-1 drept martor. Pericle instituie la Athena gratuitatea acestor reprezentaţii teatrale. şotia arhontelui basileu . precum şi sfâşierea acestora cu mâinile simt expresia mitului sfârtecăm lui Dionysos copil de către titani.satvri g°i.dityrambul. însoţită de o dramă satirică. în număr de doi şi apoi trei. numai bărbaţi la început. în nnma zi. parabaza. Originea lui se pierde în veacurile homerice. corul se adresează direct publicului. In a doua şi a treia zi urmează concursul corurilor de bărbaţi şi copii . comuniunea cu zeul. Acestea traduc starea de extaz total.basilinna . poetul Archiloh îl evoca încă din secolul al Vll-lea. apoi contestarea între personaje. Prezentarea de trei tragedii ale unui autor este. La Delphi. cu evidente momente de bruiaj ale barierelor. parodos. dialog alternat cu cânt coral. In noaptea dinspre a treia şi a patra zi are loc exhibarea unui falus enorm. Concurenţii defilează. Forme de manifestare a colectivităţii. în epoca clasică. Alaiul este format din personaje vesele şi mascate care joacă o comedie în trei acte: intrarea tumultoasă a coriştilor evocând o scenă cunoscută.

joacă şi subtile roluri politice. aşa numiţii preoţi itineranţi şi cerşetori . Din aceste motive mitologice Orfeu apare drept întemeietor de rituri miţiatice legate de purificare prin vegetarianism şi asceză. deci a perfecţiunii. Pe măsură ce acest principiu crează lucruri. scrierile orfice se răspândesc în toate mediile greceşti. Musaios. le oferă caracterul unui partener de dialog. care dau unitatea perfectă a universului. Orfismul este un curent filosofico'-religios apărut relativ târziu în lumea greacă. De altfel.. care sunt chemaţi de colectivităţi pentru a purifica cetăţi.orfeoleleslai. măcar în intenţie. La fel de celebră este coborîrea sa eşuată în infern pentru a o readuce la viaţă pe soţia sa. adesea ele îndeplinesc roluri de mesageri diplomatici6 c. Mitologia îl prezintă pe Orfeu ca pe un poet-cithared. este de aşteptat în a şasea generaţie şi este marcată de venirea lui Dionysos orfic. plăci de os cu inscripţia Dionysos Orftkoi. Chr. Capul său ajunge în insula Lesbos unde este folosit ca oracol. în mediul colonial. De aceea adoptarea unui mod de viaţă pur. Oul primordial sau Noaptea. Orfeu trece drept fiu al zeului ApolloaLa îndemnul lui Dionysos. Pe un plan mai general. Chr. pentru veacul al V-lea a. este sfâşiat de menade. Aceştia îşi legitimau ştiinţa apelând la autoritatea cărţilor lui Orfeu şi a elevului său. nu de puţine on. pătrund inclusiv în cadrul riturilor cu mistere. Teogonia orfică are la origine Principiul. Eurydice. cărora le pun capăt.tragediei în interiorul manifestărilor religioase închinate lui Dionysos). îşi 58 . trăind „înaintea lui Homer" în Thracia. orfismul de distanţează net de celelalte manifestări cu mistere din religia greacă. Ca doctrină.thiasoi . unde îmblânzea fiarele cu muzica sa. a unei etici pozitive sunt condiţii inerente pregătirii pentru reîntregirea perfectă. asociaţiile dionysiace . această realitate este cel mai sigur atestată arheologic la Olbia unde s-au descoperit. urmate de bios thanatos bios (viaţă moarte viaţă). doctrina orfică completează competenţele unor oameni cu trăsături ieşite din comun. pot face precizări în legătură cu viaţa anterioară. cel care apare aici legat de mântuirea sufletului pnn contopirea într-o epocă de aur a tuturor cu divinitatea. O reîntregire a totului. La un nivel „intelectual". Cu secolul al V-lea a. orfismul se răspândeşte în mediul popular. producând nelinişti şi practici mai mult sau mai puţin supertiţioase. iar corpul îi este împrăştiat. independenţa lor materială (aceste organizaţii au fondurile lor propni). perfecţiunea sa se regăseşte în entităţile create separat. a cărui mare dezvoltare este asociată epocilor clasică şi elenistică. In epoca elenistică. dar şi mai superficial.

La . V ern ant.. P . D escătuşând pe fiecare oam eni şi făpturi divine . cit. m ais. Religious Authority in Archaic and Classical Athens. p.96-104. M 11. p . neagră-ntrucliipare. 7. Iar cel dintâi copil al G liei. D in C haosse-ntrupă Erebos (principiul m asculin al întunericului. 2..J. Histoire du culteBacchus.ll. J. Dionyssos.79. 1974. 87-94. An. de Paris.uc. 4.şi Şi subjugând în piept sim ţirea şi chibzuita hotărîre. P entru detalii vezi W . religion.«.L a început de începuturi fa C haosul. . a 2 -a. p. rpheus and G reek R eligion. KG uthrie. iar după-aceea Spătoasa G lietrainic sprijin m enit să poarte-n veci pe toţi N em uritorii ce tron ează asup ra ninsului-O lym p Tartarul sum bru din străfundul păm ântului vârstat de drum uri. R JJie H O xford. P entru interpretarea acestui im n ca m ărturie a interesului atenian m anifestat pentruEleusis.) şi N oaptea. 3. 1 M G recia Antică. Pe care-i zăm isli în urm a unirii sale cu E rebos. Garland. B 1. L ou ise B ru it-Z aid m an . C. J. J. P. R S .oot controla suflul respirator şi sufletul sub patronajul lui Apollon Hiperborean. lui D io ca veziL 'a ssocia tions d ionysiaques dans les so ciétés an ciennes. cel m ai chipeş din rândul zeilor eterni. S. Pantel.p.1995. . 5. A ctes de la table ronde de EFR . H om eric ym n of D em eter.J. vezi N . R. of TEXTE a.89. 9 6 . arlan da n . 95. Panteonul Naşterea zeilor şi a lumii . P au lin e S ch m ittG . 5 9 . Variant. O of th e O rp h ic ou vem enéd . Jeanmaire. it şi relig ie îrt M t. L o nd ra. ichardson.95 2. p 10 şi urm . Şi H. Note: BSA . «. C i N oaptea odrăsli la rându-i Eterul şi Lum ina zilei. p. E F R C o 1986. croit chiar pe m ăsura ei.. D e-asem eni E ros. Fu înstelatul C er. în stare s-acopereîntregu-i trup Şi să răm ână trainic sprijin al zeilor prea-fericiţi. Cf. 1984. 24-25 6. it şi religie. P en tn i dem on straţiile p riv ind interp retarea ny so s zeu al cetăţii. A study .1957.1984.

Ca şi Noianul. (. Ci câte picături de sânge se-mprăştiară împrejur. chip fermecător. Iar ca mezin veni pe lume vicleanul Cronos. J16-140.Din ea (Glia) se trag şi Munţii falnici. Pe Phoibe cu coroană de-aur. Restructurări de putere divină. i-a dat mlădiţe strălucite: Pe Hestia şi pe Demeter. 179-199. paricidul. The agonia. mai ales. Şi Nimfele ce pretutindeni sunt denumite Meliene (ale Frasinilor. cea retezată de custură Şi de pe-ntinsul ţărm zvârlită în veşnic zbuciumate valuri. pe Themis şi pe Memnosymne.n.)" Heàod. Furiile. Tot Glia mai năsai Ciclopii cu inimi pururi învrăjbite. chipeşa zeiţă aici urcă pe mal şi iarba îi răsărea sub paşii sprinteni." Hesiod..). Aşijderi pe Coeus şi Crios şi pe Hyperion. zvârlind-o-n urma lui. . Mai rătăci destulă vreme-n largul mării. căci prinse pică pe tatăl său atât de rodnic.Din spumă-ntrupata-zee" şi-ncoronata Cytheree I-au zis şi oamenii şi zeii. Giganţii mân din caleafară. iar pe lângă Divinul mădular se strânse o albă spumă şi din ea Crescu o fată ce plutit-a pan-la Cythera sfântă Şi după-aceea până-n Cipru ai cingătoare de talazuri. lăcaşul pururi îndrăgit De Nimfe ce întotdeauna au vecuit prin văi muntoase. în schimb ruşinea părintească. dar plăcerea iubirii n-o simţi. Pe Hades. la romani pedepseau fărădelegile. A doua generaţie de zei 60 „Când Rhea s-a supus lui Cronos. Nespus de lungă şi zimţată şi reteză numaidecât Ruşinea tatălui. Le adună pe toate Glia ce-n anii următori din ele Năsai temutele Erinii (genii înaripate. naşterea Afroditei „Din ascunzişul său feciorul (Cronos) întinse mâna stânga In vreme ce cu mâna dreaptă el înhaţă custura strâmbă. n. n.). Şi ca atare Afroditei . n.. la întâmplare Din mâna-i nu scăpară totuşi doar nişte vane rămăşiţe. pe Tethis.. Ea concepu şi stearpa Mare ai mânioase oşti de valuri. lapel Apoi pe Thea şi pe Rhea. cel mai aprig Fecior al ei. regele puternic ce stă-n palatu-i de sub Glie.. ai şerpi în plete. pe Hera ai-ncălţări de aur. Slăvită. apoi Cu Cerul zămisli Oceanul cel răscolit de-adânci vârtejuri. Theogonia.

te-ndreaptă spre iniţiaţi Şi pe pământul lor trimite un an îmbelşugat şi rodnic. Zeus este capul şi mijlocul. şi cel din urmă. pieirea fiarelor. Iar molima şi suferinţa goneşte-le spre piscuri goale!" ( Zeiţei Artemis. Zeus. via vântului suflare. atribuite hi i Theogn êtes sau Keikops). doar Zeus le-a făurit pe toate. semeaţă doborând cerbi repezi. Stăpână peste munţi şi codri. Zeus e făptură bărbătească. Zeus. Izbăvitoarea portii strajă. scumpă. daimon unic şi mare-ndrumător al lumii. zămislitor a câte sunt. Un trup de rege şi-n care toate se rotesc. este şi cel dintâi. arcaşă mare şi vestită. Ziua Şi Metis. Zeiţă ai aprinse torţe şi-n văzul tuturor Dictynna! Veghezi femei însărcinate. n. curmi necazuri. Zeus e fecioară cea frumoasă. vlăstar frumos. şi Eros cel atât de drag. Fremătătoare titanidă. Zeus. fie Lună. Aesaii.n. „Ascultă glasul meu. Zeus-împâratul şi Zeustatăl. Slăvită eşti. Zeus sprijină Pământul mare şi Ceru-mpodobit cu stele. domnul fulgerelor. O dată ai dorita pace şi ai pletoasa sănătate. Zeus. Căci Zeus pe toate le închide în trupul său uriaş!" Legende sacre (llieroi logoi. regina lumii.) Imn arfe.': Hesiod. cu-nfătişare de voinic. tr. Apa şi Pământul. temelia mării vaste. Codreană ce-ndrăgeşti ogarii. Orthia. crăiaso. o. slăvită fiică a lui Zeus. El Focul. colinzi şi noaptea după fiare. suflul flăcării nestinse.45J-45S. cel dintâi părinte. Theogonia. cerescul Aer. Scoti brâul mamei. 1987. Supremul sceptru. Sorocul naşterii. părinte-al zeilor şi-al oamenirii Ce zguduie întreg uscatul gemând sub trăznetele lui. nepieritor. fie Soare. Voioasă săgetezi din fugă. belşugul. iubeşti vânătoreasca larmă. Zeus. I. Noaptea. Definiri şi atribuţii . multiformă! Zeiţă proiectoare. dar chinul naşterii nu-1 ştii.Şi pe-nţeleptul Zeus. XXXVI 61 . daimon ce ne creşti copiii! Minunea cerului şi-a gliei. Cydoniană.

zee cu suliţă şi coif de aur. pe lume Să vină noul Dionysos. Din mâini titanice smulgând-o şi-ai dus-o pân-la tatăl său. stârpind odrasle vicioase.. vitează. Apoi scăpat-ai Cecropizii de îndârjirea lui Poseidon. stăpâratorul sfârtecat în golurile din văzduhuri nevătămată ai scăpat-o. 62 . însămânţezi. (. Şi vara dornică de seceri îţi bucură divinul chip. La tot ce mintea izvodeşte şi sufletul părtaş facându-1! Pe-Acropole. pe arii treieri clăi de snopi Şi ti-ai durat frumoasă casă în sacra vale din Eleusis. Zeiască culme ce stârneşte în oameni râvna spre virtute. Securea ta din rădăcină tăiat-a ţestele de fiare. Deo. iubeşti copii. Zăvozii agerei Hecate. puzderii. Tritogenie Pallas.. M-ascultă şi primeşte-mi imnul cu dragă inimă.. suprema verigă-a lanţului trupesc! Lupti bărbăteşte.. înscutată.) Pe cea mai falnică spinare de munte-ai presădit măslinul. slăvito. pământeană.„O.) Tu. XL. Impodobit-ai viaţa noastră cu iscusite meşeteşuguri. ce-n război ai frânt giganţii. fecioară ocrotind fecioare!'' Imn orfir. Ca prin divina hotărîre-a zămislitorului. cu părinte vajnic. Tovarăşa lui Dionysos. Demetră darnică. folositoare tuturor. Imn cătrepreu-înţeleaptaÂtt'na. 1-6.. tu saturi fiece popor Şi cea dintâi subjug plecat-ai grumazul harnicilor boi.': Proclos din Lycia. De toti văzută.n. mama omenirii şi daimon cu numiri o mie. se-nalţă renumitu-ti templu (. dai rodu-n pârgă. fiică a lui Zeus-craiul! Tu ca dintr-un izvor ţâşnit-ai Din creştetul patern. stârnea talazurile mării. în piscul attic. Cel ce-mpotrivalor. presari oriunde flori. de pe pământ luptând cu cend! De-a lui Hefaistos pătimaşe dorinţă ai ştiut să fugi Şi-ai strâns zăbalele-oţelite. întâmpinând voioasă pacea şi munca trudnică pe-ogoare. Să aibă parte muritorii de trai tihnit şi-ndestulare. Zeiţă ce aduci belşugul şi creşti puzderia de spice. inima lui Bacchus. rodit din pântecul Semelei. augustă şi protectoarea tinereţii. păstrându-ti floarea fecioriei! De-asemeni.8-21.). Ne dai prunci multi. „M-ascultă (este vorba de Athena. n. încântătoare şi blajină.26-28.. slăvito.

umplând De vaiet marea fără margini şi ai genuni învolburate! Ci smulşi din rădăcini. Cu arme ce sclipesc puternic.„Cureţi ce zăngăniţi arama şi vă-narmati la fel ca Ares. v-a fost părinte însuşi Zeus. ţărmul sfânt. Cerească. blândă zee stând la răspântii de trei drumuri. dar şi pieirea Atunci când. nimfa. păstrătorii minunilor din lumea largă Ce v-ati găsit sălaş statornic în Samothrace. Noptatecă. Fertile vânturi. cu suflete de pristăviti. Descinsă. o. făpturi nepieritoare ce vănarmati la fel ca Ares! Faceţi să freamăte Oceanul. veşnici daimom. Aduceţi ai suflarea voastră. mânioşi pe oameni. Gonind primejdia departe de cei ce rătăcesc pe valuri. colbul se urcă-n trâmbe către nori Pe unde treceţi. înspăimântate fiare fug Din drumul vostru. cu sălbatec vuiet şi chipul neînduplecat. Obişnuit-aţi prima oara pe muritori cu taina jertfei. încât văzduhu-i plin de zvonul frunzişurilor în cădere. Pământu-1 colindaţi în iureş de sprinteni paşi ropotitori. Iveşte-te la sacra jertfă a fetei care ti se-nclună. ocrotitor şi mângâios.-a mării ai straiul galben ca şofranul! Ea dănţuieşte sepulcrală. faceţi să freamăte şi codri. mereu ai suflet împăcat!" Imn orflc către Hecate 63 . Perseică (Perses. urcând pe munţi. Voi ce-n olimpice palate ati fost numiti Cereştii-gemeni Şi adiaţi plăcut şi paşnic. tatăl Hecatei şi fiu al lui Helios) şi solitară. stăpânii ce cârmuiesc nestingheriti Şi poruncesc în Şamothrace. de câini urmată. marini şi pământeşti. mănoase anotimpuri!"' fmnorfic. deodată se năruiesc stejarii falnici. Cureţi şi Corybanti. voi aduceţi recolte mari. O. iar tumultul şi zarva pân-la cer ajung. Cureţi. de căprioare •bucuroasă. Atotporuncitoare. regi. Plini de noroc şi deopotrivă cereşti. vă năpustiţi asupra lor Şi spulberaţi îndată viaţa şi avuţiile. hrănind copii. Stârnit de tălpi zorite.XXXVm „Chem pe Hecate. şi nu-i floare să nu-nflorească împrejur. crăiasă-n veci nebiruită. Nemuritori ai trup de aer înviorând vieţuitoare. Casap de tauri şi stăpână pe toate cheile naturii. pământească. Păstorilor dând ocrotire.

507-511.. Clymena cu frumoase glezne. născut la Theba. /m) au un templu al zeiţei Amena şi o statuie deosebit de veche.Pymeenii (Dyme cetate în Ahaia. şi că se născuse din pântecul mamei sale fără să aibă putinţa de a face copii. pământ cadmeic. Astfel. Calaos. să sporească Şi să cuprindă-ntreg pământul ce satură atâtea turme. fiindcă la Dyme aceasta era o taină. spune că era fiul uni frigian. Făcu întocmai doar de dragul cinstirii unui fiu ales. VII. femeile ţineau atunci sărbătoarea lui Adonis. Pieiră în războiul crâncen şi-nbătălia-nverşunată. Au. . Martvi zeilor şi lui Attes (Attis). Eroii Japet luând-o de şotie pe fata marelui Okeanos. Tfeogania. cu mult mai bună şi mai dreaptă. poetul elegiac. rin. 13.. Când pentru turme stăpânite de-Oedip se-ncleştară-n luptă. pe glia darnică-n bucate A făurit-o şi pe-a patra (generaţie.) Cătuşe-n veci nedezlegate primi şiretul Prometeu Şi de-o coloană pe la mijloc îl lănţuiră lanţuri grele.5." Fhitaih. Dar Hermesianax. feciorul iute la mânie. Divină seminţie de-oameni-eroi. Cine a fost Attes n-am putut afla deloc. aşa că în multe părţi ale cetăţii zăceau statuile reprezentând pe Adonis. Atuncea iarăşi Zeus Cronidul. O bună parte-n fate Thebei cu şapte porţi. Din vârsta care pe-ntinsul pământ trăi-naintea noastră. Heracle-i cel care-o ucise. de asemenea şi un templu închinat Dindymenei. Zeus cu olympica lui slavă nu se împotrivi deloc Pentru ca faima lui Heracle.521-532. 17." Pausuiias. pe care femeile le înmormântau şi le jeluiau. Călătorie in Grecia. scăpând pe fiul lui lapet De pacostea neiertătoare şi alinându-i chinul veşnic." Heiod. Viteazul fiu adus pe lume deAlcmena cu frumoase glezne. în pat de nuntă se urcară. Zeus u trimise şiun vultur cu aripi lungi: nemuritorul Ficat i-1 ciugulea şiacesta creştea la loc în orice noapte Spre-a întregi ce-n timpul zilei mâncase cruda zburătoare. Din ea purces-au şi vestitul Menoitios şi Prometeu Şiret şi ager (. numiţi şi semizei.. Nicias. Zeiţa-i dărui pe Atlas.). . 64 .

să dea conducători cetăţii şi să fie dascăli ai legilor şi păzitori ai celor sacre şi neprihănite (. Theseenele). împotriva duşmanilor. Ei dâinuiesc în locu-acela cu suflet ocolit de griji.) Mormântul lui Theseus se vede şi astăzi în mijlocul cetăţii. n. Eroi fondatori .jŞi dorind ca cetatea (Athena. datorită lui Heracles.(. Eroii norocoşi pe care fertila glie-i răsplăteşte Cu dulci recolte-mbelşugate de trei ori în acelaşi an. imitând pe Heracles şi având ambiţia ca elenii să sărbătorească jocurile olympice în cinstea lui Zeus. Au insule Preafericiţii pe lângă-Oceanul cu vârtejuri. iar demiurgoi prin mulţimea lor (. mergând în fruntea lor." Heàod. îi aduc cea mai mare jertfă în ziua a opta a lunii Pyanepsion (octombrie-noiembrie. fie în amintirea lui Tauros. părintele de zei şi oameni A dat şi glorie şi cinste eroilor feriţi de lume. „Cei dimprejurul templului (al lui Asklepios din Aigai. osebit de oameni. geomoroi prin folosul muncii lor.. în cinstea lui Poseidon. datorită sieşi (trecea drept fiu al acestui zeu n. 155-173. fie că-i chema pe cetăţeni la plugărie (.).) deoarece cupatrizii păreau că se disting prin faună. punând să se facă pe ea chipul unui bou fie în amintirea taurului de la Marathon. dar să sărbătorească şi jocurile istlimice.). iar eupatrizilor le-a hărăzit să aibă în grijă cinstirile zeilor. ) Cu mult mai în urmă. dându-le drepturi egale ai ale athenienilor (. le-a dat şi viaţă şi lăcaş Cronidul tată Zeus.. comandantul oastei lui Minos. Nemuritorii nu-s pe-aproape şi Cronos cârmuieşte-acolo.. ( . 65 . pe geomoroi şi pe demiurgoi. Scoţându-i lanţurile sale. n. altă parte La Troia poposit-a pentru Elena cu frumoase plete Şi-acolo moartea cu obştescul sfârşit pe rând i-a învăluit. pentru că şi el fusese apărător şi sărise în ajutor şi primise cu omenie rugăminţile celor de jos. A bătut monedă..Duşi de corăbii pe-ntinsa genune a mării. ducându-i la capătul pământului..) să crească şi mai mult Theseus a început să îi cheme pe toti străinii.." FUostrat.A/M«c/ y zile. A întemeiat el cel dintâi jocuri.). 1.8. n. n. Lor însă.n) îl priveau cu admiraţie..) el cel dintâi a ales de o parte pe eupatrizi. . multe alte pricini i-au mânat pe athenieni să-1 cinstească pe Theseus ca pe un erou şi multora dintre cei ce luptau la Marathon împotriva perşilor li s-a părut că văd chipul lui Theseus în arme. . Viaţa lui Apollonian dm Tyana.. lângă gymnasion şi este un loc de refugiu pentru sclavi şi pentru toti cei umili şi pentru cei care se tem de cei puternici.. iar zeul Asklepios a spus preotului că e bucuros să-1 aibă pe ApoUonios ca martor al vindecărilor ce le practică..

. . n. D uhul acesta este sădit în m ine încă de copil. iar în chip public nu îndrăznesc să m ă înfăţişez în faţa m ulţim ii ca să dau sfaturi statului.Poate vi se pare ciudat că eu (Socrate.. ai ca particular um blu pe la n. înghiţită de ţărână.. Pricina tine tot de aceea ce m -ati auzit adeseori spunând. im itându-1. Ordinea lucrurilor . dă Spune-i s-adune pe doam nele noastre. şi toate câte au concurat la întem eierea vieţii om eneşti de aici provin. Totuşi ei îl m ai cinstesc şi în alte zile". 36. însă. deci.). unde-i tem plul A thena. „(. lucru care tocm ai a fost spus. e-d. despre care aM eletos aim scris şi în actul de învinuire. Hector. The-seus. Asupra faptelor veghează. îndată ce se arată. Haton. Cutreierând întreg păm ântul. 35.relaţia oameni zei b.când el s-aîntors cu tinerii din Creta (jertfeleînchinate M inotaurului. de pildă: focul de către Prom eteu. însă nu m ă îm pinge niciodată să fac ceva. El m -a oprit să fac politică.)num unul şi altul şi-m i fac de lucru sfătuindu-vă. m ă îm piedică de la ceea ce am de gând să fac. aşa preaim face universul întreg în oire trăim şi. spre-a ocroti pe m uritori. că am în m ine ceva divin. căci după ce ocrotirea zeilor i-a părăsit pe oam eni.sa apoi toate plantele de către alti zei. . fuga în cetate şi du-te la m am a.) C u siguranţă de atun ci datează legendele v echi cum că darurile ne-au fost ficute de către zei o dată ai învăţătura şi instrucţiunile necesare. după vrerea lui Zeus m ăritul. n. Pkitaii).n. 31. m eşteşugurile de către Hefaistos şi asociata sem inţele şi A thena.). daim oni (duhuri bune. 25.x4pârarea lui Socrates. n. zeiţei Poarta lăcaşului sfânt să deschidă cu cheia. cât sunt de drepte sau de strâm be: " H e sL o d . Daimoni „D ar când această sem inţie (cea de aur. Haton. pentru a m ă batjocori.. trebuia ai ei să-şi afle în ei înşişi şi pentru ei înşişi cârm uire şi ocrotire. n.A -/M H C i fiz1ife-1 2 2. şi urm ându-1 tot tim pul pe acesta când într-un sens când în celălalt".. să m eargă cu ele La cetăţuie pe deal. 1 9." 66 . şi m i se pare că-i foarte binevenită această îm potrivire' '.)fu Toti deveniră. devenind ei. şi-m i apare ca un glas. n.n. Spaţiul cultual „Tu. daim onic.

nici lor nu le este îngăduit să urce în sanctuarul lui Asclepios înainte de a se fi purificat. încât între ele se află alte statui şi ofrande. spre partea unde bate vântul Boreas. V. Se mai' spune că Heracles a fost singurul care i-a jertfit lui Pelops într-o groapă. Călătorie în Grecia. spun milesienii. Ca şi altarul din Pergam. în incinta templului există locuinţe pentru aceia care vin ca rugători.„La o distanţă de 70 de stadii de Tithorea se află un templu al lui Asclepios. un altar făcut din cenuşă şi consacrat Herei. de ceilalţi foceeni. şi de aici spre partea superioară a altarului există nişte scări din cenuşă întărită''. cât şi pentru slujitorii zeului. 67 . iar după o altă tradiţie de către eroii localnici. precum şi o statuie din marmură. se află Pelopionul la o oarecare distanţă de templu.). Se spune că incinta a fost consacrată lui Pelops de către Heracles. El începe de la jumătatea templului şi ajunge aproape până la opisthodomos. de asemenea. In stânga statuii există un pat. în templul zeilor numiţi Didymoi. De jur împrejur este înconjurat cu un zid de piatră. fiind situat în faţa amândurora.. Pausanias..altar şi sanctuar la care se refugiau cei ce implorau milă şi cruţare. părţile animalului sunt aduse spre a fi arse în partea cea mai ridicată a altarului.1-2. In mijlocul incintei se află templul. X 32. există un altar pe care. Acelaşi lucru se petrece şi în oraşul Pergam." Pausanias. V. ce-1 înfăţişează pe zeu înalt de peste 2 picioare şi purtând barbă. la două generaţii după Heracles." Pausanias. situat deasupra râului Kaikos. Acest altar a fost ridicat. Altarul lui Zeus din Olympia se află la o distanţă egală de Pelopion şi de templul Herei. eu epitetul de archegetas. La prothysis ajungi urcând nişte scări de piatră care sunt situate de o parte şi de alta.). Călătorie în Grecia. 1-a ridicat Heracles thebanul din sângele animalelor jertfite. „în Milet. fiul lui Amphytrion.5. 13. în aşa numita prothysis. cu aceia care aduc jerfte lui Telefos. dar el nu este cu nimic mai frumos decât altarele improvizate din Attica. dintre erori din Olympia el este venerat ai precădere de către eleni (.) Orice străin sau elean care a gustat numai din carnea animalului jertfit lui Pelops nu are voie să pătrundă în templul lui Zeus. în dreapta intrării templului lui Zeus. numit protysix.8. el fiind al patrulea descendent al lui Pelops. înlăuntru căruia cresc arbori şi sunt aşezate statui. are o circumferinţă de o sută douăzeci şi cinci de picioare. partea care se înalţă deasupra acestuia are un perimetru de 32 de picioare. deopotrivă. n. pe care athenienii le numesc escharai (eschara . de către Heracles din Idaia. Călătorie "m Grecia. La Samos se află. după aim susţin unii. el este făcut din cenuşa care a rezultat din hălale victimelor sacrificate lui Zeus.. Este un obicei statornicit ca animalul să fie jertfit în partea de jos a altarului.n. „Se mai află în Altis şi o incintă consacrată lui Pelops. Primul postament al altarului lui Zeus din Olympia. 13. Intrarea în această incintă se face dinpre apusul soarelui. (. care este cinstit de înşişi u'thoreii şi..

Totuşi.) " Pausiuiias.în sec al VUl-lea -Paus.48. statuia avea porecla de Hippia. iar altele.) s-a păstrat atât pentru ceilalţi greci cât şi printre populaţiile Peloponesului.„Templul zeiţei Hera din Argos se află în partea dreaptă la o distanţă de 15 stadii de Micena. fiind lucruri de taină. unele din ele. pe povârnişul muntelui se află un sanctuar al zeiţei Artemis Hymnia. printre care se numără şi Oreste (. a luat înfăţişare. fiindcă după socoteala lor în lupta dusă de zei împotriva giganţilor. Vffl.în ţinutul Orchomenos.. femeie din Tegea (care a luptat vitejeşte alături de celelalte femei împotriva atacatorilor lacedemonieni . se spune ca Zeus. chemându-i prin vise. . Amena a împins caii şi ca nu împotriva lui Engelados.). iar statuia ei de mari dimensiuni a fost făcută de Policlet din aur şi fildeş. n. De-a lungul drumului curge o apă numită Eleutheron. Lucrurile ce se povestesc despre rodie. l -7. pe partea stângă a drumului ce vine dinspre Anchisia. an. Căci tithoreii. în mod obişnuit.. 1-4. II 17. în Arcadia. amândoi în picioare. Câ/ătone/'« Grecia. Intr-o mână tine un fruct de rodie de câmp.. 47.. Călălone în ( irecia. în 68 ." „La o distanţă de aproape 40 de stadii de templul lui Asklepios (în Focida) există o incintă şi un adyton al zeiţei Ms. VIII.(. în faţa intrării se află statui reprezentând pe femeile care au slujit pe Hera şi statuile unor eroi. cel mai sacru dintre cele pe care grecii le-au făcut pentru zeiţa egiptenă." Pausamas. executaţi din marmură pentelică de către artistul Scopas din Păros. supranumită „văduva".). naşterea lui Zeus şi lupta dintre zei şi giganţi.. Despre cucul aflat pe sceptrul său. n. „Statuia care se află în timpul nostru în Tegeea a fost transportată din demosul manthurenilor.. iar ea a luat-o ci să se joace cu ea. Ln pronaos se află statuile Charitelor...n. iar în cealaltă un sceptru. îndrăgostit de fecioara Hera. nu-mi este îngăduit să le povestesc.3. porecla de Alea (Alea . Ea poartă pe cap o cunună ai figurine ale graţiilor şi chorailor.! acestei păsări. Aceste statui sunt foarte vechi.) Se spune că arliitectul acestui templu a fost Eupolemos din Argos. Acelaşi lucru se petrece şi cu zeii lumii subpământene.cetate din Aleos.n. La manthureni. De o parte şi de alta a statuii zeiţei Athena sunt înfăţişaţi Asclepios şi Higeia (soţia sa. de care se servesc slujitoarele templului la purificări şi jertfe tăimute. Sailpturile ce se află deasupra coloanelor reprezintă. războiul de la Troia şi cucerirea cetăţii Uionului.) Se vede de asemenea un pat închinat zeiţei Athena şi o pictură reprezentând această zeiţă ca şi arma Marpessei. Zeiţa Hera este reprezentată şezând pe un tron. nu construiesc locuinţe în jur şi accesul în adyton nu este îngăduit decât acelora pe care însăşi Lsis i-ar fi cinstit. (. la dreapta se găseşte patul zeiţei Hera şi scutul smuls de Vlenelaos de la Euphoros la flion.

stâlpul cetăţii." Pausanias. care întins se afla pe sub clitul (mormanul) De ţesături. de bieţii lor fii şi neveste. 32." Iliada. 293-310. Dacă tu ţii şi la Hector şi-ti pasă la fel şi de dânsul. I. Fă să aibă parte-amândoi de aceeaşi putere şi slavă. „(. Cum laolaltă pe deal sosiră la templul Athenei. Dă biruinţă lui Aias şi-ncinge-1 cu fala măririi." Biada. Braţele-ntinseră toate bocindu-se-n faţa zeiţei.. Poarta pe loc le deschise frumoasa la faţă. X.. tu. Acsan. . Călâtone in Grecia. Fiica lui Chises. Sfărâmă tu suliţa lui Diomede Tidid şi pe dânsul Fă-mi-1 sa cadă pe brânci înainte la Porţile Scheie Ca să-ţi aducem îndată o jertfă de douăsprezece Tinere junei nesupuse la jug. Ea preoteasă era de troieni rânduită la temple. c. pe care o ţintea călăreţul Anthenor. 69 . Strălucitor ca o stea. 194-198. .oraşele aflate mai sus de Menandru: aceşti zei trimit visuri binevoitoare acelora al căror acces în adytoane îl îngăduie. ţx 205. Ceremonialul Incantaţii „Şi cu privirea spre-nalturi aşa cuvânta fiecare: Zeus părinte. vorbind în numele mulţimii. la din veşminte pe cel mai frumos. " Imnii] orfic căti'e Apollon. şi ia drumul de mai multe femei însoţită. tr. prea-nalte stăpân peste Ida. cunună-ntre zâne. dac-ai milă de Troia Şi de bărbaţii troieni. înflorat şi mai mare..) Hecuba. de dragul zeiţei. Straiul în mână luând după asta cucernic Teano Cea-mbujorată 1-a pus pe genunchi la icoana zeiţei Şi-anceput să se roage fierbinte de fiica lui Zeus: Sfântă zeiţă. Teano.Cu drag ascultă-mă pe mine.. VI.9.

" Pausanias. Călătoiie în Grecia. libaţii de vin negru Cu m âini necurăţate-n apă. l. Toate acestea le aşează pe un altar în faţa peşterii şi deasupra căruia toarnă untdelem n. care nu-i sacrifică (D em etrei din A rgolida.Munci . Libaţii „N u închina în zorii zilei lui Z eus. Munci ţ: zile.fecioarele din M eg ara se duc înain te d e nuntă să aducă libaţii şi să depun ă şuviţe din p ărul lor pe m orm ân tul Iph iono ei. îşi con sacră cin găton le lor zeiţeiA thena pathouria. 33.)" Panamas. Călătorie in Grecia. Călătorie in Grecia.4. nedornici să te-asculte. tr.43. Până ruga-ne-vom C elui de Sus.42. „D upă obiceiul localnicilor.41. U. în ainte d e m ăritiş.)fecioarele din T rezen a. V asele-ndată cu vin până sus le um plură feciorii Şi de la dreapta pe rând ei la toţi partira im potiri." A Paiisamas. Călăiore in Grecia. run. de la Solii C raiul A trid gam em non..fecioarele d in D elo s îşi tăiau aim aşa cosiţele pentru cinstirea H ecargei şi al lui O pis.vi zile. . lână neprelucrată. 70 . de noi să se-ndure" A sta le zise bătrânul şi vorba plăcu tuturora. 170-177. tr. R eguli pentru traversarea apelor treci cu piciorul apa „Sa nu de-a pururi curgătoare C ât n-ai făcut închinăciune privind frum oasa-i unduirem âinile n-au fost scăldate în undeŞi ncântător de lim pezi. Acsan. Ofrande „ (. V1H.5. 68. ïïaduc prinos roadele pom ilor din grădini. p. hărăzindu-şi un viitor de suferinţe. 67. nici celorlalţi nem uritori. C ăci ei." Pausanias. l. dispreţui-vor a ta rugă:' Hesiod.) anim ale. VIU.. Acsun. plecară din cort.„A pă tum ati-ne acum a pe m âini şi să faceţi tăcere. ci faguri de albine. 1." Hesiod. „Tinerii din Phigalia îşi tund pletele şi le anm că-n fluviul N eda (ca sem n al m aturizării. D upă ce dom nii stropiră din vin şi băură cât vrură. I. ce prin vaduri trece fără să-şi spele C el întinata m ână Stârneşte zeii.3. p. C rainicii apă turnară. printre altele fructul viţei de vie." A flwfalX. un. pe m âini să se spele m ai-m arii.

căci tfoizenienii cinstesc în chip deosebit pe acest zeu. C red . cât şi pentru reputaţia celui care 1-a consacrat. . în Pelopones. „O frandele cele m ai de seam ă din sanctuar sunt în prim ul rând. D e-o parte strânse-n piele cărnuri şi m ăruntaie cu grăsim e. închinat lui atunci când acesta a pus pe cap H eracles. .4.«. care le este protector al cetăţii şi £1 lui îi aduc drept ofrandă prim ele fructe.«. părţi egale tăind zelos un taur m are. ai gând să-1 înşele. X. )era cuvantlăsat de Pittheus. cum că T heseu era fiul lui Poséidon. atunci cînd cultivau ogoarele tegeatilor (vezi şi 66. 24." Phitarîi. U n trepied deosebit de im portant.) wtrep ied din b ro n z. P uţin m ai su s d e m o rm ânt ex istă o p iatră n u prea m are. este trepiedul lui A m phytrion. atât pentru vechim ea lui. 6. fiul lui A liile (după tradiţie.2. Călătorie in Grecia. îndreptat n. Partajul victimei sacri fiale între oameni şi zei „E ra pe vrem ea judecăţii de pricini între zei şi oam eni L a M ecena (Sicyona.în îl puse Prom eteu în faţa lui Z eus.«. D elphien ii fac an d e an purificări pen tru N eoptolem o s. fiindcă nu ani văzut acolo m ulte trepieduri consacrate. 71 . cununa de dafin. D e alta. Călătorie în Grecia. despre această piatră se spune că i-a fost dată luiC ronos. p este care se varsă ziln ic u n td elem n şi la fiecare sărbătoare sunt depuse lâneturi neprelucrate. n).) im ediat de ronos. IX 10. I. născut de R liea şi că a fost vărsată «. închinarea trepiedurilor o fac copiii fam iliilor celor m ai înstăriţi. plin de viclenie. Călătorie in Grecia. -pielea m istre ţului din C alydon.)şi te-ai spre stânga dai de o incultă în interiorul căreia este m orm ântul lui N eoptolem os. 47. în g en eral. intrată-n descom punere de trecerea vrem ii şi com plet lipsită de păr. Vin. «. Theseu." C Pausuiias.). N eoptolem os ar fi fost îngropat sub pragul sanctuam lui de la D elphi şi ulterior osem intele sale ar fi fost transportate într-un tem plu închinat lut n. A coperindu-le pe toate ai burta taurului însuşi. şi bat pe m onedele lor un trident. Pausaiiias. „N u pot să afirm dacă la toti purtătorii de cununi de dafin exislă obiceiul de a con sacra zeu lu i po llo n.„ ( . în afară de acelea pe care tim pul le-a distrus şi de acelea pe care le purtau prizonierii lacedem onieni. „D upă ce ai părăsit tem plul (al lui A pllon de la D elphi. «." Pausaiiias. S e m ai v ăd d e a se m e n e a atârn a te fia rele d e la p icio a re p e ca re le -a u ad u s lacedem oràenii atunci când au venit să-i atace pe tegeati. n." H dt.). îngrăm ădise oase albe Şi puse grijuliu deasupra doar seul ce-ti lua privirea. n.5.în locul copilului (Z eus. n u (A n există o regulă pentru toti. în să că.

n.Ci zise veşnicul părinte al zeilor şi-al omenirii : „O. Zeus pricepu-nşelăciunea.5. Deprins cu hotărâri eterne. H „Lui (Pelops. răspunse cu-un surâs ascuns. în afară de capre.. Vicleanul Prometeu. Călătorie în Grecia. el ridică grăsimea albă. Călătorie in Grecia. n. Călătorie în Grecia X. Călătorie în Grecia. Dar mintea lui urzea de mult Prăpădul omenirii care urma curând să se întâmple.2 Ceremonii şi ospeţe post-sacrifidale Jar oştenii de grabă pe rând aşezară. Aia (în Aulis.." Heskxl." Pausanias. totuşi. 19. Lângă altarul cel bine clădit. 13. 72 . n. Teogonin. pe-altare pline de miresme.) au adus ca jertfi ce avea fiecare. fiu al lui lapet şi domnul cel mai vestit din lumea toată. Cum de-ai fiait o împărţire aşa nedreaptă. Animale de sacrificiu „Dine este un lac care se formează din mare. 24. " Pausanias. Argienii anmcau altădată în Dine.) există un templu al Artemidei şi statui din marmură. 32. tu cel mai mare din ceata veşnicilor zei. Acsan. tr. Simţirea lui s-aprinse iute şi furia-i cuprinse pieptul Văzând că-s numai oase goale cu dibăcie îndosite.Se obişnuieşte să se jertfească (lui Asclepios. VID. ale zeului jertfe Şi se spală pe mâini şi orzul sfinţit ridicară. V.) orice. fără deosebire.n. la rându-i." Pausanias. Opreste-te acum la partea spre care inima te-ndeamna!" Aşa grăi uneltitorul. p. n. 1.'" Zeflemitor grăi stăpânul deprins ai hotărâri eterne.2. Cu mâinile-amândouă. iar cealaltă seamănă cu o femeie care trage cu aroil (. .n) îi jertfesc magistraţii anuali din Elida şi în zilele noastre. caii legaţi ai căpăstru. în cinstea lui Poseidon. Căci nu uitase să vădească ce multe şiretliain ştie: „Vestite Zeus. victima de parte bărbătească şi parte femeiască. . în cinstea zeilor de-atunci toţi oamenii de pe pământ Ard totdeauna oase goale. IX. dragul meu'." Pausanias. Animalul de jertfi este un ţap negru. dintre care una tine torţe.. 7.

cei cărora le este îngăduit să intre fac o purificare a adyt<m-u\ui într-un chip secret. obiecte din aur şi argint.Preotul braţele-ntinse şi-ndată-ncepu să se roage: . Când isprăviră ai totului tot şi ospăţul fu gata. îmbrăcăminte. Astfel. porci şi capre.) după ce au făait începutul. de două ori pe an se celebrează o sărbătoare pentru Isis.. cei bogati jertfesc şi boi şi căprioare.. spre a le trimite în adyton (. Aspru pe-aliei pedepsind şi cinstindu-mă astfel pe mine. trebuie să înfăşoare jertfele folosind sfori din in obişnuit sau din in subţire. iar dacă găsesc vreo rămăşiţă din jertfa serbării precedente. aheii. Coapsele taie din trup. Cei ce au purificat jertfele. aveau parte la fel fiecare-ntre dânşii. în frigări o trecură. m-ascultă. Unii aduc victimele în 73 . pe zei îmblânzind. 1. Când după asta ei toti potoliră setea şi foamea. negustorii aşează corturi făcute din trestie şi dintr-un alt material improvizat Ultima din cele trei zile se serbează vânzând sclavi. le-nrăşură-apoi în grăsime împăturindu-le-n două. Nu socotesc binevenită jertfa de oi. una primăvara şi alta în perioada de după ailesul roadelor. implineşte-mi dorinţa: Mântiue-ndată pe-ahei şi înlătură neagra urgie". cei săraci gâşte şi găini din rasele meleagridelor. Şi tuturor în pocale turnau ca să-ncepă-nchinarea. Izbăvitoml de rău. După amiaza încep jertfele. Astfel mgându-se zice şi Apollon i-ascultă mgarea. Carnea rămasă tăind-o felii. în ziua următoare. La fiecare dintre ele. Acestea sunt lucrurile care le săvârşesc în această zi în templu. animale de tot felul. Ani socotit că acest loc se află la o depărtare de aproape 2 stadii de adyton..445473. Tot ce a fost sacrificat este apoi transportat cu alai. O rumeniră frumos şi o traseră pe jăratec. Stau împrejuni-i feciorii şi-1 ajută cu ţepelen mână După ce arseră buturi şi din măruntaie mâncară. Craterele ochi le umplură ai viii şi ai apă feciorii. deasupra pun crudele cărnuri.Tu cel ai arcul de-argrnt. Jn ţinutul tithoreilor. tu paznicul Hrisei. Iată şi-acum fierbinte te rog. Acest fel al lor de pregătire a jertfelor este egiptean. câtu-i ziua de mare Cântec măreţ îi închinau şi de-a pururi slăveau pe Apollon." Moda. După ce dânşii se roagă şi orzul presară-ntre coame Vitele-njunghie. el sta veselindu-şi auzul. grumazul sucindu-le şi le jupoaie. Benchetuiau. Cum vârtos ocroteşti Tenedos şi Ciula prea-sfântă. o scot afară şi o îngroapă în acelaşi loc. Despicături aiviosul aprinde şi toarnă vin negru. cu trei zile înainte de serbare.

. iar la sfârşitul procesiunii soseşte preoteasa-fecioară pe un car tras de cerbi.) lonienii stabiliţi la Aroe. rut. iar ei pe seama femeilor. statuia de cult nu-i este îngăduit nimănui s-o vadă în afară de preoti. căprioare. în timp ce femeile rămân şi celebrează în timpul nopţii ceremoniile statornicite. zicând că le trimit fântânii Arethusa din Syracusa. supranumită Triclaria. şi râd şi glumesc între ei.7. iar ei înşişi se îndepărtează în mare grabă.adyton. X. pe deasupra mistreţi.. altii aduc chiar pui de lup şi de urşi. Antheia şi Masatis aveau un altar comun şi un templu al zeiţei Artemis.. iar în ziua următoare bărbaţii se reîntorc în sanctuar. Şi fac. datorită forţei lor. de asemenea. altii lupi mari şi urşi. ci şi cetăţenii individual. despre care se zice că 1-a fundat un bărbat din Argos.) Soteria.) dar la prima zvâcnire a focului unele animale sunt aruncate afară. VII.. m faţa lui. care ar fi primit în casa lui pe însăşi zeiţa. Sunt îndepărtaţi nu numai bărbaţii. Călătorie în Grecia. deasupra altarului.) aşează sub formă de cerc trunchiuri de copaci încă verzi. Călătorie in Grecia. Se celebrează aici o serbare în cinstea Demetrei. dintre care fiecare are o înălţime de 16 coti.) se află templul Demetrei Mysia. Iar în ziua a treia a serbării bărbaţii se retrag din sanctuar. 18.. ci şi câinii de parte bărbătească. Cu puţin timp înainte de serbare.Aigienii au." Pausanias.." Pausanias. în cinstea căreia ionienii celebrau o serbare an de an. Au şi alte practici." Pausanias. mai dreaptă.. cu priveghere în timpul noptii. iar femeile fac glume pe seama lor. căpriţe.2. cum este obiceiul de a lua din preajma zeiţei prăjituri făcute după datina locului şi de a le azvârli în mare. presărând pământ pe treptele altarului. a căror carne o mănâncă şi tot felul de animale de jertfă. 27. „Patreeni celebrează o sărbătoare în cinstea zeiţei Artemis an de an şi la aceasta sărbătoare (. Aceste animale sunt readuse pe rug de către cei care le-au azvârlit înăuntru. Aduc pe altare şi fructele unor pomi roditori. înăuntru. Apoi dau foc lemnelor (. 32. Călătorie în Grecia. „La o distanţă de aproape 60 de stadii de Pellene (în Ahaia. în acest Mysaion se află o pădurice ai tot felul de copaci şi cu apă din belşug ce vine din izvoare. iar alţii. . în ziua următoare aduc jertfe şi participă cu entuziasm nu numai toată cetatea în mod oficial.2.n. Ei aruncă pe altar tot felul de păsări. Preoteasă a acestei zeiţe era o fecioară 74 . un templu al zeiţei (Artemis. construiesc şi o scară spre altar. timp de 6 zile. VII. îşi ard corturile.. Călătorie în Grecia. se află lemnele cele mai uscate. Sacrificiul uman „(. în primul rând o procesiune deosebit de măreaţă pentru Artemis." Pausanias. n. iar altele scapă ele însele. VII.9. 24.

care-i întrecea pe egalii săi în toate privinţele.) de m arş. în clip a cân d i-a v ăzu t (X i run 75 . un dar al lui Z eus tăcut lui D ardanos D eschizând lădiţă. . a operă a lui H efaistos. înăuntrul tem plului zeiţei is. Şi când locuitorii au recurs la oracolul de la D elphi. A flân d u -se în acea stă stare.). întâm plător. iar flautiştilor să cânte cânteail lui C astor (m arş de Şluptă. n -a m ai p lecat p e m are în sau Thessalia. Călătorie în Grecia.)C om aitho şi M elanippos şi-au satisfăcut patim a dragostei lor chiar n. S-a urcat până la D elphi şi a întrebat o raco lu l ai p risire la bo ală. Z ice-se că i s-a răsp u n s că o riu n d e v a g ăsi o am en i aducând jertfe neobişnuite. dar m ai ales prin frum useţea trupului. Eurypylos a văzut statuia şi apoi a (. fost cuprins de nebunie. ) Se spune că jertfele om eneşti au fost oprite în felul acesta: încă de m ai înainte locuitorilor li se dăduse un oracol de la D elphi că va veni cu ei în ţară un rege străin care va aduce cu sine un zeu străin şi că acest zeu va pune capăt jertfelor om eneşti de la Triclaria. P>thia i-a condam nat pe M elanippos şi pe C om aitho: răspunsul ce le-a venit de la oracol a fost să-i jetfească pe cei doi zeiţei şi an de an să-i sacrifice zeiţei un tânăr şi o fecioară care s-ar fi distins prin frum useţe.)şi ai lu i A rtau ctes.). m inunat de frum oşi la chip şi îm brăcaţi cu o deosebită strălucire în prea frum o ase haine şi purtând podo abe de au r. în tim p. ci la K irra şi spre golful de acolo. cum m erge vestea. ) în cinstea lui (E urypylos) patreenii fac an de an purificări. să aşeze acolo lădiţă şi el însuşi să se stabilească acolo. se îndrăgostise de ea M elanippos. se abăteau boli nem aiauzite şi se păm sem nalau m orti m ult m ai num eroase ca înainte. 22. „T hem istocles tocm ai aducea un sacrificiu lângă trirem a de com andă când i-au fost aduşi trei prinşi de război.1-3. C ând a căzut în robie D ionul şi elenii şi-au îm părţit prăzile. V ân tu l a dus corăb iile lu i E u rypylos sp re m area dinspre A ro e. so ra reg elu erx es. în cânteail flautului. „Şi la luptă de cum se orânduia falanga lor si de îndată ce vedeau duşm anii." Phitaih. S e spunea că sunt fii S an d aucei. . fiul lui E uaim on.rt. regele jertfea o capră şi le poruncea tuturor să-şi pună cununile (ca la ospeţe sau la jocuri)... VII.. în lădiţă era o statuielui D ionysos. E urypylos.) (D celor doi.n. a luat cu sine o lădiţă. Lycurg. A tunci şi-a dat el însuşi seam a de natura jertfei.. ( . iar băştinaşii şi-au am intit de profeţie ( . încât era o privelişte m ăreaţă să-i vezi cum m ergeau în ritm . acelaşi un. perechea a folosit şi în tim pul ce a urm at tem plul A rtem şi drept cam eră nupţială în tim p ce asupra oam enilor a început să se abată furia zeiţei A rtem is: ântul nu m ai dădea nici un fel de roade. n.. 19. . . în cea m ai m are parte a tim pului era furibund şi-şi revenea' d o ar p en tru t tim p . regele începea paiontd(cântec cu versuri. Se povesteşte că o dată s-a întâm plat să fie preoteasă a zeiţei C om aitho o fecioară deosebit de frum oasă şi că. i. la sărbătoarea lui D ionysos.care exercita sacerdoţiul până la căsătoria ei. iar atun ci cân d a debarcat a întâlnit un tânăr şi o fecioară aduşi pentru sacrificiu la altarul din Triclaria." Pausanias. upă refuzul tatălui fetei de a accepta căsătoria (.

S alutând pe cetăţeni şi predându-le focul.prezicătorul E uphrantides. ca la P ythoi (D elphi) şigrija A thena.n. Euphrantides. ci trebuie să se facă un foc nou şi proaspăt. i-au silit pe sacrificatori să îndeplinească jertfa. şi să aprindă un foc curat de pe altarul com un de la D elplii. Ritualuri ale fixului . ducând pe prinşi la altar. îndată a căzut şi. luându-1 pe T hem istocles de m âna dreaptă.9.. îndată au silit pe cei ce foloseau focul să-1 stingă.aşa A thena în tim pul tiraniei lui A ristion (secolul l n. iar în tim p u l războ iulu i cu M ith ridaies şi în tim pu l războaielor civile. au80 de talanţi din pradă. nem aipom en ită şi aire era înfiorătoare. iar dintre plateeni. dând târcoale prin ţări. m T hem istocles a răm as îngrozit de această p rezicere. dar." Plutirii. pentru plateeni (după luat bătălia îm potriva perşilor de la Plateea din ai care aceştia au zidit tem plul 479. aşa precum se întâm plă în m arile încordări şi în clipe grele m ulţim ea aştepta scăparea m ai m ult de la lucruri neprevăzute de m inte decât de la cele bine chibzuite. după puţin tim p.. âncătorul de cam e crudă.n. când tem plul a fost a. un strănut din dreapta. înainte de apusul soarelui. focul se stinge aim se spune că s-a stins lam pa sfântă la . aşa cum spusese prezicătorul. 76 . rugându-se. 13.n). şi-a pus o cunună de laur. . Insă conducătorii elenilor. şi-a dat sufletul '" Phitarh. pollon Pythios le-a răspuns să aşeze altarul lu i Z eu s E leu th erio s şi să aducă jertfe m ai înain te de a se stinge focul din ţară.. sem n zeiesc.)hr. o flacără m are şi strălucitoare a vâlvorit de pe jertfa şi s-a auzit. deo dată cu altarul a dispărut se focul că nu-i îngăduit să . căci fusese pângărit de duşm ani. Şi dacă. Nwnn. va aduce foarte repede focul de la zeu şi a pornit la D elphi. să-i loti lui pe juruiască D ionysos. A thenei şi au ridicat lăcaşul sfânt şi au îm podobit tem plul ai picturi care se păstrează până acum . Themistocles. apoi a luat foc de pe altar şi a pornit iarăşi în fugă spre Plateea şi. Ş i-a curăţit corpul oi apă lustrală. 20. unde focul este nestins. D elphi.. Aristide. la focului n-o au fecioarele. C şi la d at p rad ă fo culu i d e p erşi. E i se servesc m ai ales de vase scobite. . apri uzând din soare o flacără nouă şi neîntinată. 1-a îndem nat să-i jertfească şi. jrnpăcându-se ei astfel. ci fem ei care au trecut de vârsta căsătoriei. Euchidas a făgăduit că pe cât era cu putinţă. făcând în aceeaşi zi 10(X ) de stadii." Rutarti. căci num ai astfel va fi biruinţă pentru eleni. jn H ellada. din cine ştie ce m otive.şi spune se aprindă din alt foc. Iar când au întrebat oracolul cu privireAla jertfe. iar ostaşii au început cu toţii să chem e zeul în ajutor şi. a sosit.

fapt care nu concordă cu Hecateu (Auge se căsătoreşte cu Theuthras. fiica lui Chises.CâlătorieînGrecia. ci fiindcă se convinsese de vorbele prezicătorului care spusese că fata nu era copilul lui adevărat. Ea a spus aceste lucruri fiindcă era statornicit la Mesena ca atunci când moare copilul unei slujitoare sau al unui slujitor în templu. după Hecateu) a fost siluită de Heracles. •.) Nu prea departe de sanctuar se află un stadion din pământ bătătorit unde au loc serbările Aleaia ca şî jocurile Halotia (în amintirea luptei dintre Sparta şi Tegea.. VIII. câtiva călăreţi arcadieni îl pândiră şi puseră mâna pe el. 300. X. în care preotul nu păşeşte decât o singură dată pe an. 77 . el a căutat să se apere zicând că a fugit din Mesena. căruia i-a urmat la tron fiul Augei şi al lui Heracles. iar pe preot îl aleg dintre copii care n-au atins încă vârsta efebiei şi veghează ca termenul sacerdoţiului sa expire înainte de a ajunge efeb. VI. care fugise de la Mesena şi se stabilise la Sparta. regele Mysiei. 34." ttuida. VI.47. care a mărturisit al ea este mama copilei şi că încredinţat-o şotiei lui Lykiskos ca s-o crească ai şi aim ar fi fost a ei. statut... «. Apoi.). Dar cu aceste argumente el n-a convins adunarea de adevărul spuselor lui decât după ce a venit în faţa adunării preoteasa slujitoare pe atunci a Herei. n. Oficianţii Accesul în funcţii sacerdotale publice.1-4." Pausajiias." Pausanias. un. n.) este slujită de o preoteasă încă copilă. în special pentru preot.n. se spune. Călătorie în Grecia. 299 . numită Kranaia (k(pavma trebuie pus în legătură cu hrana care înseamnă fântână şi cu kranus care înseamnă pietros. sarcina lui să treacă asupra altuia.Lykiskos. între partea de miazăzi a sanctuarului se află o fântână.) sus pe colină s-a clădit un templu. Auge (preoteasă a Athenei. pe care o ţintea călăreţul Antenor .)(.4.4. spuse: „Ani venit să vă destăinui faptul şi să cer retragerea din slujba de preoteasă". .şi care îndeplinea sacerdoţiul zeiţei Athena. a avut nenorocirea să-şi piardă fiica pe care o adusese cu el şi cum se ducea adesea la monnantul ei. . Fiind adus la Ichtome şi înfatişându-se în adunarea poporului.«. nu spre a-şi trăda patria. pe colină sunt şi colonade şi locuinţe între colonade pentru cei ce slujesc pe zeiţă.d. 12. Călătorie in Grecia. care-şi exercita obligaţiile pe o perioadă de timp pe care n-o cunosc. Telephos)... IV.Iliada. atribuţii „Ea preoteasă era de troieni rânduită la temple (este vorba de Teano.n. în preajma căreia. dar ea încetează de a mai îndeplini aceste obligaţii înainte de a ajunge la vârsta pubertăţii (.Zeiţa Amena (din Aleea." Pausaiuas.). La Thegeea se mai află un sanctuar al zeiţei Athena Poliatis. „La o depărtare de aproape 20 de stadii de Elateia se află templul Atlienei.

4.).2 „Ştiu că până în vremea mea thebanii au obiceiul să facă preot al lui Apollon Ismenios. 10.) La Aigion se întrunesc până în zilele noastre reprezentanţii confederaţiei aheene.Pentru prezicător nu se păstrează nici o parte a animalului jertfit dar se respectă obiceiul de a da numai grumazul animalului aşa numitului xyleus. ) era o fecioară care exercita sacerdoţiul până la căsătoria ei. atunci când acestuia începea să-i mijească barba. Aigienii au şi alte statui. 19. Preotul are epitetul de daphnephoros. felul lor de viaţă nu este acelaşi ai al celor multi şi nici nu apar în casa vreunui om. VII. făcute după tehnica de lucru a lui Ageladas din Argos. pe o durată de un an. Călătorie în Grecia. La aceste restricţii sunt 78 . pe tânărul care ieşea învingător la un concurs de frumuseţe. (. Preoteasa poartă numele de lutrophoros. de unde-i pot adresa rugăciuni. .. aşa cum amfictionii se întrunesc la Termopile şi la Delphi. Călălone in Grecia. ." Pausanias. Acesta este unul din slujitorii lui Zeus însărcinat să procure în schimbul unei sume fixe oraşelor şi particularilor lemnul care le este necesar pentru sacrificiii. 10. Călătorie în Grecia. 24. n. 33.'' Pausanias. „O preoteasă şi un preot slujesc aici (în sanctuarul zeiţei Artemis Hymnia.." Pausaiiias. IX. în care oficiază ca preoteasă o fecioară până în pragul căsătoriei sale. Pentru aceşti doi zei se aleg anual doi preoţi şi fiecare statuie este păstrată în casa preotului respectiv. în timpurile mai vechi alegeau. în general." Pausaiiias." Pausaiiias. lor le sunt interzise pe viaţă legăturile ai sexul opus. cinstea revenea altui tânăr ales pentru frumuseţea lui. Călătorie în Grecia. U. un copil dintro familie nobilă.4. Călătorie în Grecia. pentru că acest copil poartă cununi din frunze de dafin. fără să le fie îngăduit să se îmbăie?£. un. . l.Preoteasă a acestei zeiţe (Artemidei Triclaria venerată de ionieni.." Pausaiiias. an. VII. 13. V.2. duc o viaţă austeră.Jn aceasta insulă Kalauria există un templu închinat lui Poseidon. cu o frumoasă şi viguroasă conformaţie fizică.Jn templul Afroditei nu pătrunde decât neocora.2. căreia nu-i mai este îngăduit să aibă legături cu bărbaţii şi o fecioară care îndeplineşte slujba de preoteasă timp de un an. . din ţinutul Orchomenos. ca slujitor al lui Zeus.. Călătorie în Grecia. Toti ceilalţi nu pot vedea pe zeiţă decât de la poartă. făurite din bronz şi anume o statuie a lui Zeus cu înfăţişare de copil şi un Heracles care nici el nu are barbă. Pentru acestea ei nu se servesc de nici un alt fel de lemn decât lemnul de plop alb.

astăzi vom pune capăt molimei!''.. care până atunci avusese ochii 79 . Acolo se găsea un bătrân cu înfăţişare de cerşetor. punând să se aducă îndată anumite jertfe la înmonnântare şi îndepărtând toate manifestările violente şi străine de firea athenienilor. de curăţire şi de ridicări de temple şi purificând-o. a făcut-o mai supusă dreptăţii şi mai ascultătoare spre buna înţelegere." Aristotd. Călătorie in Grecia. Solon. Vin.La Delphi. isprava lui Pitagora. dar numai pentru un an şi nu niai mult. Apollonios insistă pe lângă efesieni să-1 lovească pe bătrân şi să nii-1 lase să Plece. Astfel Epimenides (din Phaistos. avu o presimţire sinistra şi refuză să ia în căsătorie pe logodnică. o ceartă cu ocazia unei nunţi pricinui tulburările ce durară atâta vreme. Călătorie în Grecia. în locul în care acum se află o statuie a zeului păzitor. ) soseşte preoteasa-fecioară pe un car tras de cerbi. 12. de îndată ce a spus „Haidem". clipind din ochi de parcă ar fi fost orb şi care purta o traistă în care se găsea o coajă de pâine. căci el se ruga de ei si încerca. Un cetăţean. sperând să găsească în el un tămăduitor al bolii. 13. iar faţa îi era ca de pergament. pe când el făcea un sacrificiu şi apoi îl uciseră pentru sacrilegiu. să le cerşească roilă. Creta. Şi cum efesienii se mirau şi erau nedumeriţi de ce ar trebui să ucidă un străin atât de nenorocit.1. n. 3. şi cei însărcinaţi să prezideze ospăţul în sanctuarul Artemidei din Efes şi pe care efesienii îi numesc essenes. El a socotit că nu trebuie să amâne călătoria şi.7.s. jigniţi de refuzul său.." ' PKitarfi. Dar lucrul cel mai de seamă. El îi adună pe efesieni şi le spuse aşa: „Curaj. „Când molima izbucni în Efes şi nimic n-o mai putea opri.3. reînnoind după câte cred eu. Politica. ascunseră în bagajul său câteva obiecte sacre. In cinstea zeiţei Artemis Efesia se celebrează o sărbătoare an de an. Apollonios îi adună pe efesieni în Jurul lui şi le spuse: . iniţiind cetatea în anumite rituri de împăcare. 18. prin cuvintele sale. V. Apoi convocă toată mulţimea spre teatru. VII. era îmbrăcat în zdrenţe. cerşetorul."' Pausania.supuşi. a şi ajuns în Efes. Părinţii.Luaţi câte pietre puteţi şi aruncaţi cu ele în acest duşman al zeilor. „(.) la sfârşitul procesiunii (anuale închinată Artemidei Laphria din Pătrat n n. n. Capacităţi sacrificielle aie conducătorilor de familii . efesienii uimiseră o solie la Apollonios. ducându-se lângă viitoarea lui soţie. Pharmakos .. pe care îl numesc al şaptelea dintre înţelepţii care s-au dus la Periandru.) a făcut slujbe divine de doliu mai simple şi mai blânde. la care se dedau atunci cele mai multe femei. începând unii să azvârle cu pietre. care se găsea totodată şi la Thurioi şi la Metapont." Pausanias.

făcând spum e la gură. D upă câteva clipe A pollonios le spuse să ridice pietrele şi să se uite ce m onstru uciseseră. flacă ră m are şi E u ru o strălucitoare a vâlvorit de pe jertfă şi s-a auzit sem n zeiesc. „C ând vine-a patra zi a lunii.. C alha. câte Care sunt. (tr. A liile. cu care-1 cinstise A pollon. IV. A tunci când îţi clădeşti o casă. luându-1 pe T hem istocles de m âna dreapta.Jn clip a cân d i-a v ăzu t p rezicăto p hlran tid es. văzură cu un câine însă înfăţişare de dulău. „D ar iată se scoală-ntre dânşii Fiul lui Testor. Şi. Divinaţie profetică. Them istocles a răm as îngrozit de această prezicere. cum va între D om nii ahei pe acela C are-i m ai tare ca toti şi de care cu toţii ascultă (. s-aduci nevastă-n casa ta. Ale>ditnu. 80 . C itind în zborul unor pasări sem n bun ce-ndeam nă să faci nuntă. tu-m i ceri să vă spun tuturora C are să fie necazul arcaşului A pollon? u Phoebus E bucuros o voi spune. divinaţie onirică. 800-803 . nu ti-o lăsa neterm inată. şi-au dat seam a că aceasta dispăruse. Viaţa lui Apollonios din Tyana." Hularh. cârm uise-ale aheilor vase pe m are spre Şi TroiaN um ai cu darul ghicirii.. rugându-se. câte fî-vor. Euphrantides. Munci p zile. poposind cum va deasupra." Heàod. o dată descoperită făptura pe care ei crezuseră că au lovit-o. M. . să cârâie flecara cioară." Heàod. să-i juruiască pe totiionysos. „Scum pe lui Zeus. e. D e oricare-a cincea zi a lunii fereşte-te că-i grea şi-am ară. 10. ia seam a tu însă şi C-ai să ifii jură-m gata să-ini dai ajutor cu vorba şi M i-e să nu supăr fapta. 13. . E fesien ii înţeleseseră atun ci că acesta era un duh rău şi arun cară asu pra lu i atâtea pietre de se făcu o m ovilă întreagă peste el. 746-747 .)" . S tatuia zeului păzitor. âncătorul de carne crudă. . înalţă în locul în care a fost ucis duhul. care era nem aipom enită şi înfiorătoare. 1-a îndem nai să-i jertfească şi.închişi. un strănut din dreapta. îşi aţinti deodată privirile spre ei şi se văzu că ocliii lui erau plini de foc. Munci fi zile. ştia câte au fost m ai de m ult. Tlifinistixle-s. adică a lui eracles. dar cu statură de leu uriaş şi care ajunsese un fel de terci din pricina pietrelor. întâiul şi fala prorocilor. C a. 1997). precum câinii turbaţi. aici lui D m num ai astfel va fi biruinţa pentru eleni." H se Hlostrat.

22. cu lacul şi spinarea lui stâncoasă. VII. Buraicos este şi numele peşterii. ' ». Călătorie in Grecia. A colo se dau profeţii cu ajutorul unei table şi a arşicelor. Piaţa are o form ă pătrată şi nu este prea m are. întâlneşti un râu num it B uraicos şi o statuie nu prea m are a lui H eracles. um ple opaiţele ai ulei. a lui purtând barbă. ghicitoarea cea dintâi.întreabă apoi la urechea divinităţii ce vrea să afle.) spre m are. îi fac alai Şi îi închină m are slavă. '••" ' ' « Aceasta scaunul 1-a hărăzit. construită şi aceasta din m armură. iar după rugăciune apucă arşicele ce sunt întotdeauna în num ai' foarte m are în faţa altarului lui Heraclesşi aruncă pe m asăarşice. iar în m ijlocul acesteia se află o statuie de m arm uraH ennés. în anul n.6. . el coboară pe ţărm ul Athenei. apoi vine să-şi afle sălaş în as. cel căutat de : corăbii." Pausanias.• • > şi num ele de îm prum ut. ! a Gliei.) în rugăciunea m ea pe G aia. dintre nem uritori o preacinstesc (vorbeşte Pythia. deschizându-i cale. Phoibe. iar când a ieşit din piaţă îşi ia m âinile de la ureclii şi consideră drept răspuns al dhinităţii cel dintâi cuvânt auzit. ) în faţa statuii se ndică o vatră. o fiică tot nu . • Pe urmă a dom nit aici a treia. peThem iscare a ' apoi dobândit a doua jeţul profetic de la maică-sa precum se povesteşte. vine spre seară. stând în picioare şi sjprijinindu-se direct pe păm ânt. aşezată într-o peşteră. J)e la Bura (cetate A tticazguduită de un m are cutrem ur în 373 a Chr.. un desen făcut pe m asă dă explicaţia 4 adecvată pentru fiecare combinaţie a celor patru arşice.2. de care sunt fixate cu plum b opaiţe de bronz. Lăsând ostrovul de la Delos. înscăunată chiar de Themis.La Pharai există o piaţă m are. Sosind aici. un. astupându-şi urechile.ui Phoibos. şi îmblânzesc în cinstea lui acest păm ânt atunci încă neîm blânzit. Se îndepărtează. C el ce consultă divinitatea. 25. "' 'vi Copiii lui Hefaistos. le dă foc şi le aşează pe altar. făcută după vechiul sistem al pieţelor. . Cel ce consultă oracolul se roagă în faţa statuii. aprinde tăm âie pe vatră. „în prim ul rând..n. este întâm pinat cu straşnică m ărire 81 . apoi pune pe altar în dreapta statuii o m onedă ce circulă în acel ţinut şi care poartă num ele de chalcus. care de la Phoibe a primit l * • > > . U n m od asemănător de a da preziceri practică şi egiptenii la sanctuarul lui Apis. ca pe un dar de naştere •• > voioasă. . Pâm •' '•*'• '' tărâm ul ace sta.( . prin silnicie. o altă titanidă." Pausanias. Călătorie în Grecia. din piaţa publică. după aceasta. VIII.

«.n. Theseus. pe rând. regele cârmuitor al ţării. îndemnându-1 să-şi ia (el.. mai întâi. Care. l. nu ştiau cum să iasă din încurcătură.. privesc spre soare apune". luată de Athena de la Megara. thereenii uimiseră la Delphi să vadă ce era cu necazurile care îi copleşeau.22-23. la rândul ei colonie corintiană.). şi. So/on. ambele cetăţi se află pe coasta vestică a Greciei continentale .-j Eu prorocesc doar ceea ce-mi şopteşte zeul. De aceea zeiţa se mai numeşte şi Epitragia." Tucydides. el (tiranul Celisthenes din Sicyona. zeul de la Delphi i-a dat un oracol lui Solon: Prin jertfe-mpacă eroii ctitori ai locului Pe care-i îmbrăţişează Asopias. aşa cum fiecăruia ! • .Neşuind de unde le veneau pacostele.n) n-a fost cucerită în acest fel.. . iar el . Alţii spun că insula (Salamina. „Se spune că zeul. l -21. ci că.de tot poporul şi de Delphos.. . după obicei. la Delphi. împotriva Minotaurului. dacă împreună cu Battos vor 82 .3942." Plulail}.Aflând. capra s-a făcut dintr-o dată ţap."••• Aceştia sunt zeii spre care-mi îndrept mai întâi rugăciunile mele (. 67. al patrulea îl rânduieşte pe tronul de profet (. pierind. .un ticălos demn de a fi ucis ai pietre. Istorii. Pythia îi răspunse că Adrastos era regele Sicyonei." Herodot. 29. ' •.) întrebă oracolul dacă ar putea să-1 alunge pe Adrastos.. Pythia le profeţi că. n." Eschil. trimiţând la Delphi. Iar Zeus îi umple inima ai o divină iscusinţă şi. la Delphi. înainte de expediţia din Creta. •: u îi cade sorţul.n. Pkitaih. „Mergând.) drqit conducătoare pe Afrodita şi s-o roage să-i fie însoţitoare la plutire. deci. au întrebat zeul dacă e bine să predea cetatea corintienilor. 9. i-a dat un oracol.:. Războiul Peloponesiac. V. să vină înainte. Eumenidele. dar. ca unora care erau întemeietorii cetătii şi să încerce să dobândească un ajutor de la ei. . 18. epidamnienii că n-au nici un ajutor de la Corcyra (cetatea Epidamnos este colonie a Corcyrei. şi că în momentul când aducea jertfă pe malul mării o capră. Iar dacă au sosit drumeţi din părţile Helladei. :. Zeul le-a răspuns să predea cetatea corintienilor şi să şi-i facă conducători. n. n. Theseus..) .n.) -.

).) se petrece şi cu zeii lumii subpământene. „ (. (. le va merge mai bine. 83 . Călătorie în Grecia. Cimon. din întâmplare. şi târându-şi flota în jurul Ciprului. 32. 13. în oraşele aflate mai sus de Menandru: aceşti zei trimit visuri binevoitoare acelora al căror acces în adytoane îl îngăduie.. i-a arătat îngrijirea ce trebuia dată bolnavului. Cimon se află la el." Pausaiiias.9. întradevăr. sub conducerea arhitectului Mnesicles. 18. Izbăvitoarea ispăşire ce-ajută mult pe pământeni. a trimis nişte oameni de încredere la templul lui Ammon ca să-1 consulte asupra unor lucruri tainice. au coborît la mare şi." Ftatath. 33-38.. 13.. Auzind cei trimişi acestea. 153. Pericles. i. aducând un oracol de la Ammon.«. ajungând în armata elenilor care era atunci în Egipt au aflat ca Cimon murise." Argoriauticele." Haxxlot. iar Pericles. ... din greşeală a căzut de la înălţime şi era într-o stare gravă. folosind-o a însănătoşit repede şi uşor pe bolnav.. thereenii îl porniră la drum pe Battos cu două pentecontere. iar medicii îşi pierduseră nădejdea scăpării lui.Acelaşi lucru (transmiterea mesajelor în timpul somnului.în urma acestui oracol. care zicea că atenienii vor cuceri toată Syracusa. nn. .Prin arta de-a ghici deprins-ai ce numeroase căi aleg (Orfeu se adresează disciplolului său. ci lua parte la lucrare şi ajuta să fie dusă la bun sfârşit. îniăţişându-i-se în vis. Ai desluşit ce tâlc se-ascunde în suflete de muritori Pornind pe-a viselor cărare când inima-i de somn robită.) Jivine. «. ci.ir Cimon. le-a spus să se înapoieze pentru că.'' Ptataih. IV.. A zeilor înduplecare şi pentru morţi bog-ate daruri. X. păsări şi în ce fel sunt rnăruntaiele-asezate. Musaios. cel mai liamic şi cel mai însufleţit meşter.întemeia Cyrene în Libya. O întâmplare minunata care s-a petrecut la lucrare a arătat că zeiţa nu stătea deoparte. Nicias. hi timp ce Pericles era descurajat. Istorii. pornind sa dea mari lupte. .. de cum ai intrat. zeiţa.Propileele Acropolei au fost construite în timp de cinci ani." Phitaifa. „Anumiţi prezicători au venit.) Iară zeu' nu le-a dat nici un oracol.

t. arhontele plateerulor. în m âinile m ortului puse Pletele sale şi toţi adânc suspinând de durere Şi tânguindu-se acolo s-ar fi pom enit ei ai noaptea. Şi. m ai m arele Dom n em non Agam ." Kmdn." •'••'*•'. de fruntaşi de la Troia. atunci se îm bracă ai o haină pupurie. dintr-înşii D oi înjunghiindu-i pe loc. de Ia Plateea. tin Puseră-apoi ai m âhnire în creştetul rugului trupul. se înarm ează cu o spadă şi. că tu eşti m ai m are şi-aheii Ţie m ai m ult se supun. Dar la Atride s-au dus şi de-aproape i-a zis Peleianul: . Credinţe funerare ' * > '• > .. Zisele lui auzind. destul cu bocitul şi plânsul. nn. aceşti tineri sunt oam eni liberi. în ziua a şaisprezecea. că de m ort îngriji-ne-vom noi.)condusă de tm trâm biţaş. deoarece bărbaţii com em oraţi atunci au m urit pentru libertate. '>-> -.. . iazvârli peste rug. '! El doar ni-i notiă m ai sorm p. stau pe Câinii ce-i la m asă erau num ai nouă. instituită de în cinstea victoriei asupra perşilor. Şi m irodenii trânti el pripit şi cu gemet în suflet '" '' încă vreo patru sirepi ai coarne-nălţate şi m ândre. în juru-i ticsi jupuitele cărnuri : '' Şi răzim ă de-a lui raclă m ai m ulte ulcioare cu m iere. pe lângă acestea.)în luna M aim acterion (novezi. iar lui îi urm ează care pline oi m irt şi arnuni şi un taur negru şi tineri ducând în amfore libaţii de vin şi de lapte şi ulcioare de untdelem n şi de m iere. ' v î. pe deasupra D oisprezece tineri voinici. M ulte oi grase şi tauri greoi şi cornaci înaintea Rugului ei jupuiră şi bucătăriră. Grăsim ea ' Jertfelor toată luând. însoţită din cinci în cinci ani de jocuri. Arm ia-m prăştie acum de la m g şi trim ite-o să-şi caute De ospăţ. El oi anna-i jertfi. „ (. o duce 84 . cruzim e cum plită. luând o urnă din depozitul de arhive. " ": Cu lem năria ragîn pătrat de-o sută de picioare. trim it încă din zorii zilei o procesiune (este vorba de sărbă toarea Eleutheriilor.'• Iute fâcu să se-mprâştie arm ia de la corăbii. căruia în mod obişnuit nu-i este îngăduit să îm brace o haină de altă ailoare decât albă.n. din Aristides 479. 150-175. num ai dom nii ai noi să răm âie. căci nici unui sclav nu-i este îngăduit să se atingă de ceva din cele servite atunci. şi-n urm ă ' ' Focul aprinse ca vajnica-i pară să m istuie totul. care la beotieni este A lalcom enion. feciori :•. XXIII. înveli pe de-a-ntregul pe Ahile lM ortul într-însa. Locului steterâ ai m ortului îngrijitori şi clădiră •••>'.). Asta viteazul rostind. m irmidonii. care sună un cântec de război. „CraiAgam em non Atride. n.

