Motor

Üzemanyag pumpa

Ejtotank

Géppuska

Rádió

Kormányrudazat

CR

32 típusú

repülogép metszeti ábrája

Farokkerék

Rugó

Sárhidai Gyula MAGYAR SASOK .Punka György .

.

Sárhidai Gyula MAGYAR SASOK A Magyar Királyi Honvéd Légiero 1920-1945 ZRíNYI KIADÓ Budapest .Punka György .

Jelen kiadás minden joga fenntartva. Második javított. bovített kiadás © Punka György. Felelos vezeto: Farkas Tamás vezérigazgató . Sárhidai Gyula.A könyv elso változata Hungarian Eagles . 2006. Kozlik Viktor Muszaki rajz © Benczúr László Raszteres ábrák © Punka György A címlapon az elso magyar gyártású Bf 109G-2 vadászgépek átadása Gyorben (1943. 2007 Színes grafika © Gulyás Máté. Aldershot kiadásában jelent meg 1996-ban angol nyelven. augusztus) ISBN 978-963-327-423-1 Zrínyi Kiadó A kiadásért felel: Csapó Tamás ügyvezeto Muszaki szerkeszto: Penczner Endre A kiadásban közremuködött a Kornétás Kiadó Felelos vezeto: Pusztay Sándor Nyomta: Grafika Press Nyomdaipari Rt.The Hungarian Air Forces 1920-1945 címen a Hikoki Publications.

ezen belül különösen a Magyar Királyi Légiero technikatörténete. 5 . felségjelzései. A szakemberekre persze ez nem vonatkozik. hogy lehetoséget teremt egy átdolgozott. angolul jelent meg 1996-ban a Hikoki Publications kiadásában. az országba bekerült valamennyi repülogép számadatai. mivel ezt a témát több magyar haditechnikai könyy részlete- sen tárgyalta. A mindössze 66 oldal terjedelem csak arra szolgáit. és áttér a következore. századjelvényei. színezésmintái. Jelen könyvben olyan új adatokat közlünk az egykori repülogépekrol. Bovítettük a légi gyozelmek listáját. vagy már beszerezhetetlenek. A nyugati átlagolvasó ennyit áldoz egy témára. aki semmit sem tud Magyarországról. de megváltozni nem fognak. illetve színes és feketefehér rajzokat. Mindezek a jövore nézve alapveto dokumentumok. Ugyancsak itt közöljük pár repülogép fennmaradt eredeti adatlapját. mert ugyanennyi terjedelmet adtak a finn. Abban a kiadásban nem lehetett részletes anyagot közölni. a hazai gyártás adatai. Ez utóbbi ma sem teljes és lezárt. repülési adatsora mindig is a haditechnika és hadtörténet iránt érdeklodok figyelmének középpontjában állt. színezései. a rendelkezésünkre álló legrészletesebb bontásban.Eléiszó A magyar légiero. Eloször sikerült több tucat korhu színes géprajzot egy kötetbe összegyujteni. Az elmúlt évben lehetoség nyílt egy magyar változat megjelentetésére. amelyek még bovülni fognak. amelyek eddig soha nem kerültek egyben kiadásra Magyarországon. mivel az okmányok nagyfokú pusztulása miatt még mindig kutatnak több tucat légi gyozelmet elért pilóta után. adatokat. olyan anyagokról. román légieronek is. illetve a pilótának szóló kezelési utasítását. A kötet egy rövidített változata eloször "Hungarian Eagles" címen. hogya brit vagy amerikai olvasónak. bolgár. melyek eredetijei régen megsemmisültek. Ezzel négy évtizedes gyujtomunka eredményét adjuk át az utókornak. Jelen kötetünkben eloször sikerült összegyujteni azokat a ritkaságszámba meno dokumentumokat. A repüléstechnikai kérdéseket érinto megnövekedett érdeklodés és a könyv sikere alapján a Zrínyi Kiadó úgy döntött. szlovák. egy rövid összefoglalót adjon a Magyar Királyi Honvéd Légiero 1920-1945-ös tevékenységérol és gépanyagáról. egyes géptípusok festései. bovített változatú kötet megjelentetésére. mint a rejtett és nyílt légiero származási rendszere. Ebben sem törekedtünk a leíró rész jelentos növelésére. festési utasításai. alakulatjelzései. kissé pontosabbak lesznek. de ok ott is kevesen vannak.

Messerschmitt Me 109G-2 vadászgép póttartállyal o Messerschmitt Me 109G-6 vadászgép póttartállyal 6 .

csupán egy fehér színu.a Szent György hadgyakorlaton a nemzeti színekbol összeállított kokárdát alkalmazták pár napig. 1930 és 1932 között a katonai repülés csak rejtve. 1933-ban . s a háború törvényeit és szokásait betartják. Mivel a magyar honvédségnek az elso világháborúban külön légiereje nem volt. talpas kereszt jelent meg. fegyverüket nyíltan viselik.Magyar felségjelek 1917-1945 A légierok gépein alkalmazott hadijelek A második hágai békeértekezlet 1907. A másik csoportban. csupán a színösszeállítások szaporodtak az újabb szövetségesek belépésével.hadijelek. Ez 1920. 1931-ben. július 26-ig volt érvényben. a központi hatalmak eszközein a négyzetes alapba foglalható fekete. Ugyanakkor a bolgárok önálló jelként andráskeresztet is használtak. március 24-én jelent meg az elso. Megfigyelheto. szeptember folyamán a Nemzeti Hadsereg tulajdonképpen nem használt formális hadijelet. Az egyezmény értelmében a hadviselo felekhez tartoznak azok. Az Osztrák-Magyar Monarchia is csatlakozott az egyezményhez. a Sólyom hadgyakorlat során került fel újabb kísérleti jel. fehér körbe helyezett zöld kettos keresztet ábrázolt. míg a törökök . nemzeti színekben elhelyezett fekete kettos keresztet. és maga a kereszt is bizonyos átalakuláson ment keresztül. hogy ekkor a két nagy harcoló koalíció jellegzetes alapformát vett fel. amit Magyarországon az 1914.felségjelnek is nevezett . A Monarchia szétesésekor megalakult az elso önálló magyar repülocsapat. augusztus 23-án abledi egyezményben kimondták a fegyverkezési egyenjogúságot. A Tanácsköztársaság bukása után. tulajdonképpen rájuk is vonatkozott a külso felismerést szolgáló jelzések feltüntetése. immár önálló magyar hadijel: a hordfelületeken ék alakban. külso jelrol felismerhetok. és csak a vezérsíkok viselték a nemzeti színeket. Ezzel meg is születtek az elso . a Csaba hadgyakorlat folyamán kísérleti jelleggel néhány gépre felfestettek egy tégla formába foglalt. polgári lajstromjelek alatt létezett. Amikor az elso világháborúban a harcoló felek alkalmazásában megjelentek a harci repülogépek. mivel április 5-én a Tanácsköztársaság . telt vörös csillagjelzést vezette be. 1938. csak felriasztás (értsd: mozgósítás) esetén festették volna a gépekre. amely eleinte még a régi jelzést használta (1918 novembere és 1919 márciusa között). amikor is hatályba lépett a katonai repülés eltiltása. október 18-án kelt egyezményes határozatában ismerte el a szárazföldi háború törvényeit és szokásait. 1919. az egyes szövetségesek nemzeti színeibol összeállítva.az ötágú.valószínuleg a német jellefestésével . amely piros szegélyu. a közös hadsereg révén a magyar hadijel azonos volt a fekete talpas kereszttel.e jeleket fehérrellefestve . Ez a jel lényegében elokészített rejtett hadijel maradt.a fehér szegélyes fekete négyzetet alkalmazták.i r á I Y i Hon v éd L ég i ero 7 . évi országgyulés elfogadott és becikkeIyezett. míg a végso forma már csak egy szegélyezett dorongkereszt volt. 1932 és 1938 között a rejtett katonai gépekrol eltunt a polgári lajstromjel is. Ezzel szemben a talpas kereszt négyzet alapja az idok folyamán eltu nt. a nemzeti színekbol összeállított sávos jelzés. akiket felelos személy vezet. tégla alakú mezoben lévo kezdobetubol és egy szám kód ból álló jelzést alkalmazott. utána eltávolították. 1919. 1932-ben. A kör alakú jelek a továbbiakban nem változtak. Csupán a vezérsíkokon alkalmazott nemzeti színek utaltak a rejtett légierore. Ez igen rövid ideig volt csak használatban. s Mag y ar K. Az antanthatalmak jelzése a kör alakú kokárda lett. egyes típusokon viszont megjelent a tereptarka festés.

A kormánysíkok fehérek. a motorburkolat lemezfém.1 H-MAHE jelu gép 1920 közepén. Phönix C. A gép színei az 1.82 szám ú gép 1919-ben. a vezérs/Ktoldás is világos lakkozott vászon. korábban 121. a motorburkolat természetes fém színu. ábrának. a törzs kódja fehér alapon. Phönix C. UFAG UC. A törzskód fehér alapon fekete betukkel. fekete betukkel 3. Hansa-8randenburg 8. A színei mint az 1./ H-OP. a hordfefületek világos lakkozott vászon borításúak 2.15./ HEC-5 jelu gép 1920-ban. színe gyárilag lakkozott fa a törzsön. ábra szerintiek. a hordfefületek világos lakkozott vászon borításúak.• 1./ H-HP.) 1920-ban. A kormánysíkok fehérek. Teljesen zárt motorburkolata van. A gép 1932-ig létezett. MAEFORT (Magyar Aeroforgalmi Rt. A törzs jelzései feketék 4. A törzs gyárilag lakkozott fa. Törzskódja fehér alapon fekete betukkel 8 R SA S QUK .2.

---.az 1919-es elso önálló magyar hadijel hez hasonlóan . Az 1932-es hadgyakorlat repülogépei m H '<. Rövid használat után azonban kitunt. hogy a fehér csíkot jó másfélszeresére növelték. haladási irányba nézve festettek fel.- 1932-1938~V11/.mi --.az ék formába foglalt nemzetiszínu hadijel került a gépekre. A magasság az alap kétszerese. s a piros keskenyebb lett. A jel általános tetszést aratott. Ekkor . a fesztávolság ot 1/7 arányban osztva. Ezen úgy segítettek. míg a színek elosztása egyenlo volt. nehezen észlelheto. hogy az egyenlo színosztás összemosódik. melyet a hordfelületekre.o 9 . 31-ig_ Az 1919-ben átmenetileg és 1932-1938 között alkalmazott polgári lajstromjelek méretezése Mag y ar Kir á I Y i Hon v éd L égi er.A Sólyom hadgyakorlat jelzése 1932-ben A Csaba hadgyakorlat jelzése 1931-ben ezzel a honvédség szervezésében nyíltan megjelenhetett a légiero.

1 E u - _f \. -- A LÜH 1933-as rendelete alapján feliratozott Fokker CV-D repülogép Az 1938. x E'". augusztus 23-án bevezetett ék alakú hadijel második változata. amelyet 1942 márciusáig alkalmaztak 10 .

március 12-vel bevezetett új magyar hadijel és méretezése 11 .%·t Kis fYldrtf /1 I t ó Az 1942.

A németek egységesíteni akarják a hadijelzést a sajátjukhoz igazodva. A honi bázison állomásozó gépeket a kiadott rajzok alapján egységesen festették át. így a sorrend kívülrol befelé piros-fehér-zöld lett. Ezek a színek 1941. Focke Wulf Fw 58. a 0. típusokon. Fokozatosan rájöttek azonban. a hossztengellyel párhuzamosan. Focke Wulf Fw 56.A D C 80 B80 200 60 280 100 6 30 340 200 A fehér keresztes hadijel méretezése az 1942-es rendelet szerint (méretek mm-ben) 1941-ben. Amennyiben ezeknek a mérete meghaladta a 120 cm-t. Pontosan meghatározták. a fekete négyzetbe foglalt fehér keresztet rendszeresítették. WM 16 Budapest-9 és Budapest-14.5 m széles sárga gyuru felfestését. amihez viszont csak rajz nélküli. a Junkers 12 . Bücker Bü 131. FIAT Cr 32. hogya Magyar Királyi Honvéd Légiero gépeibol csak a jugoszláv hadjáratban részt vett gépeken volt sárga jelzés. így történt. foleg német szövetségi érdekbol.5-0. Heinkel He 112. a Jugoszlávia elleni hadmuvelet megindulásakor. A hadijeleket eleinte pontos méretekben adták meg. Pár nappal késobb ezt a színt a vezérsíkok teljes felületére eloírták. így végül a német jel kissé megváltoztatott formáját. Ezt az elképzelést a németek nem fogadták el. MÁV AG Héja és a Caproni Ca 135bis/U gyártmányok. illetve az alsószárnyak alsó felületén -. hogy az új hadijel a szárnyak alsó és felso felületén . a jugoszláv légiero megsemmisülése miatt az orr és a vezérsík sárga színét az eredetire festették vissza. kiegészíto jelek felfestésére került sor. 1941. Breda Br 25. de most a vezérsík elé. mint a szárnyakon az elobbieket alkalmazták az Arado Ar 96. amibol néha zavar támadt. Mivel a légvédelmet nagyon zavarta. Ez a félreértés még napjainkban is vitákat idéz elo. FIAT Cr 30. Fieseler Fi 156. Romeo Ro 37. Ugyanakkor a hadimuveleti területen lévoket az alakulatoknak kellett ellátni az új jelekkel. Magyar nemzeti színeket festettek a vízszintes és függoleges vezérsíkokra. a Junkers Ju 86 K-2. hogya megadott méretek csak megközelíto adatok. Nebuló és a Levente II. és a felfestési méreteket minden egyes géptípusra arányosan. FIAT Cr 42. A szárnyain nagy-. A függoleges és vízszintes vezérsíkokra viszont felkerültek a magyar nemzeti színek. hogya közös hadijelet a magyar nemzeti színek összeállításában alakítsák ki. hogy melyik repülogépre kerül a kisebb. külön-külön kell megállapítani. a törzsön kisméretu felségjeleket viseltek a Heinkel He 70K/He 170. Messerschmitt Bf 108. fekete négyzetben egyenlo szárú fehér kereszt. A hazai kiadású rendelethez melléket rajz viszont a sorrendet éppen ellenkezoleg határozta meg. Az elso rendelkezés szerint a katonai gépek motorburkolatát sárgára kellett festeni. április 5-tol a pilótakabin mögött sárga gyurut festettek fel 0. valamint a magassági és oldalkormányok mindkét oldalára. WM 21 Sólyom. a hadijel újabb változtatására került sor. akkor a színsáv szélessége 40 cm volt. újabb egységesítést rendeltek el. kisebb gépéknél viszont ezeket a felületeket ebbol a szempontból három egyenlo részre osztották. Romeo Ro 41. illetve nagyobb méretu hadijel. Ugyanez került a géptörzsek mindkét oldalára is. Végül egységesen nagyméretu keresztet kapott a Heinkel He 111 P. a többin nem. A vezérkar március 12-i rendelete kimondta. Eszerint.7 m szélességben. hogya különbözo géptípusok miatt ezt nem lehet betartani. után változtak. hogy a józan értelmezésbol kiindulva a függoleges vezérsíkot jobbra-balra kiterítve vitték át a vízszintesre. írásbeli utasítások álltak rendelkezésre. vagyis a törzstol kifelé piros-fehér-zöld. Heinkel He 46 E-2. június 15-én elrendelték a többi magyar gépen is a törzsre. aszárnyvégek jelzésével együtt. Reggiane 2000 Héja. Erre magyar részrol olyan igény jelentkezett. úgy a törzsön. Ennek felismerése nyomán az alaprendelet úgy módosult. és a gépek szárnyvégeinek alsó felülete is sárga lett. Ezek közepe a szárny kilépoéle és a vízszintes vezérsík belépoéle közötti távolság felénél volt. WM Fokker CV D. 1942 márciusában. 1941. május 1.kétsíkú gépeken a felsoszárnyak felso-.

valamint az elso számjegy került. Ill. hogy ne legyen feltuno. 1-jétol (a kereszt tOO x tOO-as vastag 80 x 80 cm-es négyzetben) 13 . Ill.-1942. másik oldalára pedig az egyéni jelzést jelento kétszámjegyu sorszám. Az ugyanoda felfestett kereszt egyik oldalára a gép típusát jelento betu és pont. 1.Ju 87A és B. IX.-1942. A magyar hadijelek alakulása a légiero repülogépein Vezérsík jele 1938.-1942. 1.a második világháború végéig érvényben maradt. Szárny jelzése 1941. Ezért van vékony és vastag fekete vonallal keretezett fehér kereszt számos repülogépen. Ill. az elobbit át kell helyezni. Ill. IV. a nyomasztó ellenséges légi fölény miatt. így ezek jelzése a német kereszt átfestésévei alakult ki. illetve árnyalási eltérésekkel .foleg színezési. 1944-45-ben. Szárny jelzése 1941. IV. amelyeken a sárga körgyuru a hadijellel egybeesik. A törzsön lévo megkülönbözteto jelzés tárgyában úgy rendelkeztek. 1-jétol 113 Vezérsík jelzése 1941. hogy azokon a gépeken. 1943-44-ben számos német repülogépet adtak át magyar használatra. A leírt hadijel . A sárga csík 70 cm széles Törzsön lévo jelzés 1942. ködösítették. 1. Érdekes megoldás született az ugyancsak a törzsön található számokkal kapcsolatban. 1. Ill. a Junkers Ju 52/3 m és a Caproni Ca 101. 1. Szárny jelzése 1942. 1. 1. a magyar fehér keresztet a szürke színnellefújták.-1942. 1. IX. Ill.

. sz.418/el. 179/eln. márciustól 1944 nyaráig Törzs jelzései 1943. 186/eln.Jü. március 12-én bevezetett magyar hadijel 11-12. 1931. ennek volt egy 1918-as változata. Az elso világháború német. Ill. A Tanácsköztársaság jelzése 1919. XI. (1918.. Ill...120/eln. Nemzeti színekbol összeállított kokárda a Szent György hadgyakorlaton 1933-ban.1. Sólyom hadgyakorlat 7. Az elso önálló magyar hadijel. november1919.-1915 és a HM 26. ügyiratban) 10. 3. februártól 1944 nyaráig 14 . Az 1942. a fegyverkezési egyenjogúság elismerésekor bevezetett hadijel. (Leírása a HM 6.augusztus 1. XI. a (2) jelzésu 1917-1918-ban. és 59. Magyar Köztársaság) a) szárnyak b) törzs 4.vk. szám ú rendeleteiben jelent meg) Törzs jelzései 1942.>')(.-1917. ~ •. Csaba hadgyakorlat 6.415/eln.) !ox. 1. A Szovjetunió elleni hadjárat folyamán. rendszeresítésükre azonban nem voltak megfeleloek a körülmények 8.503/eln.. vkf.-1942.-1941. A háború folyamán késobb kialakult változatok. ügyiratban.wls- Vízszintes vezérsík jelzése 1942. sz. a késobbi változatokkal 2.•olr~f Szárny jelzése 1943. március 24.?o ~. 1. rendeletben) 9.-1941. illetve osztrák-magyar hadijele. Az 1938. A rejtett légiero kísérleti hadijelei: 5. A jobb oldali ábra magyarázata: 1. a fekete vonalak közé foglalt vékony gerenda kereszt.-1943. (Leírása a HM 6. mely alapformájában megközelítette az 1918-as elso önálló magyar jelzést. A tervezett hadijeleket kísérleti jelleggel alkalmazták. 14/a-1938. anémet szövetség jegyében kialakított hadijel javaslati formája. Az elso változat 1915-1917 között volt érvényben. augusztus 23-án.le.-1945. március. . a) Az eredeti rendeletben meghatározott színelosztás b) A gyakorlatilag módosított arányosítás (Leírása HM 30. (Leírásuk a HM 142. mely nem valósult meg. 30. 1932. V. sz. 1-jétol Szárny jelzései 1944.

15 .