în faţa agorei de astăzi. C utreierând întreg păm ântul. C ronos Ei vieţuiau la fel ca zeii.nim ii m ai presus de griji. şi rugându-se lui Z eus dupa şi luiH erm esC htonos. A poi luândlaapă el însuşi spală coloanele de izvor. A poi. am phipo litenii.) Nu mai aprinse-n crengi de frasin mistuitorul foc puternic. H ălăduiau doar în ospeţe. prin m ijlocul cetăţii. C onvieţuiau în arm onie. înveşm ântaţi în strai de neguri. Munci fi zile. D ar când aceasta sem inţie fu înghiţită de ţărână. pe lum e-i afli pretut indeni îm părtitori de-averi. aceasta-i regeasca cuiste dobândită. 11. n. daim oni (duhuri bune. funerare şi le unge ai m ir. înjunghiind taurul pe rug.n)'. îngrădind m orm ântul lui. : . Mitul Pandorei „ (Zeus. înconjuraţi de-averi destule Şi ponui-m povărati de fructe. am estecând craterul cu vin şi vărsând spune: «închin bărbaţilor care au m urii pentru liliertarea Eladei!»". dragi zeilor prea-fericiti. . i-au adus m ereu jertfe ca unui erou şi şi au instituit în cinstea lui jocuri şi sacrificii anuale. spre-a ocroti pe m uritori.la m orm inte. : j /.D upă aceea. în cetate. părea că-i fură som nul adânc. întâia sem inţie de-oam eni cuvântători a fost din aur Creată de nem uritorii având palatele-n O lym p. A supra faptelor veghează. 21. arc." Hesiod. Din nou îl păcăli pe Dânsul alesul fiu al lui lapet (Prometeu. cu Feriţi de chinuri şi necazuri: neputincioasa bătrâneţe N -o cunoşteau.) Dosind vădita strălucire a focului nedomolit 85 . T oti deveniră.n. M ai târziu. cât sunt de drepte sau de strâm be. tot felul de-avutii A veau şi roditoarea glie le dăruia de bunăvoie R ecolte m ari şi-m belşugate. Ca nu cumva locuitorii pământului să-1 folosească. de orice rele ocoliţi. Era-n acel răstim p când asupra cerului dom nea. V. Aristides. Mituri Vârsta ik aur a omenirii '••"'• •"''••'• '•• . plini de m ulţum ire. ci cu picioare şi braţe pururi sănătoase. Ptutarfi. de-aceea. cheam ă la ospăţ şi la libaţii pe bărbaţii care au m urit pentru E lada. *' '" M urind. care. după vrerea lui Z eus m ăritul. toti aliaţii luând pe B rasidas cu arm ele 1-au înm orm ântat pe ch eltuiala statului. g.'' Tliucydides.. 107-124. n. Războiul Peloponesiac.

care se află mai sus de Egipt. printre oam eni. Theogonia. m inune ce-ncânta privirea. • • Văzând că printre oam eni focul purta vădita-i strălucire.13-15.592-594. . Zeul ce tună-n slavă a sim ţit ' ' Cum furia-i m uşca din cuget. Panegiric..fericit cel ce deţine.8-10. m ort." HaudoUitoriUI. în Etiopia. C â nd . îi aşeză apoi pe creştet U n văl brodat ai m ăiestrie. în pereg rinările sale d ato rate ră pirii Persephonei. ea se cuv ine a fi am intită ac um . Nenorocire grea ce-n preajm a bărbaţilor s-a cuibărit." Hesiod. 86 .în trestia scobită." fa icrate... Zeus 1-a aisut în coapsa sa şi 1-a dus la Nyssa. străbunii noştri i-au făcut servicii pe care nu este îngăduit să le asculte decât cei iniţiaţi. în întunecim ile um ede. sunt cel putin o m ie şase sute de ani până la m ine (Herodot trăieşte în secolul al V -lea a. (. „D e la Dionysos. şi care cei ce participă sunt însufleţiţi de cele m ai plăcute speranţe ai privire la sfârşitul vieţii şi la eternitate. •'•••.) C ât despre ionysos. Ream oscătoare pentru binele făcut. întocm ai cum vroia Cronide. zeiţa D em eter a ajuns pe m eleagurile noastre. O ricât ar aparţine povestea legendei. 563-579. prin m ijlocirea cetăţii noastre s-au putut asigura toate luc rurile de care natura noastră a sim ţit m ai întâi nevoie.. despre care se spune că s-a născut din Sem ele. hi jurul frunţii Pallas sale Athena-i puse coroniţe Inm iresm ată-m pletitură din proaspetele flori de câm p (. 28. nn). 146. când stă. Mistere „în prim ul rând. viziunea acestor m istere (eleusine.. iar inim a-i s-a m âniat •.) D ar cel ce nu e iniţia riturile sfinte nu are t în A ceeaşi soartă. îndată după naştere. Cea cu ochi verzi-albaştri i-a prins la m ijloc cingătoare.' V estitul m eşter şchiop atuncea din lut a plăsm uit aievea Fecioară fără de prihană. C hr. 251 -253. Provine păguboasa stirpe şi sem inţia m uierească. 145. un. A thena C-un alb veşm ânt îm podobind-o.la M isterele. D elenii spun că. care ne-a făcut să nu m ai ducem traiul asem enea anim alelor. h. zeiţa le dărui două lucruri dintre cele m ai preţioase pentm oam eni: agricultura.) Căci din această făcătură se trage fem eiasca spiţă. In schim bul focului urzit-a un răa ca să lovească-n oam eni. fiica lui cel Cadm os." Imnul homeric căO e Demeter.

dând drum u-ncet " Copacului să se înalţe strigă: Săriţi. răspunzându-şi una alteia (...) Şi ca o preoteasă jertfa o-ncepu . .) -şi m ă feresc să nu-m i aduc amdin vrem ea când el. ..) Eschil. A colo (la D elphi. ca Penteu: In casă am dat din cap-nainte şi-napoi >' C a o B accantă astfel părul m i s-a încurcat. „D ionysos: ăzându-te pe tine (pe P enteu. A gave.«.). . un.«. zeu fiind a dus ceata . B accantelor. . B ucla asta s-a m işcat din loc. .): C ând am ieşit la m arginea oraşului Teban. ca m ânzele Scăpate de la jugul înflorit. P enteu şi eu.). D e sub pangli unde o pusesem eu. ) A gavezise H ai. • A gave.. . Eumeniflelf. -. H ai A cum a pedepsiti-1! ( . fiul tău. altele. Iar el spre-a fi recunoscut de m aică-sa. trecut-am albia A sopului Şi ne-am suit pe coasta C iteronului. . n pentru «.) ' '• Suratelor! V -aduc pe-acel ce m -a hulit ' v• . (rege la să m oară ca un iepure. de jur înjur să apucăm de crengi. ) Servitom l (al lui Penteu. euE liion.ce ne ducea să vedem ' Serbarea .n. C a nu cum va să dea de vsete şi altora D e tainica serbare-a zeului! . m am ă.)-m b răcau . . îi strigă: Eu Sunt. m i se pare că le văd de să «. ..)locuieşte B rom ios (un alt apelativ D ionysos. . să nu scăpăm • D in m ână lighioana cocoţată sus.. care V este convins D ionysos se degluzeze în B accantă. 30-34..) ." run.. • Pe m ine şi pe voi. cântau •• Pe B acchus. pe ele (apropiindu-se de el). .inte B accantelor la luptă.. care povesteşte m oartea regelui. .şi D ionysos: că-1 vom drege noi că-n grija noastră eşti.••'. ) ( > v M enadele (.căci eu îl însoţeam Şi-acel străin ionysos (D însuşi. ursindu-i lui Penteu Theba..• ' Cu iederă pletoasă tirsul dezgolit D e-a lui podoabă.«. Las' ( . : (. regele T hebei şi fiul A gavei. .«. A pus pe-o cracă pe P enteu. . aruncă panglica din păr îşi : Şi m ângâind-o pe obraz. fiait 87 . . . (. şi cultul nostru. năpustindu-se asupra lui.

zeul apăru în faţa prezicătorului şi îi spuse: încetează să te mai amesteci în treburile ce mă privesc. L-înfipseîn vârful tirsului ca pe un cap . Şi Ino de cealaltă parte îl muncea . .... 88 . . MijloculCitercnului. Rupându-i carnea.n..150-151-. fiindcă am greşit. Şi parte prin desişul codrului stufos. Iar alta cum strângea în braţe trunchiul gol De carne sfâşiată.. . : . ......" • •• . . . nici la Claros şi nia la sanctuaml unde se găseşte trepiedul apollinic. ' . .). . iar Baccantele dădeau r . Pe unde-i greu să-1 afli. Dar ea ai spumele la gură. .. Viata ha Apolhnon dm Tyana.. seama nu-şi mai da Deloc de ale sale fapte căci era în stăpânirea zeului delirelor Şi ruga fiului n-o auzi. nu atâta putere cu puterea ei Ci zeul îi pusese forţa asta-n braţ. Hlostrat. . Bnccnnfek.. .... .. într-adevăr. fiul tău.. şi cum Orfeu rămăsese singur [la Lesbos] să facă profeţii (capul său tocmai sosise din Thracia. ci luând Cu mâna braţul stâng al bietului Penteu . . 79-84'.159-194. 14. Toate îşi aveau De sânge pline mâinile şi-şi aruncau . căci cam de prea multă vreme rabd profeţiile tale". ... Pe una o vedeai aim poartă pe sus Câte-un picior nedescălţat de-al regelui. -. nu mă omorî ' Pe mine.• . A vizitat apoi şi sanctuaml lui Orfeu în timpul opririi în Lesbos. Din umăr. cum nimeni nu mai venea să consulte oracolul nici la Gryneion. n. Cadavrul zace-mprăştiat pe stânci .. 119-122. Şi ele buzna cu Autonoe-n frunte. ! : : Se nimeri în mâna maică-si ce-1 luă. IV. Se spune că lui Orfeu îi plăcea să dea aici oracole până ce Apollon 1-a luat în seamă..92-96.. . Capul său sărman . . .l De leu sălbatec şi-1 poarta acuma prin .Ci fie-ţi milă. mamă. Propti picioru-n coasta lui şi i 1-a smuls . IV. fioros Rostogolindu-şi ochii. 111-112.. Bucăţi din carnea lui Penteu ca mingile . Tot locul era plm d-un strigăt încurcat t Căci el se jeluia trăgându-şi sufletul Iar ele chiuiau. 17-22.-. Euripide.•-. .

s-a făcut pe baza analizei relatărilor autorilor antici şi a artei scitice. Identificarea unor trăsături comune în cadrul viziunilor mitologice despre lume se explică. Biblioteca istorică a lui Diododor din Sicilia. aer şi locuri. cel privind autohtonicitatea culturii scitice (B. în acest sens. sunt cunoscute destul de fragmentar. fragmente din lucrarea lui Hippocrate Despre apă. Chr. uneori. care popula în mileniul I î. care au încercat să le adapteze propriilor credinţe religioase. unele povestiri ale lui Lucian O altă sursă de cunoaştere o reprezintă cercetarea riturilor şi ritualurilor funerare. ci se completează. în primul rând de problema apariţiei culturii scitice. prin 89 .B. care au dat naştere unei forme culturale noi. a riturilor şi ritualurilor legate de acestea. urartiană). care constituie o veritabilă sursă de cunoaştere a mitologiei sciţilor. neam de origine iraniana. Chr.Terenojkin).. In legătură cu acest subiect s-au emis două puncte de vedere. Cercetarea religiei este strâns legată de studierea unor probleme cardinale din istoria sciţilor. D jakonov. Investigaţiile arheologice au scos la iveală un bogat material funerar. mormintele din valea Niprului. studierea credinţelor religioase. unde s-ar fi localizat necropola regală scitică. Argonautica a lui Valerius Flachus.).M. Upanişadele. în zona pragului Kamensk-Dneprovsk. după I. Grakov.Artamonov) şi cel al originii central-asiatice (A. stepele nord-pontice. Bineînţeles. aceste teorii nu se exlud. veridicitatea informaţiei scrise este. dat fiind simbioza elementelor autohtone şi a celor de influenţă străină (hittită. constând din numeroase piese de artă cu decor antropo . reprezentată de vârfurile aristocratice şi alta aparţinând populaţiei agricole are tot mai puţini adepţi). Brahmanele ş. discutabilă.a. în lipsa unor izvoare literare proprii. M.şi zoomorf. Sunt remarcabile. care marcau etapa de trecere de la un nivel de existenţă la celalalt. în spaţiul nord-pontic (teoria exisenţei celor „două culturi"' în Scitia una pur scitică. unitare din secolul VII î. bogate în forme şi motive iconografice revelatorii. Religia sciţilor Mitologia şi religia sciţilor. deoarece manifestările vieţii religioase s-au lăsat mai greu surprinse şi înţelese de călătorii străini. Asimilarea unui filon central-asiatic în cultura scitică face posibilă existenţa unei largi baze de comparaţie între miturile de origine indoeuropeană şi cele vechi-iraniene (Avesta) şi vechi-indiene (Rig-Veda. cartea IV. Printre cele mai importante scrieri se numără Istoriile lui Herodot. Deşi sunt diametral opuse. concretizate într-un şir de construcţii terestre şi subpăinântene.

In cele din urmă. In ceea ce priveşte însă mitologia. Unele motive ale mitului originii sciţilor se răgăsec. IV. Ocerld ideologii skifo-saksldh piemen: opyî reconstrukcii sldfskoj mifologii. militari şi producători (agricultori şi crescători de vite). Astfel. barda cu două tăişuri/săgeata şi suliţa constituie echipamentul militarilor. Dumézil. jugul şi plugul servesc prelucrării pământului. o bardă cu două tăişuri şi o cupă. VII. Aurul sacru. 17) vorbeşte despre jug. cunoscutul cercetător a ajuns la concluzia că la sciţi diviziunea în trei clase sociale era una simbolică. 5-7). Pornind de la versiunea scitică a mitului de origine. în arta scitică. popor de origine iraniană. G. M Alex. O nouă etapă în cercetarea ideologiei scitice o constituie teona structurii triflincţionale a miturilor indo-europene.. Model' mira sldfskoj kul'tury. Acest fapt este posibil datorita conservatorismului osetinilor. aceasta moşteneşte tradiţia trifuncţională indo-iraniană . Un izvor inedit de cunoaştere al tradiţiei mitologice scitice îl constituie ansamblul de legende epice populare osetine. în repetate rânduri. opinie care ulterior a suferit unele modificări. Maced. în varianta vizualizată. care au pus la dispoziţia celor interesaţi un bogat material despre concepţiile mitologice ale 90 .Dumezil şi A. consemnat de Herodot (Istorii. dearece nu se poate vorbi despre o castă sacerdotală bine conturată. 1918. graţie acestui neobosit cercetător a fost posibilă apariţia unei lucrări de sinteză. care reprezintă simbolic cele trei funcţii indoiraniene. Raevskij să supună unei revizuiri fundamentale interpretările anterioare privind subiectele iconografice şi să demonstreze. care au păstrat timp de peste două milenii şi jumătate o organizare socială asemănătoare cu cea a sciţilor din timpul lui Herodot. înrudit cu sciţii. Analiza combinatorie a surselor scrise şi a celor iconografice i-au permis lui D. 1977. elaborată de G. plug.„comunitatea mijloacelor folosite în cunoaşterea lumii şi pnn similitudinea principalelor fenomene care necesitau a fi explicate". săgeată. eroarea calificării acestora drept „scene din viaţa cotidiană a sciţilor". Curtus Rufos (1st. 5-7). 1993). cuprinde câteva obiecte: un plug. IV. Dumézil. suliţă şi cupă. Moskva. Dumézil susţine că şi societăţii scitice îi este caracteristică împărţirea în trei clase sociale.Christensen s-au ocupat de interpretarea acestor obiecte. 8. despre care vorbeşte Herodot în legenda despre originea sciţilor (Istorii. cunoscute sub numele de „legendele despre narţi". Acesteia îi corespunde împărţirea trifuncţională a societăţii indo-europene în preoţi.S. un jug. iar cupa este un obiect ce serveşte cultului (Chnstensen. completată în 1985 prin apariţia altei lucrări.

Raevskij. Poseidon . Religioznye predstavlenija stifov. 1995. Zeus. cel cu care s-a confruntat Darius.Gojtosyros. Tabiti este identificată cu Marea Zeiţă-mamă. 191. Apollo şi Afrodita cerească. adică regină. IV. Astfel se destmge şi un alt aspect al cultului său: cel de ocrotitoare a atributelor regale. 68). Afrodita cerească . Focul. Gaia (soţia lui Zeus).Argimpasa. Corelarea între divinităţile scitice şi cele greceşti a dus la menţionarea numelor originale ale divinităţilor scitice. Panteonul scitic Conform relatărilor lui Herodot. Sciţii regali îi aduc jertfe şi lui Poseidon. fiind depăşită faza cultelor separate tribale. 3) în reconstituirea cultului acestor divinităţi putem apela la corespondenţele lor din religia greacă.. In sens mai larg. reprezentând un model de autohtonicitate (Vernand. Cercetările lingvistice demonstrează apropierea numelui cu termenul avestic api .Taghimasadas ( 1st. Zeus . datorită naturii sale complexe de divinitate a focului. IV. Pământul .Papaios. Heracles şi Ares. iar nerespectarea lui aducea grave prejudicii regelui şi. respectiv. 2) poziţia înaltă a divinităţilor feminine. In acest context putem presupune că Tahiti a fost cea care 1-a desemnat pe Colaxai. Api este identificată cu Geea şi este şotia lui Zeus-Papaios.apă. ca forţă purificatoare este personificat în toate religiile indo-europene. iar analogiile din limbile baltice şi germanice indică asupra originei lui indo91 . Kiev. Bessonova. 127). în limba sciţilor. O contribuţie remarcabila la cunoaşterea credinţelor religioase scitice o constituie şi lucrarea S.Hestia şi •foc/vatră/casă/palal/persoana regelui este ilustrată de jurământul pe „bestiile regale". toţi sciţii îi cinstesc pe următorii zei: Hestia. 1983.. Se impun următoarele observaţii. casei regale (1st. atribuindu-i însemnele regale. o numeşte „crăiasa sciţilor" (1st.S.. care vede în Tahiti modelul unei zeităţi a focului în toate formele de manifestare. Tahiti era divinitatea cea mai venerată de sciţi şi corespundea Hestiei greceşti. 1. însăşi logica mitului face din Hestia o figură perfectă a întemeietorului de neam. Un alt punct de vedere este susţinut de D. cumulând şi funcţia începutului feminin în natură. astfel. Apollo . adică pe altarul sau chiar pe divinitătiile vetrei regale. Hestia se numeşte Tahiti. a centrului.196). a statului. 59). Cel mai temut jurământ era cel pe „bestiile regale".Api. Legătura dintre Tabiti .sciţilor. Regele sciţilor Idanthyros. IV. 1) constituirea unui panteon unic pentru întreaga Sciţie din timpul lui Herodot.

Valerius Flacchus consemnează funcţia lui de fondator al dinastiei regale scitice.94-95. Se presupune că dintre cele tei divinităţi feminine ale panteonului scitic. Teogonia). Etimologia cuvântului Papaios coboară până la orizontul iranian şi este tratat de cercetători sub două aspecte: ca „tatăl" şi „ocrotitorul"1. omul plasează în acest centru al lumii izvorul nesecat al creaţiei. 59). totodată şi o divinitate androgină. fiind. Din aceste informaţii reiese că Arghimpasa făcea parte din categoria zeiţelor fertilităţii.„Regina cerului". 105). IV. De oarece în timpul campaniei scitice în Asia (sf.bărbaţi-femei . Preoţii ei sunt enareii (androgini) . Multe zeităţi protectoare ale maternităţii şi fertilităţii erau înzestrate şi cu funcţii militare. personificat de Marea Zeiţă (Eliade. Papaios întruchipează cerul. 5).. 24-25.168).. 59). ca izvor al apariţiei vieţii este cunoscut în toate cosrnogoniile indo-europene. IV. descoperit într-un mormânt din Mar'janovka. secolului VII î. după unii autori. iar Diodor din Sicilia. 1988.cărora zeiţa le-a hărăzit danii de a ghici. Comuniunea dintre Papaios-Zeus şi Api-Geea.) unii dintre ei au prădat templul Afroditei Urania din oraşul Ascalon (Syria). Arghimpasa este identificată de Herodot cu Afrodita Urania (1st. Papaios este asociat cu Zeus (Herodot. care reflectă stadiul antropomorf al religiei scitice.Chr în cultul unei divinităţi protectoare a dinastiei regale (Bessonova.arborelui cosmic" ("Bessonova. fiind soţul zeiţei Api. care stă la baza creaţiei şi este bine atestat în mitologile pre-indo-europene. Conform unor surse. Apa este unul din elementele primordiale. plăcuţele de la Kul-Oba) şi reprezintă... dintre cer şi pământ. In mitologia scitică Pământul este personificat de făptura fantastică semi-femeie-semi-şarpe. In mituri acesta avea funcţii demiurgice. I. Cultul acestei divinităţi este venerat după cel al zeiţei Tabiti. 1984. varianta antropomorfa a . 92 . Bineînţeles că cultul ei a suferit unele influenţe orientale. în calitate de soţ al zeiţei Api-Geea. 1st. 164. fiind creatorul lumii şi al oamenilor. Cronos (Hesiod. 1993. Nu în zadar Herodot o identifică cu Geea din panteonul grecesc. divinitate ce făcea parte din generaţia zeilor preolimpici.40). 1993.europene. reg. aceasta i-a pedepsit pe ei şi pe urmaşii lor cu o boală femeiască (Herodot 1st. 1st. Reprezentarea unei figuri ititalice în partea superioară a unei oişti de car (?). doar cultul zeiţei Arghimpasa ar fi putut să se transforme în secolul IV î..168). Reprezentându-şi Universul în formă de arbore. IV. Chr. 1983. Motivul respectiv se regăseşte şi în arta scitică (fruntarul de la Ţimbalka. dovadă fiind şi epitetul Urania . Papaios ar fi fost considerat drept strămoşul sciţilor (Herodot. fiică a Haosului şi mamă a lui Uranos. Oceanos. Eliade. Fol.

Herodot nu dă varianta scitică a numelui lui Heracles. a mânat caii pe pământurile sciţilor. identificându-1 cu Mitra iranian sau cu Appolo din religia grecă. Astfel Goitosiros apare ca un ocrotitor al bogăţiilor. Numele lui Goitosiros este menţionat de Herodot imediat după triada divină (Hestia . ei ajung să-1 substituie pe zeul creator sau se contopesc cu acesta. Cultul lui Heracles face parte din categoria zeilor biruitori sau a eroilor. la care se închinau sciţii. echivalentul semantic al zeului. din funcţiile cosmogonice. Pe baza asemănărilor funcţionale dintre aceşti doi zei.Dnepropetrovsk. Funcţiile lui reies din rolul pe care 1-a jucat în mitul de origine al sciţilor. avându-1 ca prototip pe Indra-Veretragna. Unul din animalele de sacrificiu era taurul. 1983. înfipt în vârful unei movile de vreascuri. III. Această practică a fost consemnată şi de alţi autori antici 93 . cu Zeus-Papaios (Grakov. probabil. 1983. Heracles. unde devine soţul făpturii ciudate şi tatăl celor trei bărbaţi . uneori. care erau duse de fecioarele ţării (Descr. IV. 78. La sciţi. abilitate). preluându-i. 5). 41-42). cu figurine de animale. a fost asociată. Despre cultul lui Apollo la sciţi vorbeşte şi Pomponius Mela. de apărare. 9).Zeus . pe de altă parte. păsăn. Pământ. aceştia trimeteau anual ofrande la Delos. un uriaş cu trei capete. de învingător al monştrilor. gratie calităţilor sale fizice (putere.Zeul războiului. forţă. clopoţei atârnate pe ramuri. întreaga piesă reprezintă imaginea sugestivă a „arborelui cosmic". In timp. Heracles are doar funcţii militare. Dintre toate divinităţile Ares se bucura de un cult special. în special al turmelor. Gelonos şi Skythes (Herodot. şi Goitisiros. Ares. Mai mulţi cercetători susţin natura solară a acestei divinităţi (Artamonov. 83.1977. în cinstea Iui fiind ridicate altare şi aduse jerfe bogate şi sângeroase. venerat sub forma unui pumnal de fier.întemeietori de neam: Agathyrsos. Bessonova. 1966. 1971. fapt ce ne face să presupunem că acest erou a fost venerat de sciţi cu numele grecesc. Herodot nu ne comunică numele scitic al acestui zeu.43). cu bună dreptate. Kuz'mina. care reprezintă. De această ipostază a zeului se leagă şi funcţia de arcaş. 100. 1st. Invmgându-1 pe Geryon.Api). In vârf se afla un personaj mascul suprapus de un vultur. Bessonova. care-şi trag originea încă din perioada pre-indo-europeană. corespondenţa cu Ares grecesc conturează chipul unei divinităţi cu funcţii militare . fiind mai aproape de lumea oamenilor. însă. s-a recurs la reconstituirea cultului său.. pe de o parte. cu atât mai mult cu cât turmele constituiau averea cea mai de preţ a comunităţilor scitice..

are aripi şi iese din ape pentru a fecunda icpele (Beliniţkij. erou şi strămoş mitic. aspectul acvatic al cultului lui Poseidon este tratat în legătură cu motivul „calului acvatic". cu toate că acesta nu tăcea parte din grupul celor 7 zeităţi din panteonul scitic. „Toxaris sau prietenia'. reieşind din considerentul că sciţii erau un popor nomad.7. Bessonova S. 2. care susţin că-şi trag obârşia din acesta (Herodot. 1953. Răzb. eroii sunt consideraţi „oameni de ispravă". 3. De cultul lui Ares se leagă obiceurile sângeroase ale sciţilor.: akinakes) şi sacrale 94 . 62. a strămoşilor. Amănuntul este foarte semnificativ. Zeus tragedian. VI. după cum susţine Jebelev S. jupuirea pielii de pe cap..S. ca cel care prevede consumarea sângelui primului duşman doborât. Oinomaox. Zeul Taghimasadas este identificat de Herodot cu Poseidon. care din aspectele cultului său (zeu al apelor. 36). uneori. îl considerau pe Thagimasadas drept strămoşul lor mitic (Marazov. care. 1st. cunoscut în tradiţia folclorică a popoarelor iraniene.. şi Const. VII. unde Hermes este venerat mimai de regi. tăierea capului acestuia. a personajelor istorice mitizate. Tot acestui cult îi erau consacrate statuile antopomorfe ititalice din piatră. 42. 59). Herodot. probabil. Amobius. libenias. 4). Cultul eroului se pare că avut în societatea scitică un rol important şi includea cinstirea eroilor genealogici. Pe de altă parte. Straboa Geogr. V. LIX.432. Legătura dintre cal şi elementele solare în mitologia indo-iraniană a influenţat interpretarea cultului lui Thagimasadas. Astfel în nuvela lui Lucian din Samosata. Cuvezi către împ. IV. care. (Jebelev. 162). după unii autori. patron al structurilor politice şi sociale. la fel ca şi altor rndo-iranieni. 1st. O situaţie asemănătoare se întâlneşte şi în religia tracică.punice. 7). 11). acestuia i se închină numai sciţii regali (Istorii. Silius Italicus.A. înzestrate cu simbolurile puterii militare (ex. obiceuri care au impresionat antichitatea prin cruzimea lor (Sofocle. care s-au remarcat prin calităţi militare deosebite. IV. consideră că acest cult era specific sciţilor regali nomazi. XIII. 89). în cinstea cărora se aduc jertfe şi se organizează „sărbători şi adunări mari". deoarece îl proiectează pe Taghimasadas în cercul divinităţilor regale. Şi regii sciţi.. „oameni cumsecade". 1948. este o divinitate solară hipomorră. legătura lui cu caii) îl caracterizează pe Thagimasadas? Se pare că aspectul hipomorf este cel mai adecvat în această situaţie.(Lucian. „oamenii noştri de seamă". fr. 1976.Cunst. In literatura de specialitate s-a pus problema motivului pentru care tocmai Poseidon este evocat ca fiind echivalentul grecesc al zeului scitic Thagimasadas. în special al celor aducătoare de viaţă..

probabil. 1977. dar asemănările dintre faptele lui Ahile grecesc şi reprezentările din toreutica scitică demonstrează faptul că sciţii cunoşteau faptele de vitejie ale lui Ahile grecesc. O data cu apariţia statului ia amploare deosebită cultul regal. cu toate că Herodot menţionează reticenţa sciţilor faţă de obiceiurile străine şi pedepsele pe care le aplicau celor care îndrăzneau să încalce tradiţia. Comemorarea eroului era pusă în legătură cu funcţia de apărare a neamului. indiferent de poziţia lor socială (Herodot. a fost executată de meşteri greci. 1) în cartea IV. Ceremoniile Stabilirea raportului între zei şi comunitate avea loc în cadrul unor ceremonii periodice. când se reîmpărţeau loturile de pământ în cadrul comunităţii (Artamonov. Herodot vorbeşte despre o sărbătoare anuală a sciţilor pusă în legătură. Credinţa în puternicia şi măreţia regelui după moarte este reflectată de amploarea construcţiilor funerare. de numărul mare de persoane şi animale sacrificate. In plan calendaristic. atribuţiile cultuale ale regelui. cu ritualul fertilităţii pământului. 110-113). care pot fi trecute drept sărbători militare. Solocha. a ţării. 1948. Caracterul sacral al puterii regale. l a Istoriilor. Alegerea unui înlocuitor temporal al regelui presupunea „moartea" şi „renaşterea" simbolică a regelui adevărat. care este genetic legat de cultul eroului. ceremonii funerare şi cele consacrate virtuţilor militare. Este posibil ca aceştia să fi „ajustat" cultul eroului elin propriilor lor tradiţii. a bogăţiilor ei. Istorii. 76-80). 1st. Studiile de specialitate tratează sărbătoarea ca pe una cu caracter agrar. deosebim câteva tipuri de ceremonii: ceremonii regale. însă. Scene din viaţa lui Ahile apar pe garniturile de gorithos din mormintele regale scitice Certomlyk. 4-12). 72). IV.care.. Popularitatea acestui personaj este ilustrată de mulţimea de reprezentări din toreutica sciţilor. au condus la o formă deosebită de comemorare a regelui defunct (vezi Herodot. IV. In spaţiul Bosforului Cimenan era venerat cultul lui Ahile. Nu este exclus ca cultul unui personaj eroic să fi existat în spaţiul nordpontic înainte de venirea grecilor. iar în plan cosmic .a întregii 95 . ce se desfăşura primăvara. această sărbătoare coincidea cu sărbătoarea Anului Nou (Raevskij. în afara celor militare şi politice. 3.(rhyton). ceremonii închinate unei divinităţi (de exemplu Ares). precum şi de sentimentul de sfinţenie pe care-1 aveau sciţii faţă de mormintele strămoşilor. Din datele de care dispunem cu pnvire la credinţele religioase ale sciţilor.

4) înhumarea propriu-zisa. 2) transportarea acestuia prin ţară. 73). iar somnul pe pământul gol este o formă a hierogamiei între rege şi Mama-Glie. Ares. IV. 46). Nu ştim unde anume se 96 . &) ritualul de pomenire. apropierea de acestea vine să confirme şi să înnoiască totodată „mandatul'" regelui pentru încă un an. 70). ritualul de înfrăţire al sciţilor (Herodot 1st. Solocha). pentru care sciţii oficiau un ritual ieşit din comun. a luminii asupra întunericului. Acest ritual făcea parte din categoria serbărilor regale şi stă în legătură cu concepţia de reînnoire anuală a puterii regale. purtând-o după ei. motiv ce se regăseşte şi în arta scitică (ex. Această legătură avea un caracter incestuos şi reproducea căsătoria între strămoşul mitic şi divinitatea pământului. iar toată averea şi-o duceau cu căruţa. 5).2). IV. In cadrul acestor sărbători se petrecea. 4) sacrificarea animalelor şi a oamenilor.. după caz. adică a funcţiilor politice. 4) Sărbătorile militare (Herodot. după cum relatează Herodot (1st. 3) Funeraliile regelui constituiau o altă categorie de ceremonii. Ştiind care a fost rolul obiectelor sfinte de aur în desemnarea regelui pentru domnie (vezi Herodot. întruchipând biruinţa Ordinii asupra Haosului. Nu cunoaştem decât oficierea cultului lui Ares. care urmau să însoţească defunctul. 7) purificarea partcipanţilor (Herodot. Fiind în mare parte o societate nomadă. 6) ridicarea movilei şi. IV. 4.. 3) pregătirea şi amenajarea mormântului. amenajarea şanţului (ex. pentru a-i fi adus ultimul omagiu.: aplicile de la Kul-Oba. Primul act are o semnificaţie cu totul deosebită. care îi era totodată şi mamă. organizat după un an. a locurilor special amenajate pentru cinstirea divinităţilor (Arian. Acestea cupnndeau câteva etape: l ) tratarea corpului defunctului. singurul zeu pentru care sciţii au improvizat un fel de altar şi căruia îi aducea jertfe sângeroase. 5) banchetul funerar.: Tolstaya Mogila). 2) O altă categorie de ceremonii o reprezintă actele de adoraţie a zeităţilor. Ocolul pământurilor din stăpânire se supunea aceleaşi idei de reînnoire anuală a dreptului de proprietate. sciţii nu aveau cetăţi şi nici ziduri întărite. 1st. Din ritual făcea parte adormirea .naturi. religioase. Singura excepţie o făcea zeul războiului. cu scopul de a fertiliza pământul. 1st. lângă mormânt. IV.regelui" lângă obiectele sacre şi ocolul călare al pământurilor sale. militare şi economice. Incurile de cult Trăsătură caracteristică a religiei scitice o constituie lipsa templelor. 7. probabil. 66). India. descrise cu lux de amănunte de Herodot..

regele scit la provocările lui în tim pul Darius. Im portanţa pe care o acordau sciţii acestui Ioc reiese din răspunsul lui Idanthyros. 112.. Anacharsis a ţinut toată rânduiala sărbătorii în cinstea zeiţei [M amei Zeilor]" (1st. aici se afla un vas de bronz imens. oferite zeităţilor în cadrul unor ritualuri speciale.62). Un alt spaţ sacru. 1st. iar H erodot m enţionează că „în inim a codrului J).. unii cercetători consideră că e vorba de ţinutul Exampaios (. de la Chr. 1st. care reflectă ideea de legătură între diverse zone cosmice. 7).ridica „altarul" în cinstea Ares. 7 6).: aşa-zisului altar dreptunghiulară. 1968.C onfbrm R informaţiilor lui Herodot. confecţionat din vârfuri de săgeti (Herodot. In lipsa altor informaţii. 102. Păm ânt.Căile sacre"). 1st.. IV. în zona de stepă. adică în centrele politice 1st. 1st. astfel Pomponius scrie că scitii trăiau în „păduri sacre'Y M ela D escr. înălţim i vizibile). era necropola iu regala scitică. IV .. Forma (ex. grăm ada de vreascuri era com pletată). probabil pentru pădure.. cu sabia înfiptă în -vârf boliza. de unde îşi lua începutul izvorul cu acelaşi num e şi unde s-a fi aflat centrul religios scitic unitar (G racov. III. In categoria locurilor sacre se înscrie şi cel unde se păstra aurul m itic. A m plasarea ei este confuză adică „acolo până unde Borysthenes este navigabil"(Herodot. putem presupune că locul oficierii cultului era acelaşi an de an (Herodot zice că. Cel m ai bine au fost studiate ofrandele aduse divinităţilor sau 97 . dar de data aceasta cu statut unional. unde s-a desoperit cea m ai m are concentraţie de m orminte tum ulare scitice. în fiecare ţinut" (Herodot. cu scopul de a le câştiga bunăvoinţa. 514 î. iar amplasarea movilei era în funcţie şi de sacralitatea sporită a spaţiului desem nat întretăiere de drumuri. 52. ci lui doar că acesta era înălţat „lângă scaunul dregătorilor. aevskij. 71). 1977. IV. cam paniei acestuia împotnva Scitici. impresionante ca dim ensiuni şi foarte bogate ca inventar funerar. periodic. Locul aflării acestor relicve sfinte este necunoscut. în jurul căruia se desfăşura anual sărbătoarea de prim ăvară (Herodot. sciţii aveau un cult. Arheologii o plasează în zona pragului K am ensk-D neprovsk al N iprului. în m are parte. arborele cosm ic şi poate fi comparată cu construcţiile ritualice şamanice ale popoarelor siberiene. ' 5. IV. sim probabil. 127).. şi administrative.81). IV. 113-115). Locuind.. (Herodot IV. O frandele Relaţia om -divinitate era întreţinută de aducerea periodică de ofrande..

. sacrificiile umane consacrate zeului războiului. După ce enumără toate divinităţile scitice. IV.16) (Vitt. 7) aminteşte făptui că. 61). fiind folosit în calitate de cupă. Din categoria animalelor sacrificate lipsea cu desăvârşire porcul (Herodot. sacrificarea unui animal pentru zei exprimă diverse sentimente: l)supimere în faţa divinităţii. 63). Pneur. Uneori acesta era însoţit de calul său şi servitori.preot".11. IV. unul sau mai mulţi. III. Acelaşi autor descrie felul în care se jertfeau animalele (1st. 2) recunoştinţă. lângă defunct erau depuse câteva vase de lut în care s-au păstrat resturi alimentare (fragmente de oase de animale). atunci când carnea animalului este consumată. 364). fie de către un „sacrificator" şi era însoţit de cuvinte sacramentale (pe o plăcuţă de la Sahnovsk este reprezentată scena unui banchet.7. dar nu specifică ce animale sacrificau. 60. menţionând că „sciţii sacrifică tot felul de vite.6). Importanţa cultului lui Apollo la sciţi este remarcată de Pomponius Mela. 98 . facilitându-i trecerea (Eliade. 170).. 1983. IV. 5. Pământ. 5). 1988. 61). adică cel care însoţea defunctul în „lumea de dincolo". Kozel -11. Astfel se explică numărul impunător de cai din mormintele regale scitice (ex. care vorbeşte despre ofrandele pe care le trimeteau aceştia sanctuarului din Delos (Descr. care era aurit sau argintat şi avea menirea de a slăvi faptele de vitejie ale războinicului scit.defunctului. astfel că animalul devine un mediator între om şi divinitate (J. fapt ce denotă simbolismul solar al acestui animal. a podoabelor şi armamentului. sciţii încercau să îmblânzească cu jertfe mân aurul sfânt. Herodot se opreşte amănunţit asupra rtualului de sacrificare a animalelor. IV. Strabon spune despre mesageţi că aceştia închină Soarelui caii (Geogr. însă. 3)comumunea cu zeul. fapt documentat şi de izvoarele scrise.Prieur. Tolstaja Mogila . 1st. 1952). Nu lipseau.. dar mai ales caii"f Ăst. cât şi persoana sacrificatoare sunt îmbrăcate în haine tradiţionale scitice). sau efectuate în context funerar.: Certomlyk . calul avea funcţia de animal psihopomp. unde atât comesenii. Ares.. tumulul n Kelermes . Se pare că la sciţi a existat şi cultul craniului. Sacrificarea animalelor făcea parte dintr-un ritual mai amplu şi era înfăptuit fie de către un . Conform aprecierilor lui J. tumulul Dcelermes . In context funerar. descoperite în cadrul mormintelor scitice regale şi aristocratice Inafară de piesele de vestimentaţie. Herodot (1st.24.. XI. anual.

6. iar mai târziu şi a celor de comemorare a regelui era asigurată de persoane calificate. 7. presupune că enareii ar fi fost preoţii unui trib sau uniuni de triburi. Nu este exlus ca aceştia să fi făcut parte din familia regală. 67). Blestemul Afroditei . In legătură cu virtuţile militare ale războinicilor sciţi. cu speranţa că asfel „se pune de bine" pe lângă răposat şi. de viaţă. în modul în care sciţii îşi tratau defuncţii.S. IV. în atribuţiile lor intrau. 1983.prezicătorijudecători. inclusiv şi sciţilor. cu toate că nu putem vorbi despre o organizare centralizată şi ierarhizată a „preoţimii" la nivel de castă.„boala femeiască' . Inafără de enarei existau şi alte categorii de ghicitori . De asemenea şi oficierea ritualurilor de înmormântare. Herodot aminteşte despre obiceiul de a „ospăta" mortul cu diferite bucate.este un criteriu de desemnare a celui ales pentru profeţie. M ag ici Magia. Personalul de cult Existenţi unei categorii specializate de persoane cu funcţii cultuale la sciţi este susţinută de mai mulţi cercetători (Granatovskij. 30). In altă ordine de idei. Purificarea corpului după înmormântare ţine tot de o practică magică. a normelor de comportamet. prorociri privind viitorul.. Hippocrate (Despre aer. 29-30) vorbeşte despre oameni învăţaţi şi slăviţi. LXX///). interpelarea voinţei zeilor. cei care căutau vinovaţii de suferinţele regelui. menită să îndepărteze prin toate mijloacele „suflarea morţii" (Herodot. în general. deoarece fiecare se temea pentru propria-i persoană (Hippocrate. 1977. Aceştia din urmă erau legaţi de cultul Afroditei Arghimpasa. Nimeni dintre cunoscuţii defunctului nu refuza să îndeplinească acest ritual. IV. probabil. 145-161). (impotenţă sexuală) . Raevskij. Din acest motiv erau foarte stimaţi de restul comunităţii. ape şi locuri. 1st. deci. cultul deosebit de care se bucura Ares presupune existenţa unui corp sacerdotal specializat. ca formă a gândirii religioase. Aceasta se reflectă. de exemplu. Acest travestism implică o schimbare radicală a psihicului. 57). şi este specific instituţiei şamanismului. iar Herodot relatează despre prezicătorii care ghicesc în mai multe nuiele de salcie şi enoren-androgini care ghicesc în coajă de tei (1st. 1960. iar apropierea de instituţia regală ar indica apartenenţa lor la uniunea sciţilor-regali (Bessonova. nu poate să-i atragă mânia. a fost caracteristică tuturor popoarelor arhaice. enarei-eunuci. Bessonova S. dar şi cu cruzimea acestora stă şi obiceiul de a pregăti o soluţie specială din venin de 99 .. Se pare că „preoţii'' ocupau o poziţie înaltă în societatea scitică.

unul din cei trei fii ai lui Heracles şi ai fiinţei ciudate ci! care eroul s-a cuplat pentru a-şi întoarce lepele dispărute (1st. mitul se regăseşte. Targitaios este identificat cu Heracles în versiunea elenă a legendei.paralaţii (1st. Elemente ale nitului scitic. şi într-o inscripţie grecească. ai cărui părinţi au fost „Zeus şi o fiică fluviului Borysthenes " (1st. Mitul originii Cea mai importantă şi cuprinzătoare sursă de cunoaştere a religiei şi mitologiei scitice o reprezintă cartea TV a Istoriilor lui Herodot. 48-68) a lui Valerius Flachus. moartea duşmanilor atinşi de săgeţile scitice. iar unele fragmente . 279.se regăsesc la Strabon. care corespund celor trei zone cosmice). rândul 94-97). Despre animale. care ţinea de îmbogăţirea calităţilor ucigătoare ale acestuia. apropierea funcţională între aceştia fiind evidentă. cu unele modificări. în care-şi înnunau săgeţile ( Plimu cel Bâtrâa 1st. 6). de unde aflăm cele două versiuni ale mitului originii (TV. în special se invoca probabil. Ce 100 . Astfel. strămoşul lor este Targitaios. din Arpoxais . pe vasele sferice descoperite în mormintele regale de la Kul-Oba. O altă redactare a aceluiaşi mit o găsim la Diodor din Sicilia (H. VII. în limbaj artistic. IV. 15). Cei trei fii ai lui devin fondatorii celor trei populaţii scitice: din Lipoxais se trag auhaţn. 17-18). însă.viperă şi sânge de om. precum şi a fragmentelor existente i-au permis lui D.catiarii şi traspienii şi dm Colaxais . în penoada eroilor mitici. Castye Kurgany şi Gajmanova Mogila. poet roman din secolul I d. Analiza ambelor variante ale legendei. 8-10). XI. Elenii din Pont. Claudius Aelianus.fără să se ştie locul descoperim (Inscripţionez Graecae. Pomponius Mela (//.. identificându-1 cu figura tradiţională a întemeietorului de neam. mitul scitic poate fi considerat şi un mit al creaţiei (naşterea celor trei fii ai lui Targitaios. 5-10). Unii cercetători consideră că Targitaios ar fi fost un personaj al mitologei prescitice. întemeietorul dinastiei regale. 8. W. care erau veneraţi înainte de apariţia panteonului oficial. 43). Curtius Rufos (Hiat. 5). Nai. Pliniu cel Bătrân. 8. IV. Prepararea amestecului presupunea un întreg ritual magic. Conform versiunii scitice. Astfel. (115). tt). nr. credeau că strămoşul mitic al sciţilor a fost Skythes. XIV. Alex. Analiza principalelor personaje ale legendei reflectă un şir de trăsături ale eroilor mitici.Chr. 1293. 53. IX.în poerrail Argonautica (VI. Participarea lui Zeus indică asupra caracteailui sacru al istoriei care a avut loc la începuturile existenţei. Raevskij să susţină existenţa unui mit central al ideologiei scitice. la baza căruia se afla un subiect genealogic..

M. care figurează în unele redactări ale mitului. 1. Note I. 1948. Agatirs şi Skythes. S. care constituie unul dintre cele mai vechi motive mitologice pre-indoeuropene.1966. A. O zemlevladenie i zemlevladel'ceskom prazdnike u skifov. iar pe de altă parte. LK premier homme et le premier roi dans l'histoire légendaire des Iraniens. M. Religioyiye predstavlenija skifov. Perechea divină Zeus-Papaios şi Api trebuie văzută ca o comuniune între cele două principii. După Diodor din Sicilia. I. La Valerius Flachus. aspectul autohtonicităţii. Colaxais. Bessonova. masculin şi feminin. SE. probabil. natura chtomcă a acesteia. Volga) şi se căsătoreşte cu fiica acestuia. 1918. iar soţia acestuia este identificată cu Gora antică. UZLU. seria Islnauk. 101 . 2. care poate fi identificată cu zeiţa Api. Din această legătură se nasc cei doi fraţi. 1983. dar existenţa personajului este suplinită de Heracles. Asocierea zeiţei cu apele şi pământul evocă. Potrivit versiunii epigrafice. Soţia lui Zeus-Papaios apare cu nume şi chipuri oarecum diferite în toate aceste versiuni ale nitului. Artamonov. aspectul dominant este cel de divinitate chtomcă. numele Papai se traduce „tatăl". Sokrovisca skifskih kurganov v sobranii Gosudarstvennogo Ennitaja. mitul originii sciţilor a jucat un rol important în cadrul ideologiei regale şi corespundea întru totul intereselor politice ale regilor sciţi. 95.I. Kiev.S. se identifică cu Zeus-Papaios. Cu toate acestea. legată de pământ şi ape. întemeietor de neam. 3-20. Bucureşti. luând în stăpânire atributele puterii.4 162-167. 1993. M. Bucureşti. Ehida. este succesorul de drept al tatălui său. printre urmaşii lui Zeus şi ai creaturii fantastice se numără şi Schites. originea sciţilor porneşte de la Jupiter. Dumézil. Zeus-Jupiter. 15. 4.de-al treilea fiu.I. din care discind fraţii Pal şi Nap.M. Huttal "skaja hxadi v legende i istoriceskom predanii. Istoria credinţelor şi ideilor religioase. 6. Christensen. Heracles îl învinge pe Araxis (o divinitate a râului cu acelaşi nume. pe de o parte. adică strămoş. 5. Mit şi epopee. este fiul lui Zeus. 3. în cea de-a doua versiune herodotană şi în textul eprgrafic acest nume nu figurează. In punct de vedere politic. Artamonov. Belenickij. Praga-Leningrad. 1983. conform tradiţiei antice. Eliade. care. G. întemeitoni celor două ramuri eponime ale sciţilor.

fie u p ă Istru . decât lui A res. TEXTE .M. Moskva-Leningrad. v. în Istorijia. Fol. B." HiTodot. Indoiranskie kasty u skifov. Al. fie după tribul scitic al taurilor. Jebelev.1976 1-13. în Skijy i sarmatyL Kiev. Vitt. altare şi tem ple n-au obiceiul să ridice. Mallory.A rtem iseste n u m ită istrian a. P ăm ântul pi. TreUigodina „GetikcT. Losadi pazyrykskih kurganov. ahiti. 1988. 8. E.S. 96-120..A rgunpasa.Hpe A eracles peA res. în ju ru l c ăre ia lo c u iesc d am azoanele. A pollo -G oitosyros. nr. Herodotus and the Cannibals. 163-20(5. Koni v religii i iakusst\v sakov i sarmatav. 10. Grakov. după părerea m ea. M. Sofia. arheologija i etnografja Srednej Azii. 1984. Arheologi ja Sofii 4.'' Scolii la Pim\ar.P apaios'". I960. Les animaux sacres dans l'antiquité. Pneur.. iar cei care sunt num iţi sciti regali aduc Poseidon. Morfologia religiilor. 1993. 1977. Art et religion du monde mf.284.A.a.A cestor zei li se şi închină toti sciţii. 16. Grakov. H estia se numTeşte iar Z eus.O.C ât despre datinile lor. I\'. 4. Antiquity. IH. Severnoe Pricemomor'ie.N. Ocerki ideologii skifo-sakskih piemen: opyt rekonxtnikcii skifskoj mifologii. Kuz'mina. Eliade. 18. D. Raevskij. Murphy.  frodita cereasca -A . SA.2000. tinând-o pe G aia drept şotia lui Z eus: după aceştia pepolloşi  frodita C erească. Bucureşti. 101-115. Granatovskij. . Legenda o skifskom care Ariane.acestuia obişnuiesc. 9.A. apoi pe Z eus şi G aia.E. 19. în XX\7 Mejdunamdnyj kongress vostokovedov.E. iată care sunt: ei cinstesc num ai pe urm ătorii /ei: pe H estia. 15. Hierogarnijata otLetnic. Moskva. 11.46a 1. Statui. Moskva. Izkustvo. Rennes. P oseidon T hagim asadas. teorii.B.74. 24-28. Ivezi Marazov. de asem enea. 1968. 1. Skijy\ Moskva. m ai presus de toţi. 17. V. XVI.7.O/impk'e.N. care lecui esc în preajm a Istrului sj care. care o cinstesc m ult pe zeiţă. 12. Moskva. 1953. o cinstesc pe A rtem is. pe drept cuvânt. 1971. Panùwomà „. In jertfe şi lui lim ba scită. 59 102 . IP.S.aiteranem. E.

bidifi...).) să îndrăgească pacea.. IV. . Iar ca stăpâni ai mei. în elină „Căile sacre'" Ha-odot. să cunoască numărul sciţilor.. după cum povestesc băştinaşii. a fost făurit din vârfuri de săgeţi.... de teamă să nu ni se ia sau să nu ni se strice. pe care I-a închinat Pausanias. care. Istorii.. înclinaţi numai spre zeul Ares (.La acestea Idanthyros.7. în Exampaios. al cărui vorbe.2 103 . (." Libanios. rătăcind în căruţe.. LIX. Dacă trebuie cu once preţ şi cât mai grabnic să ajungem aici. adică oracole. fiul lui Cleombrotos. avem [de apărat] mormintele părinţilor noştri. dacă nu vom socoti de cuviinţă. Vrând regele lor. 127 „Agaurşii cei vopsiţi sunt triburi din Sciţia.j/ Convans. al cărui nume este Exampaios (. nici semănături pentru care se ne încăieram mai repede cu voi în luptă. pe nume Ariantas. eu îi recunosc numai pe Zeus. circulă la ei. a poruncit ca fiecare sat să aducă câte un vârf de săgeată... Până atunci însă.. 81 „.în el [în râul Hipanis] se varsă un izvor cu apă amară. 146. (. 89 2..)". în acest ţinut este aşezat im vas de bronz de şase ori mai mare decât craterul de la gura Pontului.. n-o să ne batem.52 „între fluviul Borysthenes şi Hipanis se întinde un petic de pământ. încercaţi să le pângăriţi şi veţi afla voi atunci dacă ne vom lupta ai voi pentru ele sau nu ne vom lupta. IV. ce lucru anume i-a înduplecat pe sciţi. Numele izvorului şi al ţinutului de unde curge este în limba scită Exampaios.) noi nu avem nici cetăţi.. care se închină lui Apollo Hiperboreanul. dacă le găsiţi./rfonV.. IV. Vasul. Astea am avut de spus despre război.. Istorii... S-a adus atunci o mare mulţime de vârftm şi regele a hotărât să facă un lucru wednic de lăsat urmaşilor spre amintirea lui: din vârfuri a turnat acest vas de bronz şi 1-a închinat [zeilor] în acest tinut." Comentariile gramaticului Servius la Enaslti tai Virgiliu. strămoşul meu. Cuinntarepentru împăraţii Constanwnu . jărăsă locuiască în oraşe sau să-şi cinstească pe zei în temple!' Arian. Atâta doar am aflat despre numărul sciţilor:' Herodot. şi pe Bestia. cei mai sângeroşi dintre oameni. va fi pedepsit cu moartea. regele sciţilor. ei bine. grăi aşa: „(.IV. Lacurile de cult „.. iar bronzul este gros de şase degete. cel care nu va aduce.) în vasul de bronz de la sciti încap lesne şase sute de amfore. Herolot.scitii neplugari... crăiasa sciţilor. Acest izvor se află la hotarul dintre ţara sciţilor plugari şi a alazonilor. trec dintr-un loc într-altul al Scitiei..

63 Cultul pumnalului (Ares) „. în schimb. hunii. dar nu în chipul cum ucid animalele.. varsă sîngele peste pumnal.'' Herodot. în fiecare despărţământ al ţării se înfige un vechi pumnal de fier. Sacrificii umane „O dată pe an." Lucian. beau din două cupe deodată . lângă scaunul dregătorilor. ci rămân la o parte copleşiţi de dispreţ.. lângă sanctuar. neamurile Sciţiei [seînchinau] unei săbii. I\!. se îndepărtează de acel loc. Ceremonialul Cultul lui Ares. cînd au isprăvit de făcut sacrificiul. cei care nu se pot mândri cu o asemenea faptă nu gustă din această băutură. în fiecare an sciţii mai grămădesc peste movilă încă o sută cincizeci de cănite cu crengi. căci se surpă mereu din pricina ploilor. Istorii. trei din părţile lui sunt ca o râpă dreaptă..3. pentru Ares însă..\lj l „Apoi.. 42 „. Partea de deasupra alcătuieşte un fel de podiş în patru muchii. în fiecare ţinut. iar trupul într-altă parte. Ei nu folosesc nici o dată porci şi nici măcar să-i crească la ei în ţară nu vor." Herodot. Cei care. Sacrificii umane . dintre sciti. Acestea sunt prin urmare.. în timp ce acestea se petrec sus. înjunghie oamenii deasupra unui vas şi pe urmă." Arm>hms. cu mâini cu tot. IV. Zzus tragedian. Acesta este pentru ei cea mai cumplită ruşine. în ţinutul său. fiecare cânnuitor al unui ţinut. când [la război] prind duşmanii de vii. 62. în vârful acestei grămezi. jertfele îndătinate la sciţi. De asemenea. care îl închipuie pe Ares. ci astfel: după ce toarnă libaţii de vin pe capul victimelor. sarmatii venerează o sabie încovoiată. ba şi pe acestea i le jertfesc în număr mai mare decât celorlalţi zei.Aşa sacrifică ei celorlalţi zei şi acestea sunt animalele de jertfă. iată ce se mai întîmplă jos.. Acestui pumnal îi aduc în fiecare an jertfă de vite şi cai... i-au ridicat lui Ares câte un sanctuar în acest fel: snopi de vreascuri sunt strânşi laolaltă într-un morman cam de trei stadii în lung şi în lat dar mai puţin în înălţime. se poate urca numai pe o singură parte. Scitii jertfesc unui paloş. Mâna zace pe unde s-a nimerit să cadă. le aruncă în văzduh şi. ale victimelor înjunghiate. 66 104 . au doborât duşmani mai mulţi. Tăind toti umerii drepţi. suind vasul pe mormanul de crengi. sacrificiul se petrece astfel. la o sxită de oameni jertfesc unul. amestecă într-un crater vin cu apă şi din el beau sciţii care au ucis vreun duşman.

5. în ain te d e a p o m i îm p o triv a duşm anilor. despre care se spune că le place să m ănânce carne crudă sau carne d e om . acest am estec blestem at n-are leac şi la cea m ai uşoară atingere produce m oartea instantanee.Sciţii îşi înm oaie săgeţile în venin de viperă şi în sânge de om ..5 .. şi că tot aşa au H ait şi tracii şi sciţii. 2.. Istoria naturală. III." Pliniu cel Bătrin.. iar craniile victim elor le foloseau ca vase de băut" Strahon. 15 „Isto ria n e arată că în g en ere.C ă ci m area a ce asta n u era n av ig ab ilă p e atu n c i şi c h iar se ch em a Inospitalieră (A xeinos) din pricina caracterului ei furtunos şi al sălbăticiei neam urilor aşezate în juru l ei. pregătit ai droguri.. [A num e] partea sângelui apoasă. în am intirea clipelor de slavă" Anirnianus Marcellinus. romană. VU. 2'9 „Pontul a im aginat să se scoată creiem l războinicilor şi ţeasta să le fie um plută a! arom ate pentru a păstra pentru totdeauna faţa.'' Claudius Aeliarais. şi m ai cu seam ă a sciţilor. IX. sau în ceai ce se pov esteşte despre Phalaris.." Aristotd.. kt 30 de ani (13. nici un duşinan să bea era la sărbători din cupa trecută din m ână în m ână.) ţărm urile Pontului. A ceştia practicau jertfele um an e şi m âncau carne (de om ). au ucis oam eni.„[. pe ziduri fixau capetele celor ucişi. 8.]L a sciti. care la ei are num ele O rsiloha. XI.'" Silius Italiens. 6 105 . Statul.. Etica Nicanaliica VU. t\'( Vii. S3 (115)." Aristotd.. nu îngăduit acelor care nu om orâseră. XIII „.. 1st. Geografia. 20-25 Antropofagie „ . St „A ceştia f sciţii] îşi îm bunează zeii cu jertfe um ane şi îi om oară pe venetici în cinstea D ianei. XXII. care se află la suprafaţă.." Eusebius din Cetirea. 39 „N u m esc d isp o ziţii b estiale în cazu l u n or p o p ulaţii sălb atice d e p e (.S e spune că în otrava ai care ung săgeţile sciţii am estecă şi sân ge de om . Războaiele punice. to ţi elin ii. Despre animale.. Calfe Comîantin. iar altii îşi oferă reciproc copiii p entru o speţe.

după ce străbate acest E con tinen t p ână la sciti.." Strabon. le aruncă înaintea lui..E i fac sacrificii în onoarea zeilor lor şi. lui spune în A pollo. XJl. sp un e sfârşit că felul d e v iaţă al celorlalţi sciţi se ." Slrabon. D upă ce fierbe carnea. din pricina cărora însuşi Pontul se num ea Inospitalier. nu a vorbit despre sciţi. scoţând m ai întâi câteva bucăţi de carne şi m ăruntaie.H om er din neştiinţă. o trânteşte la păm ânt In tim p ce anim alul cade." Herodot. în schim b plăsm uieşte nişte oam eni deosebiţi. [arzân d ] o asele acestora.D in lip să d e lem n e. Descrierea Pătnânîitlni.. 7 „în cartea a IV--a uropa. ceilalţi se abţin şi de la anim ale.. fără a aprinde foail. iar din cranii îşi făceau pocale. el strigă ai glas m are pe œ ul căruia îi închină jertfa. în principal. Despre animale. Uf.. E phoros.fr.61 Sacrificii dp animale „. . săvârşindu-se în felul urm ător: anim alul de jertfa răm âne în picioare. ?4 .. pe care îi jertfeau şi apoi îi m âncau. ca ştergar...la d eo seb eşte d e al sarm atilo r. \Tl. îm piedicat ai o funie la picioarele din faţă. Sciţii sacrifică tot soiul de vite.9 „. D upă ce a sugrum at anim alul de jertfă şi 1-a jupuit de piele. 60. Ohiomfios. vârând apoi ui laţ un băţ. 3. cel care a adus jertfa. îl răsuceşte până o sugrum ă. Geografa. afirm ă acestea.. m ulgători de iepe." Poinpoîiius Mda. delicaţi şi cei m ai drepţi. fiiră să facă alte pregătiri şi O ră să aducă libaţii.. nici despre cruzim ea faţa de străini.a istorisirii sale." Claudius Aelianus. după chipul scitic" Soiocle. oricare ar fi anim alele jertfite.432 „L a toti sciţii s-a stabilit un singur fel de jertfă. IU. şi apoi aruncă un laţ în jurul victim ei. se pregăteşte să fiarbă carnea.aceştia sunt sciţii antropofagi şi sacii.. dar m ai ales caii. de fapt nu se află nicăieri pe faţa păm ântului.. băutori de lapte.. care. Istorii W. Ofrande . sciţii g ătesc an im alele jertfite. trage de un capăt al funiei.. doar că m ai apoi le-au încredinţat popoarelor 106 4. C ăci p e când un ii su n t atât d e cru zi în cât m ăn âncă oam eni..Se legătu ră cu acest sub iect că ei trim iteau prim ele ofrand e la D elo s. preotul jertfitor. că în prim ele tim puri ele erau aduse de fecioarele ţării.. care stă în spatele victim ei. 6 Obiceiul de ajupui pielea capului „C u pielea capului jupuită cu păr cu tot. Geografia. VII.

70 Aversiunea faţă de obiceiurile străine „Şi sciţii se feresc cumplit de obiceiuri străine şi de datinile altor neamuri. săgeţi. mergând şi el până acolo." Herodot. Istoria lui Alexandru cel Mare Obiceiul de a se lega prin jurământ „La sciţi este obiceiul să se facă jurăminte mai ales pe vetrele regelui." Qirtu s Rufa s. cu Skyles. înţepându-i cu o sulă sau crestandu-le puţin trupul ai o custură. văzându-1 ce făcea. se duse şi-l pâra la regele Saulios.. Anacharsis ţinu toată rânduiala sărbătorii în cinstea zeiţei. Descrierea Pământului.. care le treceau din aproape în aproape şi că acest obicei supraveţuia până în timpurile în care neamurile depravate au îndrăznit să abuzeze de încrederea acordată. îi va aduce şi el jertfe aim vedea că săvârşesc cyzicienii şi va împământeni şi o noapte de priveghere. IV. iar la sfârşit beau din cupă şi cei care s-au legat prin jurământ şi acei dintre însoţitorii lor care se bucură de vază deosebită. Istorii. pe duşmani îi înfruntăm cu săgeata. afundându-se în aşa-numita Hylaia (un ţinut de-a lungul „Căii lui Aliile". dar mai ai seamă de cele elineşti. în cupă moaie apoi un pumnal. 5 Libaţii . De acestea ne folosim şi cu prietenii şi împotriva duşmanilor. regele. cum îl văzu pe Anacharsis cu ce se îndeletniceşte. fi. un topor şi o suliţă. Anacharsis i-a făcut o făgăduinţă sfântă acestei zeiţe. după ce a cutreierat multe ţări şi a dat nenumărate dovezi de înţelepciune. teorii. Prietenilor le dăm roadele strânse prin munca boilor. rostesc rugăciuni îndelungi. din întâmplare împădurit în întregime ai copaci de toate soiurile) . din depărtare şi cu suliţa diii apropiere. tot cu ei bem vin din ciipă în cinstea zeilor. Un scit. IV. suliţa şi cupa. săgeata. dacă scitul vrea să facă jurământul cel mai mare. Ajuns cu bine în Scitia. Cum trecea cu corabia prin Hellespont s-a oprit la Cy/icos. având cu sine o tobă şi nişte statui mărunte atârnate [pe piept]. Anacharsis. dacă se va întoarce teafăr şi sănătos acasă la el. a doua oară. Până şi astăzi. îl amestecă cu sângele celor care se jură. trase ai arcul şi-1 ucise. s-a întors pe meleagurile scitice." Hoodot. anume că. După săvârşirea acestor pregătiri. fiindcă îi găsi pe locuitorii din Cyzicos ţinând cu mare alai o sărbătoare în cinstea Mamei Zeilor. dacă 107 . aim s-a dovedit (întâi] oi Anacharsis şi." Pomponius Mda.Când sciţii se leagă prin jurăminte faţă de cineva. 68 .situate pe drum. fac astfel: turnând vin într-q cupă mare de pământ. află că nouă ne-au fost date în dar jugul boilor şi plugul.intrând deci în inima codrului.Ca să cunoşti neamul sciţilor.

lui Skyles nu-i era pe plac felul lor de trai. al cărei nume era Măcar că domnea peste sciţi. tocmai se pregătea să înceapă ceremonia inţierii. Ariapeithes. Pe acest palat Zeus îşi aruncă trăsnetul. suindu-i pe furiş pe un foişor. Fruntaşii sciţilor se luară după el şi borysthenitul. Ori de câte on îşi mâna oastea de sciti spre cetatea borystheniţilor (. regele sciţilor. a avut aceeaşi soartă. împrejmuit de toate părţile cu sfincşi şi zgripţori de marmoră albă. fiul lui Ariapeithes.(. iar el.. ci trăgea mai mult spre obiceiurile elineşti (. ceasul rău s-a ivit în următoarea împrejurare.. când Skyles trecu ai cetită lui Dionysos şi sciţii îl văzură cuprins de nebunia sfântă li se strânse inima de mâhnire. Sciţii îi învinuiesc pe elini pentru cinstirea lui Bacchus.. Skyles îşi lăsa grosul oştirii la marginea oraşului. îi lăsă acolo. Istori:. regele agatirşilor. Skyles moşteni şi domnia şi pe soţia tatălui său.. 76 „Aşa a pătimit Anacharsis din pricina obiceiurilor străine şi a legăturilor sale ai elinii. unul dintre borystheniti se apucă să clevetească în faţa sciţilor zicând: Voi sciţilor.) Anacharsis îi era unchi după tată lui Idanthyros. Aşa făcea adesea.). printre alti fii. sciţii răspund că nu-1 cunosc. dar. ba îşî mai şi durase un palat la Borysthenes.. urmati-mă. 1-a avut şi pe Skyles. îmbrăcat ca un elin. Ceva mai târziu." Herodot. Skyles. din pricină că a călătorit prin Ellada şi a deprins obiceiuri străine. aim ajungea la ei. şi am să M-l arăt. Când trecea o lună sau mai bine. IV. unde ţinea şi o soţie pe care o luase de pe acolo. Dacă nu-mi dati crezare. cînd îi fu trimis un mare semn prevestitor. ai toate acestea. Skyles nu-şi întrerupse iniţierea. regele sciţilor.. Cum îi era scris să i se întâmple o nenorocire. ne luaţi în râs că ne lăsăm scoşi din minţi la praznicul lui Dionysos şi că zeul pune stăpânire pe noi. pleca. cu foarte mulţi ani mai urau.) După o bucată de \Teme. şi în alte privinţe trăia ca un elin şi aducea zeilor jertfe după datinile eline.cineva întreabă de Anacharis. şi palatul arse până la temelii. 108 . Iată ce obişnuia să facă. răpus de vicleşugul lui Spargapeithes. Plecând din oraş.. se plimba prin piaţă.).. Ariapeithes se sfârşi. ei spun ci este împotriva firii să-şi închipui un zeu care să-i împingă pe oameni la nebunie. dar iată că acum zeul 1-a prins în mreajă şi pe regele vostru. îmbrăcând iarăşi straiele scitice. spuseră întregii oştiri cele ce văzuseră. In cetatea borystheniţilor avea nn palat mare şi bogat despre care am pomenit şi ceva mai înainte. şi el s-a lăsat cuprins de vraja lui Bacchus şi şi-a pierdut minţile din cauza zeului.. II încolti dorinţa să fie iniţiat în ailtul lui Dionysos-Bacchus. lepăda îmbrăcămintea scitică şi-şi lua straie elinesti. după ce intra în cetate şi | porunceai să se închidă portile. neînsotit de străji sau de altcineva (între timp porţile erau bine păzite ca nu cumva vreunul din sciti să-1 vadă în asemenea veşminte). După ce Skyles a fost iniţiat în ailtul bacchic. După câte am aflat eu (.

(arâtându-1 pe nume pe cetăţeanul de care vorbesc) . lată chipul în care sciţii ucid pe vrăjitori: după ce încarcă un car de vreascuri şi înjugă la el boii. Aceştia. Celor pe care-i ucide. cei mai vestiţi dintre ei. Acest fel de a ghici 1-au moştenit ei din moşi strămoşi. alegându-se numai ai arsuri. s-au răsculat împotrivă-i . sunt aduşi. o dată de faţă. alţi ghicitori şi. strâng iarăşi nuielele şi din nou le aşază câte una. în frunte ai fratele său Octamasades. născut din fiica lui Teres. după ce despică coja în trei. spun că darul de-a ghici le-a fost hărăzit de Afrodita. regele trimite după alţi vrăjitori. ai picioarele împiedicate. rând pe rând.68. îndată se aduce prins cel despre care spun ei că a jurat strâmb. Dacă şi aceştia. hotărârea este să fie dati pierzării chiar primii ghicitori. spunând că n-a jurat. Cu atâta dârzenie tin sciţii la datinile lor şi atât de aspru îi pedepsesc pe cei care deprind obiceiuri străine/' Htrodot. după ce le-a ars oiştea. cercetând oracolul. şi se aprinde de mânie. pe urmă.. Scitii ard pe vrăjitori în felul pomenit mai sus şi pentru alte pricini. dimpotrivă. aşezându-le pe jos. (. 78-80 5. care vrăjesc cum am arătat mai sus. pârâtului i se taie capul pe dată.a jurat strâmb pe vatra regelui: sciţii au obiceiul să jure pe vatra regească atunci când vor să se lege prin cel niai grozav jurământ.. ci le omoară toţi vlăstarii de parte bărbătească. pe fete însă le cruţă. al doilea rînd de ghicitori îl dez\inovăţesc. încă pe atâţia la număr. cam atâta spun. trimite după trei vrăjitori. răsfirându-le una câte una." Herodot. dovedesc că omul e vinovat de jurământ mincinos.IV. Istorii.. regele nu le lasă în \iaţă nici copiii. rostesc cuvinte magice. le dezleagă şi. pricină din care zace regele bolnav. dar multi boi pot să şi scape. anume că aifcire sau aitare . IV. Se întâmplă adesea ca boii să ardă împreună cu osânditii. Omul tăgăduieşte. fuge în Tracia. tot răsucindu-o şi desrăsucind-o de pe degete. dându-şi seama ce i se pregăteşte şi din ce pricină se făceau toate acestea./rtonY. ghicitorul dă răspunsurile.Când după cele întâmplate. numindu-i «vrăjitori mincinoşi». vracii sunt urcaţi în mijlocul vreascurilor. sciţii. Cînd regele sciţilor cade bolnav. Enareii. dacă până la urmă cei mai multi dintre ei îl găsesc nevinovat. Skyles s-a întors la viaţa obişnuită. Fiindcă tăgăduieşte. dau foc la vreascuri şi gonesc boii înnebuniţi de spaimă.69 109 . Dacă. Regele. cu mâinile legate la spate şi cu căluş în gură. îar avutul lui şi-1 împart între ei primii vrăjitori. Personalul de cult „Scitii au mulţi prezicători care ghicesc din mai multe nuiele de salcie în felul următor: după ce adună la un loc mănunchiuri groase de nuiele. bărbatii-femei. ghicitorii îl învinovăţesc că în vrăjile lor se arată cum a jurat strâmb pe vatra regelui. Ei ghicesc în coajă de tei. pe când rostesc vrăjile lor. 67.) Octamasades îi tăie pe loc capul lui Skyles. îndeobşte.

înfing în acest fel în p ăm ânt o m ulţim e d e ţăru şi: p e urm ă. la sciti negăsindu-se robi cum păraţi). C ailor le pun frâu şi zăbală. suindu-1 astfel: fiecare m ort este străp u n s d e-a lu n g u l şirei sp in ării ai câte un arc. cincizeci de cai din cei m ai frum oşi. după ce sugrum ă cincizeci şi. frâul îl trag înainte şi-1 leagă de nişte pari. pe bucătar.. Proptind apo i oblu pe doi ţăru şi o jum ătate de roată ai scob itura în sus şi cealaltă ju m ătate a ro tii pe alti doi ţăru şi. apoi spnjină de ele nişte bârne de lem n şi la urm ă le acoperă ai rogojini.apoi la într-o căruţă la un alt neam . tem ându-se fiecare pentru sine [de o asem enea boală]. cu m irodenii. aşa că am ândouă perechile de picioare răm ân atârnate în aer. dându-se pe faţă că sunt neputincioşi:' Hipocrate. E i poartă num ele de «m oleşiţi». pe una din tiitoarele regelui pe paharnic. iată ce m ai fac: alegând din ceata celorlalţi slujitori pe cei m ai destoinici (acestea sunt sciti din naştere. C ei care prim esc leşul purtat cu alai. o slugă. scoţându-le m ăruntaiele şi curătindu-le bine pântecele. cai şi din toate celelalte lucm ri ce-i m ai bun. um p lu t ap oi ai căp rişo r pisat. sciţii sapă în păm ânt pe aceste m eleaguri o groapă m are. dintre aceşti slujitori. îşi tund părul în jurul capului îşi fac crestături în jurul braţului. dintre neam urile stăpânite de sciti. alaiul este însoţit de cei pe la care a trecut m ai înainte. iar cap ătu l d e jo s al 110 6. şi ci îm bracă liaine fem eieşti. 22 .. ape . C ând sunt gata.. iar pân tecele d esch is şi cu răţat b in e. îl um plu cu paie şi-1 cos la loc. Pe cei ancizeci de tineri sugrum aţi îi pun pe fiecare pe cîte un cal.. Itxttn. întrecându-se cu însufleţire să iasă cât m ai m are. un crainic.. C ând le m oare regele. iau leşuleste m ai dinainte învelit . pătrată. Despre aer.M orm intele regilor se află la gerhieni. duc în cănită leşul regesc m ai departe. A poi după ce aşază leşul în m orm ânt pe un pat cu verdeaţă. străpung caii de-a lungul trupului până la grum az cu nişte ţăpuşe groase şi-i aburcă pe roti. E i cred că au păcătuit cu ceva faţă de zeul pe care-1 învinuiesc de năpasta lor. trăind ca şi fem eile. pe grăjdar. D e aici. îşi taie niţel din ureche.. după ce i-au sugrum at. D upă ce a făcut ocol petrecând leşul pe la toate neam urile. cu totii laolaltă înalţă deasupra o m ovilă. şi cusut şi îl ducloc . iar m âna stângă şi-o străpung cu săgeţi. îşi zgârie fruntea şi nasul. căci pe rege îl slujesc toti cei cărora le porunceşte el. iar pe oam enii aceştia îi cinstesc şi se închină lor. R oţile dinainte sprijină partea din faţă a cailor. C ând s-a îm plinit anul. D upă ce au pregătiţi groapa. printre sciţi se fac scopiri şi cei m ai m ulţi îndeplinesc treburi de fem ei. iar în locul răm as liber în m orm ânt îngropa.trupul cu un strat de ceară. ajung pe m eleagurile gerhienilor care. sunt cei m ai depărtaţi şi unde se află locul m orm intelor. L ocalnicii pun pricina [acestei neputinţe] pe seam a unui zeu. pân ă la g ât.. cu săm ânţă de pătrunjel si anason. iar cele tin pântecele din spate le din dreptul coapselor.. precum şi aipe de aur (căci nu întrebuinţează aram a şi argintul). întocm ai cum au făcut şi sciţii regali. la un alt neam dintre cele supuse lor. şi vorbesc la fel ca ele.j. [îm preună cu ei]. Magia . înfing suliţe de-o parte şi de alta a m ortului. adică acolo până unde Borysthenes este navigabil.

se îm bu că în p arul care trece prin tru pul calului. M nesipp: Şi ce aşteptaţi de la ei? C ă doar nu pentru a le câştiga bunăvoinţa le aduceţi jertfe: ei sunt m orţi! T oxaris: A poi. tim p de patruzeci d e zile. D u pă ce niai aşează roată în jurul m orm ântului asem enea călăreţi.v prietenia. IV. 21 „A şa îşi înm orm ântează ei regii. Istorii. Şi lasă la o parte pe traci şi pe sciti şi faptul că atenienii jertfiseră pe fiica lui E rehteu şi a Praxitheei. îşi întind peste prăjini.JV tnesipp.. pătun de lină. Toxaris . m ulti oam eni vor râvni o asem enea cinstire.aracului. când m or. îm preunându-le cât m ai bine. ceva lun g.. de jur îm prejur. apoi. . aruncă pietre înroşite la foc. într-o albie aşezată pe jos înăuntrul parilor şi păturilor.. in. Descrierea Pământului." Lucian." Pompoiiius Mela. apoi îl spală. C ât priveşte pe ceilalţi sciti. genul de m oarte cel m ai distins. iar m ortului îi pun dinainte bucate. F iecare din cunoscuţi prim eşte şi ospătează alaiul.." Herodot. să-i cinstim cum se cuvine. Despre abstinenţă. la fel ca şi celorlalţi. pentru ca." Pcxphyrios. l „." Herodot. II. iar pentru trup. şi abia pe urm ă sunt îngropaţi. IV. Şi voi obişnuiţi să aduceţi jertfe oam enilor cum secade după ce 7 aceştia au m urit. în felul acesta. dar îi slăvim şi prin sărbători şi prin adunări m ari. după opinia lor. 56. sciţii se purifică în chipul urm ător: îşi freacă m ai întâi ai alifie capul.Sciţii îşi îngroapă de vii [bătrînii] şi înjunghie pe ruguri pe aceia pe care răposaţii i-au îndrăgit m ai m ult. îşi încing fruntea cu ghirlande de flori şi m erg veseli să se arunce din înaltul unei stânci în O cean... iată ce fac: după ce înfing în păm ânt trei prăjini sprijinite în vârf una de alta.stom. rudele cele m ai apropiate ale m ortului îi poartă în căruţe pe la prieteni. după m oarte.72 „E i [sciţii] îşi petrec viaţa în păduri sacre şi codri. 5 . 71.rv. D e aceea ch ia r pentru binele celor în viaţă noi socotim că trebuie să-i tinem m inte pe oam enii noştri de seam ă. N i se pare că...Phylarchos povesteşte că toti grecii făceau sacrificii om eneşti înainte de a pom i îm potriva duşm anilor. D upă înm orm ântare. n u ne m erge rău când m orţii ne vor binele./. [sciţii] se îndepărtează. 73 Ritualuri de purificare 111 . A ceasta este. O am enii de rând sunt purtaţi de colo pâ nă colo tot aşa. aşa cum ati aduce zeilor' T oxaris: N u num ai atât. sunt sătui de a trăi. şi din m om entul în care se sim t dezgustaţi de ea.

când Heracles a ajuns pe meleagurile numite aaun Scitia..). în vremea asta. aurul s-a stins. 5 . pentru cei trei fii ai lui. apucându-1 viscolul şi gerul. Iar aurul acesta sfânt îl păzesc cu străşnicie sciţii regali şi în fiecare an se apropie de el. s-a acoperit cu pielea de leu şi a adormit. fraţii mai mari s-au înţeles între ei să-i lase întreaga împărăţie celui mai tânăr.. Primul dintre ei care le-a văzut. la rândul lui. s-a preiacut în flăcări. (. dar şi lui i s-a întâmplat acelaşi lucru. au căzut în Scitia din cer nişte lucruri de aur: un plug. Iată însă ce spun şi elinii care locuiesc în Pont: Heracles. jumătate viperă: de la brâu în sus era femeie. Aşadar. într-adevăr. sciţii îi prezic că nu va apuca sfârşitul anului." HoxxioL Istorii. cel mai tânăr dintre toate neamurile pământului este neamul lor. pe când mâna vacile lui Geryoa a ajuns în această parte a lumii. străbătind toate coclaurile. a ajuns în cele din urmă pe pământul numit Hylaia. Heracles a întrebat-o dacă nu amiva i-a văzut iepele rătăcite.. Aurul. Heracles i-a fost bărbat. O atare obârşie a avut deci Targitaios. când a ajuns la el. pe atunci pustie. Mitul originii „După aim spun sciţii. cel mai tânăr. s-au făcut nevăzute printr-o minune cerească.. cel mai tânăr. astăzi loaiită de sciţi. Aici el a dat într-o peşteră peste o făptură jumătate fată. dar aşa povestesc ei . dar că n-are de gînd să i le dea înapoi mai înainte de a se împreuna cu ea. tocmai cea în care se păstrează aurul sfânt a potrivil-o să fie cea mai mare. care păşteau deshămate. \rand să trăiască cu Heracles cât mai multă vreme. Faţă de această întâmplare. povestind lucruri cărora eu nu le pot da crezare. Fiindcă împărăţia era întinsă. anume fratele mai vârstnic. dar când s-a apropiat al treilea. a avut trei fii: pe Lipoxais. Când s-a deşteptat Heracles a început să le caute şi.. iar el 1-a putut duce cu sine acasă. o bardă cu două tăişuri şi o cupă. Pe timpul domniei acestora. iar el.) Aşa povestesc sciţii despre ei înşişi şi despre ţinutul din sus de ei. Geryon sălăşuia în afara Pontului (. căutând să-1 îmblânzească ai jertfe mari. s-a apropiat cu gândul să le ia. i-a îndepărtat deci pe cei doi. Dacă cel care are în paza lui aurul sfânt adoarme sub cerul liber în ziua sărbătorii. Văzând-o şi minunându-se. şarpe.(. iepele se află la ea.7. Părinţii acestui Targitaios . Femeia însă amâna mereu să-i înapoieze iepele. Pentru primejdia prin care trece i se dăruieşte atâta pământ cât poate înconjura călare într-o singură zi. un jug. După plecarea lui. iar el ardei de nerăbdare să şi le ia şi să 112 . Ea i-a răspuns că. care s-a născut astfel: mai întâi în'ţinutul acesta. pe atunci pustiu s-a nit un om cu numele Targitaios. Invoindu-se pentiu acest preţ.. dar aurul. Una din părti. pe Aipoxais şi pe Colaxais.spun ei.). iepele de la carul lui.ar fi fost Zeus şi o fiică a fluviului Borysthenes. a venit al doilea. iar de la brâu în jos.Aşa povestesc sciţii despre obârşia lor. arzând în văpăi. Colaxai a împărţit-o în trei.. K.

De exemplu. iar după cupa de la brâu. Irrvaţă-mă aaun ce trebuie să fac cu ei când vor ajunge mari. Skythes. şi încingându-se ai cingătoarea aceasta în chipul următor. 7-10 C . şi arătându-i cum se prinde cingătoarea. că el ar fi răspuns: Când vei vedea copiii ajunşi la vârsta bărbăţiei. iar după ce i le-a dat. sâ-1 izgoneşti din ţară. tracii nu neau lăsat nici o relatare scrisă despre credinţele lor religioase. următorului Gelonos. IV. toni. deoarece nu totodeauna informaţia scrisă poate fi verificată pe cale arheologică sau prin corelare cu materialul iconografic. în special. la care. picturi murale. Din Skythes. s-a făcut prin analiza câtorva surse: 1) consemnările autorilor antici. 2) descoperirile arheologice. cel mai tânăr dintre ei. monede.. alungaţi fiind de mama lor. Acestea le povestesc elinii care locuiesc în Pont". a rămas pe loc. 113 . Doi dintre copiii ei. dându-i-le. a bulgarilor. iar tu m-ai răsplătit: ai tine am zămislit trei feciori. Până la urmă. a săvârşit cele poruncite de el. n-ai să greşeşti dacă vei face acestea: pe acela dintre ei pe care-1 vei vedea înfinzând aşa acest arc. Atunci. spun sciţii. Reconstituirea acestora.a. le-a dat următoarele nume: unuia dintre ei Agathyros.dat [femeii] arcul şi cingătoarea care avea în vârful cataramei o cupă de aur. de mare bucurie ai să ai parte. i-a spus: lepele acestea rătăcite pînă aici eu ţi le-ain scăpat. Agathyrsos şi Gelonos. pe acela sâ-1 faci moştenitorul locurilor. care popula peninsula Balcanică de Ia marea Egee Ia munţii Carpati şi interfluviul NistruNipru. Dacă mă vei asculta. 4) moştenirea tracică în tradiţia popoarelor balcanice. trecând-o ai bine. plăcuţe votive ş. cînd copiii pe care i-a născut au ajuns bărbaţi.plece. într-un mod mai mult sau mai puţin obiectiv. Heracles i . stele funerare. R eligia tracilor Cunoscuţi în antichitate ca un popor viteaz şi dârz. Cercetările nu au fost lipsite de dificultăţi. iar celui mai tânăr Skythes. Ca Skythes să rămână [în ţară] a uneltit cluar marna lui. fiul lui Heracles. Herodot. iar la vest până la intersectarea râurilor Morava şi Vardar. se trag regii de totdeauna ai sciţilor. şi vei împlini ponincile mele. să-i aciuiez oare pe aici (unde sunt eu stăpâna locurilor) sau să-i trimit la tine? aceasta 1-a întrebat ea pe Heracles. întinzând unul din arcuri (pentru că până în acea vreme Heracles piuta două). în schimb. reprezentările lui Orpheus sau Zalmoxis. Dar pe cel care nu va trece de încercările ce ti le las în seamă. Aducându-şi atunci aminte de povata [lui Heracles]. a plecat Ea. până şi azi sciţii poartă aipe la cingători. au plecat din ţară. neizbutind să treacă încercarea la care au fost supuşi. 3) interpretarea reprezentărilor artistice de pe piesele de toreutică.

Orfismul era o doctrină religioasă care aparţinea. Tmkijskijat Dionis (1991). marele preot. Mitologija na tratate (1994). religia tracică îşi are rădăcinile în orfismul tracic. corespunzătoare celor două grupuri sociale din Tracia antică: aristocraţia şi masele populare. în societatea traco-pelasgiană. miturile circulau într-o anumită formă în tradiţia orală. diferite de varianta orală. La acest nivel de spiritualizare este foarte greu să delimitam religia de mitologie. dar care le făceau. unde la baza oricărei acţiuni sau faptă se afla un prototip mitic.jllo temporae" făcea să dispară limita timpului. idem.secolele IX-VIÏÏ î. mitul reprezintă un sistem de cunoştinţe despre univers (despre originea lui şi etapele de constituire). ritual i iikustvo u trakite (1992). Fol. la primul nivel. Traldjskata kultura. Interesul crescând faţă de problemele de spiritualitate ale civilizaţiei trace s-a materializat în ultimii zece ani într-un şir de studii şi sinteze. Obred"t na obezsm"rtjavaneto v drevna Trakija (1996) ş. Această învăţătură mistică a constituit punctul de plecare pentru orfismul grecesc. Panteonul în esenţa sa. apărut pe la mijlocul mileniului II î. La baza ei stătea ideea comuniunii între principiul htonic şi cel urano-solar. idem.Chr. Se pare că tracii au trăit într-o societate profund mitizată. Spre deosebire de orfismul grecesc. ce includea şi un cod al normelor de comportament. fie şi formal. Kazano i prem"lcano (1995). mitul avea menirea de a dezamorsa contradicţiile. a rezolva conflictele şi de a instaura pacea. totodată. atât în natură. Din această perspectivă. idem. Iniţierea în orfism cuprindea. . care se realiza pe două niveluri. Mit. D. care se deosebeşte principial de cel tracic. iar vizualizarea lor artistică era făcută după nişte scheme bine determinate. La baza doctrinei stătea ideea de autoperfecţiune. cât şi în societate. 114 . poetului şi cântăreţului mitic Orpheus. Astfel. lipsesc cu desăvârşire în arta tracică. Printre cele mai remarcabile menţionăm I. Soarele. bine cunoscute iniţiaţilor. în urma căreia se naşte eroul -întemeietorul de neam. Mitologija na datoto (1992). între Marea Zeiţă-mamă şi fiul ei. divinităţile fiind paralel subiecţii unor istorii mitice. iar reproducerea periodică a evenimentelor din . care prin contopirea extatică cu zeul Soarelui ajunge să se cupleze cu mama sa . Al.Chr. cel tracic nu s-a constituit într-un curent filosofic.cunoscuţi în antichitate ca fondatori de mari religii.Marea Zeiţă-mamă. după tradiţie.Gergova.a. Marazov. 1.

De sanctuarul din Delphi ţine şi reforma religioasă a lut Orpheus. Ideea de autoperfecţiune presupunea depăşirea unor probe importante de către cei iniţiaţi.. se profilează chipul unei zeiţe zise Rendis. vezi494-498\ Diogenes Laertios. Prin reproducere periodică se asigura armonia şi echilibrul universal. se identifica cu zeul şi asigura ordinea cosmică şi socială. iar Imnurile lui Orpheus nu au nimic comun cu secta orfîcă. prin iniţiere.). Răspândirea religiei se făcea în societăţi închise la care participau numai bărbaţii (vezi adunările pe care le organiza Zalmoxis). Nu este întâmplător faptul că în tradiţia tracică regele-orfic. Soarele. Sub aspect filosofic. care prin participare directă la ritual „se transpuneau" în postura zeului şi deveneau. Acestea cuprindeau autofecundarea Marii Zeiţe-mamă. I.7). Cel de-al doilea nivel implica o înţelegere şi o însuşire formală a lucrurilor. de el depindea şi bunăstarea supuşilor săi. astfel.Chr. V. orfismul explica naşterea Universului printr-o succesiune de cicluri. Acesta cuprindea un cod moral riguros. culminând cu ideea nemuririi. la rândul său. extatică. Numele ei a fost dat convenţional. care în diverse zone ale ţăni era cunoscută cu nume diferite. unei divinităţi autohtone cu funcţii similare zeiţei greceşti a vânătorii. virginităţii şi vegetaţiei fecunde. Despre vieţile fi doctrinele filosofilor. Marea Zeiţă era o divinitate anonimă. de femei. o viziune spiritualistă asupra existenţei. 3.!. Singura divinitate femenină tracică consemnată de Herodot este Artemis (1st. soţul Marei-Zeiţe-mame. Din alte surse. bazată pe ideea metempsihozei şi o istorie mitică universală (Apoll. fiecare compus. Izvoarele antice atestă două centre ale orfismului tracic . maturizarea şi unirea periodică a fiului cu Zeiţa-mamă. De aici şi credinţa în autoperfecţiune şi nemurire. care a consfinţit introducerea elementelor dionysiace htonice şi extaziatice în orfismul tracic. în special. acestea având un caracter filosofic. religios şi etic. probabil. 317).a fost preluată şi dezvoltată într-o doctrină religioasă în Grecia antică. Cele mai timpurii 115 .Delphi şi Samothrake. Argon. din mai multe etape. 123 bis.obţinerea nemuririi prin autoperfecfiune . Nu se cunoaşte nici un text orfic destinat iniţiaţilor. din Rhodos. naşterea fiului ei. Esenţa orfismului . iar învăţătura orfîcă era dezvăluită numai celor ce se iniţiau. Religia orfică s-a constituit la Atena pe timpul lui Pisisrrates (secolulVI î. adorată. I. iar comuniunea cu divinitatea se realiza printr-un ritual colectiv de natură extaziatică. iar contopirea cu zeul solar se făcea pe cale individuală. Damascius. Despre principii.însuşirea unor cunoştinţe sacre.

grecii instituind sărbătoarea Bendideia. Demetra (Themistios. Chr. LUI trib tracic din SV Tracici şi. care consemnează existenţa unui templu consacrat lui Bendis „pe un loc deshis". I. Bendis era şi patroana tinerilor efebi. 1V. ca ocrotitoare a naturii .33) spune că femeile trace şi peone. Selena. Helenicele. 16. 10) vorbeşte despre un altar şi o statuie de aur a zeiţei. Natura complexă a acestei zeiţe o face asemănătoare unui şir de dninităţi. regele bitinilor. 116 . Totodată. 327 urm.reflectă ideea de fertilitate. 11). în tragedia Edonii (Aeschyl. de la Hiponax (ft: 120)... aducând în prim-plan funcţia de patroană a naturii vegetale. fiul ei. II. manifestată pnn curse de cai. Persefona. cu serbările zeiţei Magna Mater şi Sabazios.informaţii le avem din secolul VI î. care susţine că zeiţa respectivă e Kibela sau Marea Zeiţă. care organizau în cinstea ei o sărbătoare numită Bendideios. Localizarea geografică a cultului zeiţei în SV Tracici. Cotys. nu departe de cursul râului Hebros. 41. 1). Bendis apare flancată de diverse animale (vezi cana nr. iar Lucian (Yupit. ar fi împrumutat-o de la neamurile nordice. Chr.continuatoare ale vieţii. fiind deosebit de venerat la bitini (populaţie tracică din Asia Mică). în continuare. Herodot (Istorii. în tradiţia fingiană. Strabon (Geog. cu centrul pe valea Srnmonului. este susţinută şi de Titus Livius (XXXVIII. Xenofon. dar şi umane. Chr. care o adoră. 4. Dar fără a pune semnul egalităţii între ele. sabie şi scut apare în secolul III î. Eshil. Athena. pe emisiile monetare ale lui Nicomedes I. p. şi Bendis sunt nume ale Marii Zeiţe la traci.darurile gliei . Aceste elemente ale ritualului . prin participarea femeilor . Şi Cotys. trag. In iconografie apare mai des în atitudine de zeiţă a vânătorii. asocierea fiind inspirată de natura misterioasă a cultului acestora. totodată. cultul zeiţei este introdus la Athena. fr. care veghea iniţierea lor în rândurile militarilor. fapt ce explică identificarea ei în tradiţia literară cu Artemis.Potnia Teroma. 18) susţine această prestanţă a zeiţei prin compararea serbăm în cinstea ei cu cea în onoarea zeiţei Cotys la edom. Republica.71). Discursul XVI. înarmată cu două suliţe.210). Cultul zeiţei s-a răspândit în toate regiunile tracice. 157 din tezaurul de la Rogozen). Abia în 430 î. o pune pe Cotys în legătură cu cultul lui Dionysos. asemănările funcţionale dezvăluie diverse aspecte ale Marii Zeiţe trace. menţionează că în ritualul consacrat zeiţei se foloseau paie de grâu.. X. Reprezentarea zeiţei în atitudine de vânătoare. 3. călăreţii purtând în mâini făclii aprinse (Platon.

frigiană?). De la intern Romei. poate. al cărui cult a cunoscut o largă răspândire în societăţile arhaice. 18). iar epitetul poate să provină chiar de la numele trac al localităţii pe care au găsit-o grecii când au venit. Dintre zeităţile menţionate de izvoarele scrise un rol important îl are Dionysos. Herodot.Danov consideră că este vorba de un epitet sau chiar de numele trac al lui Apollon. pietre ce reprezintă soarele. în Peanul (H. Hr. morminte. De exemplu. întregind imaginea unei divinităţi a cerului şi pământului. în locuri deschise sau în temple iară acoperiş (Macrobius. V. nişe. Orpheus şi Zaltnoxis sunt atestaţi ca regi ai celor mai puternice triburi tracice (Platon. stâncă.Gebeleisis reprezintă. Divinaţia zeului urano-htonian se oficia în munţi. 7. Sakar şi Rodopn orientali sunt împânziţi de temple. dar. Cnr. 24). Se pare că Soarele a fost divinizat mult înaintea principiului htonic. Hermes este mijlocitorul dintre lumi. iar cultul eroizării regelui şi credinţa în nemurire făceau parte din orfismul tracic. Pe insula Samothrake era venerat cultul lui Hermes itifalic. ÏÏ î.). care aminteşte faptul că tracii dolonci consultau oracolul lui Apollon de la Delphi (Herodot.. Nu în zadar Hermes desemnează o divinitate regală. Biografia greacă a lui Dionysos este 117 . VI.Zeitatea nrano-solarû Zeul principal al tracilor are caracterul urano-solar al zeului indoeuropean al Fulgerului şi Furtunii. după cum am mai menţionat în cultul lui Apollon. Sat. Hermes . Munţii Stranja. Pindar. Caracterul solar al acestei divinităţi s-a concretizat. cer şi pământ. 1st. iar regii traci considerau că-şi trag din el obârşia. veriga de legătură între cele două niveluri cosmice. Mai târziu.. 1-37) încinstea oraşului Abdera. In tradiţia elenă. iar Titus Livius menţionează existenţa unui templu închinat lui Apollon în apropierea fluviului Hebrus (Titus Livius. în tradiţia tracică ele sunt anonime (mijlocul mii. vorbeşte despre templul lui Apollon Derainos. numele lor comportă şi o conotatie politică. care s-ar fi aflat în sau lângă oraşul dat. în Istorii. în acelaşi timp.ui tracic era eroul /preotul/ regele. 34). I. ChamilSO. este şi un zeu htonic. 1 Despre răspândirea cultului lui Apollon ne putem da seama din relatările lui Herodot. din Rhod Argon. divinizată sub formă de piatră. dă o interpretare grecească divinităţilor trace. pornind de la corespondenţele lor funcţionale. Zalmoxis . fiul Marii Zeiţe-mame şi al Soarelui. Apoll. I. în plan social. In tradiţia elenă cele două însuşiri ale zeului sunt personificate prin Orpheus (Apollon) şi Dionysos. în NE Traciei. zeu de origine incertă (tracică?. XLI). contopirea celor două elemente.

Prin aceasta se explică prezenţa rădăcinei lycos în numele mai multor regi (Licurg. învingătorul îşi însuşea toate calităţile animalului învins. Acesta poate a şi fost motivul răscoalei lui Vologaises.. 937). 5-7). atestată de Herodot. LIV. 34. 1st. de care se leagă un şir de evenimente istorice. Acesta avea înfăţişare lykomorfa (lykos=lup). Prin asocierea cu Apollon în sanctuarul de la Delphi. Dionysos este adorat ca zeu care asigura nemurirea celor iniţiaţi. prin care se testa vitejia regelui/eroului. după ce a fost rănit. T). Astfel nu mai pare o certitudine faptul că tracii 1-au cunoscut pe Dionysos înaintea grecilor (Al. DiveziAug. în anul 28 d. numele zeului Di-wo-nu-so-jo figurând pe una din tăbliţele scrise în „linearul B". se întoarce în patria sa. Reprezentarea unui cavaler ecvestru. Etimologia numelui ar cobora spre sensul „ucigător de lupi"3.Eliade presupune că şi etnonimul daci ar fi provenit de la termenul traco118 . se legitima preluarea/înnoirea puterii regale.a)4 M. 25. XCIV. se aminteşte despre un altar ridicat în cinstea zeului respectiv şi despre preotul acestuia.10.foarte bogată.. însă ôriginea lui e mult mai adâncă şi urcă până la nivelul epocii minoico-miceniană. Este posibil ca acest zeu să fi ajuns în Grecia dm ţinuturile nordice. (13.Chr. cert este însă faptul că această divinitate a jucat un rol important în religia tracilor. Chr. In tradiţia grecească acesta era zeul războiului. Ovidiu credea că Marte a fost născut de Hera pe malul stâng al Propontidei (Ex Ponto. fatr-o inscripţie din Seuthopolis. Crassus dăruieşte odrisilor sanctuarul lui Dionysos. Sub influenţa orfismului. inclusiv numele.21-24). apare pe una din plăcuţele tezaurului de la Letniţa. este amintitit de Homer în Iliada. aici a fost prezisă soarta lui Alexandru Macedon şi Octavian August (Suetoniu. de aceea şi misterele dionysiace au cunoscut o răspândire atât de mare.. Likaon ş. LI. Fol consideră că „primul Dionysos" a lui Diodor din Sicilia era de origine tracică 2). unde era venerat cu numele de Kandaon. 4. care crede că acesta locuieşte pnntre tracii divini şi. Vânarea/ confruntarea/ lupta cu un animal era una din probele regale. preot al lui Dionysos (Dio Cassius. Dio Cassius relatează că. de la sfârşitul secolul IV î. care avea nume trac. 5. iar în sens mai larg. O altă informaţie o găsim la Lycophron (Cass. Izvoarele scrise menţionează existenţa unor sanctuare închinate lui Dionysos în spaţiul tracic. cultul lui Dionysos s-a mai temperat. comportamentul. O altă zeitate tracă. care desene zeul războiului la crestonai. este Ares. care a învins un lup. lupul fiind o ipostază zoomorfa a zeului. 298). Rom. care aparţinea bessilor.

ridicat. In context social. fapt ce desemnează un cult comun dedicat celor două divinităţi. câteva plăcuţe de la Letmţa).. 3.8 de la Letniţa. aplicile de la Lucovit. putem presupune că acesteia îi erau aduse sacrifici sângeroase. care devine „accesibil" unor largi categorii sociale. Pnn analogie. perpetuându-se şi în epoca romana. iar legătura lui cu Cavalerul trac nu este prea evidentă. mai târziu are loc o popularizare a cultului acestuia. Lupercaliile la romani). reprezentările lui Ares sunt foarte rare. Intr-o altă inscripţie este menţionat Ares ca fiind Héros. cultul eroului cavaler era unul de natură regală (numai cei iniţiaţi puteau spera la eroizare după moarte). alteori cu Apollon. nu numai vizual. în imagistica cavalerului trac din peroada pre-romană evidenţiem câteva tipuri fundamentale: 1.frigian de lup. 2. cât şi pe stele funerare. Nu putem şti cu exactitate dacă este vorba de o zeitate ecvestră sau de un personaj cu o funcţie înaltă în societate. ci şi funcţional (Marte. initial. Caracterul funerar al acestei divinităţi este scos în evidenţă de asocierea cu Hermes. în atitudine de luptător. la rang de erou. după moarte. toate zeităţile militare din mitologia indo-europeană sunt asociate cu imaginea lupului. cu animalul vânat sub/înaintea calului (centura de la Lovec. care are la bază credinţa în nemurire. 119 . în acelaşi cadru apare şi Dionysos. Ecvestru. când apar sute de reprezentări ale acestei divinităţi6. In perioada romană. Ecvestru. Pe o plăcuţă cu reprezentarea lui Héros apare o inscripţie cu dedicaţie lui Ares (loc de descoperire necunoscut). l de la Agighiol. Ecvestru. înarmat cu o lance sau/şi arc (reprezentarea de pe coiful şi cnemida nr. Uneori este divinizat împreună cu Asclepios. Cert este faptul că cultul Eroului cavaler a jucat un rol considerabil în viaţa religioasă a tracilor. plăcuţele de la Letniţa. Cavalerul însuşindu-şi rolul de stăpân al sufletelor în lumea de dincolo: altă dată. Nu cunoaştem cum se desfăşura cultul acestei divinităţi la traci. " Practic. 159 de la Rogozen). Eroul cavaler (Herosul trac) Este o divinitate larg răspândită în Tracia. în atitudine de vânător. poate chiar şi umane ( vezi zeul Ares la sciţi). inelul de la Glojene). Veretragna). Dacă. vasul nr. atât pe plăcuţe votive. ele patronau instituţia iniţierii militare a tinerilor efebi (de exemplu. cu atributele regale în mână (phială şi/sau rhyton) (plăcuţa nr.

Uneori în cadru apar şi două divinităţi feminine. iar în mâna stângă tine o phială (=vas de cult). care reflectă o bogată tradiţie funerară.. cât şi printr-o diversitate de tipuri de morminte.4. Ceremoniile religioase Rituri şi ritualuri funerare Despre obiceiurile de înmormântare ale tracilor tradiţia antică a consemnat puţine date. confirmat şi de numărul impunător de cenotafun 120 . cu calul în mişcare spre stânga. b) tronând. a agriculturii şi creşterii vitelor. totodată este o divinitate a vânătorii. V. ce reflecta funcţia de protector al unei sau altei comunităţi. în faţă apare un altar.Kaţarov a determinat trei variante iconografice ale acestui personaj : Tip A. Călăreţul întorcându-se de la vânătoare. 8). Călăreţul în postură de vânător. Plăcuţele votive cu imaginea acestui zeu anonim s-au desopent în sanctuarele ce i-au fost dedicate. un copac (=arborele vieţii). Prima condiţe ce asigura defunctului trecerea în lumea cealaltă era înmormântarea lui . G. uneori „teos" (zeu). In mâna dreaptă tine o lance. în junii căruia se încolăceşte un şarpe (=protector al altarului casei). Călăreţul cu calul în mişcare spre stânga. inelul de la Brezovo). primind atributele regale din partea unei divinităţi feminine (mormântul de la Svescari. Sursele scrise au fost completate de cercetările arheologice. căprioară). Oficiind un ritual: a) ecvestru. Sub picioarele calului apare animalul răpus (mistreţ. Astfel. iar în stânga un scut. Tip B. Tip C. exemplificată atât de practicarea biritualismulm (înhumare şi incinerare). Scena hierogamiei ( plăcuţa de la Letmţa). înarmat cu lance (plăcuţa de la Letniţa). coiful de la Cucuteni-Băiceni). 6. cea mai completă informaţie parvenind de la Herodot (1st. c) sacnficând un animal (coiful de la Poiana Coţofeneşti): 5. lipsa unui sistem unitar funerar în mediul etno-cultural tracic devine o certitudine şi reflectă diversitatea credinţelor religioase legate de fenomenul morţii şi al vieţii de după mormânt. In epoca romană numărul reprezentărilor creşte la circa 3000. De cele mai multe ori apare cu numele de Héros. cu calul în mişcare spre stânga. « 2. este însoţit de un câine sau un leu. Se cunosc şi un şir de epitete locale de origine tracă. Scena de învestitură: a) ecvestru. In mână duce leşul animalului vânat. Uneori cavalerul are mâna dreaptă ridicată în atitudine „benedicto latina'' (=salut). aducând libaţii ( cnemida nr.act absolut obligatoriu pentru traci. l de la Agighiol.

care se caracterizează atât prin originalitatea construcţiei şi a decorului (picturi murale.9 Acestea aparţineau persoanelor cu rang înalt. Se considera. 77. ia alte seminţii tracice acestea constituiau prilej de bucurie (Herodot. soţia personifica pe Marea Zeiţă ( pământul) şi din acest motiv trebuia să-şi urmeze soţul în „lumea de dincolo" (drept exemplu pot servi osemintele defuncţilor din mormântul Kazanlyk (l pereche). din tumulul 12 de la Sboryanovo (3 perechi) ş. 1-2. Mormântul desemna un loc sacru. Conform informaţiei lui Pseudo-Euripide. Iliada. Lucrurile au revenit la normal abia după ce a fost înmormântat capul lui Orpheus. pe unde se introduceau ofrandele în timpul ritualurilor de comemorare. un coridor lung. de obicei. Solinius. prevăzute. locuia în munţii Pangaioa ca anlhropodaimon. regele edonilor. 8. uneori. care după moarte erau considerate anîhropodaimones (=sacre). bărbatul mai era însoţit de unul sau mai mulţi cai (de călărie sau înhămaţi la car) şi/sau câine.11). fie şi simbolic. Caracterul ritualurilor sugerează. După ce expuneau cadavrul trei zile. Pomponius Mela II. Deasupra mormântului se ridica un turnul. în trei etape. profet al lui Dionysos. V. ansambluri 121 . pe care le consumau cu mult vin. sfâşiat de menade. legătura acestora cu credinţele orfice: în viziunea celor iniţiaţi defunctul urma să învie. Ne referim la o categorie aparte.a). Conform unor autori. X).loc de cult. D. 4. la fel şi Orfeu. 1st.'8 în acest sens trebuie amintite şi descoperirile de măşti funerare din aur şi argint. însăşi construcţia acestora (dreptunghiulare sau circulare. unde se aduceau periodic ofrande şi se oficiau ritualuri de imortalizare. Uneori mormântul era transformat în heroon . Exemple de felul acesta se întâlnesc şi în literatura antică: Orpheus. Rhesos. 518-522. oferindu-i defunctului un ultim adăpost. în viziunea tracică. V. urmată de depunerea ei alături de bărbat. 1st. în opinia lui D.2 19-21). tracii sacrificau animale. probabil. cunoscute atât în spaţiul tracic. X. cu dromos). înmormântările erau însoţite de deplângerea defunctului (Homer.descoperite. era reprezentat de iniţiaţi drept o divinitate. 2. Obiceiul de a sacrifica una dintre soţii la mormântul soţului constituia o altă etapă a ceremoniei (Pomponius Mela. După înmormântare se organizau diverse jocuri şi competiţii militare. Accesul în camera mortuară se făcea printr-un dromos.Georgova susţine că. Herodot. cât şi în cel illiric şi macedonian. că defunctul neînmormântat. Deseori. nu a fost înmormântat şi o secetă cumplită a cuprins întreaga ţară. cât şi urmele unor activităţi ulterioare înmormântării demonstrează acest fapt.Gergova. aducea nenorociri întregii comunităţi.

care a fost prădat de acesta.divinitate a necesitat amenajarea unor spaţii speciale. pe coline etc.. îutr-un discurs împotriva lui Piso (156a . VII.sculpturale). cercuri solare. consacrat zeului solar. în NE Bulgariei). Cicero. cât şi pnn bogăţia inventarului funerar. Pausanias (Graedae discriptia IX. amintit de Herodot (1st. un cult al stâncilor şi al peşterilor. Geog. In cadrul complexelor cultuale intrau şi un şir de pietre-altare. transformat în antropodemon. pe o stâncă cu forma unui stâlp de ritual s-au descoperit cea 200 de nişe). l. L o cu rile d e cu lt Sanctuare Desfăşurarea relaţiei om . în munţi. care-şi amenajau mormintele în Rodopi. Mal"k Porovec. Peveca. iară acoperiş. lângă localitatea Malko Gradisce (Hanskovsk). Strelcea. Kamen rid lângă Sboryanovo. 197) sau pădurea închinată zeului Bacchus (Suetoniu. 3. alteori sanctuarele erau amenajate sus.. Şi autorii antici au consemnat existenţa unor locuri sacre la traci. 30. într-o peşteră din munţii Pangei continua să trăiască după moarte regele legendar Rhezus. VII. sugerat şi de unele izvoare mitologice. Divinul August. 11) relatează despre existenţa unui templu rotund.. nişe (singulare sau în grup) scobite în stâncă (ex. A existat. 8-12) înregistrează legenda lui Orpheus. se pare.157b) vorbeşte despre im templu al lui Jupiter Sbelthurdus. 5). se diviniza un platou întreg. pe piscurile munţilor. cele relatate mai sus se referă numai la o anumită categorie de populaţie . destinate cultului. expuse mereu Soarelui.aristocraţia militară. XCIV. pe colina Zilmissus. cum ar fi cel al lui Dionysos din munţii Rhodopi. unde a fost depusă urna cu resturile cinerate şi care era accesibilă pentru adoraţie din toate cele 122 . Bineînţeles. în unele cazuri. Cultul solar se reflectă şi în tradiţia funerară a vechilor traci. tot într-o peşteră s-a retras şi Zalmoxis la geţi. IX. Odiseea. Svescari). în locuri înalte şi deschise. înmormântările oamenilor de rând fiind mult mai simple şi lipsite de fast. cum ar fi Hieron oros (=Muntele sacru) la odrizi sau muntele Cogaionon la geţi (Strabon. care a fost înmormântat pe o coloană înaltă. piese de harnaşament. T). care sugerează caracterul lor special (ex. unde trăia preotul Maron (Homer. cum ar fi Dumbrava sacră a lui Apollon în Ismar.: Nivata na. sacre prin natura lor. iar în tradiţia bulgară s-au păstrat nume vechi date unor locuri. III). 18. format din vase de cult. podoabe (mormintele de la Kazanlyk. Macrobius (Saturnalia. Urme ale activităţii cultuale s-au desopent înjurai izvoarelor.

Astfel. Practicarea sacrificiilor umane şi a celor animale în cadrul ritualurilor funerare este atestată atât pe cale arheologică. //. 119). 19-21. K. 2.12 în ceea ce priveşte sacrificiile umane. în special inamicii capturaţi. Erau divinizate râurile. 26[IV. II. legate de cultul de divinizare a defunctului. izvoarele cu apă minerală.pare că tracii jertfeau caii în cinstea unei divinităţi a războiului.. In epoca romană se obişnuia amenajarea sanctuarelor consacrate lui Héros în apropierea apelor curgătoare. pe plăcuţele votive. acesta fiind asociat. 12]. şi nu uzuale. mai degrabă. 13-15). decorate cu motive geometrice. însoţite de ofrande. care se găseau.morninte-sanctuar. 5. Solinius. Sacrificii. aşa cum reiese din consemnările lui Florus (//. în special. eu divinităţile vindecătoare cum ar fi Asklepios. şase schelete . 1st. unele peşteri au fost transformate în fieroon . nu trebuie să exagerăm numărul lor. Şi Herodot consemnează obiceiul tracilor de a sacrifica oameni unui zeu (1st. în fiecare locuinţă. în cel de-al doilea caz . 2-3.. 5).. din nefericire. După acelaşi model. caracteristice mai mult reprezentanţilor aristocraţiei. practic. In primul caz. unde se desfăşurau un şir de acte cultuale. descoperirile arheologice făcând dovada acestui fapt. Pomponius Mela. Se . calul. în spatele acestuia apare o protomă de cal. ritualul sacrificiului este asociat cu imaginea eroului cavaler de pe două plăcuţe de la Letniţa. Culte domestice Cercetările de la Seuthopolis au scos la iveală un şir de altare de lut de formă rotundă şi dreptunghiulară. 51). ce continuau şi după depunerea defunctului. Ofrand» alimentare erau aduse şi defunctului. cât şi literară (Herodot. două schelete s-au descoperit în vestibulul mormântului de la Kalojanova11. putem vorbi despre nişte practici excepţionale. Ofrandele Izvoarele scrise cuprind. Dintre animale se sacrifica. ale căror proprietăţi terapeutice erau bine cunoscute. foarte puţine date cu privire la ofrandele practicate în lumea tracică. Herodot vorbeşte despre obiceiul femeilor de a aduce ofrande de grâu Arterradei Regina (1st. în mormântul de la Kazanlyk10 a fost depus un cal. căreia îi aduceau şi sacrificii umane.în mormântul tumular Ginina Mogila. V.o protomă umană. 4.patru zări ale lumii. în artă. 10. 123 .

a trauscilor şi a celor care locuiesc m ai sus de crestonai se deosebesc de cele ale celorlalţi traci V. fusaiole. unde oficia o preoteasă (H erodot. şamanismul sub diverse forme a fost caracteristic pentru toate popoarele „barbare". uneon.5). vase ş. la un extaz provocat de fumul de cânepă. 6. Herodot vorbeşte despre oracolullui Dionysos. într-o altă traducere. sufletul se vindecă cu descântece. 25). în condiţiile în care credinţele religioase nu mai sunt aceleaşi pe tot teritoriul Tracici. Existenţa unor vraci-magicieni în societatea tracică este confimată şi de tradiţia antică. mai târziu. care. în special în context funerar. capnobatessunt „umblătorii prin fam" şi se referă. puternic stilizate. „pâinişoare". Este vorba de aşa-zisele „truse magice". Chr. De altfel. Strabon în cartea (296)vorbeşte despre o categone aparte de VI oameni „care sunt numiţi oameni evlavioşi faţă de zei şi capnobates". după M.5). iar Flavius Josephus(Ani lud.care reproduce spusele unui m edic trac: „Prietene. l. VII. Acestea cuprindeau figurine zoomorfe şi antropomorfe. descendenţi din familia regală.. Orehovo. bile. în anul î. reprezintă ( ) b preotii m oesilor. Câteva secole (1st. Să nu te înduplece nim eni să-i 124 . după I. 34. a stârnit vii discuţii în istonografie referitor la semnificaţia lor.Mai înainte se pare că preoţii Dionysos XI. lui erau din neamul bessilor (Dio Cassius. discun. depuse alături de unii defuncţi. /7/X iar 1st. 14 practicat de vrăjitorii-şarnani. Staroselka. adică 7 „cei care trăiesc din ftim"postesc mult' şi care. se poate vorbi despre constituirea unei tagm e preoţeşti. Dio Cassms scrie că. probabil.„întemeietori de cetate". obiecte minuscule lut de diverse dm form e (cubun. M l. Altă categone o constituie „tracii care trăiesc fără femei.5 Preoţii .Russu. practicarea unor m etode speciale de vindecare fiind consemnatăde Platon. în sens de reformatori morali. îi 5} 15 numeştepolitica. erau străpunse sau înţepate. Chr. zicea el.. Muşovika). acesta a fost încredinţat de Crassus 29 odrysilor (Dio Cassius.Relatarea anecdotică a lui Poliainos (Stratageme.I.) (m ormintele de la Silven. aceştia fiind. M agia Descoperirea unei categorii aparte de obiecte.. aceştia se numesc „întemeietori" Mstai.. Herodot menţionează că obiceiurile geţilor.Eliade.a. UV. 4. Existenţa unor preoţi este admisă în cazul cultului lui Dionysos. şi anume „urcarea la cer".. privind naivitatea tracilor ar putea să sugereze una din 22) practicile şamanice. XVIII. Probabil că abia spre sfârşitul secolului al VI-lea î.

succesul la vânătoare. care era „forţată" şi „înduplecată" prin diverse mijloace să-şi reverse beatitudinea asupra „beneficiarului". Apuleius. care în diferite etape semantice reprezintă lupta dintre Cosmos şi Haos. Apariţia acestuia în mitologia mai multor popoare. Criton. cât şi cea romană a stat mitul. Apologia. informaţie preluată şi de Suidas. care era pricepută la descântece şi farmece şi putea să îndepărteze sau să atragă relele asupra cuiva (Arian. ulterior. vârful arborelui cosmic (exemplu Zens. identiticându-se cu muntele. Mitra). Acest act avea o funcţie fundamental practică şi viza „înmulţirea şeptelului. Un caracter magic avea şi obiceiul bărbaţilor de a aşeza arme şi daruri lângă defunct. Jupiter. 60(37). P am. după invazia indo-europeană. 156a-157c.19 care susţine că la baza reprezentărilor cu eroul trac atât din perioada elenistică. îmbolnăvirea sau uciderea unor adversari. care poate fi urmărit mai ales pe exemplul plăcuţelor de la Letmţa. Miturile Mitul indo-european despre lupta dintre zeul Furtunii şi şarpe într-un alt capitol am stabilit câteva tipuri fundamentale ale eroului cavaler în imagistica tracică.Marazov.cel ce răpune ai fulgerele") şi şarpe. în Geticile (8.Stoianov. Channldes. Această idee a fost susţinută iniţial de P. 2. dacă nu-ţi încredinţează mai întâi sufletul. Indra."15 Arian povesteşte despre o nimfa Thrace. pentru a se împăca cu sufletul acestuia. 125 . alungarea spiritelor rele. . Magia presupunea o relaţie directă cu divinitatea. protejarea defuncţilor. 20) Se pare că practicile magice erau folosite şi în scopuri politice. adâncită de I. Structurarea pe categorii sugerează o consecutivitate în desfăşurarea mitului eroului. protecţia căminelor şi a vetrei.. Fragmente. 7. obicei consemnat de Pomponius Mela (Dese r.Alexandrescu într-un studiu mai vechi 17 şi. Perun. (2). ca să-1 tămăduieşti cu ajutorul descântecului" (Platon. O nouă viziune asupra acestui subiect a fost lansată de I. dintre viaţă şi moarte.. H. Apollo. 2) Adversarul acestuia.18 care o integrează concepţiei mitice de „regalitate sacră". şarpele. 26). Din punct de vedere structural mitul cuprinde următoarele etape: 1) Zeul sau eroul este plasat în eşalonul superior pe scara trifuncţională a lumii.indo-european despre lupta dintre zeul uranic („mânuitor de fulgere". dintre natură şi cultură. cerul.tâniăduieşti capul cu acest leac. susţine că regii geţi îşi consolidează autoritatea prin „înşelăciune şi magie". ar putea reflecta sincretismul dintre zeitatea pre-indoeuropeană supremă de natură htonică şi cea indo-europeană uraniană.

Opperman. mistreţul reprezintă forţele haosului. care reflectă câteva din reperele simbolice: 1) răpirea femeii (pe o plăcuţă apare reprezentarea unei femei cu o oglindă şi a unui şarpe): 2) confruntarea dintre eroul cavaler şi animal (urs. lUirijskoe candaon kak otrajenie drevru'bcdkanskago l obsceindoevropejskogo texta mifa o geroe — ubijce psa. Sofia. Theodossiev. Eliade. Sofia.325. lup).175 . cumulează funcţiile caracteristice cercului teriomorf de reprezentări. când „se imită şi indirect se ajută zeul fulgerelor. fiind legat de lumea morţilor. în cazul nostru. 3) Şarpele stăvileşte şi închide apele aducătoare de viaţă.Gergova. în timp de furtună . Ivanov.n. 3) dezlegarea apelor („Nereida încălecând un hippocampos"). Tot ca o expresie a mirului poate fi tratat şi obiceiul geţilor de a trage cu arcul spre cer. căsătoria divină şi actul învestiturii (scena hierogamiei). La traci. 1976. şi pe femei (sau pe soţia zeului/eroului). trăgând săgeţi împotriva demonilor tenebrelor". M oskva.1996. Bucureşti. Note 3.1.18-225. tombeau Le antiqueprès deKazanlyk. 1954. în unele versiuni. la Zalmoxis la Cenghis-Han. locuieşte în peşteră sau sub stâncă. Al. 4) eliberarea femeii. M ikoff. destabilizând echilibrul cosmic. ca urmare. itologija na trakite. 5. 4.204. M. V. 1-29. ZI. Idem. 1976. . turmele de vite. 2000. Danov. M arazov. care. iar prin uciderea acestuia se restabileşte ordinea cosmică. Sofia. N . 76 urm 9. Trăda antică. 1 6. de non. M . 2. iar. OxfordJurnalof Archeology. 4) Şarpele este învins de zeul/erou şi. De Bucureşti. aducând numai nenorociri. în pozium po Sim structure balkanskogo texta. O sursă de reconstituire a acestui mit în tradiţia tracică o reprezintă imaginile de pe plăcuţele de la Letniţa. II O ther E vidence and The Connections. Goceva. 8. B. 126 1.l. care asigură fertilitatea şi bunăstarea comunităţii.este asociat cu fundul mării.1991. 2. Obred"t na obezsm"rtjavajieto v drevna Trakija. sub aspect semantic. deci se realizează scopul mitului sus-menţionat. CCET. V. care poate fi suplinită de un alt animal mitic sau real. 1994. D. 7. D ead w ich G olden Faces. M onumenta inter Danubiim M et Haemum reperte.Eliade apreciază acest act ca pe unul pozitiv. Figura şarpelui este una convenţională. sunt eliberate apele şi turmele/femeile. Fol. 1995. H r.20 întruchipaţi.Trakijskijat Dionis. M Sofia. urm 2.

Eliade.1. 1944/48. Trakijska mogilna grabnica s. 111 127 . Sjujet „Iov na gligan" v kolana ot s.'' Herodot. 15.1-13. Dacia. I. 45-58. 17. M. Quj. pe Dionysos şi pe Artemis.523 . Soare. susţinând că îşi trag obârşia din Hermes. 162. 14. 5. 210-211. luându-se după pelasgi. P. Silvenskij okf'g.93. 7 . 1949. pentru că aceşti pelasgi. VU. V.I. Credinţe şi practici funerare. V. idem. 1995. Trakijska drevnost.n.19. în Kratka Enciklopedija. care ajunseseră să se aşeze la un loc cu atenienii. Cicikova. 1993.245-246. Atenienii.4. M. 4.Amazoana Pentisileea. Arheologia Sofia. I. CL.acela pricepe ce spun eu. Istorii. 1976.2. Eliade.religioase şi magice în lumea getodacă. 18. Stoianov. fiica lui Ares.62. Bucureşti.J. Galaţi.. Marazov. practici religioase. 1975. cinstesc dintre zei mai ales pe Hermes şi numai pe el se jură. 20. MSzB.S. spre deosebire de ceilalţi cetăţeni. V. XXXI. Getica. Osnovija indoevropejskij mit na zjneeborstvoto I trakijskija bog-komik. pelasgii au lămurit acest obicei printr-o istorie sacră. 57. credinţe./rfom. au fost cei dinul dintre eleni care au făcut statuile lui Hermes cu mădularul bărbătesc ridicat în sus. Alexandrescu. Svescari.69. soseşte în ajutorul troienilor. O protoistorie a Daciei. Sofia. Lovec. 1992. 1993.„(.fr. Pârvan. 30. au locuit odinioară în oraşul Samothrake şi de la ei au învăţat cei din Samothrake misterele. AI St. TEXTE Panteonul „O. de neam trac.273-281. Arheologia Sofia. Sîfbu. Russu. 1982. N.e. lumină prea sfinţită de tracii iubitori de cai!" Sofocle.1." Arctiiios. Zei. 16. 7creK.) Cine a pătruns în naşterile Cabirilor pe care le săvârşesc samothracii -care la rândul lor le-au împrumutat de la pelasgi .. Cicikova. Regii lor. M. 19.. 1969. Religiageto-dacilor. IAI. Une an traco-geîe?. asemenea lucruri care se văd la sărbătoarea misterilor din Samothrake. Kalojanovo." Haaàs*.18. Hierogamijata otLetnica.. 1995. IVvezipr. Etiopia „Cinstesc numai pe următorii zei: pe Ares.

V.Tu n-ai rămas în patrie.Din Ilion fui dus de vânt spre ţara Ciconilor. că pe Ares îl salută de departe." Thernistios.. Discursul X\1. cântul 128 .] năvăli şi în celelalte ţinuturi. şi la getul care se închină lui Marte"." Homer. ca nimeni Să nu fie lipsit de parte dreaptă. de o vârstă cu ea.]. Pe aceştia i-a cruţat. dar se închină zeiţei Demeter şi lui Dionysos. 25. Scumpe daruri îmi dăduse el. Le împărtirăm între noi.a. THnefc. lăcaşul zeului Morte: plâng şi geţii şi Hebrul şi Oritia din Atica.Aud de la cei care vin de acolo [din Tracia] că aceia prefac în sape şi coase fienil săbiilor şi al platoşelor.. ucisei bărbaţii.5 Spaţiul cultual 51. Pe la Ismar. un vas de-argint şi-n chipuri Douăsprezece vin curat şi dulce Şi minunat ce nu-1 ştie nici una Din slugile-i din casă.21-22 „.. Georgkele.„Iar corul driadelor." Dio Cassais. 460463 . p.. căci locuia-n dwnhra\>a Cea deas-a hd Apolon. că fiul I-am ocrotit şi i-am cruţat femeia Şi viaţa lui." 258 „într-un burduf de capră vinul negru Desfătător ce mi-1 dăduse Maron A lui Evantes tiu.£1 [Crassus . LI. IV. şi-acolo Surpai cetate. ci ai venit până la Strimonul plin de zăpadă. care-a fost preot Al lui Apolon la Ismar. Odiseea.a.n. Istoria romană. plâng vârfurile munţilor Rodope / şi culmea Pangeulm şi ţara lui Rhesus [Trăda . au umplut ai strigătul lor/ înălţimea munţilor. afară de cel al odrisilor. Le-a dăruit ţinutul în care cinsteau pe acest zeu. . talanţi de aur şapte Lucraţi frumos. pentru că erau adoratorii lui Dionysos şi îl întâmpinaseră paşnic atunci cînd a venit la ei.n.3." Vergiliu. după ce îl luase de la bessi stăpânitorii lui de până atunci. Ovidiu.210 . Femeile luând şi-avere multă.

iar când răsare el. la care se află şi izvorul ceremoniilor orfice. la fel despre instrumentele care însoţesc cortegiul ei. care este foarte venerat de barbari. toate pot fi cuprinse cu privirea' ' Macrobius. ajungând până la cer. l. iar preoţii i-au afirmat acelaşi lucru." Siietoiiiu. un templu rotund. Pe colina Zi!missus_se înalţă. De la întemeierea Romei.lia. oracolele barbare dintr-o pădure [închinată] zeului Bacchus. Dintre satri bessi sunt cei care îndeplinesc sarcinile de profeţi în sanctuar. 18. în cinstea aceluiaşi zeu. In acea zi ara ajuns la fluviul Hebrus. care se practică la traci. Despre zeiţa Cotys cinstită la edoni povesteşte şi Esliil. XCÏl\ " Ceremonialul „Asemănătoare cu acestea sunt şi jertfele în cinstea zeiţelor Cotys şi Bendis. Istorii. 111 foarte Vechi al lui Jupiter Shelthurdux. Ei îl numesc Sebadius şi-i închină un cult magnific. şi prin vârful acoperişului lumina străbate ca să se vadă că soarele luminează toate. cănna locuitorii de acolo i-aii dat numele de Zerynthium. căci după ce a zis: O Cotys. Saturnalia. deoarece vinul care fusese vărsat pe altar făcuse să ţâşnească o flacără atât de mare.. întoanai ca la Delfi. Divinul August. Vieţile Cezarilor. Forma rotundă a templului sugerează forma acestui astru. revărsându-şi razele din înaltul cerului. XU .Alai târziu.. vrednică de cinste la edoni care au instrumente din munţi. iar oraclele sunt date de o preoteasă. 129 . într-un loc deschis. având acoperişul deschis m partea de mijloc. fără alte ceremonii mai deosebite" Herodot. OctaAius a consultat ai privire la fiul său. a fost prădat de către [Piso]" Cîctîxx împotriva lui Pho. VII.) sunt tracii la care se află oracolul lui Dionysos: acest oracol se află pe cele mai înalte vârfuri. conducându-şi armata prin locurile neumblate ale Traciei. De acolo romanii trec hotarele ţinutului aenilor prin vecinătatea templului lui Apollo. după aim ne informează Alexander. încât ea întrecu acoperişul templului. 85 „Ştim că şi în Thracia Soarele şi Liber sunt socotiţi ai aceeşi divinitate.„Aceştia (satrii . prezintă imediat pe slujitorii lui Dionysos. „Cea dintâi coloană romană îşi întocmi castrul în afara trecătorii în împrejurimile templului zeiţei Bendis. 35. " Titus LJvhis.

ţinând în mâinile sale un flaut Ce truda unui meşter in strungiri se socoteşte. A p o i d up ă m elo d ie. A cestea sunt datini proprii ritualurilor lui Sabazios M agna M ater". şi m uzica în întregim ea ei era socotită tracă şi asiatică. tot astfel şi riturile sacre au fost îm prum utate de la traci în acele părţi. zeu la edoni. şi ale zeiţei Stiabon... încât au ajuns chiar spre batjocura com ediei.. critică pe m am a lui E schine şi D em care pe Eschine însuşi care a asistat-o pe m am a sa pe când celebra m isterele şi a luat parte la cortegiul bacanal strigând şi el „evoi"." O .Coardele răsună ca mugete de boi.. contopind personalitatea cea lui D ionysos ai a lui L icurg. Geografa. D upă ce s-au ghiftuit cu vin [fem eile trace] au săvârşit o faptă îndrăzneaţă [1-au ucis pe. ei au îm p rum u tat m ulte din ritualurile sacre străine. Unul.despre ritualurile frigiene. R odope şi O rbelos... X „[Tracia] are puţine ape care se varsă în m are. " Şi iarăşi: .. Şi.. 5 130 ..(..) B a şi cei care s-au ocupat de vechea m uzică erau tot traci. „saboi" de m ai m ulte ori şi „hyescattes. aşa cum frigienii înşişi sunt colonişti de-ai tracilor. 30. Intr-ad ev ăr. N estos şi S trim on. într-adevăr. însă ele sunt foarte cunoscute ca H ebrul. In interior se înalţă m unţii H aem us. attes hyes".. în felul acesta se explică asem ănarea dintre rituri sacre. tot astfel se com po rta şi în privin ţa zeilor. ei şi-au însuşit m ai ales obiceiurile trace şi frigiene. vestiţi datorită sărbătorilor lui Bacchus cortegiului de m enade. care în general sunt dispuşi să prim ească îm prum uturi din afară. De itnde\>a din taină vin imni spăimântători. Execută din degete un cântec modulat Cu sunete ce furia o stârneşte. IX. iară şi iară.. despre cultul zeiţei B endis am inteşte Platon. M usaios şi Tham yns (. Descrierea Greciei." Pausailia. Apoi bătaia tobei ce imită surd.) A tenienii. anum e O rfeu. ritm şi instru m en te (care erau trace). " A ceste practici seam ănă într-adevăr cu riturile frigiene.care le-a instituit fi pe pentru prim a datărfeu. osthenes. Tunete subterane ce-înfricoşări aduc.. Un altul apoi timbale de aramă Le face să răsune. O rfeu] şi de atunci s-a statornicit obiceiul ca bărbaţii să se îm bete înainte de a intra în luptă. şi totul e firesc pentru ca.

Unul dintre conducătorii lor a cerut.. şi-a transformat scrâşnetul în melodia lină a crucii. fttoni. 12].n). se folosesc întotdeauna de paie de grâu.. lui Pleistoros. beau din ţeste de om şi pângăreau moartea prin batjocuri de tot felul.52 „Pe Oibazos..] odinioară sălbatici şi plini de cruzime.y) [HI. 4. stăpânii lumii" . dacă ne veţi învinge".Opriţi de acest hotar (marea Adriattcă . 119 „. care altă.Femeile trace şi peoniene. înainte de luptă." Rams.. folosind atât focul. după datina lor. Epistole." Eusebhi leronimus.4 „In tot acest timp n-a rămas nici un fel de cruzime care să nu fie aplicată prizonierilor: ofereau ca ofrandă zeilor sânge de om. un zeu pămîntean.. dată sacrificau oameni la morminte.. ei au întors armele şi au izbit ai ele înseşi apele mării" Floras. cum ne spun cei din vechime. înainte vreme pelasgii aduceau tot felul de jertfe.2 „Este îngrozitor de spus cât de sălbatici şi de cruzi au fost moesii: sunt cei mai. Şi ştiu [foarte bine] ca ele aşa fac. îl prinseseră tracii apsinţi şi-1 jertfiră. II. Războiul cu tracii." Hows. IX. Istorii.39 [Kl. XXVII.. IV. 4).După cute ştiu eu din cele auzite la Dodona. înălţând rugi zeilor. cât şi fumul împotriva celor pe care îi prindeau.51. „Romanii. să se facă linişte şi a spus: „Cine sunteţi voi?".n.i s-a răspuns. deoarece nu auziseră încă de ele". [IV. iar pe cei care se aflau împreună cu el. 1st. îi uciseră într-un alt chip. barbari dintre barbari. 13-15 131 . înainte de luptă. 4].. 2 Ofrande „... au jertfit un cal şi au făgăduit să închine [în cinstea zeilor] şi să mănînce măruntaiele comandanţilor pe care îi vor ucide. Războiul cu moesii. fără însă să-i dea \Teunuia dintre ei porecle şi nume. Ammiantis Marcellimis. când aduc jertfi Artemidei Regina. Herodot.4 „O parte din ele [pământuri] era locuită de scordisci [.. Pe dată barbarii. 33 Sacrificii . scoteau prin chinuri chiar şi copiii din pântecele femeilor gravide.l. parcă prin intervenţia naturii.I. romană. Sălbăticia bessilor şi a altor popoare îmbrăcate în pei de animale./s»riUI. sacrificând Bellonei şi lui Marte pe prizonierii de război şi bând cu lăcomie sânge omenesc în tigve de om". Acela zise din nou:"Aşa va fi. iar glasul unic al omenirii este Christos." Herodot. 60. Marais Crassus a acceptat prevestirea." Herodot. care a fugit în Tracia. Războiul cu /rac«. 26.

. Şi iarăşi. că totul vine de la zei. în comedia Misoginul poetul aduce aceleaşi învinuiri: De cinci ori pe zi noi jertfe aduceam şi alături de Cele şapte slujnice-n cerc noi cântam din timbale. Ele îi îndeamnă şi pe bărbaţi să cinstească mai adânc pe zei. trăiesc în pace. din neamul teşii or. Iar altele se vuietau. 34. iar Homer socoteşte văduvia o viaţă numai pe jumătate (. şi-1 făcu să fugă. pe drept cuvânt au fost numiţi cei mai drepţi.) . tracul Vologaises. îl lipsi.. Geografia. Vezi apoi iarăşi ce spune acelaşi poet Menandru când se referă la pătimirile omului din pricina cheltuielilor cu jertfele făcute de femei.. Ei simt socotiţi sfinţi.5 132 . lapte şi brânză. Pe urmă. Intona Romană. Ei sunt porecliţi «fără viaţă» mai cu seamă pentru că trăiesc fără femei.. Mai simt traci care trăiesc fără femei. pe care îl bind şi îl ucise.Aceşti oameni care trăiau frugal. De vreme ce-ntr-una trebuie să pregătim căte-o serbare. mulţumindu-se cu putin. aceştia se numesc întemeietori.296.n. mâncători de lapte. 111. (.. Şi mai departe: Mai mult chiar. iată ce zice: Căci zeii ne prăpădesc mai cu seamă pe noi.297 „Tot atunci. fără \iaţă şi cei mai drepţi oameni».. şi trăiesc fără teamă. a numi evlavioşi faţă de zei şi oameni aşezaţi pe cei lipsiţi de femei este ceva care contravine puternic bunului simţ comun.) nu e nimic neverosimil în ştirea privitoare la zelul foarte profond faţă de divinitate al acestui neam" Strabon. să tină sărbătorile şi să-şi aducă aminte de căinţă: rar se întâmplă ca vreun bărbat care trăieşte singur să se afle în această stare. fiul lui Cotys..'' Dio Gtssius. VII. de aceea nu se îngrijesc nici de creşterea animalelor. toti oamenii socot că mai ales femeile trezesc în om teama de divinitate. apoi se răzvrăti împreună cu ei împotriva lui Rhascyporis. 297). însuraţii. citându-1 pe Menandni care dă exemple de nechibzuinţă a tracilor în legătură cu femeile (VU. după ce 1-a convins pe Rhoemetalces.Poseidonios spune că mysienii (moesii . preot al lui Dionysos de la ei. într-adevăr.a) se feresc de produsele de carne. LIV. Strabon pune sub semnul îndoielii veridicitatea informaţiei cu privire la celibatul moesilor. în continuare..Oficianţii . Ei se hrănesc ai miere. drept care sunt numiţi oameni e\'la\>ioşi faţă de zei şi capnobates. datorită cinstei lor. Pe toti aceştia îndeobşte poetul Homer îi numeşte «sfcmti mulgători de iepe. unchiul aceluia. dintr-o anumită credinţă religioasă. fără împotrivire. făcu mai multe prorociri şi atrase pe câţiva de partea sa. de oşti. De aceea apare cu totul absurd să-i socoti evlavioşi pe geţii fără de femei.

) în timpul prânzului şotii înconjoară vetrele.. Celelalte încearcă o adâncă durere. rânduiesc întreceri de tot soiul. este înmonnântată împreună cu bărbatul. Stratageme. în faţa Herei. de trauşi şi de cei care locuiesc mai sus de crestoriaiTrauşii. în afară de geti. tracii se temeau ca nu cumva comandantul lor să se urce la cer. se aruncă în flăcări (.„în Tracia se aflau triburilor cebrenilor şi sicaboilor. în toate. jelindu-1 mai întâi. La aceştia era obiceiul să fie comandanţi de oşti preoţii [zeiţei] Hem.. pe mort însă îl îngroapă jucând şi veselindu-se. când moare unul dintre ei. Cum sunt ei fără minte şi prostănaci. Celei alese i se face următoarea cinste: copleşită de laudele bărbaţilor şi ale femeilor. în toate privinţele. că nu se supun. o dată ce s-a născut. 22 Credinţe funerare „.. benchetui esc. ci devin mai fericite... numai că la naşteri şi la înmormântări iată ce fac: rudele se aşază în jurul nou-născutului şi încep să bocească câte rele are să îndure. au aceleaşi datini ca şi ceilalţi traci. deoarece pentru ele este cea mai mare ruşine să nu fie alese. Ei îl rugară şi îi jurară ascultarea în toate câte le va porunci.. se urcă pe rugurile soţilor morţi şi.Femeile.. scăpat de atâtea necazuri. după ce jertfesc animale de tot soiul. Se găsea la ei un preot şi comandant {numit/ Cosingas. le puse cap la cap şi se pregătea să se urce la cer. înşirând toate pătimirile omului. iar după ce înalţă mormântul. o mare zarvă se iscă printre femei şi griji serioase printre prieteni. ca să afle care dintre ele a fost cea mai iubită de bărbatul lor.. pe bună dreptate. apoi îl înmormântează arzându-1 sau. V. pentru a îmirmi pe traci." Polyaiîios. iar altii că ele nu mor. înmormântările sunt alât de vesele încât pe răposaţi ù însoţesc cu manifestări de bucurie (. în care cele mai mari răsplăţi sunt statornicite.). care tin mult la cinstea lor.Tracii poartă multe nume. obiceiuri asemănătoare. iar după aceea. sub cuvânt că de-acum se află în deplină fericire. în alt chip. La cei mai mulţi naşterile sunt însoţite de planşete şi chiar părintele primeşte plângând pe copilul nou-născut: dimpotrivă.. îngropându-1 în pământ. pentru lupta corp la corp. ceea ce socotesc cel mai mare semn al curăţeniei. Htrodot. VÏÏ. deoarece unii dintre ei socotesc că sufletele morţilor se întorc.8 .. fiecare după ţinutul în care locuieşte. Acestea sunt obiceiurile tracilor la înmormântare". Fiecare tine mai multe neveste. Cosingas adună o mulţime de scări mari de lemn. ea este sugrumată lângă mormânt de cea mai apropiată rudă. Tracii nu-I ascultau. dar toţi au. barbirii traci au un dispreţ pentru viaţă dintr-un fel de exerciţiu natural al înţelepciunii. Istorii. 3-5. Cei care locuiesc mai sus de crestoni au următoarele obiceiuri... Toti sunt gata pentru moartea de bună voie. aruncă în foc sămînţă din 133 . înmormântările celor cu stare se fac astfel: ţin mortul la vedere timp de trei zile şi.

ele totuşi nu se sting. C elelalte [fem ei] jelesc foarte puternic şi îşi arată deznădejdea prin planşete fo arte putern ice. D e aceea. S punea tracul acesta că (m edicii) greci ïï aveau dreptate să cuvânteze aşa cum v-am arătat adineauri. [spre a şti] dacă acela perm ite căsătoria. 2-3... tracii. alţii cred că sufletele lor m or negreşit.12 „T racia era locuită de un singur neam de oam eni.. nici capul nu poate fi îngrijit netinându-se seam a de corp." Potnponhis Md&. E le d oresc d in cale afară să fie o m o râte deasupra cadavrelor bărbaţilor m orti şi să fie îngropate îm preună cu ei. A cest lucru se datoreşte credinţelor lor deosebite.b u n iien ile p e ca re le a u şi. fiecare alt num e./ cuvinte de luare aminte. dar dim potrivă. sim t o veselie asem ănătoare cu betia. H. a i sim ţu rile am orţite." Valerius Maxiiins. deşi nu se vor m ai întoarce. 18-21 „L a cro b izi este o biceiu l să fie p lân s co p ilu l Ia naştere şi fericit om u l la m oarte. D ar Z alm oxis. Fapte. unii cred că sufletele celor care m or se vor întoarce pe păm ânt. însă că e m ai bin e aşa decât să trăiască. . neam ul tracic a pretins pentru sine faim a de înţelepciune. C h arm ide. d u p ă c e su n t lo v iţi d e m iro su l ac e sto ra . spunând că sunt gata să trateze sau să se lupte cu sufletul celui m ort.. ci m erg în locuri m ai fericite. D eoarece un bărbat are m ai m ulte şotii. iar alţii socotesc că. tot astfel trebuie să-i dăm îngrijire trupului dim preună cu sufletul şi iată pentru ce m edicii greci nu se pncep 134 Magia . 10. având însă. E a se acordă aceleia care are m oravurile şi co nd uita cea m ai bună. la unii sunt d eplânse naşterile şi jeliţi nounăscutii. el a văzut bine adevărata stare a condiţiei noastre (um ane). m ai ales g etii.le aşteaptă pe fem ei peţitorii." ParafloM'grafiil lui Rolule. l. D acă nu se dă o luptă şi nici nu are loc o plată . care este zeu. H. U nii sunt sălbatici şi cu totu l gata să înfrunte m o artea. de la un m edic trac.. prin cânt şi joc. adăugă el. N ici fem eile n u au o fire slab ă. 6. regele nostru. E u (S ocrate) 1-am învăţat acolo la oaste. Culegere ţie fapte memorabile. iar cea care înv in g e în această în trecere este în cu lm ea bucuriei. ne spune 156 e că după cum nu trebuie să încercăm a îngriji ochii fără să tinem seam a de cap.5 „P e bună dreptate. Iar cei care vo r să le liniştească adu c lângă rug arm e şi d am ri. înm orm ântările sunt prilej de sărbătoare şi le cinstesc ca pe nişte lucruri sfinte. pentru a dobândi acesta cinste ele dau o m are luptă în faţa celor care trebuie să hotărască aceasta." Sdiiius.21 „156d T ot aşa stau lucrurile. unul din ucenicii lui Z alm oxis. despre care se zice că fac pe oam eni nem uritori. prăznuind cu planşete zilele de naştere ale oam enilor şi cu veselie înm orm ântările: fără povetile învăţaţilor. şi cu acest d escântec. Descrierea pământului.

după cum o zi este bună sau rea.să ca să se poată bucura de sănătate capul şi tot restul trupului. este u şor să se bucure de sănătate şi capul şi . 60(37) 135 . sufletul se v indecă ai descân tece. putea să îndepărteze relele sau să le atragă asupra cuiva. D acă nu. Si dacă pentru a-1 vrăji cu descântecele tracului. C ăci. -Iar acu m.a." .J: Iar vorbele frum oase [ca nişte] descântece. cum se povesteşte despre M edeea A gam ede sau prea avnosaita C irce. D ar dacă lucrurile stau aşa. spu n ea: S ă n u te îndu p lece nim eni să-i tăm ăduieşti capul ai acest leac. d e ce să nu -m i fie îng ădu it să cuno sc. 26 „D eşertăciunea om enească. scum pe C liarm ide" Hatoa Charmwh. D acă acest în treg este boln av. VU. d e n eam trac. 40 (41. dintr-un neam ales sau oricât de frum os ar fi -să fac astfel. D ea eu. 131. iar în ziu a m o rţii le n um ără şi astfel ju d ecă pe fiecare. . Apologia.pricep u tă la descântece şi farm ece. fie cerem oniile preoţeşti ale lui Zoroastru?' Apalems. îţi voi da şi leacul pentru pentm cap. zicea el. zicea el. 157 c pentru că i-am jurat şi sunt nevoit să-i dau ascultare.n. O dată iv ită aceasta şi dacă stăruie.vin de acolo curg (ca dintr-un izvor) ca de la cap la ochi: 157 a T rebuie decim ai ales şi în prim ul rând tăm ădu im izv oru l rău lu i. 156a-157e „A celaşiP lato nne-a lăsat scris u rm ătoarele.aceasta e cea zicea el m ai m are greşală a oam enilor ca unii m edici să caute în chip deosebit o vindecare sau cealalaltă a sufletului şi a trupului).oricât de bogat. îi voi da într-adevăr ascultare.la celem ai m ulte boli: (anum e) pentru ca ei nu cunosc întregul pe care-1 au de îngrjit. Prietene. tracilor. to ate lucrurile bune şi rele . m eşteră să se însele pe socoteşte în felul ea însăşi. dacă nu-ti încredinţează m ai întâi sufletul.pentru corp şi pentru om în întregul său la suflet şi de . partea n u po ate fi săn ăto asă.). nu-ti pot ajuta cu nim ic. Ş i m ă povăţuia foarte stăruitor să nu m ă las ( înduplecat de nim eni .' A ceste descântece sim t vorb ele frum oase care fac să se n ască în suflete în ţelepciu nea. fie bun ele cu v in te ale lu i Z alm ox is. DT hrace ele e la num se pare că s-a num it şi ţara cunoscută.trupul 1 57 b C ând m ă înv ăţa leacu l şi descântecele.132 „A celaşi A rian m ai p o v esteşte că o n im fă Tnu m ită h race. care pun în urnă pietre de ailori diferite. d ar un bărbat [care se ocupa] cu aceeaşi ştiinţă [m agie. num ită odinioară Perce.Arian. ca să i-1 tăm ăd uieşti cu aju to ru l d escân tecu lui. D ar ce-i d e făait dacă ziu a însem nată cu o piatră albă a fost cum va începutul unei nenorocii?" Pliniu cel Bătrân Istoria naturală. Fragmente. în tr-un alt dialo g d espre un oarecare Z alm ox is.

Bucureşti. Dar nici un izvor nu este explicit arunci când este vorba despre caracterul solar sau htonic al religiei geto-dacice.H. Din istoria culturii si religiei geto-dacice. ele scot în evidenţă caracterul aristocratic al religiei getice. aceeaşi confuzie planează şi asupra naturii celor două (sau doar una?) divinităţi menţionate. Chr.. 1986. V. Chr.Tracii au mai multe nume. Chr. inclusiv la propăvăduitorul acesteia. Iaşi. 3). 1980. Dacia înainte de romani Bucureşti. Cluj. mai ales după atitudinea lor faţă de fenomenul morţii şi al naşterii.I. Supraveţuirea acestei religii în epoca romană se explică prin fenomenul de smcretizare la care a 'fost supusă. O protoistorie a Daciei. dar obiceurile sunt cam aceleaşi la toţi. Zalmoxis. Chr. iar basileii îl cinstesc în deosebi pe Hermes şi numai pe el jură.. 1944 . devenită.Sanie. I. 95). Zalmoxis îi adună doar pe „fruntaşii ţării" pentru a-i învăţa că nici ei. Bucureşti. AISC1. unitar în tot spaţiul de locuire a geto-dacilor. menţionând: . ce include şi zona intracarpatică. afară de geţi. între timp. mai recent S.48. natura cultului său se regăsesc într-un şir de studii: Gr."(/$t V.Tocilescu. practici religioase. care era una de tip miţiatic. 136 . a dovezilor aduse de D. conform ipotezei lui Vasile Pârvan..Russu. Acelaşi autor face distincţia între diverse seminţii trace de la nord şi sud de Balcani. după regiuni. IV. V. Vasile Pârvan. în epoca regatului daco-getic (secolul I î. Izvoarele antice de care ne ocupăm în lucrarea de faţă se referă în mare parte la credinţa geţilor în nemurire. De la Zalmoxis la Cenghis-Han. Aspecte ale credinţelor religioase getice. Getica. Religia geto-dacttor Menţionaţi pentru prima dată în istorie de către Herodot în legătură cu campania lui Darius împotriva sciţilor în a.Tudor. mei urmaşii lor nu vor muri „ci vor merge într-un anumit loc unde vor trăi purun şi vor avea parte de toate bunătăţile"' (Herodot. Mircea Eliade. . Luate în ansamblu. matca statalitătii. 514 î. Astfel. 1st. I.I d. credinţe. Religia geto-dacilor. 1926. „susţinând că se trag din acesta'' (Herodot. 7). Bucureşti. în special cele vizând problema numelui şi a caracterului lui Zalmoxis. 1st. 1995. putem vorbi doar despre reiigia geţilor cuprinşi între munţii Haemus şi Pontul Euxin. şi ulterior. geţii au impresionat antichitatea prin curaj şi prin originalitatea credinţelor lor religioase.D. trauşi şi de cei care locuiesc la nord de crestonai. Pentru perioada secolelor IV-II î.Crişaa Spiritualitatea geto-dacilor.) ne aflăm în faţa unui fenomen generalizat. Zei..

Daicoviciu. politeistn (I.Xenopol). M. O parte din elemente pledează pentru natura lui htonică (etimologia cuvântului. Chr.Daicoviciu. D. Zalmoxis a fost un profet care le-a transmis geţilor credinţa în nemurire. Este mai mult ca sigur că este vorba de o zeitate complexă.„părtaş la domnie" .Pippidi.Chr. 156d). Lucrurile nu sunt mai clare nici în ceea ce priveşte cultul său.pentru caracterul uranian (trimiterea anuală a solilor. tar din textul straboman rezultă o adevărată biografie a acestuia: sclav al lui Pitagora. marea majoritate a cercetătorilor s-a pronunţat pentru caracterul pohteist al acesteia.Coman ş.preot al celui mai slăvit zeu -zeu.Coman). Conform altor surse.1995. . în care s-au vehiculat un şir de ipoteze pnvmd caracterul religiei getice (monoteism I. C. IV.. Constatarea s-a întemeiat pe textul lui Herodot.Daicoviciu.dacilor. căruia unii îi mai spun şi Gebeleisis (1st. Zalmoxis ar fi fost un daimon sau zeu (1st. locuinţa subpământeană în care s-a retras pentru un timp). iar la Platon acesta este numit regele nostru (Channide. este posibil ca Zalmoxis să fi fost iniţial un rege sau preot divinizat. altele .. Iniţial.proroc.I. religioase şi magice din lumea geto .M. înseşi informaţiile lui Herodot sunt contradictorii în acest sens. Panteonul De-a lungul unei lungi perioade de desbateri. 96). raportul dintre ele nu este pe deplin clarificat fiind în legătură directă cu problema naturii lor. care îmbina ambele elemente esenţiale şi care era percepută de geţi ca o forţă. două divinităţi cu poziţii distinse în panteonul getic.. 95). I. care consemnează existenţa lui Zalmoxis şi Gebeleizis. zeul fulgerului şi al furtunii. 137 . 1993) să găsească explicaţii pentru transformările profunde de mentalitate survenite în societatea getică în perioada secolelor V î. Zalmoxis este numit zeu. După un alt pasaj herodotian. L. IV. nu ca o persoană.IE d. Analiza combinatorie a izvoarelor scrise şi a celor arheologice i-au permis lui V. Cu toate acestea.Russu. tragerea cu arcul spre cer în timp de furtună). FV.Eliade). iar elinii de pe ţărmurile Helespontului şi Pontului Euxin vorbesc că acesta ar fi fost sclavul şi discipolul lui Pitagora. henoîeis (V. 1..a. H. de la care şi-ar fi însuşit credinţa în nemurire. Pârvan). 94). ştire pe care Herodot o pune sub semnul îndoielii (1st.Blaga. Viziuni interesante asupra textelor antice privind credinţele religioase ale geto-dacilor au fost emise în cadrul unor lucrări cu caracter general de către C. dualism de tip zoroastric (AD. Reeşind din cele menţionate mai sus. Sîrbu (Credinţe şi practici Itinerare.

care erau folosite atât în cultul casnic. Inafară de Zalmoxis şi Gebeleizis.Eliade1. Moesia. sursele scrise sugerează existenţa şi a altor zeităţi. un vechi zeu al cerului. cele mai vechi dintre ele provenind din Dacia. Astfel. sunt elocvente descoperirile de vetre din lut ars sau altare rituale la Popeşti (jud.. Este amintit doar de Herodot. Astfel. Reprezentările cu Cavalerul sau Cavalerii danubien! sunt cunoscute în Dacia. a vetrei casnice. fiind materializată pe un şir de monumente din piatră sau plăci de plumb cuprinse cronologic între sfârşitul secolul n d. natura uranică a zeului şi legătura lui cu fenomenele meteorologice este incontestabilă. cât şi în cel funerar (ex. IV. Putem vorbi despre o divinitate cu o poziţie asemănătoare Hestiei în panteonul grecesc sau în cel scitic. este posibil ca la un moment dat să se fi operat un sincretism religios. tumulul de la Fântânele (jud. fie supraveţuirea sub un alt nume"2. Gebeleizis este un zeu al furtunii sau.. cultul lui Indra. despre care informaţiile noastre sunt foarte limitate. deşi S. Eliade crede că „se poate imagina fie alipirea la o altă divinitate. necroplola de la Sveshtari (NE Bulgariei). care a cuprins cultele ambelor divinităţi. natura diferită a celor două divinităţi.) şi Gebeleizis" (1st. Panonia şi Dalmaţia. iar obiceiul geţilor de a trage cu arcul când tună şi fulgeră (Herodot 1st. şi care a sfârşit prin a-1 confunda pe Zalmoxis cu Gebeleizis. Chr. Diodor din Sicilia (Biblioteca istorică.na. I. 94) este un ritual specific divinităţilor furtunii (ex. imaginea unei divinităţi feminine este asociată cu cea a doi călăreţi. uneori imprimate cu şnurul. Galaţi). Deşi informaţiile istoricului sunt oarecum confuze („Unii din ei îi mai spun (lui Zalmoxis . 94)). mai degrabă. Poiana (jud. Teleorman).Sanie are unele îndoieli în această privinţă3. Tudor susţine că este vorba de două zeităţi de origine geto-dacică (Marele Zeu şi Marea Zeiţă) în interpretatio romana. 2) zice că „Zalmoxis pretindea că şi lui îi dăduse legile Hestia. Conform aceluiaşi eminent cercetător al religiilor. Chr. a căror suprafaţă era decorată cu motive geometrice incizate sau excizate. Pentru că autorii antici vorbesc în continuare doar despre Zalmoxis. Dispariţia acestuia din sursele sensé nu indică neapărat şi dispariţia din viaţa religioasă. ştiut fiind faptul că până la cucerirea Daciei de către romani religia şi mitologia geto-dacică era aniconică. şi secolul IV d. Argeş). Alte divinităţi. nu poate fi tăgăduită. IV. aşa cum o demonstrează şi M. In artă. In acest sens.: necropola de la Zimnicea. In cazul personajului masculin se pare că este vorba de o divinitate 138 . zeitatea lor". Mitra). Bucureşti. XCIV. Este posibil ca sub numele grecesc al zeiţei să se ascundă o divinitate a focului. Zalmoxis şi Gebeleizis.Gebeleizis. D.

după cum menţionează şi Paul Vernand 6 139 .n.) s-a născut Marte. câteva vase din tezaurul de la Rogozen) „KOTYOS EGBEO" cuprind numele destinatarilor. 2) reprezentarea Zeiţei flancată de doi cavaleri şi 3) monumente cu scena banchetul divin. la romani Marte şi-a însuşit şi funcţiile lui Quirinus). tipologie şi distribuţia geografică. iar cuhul zeiţei ar putea să indice o asemănare cu cel al Dianei = Luna = Hecate. astfel toate încercările de a identifica una sau altă divinitate. a ţării. fapt ce face posibilă existenţa unei zeităţi asemănătoare şi în spaţiul getic. terestru şi celest). rămân în domeniul ipotezelor. inclusiv a celor de nistere (veri scena banchetului). Nu avem nici o mărturie scrisă despre felul cum îşi reprezentau getodacii divinităţile.Rosetti). „la ei (geţii . Emida. pe fibulele de la Bălăneşti şi Coada Malului. l de la Agighiol. în ceea ce priveşte imaginea unor personaje feminine pe falerele de la Lupu sau cele de la Bucureşti-Herăstrău. zice el. In tradiţia religioasă antică se cunosc cazuri când aceeaşi divinitate cumula ambele funcţii. care afirmă că acestuia îi era consacrat un cult sălbatec. pe care înşelăciunea poeţilor 1-a făcut zeu al războiului". zeiţă selenară (C. aparent contradictorii.4 In funcţie de cronologie. ca simbol al autohtoniei.a. nu a divinităţilor cărora le-au fost dedicate. pe baza reprezentărilor artistice. fiindu-i sacrificaţi prizonierii de război. cu atribuţii în toate cele trei spatii cosmice (subpământean. Inscripţiile de pe unele piese de toreutică (vezi phiala nr. 34-36 („neobositul părinte care stăpâneşte câmpiile geţilor'). D. Atitudinea în care apare aceasta pe luneta mormântului de la Sveshtari (în faţa eroului cavaler. Evoluţia rapidă a cultului Cavalerului danubian în perioada romană a fost determinată de influenţele altor religii. Existenţa unui zeu al războiului la geto-daci este consemnată de lordanes. de-asupra căruia apare o rază (imagine de pe stampilă de amforă din timpul lui Burebista) a fost interpretat în mod diferit de cercetători: zeu solar (D. acestea sunt tratate ca fiind reprezentări ale Marii Zeiţe (LHCrişan).V.supremă (Zalmoxis = Marele Zeu Cavaler?). Acelaşi lordanes face referire la Vergilius.Daicoviciu) etc. dar. cea militară şi cea agrară (de exemplu. II. Imaginea unui corp uman cu capul înconjurat de raze.Tudor5 stabileşte trei categorii de monumente: 1) reprezentarea unui singur cavaler. înmânându-i cununa) ar sugera mai degrabă o divinitate a pământului.

cu toate acestea nu avem nici o explicaţie pentru criteriile de selectare ale mesagerului (obiceiul tragerii ia sorţi este neconvingător). cu un descensus ad inféras în vederea unei iniţieri 10. iar Ivezi Marazov propune ca în persoana celui trimis să fie recunoscut un înlocuitor al regelui . M. IV.rit purificator de esenţă spiritualistă . iar R. dar în lipsa altor amănunte nu poate fi verificată. cum se explică „neşansa" mesagerului în raport cu legătura dintre rege şi divinitate'7 Herodot zice că în cazul în care solul nu moare. ceea ce pare logic într-un ritual prin care se reactualiza comunicarea cu divinitate8. Ideea este interesantă. religia geto-dacilor atingând „un nivel de spiritualizare mai înalt decât toate celelalte religii înrudite ale popoarelor învecinate" u Un alt ritual practicat de geţi ţine de cultul lui Gebcleizis. Ulterior. unde Zalmoxis îi învăţa pe geţi . Eliade.că nici ei şi nici unul din urmaşii acestora nu vor muri.Eliade consideră că este vorba despre obţinerea „imortalizării sufletului'' 1 '. coboară el însuşi într-o locuinţă subterană de unde revine peste trei ani.Eliade a emis ipoteza că solul era ales din rândul celor iniţiaţi în cultul lui Zalmoxis . ci vor merge într-un anume loc unde vor avea parte de toate bunătăţile" (Herodot 1st.armele zeului lor13. Herodot desene amănunţit acest ritual (1st. spunându-i că e un om ticălos. 95). astfel. pentru a afla voinţa zeului. Florescu completează cu consideraţia că practicarea incmeraţiei .Eliade apreciază acest act ca pe unul pozitiv. timp în care geţii îl credeau mort. Ceremoniile religioase Unul din elementele esenţiale ale cultului lui Zalmoxis este trimiterea o dată la patm ani a unui sol.. M. geţii îi aduc învinuiri grele. Dispariţia lui Zalmoxis echivalează.ar putea fi elocvent. 140 .2. când „se imită şi indirect se ajută zeul fulgerelor. Un alt ritual ţine de iniţierea membrilor marcanţi ai comunităţii în cultul lui Zaltnoxis. nu este clar dacă aceştia învăţau a fi nemuritori în spirit sau în trup. O altă problemă legată de acest ritual este natura credinţei în nemurire a geţilor. în legătură cu acest fapt. dublând. 94). geţii credeau că vor ajunge vii la Zalmoxis (cum rămâne atunci cu trimiterea mesagerului'7). M. Tragerea cu arcul spre cer când tuna şi fulgera nu era îndreptată împotriva zeului. Nici o sursă antică nu vorbeşte despre eliberarea sufletului sau metempsihoză.. IV. pentru a-i convinge de veridicitatea credinţei sale.. fulgerele . cum greşit s-a interpretat uneori.. Organizarea banchetului se făcea într-o încăpere special amenajată. Dacă ar fi s-o acceptăm. vechiul zeu al furtunii. după M. ci avea menirea de a-1 ajuta.