1 = Albertfalva 2 = WM Rt.5 (Ca 101/Bi) Fokker D. k.71 2.20 29 30 28 29 29 28 28 1927-tol a második számjegy .36 1.-AHE 1-5 & H-MHUA. -G HAHA-AKB HA-LAA.XI Fokker F. A LÜH ekkor még úgy tervezte. -Y f-j.VII Ca 97 Fokker F.VIII Fokker CVD Fokker CVE Curtiss' Fokker D XVI Fiat AC. VII Lóczy Brandi (KLB) Hungária I CVD Fokker F.22 5 30 5 5 10 12 20 13 1 60 3 3 10 40 H-MAHA. Itt a O mint elso számjegy = nem szabványos típuso Fokker F.01 11.A titkos magyar légiero korai számozási rendszere A rendszer hasonlatos volt a korábbi k.21 1925· Oravecz III 01.11 Oravecz II 1923 01.01 Bristol F2B 1922 00. A titkos magyar légiero LÜH-számai Alapfokú iskolagépek 0.01 03.01 12.71 Udet U-12b 1928 00. -LBA H-MAJA a.01 42.51 1927 Fokker CVD 00.01 2. H-MUAA. III 1921 00..01 52. így az elso számjegy a típus.01 4.01 20.01 Lóczy Brandi (KLB) Hungaria I Udet U-12a Hungaria I UdetU-12b Hungaria I Hungaria II Hungaria IV Hungaria V WM U-12b Ju A.31 WM.01 10.01 23.51 1.81 1923 01. u. b.1 (HD.35 WM HD.21 Udet U-12 1925 00. H-MPHB.61 Junkers A. késobb H-MUDA.1"-e a MÁG gyár jelzése..300 csak fenntartott mezo volt.01 WM.4 (Ca 97) WM.01 WM.51 03. között.21 30.21 5. -Q H-MUGA H-MHAA. -PIA 1926-1932 1927-1936 1927-1936 1930-1938 1928-1938 1930-1938 1931-1938 1932-1938 1932-193? 1929-1938 1930-1938 1938 1933-1938 1936-1938 1927-1937 1928-1938 Másodfokú gyakorlógépek 1 39 16 .11 4.51 20. hogy 40:60% arányban osztja meg a megrendeléseket a MÁG és WM Rt.11 30.35 1927 00. a WM Rt. kapta az összes megrendelést és a MÁG nem gyártott repülogépeket.01 30.01 4.3 =U-12) WM.01 1.11 10.I 1928 12. -E k-t.3 Fiat CR.11 Bristol Sehol 1925 00.21 10.31 01.44 3.41 Junkers A. 3 = Sóstó Az elso két számjegy után pont. -E H-MHOA. de ezek a gépek 1925-ben már visszakerültek Olaszországba.01 03. késobb H-MUBK.50 Bre"da25 WM 10/13 Bü 131A Junkers A.T H-MHOF.2 (CVD/CVE) 32.51 30.22) 1929 22.51 Brandenburg C.20 1926 00. második számjegy a gyártó cég.31 1925 00. -MUGA HA-JAA. Ez nem valósult meg. Luftfahrtruppenben alkalmazotthoz. a O jel a külföldi eredet jelzése.51 1. majd a következo két számjegy a repülogép azonosítási száma.01 Oravecz-Szebeny Oravecz I 1923 01.41 az Ansaldo A.31 2.31 1.01 10. A 00. -M HA-HAN a-j.

HA-ARACR.VII Ca 112B HA-JADCVECa 45 BCL.13 HE 46G Caproni WM 41/41 20.XI H-MEJW. 97 HA-AMC. 66 HA-FUA. HA. -LHK. D.-B B.01 30.VII 97C 76 HA-PKA --K HA-XAA CA HA-HBABR.01 Budapest 9/14 ítogépek ek 1936-193? 1932-1938 1938 1937-1938 1937-1938 1936-1938 1937-1938 1929-193? 1928-193? 1935-1938 1935-1938 1929-1938 1932-193? 1933-193? 1938 1937-1938 1937-1938 1938 22. HA-JUA-D -D Junkers 1 6 6 HA-AQA B 14 16 9 2 4 3 HA-EFY. F.-JDA35 HA-FBA. HA-SBA CR. F. HA-JBA.3-A. F.3-N.108B-F.30 HA-APA CR.20 111 47 HA-FIA20 -Y32 H-MALECR. HA-HTA -V HA-AZH -B HA-ATA BR. HA-AlA.08 WM CVE 1928-1932 1930-1936 1929-1929 1929-1934 1935-1938 1936-1938 1932-1938 1930-1938 1936-1938 1938 1939 1939 1928-1938 1929-1934 1930-1930 1929-1934 1929-1938 1928-1938 1930-1938 1929-1935 1934-1938 1932-1938 1936-1938 késobb 41.VIII H-MALJ. -Q H-MAPP. He HA-HPA.01 18 gép rendelése törölve 1932-1935 12 gép rendelése törölve 1937-1938 1937-1938 1938 1938 17 .42 11.250 HA-PTA CRFHS310Co8 etc.01 40.20/20Bstb. H-MFJW.22B Mon HA-XCA. .97H-AOA WM52/3m Sóstó16A/B Bf 70K Fw 23 Ro 58K-6 Do 56A-1 WM 101/Bi Fokker HA-SAA CR. -MFHA HA-AAF AC.32 C.CVD H-MAGS.01 50.30B HA.-Fprototipus10 HA-XBA. H-MAMA.86K-2 (E-2) H-MALDCR.1-11.CVD O H-MPFA.-B H-MALF.HD.20bis 36 H-MFOA-D-G-HRA 18 He 37bis AVIS21 16A 4 Heinkel HA-AKX D.01 és 22. -ANA. H-MFNA.-G-J HA-PFC.-JCA.XVI Ju 97 FIAT CVD He 101/3m 2 Ca H-MFKA.

051-071 F. Junkers HA-JAD felderíto száma és futárgép repülogép fotóvadászgép 161.-G. -FND 18 10 12 2 Romeo összeköto-sebesültszállító Darab felderíto 1.-Winkler L. -FUB 1-3.16 G.ViliFw 581C 128 1927-1932 1933-1939 1937-1944 1928-1942 Fokker 1927-1937 CRofelderíto felderíto1 távolfelderíto Junkers 4 7 1939-1945 1937-1942 "Sólyom" közelfelderíto HA-FNC.701-706 F.1926-1928 ideje1.151-159 F. "Magyar Királyi Honvédség fegyverzete" II. -AAK WM Heinkel Messerschmitt 3felderíto 28 Phonix UFAG és 36 Fokker HA-ALD. 201-299 Brandenburg 2összeköto-sebesültszállító H-MAAL.101-150 F.901-928 8 F. H-MAEA.235.371bis(He futárgép 1930-1937 F2B20fegyveres 170) futár jele 008-Z. -PFM Caproni Szolg. 801-812 F. 1942-1945 III felderíto 1944-1945 LÜH. kötetébol.501-514 010 G-312-313 007 20 F. 21 1943WM-Fokker 3597 Bf1. és 1937-1945 AHe felderítofelderíto gyakorló301-336-FKB 1944-1945 BAVII70/K térképezo. Kézirat. F.351-357 -AEF HA-XBG H-EB.Magyar katonai repülogépek jelzései 1919-1945* 1-2 1922-1927 CVD86/K-2 szállítófelderíto H-J. 601-629 6 9 H-MAJA G. 18 .401-418 Focke-Wulf távolfelderítotérképezoHA-FUA. "Taifun" J-MAIA és gyakorló HA-FKA. 108/Bfutárgép H-MPFA. özelfelderíto * Kivonat a Bonhardt A. 006-Z. 14 1942-1944 1943-1944 1919-1928 Oravecz 1919-1921 CVE46(E-2)un közelfelderíto 001 1928-1938 101-106 2 1925-1926 Ju "Universal" 50 Bristol 1938-1941 1926-1932 C. 707-709-A LG 1930-1938 "Budapest" távolfelderíto H-MEJA-EJW236 1943-1945 1939-1941 IXI 6C.3 1939-1944 FCA CVD közelfelderíto Z. (D-6) 1940-1943 FF13/efg Típusa Katonai H-EC.-Sárhidai Gy.

080-100 V. H-MAPP. 851.201-223 36 J. Fokker Fokker H-MFOA. Darab vadászrepülogép 1928-1936CR-20 vadász vadász vadász vadász 1919-1920CR-20/Bis Típusa183 1936-1939 He 1936-1942 1942-1943 1942-1944 XVI 20/B Fiat CR-32/Ter B-Q Heinkel FIAT 36 72 4 1932-1937 D I VII 3 vadász Katonai VA71-495 -FOO 1943-1944 D VI 84 76 66 10 3 V. 6 még német jellel átadás közben semmisült meg Pápán Vadász.111-117 -APQ 1919-1944 DA.301-303 V.101-110 H-MAGS.400-405 18 S.301-306 Junkers mg utasszállítók101 -105 majd S.151-162 G. 284-285 R. V. 001-003 S. 901-906 25 16 6 M.1-2 H-AA.001-066 és V. 101-136 S. 1942-1945* 2 5 1 3 S. 861-867 Savoya-Marchetti SM 75 szállító * Csak 12 gép kaphatott magyar számot.310-394 V. 852 1938-1945 Ju Darab 3-923 1942-1945 7 1940-1942 4 1944-1945 1. 001-025 1.606-687 száma 92.101-176 -MAGU G.C.LÜHszáma 1941-1945 1943-1945 1944-1945 1943-1945 1941-1944 ideje 52/3 Típusa Katonai jele001-016 és 1.- 19 . 101.101-107 U.308-309 S. Aviatik vadász2 Szolg.201-272 H-AF.601-602 V. Szolg.és rombológépek (1919-1943) ronton 1930-1934CR-32/bisvadász-együléses jele 1919-1925CR-42 112 Quater 2+5 1929-1930 ideje vadász-együléses 1939-1944 1939-1945 Ansaldo *** 1941-1942CR-30/Bésvadászgyakorló 1941-1943 1936-1939 LÜH 1939-1944CR-30"Berg"vadász-együléses G. 1-4 H-MAL-MALK 70 16 VA01-470 MAZR V. E. FIAT Z-MAZA-.

bombázóbombázó 1931-1944 1937-1945 1941-1943 Ca C.766-899 W.560 és 15 2 B.LÜHszáma 1944 1944-1945 1944-1945 1943-1944 1944-1945 ideje 1945 1943-1945 Szolg. MWG Messerschmitt ** A jelölt 160 gépbol 5 kísérleti prototípus.607-614 1944-1945 FIAT 3 1919-1922 C.E.601-602 B..603-606 B.501-572 50 19 33 ZO+03 visszaállítva Z. v.v. 16 é.nehézbombázó UFAG LÜH. ehhez járult 19 db ugyanilyen német *** Csak jelképes számot kaptak.301-363 B.951-956 W. nem üzemeltek Bombázó.16 Caproni Brandenburg WM H.451-452 és B. 128 db volt romboló-gyorsbombázó. "Libeccio" 1938-1940 20 01/Bi 1943-1945 CA-1 Darab bombázó repülogép B.1932-1935 BR-3 bombázókönnyu bombázó 1933-1942 Ju 310Típusa(20) 1944-1945 Junkers 1944-1945 51 1941-1944 1940-1944 1943-1944 4 1938-1939 "Budapest" bombázó 1 HA-AAF H-MEJW-A V.201-209 B.121-153 B.751-765 V.617-637 H.01-) romboló száma zuhanóbombázó 161. m18-20 könnyubombázó 670 -B 1928-1933 ideje 86/K-2 bombázó *** jele 1930-1933 C.001-100 150 V.101-112 1945 V. visszaadva Olaszország nak.1 Katonai jele 01-225 ésnémet jellel is Bf 109/G-2. 2 Tf. 12 1 ZO+05 jelu + Darab 225 72 6 V.EB-3(H-MAOA) FIAT K.501-568 Fokker könnyubombázó Szolg.701-718(ZB.901Típusa160 német W.401-453 B. zuhanóbombázó és csatarepü/ogépek (1919-1945) 1919-1926 BRCa-101/31.4-5 B.330-(350) Katonai B.101-115 H-MAMA-MAMB 63 32 9 B. 3 Kf.401-451 35 68 30 10 B. 6 gyakorló kialakítású volt. 20 .001-160** M.EC.1.

111-119 1942-1945 1939-1944 Ju 131/a(KLB) kiképzogép G.151-256 15 H-J.301-315 Heinkel HA-JAA.201-230 K.201-203 1923-1926U"Brandi"Darabiskola-repülogépek e 1927-1932 23 80 8 G.1944-1945 He Darab LÜH1943-1945ideje 46/E-2 un éjjeli zavaró 12 B.20 * Az elso sorozatból maradt 12 gép 1939-ben ** Az elso 72 gépbol megmaradt *** Visszaadva Olaszországnak Kiképzo repülogépek (1919-1945) LÜHszáma 76.30 5 1.320Típusa Katonai jele Szolg.C Bücker Lóczy H-MAHA.181-188 1.002-082 Focke-Wulf Breda WM Brandenburg Junkers Dornier K.221-299 G 30 K.801-812 V. 1926-1932 1926-1930 1937-1944 1939-1942 ideje13HD-22 vadász-iskolagép 301-305 -AHE 1942-1945 25F iskolagép D/kKatonaigyak.701-723 1. Oravecz-Szebeny 41/B iskolagép A-.121-152 H.10/13 Fw Típusa150 iskola-repülogép G.211-213-C 1941-1945 He "Flamingo" 131/b K-8 1932-1935 II 86/Kbombázóés 1927-1933 1930-1938 School Bés bombázó kiképzo G.551-630 84 6 G. Heinkel bombázó * száma 130.260F.301-306 1937-1945 12 50 hidroplánkiképzo iskola 1937-1945 1939-1945 1933-1944 Do iskola-repülogép iskolagép 1936-1938 1923-1925 Ro iskola-repülogépkiképzo jele E 1919-1921 A 451C58/K-7 105 f. Bristol Udet Lóczy Romeo Szolg. 2 1928-1932 I 23 iskolagép vadász-iskolagép 1932-1939 "Hungária"56és gyakorlókiképzo .351-352 1.101-130 K.-J WM-Udet 21 . HA-JAD REGJÜ-Fokker I iskola-repülogépek V Ill. Oravecz H-MAAA. 5 1937-1944 Bü U41 megfigyelo 4 kiképzoa-. 1 H-MAAB 32 G.161-163 WM-Heinkel 12/bCfelderíto 3 H-MAAG. b.001-004 1.401-550 9 1.

német személyzet kezelte ** Magyar használatba *** Rendelés 12+50 db. HA-ARA. A vadász-repülogépekjele X/G -ARF száma repü It) vadászgép (nem 32.LÜHszáma 1944-1945 ideje 1943-1945 1942-1944 1940-1944 1942-1944 1944-1945 1939-1945 1941-1944 1942-1945 1944-1945 Szolg.701-740 101-105 G.401-465 52 65 45 40 2 3 401-405 és** * 301-305 408-409 201-205 406-407 501-510 601-603 801-803 G.01 2 1 Me/G VIG LÜH.751-753 G.01.600-652 *** G.9011. Típusa Katonai X/U Szolg.451Típusa Katonai jele Arado Ar 96/A gyakorlógép * Valószínuleg exfrancia North American NA-57 típus volt már nem vették.501 MG. 22 . 8 törölve Kísérleti repülogépek (1930-1945) 1942-1944 ideje 1941-1944 1942-1945 1940-1942 1944 VIS 1930-1938 1941-1944 5 Z/G HA-N8U 6 SziG 901XIV HA-MAL V.281-282 G. Darab 10 15 5 2 701-715 G.1943-1944 kísérleti Darab X/H. szállítás 12+42 db.

Ferihegy.286 1.191 R.. D-1.001 száma nem kapott számot) maradt) (valószínuleg német jellel és db (2 vontatógép Curtiss P1 együléses vadászrepülogép * 1942-ben elcserélve Olaszországgal 2 db CR-42-re Anémet Luftwaffe tulajdonában lévo gépek.105 J. Honvéd Légieroben használt. 0. visszavette 1944.-XII. A-2 közelfelderíto 1943-1944 folyamán hazai területen repülogép Ferihegyi rombolóiskolavakrepülo-kiképzo hagyott gépei fél Ferihegy-Nyíregyháza Messerschmitt-átképzés.001 HA-VAA-VAM 1.192 Típusa Katonai jele 43 Szolg. Fehér 1-25 számmal. de nem rendszeresített (1940-1945) repülogéptípusok [!] 1942-1944 ideje Darab 1943 1944 1941-1944 1939-1944 1939-1942 1942-1943 1940-1941 1 4 1941-1942 1 1939-1944 12 LÜH 1939-1945 1930-1931 2 0.501-504 CI+FB 0. Kir.A M. egységének itt Börgönd.103 J. Szolnokon (1942-44) 1943. D-3 távolfelderíto repülogép 1-3 db Ju 88D-5/g 3e távolfelderíto repülogép (ezt írják a jelentések tévesen 1943-ban Ju 188-nak) 6-8 db Fw 189A-1.002 Z. Székesfehérvár.003 1.104 J.829 J.143 He 3 G. iskola gépei repülogép pülogép ép kb. számmal Dunántúlon és átképzés 23 .Vát. amelyeket átmenetileg magyar személyzet használt 1943-1944 folyamán fronton 6-10 db Ju 88A bombázó repülogép 6-8 db Ju 88A-4. Vili-XI. majdrombolóiskola a német Rudel alezredes StG-2Szolnok.102 G. 10 db Junkers W 34 vakrepülo-kiképzo 1-26 XI.

lnllr: lan dl dal -Pod poru! 1k -Adjuda ft t ·ehet _Vili.-Ueulnolll XI. . .lla•.ak:lo 4ttfaya1cl f!la"'"'O· EmbkIfM 6.Infin" l.HlkckiilO Ii.yo- IKUto"ullto IlUQIl klll'" UI.clallo 1"nOqqIOf.Zame.-~ "f. Samba ~Iab.l IllQ.pltOlll ~~.U GRADES ET E M!UTAJl1 SOus-OFT1CTtRS \ ll-Xl 1 AUul:dea. dJ ~.blll!l.l t!:. MANNSCHAFTtN.Qltqnlt •• o •• e.A.~·fio~:i~:k~k : DI~ic«y. Radaagy - leulno'llt elH+qio •• l!"tol-to • . l>OticlXJ· .dl4a1 otIeer . Tell8e'e _ QuI U. SOTTUrrICIA. Zyokyutyunl. noto '\ OlTttIE!l:E OF'lctRT UITfClALt 1\ OrFlCltRs tlUTHtLTrTTEStK.t~-Ma1or fol) VI. I I nlna: .•.rl~bllfleh A...Mlnaral.qrkar .ulenODI .photll' .S.>l~ (VlJ· aeno ~'1"'1I0 koo. REONtCI I PODOfJC[.qlot.".RI " SQLDATS..t.Ob. (ICUO Sanat_lIule . IMaadM XopHCUI _ Hal1ptlrlallo.y _ Slal:af.-VIII. LtGtKTsta HET 0'(081 KASHllKAN UNTtROFTIZIERt. V.lolu) h.JtSo:· k\.ldwebel MOllf. CaplltfllO _ - Tali CapItalu ~ Poru81t - _ OberleutllQtll Ix~11 X."I.'oul!ee.~m'o b.A Magyar Királyi Honvéd Légiero rendfokozati jelzései és egyenruhái Ma9TCU'Idrályllévler6k.k..lkan ra. l&l:d6. Q"'a1':l1 (RO\lQ.ol Podporu~lk .·c.dHcro!O~ 24 .Sou.Cellelclllab COlpo dl Stato Ma.bdol -.