Strabon vorbeşte despre „gura sacră" a Istrului (Geogr. Cogaionom. însă.. Acest motiv este pus de I. ce rămân. probabil. geţii adorau. implicit a unor schimbări în cadrul credinţelor religioase. cum ar fi cel de la Agighiol.8) pentru obiceiurile funerare practicate la moartea celor bogaţi. Descoperirile arheologice din spaţiul getic vin să completeze aceste informaţii cu noi date. motivul libaţiei ( imaginea de pe obrăzarul drept al coifului de la Cucuteni-Băicem. 6. se pare..7)). râul care curge sub acest munte (Geogr. în cazul mormintelor aristocratice.I d. geţii practicau atât incinerata. S-au emis unele ipoteze pentru 141 . pot fi încadrate ntualunlor sacre. Chr. Sveshtari şi altele predomină înhumaţia. situaţia se schimbă radical în secolele II Î. Chr. la baza căruia a stat mitul indo-european despre lupta dintre zeul uranic şi şarpe15.Sîrbu 16. în schimb. Chr. când se constată o scădere a numărului de morminte. la mai puţin de 150 în perioada secolul I î. Peretu. Chr.Chr.. In virtutea naturii complexe a divinităţii lor supreme.5). Locurile sacre Nu avem informaţii scrise despre existenţa unor locuri special destinate cultului la geto-daci.Stoianov în legătură cu existenţa unui presupus mit al tracilor (mitul Zeului Furtunii şi al Fulgerului). Unele scene. VTL3. de la circa 2000 în secolul V-II î. erau comune pentru toate seminţiile trace.. Aşa cum relatează şi Herodot. dumbrăvile. care. nici dninitătile cărora le erau adresate. Nu se cunosc reprezentări ale acestor ceremonii în arta getică.Coţofeneşti). unei schimbări de atitudine în ceea ce priveşte tratarea defunctului şi. învăluite în mister.I d. . Practicile funerare în capitolul precedent am făcut referire Ia Herodot (1st. V. Chr. până acum necunoscându-se spaţii ce s-ar fi putut preta interpretării de spaţii cultuale. probabil.trăgând săgeţi împotriva demonilor tenebrelor" 14.. Conform observaţiilor lui V. care era considerat un munte sfânt. cât şi înhumaţia. Nici descoperirile arheologice nu sunt prea concludente în acest sens. 3. în mare parte. 4. însă. l de la Agighiol. Acest fapt se datorează. încă. rhyton-\A de la Poroina) sau cel al sacrificiului (coiful de la Poiana .. de exemplu. cnemida nr. înălţimile.IU î. . că incineraţia era un fenomen mult generalizat înhumaţia reprezentând doar 5% din totalul mormintelor descoperite. apele (într-un alt pasaj. VII. Strabon aminteşte despre muntele unde se afla peştera în care a „coborât" Zalmoxis. ce ar fi funcţionat în secolele V . unde îşi desfăşurau activităţile cultuale.

pe când celelalte. Piscu Grăsani). Cu totul altfel stau lucrurile în perioada regatului dacic. care a fost pus în legătură cu un cult uranian. când se constată o adevărată explozie a arhitecturii sacre. izvoarele scrise nu conţin informaţii despre personalul de cult.). Un element caracteristic acestei perioade îl constituie apariţia altarelor nu numai în spaţiul locuinţei. Grădiştea ş. Cel mai mare complex ceremonial sacru se găseşte la Sarmisegetuza Regia. CosteştiCetăţuie. Piatra Craivii ş. Pe o bază din blocuri de calcar se afla un disc şi zece lespezi de andezit în formă de sectoare de cerc. In funcţie de planul edificiului se diferenţiază trei categorii de sanctuare: 1) circulare (Dolinean. O construcţie cu totul deosebită o reprezintă „soarele de andezit" de la Grădiştea Muncelului. care erau instalate în centrele tribale. Apariţia acestui monument cultic este pusă de cercetători în legătură cu reforma religioasă din timpul lui Burebista şi Decebal. un număr de 30 sactuare în 20 de localităţi. In izvoarele târzii se fee câteva referiri cu privire la existenţa unor sanctuare (lordanes. Abia acum putem vorbi despre religia dacilor ca despre un sistem complex.a. Republica Moldova.. Varietatea formelor arhitecturale presupune existenţa unor divinităţi diferite cărora le sunt dedicate. Bâtca Doamnei. 5. Getica.: Popeşti.a. Chr. slujitori ai cultului şi un ansamblu de edificii destinate exercitării acestuia. funcţia lor era de a proteja magic limita teritoriului populat. după S.).a. Bărboşi). Piatra Roşie ş.17 dar părerile cercetătorilor nu sunt unanime în această privinţă (calendar? templu-calendar?). In total au fost repertoriate. Racoş. de asemenea şi o diversitate a ritualurilor practicate. In cazul celor dintâi. fiind destinate cultului comunitar (Popeşti. Pecica. care reunea o castă de sacerdoţi. 71). Singurul element sugestiv în acest sens 142 . deosebim două tipuri de sanctuare: sanctuare de graniţă şi sanctuare de convergenţă. întreaga construcţie având forma unei platforme circulare cu diametrul de 6. Piatra Roşie. Cârlomănesti.Sanie.: sanctuarele de la Dolinean. în cazul nostru.98m. Personalul de cult Pentru perioada secolelor V-in î. Brad.a. 2) edificii dreptunghiulare cu abside (Popeşti. Brad. 3) aliniamente de coloane (Grădiştea de Munte. fiind o expresie a unităţii credinţelor religioase.18 Conform clasificării propuse de François de Polignac. Pecica.).). Feţele Albe.construcţia circulară de lângă aşezarea getică de la Butuccni. ci şi în sanctuare. de daci (ex. aveau menirea de a atenua eventualele conflicte intertribale (ex. Sarmizegetuza ş.

3) pentru traci. Getica. izvoarele antice cu referire la secolele I î. Ivezi Marazov consideră că acest motiv se înscrie în categoria niturilor regale. ca nişte oameni prea viteji să se îndeletnicească cu doctrinele filosofice. îl caracterizează ca pe o forţă importantă în structura politică a statului dacic. par uşor exagerate.. VII. 70)). Tot el „i-a sfătuit să cinstească anumite divinităţi şi sanctuare. iar în unele cazuri chiar substitut. domniei 19. . Chr. îi consemnează pe theosebi (cei care nu consumă came. la care se accedea. Autoritatea lui Deceneu în faţa regelui şi.. încât erau socotiţi vrednici de dûffmie") este sugerată de câteva ori de Strabon (Geogr. zicând că „acestea sunt la ei oamenii cei mai onoraţi.I d. acesta fiind sfătuitor al regelui.5). losefus Flavius aminteşte că dacii le spuneau celor din urmă polistai (Antichităţi iudaice.. 9. XVIÏÏ. propăvăduitori ai cunoştinţelor de teologie. 1. 22).ei făceau sacrificii"(Getica. preoţii getici apar în Getica lui lordanes. Lipsa de informaţii scrise nu reflectă. In continuare acesta aminteşte despre reforma religioasă a lui Deceneu (Geogr. astrologie. facându-i preoţi şi le-a dat numele de pileaţi: ."(1st. când mai a\>eau puţintel timp liber după lupte" (lordanes. 3. adică absenţa unor sacerdoţi .oficianţi ai cultului în societatea getică. prin rituri iniţiatice. 143 . VÏÏ. denotă caracterul închis al acestei caste. Majoritatea cercetătorilor înclină să creadă că personajulsacrificator reprezintă un preot. sacrificarea berbecului identificându-se semantic cu posesia „lânei de aur".fiegele lucra în înţelegere cu el (marele preot . medicină. VII. Ca deţinători şi. 71).Chr. Alături de preoţi au existat şi profeţi. totodată . altfel zis a puterii. ".. Prerogativele celui din urmă erau destul de mari. Geogr. adoratorii zeului) şi capnobaţi (călători prin fum) (Strabon.. 3. Pileatii sunt menţionaţi şi de Dio Cassius în a sa Istorie romană.este scena sacrificiului de pe obrăzarele coifului de aur de la Poiana -Coţofeneşti. şi profeţii erau cimtitti. chiar anecdotice („Vezi ce mare plăcere. Avem dovada faptului că din rândurile preoţilor s-au ridicat ulterior şi regii geto-dacilor. în fruntea căreia se afla marele preot. care „a condus nu numai pe oamenii de rând. însă.n. 3. cât şi în cea publică (. Deşi.. 11). In tagma acestora se înscriau.. n) 1.. în rândurile poporului. l ). probabil.. LXVIÏÏ. implicit. care i-a convins pe geti să taie vila de vie. dar chiar şi pe regi". mai multe categorii de asceţi. probabil. . consemnările lui lordanes sunt importante pentru restabilirea activităţii reformatoare a lui Deceneu. Importanţa preoţilor atât în viaţa religioasă. uneori. în legătură cu solia trimisă de Decebal împăratului Traian. o stare de fapt..5. Rom. Structurarea clasei sacerdotale pe grade ierarhice. mereu se găsea cineva gata să-l sfătuiască pe rege " .

Budeşti. Sacrificii In lumea getică. Ialomiţa. 304. Piscul Grăsani) 1-au determinat pe V. Herodot. conform relatărilor lui lordanes (Getica. iar prin consumul unei părţi din corpul animalului. Celelalte surse se referă la sacrificiile practicate în context funerar şi cuprind. Sacrificiile umane Despre sacrificiile umane din lumea getică avem prea puţine informaţii scrise. 262 preia o ştire conform căreia geţii îi aduceau lui Zcilmoxis jertfe ca lui Cronos). jud. H. obiceiul de a înjunghia soţia pe mormântul bărbatului (Ştefan din Bizanţ.Sîrbu să susţină existenţa unui cult al craniului şi la geto-daci 20 Sacrificiile de animale Există două tipuri de ofrande. Brăila. îl înduplecau pe Marte. uneori prin intermediul sacrificiului (Suidas. 19-21). Astfel s-a putut stabili faptul că geţii practicau sacrificiile umane în mult mai multe cazuri. care a permis reevaluarea unor situaţii considerate până acum inedite. printr-un cult sălbatec. Lexicon. Ciolăneştii din Deal. Jertfirea unei fiinţe umane sau a unui animal avea loc în cadrul unui ritual (funerar sau nefunerar). 41). care juca rolul 144 . în cazul sacrificiului de animale: ofrande alimentare.: Grădiştea. Brad. vorbeşte despre primul tip de sacrificiu (1st. Poiana. p. jud Teleorman). se realiza comuniunea dintre colectivul uman şi zeitate. probabil.337. geţii. Borduşani. 8 ). aruncat pe trei suliţe. Dar informaţiile noastre nu se opresc aici. la fondarea unor construcţii (ex. jud. jertfa supremă adusă divinităţii. Pomponius Mela. fiind completate de documentaţia arheologică a ultimelor decenii. la fel ca în toate civilizaţiile antice.). sacrificându-i prizonierii.vezi Eratei. Eustathius.. fiind înfăptuită de unul dintre slujitorii cultului. Orlea). jud. V. vase întregi sau fragmentare . 2. Descoperirea unor cranii separate în câteva aşezări (Brad. jud. inclusiv la moartea unor aristocraţi (ex. când o parte din animal era consumată de participanţii la ritual şi sacrificiile funerare. refenndu-se la înmormântările oamenilor bogaţi. IV. zeul războiului. Sibiu.6. Animalul de sacrificiu preferat era calul. în afară de obiceiul de a trimite o dată la patru ani un mesager zeului Zalmoxis. în special. relaţia cu divinitatea era reglementată de aducerea permanentă de ofrande (alimentare. Sacrificiul uman constituia. Ofrande. cel de-al doilea tip fiind documentat pe cale arheologică. când animalul sacrificat era depus în sau lângă mormântul stăpânului său Uneori lângă defunct erau depuse şi ofrande de hrană.a.: mormântul de la Agighiol. Galaţi ş.

Tudor." Note Eliade. păsăn provenind atât din necropole. taurine. 145 1. Cercetarea contextului arhelogic al descoperirilor a permis câteva observaţii: a) nici una dintre piesele antropomorfe în cauză nu provin din construcţii de cult. aşezări mici. cavităţi. M. Din istoria culturii fi civilizaţiei geto-dacice. după care numărul lor scade pentru a reveni în forţă în secolul II î. Magia înafară de relatările Iui Platon (Chamades. a căror funcţie ţine de anumite credinţe şi practici magice. în mormintele membrilor aristocraţiei militare (ex: mormântul de la Agighiol. 11 (The Analysis and interpretation of the monuments). . gropi de cult. morminte: b) în ceea ce priveşte figurinele zoomorfe..I d. Chr. Peretu. d) animalele preferate sunt calul. După cai. Se cunosc sacrificii de ovicaprine. cîmii erau preferaţi pentru a-şi însoţi stăpânul în lumea . idem. 1976. Chr.171-172. Cârlomăneşti). D. morminte. 1995. Sanie. Chr. 3. c) nu s-au descoperit împreună figurine zoomorfe şi antropomorfe. voi. Iaşi. acestea se cunosc din sanctuare (ex:. (cele mai timpurii aparţin secolelor XI-VUI î. porci. 63. . Bucureşti.Sîrbu în legătură cu cultul unei divinităţi solare 21. : descoperirea unor oase de cal la Ocniţa. 1976. ursul ş. Multe dintre piesele antropomorfe sunt prevăzute cu canale longitudinale. Corpus momamntonon religions.. Zimnicea). taurul. 177. Lipsa lor din sanctuarele şi cetăţile din piatră din Munţii Orăştiei. împunsături. berbecul. D. Dm punct de vedere cronologic.. gropi. Idem. 1995. 5. sugerează faptul că bineficiaiii acestor practici magice erau oamenii de rând. Leiden. în majoritatea cazurilor fiind vorba de locuinţe. în special. 1969. S.1995. Descoperirea unor protome de cai în şanţuri circulare la Gherăseni (jud. Prahova) sunt puse de V. cât şi din afara lor (ex. 2.60-64. locuinţe. 7. Buzău) şi Budureasca (jud. Din spaţiul getic provin şi cele 14 truse sacre (magice) u. Până în prezent se cunosc peste 260 de figurine antropomorfe şi tot atâtea zoomorfe. jud..). acestea se încadrează în limita secolelor V-IÏÏ î.. Eqidtimi Danicvitwnun.a. cerbul. Chr. Tudcr. Dâmboviţa).de dincolo". mistreţul. 4. lupul. De la Zalmûxif la Cenghis-Han.de fiinţă psihopompă şi era depus. I. însă complexitatea acestui fenomen al vieţii spirituale este pus parţial în valoare de cercetarea arheologică. 156a-157o nu se cunosc alte informaţii despre practicile şi credinţele magice la geto-daci.

Idem. Când a fost gata.1993. Sofia. M . se întoarse în patria lui. Izkustvo. ajungând liber. Eliade. 11. Sîrbu.fiind doar un. el a poruncit să i se clădească o locuită subpământeană. 'credinţe. 1993. 118.-P. ci vor m erge într-un anum e loc unde vor avea parte de toate bunătăţile. 17. Russu. 13. Niculiţă. I. Idem. 18.37-45. care era fiul Iui M nesarchos. 8. strânse bogăţii m ari şi. VI 1987.K i m 21. 1992. M arazov. Kişinev. 12. 17-18. Izvestija na muzeiti Severozapadna B"lgarija. 15.a clădit pentru adunările bărbaţilor. M arazov. 55. TEXTE Panteonul.1993. Sevemye frakijcy. După aceea. . Credinţe şi practici funerare. Osnovija indoevropejskij mit za 7}neeborst\>oto i trakiskija bogkonnik. L.. 1982. Idem . 7. ..Galaţi.M it şi gândire în Grecia antică. magice şi religioase în lumea getodacilor. Mitologia tw trakite. 8.CL. (Zalmoxis) a dispărut din mijlocul tracilor şi. V. 1981. Eliade. întrucât avusese legături cu grecii şi cu Pitagora. Zei. după ce se îmbogăţi. AI St. 210-2 tom 19.. şi anume al lui Pitagora.1993. 23. 1995..Credinţa în nemurire „Aşa cum am aflat eu de la elinii care locuiesc pe ţărmurile Helespontului şi ale Pontului Euxin. 25-26. I. Sîrbu.63. un însem at gânditor al acestora. Stoianov. Cluj. M 1995.. 191-244.1995.. 55.1944/48.. I. In vrem e ce săvârşea cele amintite şi spunea lucruri de felul acesta. 10. M. Eliade. J.62. Bucureşti. 19. 1995. Horescu. Zalm oxis. 11. Religia geto-dacilor. I.' 9.173-182 2 0 . Bucureşti. întrucât tracii erau foarte nevoiaşi şi săraci ai duhul. Jertvoprinosenie na I. 22. V . Originea lui Zalmoxis. 1994. BA N. M arazov. învăţându-i că nici ei şi nici unul din urm aşii acestora nu vor m uri. 16.. Idem . Vemand. oven"v trakijskija slem ot Kocofenesci.. o casă .1993. Sledy ot Asvaim cD ui i Purusam ecBia v kultovite rituali i carakata ideologia na trakite. în Obredi i obreden folklor.1949. 1995. Comentarii la G etica lui V. 539.V . practici religioase.31-36.68. 58-69.e..m untorrob ui a fost Samos. R. S î r b u . în care (se spune) îi primea şi îi punea să benchetmască pe fruntaşii ţării.cunoscător al felului acesta de viaţă ionian şi al unor deprinderi m ai cumpănite decât cele trace. 14. Zalm oxis despre care vorbesc. Păr\>an. 1980.I. 146 6. -1 wezi do n.55.

în al patrulea an.514. Z alm ox is susţinea şi el că a in trat în leg ătură cu zeiţa -Hla iudei M oise.ftsg efe sciţilor „Zam oLxis: se m ai spune şi Zalm oxis şi Salm oxis. la Z alm ox is şi se v or reînto arce. ap o i -dispărând pe neaşteptate din ochii tracilor într-însa.. a căror fire era astfel. Istorii. dar nici nu le dau crezare prea m ult." Herodot. La aşa num iţii geţi.23 „într-adevăr.M naseas (spune că) geţii cinsteau pe C ronos. jelindu-1 ca pe un m ort. 1. în al patrulea an. fr. în v rem e ce sp u n ea acestea şi-a co n stru it o casă su b p ăm ân t. că el a trăit cu m ulţi ani înainte de Pitagora. iar cu divinitatea căreia i se spune .. care se cred nem uritori. a trăit acolo vrem e de trei ani. D ar dacă se consideră că trebuie luptă şi suferinţă pentru libertate. Dioda'din Sin&i. A ceşti (geţi). indu-1 Z alm oxis. Iată ce se povesteşte d esp re înfăptuirile lui.. IV." num Mnaseas." H erodian.94.cobo rând în locuita lui de sub p ăm ânt.a trăit ïï duceau dorul. dobândeşte faim a de filosof adică de om liber.(Z alm oxis) a fost un grec care a arătat geţilor din Tracia ritul iniţierii religiase." Iahve.. se povesteşte că la ariani Z athrausthes a făcut să se creadă că o zeitate bună i-a dat legile întocm ite de el. Aduc jertfe şi benchetuiesc ca şi când m ortul se va reîntoarce." A pollonios din Tyan a. şi dacă în acea vrem e R om anul ar fi fost aşa (ca astăzi) de bună voie i-ar fi devenit prieten. însă. espre ortografia.25 D U. Z alm ox is făcu vrednice de crezare învăţătu rile lui. urm ară restul arm atei. 147 . ci vor avea parte de toate b un u rile. D in to td eau n a ei au crezu t că aceste lu cru ri su n t ade\ arate. Iar geţii . Obiceiuri barbare „în lexiconul lui Photios. D ar ni se pare că Z alm ox is a trăit cu m ult înaintea lui Pitagora.. fiu l lui M n esarch o s d in S am os. Biblioteca istorică. Fie Z alm oxis om sau vreo divinitate de-a băştinaşilor. Z alm oxis . " Hdlanicos. el le-a apărut şi. In p riv in ţa lu i Z alm oxis şi a lo cu inţei sale subp ăm ân tene nici eu nu resp in g cele spuse. m i se pare. să ne m ulţum im cu cele înfăţişate. P ov estesc u n ii că Z alm ox is a fo st ro b la P itag o ra. E liberat a născocit aceste lucruri. T racii do reau m ult să-1 aibă. C red în nem urire şi terizii şi crobizii. astfel. dat fiind că a fost discipolul lui Pithagora.2 „Z alm oxis era un om bun şi filosof. estia. după ce au fost supuşi de perşi. E l le spunea că nici el şi nici tovărăşii lui nu vor m uri. 95-96 . E i spun că cei m orţi pleacă. a reapărut şi tracii credeau tot ce spunea.

C ăci şi m ai înainte au avut pe învăţatul Z euta. C rezând că nu mor." Miami s Apostatul. G oţii n-au fost deci lipsiţi de oam eni care să-i înveţe filosofic. spune că (Zam olxis) a devenit grec şi a arătat geţilor din Tracia cerem onii de iniţiere în m istere şi le-a m ărturisit că el nu va num şi nici cei care sunt cu dânsul. şi că nu trebuie să se team ă de m oarte.zalm os". de origine trac. ci să înfrunte cu vitejie prim ejdiile. Porphyries.. decât ar fi înclinaţi să întreprindă o călătorie. M naseas arată că.Căci Zalm oxis.!ïatc lui Pitagora. 39 . dar pentm di îi . în Legiuirile barbare.. Pitagora 1-a învăţat să cerceteze fenom enele cereşti şi (să se priceapă) la sacrificii şi la alte cerem onii în cinstea zeilor. XXX „Eu (Troian). împăraţii. U nu spun că el m ai este num itTales. pe care-1 dobândise in Tracia. 14." lordanes. care şi-fugit. că a căait în m âinile hoţilor şi a fost tatuat când s-a făcut răscoala îm potriva lui Pitagora. despre care cei mai m ulti scriitori de anale ne spun că a fost un filo sof cu o erudiţie de adm irat. adică în D acia.. lainhlichos. Zalm oxis a fost sclavul lui Pitagora. îndrăgindu-1. Cronos era cinstit şi num it Zam oLxis. A poi a dispărut 148 . Şi pentru că a învăţat pe geti aceste lucruri şi le-a scris legile este socotit la ei drept cel m ai m are 'dintre zei. deoarece naştere i se aruncase deasupra o piele de urs.„(Pitagora) ai avea şi un alt adolescent. C hiar şi acum galaţii toti şi tralii şi m ulti dintre barbari învaţă pe copiii lor că nu este cu putinţă ca sufletul să piară. l 'la'-a lui Pitagora. după ce a fost elibera t s-a întors la g eti.la pielea (aceasta) . şi pe D ionysophanes afirm ă că el a fost sclavul lui Pitagora. ci că el continuă să existe. fost sclav şi discipol al lui Pitagora. şi că a a legat faţa din pricina tatuajului. singur am cutezat să m erg îm potriva neam urilor care locuiesc dincolo de Istm şi am nimicit neamul geţilor. num it m Zalm oxis. goţii au avut drept rege pe Zam oLxe. care au fost mai războinici decât oricare dintre oamenii ce au trăit cândva aceasta nu numai datorită tăriei trupului lor. Tracii num esc . la geti.iar barbarii îl adoră caH eracles. convingându-i că sufletul este nem uritor. Spunând acestea şi-a construit o locuinţă sub pământ.. în cartea a patra Era scit întorcându-se (acasă) învaţă că sufletul este nem uritor. pe Z am o Lx e despre care am vorbit m ai su s.şi convinsese să fie astfel slăvitul lor Zam olxis. Getica. dar că îşi schim bă locuinţa ed sunt mai porniţi pe lupte. Tracia şi M oesia.. 15 .. în al treilea rând . 22 „In cel de al doilea lăcaş al lor. după aceea pe D eceneu şi.. ci vor avea parte de toate bunătăţile. U nii m ai spun că num ele de Zalm oxis înseam nă „bărbat străin". H ellanicos. le-a în to cm it legile cu m am arătat la început şi a îndem nat la bărbăţie pe concetăţenii săi. cum spune H erodot.

39. Tot la al cincilea an ei trim it la Z alm oxis un sol. A poi organizară 149 Ceremonii funerare . Iată cum îl trim it pe so l. spre cer şi am eninţă divinitatea (care provoacă aceste fenom ene). Getica. L u i i se jertfe au p rim ele p răzi.. apoi îi strânseseră în faţa îm prejm uirii şi-i arseră pe ruguri. trag ai săgeţile în sus.acestam aire. iar tracii au căp ătat dep lin ă încred ere în el.dintr-0 dată din m ijlociu tracilor şi îşi petrecea viaţa în ea. dar se vor întoarce din nou. U nii din ei îi m ai spun şi G ebeleizis. zicând că e un om ticălos şi. U n ii su sţin că Zam oLxis a fost sclavul lui Pitagora... cum spune Zam obds.getii socot că zeul le este binevoitor. lu i i se atârn au p e trunchiurile arborilor prăzile de război cele dintâi şi exista un sim ţăm ânt religios adânc în com paraţie cu ceilalţi zei. cu poruncă să-i facă cunoscute lu cru rile d e care. când tună şi fulgeră. far dacă nu m oare. îl azvârle în suliţe. apucând de m âini şi picioare pe cel ce urm ează să fie trim is la Zalm oxis şi ridicându-1 în sus. Herwlot. Ei cred m ereu că acestea sunt adevărate.goţii totdeauna 1-au înduplecat printr-un cult sălbatic (căci victim ele lui au fost prizonierii ucişi). Ceremonialul . lordaries. U n ii d in ei prim esc poruncă să ţină trei suliţe (cu vârful în sus). 41 „D upă căderea noptii. socotind războiului trebuie îm păcat prin aï şeful v ărsare d e sân g e o m en esc. trim it un altul. D acă străpuns de suliţe . D ar se pare că Zam obds a trăit ai m ult înaintea lui Pitagora. ieşiră în câm pie şi îşî plânseră m orţii. au n ev o ie. G eţii îl doreau. căruia g eţii îi adu c jertfe ca lui C raio s". ca şi cum m ortul se va întoarce înapoi. o m ultim e de prizonieri. iar altii. potrivit legii lor străm oşeşti. fiul lui M nesarchos din Sam os şi. după ce a fost eliberat propăvăduia aceste învăţături. deoarece se părea că invocaţia spiritului său era ca aceea adresată unui părinte. deoarece ei cred că nu există un alt zeu în afară de al lor". In al patrulea an a ap ăru t d in n o u. tras la sorţi.94 Sacrificii Pe acestM arte. H. A cestu ia i-a fo st sclav Z am o lx is." Suidas. .Iată cum se cred nem uritori geţii: ei cred că nu m or şi că cel care dispare din lum ea noastră se duce la zeul Z alm oxis. aduc învinuiri solului. bărbaţi şi fem ei. Jertfesc şi fac praznice. 40. d e fiecare dată. pe o lună plină. C red în nem urire şi terizii şi crobizii şi socotesc că cei m orţi se duc.rV. după ce jertfiră pentru ei.. căruia îi dau însărcinări încă fiind în viaţă A ceiaşi traci. 500 „P itag o ra din S am o s. după învinuirile aduse.

de a nu se atinge de carnea animalelor. adus lor de Zalmoxis.ceremonii funebre si înecară în Istru copii de ţâţă şi cocoşi. jertfe şi libaţii. el iàcea prorociri.întrucât.Orfeu. întorcându-se la el în ţară. Se zice ca ei cunosc şi orgiile elenistice. Musaios şi zeul la geţi.. pentru că mereu se găsea cineva gata să-1 sfătuiască pe rege .. el şi-a luat ajutor pe Deceneu.5 „Spre a ţine în ascultare poporul. spunându-i că este în stare să-i vestească voinţa zeilor. fie de la tovarăşii lui Aliile. 1-a convins pe rege să-1 facă părtaş la domnie. iar în vremea noastră Decaineos care proroceşte lui Burebista. Geografia." Strabon. Muntele (unde se afla peştera) a fost socotit slant şi s-a numit aşa. Se întâlnea rar cu cei din afară. iar după aceea a primit şi numele de zeu. învăţând acolo unele senine de prorocire. Regele lucra în înţelegere ai el. aşa aim am arătat când am vorbit de Zalmoxis. îşi petrecea viaţa într-o peşteră. şi le-au deprins fie de la Anaharsis şi Zamolxis. un şarlatan care rătăcise multă vreme prin Egipt. fiindcă vedea că oamenii ajunseseră (datorită lui) mult mai ascultători decât înainte. Ba încă un timp fusese socotit şi zeu. un pitagoreu. cinstirea mai sus amintită o avea Decaineos. în cele din urmă.astfel. înţelepţii lor.39 . VII. XVI.11 „Şi profeţii erau cinstiţi. mulţumită cărora susţinea că tălmăceşte voinţa zeilor.. scufudându-i în apele fluviului.De aceea geţii au fost totdeauna superiori aproape tuturor barbarilor şi aproape egali cu grecii.. iar o altă parte ar fi deprins-o de la egipteni. Mai întâi (Zahnoxis) s-ar fi făcut preot al zeului celui mai slăvit la ei. după cum relatează Dio.. IX. care a compus istoria şi analele lor în 150 .şi acelui om geţii îi spuneau zeu. s-ar fi bucurat de o mare trecere la conducători şi la popor . pe care a ocupat-o el. I se zicea Cogaionoin şi la fel a fost şi numele râului care curgea pe lângă el. 2. în felul elenistic. Geografia. încât erau socotiţi vrednici de domnie. este şi faptul că ei s-au lăsat înduplecaţi să taie viţa de vie şi să trăiască fără vin ' ' Stiabon. întemeiat pe semnele cereşti. Căci supuşii lui credeau că (regele) dă poruncile sfătuit de zei. 3..împotriva căruia s-a pregătit să pornească divinul Cezar -. iar celor care mor le aduc." Leon Diaconul. Geografa. A dăinuit la geţi obiceiul pitagoreic. 3.." Strabon. Pe când domnea asupra geţilor Burebista . căci cutreierările sale 1-ar fi adus până acolo. Istoria. 6 Personalul de cult „Se spune că un get cu numele Zalnioxis ar fi fost sclavul lui Pitagora şi că ar fi deprins de la acesta unele cunoştinţe astronomice. cu excepţia regelui şi a slujitorilor acestuia. Obiceiul acesta a continuat până în zilele noastre. şi unde ceilalţi nu putea intra. Ca o dovadă pentru asailtarea ce i-o dădeau (geţii). VII. Zalmoxis...

" „Iar după moartea lui Deceneu. fiindcă. deoarece i-au dat o mare consideraţie.. Acesta era considerat la ei şi ca rege şi ca preot suprem şi ca judecător. încât se spune că la ei s-a născut Marte.. sub numele de belagines. dar chiar şi pe regi. 69. făcându-i să trăiască conform legilor naturii. ei au avut aproape în aceeaşi veneraţie pe Comosicus. El i-a învăţat etica. i-a sfătuit să cinstească anumite divinităţi şi sanctuare făcându-i preoţi şi le-a dat numele de pileaţi. Şi într-atât au fost lăudaţi. Getica. nume pe care geţii îl reamintesc până şi în cântecele lor. 40 ." lordancs. ei făceau sacrificii. pe altul însuşirile ierburilor şi ale fructelor. i-a instruit în ştiinţele fizicii. i-a învăţat logica.70. Deceneu a devenit în ochii lor o fiinţă miraculoasă. fiindcă era tot aşa de iscusit. când mai aveau putinţei timp liber după lupte. Căci atunci a ales dintre ei pe bărbaţii cei mai de seamă şi mai înţelepţi pe care i-a învăţat teologia.JEi socoteau ca noroc şi câştig. drept unica lor dorinţă. prin rotaţia cerului (astrele) care se grăbesc să atingă regiunea orientală sunt duse înapoi spre regiunea occidentală. îndeplinirea în orice chip a lucrurilor pe care le sfătuia îndrumătorul lui Deceneu. Getica. demonstrându-le teoria celor douăsprezece semne ale zodiacului. dintre dânşii se alegeau regii şi preoţii.. pe acesta studiind descreşterea şi scăderea lunii. pe care o numim cu un alt nume piïleus. încât a condus nu numai pe oamenii de rând. i-a îndemnat să petreacă viaţa în fapte bune. în privinţa minţii. dezvăţăndu-i de obiceiurile lor barbare. care stăpâneşte câmpiile getilof '. iar apoi Pili?aţi'. căci era un maestru priceput în acest domeniu.. dându-le un exemplu practic. pe care înşelăciunea poeţilor 1-a făcut zeu al războiului. le-a arătat mersul planetelor şi toate secretele astronomice şi cum creşte şi scade orbita lunii şi cu cât globul de foc al soarelui întrece măsura globului pământesc şi le-a expus sub ce nume şi sub ce semne cele trei sute patruzeci şi şase de stele trec în drumul lor cel repede de la răsărit până la apus spre a se apropia sau depărta de polul ceresc. şi că ei sunt din fire deştepţi. observând înclinarea lor de a-1 asculta în toate." ." lordanes. El.73 151 . pe celălalt observând eclipsele soarelui şi cum. Putem vedea pe unul cercetând poziţia cerului. i-a instruit în aproape toate ramurile filosofiei. De aceea spune şi Vergilius: „Neobositul părinte.. restul poporului a dat ordin să se numească capillati.. judecând că este folositor să realizez aceasta." „Comunicând acestea şi alte multe geţilor cu măiestrie. ca nişte oameni prea viteji sa se îndeletnicească cu doctrinele filosofice. transcriind aceste legi. după aim aed având capetele acoperite ai o tiară. odihnindu-se apoi după o regulă prestabilită.limba greacă. El spune că acei dintre ei care erau de neam s-au numit la început Tarabostes. ele se păstrează până astăzi.72.71. făcându-i superiori celorlalte popoare. " „Vezi ce mare plăcere.

miruri de origine. Religia celtilor Aşa cum s-a semnalat deja. satirice. tratate de magie. pornind de la imagini sculpturale şi inscripţii..) vehiculate de persoane specializate (barzi. într-un alt dialog despre un oarecare Zalmoxis. chiar şi după ce alfabetul grec şi latin pătrund în Gallia. tratate liturgice . Critori. tratate profetice.. cântece epice. etc. Identificarea fenomenelor de sincretism din perioada gallo-romană. care este o civilizaţie iliterată. regii geţilor impun supuşulor lor teama de zei şi bună înţelegere şi dobândesc lucruri mari. Există două explicării majore la această realitate. natura ofrandelor din temple. Ofticile. La fel par să stea lucrurile cu literatura profană sau cvasi-profană (cântece războinice. numai membrilor castei sacerdotale) şi la modalitatea de transmitere (prin viu grai. e\pohgia. 8(2) . la „teama zeilof „Acelaşi Platon ne-a lăsat scrise următoarele. Duval1 presupune existenţa unor cosmogonii sau epopei druidice asupra universului. în absenţa unei asemenea moşteniri..Credinţe magice . legate de obiceiuri funerare.Prin înşelăciune şi inagie. Recuperarea religiei celtice este rezultatul a patru direcţii principale de cercetare: 1. M. teogonii. regii geţilor impun supuşilor teama lor faţă de zei şi buna înţelegere şi dobândesc lucruri mari»" Suidas. de neam trac.toate pierdute definitiv. tipologia sanctuarelor. Dar dacă lucrurile stau aşa. Şi Criton în Getice spune «Prin înşelăciune şi magie. mai ales. sub voce. filed). P. Una este legată de nivelul de dezvoltare a civilizaţiei celtice pre-romane. de ce să nu-mi fie îngăduit să cunosc fie bunele cuvinte ale lui Zalmoxis.. Preluarea informaţiei din surse antice. Informaţii arheologice. 26 E. fie ceremoniile preoţeşti ale lui ZoroastruT Apiildus. Cea de-a doua explicaţie este expresia accesului limitat şi controlat la învăţătura sacră (era accesibilă. 3. în cadrul ceremoniilor de iniţiere). dar un bărbat (care se ocupa) cu aceaşi ştiinţă: „Iar vorbele frumoase sunt (ca nişte) descântece". 152 . altele decât druizii. în totalitate. nu există nici o moştenire scrisă autentică în stare să tacă posibilă cunoaşterea directă a teologiei şi liturghiei celtice. 2.

în ceea ce priveşte sursele antice. Marte . ca în cazul lui Teutates.4.roată în 5. De pildă. strivind un uriaş. Diodor din Sicilia. lupiter călare. în asociere cu motive simbolice . irlandez şi galez. 8 spiţe. Este vorba de o serie de personaje reprezentate în posturi speciale (şezând.că divinităţi suverane. Elemente suplimentare sunt oferite de o sene de monumente de artă . corespondentul celtic al lui Mercur. Un loc aparte pare să fi jucat Marea Mamă. figurează într-o postură de divinitate suverana şi polivalentă. J.altare votive. O situaţie asemănătoare este admisă şi în cazul unor divinităţi feminine ca Siroiia şi Epona. V. Supravieţuiri păgâne celtice în creştinism. caleze. Apollo. lupiter. Lugus. Esus. este semnificativ că. stâlpi votivi. Cerminnus este redat în poziţie şezândă. 3. cu o pereche de coarne pe cap. 2. lupiter ocupă o poziţie secundară. Sucellos. Există chiar probabilitatea ca unii să cumuleze funcţii de la Mercur şi Marte.venerat ca vindecător. Recuperarea elementelor ancestrale din folclorul francez. ale principalelor divinităţi din panteonul celtic. Este de reţinut că nu există siguranţă în ceea ce priveşte suprapunerea acestor trei nume celtice cu zeii din lista lui Caesar. Foarte important este faptul că în fruntea panteonului celtic (din vremea lui Posidonius şi Caesar) se află o divinitate care avea mai multe afinităţi cu Mercur şi că. ciocan. Studiul comparat al religiilor indo-europene. La aceste patru direcţii se mai pot adaugă încă altele şi anume: 1. Inscripţiile de epocă romană au adăugat o serie de nume celtice. Caesar. 444-446) menţionează la treviri şi lingoni o triadă masculină formată din Teutates. a. monede. în principal) şi care consemnează numele. 454-458. De asemenea. cu picioarele încrucişate. în interpretatio romana. Numai Lucanus în Pfiarsalia (I. Una căreia îi aparţin cea mai mare parte a autorilor (Posidonius. în ordinea enumerării numelor divine. De Vnes 2 crede că Teutates este şi corespondentul lui Dis Pater. dintre care unele se asociază ca epitete cu divinităţi romane (Apollo Grannns) sau le cunoaştem doar numele celtic-Smertrius. 6. 153 . Minerva. într-o serie de legende irlandeze. Este vorba de Mercur. scoţiene). vase ntuale decorate. iar în faţa sa sunt aşezaţi un şarpe cu cap de berbec şi un cazan. cu picioarele încrucişate. Tarants. Strabon. trebuie subliniat că există două mân tradiţii. şarpe cu cap de berbec) sau cu un element decorativ special. Studiul comparat al izvoarelor medievale timpurii ( irlandeze.măciucă. Cerminnus). de regulă reprezentată în triplă ipostază (aşa numitele Matrones). Caesar le adaugă Dis Pater.

ca şi în cazul venerării unor forme de relief (munte. Este cazul Eponei. porumbel. a doua . Dagda. de ex. taurul.nume celtic). dintre plante stejarul şi scoruşul. aproximativ 90% nu figurează decât într-o singură inscripţie. Lir. Numai că. legende. Cu precădere acest panteon este legat de celebra bătălie de la Mag Tured. Asocierea divinitate. care a opus Tuatha De Dannaii. Minerva Medica. se pot adăuga şi altele. Sul. măgar. Fomorilor (armata demonilor r. cu deosebire. de Vnes o încarnare a Marii Mame celtice. Obiectul unei astfel de veneraţii îl reprezintă. plante sau arbori. stâncă. Brigit). calul)4 5. catâr (Epona). cal (lupiter). în mediile militare şi considerată de J. In afara acelora deja amintite. Tradiţiile irlandeze şi galeze (cronici. lacuri. Nu se exclude faptul că unele din aceste credinţe îşi au originea într-un fond foarte vechi. 6. pornind de la informaţia eprgrafîcă. de care sunt asociate divinităţi ca Apollo Grannus. izvoare). Taranis. Joseph de Vnes izolează peste 400 de nume divine celtice. b. Frecvenţa mare cu care apar în inscripţii şi reliefuri trinităţi feminine (Cele trei Matres/Matrones) sau masculine (Teutates. Midir. Recunoaşterea naturii sacre a unor specii de animale. 7. şarpe (cu cap de berbec). Reliefurile votive şi inscripţiile atestă. poeme epice) au conservat pe lângă o sene de tradiţii religioase foarte vechi şi numele unor divinităţi în variantă insulară (de ex. 8. Ogmios. Un comentariu complet şi complex în legătură cu tot ceea ce se poate spune despre panteonul celtic pe baza surselor antice 154 . Esus). Nu trebuie uitat că. Diancecht. Sirona. ceea ce 1-a condus la concluzia că este vorba de gemi sau mici divinităţi protectoare locale. onorată.Aceasta este şi una din temele care decorează faimosul cazan de la Gundestrup. ape curgătoare.o pasăre sau un animal (real sau mitic): corb. 3. cum ar fi: cerbul (considerat animal psihopomp). 4. Divinităţi venerate ca entităţi singulare. Existenţa imaginilor tricefale sau tricornute (chiar şi în cazul unor specii fără coame. sau Apollo Grannus şi Sirona (primul cu epitet celtic. dintre acestea. 2. a altor elemente din natură (pământul şi pietrele). o situaţie complexă: 1. acele ape considerate vindecătoare. pentru perioada gallo-romană. Lug. cu precădere. mistreţul şi câinele. Cupluri divine cum sunt Sucellos şi Mantosuelta (nume celtice).

5. O anume legătură între Apollo (Dianceht) irlandez şi cazan nu este exclusă. Harpa . până la scurgerea sângelui. cu Dagda irlandez). o divinitate cerească care are mai multe forme de manifestare. valoarea simbolică este legată de druidism. V. Măciuca apare şi în legătură cu Hercules celtic şi cu Ognios (Lucanus. După J. întotdeauna plin. aproape obligatoriu. deşi mitul şi liturghia justificatoare nu sunt cunoscute. întrucât tipul de sacrificiu acceptat de Esus era atâmarea victimei într-un arbore. Despre roată şi semnificaţia ei solară s-a amintit în treacăt mai sus. 4. c. mai ales. 8. Topor şi arbore. In mod sigur trebuie să fie legat de reînviere. Totul pare să sugereze ideea că lupiter a fost sincretizat cu o veche divinitate cerească. în această combinaţie elementul principal pare să fie arborele. monumente de artă) se poate găsi în volumul lui J. Belenus= ApoUo gallic. după Lucanus.simbolul a trei tipun de cântece producătoare de somn. inclusiv crucea gamată) rămâne unul dintre cele mai importante motive.solară celtică. 5. Măciuca/ ciocan. Nu este însă un atribut unic. Toate aceste elemente sugerează o divinitate cerească sau solară. o divinitate care primeşte sacrificii umane. 3. Cu alte cuvinte exprimă trei stări particulare ale comportamentului uman. 4 spiţe) acest motiv se asociază. simbolizând şi viaţa şi moartea. 155 . este centrul ritului. roata este asociată şi cu alte divinităţi (ex. de Vries măciuca are o semnificaţie polivalentă. In cazul de faţă. 6. de fapt. Pharsalia. Poate că acest motiv vine dinsuprapunerea parţială cu Teutates. cu fulgerul. râs şi durere. mai precis de calitatea de a învia morţii. eventual şi furtuna. de Vries deja citai. Este recipientul de sacrificiu sângeros-uman. 444-446). epigrafice. Acest simbolism este ilustrat de decorul de pe cazanul de la Gundestrup. 9. Un loc cu totul special îl ocupă simbolistica celtică. Din păcate. cu Esus. Nu trebuie să se uite că vasul ritualic este o componentă universală în toate religiile indo-europene derivate. In consecinţă. 1.(literare. inclusiv soarele şi fulgerul (considerat o rază de lumină). Cazanul. Există o legătură absolută între acest motiv şi lupiter de pe monumentele de epocă gallo-romană. Ciocanul apare în asociere cu Mercur gallic şi cu Dagda irlandez. este o componentă esenţială în simbolistica şi ritualul celtic. asociate. Indiferent de variante (cu 10. 2. totuşi roata (cu variante. crede de Vnes.

de funcţia lui Dis Paler. cu pasarelă de acces. Credinţa într-o existentă dincolo de moarte. circulară. 3. fără nici o îndoiala în strânsă relaţie cu tipul de ceremonial îndeplinit şi cu divinităţile cărora le erau dedicate. Variabilele ar putea fi următoarele" : 1. ca şi de credinţa în reîntrupare (în oameni sau în animale). în calitate de divinitate a lumii inferioare (de Vries crede că este echivalentul lui Yamma) şi de strămoş al oamenilor sau de strămoş tribal. celţn se particularizează pnn celebrarea cultului într-un spaţiu special.6. amenajată pe o platformă mai înaltă. Cella este. 156 . In raport de elementele naturale (ape. în reîncarnare şi într-un fel de comuniune între lumea celor vii şi a celor morţi este recuperabilă prin consemnări din surse sense care merg până în sec. construit sau amenajat. portal la intrare şi o amenajare în interioail acestui spaţiu. Spre deosebire de alte neamuri indo-europene. Din punctul de vedere al planului şi al amplasamentului. poligonală). Unii arheologi cred că banchetul descris de Athenaios avea loc într-o asemenea incintă. din posibila imagine a lunii celeilalte despre care G. de stâlpii decoraţi cu tigve (Entremont) şi de legenda lui Bran. de descoperirile arheologice cu caracter funerar. In raport de funcţia politică sau ritualică (în legătură cu citadelele în asociere cu morminte funerare. al VI-lea d. Corpul uman sau tigva ca părţi ale simbolisticii celtice sunt evidenţiate de: practica tratării. De Vries apreciază că originile legendei lui Arthur şi a Graalului trebuie căutate în aceste credinţe şi în ideile despre lungi călătorii în lumea cealaltă (călătorii iniţiatice care mimează moartea) în căutarea unui recipient sau a unui lichid care poate asigura nemurirea. pentru protejarea graniţelor. Chr. care poseda un cazan ce învia morţii. Sanctuare în poziţie dominantă. de regulă. în centre importante. izolate). d. cunoscută din Ţara Galilor. (Procopius din Caesarea). de forme variabile (rectangulară. Uneori sunt protejate cu o palisadă şi o dublă incintă. înălţimi). izvoare. 2. există mai multe variante. e. conservării şi expunerii craniilor duşmanilor (poate legat de cultul lui Ogrmos Hercules). Este vorba de ceea ce s-a numit Viereckschantzen. figurată pe cazanul de la Gundestmp. Dumézil crede că este ilustrată de Silius Italiens în Punicele (XIII 323-339). In raport de căi de acces (la întretăiere de drumuri. 2. Ca formă se întâlnesc: 1. Incinte rectangulare (l ha) delimitate cu şanţ şi val. ca şi în tema lui Bran.

De notat că sacrificiul calului este legat de regatul morţilor şi de călătoriile iniţiatice. spectaculozitatea lor . fructe. Sacrificii umane (în diferite ritualuri. spânzuraţi sau atârnaţi de copaci. f. ereditară şi care îndeplineau. străpunşi cu sabia: poate că o vreme au fost oferiţi zeilor primii născuţi. Un loc special era ocupat de tnagie şi divinaţie. în principal. după toate probabilităţile este vorba de preoţi care slujesc doar un singur templu. şi textele şi descoperirile arheologice au confirmat natura şi dimensiunile darurilor oferite zeilor. Gutuater. vin. Ultima . stăpânirea şi transmiterea învăţăturii sacre) şi atribuţii politice şi sociale (legislatori. 157 . Druizii care se constituie într-o castă sacerdotală structurată pe grade. Libaţii cu sânge. sacrificii animaliere şi umane. crucificaţi în temple. In ceea ce priveşte ofrandele. 10. 9. 7. Textele menţionează două categorii de preoţi: \. de obârşie nobilă. se pare că reprezintă denumirea sud-alpină pentru druizi. caprezicătoare. interpretarea viselor. Trebuie să se reţină numărul mare de ofrande de fundaţie. 2. Prin statutul particular (şi ca educatori. capră şi mistreţ). îndeplineau aceleaşi atribuţii. pe lângă atribuţii religioase (sacrificii umane. lapte. decapitaţi. cei ce decid în acţiunile politice). citirea în organele animale şi umane şi interpretarea altor tipun de semne (păsări. panceltice. Cereale. Ex voto-uri reprezentând substituted unor membre vătămate (ex. g. oaie. braţe) sau ale unor arme (din piatră. mai ales. a viziunilor. cal. faină.3. în principiu.legată de interpretarea spasmelor victimelor umane. 8. ca în exemplul lui Crom Cruaich în Irlanda). h. Vates. arbitri. arşi în manechine. 11. Acţionau ca o congregaţie. prezicători şi profeţi) bene ficiau de avantaje deosebite (erau scutiţi de impozite şi de serviciul militar). Ribemont-sur-Ancre şi Manching sunt cele mai ilustrative descoperiri de acest tip. cu reuniuni anuale. Monede. 6. alte damn Sanctuarele de la Gournay-sur-Aronde. torquesuri. 3. bronz sau lut).anne reale şi votive. educatori. De altfel. 4. Un rol interesant îl deţin preotesele-druidesele. 12. semne cereşti). Ornamente corporale. cerb. Ofrande animale (mai precis este vorba de taur.

se situează între Marte şi Mercur. în legătură cu interzicerea sacrificiilor umane druidice. Două ştiri. nr. din punctul de vedere al funcţiilor. G. XXX) şi alta din Suetonius (Claudius. Hubert. cronici şi legende din spaţiul insula v. 2. M. XXV) dau o informaţie contradictorie în legătură cu religia druidică. 3. probabil. 14. Uitarea omului şi onoarea zeilor. Metale preţioase. druidismul. J. începută în realitate de Augustus. E H. Paris. Expunerea de capete. şi care primeşte sacrificii umane. Riquier. Dumézil. Duval. 8-11. Suetonius o pune în seama lui Claudius. a supravieţuit până în era creştină. 1971. Note 1. 4. p 243 şi urni. Anumite divinităţi pretindeau ofrande speciale. European Journal of Archaeology. La Gaule. Pliniu cel Bătrân leagă această măsură de Tiberius. Miranda Green. Crossing the Boundaries: Triple Horn and Emblematic Tramferance. Dossiers de protohistoire. 1963. 3. Actes du colloque de St. şi H. 158 . reEditura Paris. P. de Vries. 219 şi urm. una din Pliniu cel Bătrân (Istoria Naturală. nu numai în Irlanda ci şi în Gallia continentală şi în alte zone în care lumea celtică s-a dispersat. întărită de Tiberius. I. ArcMologie aujourd'hui. Sigur este faptul că. este vorba de o măsură în etape. cel putin prin unele din faptele sale. 1991. Este vorba de Tentâtes. Pentru literatura epică.13. p.1998. Paris. şi în alte zone celtice de curând cucente sub Claudius.1990. 1998. O sinteză în vol. Spânzurarea sau atâmarea în copac a victimelor sau a unor membre ale acestora ţin de cultul lui Esus. căruia i se aduceau jertfe umane în recipiente de lemn. adică în Britannia. La religion des celtes. Lucrurile stau la fel în ceea ce-1 priveşte pe Tararus. Bucureşti. 5. Pentru problematica motivului tricornului v. în principal aur şi argint. Poate că şi expunerea de capete umane să fie legată de aceeaşi divinitate. care. Paris. în ciuda acestor interdicţii. Les celtes depuis de l'époque de La Tène et la civilisation celtique. Şi anume. 2. Les sanctuaires celtiques et le monde méditerranéen. v. Fără nici o îndoială. cu refenre stnctă la galii şi extinsă.

Anale. pe altarul său sălbatec şi pe T aranis. Geografia.. iratacus-/<jra . posedate D ionyso s..Z eulpe care galii îl cinstesc cel m ai m ult este M ercur. Caesar. . 4. Geografia. im aginile lui sunt cele m ai num eroase. Insula( .6. 34.A p o llo alu n gă b o lile.) acoperişul în aceeaşi zi până la asfinţitul soarelui. „.. . VI..Aadoră M ars. ea este locuită desam niti/or fem eile (?). nu m ai puţin iana decât D crud scitică". l. „V oi.. De Bella Gallico. Pharsalla. 4. Lucamis. Stiabon. d e asem en ea. in erv ad ă oam en ilo r p rim ele cun o ştiin ţe d in M dom eniul artelor şi al m eşteşugurilor.. 18. luppiter e stăpânul cerului. fiecare făcea legăm ânt în faţa zeilor tribului său.Pe când rostea aceste cuvinte şi altele la fel. luppiter pollo.TEXTE Panteonul . de care încearcă să-1 îm p ace p e acest zeu prin cerem onii m istice şi prin alte slujbe sfinteo dată pe an. „D espre ţara C eltilor. „T oti galii afirm ă că se trag din D is Pater(P luton?) şi spun că ştiu aceasta de la druizi".. G allii cred că M ercur este descoperitorul tuturor artelor. M arş are în seam ă răzb oaiele'. Tacitus.locuitorii ei trăiau în frica zeilor. .6. IV. (Siluri(B G G uliilor. la fel ca în Samotrake ".pe şi pe M in ervaD esp re aceşti zei au aproap e aceleaşi p ăreri pe care le au şi celelalte n eam u ri. „Există o insulă lângă Britannia în care se celebrează ceremonii sfinte în cinstea Demetrei şi Corei... IV.444 146. 1. în al doilea rând. 159 . fiecare fem eie purtând câte o încărcătură (despre sam niti) . între M area Irlandei şi Severn)". . 13. Stiabon. . ritannia). De Belh Gallico." Strabon.". care poto liţi ai sâng ele oam enilo r pe fero cele T eu tates şi pe oribilul H esus. să dezvelească tem plul şi să-i refacă (. IV. VI. . ) în iată gurii fluviului Liger. m ulţim ea îl aproba cu înflăcărare. Geografia. Caesar. zeul care înso ţeşte pe călători şi le arată dru m u l şi care îi ajută cel m ai m ult p e o am en i la câştiguri băneşti şi în negustorie. 17. MI.

s-au înmulţit fără ci să cuteze cineva să se atingă de ele. LXVII. mult aur. pentru prinoase.. „în Tolossa şi sanctuarul era simţit şi foarte cinstit de locuitorii din împrejurimi.Poţi descoperi cultul lor în superstiţiile ce formează credinţi ţării. oi şi un taur roib. când prietenii săi au vrut să-1 ridice. atât în templele 1er..".n. Căci acesta era numele pe care îl dădeau Victoriei.. (tectosagi) Strabon. El (Caecina) pustii ţarinile şi pradă o aşezare (vicus Aquensis-Etâsa. XXVII.. sacrifică. nici Serapis cu toate rugile lui fierbinţi şj nopţile petrecute în templele lor nu-i fură (lui Caracalla tui. Geografia. închinate aici de multă lume. V. Dio Cassius. Istorii. Istoria romană. Biblioteca istorică.. 13. dar mai ales în pădurea consacrată Adrastei. înaintea altarelor lui lupiter. XI.. după obiceiul lui Numa. Agricola. 155. el a râs şi. n. 4.) cercetată adesea pentru apele ei vindecătoare"... (despre galii)". Istoria română. se jură numai pe Epona şi pe chipul ei zugrăvit în grajdurile puturoase". de frica zeilor.. se dedau la tot felul de orgii.SYm'ra Vili.XXV/11. de aceea şi averile. nu i-a lăsat socotindu-1 sfinţit". In templele şi în incintele închinate zeilor a fost îngrămădit. Invenal. . . 26 „Şi toate acestea se petreceau în timp ce ei aduceau sacrificii... nici Apollo Graimus. stăteau la banchete. Caesar. 160 . IV. cinstită ai un cult cu totul neobişnuit". (celti) Diodor din Sicilia. (helveţi) Taciţii s.Un lucru ciudat se întâmplă în templele şi în incintele sacre din partea de sus a ţării celtilor. Dio Cassdus. l. Tacitus.Intr-adevăr... Văzându-1. crezând că e înfrânt.Cât e consul. l.) de nici un folos". 7. Spaţiul cultuaL Ceremonialul „. despre care spuneau că e pradă de la Caesar. (despre Vercingetorix) Phikuh. .15. mai târziu (Caesar).".. I . şi nici unul dintre localnici nu îndrăzneşte să se atingă de el. „La început. arvernienii arătau un pumnal atârnat într-un templu. nici Esculap. . LXII.

16. primeşte pe altul lângă el. zice Phylarchos în cartea a Vl-a.Banchetul înţelepţilor. nu mai mult de o ceaşcă. în cazul că lipsesc asemenea victime. Ei cred că nu pot îndupleca voinţa zeilor decât dacă oferă o viaţă omenească în schimbul altei vieti omeneşti. dar fac acest lucru de mai multe ori. dar ca leii. neamestecat cu apă. iar dacă ceva nu se poate sfărâma cu dinţii îl taie ai un cutit mic. Unele triburi au un fel de manechine de mărime colosală împletite din nuiele. Şi pentru binele obştesc obişnuiesc asemenea sacrificii. Când iau cina mai mulţi se aşează în cerc. Ei toarnă din acelaşi potir câte putin. VI. jertfesc sau promit că vor jertfi oameni. pe care le-a compus fără să se înstrăineze de filosofia aleasă. pe mese se aşează multe pâini frânte şi came din căldări. Alhenaios.Ofrande §i jertfe . aşezând sub ele. stă cel mai puternic. Băutura bogaţilor este vinul din Thessalia şi cel din regiunea Massaliei. din care nimeni nu mănâncă până nu văd că regele a gustat din mâncărurile puse dinainte". IU. Hrana lor constă din puţină pâine. căci aşa servesc ei şi cinstesc pe zei întorcându-se spre dreapta". fripţi cu ştire şi chimen. „La galatieni. Ei pun chimen şi în băutură. din lut sau din argint unii au tăvi de aramă.Poseidomos. aşa cum doresc stăpânii. din marea dinăuntru şi din cea din afară. Cei mai săraci beau un fel de bere din orz. fie după bogăţie. descrie obiceiuri şi tradiţii la multe popoare: Celtii. zice el. având brânză. Câteodată amestecă puţină apă. Acesta la rândul lui. reairg la sacrificarea unor nevinovaţi". pentru că iau cu amândouă mâinile mădulare întregi şi le mănâncă. pregătită ai miere. deosebindu-se de ceilalţi fie prin îndemânarea războinică. Banchetul înţelepţilor. De ulei nu se folosesc din cauza rarităţii şi pentru că li se pare că este fără gust şi neplăcut. în interioml cărora pun oamenii vii. 36. De Bella Galileo. de o parte şi de alta. iar alţii au coşuleţe din lemn sau împletite. pe iarbă. La aceste sacrificii se servesc de ajutorul druizilor. filosoful stoic. iar în mijloc. şi tot astfel. „întregul neam al gallilor este foarte superstiţios. multă came cu apă şi fripturi pe cărbuni sau în frigări. Sunt aduşi la masă peşti proveniţi din râuri. pe care aduc hrana. în Istoriile sale. fie din argint căci ei au şi tăvile. fie prin neam. Gallii socotesc că zeilor nemuritori le este mai plăcută sacrificarea de oameni care au fost prinşi ai vreun furt ai VTCO tâlhărie sau alt delict. după rangul fiecăruia. manechinelor li se dă foc şi oamenii mor învăluiţi în flăcări. Unii stau în spate. 161 . mese de lemn ce se ridică putin deasupra pământului. Toate aceste lucruri le aduc ai multă curăţenie. ţinut la brâu într-o teacă specială. IE. ca şi aim ar fi corifeul unui caz. De aceea cei atinşi de boli prea grave sau cei care trăiesc în mijlocul luptelor şi al primejdiilor. fie din lut. 34. Aşa se întâmplă cu cea mai mare parte a oamenilor neînstăriţi băutura aceasta se numeşte corma. Caesar. în cerc. Cei care administrează băutura o aduc în vase speciale. iar lăncierii stau în faţă. pun înainte mâncărurile. Alhenaios. Sclavul aduce la dreapta şi la stânga.

cam e de om (aceste inform aţii noi le prezentăm cu rezerve)'". „C ine ignoră. L a m ulte triburi se pot vedea. să îndrăznească să ascundă prada la el sau să se atingă de ofrande: pentru această faptă au stabilit ca pedeapsă o m oarte îngrozitoare.gu ri uriaşe. 4. n.. 4. obişnuindu-se cu ea. chiar când aduc le aduc potrivit firii lor. (G alii feleno-gallatii] confundaţi cu cim m erienii şi cim brii. m o vile clădite d in aceste lu cru ri. însoţită de chinuri". . IV.. Geografa. 5.îm p reu n ă cu a lte p rinoaese. Strabon. rar se în tâm p lă ca cin ev a. buna credinţă.n.5. nesocotind religia. 162 . /m ) au conservat până astăzi obiceiul îngrozitor şi barbar al sacrificiilor um ane. pietatea acestor popoare care îşi im aginează că zeii nem uritori pot fi uşor înduplecaţi prin crim a şi sângele oam enilor?" Cicero. P rinşii d e răzb o i îi a p ru în junghie în cin stea zeilor peanim a le de jertfă n ii dintre ei ucid o dată cu ca U o am en ii şi n im a le lu a te ca p racâteo d ată le rd o ri le o m o a răîn ch in u ri a dă.Bibtioteca ixtoncă.. a privit-o cu seninătate. . în m ulte părţi. constru in d u n co lo s d e p aie şi d e lem n e şi vârân d în ăun tru l lu i a n im a le dom estice şi sălbaticetot soiul. iar apoi îi trag în ţeapă şi îi rd . Pro Fronleio. fel şi oam eni ardeau pe toate la un loc". a cum plite".. . Locuitorii ei sunt m ai sălbatici decât britanii hrănindu-se ai . îngrozitoare sacrilegii. 6. înbălsăm ând cu ulei de cedru craniile duşm anilor de vază. în ïï sfârşit. Pe răufăcători îi tin închişi.4. ai pom eneşte şi de alte Se m jertfe um ane: astfel. că ei (celţii. XIII . pe unii doborau cu săgeţi. Geografia. Jertfe nu aduceau d ecât în prezenţa dru izilor. gânditi-vă. de la le Strabon.) Dioăor. pe alţii îi răstigneau în tem ple şi... VI. V. dar după o vrem e. la întoarcerea du p ă lup tă şi în fig erea lo r în p arii d in faţa po rţilo r. făgăduiesc lui M arş prada pe care o vor lua în război: după victorie jertfesc vieţuitoarele pe care le-au luat ca pradă şi îngrăm ădesc celelalte lucruri într-un singur loc. când hotărăsc să se lupte.C a de pildă. J)e cele m ai m ulte ori. 17. ce trebuie să fie. în lo am con sacrate. ei le arătau m usafirilor şi nu socoteau cu cale să le înapoieze nici dacă erau răscum părate cu o greutate egală de aur". IV. această privelişte şi că la început 1-a tulburat neobişnum ţa ei. în consecinţă. vrem e de cinci ani..fiind sălbatici. XXXII. (Irlanda despre Insula Ierne) Straboii. atârnarea capetelor duşm anilor la gâtul cailor. Caesar. Poseidonios m ărturiseşte că el însuşi a văzut. De Belh Cmllico. săvârşind jertfe. „. d u p ă ce le-au ad u s acasă. IV. . Geografa.

se aşezau pe scuturi ai faţa în aïs. cap.. ca de o cupă la banchetele lor". „Altii.Biblîoteca istorică..Raz: unice. Capetele celor mai de seamă vrăjmaşi le îmbălsămează cu ulei de cedru şi le păstrazâ ai multă grijă într-o ladă(. iar cineva care stătea alături le tăia gâtul". (Galii nordici. căti ei se abţin de la a lua viaţa oamenilor (. Diodct. Căci. Diodor. XXXE. 163 . n. astfel. care' împingeau odinioară barbaria până la sacrificarea de. .zice-se-ar fi britanii aşezaţi în locurile denumite Iris".«. zeilor trebuie să li se aducă prinoase de către bărbaţii care înţeleg felul de a vorbi al zeilor. iar altii vase de vin. 3. L ucam is.„Cei mai sălbatici dintre ei locuiesc spre miazănoapte şi în vecinătatea ţării sciţilor: despre unii se spune chiar că se hrănesc cu carne de om.după ce le-au adus acasă . pe care îl atârnă de grumazul cailor (.. luând bani de argint si de aur.) este locuită de popoare mândre şi superstiţioase. Acest obicei atroce este abolit.454-458. ca şi cum ar fi animale pe care le-au doborât la vânătoare. IV. în teatru. să le încingă cu un cerc de aur şi se servesc. iăceau daruri prietenilor intimi....Descrierea Pământului.) ei îi conduc (.JDruzi.Ixt ei (la galii. 4-5..) nici pentru atâta aur cât cântăreşte un cap nu le-ar vinde cuiva'". Numai vouă vă aparţine puterea de a cunoaşte zeii din cer. 4..) Dioăa. «.Britani. IH . P 1. n „Celtilor le place să golească craniile. voi cereti pacea pentru sacrificiile voastre respingătoare. . dar au rămas încă urme. Allienaios.Iară ca mai înainte să fi fost întrebat un filosof.B/biioteca istorică.) la altar şi le fac răni uşoare". iar ei sunt încredinţaţi că prin mijlocirea acelora trebuie cerate binefacerile zeieşti". V.) nu se poate aduce nici o jertfă.. V..Biblioteca istorică. Pădurile adânci sunt ascunzătoarele voastre secrete". V. unii legânduse prin jurământ.. ffl. 40. spun galii.. XXXI. P X . nu. „Ea (Gallia. Silvm s Italiens. duşmanilor căzuţi în luptă le taie capul. victime umane privind acest gen de sacrificiu ca fiind cel mai eficace şi cel mai plăcut divinităţilor lor.) Cât priveşte trofeele . harsalia. barbarii. n. Poniponius Mda. . din Irlanda.. XXIX.aşa cere datina.le atârnă pe pereţi. Banchetul înţelepţilor.

Cuesar. care este considerat că se află în centrul Galliei. De Ilello Gallico. druizii. fixează despăgubirile şi amenzile. nu doresc să li se divulge doctrina. să-şi cultive mai puţin memoria" Caesar. La moartea lui îi urmeză cineva care se distinge prin demnitate sau. „Una dintre acele două categorii amintite este formată din druizi (. Se crede că doctrina druizilor a fost descoperită în Britannia şi că de acolo a fost adusă în Gallia: şi astăzi cei care vor s-o cunoască temeinic. explică practicile religioase: la ei vine un mare număr de tineri ca să înveţe.. Ei hotărăsc în aproape toate dezbaterile publice şi private: dacă s-a comis o crimă. unii rămân la studii câte 20 de ani". . trimişi acolo de părinţi sau de rude.. VI.). înainte de vreme.. se tem ca nu cumva discipolii lor. pleacă adesea în Britannia sa înveţe'. mulţi vin la ei să se instruiască. Aici se adună de pretutindeni toti cei care au procese şi se supun judecăţii dmizilor. VI.. Se spune că acolo învaţă pe dinafară un mare număr de versuri. pe de altă parte. dacă s-a săvârşit vreun omor. bizuindu-se pe scris. „La toate seminţiile gallice (. ei 164 . VI. într-o anumită perioadă a anului druizii se aşează. în caz că există mai multi care se bucură de aceeaşi trecere.Oficianţii „Druizii socotesc că religia lor nu permite consemnarea în scris a im'ăţăturii lor_(. Particularul sau tribul care nu se supune hotărîrii lor nu mai are dreptul să aducă jertfe. Atraşi de prralegii atât de mari. barai. 14. iar pe de altă parte..) sunt trei clase de oameni care se bucură de cinste în chip deosebit. pe lângă ştiinţele naturii se mai consacră ramurii morale a filosofiei. 13.. într-un loc consacrat în ţinutul camutilor. ei sunt socotiţi cei mai drepti oameni şi de aceea lor li se încredinţează judecarea diferendelor particulare şi publice. iar druizii. sunt scutiţi de serviciul militar şi de orice altă sarcină. Druizii iau parte activă la cult. JDruizii obişnuiesc să nu ia parte la războaie şi nu plătesc impozite ca restul populaţiei. pe de o parte. Druizii se bucură de multă cinste în faţa gallilor. ca să judece. tot ei sunt aceia care dau sentinţe. dacă există vreun proces de moştenire sau de hotărnicie.) Cred că druizii au hotărât aceasta din două motive: pe de o parte. nu li se acordă jurisdicţie dacă o cer şi nu li dă vreo funcţie publică. Caesar. din proprie iniţiativă. Cei astfel pedepsiţi sunt consideraţi nişte nelegiuiţi şi criminali: toţi «iţa să se întâlnească şi să stea de vorbă cu ei ca nu cumva contactul cu ei să le aducă vreo nenorocire. ba uneori chiar pe calea armelor. In fruntea tuturor druizilor se află unul singur care are cea mai mare autoritate printre ei. La galii aceasta este pedeapsa cea mai grea. ei înşişi îşi dispută întâietatea prin votul druizilor. 14. astfel că. se îngrijesc de sacrificiile publice şi private. votes. De Bella Gnllko. De ReUo Gallko. barzii sunt cântăreţi şi poeţi votes practică slujbele sacre şi ştiinţele naturii.

5. dispreţuind cele omeneşti. Aceştia se flatează că ştiu mărimea şi forma pământului şi a lumii. Adesea. (barzi. 4. mişcările periodice ale cerului şi astrelor şi voinţa zeilor.. înaintează una împotriva celeilalte cu săbiile scoase din teacă şi suliţele întinse. Cicero. aceste popoare au o elocinţă care le este proprie şi profesori de morală numiţi druizi. o perioadă foarte lungă. . iar druizii.8. De bello Gallico.Nu numai în timp de pace. XLI 165 . euhagii (vates) încercau să descifreze sublimele taine ale naturii.Nici chiar barbarii nu au nesocotit rostul prezicerilor. dar cu deosebire. IU. au preamărit faptele eroice ale bărbaţilor vestiţi. Istoria romană. 4. „DriiiziijawÉesc că de fapt numai o parte din populaţie este indigenă. 9.Sunt. fidel lui Caesar. Pompoims Mda. liniştind luptătorii de parcă ar fi domolit prin farmecul vrăjitor pornirile fiarelor". şi lucrul acesta îl fac atât prietenii cât şi duşmanii. ..Bibioteca istorică. înălţâidu-se ai spiritul mai sus decât ceilalţi. că au venit şi alţii din insule îndepărtate şi din ţinuturile transrenane. Dioaot. cât şi prin prezumţii". fie în pădurile cele mai retrase. I. strânşi în grupuri tovărăşeşti şi dedicaţi studiului realităţii în ceea ce are ea ascuns şi adânc. nit). XXXI. ui versuri cântate dmos. I. ra/w. 9. Divinaţie şi magie . Barzii. XV. V. euhagilor şi druizilor. Ammianus MarceUimis. Descrierea Pământului. v. s-au dezvoltat uncie învăţături lăudabile datorate barzilor. de asemenea. XXXI.Bibliotecaistorică. Ei învaţă multe lucruri sea'ete ţie in peşteri.. .4." Ammianus Marcdlimis. ia neamul 1er în toarte mare cinste unii filosofi care cunosc cele privitoare la zei şi poartă numele de drum ". pe beduinul Divitiacus (şeful partidei filoromane. „Prin aceste locuri. 2. în Gallia există druizi şi 1-am cunoscut personal pe unul dintre ei. dar şi la vreme de război gallii urmează sfaturile prorocilor. ca şi adepţii lui Pytagoras. IV. cu acompaniament de liră. au afirmat că sufletele sunt nemuritoare". Despre divinaţie. .In acelaşi timp. când cele două oşti. de timp de exemplu 20 de ani.erau arbitrii războaielor şi puteau opri pe luptători chiar în momentul în care aceştia se aşezau pe poziţii. H. XV. Istoria romană. . oaspetele şi admiratorul tău El afirmă că posedă ştiinţa firii pe care grecii o numesc fiziologia şi prezicea viitorul atât prin auguri. cap.druizi negociatori) Vioaac. aşezate în linie de bătaie. Caesar.. V. 19. pe cei mai distinşi din neamul lor". prorocii ca şi poeţii se interpun între cele două tabere şi hotărăsc ostile să nu mai lupte. oamenii cultivându-se încetul cu încetul. precum şi îndemnul poeţilor lirici. lor li s-a încredinţat judecarea proceselor criminale".

De Bello Gallica. Caesar.5. au fost de asem enea posedate de m agie şi până chiar în zilele noastre. A num Suetonius. această credinţă e un foarte bun stim ulent p entru curaj. E i fac profeţii după zborul păsărilor şi după m ăruntaiele victim elor. prorocesc ce se va întâm pla".n. m oarte. 5. în afară de aceasta. V. Geografa. interzisă sub ugustus ai cetăţenilor rom ani". Credinţe funerare . îndeosebi când vor să afle ce se va întâm pla în legătură cu unele îm prejurări de seam ă. chiar şi fiinţe. dădea oracole în G allia) au venit să-1 cunoască pe Dom itiari". trece dintt-un corp în altul. 14. Ei jertfesc un om căruia îi în fig sab ia în piept şi.„G alii au prooroci şi bucurându-se de o deosebită preţuire. ai m ărim ea universului şi a păm ântului. 13. A stăzi. Diodor.faţă d e gradu l d e civilizaţie al g allilo r. Dio Cassius. IV. Biblioteca i stâncă. ei aruncă în foc toate lucnirile la care cred că au ţinut defuncţii în tim pul \ietii. Slrahoii. (C n. încă. reg ele som on ilor şi fecio ara G anna (căci ea era aceea care. după sufletul ci. după ei. le-au pus capăt rom anii. după V eledas. hon i Romană. Intona naturală.) în G allia relig ia de o m are cru zim e a dru izilor. ei dădeau prorociri din convulsiile acestuia". cât şi practicilor legate de jertfe şi de divinaţie. 2-3. „în prim ul rând. VI. XXXI. după săvârşirea cerem oniei funebre obişnuite' '. deo arece în lătu ră team a d e m oarte. observând apoi cu atenţie convulsiile m em brelor şi scurgerea sângelui. 25. G\esar. B ritannia delirantă practică astfel de cerem onii care ar putea trece că ei le-ar fi dat perşilor" '. [V. iar poporul întreg le dă ascultare. „D esfiin ţa alig ula. până nu dem ult sclavii şi clienţii despre care se ştia că fuseseră dragi celor m orţi erau arşi îm preună cu ei. „M asy as. potrivnice obiceiurilor noastre. în orice caz. înm o rm ântările lor sunt m ăreţe şi luxoase. A cestor datini. LXVÏÏ. XXX. M ai urm ează o datină foarte ciudată şi aproape de necrezut. Bello Gallico. iôa. druiziivor să insufle convingerea că nu piere. VI. . cu originea lucrurilor şi puterea şi atribuţiile zeilor nem uritori". C ăci după ce loveau în spate ai cuţitul un om ales ca jertfa. după felul în care se prăbuşeşte victim a. A bia sub principatul îm păratului au fost suprim aţi druizii lor şi Tiberius această influenţă a profeţilor (vates) şi a m edicilor. „G alliile. 166 . Caligula. 4. 19. T rebuie să se am intească aceste interdicţii privind o artă care a traversat oceanul şi a pătruns până acolo unde nu este decât vid. m ai învaţă pe tineri o m ulţim e de lucruri în legătură cu aştrii şi m işcarea lor. De.

în sânul tenebrelor şi printre um bre. )A colo. pe prag. V. U rm ătoarea este destinată celor care au inventat artele agreabile. ca şi plata datoriilor lor. . P itagora despre nem urirea sufletului omcare după un num ăr anum it de ani ar . D e aici. . . obiceiu l acesto r neam u ri de a arde şi de a îng rop a ai m orţii ceea ce îndrăgiseră în tim pul vieţii lor. )ei nu se feresc m oarte! S-a înrădăcinat. locuiesc.. în foc. aaim . XXVIII. al lui Pluton.. . ) de aceea la înm orm ântări unii aruncă pe ruguri scrisori pentru rudele răposate. P rin a treia intră agriailto rii. vin inocenţă şi ale căror daruri nu au otrăvit niciodată inim a. a coborît în acest loc.E ste una din dogm(ele ) că sufletele sunt eterne şi că există o altă viaţă în .446-448. . Lncarais. um brele nu coboară în liniştitul. m u lţim ea dragă lu icare e plin ă d e C eres. .Biblioteca istorica. cap. T ot ceea ce a fost viaţă pe păm ânt. şi m oartea (dacă cântecele voastre ne sunt bine cunoscute) nu este decât m ediul unei vieti lungi". Pharsnlia. . în paşnicul regat nu). în m aţi şi în aer.„ ( . XXVHI. Descrierea pământului. ei îşi m ărturisesc crim ele lor la intrare şi. 1. D e aici vine faptul că. . în fapt versurile dem ne de sufragiul m uzelor. m area p o artă care p rim eşte m u ltitu din ea de v in o vaţi. lui M P rin a d ou a sun t in trodu şi aceia care au fu ndat prim ele o raşe. 167 . ca şi odinioară. Z ece porţi închid intrările acestui regat. credinţa pe care o avea de la ei. 5-6. însuşi R hadam ante. hotărăşte trecerile şi aplică supliciul acestor um bre rară rost.. acest câm p liniştit putând cuprinde toate fiinţele care sunt m oarte şi toate acelea care se vor naşte pentru a m uri. ( . din prim ul m om ent în care natura şi-a exercitat puterea de a fecunda. 6. . lum ea M an ilor. „D upă voi (după druizi. nu intră pe aceasta decât cei care au fost jucăria furiei vânturilor sau pe care furtuna i-a înghiţit. plutind de colo-colo. acelaşi suflu rearum ează corpurile noastre în lum ea cealaltă. au răsplătit viaţa cu dulci m om ente de tihnă. Se găsesc chiar unii care se aruncă cu bucurie pe rugul rudelor lor. Uiodar. ca şi cum m orţii le-ar citi". „ ( . Dicaca. popoare nenum ărate. Poiîiponius Vida. ni. E le au toate aceeaşi locuinţă: un vid im ens se întinde în m ijlocul acestui vast im periu. V ine. o conducere m em orabilă neam urilor. ca pentru a reîncepe cu ei o nouă existenţă". ap o i. au dat legi cetăţilor. Biblioteca isto'icâ. V.enesc intra într-un alt trup şi ar începe o nouă viaţă". Prim a se deschide războinicilor care au suportat în tim pul vieţii lor ostenelilearte. ei sperau să-şi reglem enteze afacerilela sosirea lor în lum ea cealaltă. Poarta vecină este cea a naufragiaţilor. ÏÏ. în sfârşit aduse de o m oarte com ună.

care sorbite cu lungi înghiţituri. dar totuşi. se recunoaşte această poartă după răcnetele care se aud acolo. Acolo văd bărci pregătite. ca să se culce. sunt supuşii francilor. urmând să dea ajutor. n.A şaptea poarta se deschide mulţimii de femei. n. aproape de sursele sacre ale Lethei. Silius Italiens. Ei se ridică fără întârziere din aşternuturi şi se duc la ţărm fără să înţeleagă ce fel de nevoie îi îndeamnă la aceasta. fără să folosească pânze. dar nu ale lor. ci altele: ei se urcă în ele şi pun mâna pe vâsle. dincolo de un zid. în mijlocul tufişurilor îngălbenite. dar nu plătesc niciodată tribut fiind liberi din vechime de această sarcină. Pe ţărmurile oceanului. voi lămuri îndată. şerpi. Ea conduce la Câmpurile Elisée printr-o potecă secretă acoperită de umbrare proaspete. dar cred că aiurelile lor se datoresc unei puteri a visurilor. Dincolo de Ocean. simt că bărcile sunt apăsate de o mulţime care s-a suit în ele. îşi varsă aici toată claritatea ei. dar nu vad pe nimeni. răspândeşte la distanţă şi desparte tenebrele o poartă strălucitoare. ai totul goale de oameni. din pricina unui ajutor despre care voi vorbi ai prilejul de faţă. hi ele locuiesc pescari şi muncitori de pământ şi ei se duc cu corăbiile pentru negoţ în această insulă. se zice.spre Apus. Deci cei care trebuie să meargă în noaptea următoare la asemenea treabă. Târziu. Pe de altă parte. aşteptând pe cel ce-i va duce la lucru. plin de \ipere. îndată ce se întunecă se retrag la casele lor. măcar că atunci când pornesc cu bărcile lor. trag la ţărm în Brittia. şi unde se moare repede). în ce chip. -Rdr efe. punice. simtindu-se siliţi. Pe acolo sufletele urcă la cer pentru a reveni după mii de lustratii să reanimeze corpurile lor când ele au uitat regatul lui Pluton. simt că le bate cineva în uşă şi aud glas din întuneric chemându-i la muncă. Acestea sunt drumurile şi porţile pe care le vizitează moartea hidoasă. Povestesc oamenii de acolo că lor le cade să ducă pe rând sufletele. se întâmplă că se găsesc o mulţime de sate. iar bărcile se uşurează pe neaşteptate şi se 168 . ci.)". dinspre insula Brittia. noaptea. de altfel. de la o poartă la alta (concepţia despre lumea cealaltă. fără încărcătură. şi aici este locul de sălăsuire al Proserpinei. deoarece am auzit adeseori de la oamenii de acolo care povesteau ai cea mai mare încredinţare. după ce vâslesc im singur ceas.n. un loc cu aer ciumat. Scipio consultă o Sybillă. Manii ireproşabili locuiesc în acest loc care se întinde între regatul Styxului şi locuinţele celeste. care se înalţă doar de un deget deasupra apei. fecioarelor cărora flacăra himenului s-a schimbat cu torţa funebră şi acelora care au murit la intrarea înviată. se întorc îndată înapoi. vâslesc o noapte şi o zi şi abia trec dincolo. sălbăticiuni. oferă uitarea \ietii muritoare. XIH „Deci ei zic că sufletele oamenilor care şi-au încheiat viaţa sunt duse în locul acesta (n. Aurul care conferă strălucirea ultimei porţi anunţă că ea atinge sursa însăşi a luminii. care îi este vecină. Se pare că Luna. care tine gura sa oribilă şi care merge fără încetare. După ce ajung în insulă. Cea care urmează deschide drumul liber nenumăraţilor copii. şi se scufundă în valuri până la capătul de sus al grinzilor şi până în locul vâslelor.

ndică deasupra valurilor, răm ânând înfundată în apa doar partea cea m ai de dedesupt. D ar ei n u v ăd ţipenie de om , nici p lu tind îm preună ai dân şii, şi nici c oborînd din corabie, însă zic că aud acolo un glas care li se pare că îi cheam ă pe num e pe fiecare din cei sosiţi după ce au navigat îm preună cu dânşii; le adaugă titlurile avute m ai înainte şi îi strigă şi după num ele tatălui lor. Iar dacă li se întâm plă să treacă îm preună cu ei şi fem ei, sunt strigate după num ele bărbaţilor cu care au fost m ăritate)". rittia, un. (B
Procopius din Caesarea, Războiul cu goţii, IV, 48-56.