Az önálló magyar légiero kezdetei

Az elso világháború során az Osztrák-Magyar Monarchia közös hadseregének repülocsapatai nem voltak önállóak semmiféle szempontból. Mint repülocsapatok a szárazföldi hadero részét képezték, s alakulataik közös, osztrák és magyar legénységuek voltak. Kis számban a nemzetiségek is részesei voltak az alakulatoknak, amit jól mutat az, hogy az 1918 után létrejött utódállamokban, a közös hadseregben szolgált tisztek lettek a légi egységek parancsnokai. Ez történt Lengyelországban, az SHS Királyságban és Csehszlovákiában is. A teljes zurzavarban visszavonuló közös haderokbol 1918 novemberétol kezdett kialakulni a Magyar Köztársaság kikiáltása miatt Magyar Honvédségnek nevezett fegyveres ero repülo alakulata. Ezek zömmel a hazai gyárakban és kiképzési bázisokon maradt gépanyagot vették használatba, mivel a frontokról alig került haza repülogép. A gyárak tekintetében az ország jobban állt, mivel a Monarchia legnagyobb gyártó kapacitása Magyarországon volt. Budapest mellett AIbertfalván létesült a legnagyobb repülogépgyár, az UFAG (Ungarische Flugzeugwerke AG.), emellett Mátyásföldön a MÁG-ban (Magyar Általános Gépgyár) és Aszódon a Magyar Lloyd Repülogép és Motorgyárban építettek repülogépeket. Aradon a MARTA gyár motorokat készített,

elsosorban a Daimler típusokból, míg a Hiero típusokat Budapesten a MÁG állította elo. 1914-18 között a három magyar gyár termelése 2029 db repülogép és 1146 motor volt. A Károlyi-kormányzat alig öt hónapos muködése alatt csak kezdeti formában kialakult hat repüloszázadról (alakulatról) lehet beszélni, amelyek nem voltak harcra kész egységek, s nem tudtak érdemben beavatkozni az állandóan elorenyomuló román és csehszlovák hadsereg elleni muveletekbe. Az 1919. március 21. után létrejött Magyar Tanácsköztársaság a meglévo és felállított repüloeroket Vörös Repülocsapat néven fogta össze és a Hadügyi Népbiztosság (Honvédelmi Minisztérium) 37. osztályának vezetése alá rendelte. Ennek keretében 1-8. számú repüloszázadot szerveztek, hadosztályonként egyet, míg a 9. szám ú vízi repülogépekbol állt. Ez az ero 1919. augusztus 1. után szétesett, mivel sem hátországa, sem anyagi alapja nem maradt. Az ország területének közel 50%-a román megszállás alá került augusztus-szeptemberben, így a megmaradt gépanyag a Dunántúlra menekült, egy század a francia ellenorzés alatt álló Szegeden maradt. A nemzeti hadsereg keretében A Szegeden és környékén lévo magyar nemzeti katonai és csendori erok 1919 májusában integrálódtak és mint a gróf Károlyi Gyula ideiglenes kormánya mögött álló egység, alapját képezték egy új hadseregnek. 1919. június 5-én érkezett Szegedre nagybányai Horthy Miklós altengernagy, aki hadügyminiszter lett a Károlyi-kormányban. Június 6-án rendeletet adtak ki a Magyar Nemzeti Hadsereg megszervezésérol, a hó végén pedig felállították a Fovezérséget. Ennek a haderonek július végén már voltak repülogépei, egyre több érkezett a Tanácsköztársaság alakulataitól. Augusztus 1. után a Vörös

MÁG gyártású Fokker DVII vadászgép 1919-ben, valószínuleg Mátyásföldön

25

Hadsereg katonai összeomlása közben a tiszai és alföldi front repülogépei részben a Ounántúlra menekültek, ezek maradtak meg. A román hadsereg gyorsan nyomult elore az Alföldön és már 1919. augusztus 6-án megszállták Budapestet, majd pár nap múlva átkeltek a Ounántúlra és az északi részén nyugat felé vonulva megszállták Gyort is. Ennek eredményeként megkezdodött az ország kifosztása, mivel hadizsákmány címén az összes mozgatható katonai és más felszerelést is elszállítottak. Az aradi MARTA gyár már 1918 novemberében megszállás alá került, ehhez most csatlakozott a három Budapest körül lévo üzem és a repüloterek is. Szeptemberben a román erok leszerelték és elszállították a gyori ágyúgyár egész berendezését, erre a sorsra jutott a repülogépgyárak anyagának legnagyobb része is. A Szövetséges Béketanács felállította a Magyarországi Szövetséges Katonai Missziót, és a Legfelsobb Tanács követeléseire a románoknak 1919. október 11-én ki kellett vonulniuk a Ounántúlról, november 13-án Budapestrol. Ezután a román erok részletekben 1920 áprilisáig vonultak ki az országból. Mivel 1919. augusztus 28-án kijavították a Szolnoknállévo fontos vasúti hidat, ezen és a csongrádi hídon 1920 áprilisáig 1292 db mozdonyt és 54 130 db vasúti kocsit szállítottak ki az országból, megrakva lefoglalt és rabolt értékekkel. A Nemzeti Hadsereg eroi a Ounántúlról közelítve 1919. november 13-án bevonultak Budapestre, és helyreállították az ellenorzést a fováros felett. Már augusztus elejétol megalakult a visszakeresztelt Hadügyminisztériumban a repüloügyek intézésére a 37. Légügyi Osztály, de csak összesen tíz db hadrafogható repülogéppel rendelkeztek. Szegeden augusztustói kiképzést folytatott a régi 4. repülogépszázad Brandenburg, Phönix, Fokker O-VII, és UC-I gépekkel. Novemberben három db O-VII, egy db O-VI, három db UC-I, egy db Brandenburg-169 gép vett részt a bevonulás fedezésében. Három bázis volt a Nemzeti Hadsereg ellenorzése alatt: Szombathely, Siófok és Szeged, majd késobb Budapest, így három repüloosztályt szerveztek. Ezek 1920 februárjáig nyílt alakulatok voltak.

A trianoni békeszerzodés és következményei
1920. január 15-én az antanthatalmak Legfelso Tanácsa képviseloi átadták a magyar delegációnak Párizsban a béke feltételeit. Már februárban ismertté vált, hogya gyoztes hatalmak Németország után Magyarországon is be fogják tiltani a katonai repülést. Ezért a Nemzeti Hadsereg repüloeroinek parancsnokságát már elozetesen a Kereskedelmi Minisztérium Légiforgalmi Szakosztályává szervezték át. Megalakították a Magyar Aeroforgalmi Részvénytársaságot (MAEFORT), a repüloeroket ennek keretébe sorolták, mint utasgépeket. A gépek fegyverzetét eltávolították, s minden gép fehér mezoben fekete H betuvel kezdodo polgári jelzést kapott. A békediktátum az ország területét 282000 km2-rol 93 030 km2-re, a 18 milliós lakosságát 9,5 millióra csökkentette. Ezzel 3 263 000 magyar került idegen államba és ellenséges uralom alá. A katonai rendelkezések fobb tételei az alábbiak: - az általános hadkötelezettséget eltiltotta és csak 35 000 fos hivatásos hadsereget engedélyezett, - korlátozta a tisztképzést, - korlátozta a csendor-, rendor-, pénzügyor-, határoregységeket, - elkobozta a talált hadianyagot, az összes légvédelmi fegyvert, - eltiltotta a 105 mm-nél nagyobb kaliberu ágyúkat, harckocsikat, az összes nehézfegyvert, - eltiltotta a katonai repülést és léghajózást, az eszközök gyártását, - hat ornaszád kivételével elkobozta az öszszes hadihajót,

Bristol F2B (Fighter) felderíto gép H-MAEB jellel

26

Udet U12/A típusú iskolagép "b" jelu példánya 1926-ban

A Lóczy-Hungária típusú iskolagép ,,4" jelu példánya 1927-ben

- megtiltotta a fegyverzet és loszer gyártását és exportját, - a karhatalmi célokra adott kereteken kívüllényegében minden fegyverzet gyártását vagy vásárlását lehetetlenné tette. Az intézkedések összessége csak azt a célt szolgálta, hogya mesterségesen kialakított két utódállam, Csehszlovákia és az akkori SHS Királyság (1927 -tol Jugoszlávia) számára dönto katonai túlerot garantáljanak a késobbiek során is. A Román Királyság potenciálja a korábbiakhoz képest a duplájára nott. Mivel a kormányzat mást nem tehetett, képviseloi 1920. június 4-én aláírták a trianoni békeszerzodést, amely a katonai korlátozások kidolgozását a Nagykövetek Tanácsára ruházta. Mivel a tilalmak a békeszerzodés ratifikálásától kezdve léptek életbe, egy év jutott az anyag mentésére. Elso perctol kezdve nyilvánvaló volt, hogy ezt a diktátumot az ország nem fogadja el, ahol lehet, megkerüli, egyelore aláírják, mert más lehetoség nincs, de az elso adandó alkalommal semmissé nyilvánítják. Ezért 1921 elso felében a papíron lévo három repüloosztály gépei nek egy része a MAEFORT jelzése alatt repüit, a jobb gépeket szétszedték és darabokban megbízható vidéki személyek birtokán elrejtették - uradalmak fészereiben, padlásokra, csurbe, magtárba stb. Ez történt a motorokkal is. A "E-akció" néven végzett tevékenység nagyrészt eredményes volt. 1921. július 26-án az Országgyulés ratifikálta a békeszerzodést, ezzel életbe lépett Magyarországon a teljes repülési és repülogép-építési tilalom. Ez eredetileg hat hónapos eloírás volt, de többszöri meghosszabbítással 1922 végéig ér-

vényben tartották, mert nem tudtak a feladattal megbirkózni. A Barres francia ezredes vezetése alatt álló Légügyi Ellenorzo Bizottság elpusztíttatott 119 db repülogépet, 77 db motort, több mint 200 légcsavart, sot, a repülogépgyárak speciális szerszámgépeit is, bár erre nézve a békeszerzodés kötelezettséget nem tartalmazott. A MAEFORT céget fedojellege miatt 1921. december 31-évei felszámolták. A Légügyi Ellenorzo Bizottság 1922 tavaszán távozott, de ellenornek hátrahagyta a Szövetséges Közi Katonai Ellenorzo Bizottságot. 1922. február 26-án lejárt ugyan a repülési tilalom, de ezt közel egy évvel meghosszabbították. Ez alatt a Magyarországon muködött négy repülogépgyár, a MARE (Budapest), a MÁG (Budapest), a Lloyd (Aszód), a Ganz-FIAT (Budapest) megszunt, illetve beolvadt más cégekbe. 1924-ben eredeti tevékenységük megszunt. A titkos légiero

1922-1927 között

A Kereskedelmi Minisztérium II. szakosztályának tevékenysége fennmaradt, ez 1921 augusztusában átalakult ugyanezen minisztérium XI. (Légiforgalmi) szakosztályává. A 11., majd a XI. szakosztály vezetoje Petróczy István ezredes volt (elso világháborús repülo). O már 1921-ben javasolta a németországi tapasztalatok felhasználását és alkalmazását, nevezetesen a polgári "Légjárás" megvalósítását és a légi forgalom felvételét. Ezek nem voltak tiltott tevékenységek, de felhasználhatók voltak az alap- és középfokú kiképzésre, a repülés személyi keretállományának rejtésére és átmentésére.

27

Az elso olasz Caproni Ca101/8i bombázók Szombathelyen 1932-ben

.=-

Ennek fényében 1922-ben már Háry László százados parancsnoksága alatt megkezdodött Szegeden a rendszeres pilótakiképzés, 1924-tol pedig Szombathelyen muködni kezdett a Kenese Waldemár alezredes által irányított Repülogépvezeto Iskola, mint teljesen "polgári" intézmény. 1924. április 10-én a Kereskedelemügyi Minisztériumon belül a kormány hozzájárulásával felállították a Légügyi Hivatalt (LÜH). Elso elnöke Vassei Károly vezérkari szolgálatot teljesíto (v.k. szt.) alezredes volt. Az o tevékenysége alatt kiépült a vidéki repüloterek rendszere, és az idojelzo, légiposta- és utasrepülési feladatok végrehajtása mellett átmentették jobb idokre a személyzet magját. 1927 decemberében a légügyi személyzet 548 fot tett ki. 1922 után nagyot változott a politikai helyzet Európában, Olaszország szakított korábbi antant irányzatával, így Magyarország külpolitikai elszigeteltsége megszunt. A Nagykövetek Tanácsa 1927 márciusában bejelentette, hogy megszüntetik a Szövetséges Közi Katonai Ellenorzo Bizottság tevékenységét, a békeszerzodés betartását a magyar kormányra ruházzák. Majdnem egy idoben ezzel, Párizsban négy szövetséges állam - Franciaország, Nagy-Britannia, Olaszország, Japán - légügyi egyezményt kötött Magyarországgal. Lényegében megszüntették a repüloipart érinto szankciókat (azok londoni ultimátum néven ismeretesek), amelyek az egész polgári repülést sújtották. Ekkorra már repülogép-gyártási lehetoség alig maradt az országban. Csak a Szegedrol Székesfehérvár-Sóstóra áttelepített repülogép-javító muhely tudott faépítésu gépeket eloállítani, de motort nem volt képes gyártani. Igényes gépek építése csak nagyüzemben volt remélheto, így vizsgálták a Magyar Általános Gépgyár (MÁG) mátyásföldi üzemét, amely a repülotér szélén megvolt, de más termékeket gyártott. Szóba jöhetett még a csepeli Weiss Manfred Rt. konszern telepén egy sárkány- és motorosztály felállítása, ami 1928-ban meg is valósult. A rejtett idoszakban megkísérelték a hazai repülogépgyártást fenntartani, de eredménytelenül. Petróczy István 1923-ban lemondott, s nyugdíjazták a kiforratlan Szebeny-féle iskolagép és Fejes-féle motor kudarcai miatt. Az Oravecz-I,

Az elso FIA TCR 20 vadászgépünk (késobb HA-A PP) Székesfehérvár-Sóstó repüloterén 1933-ban

FIA T 8R-2 futárgép, a Mussolini által ajándékozott példány 1933-ban Szombathelyen

'~. "

·,Ji-HFJ!l~

H

Fokker CV. D felderíto gép (H-MFJD) 1935-ben Szombathelyen

28

s ez az 1940-es években kemé. vásárolt új moto.déssel kialakított utódállamokat.mellett megjelent a színen az egyre radikalizálónak. egy egész generáció kiesett a kiígy Vassei Károly ezredes elfogadva a régi k. amely még éveken át gyártotta.u. a háborút megjárt pilótanemzedék repülotisztek tanácsát.k.H o n v é d Lé.kozott. gyár.erejének fokozására. Sajnos a dó Németország. Az egyre erosödo öreg típusokkal. vadászA magyar legfelso politikai és katonai vezetés gépet újra használatba vették. Ennek eredménye az lett.II-féle iskolagépek sem voltak szerencsésebbek.a gyakorlat meg rekedt az 1918-as szinten.német-szovjet együttmuködés (1934-ig) kettos nyen megbosszulta magát. de csak kiképzésre. másik az ország anyagi ra alkalmatlanok voltak. az 1920-1927 -ig terjedo 8 év sai és az 1929-32-es gazdasági válság csak foalatt hatalmas ur támadt a magyar légiero foly.9 i e. tonosságában. vadászgép roncsa A szombathelyi repüloiskola Fokker CV.pedig a hivatása folytatásából. Caproni Ca 10118i bombázógép Szombathelyen 1934-ben 1938 júniusában Szombathelyen lezuhant HA-ARD jelu A VIS-Ill. hogy fokozatosan megvásároltak egy sor használt és elöregedett brit és olasz repülogépet.. a hazai tervezés helyett. így kerültek Udet U 12/a és Heinkel HD 22 gépek Magyarországra.r o 29 . burg C I felderíto és 4 db Fokker O-VII. gyakorló és fu. Az ismeretek és tu gépek beszerzését.vult. Emellett épült még 8 db Brandenburg B I próbált kihasználni a Magyar Királyi Honvédség (KBL) gép is. melyet a megszállások rabláÖsszegezve. miközben a világ repülése rohamléptekben fejlomogatta. szegénysége volt. majd Az ország külpolitikai helyzete fokozatosan jaUdet igen jó üzletet csinált. illetve licencgyártását tá. Ezek a típusok katonai feladatokkeszerzodés eloírásai. vadászgép egyik példánya Szombathelyen Magyar Ki r ál y i:. dött.természetesen minden változást érzékelt. s megrokkal. német és osztrák erede.D kiképzo gépei 1934135 Az A VIS-Ill.M. s fegyverzetük sem volt. Ennek egyik korlátja a bétárfeladatokra. Rt. amikor 1927 -ben el. az Olaszországgal történo együttmuködés adta elavult gépének licencjogát a W. képzésbol. majd német beszerzéA rejtett légiero korszaka 1928-1938 sek következtek. nyomás alá helyezte a foleg francia közremuköEbben az idoszakban az elrejtett 2 db Branden. s gyorsan változásnak indultak magyar légiero akkor telítodött múzeumba való az európai eroviszonyok.

hogy van. idojelzo csoport. A légiero létszámát 1929-re 1181 fore kívánták növelni. hogy milyen polgári jellegu gépeik vannak. a Debreceni Aero Club (DAC). V-192 jelu CR 32 gépe leszál/ásnál átvágódott osztály keretében).szd. decemberi koronatanácson már vázolta a honvédség magvának átmentését a jobb idokre. v.szd. rep. A hazai gyártást meg kellett szervezni. majd az 1927-es párizsi egyezmény lazította a repülogépgyártás korlátozását. Horthy Miklós kormányzó több memorandumot is kapott a hadero ügyében. Ekkor. 1928 elején állították fel Csepelen a motorgyárat. Ekkor sikerült megszervezni a Repüloorvosi Vizsgáló Intézetet. Mivel az 1925-ös locarnói. így a MÁG és a Weiss Manfred Rt. Honvéd Légiero kilenc repüloszázaddal (3. légi fényképezo alcsoport. v.XVI. hatalmas meteorológiai hálózat épült ki. az érdi Muegyetemi Sportegyesület (MSrE). amelyekre a rejtett légieronek szüksége lehet. A Fokker-gyár a C. 2. a Repülogépés Motorszerelo Iskolát és a Repülo Idojelzo Szolgálatot. amelynek alig volt légi forgalma. vadász.szd. mivel a rejtett légiero századai az 1. CR 32 gépei Ungváron 1939. a LÜH vezetését pedig az energikus dr.VIII. A teljes rejtés idoszakában is létezett a M. hangzatos elnevezésekkel szerepeltek. Olaszország a kezdeti hitelekbol FIAT CR-20 vadászgépek és Ca-101 bombázók szállításával erosítette a légierot. de a politikai helyzet alakulása miatt nem tudtak lépéseket tenni ellene. CR 32 gépei Mátyásföldön 1939-ben Az "Íjász" 1/1. s gróf Bethlen István miniszterelnök 1928. Ezek a közelfelderíto. a mátyásföldi Budapest Sport Egyesület (BSE) és a Repülo Kísérleti Csoport (Székesfehérvár) voltak. 1930-tól a LÜH állományába tartozók egyenruhát kaptak. repülo torrel együtt.és bombázógépek gyakorló példányai voltak. a Somogy-megyei Aero CIub (SAC). A fedoszervek a Szombathelyi Állami Repülogépvezeto Iskola (REGVI). a D. a miskolci Mátravidéki Aero Club (MAC). üzemek megbízást kaptak a repüloosztályok felállítására. december 16-án Vassei altábornagyot a légiero szemlélojévé nevezték ki (amely pozíció papíron nem létezett). 1928.ahol késobb a legtöbb magyar gyártású motor készült. ezért a MÁG érdekeltségét felhasználva tárgyalások indultak a holland Fokker-gyárral. Az országban. amelyrol a környezo országok is tudták. Kir. s megbízást adott az AVIS kísér- 30 . természetesen fegyverzet nélkül. amit régi motorokkal is lehetett alkalmazni. Rákosi György vezérkari szolgálatú ezredes vette át. Az "Íjász" 1/1. a híres Jupiter osztályt . Rákosi György megkísérelte a hazai gyártást fejleszteni. kétmotoros utasgépét ajánlotta 420 LE-s Bristol Jupiter csillagmotorral.V..A "Kör Ász" 1/6. áprilisi látogatásán már 400 db repülogép leszállítását kérte Mussolinitol. Dr. március 16-án bevetésre készen Csáky Károly honvédelmi miniszter az 1927. v. légiforgalmi alcsoport stb. típusú egymotoros versenygépét és az F. A másodfokú kiképzo gépet anémet HD 22 postarepülogép alakjában szerezték be. típusú többfeladatú kétüléses.

leti vadászgépek építésére. Emellett 1930 után fokozott olasz, majd 1935 után német megrendeléseket adtak ki. Ennek keretében érkezett 76 db CR-32 vadászgép, majd 66 db Ju 86K-2 bombázó, 36 db He 46E-2, öt db He 45, 18 db He 70K felderítogép. A német rendelés az iskolagépekkel együtt 190 gépet tett ki. 1933-34-tol felszerelték a gépekre a fegyverzetet, foleg az iker 8 mm-es Gebauer pilótagéppuskát és a 34.M 8 mm-es Gebauer megfigyelo-géppuskát, de ezek változatlanul H betus polgári lajstromjelzést, ill. számot viseltek. A hazai gyártás kiépítése érdekében 1937 -ben a gyori Magyar Waggon és Gépgyár Rt. is felállította repülogéposztályát és be rendezkedett több típus javítására. A kormányzat célul tuzte ki a teljes fegyverkezési egyenjogúság kivívását, és az egész honvédség felkészítése a környezo ellenséges kisantant államok ellen irányult. Természetesen a légiero is ezt tartotta szem elott, s állandóan figyelemmel kísérte a várható ellenség helyzetének alakulását. 1934-ben Csehszlovákia 546 db, Jugoszlávia 470 db, Románia 773 db katonai repülogéppel rendelkezett (haditengerészet nélkül), ugyanakkor a magyar készlet alig haladta meg a 200 db-ot. 1933 után dönto fordulat következett be a politikában, így Németország 1935 márciusában bevezette az általános védkötelezettséget és felmondta a versailles-i béke határozatait, majd rövid idon belül, 1935-ben flottaegyezményt kötött Nagy-Britanniával. Gyors ütemben alakult ki a Berlin-Róma-tengely, amelynek ereje Európában meghatározóvá vált, s elválasztotta egymástól az antant két hatalmát és kelet-európai csat-

Az 1/4. Szent György v.szd. egy CR 42 vadászgépe az 1941-es Budapesti Városligeti Hadikiállításon

lósállamaikat. Lengyelország eddig sem támogatta ezt a hatalmi csoportot, így Magyarország helyzete javult, bizonyos eredmények voltak a légierok megalapozásában. 1935/36-ra a hadrend három-három vadász és közelfelderíto, ill. nyolc bombázószázadot tartalmazott. 1936 márciusában a LÜH javasolta két repülodandár felállítását négyezreddel, amelyek 26 századot tartalmaznak - ezzel az összlétszám közel 12 500 fot jelentett volna. Ezt a tervet a sokirányú nehézség miatt gyakorlatilag csak 1942-ben tudták elérni - 1937-ben a légiero 25 gyenge század dal összesen 255 harci géppel rendelkezett. Ezzel szemben megvolt a kiképzett aktív és tartalékos állomány egy része és a nagyobb ero kerete.

Nyílt légiero mint fegyvernem 1938-1940
Az 1938-as év dönto változást hozott az egész M. Kir. Honvédség helyzetében és fejlodésében. A német-olasz egyetértésre támaszkodva, támogatva a lengyel és osztrák kormányzattól, a magyar kormányzat deklarálta fegyverkezési programját. 1938. március 5-én Gyorben Dará-

Az 1/3. "Puma" v.szd. CR 32 vadászgépe 1941 nyarán Nyíregyházán

Kázár Lász/ó hdgy. CR 42-es vadászgépe 1941-ben

Mag

Ya r

Kir

áfLyitt

..o

e.r,o

31

kari viták eredményeként lépett életbe. A légügyi csoportfonök Feketehalmi-Czeydner Ferenc vezérkari ezredes, légügyi szemlélo Kenese Waldemár vezérornagy, vezérkari fonök Szentnémedy Ferenc vezérkari ezredes, légiero-parancsnok pedig Háry László repülo ezredes lett. A központi vezetés szabályozása után 1939. január 1-jei hatállyal a kormányzó elrendelte a fegyvernem önállósítását. A fokozott tisztképzés érdekében 1939. március 31-i döntéssel elrendelték Kassán a M. Kir. Horthy Miklós Honvéd Repüloakadémia feláll ítását. Boskovics Sándor szds. Csepelen berepüli az elso A létszám igény gyors kielégítésére új képzési WM K-14B motoros és Gebauer géppuskás átalakított lehetoségekre volt szükség. Az olasz kapcsolat Re 2000 Héja vadászgépet (V-402) segítségéveI1938/39-ben 200 tisztjelölt került ki Tarantóba, a Dél-olaszországi Repülo Tisztképnyi Kálmán miniszterelnök bejelentette az egy milliárd pengos fegyverkezési programot, amely zés (ORT) tanfolyamára. Késobb, ezt a képzési a pénzügyi és politikai korlátokat félretolva a had- módot a továbbiakban nem folytatták, a fo cél ero gyorsított fegyverkezését célozta a "Huba" több iskolagép beszerzésével a hazai, de német hadrend keretében három-öt év alatt. Ezt a Ko- rendszeru repülokiképzés volt. A fejlesztés fo akadálya a gépek hiánya volt, ronatanács már 1938. február 22-én elfogadta, s ez a terv egy repülohadosztály felállításával szá- mivel a hazai gyártás nem oldódott meg. Csak a molt. Elso évben 55 millió pengo jutott új gépek W.M. Rt; az MWG, és a MÁV AG repülo osztábeszerzésére. lyai dolgoztak, és a WM-21 Sólyom közelfelderíto gépen kívül mást nem tudtak sorozatgyártásEkkor a kisantant államok a helyzet számukra hátrányos voltozását látva 1938. augusztus 22- ba adni. Ebbol 128 db épült 1939-42 között, de én Bledben aláírták Magyarországgal a fegyver- a hiányokon nem segített. A debreceni és a székezési egyenjogúsági egyezményt. Ettol kezdve kesfehérvári repülogép-javító üzemek a célnak megfeleltek, de a gyártó bázist nem szélesítetjogilag akadálymentesen zajlott a nyílt fejlesztés, amit csak az anyagi eszközök elégtelensége kor- ték. Az ország üzemei ekkor még mindig nem látozott. A légieroknek tulajdonképpen 10-12 év voltak felszerelve tisztán fémszerkezetu hadigélemaradást kellett behozni az új háború kezde- pek gyártására, s hiányzott a muszer- és háttéripar. 1939-ben az M. Kir. Honvéd Légiero össztéig, de ez csak részben valósu It meg. 1938. szeptember 1-jén már bevezették az ék létszáma 6075 fo volt, viszont a rendszeresített 304 db harci géppel szemben csak 252 db-bal alakú, piros-fehér-zöld hadijelet, a repülogépek betus, számos jelölését, majd a rejtofestést is. A rendelkezett - így a századok sem voltak tellégierok új vezetést kaptak, amely hosszú vezér- jesen feltöltve. A vásárlási tervek nagy része

Az elso összeszerelt FIATCR-42 vadászgépünk (V-227) motorpróbázik

A VI. Kt. szd. "Csikós" egy WM 16B Budapest gépe 1940-ben

32

meghiúsult, mivel Németország nem volt hajlandó korszeru gépeket eladni, Olaszország pedig csak nagyrészt elavult típusokat ajánlott, mert saját igényeit sem tudta kielégíteni. A hiányok miatt 1939 oszén megrendeltek 18, majd még 50 db FIAT CR-42, majd az év végén 70 db Reggiane Re-2000 Falco-1. vadászgépet, 1940 elején pedig 36 db Ca-135bis bombázógépet is. Összecsapás Szlovákiával A Felvidék 1938. november 2-i visszacsatolása után a katonai körzetek határa kiterjeszkedett, a légiero viszont nem bovült, mivel a visszatért területeken repülési objektum alig volt. Egyedül Kassa városa adott lehetoséget a Repülo Akadémia gyors felállítására egy meglévo épületcsoportban, az ottani repülotértol elviselheto távolságban. Ekkor 11 927 km2 került vissza az országhoz 1,030 millió lakossal. 1939. március 14-én kikiáltották a Szlovák Köztársaságot, majd a 14-15-i éjjeli berlini tárgyalásokon Adolf Hitler vezér és kancellár kikényszeríttette a cseh vezetoktol a cseh-morva protektorátus elismerését. A Wehrmacht csapatai március 15-én bevonultak Prágába, és az egész területre. Ezzel a kisantant egy állama eltunt, a Magyarországgal szembenálló ero egyharmada kiesett. Az új szlovák állam hadereje nem jelentett reális veszélyt az országra, bár az ellenséges viszony fennmaradt. Március 15-én a magyar honvédség kijelölt csapatai megkezdték a bevonulást Kárpátaljára, amely felett Pozsony már nem rendelkezett hatalommal és 24-éig elérték a régi határokat a Kárpátokban. Március 23-án az Ung völgyében elorenyomuló magyar eroket megtámadták az elozo Volosin-féle kormányzat fegyveresei és a szétesett csehszlovák erok maradványai. Ezen a területen korábban soha nem volt államjogi határ, mert az egész térség a Magyar Királyság szerves része volt, ezért most a vezérkar parancsára a csapatoknak Szobránc felett egy jól védheto terepszakaszt kellett elérniük, amely a két állam új határa lesz. Eközben került sor összecsapásra az alig kilenc napja muködo szlovák légiero gépeivel, amelyek a magyar csapatokat kezdték támadni.

A térségben március 16-a óta két vadászszázad volt, (2 x 9 db) CR-32 gépekkel, az 1/1. vadászszázad (íjász) Ungváron, az 1/2. vadászszázad (Ludas Matyi) Miskolcon. Az 1/3. vadászszázad (Puma) Csapon települt, de sáros szükségrepülotere miatt alig volt bevetheto. A 314. (Sárkány), a 315. (Hüvelyk Matyi) és a 313. (Sárga Vihar) bombázószázadok kilenc-kilenc db Ju-86K-2 géppel Debrecen repüloterére kerültek. Március 23-án délután a magyar csapatok légvédelme lelott egy db 8-328 és két db B-534 gépet. Március 24-én reggel Ungvár térségében három db CR-32 vadászgép lelott két db Avia B-534-et, egy harmadik kényszerleszállást hajtott végre. Délben az ungvári légvédelem lelott egy 8-328 gépet, további négy db B-534 és egy db S-328 sérülések miatt kényszerleszálIt, majd az iglói repülotér elleni bombázást készítették elo. Délben az 1/1. vadászszázad kilenc db CR-32 gépe légiharcban Szobránc térségében lelott két db 8-328 és három db B-534 gépet. Ezzel majdnem egy idoben a bevetett 18 db Ju 86K-2 bombázóból 15 támadta Igló repüloterét, csekély eredménnyel - hét gép pusztult el a földön 12 halottal, és a város szélén voltak károk. Magyar gépveszteség nem volt, de a bevetés igen szervezetlenül és rossz hatásfokkal zajlott le, így a szombathelyi bombázóosztály két századának 18 db Ju 86K-2 gépe nem érkezett meg idore és az összevont csapás meghiúsult. (Földi veszteség Iglón: 2 db B-534, 3 db AP-32, 1 db 8-328, 1 db B-71.) Mozgósítás az erdélyi válság idején Az 1940-es év hozta a magyar-román feszültség csúcsát, mivel Románia nem teljesített egyetlen magyar igényt sem, viszont összeütközésbe került a Szovjetunióval. Június 27-én riasztották a magyar légieroket, mivel a román kormány a szovjet ultimátum nyomán elfogadta az 1919-es hódításainak, Besszarábiának és Észak-Bukovinának a kiürítését. Ekkor napirendre került a magyar igények kielégítése, akár fegyveres erovel is, mivel megszunt az antanthatalmak minden lehetosége Románia segítésére. Július 2-án elrendelték az 1. repülodandár kihelyezését Miskolc körzetébe,

33

A "Lucifer" II. Kf. szd. F314 jelu He 46E-2 gépe Szegeden 1940 elott

A jugoszláv zsákmány Do 17K-2 típusú rt. gép már magyar használatban 1942 elott

Tiszaiökre, Debrecenbe, Hajdúböszörménybe stb. Majd az egész légiero áthelyezésre került, a fo gond a beérkezett elso Ca-135 bis bombázógépek hiányos felszerelése volt, aminek következtében nem voltak bevethetok. Az elsonek beérkezett Re-2000 vadászgépek Debrecenbe kerültek a légvédelem erosítésére. A Turnu-Severin-i tárgyalások miatt elobb július 22-én lemondták a készültséget, majd augusztus 23-án elrendelték a teljes harckészültséget. A felvonultatott 1., 2., 3. hadsereg 360 000 katonája készen állt, hogy augusztus 28-án reggel megkezdje a támadást, ugyanez vonatkozott a légierore is. Ekkor lépett közbe Németország, amely nem engedhetett meg egy magyar-román háborút, tehát Hitler beavatkozott és nyomása mindkét kormányt a német-olasz döntobíráskodás elfogadására kényszerítette. Az 1940. augusztus 30-i második bécsi döntés Erdély 43 591 km2-es részét adta vissza az országnak 2,18 millió lakossal. Közben határsértések is voltak, augusztus 27én egy román He 112 vadászgép a határ és Debrecen között megtámadott egy Ca-135 bombázógépet, amelyet megrongált, de az egy sebesülttel a fedélzetén le tudott szállni. Másnap egy ungvári WM-21 Sólyom gép két bombát dobott Szatmárnémeti román repüloterére, majd megrongálva magyar területen leszállt. Több felderíto berepülés is volt, majd a továb-

biakban egy IAR-80 vadászgép és egy Flight XIII. iskolagép tört össze eltévedve magyar területen. Ezt két magyar He 46 Kf. gép eltévedése követte Dél-Erdélyben - mindez nem javította a két ország viszonyát. Az 1940-es év végéig fokozódtak a szervezési bajok, a géphiányt áthidaini nem sikerült. Az ejtoernyos századot gépeivel együtt mindenesetre bevonták a légierobe, s elhatározták zászlóaljjá fejlesztését. Az év végén 5734 fo hivatásos és behívott katona képezte a légiero állományát. A vezérkar a német elvekhez való igazodás jegyében tervezte az önálló fegyvernemi jelleg megszüntetését, és légiero elnevezéssel a légierot, légvédelmet és légoltalmat egységes irányítás alá kívánták helyezni. A meg lévo hibákat és az elozo 15 év hiányosságait nem sikerült két év alatt kiküszöbölni, a bunbaknak tekintett vezetoket mindenesetre leváltották. 1940. december 24-én felmentették be osztásából Háry László repülo ezredest, és nyugdíjazták, majd címzetes vezérornaggyá léptették elo 1942-ben. 1941. március 1-jévellépett életbe az új szervezés, s megszunt a légiero önállósága. E nappal nevezték ki Littay András gyalogsági tábornokot légügyi csoportfonökké, illetve Vörös Géza vezérkari ezredest a légiero vezérkari fonökévé. A légiero gyakorlatilag egy légi hadsereggé vált, amelynek a HM-ben focsoportfonöksége volt.

34

Alárendelték az 1/1. Ez az 1/1. és 4/4. Utódja.. Itt foleg polgári áldozatok voltak.6 millió magyar élt. hadsereg sávjában tevékenykedtek. rombolóosztály Szegedre települt. bombázószázadot és több földi részt érintett. Kecskemét és Szeged repüloterén.vadászosztályokat. Április 4-én elozetes készültséget. a 3/5. Ha nem cselekszik. A magyar állam még nem volt hadiállapotban Jugoszláviával. hogy ne zavarják a német erok muveleteit. a kormányzat ez elol nem térhetett ki. a 2/3. a parlament buktatta volna meg a kormányt. a 3/5. bombázószázadokat. a 101. így érte bombatámadás Szeged pályaudvarát és repüloterét. Körmendet. 2/4. a 4/3. Románia és Bulgária felol vonultak fel. 1/11. így a minisztertanács hozzájárult öt hadtest és a légiero részleges mozgósításához. A német állami vezetés szinte másnap eldöntötte. december 24-toI1941. vitéz Bánfalvy István repülo vezérkari ezredes parancsnoksága alatt. a felvonuló német erok vesztesége jelentéktelen volt. de nem lehetett elegendo gépet behozni.2/1. 1941. hogy az összes eroket integrálják.. de kisebb részük a Dunántúlra került. vadászszázad (CR-42) Budapestet védte Mátyásföldrol. 1/4. vadászosztály Kecskemétre. a német-olasz erok háromirányú összpontosított támadásával. 35 . de új fejlesztési koncepciót o sem tudott készíteni. Magyar részrol a 3. Bárdossy László sem tudott más megoldást ajánlani. Mindenesetre 1941. Ezért Olaszország bevonása mellett Magyarországot is felkérték a katonai részvételre az elveszített déli területeinek visszajuttatása ellenében. A déli irány lezárásának fo ereje anémet II/JG-54 vadászosztály 48 db Bf 109E és F vadászgépe és a II/lG 76 rombolóosztály 48 db Bf 110D3 és F rombolója volt Pécs. a 4/11. Betegsége miatt 1941.Az ország légiereje a második világháborúban Harcok a szerb és szovjet fronton 1941-ben A légiero a téli idoszakot átszervezéssel töltötte. s ez a nyomasztó felelosség gróf Teleki Pál miniszterelnököt öngyilkosságba kergette.1/2. s a rossz ido miatt letiltották a repüléseket. vadász század pedig Kecskemétet CR-42-es gépeivel. március 27én robbant ki. hadsereg támogatására Baranya-Bácska sávjában az 1. augusztus 1-jéig Kenese Valdemár altábornagy volt a légiero parancsnoka. Jugoszláv felderíto gépek április 6-án repültek be eloször magyar légtérbe a Balatonig. repülodandár-parancsnokság vezényelte. Német erok Ausztria. 1/3. 1938-1941 márciusa között 78. repülodandárt helyezték készenlétbe. 113 millió pengot olasz gépek beszerzésére fordítottak. Az 1/3.bombázóosztályt. Kiskunhalast. 1940. így csak felderíto repülések kezdodtek meg. a német erok ezalatt felvonultak a magyar repüloterekre. és leveri az új németellenes kormányzatot. majd 7én megkezdték bombatámadásaikat a magyar pályaudvarok és repüloterek ellen. a II/lG 76. Pécs repüloterét. bár tisztában volt a helyzet politikai kockázataival. június 1-jei hatályIyal elrendelték a légvédelmi hadtest felállítását. amikor Belgrádban a katonai puccs megbuktatta a Cvetkovic-kormányt. 2/11. A magyar légierok muveleteit a Kecskemétre telepített 1. kisebb közelfelderíto századok pedig a Pécs környéki tábori repüloterekre. A hadmuveletek április 6-án hajnalban kezdodtek meg. önálló távolfelderíto-osztályt.. hogya Görögország elleni "Fali Marita" hadmuveletet kiterjeszti Jugoszláviára is. vadász.. másrészt az ország déli részén nem volt elegendo repülotér a kötelékek elhelyezésére sem. Siklóst. augusztus 1jétol Rákosi Béla altábornagy vette át a parancsnoki beosztását. 2/3. Fedezetül a II/JG 54.5 millió pengot német. Ezek csak a 3. A következo válság hirtelen. Villányt. hogya Dráván átkelve hatoljon be Jugoszláviába. lalaegerszeget.. 5-én légvédelmi készültséget és határzárat rendeltek el. Mivel itt 0. önálló bombázó.

majd ezek aberepülések megszuntek. de ezt a beveté st menet közben érkezett parancsra megszakították.Az 5/1. v. egy db WM-21. V-245 jelu CR 42 vadászgépe Mátyásföldön 1943-ban Az 1/1. "Bagoly" év. v. köztük nemes nagyernyei Kelemen Károly százados pilóta a szállító repüloszázad parancsnoka és vitéz Bertalan Árpád ornagy. vadászgép (V-450) az 5/2. bombázóezred két osztálya támadásra indult a jugoszláv erodök ellen. repülodandár 60 gépe 600 repüloórát teljesített. Április 8-án még két jugoszláv gépet lottek le. kigyulladt és elégett. Budapesten április 6-án volt a háború elso légiriadója. SM-79B és Do 17K. mint gyakorlógép Szolnokon 1942-ben Re 2000 Héja 1. egy db CR-42 megsérült. zászlóalj parancsnoka. és He-111 P gépei 25 beveté st végeztek el. hogy megérkezett az Olaszor- . ilIetve két db Kf repülogép. Zsákmány: egy-egy db Blenheim. de 30 km-re a tervezett célponttóI. egy db SM-75 elpusztult. CR 42 vadászgépe. addig az Önálló Távfelderíto Osztály He-70K. Estefelé a megmaradt három gép elstartolt és három tisztet és 57 fo ejtoernyost dobott le Kiss Zoltán fohadnagy parancsnoksága alatt Ujverbász térségében. két db CR-42. szd.szd. Veszteség: két db CR-32. és 19 ejtoernyos. Startnál az E-101 jelu vezérgép kis magasságból muszaki hiba miatt lezuhant. két db CR-32. Délután a veszprémi repülotérrol bevetés re indult az ejtoernyos zászlóalj elso százada négy db SM-75 szállítógépen. majd ezt a késobbi napokban még három követte. Az összegzés szerint az 1. A légiero tevékenysége április 20-án szunt meg a jugoszláv térségben. Ebben hosi halált halt a gép négyfonyi személyzete. az eje.szd-tól 1942-ben kiállítva Budapesten A Ju 86K-2 bombázógép oktató példánya 1939-1940 36 - Április 7-én a légvédelem és a német vadászok kilenc jugoszláv Blenheimet és SM-79 bombázót lottek le. Április 12én a 4. A veszteségeket csak az ellensúlyozta.