F. Religia la vechii germ ani
Ca şi în cazul altor neamuri europene, cunoştiinţele noastre cu privire la panteonul, ceremonialul, personalul de cult şi alte aspecte legate de viaţa religioasă a vechilor germani sunt dependente de o serie de surse antice (Caesar. Tacitus. Strabon, Plmius cel Bătrân, Pomponius Mela, lordanes, Paul Diaconul) şi de poetica medievală timpurie scandinavă sau islandeză. In ultimul grup intră saga lui Hadingus, Egilssaga, Inglingasaga. Acestui grup li se pot adăuga informaţii din Saxo Gramaticus şi Adam din Bremen. O mitologie completă este datorată lui Snom1. Cercetările modeme au încercat, pe de o parte, să refacă ceea ce se poate numi teologia scandinavă, adică miturile cosmogonice, antropogomce, theogoma, panteonul şi funcţiile diferitelor divinităţi, modul de desfăşurare a ceremonialului religios, tipunle de sacrificiu. Câteva nume de istorici trebuie reţinute în legătură cu acest efort
T ' "î '1

de reconstituire. Este vorba de Rudolf Otto", J. de Vries , M. Renault-Kranz", între alţii. De un interes deosebit rămân studiile comparatiste ale lui J. de Vries şi G. Dumézil5. Date suplimentare au fost adăugate de toponime şi mai ales de arheologie, în principal, este vorba de efortul de a împinge dovezile care pot fi asociate cu viaţa religioasă a germanilor până la sfârşitul epocii bronzului şi în Hallstatt. Şi anume este vorba de figurine de bronz, de care votive, de seria de gravuri rupestre din spaţiul scandinav. Li se adaugă descoperirile de corpuri, unele ştrangulate, descoperite în turbării şi mlaştini, care se întind din Danemarca- Olanda până în nord-vestul Germaniei. In sfârşit, pentru epocile bronzului şi fierului, un număr foarte mare de monumente au făcut posibilă reconstituirea, măcar parţială, a obiceiurilor funerare. Descoperirile din spaţiul scandinav şi nord-german sunt completate, în mod fericit, de imensitatea mărturiilor asociabile cu diverse neamuri germanice în migratie sau din perioada instalării lor în diferitele provincii ale imperiului roman. J. Bronsted,B. Almgren au încercat să demonstreze că o parte substanţială din
169

gravurile scandinave simt explicabile prin funcţia lor religioasă. Sunt căutate în aceste reprezentări divinităţi din panteonul german (ex. Thor, Odhinn, Uller, Vanir). Unele scene, cum sunt cele "asociate cu bărci, sunt interpretate ca scene cultice. Pe de altă parte, se recunoaşte dubla modalitate de reprezentare a divinităţilor: antropomorfizate (v. cele menţionate mai sus) şi divinităţi feminine ale fecundităţii reprezentate fie prin figurine de bronz (trei asemenea figurine provin din Danemarca), cu coif cu coarne şi topor, uneori în atitudine acrobatică, fie redate prin motive simbolice: car (Nerthus). „amprenta de picior", pete rotunde colorate cu roşu. şarpe, pasăre de apă, linii (zig-zag. meandru. spirala). In fine, soarele, cu sau iară mâini (adică, cu sau fără figurarea razelor de lumină) din gravuri şi carul solar de la Trundholm, ca şi edificiile de cult circulare din Scandinavia confirmă existenţa unui vechi cult solar. Aceste observaţii ne apar în totală contradicţie cu informaţiile din textele antice, cel puţin în ceea ce priveşte panteonul, forma de reprezentare a divinităţilor şi natura spaţiului ceremonial. O explicaţie nu poate fi căutată decât în unele inovaţii care pot fi caracteristice doar lumii scandinave propriuzise. nu şi celei germanice, în general. Eventual se poate presupune că, în vreme ce neamurile germanice continentale au păstrat credinţe religioase ancestrale, în Scandinavia s-a produs un fenomen interesant, care poate fi datat începând cu prima epocă a fierului, în special, şi anume tendinţa de antropomorfizare a divinităţilor, realizarea de imagini statuare ale acestora şi amplasarea lor într-un templu. Trebuie notat, însă. că în aceste temple nu este venerată o singură divinitate, ci triade. Este cazul templului descris de Adam din Bremen de la Uppsala (Ubsola), în care erau amplasate statui din aur reprezentându-i pe Odinn, Porr şi Freyr. Se crede că în principiu, este vorba de triada care încorporează cele trei funcţii din teologia indo-europeană timpurie. Nu mai este însă trifuncţionalitatea originară, adică raportabilă la un suveran anume.ci este vorba de o triadă între care au fost redistribuite puteri şi atribuţii. Mai exact, Odinn cumulează o sene de trăsături care-1 apropie de Varuna alterat (cu o serie de componente de tip Rudra/Şiva). în vreme ce Porr/Thor/Tyr (după G. Dumézil divinitatea suverană originară) se situează la acelaşi nivel cu Odinn, funcţiile lui sunt uşor modificate. Este legat de dueluri, de ideea de justiţie prin judecata lui Dumnezeu şi de fertilitate, prin furtună. Ultima atribuţie îl apropie de zeul celei de a treia funcţii, adică de Freyr. Dumézil crede că tnada de la Uppsala este incompletă şi dezechilibrată, două dintre divinităţi - Porr şi Freyr - cumulând atribuţii ale 170

celei de-a treia funcţii, în vreme ce Odinn nu are numai statutul de zeu suveran, dar deţine şi o componentă războinică (atribut care normal ar fi trebuit să-i revină lui Pon/Thor/Tyr). Este drept că funcţia războinică a lui Odinn se manifestă mai ciudat: câştigă bătăliile prin magie, inspiră soluţii tactice de neînvins, recuperează eroi. prin valkirii, şi-i primeşte în Valhala. Nu este necesar să se insiste prea mult asupra panteonului şi asupra miturilor târzii, întreaga discuţie poate fi găsită la G. Dumézil7. Există şi un volum de mitologie scandinavă tradus în limba română8 Mai important este să se atragă atenţia aupra elementelor esenţiale care permit recunoaşterea unor tradiţii indo-europene originare şi identificarea inovaţiilor care s-au produs pe parcursul evoluţiei istorice. în ceea ce priveşte panteonul vechilor germani, acesta poate fi reconstituit, în principal, prin informaţiile din Caesar şi Tacit,care menţionează: 1. Venerarea forţelor naturale, nepersonificate. 2. Tacitus adăuga trei divinităţă asimilate unor zei din panteonul ro man - Mercur. Marte şi Hercules. După tipul de sacrificii cu care sunt onoraţi. Mercur şi Marte ar fi corespondenţii lui Odinn şi Thor. Acelaşi autor antic adaugă pe Nerthus, o divinitate feminină, foarte adorată de toţi germanii şi o altă divinitate feminină pe care o asimilează cu Isis (dar. spune Tacit, aceasta poartă costum libum), deci poate fi considerată ca fiind rezultatul unui împrumut din contactul cu spaţiul libum - un panteon, chiar mai subţire decât acela celtic. 3. Venerarea stâncilor, a apelor stătătoare (lac, mlaştină), a pietrei (în principal, cremene), a focului şi metalelor (fier, mai ales). Neantropomorfizarea divinităţilor sau reprezentarea lor simbolică. Tacit menţionează, în mod special, cazul lui Nerthus. reprezentată printr-un car acoperit cu pătun. Chiar subliniază, în mod deosebit, interdicţia de a o vedea pe zeiţă, sub ameninţarea pedepsei cu moartea. Mituri cosmogonice care împart universul în trei luni, nici una subpământeană. Intre aceste lumi, una este a morţilor eroici. Perenitatea temei arborelui cosmic cu funcţia de stâlp al lumilor, dar şi rolul arborelui în mituri antropogonice şi în magie. Ideea unui bovideu primordial întâlnit şi în Vede şi în Avesta şi în mitologia scandinavă. Sub acest aspect mitologia germanilor apare mai aproape de cea proto-indo-europeană. 171

Importanţa divinaţiei şi a profetismului. în general. De acest aspect trebuie legată şi importanţa judecăţii ha Dumnezeu şi a rolului adunărilor tribale, numite ping sau thing. Este necesar să se adauge că arheologi. precum Godlowski, sunt dispuşi sa vadă în unele spaţii circulare delimitate cu pietre sau stâlpi, identificate în ana culturilor Wielbark şi Cemeahov timpuriu, asemenea locuri de adunare în care deciziile sunt considerate ca inspirate de Thor/Thyr. Rolul mare al magiei şi a instrumentelor magicianului. Suprema putere a magicianului este legată de cunoaşterea rimelor şi de consumul de hidromel. De aici importanţa deciziilor luate în stare de beţie şi parcurgerea unor ceremonii de iniţiere care ating treapta cea mai înaltă prin mimarea morţii (după modelul lui Odinn). Foarte important este amănuntul că magicienii, cei care cunosc toate tainele revelate de Odinn. nu pot fi decât bărbaţi, în vreme ce profetismul ţine de un har înnăscut exclusiv feminin. Existenţa unui personal de cult cu atribuţii specifice: preoţi care slujesc o anume divinitate, magicieni (întotdeauna bărbaţi) şi profeţesc. O ştire mai târzie sugerează o ierarhizare a preoţilor, dar izvoarele sunt clare în ceea ce priveşte absenţa unei caste sacerdotale asemănătoare celei a druizilor. Obligaţii cultuale revin şi capilor de familie şi şefilor, dar nu sunt legate de divinităţile principale a căror slujire intră în atnbuţile exclusive ale preoţilor Absenţa spaţiilor cultuale construite şi preferinţa pentru locuri naturale consacrate, adică poieni şi păduri Textele antice nu vorbesc decât de altare, nu şi de temple. Se pare că anumite ceremonii, dedicate strămoşilor sau morţilor eroizaţi, aveau loc în şi în preajma necropolelor. Credinţa în natura dublă a fiinţei umane, ideea libertăţii spiritului, ca şi acceptarea unei lumi a morţilor - Hei - este şi ea menţionată. Complexitatea funeraliilor, credinţa în funcţia psihopompă a unor specii (cal. pasăre de apă) confirmă această realitate. Nu există nici o ştire sigură în ceea ce priveşte metensomatoza. Doar mărturii privind soarta specială a celor morţi pe câmpul de luptă şi rolul valkirilor în recuperarea lor. Existenţa sacrificiului uman (mai puţin complex decât în lumea celtică şi scitică) este probată şi prin texte (v. sacrificiul în onoarea lui Mercur) şi prin realitatea arheologică. In acest context trebuiesc reamintite cele peste 700 de corpuri descoperite în diferite părţi ale Scandinaviei şi în nord-vestul Germaniei. Contextul în care apar. depunerea lor deliberată cu ofrande, confirmă unele menţiuni ale lui Tacitus.

172

Ofrandele ofente divinităţilor constau din: 1. fructe, grâneouă; 2. libaţii (cu hidromel); 3. sacrificii sângeroase de animale; 4. sacrificii umane (nesângeroase ?) în mod obişnuit uciderea se face prin strangulare sau spânzurare. O trăsătură mai târzie (cunoscută şi la celţi şi la sciţi) este legată de interesul pentru cap, în calitate de depozitar al atotştiinţei. Două argumente pot fi aduse în favoarea acestei trăsături: 1. Rolul capului lui Mimir. ca sursă a înţelepciunii pentru Odinn; 2. Faimoasa scenă descrisă de Paul Diaconul în legătură cu Alboin, regele longobarzilor. care foloseşte drept cupă ţeasta socrului său. Descoperiri arheologice sau alte referiri de acest tip care să confirme că Alboin continuă o tradiţie germanică, nu există. Nu este exclus ca, într-o perioadă mai nouă, mitologia germanică să fi fost contaminată de şamanism. Argumente în favoarea acestei idei rămân: 1. Capacitatea lui Odinn de a se transforma în animale feroce; 2. Existenţa animalelor sau păsărilor mesager sau slujitoare - vultur, veveriţă; 3. Importanţa temei lupului Fennr. Se poate presupune şi existenţa unor idei dualiste. Prezenţa unui înşelător, ca Loti, ar putea fi înţeleasă mai bine în perspectivă comparatistă. Acel Demiurg Coţcar sau Trickster, definit de Culianu. are multe trăsături comune cu acest Lold scandinav.
Note

1. Miturile şi legendele germanice sunt de găsit într-o formă rezumată în
Mitologia nordică, Bucureşti, Editura Enciclopedică, 1992, Vezi şi vol. I-II publicate de M. îsbăsescu în 1977. 2. Rudolf Otto, Sacrul, Cluj, Editura Dacia, 1992; Idem, Despre numinos, Cluj, Editura Dacia, 1996.

3. J. de Vries,Altergernianische religions Geschichte, I-II, Leiden, 1956-1957. 4. M. Renault-Kranz, Structures de la mytologie nordique, 1972. Paris, 5. G. Dumézil, Zei suverain ai indo-europenilor. Bucureşti, Editura
Enciclopedică, 1997. vezi şi notele polemice din Uitarea omului ş onoarea zeilor, Bucureşti, 1998. 6. Pentm întreaga problematică, vezi Words and Objects, Oslo, 1986. 7. Vezi nota 5. 8. Vezi notai.
173

E udosii.nici un chip pentru ei şi num iţi nici urm ă de vreo influenţă străină de ţara lor. N uitonii." Tacitus. Germania. O parte dintre suevi sacrifică şi M s.TEXTE „S ocotesc zei num ai pe aceia pe care-i văd şi ale căror binefaceri sunt vădite. IV.(tencteri. Germania. Tacitus. acestea sunt în loc de anne. . . 45. Suardonii. . A leii. /.. E le preacin stesc p e M am a -zeilor. „ ( .«. Tacit.. ei cinstescMpe (. V arinii. 1. n. şi ocrotirea zeiţei se cuvine oricărui adorator al ei. (.) . . ele poartă chipuri de m istreţ. Panteonul . «. . Tacitus.) altarul cel mai vestit la aceste neamuri care purta numele de [altarul] Tanfanei" (marsii. ) cult străin .store.). 43. m ai ales când acesta s-ar afla înconjurat de duşm ani" (A estii [M .). B altică. 9. V ulcan si Luna. un. zona D anzig] = ălti?. rep t m arcă a acestu i D cult. . a căror lim bă însă este m ai apropiată de cea b ritanică.. )A ducem m ulţum iri zeilor noştri obşteşti şi cel m ai însem nat lui M arte dintre zei. LXTV. Caesar.). adică Soarele. . 21. . De Bella Gatticn. VI. Ai/jfe. Taciîus.aduc jertfe de anim aleM aneşi lui ercur lui H ercules. .Prinaceasta se arăta puterea acestor zei. 43.( .«. ) chipul zeiţei zeiţei ( figurat ca o liburnă.51. . „T ocm ai de undele litoralului drept al m ării suevice sunt scăldate popoarele aestice al căror cult şi obiceiuri sunt la fel cu ale suevilor. Gennania.. " nri). despre ceilalţi nici n-au auzit". «.n). nu corespunde descrierea cu realitatea B arheologică. „N u este nim ic de rem arcat la fiecare popor în parte decât num ai că ei adoră în com un zeitateaertkiis care este păm ântul m am ă cu toţii cred că ea stăpâneşte N -şi asupra faptelor oam enilor şi că vizitează popoarele" (R eudignii.D intre zei. Tacit. A vionii.. Gerrrumifi. 174 . . . . ei sunt cinstiţi ca fraţi şi ca feciori" (naharvali.

G.) Tacit. Tacit.. „Şi atât de m ult erau preţuiţi goţii. A ceasta este cea m ai m are sărbătoare pentru locu itorii din T hu le. (TScandinavia. «. . la fe l n e a m u lu i o a m e n e sc ( păm ânturile.J)e altfel nu este obiceiul lor închidă zeii între pereţi. Germania. . lui i se atârnau de trunchiul arborilor spoliile de război şi. să-i asem ene cu înfăţişarea figuriiei consacră .fe.). 15. . 43. deşi li se întâm plă aceasta în fiecare an.«. . se tem m ereu să nu-i părăsească soarele pentru totdeauna". Germania.13-15. ( . Aw. 15. un sentim ent religios deosebit provenea din faptul că invocându-i divinitatea se părea că se invocă un părinte al lor".Iar ceilalţi locuitori din T hule. prec u m şi alte firi dum nezeieşti despre care se zice că trăiesc în apele izvoarelor şi râurilor".om eneştipăduri şi crânguri tem ple ale zeilor şi sub denum irile lor invocă acea putere pe care ei o ca văd num ai în clipele de înfrigurată ardoare". II. i se păcat ai L ui jertfeau prim ele prăzi. o n. nici ai pe ei. . cele iară stăpân sunt ale tuturor''.) ProcophisdinCaesarea. privesc de acolo cu greu soarele şi vestesc oam enilor din vale că peste cinci zile îi va lum ina soarele. lordanes. faţă de ceilalţi zei. căci victim ile lui au fost prizonierii om oriţi.n. în întuneric. )Pe acest au adorat întotdeauna într-un cult barbar. că se spunea că s-a născut la ei odinioară M arte.Xni. Getica. ) D upă ce se scurge un răstim p de treizeci şi cinci de zile din această noapte. ) P r e c u m a fo s t d a t z e ilo r c e ru l. G.. pe cei în să din înălţim ea cerului.) Procopiiis din Giesarea. . câtiva sunt trim işi pe vârfurile m unţilor. Scandinavia.. Tacit. (T hule. nu se deosebesc cu m ult de alti o am en i. de p e p ăm ân t sa u apă. . zonă cu auroră boreală hule. cinstesc o m u lţim e d e z ei. care fantezia poeţilor 1-a făcut zeu al războiului M artegoţii1pe ( . (naharvali. a «. .«. zonă cu auroră boreală. V. R.n. daca vrea să m ai trim ită lum ină unor întinsuri răm ase ia ră o a m e n i. Iar aceia sărbătoresc cu toţi buna vestire.. acesta e un obicei la ei. .. Jndreptârtdu-şi apoi privirile spre soare şi chem ând aştri (B oiocalus) îl întrebă ca şi cum s-ar fi aflat în faţa lui. 55. o . C ăci îm i pare că aceşti oam eni de pe insulă. . socotind că arbitrul războiului trebuie îmvărsare de sânge om enesc. (am psivarii n. 9.23-24. II. Spaţiul cultual „E ste de rem arcat pădurea sfântăunui străbun cult religios". să zicem aşa. 175 ..

) Tacit. „Chilis a chemat pe fruntaşii ţării şi pe cei mai îndrăzneţi din norod într-o dumbravă sfinţită.61.) Tacit. „Ei poartă unele efigii şi stindarde pe care le păstrază mpădurile sfinte ". Tacit.4n/îfe.. sunt făaite una cu pământul cele sfinte împreună cu cele lumeşti..51. „Romanii sunt fără milă. (cherusci. (frisi. chiar altarul cel mai vestit care purta numele de [altarul] Tanfanei". 40.. „. 1.. «. 1.." (batavi.De o parte steagurile cohortelor de veterani de cealaltă chipurile de fiare scoase din păduri şi din dumbrăvi sfinte ' ' (după datina fiecărui neam de a merge la bătălie).57. 1. netinând seama nia de sex. Germanul. Tacit.. Pe lângă pornirile pătimaşe de a hotărî totul prin arme... Ciennan'm.n. n.«. r '. „S-a aflat în urmă de la dezertori că în pădurea pe care localnicii o numesc a zeiţei Badiihenna au fost omorâţi 900 de romani".în aceeaşi vară s-a dat o mare bătălie între hermunduri şi cliatti. Istorii. căutând să pună stăpânire pe un râu care dădea sare din belşug şi care slujea de hotar între ei. însă tânărul având mustrări de conştiinţă se codea.\M. (inarsii.. Anale. Segestes îl trimite şi pe fiul său Segimundus.) Tacit. n. Tacit.I.59.) Tacit.n. cauza era următoarea: fiind făcut preot la altarul iibiilor în anul în care germanii au rupt legăturile cu romanii. ei mai aveau sădită într-înşii credinţa că acele locuri sunt cele mai apropiate de cer şi aï de nicăieri nigăciunile 176 . Anale. 22.n. . Istorii. Segimundus îşi distrusese panglicile sacre şi fugise la răsculaţi". 1. IV. 14.. n. Anale.n. (cherusci. 73. nici de vârstă. Anale.. . n.Pe o insulă a oceanului se afla un crâng neprihănit şi în el carul consacrat zeiţei (Nerthus) acoperit ai o pătură: nu este permis decât preotului să-1 atingă".n...) Tacit. n. . (cherusci..) Tacit.în dumbrăvile lor se vedeau altarele barbarilor unde ei jertfiseră pe tribunii centurionilor şi pe centurionii celor dintâi unităţi". „Şi acum se mai văd în dumbrăvile sacre ale Germaniei steaguri romane pe care le-au atârnat ca prinos zeilor patriei". .

) au trimis în dar lui Augustus un cazan. Ceremonialul . Fac însă jertfe_de animale lui Marte şi lui Hercules". cea tra să de vaci. Geografa.dacă este vrednic de părură ei crezut. cel mai sfânt dar al lor". Strabon.) şi o urm ează cu evlavie. 57. ca sem n că este m ic şi că se pleacă în faţa puterii divine. . VU.nn . Tacit. . Tacit. „ ( .) „E l (preotul. carul şi. a co lo. (cimbri. Tacit. XIII.. în ea zeul este stăpânilor al tuturor.n. pe ea. este prezentă în sanctuarul ei n.n. 21. .. nici să se înalţe în picioare: el trebuie să se târască pe păm ânt până afară.) nu se preocupă atât de mult de sacrificii". D e a ic i a c e a sp a im ă a sc u n s ă şi a c e a sfâ n tă recunoaştere a une i fiinţe pe care o v or contem pla n um ai acei sacrifiase vor care i prin m oarte". Ui un timp hotărît se strâng prin delegatiuni ale poporului de acelaşi sânge într-o pădure sfântă prin respectul vârstei şi prin înfricoşătoarea-i vechime şi acolo ei celebrează 177 . orice sabie stă închisă în teaca ei. pe care zeiţa le onorează ai venirea şi participarea ei. că totul aici se înclină. 11. D acă vreunul cade din întâm plare la păm ânt nu-i este perm is nici să se ridice.. până ce ac elaşi preot înapo iază în tem p lul ei (crâng. Sclavii îndeplinesc acest serviciu ş i im e d ia t a c e la şi la c îi în g h ite . care a zăbovit câtva rut) zeiţa tim p în legătură cu m uritorii. A tun ci sunt zile de veselie şi la fiecare popor zile de sărbătoare. Giesar. 40.n. presim te că zeiţa (N erthus.1293.. Germania.M ai este încă şi altă preacinstire pentrupădure: eni nu poate să această nim intre în ea decât legat cu lanţuri. Sacrificii „. n.muritorilor nu sunt auzite de zei mai de-aproape. 39. ) încrederea în marea lor vechime este confirmată de un rit religios. VI. De aici credinţa că prin bunătatea zeilor ştirea purcede în acel râu". Germania. Germania.w. A tunci ei nu m erg la război şi nici nu ridică arm ele. De Bella GtiUico. atunci num ai pacea şi liniştea sunt cunoscute şi num ai plăcerile.) (crâng . că totul aici se supune".) n. „Mercur căruia la anumite zile îi sacrifică înseşi victime omeneşti.zeiţa însăşi este scăldată într-un loc tăinuit. Tacit. A poi. A cest obicei religios arată ai în acea pădure este leagănul poporului. „ (. 39.(germanii. An«fe.n.

run.9-11. 43. francii jertfiră copiii şi soţiile aflate acolo. Ge. (Thule. „ (.G..! înspăimântătoare a riturilor lor barbare cu publice ofrande omeneşti. Căci barbarii aceştia. pe temeiul acestui legământ cai..292..) căci preoţii se socotesc ei înşişi numai ca servitorii zeilor'. 10 „Acestui cult îi slujeşte un preot în port femeiesc.Xni. oameni. „ (. apoi le aruncară trupurile în râu.) Tacit.acest război. R. săvârşesc şi alte lucruri neîngăduite şi în felul acesta îşi fac prilej de prorociri' '..) pentru că aşa porunceşte zeul despre care ei ştiu că însoţeşte oriunde pe războinici". în caz de biruinţă să jertfească zeilor Marte şi Mercur armata învinsă şi. păstrează obiceiuri din vechea credinţă: jertfesc oameni... Gerrrumi/i. n. norocos pentru herniundiiri.. n.) nici nu pot să pună în lanţuri şi nici să ordone bălaia ai vergi decât numai cu îngăduinţa preoţilor (. 7.. ) Procopiiis clin Caesarea. II. îl jertfesc pe cel prins nu numai omorându-1.) Strabon. (naharvali. (franci.) se roagă zeilor (.. deşi au ajuns creştini.) Procopiiis din Caesarea. n. tribsueb. 1... 25.. (chatti.. drept prinos în cinstea zeului războiului. zeii fraţi Aleii. toate ale celor biruiţi fură date pieirii". (.întemeiere.. Germnnin..) Tacit.) sau părintele familiei (. n. 178 . R. în înţeles roman". „. 39. H.. 57..4. „Le aduc mereu tot felul de jertfe. (lupta pentru sare între cham' şi hermundun.. /Wifc. Tacit. Pe acesta îl jertfesc lui Ares pe care-1 socotesc cel mai rnare dintre zei. n..n.24-26.) A mai făcut parte din convoiul triumfal şi Libes. Gerrrum'm.G. n. Tacit. Oficianţii „. Geografa. ci îl spânzură de un copac ori îl aruncă în spini sau îl ucid ai alte feluri de morţi îngrozitoare". (semnonii.nrvmh. ) regii (.. dar zeii ne amintesc de Castor şi Pollux. n. Dar după ce luară podul. VU. Dar cea mai frumoasă dintre jertfe este pentru ei atunci când prind întâia oară un duşman în război.preotul ţării.. 15. marele preot iû chattilor".n.)".n. Tacit. fu cu atât mai nimicitor pentru chattL cu cât cele două popoare făgăduiseră. (..).

De Betto Gattico.. pe ei. le împrăştie fără nici o socoteală şi la întâmplare pe o pătură albă. Dacă sunt favorabile se cere auspiciilor aderarea lor. dacă se face în particular. procedeul la sorţi este simplu.. mai mult ca oricare alt popor. 21. însuşi părintele familiei. „De aici preoţii goţilor.. şi după cum sfaturile acesteia nu sunt dispreţuite. dau cea mai mare atenţie auspiciilor şi sorţilor. Noi înşine am văzut sub divul Vespasian pe acea Veleda preaslăvită ca fiinţă divină de atâtea popoare germanice.). (burgunzi. Germania. X . dar nici ca să facă din ele zeiţe". De Bello Gallico.. germanii nu puteau învinge dacă dădeau lupta înainte de lună. Cel nud mare preot la burgunzi se numeşte Sinistus. 1... Divinaţie „(... Apoi. dacă sub domnia lui soarta războiului le-a fost potrivnică sau dacă pământul n-a dat roade (. Caesar. şi nu este expus primejdiilor cum sunt regii".).. 8..după un vechi obicei este silit (regele-/!n. Getica. preotul tribului.. având sacerdoţiul pe viaţă. tot aşa ei au preamărit odinioară pe Alburna şi încă pe multe alte femei. iorclanes.14.. Istoria romană.)". „Ei sunt acei care. ridica de trei ori fiecare frântură de lemn şi interpretează pe cele astfel ridicate după semnele încrucişate în ele (. VI.. 5. după ce-şi înalţă privirile către cer şi a rugat pe zei. aceia care se numeau cucernici. Tacit.. nru) Ammianus MaiceUinus...sustraşi de la munca grea a muritorilor. ieşiră înainte invocând prin câteva cântece şi rugăciuni pe zeii părinteşti ca să le fie favorabili (. deschiseră în grabă porţile şi fiind îmbrăcaţi în haine albe. înhămaţi la carul sfânt.. dacă consultarea se face în mod public. Lor le este cunoscut chiar şi obiceiul de a interpreta zborul şi cântecele păsărilor: este însă un mod propriu al poporului de a căuta prorocirile şi oracolele cailor Caii albi sunt hrăniţi. „Ei socotesc că există în femeie o oarecare sfinţenie şi dar profetic. ïï însoţesc preotul şi regele sau conducătorul cetăţii şi le 179 .50.. totuşi nu din linguşire. O ramură ruptă dintr-un pom fructifer.) Caesar a aflat că la germani exista obiceiul ca femeile lor să arate prin sorti şi profeţii dacă este bine sau nu să se dea lupta: în momentul de faţă ele spuneau că. deosebite prin oarecare semne. o taie în bucăţele pe care. prin cheltuială publică în aceleaşi păduri şi aceleaşi dumbrăvi . XXVIII... potrivit voinţei zeilor. germani (..) să se retragă din scaun.. " Caesar. tot astfel ei nu refuză să asculte răspunsurile ei.) ei n-au druizi care să conducă cultul divin. nouă".

" Tacit. XXII. „ M u niu s L u p e rc us.JV.LXV. Istorii.XI. XV. l\'.. ei".apropiaţi". lui h ilis iertarea. a u fost trim işi soli cuCdaruri la (.). c ă sunt zâne. pe cai însă. .încă un m od de sm ulgere a prevestirilor prin care ei caută să cunoască reuşita războaielor însem nate. n. . Ia r în acel tim p./srOT7Î. fiecare ai arm ele propriei patrii. a fost trim is d im preu nă c u a lte daruri la eleda. Tacit. com an d a ntul le giu n ii. ia r trirem a com andantului au tras-o pe râul(L ippe) au dăruit-oeledei L ipia şi V ". ceastă fecioară de neam teucter avea m are putere. C ivilis i-a legat pe toţi cu jurăm inte după rânduielile barbarilor./stonî. „D im in ea ţa tâ rz iu. Istorii. d uşm a nii au p lec at p e c o ră biile prin se.. V.IV. Tacit. fiind la germ anii V A vechi datina de a so co ti că cele m ai m u lte fem ei au daru l profeţiei şi apo i... câstigându-şi la tim p m erite în faţa poporului rom an.I.n) ladt.. Se caută să se facă în orice chip un prizonier din poporul cu niai care se poartă războiul şi pe acesta îl obligă să lupte ai un ales din poporal lor. (teticteri. victoria unuia sau altuia este prim ită drept prevestire". T. Tacit. p rin crainici tăinu iţi. ducea întrebările şi răspunsurile". E a stătea înalt. Şi nu se dă unei alte prevestiri o încredere mai mare (. . Istorii. turn într-un una dintre m dele ei ca m ijlocitor al zânei. iar peeledaşi rudele ei le sfituia să schim be soarta războiului potrivnică lor V prin atâtea pierderi. XXIV. şi să pentru ca cinstirea lor faţă de ea să fie şi m ai m are. V. sp orind credinţele deşa rte. 10.) căci preoţii se socotesc pe ei înşişi numai ca senatori ai zeilor. dar nu li s-a îngăduit să m eargă în faţa V eledeivorbească cu ea: erau opriţi la vederea ei. . „. ai pe credincioşii lor cei mai . 180 .observă freamătul şi nechezatul. îm preună ai blestem ele îndătinate la n.n) (batavi. Judecata divină „Fiind ascultat ai m ultă bucurie. 10. hilisşi V eledaşi toate s-au făcut după vrerea celor din C olonia A grippiniensis. le flutura ba ta \ilo rC pa cea. Ciermaiîia.cit. faim a V eledei a crescut căci ea prevestise victoria germ anilor şi prăpădul legiunilor". „ C ă ci C e rialis. „ N oi vom lua m artoriCpe i s peV eledaîn faţa cărora să se întărească ivil şi rânduiala Im blâzindu-i pe teucteri...

Auzind câte ceva despre starea împăratului. 15.. Suebii. Hermioni. Credinţele funerare ..) Pbtarh. (cimbri. din stofe subţiri prinse pe umăr ai agrafe.. prevestind biruinţa oamenilor lor'. Alături aveau un podium pe care se urcau şi ridicând prizonierii. purtau veşminte albe. Vandalii şi că acestea sunt denumiri tot atât de vechi şi de legitime". JLa înmormântarea morţilor nu se face nici o ceremonie deosebită: numai atât au în vedere ca trupurile bărbaţilor iluştri să fie arse cu un anumit lemn Ei nu îngrămădesc peste mg nici veşminte strălucitoare.) afirmă că s-ar fi tras mai multi fii din zeu şi că ar fi fost denumiri de mai multe popoare: Marsii. iar la brâu centură de aramă şi umblau desculţe'". 3. 27. îi însoţeau şi preotesele prorocitoare. n.JSle (preotesele prorocitoare) întâmpinau pe prizonieri ai săbiile scoase. unii (. Şi părăsesc uşor văicărelile şi lacrimile.. Totuşi. cam de mărimea a 20 de amfore.«. Dio Cassius. (. judecând după semnele lor. 181 . foarte târziu durerea şi tristeţea.) germanii preaslăvesc pe un zeu Tuisto năsait din pământ şi pe fiul acestuia. nici miresme: se pune pe foc numai armura bărbatului. iar cei din rest Istevoni. H. Alte prorociri dădeau după ce îi despicau şi le cercectau măruntaiele. Tacit. Apoi.294. Caesar. după ce le puneau cununile pe cap. 2. (germani suebi. VU. Ei atribuie lui Mannus trei fii. Tacit. pentru bărbat să-şi amintească". cei de la mijloc. îi conduceau spre un vas de aramă numit crater.Intona romană.r „Descântecele duşmanilor îl făairă pe Antoninus să devină nebun furios. 19. (cimbri. 3. «. Mannus -obârşia şi plăsmuitorii neamului lor.Se povesteşte următorul obicei al cimbrilor: o dată cu soţiile lor. «. câteodată şi calul său de luptă. Miturile de origine . după ale căror nume germanii de lângă ocean trebuie să fie numiti Ingevoni. VU.294. câţiva alamani mărturisiră că într-adevăr făaiseră apel la practici de magie pentru a-1 scoate din minţi". Germania. Gambrivii.. Din sângele care curgea în crater ele făceau unele prevestiri. O colină de iarbă se ridică peste mormântu-i Ei dispreţuiesc prestigiul monumentelor şi strălucirea bolţilor greoaie pentru că văd în ele povară pentru defunct.) Strabon. H.. . „Curajul germanilor s-a spulberat şi mai mult de prezicerile femeilor sfinte care priveau vârtejurile râurilor şi la încreţiturile şi zgomotul apelor şi. prevesteau că nu trebuie să se dea lupta mai înainte de a fi lună nouă". Germania. Este cinstit pentru femeie să plângă.«. Acestea aveau părul cănint.n. LXXVII. Geografia. pe rând le tăiau gâtul deasupra vasului.) Strabon. Geografii.. care iau parte alături de ei la război.

Trebuie să se adauge că aceiaşi umbri adorau pe Médius Fidius sau Sancus. care cuprind tipurile de sacrificii dedicate zeităţilor Grabovii2 (Du Grabouii = zei atotputernici. fiul lui Marte. cu templul faimos la Feroniae şi de Bellona. Şi această formă arhaică de reprezentare a lui Marte este cunoscută la Roma. al rV-lea a. G. ar corespunde. Faptul că centrul cultului se afla la Iguvium. compusă din lupiter.G . Chr. după G. Marte. sunt de origine italică. Câteva texte vor fi reproduse la sfârşitul acestui capitol. Trebuie făcută însă o precizare prealabilă. în complementaritatea funcţiei lui lupiter şi Fides. în ceea ce priveşte cultul Feroniei există o ştire în Strabon care-1 leagă de fàlisci. Este vorba de Feronia. La veneţi se constată importanţa cultului eroilor. în Umbna. Alte două divinităţi. Indiferent de acest aspect nu trebuie uitat că Bellona se asociază unui cult cu mistere. . venerat sub forma unei lănci înfipte în pământ. Religia romană. în triada. sabinii sau romanii. ci şi la Comuna. în cea mai mare parte pierdut o dată cu mitologia romană1. onorată nu numai la Roma. 7 la număr. de data aceasta feminine. între altele. El caută acest fond în epitetul primului flamen (Flamen Dialis). în importanţa primară a lui Dius Fides (şi Fides). Această triadă formată din luu-Mart-Uofiono. şi îşi aveau templele cele mai importante în afara Romei.) şi este rezultatul uunui proces de integrare a mitologiei greceşti şi etrusce. Dumeziltriadei precapitoline amintite mai sus. aşa cum ne este ea cunoscută. R eligia alte neam uri la ïndo-europene Religia la italici Nu există foarte multe texte antice relativ la divinităţile şi ceremonialul religios cunoscute la alte neamuri italice decât latinii. venerată într-un templu faimos la Iguvium (Gubbio-Umbria). nu latină sau romana. Dumézil a căutat să identifice fondul religios originar. este legată de o etapă târzie din istoria republicii (sec. numită de el precapitolină. nu de etrusci. confirmă marea vechimea acestei triade care corespunde (chiar prin asimilarea funcţiilor unor suverani majori) principiului tri funcţionalităţii propriu religiilor indo-europene. fond modificat sau alterat mai târziu. strălucitori). Cel mai important argument în favoarea demonstraţiei sale o reprezintă descoperirea unor tabule de bronz. In legătură cu originea acestor divinităţi există o serie de discuţii. In sfârşit. în rolul magic şi cu totul particular al Florei. Quirinus.

V. 1977. 183 . în acele părţi şi în zilele no astre se jertfeşte eroulu i (. în vol. Zei suverani ai indo-europenilor. Plinii) cel Bătrâa Istoria Naturala.La poalele m untelui Soracte este oraşul Feronia. . Geografa. . iar anim alele fugărite de câini. o gliionoaie verde le-a arătat calea şefilor care-i conduceau. V.«. V.«. 12. G. 9.226. într-adevăr. î. Licinius C rassus un senatus-considtuminterzis sacrificarea unui om . La courtisane et les seigneurs colorés. alta a A rtem idei E to lien e( . Geografia.. . Strabon.215. . (picenieni. într-adevăr. (veneti. an u m e că în aceste d u m b răv i sfin te fiarele se îm blânzeau. V. La Religion romaine arclwïque. 9. . T a b u la e u vin a e n stau d in tab le d e b ro n z d esco p erite m 'iu m .). (falisci. 1974. Geografia. al cărei san ctuar din lo calitate practică o datină sfântă uim ito are: cei stăpâniţi d e această d ivinitate trec cu picio arele go ale p este un lo c m are ai cărb un i ap rin şi şi ai cen uşă fierb in te fără să li se întâm ple ceva.) Strabon. 1973. în TEXTE . D. cerbii se adună în turm e cu lupii şi rabdă să fie m ângâiaţi de oam eni când se apropie de ei. «.Note 1. Ig co 7 Ig la conţinând ritualul preoţilor. 1977. «. „D e abiaîh anul de la fundarea Rom ei. Pans. IV.213..) Strahon. lupiter şi anturajul său. Dumézil. 1. Paris. de unde se trage num ele lor. una a H erei A rgiene. idem. 2.) d e aceea aici se strâng e o m are m u lţim e de oam eni cu prilejul cerem oniei sfinte care are loc în fiece m i şi pentru reprezentaţia pom enită m ai sus (m ersul pe cărbuni aprinşi)". a lui «. care poartă acelaşi num e ai o d ivin itate fem inină lo cala.«..9. ceea ce a dem onstrează că până la această epocă se îndeplineau asem enea sacrificii m onstruoase' '.. Paris. despre spaţiul cultual şi ritualuri de eroizare. (D iom edes) un cal alb". XXX.. )şi se pot vedea două dum brăvi. idem. Bucureşti. 9.) Strabon. III. ) şi u n ele p o v eşti. Geografia. .(. Les mariages indo-européenne a.în schim b se vorbeşte de anum ite cinstiri pe care veneţii le-au rânduit pentru D io m ed es. idem. fo arte ven erată de populaţia din îm prejurim i. sub consularul lui Lentulus 657 C ornelius şi al lui P. de îndată ce s-au adăpostit aici nu m ai sunt urm ărite". ei num esc picus această pasăre şi o consideră sfântă A res". „ ( .213. cenienii se trag din S abina. Fraleer Atiersiur alfabet com binat greco-etrusc şi latin.

în numele acestei cetăţi. în numele acestei cetăţi. Pe de o parte. cetăţii luguuium.„In faţa porţii Trebulana.R ettgia ta rom ani a. lupiter Grabouius». pentru numele. în numele acestui munte. pentru numele acestui munte. pentru numele acestei cetăţi. pentru numele acestui munte. domeniilor şi recoltelor. numele cetăţii Iguvium. se cuvin făcute. ia. Dacă pe muntele Fisius focul se aprinde şi dacă în cetatea Iguvium riturile sunt uitate. pământurile şi produsele. lupiter Grabouius. acestei cetăţi. Tabula de la Iguvium (Gubbio). propice şi binevoitor muntelui Fisius şi cetăţii Iguuium. oamenilor şi turmelor. purifică magistraţii şi preoţii. Abordări istoriograflce ale fenomenului religios roman Spre deosebire de lumea greacă. tinde infuziile mitologice sunt consistente şi sistematizarea lor şi a ceremoniilor religioase dă putinţa discuţiei despre „o religie". aceasta să fie considerată un fapt involuntar. cetăţii luguuium. pentru cetatea Iguvium. lupiter Grabouius. lupiter Grabouius. păstrează intacte numele muntelui Fisius şi numele cetăţii Iguvium. lupiter Grabouius. pentru Muntele Fisius. purifică cetatea Iguuium. Fii favorabil. preoţilor. lupiter Grabouius să putem fi purificaţi cu ajutorul acestui bou perfect ca victimă expiatone. dacă în rugăciunile noastre cate tine există vreo greşeală \izibila sau de nevăzut. fii propice muntelui Fisius. lupiter Grabouius. H . zeu slant. pentru Muntele Fisius. îti adresez aceste rugăminţi. care dau demersului istoric o anume specificitate. propice şi binevoitor muntelui Fisius. Două precizări lirninare. lupiter Grabouius. lupiter Grabouius. în numele acestui munte. VI. te invoc". Va pronunţa aceste cuvinte făcând libaţie: «îţi adresez aceste rugăminţi. pentru numele acestei cetăţi. te invoc pentru muntele Fisius. Fii favorabil. sentimentul religios la romani şi manifestarea sa sunt dificil de studiat datorită amestecului mare de componente italice. în numele acestei cetăţi. etrusce şi greceşti 184 . pentru cetatea Iguuium. purifică numele muntelui Fisius. oamenii şi turmele. veghează asupra magistraţilor. lupiter Grabouius. cu această victimă perfectă expiatone. în pofida caracterului său pluralist-relational. thţa a. lupiter Grabouius. în numele acestui munte. o. (oficiantul) va sacrifica trei boi lui lupiter Grabouius. pentru cetatea Iguvium. lumea romană prezintă o mai complexă realitate religioasă. te invoc prin acest bou tocmai perfect ca victimă expiatone. pentru numele acestui munte. purifică muntele Fisius. Fii favorabil.

care reliefează. atitudinea statului roman este extrem de tolerantă faţă de manifestările cultuale ale populaţiilor cu care vine în contact sau pe care chiar le integrează politic. cercetarea istorică de mai bine de un veac a înregistrat mai multe etape evolutive. al păsărilor. Dumézil privind identificarea foudului vechi indo-european care stă la baza religiilor romane. în ceea ce 185 . din punctul de vedere al organizării statale şi religioase. A doua este postulată de A. care mărturiseşte o omogenitate de populaţie. peste care se suprapun (în perioadele regală şi republicană) influenţele etrusce şi greceşti. Astfel.care dau o mare diversitate a credinţelor şi a practicilor religioase. Chr. PiganioL pornind de la două serii de argumente. In consecinţă. altare din pietre frecate cu sânge. nu se poate pune problema unui dualism etno-lingvistic. pe care a sufent-o lumea romană. de la rezultatele analizei ceramicii din sec. Dumézil posibilitatea demonstrării pertinente a faptului că. aşadar. Prima îi aparţine lui F. al soarelui. al şarpelui. VI33-V a. Cea de-a treia teorie este asociată cu cercetarea de referinţă a lui G. fără sacrificii umane) şi elemente sabine -mediteraneene (înhumatia. Chr. de la studiile efectuate asupra riturilor de înmormântare care dovedesc coexistenţa incineratiei cu înhumarea. marea influenţă grecească. nu a unei religii. începând cu sec. cultul lunii. Mai întâi de la faptul că sabinii sunt şi ei indo-europem şi. să definească fonnele oficiale de manifestare sacră romane: zei. De aceeea este mai corect a se afirma existenţa în spaţiul roman. prin urmare. permite îmbogăţirea permanentă a fondului religios cu influenţe externe şi dă aspectul compozit domeniului religios roman. altarele purtătoare de foc.. Dumézil respinge afirmaţiile lui A. ci a mai multora. culte legende. Altheim2. Roma este continuatoarea tradiţiilor tnfuncţionale indoeuropene4. cultul focului masculin. care explică originile prin dualismul fundamental al societăţii romane. studiul comparativ al religiilor indo-europene i-a oferit lui G. Pigamol3. fără a neglija infuziile osco-umbrice şi etrusce.1 în prima jumătate a veacului al XX-lea demersul analitic s-a aplecat cu precădere asupra originilor manifestărilor sacre romane. VII-VI a. la finele secolului trecut şi începutul secolului nostru. prima fază o constituie acest fond. Apoi. la capătul acestor eforturi de cercetare s-au conturat cel puţin trei teorii. sacrificiile umane). iar pe de altă parte. In plus. prin Magna Graecia. Şcoala germana reuşea. cultul focului aflat sub patronajul unei divinităţi feminine. Pe de altă parte. exprimat de elemente albane-indo-europene (cu următoarele caracteristici: cremaţia. pe de o parte.

priveşte valoarea ritualului şi evoluţia sentimentului religios la romani se cuvine amintită, printre altele, lucrarea lui Jean Bayet.'

Sursele religiilor romane Cercetarea arheologică plasează începuturile religioase ale Romei spre mijlocul sec. al Vlll-lea a. Chr., când apar primele stabilimente umane pe Palatin (Germai şi Palatium). In perioada următoare sunt datate necropolele de pe Esquilin şi Quirinal. Până spre 670 a. Chr., când este populat. Forumul serveşte drept spaţiu funerar unde coexistă ambele rituri de înmormântare (spre exemplificare, amintim cele 45 de morminte subterane de lângă templul lui Antoninus şi al Faustinei cu sarcofage din lemn de stejar, ca în zona locuită de sabini şi cele 15 morminte de incmeratie cu urne tip cabană de pe Palatin şi din zona muntelui Alban). Din 650 a. Chr. pe colinele Quirinal. Viminal şi Capitolul există locuri de cult aşa cum o dovedesc depozitele votive, aşa-nurrutele fauissae. La finele sec. al Vl-lea şi începutul sec. al V-lea a. Chr. se constată încetarea hegemoniei etrusce şi a importului de ceramică greacă de lux, ceea ce dovedeşte o modificare a raporturilor politice din zona Z/zri«m-ului. Regruparea Romei spre interiorul său este atestată arheologic prin concentrarea efortului de menţinere a structurilor urbane proprii sau importate, cel mai probabil, din lumea etruscă, în penoada anterioară. Pentru veacurile republicane şi imperiale, edificiile publice sacre şi mormintele, din spaţiul italic şi extra-italic, vin să întregească mărturiile transmise nouă de lumea romană privind activităţile de natură religioasă. b. Izvoarele scrise prezintă un caracter specific datorită redactării lor târzii - abia în sec. I a. Chr. Titus Livius recuperează tradiţia analistică; operei lui i se adaugă informaţiile ofente de Cato Maior (sec. al II-lea a. Chr.), Cicero, Varro (ambii în sec. I a. Chr.), apoi Ovidius. Columella. Inserţii mai apar la Plimus cel Bătrân, Tacitus, Suetonius, Aulus Gellius (în primele două secole creştine). Autorii creştini (Sf. Ciprian, Sf Augustin, Sozomenos) ne transmit propriile lor critici la adresa panteonului păgân roman, în vreme ce sursele juridice oferă puţine date despre interdicţii cultuale sau statutul anumitor personaje care îşi leagă activitatea de spaţiul sacru al cetăţii. Istorici, poeti şi jurişti de la finele epocii republicane şi din perioada imperială au reluat Cântecele Salienilor în formula lor arhaică, cu toate că aceasta era destul de puţin înţeleasă chiar de preoţii înşişi. c. Din punct de vedere epigrqftc dispunem, pentru primele secole de existenţă a cetăţii romane, de inscripţia de la Duenos (sec. al Vl-lea a. Chr.)
186

cu menţiunea vedicului deivos-deos, de aşa numita Lapis Niger din Foram (sec. VI-V a. Chr.), de Acta Fratres Arvales, redactate începând cu anul 218 a. Chr.. de formularea din sec. al D-lea a. Chr. a unui vechi rit de lustratie conţinut de cele 7 Table de la Iguuium (astăzi Gubbio), de un important număr de calendare. Informaţia epigrafică devine mai consistentă în epoca imperială şi conţine dedicaţii funerare, invocaţii către zei. manifestări ale cultului imperial.
Note

1. G. Wissowa, Religion undKultus derRomer, Munchen, éd. a 2-a, 1912. 2. F. Altbeim, Rômische Religiomgeschichte., tr. fr. Paris, 1955. 3. A. Pigamol, Essaisur Iesoriginesde Rome,1916. 4. G. Dum ézil, religion romaine archaïque, avec un appendice sur la La religion des Etrusques, Paris, éd. a 2-a, 1987,p.76-93. 5. Jean Bayet,La religion romaine. Histoire politique et psychologique, Paris, 1956. 6. G. Dum ézil, religion romaine archaïque, avec un appendice sur la La r religion des Etrusques, Paris, éd. a 2-a, 1987,p. 28 şi urm.

b. Elemente devocabular religios. Caracteristicile generale ale religiilor romane Pentru romani, religia reprezintă acele acţiuni dedicate venerării zeilor - cultu deonan. Faptul venerării - veneraţia, sau seducerea unei divinităţi, marchează simultan stabilirea unui liant cu lumea divinului, dar şi reflectarea acestei legături ca demarcaţie între două spaţii: cel aparţinând oamenilor şi cel al zeilor. A dărui o ofrandă non - sângeroasă -obmovere - se mişcă în acelaşi câmp semantic cu a închina un festin în onoarea zeilor - pollucere ~ diferit de banchetul sacrificial care apare, în surse, individualizat ca daps, uneori ca adjectiv ce califică divinitatea onorată - lupiler dapalis. Sacrificiile sângeroase dau împlinire completă unui act religios roman. In descrierea actului de ucidere a victimei apar verbele immolare (tradus literalmente ca răspândire a faineii sacre cu sare - mola salsa - pe corpul victimei), mactare (adică a onora divinitatea prin uciderea victimei), în vreme ce expedierea pârtii care i se cuvine zeului este precizată prin rederre sau exta dare. Vocabularul instituţiilor indo-europene adaugă la acestea corespondentul grecescului Ara/, litare care poate fi aplicat, pentru a fi agreat de zei, atât
187

victimei cât şi celui care oficiază sacrificiul.1 Deosebit de importantă este semnalarea prezenţei semnelor divine fie prin simpla lor constatare datorată observării zborului păsărilor sau a altor fenomene naturale (tunet, ploaie) -luarea auspiciilor, fie prin analiza configuraţiei organelor interne (mai ales a ficatului) ale victimelor sacnficiale - arta hanispicării. Această terminologie corespunde unei anume morfblogii a lui safer articulată în trei timpi: în raport opus cu profanul, în ambiguitatea sa şi. în fine, în vocaţia sa de reciprocitate. Sacrul este o zonă proprie divinului, este ceea ce lipseşte profanului. Cele două noţiuni se exclud reciproc, dar, în acelaşi timp, se definesc una pe cealaltă. Prin consecratio, ceea ce aparţine zeilor scapă penmentrului profan, iar ceeea ce devine uman trece, prin acţiunea de resecrare, dincolo de marginile sacrului. Apare, astfel, un binom ceremonial exprimat de opoziţia acţională inauguratio-exauguratio. care operează spaţial delimitările dintre cele două lumi. cea a oamenilor şi cea a zeilor. H. Fugier identifică o interacţiune între aceste lumi. o translaţie de obiecte de o parte şi de alta a liniei de demarcaţie dintre ele. prin profimatio (scoaterea deplină din lumea sacră) şi prin consacratio (dedicarea către zei). Dar sacer este deopotrivă sfânt şi blestemat. Homo sacer. invocat de surse şi care se situează la graniţa laxă dintre sacru şi profan, incumbă partea negativă a fiinţei umane, în virtutea căreia persoana respectivă este condamnată la moarte. Reciprocitatea funcţională a sacrului în concepţie romană este ilustrată de dreptul religios -fâs. Prin dreptul sacru există un anume timp al cetăţii exprimat în acelaşi spirit de opoziţie ca şi realitatea spaţială. Astfel, se vorbeşte de zile propice activităţii religioase- dies nefasli şi zile civile, permise acţiunilor cotidiene, juridice, politico, militare - dies fasti. Respectarea acestora se traduce prinpietas care. alături deficit's, dă matricea semantică a religiozităţii romane. Cele două notiuni-actiuni sunt generatoare de félicitas şi converg în a stabili buna relaţie cu zeii. acea aşa-numita pace a zeilor - pax deorum. In ceea ce priveşte trăsăturile generale ale manifestărilor religioase romane se cuvin făcute câteva precizări. Mai întâi de toate evoluţia acestora urmăreşte fidel destinul istoric al Romei şi. în acelaşi timp. prezintă o oarecare independenţă care permite istoricilor descoperirea originilor religioase cu infinit mai multă concreteţe şi cu mai multe detalii decât în cazul studiului organizării de început a statului roman. 188

Apoi. analiza atenta a terminologiei sacre şi a informaţiilor oferite de sursele scrise îndreptăţeşte la definirea actului religios, încă din primele secole de existenţă ale cetăţii.ca fiind comunitar, coniractualist şi pragmatic. Caracterul comunitar este dat, pe de o parte, de statutul preoţilor (ca şi în lumea greacă aceştia sunt desemnaţi în numele comunităţii), iar pe de altă parte, de participarea colectivă la orice ceremonie sacră, întreaga concepţie de oferire a unei ofrande (fie ea non-sângeroasă sau sângeroasă) către zei este obedientă funcţionării complexe a noţiunii de fides, adică unei reciprocităţi între oameni şi zei. exprimată de sintagma: Do ut des\ Nu în ultimul rând ca importanţă, caracterul pragmatic al manifestărilor divinului şi a răspunsurilor umane intră în jocul imperativului stabilirii acelei pax deorwn şi imprimă religiozităţii romane un aspect ritualist, generând o obsesie pentru ortopraxie. Aceasta are ca rezultat stabilirea unui ansamblu de norme sacre, obligatorii pentru întreaga cetate, de neîndeplinirea cărora este legată starea de criză a statului, once eşec economic, militar sau politic. Pe lângă acestea. Roma timpurie coboară mitul în concretul trăit, de aceea legendele pretind că exprimă istoria veridică a începuturilor, iar' funcţionarea panteonului roman este golită de înţelesuri mitice, de unde lipsa unor cosmogonii în acest spaţiu geografico-istoric. Totodată interesul statului pentru zona religiozităţii se manifestă pnntr-o remarcabilă toleranţă faţă de ceremoniile desfăşurate, ceea ce a dus la îmbogăţirea permanentă a acestei zone, interpretată permanent ca un domeniu care împlineşte destinul politic al Romei. Astfel, divinităţi ale populaţiilor cucerite şi integrate teritorial sau cele ale popoarelor declarate doar cliente ale Romei vin să dea. prin interpretatio romana, un plus de forţă existenţei statului. Politică şi religie. In sec. al lïï-lea a. Chr., în perioada confruntărilor militare ale Romei cu Cartagina, se produc importante restructurări de ordin religios. Eşecurile militare romane au îndemnat autorităţile să decidă instituirea unei sărbători sacre în cinstea primăverii (uer sacrum), interpretat ca ritual pur războinic de către Dumézil sau agrar-războinic de J. Heurgon3 -promiterea unui sanctuar pe Capitoliu închinat zeiţei Mens, sacrificii umane (cuplu de gali şi de greci), introducerea de noi culte şi ridicarea unor noi temple (zeităţilor Venus din Erycia, sau Cybelei din Frigia), organizarea de banchete somptuoase în onoarea unor cupluri divine (6 la număr, în cazul lectistemium-ului din 217 a. Chr.) şi de jocuri în cinstea zeilor (de exemplu ludi ;\pollinares, introduse în 212 a. Chr. în onoarea lui Apollon, cu 189

importante influente greceşti, sau iudi Megcdenses, din 204 a. Chr., în cinstea Marii Mame a zeilor din Ida- zeiţa Cybele. După aceste evenimente. Roma se confruntă cu o consistentă „luptă"' între tradiţie şi inovaţie pe plan religios. Spre rinele republicii se consumă procesul de sinteză a vastului panteon şi a ceremoniilor sacre - în ceea ce priveşte ultimul aspect, cea mai semnificativă fiind alăturarea mai multor divinităţi, unele devenind epitete ale altora şi adorarea lor comună, paralel cu continuarea integrării de noi zei, mai ales din spaţiul greco-onental, către care Roma îşi orientase preponderent acţiunea politico-militară. Este vorba de pătrunderea cultelor divinităţilor Cybele (aşa cum s-a văzut mai sus), Isis, Amon, a zeităţilor greceşti (multe din ele având corespondent deja funcţional în spaţiul roman), a cultului eroic. Se produce o oarecare uzură a fondului vechi indo-european, se conturează o cosmicizare a religiei romane, apar elemente de iraţional (de ex. cultul zeiţei TycheFortuna), misterele timpului şi spaţiului care pun filosofic (acum se difuzează în statul roman doctrinele filosofice stoice şi epicureice) şi religios problema începuturilor şi a sfârşiturilor, a marginilor de timp şi spaţiu, creşte rolul oracolelor şi ponderea ingerinţei astrologiei în viaţa cotidiană. Nu lipsesc reacţii conservatoare, de pildă expulzarea de la Roma a astrologilor caldeem, a unor filosofi, în mai multe rânduri, sau distrugerea, din sec. I a. Chr.. a lăcaşelor de cult isiace de la Roma. Deosebit de important pentru ceea ce se va numi cultul imperial de la Augustus încolo, este faptul că secolul l a. Chr. cunoaşte un amestec tot mai accentuat al politicii în plan religios şi o nouă manifestare a recunoaşterii meritelor comandantului militar şi politic. Acum, un Sylla sau un Pompei se vor asocia unor divinităţi cu pretenţia de protejaţi ai acestora (Fortuna în cazul lui C. Sylla şi Venus pentru Pompei), pentru ca lulius Caesar să-şi construiască deliberat o genealogie fictivă, considerânduse urmaş al zeiţei Venus. Capitalizarea politică a religiei va fi definitivată de Octavianus, devenit în 27 a. Chr., prin decizie senatorială, Augustus, care va purcede la un amplu program de refacere religioasă a statului după războaiele civile. Astfel, el repară şi construieşte lăcaşe de cult (în Res Gestae sunt menţionate un număr de 82 de temple), redă viaţă riturilor arhaice căzute în desuetudine, ataşează întregul spaţiu sacru al statului la intenţiile sale politice. Printre alte măsuri luate, fiind şi pontifex mcvdmus, Augustus proclamă cultul Dioscurilor ca protector al tinereţii, când nepoţii săi ajung principes dă o nouă amploare cultelor lui Marte (Mars Ultor după victoria de la Phillippi din 43 a. Chr.), Neptun (după înfrângerea lui Sextus Pompeius şi a lui Marcus Antonius) şi Apollon, zeităţi cu care el se asociază adesea, precum şi cultului Vestei, se 190

adorator al Cybelei şi al cultelor alexandrine. o mai bună organizarea internă a moştenirii pe care o lasă urmaşilor. Domitian sau Commodus (acesta din urmă mărturiseşte a fi iniţiat al lui Mithra.Hilaria). adică de o întoarcere spre origini. Nero este asemenea Soarelui. o individualizare a ceea ce este roman. autorizează druidismul în Gallia. La fel. iberica. este instituirea cultului împăratului (vezi infra subcapitolul despre cultul imperial). îndepărtări vizibile de la litera acelei gravitas şi disciplina rornanae promovate de primul împărat apar încă din timpul primei dinastii. în provincii are loc o dublă mişcare: de asimilare de către provinciali a panteonului roman prin interpretată) romana. care provoacă ceea ce specialiştii numesc „dilatare funcţională" a zeităţilor locale. sub aspect religios. (de pildă Claudius organizează cultul lui Attis cu un calendar oficial . 193-235). Neptun. uneori comportându-se ca monarhi orientali sau chiar ca fiinţe divine (Caligula se crede pe rând Dionysos. Elementul central al noii forme de guvernământ. In vremea Principatului. în bună măsură. ideea salvării). africana. şi de integrare a zeilor romani în panteonul local prin interpretationes gallica. îşi impune statuia în templul de la Ierusalim. se pare. lupiter. din motive. De asemenea. în onoarea întemeierii Romei. se proclamă Apollon. sunt pentru ultima dată celebrate în vremea lui Septimius Severus. Secolul al ni-lea al erei creştine marchează victoria pătrunderii divinităţilor orientale în imperiu. luptă împotriva superstiţiilor. dar şi Hercules). de testamentul lui Augustus. deşi îl interzice pentru cetăţenii romani. apoi. după 241. Faţă de Cybele familia imperială manifestă o atitudine adoratoare aparte. femeile din Domiis Augusta fiind asociate cu Mama Zeilor. simpatizant al astrologiei) au pretenţia de a fi numiţi dominus et deus împotriva oncăror precepte augustane. Cu toate acestea. financiare (chiar şi celelalte manifestări 191 . evoluţia religioasă tine. toleranţa religioasă tradiţională a Romei permite infiltrarea cultelor eleni stico-orientale şi a unor noi idei şi sentimente religioase (de ex. respectă iudaismul.iniţiază în Misterele eleusine. prin instalarea în mediul militar a lui Mithra şi în cel politic a zeului Sol Invictiis. când unii împăraţi acordă o mai mare atenţie comportamentului religios din spaţiul elemstico-onental. felicitându-1 pe nepotul său pentru vizita făcută templului din Ierusalim. de pildă jocurile seculare. în 204. Colegiul Fraţilor Arvali nu-şi mai pot redacta Acta. mai întâi prin răspândirea pe scară largă a zeităţilor siriene (în vremea dinastiei Severilor. fără pierderea competenţelor anterioare. Vechile comportamente religioase cad în desuetudine.

pnn măsurile din anii 391 ale împăratului Theodosius I (379-395).care tin de tradiţiile antice par a nu mai avea vigoarea de altă dată . neopăgânismul. Recuperarea autorităţii politice prin intermediul bisericii creştine (care va cunoaşte o dezvoltare pe scară largă în sec. apoi se va creştina pe patul de moarte) şi urmaşii săi. In cursul acestui secol apar ultimele reacţii păgâne. Funcţia imperială capătă aspect divin ca şi tot ceea ce îl înconjoară pe împărat. printre ultimele instituţii rămase fidele tradiţiei se numără şcoala. la nivelul manifestărilor populare. decretată licită în 311 şi 313. ceea ce dovedeşte că dispariţia ritualurilor vechi are un pronunţat caracter procesual. refuzând titlul de pontifex maùmus (care fusese. 25) atestă reînnoirea interdicţiilor de practicare a sacrificiilor. iar sursele creştine vorbesc despre neconvertiţi ca despre ceilalţi. In ceea ce priveşte autoritatea imperială. de \reme ce ultima inscripţie a unui învingător olimpic datează din 261).de exemplu. reluarea sacrificiilor sângeroase nocturne. deşi mult mai târziu interzise. ale cărei poziţii faţă de autoritatea centrală trebuie acum reconsiderate (convertirea creştină a acestui segment social capătă amploare abia în a doua jumătatea a veacului al IV-lea). străinii de lumea romană şi de interesele statului roman (anterior. scoţând altarul victoriei din Senat. în vremea lui Theodosius I. 192 . parte integrantă a titulaturii imperiale şi bază religioasă a puterii împăratului). Sistemul tetrarhic instituit de Diocletian construieşte o nouă putere politică născută din fundamente religioase. redeschiderea altora. XVI. şi după ce antichitatea romană încetează a mai fiinţa în expresia sa politică. profesor la Bordo). Cu toate acestea. prin învăţătorii săi (de pildă profesorul Libanius din Antiochia sau Ausonius. iar theodosienii pun capăt manifestărilor religioase păgâne. de la Augustus. prin măsurile lui Galerius şi ale lui Constantin de la Serdica şi respectiv Mediolanum. prin refacerea templelor distruse. transformând creştinismul în religie oficială în statul roman. în anul 435. Dar urmaşii săi (valentinienii) revin la simpatia pentru creştinism (de nt arian). sursele juridice din secolul al V-lea (Codex Theodosianus. reminiscenţe ale lor putând fi decelabile. străinul era desemnat prin termenul de barbar şi nu prin cel de paganus). jocurile olimpice. Păgânismui va trebui să accepte coexistenţa cu religia creştină. singulară va rămâne încercarea de revigorare a vechilor tradiţii de către Iulian (361-363). mai ales la nivelul aristocraţiei romane. n-ni) ţine de eforturile de reorganizare a statului roman de către Constantin cel Mare (încă din 309 acesta revenise la o ideologie imperială axată pe relaţia cu Sol Invictus. 10. nu mai au aceeaşi popularitate.

De asemenea.). Ovidius. izvoarele scrise amintesc de zei autohtoni . Ijn sémantique du sacré en latin. Les peuples indo-européennes et asiatiques. Venus.1 Dar analiza mai atentă a surselor (Varron. Pontifii distingeau zei cu activităţi particulare. Plutarh. Latomas. duce la concluzia că avem de a face. Ură a fi ataşată vreunei divinităţi anume. 4.) care descriu lancea şi statuia lui Marte. de fapt cu redarea unui proces de maturizare artistică şi nicidecum de maturizare a concepţiei religioase. XI. 1957. Potrivit primei.indigetes -şi zei noi . puterea sa de decizie 2. J. Heurgon.Note 1. atât Varron cât şi Titus Livius vorbesc despre numen ca despre numen dei şi aceasta expnmă voinţa unui zeu. vol. de regulă prin evocarea lor. 6.novensiles sau novensides cooptaţi panteonului roman. Logos Protreptihos. E. 2. Fugita". 3. Benvemste. Panteonul Studiul panteonului roman a cunoscut de-a lungul anilor două abordări majore. Marte. Pentru romanii înşişi.. evocatio.dei incerţi (Varron transmite un număr de 20 de astfel de zei. Le vocabulaire des institutions indo-européennes. EL p. p. lunona. Trois études sur le „ver sacrum". 1. 794: victima nulla litat. de către filosofi şi de către oamenii de stat. 46. l'expresion du sacré dans les grandes religions. zeii sunt de mai multe categorii. H. 193 . 26. Mucius Scaevola (consul în anul 117 a. Nu putem vorbi de un totenism sau de zei . 247 şi urni. Varron îi adaugă propriile reflecţii despre structurarea teologică. Arnobius. 11. arborii sacn) intră în economia riturilor naturiste. 29.dei proptii . m Homo religiosus. numită numen. Quirinus. Vesta). Mctam. Acestei calsificări. Dacă dăm crezare Marelui Pontif Q. despre care autorii citaţi mai sus afirmă că au puten deosebite. Individualizările divine le sunt cunoscute romanilor din fondul vechi. indoeuropean . apud Clement din Alexandria.animale. Minerva. Clir.şi zei cu competenţe multiple . printre care se numără Zeus. elementele de această natură care apar în timpul ceremoniilor (ţapul de la Lupercaln. divinităţile au fost introduse pe trei canale: de către poeţi. De altfel. Romulus. m Coll. Louvaine-La Neuve. 25-83. 1983. Piatra Neagră a lui lupiter. conţinută de teza evoluţionistă (care acoperă demersul istoric al secolului al XDC-lea şi al primei jumătăţi a secolului nostru) Roma ar fi cunoscut mai întâi adorarea unei forţe supranaturale difuze. al BI-lea.

este sediul unor antice zeităţi care-1 preced pe lupiter. pe lună plină.oferă ploaia. din armele conducătorilor învinşilor. Marş şi Quinnus. Elicius . colina cea mai importantă sub aspect religios . ca lupiter Feretrius. mai ales datorită utilizării sale pentru libaţii) şi nu pentru că lupiter ar avea şi atribuţii militare sau agrare . de lanus (în expresia sa sabină) şi Vulca. al treilea rege în lista oficială. în principal. ultima mamfestându-se prin respectarea vechilor tradiţii . de Summanus (zeul iluminării nopţii) şi Terminus4 adoraţi chiar pe colină. Prin statutul său de tată suveran. lupiter întruchipează ideea de ordine materială. trifuncţional. la Ide. Romulus şi sabinul Numa Pompilius. lupiter. în perioada preurbană se produce simbioza dintre panteonul mediteranean. Tradiţia îl asociază cu regele răboinic Tullus Hostilius. Inaugurarea lăcaşelor sale de cult. căruia i se închină primele ofrande. Dumézil apreciază' că. dominat de divinităţi telurice şi ale fecundităţii cu cel indoeuropean. mare zeu celest de sorginte indo-europeană. atât la Roma cât şi în toată Italia. „redusă. potrivit opiniei lui G.primăvara sacră.afirmând existenţa unei triple teologii: mitologică fizică şi. lupiter . şi la patronarea unor ritualuri importante"6. Din veacurile arhaice. el apare venerat în cadrul ceremoniilor militare (ca lupiter Stator. Fulgur . potrivit manierei romane (spre deosebire de spaţiul grec) la o maiestuoasă semnificaţie teologică. Tradiţia afirmă că Saturnus a fost detronat de fiul său. Descifrarea istoricizării mitului a permis ataşarea funcţiei suverane exprimată de lupiter domniei primilor doi regi ai Romei. din acest considerent. dies natalis. dând un plus de vigoare şi de stabilitate armatelor. cu centrul cultual la poalele colinei.Dies Pater.lansează fulgerul. Dumézil9. ca lichid cu o valoare religioasă importantă. Este vorba. Sanctuarul său antic se găsea pe Mons iMtiaris şi slujea onorării tuturor cetăţilor latine.mores maiorum. respectiv.Capitoliul . de Veiovis şi Saturnus. marcând restabilirea autorităţii romane) sau agrare (la Vinarii în aprilie şi august când se sărbătoreşte vinul. cea a suveranităţii. care va apare adorat împreună cu alţi doi zei masculini. care nu apare individualizată în ceremoniile militare). care dă lumina. Prezenţa sa în contexte agrare nu se datorează. politică şi militară. Acest zeu preia copiii expuşi şi are legături cu ver sacrum. şi reprezintă prima funcţie. în cadrul a ceea ce s-a numit Triada precapitolină . unor competenţe legate de acest 194 . civilă. este onorat cu multiple epitete: Lucetius. instalaţi pe pantele Capitoliului. Marte este o divinitate singulară a războiului (în pofida paredrului său feminin Nerio Martis. cade de obicei în perioada cea mai luminoasă a unei luni calendaristice.

corespunde în plan religios cu amplasarea pe Capitoliu a unei noi triade. Spre deosebire de Demeter. Ceres este onorată de ombneni 195 . cu sediul cultual pe colina Aventin marchează religios. abundenţei şi este legat de a treia funcţie a teologiei indo-europene '. ca Tecum. angajarea politică a plebeilor la redefinirea republicană a cetăţii. nu alcătuieşte cuplu cu vreo divinitate feminină de tipul CoreiPersephonei. în cadrul amplei sale reformări a panteonului roman Zeul Quirinus. ca Athena.. Ancus Marcius. se asociază domeniului material. Ea devine patroana mediului feminin (lunona Pronuba. interpretate ca inamici.. Minerva (al cărei nume provine din rădăcina indo-europeană Men-) este de mult adorată în mediul etrusc. lupiter îşi păstrează nealterat fondul de atribuţii dar acum este stăpân al zeilor foarte bun-. şi în cel grec. Procesul de maturizare socială şi urbană a Romei de la finele regalităţii şi începutul republicii. Creearea unei a doua triade. patriciene prin origine. provenită din vechiul fond indoeuropean (arhaicitate dovedită de faptul că cultul ei este deservit de un flamin). emanaţie a Mamei-Pământului. de aceea el deschide şi închide. alcătuită din Ceres-Liber-Libera. lunona. se consumă în vremea ultimului rege etrusc. Marte rămâne patronul activităţilor de apărare a cetăţii şi a cetăţenilor. Proteguitoare a activităţii intelectuale. Sub aspect masculin. în contexte legate de vegetaţie şi de activităţile agrare. este identificată cu Uni (soţia lui Tinia. legat de divinitatea Ops) şi foarte mare -Maximus. a artelor. ipostaza sa de răzbunător. anul războinic. care o înlocuieşte pe pruna. acest unus inter paresw. împrejurare care dovedeşte marea influenţă etruscă asupra panteonului roman.Optimus (în sens material. I. pnn ceremoniile sale. Chr. La finele republicii. şi ataşat. Fast. fiind plasat între oameni şi zei. Definitivarea templului acestei triade.) dar. este organic integrată public de Octavianus. Tarquinius Superbus.cu naşterea pruncilor) dar şi stăpână politico-religioasă sub numele de lunona Regina. artizanale. asociată cu căsătoria şi lunona Ludna . Datorită competenţelor sale face obiectul unei cinstiri comune cu lanus (Ovidius. Marş Ultor. de timpuriu venerată în Italia Centrală ca zeitate chtoniană. corespondentul lui lupiter în spaţiul etrusc) şi asimilată cu Hera din Argos. 253-254. In noua asociere.gen de activităţi ci din pricina unei simbolistici complexe a pericolelor ce ameninţă recoltele. al V-lea a. prin tradiţie. în care lupiter apare alături de două zeităţi feminine: lunona şi Minerva. ca şi în teologia vedică are un statut mixt. de apoteoza lui Romulus şi de domnia celui de-al patrulea rege legendar al Romei. ci numai cu Liber-Libera. Ceres romană. în primul sfert al sec.

a doua la cultele implantate prin veterani sau civili. sinteza cu divinităţi etrusce şi italice şi apoi elenizarea unora dintre divinităţi.(Cerfus) şi de latini (Cerus). în primele secole de existenţă statală Roma parcurge un dublu proces religios desfăşurat la nivelul panteonului. Lui Tellus îi datorează Ceres atribuţii legate de căsătoriile legitime şi de lumea defuncţilor. Aesculap este adorat doar de către medici) sau. expresie a unui segment demografic străin de cetăţenia romană (negustori.Ceres Teluris. punice. care nu are o doctrină religioasă explicită. în epoca arhaică romană. nu are decât atribuţii locale. cazul cel mai elocvent. ceea ce a făcut ca autorii să reţină mai mult aceste aspecte elenizate ale lui Ceres şi ale ceremoniilor sale).13 196 . în cadrul ceremoniilor agrare ambele zeiţe sunt celebrate. deşi este onorat sub nume roman. în acest sens. complicate şi neuniforme în timp şi spaţiu. zeiţa pare inseparabilă de Tellus. Mai întâi. fără ca aceasta să însemne prozelitism roman. în epoca imperială se constată un dublu proces: interpretatio romana a unor divinităţi autohtone provinciale cu sau fără transfer de atribuţii divine şi interpretatio provindamm (africana. la finele republicii şi mai ales la începutul imperiului. începând cu veacul al IV-lea a. dar mai accentuat din sec. şi anume. funcţionari de origine orientală sau greacă) ce se instalează definitiv sau provizoriu în zonele de cucerire romană şi care adaugă divinităţi gréco-orientale panteonului roman. este al lui Saturn din Africa romană. gallica etc.) a unor zei de origine romană Cele două procese sunt interdependente. iar cultul său elenizat. Chr.. care. Din lipsă de spaţiu nu vom insista asupra tuturor divinităţilor romane. al Ill-lea a. Flora (şi ea beneficiind de un flanin) cu Ceres12. ba chiar Ceres apare ca epitetul zeiţei pământului. trebuie însă făcute câteva precizări. Prima se raportează la cultul imperial obligatoriu. Tot elenizăni se datorează asocierea dintre mai vechea divinitate din Samnium şi Italia centrală. Alte divinităţi gréco-orientale nu depăşesc limitele unor profesii (de pildă. Chr. Din punctul de vedere al acestuia din urmă. îşi defineşte un anume comportament religios -este vorba de toleranţa ţaţă de zeii şi cultele popoarelor supuse. pnn două căi principale. De altfel. De altminteri numai această ultimă fază evolutivă poate fi studiată mai detaliat datorită redactării târzii a surselor. Sub aspect general-evolutiv. Există şi manifestări non-romane. imaginea lui Ceres este tot mai rmilt confundată cu cea a Demetrei. cetatea celor şapte coline. dublată în mod suplu de răspândirea formelor cultuale şi culturale romane. tentonal vorbind porturile şi zonele limitrofe căilor de acces. Apoi.

şi toate elementele care ţin de ele. în cântecele salienilor. strâns unit cu Polux şi cu luturna-Helene. ca zeu al schimbării.lanus bifrons . care. amintim doar câteva exemple. iar sosirea lui Castor la Roma se tace printr-o promisiune . unde se va evidenţia dictatorul A. în contextul bătăliei de la lacul Regillus. veche divinitate sabină chtoniană. cu două feţe . Salutaris. asimilată Afroditei greceşti.Diana Nemorensis. Chr. După impunerea hegemoniei romane în Latium. Templul său. lanus trece drept zeu iniţial. căruia îi este arondat în mod special rex sacrorwn. Postumius. în sec. pe vremea regelui etrusc Servius Tullius. cultul său apare ca monopol al familu'lor Potidia şi Pinaria. Vulca. deschis în permanenţă. şi contactele cu lumea greacă. venit. lanus veghează frontierele spaţiale (vezi ceremonialul feţial). iară îndoială.. Acest privilegiu este înlăturat în anii 197 . spre deosebire de lăcaşul de cult din Aricia. apare în spaţiul roman ca mamă a lui lupiter. Caracterul său complex şi indeterminat a oferit Fortunei numeroase epitete de cinstire: Regina. Victrix. Fortuna. Chr. potrivit tradiţiei. 12) intră în logica indoeuropeană a intervenţiei fraţilor gemeni în sprijinul unei comunităţi. care-i aduce ofrande la kalendele fiecărei luni. Totodată şi ciclurile temporale ţin de puterile lui. protejează marile trecen. prin evocatio. în Aricia (m. Conservatrix. U. beneficiază de iui sanctuar federal pe Aventin. atât în plan public. din Latium. pe malul nordic al lacului Nemi . se închide doar atunci când lumea este guvernată de o pace liniştitoare.vottun . în sec. Căci descrierea acestui evemment(Titus Livms. Alban). Spre finele Republicii ea împrumută trăsăturile lui Tyche. Castor este zeul călăreţilor. iar în veacurile V-IV a. Diana. Chr. cât şi în plan privat (pereţii casei.Din multitudinea de zei onoraţi la Roma ca autohtoni sau cel puţin ca foarte vechi ataşaţi panteonului propriu. pragul acesteia). Deşi cultul său devine unul naţional după 499 a. este venerată în cadrul unor ceremonii. romanii cunosc Dioscuni anterior acestei date.închide şi deschide anul calendaristic şi lunile. 20. Instalarea lui Hercules în spaţiul roman ţine de o dublă realitate: venirea fenicienilor în zonă. Chr. cultul său fiind introdus la Roma.a dictatorului şi nu prin evocatio. al Vl-lea a. este dotat cu o statuie de cult de către sculptorul etrusc. are şi drept de asiliion. VIH-Vfl a. sediul cultului său fiind amplasat în interiorul pomoerium-vAm4. Servatrix. creator.