az 1. "Uz Bence" b. hegyi dandár. 1941-ben A 4/1. Még ki sem értékelték a Jugoszlávia elleni hadmuveletek tapasztalatait. "Uz Bence" b. 1941.Ca 135 bis bombázógépek a 4/1. A Légierok Parancsnoksága és az Országos Légvédelmi Parancsnokság készültséget rendelt el.szd. Bombázóosztály egy Ca 135 bis gépén Debrecenben 1941-ben szágból rendelt 70 db Re-2000 vadászgép. jelvénye a 4. hegyivadász dandár és az erodök állandó védoorségének riadóztatásával. a többi alakulatot nem riasztották. elol a B-508 gép. 37 . kitört a következo válság. Huszt védelmére Miskolc CR--42-vel Szolnok védelmére alakulóbanCR-32-vel Debrecen CR-42-vel Re-2000 CR-32-vel védelmére Bustyaházavédelmére Budapest CR-42-vel Ózd-Diósgyor védelmére Nyíregyháza Felsoábrány Mátyásföld zd. a vadászeroket az ország ÉK-i térségében vonták össze.szd-tól a debreceni repülotéren. s az év végéig átvételre került. így az alábbi helyzet alakult ki: Egy Ca 135 bis bombázógép már mint gyakorlógép 1943-ban Heinkel He 46E-2Un kozelfelderíto gépek (F-303) az 1. a 8. majd a honi légvédelmet készültségi. a hatósági légoltalmat könynyített készültségi szolgálatba helyezték. június 22-én megkezdodött a háború Németország és Szovjetunió között. így a Kárpátok Védoorségének megerosítésére került sor. A VilI.szd-tól Mátyásfoldon 1942-ben 1/1.Kf. hadtest csapatait riadókészültségbe. Magyarország a német "Fali Barbarossa" haditerv értelmében nem volt a hadmuveletek résztvevoje. Dongó szd.

három halott. ehhez 25 db Ju 86K-2 és Ca-135 bombázógép és 18 db CR-42 vadász- a VII. kapkodó és zavaros hírek nem adtak tiszta képet a helyzetrol. és más helyre szánt bombáit itt dobta le. V-413 jelu Re 2000 Héja vadászgépe a keleti tronton 1942 júniusában 1941. gép Egy Caproni Ca101/3m szállítógép (8-113). Mindenesetre eddig a gépek pontos típusát. június 26-án délben 13 óra 06-kor Kassa városát délkeleti irányból berepülo három db kétmotoros bombázógép támadta meg és 29 bombát dobott le. majd Horthy Miklós kormányzót. mire bombázás nélkül távoztak. csak az volt biztos. hadüzenetre sem akkor. gyorsvonatot Tiszaborkút és Biliny között három db. hogy három db célpontját eltévesztett szovjet gép került a város fölé. A moszkvai magyar követ is ezt adta át.tüzet nyitott. amely három db régi 5/8 M. Elozoleg 12 óra 40kor az 1701 sz. Ezt az akkori katonai helyzetben a vezérkar hadmu- veleti osztálya és Werth Henrik gyalogsági tábornok . pilótáik hovatartozását és a feladatukat nem tudta dokumentálni senki. mint a Gavallér eje. szd. három laktanya és a postapalota sérült meg. "Keresztes Pók" v. . lövegbol és négy db 40 mm-es Bofors gépágyúból állt .szd. száll. a legvalószínubbnek az látszik. mivel szovjet támadás ért magyar területet. és a még délután összeült minisztertanács két ellenszavazattai jóváhagyta. a közeli Enyicke falura egy bomba esett. amely sok kötetet tesz ki. 60 súlyos és 220 könnyu sérült volt. Ennek a kérdésnek azóta nagy irodalma van. sem késobb nem került sor. hogy az országot támadás érte. Kassa légvédelme. hogya kormány deklarálja a hadiállapot beállását a két ország között. A Budapestre befutó. amely közel négy éven át tartott.a vkf. itt hely hiányában nem tudunk erre kitérni. közelfelderíto század gépágyúja tüzelt a repülotérrol. és június 29-én Sztrij ellen. Utólag elemezve a sok évvel a háború után nyilvánosságra került szovjet tényeket. Csak a másnap befutó jelentésbol derült ki.A 2/1. 1942-ben Szombathelyen 38 .egyértelmuen szovjetnek tekintette. Ezzel Magyarország bekerült a második világháború harcaiba. 32 halott. Az események részletesebb kivizsgálása csak napokkal késobb történt meg. hat sebesült volt. Ebbol egy nem robbant. 24 lakóház. amikor a kiásott két db befulladt 100 kg-os bombát veszélyességük miatt felrobbantották. de eredményt nem ért el. alapveto iratok hiányoznak. A légiriadó nélküli városban súlyos veszteség volt. Mindenesetre megszerezték a legfobb hozzájárulást a hadiállapot bejelentéséhez. végül Bárdossy László miniszterelnököt is. Ezen jelentések közül csak a részletes kárjelentés és egyes résztvevok beszámolói maradtak fenn. ez sem robbant. Az orosz és román levéltárak titkos anyagai talán egyszer megadják a választ. hogy ezen a napon tíz órakor már három db jelzés nélküli ismeretlen gép volt Ungvár felett. s így tájékoztatták Bartha Károly táborszernagy honvédelmi minisztert. ezekre a VilI. Az elso fázisban megtorló légi bombázást rendeltek el június 27-én Sztanislau. Közelfelderíto századtól a miskolci repülotéren 1940-ben Egy WM 21A Sólyom kt. gépe. jól felismerheto egymotoros 1-16 szovjet vadászgép géppuskázta.

Ezt a muveletet támogatta a VilI. augusztus 28-án vitéz nemes ditrói Orosz Béla rep. gépeként. Decemberre a repülocsoport minden egysége visszatért az országba. hogy A. vadászszázadok részvételével. Ezekbol ketto zuhant le igen rossz ido miatt a Kárpátokban. Veszteség 56 gép (25 db kf. Hitler vezér és kancellár döntése értelmében Magyarországnak is teljes erovel részt kell vennie az 1942-es nyári hadjáratban a Szovjetunió ellen. Pettendy János fohadnagy hosi halált halt. illetve két fo. és 214. az OKW vezetoje Magyarországra érkezett. január 20-án Wilhelm Keitel tábornagy. alezredest nevezték ki a repülocsoport parancsnokává. A 1/3. 19 légi gyozelmet ért el. Szonyi Márton zászlós hadifogságba esett. 11 bombázó.gép állt rendelkezésre. a 4. a 213. mintegy folytatva Joachim von Riebentropp külügyminiszter megelozo látogatását. Augusztus 7-én Szolnokról a frontra érkezett az 1/2. Az elso 10 nap alatt a repülogépek 145 beveté st végeztek el és 113 tonna bombát dobtak le. illetve a mintegy ezred ere- Az eje. illetve 18 fo. VII) állt. szál/ító repülogép 1944-ben Pápa repüloterén a 102/2. majd csak a 2/3-át. Ez a tábori hadsereg három hadtestbol (Ill. gép. eltunt négy. 2192 repüloórával. IV. Ezen közölték. szál/. embervesztesége nem volt. század CR-42 gépei hármat lelottek. magyar hadsereg mozgósítása és frontra küldése elol nem tudott kitérni. A magyar gyorshadtestet egy repülocsoport támogatta a 315.5 hónap alatt 447 bevetése volt 800 repült órával. majd július 13-a után a századok megkezdték áttelepülésüket a Kárpátokon túli repüloterekre. A 2.szd. hogy kövessék az elorenyomuló csapatokat. július 7-tol. hogy harctéri tapasztalatokat szerezzenek az új gépekkel. A magyar államvezetés és a vezérkar határozottan elzárkózott ezen követelések elol. Az olasz kereszt csak át van festve. két db CR-42 gépet vesztett. Az 1. repülodandár a keleti fronton 1942-ben 1942. Ehhez a teljes magyar hadsereget követelték. 4. négy repülogépet és hat pilótát vesztett. tábori páncéloshadosztályból. az eredmény: 1454 ellenség feletti repülés. augusztus 28-ig a csoport 555 bevetést hajtott végre. alezredest visszahívták és Gyiressy Sándor rep. 14 vadász. de a 2. vagy 100%-os törés volt. ezekhez járult még két közelfelderíto század és az önálló távolfelderíto század. amikor a Csap vasútállomását támadó hét db SzB-2 szovjet bombázógépbol a 213. közben 11 bombatámadást végzett két tonna bombával. A század július 13ától kezdve 72 bevetést hajtott végre. 1941. közelfelderíto század október 6-án érkezett vissza Mátyásföldre. amelybol 21 db eltunt. bombázó ezred.szd. kilenc könnyu gyaloghadosztályból (vagyis 2 ezredbol álló) és az 1. vadászszázad november 26-án érkezett vissza Mátyásföldre. 115 bevetési órát repült 61 felderítésen. és X. megsebesült tíz. hosi halált halt 17 tiszt és 15 legénységi állományú katona. v. 1 szállítógép). szám ú közelfelderíto század kétszer kilenc db WM-21 repülogépe is. a német jele W51 volt 39 . vadászszázad hét gépbol álló Re-2000-es raja Gyenes László százados parancsnoksága alatt. Az elso légiharc magyar terület felett június 29-én volt. Október 20-a után hazatért a Re-2000-es Gyenes-raj megmaradt hat gépe. 1941. egyik SM-75 szál/ítógépe a háromtónusos magyar festéssel 1941-ben Pápa repüloterén A FIAT G12 eje. a 35 db sérülése 20-90%-os volt. 271égigyozelmet ért el. és tf. Lelottek 30 db szovjet gépet. 40 tonna bombát dobott le. 217 tonna bomba ledobása mellett. eje. bombázó század. szál/. 5 futár.

Egy gép Kolomeán maradt. ("Boszorkány") századdal (Inokay András százados szd. Az 1. távolfelderíto osztályparancsnokság. Pár nap múlva még négy db Ca-135bis gép repült utánuk. egy Fw 58 géppel. repülocsoportból. mely a sürgos alkatrészeket három öreg Ca-101 hárommotorossal szállította. pk. mert a század három havi tevékenysége során csak egy gépet veszített. Június 12-én kezdodött a gépek kirepülése és július 30-ra a következo egységek voltak a fronton: Elsoként június 12-én Keksz Edgár alezredes osztályparancsnok vezetésével. az 1/1. pk. Nem harcoló alakulatként a repülodandárhoz tartozott egy futárraj. Június 22-én megérkezett 12 db He 46 Kf. vadászgéppel Szabó Mátyás százados parancsnoksága alatt. Ezt az egységet a "Boszorkány" és "Uz Bence" századokból állították össze. kormányzóhelyettes. gép Beszedino O-en tartálylövés miatt sikeres kényszerleszállást végzett. Június 30án estig ebbol egy Ca-101 gép eltévedt és Kersen mellett kényszerleszállva megsérült. repülodandárként ismerünk. és június 21-én már bevetés re készen állt a hadmuveleti területen. hadsereggel az újólag felállított 2. amelyet késobbi nevén 2. megsérülve le- 40 . századával vitéz Hollós János százados parancsnoksága alatt. a szeroszlop három Ca-101 és egy Fw 58-al rendelkezett. Június 24-én Mocsáry István ornagy osztályparancsnok vezetésével a debreceni 4. gép. Követte oket június 22-én a kecskeméti 3/2. ("Dongó") vadászszázad kilenc db Héja-1. repülodandár is elvonult. szállító repüloszázad átalakított Ju 86K-2 és Fw 58C gépekkel. közelfelderíto század 12 db He 46E-2 géppel. a géppár-repülés tapasztalatai alapján 12 gépes rendszerre tért át a német egységek mintájára. ugyanakkor a korábban kitelepült kilenc db Ca-135bis bombázógépbol egy a leszállásnál futómutörést szenvedett és végleg használhatatlanná vált. századból alakított csoport. Ar 96 és Fi 156 gépekkel.ju 1. bombázóosztály parancsnokság. vadászosztály parancsnokság. Késobb a repülodandárral a MALERT Ju 52 gépeibol szervezett 2. Trón Zoltán százados szd. Ebben a században teljesített önként vállalt harctéri szolgálatot gépparancsnokként vitéz nagybányai Horthy István tart. a gép megsérült. az 1/1. 7 db Ca-135bis típusú bombázógéppel) indult el. viszont három légigyozelmet aratott. részben a békehadrend kivonuló századaiból állították össze. Június 28-án az F-323 jelu He 46 Kf. a 4/1. április elején Budapesten. Július 2-án kiérkezett vitéz Csukás Kálmán vezérkari ornagy parancsnoksága alatt a szolnoki 1. mert leszálláskor átvágódott. két további gép Kijevben rekedt javításon. Egy Ju 86-ra anémet csapatok tévedésbol rálottek. valamennyi alegységgel a létszáma több mint 5500 fo volt. A keleti frontra induló 2. A hadsereg parancsnoka vitéz Jány Gusztáv vezérezredes. szállítórepülo század három Ju 86. A felvonulás és az egységek muködése nem történt zavarmentesen. a budaörsi 1. Ezt részben két vadászszázadból. szállító repüloszázad tartotta az összeköttetést. Ez a század eredetileg WM-21 Sólyom gépekkel volt ellátva. de azok kellemetlen repülotulajdonságai és a rádiók hiánya arra késztették a századparancsnokot. vezérkari fonök irányítása alatt alakult meg 1942. A század közvetlenül a HM Légügyi Focsoportfonökségnek alárendelve. Egy Ju 86 eltévedve a repülotér mellett kényszerieszállt és fejre állt. a vezérkari fonöke vitéz Kovács Gyula vezérornagy volt. 1/1. A kijelölt századok szervezete. az 1. Június 29-én minden használható szállítógép bevetésével már loszert szállítanak közvetlenül az elso vonal mögé.és két db Bü 131 géppel. Az 1. Július 30-án érkezett ki a frontra Keresztes Béla százados. vezetésével. 11 db Héja 1. ("Keresztespók") vadászszázad. Június 27-én egy He 46 gép üzemanyaghiány miatt saját területen kényszerleszálIt és átvágódott. egy muhelyszeroszlop. Csak a fronton kapott késobb három db Do 215B-4 gépet és öt db He 111 P-t. Az események ot igazolták. hogy kijárja gépanyagának átcserélését az 1937ben szállított régi He 46 gépekre. fohadnagy. Ehhez rendelkezésre állt három Ju 86 és három Ca-101 gép. repülocsoport parancsnoksága András Sándor vezérkari ezredes parancsnok és Németh János vezérkari alezredes. mely csupán a két db régi Heinkel He 111 P gépévei vonult ki. repülo-híradó század. Ide tartozott ezenkívül akiértékelést végzo 1/3. századparancsnok vezetésével a kolozsvári 2/1. volt A repülocsoport a kiérkezés után 50 hadi és 46 egyéb repülogépbol állt.

szállt. de csak kilenc érkezett Knotop repüloterére. egy további gépe Peterdi János fohadnagy gépparancsnokkai Sztarij Oszkoitói D-re egy szovjet vadászgépet lott le. VII. gép hajnalban felszállt a Tyim-Sztarij Oszkol felderítésére és nem tért vissza. 11 db Héja-I és két db Bü 131 gépe megérkezett. ornagy jelentette. 1942. gépnek indított Ca-135bis gép Raho felett.maradt. pilóta). vadászosztály. Maróti Ferenc tizedes rádiós lövész hosi halált haltak. Július 2-án az F. Személyzetévei nyomtalanul eltunt. a Kf. hogy a szolnoki 1/1. Tf.) 1942. hogyamíg anémet Ju 88 bombázó egységek gépei napi öt-hét beveté st végeznek el. (Szakértok szerint a Kurszk környéki eros mágneses anomália okozta a gép eltévedését. Tf. oszt. Július folyamán Sztarij Oszkol. Ugyanaznap az 1. Katovics Jeno szakaszvezeto szerelo-Iövész. az 1941. június 29-én egy He 111 Tf. az alakulatnak így tíz gépe volt. 27 -én. addig a magyar Ca-135-ök egykettonél többet képtelenek teljesíteni muszaki okok miatt. július 1O-re kijutott a Donhoz és ott védelembe ment át. Mivel a hadse- Egy Bü 131 D-2 iskolagép (/. hogy minden Kf. a muszaki hibák egymást érik. Ebbol egy a Kárpátoknál muszaki hiba miatt visszafordult (Baracskay zls.Talovaja között 41 . gép légiharcban (Hollós János százados és személyzete) lelott két szovjet vadászgépet. A legveszélyesebb urivi ellen három támadás 1942. Frecska zls. június 28-án egy He 46 Kf. sorsuk a mai napig ismeretlen.Uriv. Az 1. Korotojak és Szcsucsje . (A német pilóták ennek ellenére 1942-ben késobb is sokszor összetévesztték a Re-2000 gépet a szovjet 1-16-al és tüzeltek rá. dandár egységei. gépek tüzérfelderítéseket. a háború után sem került elo. de nagy veszteségek mellett sem volt kelloen eredményes. szd. és a Fliegelkorps Vili vadászegységeinél András Sándor vk. v. v. szállító csoportjának két db Ju 86 gépét is bevonták a szállításokba. Roszkos József tizedes fényképész. gép vadásztámadás miatt a levegoben felrobbant. és sérülten hazatért. majd lIovszkoje repüloterére települnek elore a 2. A közben elvégzett bombázó bevetéseken a nyolc db Ca-135-bol csak három-öt db gép volt üzemképes.-hoz megérkezett otthonról a 211. egy sebesült életét vesztette. A futómutöréses gép pótlását külön kérték. a bombázók rövid 2-300 km-es bevetéseket. és Szily fhdgy. évi rossz tapasztalatok alapján.) Július 3-án jelentette az 1. kolozsvári vadászrepülo század. Július 30-án az 1. osztály szállító raj egy B-335 jelu Ju 86 gépe Stifter fhdgy. rep. egy sebesült volt. egy 10 x 10 km-es hídfo megmaradt. A közeli német repülotereken a Luftflotte 4. Emiatt a repüloerok fokozott bevetéseket végeztek és megkezdodtek a veszteségek. Július 7-én a 14. Július 2-án Csukás vk. augusztus 10-én és szeptember 9-én indult. hadsereg 1942. Hechst László hadnagy pilóta. ezek felszámolására több támadás indult. Ugyancsak július 2-án a Tf. pilótával három fo repüloszemélyzettel. tíz sebesülttel kényszerleszállás közben lezuhant. két tiszt és két tiszthelyettes repülohalált halt. Ezek során nyilvánvalóvá vált. Augusztus 4-én volt a vadászok elso két légi gyozelme Uriv felett. Július elején a vadászok szoktató repüléseket végeztek. Benke József fohadnagy megfigyelo. ezredes elrendelte egy-egy Héja-I gép bemutatását típusismertetésként. gépet lehetoleg két vadászgép kísérjen. ebbol leszálláskor egy vadászgép átvágódott.4+30) kiképzo repülésen 1943-ban reg sávjában három hídfo . égve ismeretlen okbóllezuhant. hogy Szolnokról ugyan 12 db Héja-I vadászgép indult a frontra. Ugyanaznap erosítésül a Légierok Parancsnoksága öt db Ca-135 bis bombázót indított útnak a frontra. század másik He 111 P gépe Kelemen Antal százados gépparancsnokkai Voronyezs felett 3 db. mert a futómuve nem jött ki. A 2. 704 jelu He 111 P Tf. Ez után elrendelik. ugyanaznap egy He 111 P6/R2 távolfelderítot Povorino.

Mocsáry István ornagynak Ca-135 gépét augusztus 14-én Uriv felett a szovjet légvédelmi tüzérség lelotte. Ez volt a kormányzóhelyettes egyetlen légi gyozelme. a közelfelderítok három. század egy He 46 gépe felderítésre indult. Szeptember 24én a repülocsoport jelentette a 25. de az 1/1. századnak csak három db bevetheto gépe volt. alezredes csop. Augusztus 20-án reggel öt óra- kor a 3/2 Kf. Nagy Zoltán ormester szerelo-Iövész és Piri Imre szakaszvezeto rádiós-Iövész hosi halált halt. ami a repüloegységek muködését egyre jobban megbénította. de egyik sem igazolható a történelmi kutatások alapján. a Héja-I összetört. így a 2. alig 300 m magasbóllezuhant a V-421 számú gép. Augusztus 13-án a Németh Endre (tf. bombázó osztály parancsnokának. Ebben az idopontban anémet repüloszemélyzet veszteségei már éreztették hatásukat. ezt az 1/1. Számos bombázó vállalkozás után a 4. November 1- . szd. Ebbol a vadászok kilenc. Az azonnali. az F. Július-augusztus-szeptember folyamán a német Luftflotte-4 átadott további 1 He 111 P-6 és 3 Do 215B-4 gépet a Tf. bevetésén mélyen megrázta a repülocsoport személyzetét és az ország lakosságát is. majd pár perc múlva egy 11-2-es csatarepülot. hadtest elotti területen. hogy korszerubb gépeket adjon át saját készleteibol a fronton lévo magyar repüloegységek részére. Ezen a napon délután a 2/1 . a Donra támaszkodva. Nemeslaki ormester gépét is több találat érte. Tf. mindkettot a senki földjérol mentették ki. Orbán György fohadnagy vezérmegfigyelo és Német János vk. A földi harcok dúltak tovább. Ennek során egy erosen szukített bal fordulóban lecsúszott és dugóhúzóban. Horthy István fohadnagy és Nemeslaki Zoltán ormester a Don túlsó oldalán találkozott egy 12 db II-2 és 24 db LaGG-3 gépbol álló szovjet kötelékkel. a pilótát csak a hátpáncél mentette meg. Az olasz gyártmányú gépanyag gyenge minosége és a fokozódó feladatok arra kényszerítették anémet hadvezetoséget.) személyzete újabb két légigyozelmet aratott. A 35 perces légiharcban Németh Endre fohadnagy személyzete három támadó gépet lelott. Ennek során augusztus 6-án egy légiharcban az 1/1. a pilóta ejtoernyovel kiugrott és fogságba esett. osztály elérte a 100. bevetést. Augusztus 6-án az 1/1. A nehezen vezetheto Héja gép több áldozatot szedett már kiképzés közben is. mivel a kapott anyagból két db Do 215B-4 és egy He 111 P6 repüloesemény miatt tönkrement. német és a 8. v. légi gyozelmet. Mocsáry ornagy. 1942. Augusztus 11-én a szovjet légvédelem lelotte Gémes ormester Héja-I vadászgépét. A két gép felszállás után az Ilovszkoje O-en fekvo repülotér fölé ért és fel kívánt zárkózni a kísért gép mellé.megmenekült. Késobb hatféle variáció terjedt el a balesetrol. Dongó században repülo Takács hadnagy gépét szovjet vadászok lelotték. kormányzóhelyettes repülohalált halt. tüzelve átzuhantak a köteléken és föld felett repülve visszatértek. a pilóta súlyos sebesülten leszállt a VI. ejtoernyovel kiugrott és .nyolc szovjet vadászgép támadott meg. vkf. "Dongó" vadászszázadból Péterffy Andor hadapródormester Héja gépét saját terület felett. A magassági fölényt kihasználva rácsaptak a vadászokra. a távolfelderítok 12-t értek el.-szeptember 3. 7+10 gép pedig csak futárszolgálatra volt alkalmas. szigorú vizsgálat nem tudott semmiféle szabotázs vagy idegen behatás nyomára jutni. Valószínuleg augusztus 15-én lotték le szovjet vadászok az 1/1. olasz hadsereg között. a bombázók egy. és sikeresen hazatért. Október 15-én az 1. között a korotojak-i hídfot sikerült felszámolni. Az év végéig még egy He 111 és két db Ju 86 futárgép lezuhant muszaki okok miatt. mivel a gépek sorozatosan sérültek meg. v. repülodandárra változott. Pilótája. Augusztus 9-én egy He 46-os egy. századból orjáraton lévo v. Egy LaGG-3 vadász Horthy fohadnagy sorozataitól találva kirepült a kötelékbol és valószínuleg lezuhant. Szeptember elején a Tf. repülocsoport megnevezése 2. Leszállás után a gépén nyolc találatot számoltak meg. hadsereg védelmi vonala 208 km hosszú lett a 2. vitéz nagybányai Horthy István tart. a vadászok két légi gyozelmet jelentettek. A légitevékenység augusztusban megélénkült a Sztálingrád irányában zajló hadmuveletek miatt. A kormányzóhelyettes váratlan halála a 25.az utóbbi lábtöréssel . két db Héja-I gépe kísérte el. vadászszázadból Vajda Ferenc zászlós Uriv körzetében a földig üldözve lelott egy LaGG-3 vadászt. fohadnagy. Korán beköszöntött az osz. augusztus 25. osztálynak.

v. raj a megmaradt hét géppel november 15-én visszatért Debrecenbe. A légvédelem eredményei csak részletekben ismeretesek. embereitol összevont ideiglenes század vezetését. részére. rep. 1942 végén itt állomásozott a repülodandár parancsnoksága. Az októberi védelmi harcok során beállt esos. A veszteség két lelott. és 11 fo hajózószemélyzet volt. Mivel korábban a német elöljáró parancsnokság már úgy döntött. három légi gyozelmet értek el négy hónapi frontszolgálat alatt. raj. Az 5/1. hogyakorszeru gépanyag csak hadmuveleti területen áll a magyar egységek rendelkezésére. szd. ennek ellenére a gép sikeres volt. A 2. Még a tél beállta elott a német fél átadott négy db Ju 880 távolfelderítot is a Tf. ezért a hazainduló 2/1. január 11-én bekövetkezett haláláig öt db II-2 gépet lott le (3 db-ot Héjával. október 31-én a 4/1. csak 1942-ben kapott Héja-I gépeket. 1062 bevetés során 265 bombázófeladatot kapott és 1700 tonna bombát dobott le. század 1943. osztályának rendelték alá és áthelyezték Nyikolajevkára (III/JG 52). parancsnokság és az 5/2. de ezt jelentosen meghaladták. és ezt a századot anémet JG 52. századot vonták ki. A 2. ez október 25-én egy gép elvesztésévei hazaérkezett. vadászezred 3. oszt. szállítószázad és a földi résszel mintegy 600 repülokatona. v. A csökkent harctevékenység miatt októberben négy. így november 23-án és december 15én az 5/1. egy fogságba esett. elszállítani nem lehet. egy muszaki hiba miatt lezuhant gép. 2-t Me 109F-el). bombázószázad befejezte harctéri bevetéseit. Kf. 1942. A személyzetet a helyszínen képezték át. A repülok 11 saját gépet veszítettek harccselekmények során. Ez szoros kapcsolatban állt az éles magyar-román viszony eseményeivel. v. A mátyásföldi 5/2. öt db használt He 111 bombázót kapott a németektol és megkezdte az átképzést erre a típusra. v. szd. v. hideg idojárás hatására eloször a 3/2. Repülodandár csapataival 1942-ben a MALERT gépeibol (6 db Ju 52) a HM Légügyi Focsoport által szervezett szállítórepülo század tartotta az összeköttetést. A vadászerok átfegyverzése során október 1. A vadászerok két százada közben a felére fogyatkozott. Ghyczy Tihamér százados parancsnoksága alatt. összesen hét Héja veszteség volt. szd. aki 1I0vszkoje repüloterén települt. hadsereg légvédelmi tüzérsége 1942. január-februárban. a hiányzó idoszak miatt a légvédelem összesített eredménye valószínuleg elérte a 260 gépet. négy pilóta meghalt. Az év végéig tartó idoszakra nincs irat. szd. novemberben egy légi gyozelmük volt. V. oszt. V. A 2/1. kolozsvári v. páncélvadász zászlóalj Nimródjai 1942. század kiszállításra került. január 2-án kapta meg a parancsot a hazatelepülésre. A magyar légiero elso ásza. és 3. v. május-szeptember idoszakában 180 db szovjet gépet lott le. Ezenkívül 1942. A tél beálltakor a vadászeroket részben leváltották. oszt. július-szeptember idoszakában 40 szovjet gépet lottek le. a pilóták átképzése erre a típusra még nem fejezodött be. v. aki 1943. v. Ebben 106 egység vett részt. hogya 4/1. Az 1. további idoszakra nincs irat. az 5/2. oszt. v. 63 biztos lelövésu és öt valószínu szovjet géppel szemben. Közben Budapesten a Légierok Parancsnoksága elrendelte a fronton lévo erok leváltását. Az 51. az 1. Ju 88 típusú bombázógépeket fog kapni. A régi He 46-os gépek vászonborítása nem a téli éghajlatra volt készítve. szd. szeptember 25-tol december 19-ig további 26 géprol van írásos jelentés.. parancsnoka Heppes Aladár százados volt. után Bánlaky fohadnagy mint megbízott pa- rancsnok átvette az 1/1. A pilóták sokszor igen rossz idojárási viszonyok között repültek a Kárpátokon' át Budaörs-Berdicsev-Lemberg-Kijev útvonalon egészen a Don közelében fekvo Sztary-Oszkol és 1I0vszkoje repüloteréig. az 1/1. és 2/1. századbeli Páncél Imre hadnagy lett.jéto/ új parancsnoka Fráter Tibor rep. század. de egy része folyamatosan harckészültségben volt. a He 111 gépeket a német fél ártérítés nélkül visszavette. rep. négy pilótáját átképzokeretnek hátrahagyta. parancsnokság és a 2/1. és a személyzet a franciaországi Istrees-be került átképzésre 1943. Ez összesen 246 db igazolt szovjet gép. Ezzel egy idoben leszögezték. ezredes lett. A vadászoknak december 15-ig 19 igazolt és egy valószínu légi gyozelmük volt. Összefoglalóan a 2. szd. Ez az egység fokozatosan 12 db Bf 109 F4 típusú régebbi vadászbombázót kapott a tönkrement Héja-I gépei helyett. mint keret kint maradt Poltaván. hét ágyús üteg és 99 gépágyús félszakasz. 43 . helyettük hazatért az 1/1.

A 2. hogy a január-februári harcok során a 2. Az 5/2. Ide számítandó az 1943. 109 és PV+ZT jelu Fi 156 és 1-417 jelu Bü 131 gépét veszítette el. vadászszázad minden Héja-I gépe elpusztult. de erre a megfelelo feltételek hiánya miatt nem került sor. A bekerítésbe került egységek földi körvédelemre rendezkedtek be. március 15-i általános anyagi helyzetrol szóló jelentés megállapítja. repülodandár ettol kezdve német repüloparancsnokságok alárendeltségébe került. Az 1943. v. repülodandár eroit is. így a szovjet áttöro támadás elozetes felderítése nem volt lehetséges. Az 1/1. a parancsnokság április 30án befejezte muködését. század csak hat db Me 109F géppel rendelkezett. század Bf 109F gépei közül hét db (V-001. repülodandár vezetését március 25-én Illy Sándor rep. Az 1/1. szállító század aB-308 és 346 jelu Ju 86-os. A légiero-parancsnokság intézkedésére a két db kint lévo és egy Németországban javítás alatt álló Do 215B-4 gépet hazarendelik Budaörsre kiképzési céllal. v. 410. Ezekbol a V-013 és 014 gép Harkov térségében kényszerleszálIt és összetört. Az 5/2 v. mint az egész 1942-es év. 435. 443) felrobbantották a G-525 jelu Arado 96-al együtt. 459. 002. v. 010) a visszavonulás során megsemmisült aG-437 és 438 jelu Arado 96 gépekkel együtt. A gépállomány 49. század tíz db Héja-I gépét (V-470. repülésére került sor. v. Az 1. Csak felrobbantott négy gépe helyett kapott négy újabb Ju 86 gépet a korábban megszüntetett bombázószázadok anyagából. osztály meglévo pár gépe az igen rossz ido miatt nem is volt képes felszállni. A januári repülotevékenység minimális volt. 407 jelu Ar 96 az R.3%-a. a 2/1. aG-404. aki a január 20-án a visszavonulás közben beérkezo 26. vesztesége az F-902. Jellemzo a fejetlenségre. 458. a szállító és Tf. Az 5/2. hogy a jóval hát- 4 . repülodandár átszervezése és átfegyverzése. január 13-án kezdodött a szovjet hadsereg nagy téli támadása. A 4/1. alezredes és mintegy 50 fo legénység elesett. A Tf. 005. b. de megfelelo repülogép sem volt. Páncél Imre hadnagy hosi halált halt. A Tf. v. 006. a repüloalakulatokat a doni vereség után a front mögött átszervezték. A 2. A repülooszlop minden üzemképes jármuvén és a megmaradt három db légvédelmi gépágyúján kívül mintegy 1000 fo sebesültet hozott magával Harkovba.mivel ezek anémet alakulatoknál jól beváltak -. 008. Január 18án kiürítették az ilovszkojei repüloteret. v. szállítószázad (Újvári László szds.A légierok harcai 1943-ban a keleti fronton 1943 januárjának elso napjaiban igen kedvezotlen volt az idojárás a doni fronton. és január 21-én a német csapatok utóvédjeként Podserednojén keresztül kitört a bekerítésbol. 1943. Elozoleg február 2-án már megkezdodött a 2. az 1. 439. 442. Ezeknek az alakulatoknak a kiszolgáló része visszatért Magyarországra. A Tf. század négy pilótája gép nélkül állt. A felderítési feladatokat csak az újabb Ju 880 gépekkel látták el. a nagy hideg következtében a Héják csillagmotorjai nem muködtek. Anémet I/JG 52 vadászosztályhoz volt beosztva az 1/1. század nyolc db bevetheto Me 109F gépe (4 géppár) kíséro és vadászbombázó feladatokra. A parancsnokságot Heppes Aladár százados vette át. a G-251 jelu Fw 58. az 1/1. április 6-án kezdodött meg. amelynek pilótája. Ezért a 2. amelynek során a 2. az ott álló üzem képtelen gépeket felrobbantották. v. 412. Repülodandár és a földi alakulatainak felszerelése 75%-ban elveszett. század három db megmaradt régebbi Bf 109F vadászbombázóját.körülzárta a 2. Az elso kitörési hadmuvelet közben január 19-én vitéz Csukás Kálmán vk. magyar hadsereg jelentos része megsemmisült . német vesztfáliai gyalogos hadosztály egységeivel egyesült (parancsnok Wi ese vezérornagy). rep. régebbi He 111 P gépeibol két db-ot futár feladatokra osztottak be. Do 215B-4 és Ju 880 Tf. A földi harcok nagyobb veszteséggel jártak. január 11-én a szovjet légvédelem által lelott V-004 jelu Bf 109F gép. 009. 440. a légi tevékenység alacsony szintu volt. vezérkari ezredes vette át. csak pár He 111 P-6. ez februárban megkapta az 1/1. század hét db bevetheto Héjával. február 15-tol kezdodoen (V-013-tól V-020-ig).108. parancsnoksága alatt) szállítógép hiánya miatt tervezte a vontatott vitorlázógépek alkalmazását . gépek maximális terheléssei kirepültek. vagyis 36 gép elpusztult. századot újabb Bf 109F gépekkeilátták el. 903 jelu Ju 88 és a G-227 jelu Fw 58 gép volt. század az ott maradt 1-415 jelu Bü 131 futárgépet. hadsereg maradványainak hazaszállítása 1943.

május 16-án Harkovból.osztály startnál megsérült magyar Me 109F-48 gépe még német SF+JP jellel 1943. A 411. mert a hazai kiképzés üteme korlátozott volt. 016. vadászszázadból kialakított ideiglenes vadászszázad Bánlaky György fohadnagy parancsnoksága alatt. Az OKW ragaszkodott a magyar erok további részvételéhez a keleti hadjáratban. mert korszeru repülogépeket a Luftwaffe csak a fronton adott át. 4 db 50 kg-os bombával Az 5/1. április 15-én Umanban 45 . Ezért a véres veszteségek csökkentése végett. 013. vadászosztály (vitéz nemes belényesi Heppes Aladár ornagy) parancsnoksága alatt állt az 512. valamint az 1-421 jelu Bü 131 és a G-228 jelu Fw 58 Weihe szállítógépe volt. század egy Me 109F-48 gépe szám nélkül vadászbombázó bevetésre indul 1943. az idoközben átvett öt db német He A Tf. Me 210Ca-1. Rendelkezésre állt még a G-431 jelu Ar 96 és az 1-478 jelu Bü 131 futárgép. Az 1/1. Az 1943. 56 fo megsebesült. 46 fo eltunt. vadászszázad. 018. de a valóságban nem rendelkezett vele. A magyar-német repülogyártási egyezmény keretében kiépített gyárakban a Me 109G.. A magyar politikai vezetés igyekezett minimális erot a fronton hagyni. Ju 5213m. V-011 és V-012). DB 605 motorok és muszerek gyártása felfutóban volt. február 15-én átvett hét db Bf 109F4 gépet (V-007. vadászszázad még 1943. az egyes repüloszázadok személyzetét igyekeztek tervszeruen hat hónapon ként leváltani. mivel az egység a német III/JG 52 vadászosztálynak volt alárendelve. 017. március 1-jei helyzet szerint a frontonaz 511. A hátországban a megszálló dandárok maradtak. A dandár állományából a támadó erok elleni harcban és a kitörés során 36 fo hosi halált halt. és annak kötelékében hajtotta végre bevetése it a sztálingrádi szállítási útvonal védelmében. osztály Ju 880 távolfelderíto gépe (F9+15) 1944-ben a keleti fronton Az 5/1. amelyet késobb a németek 12 db-ra egészítettek ki. 019 és 020). emiatt is szükség volt a német együttmuködésre. Ez nem mindig volt lehetséges. Névleg alája tartozott az 1/1. s a légiero egységei harci tapasztalatot csak ott szerezhettek. Repülodandár eroi szerepeltek.rébb fekvo szerelooszlop javítóüzemeiben is feleslegesen felrobbantottak több gépet. bombázó század csak a G-230 jelu Fw 58 Weihe géppel rendelkezett. 32 súlyos fagysérülést szenvedett. hogya 2. amelynek három db üzemképes Bf 109F gépe (a V-003. a fronton csak a 2. amely csak emelte a veszteségeket. de tudomásul vette. hadsereg nagy veszteségei után földi erok nem lesznek a harctéren. Fw 58Ka repülogépek.

908. Ekkor 12 db Ju 88A-4 gépük volt. A régebbi gépek közül az F-71 O jelu He 111 Budaörsön állt. vadászosztályparancsnokságot és az 1/1 . s új parancsnokot kapott Kovács József százados személyében. Az 1. vadászosztály 1560 beveté st végzett a keleti fronton 1943. hat gép eltunt. az 5/2. ormester volt. Tf. önálló vadászszázadra. A kint maradó 5/2.111 bombázógépet ártérítés nélkül visszaadták. csak egy harcképes gépe maradt. és 1/1. eközben a hazatért Puma század kilenc gépét és hat pilótáját vesztette el és több mint 60 légi gyozelmet jelentett. az F-705 jelu He 111 és az F-707 jelu Do 215B gépet kiképzésre visszavonták Budapestre. Az 1. repülo-szállító század csak három db Fi 156 Storch. A hadmuveletek során az F-902 összetört egy leszállásnál. pilótája Pákozdi Pál hdp. 907. oszt. vadászosztály 5/2. 904. parancsnoka Horváth Gyula százados. 909. az 1/1-é Újszászy György százados volt. Október 5én a 2.) 1943 novemberében az 5/1.amelyek 1942. b. utódja Tímár Gyula ornagy lett. 1943 decemberéig kilenc pilótát vesztett (ebbol 6 eltunt). Repülodandárra változott. valamint az 1-423 jelu Bü 131-el rendelkezett. az F-903. vadászszázadot gép nélkül kivonták és visszarendelték Magyarországra. 911) . Az 1. század Mersich Adorján százados parancsnoksága alatt a Luftwaffe Kommando Don-hoz beosztva. Bánlaky György fohadnagy 1. júniustói 1944 januárjáig több mint 800 beveté st hajtott végre. április végén Her- 46 . 102. de a gépek 1943 folyamán megérkeztek a Reggio Aeronautica (Olasz Kir. 910. az 5/2. Távolfelderíto századnak. A bombázóalakulatok helyzete megfelelo gépek hiányában igen nehéz volt. szeptember közepén a 102/1. amikor is visszatért Magyarországra. A légi gyozelmek száma 132 volt.tiszt lett 1943 áprilisáig. Tf. vadászszázad neve önálló vadászszázadra változott. Egy késobbi adat szerint a két század együttesen. Repülodandár neve 102. valamint esetenként német Ju 88 és He 111 bombázó alakulatok kísérésére. 1943. vadászszázad Horváth Gyula százados parancsnoksága alatt megkapta a maradék gépeket és így teljes létszámon harcképes volt. (R-116. ez utóbbi 1942 júniusában ment ki a frontra. Az addigra teljesen elavult anyagot csak honi kiképzésre Iehetett felhasználni. áprilistói novemberig. jelzése 102/1. 1943. Ezen idoszak alatt 24 légi gyozelmet jelentett. 903 jelu Ju 880 reptéren pusztult el. A század teljesen német parancsnokság alatt muködött. 1943 tavaszán a franciaországi Marseiile mellett fekvo isteres-i kiképzoiskolán átképezték a korábbi 4/1. és áprilisban az 5/1. (F-901. mint feleslegeset. ezek Kalinovkán kapták meg a Ju 88-as gépeiket és Harkov-Oszovára települtek Czékus Ferenc orgy. átkeresztelik 1. aG-247. december 20-a után érkeztek -. Tf. A Megszálló Csapatok Parancsnoksága az 1-504 jelu Bü 131. vette át a megsebesült Sándor Béla szds-tól. század az átképzés után egyre fokozódó harcok közben a front középso szakaszán 1942. (Ekkor még vegyesen alkalmaztak Bf 109F és G típusú gépeket. a G-429 jelu Ar 96 az R-112 és 114 jelu Fi 156 és az 1-144 jelu zsákmányolt szovjet Po-2 géppel rendelkezett. Légiero) készleteibol. százada bevetheto állapotba került. mivel az osztályparancsnokság megszunt. személyzetét. 906. A HM 1943 februárjában lemondta a második tétel (36 db) Ca-135bis olasz Caproni közepes bombázó rendelését. a személyzetet pedig kivonták a frontról és Ju 88-as átképzésre kerültek Franciaországban. A század két db He 111-el (F-703. 706) kilenc db Ju 880-vel. Az 1/1. 104 és sérült R-107) egy db Bü 132 (1-444) és három db Fw 58 (G-228. novemberben az egységet. parancsnoksága alatt. szd. b. és a Magyarországról kiküldött 3/1. parancsnokságát Herder László fhdgy. a többi sérült volt. 902. ezek során öt db Ju 880 gépét lelotték. Az 5/2. 1943 márciusában Umanban megkezdodött az 5/2. vadászszázad (Puma) átképzése a korszerubb Bf 109G2 vadászgépekre. három összetört és további 20 megrongálódott. Az 5/1. Tf. 1944. 1943 szeptemberében Heppes Aladár századost visszarendelték. sérült 230) géppel rendelkezett. szd. A századokat foleg vadászbombázó feladatokra alkalmazták 250 és 50 kg-os bombákkal. alárendelésében állt az 1/1. parancsnokság már 1943 júniusában hazatért Kovács Endre alezredessei. bszd. 905. A parancsnokok Ghyczy Tihamér és Sándor Béla századosok voltak. osztály Kovács Endre alezredes parancsnoksága alatt muködött.