Chr. Primul templu al zeiţei este ridicat în 295 a. determină ca lumea romană să-i consacre o funcţie sacerdotală specială. când Roma se străduie să-şi stabilească relaţii de preeminenţă politică faţă de cetăţile din Latium.. Vestalele. In 217 a.) de un lăcaş situat în afara incintei sacre a Romei. Riturile asociate acestei divinităţi se desfăşoară după toate normele romane dovedind intenţia politică a cetăţii celor şapte coline de a controla primul său teritoriu extra-italic. mai ales. în perioada următoare. Caracterul binevoitor al lui Venus. Lui Apollon i se ridică primul templu în anul 431 a. cultul este etatizat şi-şi pierde caracterul străin. Erix . şi va primi jocuri speciale . Caesar (Venus Genet rix). motive pentru care primul împărat al Romei o adaugă scupulos planului său politic de refacere generală a statuiui începând cu anul 27 a. în calitatea sa de zeiţă venită din spaţiul sicilian. zeiţa Venus intră tot mai mult în calculele politice ale lui Pompei (Venus Victrix) şi. dublat (în 184-181 a.Venus Encina (contactul romanilor cu această zonă geografică şi cu zeiţa se consumă în timpul primului război punic. va transforma această divinitate într-un stâlp religios şi axiologic pentru noua ideologie imperială a lui Augustus. cu apelativul de Venus Obsequens . Banchetele ofente în onoarea sa. în timpul „crizei religioase" 198 . şi. Chr. Chr. când autohonii oferă ajutor Romei împotriva Cartaginei). face cuplu cu Marte în lecttstemiwn-vh oferit celor 6 perechi divine. legitimându-şi ambiţiile monarhice. La finele republicii. Chr. pe care Roma îl cunoscuse din timpul conflictelor cartagineze şi îndepărtarea valenţelor pasionale ale Afroditei. şi de zeul Apollon. al întemeierii şi perenităţii Romei..începând cu anul 212 a. Vesta are aceleaşi competenţe cu Hestia greacă. al lïï-lea a. Prezenţa zeul Apollon în surse este destul de timpurie şi este legată evoluţia militară din sec al V-lea a. Chr. recunoscute ca preotese publice ale statului. Chr. Acesta din urmă îşi revendică sorgintea gmtei sale (ginta lulia) dm Venus şi Aeneas.. pe care-1 consideră de drept al său13. în 215 a. este vorba de zeiţa Vesta. M.luă Apollinares . patroană a focului Cetăţii. dovedesc deplina integrare a lui Hercules în panteonul roman. feminină. când în mediile aristocratice şi intelectuale romane se răspândeşte legenda lui Aeneas. un alt templu i se ndică pe Capitolul.' i 1 cenzurii lui Appius Claudius. Alte două divinităţi au aceeaşi soartă. precum şi reminiscenţele indo-europene legate de importanţa focului.Venus ce răspunde rugăciunilor. Venus apare cu un lăcaş de cult individualizat în contextul sec. Chr. Vesta reprezintă alături de Penaţi simbolul nucleului civic. Chr. Chr. dar caracterul deosebit al cultului public pe care-1 deserveşte.

. unde zeul Sabazios. cu un sens cosmic mai pregnant17. la care se adaugă 199 . mărturia lui Titus Livius (în cartea a XXXIX-a). Dionysos este asociat cu ciorchinele şi beatitudinea lumii de dincolo (în tabletele de argilă de la Locri . stau mărturie a credinţei într-o protecţie funerara a lui Dionysos. în virtutea exercitării competenţelor sale religioase şi anume de supraveghere a ansamblului manifestărilor sacre din cetate. Marcus Antonius) cu divinitatea ce protejează şeful militar / suveranul aflat în fruntea comunităţii18. moştenind din fondul mdo-european atribuţii militare.provocată de cel de-al doilea război punic. Caracterul orgiastic al cultului său este îndeobşte tolerat de către statul roman. Chr. când încercările de modificare a calendarului liturgic şi a festivităţilor sunt sancţionate prompt de către senatul roman. dar având şi competenţe curative. sub denumirea de Liber. Zeu al luminii. De altfel. foarte aproape de Tarent. iniţiate de personaje campaniene. excepţie făcând anul 186 a. Obiect de veneraţie a unor asociaţii cu caracter cultual. îi va acapara figura şi vă câştiga Orientul elenizat prin valenţele sale catarhice şi extatice. în epoca imperială. fără ca această sinteză să fie decelabilă peste tot de-a lungul întregii perioade imperiale. ajunge să desemneze o nouă ordine socială. al raţiunii. Chr. Italia îl cunoaşte de timpuriu ca un zeu al vinului şi al recoltelor bogate.sec. în cetăţile greceşti din Magna Graecia.. asociat funcţionai şi ritualic cu divinităţile feminine Libera şi Ceres. finele republicii par a coansacra mai cu seamă ultima înfăţişare a zeului. Noua atmosferă religioasă a apolimsmului augustan conţine elemzarea completă a lui Apollon. de sorginte tracă. Ambele modele ale lui Dionysos. în spaţiul provincial roman occidental. IV-ÏÏI a.19 Mitografii elenistici vor integra acest zeu panteonului greco-roman şi vor cupla imaginea lui cu aceea a lui Dionysos-Bachus. şi-şi va continua mai vechea sa existenţă balcanică. insistă asupra caracterului străin al acestor modificări. medicale16. precum şi decretul epigrafic de pedepsire a aderenţilor. Clir. Un mare număr de vase decorate cu scene dionysiace din sec. descoperit în ager Teuranus. eu uzura atribuţiilor sale militare stăvechi. asociat de către unele personaje politice (de ex. al VI-lea a.) sau adorat împreună cu elemente orfice (cazul Tarentului). descoperite în sudul Italiei. cel theban (zeu violent endemic) şi cel attic (zeu civilizator) pătrund în spaţiul roman. Dionysos se va răspândi. Aceştia sunt trei la număr. de asemenea să-şi aibă zei proprii. să exprime concordia romană instituită şi protejată de Augustus. ca zeu-şarpe al Cybelei. cu elemente etrusce şi greceşti20 Casa şi domeniul privat reprezintă un spaţiu sacra care trebuie.

21 Larii publici beneficiază de un cult stabilit de stat cu un vechi altar pe Via Sacra. unde anual consulii îi onorează împreună cu Vesta. evocatio. 8. Procesul de pătrundere de noi divinităţi orientale. Quaest. Templul lor din Forum nu este dotat cu satuile lor de cult care se găsesc la Lavinium. însoţiţi de un riton care toarnă vin într-o cupă. iar sculptural este reprezentat fie ca un om cu toiag. iar Larii (din etruscul iar . într-o ceremonie publică. dintre cele două cetăţi. aşa cum s-a precizat deja. 61. Genius. Acestora din urmă li se adresau rugăminţi protectoare. puterii) ocroteşte întreaga familie. Analog spaţiului domestic. Adopţia unui cult străin. protejează rezervele de hrană şi de auto-reproducere ale gospodăriei (Aulus Gellius. diplomatică (cazul Cybelei). să sporească vigoarea religioasă a cetăţii. 7. adorat la liecare zi de naştere a lui pater şi cârma i se consacră patul nupţial. Rom. sub influenţa lui agathos daimon din lumea greacă. Redarea lor antropomorfizată constă din doi efebi ce se rotesc. XXVIII. la îndemnul profeţilor. Informaţia transmisă de surse precizează dublul eşec al Romei de a-i aduce în cetate. la finele secolului al Hi-lea şi începutul secolului al IV-!ea o va constitui efortul de sinteză a panteonului şi de ierarhizare a sa sub o unică guvernare a unui zeu solar. la fiecare înmormântare a unui membru al familiei primeau. caracteristic epocii imperiale. sunt reprezentaţi ca doi bărbaţi înarmaţi. cu tunica umflată de vânt. spaţiul public este protejat de Penaţi. l. Divinităţile importate de Roma în cadrul procesului de integrare politică a bazinului mediteranean sunt chemate.) şi care va fi acaparat în perioadă imperială de Genius Augusti (vezi subcapitolul despre cultul imperial). Penaţii publici sunt asimilaţi cu Dioscurii sau Cabini din Samothrake şi reprezentaţi prin doi oameni înarmaţi. iar la răscruce. Istoria naturală.di Penates.. (Plutarh. Nopţi attice. altii în urma consultării cărţilor sibyltne. ca dar o oaie. de rudenie. Plinius. înveşmântaţi cu piei. omnipotent şi salvator. 200 . în schimb. fie ca un şarpe cu creastă. cu un statut sexual incert: sive mas sivefemina. acesta este un spirit protector al oraşului. cu un câine între ei (altă ipostază a Dioscurilor). li se atârnau păpuşi de lână în capelele lor şi li se ofereau prăjituri. în faţa micilor capele din atrium sau din bucătărie. Nota generală.).care dă fundamentul maiestăţii.un spirit protector al stăpânului familiei. va accentua fenomenele sincretice în domeniul religios. Lan şi Genius Urbis Romanae. urma în general două căi: unii dintre zei vin pe cale oficială. IV. eveniment care a fost interpretat ca mijloc de reliefare a relaţiilor speciale. In ceea ce priveşte Genius Urbis. pe panta Palatinului. Penaţii casei .

în 191 a. Chr.Deşi prezentă în religia elenistică. Chr. care se va transforma treptat în epoca imperială. Chr. Abia în epoca imperială. în pofida unei mai vechi interpretări eronate care circula printre specialişti. Primul contact al romanilor cu Mama zeilor din Ida se plasează în contextul militar al ultimului deceniu al sec al II-lea a. zeiţa este însoţită de paredml ei Attis. după debarcarea plină de peripeţii de la Ostia. Pătrunderea zeiţei în Roma. după un incendiu şi reconstruit de către Augustus în anul 3 p. nici personajele feminine.. Atunci Roma se afla în plin conflict cu Hannibal şi încheiase ineficient primul război cu Filip al V-lea al Macedoniei pnn pacea de la Phoimke (205 a. atât în zona templului metroac de pe Palatin (mici statuete). aducătoare de victorii asupra punilor22 sau ca mijloc de exprimare a unui interes politic în zona Asiei Mici. i se construieşte un templu pe Palatin (refăcut în 111 a. într-o virtuoasă fecioară. după restaurarea cultului de către Augustus şi păstrarea unei poziţii privilegiate pentru ginta sa născută din Aeneas.. pentru aducerea zeiţei. care începuse a se răspândi în epocă. (o matroană virtuoasă.) şi beneficiază de recunoaştere oficială din partea statului roman. Sursele republicane şi imperiale timpurii (Titus Livius. grosolan fasonată. Chr. fertilitatea reîntărită în fiecare an. unde corabia împotmolită este . cât şi pe monezi In epoca republicană. în cadrul acesteia. nici galii.). onorarea cuplului Cybele-Attis va cunoaşte 201 . înfiinţând totodată şi o nouă funcţie sacerdotală -arhigallul sau marele preot (deşi epigrafic acesta este atestat din perioada antonină). după dubla consultare a cărţilor sibyline şi a oracolului din Delphi. se face cu mult alai în anul 204 a. atrăgând astfel atenţia lui Filip al V-lea23.repusă" în mişcare de Claudia Quinta. care putea fi cetăţean roman. Ovidius. Chr.. Venită în calitate de zeiţă nikeforă. simbolizată de un bloc masiv de piatră de culoare neagră. Chr. caracterul frigian al organizării cultului este păstrat în sensul că preoţii care o deservesc pe zeiţă nu pot fi cetăţeni romani. pentru ca autorii creştini s-o prezinte ca pe o fecioară vestală). împăratul Claudiu introduce în calendarul oficial al statului noi sărbători (vezi subcapitolul despre ceremonial) în luna martie. Cybele este preluată de Roma în structuri frigiene. avându-1 ca protagonist pe Attis. legendele originare care conţineau violenţa actului de mutilare sexuală a lui Attis apar nealterate. căci reprezentări ale lui Attis apar încă din sec al II-lea a. Interpretarea dată acestui import în panteonul roman este legată unanim de revalorificarea epopeii lui Aeneas. Câţiva ani mai târziu. Reprezentând vegetaţia renăscută. Diodor din Sicillia) povestesc trimiterea unei ambasade oficiale la regele Atallos. Chr.

de pe Palatia Isis apare reprezentată flancată de doi sfincşi. uneori fiind identificată cu Afrodita. care depăşesc spaţiile portuare ale părţii occidentale romane. fapt care va provoca un mare scandal şi va declanşa izgonirea aderenţilor şi dărâmarea edificiilor. Chr. în epocă republicană târzie. Chr. şi anume insula Delos sau Egiptul. laurobolium. chiar dacă aristocraţia italică luptă pentru păstrarea individualităţii sale păgâne. 202 . de activitatea comercială. în templul lui Apollon. Evoluţia cultului şi amplificarea sa introduc un nou tip de ritual. a cănii primă atestare epigraficâ se plasează în 160 p. Chr. în ultimul secol republican. Chr. iar mitul renaşterii lui Attis constituie prilej de speculaţii teologice şi filosofice. In veacul al IV-lea cele două divinităţi îşi pierd din vigoare. nu se manifestă neapărat într-o manieră solidară cu cultul imperial. I a. statui ale zeiţei sunt aduse şi altare apar ridicate pe Capitoliu. Noi reacţii vor avea loc în anii 41. In acelaşi context al accentuării interesului roman pentru bazinul mării Mediterane. Cele mai deschise zone pentru aceste practici sunt Gallia şi coasta Dalmaţiei. alteori cu Tyche sau cu Demeter. lui infernul. ei revenindu-i pământul. în mod particular pentru punctele strategice şi comerciale mai importante.O revigorare a adorării zeiţei este contemporană cu împăraţii flavieni şi continuă în secolul al Il-lea. Mă cappadociană. mai putin Peninsula Iberică şi zonele riverane ale Rinului şi Dunării (ultimele. în ceea ce-1 priveşte pe Osiris. un sacrificiu singular de substituţie. în sec. pnn apariţia unor centre de cult (iseum-v\ face adesea un ansamblu arhitectonic organic cu sempewnul) în zonele portuare sau marginale ale Romei. ca şi în casa Liviei. în plus..o mare dezvoltare începând cu secolul antoninilor. pătrund la Roma. de altfel. Deşi Augustus nu favorizează cultul isiac. De altfel. el apare în epoca lagidă identificat cu Dionysos şi împărtăşind oamenilor arta cultivării viei. dar aceasta datorită preocupărilor personale ale unora dintre antonim (Marcus Aurelius şi Commodus). ba chiar se pronunţă împotriva lui. Zeiţa egipteană cumulează împreună cu soţul său atribuţii cu conotaţie cvasi-universalistă. comunităţile isiace. zeitate a războiului în principal. Competenţele ei ţin de fertilitate şi fecunditate. în anul 58 a. noi zeităţi orientale: Dea Siria. Chr. zeul vegetaţiei ucis de Seth. care va face. obiectul de adoraţie comună cu Cybele. Attis apare adorat în legătură cu credinţe funerare. şi Isis împreună cu Osins / Serapis. Progresul infiltrării zeilor egipteni în spatiul italic se materializează. şi 21 a.40 a. în special comerţul maritim. spatii predilecte pentru Mithra şi Sabazios).

prin intermediul contactelor cu zona estică a Mediteranei. Cuplul său feminin . şi de aici. Mai pregnant. Purtătorii noilor credinţe nu sunt numai militarii. sclavii şi liberţii. a V-a Macedonica. eu care simbolizează cele două aspecte ale suveranităţii vedice. Lui Mithra îi sunt asociate simboluri solare datorită atribuţiilor lui de zeu care întronează justa suveranitate. a n-a Adiutrix) staţionate în Armenia şi Commagene. I p. dar şi declinul religiei lui Mithra. căci imnul al X-lea din Avesîa îl prezintă ca zeu care pedepseşte combatanţii care au încălcat un jurământ sfânt fiind totodată un intermediar între Ahura-Mazda şi Ahriman. 2. după cum am văzut. La Roma. cu cea mai mare răspândire a acestui cult este frontiera germano-danubiană25. Mithra pătrunde consistent abia în epoca imperială. Istoria romană. Capua. Născut din rocă.). Aquileea. Roma. 17) când împăratul se arată deschis iniţierilor mithraice. Unprim eveniment se consumă în vremea lui Nero (Plinius cel Bătrân.divinitate a apelor fecundante. Antium. zeul va pătrunde în taberele militare ale legiunilor (a XV-a Apollinaris.Anita . Mult mai numeroase sunt lăcaşele de cult închinate lui Mithra -Mithraea . Ostia. în decursul sec. iar regele Tiridate al Armeniei îl numeşte chiar „zeul Mithra" (Dio Cassius. Secolul al II-lea marchează difuziunea mithraismului în Italia şi apariţia primelor locuri de cult la Syracuza. justiţia şi dreptul sacerdotal şi.în Britannia. Istoria naturală. de-a lungul acestui fluviu şi al Rinului. Comunităţi de mai mică mărime. datând din epoca antonină..Zeul Mithra este cunoscut panteonului indo-european ca partener al lui Varuna. aşa cum o dovedesc sursele epigrafice. va învinge răul (întruchipat de un taur pe care-1 ademeneşte în grotă şi-1 ucide) care ameninţă lumea şi lumina solară. LXIII. dar şi lunară. unde apare în contexte numismatice regale sau cultuale legate de ceremonii de iniţiere. însă. 5. XXX. ci şi. cât şi în spaţiu. se va răspândi în Occidentul roman. adoratoare ale zeului. respectiv. Ataşamentul aristocraţiei romane şi al militarilor este neuniform atât în timp. Chr. se stabilesc în Africa romană. Romanii îl vor prelua târziu. are un rol protector pentru zeu şi beneficiază de cripte în umbra templelor zeiţei Cybele. Locul. Lumea elenă şi elenistică va cunoaşte acest zeu mai mult în partea sa orientală şi a cetăţilor din Asia Mică. în spaţiul ibenc şi galic. Secolul al lïï-lea şi începutul celui următor vor cunoaşte apogeul. o dată cu mutarea soldaţilor în zona Dunării. dar în spaţiul de cultură persană el rămâne o divinitate a armatelor şi martor al justiţiei supreme. Mediul iranian asociază lui Mithra valenţe militare. o „religie a Criptelor"26 care are în centrul său ideea sosirii salvatoare a eroului care ucide 203 . în zona magrebiană. forţa politică24.

J. sursele păgâne din veacul al V-lea îl omit pe Mithra din lista zeilor care se pot identifica cu Soarele (Macrobius. 108-109. XVII-XXIÏÏ). p. p.20-21. Mithra tauroctonul îndeplineşte rolul mistic de protector al Soarelui. 3 îşi urm. Rose. J. cu ceremonii principale în 25 decembrie şi altele quatrienale şi cu un cler aferent specializat. este identificat epigrafic.Paris. M.La religion Romaine archaïque. Zei suveraniai indo-europenilor. contribuie la refacerea templului lui Mithra. p. p. de altfel. şarpe. cu care.). imaginea lui Mithra se confimdă tot mai mult cu cea a lui Sol. prin prohibiţiile aplicate sacrificiilor nocturne. Galenus şi Licinius care.La religion Romaine archaïque. Dumézil. Bayet. Sol Invictus va fi considerat zeu tutelar al împăratului Aurelian. 2. Note 1. numindu-1 „protector al statului roman". p. 1971. I. respectiv Cautes şi Cautopates. Pans. scorpion. 4. Constantin cel Mare dă o primă lovitură acestui zeu impunând unica imagine a lui Sol Invictus. Dumézil.personificarea răului. în anul 307 la Carnuntum. printre alţii.G. 5. au mai aderat la această concepţie. în decursul secolului al Hi-lea. Din 1926. astrul adorat trecând drept mediator al lui Baal Sirianul şi al zeului suprem al filosofilor. Iconografia zeului îl arată ca un personaj cu înfăţişare şi veşminte persane. Prima atestare oficială de pietate imperială reală. La religion R om aine de l'époque du C aton l'A ncien au règne de l'em pereur Commode. ce ucide taurul flancat de reprezentările Soarelui care răsare şi care apune. 1975. Paris.153-290. 90-114. iar împăraţii acestei perioade decid înscrierea unor semne solare pe monezile lor. 1956. H.la. Idem. Le Gall. p. Idem.36-37. închinată lui Mithra. etc. prin difuziunea fără precedent a asanumitelor religii de salvare. J. Histoire politique et psychologique. aduc mithraismul în pragul falimentului. când apare definirea abuzivă pentru numen a latinistului englez H. Aceasta din urmă face obiectul unei veneraţii speciale. iar legislaţia sa şi mai ales a fiilor săi. Wagenvoort Roman Dynamism. La religionRomaine. religion Romaine. 3. care îi ridică pe Câmpul lui Marte un somptuos templu din prada de război luată de la Zenovia Palmyrei. 204 . Pans. G. având în preajmă simboluri ale regnului vegetal şi animal (copac. 153 şi urm. p.M. Satunuilelele. este cea a lui Diocletian. La religion Romaim archaïque. Deja puterea imperială cochetează tot mai mult cu aceste divinităţi aducătoare de lumină victorioasă27. 1947. 1987. Le Glay.

3-28. M Pailler.223 -233. Zei suverani indo-europenilor. cultes indigènes en Espagne Trajan H adrien. Augustan Culture. Apollon sonore et autres essais. Histoire politique J.J. 13. oll. Paris. J.La religionRomaine.C lara C alini. p 257-282. dieux de Rome.. place de la Sicilie dans la religion La romaine. Congr. des origines à la fin de la Républiques. a odraslelor rupe orice legătură între tată şi rii. 45. de unde urm aşii săi purcesla întem eierea noi oraşe. idem. de à images. Paris. 132-179. 1958.1971.27-35. Vezi şi RSchilling. 1949. Se ştie căprim astabilirea luiA eneasa fost cetatea Lavinium . 1979. p.La religion rom aine. Această interpretare.. R E tienn e. 1905-1920. Romeet en Italie: vestiges. 154. iar în Legea celor XII Table tripla au de vânzare. 20.la repression186 a. 1996. cultes. 12. Idem.Bari.p. 19 51 . C N R S. Idem. p. 14. printre altii la: H. et psychologique. prezentă autori.Rome. 1989. tradition. ai recent. L'origo rituelle de Rome. Le Bonniec. aris. îndepărtare. m bibliografie C.Le temple de Venus Capitoline et la tradition pomoériale' „Revue de philologie". 205 6. Thomas. Bayet.Les cultes doits l'Em pire romain. ai p.M E d. D io nyssos. C . G. 189 şi urm. Lam brino. cu p. 3 vol. 1960. La religion Romaine archaïque.M 1976. Cum susţine. 121-141. Bayet. 196. Iberiei. p. p. J. R Turcan. syn Paris. p. 177-192. 16.Princetown. Pans. Zei suveraniai indo-europenilor. IM religionRomaine archaïque. Idem. R Schilling.p 10. in „Origine" „commune et patrie". cazul Se. 21. Pan s. p. Bacchanalia. vezi analiza epigrafică a lui J.Les religions orientaux dans le monde romain.maialesp. Dumézil. 92. p. vol. Luer. vezi J.. Religion et politique dans l'affaire des Bacchanales. 1965. Pentru întreaga discuţie. EFR .nu este acceptată de R Turcan. 8.p. Pentru descifrarea mesajului politic al acestor evenimente. C. 1970.de Studii clasice adrid1974. Galinski.Inter. . .). în Rites. BEFAR270. 1987. în cazul nostru. 131-137. 19. 154. 17.C..Bucureşti-Paris. h isto ire cu lte de a cchu s. 18. te crétism es dans les religion s grecqu es et rom a in e. G. Assim ilation et résistance à la culture gréco-rom aine dam le m onde ancien. Paris. cf. Pans. p.Les les sous et în E m pereurs d'E spagne M ad rid. printre alţii. Idem. 18l/ 1971.173-194. étude de droit publique rom ain(89 avezi 212op. J. teCastoresromains à la lumière des traditions indoeuropéennes. C 221. 15. 11. Latomus. ica. 9. Pentru situaţiile particulare ale provinciilor. 1988. vezi H. ro testa e du B P P inte gray onene I la Roma Antica. de Gérés à Le culte . 1996. la unii Jeanm aire.pentru detalii Y. 7. Toutain. în RHR. Dumézil.La religion Romaine arcJuiiqm 251.

mundus. ziduri de incintă. p. râuri.. lumea romană acordă o mare importanţă spaţiului consacrat zeilor şi venerării lor. este exclus din comunitate şi oferit lumii divine . când a încălcat aceste interdicţii (Titus Livius. sociale et économique du monde romaine de Diodétien à Mien.şi sacru . 23. 24. cel mai des rectangulare.. éd. pragul ei . când se aduc daruri zeilor (ofrande vegetale sau animaliere). după cum o probează arhaica sărbătoare a Lupercaliilor. L'évolution politique. Nu lipsesc grotele sacre.spaţiul permis activităţii umane nonreligioase .. Graillot.homo sacer} Demarcarea spaţiului sacru este la fel de scrupulos realizată. Abia în timpuri regale încep să fie amenajate edificii complexe de adorare a zeilor. 26. G. ca şi la greci . Londra. 7). aceste locuri nu pot face obiectul unor folosiri umane nereligioase.. iarba sacră. sau fosele amplasate ulterior în interiorul unor lăcaşe de cult şi legate de ceremonii agrare şi funerare. 1912. 92 şi urm. Pans. 201 şi urm. Dumézil.. I. vezi R Turcan. 2. 1985.22. copiind 206 . Paganism in the Roman Empire. R Turcan. 38 şi urm. porţi. L'iconographie de Cybele. Cum am semnalat deja. pereţii casei. p. p. 1989. 1985. 27. H. Le culte de Cybèle mère dea dieux à Rome et dans l'Empire romain. desfăşurată în faţa grotei de pe Palatin. condamnat prin faptele sale. Z?/ swerani ai indo-europenilor. 1981. sursele antice operează net distincţia semantico-funcţională între profan . Respectul acestor frontière se leagă de definirea clară a statutelor zeilor în comparaţie cu cel al oamenilor2. p. alcătuite în principal din altare de diferite forme. Spaţiul cultural Ca şi în mediul grec. A rămas celebră pedepsirea lui Remus de către Romulus. 25. Les religions orientaux.sunt tot atâtea elemente care dau contururi unor locun sfinte. sau în situaţia cu totul particulară când un om. p.pietre. Deroux.. Acesta din urmă este permis oamenilor numai în timpul ceremoniilor.locul aflat prin excelenţă la dispoziţia zeilor. a 2-a. sub influenţă etruscă şi apoi grecească. Primele temple sunt din lemn şi cărămidă nearsă şi pavate cu pământ. Pentru perioada de început a Romei specifice sunt sanctuarele pe înălţimi. Pentru amplasarea geografică a tuturor templelor descoperite până în prezent. R MacMullen. 80 şi urm. Funcţional legate de divinitate.. Ibidem. mai întâi. 211. C. Paris. Paris. André Chastagnol. păduri sau arbori izolaţi (pădurea de la Nemi sau măslinul sacru). Les religions orientaux.

apoi şi regulile arhitectonice ionice şi corintice. magistraţilor şi împăratului şi cuprinde trei mari etape: promisiunea .cel mai important fiind . Augustus şi Traian) sau deschise..duumviri aedi dedicandae. 7.volum. Ridicarea şi amenajarea unor asemenea spaţii sacre este nguros controlată de către stat. Abia la finele republicii se renunţă la lemn în favoarea blocurilor de piatră şi a marmurei (ultima folosită abundent în epoca imperială). încă de la construcţia regală a templului triadei Iupiter-Iunona-Minerva. în timpul imperiului. de aceea. şi mai puţin cel doric. Templum reprezintă spaţiul delimitat pe sol care reflectă un decupaj închipuit realizat pe bolta cerească.) şi doar pentru decorul final apelând la fondurile (manubiae) furnizate de initiator4. aflate sub supraveghere cenzorială. Cheltuielile pentru construcţii aparţin în totalitate celor care fac promisiune. de guvernatorii provinciilor. Sistemul coloanelor este preluat de la greci. construcţia şi inaugurarea sau dedicaţia. sunt alese de Senat şi confirmate de adunarea poporului. Din 207 . forul republican. dar de regulă coloanele romane rămân încastrate în zidărie. Amplasarea templelor se face pe înălţimi .dar şi în spaţii intracolinare (de amintit. prin delegarea competenţelor. Republica romană folosind în acest scop resursele statului. doar în epoca imperială. pe o scară construită special. care avea practicată o gaură centrală. Templele romane sunt cel mai frecvent rectangulare. extins în vremea lui Caesar. Coriolan. iese fumul focului cetăţii. Plutarh. ultimele triumfând în vremea imperiului. îndeosebi cele fiscale (Titus Livius. când magistraturile sunt anuale şi deci mult mai puţin extinse cronologic decât perioada necesară construcţiei. dintre Palatin şi Capitolm.casa" Vestei prin al cărei acoperiş.sunt funcţionari care aleg locul şi încep lucrările . XXffl. 37. dar se cunosc şi temple rotunde .duumviri aedi locandele şi funcţionari care le termină .în acest sens trebuie accentuat rolul colosal pe care 1-a deţinut colina Capitoliului în viaţa religioasă a statului roman. numite de împărat sau. templul roman este construit pe o terasă special amenajată -podium -la care se pătrunde prin faţă. 42. în vremea republicii. locul consacrat divinităţilor trebuie să . Din aceste considerente există un întreg aparat administrativ care coordonează lucrările . Nu puţine sunt exemplele în care cei ce execută un volum nu sunt aceiaşi cu cei care desăvârşesc construcţia şi o dedică. I.modelele etrusce. ambele categorii. mai ales în vremea republicii.fie unul înălţat. putând fi permisă doar Senatului. spre deosebire de lumea greacă. Pentru că romanii au credinţa că bunăvoinţa zeilor poate fi cerută eficient numai dacă aceştia reuşesc să cuprindă cu privirea comunitatea adoratoare. preferându-se stilurile ionic şi corintic.

alături de Mausoleul lui Augustus şi acul Cleopatrei. încriindu-se în acelaşi program axilogic şi universalist6 O caracteristică aparte a spaţiului roman o reprezintă ancorarea activităţii de amenajare a unor spaţii de cult în sfera politicului. Pentru tenninologia spaţială a vocabularului religios roman vezi R. E. copii arhitecturale şi simbolice ale altarului din Capitală apar în numeroase locuri din Gallia. 208 . Schilling. vezi Aline Rousselle (coord. 30-53. Frontières terrestres. ÏÏ. Belin. I a. Hanson. 1959.M. Astfel. J. Orlin.. E. New York. Sémantique du sacré en latin. Rome et le Prince. cit. având ca temă centrală ascensiunea lui Augustus şi instituirea păcii cu zeii -par deonm.Temples. Le Bonniec. 198. parte a unui complex arhitectural de amploare. Orlin. H. triada Ceres-LiberLibera beneficiază de un templu pe Aventin imediat după recunoaşterea drepturilor politice ale plebeilor (instituirea tribunatului plebei. fiind ultima etapă de colaborare a unor grupuri familiale aristocratice în cadrul procesului edilitar sacru:1 Un loc aparte îl ocupă altarele păcii iniţiate de Augustus pentru a-şi serba reclădirea Romei după siârşitul războaielor civile. 1995. era înconjurat de o incintă rectangulară din marmură cu motive florale. L'originalité du vocabulaire religieux romaine. op. Louvaine. Pompei şi mai ales lulius Caesar. Chr.Paris. 25-83. această perioadă. 4.8 Note 1. Paris. 45). Chr. cultes. Roman Theathers. 160 şi urm. Religion Politics in the and RomanRepublic. Princeton. animaliere şi umane. tr. construcţia de temple intră în jocul ambiţiilor personale. în Rites. vol. Perpignan. templul Dianei de pe Aventin este destinat confederaţiei latiale şi simbolizează specificitatea raporturilor de întâietate pe care Roma le are cu celelalte cetăţi din Latium (Titus Livius.1995. Venus din Aricia ca şi zeiţa Cybelle sunt aduse la Roma în contextul capitalizăm legendei troiane. 1983. Pentru detalii despre accepţia romană a frontierelor sub multiple aspecte. în L'expression du sacré dans les grands religions. 32-33). des origines à la fin de la L République. p. 2. 1979.. mai exact vremea lui Pompei. Sylla. frontières célestes dans l'Antiquité. 494-493 a.Leiden.sec. cu intriziuni funcţionale astrologice. Temples. 1994. 5. al ïï-lea.). p.7 Asemenea practici sunt omniprezente în epoca imperială. H . 3. dieux de Rome. M. A: Fraschetti. Titus Livius. e culte de C érès à Rom e. Hispama. Ara Pads August ea de la Roma. Astfel de altare. Fugier. p. 1958. fr. 1. p. ale lui Marius.

La religion romaine. E. sunt închinate altare şi temple. 141-224. In tot cursul ceremoniei oficiantul rămâne cu o mână pe altar. 189 şi urm 8. cit. pentru a primi graţia divină. Bayet. vezi J. şi a împăratului. Pentru lectura politică a triadei plebeiene. fie să îngenuncheze. Ofrandele 209 . Cuvântul conţinut în rugăciune. Orlin. iar cealaltă sprijină barba. secondat de adunarea poporului uneori. sunt săvârşite ceremonii. în apropierea gurii care va rosti rugăciunile (de unde şi etimologia cuvâtului adorare. Augustan Culture. nerostirea lui aducând „vicii de procedură" şi. trebuie să unneze un ansamblu de gesturi obligatorii şi proprii fiecărui rit. pentru Cybelle vezi E. Rugăciunea este un text fixat. ca semn al unui contact real cu ansamblul de elemente oferite zeului. Galinski. de cele mai multe ori preotul sau tatăl familiei. 1957. 1958. Histoire politique et psychologique.. 365 şi urm. rugăciunea orientată către zeu şi sacrificiile urmate de banchete post-sacrificiale. 83 şi urm. posibilitatea ca zeii să nu fie favorabili. Los Angeles.ad oratio): o dată vorbele rostite se execută o piruetă spre dreapta. în epoca clasică. 3. Le culte de Cérès à Ronie. Un rol foarte important. 1996. Le Bonniec. pentru a începe o acţiune (propitiatio). H. prin urmare. în epocă imperială. 1981. The Hellenistic World and tlie Coming of Rome. Gruen. acestea reprezintă un tip de pelerinaj al comunităţii adunate la diferite sanctuare ale cetăţii pentru a deturna miracole sinistre (expialio). fie să rămână în picioare. îl are promisiunea făcută zeului . p. controlul şi supraveherea generală a cheltuielilor necesare actelor cultuale publice intră în competenţa senatului. Dintr-un început trebuie subliniat raptul că în lumea romană stabilirea completă a unei legături dintre oameni şi zei este dată de sacrificiul sângeros. C. des origines à la fin de la République. Ceremonialul Formele elementare ale cultului cuprind invocaţia sau chemarea prezenţei divme. 1981.1 Tot ceea ce ţine de deciziileprrvind spaţiul religios public sau privat (acesta din urmă mai cu seamă în perioada imperială). 7.6. Adresantul. imuabil.. Londra. Paganism in the Roman Empire. op. p. p.' R MacMullen. M. Princeton. Berkeley. Rugăciunea profundă este oferită de suplicaţii. S. adoraţia. Paris. p. exprimă pietatea celui care se roagă. în timpul republicii.votum -în baza căreia într-o fază ulterioară. Vezi printre alţii. Paris. să privească înspre anume părţi ale cerului (în cazul ritualurilor uraniene) sau să privească spre pământ (la ritualurile chtoniene). având în vedere caracterul contractualist al religiozităţii romane.

Există la Roma două tipuri de banchete: unul în care participanţii stau aşezaţi pe scaune . Marte. Banchetele şi jocurile oferite în onoarea zeilor sunt. ca moment central al venerării (căci acum se produce împărţirea victimei. porc . altul în care se preferă poziţia culcat . cetăţenii de rang inferior participă la sacrificii prin cumpărarea cărnii sacrificiale. Acest tip de sacrificiu apare de trei ori în textele antice . Chr.). cele mai bine cunoscute. în ultima parte a republicii. 57.oaie. mai ales a celor epigrafice. cât şi în cea imperială. porc pentru Ceres şi Tellus. Sacrificiul sângeros.de taur. potrivit căreia romanii cunosc partajul cărnii şi banchetul sacrificial atât în epoca republicană. XXII. comuniunea cu zeul) este de regulă animalier. închinată Larilor publici. Lumea romană cunoaşte sacrificiul uman pe care un senatus-consulturn din 97 a. Se preferă taurul. ţap pentru Faunus. şi.2 Substitute ale sacrificiilor umane apar în anumite ceremonii publice -Compitalia. sau dacă 210 . Chr. când datorită ameninţării gallice. dai. duce la o concluzie afirmativă. coroana vegetală aruncată în focul căminului de sclava principală a unui domeniu rural în onoarea Larilor casei. Uzanţa triplului sacrificiu . când se reia acest ritual despre care Titus Livius afirmă că este „foarte puţin roman" (Titus Livius. Câştigarea colectivă a purităţii se obţine printr-o ceremonie de mare amploare.sunt cel mai frecvent vegetale (de ex. Analiza surselor. Marte.întrebarea care se pune este dacă toate sacrificiile publice sunt urmate de astfel de mese comune. lupiter.lustratio. Mithra. Chr. dar şi obiecte de podoabă.sellistemium. primii muguri ai recoltelor oferiţi zeiţei Ceres). căci în plan privat alăturarea celor două momente este foarte bine documentată. Potrivit afirmaţiei lui G. Există privilegiaţi care au dreptul la o parte dublă sau triplă din carne. monezi . păsăn domestice (găini cel mai adesea).4. banchetul îi reuneşte pe preoţi şi pe magistraţi3.în 114-113 a. după dezastrul de la Cannae. Chr. ca în cazul zeiţei Dea Dia. condamnate la moarte prin îngropare de vii. în fme. când asemenea păpuşi sunt lăsate să plutească pe undele Tibrului..lectisternium. îl interzice. prin urmare. berbec . cărţile sibylline au decretat îngroparea în Forum Boarium a unui cuplu de gali şi a unuia de greci. o anume dispunere la masă.numit suouetaurilia apare în contextele de cinstire a zeităţilor supreme. Wissowa. când un număr de 6 vestale sunt acuzate de incest şi. cal pentru Apollon. în 216 a. Cybelle. Apollon. statui (adunate în temple în fauissae). dar şi a unora mai puţin celebre.în 226 a.stipes (folosite pentru necesităţile templelor). atâmarea la răspântii a unor păpuşi de lână sau la ceremonia Argeii. pentru lupiter..

sunt aduşi să fie prezenţi, mănâncă separat şi au porţii modeste, dar aceasta intră în logica structurării juste a diferitelor segmente sociale în cadrai comunităţii romane (pentru romani egalitatea civica este dată de echitate, iar meritul personal este un bun recunoscut public). Jocurile romane, instituite potrivit tradiţiei de către Tarquinius cel Bătrân (Ludi Taurii) sunt prilej de evocare divină în cadrul unor culte agrare şi războinice" (Conswlia, Equiria, Cetialia, Floralid). Tradiţia atribuie suveranilor etrusci instituirea acestora. Multiplicarea acestui gen de manifestări se petrece în veacul al FV-lea a. Chr. După 390 a. Chr. lupiter Optimus Maximus este onorat în cadrul Marilor Jocuri Romane- Ludi Romanii sau Magni. de organizarea cărora se ocupă, din 366 a. Chr., edilii curuli (asociaţi ginţilor patriciene). In 216 a. Chr. apar pentru prima oară menţionate jocurile plebeiene, organizate de edilii plebei. ApolJon va beneficia din 212 a. Chr. de jocuri anuale speciale - Ludi Apolliwres - intrate sub autoritatea pretorului urban din 208 a. Chr.Venirea la Roma a Mamei Zeilor din Ida marchează introducerea aşa-numitelor Ludi Megalenses. celebrate prima oară în 204 a. Chr. şi devenite anuale din 191 a. Chr. Acestora li se adaugă Jocurile în onoarea' lui Ceres sau ale Horei. Lucii Saeculares, desfăşurate pentru dată în 249 a. Chr., pe locul numit Terentum, se adresau zeilor infernali Dis Pater şi Proserpinei. Augustus introduce modificări liturgice în dorinţa de a-şi marca mai bine noul statut de conditor. La finele republicii, instituţia jocurilor capătă mult mai pregnant o valoare socio-politică, uneori generalii victorioşi vor organiza asemenea manifestări pentru a-şi comemora victoriile (cazul lui Sylla şi Caesar). Acest ultim aspect va lua o mare amploare în timpul imperiului, mai ales în vremea unor împăraţi care se vor apropia ideologic de doctrina orientală a preamăririi monarhului (este cazul lui Nero, Commodus). Celebrarea regulată a acestor manifestări ajunge să pară, în ochii contemporanilor ca inerent legată de păgânismul gréco-roman, de aceea căderea lor în desuetudine (ultimele jocuri saeculare sunt cele din 204) va fi sinonimă, la unii autori de secol IÏÏ, cu „moartea" religiei romane şi a statului roman. Jocurile începeau printr-o procesiune -pompa - condusă de magistraţi, în vremea republicii, şi de împărat şi familia sa, în timpul imperiului. In cadrul procesiunii, imaginile şi statuile zeilor erau purtate cu mare respect, fiind urmate de victimele sacrificiale şi de concurenţii care trebuiau să se întreacă. Concursurile sunt diverse: sportive, lupte cu animale, lupte de gladiatori (din 264 a. Chr. interpretate ca jocuri funerare), începând cu sec. al IV-lea a. Chr. apar ludi scaenid. imitaţie etruscă 6 , şi care vor fi curând 211

contaminate de influenţele greceşti. Aceloraşi influenţe se datorează instituirea de jocuri pyrrhice (dansuri şi competiţii cu caracter războinic), amplificate de simulări de lupte navale, în bazine special amenajate Fastul acestor ceremonii era un prilej de etalare a prestigiului social al organizatorilor, de aceea în paralel cu manifestările ca atare se petrece o subtilă competiţie între iniţiatorii jocurilor. Evocatio şi devotio exprimă două manifestări religioase succesive menite să aducă favoarea zeilor, acordul lor pentru săvârşirea unui act religios. Semnalarea prezenţei divine, starea acestei prezenţe (favorabilă sau nu) în raport cu oamenii, încercarea de a intui natura relaţiei oameni-zei sunt date de două tipuri de ceremonii: luarea auspiciilor şi haruspicarea. care vor fi abordate în capitolul despre divinaţie. Ne mărginim a spune că aceste activităţi sunt prezenţe arhaice în cadrul peisajului religios roman, însoţind procesul însuşi de organizare timpurie a cetăţii. Din punctul de vedere al desfăşurării spaţiale şi temporale a ritualurilor trebuie spus că acestea au loc fie în spaţii consacrate ad-hoc, fie în preajma lăcaşurilor de cult în faţa templelor, în zile stabilite de practica tradiţională prin calendare liturgice sau, după caz, atunci când este nevoie (mai ales pentru purificarea trupelor aflate departe de cetate, sau în cazul unor întâmplări miraculoase). Distribuirea zilelor propice sărbătorilor religioase -dies nefasll - precum şi precizarea naturii ceremoniilor se tace în funcţie de cele trei repere temporale ale unei luni calendaristice: kalendele (prima zi a lunii), nonele (ziua a 7-a pentru lunile martie, mai. iunie, octombrie, ziua a 5a pentru celelalte luni), idele (ziua a 15-a pentru lunile martie, mai, iunie, octombrie, ziua a 13-a pentru celelalte luni), repere anunţate de Rex sacrorum în epoca regală şi de Pontifex Maximus, în timpul republicii, la fiecare început de lună. Celelalte zile din an - dies fasti - sunt permise activităţilor cotidiene. Adunarea poporului este posibilă, însă, numai în zilele, aşa numite comiţiale - dies comiliales. însemnările epigrafice ale calendarelor descoperite pe teritoriul Romei, dar şi în afara ei, conţin şi sigla unor zile considerate (Varroa Despre limba latină, 31) a fi nefaste seara şi dimineaţa şi faste la prânz (EN). Primele ajustări ale calendarului (iniţial lunar) sunt atribuite lui Numa Pompilius, care. pentru a corela timpul trăit cu mişcarea astrelor. adaugă la anul lunar două luni şi o zi (anul devenea de 354 de zile). Modificările ulterioare sunt operate de pontifi, fără ca aceasta să fie străină de intervenţiile politicului sau de greşeli de calcul. In vremea lui Caesar se simte nevoia unei noi reforme: instituirea anului de 365 de zile şi aducerea anului 212

roman în consens cu anul astrologie, ceea ce a însemnat prelungirea anului reformei (anul 46 a. Chr.) cu nu mai puţin de 78 de zile. în cadrul zilelor nefaste sărbătorile începeau încă de dimineaţa dacă erau concepute pe durata unei singure zile; ceremoniile întinse pe mai multe zile au ca regulă o pauză de o zi între fiecare zi de sărbătoare. Tipuri de ceremonii publice'. Activitatea războinică este definitorie pentru societatea romană, de aceea ceremoniile dedicate acesteia şi zeului patroa Marte, deţin un loc foarte important atât în calendarul liturgic anual (mai cu seamă în perioada republicană), cât şi în timpul conflictelor militare ale Romei. Lunile care deschid şi închid sezonul cald, propice acţiunilor militare, respectiv martie şi octombrie, conţin deopotrivă ceremonii de adorare a lui Marte, sub aspectul său sângeros, dornic de război (comparabil cu Ares al grecilor) şi ceremonii de pregătire şi purificare a armatelor. Ritualul din martie cade în grija colegiului de preoţi salieni şi urcă până în penoada regală. Potrivit tradiţiei, în vremea lui Numa Pompilius, al doilea rege al Romei, de origine sabină. Marte şi-a trimis un scut din cer pe care regele a hotăiît să-1 multiplice pentru a nu fi mrat. Această sarcină este atribuită fierarului legendar Mamunus Veturus. care realizează 11 copii perfecte. Toate scuturile, depuse în timpul anului în Curia Saliorum (pe Palatin), erau scoase la l martie şi aduse în Foram, unde marele pontif practica un sacrificiu în onoarea lui Marte, asistat de saliae virgines, îmbrăcate ca şi băieţii cu tunica paludata şi cu coif- apex. Turul oraşului începea 8 zile mai târziu şi se încheia în 19 Martie - Quinquadmtries, urmat în ziua de 23 martie de purificarea trompetelor sacre de război, prilej cu care salienii dansau şi scandau imnuri închinate lui lanus, lunonei, Minervei pe muzică de flaut, în luna octombrie (pe 19 oct.), la închiderea sezonului de război, au loc glorificarea trapelor, dar şi purificarea lor şi a trompetelor (Armilustrium şi Titbilustriutri) prin sacrificii executate pe Câmpul lui Marte, aşadar în afara spaţiului civic. Numai după aceste festivităţi soldaţii purificaţi puteau să-şi scoată armele şi să pătrundă în oraş ca simplii cetăţeni. O ceremonie cu torul aparte are loc pe 15 octombrie, Eqvus October, unde se consumă întreceri de care pe Câmpul lui Marte şi se practică sacrificiul calului din dreapta al carului câştigător. Coada acestuia este adusă în mare grabă pe altarul din Regia, unde cad ultimele picături de sânge, în vreme ce capul calului este disputat într-un „meci" violent între două tabere - cetăţenii din Subura şi cei din Via Sacra, întotdeauna învingători -şi apoi ţintuit pe unul din zidurile Regiei. Acest cal este împodobit, înainte de sacrificiu,

213

potrivit mărturiei lui Paul Diaconul (Festus, Paul. 246, ed. Lindsay) cu pâine, simbolizând. probabiLprotectia noilor grâne. Preotul care oficia acest sacrificiu este tlaninul lui Marte, asistat de pontifi. Dacă ritualurile salice sunt interpretate ca manifestări ale războiului lipsit de măsură, pentru accepţia justă a războiului, ca acţiune civilizată, romanii au inventat ceremonialul feţial. lusfetiale. dreptul fetial. este cel care legitimează acţiunile militare ale Romei în sensul reparării unor ofense aduse romanilor şi amicilor acestora cu care sunt legaţi prin tratate de alianţă. Aşadar, ocaziile militare legitime sunt momentele de intervenţie ale preoţilor fetiali. Aceştia urcă mai întâi pe Capitolul cerând (în funcţie de perioada istorică) regelui consulilor sau pretorului, permisiunea (acordată prin decizie senatorială) de a culege iarba sacră -sagtnina verbenae. simbol al legăturii cu pământul roman şi mijloc de legitimare a acţiunii preoţilor. Apoi. însoţiţi de autorităţile politice, feţialii se deplasează la frontiera inamică unde cer repararea prejudiciilor aduse. Urmează un răgaz de 10 până la 30 de zile. după care un aî doilea avertisment este transmis. Dacă răspunsul se vădeşte a fi pe placul Romei, cetatea străină este părăsită, iar relaţiile rămân de prietenie. In caz de nesatisfacere a cerinţelor romane, sunt consultate autorităţile statului, consulii şi Senatul, şi, întorşi la frontiera inamică, feţialii decretează starea de răboi. Cel mai important dintre ei. pater patratus aruncă lancea războiului în teritoriul străin. Pentru inamicii îndepărtaţi există subterfugii, de pildă, în timpul răboiului tarentin, intervenţia lui Pirrhus al Epirului este interpretată drept casus belii. Atunci un prizonier epirot a fost obligat să cumpere un metru pătrat de pământ în Circus Flamimus (loc devenit teritoriu inamic) unde s-a putut arunca lancea. Pe acest loc se va ridica o coloană - colwnella bellica, în faţa templului Ma-Bellonei. care va servi ca ţintă. Rolul religios al feţialilor se încheie aici, urmând ca o nouă intervenţie a lor să se consume la încheierea tratatului de pace, când au misiunea de a da legitimare sacră acţiunilor politico-diplomatice. Descrierea acestui ritual, transmisă de Titus Livius. lipseşte în Istoriile lui Polybius (din care Titus Livius s-a inspirat consistent, uneori traducând pasaje întregi) ceea ce i-a îndemnat pe istorici să considere ritualul feţialic ca unul cel puţin teoretic, dacă nu fictiv, inventat de autorul latin pentru a respecta intenţiile sale scriitoriceşti de redare a unui trecut deosebit şi oarecum perfect al cetăţii sale. Oricum ar sta lucrurile, cert este că, în mod logic, complicarea şi multiplicarea fronturilor de luptă către finele republicii ar fi dus la neparcurgerea tuturor etapelor lui ius f étiole, pe de o parte şi, pe de altă parte, 214

ar fi făcut imposibilă prezenţa în mai multe locuri, acolo unde era nevoie, a lui Pater patratus pentai a săvârşi gestul aruncării lăncii. Probabil, competenţele sale sunt delegate de Senat reprezentanţilor militari, singurii pe care îi vedem, cel puţin la Polybius. că transmit duşmanilor hotărîrile Senatului (organul abilitat cu stabilirea politicii externe a Romei). Cum cetăţeanul roman este, pe lângă soldat fidel, şi lucrător agricol, ceremoniile agrare ocupă, de asemenea, un loc semnificativ în ansamblul ritualurilor publice. Acestea sunt adresate în principal zeiţei Ceres, asociată fie cu Tellus. fie cuplului Liber-Libera sau Persefonei în varianta sa elemzată. Ambaravalia din luna mai. sărbătoare mobilă, presupune o procesiune sacră de delimitare a câmpurilor, sacrificii sângeroase de scroafă şi miel. libaţii de lapte şi vin cu miere, marcând începuturile pregătirilor lucrărilor agrare prin purificarea lor. Cerialia din 19 aprilie este adresată doar lui Ceres initial şi presupune sacrificiu de porc şi organizarea unei festivităţi de lustratio a domeniilor agricole, simbolizată prin alergarea unui vulpoi, care desene perimetrul terenului cultivat, de coada căruia se leagă o torţă aprinsă. După elenizarea acestui cult manifestările se îmbogăţesc cu întreceri de cai (element esenţial al Lufli Circenses, instituite în perioada 12-18 aprilie). Primii muguri ai recoltei din an sunt oferiţi ritualic lui Ceres la sfârşitul lunii iunie şi începutul lunii iulie. Din veacul al ÏÏI-lea a. Chr., ca urmare a apropierii lui Ceres de Demeter, au loc în timpul verii (julie-august) ceremonii inspirate de mitul răpirii Persephonei (cu zile de abstinenţă alimentară şi sexuală, mimarea căutării fiicei răpite de către matroanele romane, conduse după norme ritualice elene de către preoţesc greceşti). Luna octombrie cuprinde o zi de post în onoarea lui Ceres şi ritualuri de deschidere a fosei situate în sacro Cereris- Mundus patet. Sacrificiile de porc. din decembrie,sunt însoţite de depunerea de ofrande de pâine şi libaţii de vin şi miere în onoarea zeiţei, de data aceasta asociată lui Tellus şi Hercules. Tabloul ceremoniilor legate de lucrările agrare este completat de activitatea religioasă a Fraţilor Arvali ale căror cântece ritualice, cu o conotaţie purificatorie, în primul rând, invocau, aşa cum o dovedesc actele confreriei, un număr mare de zei: lupiter. lunona Regina, Salus Publica, Marş. Fons, Flora, Vesta şi, ca divinitate principală onorată, zeiţa Dea Dia. Cele mai importante ritualuri au loc îri luna Mai - AmbamuaUa, timp de trei zile în casa conducătorului acestui colegiu, Magister. în pădurea sacră din afara Romei şi în faţa templului zeiţei Dea Dia şi presupuneau triplu sacrificiu sângeros - suouetaurilia: oaie, porc, taur. depunerea de ofrande 215

preocupare cvasi-constantă. eşuat de altfel. De altfel. al lui Marcus Antonius de a-1 încorona pe Caesar ca rex în timpul Lupercaliilor din anul 44 a. din 13 februarie. Zeiţei Cybele i se conferă sacrificii şi ritualuri de purificare din 4 până în 10 aprilie (zi în care a fost inaugurat templul de pe Palatin). încep prin comemorarea morţilor -Parentalia.vegetale: spicele recoltei trecute alături de mugurii proaspetelor semănături. în ceea ce priveşte Lupercaliile. în 15 martie se deschide 216 . boabe arse) poporului care defilează prin faţa templului Vestei. ca şi jocurile ce se desfăşoară în aceste zile sunt organizate sub patronajul senatului prin directa intervenţie a edililor curuli (prezenţa acestor magistraţi dezvăluie caracterul anstocratic al ceremoniilor pentru Marea Mamă a zeilor). pentru fertilizare. căci apar în asociere cu tinereţea celor doi gemeni ai Rheaei Silvia. în cadrul Pariliei (sărbătoare din 21 aprilie care comemorează fundarea Romei de către Romulus. In legătură cu rolul purificator al Vestalelor. săvârşesc sacrificiu de ţap. de pildă. şi aruncarea ritualică a gunoiului (în luna mai şi iunie). dar se adresează şi patronului turmelor). mai puţin caracterul său orgiastic. dansuri. Celălalt presupune menţinerea curăţeniei templului Vestei. când vestalele distribuie ingrediente purificatorii (cenuşa viţeilor sacrificaţi la Fordicidia . întreaga ceremonie. Astfel. Dumézil adaugă o conotaţie politică. In epoca imperială. situate la sfârşitul anului vechi roman. Puritatea ritualică a cetăţii. Importul de zeităţi din lumea orientală aduce în calendarul liturgic roman noi ceremonii. dar G.în 15 apnlie. colegiul preoţilor lupercali se adună şi. Chr. Atunci preotesele şi gallii săi duc statuile zeiţei şi vasele din templu de pe Palaltin spre â fi spălate în Tibru. trebuie spus că el este distribuit pe două planuri. Claudius adaugă ceremoniile din luna martie închinate lui Attis şi care redau fidel mitul. In faţa grotei lupercale de pe Palatin. împărţiţi în două grupuri: ţapii şi lupii. Primele. a mulţimii participanţilor. este singura perioadă când acestor oficianţi de cetăţenie străină li se permite amestecul cu cetăţenii romani. comensalitate. Unul se referă la intervenţia publică a acestor fecioare. poate fi ilustrată de festivităţile din luna februarie şi cele care cad în grija vestalelor. continuă cu Lupercalia. apoi doi protagonişti râd ostentativ punându-şi pe frunte cuţitul murdar de sânge. originea acestui ritual se plasează în timpurile arhaice ale Romei. Urmează flagelarea. Interpretarea principală dată acestui ritual este una purificatone şi fecundantă. care a făcut deja înconjurul colinei. în 15 februarie şi se încheie la finele lunii (23 şi 24) cu Regifiigium şi Tertninalia. în timpul Megalensiei. concursuri de cai. pornind de la gestul.

deşi oficial dendrofori i simt desfiinţaţi în anul 415. spre deosebire de cele din aprilie.arhlgallul sacrifică un taur de 6 ani pentru fertilitatea câmpurilor. sacrificii de păsări şi animale mici. acompaniaţi de flautişti. în cadrul aşa-numitelor taurobolii (vezi textul din Prudentius). Merida. dar poate pnntr-un sacrificiu substituant să se purifice prin sângele unui taur. apoi este adus -în templul de pe Palatin şi depus pe un pat de violete.lauatio. Sarcina cultuală a marelui preot este una de natură specială. ofrande de via fructe. o explicaţie poate fi predominanţa altor culte. Serbările din martie. Cumae). Pinul este solemn purtat de dendrofori. De aici aceste ceremonii purificatorii ca şi criobolnle. într-un alai care mimează un convoi funebru. iar rnarele preot . sacrificiile de berbec cu tăierea riualică a testiculelor. Cartagina). se vor răspândi şi în provincii. atestate epigrafic pentru prima dată începând cu anul 160 p. este bandajat şi înmormântat ritualic. Ceremonia care onorează pe micul Attis reînviat are aspectul unui carnaval popular la care participă însuşi împăratul. Hilaria -ceremonie în care bucuria explodează. Dalmaţia. pe 22 martie. Mactar. Marele preot. peste 60 de asemenea altare). de amiază. caneforii poartă ramuri de trestie pe străzile oraşului. Aquileea. este tăiat un pin şi se sacrifică un berbec cu sângele căruia se stropeşte rădăcina copacului. După 9 zile. în speţă cultul lui Mithra. valentinienilor şi mai ales ale lui Theodosius I. rugăciuni matinale.perioada preparatone de abstinenţă alimentară. Drobeta). dansuri şi cântece ritualice. Hispania (doar în mediile urbane coloniale. tamburişti şi însoţiţi de coribanti. asociată cu explozia regnului vegetal şi animalier. Africa romană (la Lepcis Magna. După măsurile punitive ale constantimemlor. spaţiul grec (mai cu seamă în insule şi în Magna Graecia). Tarragona). adoraţia lui Attis şi a Zeiţei Cybele este interzisă. fiind cetăţean roman el nu se poate emascula. oficializează din piui frigianismul cultului. Gallia (o veritabilă patne a acestor rituri. ca şi ceremonia de purificare finală din 27 martie . iar pe 24 martie pinul. Altare taurobolice au fost descoperite în Italia (Brundisium. Chr. simbolizându-1 pe Attis. Dacia (Romula. A doua zi continuă lamentaţiile funebre. împreună cu gallii. execută un dans funebru. procesiuni solemne. şi de seara. Se practică auto-flagelarea fertilizantă şi răspândirea de sânge pe deasupra arborelui. Ele lipsesc aproape cu desăvârşire din zona Rinului şi a Panonniei. Banchetul (din 26 martie) este uneori somptuos organizat şi de o rară opulenţă. In 25 martie se proclamă renaşterea lui Attis. 217 . Ritualul comportă mai multe etape. la Roma şi Ostia port unde a poposit întâia oară Cybele.

In ultima zi de ceremonie. Eshatologia acestui ritual este una suplă. în spatele încăperii centrale fiind amplasată statuia zeului şi reprezentările sale tematice. din 23 oct. invocaţii ale planetelor. Cnptele sunt amenajate ca săli de banchet. prilej de participare colectivă a tuturor membrilor colectivităţii isiace. corbul. sanctuarul era deschis şi cortegiul vesel parcurgea într-o stare de exuberanţă străzile oraşului. Există şapte trepte de iniţiere. Se pare că ceremonialul cuprindea rugăciuni adresate Soarelui dimineaţa. la suspiciuni şi la asocieri ale acestor manifestări cu culte ale demonilor. şi ceremonia închinată lui Osiris..3 novezi Aceasta din urmă mima dispariţia. pentru un creştin. Cea mai mare sărbătoare este cea din 25 decembrie. ci numai iniţiaţilor. mesagerul Soarelui şi Tatăl. în care o procesiune solemnă parcurgea fiecare port pentru marcarea începerii unui nou sezon comercial. care reprezintă tot atâtea faze de acumulare a unor cunoştiinţe despre care ştim extrem de puţin. temă iconografică regăsită în interiorul templelor.gest care reactualiza actul creativ al lui Mithra. 218 . mithraismul nu este o religie . dar ele sunt mai de grabă denigratoare (Iustin. căci serbările aveau loc în spaţii special amenajate. sau la adăpostul fortificaţiilor de la marginea statului (de exemplu. Ceremoniile dedicate lui Mithra tauroctonul sunt legate de fenomenele cosmice care dau mai multă vigoare luminii solare. respectiv solstiţiul de iarnă şi echinocţiul de primăvară. căutarea şi redescoperirea zeului. ofrande de pâine şi vin. oferind o nouă perspectivă asupra luptei binelui împotriva răului. . al participanţilor la ceremonii. de regulă grote sau cripte. era de ordinul cel mult a câtorva zeci de oameni. descoperirea statuii zeului . cu anexe şi mic hol la intrare. Persanul. Firmicus Maternus). în Britannia de-a lungul zidului lui Hadrian). soldatul. nu se adresează orişicui. cu caracter mistic.Două sunt ceremoniile anuale ale zeiţei Isis: cea din 5 martie. logodnicul sau proaspătul căsătorit. Câteva precizări apar la autorii creştini. Spre deosebire de celelalte culte chiar venite din spaţiul oriental. cântând şi dansând frenetic. în entuziasmul popular. Studiul datelor arheologice ne îndreptăţeşte să afirmăm că numărul adoratorilor. bucuria reîntâlnirii cu Zeul-soţ al Isidei pnlejuia manifestări similare cu cele de la Hilaria din martie (în onoarea lui Attis).de masă". sărbătoarea corăbiilor. uneori în case particulare. citirea preceptelor (pierdute). ceea ce putea da naştere. ea combină ideile de renaştere a sufletelor şi ascensiunea lor planetară. la prânz şi seara. cu culoar pe miloc. când se comemora naşterea lui Mithra din stâncă. şi se desfăşurau noaptea. de deschidere a navigaţiei. sacrificiul taurului urmat de consumul cărnii acestuia în timpul serii. leul.

1912. cele care deţin. se prevede renunţarea la acest serviciu în cazul decesului soţiei. Religion et piété à Rome. Paris.) plebeilor li se permite accesul în aceste funcţii (mai exact în cadrul colegiului augurilor). P en tru in fo rm a ţiia i a m p le riv in d ac e ste c ere m o n ii. délit religieux dam la antique. îh cité Coll. 3. J. în virtutea distribuirii juste a pietăţii faţă de zei aceasta presupune satisfacerea unui cumul de condiţii de către persoana care execută un act ritualic.. Som e Observations on the „ Crimen Incesti".Note 1. G. relaţia romană dintre oameni şi zei răspunde unui mod propriu de organizare a spaţiului public.p. flamen Dialis. Munchen.. J. Wissowa. fără a fi pe deplin un magistrat... Fêtes romaines d'été et d'automne. Altfel. 6. p. John Scheid. G. p. de o cetăţenie de drept deplin şi de o poziţie socială reprezentativă pentru întreaga comunitate. 48. dată de la care. 5. Pms. Chr. G. Unui sacerdos i se cere doar îndeplinirea corectă a ritualurilor. Quelques problèmes. Scheid. 2. 41-54. 97. La religion romaine archaïque. de familiile patriciene.1981. Despre contextul m ilitar al perioadei. Sacrifice e. la origine. EFR. 193-205. până la finelesec. monopolul ocupării funcţiilor sacerdotale. depozitară a unei autorităţi suficiente pentru a îndeplini serviciul religios în numele întregii cetăţi. 56-78. secondata de tu lb u ră ri in te rn e p e sce n a p o litică şi m a sc are a a ce sto ra p rin c a n a liz a rea a te n ţie i cetăţenilor către incestul vestalelor. Există anumite tabuuri 219 .1 Ambele condiţii simt îndeplinite.Dumézil. societatea nu se preocupă de starea civilă a preoţilor (ba chiar în cazul preotului principal al cultului lui lupiter. v ez i b ib lio g ra fia m p referitoare la divinităţile aferente acestor ritualuri. A săvârşi" transportarea unui obiect din domeniul profan în cel sacru presupune o competenţă de natură juridică şi cultuală. vezi Tim Cornel. p. iar divorţul nu este permis). în primul rând. La religion romaine. am eninţarea iliră şi gallică. Chr. Oficianţi Comunitară şi contractuală. 1975. în MEFRA. 27-37.t banquet à Rome. Este vorba. 1985. Dumézil. l. Singurele interdicţii privind căsătoria sunt impuse Vestalelor (lor li se cere şi o perfecţiune constitutivă din punct de vedere fizic şi mental şi sunt oprite de a apărea în public cu chipul descoperit). 4. Totodată. prin lex Ogulnla (cea 300 a. Le Gall. de la subcapitolul despre panteon. 419-420. un preot este o persoană publică. 7.. Ij>. p. 4. al IV-lea a. Religion undKidtus derRômer. 1985.

depozitarul unor cunoştiinţe specifice. pretorii puteau lua auspiciile fără a avea statut sacerdotal (este la fel de adevărat că singuri preoţii nu puteau lua auspiciile. nu poate întreprinde acţiuni militare în Hellespont căci la Roma se desfăşura ceremonia expunerii scuturilor. auguni. preoţii curiilor sau de sodaln (organizaţii cultuale arhaice şi imperiale): lupercii. Unele sacerdoţii (cum sunt cele care reclamă prezenţa permanentă la Roma . adesea misterioase. salienii. fetialii. fraţii arvali. Istorii. de pildă. Nu toate personajele care oficiau o astfel de ceremonie sunt preoţi. iar în spaţiul domestic sarcinile cultuale sunt patronate şi îndeplinite de pater familias. Accederea la statutul de preot se face. în general. Serviciile religioase colective pot fi desfăşurate de colegii de preoţi: pontifii. Oficiantul unui cult (noţiunea de sacerdos trebuie înţeleasă la plural) este. în 191 a. Exercitarea atribuţiilor cultuale poate fi făcută individual sau colectiv. şi nu este incompatibil cu alte funcţii (fie ele deja cultuale. aşadar. Delegarea acestor competenţe este de regulă viageră. locuri speciale la spectacolele de teatru şi circ.Spre deosebire de alte zone. Lentulus este consul şi pontif. Chr. scaunul curul pentru sacerdoţiile patriciene. 13. Chr. în calitatea lor de cetăţeni. sacerdoţiile romane nu sunt retribuite financiar. De pildă. de aici legătura lor specială pe care o au cu magistraţii cetăţii). nu sunt scutiţi de plata taxelor. Sacerdoţiile individuale romane sunt acceptate pentru regele sacrificiilor. de pildă consulii. 10). rex sacronm. organizatorii banchetelor în onoarea lui lupiter. pentru flamun şi soţiile lor şi pentru vestale. Ca privilegii sunt de amintit escorta de lictori (pentru flaminul lui lupiter şi vestale). regina sacrorum. 220 . Polybios. fără ca acestuia să i se spună sacerdos. în 196 a. prin cooptare şi desemnare. Scipio Africanul este consul şi salian (motiv pentru care. Licinius Crassus -cenzor şi mare pontif. sau flamen Dialis:} nu sunt compatibile cu seviciul miltar. interpreţii cărţilor sacre. preoţii romani. XXI.comportamentale şi de vestimentaţie stabilite pentru Vestale şi cuplul Jlainen şi flarninica Dialis: tuturor preoţilor fiindu-le interzis contactul cu elemente impure (mai ales cu defuncţi). pontifii şi auguni sunt obligaţi să achite restanţele fiscale. Ca şi alte funcţii publice. şi soţia sa. P. Marcus Antonius este luperc şi consul. care-i permit stabilirea contactelor cu zeii.rex sacrontm. haruspicii. sodales tities şi augustales. Sursele antice transmit o ierarhie internă a fiecărui grup sacerdotal în parte şi a tuturora luate în ansamblu. P. părti din carnea victimei sacrificiale. fiind permis cumulul de funcţii) sau magistraturi îndeplinite.

Ca reper moral al flaniliei patriciene tradiţionale. existenţa lor fiind dovada autenticităţii unui cult ui' spaţiul latin. împarte cu soţia sa o multiplă responsabilitate viageră. precum şi sărbătorile din luna respectivă. mai puţin flaminul lui lupiter care este ales de Pontifex Maximus. Rezidenţa lor obligatorie este casa lui lupiter. X. Chr. De exemplu. contactul cu cadavre sau lucruri care au aparţinut defuncţilor (motiv pentru care flaminul nu îndeplineşte serviciul militar). prezidează adunarea arhaică (comitia calată) în cadrul căreia la kalende sunt anunţate nonele şi idele. de către mireasă). împreună cu soţia sa (de care nu se poate despărţi prin divorţ) simbolizează cuplul divin lupiter-Iunona. cuprind 3 flamini majori. Plutarh. Aulus Gellius. al lui Marte (Flamen Martialis) şi al lui Quinnus (Flamen Quirinalis) şi fiaminii minori. Vestimentaţia lor este lipsită de noduri. Acesta din urmă. 44. Rom. patrician de origine. haina prinzându-se cu fibule de bronz şi centură. XXXI. unde se consumă prăjitura ritualică. Flamimi. Flamen Dialis trebuie să se detaşeze de tot ceea ce este uman. corespunzători divinităţilor din triada precapitolmă: al lui lupiter (Flamen Dialis). deşi desemnat în Forum. 50. 5. Floralia din aprilie. Le este interzis dezbrăcatul în public (deci frecventarea băilor publice).. flaminul poartă un inel de aur gol pe dinăuntru. Fiaminii servesc cultele arhaice. 15 la număr pentru penoada clasică. rex Nemorensis. trebuie să-şi confirme noul statut prin uciderea ritualică a predecesorului său.). cuplul Flamen-Flaminica este prezent la ceremoniile de căsătorie de tip confarreatio (caracteristice ginţilor aristocratice patriciene. Adesea este asociat cu personajul sacerdotal care deserveşte Cultul Dianei din Aricia. Aceştia sunt desemnaţi de colegiul de pontifi. Este preot al lui lanus. 221 . rolul său este aproape în întregime preluat de Pontifex Maximus. farreo. neputându-i-se cere depunerea unui jurământ iată de oricine sau orice altceva decât lupiter (Titus Livius. Robigalia—ausustMeditrinalia-octonforie).. nt de evocare a unei obscure legături între omul sacralizat prin actul său şi titlul său regal cu energiile de natură să înlăture decrepitudinea. alegerea lui Flamen Dialis ca edil curul a impus suspendarea atribuţiilor sacerdotale pe penoada mandatatului edilitar. pregătită din miere şi susan. Nopţi attice. în anul 200 a. consumarea anumitor alimente. 15. La finele republicii. numai o persoană de condiţie non-servilă poate să-1 ajute să se îmbrace şi să-şi aranjeze coafura.Rex sacmrum este prezent încă din epoca regală. Flaminul supraveghează şi conduce toate ceremoniile închinate lui lupiter (Uinalia din aprilie şi august. în pădurea de la Nemi. Qwest.

Ei deschid calea populaţiilor care migrează. participarea ca asistente la anumite ritualuri. şi care este rezidentă la Roma (către finele republicii se admite şi originea din spaţiul italic). 10). cu care se presărau victimele antenor uciderii. Ca Pontifex Maximus împăratul reprezenta garantul menţinem acelei pax deorum. organizate de către al doilea rege al Romei. Titlul este păstrat şi de primii împăraţi creştini. strângerea cenuşii şi a resturilor sanguine de la anumite ceremonii. pontifii acţionau ca preoţi independenţi. instituit după tradiţie de N urna Pompilius. Nwna. să aparţină unei familii de cetăţeni care îndeplineşte activităţi onorabile (sunt scutite familiile care au deja printre membrii lor preoţi). pentru a-1 dubla pe rex sacromm. exercitarea propnu-zisă a sarcinilor şi învăţarea noilor candidate. alege preotul lui lupiter şi vestalele. Potrivit surselor antice (vezi textele ) marele Pontif este cel care recrutează aceste preotese. Marele pontif are dreptul de a lua auspiciile. înainte de a-i îngloba pe flamini şi pe rex sacromm.aèdes Vestae. îngroparea lor în faţa porţii Collina. deţine imperium. împărţit pe perioade de câte 10 ara şi cuprindea ucenicia. La finele republicii acest statut sacerdotal se adaugă puterii politice. pe care apoi le retransrruteau cetăţenilor ca elemente purificatorii. căci ele sunt deopotnvă mame şi fiice ale tuturor cetăţenilor prin serviciul religios de care sunt legate). acte diplomatice şi politice). ca supraveghetoare la ritualul nocturn feminin închinat zeiţei Bona Dea. Acesta poate să le pedepseacă (prin bătaie) sau. tară a fi în prealabil ucise (Plutarh. In grija lor este lăsată păstrarea unor documente importante pentru cetate (testamente. Reşedinţa lor este templul Vestei pe care nu-1 pot părăsi (şi atunci doar însoţite şi acoperite de voal) fără încuviinţarea lui Pontifex Maximus. dar va fi refuzat pentru pruna dată de Gratian (în jurul anului 380) şi părăsit definitiv de Theodosius I. hotărăşte împreună cupontifii. veghează calendarul religios al cetăţii. mola salsa. 222 . deci poate deveni comandant militar. Sarcinile lor liturgice. Serviciul lor dura în teorie 30 de ani. în caz de incest (once activitate sexuală le este interzisă. dincolo de întreţinerea permanentă a focului cetăţii şi curăţirea templului . Ele trebuiau să fie copile cu vârsta cuprinsa între 6 şi 10 ani. pentru ca în vremea lui Augustus să devină una din pârghiile puterii imperiale. sunt ajutoarele marelui pontif. supravehează corectitudinea practicilor religioase. să fie perfecte din punct de vedere fizic şi mental. erau: pregătirea fainii sacnficiale. deservesc cultul Focului etern patronat de Vesta.Vestalele. sub autoritatea căruia intrau din momentul părăsirii familiilor lor.

şi sunt în număr de doi. de engine etruscă. Haruspicii. quindecemviri nu intrau sub autoritatea pontifilor. şi cea theodosiană. este organizat un colegiu de trei membri apoi de şapte. prin deţinerea unor resurse financiare proprii.Colegiul augurUor lua auspiciile în numele statului. prin redactarea actelor desfăşurate. epulonii. din 104 a. Chr. împăratul Claudius organizează ca ordo acest colegiu sacerdotal. parţial. Sylla să-1 stabilească la 15. Decemviri sacris fadundis sau. Colegiul preoţilor feţiali. Fraţii arvali au o notă aparte prin organizarea lor sistematică. Interpreţii cărţilor sacre. mai apoi. Augurii îşi îndeplinesc atribuţiile în once spaţiu sacra delimitat -templum. pentru ca L. iar gestica şi conţinutul invocaţiilor sunt atribuite regelui equilor. Sodahile sunt confrerii religioase organizate de regulă (mai puţin Fratres Arvales) pe două grupuri distincte de câte 12 membri: Quintiales (lupii) şi Fabianes (ţapii) în cadrai asociaţiei lupercilor şi Palatinii şi Quirinalii (sau Collini) în cazul preoţilor salieni. fiind un colegiu mai nou instituit (după organizarea sacerdotală a lui Numa Pompilius).cu ajutorul bastonului augural .lituus. cănile sybiline. . în final numărul augurilor ajunge la 15 (16 doar în vremea lui Caesar). Originile acestor confrerii se pierd în vremurile de început ale Romei şi exprimă religios procesul de unificare demografico-teritorială a spaţiului colinar. total. Cei 20 de membri ai colegiului simt conduşi de pater patratus. mai exact. Ei inaugurează orice act religios prin semnalarea prezenţei divine. în 196 a. Pentru organizarea banchetelor în cinstea lui lupiter. apar încă din vremea regelui etrusc Tarquinius Superbus. Ştiinţa lor provine din mediul etrusc şi este o prezenţă permanentă pe lângă autontatea politică.exta. Numirea septemviri epulones se face prin cooptare. înfiinţat în epoca regală. Cei 12 223 . dublează activitatea războinică a Romei în fazele ei preliminare şi terminale. C. In vremea republicii acesta se ndică la 10. Lupercii săvârşesc ritualurile de fertilitate şi purificare din 15 februarie în vreme ce Salienii deschid şi închid sezonul războinic roman (în martie şi respectiv octombrie). Chr. un număr de 27 de triburi (trase la sorţi) sunt chemate să-i aleagă (lege suspendată pe penoada dictaturii lui Sylla). Erresius. însoţeşte autoritatea politică la declararea războiului şi la încheierea păcii. este instituit de Numa şi are un număr de membri corespunzător fiecărui trib (la data respectivă). a cărui activitate este interzisă mai târziu de legislaţia constantiniană. inspectează măruntaiele victimelor sacrificate.

Dodds. bazată pe experienţa practică (téchné). a lucrării Les donneurs du sacré. gâştele (lunona). Prêtre. poziţia sa pe cer sau faţă de augur. I_e Prêtre à Rome. In concepţia romană.. 1995. urmat de Claudius pentru familia Claudia şi de Flavieni pentru ginta Flavia) o asociaţie din 21 de membri a sodalilor. Ambaraualia. Divinaţia Ştiinţa ghicirii viitorului. Prima formă de divinaţie este asociată la greci cu cultul zeului Apollon (E. cucuveaua (Vesta). extatică sau profetică. Le. 1989. îh L'homme romain. 1992. Ca ritual divinatoriu. 5. ulii. sau divinaţia. fie măcar şi într-o formă parţială. auspiciile (auxpicia derivă din latinescul aues spicere= a observa zborul păsărilor) urcă în timp până la întemeierea Romei şi sunt asociate primului rege întemeietor al cetăţii. are un dublu caracter în mediul roman: oficial. Dumézil. care au sarcini liturgice de invocare a forţelor fertile ale pământului şi de purificare a domeniilor. Antichitatea cunoaşte două forme principale de divinaţie: cea intuitivă. Grecii şi iraţionalul. Paris. Pentru organizarea cultelor închinate ginţilor imperiale este înfiinţată de Tiberius (în anul 14 p. corbii (asociaţi lui Apollon). Bucureşti. p. Chr. a cunoaşterii lui. apoi cad în grija colegiului de auguri. cât şi pnn cânt. La interpretarea mesajelor sunt luate în calcul natura păsării. dar şi coţofana (Marte). în care mesajele zeilor sunt transmise în timpul somnului.R. coord. păsările pot oferi semne atât prin zborul lor. La religion romaine archaïque. inspirată direct de zei (manlike pentru greci) şi cea inductivă. Danielle Porte. Pe lângă ornitomantie. 81). Note 1. G. sunt conduşi de un Magister pe care îl aleg anual la ceremoniile din luna mai. cioara şi bufniţa (Athena). Scheid. p. divinaţia augurală putea fi asociată interpretării semnelor 224 . reprezentat de practica augurală şi haruspicală.membri. instituit de Nurna Pompilius. conduşi de 3 magistri şi unflamen numit de împărat. şi unul mai puţin controlabil de către autorităţi. J. 131 şi urm. Cele mai des folosite ca mesagere divine sunt păsările de pradă: vulturii (simboluri ale lui lupiter). p. Paris. dar şi prin pofta lor de mâncare (auspicia ex tripudiis). reed.. Andreea Giardina. La acestea se adugă divinaţia onirică. datorat vrăjitoarelor sau ghicitorilor străini şi romani. Paris. direcţia de zbor. pentru ginta lulia. 71-106. dar care intră în funcţie la Saturnalia anului în curs (17 dec) până la cele din anul următor.

etimon al verbului spicere . în plus. sub aspect general. a. ci îşi au locul lor precis în sintaxa riturilor de venerare a zeilor.a controla. dând un plus de pietate şi credinţă manifestărilor umane. inimă (fuiruspex provine din compunerea etruscului hani. bătrână profetesă din Erythrae. Haruspicii romani apelau deseori la colegii lor etrusci pentru clarificări de interpretare ale protuberantelor. romanii recurgeau la consultarea cărţilor sacre cu profeţii: Cannina Mardana sau cel mai des cărţile Sybillei. iar ştiinţa de a cerceta interiorul animalelor sacrificate: splină. plămâni. el dispune retragerea unora din cărţile de profeţii din circulaţie. Haruspiciile sunt împrumutate de romani de la etrusci. Augustus încearcă stoparea răspândim acestor practici străine de tradiţia romană. este vorba de oracolul de la Delphi şi cel al lui Amon. al II-lea p. Chr. al cănii corespondent latin este exta. Varron ca şi Cicero (el însuşi membra în colegiul augunlor) sau Nigidius Figulus fac efortul de a demonstra că auspiciile romane nu au nimic comun cu supertitiile. fisurilor. ca urmare a pătrunderii masive de importante segmente demografice orientale. va marca o revigorare a apetitutului pentru astrologie. care-şi procură cărţi de astrologie. autoritatea politică imperială doreşte să-şi impună controlul. observam atitudinii patrupedelor şi reptilelor (auspicia pedestria) sau a unor uicidente întâmplătoare survenite chiar în timpul luării auspiciilor (signa ex divis). Spre finele republicii. şi spex . lungimii organelor cercetate.cereşti (auspicia coelestia).. a 225 . ficat. practica divinatorie nu este lipsită de manifestări de neîncredere din partea unora. Destul de rar se apelează la oracolele din lumea grecoegipteană. chiar în 52 a. este emis un setwttus-consultwn în această privinţă. Primul care va interzice arta divinaţiei. Deşi. a cerceta). poate sub Tullius Hostilus sau Ancus Marcius) intră şi descifrarea unor fenomene celeste (tunetul. Chr. se răspândesc în mediul roman astrologii caldeeni. şi Commodus).măruntaie. în secolul I. har a . ajungând la Roma. sec. în timpul republicii. Roma va repeta gestul timpuriu al lui Cato Maior de a alunga astrologii şi magicienii orientali. erupţii vulcanice). Antoninii sunt primii interesaţi în acest domeniu (este vorba de Marcus Aurelius. Chr. netezimii. este finalizată pnn răspunsuri elaborate în conformitate cu normele conţinute de libri Etrusci. care. le vinde la un preţ exorbitant lui Tarquimus Superbus. de a căror activitate este legată creşterea alarmantă a temerii superstiţioase. ploaia) sau pământeşti (cutremure. In atribuţiile preoţilor însărcinaţi cu haruspicarea (organizaţi ca instituţie în epoca regală. a privi.