13 db Ju 87D-3. öá. bombázó osztály második századát a 102/2. Az 1943-44 telén a fronton lévo egységek gépveszteségeit a Luftwaffe pótolta. de nem volt harckész. amely nappali légitámadás esetén bevetheto. egy parancsnoki. Kísérleti Éjszakai Vadász századdá alakítja át. három db Bf 11 OF romboló. A Kállai-kormány óvatos lépéseket tett a magyar háborús kötelezettségek csökkentésére. Január után a 102. így az 511. március 1-jéig a következo harci gépanyagot adta át a magyar egységeknek: nyolc db Do 215B-4 távolfelderíto (F-750-tol 757-ig). v. (Ricsi) v. Vadász Osztály Kovács József ornagy parancsnoksága alatt. három harci és egy tartalék raj szervezodött 15 géppel. (önálló) vadászszázad 12 db Bf 109G6 és váltott személyzettel a korábbi 311. századot az 511. alezredes a nyár végén utasítást kapott. pár FW 58 Weihe.dertol Homár Imre szds. 12 db FW 189A géppel állomásozott. D-5 zuhanóbombázó. Távolfelderíto század (Hétmérföldes csizma) 5-6 db Ju 88D. Az éjjeli vadászkiképzésre 1943-ban csak három db CR-42 (rádióval). D bombázó és távolfelderíto. A helyszínen gépeit 12 db FW 189 A kéttörzsu. v. ez alatt nyolc gépet vesztett légvédelmi találat következtében. ettol kezdve állandóan folytattak felderíto és zavaróbombázó tevékenységet 1944 márciusáig. A közben felállított 102. Krudy Ádám százados parancsnoksága alatt. és gép nélkül visszarendelték Magyarországra. vadászbombázó. ezért sem szárazföldi. szd. ugyanakkor három géppuska védte oket a vadászok támadásaitól. kétmotoros modern német gépre cserélték ki. május 22-én volt. a közelfelderítoké Fraunhofer József százados volt. Ez a 102/1. vagy kényszerleszálltak. szd. és Kolozsvárra helyezték feltöltés és kiképzés végett. Ar 96. 7 . kivonták. Az alakulat csak két gépet vesztett és végig harcképes maradt. és igyekezett minél nagyobb haderot megorizni a háború már elore látható végso idoszakára. vadászosztály parancsnoksága (Mátyásföld) az 511. A légiero nyilvántartásában a 212. Elso bevetésük 1943. 66 db Bf 109F és G2.-ot (pottyondy László százados) tartalmazta 12-12 db Bf 109G6 géppel. G6 vadász-.-ot (Máthé László százados) és a 102/2. így létrejött a 102. C-6. Az egységet mindig a front középso részén vetették be egy német Ju 88 ezred alárendeltségében. Egy OKW-okmány szerint anémet Luftflotte 4 hadmuveleti területen 1942 nyarától 1944. és rövid átképzés után bevetették a Harkov környéki offenzívában. Ju 86. Ezek saját ellenorzésu területen lezuhantak. századot kibovítették a kolozsvári vadászszázaddal. A vadászszázad parancsnoka Kovács József százados. A kecskeméti 311. zubónak nevezett (Kókuszdió) század alkotta Ju 87D-3 gépekkel (12 db) Kórosy Jeno százados parancsnoksága alatt. A Repülo Kísérleti Intézet szervezetén belül Dóczy Lóránt hmtk. vette át a parancsnokságot. A "Bell Ami"-nak becézett 2 x 450 LE-s gépek karcsú szárnyuk miatt a légvédelmi tüzérségnek rossz célpontot nyújtottak. 1944 elejétol ehhez még 9-12 db Me 210E éjszakai vadászgép és még három db Bf 11 OG2 romboló járult. szd. A szervezést megkezdték. Mivel csak négy üzemképes gépe és repüloszemélyzete maradt. 1943 áprilisától az év végéig több mint 1000 beveté st végeztek el. század (Táltos) 1943 márciusában került a szovjet frontra régi WM-21 Sólyom gépekkel Telbisz Imre százados parancsnoksága alatt. v. sem légieroket nem irányított a frontra. az országban maradt alakulatok közben erofeszítéseket tettek újabb honi egységek felállítására és azok modernebb gépanyaggal történo felszerelésére a lassan beinduló magyarországi gyártásból. Ezt júliusban telepítették ki a frontra és augusztustól októberig vett részt a hadmuveletekben Harkov térségében. hogyaFerihegyen próba és ellenorzés alatt az RKI-nál álló Me 21 OCa-1 rombolók felhasználásával az intézeti berepülopilóták beosztásával alakítson ki egy legalább 12-15 gépes alakulatot. zubó század számot viselte. az ország területe hadszíntérré válik 1944 januárjától márciusig a szovjet fronton csak az 1. Kf. Ro-37 gép állt rendelkezésre. Kf. 51 db Ju 88A-4. több repüloszemélyzet súlyosan megsebesült. Nem egészen három hónap alatt 1500 beveté st hajtott végre egy német Stukageschwader egyik századaként. a 102. amely az éppen elkészült Ferihegyi új repülotérre költözött. A légiero harca a keleti fronton 1944-ben. amikor is kivonták a frontról.

Ezenkívül nem részletezett számú Fi 156. míg a 2. Ekkor a bombázó és közelfelderíto századok személyzetének átképzésévei 1944. Repülodandárt hadmuveleti leg a Fliegerführer Ungarn német parancsnokság alá helyezték. 1944 májusában a 102. Repülodandár fogott össze Szirmay Aladár vezérornagy parancsnok- sága alatt. A 102/1. 40-41 db G-2. jelzéssel láttak el. azután egyetlen megmaradt Ju 880 gépét leadta anémeteknek. az országban állomásozó egység össze kötok útján a Luftflotte 4 parancsnoksága és ellenorzése alá kerültek. így áprilisban megkezdték az 1. Ekkor a fronton lévo összes egységek a VilI. a 102/2. szd. A Tf. Minden fronton lévo alakulatot a 102. és márciusban érkezett be Oebrecenbe. innen egy-két bevetést hajtott végre a németek által Romániából átmentett Ju 880 géppel.és összeköto gépet a front mögötti feladatokra. száll. a távolfelderíto és bombázó századát gépek nélkül visszavonták a frontról. Ennek a mintegy 600 000 katonából álló két hadseregnek szinte nem volt saját légiereje. március 19-én a német csapatok részérol. egy zuhanóbombázó századdal rendelkezett.) Tf. Ezt nyáron a 2. Ezt a két századot lehetett 12-12 db Me 210Ca-1 rombolóval bevetni a földi harcok támogatására 1944. amely megszállta a Kárpátok hágó it és védoállásait keleti irányban. egy Me 210 Ca-1 gépe Hajdúböszörményben 1944 nyarán A Dunai Rt. amelynek élén Juszthy Emil altábornagy állt. A 102. Ju 52/3m és Ju 86 gépekkel a HM Légügyi Focsoport közvetlen irányítása alatt maradt. megmaradt személyzetét gép nélkül kivonták az arcvonalból és hazatértek. Minden honi repüloalakulatot 101. Ekkor egy bonyolult helyzet állt elo. A megalakult új Sztójay-kormány az ország fokozott háborús részvételét rendelte el.szd. v. 13-14 pedig G-6 típus volt). és 2. századát. (Tigris) pedig Hajdúböszörményben alakult meg. utóbbi Bodó Pál százados parancsnoksága alatt. Október A 102/1. Ekkorra csak két hadmuveleti egység maradt meg. 1944. egy közelfelderíto. Repülodandár csak két vadász. Fliegerkorps. május-júniusban kialakították a 102. január közepén volt. Ebben a helyzetben történt Magyarország megszállása 1944. elobbi Háry Kálmán százados. századot és az 1. Bü 131 futár. tíz db He 111 P távolfelderíto (amelybol 5 db-ot visszaadtak) gépet. (102. hadsereg követte. március végén a 311. változatú ZO+06 jelu rombolója 1944 tavaszán 48 . augusztus végétol. rep. Me 210D kt.A 102/2. szd. szd. Osszel Borsodszemerén állomásozott. (Sas) Klemansovon. így a honi vadászszázadok a Légvédelmi Erok Parancsnoksága alá kerültek. ("Ricsi") egy Me 109G-2Trop. repülodandár közvetlenül a Luftflotte 4 ellenorzése alatt állt. vadászgépe a keleti tronton 1944 áprilisában 16 db FW 189A közelfelderíto. utolsó bevetése 1944. hadsereg mozgósítását és a keleti frontra történo felvonultatását. szd. Ar 96. "Sas" gysb. (102. Az osztály parancsnoka Martini Albert ornagy lett. de Románia felé Észak-Erdély hosszú határa még így is kello védelem nélkül maradt. Gyorsbombázó Osztály 1.) Kf. (A 66 db Bf 109 gépbol 12 db F4B típus. a 102.

április 3-i bombázás után a sérülésekkel Ma 9 Yll. szd. március 19-i német megszállás óta komoly formában számítottak az amerikai 15. április elején 2/1. v.A Dunai Rt. v. hogy amint Dél-Olaszországban megfelelo pozíciók állnak rendelkezésre a nehézbombázók részére. Ide lehetett számítani a Szolnokon kiképzést folytató 1/1.-1 09G-vel felszerelt századot kezdtek szervezni. április 13-án a sérülésekkel A Dunai Rt. parancsnoksága alatt. Ez az 5/3. május 1-je után. vad. bombázóeroinek támadásaival a magyarországi ipari célok ellen. szd.J Kir á I ygl H 0:[1 v é d: L é !~ie réj: 49 . üzeme 1944.W. gysb.. mert egy vadászszázad kevés volt Budapest légvédelmére. végszereldéje az 1944. v. 16 db. amely késobb a 101. a bombatámadásokat megkezdik az addig hatósugarakon kívül eso célok ellen is. szd-ot Péterdi Adolf fhdgy. A honi vadászvédelem tevékenysége. bolgár területen fekvo célok ellen világossá tették. v. román. szd. Az 1943-as évi amerikai bombázások a lengyel. törzsszereldéje az 1944. 1944. szd. vadász osztály 3. Bevetheto vadászerok 1944. 6 db Bf 109G6 gépet kapott. szd. német. 1944 márciusában Ferihegyen egy további 18 gépes Bf. bombatámadások magyar célok ellen Az 1944. így 1943 júliusában már elrendelték. vad. vegye át. század Ferihegy 12 db 1/1. százada lett Veszprémben 1944. AAF.-ot is 12 db Héja-II géppel. Ez a század 18 db géppel 1943 októberében települt Mátyásföldrol Ferihegyre Scholtz Miklós százados parancsnoksága alatt. alakuljon át kísérleti éjjeli vadászszázaddá és feladatát Budapest légvédelmében a Héja-II gépekkel felszerelt 2/1. április 13-i bombasérülésekkel végén a megszuno RKI-bol megalakították a 102/3. Az olaszországi front helyzetének alakulása folytán ez az idopont 1944 márciusára volt teheto. osztrák. hogya Ferihegyen állomásozó 5/1. v. század Szolnok 4 db A györi M.G. vad. v. gyár szereIde II. amit a márciusi átrepülések és az április 3án kezdodött bombázások pontosan igazoltak. század Szolnok 4 db Me 109 G4/G6 Héja-II és Me 109G6 Héja-II 4-6 db 1/2. mint szükség esetén bevethetot. Korábban is tettek már lépéseket a honi vadászerok és a légvédelem erejének növelésére. márciusban az 1/1. január elején a magyar gyártásból a 2/1. szd.

vad. Az RKI által kiállított Me 109-es Vadászraj Martini Albert szds. Jagddiwisionnak rendelik alá. parancsnoksága alatt állt. Ekkor már egy parancsnokság vezette a térségben a honi és a frontvadászgépek harcát..a 101. vad. vad. 1945. vadászezred 6. Pár nappal késobb 101/9. Az oszi hónapokban az amerikai gépek elleni bevetések alaposan csökkentek. 1944. század Tököl 2 db RKI. ezzel véglegesen frontlégiero szerepet kapott.76 vezetési törzsének irányítása alá rendelték. szállító pilótákból kialakított századot (Zöld Béka). század Ferihegy RÁB-készültség Tököl 4-6 db 2db Me 210Ca-1 Me 109G6 Me 109G6 Me 210Ca-1 RÁB-készültség Gyor 2 db Me 109G6 (RÁB = Repülo Átvételi Bizottság) Ezek az erok elégtelenek voltak. v. de harcokban nem vettek részt. A nyugati határvidéken települt kormány és katonai vezeto szervek már teljesen anémet Heeresguppe Süd hadseregcsoport ellenorzése alatt álltak. Január elso hetében a 102. a 101/7. és irányította az összes német és magyar vadászerok (harcászati repüloegységek) harcát a szovjet erok ellen. ezred a 102. repülo osztály 2. 1944. Az elavult Héja-II gépek csak kiképzésre voltak jók. 2. továbbra is Veszprémben települt. vad. Most elsosorban a 101/111. o a 102/2. szd. 1993. számmal ide sorolták a nyugati frontról hazahívott. Átadás elötti györi gyártású Me 109G-6/U4 nehéz vadászgépek. és a 101. AAF eroi ellen. szeptember 1-je után sikerült a 3. Ferihegy 6-10 db Me 210Ca-E RKI. századokat anémet JG. éj. ezért 1945 elején Budapest ostroma közben eldöntötték." 1992. sztály vesztesége it pótolták. Bp. ez részletesen megtalál ható a Pataky-RozsosSárhidai: " Légiháború Magyarország felett 1. a 101/4. Az RKI (Repülo Kísérleti Intézet) egy százada harci tapasztalat nélküli berepülo pilótákból állt.osztály.. vad.. százados osztályt 6. így gyakorlatilag a magyar légierok egy harcképes és két szervezés alatt álló vadászszázada kezdte meg a harcot a támadó 15. század nem volt harcképes. századát és a 102/1. január 6-án az összes magyar vadászalakulatok . rep. századokból álló 101/1. század lett. vad. Ez volt a 101/11.. szeptember 19-én kezdett muködni Illy Sándor vezérornagy. az ország egész területe hadmuveleti terület volt. rep. 2.5/1. 3 db 20 mm gépágyú val 1944 nyarán 50 . aRÁB gépein gyári berepülopilóták ültek. éjszakai vadász századot anémet 8. vadászosztályban (Puma) összefogott egységet Heppes Aladár ornagy parancsnoksága alatt Veszprém be helyezték. Ez az áprilisi nagy véres veszteségek formájában nyomban igazolódott is. osztály beolvadt a 101. Ez a parancsnokság saját gépei nélkül volt Magyarországon. A két osztályból álló ezred gyakorlatilag 1944. vad. harci bevetés re nem. Zrínyi K.) 1944.. vad. repülohadosztály parancsnokának parancsa nyomán.. romboló szd. hogy az összes vadászeroket egy parancsnokság alá rendelik. é. A régi 102/1. százados ezreddé bovíteni. sztály. mint a 101/111. (A vadászerok harcaival az ország területe fölött hely hiányában nem foglalkozunk. o 1945. század pedig Veszprémben novemberre érte el a bevethetoséget. A rendelkezésre álló erokre és benzinre a szovjet légierok és földi csapatok ellen volt szükség. a 101/8. az 5/1. az 1. repülodandár alárendeltségébe került. százada már végig magyar területen harcolt. Ekkor a 101/6. nappali alkalmazása értelmetlen volt.II. Innen felszállva vívták a nyári légi harcokat az amerikai erok ellen. Ferihegy 12 db 5/3. és 5. május 1-jére sikerült a három századot feltölteni 12-12 db Me 109G6 vadászgéppel. január 22-vel az egész 101. ezredbe. október 12-tol az ezredet és az 5/1. 3. Ezek a pilóták német vadászgépeket repültek a gyárakból a nyugati frontra. címu könyvben. de nem volt bevetheto. mint kiképzoszázad Kenyeriben kezdte meg muködését. míg az 1. Oszre a fronton harcoló 102.

Március 24-én a nyugati határszélre Söpte és Vát repüloterére települtek. oszt. még PL+OG német jellel 1945. Pottyondy szds. A 101.de a még meglévo repüloalakulatok osztrák területen lévo Tulln. Me 109G-14 piros 14 jelu gépe Budaorson 1944 novemberében Felszállásra készül a DSF 230 a német jelu Ju 87D vontatógéppel Pápán. majd Eferding repülotereirol folytatták a harcot 1945. április 30-ig. mint hosszú idon át állították . ezred utolsó nyilvántartott légi gyozelmét április 17-én érte el egy Jak-9 ellen. v.11 gyakorlógép egyike Ferihegyen. április 16-án fejezodtek be . majd március 29-tol a megmaradt gépekkel megkezdte az áttelepülést Wiener-Neustadt repüloterére.és nem április 4-én. Ekkor üzemanyaghiány miatt a harctevékenység leállt. A Pápán átadott elsö német DFS 230 vitorlázógép Kiképzés Pápán a DSF 230-al 1944 nyarán M a 9 ya r Ki r á uUyi l:I§n v . és Ill.. Esztergom vonalán. de a felázott tábori repüloterekrol nem tudtak muködni. 1944 A györi MWG belovöjének romjai 1944.102.i9 i erd) 51 . vad. október 7-i bombázás után egy. Az utolsó bevetést április 30-án repülték Brno felett. 1945. v. még jel nélküli német jelu Me 109 roncsával Az 1944 tavaszán átadott 40 db Potez 63. majd a Luftlotte 4 vezetési tevékenysége is megszunt. ezért a 101/1. március 21-22-én a dunántúli szovjet támadás áttörte a védelmi vonalakat a Balaton. gyakorlatilag pár nap alatt a földi és légi rész elhagyta az országot. Velencei-tó.~Hd Lé. osztály Veszprémet kiürítette és Kenyeri be vonult vissza. A harcok Magyarország területén 1945. március 27 -én az ezred Szombathelyrol Grosspetersdorfba ment.

ebbol 80 db volt bevetheto.175 bevetés . és az V. 35 db kétmotoros.Feltöltés: Összesített személyi veszteség (hajózók) 1944. ezred 1944. január-1945.Az ezred megmaradt részei 1945.gép század Tiszt alakulása (A légiero géplétszáma 1944 nyarán anémet átadások miatt elérte a maximális 900 db-ot. május 8. A 102. Létszám Rep. v. 67 9 8 25 fo fo fo fo pilóta pilóta pilóta pilóta hosi halált halt. illetve eltunt repülohalált halt (balesetben) fogságba esett (dokumentálva) megsebesült A Magyar Királyi Honvéd Légiero állományának 769 444 22 24290 db 864 29 20082 15 32 323 476 8370 3273 30 121 472 19 összesen db 945 561 779 393 Legénység Rep. évi tevékenysége Bevetés: 260 (a II. 31. 72 db négymotoros gép lelövése (szovjet. G-14 képet kaptak az év során. v. v. 01. évi tevékenysége 1944.Veszteség : . hónapokon) 7 pilóta hosi halált halt 1 pilóta repülo halált halt (balesetben) 1 pilóta eltu nt 2 pilóta hadifogságba került 1 pilóta megsebesült 19 vadászgép totálkáros lett A 101. osztály 1944.-1944. hó adata nincs meg) Bevetett gépek száma: 1696 db (a IV. rep. XII. május 5-én tették le a fegyvert Eferdingnél az érkezo amerikai csapatok elott. rep. elozoleg a meglévo vadászgépeiket és a fegyverzetet felgyújtották..: 161 db) 39 pilóta hosi halált halt 3 pilóta eltunt (véglegesen) 18 pilóta megsebesült 13 pilóta és földi személyzet bombatámadás áldozata lett 400 db Bf 109G6. G-10.) 52 .Eredmény: 1414 db repülogéppel 54 db 1 motoros. 70 javításban volt . évi tevékenysége . hó adata nincs meg) Légi gyozelem: 7 amerikai + 144 szovjet + 10 valószínu Veszteség: (csak az 1. Bevetett repülogép: Ellenséges terület feletti ido: Légi gyozelem: Veszteség: 1673 db 1955 repüloóra 85 db (szovjet) 9 pilóta hosi halált halt 19 vadászgép véglegesen sérült 51 vadászgép javíthatóan sérült A 101. . amerikai és román. ezred 1945. és IV. majd ez a szám a bombázások során fellépo földi veszteségek miatt gyorsan csökkent. kb. össz. rep.