6. Nopţi attice. iar casa unui defunct trebuie purificată prin ceremonii speciale de purificare dedicate în principal cuplului Tellus-Ceres. cu valoare adjectivală. situaţia unui grup domestic care pierde unul dintre membri este funestus . împăraţii creştini (Valentinienii şi Theodosienii) să dispună interzicerea artei divinaţiei sub pedepse financiare şi privative de libertate. care durează 10 luni (A.familia funesta reprezentând atât familia aflată în doliu.de a comemora pe cei decedaţi şi de a oferi pilde celor aflaţi în viaţă. care mai are obligaţia de a mătura casa şi mai ales camera mortului. ed. 14).profeţiilor publice este împăratul Constantin cel Mare. in. nu le pot atinge lucrurile. cât şi familia contaminată de murdăria morţii. 226 . amplasarea mormintelor exclusiv în spaţiul extravilan. VIIT-Vn a. cei pierduţi departe de casă. acelor obiceiuri străvechi . când. în spaţiul colinar. nu îi pot vedea (cazurile deja amintite ale Vestalelor şi Flaminului lui lupiter). acesta este incinerat chiar în Fomm. pentru care familia nu a reuşit să organizeze funeralii. aşadar şi Romei. Chr.mores maiorum .Pentru ei viaţa are cea mai mare importanţă. De altfel există o serie întreagă de interdicţii privind apropierea de un defunct. participanţi curioşi. Acelaşi rol îl are şi întregul cortegiu funerar -pompa funebris. după el. de pildă anumite personaje sacerdotale nu pot avea contact cu morţii. Credinţe funerare Proprii spaţiului italic. Ele sunt atestate de descoperirile de sarcofage de lemn şi de urne de incineraţie încă din sec. Pentru morţii neprezenţi. alcătuit din rudele decedatului. prevedere cuprinsă şi în Legea celor XII Table şi care n-a fost încălcată până la moartea lui lulius Caesar. din raţiuni de igienă. 296. la origini. Un ultim moment de glorie a divinaţiei şi astrologiei antice este marcat de domnia lui Iulian Apostatul. Termenul care defineşte.Gellius. Roma decide. sclavi. pentru ca. în condiţiile unei situaţii tulburi şi tensionate care a urmat asasinării dictatorului. şi Vacuna şi se practică un sacrificiu de porc (Festus. sunt ambele rituri de înmormântare. chiar şi atunci când sunt amintiţi defuncţii unei familii aceasta se subscrie unui dublu efort cutumiar. romanii nu au dezvoltat o doctrină proprie despre moarte. Tot Festus vorbeşte (68. prieteni. ed Lindsay) şi de faptul că sacrificiul trebuie îndeplinit de moştenitor. Lindsay).Evidenţa manifestărilor funerare ale romanilor prezentată de sursele scrise demonstrează convingător faptul că. sunt invocate zeiţele Tellus. despre lumea de dincolo. Ceres. aparţinând romanilor şi sabinilor După desăvârşirea constituirii sale ca cetate.

a gintei sale. După moarte. plasându-le în veacul al Ill-lea a.înmormântarea ca atare se desfăşoară însoţită de bocete şi cântece de jale. (Cicero. în pofida menţiunii lui Titus Livius. asistenţii se purifică cu apă şi foc.) La întoarcere de la mormânt.. Primele manifestări de acest fel sunt exclusiv masculine. am văzut. 21 februarie. 227 . în timpul nopţii. defunctul se aşează lângă Orcus.Dm Manibus. Fastele. binele adus cetăţii vechimea familiei.laudationes . focul nu mai arde pe altare. 13.Doar ultima zi. în zilele de 9. în timpul cărora morţii urcă şi se răspândesc în lume. 49. De leg. există două ceremonii în fiecare an dedicate comemorării defuncţilor: Parentalia. când ceilalţi dorm. H. De mensibus. IV. 265). mai cu seamă. Obiceiul depunerii de ofrande de hrană pe morminte este reluat în luna mai. II. Epigrafia vine să întărească aceasta. De oral. bucate modeste. Ovidius. urmată de numele celui decedat. nu se contractează căsătorii (loanes Lydus.1 Credinţele despre o lumea a morţilor încep să se contureze sub influenţe greceşti. celelalte zile. care însă nu înfăptuieşte nimic altceva decât să primească morţii. identificat cuPluton (Hades la greci).Ovidius. Mortiilor le sunt asociaţi Manii care funcţionează ca spirite protectoare (daimom) ai defuncţilor. sunt dedicate comemorării părinţilor de către fiecare familie. 4. în timpul sărbătorilor din februarie (ultimă lună a vechiului an în care cetatea se purifică. Chr. care antedatează elogiile pentru matroane. Chr. Pentru personajele importante din punct de vedere politic. din 13-21 februarie şi Lemuria din luna mai. vin. 44.. în realitate prima laudatio feminină se consumă în 102 a. II. iar a două zi toată familia se reîntruneşte la o masă comună . Din punctul de vedere al sărbătorilor publice.. De aceea tatăl de familie trebuie să-şi protejeze rudele apropiate şi. Etimologic lémures înseamnă strămoşi. în cadrul ceremoniei Lemuria. 22). conţine o festivitate publică (o bătrână înconjurată de fete tinere sacrifică zeiţei Tacita. în spaţiul domestic: se depun ritualic coroane pe morminte. se desfăşoară mese simple cu pâine. sacrificiul şi banchetul în a 9-a zi după înmormântare. rudele rostesc elogii funerare publice . 11. tară să-i înveţe ceva anume despre cealaltă lume. căci inscripţiile funerare încep cu dedicaţia „Zeilor Mani „. 533). Fasti. în întregime şi se pregăteşte pentru un nou sezon cald prin rituri de fortificare şi fertilizare a comunităţii) magistraţii nu mai poartă insigne. fiind altceva decât sufletul lor. aceştia ies şi vizitează casa unde au locuit şi pot lua cu ei un membru încă în viaţă al familiei.prin care se enumără faptele de glorie ale defunctului. Există şi alte ritualuri ale căror detalii ne scapă: sacrificiul de oi Larilor (Cicero.

Ambele teoni au fost formulate pe baza datelor furnizate de autorii antici. Some Aspects of Religious Experience From Marcus Aurelim to Constantine. Dumézil. 369-375. şi studiile comparative cu dialectul hittit (luvit)...2 în pofida apropierii lor târzii sub influenţe externe. H. Pagan and Christian in the Age of Anxiety. De asemenea se păstrează în afara ştiinţei noastre detaliile de organizare economică-socială şi politico-militară ale lumii etrusce. Bayet. Semne de întrebare rămân în ceea ce priveşte punerea de acord a cronologiei herodotiene (sec al XID-lea a. descoperite la Caere.. 7. între alţii.pocneşte din degete pentru alungarea spiritelor (Ovidms. Le Bainiec. . J. Cercetările arheologice şi lingvistice susţin această afirmaţie în parte. p. 3. publicată încă din 1916 de Enno Littman. Chr.R Dodds. G.. La finele republicii şi începutul imperiului se răspândesc ideile filosofice greceşti epicureice şi stoice (mai ales în mediile aristocratice. este conţinută de mărturia lui Herodot (Istorii. Cambridge. este vorba de trei lamele de aur cu inscripţii punice şi etrusce. intelectuale). 1965. 374-75. al V-lea a. Dumézile. G.). La religion. Chr.. 94).) şi cu datele arheologice din Italia care atestă prezenţa etruscă încă din veacul al IX-lea a. 1956. precum şi doctrine orfice sau credinţe orientale.. Nu există o apropiere între Genius-ul unui om în viaţă şi Manii săi. fapt datorat caractemlui lacunar şi redactării târzii a izvoarelor antice. istoriografia încă mai dezbate cele două principale teze: cea privind autohtonia lor şi cea susţinând venirea etruscilor din spaţiul micro-asiatic. 72-76. Paris. Prima este susţinută. de Dionysos din Hallicamas. cât şi 228 .. vorbit în Lycia şi conţinut de inscripţia de la Sardes. în 19641. Religia elruscilor Despre originea etruscilor. 134 şi urm.potrivit căreia etruscii ar fi migrat din Lydia şi s-ar fi stabilit în zona denumită ulterior de romani Tuscum (azi.) cu uzanţa scrierii Invite (sec. p. p. Note 1. des origines à la fin de la République. La religion romaine.. E. Le cult de Cérès à Rome. care se bucură de cea mai mare adeziune în prezent. Chr. I.. 1958. Toscana). In plus. spre doctrinele religioase ale mântuirii cu impact asupra vechilor credinţe funerare. Fasti. 2. La religion romaine. iar a doua. Evoluţia lor în timpul primelor două secole ale erei creştine a produs deschiderea spre o mai mare nevoie a salvării sufletelor3. Paris. V. atât documentele romane.

care este zeu suprem. este identificat. şi Vegoie/Begoie. în ceea ce priveşte organizarea şi stabilirea ierarhiilor între divinităţi. care apare şi el pe ficatul de la Piacenza. Este însă sigur că Tinia reprezintă divinitate supremă şi alcătuieşte un grup principal de zei alătun de alte 11 divinităţi. numită şi epoca de renaştere culturală etruscă . Dumézil". întreaga ştiinţă etruscă în domeniul religios se datora. net diferită de orfism sau pitagoreism. Cunoştiinţele religioase ale etruscilor sunt conţinute într-un număr de cărti la care romanii au avut acces în parte: Libri fiilgurales (cu mărturii despre interpretarea şi clasificarea manifestărilor naturale ale ploii. nimfa ce a sens ars fulguriatorum. ed. Lindsay). Hera . Compararea panteonului etrusc cu cel italic. Festus. cu Veiovis. Bigois. susţinând evoluţia sa ciclică). geniul ivit din brazda unui lucrător al câmpurilor în vremea Tarquinilor. Am este numele etrusc al lui lanus. Vetis. potrivit anticilor. Libri fatales (care abordau problema destinului general al lumii. sau ceea ce le-a fost util de împrumutat de la ei. De aceea aproape tot ce ştim despre etrusci este mai de grabă ceea ce îi frapa pe romani. Selvans cu Silvanus. că toţi zeii îşi aveau repartizate anumite regiuni ale bolţii cereşti unde îşi aveau domiciliul.cele greceşti. despre care ne informează Macrobms şi lulius Obsecquens. printr-o anume tehnică sacnfîcială. soţia lui Tinia. Trebuie spus că aceste lucrăn care' alcătuiau aşa-nurruta disciplina etrusca au fost redactate în penoada de sfârşit a republicii romane. Există şi divinităţi cu nume dublu. şi cu cel al altor populaţii mediteraneene poate duce la postularea unor evoluţii cvsi-similare. fără a putea pătrunde în miezul detaliilor acestor concepţii. de exemplu. Libri Acherontici (cu teoria zeificării după moarte. Satres cu Satum. specifică etruscilor. Neptuns .al lui Neptun. nimeni alta decât Minerva. Ostentaţia (repertoriu de miracole. dar mai ales ale fulgeruluiX Libri lianispiclm (cu reguli privind interpretarea ficatului şi a altor organe interne ale victimelor sacrificate). italic şi etrusc. In ceea ce priveşte panteonul etrusc câteva nume ne sunt ofente de Ficatul de la Piacenza şi suntem destul de bine infonnati în legătură cu procesul de interpretare greacă şi romană a acestor divinităţi. Libri ritudes (cu reguli şi prescripţii ritualice publice şi private. Menerua-Tecum nu este. De pildă Zeus -lupiter are corespondent etrusc Tinia. cel irai probabil. lui Tages. propnu spaţiului unde s-a dezvoltat civilizaţia etruscilor. 229 . că există alte 7 divinităţi nenumite.lunona este reprezentată de zeiţa Uni. este de părere G. şi care tine de mistica numărului 7. au reţinut doar ceea ce era important pentru romani şi greci la data respectivă. 386.

61 îşi 669. o atmosferă de familie plină de afecţiune. relazione preliminare della seltima campagna. 611-680. de Ruyt. Ibidem. IM religion romaine archaïque. tema predominantă pare să fie călătoria în lumea infernului spre Eita (Hades) şi Persipnai (Persephona). greu de interpretat ca fiind o modificare de raportare faţă de lumea de dincolo. démon étrusque de la mort. Dumézil. 49-117. 8. cu un inventar bogat în obiecte de podoabă. Pentru amănunte. Chr.1 Epoca elenistică. care. 3. Paris. punica. unul din demoni sau chiar defunctul însuşi ţine în mână un rulou cu numele decedatului şi vârsta lui. şi însoţeşte morţii. cu reprezentări de animale (pantere. 4. cu camere cu coridor. lei. în cifre romane. Personajul central este un Geniu al morţii. din lumea greacă). cu scene de vânătoare. p. p. Ritul de înmormântare este înhumatia în morminte somptuoase. ci mai degrabă exprimă influenţe artistice din exterior (în principal. p. Charun. dovedesc o poziţie egală a soţiilor-mame cu soţii lor. este forjată pe modelul regal oferit de Filip al D-lea al Macedoniei. Reprezentările sculpturale ale sarcofagelor cu scene de familie. de către Isocrate şi filosofii veacului al FV-lea a. Massimo Pallotino. 1934. Chr.. Charon. dispunem de mărturiile arheologice funerare (de altfel aproape singurele dovezi de acest gen privind etruscii) şi date provenite din surse scrise de epocă imperială. deşi etrusc în structura sa şi competenţele sale. în. mai putin arme. Cultul imperial Esenţa teoretică a acestei manifestări constă în valoarea sacră a lui princeps pe care Augustus şi urmaşii săi iulio-claudieni o duc la completa definire.In ceea ce priveşte credinţele etruscilor asupra lumii morţilor. care redau aproape fidel traiul din timpul vieţii. al FV-lea a. Scavi nel santuario etrusca di fyrgi. 1964 şi Scoperta di tre lamine d'oro inscrite in etrusca e. 2. Gândirea elenă. Note 1. obiecte casnice. dând expresie romană unei realităţi pe deplin cunoscute de antichitatea orientalo-elenistică. în călătoria printre umbre cu carul de culoare bleuverde. are nume grec. 1671964.G. peşti). şi porneşte de la natura deosebită a comandantului militar. dominată de figura lui 230 . Adesea. Pictura murală funerară oferă scene din viaţa cotidiană. element care poate simboliza o carte de trecere (paşaport) pentru lumea de dincolo4. F. Archeologia classica". alături de alti demoni. Din sec. cu atrium. mai apropiată de spaţiul de care ne ocupăm. jucării.

Caesar. chiar şi neconstituţională. Augustus este cel care urmăreşte îndeaproape. In al doilea rând. colegiul preoţilor augustali). impedimente mari se ridică datorită uzanţelor romane de adoptare a unor practici religioase sau mai puţin religioase din alte spaţii şi prezentarea lor ca fiind fie „recuperate"' de către stat fie „născute" pentru a servi interesele Romei. deveniţi astfel divi. creează sinteza dintre elementele de eroizare specifice grecilor. de terminologia folosită. pe de alta importul cultului imperial din spaţiul oriental şi elenistic. Ambele sunt generatoare de calităţi supraomeneşti.voinţa creatoare şi Genius .Genius Urbis) asociate cu Larii. fiind şi Pontifex 231 . Sylla şi C. Scipio Africanul. I a. a caracterului sacrosanct al propriei persoane dat de magistratura dictaturii. Marius. autohtonia valorizării sacre a suveranului.forţa individuală creatoare şi proteguitoare. Dificultatea majoră în descoperirea originilor acestei instituţii a cultului imperial este dată. Pentru romani situaţia este mai complexă. La romani. precum şi la modificările de peisaj social petrecute la Roma în sec.şi veneraţia suveranului. Cultul imperial roman se adresează lui Numen Augusti şi Genius Augusti (extrapolat la nivelul întregii cetăţi . Chr. în primul rând. Susţinătorii primei teorii fac apel la evoluţia crescândă a valorii şefului militar şi consacrarea ei prin instituţia triumfului. însuşi Alexandru este considerat moş Dionysos şi néos Héraclès. princeps este situat între oameni şi zei. care este una exclusiv romană. sau C. acceptat ca fiinţă divină. In plus. abia prima dinastie imperială reuşeşte să impună un caracter instituţional religiei suveranului. iar organele abilitate să supravegheze adorarea împăratului sunt emanaţie specifică lumii romane (Senatul. Deşi primele serbări înscrise în calendarele oficiale în favoarea oamenilor (nemaiîntâlnite în Republică) sunt de asociat cu dictatura lui lulms Caesar. Există două seni de teorii care susţin. se adaugă adorarea unor împăraţi defuncţi şi apoteozaţi. Astfel că această deschidere spre import dublată de o flexibilitate de adaptare remarcabilă îngreunează trasarea clară a evoluţiei de început a adorării comandantului politico-militar. pe de o parte.Alexandru. de pildă P. dm spaţiul oriental2. adepţii teoriei orientalizante şi elenistice accentuează alienitatea divinizării persoanei umane în spaţiul roman. şi nu împăratului-zeu. I. Vocabularul de bază este articulat în jurul conceptelor de Numen . petrecut la finele republicii/ Rămâne ca sigură ascensiunea axiologică a figurii generalului victorios. De cealaltă parte. Cu toate acestea. nemaivorbind de dictatorii L. Nu trebuie uitat nici procesul de elenizare a clasei politice romane. Ultimii au reprezentat o treaptă superioară prin perpetuarea. C.

-260 ap. familia sa şi ginta lulia. al Ill-lea Aurelian dezvoltă o nouă doctrină imperială articulată în juail divinităţii Sol. sociale et économique du monde romaine. în garnizoanele pretoriene. 4). Ferrary. se ridică altare cuplului Augustus-Dea Roma. C. „nu se mai ocupă decât de cer. In fapt. astfel că împăratul apare ca Dens et dominus natus: Relaţia privilegiată a persoanei imperiale cu zeii păgâni sfârşeşte în sec. Scheid. şi 12 a. cu o desfăşurare anuală sub supravegherea preoţilor augustali.. al IV-lea. vârful carierei municipale este dat de îndeplinirea oficiului de preot al cultului imperial. J. adresându-se lui Traian. alături de zeiţa Roma (nefiind încă August) în spaţiul italic. p. Din 36 a. 1988. Will. Chr. 338 şi urm. care. Claire Préaux. la nivel municipal. locul de baştină al ginţii sale. în casa de la Nola unde a munt şi în sanctuarul de la Bouillae. aşa încât. Chr. 232 . 1991. p. a 2-a. spre finele sec. acceptă un cult public în onoarea sa.Paris. Ed. aspects idéologiques de la conquête romaine du monde hellénistique. J.. 122-124. în jurul statuilor împăraţilor. 80. mai rar în temple (pentru Orient numai). Paris. Phihellénisme et impérialisme.L. Rome et l'intégration de l'Empire. 80 şi urm. împăratul era protejatul lui lupiter. Le monde grec et l'Orient. Paris 1969.C. 2. idem. în casa sa de pe Palatin. BEFAR 271. Cultul imperial este departe de a fi un instrument religios de uniformizare a imensului spaţiu controlat de Roma păgână. activităţile sale politico-militare. de la secoride guerre de Macedonie à la guerre contre Mithridate. Chr. iar împăratul ajunge vicar al lui Dumnezeu pe pământ. 4. în Occident în 26-25 a. în faţa multitudinii de ara ridicate în municipii şi colonii. în pofida refuzului său. p. Invocaţia către împăraţi este întotdeauna posterioară invocaţiei adresate zeilor nemuritori. J. în timp ce Orientul îl divinizează. iar pe de altă parte. 1972. afirma Pliniu cel Tânăr. unul public. După moartea şi apoteoza sa (element cheie al divinizării postume a împăraţilor). de când ni te-a dat" (Panegiric. 44 avez) J. Chr. 3. Note 1. L'évolution politique. éd. ţinerea unor ceremonii care să salute forţele creatoare ale persoanei sale. André Chastagnci. 1985. de Dioclétien à lulien. 5. Le Bas Empire. de aceea manifestarea lui ca atare este foarte diferită şi depinde de variantele locale. Difuziunea acestei manifestări este rapidă în imperiu. 183-270. Fr. Dacă în vremea Principatului. separat de zeiţă. Le monde hellénistique. pe de o parte. când creştinismul devine religie oficială..Maximus. Jacques. venerarea împăratului în viaţă şi a divilor se petrece la răspântii.. cultul se desfăşoară cu un dublu aspect: unul privat. Genius Augusti este oficial instalat în religia publică. Din 8 p. Paris.

Prin penus trebuie să înţelegem.Cassius Hemina (analist roman. .Penaţii sunt zeii prin care noi trăim prin care avem un corp şi prin care avem o conştiinţă (.în Lavinium -jertfe Penaţilor şi de asemenea Vestei".care sunt aceiaşi cu Penaţii romanilor .Aud că Q. şi după ce au intrat în scăldătoare ca să se cureţe. Cicero. pentru aceea că nu sunt la îndemână şi sunt închise înainte se numesc penus". care. la intrarea în magistratură. au intrat plini de cucernicie în altaml templului zeiţei şi. ne regăsim. (. HI. după datinile etrusce. adică ceremoniile sacre". copii şi sclavi dar nu este folosit încă. când urau 233 .) Acelaşi epitet (divinitate stăpână. „Se numeşte penus . sau. Intradevăr. „Dacă ne comparăm cu populaţiile străine. nu se cădea să fie atinsă decât numai de preotul unei anumite speţe dintr-un neam. Cicero. mamă. IV. sec al Il-lea a. în altele..tot ceea ce este de mâncat sau de băut. „Astfel s-a ales. strălucitoare.erau numiţi zei măriţi. sun tem cu mult superiori". Apoi. ci cele ce se strâng şi se înmagazinează în vederea consumului. „Orice act responsabil faţă de zei se numeşte religie. după aim spune Mucius. sau este tovarăşa acestora. Cicero.TEXTE Panteon . Saturnalele. inferiori.. că Vesta face parte dintre Penaţi. prin această înţelepciune care ne-a făcut să înţelegem că totul este guvernat şi dirijat de zei. .. jpft ffzce. aduc . de altfel. dar în ceea ce priveşte religia. Părţile oratoriei. Despre răspunsul hantspicilor. Chr. 1 1 .zice el . 17. IV. Despre natura zeilor. 8-9. Căci nu sunt penus mâncarea şi băutura pregătite zilnic pentru prânz sau cină. 19. 22. care primiseră însărcinarea să ducă pe braţele lor statuia lunonei Regina. Scaevola s-a folosit de acest cuvânt ca să demonstreze ce este penus. . zei binefăcători. cuprinşi de fiorii credinţei sfinte. ne-am arătat superioritatea noastră Eiţă de toate popoarele şi neamurile". zei puternici. după „pravila" religioasă. consulii.). din toate unităţile armatei o ceată de tineri aleşi unul câte unul. ceea ce este procurat mai dinainte. 9. . 8. II. îmbrăcaţi în haine albe. pentru tatăl familiei. pretorii şi chiar şi dictatorii. Este sigur. Macrobius. adică cultul zeilor. au luat pe braţul lor statuia. IUL) spune că zeii samothraci . 3. l.J3ar prin pietate şi religie. n n) 1-a dat Vestei. sau egali în unele lucruri.

Satunuilfle.) Ce-aş putea spune despre Semele: dacă lupiter nu i s-ar fi arătat ei în toată strălucirea. V.. 21-22. tu n-ai fi fost decât un mic copil fără apărare. dacă-i va da izbânda. fie dintr-o glumă tinerească. 68 „Un zeu a fost. câte unul pentru fiecare din cele 12.că le-a dat licoarea vinului. I. Alătură. iar pe timp (ie pace se închid (claudi)". Appian.Varro.pentru că în timp de război porţile templului rămân deschise (patere).". vechile invenţii A' alter zei! De Cererea se spune Că i-a-nvăţat pe oameni lucrul câmpului...) Statuia lunonei a fost adusă fîră să sufere cea mai mică vătămare şi aşezată pe altarul ei veşnic din templul său de pe Aventin. prefăcându-i numele)." Acestei legende t s"-a mai adăugat o alta: că aceşti romani au auzit chiar glasul zeiţei rostind cuvântul „vreau". n. în cartea a V-a a lucrării Despre cele divine scrie că lui lanus i s-au închinat 12 altare. Luni Consiuius . ca tu să te naşti la termen.. mărite Memmius.îl numim de la conserere. care produc tămâie. cum îi zicem astăzi. a întrebat statuia zeiţei: „luno. Cel ce-a găsit întâi cărarea vieţii. Quirinus . înţelepciunea. 10-15.şi ea. V. „A treia zi după ide (ale lunii martie.. un zeu (Asclepios.) 234 . tu. Lucretius. De Bacchus . «. . Delafauiaren Romei. (. Şi care-a scos întâi viaţa noastră Din întuneric şi furtuni cumplite Ş-a pus-o-ntm senin şi-ntra lumină. îl invocă pe Marte şi pe străbună sa Venus (el socotea că neamul luliilor se trage din Aeneas şi fiul acestuia flos.n. (. 16. unde o hărăzise făgăduinţa solemnă a dictatorului roman". IX.\ este sărbătorit Bacchus. sarcina mamei tale a fost preluată de coapsa tatălui: ar fi mult prea mult să înşir triumfurile tale asupra sithonienilor şi scyţilor. fie insuflându-i har divin... iar lui Venus îi făgădui să-i înalţe şi să-i consacre drept recunoştiinţă. ai o mare participare.din tineri.). în legătură cu propagarea neamului omenesc . Titus Ljvins. un templu la Roma". viei să vii la Roma9". Macrobius.ca puternic în războaie. Patulcius şi Clusiuius . „Cu prilejul sacrificiului pe care Caesar îl făcu la miezul nopţii.. sau cum ai supus popoarele de la Indus.n. ceilati părtaşi la această treabă au strigat ai toţii: „Zeiţa a făcut semn că da. Războaiele civile. operă a lui lanus. II.. Poemul maurii. (. de la suliţa pe care sabinii o numesc curis.

ai oferit lui lupiter primele câştiguri ale reuşitei tale. de la zeul unic. Vărguţă dovedeşte puterea Soarelui care dirigue toate..) este vorba în primul rând despre Soare se poate deduce din faptul că . III. perioada când . au dus zeiţa în templul Victoriei de pe Palatin. după cum umblau vorbele. Intr-adevăr. în nesfârşite cete. XXIX 14. n.. înbulzindu-se pe uliu. le ieşiră înainte. aici în cadrul curentului neoplatonic. unul al lumii inteligibile (puternică influenţă a lui Platon. exercitând sub diferite forme medierea sa conciliatoare. 7-10.n. XXI. 713 şi urm.). Aşa este şi natura cerului care îmbrăţişează aerul şi poartă pământul. Ovidius. rugau pe Mama Idaea să intre în cetatea Romei.Vom spune deci că. vine. Soarele. care de atunci a rămas zi de sărbătoare. .ai opt zile înainte de calendele lui aprilie se celebrează izbucnirea bucuriei: Ziua aceasta se cheamă Hilaria şi coincide cu ceti dintâi zi pe care soarele o face să dureze mai mult decât noaptea". care împarte existenţa în două: lumea inteligibilă a ideilor şi obiectelor matematice şi lumea sensibilă a lucrurilor şi umbrelor. prietenească. Flautul are un şir de răsunători inegale. pentru că-i plac dulciurile. n.după ritul lor . el deţine puterea mediatoare a prefacerii.) din mână în mână. n.sub numele de Attis . unic şi el. în ziua din ajunul idelcr lui aprilie.este împodobit cu un flaut şi o vărguţă.ne dau' prilej să interpretăm la fel tot ceea ce ţine de maica zeilor şi de Attis.faima ei (a Claudiei Quinta. a reunirii 235 . «. I. după ce-ai sedus Gangele şi întreg Orientul. n. i se schimbă după acest serviciu religios. n. deci.. Jrigieni) . Că în aceste ceremonii (închinate în vremea imperială Cybellei şi lui Attis în luna martie. De la fundarea Romei. prăjituri (liba). Titus livras. îndoielnică mai înainte. (. hărăzindu-le toată vrerea de bine şi toată ocrotirea. Cu acest prilej s-a dat un lectistemium şi s-au celebrat jocurile numite Megalense".) Se oferă zeului (lui Bacchus-Liber.terminându-se coborâşul soarelui şi încheindu-se. Matroanele trecură zeiţa (Cybele. ceea ce arată inegalitatea vânturilor care-şi trag substanţa de la Soare. această matroană căpătând un renume iară seamă în ceea ce priveşte cinstea.ei simulează jalea . n. Macrobhis. Fastele. cine se îndoieşte că mama zeilor este pământul? Această zeiţă (Cybelle.) este purtată de lei. fiare a căror forţă este năpraznică şi arzătoare. regele Helios. . Poporul. căci se atribuie lui Bacchus descoperirea mierii".cu toate că tradiţiile lor şi organizarea cultului sunt diferite. El reuneşte în unitate pe ultimii ai cei dintâi. în vreme ce toţi cetăţenii. pacificatoare. . n. Satumalek.). i-a adus prinosuri zeiţei pe Palatin.«. pe uliţa pe unde era purtată zeiţa fiecare locuitor îşi aşeză în faţa porţilor casei ceşti cu tămâie.Se spune că tu eşti acela care. pe care aprinzând-o. «-«.). mergând înşiruite în alai. destinat să fie intermediarul zeilor inteligenţi care se află la mijlocul (universului).

locuitorii celor două Etiopii şi egiptenii cei puternici prin străvechea lor ştiinţă. tipul uniform al zeilor şi al zeiţelor. când în sfârşit marea devine navigabilă. 18. Această sărbătoare va trebui s-o aştepţi fără nici o îngrijorare. cu mii de felurite nume. de când există lumea a fost închinată cultului meu. vei şti că numai eu am puterea să-ti prelungesc viaţa peste limita hotărîtă de destin:' Astfel se termină venerabilul oracol şi zeiţa pieri din ochii mei.. altii Bellona.«.4. Frigienii. ciprienii care plutesc pe valuri . cu variate ceremonii religioase. nu numai pentru că lumina sa strălucitoare împrumută acestui univers o frumuseţe strălucitoare. vânturile sănătoase ale mării.uia Dictyna. în sens propriu. universului sensibil îi oferă numai binefaceri. sunt slăvită de întregul univers sub mai multe forme. Spaţiul cultual . la ave se adaugă cauza tinereţii permanente şi imuabilă a vieţii corpurilor eterne (astrele. numai ei mă cinstesc ai slujbele sfinte şi încliinăciunile ce mi se cuvin.. prin păzirea cu sfinţenie a cultului meu şi printr-o nepângărită castitate îţi vei fi câştigat bunăvoinţa mea. «. Eu vin la tine mişcată de nenorocirile bile (. MetamarfoTf. jalnica tăcere a infernului.). apud. şi ultimii. ci şi pentru că-i acordă indisolubil esenţa îngerilor heliaşti şi conţine cauza asexuată a fiinţelor în formare (din zona sub-lunară. Lucius. . unii Hecate.Venus din Paphos. Macrobius. preoţii mei îmi închină o navă. mă numesc /. când ele se apleacă spre orizont.Iată. tin..Proserpina Stigiană. Dwcw. IU. XI. mişcată de rugăciunile tale am venit eu. numai ei mă numesc cu adevăratul meu nume de regina Isis. primii născuţi pe pământ. Trebatius. 3.).v cuire Regele&xwe. lipsit de orice gânduri profane (.Profan. Dar dacă printr-o credinţă fierbinte. altii Nemesis Rhamnusia. care n-a spintecat încă valurile mării. şi tot numai o apă" Lucius Apuleius. m-am sculat zăpăcit de spaimă şi bucurie. n. izvorul şi începutul veacurilor.) Fii deci atent la ceea ce-ţi voi pomnci! Ziua care se VA naşte din această noapte (5 martie.eiţa din Pessinunt şi mama zeilor.Di. Putere unică. Eu sunt aceea care cârmuiesc după voia mea luminoasele înălţimi ale cerului. mama tuturor lucrurilor. Trezindu-mă imediat din somn. când furtunile iernii se potolesc. când începe să răsară. mai ales cele care populează pământii]. revine la dispoziţia şi proprietatea oamenilor". unii mă numesc lunona. 2. cretanii iscusiţi în aruncarea săgeţilor . este ceea ce pierzându-şi caracteml său sacru. străvechea zeiţă ateniană. locuitorii din Eleusis mă numesc Ceres.n. stăpâna elementelor. regina manilor. a dăruirii vieţii. divinitatea era mai mare. precum şi puterea de a sublima esenţa. Natura. sicilienii care vorbesc trei limbi . voind să arate astfel că pun comerţul maritim sub ocrotirea mea. 9-16..). 236 .esenţei. în această n. cea dintâi între locuitorii cemlui. Dar aceia care sunt primii luminaţi de razele Soarelui. atenienii de baştină mă numesc Minerva Cecropiană.)"\ Inîiaiius.. Satumaldf.

) n. în felul acesta. dacă nim ic nu se îm potriveşte. Lindsay. şi îi îm podobiră feţele cu m uluri şi caneluri.26. necu no scân d u -i sim etriile rară n (. .JD arhom o sacer sensul de blestem at. asem enea cutelor rochiilor fem eieşti. ca să se păstreze m ai m ultă vrem e sub cerul liber. le aşeză într-un coş. „C ândvoira să ridice coloanele acestui tem plu (închinat lui A pollon de către ath én ien !. în vârstă de m ăritat.C ât despre capitelul acestui ordin (cel corintic. . D acă n atura lo culu i se îm p otriveşte.. de data aceasta. Festiis. începu coloana ( . . m ăsu urina unui picior de bărbat şi o raportară la înălţim. au luat în ajutor tot urm a piciorului şi. 256. Sacru este ceea ce este dedicat şi consacrat zeilor". ca. ascultând pe cei ce se roagă şi aduc jertfe. Vitoivws. puseră la stânga şi la dreapta volute. (. rădăcina care se găsea la m ijloc. n. do ica ei. D in întâm plare coşul fusese pus pe o rădăcină de acant.3. ) A stfel dorică a înfăţişa în clădiri proporţia corpului bărbătesc şi tăria şi frum useţea lui.D irecţiile spre care trebuie să privească lăcaşurile sacre ale zeilor nem uritori vor fi stabilite în aşa fel.424 ed Lindsay . T ot aşa. căutând o înfăţişare nouă. dădu prim ăvara foi şi m lădiţe care. Festiis. rm -i sunt pennise sacrificiile.Profan este ceea ce nu este sacru. denum it de corintieni „destoinicul" pentru eleganţa şi iscusinţa sa în arta de a lucra m arm u ra. Iar capitelului (ionic.. A păsată de greutate.424. cei care se îndreaptă spre altar pentru a aduce jertfe sau daruri vor privi spre răsărit şi totodată spre statuia aşezată în tem plu. este acela judecat de popor (în n. ca nn.) pentru crim ă. când au hotărît să ridice un tem plu D ianei. 237 . Se înţelege astfel că este necesar ca to ate altarele zeilo r să priv ească spre răsărit..)sespune că ar fi fost creat astfel: o copilă din C orint.. după zvelteţea fem eiască i dedesubtul coloanei aşezară o bază în chip (.n.). din aceste obârşii ne-au lăsat ei sim etriile ( . ed. edificiul şi statuia zeului aşezată privească spre partea cellasă în de apus a cerului. acoperi coşul ai o ţiglă. )A şi proporţiile hotărâte fiecărui ordin".. cuprinsă de bo ală m uri. stabilindu-le şi sim etriile.ea lui. 16-31. l.îV. statu ile iï r p ărea că vo privesc. m ai târziu. C alim ah. crescând de-a lungul pereţilor coşului.)Ş de încălţăm inte..) îi nişte zulufi de păr care atârnă.) cu m văzură ei în A h aia. fură nevoite să se înconvoaie în chip de volute spre exterior. D up ă îngrop ăciu ne.Tratatitlde'sprearhitectură.. apăsate în jos de m arginile ţiglei. . lacu corinn'en ilor coloane dup ă acest m odel. L a rân dul lo r. ducându-1 şi punându-1 pe m orm ânt. iar constructonil dispune de o libertate deplină. rugându-se ei v o r av ea sub o ch i şi tem p lul şi răsăritu l..n. trecân d p e lâng ă acest m o rm ânt zări co şul şi fo ile cresaite g in g aş în ju rai lui: încân tat de felu l şi d e noutatea fo rm ei. stfel. însă cel care ucide nu este condam nat pentru crim ă". adunând ju căriile ai care fata se jucase cât tim p trăise. m ăsurând-o au raportat-o la înălţim e.

. dacă tem plul trebuie făcut de-a lungul fluviilor. „D oar aici se găseşte C apitoliul (la R om a.n . 9. Tratatul despre arhitectură. . C ele fără o tribună înălţată cu o treaptă cella au deasupra pardoselii (pe care se va aşeza statuia zeului. (. D e asem enea. V.1-2. pe N il (este vorba de tem pleleane gréco-rom din E g ip t.\ este n ecesar ca el să priv ească sp re m alu l flu v iu lu i. care v a cârm ui toată lum ea. că ei nu se vor străm uta de pe aceste m eleaguri.. dintre care unele sunt m onoptere. !V. A ici este focul V estei! A ici sunt scuturile sfinte.). „S e fac şi tem ple rotunde. după cum se cuvine pentru fiecare zeu." Titus Li vhis.unde care a d at acest răsp un s că din lo cul acesta se v a n aşte cea m ai m are pu tere. 17. intenţia de a-şi bate joc. . Z eiţa T in ereţii(lu ven tu s) Z eu l ho tarelo r erm in u s) arătat tot aco lo. propusese străm utarea rom anilor în această cetate. Vitruvais. Tratând despre arhitectura. să se g ăsească la înălţim i diferite. 54. sp re m area şi (T au bucurie a părinţilor noştri. şi anum e că R em us ar fi sărit peste noile ziduri ridicate deom ulus.şi obţin un sistem m ixt de lucrări toscane (etrusce.7. ca în E gipt. s-a găsit un cap de om run). p rivind în to tdeaun a în su s sp re d iv in itate. iar tirren ien i. A ltarele trebuie să fie aşezate cu faţa spre răsărit şi la un nivel inferior întotdeauna celui pe care se găsesc statuile din tem plu. pentru V esta şi pentru zeii Păm ântului şi ai M ării să fie aşezate m ai jos". 5.grecii n greceşti. d acă am plasam entul va fi fixat în apropierea unor drum uri. aici. L a fel.( .) şi . n . după cucerirea V eii. înălţim ile acestor altare vor fi stabilite precum urm ează: pentru lupiter şi toti ceilalţi zei cereşti să fie m ai ridicate. om ulus ucis rostind R cu R iar 1-a aceste cuvinte: „A şa să piară de aici înainte toti cei care vor îndrăzni să sară peste zidurile ridicate de m ine!" A stfel aRajuns singurul stăpân pe putere.. Vitnivhis. ÎV. De lajurufarea Romei. toti zeii din ceruri vă vor prielnici şi vă vor ajuta!" Titus Ljviiis. încât pe terasa sacrii să se poată vedea o cât m ai m are parte din cetate. ) rom aniiïï m ai n um eau p e etru ci tusei sau toscan i. coborâte din cer! D acă veţi răm âne pe loc./?. . . D eoarece C apitoliul a fost eliberat în urm a prorocirilor. 238 .1-4.direcţia orientării tem plelor va putea fi deviată în aşa fel. se 396 a.n . om ulus . tem plele vor fi orientate în aşa fel încât trecătorii să le poată privi şi să li se închine din faţă". ) U nii arhitecţi «. . 1. 8.altele se cheam ă periptere. C hr. De lafiaxhirea Romei.S-a m ai răspândit şi o altă legendă. ai coloane şi fără cella. îm prum ută chiar dispoziţia coloanelor de tip etrusc şi o transportă în regulile lucrărilor de ordin corintian şi ionic. A ceasta pentru ca cei ce se ro agă şi ad u c jertfe.

mai ales la Efes. Chr. de fapt. n. V. II. pentru ocrotirea împăraţilor Caesar Caius Valerius Diocletianus. dar nimic nu mărturiseşte o acropolă fortificată natural (. ?. piosul. Cn Domitius Ahenobarbus şi C. n. Otacilius a închinat un templul 7£iţei Mens".) şi. confirmat preot prin votul consiliului municipal din colonia sa de la Mactar. un for în care să nu aibă loc afaceri comerciale.). loc unde hotărî să fie forul roman. cunoscută sub numele de Nemus.plebei. la 160 de stadii de Roma. XXIII. fiindcă aşa se poruncise pe căile ursitei ca acest templu să fie consacrat de cel care deţine cea mai mare putere în cetate. pe Via Appia. Scribonius Curio. Totul în jur. fericitul.n. Se spune că Artemis din Aricia şi templul său simt œpii ale sanctuarului Artemidei Tauropola ( „cea care conduce tauri". care îl întrebuinţează pentru cercetarea şi învăţarea a ceea ce este drept' '. Fabius Maximus. piosul. pretorul T. Augustus şi Marcus Marcus Aurelius Valerius Maximianus. şi întregii familii divine. 9. aşa aim făcuse promisiunea în lupta de la Pharsalos şi înconjură zidul cu o incintă.) de asemenea un templu lui Venus Genetrix (Născătoarea n. Alban vine Arida. în faţa căreia se întinde un lac adânc ca o mare. Pe stânga drumului.. când se urcă de la Aricia spre coline.. ci numai întruniri publice pentru chestiuni de stat Modelul acestui for era luat de la perşi. Războaiele civile. preot al Artemidei. se află sanctuarul Artemidei. Quintus Minthonius Fortunatus. Este proclamat preot al sanctuarului un sclav fugit care vine să omoare cu mâna sa omul consacrat înaintea lui în acest serviciu . Augustus. munţii formează un lanţ circular neîntrerupt şi foarte ridicat care închide sanctuarul şi la fel şi apele într-o cavitate profundă".Ridică (Caesar. ).După M. fiind săvârşite ritualic. pe cheltuiala sa. Geografa. Locul este încastrat. De hifiirularea Romei. acest preot este înannat tot timpul cu o spadă şi este atent la eventualele atacuri şi gata să se apere. Oferirea victimelor a fost făcută. sub acest nume este venerată Artemis în Asia Mică. fericitul. Appian. Din amenzile luate de la aceştia edilii au ridicai în insula Sicilia un templu lui Faunus" Titus Livius. elemente barbare şi scitice predomină în cultul său. XXH. 12. au adus în faţa judecăţii poporului pe numeroşi arendaşi ai izlazurilor statului. 42..n. Străbun. „ [Altar] consacrat Marei Mame a Zeilor din Ida Augusta. 102. n. sursa lui Strabon este Artemidoros dm Efes. . Titus Livius.n. de către Claudius 239 . Sanctuarul este situat într-o pădure sacră.) s-a făgăduit ridicarea următoarelor temple: unul pentru Venus Erycina pe care 1-a făgăduit dictatorul Q. . preot al ceremoniilor crioboliei şi tauroboliei. De asemenea. De lafiaularea Romei. „Tot atunci (205 a. n.

3.n. este adevărat. le-a restabilit. preotul lui lupiter Dolichenus. Codul lui Tlieodosiwi. Căci unele dintre ele au dat naştere jocurilor. celestă. deci. 1965. 10. n. ai toti dendroforii şi toti iniţiaţii de ambe sexe. nici n-ai încins templele. spectacolelor de circ.). Această excepţie fii confirmată chiar de legea ta (este vorba de împăratul Theodosiu I.) Căci dorim ca toţi să se abţină de la sacrificii.«. . care avea toate virtutiile. Année épigraphifjue.Ţ.) (. Dat la kalendele lui noiembrie. 10.. dar n-a schimbat absolut nimic din ailtul legal (se face trimitere la libertatea de aut acordată creştinilor şi coexistenţa lor cu păgânii): sărăcia domnea. Trecând puterea la fiul său (Constantius al ïï-lea). El. Decidem.n. 240 . dar se puteau îndeplini toate ceremoniile cultelor. au fost din nou interzise de cei doi fraţi (Valens şi Valentmian I. nia focul. XVI.) Sacrificiile au mai supravieţuit un timp.n. pentru ocrotirea eternului imperiu roman şi a legiunii a Xffl-a Gemina. din promisiune solemnă". dorini totuşi ca templele situate în afara zidurilor oraşelor să rămână în picioare şi intacte. căruia i se adresează autorul. (Constantin cel Mare.. exceptându-se ofrandele de tămâie.. Dacă cineva perpetuează această crimă.. a ridicat [acest altar] în mod voluntar. a interzis mai ales sacrificiile. în urma unui jurământ". din toată inima. luptelor sportive. în vremea celui de-al treilea consulat al Augustului Constantius al It-lea şi al doilea consulat al Augustului Constant (l novezi 342. ataşat al legiunii. ca bunurile condamnatului să fie confiscate şi revedicate de instituţiile fiscale ale statului şi ca aceleaşi pedepse să fie aplicate guvernatorilor de provincii dacă neglijează confiscarea proprietăţilor celor pedepsiţi.n. „Deşi toate superstiţiile trebuie să fie complet extirpate.. tui)". (.) s-a servit de bogăţiile templelor pentru a construi oraşul (Constantinopol.. nici n-ai interzis accesul în ele. n. în plus. preot.) care să-i consacre statutul. «. C?Z. supus lor în multe privinţe.Lui lupiter Optimus Maximus Dolichenus şi zeiţei siriene cea mare. Codul lui Uieodosius. n..Vin. acela va fi trântit la pământ tîe sabia răzbunătoare. . 356. XVI. Fkmus. fini lui Barhadad.). 30 (inscripţie de la Apulum). a fost săvârşită voluntar. n.Bonus. n-ai proscris templele şi altarele. „Să se închidă pe de-a-ntregul templele în toate locurile şi în toate oraşele şi accesul în ele să fie interzis. Tu. căci deciziile aparţineau altora. aceasta a fost doar cu numele. în anul celui de-al optulea consulat al Augustului Constantius al D-lea (l dec.n). Dar varul său (Iulian Apostatul. în temple. dar evenimente neprevăzute intervenind. guvernând sub ordinele lor. Dat la kalendele lui decembrie. (.4.23401. n. şi nu este bine să se distrugă ceea ce oferă în mod tradiţional plăceri poporului roman..

dacă fără ştirea şi încuviinţarea ta. Muma Pompilius a urmat exemplul lui Romulus. martor a tot ceea ce s-a văzut.. Acestea se petrec chiar şi în oraşe. Un augur. scăpând furiei lor.) pe acele teritorii. Ceremonialul Luarea auspiciilor „Când a fost adus la Romii. în ceea ce-i priveşte pe preoţi. devastat ucis. unii îşi folosesc doar propriile mâini şi picioare. pentru ca forţa acestei incinte sacre să nămiască toate încercările de a-1 asedia.. XXX. ai capul acoperit ai un voal şi ţinând în mâna lui dreaptă un toiag încovoiat şi fără noduri.) Exista la frontierele persane ale statului un templu fără egal. sufletul satelor este dat de primele edificii construite (templele. numit lituux. de aceea şi el a cerut să se întrebe ce hotărăsc zeii în privinţa sa. au încălcat legea care rămâne tot timpul în \igoare. după ce a îmbrăţişat cu privirea oraşul şi câmpiile şi a invocat pe zei. Ei vin în bande. Acolo. în fapt o. Chr. în mijlocul groazei războaielor. augurul a trasat pe cer 241 . se aleargă la un al doilea. o. iar augurul la stânga sa.) acoperişurile sunt distruse. care mănâncă mai mult decât elefanţii şi care obosesc golind cupele pe care le folosesc în mijlocul cântecelor şi care îşi ascund dezmăţul sub o paloare artificială... după ce-au pricinuit atâtea rele şi necazuri. aceşti briganzi atacă ceea ce a mai rămas în picioare. avantaj deosebit pentru soldaţii atacaţi. aire a întemeiat Roma şi a obţinut domnia cercetând werea zeilor. Căci ţinutul ale cărui temple sunt distruse este unul firă ochi.hr. In plus. şi adresat împăratului Theodosiu I). oameni îmbrăcaţi în negru. ai bucăţi de Ierna pietre sau fier. şi totuşi. Dar. de pe acoperişul templului se putea vedea cea mai mare parle a teritoriului inamic. alergând spre temple. Libaiiius. edificii care au supravieţuit până la noi.acest templu a fost distrus. După ce primul templu a fost distrus. Discursuri. şi astfel de trofee se înmulţesc. Acest templu colosal fusese construit din blocuri uriaşe de piatră şi domina locul şi cetatea din preajmă.. ei au de ales on tăcerea ori moartea.) Din partea noastră. (. noi le vom suporta iară durere şi vom arăta că am învăţat să ne supunem.. fără să poată cuceri templul. Apoi. contrar literei legii. nici de numeroasele statui din metal care erau ţinute departe de soare . 1-a condus pe cetăţuie. zidurile sparte. (în favoarea temple. o împărate. aceşti oameni. (. (. Ei avansează prin sate asemenea torentilor şi produc ravagii prin deteriorarea templelor..nici cenuşa. dacă tu aprobi şi permiti asemene. împărate.) Totuşi.redactat în 386 p. nu. apoi la un al treilea. 3. este pierdut.. Numa s-a aşezat pe o piatră cu faţa spre miazăzi. statuile zeilor răsturnate. altarele distruse din temelri. se întrunesc şi fac bilanţul acestor (distrugeri): este considerată o de/onoare dacă n-au săvârşit asemenea fărădelegi. publică şi sacerdotală. acest templu atât de mare şi de frumos. atacând fiecare sat apoi. (. a cănii funcţie a rămas de atunci oficială.) acte.şi nu vorbesc despre frumuseţile ascunse de plafonul şi zidurile lui. dacă invadatorul nu ocupa decât oraşul. dar mai ales în mediul rural. să ştii că proprietarii din acele ţinuturi (împotrivindu-se cu armele) vor apăra şi bunurile lor şi legea'". Era suficient spre salvarea locuitorilor. nici alte ofrande de parfumuri. împărate.

P artizanii lui Pom pei spuneau că duşm anii le vor prileju i o faptă strălu cită. pururi închinaţi. O ri născătoarea. la dreapta se află m iazăzi. 'D upă aceea. iar la stânga m iazănoapte. ( . Titiisljviiis. m oravuri bune (dati) blândei tinereţi. trecând toiag ul în m âna stânga şi punându-şi-o pe cea dreaptă pe capul lui N um ii. D iana. odihnă-paşnicei bătrâneţi. U itia. II. lupiter. trim ite-ne sem ne sigure între hotarele pe care le-am trasat!» A poi a arătat prin cuvinte ce fel de auspicii voia să îi trim ită D upă ce acestea s-au ivit. V oi. să ne fie rege. dacă zeii vor ca acest N um a Pom pilius. zei. 68. care-aduci lum ina Şi-o ascunzi apoi şi răsai acelaşi.18. în faţă si-a fixat în m inte un punct. Interpelarea semnelor cereşti Invocaţie „Phobus şi a codrilor doam nă. prim iţi-ne ruga-n ziua Sfântă de astăzi. dati averi şi glorii. a rostit această aigăciune: «O . . „U n fulger strălucitor căzu din cer. Soare hrănitor.omei. pe capul căruia ţin m âna m ea. odraslă m ultă 242 . 1. C a m ăritişuri să nască nouă M ândră odraslă. Appian.şi pe păm ânt o linie închipuită cu bastonul de răsărit la apus şi a spus că la augurai. Delnjitndare.). nn. tu-nm ulţeşte pnm cii-şi legea Pentru căsnicii închtonită-ajut-o. podoabe-n cer lucitoare.ntt.F iecare interpretă sem nul după cum dorea să fie ziua urm ătoare. apără tu pe m am e. la dep ărtarea pân ă la care se ved ea ai ochii. tălm ăci acest sem n în sensul că-1 v a nim ici pe C aesar Pom pei". din dreptul taberei înspre aceea a C aesar lui lui Pom pei (în vrem ea bătăliei de la P harsalos. D ecât R om a tu să nu vezi cetate m ai m are! Tu ce-i faci pe prunci să se nască lesne. Războaiele civile. D ivo. ) Zei. . O ri că te-nvoieşti să te chem i[lunonaj L ucina. C ând au poruncit sibiline versuri C a feciori curaţi şi fecioare-alese Să-i slăvească-n cântec pe zeii celor şapte coline. N um a a fost declarat rege şi a coborît de pe m ăgura de pe care se luau aaispiciile '.

«.gintei lui Romul. au făcut o slujbă religioasă. Carmen Sneculare. aici îti vom ridica pentru tine un mândru templu. Dati-i ! Pe duşmani biruind. Im'ocaţie promitere de ofrande ţi închinare de temple . vrednic de tine şi de mărirea ta!» (. Se povesteşte că haruspiciul i-ar fi arătat lui Decius o bucată de deasupra ficatului prielnică întotdeauna soartei poporului roman. punând mâna adusă pe sub togă pe bărbie şi stând cu picioarele 243 .). în curând.21.) A rămas de atunci o legendă în legătură cu acest atac: în timp ce regele veientilor aducea jertfe şi când glasul preotului însărcinat cu tălmăcirea semnelor a rostit că biruinţa va fi de partea acelora care vor aduce jertfa* măruntaiele animalului înjunghiat. «M. care-ti ai aşezăminte şi sfinte altare la Veii. Invocaţie. care se aflau în tunel şi-i auziseră arvintele. cu sufletul aprins de credinţa în tine. a spus Decius (.. «.. V. şi jertfa adusă de Manlius a fost bine primită. Regina lunona.].). Tot ce-n jertfa boilor albi vă cere Cel născut din Venus şi din Anchise (este vorba de Augustus. s-au năpustit din tunel deschizându-1. dacă şi colegul meu de consulat a avut semne prielnice». care. Horatiu. ostaşii romani.. pornit-am acum la nimicirea cetăţii Veii. ieşind pentru consultarea auspiciilor. rugăciune şi sacrificiu „Consulii romani.O mare mulţime de cetăţeni care au plecat din Roma a umplut tabăra lui Camillus. Atunci dictatorul. l-20. 45-51. el este blând cu învinşii".) [în timpul luptei. iar el. Valerius. înainte de a intra în formaţie de luptă (la marginea căii care duce către oraşul Veseris.. spunându-i ci jertfa a fost plăcută zeilor. n.n.) Când Camillus şi-a văzut ostaşii cărând prăzi cu mult mai mari şi lucruri cu mult mai de preţ decât se aşteptaseră. îti dau prinos a zecea parte din aceste capturi.. «Totul e în cea mai desăvârşită ordine. nu departe de Vezuviu. decât să îndure poporul roman vreun neajuns oricât de mic! »' ' Titus Livius. Apollon Pythicus. după ce a dat poruncă ostaşilor săi să pună mâna pe arme şi să fie gata de luptă. Decius se adresează marelui Pontif. îndrumă paşii noştri spre biruinţă. atunci să cadă mai degrabă pe capul meu izbeliştea sau pizma oamenilor. a rostit următoarea rugăciune: «Sub pavăza ta ocrotitoare. se spune că a ridicat mâinile spre cer şi a rostit următoarea rugăciune. De la fondarea Romei. M. nn. în genunchi rogu-te. pontif public al poporului roman. Şi tu. închinându-mă tie.. Valerius! E nevoie de ajutorul zeilor. «Dacă vreunul din zei sau dintre oameni găseşte cu cale că poporul roman a avut parte de un noroc prea mare. pentru a pune mâna pe acele măruntaie şi a le aduce la dictator. să-şi acopere capul. (. va fi şi al tău. Haide.. spune rugăciunea de izbăvire prin care eu pot să-mi jertfesc viaţa pentru legiunile romane! » Pontiful i-a poruncit să-şi îmbrace toga praetexta. aducând jertfe de animale. spre acest oraş al nostru.

voi Lari şi voi zeităţi nou venite (novensiles). Dacă totuşi se va întâmpla ca potrivnicul să pună mâna pe o asemenea lance. de a hărăzi jertfei legiunile Măjinaşilor. lupiter. un porc (suoiietaurilia)". jertfindu-i un taur. E mare păcat pentru un demnitar roman să calce pe loail unde a fost îngropat acest chip. Dar dacă nu moare.) o înmormântare străluată. d şi pe oricare cetăţean roman înrolat într-o legiune romană. un dictator.\ luându-şr toate armele sale. atund trebuie să îngroape. dati putere de biruinţă poporului roman al Quiritilor. sunt gata la fel să mă jertfesc pentru republica poporului roman al Quinţilor. VIU. o oaie.). legiunile şi trupele aliaţilor poporului roman al Quiritilor. Iar cel care se jertfeşte pe sine. acesta nu va avea voie niciodată să aducă jertfă. sub pământ o statuie. nici în numele său. tată Marte. aceia erau îndreptăţiţi să se hărăzească nu numai pe sine jertfei. Manlius. Quirinus. împietriţi de spaimă. la înălţimea unei morti atât de frumoase. după aducerea jertfelor pe M. Cred de cuviinţă că trebuie să mai adaug. stârniţi groaza în duşmanii poporului roman al Quiritilor.pe deasupra unei land. la şapte picioare. n. Bellona. ca să-1 vestească din vreme că el e gata să-şi jertfească viaţa pentru mântuirea romanilor. vă implor şi vă cer iertare din adâncul sufletului. şi. o dată cu mine. atund să se facă o slujbă de ispăşire lui Morte. următoarele: potrivit drepturilor de care dispune un consul. sau chiar mai mult. nu-şi pierde viaţa în luptă. sări pe cal şi dădu năvală în mijlocul liniilor duşmane (. pierzării.. „Se ştie doar că magistratii de la cârma statului iau cu ei din patrie aceste auspicii. Apoi îndns ai toga după datina gabină (ai tunica răsfrânta şi cu pelerina prinsă pe umărul drept. are dreptul de a-şi închina armele sale. n. însă.n. sau un pretor. Aşa cum am rostit eu aceste cuvinte. Dacă însă. pentru armata. Titus Livras.. nid în numele poporului roman sau al altcuiva. după ce au prăznuit sărbătorile latine. sacrificiul lui e bine primit de zei. De laţiimlnrca Romei. şi voi zei Mani ai Meniului. 9-10. Colegul său de consulat (T. potrivit rânduielilor. Dacă acest ostaş care şi-a închinat viaţa jertfei cade în luptă. cel care va dori să se jertfească. şi dati-i. Manlius. ca Dedus. şi voi zei băştinaşi (indigetes) şi voi toate zeităţile care aveţi puteri depline şi asupra noastră şi asupra duşmanilor noştri. după ce au fost aduse jertfe Penaţilor Publia şi ai casei lor partiailare. Dacă pe un cetăţean simplu nu-1 însoţesc auspiciile. însă va fi socotit de asemenea păcat ca un duşman să pună stăpânire pe lancea deasupra căreia a stat consulul când a rostit rugăciunea jertfei. nu le mai poate consulta din nou pe pământ 244 . Alban şi după ce. sau orice trofeu lui Vulcan sau oricărui alt zeu. Dedus ordonă lictorilor să se înfăţişeze consulului T.n. s-au rostit pe Capitoliu cuvintele făgăduite către zei.) i-a făcut (lui Dedus. atund oi atât mai vârtos consulul care a plecat din Roma fără a lua auspiciile. rin. a rostit următoarea rugăciune: «lanus. jertfesc zeilor subpământeni şi zeiţei Tellus şi legiunile şi trupele aliate ale vrăjmaşilor noştri!» După această rugăciune. înfatişându-i chipul şi în acelaşi timp să se jertfească pentru ispăşire şi un animal.

Publieia. P.). n. n.n. Volumnius. P. Pentru aceste minuni s-a hotărît să se jertfească. În sfârşit la Roma. casa i-a fost decorată. De asemenea şi nevestele libertilor să adune o sumă de bani pe care s-o dăruiască zeiţei Feronia (veche divinitate italică. Apoi. potrivit îndrtimărilor date în aceste stihuri. P. Chr. D. De lafiwlarea Romei. 1. Cornelius. După ce s-au îndeplinit toate acestea. să se aducă jertfe de vite mari şi lunonei Regina de pe Aventin şi lunonei Sospita din La\inium. stridii fierte. să se îndeplinească tot ceea ce vor prescrie ei că este plăcut zeilor. pentru altele (akeprodigia. Perpenia./lnfic/rifărr romane. XXII. Banchet oferit pentru a onora accederea în funcţii sacerdotale „în a noua zi înainte de kalendele lui septembrie.. ziua în care Lentulus a fost consacrat ca Flamin al lui Marte. Aemilius Lepidus. găină grasă cu sparanghel.sixain pentru a-i fi pe deplin prielnice (în contextul crizei militare din 217 a. M. Am văzut libaţiile ce au fost tăcute: nu sunt vărsate din cupe de aur sau din argint.. ii n) (.pâine. Scaevola Sextus. ) am putut vedea masa oferită zeilor în temple: mesele sunt din lemn. arici de mare. despre religia la italici. vezi cap. Licinia. şi să se înjghebeze în cinstea ei un lectisternium. pentru ispăşire. Dionysios din Hafficanias..) animale mici de lapte şi să se facă rugăciuni publice timp de trei zile de-a rândul tuturor zeilor. şi s-a poruncit un lectistemhim (înşişi senatorii au împodobit asternuturile paturilor. augurul care a celebrat intrarea în funcţie a lui Lentulus. caisului C. platouri 245 . 23. iar satumalele au fost serbate vreme de o zi şi o noapte. în cursul lunii decembrie.) consulul [celălatja cerut sfatul senatorilor în privinţa semnelor cereşti. paturi de fildeş au fost pregătite în sala festinului.. specialităţi de moluşte: peloride şi spondili... s-au adus jertfe şi lui Saturn. [simbol] al trăznetulni. prăjituri. şotia lui Lentulus şi a Semproniei. Silvanus. ( . după ce decemviri vor cerceta cărţile sibylline. C. lulius Caesar. decemvirii au adus cuvenitele jertfe de vite mari în forul de la Ardea.) să strângă o sumă de bani pe care s-o dăruiască lunonei. Despre alimente? . orânduite în acest scop) şi s-a dat un ospăţ public. în greutate de 50 de livre: lunonei şi Minervei să li se dăruiască odoare de argint. sturzi. ci din recipiente de lut. în două săli au luat loc pontifii: Q. după tradiţia ancestrală şi vesela este din lut ars. în a treia silă s-au aşezat vestalele Pompilia. şi matroanele (. Q. în compania fiaminicăi. ai strigăte prin' tot oraşul.ales împotriva weni ursitei. Caesar (rex sacromm). Catulus. S-a dat poruncă poporului să prăznuiască această zi de sărbătoare şi s-o păstreze de-a pururi''. Iată meniul: ca aperitiv. soacra ei. şi am admirat oamenii de azi care urmăreau fidel riturile părinţilor lor". Rarnimus era considerat vitio creatus. Z. câteva fructe. Albinoyanus şi L. Regina pe Aventin. Banchete post-sacrificiale . câte trei vite mari. Afruntia. Titus Ijvius.n. stridii crude la discreţie. în urma acestor îndrumări s-a decis mai întâi să se hărăzească lui lupiter un toiag de aur.

C ornelius entulus. C el ca re va ad u ce asem ene a je rtfe. D acă se va aduce vreo jertfă într-o zi neprielnică.cu stridii.iarăşi spondili.istreţ.u fost A ridicate6 altare. De lafun&irea Romei. iepure. )m arele pontif. scoici . nici pentru popor. . D acă jertfele se vor aduce înainte de ziua stabilită de senat şi popor. TiîusLivius. al al M patrulea a fost consacratA pollon lui şi D ianei. de alţi m ulti tauri albi şi de tot felul de jertfe şi celorlaţi z ei. al doilea pentru N eptun şi M inerva. al cincilea lui V ulcan şi V estei. C h r . fie noaptea. capre. L pontifi de către pretor (dictatorul M axim us fiind plecat la război. platouri cu peşte. al şaselea luiCM ercur şi eres". aşa cum o doresc eu să fie. scăpând din acest război pe care poporul rom an îl poartă cu cartaginezii şi de aceste războaie cu galii de dincoace d e A lpi. friptură de pui. să fie socotit că poporul rom an şi-a îndeplinit aceste îndatoriri!» S-au destinat p entru serbarea m arilor jocuri aşi. . guşă de m istreţ. gliconaride. im ul în cinstea lui lupiter şi lunona. pâine din.333 300 lupiter. nici pentru cel care va fi furat.. şi tot ce nu va fi hărăzit vreunei alte zeităţi să fie închinate lui lupiter în ziua când va h otărî sen atu l şi p o po ru l ro m a n. ( eroşi p răznuit v rem e d e tre i zile un lectistem ium .fe. p ăsări tăv ălite în făină. D acă vita m enită spre jertfire este răpusă de boală. treilea pentru arteşi V enus. 11-12. .iVBMm<7/. )s-a săteni.«. să nu se considere fărădelege religioasă.) . . ) s e n a tu l a h o t ă r ît s ă s e 19 n d e sfă şo a re d in n o u să rb ă to a re a su b su p ra v e g h e re a p o n tifilo r şi să se c e le b re ze şi 2 46 I I . D acă cineva o fură. oi.albă coc oşaţi. .). alte fruc te de m are. file de că prio ară şi de êla. m a sa m m P entru propriu-zisăm uşchi de scroafă. sup rave gherea sub dccem v iri-lor. turtă de făină. urzici de m are. . Uer sacrum . îşi dădu părerea că. în afară d e de ta uri în cinstea lui 333. XDI. ghindă de m are şi neagră. R om a era Fabius coordonată de pretor. L a această procesiune au venit să se roage nu num ai întreg norodul de orăşeni îm preună cu soţiile şi copiii lor.m urexşi pu rp ură. în urm a consultării colegiului de L. ro m an în le gă tu ră a i p rim ă va ra sac ră.. oricum va face. XXII. sp un ân d c ă « fă ră înc uv iinţarea po p o ru lu i aceasta nu poate fi hărăzită». . raţă. 9. „ ( .n . să fie socotită victim ă nehărăzită şi nu o nelegiuire. A dunarea poporului a fost întrebată cu această form ulă: « V reţi şi p orun ciţi oa re să se fac ă ac e ste a? D ac ă rep ub lica po po ru lu i rom a n a l Q uiritilor [va sta în picioare].ni. jertfa să fie socotită bine făcută. în prim ul rând. .( . ci şi num. fie în tim pul zilei. rin ic hi de cap ră şi de m istreţ.J n c u r s u l a n u lu i tr e(c u t5 a . trebuie întrebat poporul «. din porci. această jertfă o va face un sclav sau un om liber. D acă vreunul o răneşte sau o ucide. ) S -a dat poruncă să se facă slujbe publice. ( . să le ad u c ă o ricând va voi.. jertfa să fie so cotită bine prim ită. la fel să nu fie considerată nelegiuire. neştiind că e prom isă. în răstim p ul urm ătorilor atunci popo rul rom an va da ca p rinos zeilor 5 ani toate vieţuitoarele care se vor naşte în cursul acestei prim ăveri. lişiţă fiartă. Picenunr №crobius.

cetăţile şi ogoarele lor şi capetele lor de toate vârstele. care ai prim it să fii pavăză acestei cetăţi şi acestui popor.în artaginei pream ărite. şi voi astfel trădaţi . rogu-vă pe voi toţi ca fuga.cum jertfire oraşele şi arm atele. l -3 şi 6. De la fundarea Ramei. In puterea m agistraturii vi-i închin v ouă pe 247 Evocatio . să abaţi. dacă este o zeiţă ocrorirea căruia stă poporul şi cetatea C . e xa m ina re a m ărun ta ie lo r să arate evident că evocările se vor îndeplini. s-a ales m ijlocu l c are li se pă rea . fie-vă consacrate şi sorocite v ouă. pe care să-1 predea. tem plele. ) vorbesc ( vă arm atele duşm anilor. apoi. tem ple. Iar casele. şi a num e ca fiecare cetăţean care A tea să se dezlege pe sine şi casa sa de sfintele îndatoriri şi legăm inte. . „C u acest prilej (trium fulun. uitarea. . Sem pronius". . ca jertfă. ai oricare alt num e îm i este perm is să vă num esc. V. şi Titus Uvius. A ceste cu vinte treb u ia u în so ţite d e je rtfe d e anim a le. XLIV. potrivit cărora cei m ai vajnici duşm ani v -au fost destinaţi drept jertfă. îndeplinirea unui votam Jată form ula pentru a face să iasă zeii dintr-o cetate ased iată: «D acă este un zeu. să aducă. poporului rom an şi ostaşilor m ei fiti-ne ocrotitori! D acă veti face astfel. a început să se îngrijească de îndeplinirea celor făgăduite şi-a adus lui A pollon. C ornelius T . asupra acestei cetăţi şi acestui popor frica. la m ine şi la ai m ei. 23. V eiovis. a lunonei R egina pe A ventin şi a hărăzit un tem M ater M atuta.upă aducerea plu zeiţei D la îndeplinire a tuturor rânduielilor om eneşti şi divine. spaim a. care să fie potrivită plului şi tem m ă reţiei num elui A pollon la înălţim ea vredniciei şi faim ei poporului rom an". M ie. făgăduiesc solem că vă voi zidi tem ple şi vă voi orândui jocuri». sfinte um bre ale M orţilor.veniţi la R om a. după legile. Iată evocarea zeilor se închină spre .fiind . lui şi Titus Livius. spaim a. sfârşit. locurile noastre sacre şi cetatea noastră fie-vă m ai plăcute şi m ai binevenite. pentruprinos să ca din acest se facă o sta tuie ai totu l şi cu totul din aur. să laşi de izbelişte case.). te rog. cheltuindu-se atâţia care bani cât se obişnuieşte în acest scop. după propriile socoteli ale capturilor sale. te rog în genunchi şi te conjur să părăseşti poporul şi oraşul C artagina. preţul zeciuielii. Insă num ai dictatorii şi generalii pot făgădui închinarea.m arile serbări (ludi inagni) fuseseră făgăduite în acelaşi tim p. De la fundarea Romei. ) în pre oţilor m ai uşor de înfă ptuit. Prim ăverii sacre îi vor fi hărăzite toate anim alele (pecus) care vor fi fătate între l ianuarie şi ajunul lui l m ai. pontificii au declarat că poporul rom an trebuie să înţeleagă obligativitatea respectării angajam entului şi săşi îndep linească acest legăm ânt( sfânt. în vrem ea consulatelor lui P. .după .pe tine.C am illas pus piatra de tem elie tem plului său. a părăsit scaunul de dictator. locuri sacre şi să te depărtezi de ei. ai aceste cuvinte: «D is-Pater. groaza m olim a să năpădească trufaşa cetate a C artaginei şi arm ata despre care am să. am inte că îi prom isese zeului ca prinos a zecea parte din pradă. .

cei dintâi la tumul Mamilia. nu-mi mai permite întoarcerea în patrie! (. Titiis Livius. yiuciMus. ascultaţi! Vă iau martori că acest popor este injust şi nu se achită de ceea ce trebuie să facă. Ceremonii legate de domeniul militar „Şi tot în cartea sa despre războaiele împotriva lui Pirrhus. asupra mijloacelor de a obţine ceea ce ni se cuvine".) pentru ceilalţi zei după obiceiul alban. ţara şi armata noastră (. încât eu să ştiu să simt să înţeleg . între cei din Suburra şi cei de pe Via Scara. „Slujbele religioase le-a oficiat (Romulus. atinge cu mâna ţărâna: numind pe lupiter. autoritatea mea. frontiere ale acestui popor. O luptă serioasă are loc atunci pentru capul calului. lupiter. încă şi acum. un. există încredere în vorbele mele (. IX. î.am ajuns aici. Festus-Paul.să le închine aşa cum trebuie şi să se împlinească făgăduinţa. 5 şi 14. Este calul drept al atelajului de care ce câştigă cursa.Snhinuile. HI.) Dacă lipseşte justeţea şi caracterul sfânt în ceea ce pretind în numele poporului roman. o. 7-12.. 7. eu sunt reprezentantul oficial al romanilor . ascultaţi. Rostind cuvântul «Pământiile». romanii trăgându-se din Ilion. 248 . 1. De lafitndaren Romei.) Ascultă. înalţă mâinile spre cer.în locul poporului roman şi legiunilor noastre. al Liiiday. pe locul care se numeşte Campus (Câmpul lui Marte)". „Se numeşte October Equus calul sacrificat în fiecare an m luna octombrie pe Câmpul lui Marte. numai pentru Hercules după ritul grec. vă iau ca martori». însărcinat cu o misiune justă şi sacră. lanus Quirinus! Voi toţi zeii cerului şi voi zeii pământului. când rosteşte fâgăduiala solemnă./stori/.. [Timaios] zice că romanii. şi tu. Pdybios.4. duce mâinile la piept". Pe tine.. încât ea poate picura încă picături de sânge pe altar pentru a participa la sacrificiu.. lupiter. zeiţă Marnă a Pământului şi pe tine. de ceea ce s-a întâmplat la Troia care a căzut pradă duşmanului prin mijlocirea unui cal de lemn". pentru a-1 obţine şi a-1 ataşa cei din urmă zidului de la Regia. aşa cum fusese statornicit de Evandru". Titus Livius.Xn. şi voi zei ai Infernului. lupiter.. Ceremonialul fetial .Ascultă. lupiter. De la fondarea Romei.32.) Dacă astfel veti fi împlinit acestea. Privitor la aceasta. Se aude dreptul sacru. pentru ca astfel voi să mă păstraţi în voinică sănătate pe mine. comemorează căderea Troici: într-o anumită zi culcă la pământ cu lovituri de suliţă un cal de război în faţa oraşului. Se spune că acest cal era sacrificat lui Marte în calitate de zeu războinic şi nu cum cred unii din răzbunarea asupra vietăţii. comanda mea militară.. 296-296.le. în once loc vă va fi închinat trei ore negre . Coada calului este purtată în Regia cu atâta viteză.atunci oricine. cu cei vechi. vom merge să deliberăm în patru.aceştia .

căci poporul este atunci purificat. casei mele. De aceea a trimis o dare de seamă senatului în legătură ai aceste rânduieli şi slujbe în cinstea zeilor nemuritori. Fastele. n. Despre agricultură. nici incantaţiile magice nu te vor transforma în mamă.. antica cetate a Palatinului încercuită de grupuri de oameni este purificată de lupera nuzi". J)e îndată sosiţi. 141. 249 . apoi să se oficieze în ele slujbele airătirii (lustrations). calamităţile agricole şi intemperiile şi ca tu să permiţi cerealelor.. ce aştepţi? Căci raci virtutea celor simple. în urma propunerii sale. însărcinaţi anume cu ispăşirile. sterilitatea. Primeşte constant lovituri dintr-o mână fecundă şi Curând vom da socrului tău numele dorit de bunic".) va sacrifica un ţap. de către soboml preoţilor duumviri. fire tare cucernică./. zeiţa (lunona Lucina. Soţul va fi tată. în virtutea faptului al am încercuit câmpurile mele cu sacrificiile suouetaurilia pentru ca tu să îndepărtezi. după tipic. Curând vârfurile arborilor se pun în mişcare. adică. devastarea.) e aşteptata traversând pădurea sacră cu aceste cuvinte: «Ţap sacru. era cel mai credincios şi mai sârguincios păstrător al cărţilor sfinte şi datinilor religioase.. te implor şi-ti cer să fii binevoitor şi prielnic mie însumi. sclavilor mei. să întorci şi să reprimi maladia Mzibilă şi invizibilă.Lustratio . precum şi pe preoţii poporului roman. Apoi sa mai hotărit să se încheie cu caereţii legături de ospetie. Aceste cuvinte ambigui vor arunca mulţimea în stupoare şi teroare.. casei mele şi sclavilor mei!" Calo Maior. VI. „Eu cred mai de grabă că Februarie vine de la ziua de purificare. Instituirea jocurilor m cinstea lui lupiier „Camillus. Varron. iar soţia va fi mamă.. în a doua mişcare îşi va reface coamele sale crescânde. penetrează matroanele din Italia». soţi şi femei îngenunchează rugându-se..Tată Marte. fiindcă loaiitorii acestei cetăţi adăpostiseră la ei şi obiectele de cult religios.. 11. Senatul roman dă un decret prin care se prevede ca toate altarele şi sanctuarele foste în stăpânirea vrăjmaşilor să fie restaurate şi să se fixeze şi marginile până unde se întinde fiecare.425 50. . ) Tânără soţie. iar tinerele femei îşi vor oferi spatele lo\iturilor de curele tăiate din pielea animalului. viţei de vie şi vlăstarelor tinere să crească şi să ajungă la maturitate: ca tu să asiguri protecţie ciobanilor şi turmelor. ca tu să aduci protejarea şi sănătatea mie însumi. Când luna. Nici rugăminţile. Despre limba lalitui. Ovidms. Un augur (. (. 34.

it) a fost reluată 200 a. toată lum ea aştepta îm plinirea ursitei cetăţii V eii: pieirea ei". şi că în tem plul lui H ercules a crescut păr pe statuia zeului. P rocc nsului P . XXXII. în acest scop. precum şi cetăţuia poporului rom an în asem enea cum plite îm prejurări. D in S uessa venise vestea că două porţi şi zidul aflat între ele fuseseră lovite de trăznet.it). 19. A lbanus lor nu li s-a dat cam e de la victim e. oate aceste îndatoriri şi care priveau zeii şi ( . datorită binefacerii lor n-au fost întrerupte o clipă slujbele religioase pentru cinstirea zeilor nem uritori. s-a m ai hotărât să se inaugureze spectacolele jocurilor capitoline. S ulpicius a trim is din M aced onia o scrisoare în care sp unea. propretorul Q . TitusLivius. cei din V elitrae. l. între altele . )T cultul şi care puteau fi îm plinite prin supravegherea senatului. Titus li vais. com em orarea F eriilor latine. s-a declarat patrim oniu sfânt dându-se poruncă să fie aşezat sub tronul statuii lui lupiter. (sup plic atio precum şi slujbe religioase în toate tem plele".. în cinstea zeului vorbirii. în urm a răspun sului lo r.i. A ius L ocutius. apoi. De Ififitndarea Romei. şi cănii glas nu i se dăduse nici o atenţie. asim ilată arte. au fost îm plinite". iar aurul rom an care fusese sm uls din m âna gallilor şi care fuse se strâns şi de la alte tem ple şi grăm ădite acolo în acele clip e de groază în nişa tem plului lui lupiter.. d ic ta to ru l M . De lafarularea Rottu. A pa din lacul A lban fusese îndrum ată prin canaluri. către ogoare. fiindcă nim eni nu-şi m ai am intea de unde a fost strâns acel aur şi unde trebuia să fie predat. D e data aceasta s-a hotărât să se ridice un tem plu pe C alea N ouă. P e ntru p rim ele sem ne şi arătări senatul însărcina pe consuli să aducă jertfe de vite m ari zeilor desem naţi de ei: pentru cea din urm ă prevestire au fost chem aţi în faţa senatului ham spicii şi. . deoarece delegaţii din A rdea se plânseră senatului că la aceste sărbători pe M . 250 . De la fundarea Romii. V.ri.deoarece. fiindcă prea-m ilostivul şi atotputernicul lupiter a ferit şi păzit sfântul lăcaş. M inucius scria din B rutium că acolo s-a născut u n m ânz cu cinci picioare şi trei p ui de g ăin ă cu câte trei p ic io are. „T ocm ai se înjghebaseră din nou spectacolele jocurilor sărbătorilor latine.străveche divinitate italică. c ă pe p upa unei corăbii d e răzb oi a u răsărit lau ri. aşa cu m era obiceiul. să se m ai facă şi slujba ispă şirii şi pentru acel glas au zit din tim pul nop ţii care vestise înfrângerea R om ei înainte de izbucnirea războiului cu gallii. V. Ceremonii federale .că au fost trăznite tem plele lui A pollon Sanctus (Sem o Sanctus sau D ius şi F idius. Soli din Form iae aduseseră ştirea că a fost trăznit tem plul lui lupiter. Titus Livius. 50. F u rius C am illu s are m en irea să nu m ea sc ă un sob or d e preo ţi ca re locuiesc în cartierul C apitoliului şi al cetăţuii S-a m ai hotărât apoi.jb urm a unui decret al pontifilor (în anulC hr. s-a d ecretat o z i de ru găciuni publice nes). lui M n.

m uzicale.C elor doi consuli (din anula. " Af pian. trecând drept preot-sacrificant şi profet.) L sărb ătoare a fo st h ărăzită n u m ai fem eilo r. o m ie de fiecare parte. de obicei preoteasa se alegea din rândul fem eilor iniţiate. fem eile fiind de-a valm a cu bărbaţii. n efiin d în g ădu it nici u nu i b ărb at să participe. pe care acest popor le cultivase. U rm ară lupte de elefanţi. şi pe care le-a extins de-a valm a atât p rin tre bărbaţi. Acapararea politică a unor culte 251 . în răstim pul cărora se 3 zile făceau iniţierile bacchice. Paculla şi-a iniţiat ea cea dintâi fiii.. Fuseseră statornicite pe an pentru cerem onii.R idică aesar)de între (C asem enea un tem plu V enus en etrix (N ăscăto area).a încredinţat. cum pătaţi ca trai şi harnici. Sp. 8 şi 13.. Războaiele civile.n. pe M inius şi H ererm ius C erenm us. C u-a lor soaţă credincioasă. şi tot ea a inaugurat cerem oniile în vrem ea nopţii.Epistole. prezervate aleşilor.. li s. cât şi prin tre fem ei.) Sunt în cât atin g d im en siu nile unu i al do ilea popo r. XXXIX. Preoteasa cam paniană.4000 de vâslaşi. M arcius 186 Philippus. Paculla A nnia a schim bat toate orânduielile cultului de parcă zeii i-ar fi insuflat această m ăsură.Ceremonial agrar . De la fundarea Romei. îi jertfeau o scroafă Terrei. ancheta asupra asociaţiilor secrete.alţii.. trupul şi-odihneau la praznici Şi-al lor suflet. . neavând nici unul din talentele de a form a spinte şi de a educa trupuri.. cu copii.) grec de spiţă nenobilă venise m ai întâi în E tm ria.E l nu se adresă celor care practicau acchus lui B cultulîn zilele oficial stabilite. C hr.C aesarorganiza diferite spectacole ecvestre. U n n.C ei plugari de altă dată. lapte lui Silvan şi flori. 139-144. care-n zelul de-a sfârşi. curse de care de concurenţi de 200 între fiecare parte. .. acum se sărbătoreau cinci zile pe zile destinate iniţierii în fiecare lună. D e atunci cerem oniile erau oficiate laolaltă. Postim ius A lbinus şi Q ..U. Şi m ult vin lui G eniu care le-am intea că-s m uritori". L a ritu rile iniţiale a ad ăug at v olu p tăţile u lm şi b an ch ete sp re a atrag e şi p e ( . 102. apoi lupte m ixte. l. câte 20 de fiecare parte şi lupte navale. a a răspândit eroarea şi dezordinea în suflete ca preot al unor rituri oculte şi nocturne. Baccharudia .. D upă ce-şi strângeau recolta. în locul iniţierilor săvârşite la lum ina zilei. răbdase trade. Titus livias. II. prin decret. Erau rituri de iniţiere. p rin tre ei sun t b ărb aţi şi fem ei d e condiţie nobilă". am ici şi rude. concursuri de lupte între2000de oam eni..aim făcu se prom isiunea lui G aşa în lupta de la Pharsalos. a încep u t această' \in . Horaţiu. între pedestraşi şi călăreţi. şi în3 loc de an. atât de m ulti aderenţii acestor asociaţii (.

mai puţin îndemânatecă (antichitatea a cunosoit această interpretare nefavorabilă. Un al treilea mergea ridicând în aer o ramură de palmier ai frunzele din aur artistic lucrat precum şi caduceul lui Mercur. foarte lucios în creştet. Al cincilea ţinea în mână o vânturătoare de aur. Femeile purtau un voal străveziu peste părul lor parfumai..n. plină de rămurele din acelaşi metal. torţe. la tâmplele sale sunt înnodate bentiţe de sărbătoare. In unnă venea un admirabil cor.) şi mai putin energică. sub inspiraţia binevoitoare a muzelor.). părţii stângi a tuturor fiinţelor. o coroană de aur îi ţine părul. pare mai potrivită decât dreapta ca să repiezinte Dreptatea El purta şi un vas mic de aur rotunjit în formă de mamelă. considerând că tot ceea ce este bun. Primii] dintre ei ţinea o lampă care răspândea o lumină foarte vie şi nu semăna deloc cu acelei care luminează seara ospeţele noastre: era o barcă de aur. îmbrăcaţi în veşminte albe de ia care le acopereau pieptul. un. Capul său poartă panglicile cele mai minunate. purtau atributele distincte ale celor mai puternice divinităţi (Serapis şi Isis. Preoţii cultului. unde era mai largă. este strânsă de una din feţele pulpanei.Ceremonii ale unor divinităţi importate „(. de un alb orbitor. în urmă se revărsau ca un puhoi mulţimile iniţiate în divinele mistere: bărbaţi şi femei. Veneau apoi flautiştii consacraţi marelui Serapis. din flautul lor ţinut orizontal pe buze şi apropiat de urechea dreaptă. Taurobolium „Se scobeşte o groapă în pământ şi marele preot se anincă-n profunzimile ei pentru a primi această consacrare. care. Al doilea era îmbrăcat la fel. pozitiv trebuie asociat cu dreapta. răspunzându-şi unii altora cântau un plăcut poem compus de un poet talentat. dar ţinea în mâinile sale două altare. Al patrulea arăta simbolul dreptăţii înfăţişat printr-o mână stângă ai palma deschisă. care. de argint sau chiar de aur scoteau un sunet clar şi melodios. din mijlocul ei. bărbaţii aveau capul complet ras. strânse în talie şi coborând până la călcâie. care 252 . Lu cru s Apulejiis. n. cântau diferite melodii obişnuite în cultul şi în templul acestui zeu. acei mari pontifi.)• Apoi simfonii delicioase. arunca o flacără extrem de puternică. se repetau preludiile ce se cântau înainte de sacrificiile mai solemne. al şaselea ducea o amphora". tară să mai număr slujbaşii care strigau mulţimii să lase drum liber sfintelor icoane. Ei erau astrele terestre ale sublimei religii şi din sistrele (instrumente muzicale) lor de aramă. în sfârşit. de orice condiţie.. Metamorfoze. dispusă în rit gabinian. fluiere şi flaute făceau să răsune cele mai dulci melodii. «. în care. pentru a-şi face astfel favorabilă pe zeiţa astrelor cereşti (l sis. îmbrăcaţi în halate lungi de in. care. XI. toga sa de mătase. format din cei mai distinşi tineri îmbrăcaţi ui haine de sărbătoare. lumânări şi alte feluri de lumini. din cauza providenţei ajutătoare a marii şi nobilei zeiţe.) O numeroasă mulţime de ambele sexe purta felinare. albe ca zăpada. numite în mod ciudat „ajutoarele". 19-24.«. ai care făcea libatiuni de lapte. care de la natură fiind mai puţin iute. din când în când.

D en um ireanon aese 5 u de datorează fie din cauza faptului că ele preced idele întotdeauna cu 9 zile. îşi um ezeşte lim ba în sângele negru până când întregul său trup este im pregnat. nu-şi fereşte nici cerul gurii. asam blându-se fără ca una să preseze pe cealaltă. n. o ghirlandă de flori este pusă în jurul um erilor sau al coarnelor.form ează centura. dico do n. prin m iile d e g ău ri a le lem nului. orib il la ved ere. ap oi i se d esc hide piep tu l p rin lov ituri.Z ilele faste sunt acelea în care pretom l poate să rural pronun ţe decizii. ju rid ic e . el oferă capul său picăturilor de sânge care cad. Despre limba latină. C u scânduri dispuse deasupra fosei. Z ilele intercisi sunt acele zile cu dim ineaţa şi seara nefaste. expun ându şi acestei ploi obrajii. co stu m u l saturat de sânge.\pledoariile în instanţă sunt suspendate n. ban derolele înm uiate. părul său este acoperit de un praf de aur. A colo se aduce taurul. ran a v a rsă un to ren t cald. iar fiecare lună nouă este însoţită de o reînnoire a(fazelor) lunii. îşi expune hainele şi întregul său trup care se îm bibă. . se convoca în faţa regelui à în acea popom l de la ţară (din spaţiuliui). se am enajează o platform ă. (atribuirea provizorie a unui obiect. îşi îndreap tă c apul spre spate. fie datontă făptuim că la kalendele lui ianuarie se petrece o nouă apariţie a Soarelui. ro uă sângeroasă curge-n groapă. O dată ce preoţii retrag de pe planşeu cadavrul rigid şi fără sânge al victim ei. Varron. toată lum ea 'îl salută şi-1 adoră în ideea că acolo.). VI. urechile.acele zile în care nu i se perm ite pretorului să judece. în această zi. îşi a ra tă priv irilor cap ul um ed. buzele. pe scându rile asam blate ale p odium ului unde se află gâtul tau rului. îşi inundă braţele ai acest lichid. um ită d pontifii anunţau dacă nonele cadsape pe7 din lună. 27-31. A poi se practică fante sau găuri în p la n şe iu se p e rfo re a z ă le m n u l g a u rin d u -1 . Pe platform ă se aşează anim alul pentru sacrificiu. n. aur străluceşte pe fruntea victim ei. cu fruntea crâncenă şi zbârlită. să pronunţe cuvintele (num irea m agistraţilor.). nările. Timp sacru N orm area perm isivităţilor cultuale in Im periul R om an Târziuare nelegiuire „E ste o m d e a se ocupa în ziua venerării Soarelui cu pledoariile c iv ile sa u c rim in a le. Z ilele nefaste . Prim a z i d in fiecare lună era nkalendae. ba rb a îm pov ărată. în tim p ce se ascundea în groapă. Prudentiu. Cartea coroanelor. addico n. e ste d e d o rit a se în tre p rin d e în a c e a sta z i a c tiv ită ţi 253 . a judecătorilor. preotul înch is acolo o prim eşte. uneia dintre părţile im plicate. preotul ie se afară şi în aintea z ă. M u lt m ai m ult. C o m itialele sunt ac ele a în care p opom l se a dună şi-şi ex prim ă sufragiul. X. şi se ră sp ân de şte în cloc ot. (sentinţa finală. fiindcă depind de aceste verbe. a fost purificat". p â n ă se o b ţin e o m u lţim e d e m ic i deschizături. iar tim pul dintre sacrificiul de dim ineaţă şi prezentarea m ăruntaielor este fasf '. n. A stfe l. in cauză că. 1016-1050. V asta ra n ă d ă n aşte re un ui va l de sâ ng e cu rgător. P e acest om astfel îm proşca t de sângele acestui sacrificiu. aflat în dispută în cadrul unui proces.

în plus. timpul bun. corectorii. XM. nn. funcţionarii statului trebuie să se odihnească.5. Oficianţi „Se observă că cel mai important este rex. căci. să frecventeze templele şi să adore statuile sculptate de mâna omului sub pedeapsa sancţiunilor divine şi umane.ocbsws.) Cortulh'i Theodosius. pe al cincilea Pontifex Maximus. (23 nov. aceeaşi sumă o va plăti şi biroul (subalternii săi. n. plebea urbană. sub consulatele Cezarilor Cnspus şi Constantin (al n-lea)". Consularii trebuie să plătească 6 livre. (3 iul. toţi judecătorii. va fi imediat constrâns să plătească 15 livre de aur. în călătorie sau în oraş. sub consulatele Cezarilor Crispus şi Constantin (al n-lea)". ce trebuie să facă. acordat prin graţie divină. (3 iul. praesides şi aparitores vor plăti 4 livre. nu l-ar fi oprit prin avertismente pronunţate public. şi. totuşi. 391. XVI. şi.plăcute. La ţară. „în ziua venerării Soarelui. II.) Codidlnilustinian. K). pot hotărî.) Codul lui Tht'. Dat cu 11 zile înainte de kalendele lui martie. 321. să intre în sanctuare. Dat cu 6 zile înainte de kalendele lui martie. Astfel aï la 254 . al lui Theodosiu" (24 feb. Totuşi. 10.M. nn.1. în timpul consulatelor lui Tatianus si Symmachus. deoarece această zi este favorabilă depozitării grâului şi strugurilor. . 10. de interzicere a păgânismului. 353. apoi Dialis. nn) său în cazul în care nu s-ar fi opus acestei acţiuni a judecătorului. pe locul al patrulea este Quirinalif. Dat cu cinci zile înainte de nonele lui iulie.. H. . 355. dacă vreunul din ei. la Milan.). 4. în vremea lui Constantius al H-lea.) Codul lui Tlit'odosius. după acesta Martialis. 6. nn. intră-n templu să venereze zeul acestuia oriunde s-ar găsi. actele de emancipare şi eliberare a sclaxilor făcute în această zi rămân valabile. „Nimeni nu are dreptul să se murdărească cu \ictime.Prescriem pedeapsa capitala tuturor celor care fac sacrificii şi venerează idolii.o4osius. sub consulatul al 8-lea al lui Constantius al n-lea" (19 febr. 321. nn. la fel şi notabilii din birourile lor. Această dispoziţie se aplică deopotrivă şi pentru judecători de rang înalt. XVII. să sacrifice un animal nevinovat. n.S. la al şaselea consulat".2. III. de partea lor. „Să fie interzise sacrificiile nocturne permise printr-o decizie a lui Magnetius (uzurpator în Gallia. din sena celor patru. după bunul lor plac.) Codul lui The. nu durează mult. 10. (primul decret. cei care cultivă câmpul. Dat ai cinci zile înainte de nonele lui iulie. Dat cu 8 zile înainte de kalendele lui decembrie. dedică unui rit profan. 12. sub Contantius al H-lea Augustus.

Şi se spune că el însuşi a fost unul dintre ei (.. sau. Ei bine. dansul este lucrul picioarelor. lui Numa şi instituirea colegiului fecioarelor vestale şi.. căci ei fac mişcări graţioase...21. A'op/i attice.) fetialii.. Hiitaiti. 15. îmbrăcându-se cu haine roşii. a bântuit şi la Roma.. a reuşit să le facă asemănarea şi să le facă pe toate la fel. a căzut în mâinile Lui Numa (. încinşi cu cingători late de aramă şi purtând căşti de aramă şi lovesc scuturile cu nişte pumnale mici. (. înannaţL mimau atacul şi apărarea. ci veghează şi asupra sacrificiilor particulare şi opreşte călcarea celor prescrise din străbuni şi-1 învaţă pe oricare cum să citească şi să potolească mânia zeilor. adică vechea amintire". (. de hierofant. pe care le numesc Vestale. La fel.7.). după cum socotesc eu.) cel mai mare dintre toţi pontifii îndeplineşte slujba de tălmaci al voinţei zeilor şi de profet şi. fie că a vrut să încredinţeze firea curată şi nestricăcioasă a focului unor corpuri curate şi nepângărite. ai îndrăzneală şi uşurinţă (. ci veturia memoria. „Este un sacrilegiu de a lua o fată mai mică de şase ani sau mai mare de zece ani.. pentru o infirmă sau debilă de urechi sau marcată de vreun handicap corporal. la fel. mai mult.)• Cântarea unii zic că nu se cheamă Veturius Mamurius.. Festiis. încât însuşi Numa nu le-a mai putut deosebi.12. căutau să pună capăt cu vorba zavistiilor. dacă nu are decât tată sau mamă. apiid AiihisGeffius. îngrijindu-se nu numai de sacrificiile publice. îndeobşte.) A spus că scutul a venit spre mântuirea cetăţii şi că trebuie să-1 păstreze şi să facă alte unsprezece având forma şi mărimea aidoma celui căzut din cer (.. când acesta se află în viaţă şi ea se află sub tutela unchiului ei.«.. inclusiv pentru 255 . tot aşa Dialis în iată lui Martialis şi Qmrinaiis: toţi la fel în faţa pontifilor". o ciumă făcând prăpăd în Italia. în timp ce lumea era copleşită de deznădejde. Romanii îi atribuie. încolo.. pe care 1-a numit Ramin al lui Quirinus. nelăsând să se purceadă cu război mai înainte de a cădea orice nădejde la judecată. „La cei doi preoţi ai lui lupiter şi Marte. când iau scuturile sfinte. Iar plata acelui meşter a fost un cântec pe care-1 cântau sălii în timpul jocului pyrrhiu (dans cu tematică militară. şi luându-şi numele de la fapta lor.13.) s-au numit aşa de la numele dansului săltăreţ pe care-1 joacă străbătând oraşul. se povesteşte că un scut prăvălindu-se din cer. pentru fata emancipată de tatăl ei. într-adevăr. «...) a mai orânduit pe un al treilea. pe care-1 păzesc ele.. în luna martie.) numai Veturius Mamurius. unul dintre cei mai de frunte meşten.9. al lui Romulus. fie că a asemănat focul neroditor şi neproductiv cu fecioria.)! se mai atribuie lui Numa întemeierea şi orânduirea colegiului preoţilor numiţi pontifices. Marele pontif era şi veghetor asupra fecioarelor sfinte. La fel. paznici şi slujitori ai acestor scuturi i-a rânduit pe preoţii săli (. X. fiind un fel de străji ale păcii.) în al 8-lea an al domniei sale.WHTO7.. (Numa.. n n. în care protagoniştii. de sorginte doriana. învârtindu-se şi schimbându-şi locul într-un ritm foarte sprinten.banchete stătea în faţa tuturor Rex. (. îngrijirea şi cinstirea focului nestins.

Chr. Caius lulius Martialis. quindecemvir. office. Chr. are o origine străveche.. iui. se exclud familiile cu trei copii. fără a fi emancipată şi fără să-şi piardă personalitatea juridică iese de sub puterea paternă şi primeşte dreptul de a executa un testament". în urma schimbării rânduielilor religioase.1-9. TiUis Ijvius. Se spune că a rămas de pomină această îmtâmplare. l. nici în acel an n-a fost vreunul desemnat ai augur în locul lui". (. 12. fiindcă la numai câţiva ani după aceasta a orbit şi el". . această credinţă s-a consolidat 256 .) au fost desemnaţi triumviri epuloni pentru prima dată... pentru a le transmite lor această îndeletnicire. a învăţat o seamă de sclavi. Odată adusă în atrium (intrarea din casatemplul) Vestei. neamul Potitilor. înainte de a ocupa vreo dregătorie. De Infiaukirea Romfi. în acelaşi an s-au stins din viaţă doi pontifi.. de vreme ce douăsprezece familii ale Potitilor. care murise ca pretor în Hispania şi L.La Roma. Valerius Plaçais în locul lui M. ambii sau doar imul. împreună ai cei treizeci de copii ai lor s-au stins cu totii din viaţă. 29.fata ai cărei părinţi. adică o anumită capacitate de a presimţi şi cunoaşte viitorul. Insă nu numai neamul Potitilor a pierit ci şi cenzorul Appius a fost lovit de mânia zeilor.. şi Lucius Livius Viaorinus. epulcn sau salian. care au fost înlocuiţi cu censului M. au fost sclavi sau au ocupaţii nedemne. 42. Divinaţie „Credinţa al şi în rândul oamenilor se întâlneşte frecvent divinaţia numită de greci mantică. Manlius şi P. Porcius Laeca. Pentru logodnica unui pontif sau pentru fiica unui demnitar însărcinat cu muzica trompetelor la ceremoniile sacre se acordă scutiri (. IX. XXIII. care îndeplinea slujba de preoţi din tată în fiu la altarul cel mare al lui Hercules. Şi augurul Q. augur. Licinius Luculus. Marcellus în load lui C. De. Aceşti triumviri au dobândit dreptul de a purta toga preatexta întocmai at şi pontifii. Cornelius Cethegus. cvestor. anul acesta (196 a.tribunul plebei.. C.) nu se poate alege decât fiica unui om ai domiciliul în Italia. datând din timpurile eroilor mitici. Fabius Maximus murise foarte tânăr. n.V»/?/. AiilusGellius.). prin urmările îngrozitoare pe care le-a putut avea asemenea ispravă.n. „Tot la îndemnul lui Appius Claudius (312 a. CIL II! X82= Dessau /LV 4361. Sempronius Tuditanus. tatăl.). 5. preaim şi P. Ia fel fata al cărei tată este flarnin. myrionyma. aparţinând statului. Titus Li viu s. lafimfkirRn Romei. „Lui Isis. autorul legii de înfiinţare a acestei funcţii. au pus această dedicaţie pentru colegiul lui Isis". să slujească la aceste ceremonii. Dar cea a cărei soră îndeplineşte deja un serviciu religios public este scutită. o fecioară vestală cade sub autoritatea pontifilor.

fie în interes personal. De altfel.Despre divinaţie. atât în vreme de pace.. acest lucru provocat se cheamă tripudiwn solistimum şi este un auguriu foarte favorabil. 23. eliberate şi nestânjenite de trup. Cicero. 82. Strămoşii noştri. Căci un adevărat înţelept apără tradiţia strămoşească prin păstrarea ritualurilor sacre. Cicero. '" Cicero. când se întâmplă... Sufletele pot ajunge în starea de exaltare propice divinaţiei. 257 . cât şi de război. ca să nu pară că au nesocotit vreo formă de divinaţie. 1. încredinţaţi că divinaţia profetică este conţinută mai cu seamă în versurile sibiline. superstiţia răspândită la toate popoarele a aibjugat aproape toate sufletele şi a cuprins mintea slabă a oamenilor (. a augurilor. „Ca să spunem adevărul. „Demnitarii noştri însă se folosesc doar de auspicii provocate: e de la sine înţeles că atunci când li se bagă pe gât prea multă mâncare.). Despre divina/ie. nici un eveniment public nu avea 'loc fără a se lua auspiciile. De aceea.. trebuie răspândită. din cauza neglijenţei colegiului augurilor". multe augurii şi auspicii de altă dată s-au pierdut. fară intervenţia raţiunii sau ştiinţei. iar voi aţi scris în cârti că asta. Romulus. cât şi în interpretarea semnelor divine şi anihilarea acţiunii lor nefaste prin ceremonii expiatorii. atât de către romani.) Fie că a fost practicată în interes obştesc. nu numai că a întemeiat-o după ce a luat auspiciile. puii scapă din cioc fărâme. părintele acestei cetăţi. Despre divinaţie. frumuseţea universului şi armonia lucrurilor celeste ne obligă să recunoaştem că există o forţă naturală superioară şi eternă şi că ea trebuie venerată şi respectată de oameni. devine tripudiwn.). au notant să înfiinţeze un colegiu de zece interpreţi ai acestor versuri. aleşi dintre cetăţenii romani. (.) Nu este adevărat(vreau să fie bine înţeles acest lucru) că dispariţia superstiţiei înseamnă dispariţia religiei. şi chiar după alungarea regilor. între acestea numărându-se arta haruspicilor.. II.14-15. divinaţia nu a cunoscut o formă unică. al nostm de câte forme nu s-a ocupat'7 încă de la origini. a artificiale.. de moment.). dar se spune că el însuşi a fost un faute priceput augur. Şi ca să nu mai pomenesc alte neamuri. n-au fost neglijate de senat (. Mai apoi şi ceilalţi regi s-au folosit de augun.. în două moduri: în starea de delir profetic şi în cea de vis. Prezicerile inspirate ale prorocilor şi profeţilor fiind tot din această categorie. dacă aveau vreo legătură cu statul.. cât şi de celelalte popoare.1-2.. Nici visele mai importante. lucru de care se plânge şi înţeleptul Cato. strămoşii noştri au împrumutat din Etruria toată această ştiinţă. au fost socotite şi ele demne de luat în seamă (. Aceste forme ale divinaţiei care se bazează pe intuiţii sau pe observarea şi înregistrarea unor evenimente.. tot ap orice sămânţă a superstiţiei trebuie stârpită". nu sunt naturale.prin acceptarea ei unanimă. Şi întrucât ştiinţa haruspicilor parai să aibă o mare pondere atât în dobândirea şi administrarea bunurilor.. ci prin propriul lor impuls.. 1. care este direct legată de tot ceea ce se poate cunoaşte despre natură. a tălmăcitorilor (. Există însă şi acte drvinatorii bazate pe o intuiţie spontană. aşa aim religia.

„Celalalte războaie şi mai ales cel cu Veii. nu se ştia aim aveau să se sfârşească. De aceea romanii, pierzându-şi nădejdea că le vor pune capăt cu ajutorul puterii omeneşti, aşteptau să afle ce au hotărît zeii şi ursita. După ce împuterniciţii Romei au venit de la Delphi aducând răspunsurile oracolului lui Appolon, s-a observat că acesta semăna ca două picături de apă cu prorocirea bătrânului din Veii: «Romane! sunau cuvintele oracolului. Să nu laşi apa din lacul alban să stea pe loc în matca ei, dar nici să se scurgă pe albia ei, ca să se verse pe îndelete în mare; dându-i voie să iasă. vei îndruma-o peste ogoare, şi, împărţind-o în pâraie, vei face-o să piară. Numai după ce vei săvârşi toate acestea, vei înfrunta ai semeţie zidurile rajmaşe. Ia aminte, tu, care de atâta amar de ani de-a airda împresori cetatea Veii, că biruinţa e hotărîtă de ursită prin acest răspuns, care tâlcuitu-ti-s-a aoim. După ce biruitor sfârşivei acest război, adă prinos îmbelşugat templelor mele! înalţă sfinte altare în patria ta! Şi aşa cam se aivine, adu din nou sacrificii pe altarele zeilor patriei, după datinile şi rânduielile care de atâta vreme au fost date uitării!». Pretinsul proroc a început a fi privit ca o făptură minunată şi nemaipomenită, şi atunci tribunii militari Cornelius şi Postumius i-au dat poruncă să se purceadă îndată la treabă, pentru a orândui cele cuvenite în legătură ai semnul arătat la lacul Alban, pentru că ei sunt gata să-i primească sfatul cum trebuie împăcaţi zeii. în sfârşit s-a descoperit pricina pentru care zeii erau mâniaţi pe romani: fuseseră călcate cărţile sfinte şi tipicul rânduielii'".
Titus Livius, De lafimdiirea Romei, V, 16, 17.

„Se istoriseşte că acolo (la Capua, nn), în timpul somnului, ambilcr consuli le-a apărut în vis un om, ai o înfăţişare neobişnuită, întrecând orice făptură omeneacsă prin strălucirea lui, care a rostit următoarele cu\inte: «într-una din bătălii va trebui să cadă jertfă însuşi comandantul., iar în cealaltă o armată va fi jertfită zeiţei Mame a Pământului. Acel popor şi acea tabără va obţine biruinţa a cărei căpetenie jertfi-se-va într-un atac năvalnic asupra legiunilor vrăjmaşe!». După ce consulii şi-au povestit unul altiua visele, au hotărît să aducă zeilor un număr de vite ca să le îmblânzească mânia şi. în acelaşi timp, au apelat la hamspici. pentru ca, dacă prevestirile sunt aidoma cu vedeniile din timpul somnului, oricare din cei doi consuli să fie gate să împlinească vrerea ursitei. Cum răspunsul augurilor se potrivea aidoma cu cele arătate în vis de puterea ursitei, legaţii şi tribunii intrară la sfat unde s-a dat în \ileag, fără nia un fel de înconjur, poruncile zeilor şi li s-a spus că moartea de bună voie în bătălie a unuia din consuli nu trebuie să sperie pe nici unul dintre ostaşi; de aceea căpeteniile s-au învoit între ei ca. în partea frontului unde o armată romană va fi nevoită să dea înapoi consulul care va fi în fruntea ei se va jertfi pentru popoml roman al Quiritilor.
Titus Livius, De lafimdarea Romei, VII], 6.

258

„Iar după ce o bătrână-şi rostise descântecul magic însumi, a i sufletul curat, jur-împrejur ţi-am stropit; Jertfe-am făcut, presărând de trei ori cu faina cea sacră Visele rele să nu-ţi poată aduce vreun rău, Trhiei rugi înălţatu-i-am, nouă-ntr-o noapte tăaită Eu cu cordeaua de in şi, la tunică descins, Toate împlini-i..."
Tibuïïus,Heg«,I,5,11-17.

„Există chiar şi un text al prorocirii făcute de oracol lui Sylla, care îl întreba despre viitor. (. .) «Ai încredere în mine, romane: Venus, cea care a avut grijă de neamul lui Aeneas ti-a dăruit o mare putere. Iar tu să statorniceşti daruri anuale pentru toti zeii nemuritori. Nu uita de aceştia! Trimite daruri şi zeilor de la Delphi. Există pe povârnişurile muntelui Taurus, cel veşnic acoperit de nămeţi, un loc în care se află mult întinsul oraş al carienilor, iar locuitorii lui sălăşuiesc în acest oraş al cărui nume vine de la Afrodta, iar tu, trimiţând ca dar o secure, vei dobândi o putere cuprinzătoare» ( . . . ) Sylla a trimis o dată ai securea o coroană de aur pe care înscrisese inscripţia: «Această cunună, o, Afrodiîa, ti-am consacrat-o eu, dictatorul Sylla. după ce te-am văzut în vis, conducând oştirea şi luptând înarmată cu armele lui' Ares! »"
Appiaii, Războaiele civile, 1,97.

„Interzicem haruspicilor, preoţilor şi altora care au obiceiul de a practica acest ritual să intre-n case private chiar sub pretextul relaţiilor de prietenie, se pedepsesc cei care nesocotesc această lege. Dar ceea ce se hotărăşte a fi util statului, să fie încredinţat altarelor publice, templelor şi celebrate conform uzanţelor, nu împiedicăm celebrarea diurnă a riturilor consacrate prin săvârşirea lor îndelungată. Dat la idele lui mai, sub al cincilea consulat al lui Constantin (cel Mare) şi Licinius".
Codul lui Throdosius, IX, 16,2.

„Cei care vor să practice superstiţia haruspicării s-o facă în public". (15mai319,n.fl.)
Codul lui Theofhsuts, IX, 16,1.

„Nimeni să nu consulte un haruspiciu, un matematician, un profet. Nu se mai acceptă augurii şi profeţii; nici magii caldeeni (...) Să înceteze pentru totdeauna curiozitatea de a ghici viitorul şi cel ce nesocoteşte acest ordin să suporte pedeapsa capitală, prin doborârea cu spada. Dat înainte cu 8 zile de kalendele lui februarie, la Milan sub al 9-lea consulat al lui Constantius al n-lea Augustus şi al 2-lea consulat al Cezarului lulianus". (25 ian, 357, nn)
Codul lui Thensosius, IX, 16,4.

259

6. Credinţe funerare

„N ici un m ort sa nu fie îngropat sau ars în oraş".
Legea cdarXIl Table, tabla a X-a. 1.

„A arde corpurile nu-i la R om a o instituţie atât de veche. M ai întâi se înhum au m o rţii. U zan ţa ard erii se stab ileşte cân d ro m an ii au în v ăţat că în răzb o aiele înd epărtate, m orm intele nu sunt în totdeaun a locuri sacre de neatins. T otu şi m u lte fam ilii păstrează vechea cutum ă. D ictatorul Sylla a fost prim ul dintre C ornelii care a fost ars. A şa dăduse chiar el ordinul ..."
Plinius cel Bătrân, ktcna naturală. ML 18.

,,C ând un om de seam ă m oare la R om a, este purtat pe ultim ul drum în For. la asa-num itele ostre,cu tot felul de ononm , uneori aşezat la vedere, în poziţie ndiaită, R şi m ai rar culcat. A ici. în faţa asistenţei adunate îm prejur, un fiu de vârstă m atură, dacă a lăsat vreunul, care se întâm plă să fie în cetate ori dacă nu, o altă m da se urcă la tribuna rostrată şi cuvântează despre virtuţile sau înfăptuirile ... A poi, celui răposai după funeralii şi îm plinirea cerem oniilor obişnuite, ei aşează o im agine a acelui m ort în partea cea m ai la vedere a casei, într-un m ic dulap de lem n Im aginea este o m ască foarte asem ănătoare, atât ca m odelaj, cât şi ca realizare com plexă. C ând m oare vreun m em bru de seam ă al fam iliei, rudele duc m ăştile la funeralii şi le pun pe feţele celor ce-i seam ănă cel m ai m ult ca aparenţă şi . ţinută ce tine cuvântarea despre ( . . ) cel răp o sat, cân d a term in at să v o rbească d esp re el. p ov esteşte reu şitele şi fap tele celorlalţi, ale căror m ăşti sunt prezente, începând ai străm oşul cel m ai îndepărtat".
Polyhios. Istorii. VI, 53-54.

„C uvântările în cinstea m orţilor din vrem urile trecute există încă, într-adevăr, deo arece fam iliile resp ectivtin le p e u n sem n al d istin cţiei şi ca am in tire e ca deopotrivă în scopul de a le putea folosi la m oartea cuiva din aceeaşi fam ilie şi ca dovadă a nobleţii acesteia. D esigur, istoria Rom ei a fost falsificată de atare cuvântări, fiindcă în ele sunt m ulte lucruri care nu s-au întâm plat niciodată: trium furi inventate, con sulate în plu s, false preten ţii de ap artenenţă p atriciană, ai m ai putin o am eni enum eraţi într-o altă fam ilie cu acelaşi num e, ca şi cum , de pildă, eu aş pretinde că descind din arcusTulius care a fost patrician şi consul cu Servius Sulpicius, la zece M ani după alungarea regilor". (C icero provine, de fapt, dintr-o fam ilie de cavaleri, din A rpinum , fiind singurul om- nou onovus- care pătrunde în categoria senatorilor hom în veacul I a C hr., n.n.)
Cicero, Bmtus. 62.

.A ducând jertfe lui H ercules din toate felurile de anim ale, Sylla a dat poporului ospeţe foarte îm belşugate şi atât de m ari erau pregătirile pentru aceste; i. încât în fiecare zi aru n cau m ân căru ri în râu şi b eau v in d e p atru zeci d e an i şi m ai m ult. în tim p u l 260

ospăţului, M etella, soţia lui Sylla, s-a îm bolnăvit şi a m urit. Şi pentru că preoţii nu-1 lăsau pe Sylla să se apropie de ea şi nici să pângărească casa prin atingerea ai ea, a dat un decret d e desfacere a căsăto riei pe cân d era încă în v iaţă, şi a porun cit să fie transportată în altă casă. D in superstiţie, Sylla a păstrai cu sfinţenie şi acest străvechi o b icei, d ar leg ea care h o tăra ch eltu iala d e în m o rm ân tare, p e care el în su şi o prom ulgase, a incălcat-o, necruţând nici un fel de cheltuială. A călcat şi hotărârile lui ai p rn ire la ch eltu ielile m eselo r, m ân g âin d u-şi jalea cu b ău tu ri şi o sp eţe, care com portau m ult lux şi flecăreală".
Hu tarii, SWfo, 35.

..M u lţi o am en i au po rn it şi s-au strân s înju rai lu i L ep idus, cu g ân du l d e a se opune ca răm ăşiţele păm ânteşti ale lui Sylla să aibă parte de îngrijirea legjută. D ar Pom pei, deşi era m âniat pe Sylla (pentru că el, singurul dintre prieteni, fusese trecut cu vederea în testam ent), îndepărtându-i pe unii prin rugăm inţi şi favoruri, pe altii prin am eninţări, a trim is corpul la R om a şi a oferit înm orm ântării linişte şi onoare. Se zice că fem eile i-au adus o aşa de m are cantitate de arom ate, încât, în 210 de cele afară am fore d e aro m ate care au fo st adu se, m eşterii au făcu t din alte aro m ate o statu ie foarte m are a lui Sylla şi chiar chipul unui lictor din libanot (tămm are preţ n.n.)de âie, şi din cinam on. Ziua, de dim ineaţă era înnourată şi oam enii se aşteptau să cadă ploaie' şi, de aceea cu greu au ridicat m ortul pe la ora nouă a zilei. D ar suflând un vânt puternic pesterag,şi aţâţând focul tot m ai m ult, doar ce au apucat să ducă corpul, să se consum e rugul si să se stingă focul, că a şi început să se dezlănţuie o ploaie torenţială".
Hu(aih,5yflo,38.

..A ntonius.... ) fiind ales să rostească elogiul funebru (al lui C aesar), ( . lulius ca un consul pentru alt consul, ca prieten pentru prietea ca radă(M arcusradă pentru A ntonius era înrudit după m am ă cu (. ..) vorbi astfel: «N u se cuvine, cetăţeni, C aesar), ca elogiul pentru un bărbat aşa de m are să fie faart de m ine de unul singur, ci de patria întreagă. . . . ) S ă-1 însoţiră deci, pe acest om sacru, până la lăcaşul fericiţilor, cu ( îndătinatul cântec de laudă şi bocete». D upă ce zise acestea, ca un apucat, îşi suniecâ îm b răcăm intea şi, stfân g ân d -o în ju rul b râu lu i pen tru a-şi pu tea m işca m ai u şo r m âinile, se aşeză în faţa patului funerar într-o atitudine teatrală, îşi aplecă capul spre pat şi îl ridică iară: apoi începu un cântec în care-1 proslăvea pe m ort ca pe un zeu ceresc. Ş i ca să întărească credinţa căClulius ajuns zeu, ridică m âinile către aesara cer. p om en ind d e-a valm a şi cu vorb e repezi războ aiele lu i. lup tele, izb ân zile. pro \inciile an ex ate p atriei, prăzile trim ise la . R ) A tun ci poporul, ca un cor. ( . . om a. reluă bocetele pline de jale ale lui A ntonius, şi după durere îl năpădi din nou m ânia. D upă cuvântări, coruri, cântară alte bocete după datina străm oşească şi iarăşi înşirară faptele lui şi tragica sa m oarte.cineva înălţă deasupra patului funerar o statuie din (...) ceară înfatisându-1 C aesar,căci leşul fiind întins pe pat nu se putea vedea. Statuia pe era în to arsă cu aju to ru l un u i m ecan ism în to ate p ărţile: se p uteau răn i 23 d e vedea 261

făcute cu sălbăticie pe întreg Im pui şi pe. .faţă. (patul funerar cu defunctul) ( . ) luară şi-1 duseră în C apitoliu pentru a-1 înm orm ânta ca pe ceva sfânt în tem plu şi pentru a-1 aşeza printre zei. Fiind opriţi de preoţi, îl duseră din nou în For. la locul unde odinioară era palatul reg ilor, strân seră lem n e şi băn ci câte se găseau în m are num ăr în fo r. precum şi alte lucru ri de acest fel şi le clădiră ai o pom pă d eoseb ită, ba unii îşi m ai puseră deasupra coroanele şi m ulte răsplăţi ostăşeşti; apoi le dădură la trate foc şi răm aseră cu totii noaptea întreagă în junii rugului. Pe locul acela fu aşezat m ai întâi un altar, iar acum se află tem plul lui lulius însuşi".
Appiun, Războaifle civile, II. 143-148.

„încă de m ai dem ult se învederase cât de m are era puterea credinţei în această cetate, fiindcă, aducându-i-se poporului la cunoştiinţă faptul că în tezaurul statului nu se găseşte destul aur pentru a-1 oferi gallilor ca răscum părare, pentru a nu se atinge de aurul sacru al tem plelor, s-a strâns prin ofrande de la m atroanele rom ane. S-au adus m ulţum iri publice m atroanelo r, hotărin du-se ca dup ă stingerea să se \iata lor din intoneze în cinstea lor cântări de laudă în fiecare an, ca şi'. bărbaţilor'
Tiîiis Livhis, De ki fundarea Romt'i, V, 50.

„C ine plânge pe cineva care a m urit, îl plânge că a fost om . Pe toti ne-a cetluit în lanţuri acelaşi destin, cui i-a fost dat să se nască, îi răm âne să m oară. C a interval ne deosebim , ca sfârşit suntem egali. T ot ce este între prim a şi ultim ii noastră zi este schim bător şi nesigur, dacă iei în seam ă necazurile, viaţa este lungă chiar şi pentru un copil, dacă tii seam ă de iuţeala tim pului, ea este scurtă chiar pentru un bătrân. Totul este alunecos, am ăgitor şi m ai schim bător decâtOvrem ea. se clatină şi. la ncelucm porun ca soartei, se schim b ă în con trariu l lui. în tr-o atât de grozav ă ro stogolire a lucrurilor om eneşti nu-i nim ic sigur pentru nim eni decât. .m ) A uita de ai tăi ( . oartea. şi a le înm orm ânta o dată cu trupul şi am intirea, a vărsa lacrim i din belşug, dar a ti-i ream inti foarte putin înseam nă a nu avea suflet de om . A şa îşi iubesc şi păsările şi fiarele pu ii lo r C eea ce predicăm noi este m oral: d up ă ce su ferin ţa s-a m ai (...). descărcat prin lacrim i, şi, dând pe dinafară ca spum a în clocot, ca să zic aşa, s-a m ai potolit nu trebuie să ne lăsăm sufletul pradă chinurilor".
Seneca, Scrisori către Lucilnts, 99.

.,S en atu l a ho tărît ca v rem e d e p atru zile în cheiate să se facă cerem on ii religioase, ca niciodată în trecut cu prilejul unui alt război. Sosirea dictatorului a însem nat un prilej de sărbătoare şi m ai m are. Tot poporul, şi cei de sus şi pătura de jos, 1-a întâm pinat în cale pe C am illus, cinste de care nu s-a bucurat un alt rom an înainte. S ărbăto rirea trium fu lui lu i C am illu s a în trecu t to t ce s-a cu n o scu t în trecut. Ţ in ta 262

7. Cultul imperial ' a. premise republicane Instituţia triumfului

prestigiul (auctoritas) şi fericirea (felicitai). Mai mult. 6. numele de Faustus poate fi apropiat de cel de Felix". XXVI. 19. a stat înăuntru multă vreme. de vreme ce el avea noroc împotriva duşmanilor săi. iar după neamul tatălui din zeii nemuritori. Titus Li viu s. comandant norocos». îmi rămâne a vorbi despre fericirea care-1 favorizează pe Pompei şi despre care nimeni nu ştie să-şi răspundă". 263 . Toti îl priveau simţind fiori în faţa lui. descinde din regi. mai de grabă dealt prin recunoştiinţa oamenilor faţă de vrednicia şi însuşirile marelui erou". căci el îşi petrecea vremea stând acolo. Sylla.privirilor tuturor cetăţenilor romani era la Caraillus. am găsit undeva un document care socotea că Sylla a fost numit prin decret „Favorit al Venerei'' şi acest lucru nu mi se pare nepotrivit. din care face parte familia noastră. meritul personal (virtus).97. 1. Ajuns quaestor ţinu elogiul funebru de pe tribuna rostrata. iar din Venus coboară guiţa lulia. triumful lui a ajuns de pomină. Despre puterea lui Cn. având inscripţia «Lui C. de cele mai multe ori singur şi în taină". De lafundarea Romei. Războaiele civile. în neamul nostru şi manifestarea regilor. căci el nu a îndeplinit vreo însărcinare politică şi nu s-a ocupat de treburile sale personale până când nu s-a dus mai întâi pe Capitoliu intrând în templu.JDupă mine. . Căci astfel îl numeau linguşitorii. un mare general trebuie să reunească patru elemente: ştiinţa militară. în adevăr. V. Titus Li viu s. Cicero. Pompeius. Este. în fapt. Caesar. de vreme ce a mai fost numit şi Norocosul. şi veneraţia zeilor ce stăpâneşte pe regi»". şi cu trecerea timpului această linguşire deveni un fel de poreclă. care a intrat în Roma în carul său de triumf. Legături personale cu zeii „Pe lângă acestea. . 23. Scipio era pregătit şi sufleteşte. Tocmai din această pricină. nume pe care-1 purta şi mama mea. De lafimdnrea Romei. un discurs funebru luliei (mătuşă) şi Corneliei (şotie): «Mătuşa mea. înaripat aidoma soarelui.n) fii aşezată în fata tribunei rostrate. asemenea lui lupiter atotputernicul. de la început. care au aşa de mare putere asupra oamenilor. Suetonius. Căci din Aneus Marcius coboară familia regală a Mărcilor. însă prin strălucirea lui. din ziua în care a îmbrăcat toga virilă. n. Appian. 27. „Statuia lui ecvestră aurită (a lui Sylla. aşadar. după neamul mamei.

„Voiam să cânt războaiele. Renasc străvechile virtuţi ce numele latin .. O. Tot ea dintr-ale pârtilor locaşe mult mai frumoase A noastre acvile-a adus din nou de le-a-nchinat Lui lupiter al nostm-n Capitoliu. VI. 1. 790 şi urni. De Eneazi să se teamă pământul întreg. Caesar Augustus. fruntea-i să i-o doborîm Şi pe zeii plecaţi la pioase dorinţe rugaţi-i Casa ce ne-o dă în pace s-o ţină pe veci!" Ovidius. pe unde pe umeri întoarce Polul ai sorii-i aprinşi păzitorul văzduhului Atlas' '. viersul înstnmind ai liia-i mă atinse Oprindu-mă ai pânzele pitice a-ncerca Mânia valului Tiren. dat-a câmpului recolte iar mănoase. cetăţile învinse Dar Phoebus. războaiele-a curmat Pe Ian al lui Qurrin 1-a-nchis. dac-o ţară Frică de Roma n-avea.„Chiar poezia ne-a dus lâng-al păcii altar şi acuma Zile doar două mai sunt pân-la al lumii sfârşit (. împărăţia ta. Eneida. Cel ce-ndornnitul cândva de Saturnus. realităţi imperiale Texte de propagandă augustană 264 „El e bărbatul de care-auzi-vei prin veacuri că vine. aduceţi tămâie pe focul Altarului Păcii Victima albă lovind..709 şi urm. vétgflins. Caesar. purtării desfrânate I-a pus frâu. născutul din cei de-o taptură cu zeii. Preoţi. b. iar viciul şi vina-s alungate. să o iubească acum. Fastele.) Goarna să sune vestind alai de serbări. şi-i zace dincolo de stele pământul din calea Soarelui nostru ieşit. în Latiurn aduce Zilele de aur din nou şi-ntinde dincolo de Indii Sceptrul.

IV .) Aşa că-n zi de lucru noi şi-n zi de sărbătoar e De Liber reînsufleţ iţi cu vesela-i licoare Şi după rituri. Cântavom apoi la un loc cu fiii şi cu femei. 15.. Cu glas..Si-ale Italiei puteri crescutule-a în plin Şi au întins din răsărit pân-la apus de soare Ampărăţiei glorie pe veci strălucito are (. H oraţius. . O rie. Apoi de Troia vom cânta. de al ei mult iubit Anchise şi de-al Venerei urmaş preaferici t". în pildă părinteas că A căpitanilo r trecuţi de tărie bărbăteas că. cu flaut lidean. mai întâi nigândune la zei.

colonilor şi altor locuitori ai coloniei Mia Paterna Narbo Martius. Istoria războiului iudeilor împotriva Roma.2-3. mare pontif.. însoţită de intenţii jignitoare. căutând să-i convingă cât de nechibzuite sunt pretenţiile lor: căci toate popoarele supuse instalaseră deja în oraşele lor. pe acest altar. îndeplinind o promisiune făcută sub consulatul lui T. sub obrocul nopţii învăluitoare." CIL XII.. 4333= Dessau ILS 112. Casius Longinus [11 p. (. ei fiind singurii care se împotrivesc. cu 9 zile înainte de calendele lui octombrie (23 sept... acolo le-a înfăţişat pe larg puterea romană şi ameninţările lui Caesar. deoarece credeau că fuseseră călcate în picioare datinile lor care interziceau cu stricteţe amplasarea în oraş al orişicărui portret.. Chr. ) Pilatus i-a ameninţat că-i va măcelări dacă nu vor accepta portretele lui Caesar.). soţiei sale. 10. II. spre a nu zdruncina legile strămoşeşti.3-4. n. Chr.[Altar] consacrat spre perpetuarea divinităţii lui Augustus de poporal din Narbonna. „în castrul pretorienilor sentimentele tuturor erau date pe faţă. alături de statuile celorlalţi zei. înnobilat pentru a 34-a oară cu puterea tribuniciană. Petronius (guvernator în vremea lui Caligula.. La vederea portretelor. fiul Divinului [Tulius Caesar]. la Pilatus. nişte portrete ale lui Caesar numite de romani „signa": aceasta a stârnit mari tulburări încă din zorii zilei.. care înlătură 265 .) înduplecat de numărul copleşitor şi de rugăminţile lor. trei cavaleri desemnaţi de popor şi trei descendenţi din liberţi să sacrifice o victimă şi să furnizeze pe cheltuiala lor coionilor şi altor locuitori cenuşa şi vinul necesare cultului divinităţii sale. încât nemulţnmindu-se să-1 apere cu trupurile lor.n. care s-au angajat să ofere un cult perpetuu divinităţii sale. prosperitate şi noroc împăratuluiCaesar Augustus.) Iudeii i-au răspuns astfel: «Pentru Caesar şi pentru poporul roman noi aducem jertfe de două ori pe zi (instituite în timpul lui Augustus. zi în care pentru fericirea epocii. atunci va trebui să jertfească întregul popor iudeu: suntem dispuşi să ne lăsăm măcelăriţi laolaltă cu copiii şi femeile noastre! »..n. împreuna s-au îndreptat spre Caesareea. familiei sale. Treptat indignarea celor din oraş a atras în grupuri compacte şi pe locuitorii de la ţară. Poporal din Narbonna a ridicat acest altar în Forum. „Trimis de Tiberius în ludeea ca guvernator de provincie. şi pe aceea a lui Caesar." Havhis Josephns. îl aşezară pe Otho (unul din cei patru împăraţi ai Romei din perioada crizei anilor 68-69. n. mgându-1 să îndepărteze din lenisalim portretele. 9. au rămas încremeniţi. copiilor săi.. dar dacă stăruie să-şi instaleze propriile statui. Statilius Taurus şi L. acest princeps a venit pe lume pentru a conduce. senatului şi poporului roman. Pilatus a adus la Ierusalim. nn. iar însufleţirea atât de mare. ca în fiecare an.).) a lăsat în Ptolemais şi statuile şi oastea însoţitoare şi a mers până în Galileea şi a convocat la Tiberias mulţimea şi pe toţi oamenii de vază. (.n.. fapt care reprezintă o răzvrătire. (.]. părinte al patriei.. n. care aduce fericire. cu 12 zile înainte de calendele lui octombrie [anul 22 p.].

Istorii. XVII. pentru ca romanii. dându-şi seama de intenţia împăratului. din pricina convingerilor sale religioase. H. spre a sili pe popor să-1 adore..) N-a fost decât im mic număr de persoane care. stima ce au faţă de elocinţa sa sau faţă de ştiinţa sa în arta războiului. împăratul de după Nero. El uni astfel icoanele ai a sa. refuzară să salute portretul său şi care fură pedepsite.)" Sozomeiios. porunci celor mai buni meşteşugari să facă steagul crucii şi să-1 împodobească cu aur şi cu mărgăritar. avându-1 mereu înaintea ochilor.violent pe Galba. în antichitate. celtiberi şi ilfyri Iberi Situaţia Peninsulei Iberice este extrem de complicată. Tacitus..36. Spre a-i obişnui în toate la cultul zeilor. pentru că trebuia să fie totdeauna purtat înaintea împăratului şi să fie adorat de soldaţi Eu cred că acest Principe făcu din trofeul religiei noastre steagul armatei sale. el (Iulian Apostatul. când un lupiter ce iese din nori şi care-i prezintă sieşi coroana sau purpura imperială. El era mai frumos decât celelalte steaguri. pe care se silea să-i câştige atât prin el însuşi. IV „Cu toate acestea. Zona propriu-zis iberică reprezentată de ceea ce va 266 .. este vorba de o zonă în care a supravieţuit până în epocă modernă. Religia la iberi. unde cu puţin înainte fusese statuia de aur a lui Galba".) printre steaguri. „Constantin (cel Mare.n. hiona ecle ia nca.) El porunci să se zugrăvească alături de portretul său. Pe de o parte. etno-lingvistic şi cultual în mai multe zone.. care au ochii aţintiţi asupra lui şi care par că mărturisesc. să renunţe puţin câte puţin la superstiţiile părinţilor lor. prin privirile lor. «. sub aparenţa unui vechi obicei instituit. pe tribunalul castrului. cât şi prin ofiţerii lui. când un Marte sau un Mercur. o importantă populaţie pre-indo-europeană. desemnat cu acordul Senatului şi al cetăţii.«. peninsula putea fi împărţită din punct de vedere geografic. 1. htona ecleziastică..) admirând prorocirile ce-i explicaseră preoţii despre Isus Christos." Sozomenos. Ceilalţi urmară vechiul obicei din simplitate sau din ignoranţă (autorul este vădit ostil manifetărilor de adorare a împăraţilor. el făcu iarăşi vechea formă a steagului (. n n.. nn) punea în mişcare tot felul de vicleşuguri pentru a atrage pe supuşii săi la superstiţia păgânismului şi mai ai seamă pe cei mai însemnaţi bărbaţi de război. Pe de altă parte. n. (. sub pretext de a-i da lui toate onorurile care-i erau cuvenite şi spre a sustrage omagiile unui ailt suveran al religiei.

nu se poate formula nici o opinie cu privire la panteon. Lambnno menţionează şi divinităţi particulare. zona levantină şi cea turdetană s-au aflat sub influenţa greacă şi cartagineză. a lui Cemnuninos. analizând fenomenele de sincretism şi funcţiile divinităţilor. In consecinţă. Singurul grup indo-european cunoscut este reprezentat de celtiberi şi celţi care ocupă zona centrală şi de nord a peninsulei. lupiter Solutorius Eaecus. Sertorius). iară nici o îndoială. Este ana în care s-a atins nivelul cel mai înalt de civilizaţie indigenă (cultura turdetană sau tartesică) şi unde s-a inventat un alfabet propriu (tartesic). până în timpul celui de-al doilea război punic. M. Este vorba de Nabia (Navia). care onorau peste 400 de divinităţi. Ca atare. Lambrino crede că. izvoare antice literare şi prin comparaţie cu lumea celtică.deveni provincia romană Baetica şi de ceea ce se numeşte Levantul iberic. ceea ce ţine de un fond originar preceltic sau panceltic. 220 de nume divine). ca şi pe fenomenul de eroizare. Din păcate. a lui Bormanicus. zeiţa/zeul lup a/al ilkrgeţilor. cultul şerpilor (Castele de Moenra). iconografiei. Mercurius. a acelor Matres. şi mai ales pe iconografie (motive decorative. Aîaecina şi Endovellicus. în Peninsula Iberică numărul lor era redus la mai puţin de jumătate (cea. ultimele două divinităţi fiind infernale. spre deosebire de alţi celţi. în ceea ce priveşte reprezentarea divinităţilor. numără şi elemente indo-europene. cum ar fi zeul cavaler din Beira Alta. figurine. când Baetica este cucerită şi transformată în provincie romană. în general. apartenenţa iberilor la un anume stoc lingvistic rămâne încă o necunoscută. Nici unul nu are nume. reliefuri. ev-voro-urilor. iar Endovellicus având şi un sanctuar-oracol la San Miguel de Moţa (Alentejo). şi anume că limba sau dialectele iberice nu sunt înrudite cu basca şi că. Este cazul Eponei. în limbă (dialect) iberică nu au putut fi citite. zeul şi zeiţa cailor (alţii decât Epona). Blasquez introduce. cultul taurului (Numantia. Alte divinităţi sunt regăsibile în tot arealul celtic. In 267 . Din punct de vedere religios este şi grupul cel mai bine cunoscut prin inscripţii de epocă romană. în sfârşit. bazându-se mai puţin pe surse scrise. Lambrino2 încearcă 'să reconstituie pe baza inscripţiilor. nu trebuie să se uite şi amănuntul că. iMg. care votive) unele culte pe care le consideră ancestrale: cidtul soarelui (Meseta Hispană). J. picturi rupestre. nume divine şi mituri. inscripţiile redactate cu acest alfabet. Blasquez insistă pe obiceiul neantropomorfizării lor. Liria). dintre care doar 4 apar în 70 de dedicaţii. cultul cerbului (vezi Plutarh. Operând cu metoda comparativă. a lui Sucellus. Blasquez subliniază că există o singură observaţie sigură. Blasquez1 şi S.

4. Cât priveşte spaţiul de cult.223 şi urni. inclusiv a peşterilor-sanctuare (Taragona. 1965. S.)". Credinţa în viaţa de dincolo de mormânt este probată de venerarea a trei divinităţi infernale: Ataecina (asimilată Proserpinei). Lares. aducerea de libaţii. care defineşte tipul de religiozitate celtică.Italica.(callaidi-iberi. poate şi a unor sanctuare. 1975. Blasquez. I H.legătură cu ceremonialul. în Assimilation et residence. înrudiţi cu lusitanii. aducerea de sacrificii (animaliere şi umane). locurilor. vezi şiR. J. Fără nici o îndoială au existat puteri sau forţe protectoare ale aşezărilor. 1973. izvoarelor. 8. Paris-Strasbourg.. celtiberii. este de notat existenţa boschetelor sacre.. Paris.) dar că celtiberii şi vecinii lor dinspre miazănoapte jertfesc unui zeu fără nume în timpul nopţilor cu lună plină în faţa porţilor. Les Empereurs d'Espagne Madrid. a unor lacuri sacre(Montes Sagrados). Madrid. Cauza acestei absenţe nu poate fi. 268 . etc. M. p.. poate chiar lusitani. consultarea de oracole. III. magie. TEXTE Panteonul „(. Strabon.. Tranoy. O ultimă subliniere trebuie făcută. . Lambrino. Valencia. Aceste forţe sunt venerate în epoca romană prin asimilare cu Genii. dans funebru. când toti ai casei dansează şi veghează toată noaptea". Geografii. asturii. n. în vol. Les cultes indigènes en Espagne sous Trajan et Hadrien. CNRS. Li se adaugă interesul pentru divinaţie. adică a druizilor. Diccionario de las religiones preromanas de Hispanici. Strahon. Endovellicus şi Sucellos (considerat de Blasquez zeul mormintelor în formă de butoi). n. 3. Ed. Asemenea credinţe în Dioses Infernales sunt puse în legătură cu alegerea voluntară a morţii. Alicante). Etienne. acesta se compune din dans religios. „Unii (Poseidonios) susţin că sunt atei ra/tocM. Geografia. Este vorba de absenţa la ccltiben a castei sacerdotale. 2. 16. explicată Note 1. Nymphae. momentan.

n-a simţit o plăcere prea mare. vorbeşte cu el. pomncindu-i să aibă oastea gata. spuneţi că o face la îndemnul căprioarei. de-a lungul asprelor coline ale Lusitaniei o căprioară albă care-1 avertiza. 1. Au lusOellius. Din întâmplare. Acea credulitate a barbarilor a fost de mare folos lui Sertorius în împrejurări grele". primindu-1 atunci pe loc. pe ea a pierdut-o. s-a crezut că a murit. astfel încât îl şi auzea când îl chema. Când spunea astfel. îl sfătuieşte şi-1 învaţă ce e de folos să facă. JVlai întâi de toate este fapta cu căprioara (. dacă acestea ajutau ai ceva pentru a influenţa sufletele soldaţilor. în împrejurările cele niai grele minţea ostaşii.. dar ai timpul.y. . în grabă şi învălmăşeală dând soldaţii peste ea şi trântind-o jos. anunţându-se o incursiune inamică. le-a spus că a visat cum se întorsese la el căprioara şi-1 sfătuia ca şi înainte ce are de făait. Sertorius îşi avea cortul în acele loairi. dacă i se părea că trebuie să dea un ordin mai aspru soldaţilor. 22. „Sertorius a fost un bărbat energic şi un comandant distins şi priceput în folosirea şi conducerea armatei. şi când pleca îl urma şi suporta orice zgomot şi zarvă soldăţească. chemând prietenii la el.4. A doua zi. de ceea ce trebuie să facă sau să evite". căci era peste tot alb. îmblânzindu-1 şi domesticindu-1.. Despre fapte. citea rapoarte ticluite ca fiind adevărate. Spunea că a visat că a avut o arătare religioasă. A fost căutată şi nefiind găsită.După aceea.1-a prins. pentru că primeii ai bunăvoinţă orice dar pe care-1 aducea cineva de la vânătoare sau de la plugarii şi pentru că răspundea cu foarte mare bunăvoinţă celor care-1 cinsteau. zicând că puiul de căprioară este dând zeiţei Artemis şi că-i arată multe din lucrurile nepătrunse. XV. dând de o tânără căprioară care fugea de vânători.„Q. ameninţându-1 ai pedeapsa dacă spune cuiva ceva şi i-a cerat ca în ziua următoare să-i dea drumul în loail unde va fi el cu. prietenii. cuvinte memorabile. într-o zi. Sertorius. căci Sertorius ştia că barbani sunt uşor de cucerit prin superstiţii.) un lusitan din popor. toţi se supuneau de bună voie ca unui zeu. Iată o întâmplare amoscută în legătură oi Sertorius./fe Attice. inspirată de puterea Dianei. căprioara. din aceia care trăiau la ţară. zicea el. Valerius . dar fiind atras de puiul de căprioară din cauza culorii. A mai pus la cale şi următorul lucru: aflând. Atunci a poruncit celui ce-1 anunţase să tacă. că duşmanii simt gata să dea năvală în ţara stăpânită de el sau că o cetate se răsculase.Maxiniis. urmărindu-1. pe ascuns. de o frumuseţe rară şi foarte sprintenă. căprioara împinsă de la spate s-a repezit în camera unde era Sertorius cu prietenii şi un strigăt de mirare a izbucnit din pieptul celor prezenţi. câte putin a început să-1 divinizeze. se prefăcea că puiul de căprioară îi spusese aceste lucmri în somn.3-9.A:op. şi.2. dacă minciuna îi era de folos. La un semn către sclavul căruia îi poruncise. El a căutat să convingă pe toţi că i-a fost dată în chip miraculosşi că. a 269 . Un lusitan i-a dăruit o căprioară albă. Sertoriustrăgea ai el. Dar după câteva zile s-a anunţat lui Sertorius că a fost găsită. a pus la cale să-i aducă lui puiul de căprioară. auzind de victoria unuia din subalterni. ea a rupt-o la fugă şi s-a ascuns într-un loc mlăştinos din apropiere.

. prinzându-se de m âini unul în faţa celuilat". Plutarh.. Geograf n.3. h op litice şi hip ice ca re c o n stau d in pugilat.) DiodcT.n. 1. Iben (despre prom ontoriul sacru). (. în B atestania. . XXXIY. Rutarli. le oferă ca ofrande". prim indu-1 ai apkuze şi cu strigăte ca pe un zeu şi petrecându-1 acasă. încep să d anseze exeaitând m işcări în sune t de flaut şi de trom petă.nici altarul lui ştiu ol unui alt zeu. dar şi săltând şi lăsându-se pe vine.acel loc este stăpânit de zei".4-5. . (zeilor lusitani. curse şi lupta de hărţuială angajată de trupe". fiind obişnuită să facă aceasta şi m ai înainte. Geograf n.) Strabon. în m ai m ulte locuri. „ ( • • • )iar căprioara fiind lăsată liberă de cei care o păzeau şi văzând a Sertonus. după ce m ai întâi le-au stropit cu libaţii. Scrtorim. n.nu se vede zice. 270 . . intonând cântece războinice". apoi. ci. Strabon. nici să pătrunzi noaptea acolo.n) Straboi i. după o datină locală. pe început să alerge plină de bucurie către tribună şi opnndu-se şi-a aplecat capul la genunchii lui şi-i lingea m âna dreaplă. Straboi i. Geograf n. Geografa. ?.ascu ns p e v estito r. Gengraffi. iar în lupte când pornesc să-şi atace duşm anul. Sertonus a m ângâiat-o şi el.. 7. (m unetenii. A ici . 20. da r a pu s pu iu l d e c ăp rioară în cu nu na t ca pentru „ b u na v este". IÏÏ. răstim p în care -se zice . cu m ultă încredere şi a vărsat lacrim i. n.nici tem plul lui . Spaţiul cultual „în vrem e de pace au obiceiul să execute u n dans uşor.4. pentru că vor afla un lucru bun". se află grăm ezi de trei sau patru bolovani pe care. lusitani. prizonieri de război şi aii. ( .7. Ceremonialul „C ând vine râ ndul b ăuturii.Biblioteca Istorică. nu este îngăduit să aduci jertfe pe acest pro m ontoriu. înaintează în ritm . ca elenii. obişnuiesc să facă şi hecatom be din fiecare soi de victim e. 7. la rândul său. )zeuluiA res ïïjertfesc ţapi. 11. m ai întâi. 111. îndem nându-i să aibă curaj şi să sacrifice zeilor. 3. erau plini de bucurie şj de speranţă şi de avânt" . 5. . .se H eracles aceasta este o indicaţie falsă de-a lui E phoros .n. Stiabon.3-7. iar pe cei de faţă i-a cuprins uim irea.6. (celtiberi. pentru care se cere o m are sp rinten eală a picioarelo r.5ertorij«. 3. > rL usitanii practică jertfele ) T ăind apoi m âinile drepte ale captivilor. III.dansează şi fe m eile îm preuna ai bărbaţii. vizitatorii care sosesc în acele părţi le întorc şi le m ută dintr-un loc întraltul.E i orga nizea ză şi în tre c eri gim n ice. III. n. III.

«. în războiul ai cantabrii. consultă şi viscerele umane ale prizonierilor de război. la poranca tatălui său. Războaiele Punice. Războaiele Punice.«.) Strabon. IE. Si\iasl\a\ia. după ce şi-a făcut rost de un pumnal. 271 . Silhis Italiens. După ce le-au poruncit soţiilor şi copiilor lor să se aşeze deasupra acelui morman. pe aceştia îi roagă în numele zeilor din cer şi al celor de sub pământ să-şi aducă aminte de libertate.Războaiele punice. IUL) Strabon. Hărăzesc un loc în forum unde-şi strâng bunurile lor cele mai preţioase. i-a ucis pe toţi.) astfel.. 5.. jn Iberia era. un obicei vechi de a abandona corpurile celor morti pe câmp unui vultur". care va trebui să le fie curmată în acea zi fie printr-o moarte cinstită (ai arma în mână. în zborul păsărilor şi în flacăra cemlui". Ei cred că sufletele lor se întorc la cemri către zei.. III „Celtiberii vin în urmă. se obţin primele prorociri din căderea ei".6.) jertfele. decât să fie pângărite de duşmanul trufaş. 3. frecându-şi ai ea şi dinţii.3. un. Geografia.. în credinţa că astfel se vor bucura de o sănătate trupească". Biblioteca Istorică.. Titus livhis.„(. III Credinţele funerare . dacă ale lor cadavre sunt sfâşiate de \-ultuml lacom". 111.. (celtiberi. pentm că părinţii şi fraţii îi erau legaţi prizonieri. XXXIII. (lusitani. în mâinile lor (a 50 de tineri înarmaţi-/?. Divinaţia „(. fie prin căderea în robie. „Bogata Calicia a trimis de asemenea tinerimea să descopere viitorul în fibrele victimelor.).. tot astfel. . 22. XXVin.. Silii) s Italicii s. Un om prins în mijloail unor soldaţi beti s-a aruncat singur peste un mg aprins' '.17. după ce aruncă mantale peste ei şi haruspicele loveşte victima sub viscere.(.is.«. Geografia.) căci zilnic îşi spală trupul cu urină. rânjindu-le batjocoritor'.) pun la cale o nelegiuire şi sălbatică şi cumplită împotriva lor şi alor lor.) au fierul şi focul: să distrugă mai degrabă cu mâinile lor prietene şi credincioase ceea ce are să piară. iară să le extragă: examinează şi vinele din pieptşi fac prevestiri atingându-le. se spune. De lafundnrm Romei.. ei cercetează măruntaiele. ei socotesc drept crimă să se ardă corpurile celor care au murit astfel.. Diodes-.. III. s-au văzut mame ucigându-şi copiii înainte de a cădea prizonieri şi un copil care. îngrămădesc şi lemne şi aruncă şi vreascuri de mărăcini (. şi să nu lase nimic împotriva cărora să se înverşuneze duşmanul mâniat. „(.). o femeie a omorît pe tovarăşul ei de captivitate. Doritori să piară în luptă.

devoţiune'"'.. sub numele de Sylvanus si al Dianer.. în ceea ce priveşte religia. Russu. LI. în epocă romană. Bucureşti. figurând în inscripţiile din Dalmaţia. 4.J.Era un obicei iberic ca ostaşii aire erau puşi sub comanda directă a comandantului să moară împreună cu el. 1965. Se poate presupune existenţa şi a altor divinităţi venerate. 272 . Wilkes. Note 3. daca pierea. Menzana (zeul cailor şi hergheliilor) şi Verzobm (cel energic.?. dătător de putere). Presupunerea ImWilkes porneşte de la numărul mare de inscripţii dedicate celor două divinităţi legate de lumea sălbatică. Este vorba de Biruhis-z&ă apelor şi izvoarelor (corespondentul lui Neptun). 14.. J. Editura Academiei. 1. flfyrii. Grabouius (cunoscut doar prin epitetul care înseamnă „strălucitorul" sau „cel preamărit''). Londra. Wyrii Situaţia cea mai puţin clară este cea a ilhrilor al căror portret în istoriografiagreco-roniană este total deformat.1. doar patru care pot fi într-adevăr Olyre. Deci numai divinităţi masculine. din nou epigrafia de epocă romana pare să rămână sursa cea mai importantă de informaţie. Russu1 recunoaşte din totalul de 19 teonime. Dalmaţia. 1969. iar barbarii de acolo numeau acest fapt . Phitailuiertoriio-.

tr. Frenkian. Viaţa lui Apollonios din Tyana. Hesiod. rom. Euripide. Imnuri orfice. Bucureşti. com. al II-lea . 1981. Bucureşti. Bucureşti. Filostrat. Politica tr. Marin. 1971. Theogonia. coord. Eleonora Bezdechi. G. rom. 1998. rom. Munci şi zile. voi. voi. Popescu. tr. Odiseea.Adelina Piatkowschi. R. tr. tr. Bucureşti. Bezdechi. R. rom. Gh. I. Panegiric. Bucureşti. Adelina Piatkowschi. Homer. tr. Bachantele. tr. 1987. A. în Pagini din oratori greci. rom. 1975. coordonator VI. tr. rom. Iaşi. I. rom. Bucureşti. Hâncu. I. Acsan. Orfeu. tr. voi. Homer. Alexandrescu corn. Expediţia lui Alexandru cel Mare în Asia. 2000. Biblioteca Istorică. Etica nicomahică. Bucureşti. Iliescu. S. I. Aristotel. studiu intr. 1970. Bucureşti. Aristotel. 1985. Iliescu. Mihăiescu. Bucureşti. 1987. vol. 1969. SURSE LITERARE GRECEŞTI Appianus. tr. 1997. V. 1-1961. Murnu. lliada. rom. rom.1964. Acsan. Isocrates. Şt. a Il-a. I. tr. Ştefan. Imnuri homerice. Acsan. A. Hâncu şi V. rom. Bucureşti. Gh. a Il-a. Suceveanu . Murnu. Bucureşti. 1925. şi corn. tr. 2000. Aristotel. Ed. Bucureşti. Orfeu. 1999. Statul atenienilor. tr. Oradea. rom. al III-lea. R. Bucureşti. 1966. Petecel. Herodot. Bucureşti. Bezdechi. voi. tr. Istorii. Pippidi. D. rom. tr. éd. 1964. 273 . Iliescu. rom.LISTA SURSELOR ŞI A EDIŢIILOR FOLOSITE Izvoare privind istoria veche a României. Acsan. G. pentru cărţile I-IV s-au folosit traducerile recente: voi. coordonator H. V. Bucureşti. Diodor din Sicilia. rom. Alexianu. 1999. Bucureşti. Eschil. 1987. Şt. Al.M. Iaşi.Popescu. Al. 1987. Bucureşti. Argonauticele. tr. éd. Hesiod. şi corn. Războaiele Civile. Bucureşti. Bucureşti. Felicia Ştef. II. Bucureşti. M. 1987. tr. Miran. VI. II-lea. voi. Ştefan. Eumenidele. tr. Felicia Ştef şi Adelina Piatkowschi. Arrianus. 1979. tr. rom. Fontes historiae dacoromane. Acsan. 1992. tr. 1996. IV-lea. I. Felicia Ştef. tr. I.

Ed. Bucureşti. tr.-lat. bilingvă fr. rom. 1964. 1997. rom. Kiessling. Palladium. A. Bucureşti. Gellius Aulus. Paris. Acsan. Tucydides. Gheneli Wolf şi I. Războiulpeloponesiac. vol. şi corn. SURSE LITERARE LATINEŞTI Ammianus Marcelinus. fragmente din poeme orfice tr. 274 . 1922. 1965. Cicero Marcus Tullius. Bucureşti. Bucureşti. vol. Popescu. Despre agricultură: în Les Agronomes Latins. vol. Codul lui Justinian. Teodorescu. Discurs către regele soare.A. al V-lea-1971. rom. rom. Şt.C. Proclos din Lycia. Istoria Română. Caton. M. rom. ed. 1846. Teubner. voi. al II-lea-1963. Cicero Marcus Tullius. Bucureşti. rom. Paris. Savagner. B. Janina Vilan Ungurii. Bucureşti. Paris. Bucureşti. Scripta quae manserunt omnia. Acsan. rom. al IV-lea-1969. 1976-1977. 1901-1911. vol. Bucureşti. N. Popescu. S. Bucureşti. rom. Caius lulius. rom. Appuleius Lucius.I. Despre Divinaţie. Platan. Adelina Piatkowski. Sextus Rufius. C. N. N. I. Măria Marinescu-Himu. I. Papacostea. Varron. I-II. alII. rom. fr. tr. P. Tissot. Dialoguri. tr. 1968. Iaşi. 1963. tr. Bezdechi. 1966. Omul politic. tr. Războiul civil. 1810. Bucureşti. 1987. tr. tr. Dionysos din Halicarnas. Platon. Columella. Nichita. germ. 1998. rom. Istoria războiului iudeilor împotriva Romei. D. Barbu. Vieţi paralele. Bucureşti. 1864. Barbu. Marcus Porcius (Cato Maior). 1980. 1-1960. Paris. tr.lea-1982. Elena Popescu. Metamorfoze. Horaţiu Quintus Flaccus. Cassms Dio. J. Plutarh. Pron. voi. rom. în Oevres complètes. I-1974. De uerborum signiflcatu quae supersunt cum Pauli epitome. Nopţi attice. D. ai Ill-lea-1966. losephus Flavius.I. tr. Cicero Marcus Tullius. rom. Berlin. Festus. Legende mere. V. Bucureşti. rom. 1989. tr. tr. Antichităţi romane — Antiquitates Romanorum quae supersunt Graece et Latinae. éd. Imn către prea-înţeleapta Athena. Ed. Elisabetha Poghirc. Bidez. Paris. A. rom. tr. 1963-1972. Opera omnia. Războiul gallic. I. Nasard. 1968. Leş Belles Letters. tr. 1987. 1982. Bucureşti. lulianus. tr. tr. Caesar. tr. Pausanias.Orfeu. rom. tr. Gabriela Haja şi Mihaela Paraschiv. Wolfgang. Istoria Romană. tr. vol. Cato. 1866. vol. M. coord. Acsan. Codul lui Theodosius. Călătorie in Grecia tr. Platon. Apărarea lui Socrates.

Les Fastes. Cartea Coroanelor. Popescu. 1857. tr. tr. Pomponius Malla. Despre natura lucrurilor. ed.I. vol. Misard. tr. vol. Creţia.tr. vol. al IV-lea. Paul Găleşeanu. Paris. Le Bonniec. 275 . tr. Paris. Istoria ecleziastică tr. voi. şi comentariu Gh. Vasilescu. şi prefaţă de T. Ovidius Publius Naso. N. Coll. tr. Coll. Paris. Tristele. 1960. Th. Bucureşti. Felicia Ştef. Girard. Popescu. Lucretius. Hâncu şi P. Pharsalia. fr. al IV-lea-1969. fr. rom. Discursuri. Bucureşti. 1966. al m-lea-1966. vol. rom. Academiei.luvenal. Des auteurs latins. Bucureşti. 1-1960. Bucureşti. V. al II-lea-1963. Bucureşti. T. 2000. tr. al Il-lea tr. Les Belles Lettres.Bucureşti. I-1950. şi com. H. rom. vol. Legea celor XII Table. 1983. T. 1972. Titus Carus. ed. A. Fastele. Ed. éd. Silius Italicus. Bucureşti. com. tr. 4 vol. Plutarh. 1965. Ovidius Publius Naso.' Bucureşti. Adelina Piatkowski. tr. fr. I-III. Ed. Plinius. Leş Belles Letters. Vieţi paralele.F. „Casa Şcoalelor". De la fondarea Romei. ed. Livius Titus. Paris. Des auteurs latins. Fischer. luvenal. Nisard. în Oevres. P. Lucian din Samosata. Bucureşti. Istorii. P. 1967. Paris. vol. în P. R. voi. tr. Adelina Piatkowski. Naum. Persius. 1990. De situ Orbis. Războiul cu goţii. fr. Jean Beaujen. I. Punica. P onticii e. Floricica Demetrescu. tr. Gh. M. Paris. Les Belles Lettres. Prudenţiu. M. rom. Macrobius. com. Procopiu din Caesareea. Bucureşti. vol. Nisard. P.Bucureşti. voi. VII-lea-1977. Satire şi epigrame. Marinescu. Textes du droit romain. Strabon. Bucureşti. al Ill-lea. 1972. Lucanus. rom. Polybios. Bucureşti. Gheorghian. vol. tr. Naum. 1922. Academiei RSR. Partis. 1972. vol. I. 1959. Libanius. Ambrosius Theodosius. Scrisori către Liicilius. vol. 1979-1988.rom. Satin'. Bucureşti. Des auteurs latins. 1965. rom. al V-lea . C. 1937. 1995. Aleius Clemens. H. 1850. rom. tr. 1959. şi com. tr. şi corn. al V-lea 1971. Sozomenos. Măinescu şi I. 1961-1972. RSR.. 1974. Schilling éd. M. 1967. Scrieri alese. Geografia. Bucureşti. I-II. 1857. Guţu Bucureşti. Mihăescu. Petit. Saturnalia. Istoria Naturală. vol. Paris. XXXXX. tr. 1962. Caius Secundus (Plinius cel Bătrân). tr. R. Coll. Popescu. 1897. rom. 1988: vol al II-lea tr. Barbu. tr. rom. tr. Tohăneanu. Ed. Seneca Lucius Annaeus. ESPLA. coord. Martial.

Istoria Romană. Popescu şi C. Bucureşti. Tacitus. ed. Nisard. . D.M. L'Année épigraphique. Bucureşti. •.. Georgicele. Marcus Terentius. 1965. Paris. corn. revizuită de E. Lyceum. Costa. Bucureşti. şi Enciclopedică 1958. Bucureşti. rom. N. Naum. . Publius Cornelius. Bucureşti. Paris. Despre Limba Latină. M. Ed. Publius Maro. Bucolice. Vieţile celor doisprezece Cezari. Caius Paterculus. Ed. prezentare şi note T. Tibulus. Cantacuzino. 1963. Tranquillus. 1967. Varro. Vergilius. Istorii tr. 1967. Publius Maro. Elegii M. Despre arhitectură. latino-franceză. Lascu. tr. M. Gr. tr. Murăraşu. Lovinescu. Albinus. D. Tr. E. G. Coll. rom. Vasile Sav. 1850. Şt. ed. I-1863. T. rom. com. Cizek. tr. Des auteurs latins. Nisard.V. Tacitus. Papu. Berlin. SURSE EPIGRAFICE CIL. Lascu. Vergilius. 276 . 1958. 1850. Naum. 1988. ed. Paris. rom. rom. tr. Eneida. tr. rom. Bucureşti. 1964. Georoc. începând cu vol. rom. N.Suetonius. Velleius. lonescu. Despre originea şi ţara germanilor. Vitruvius.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->