Az akkori Légierok Parancsnoksága nem vezetett hivatalos eredménylistát . A felsorolás nem teljes és lezárt. vagy a légvédelmi tüzérségnek ítélik.legalábbis ennek nem maradt fenn semmi nyoma. amelynek csak a második része maradt fenn. v. aki harci beosztást már nem kaphatott. meg sem próbálták kihasználni a német. Ebbol újabb bajok származtak. A HM-ben a Kazay Kálmán rep. Mivel 1944 tavaszától zuhantak le magyar területre ellenséges gépek. Ezek csak az ezred embereire vonatkoznak. Mivel ezek legnagyobb része megsemmisült. ezért a Légiero Parancsok és Légiero Bizalmas Parancsok szövegébol csak fennmaradt részletekkel rendelkezünk. vagy olasz légierok mozgósító. vad. Az ügyintézésnek ez nem használt. hogy a gépet ki lotte le. amely több forrás egybedolgozásával készült. Ez nem tekintheto teljesnek. Az 1939-tol 1944 elejéig terjedo idoszakban a légiero egyes érintett századai terjesztették fel a légigyozelmi jelentést és igazolást a repülo ezrednek. Pontrendszerrel és tizedes számokkal kimutatott eredmények háború utáni utólagos értekezések amerikai és német irodalmak hatására. az pedig a HM-nek. harci kedvet növelo.1942-tol a helyzet annyival bonyolultabb lett. majd 101/7. Az egyes pilóták eredményeit saját századuk tartotta nyilván. másrészt a hozzá vezényelt 101/5. légvédelmi tüzérosztály egy osztaga állandóan járta az országot. és nem vezették a pilóták névszerinti eredményeit sem. Kir. alezredes próbálta rendezni a 101. ekkor a HM (mivel a kérdést kezelni nem tudta) megbízta a 103. bombacélzó készülékei. légvédelmi tüzérosztály parancsnokságát a lezuhant roncsok felkutatásával. az pedig a Légiero Parancsnokságnak. Egyedül néhai vitéz belényesi Heppes Aladár rep. ilyen nem is készült. Mindenesetre a 102. 9. az igénylések jogosságáért. 6.szd-ok pilótáinak régi okmányanyagával nem rendelkezett. így a HM Személyügyi Osztályán vezette ezeket a nyilvántartásokat az idos Kazay Kálmán rep. vagy nem személyekre bontott adatok maradtak fenn. ahol ezzel nem tudtak mit kezdeni. A korabeli kimutatások csak egyéni. Természetesen ez nem ad támpontot arra. Honvéd Légiero tagjai által az 1938-1945 idoszakban elért nyilvántartott légigyozelmek listája Az alábbi összeállítás az eddigi legrészletesebb lista. de legalább pozíciók vannak. és átvezényléskor. az a Légiero Parancsnokságnak. illetve megosztott légigyozelmet tartalmaztak.Az M. másrészt több egységrol csak összesített eredmények. mivel az elégett roncsról nem volt megállapítható mitol zuhant le. hogy 1945-ben a háború végén nem zártak le hivatalosan sem listát. után kutatva. amely ma is megvan.ezredes nyilvántartó csoportja. mert hónapokig nem jött válasz a jelentésekre. mivel a légiero okmányanyagának nagyfokú megsemmisítése miatt az adatok egy része soha nem lesz megtalálható. rádiósoknak is voltak légigyozelmeik. mert megfigyeloknek. Errol is készült jegyzék. A meglévo adatok összegzése is nagy nehézségekbe ütközik. sem véglegesnek. 53 . Nem állítottak fel a légieron belüli összesített Iistát. ezt a statisztikai összegzésben számításba kell venni. illetve azért. sem névsort. Ettol függetlenül a Repülokísérleti Intézet (RKI) emberei is állandóan keresték az újabb roncsokat az ellenfél titkos anyagai. hogyarep. századok jelentéseit az osztályparancsnokság terjesztette fel a dandárparancsnokságnak. javarészt másodiagos forrásokat tudunk átvizsgálni az eredmények után kutatva. ezred pilótáinak függo és elintézetlen légigyozelem igazolásait 2 ezredparancsban. vagy kitüntetési javaslatnál tüntették fel eredményeit a kíséroiratokban. ezredes által a személyügyi osztályon muködo nyilvántartó csoport iratanyaga megsemmisült. Le kell szögezni. 8. más alakulatokra nem. Ebben értesítik a WM muveket az elszállítható géproncsokról és azok beolvasztásáról.1945 januárjától már ez a szervezet sem dolgozott fel új felterjesztéseket. hogyalelövést a repüloknek. utánpótlást elosegíto példáját. térképei. radarjai stb. hogy az egyes roncsokat felkutassa és megvizsgálja. ezeket nem lehet figyelembe venni. Az egész kérdést másodrangú adminisztratív kérdésként kezelték. ezeket általában mindkét résztvevonek elkönyvelték. Ettol viták kezdodtek a légvédelmi és a vadászerok között. több hónapos hátralékban volt. navigátoroknak. vizsgálatával és annak elbírálásával.

A részletesebb.) 101/3. 1971 + Koppenhága IL-18 vitéz Debrody György fohadnagy 101/3. saját csapatok jelentéseit is. 2. Ezek az eredmények. illetve 1944 februárjától szeptember végéig zajló légi harcokban az eredmény és veszteség igen nagy részletességgel ismert volt. 1944. a frontvonalon túl nem. A kutatás tovább tart. gép. + Káld vitéz Tóth Lajos hadnagy ** vitéz dálnoki Kenyeres Miklós hadnagy 102/1.Ennek során meg kell nézni minden korabeli könyvet és újságot is. vagy közös légi-gyozelmet ismert. A helyszín pontos megjelölése mellett.hálózat 1944 szeptemberéig. szd. szd. idopont. v.5] 3. Ennek során számos gép sérülten. de több alakulatnál ezeket az eredményeket nem is rögzítették. s bizonyos. 1944.oszt. szerinti felsorolás csak egy késobbi nagyobb munka része lehet. 8. A légiero pilótáinak nyilvántartott légigyozelmi 1. a megosztott gépet rendszerint mindegyik pilótának beírták. vagy az Adriai tengerben fejezte be pályafutását. v. az igazolásról szó sem lehetett. utólag bekérték földi tanuk. de ez késobbi hibák forrása is lett. VilI. (1944. Ez csak saját területen belül volt megoldható. Az országban lévo. 06-tól szovjet hadifogságban vitéz Fábián István ormester **** 101/2.25] 4. A keleti fronton 1942 oszérol kezdve a bevetések nagy része szovjet vonalak mögött zajlott le. A honi vadászerok légiharcai döntoen 7-8000 m magasságban kezdodtek.német lokátor . szd. vagy a megszállt Szerbiai Fokormányzóságban zuhant le. így az eredmények igazolása a kíséro. szd. így a légiharcok eredménye sokszor megfigyelheto sem volt. a "nyilvántartott légi-gyozelem" és az "igazolt légigyozelmi lelövések" adatai közti számszeru eltérés. v. Jagddivision-nak alárendelt . de visszatért saját bázisára mindkét oldalon. 101 bevetés 13 légigyozelem [8] (ebbol 1 nem igazolt. utána nem repüit) 1945-ben százados vitéz nemes Molnár László hadnagy *** (postmortem fhdgy. vitéz Pottyondy László százados 101/8. holott lelottnek jelentették. forrás stb.a 8. XI. Addig is lehetoleg ragaszkodunk a magyar igazolási rendszerhez. név. szd. és a térségben települt . túlereju ellenséges kötelékek ellen. hogy kivonják magukat a támadás alól. 5. listája 218 bevetés 204 bevetés 32 légigyozelem [29. II. 07. mint valószínu légigyozelmek egyes jelentésekben fennmaradtak. vitéz Szentgyörgyi Dezso zászlós * 101/2. amely csak teljes. és a kötelék tagjainak utólagos beszámolója alapján történt. 2 valószínu) 54 . 16-án megsebesült. majd föld közelben fejezodtek be. Számos sérült amerikai repülogép kirepült még az ország légterébol és Horvátországban. 180 bevetés 24 légigyozelem + 1 bizonytalan 18 légigyozelem + 1 nem igazolt [26] 6. késobb már erre sem volt lehetoség. az Adriáig tudta követni az ellenséges gépeket. erre jelenleg nincs módunk. 132 bevetés [23. hogya 3-1 légi-gyozelmet elértek száma még további személyekkel bovülni fog. Ebbol adódik. 120 bevetés 15% légigyozelem + 1 nem igazolt van 13+5 valószínu adata is 13 légigyozelem + 1 nem igazolt 7. Máthé László fohadnagy 101/111. A magyar vadászgépekbe fotógéppuska nem volt beépítve. v. szd. Ezért 1939-tol 1942 oszéig.5] (ebbol 2 nem igazolt) 26 légigyozelem + 2 nem igazolt 25 légigyozelem [25. v. hely. v.

30. Irányi Tobak László fohadnagy MátyásPálFerenczászlós valószínu Papp Kovács 7Pál ormester százados nagyernyei fohadnagy Flóznik Jánostj. 17. 34. nem nyilv.tartott 6 + kérdéses2 adata +1[2. 24. 18. 32.21. vitéz BánlakyTiborhadnagy Imre Lorincz KálmánGyörgy Heppes Bejczy György ebbol (hadnagy?) Mátyás [4] 7 db Málik Dániel Kálmán %]Antal101/5. 33. MálnássyLajosSándorhadnagy101/1.5] 101/3. v. 16. Karátsonyi Igv. szd.5] 1 1kérdéses [3] is 1 + (sajátokmányvalószínu [6] 6. szd. hadnagy Szeverényi fohadnagy[14.d L ég i ero 55 .5 nemadatai van légigyozelem nélküli) [4] 8 5 1 valószínu6 [6.oszt. István [3] 101/2.szd. 25.Aladár BudayNémet Kelemenfohadnagy v.5] kérdéses szerint 8 [5. 23.zls.százados Hautzinger Belényesi Füleky Ervin 9fohadnagy 6 ormester 11 [11 hadnagy Forró vitéz nemes Mihály Páncél 101/6.n v é . 9.tartott) 4 légigyozelem [2](1 adatai bizonytalan 6 saját kérdéses + 4igazolt igazolt szerint) [4] 12[5]2 ebbol+ 8 + + gépes (6 (1941-42-ben) Mag ya r KJr á ly) Hg. 59 41 60 bevetés 33 62 58 MichnaTiborhadnagy hadnagy v. Találat Malacky D.5]valószínunyilv. Szikora Béla László szakaszvezeto Pál Endre hadnagy 8 hadnagy 151 vitéz szomolnoki ormester 101/111.szd alezredes bevetés NánásiJózsef fohadnagy1századosv.25] 7 [4. [6] Kálmán József12ormesterlégigyozelem szd.

XII. 16-án sebesült Szebeni Antal hdgy. 39. Flóznik Ervin fhdgy. 3 3 (2 gépet már Me109-el lott le) 3 3+ 1 nem igazolt 3 3 3 3 3 3+ 1 okmány nélküli 54. 102/2. 11. 2/1.sz. 14. + Forró Pál hdgy. v. Kiss Erno szkv. Hedrey Szilárd hmtk. Kázár László fhdgy. 27. VilI. 1944. más adat 1945. 56.1945. Szonyi Márton zls.) rádiós Balogh Pál hdgy. 65. 69. IV. eltunt. Szikora Pál szkv. 55. Molnár Lajos orm.5] + 2 tanúval. Báti (Báthy) János hdgy. 1/3. 58. v. 61. 3 3 3+ 1 valószínu 3 3 3+ 1 okmány nélkül 3 (valójában 2 valós) 2+3 okmány nélküli 62. találat Himberg D. 1945. Füleky Béla fhdgy. + Igv.sz. Benko Lajos hdgy. + 1944. Pintér Gyula hdgy. Kérges László szkv. v. V.) vitéz Szobránczy (Negro) Aladár orgy.sz. 63. 51. 64. majd 102. 45. 4 4+ 1 okmány nélküli van 6 gépes adata is 4 6+2 nem igazolt 3+ 1 okmány nélküli 4+2 nem igazolt [5. Kovács József orgy. Varga László szkv. v. 1/3. (Tf. 54 bevetés 64 bevetés 3+2 okmány nélküli igényelt 4 (ebbol 2 okmány nélküli) 3+2 okmány nélküli 3+ 1 tanú nélküli 3 8 (Németh Endre rádiós lövészeként) 3 (2+ 1 tanú nélküli) 2 56 . 102. 43. Murányi Tibor zls. 49. 36.szd. 66. Molnár Géza szkv. 53. szd. v. 60. 1941. 52. fogságba esésig (címzetes hadnagy) Huszár András zls. v. 46.sz. Ujszászy György százados 101/2. Ill. 1. fhdgy. Baranyai Károly hdgy. 48.szd.5] 42. 4. okmány nélküli 4 4+ 1 okmány nélküli 38. 1/3. 50. 34 bevetés 157 bevetés 90 bevetés RKI 138 bevetés 5 [5. Kiss Elemér hdgy.35. Lója Géza fhdgy. Koczka Géza orm. + 1943. találat vitéz Szobránci (Szoják) Sándor fotorm.. 44. 4./2 va bo szd.o. 47. Mátyás János orm. (orm.+ Papp Tibor fhdgy. + Igv. 57. XI. 1945. Kálmán Elemér fhdgy. v.) 1945. 4. 41. Pávai-Vajna György fhdgy. Se res Albert fhdgy. 59. 67. 37. + Fülöp Pál szkv. Barsy Gellért hdgy. szds. Krascsenics Lajos szkv. Faludi Károly szkv. 68. II. 40.(törm. XII. v.sz. 1/1.) fhdgy. 4. IV. 102/1. (hdgy.

2 [3] 2 57 . 1+ 1+[4. SzirákiMátyás hdgy. 1+31944. BoldizsárKálmánszkv. Szecsei Lajos szkv. SzénássyÁrpádfhdgy.Tf. szd. vitéz MiklósFerencszkv.fhdgy. Fekete János hdgy. Nyári Nagy Dr.zls. Kertész Ottó (1) hdgy.szds. 11/1. vitézVajdaGáborhdgy. GémesGyörgy zls. zls. 1/1 v. BeregszásziLászlóorm.nélküli1945. o2pk. TarnayJózsefLajosszkv. RKI 25 101/3 X.(Pirihy) IV. 70. v.72. 2+ 2több okmány Károly törm. 80.igényelt BuzogányFerencszkv. nélküli bevetés igényelt Csekme Béla fhdgy.okmány 2+ 101/1. 1/2 1/1 2/3 1/2 40 bevetés valószínu 103 55 Dóczy Sándor zls. TomorCseh Lászlóorm. szkv. hdgy. AsztalosFerencGyozo hdgy. Szots LászlóSándor Szuts Lajos zobolai Békássy Lászlóhmtk. 1. 11. 82. 2. 12/3 2/1 Scholtz Sándorhdgy. Szénási GézaGézazls. GyenesCsabahdgy.25]2 1. Kovács-Nagy hdgy. PongráczMiklós László Palkó Pirity Balogh Pál Kun GöcseiPéterLajos1 tsz.szd. Bartos Mihályzls. Soós nemes 2+szds. 22. szkv.+ alez.1+ 2+41/3 Ill. TanácsLászlószkv. vitéz Móry Lászlószds. 12. BélaváriLóránthdgy.1945. SzucsVámos 2+2 fhdgy.zls.zls. 1945. Szenteleky Tamás fhdgy. VII. Antal fhdgy.szd.

5/1 V. 1945.5] 1 1 1 [0.101/8VII.1. Vaszkovicsi Ju88 135. SzakályJózsef orm.fhdgy. V. 2. 4.hdgy. SzakonyiErno49fhdgy. + Ö. 1945. IX.. megfo 3/2 Kf.1) 1 (Német Endre fényképész-Iövésze) 143. Kováts Kohalmy László Nándor Kovács Cserny Pál Zoltán szkv.hdgy.Tóth ZoltánBélahdgy. 1 (Német Endre fényképész-Iövésze) 1 58 .f.VilI./torm. 101/8 ugrás. 24. 111 52 bevetés 1+ 1 okmány nélküli 1+ 1 tanú nélküli 1 1 1+ 1 okmány nélküli 1+ 1 nem igazolt [3] 1 [2] 1 [2] 1 [2] 1 1 1 1 1+4 tanú nélkül 1 1 [2] 1 1 [0. 1944. v. 112. 124. Raposa 84Nándor (zls. Szabó Lászlóhdgy. hdgy. PozsonyiPál Igv. Dénes Domján Miklós törm. SárkányImreSándorhdgy. rádiós 2.+ 2/1 v. Deme János orm. Pajtás Zoltán hd gy.5] 1 [2] 1 1+ 1 tanú nélküli 1+ 1 tanú nélküli 1+ 1 tanú nélküli 1+ 1 okmány nélküli 1 [2] 1 1+2 okmány nélküli 1 5 (ebbol 3 mint Szakonyi személyzete) 3 (Mester János orm. VI. 16. fogságban 943. pil. 1/1 VII.(T. 113. 21. szd. II. Bánházy József hdgy. Endrody Lajos hdgy. 144. XII.orm.szkv. szkv. Keresztes István 109.hdgy. 142. (T. 1945. 4.szd. 1944. Nagy Karnay György Galánfy Istvántorm.pilóta + sebesült 141.vszd. VI.. 119. XII. 4/1. 13. 12. v. Bánáti János orm. SzabóBélaLászlófhdgy. 16.?fhdgy.János találat Horváth Sándor Hajdufy Gyulaszkv. 30. gróf Wenckheimorm. Halasi II. bevetés Nemere Ádám orm. pk. +fogságba esik 1944. Takács Sándorhdgy. 1. 45. 122.) Zsíros Zoltán hdgy. 116. bevetés 1944.)zls. 2.) vitéz Soltész József zls. 16. + 101/3bo.szd. IV.f.1942.1. Skulka László zls. XII.sz. ++1944.szd. V.+ 2/1 eje bO. szd. Csikós Ferenc szkv. NemeslakiGyörgytalálat Kasza PálIgv. Lehocky József szds. 115. ancsnokIV. Suru Orsich hdgy. HammertMiklós szkv.130.1943.

168. vész 152. 159. (okmány Károly szkv. lehetséges) hadapr. Bilau János szkv. vitéz TiborMihályorm.20. lövész102/2.(okmány nélküli) nélküli) Béles József hdgy. Lékay Károly szds. Szentpéteri szkv. Klug Dezso Ju86 Nagy Tibor Hoy Antal PanajottKároly fhdgy. 163. 102 bevetésKf.. tart. Kereki József tiz. Sándor hdgy. csatarep. 102. 164. 161. WágnerJózseffhdgy. 147.fhdgy.hdgy. 167.gysb. PozsgayFerencszkv.RKI Horthy orm.szd. nélküli + 3/2 1 2101/4 nélküli 1 1 1/1 szd. 146.oOhdgy. (orm. _~aI 59 . valószínu (okmány nélküli) +1942. fhdgy. 165.VII1.csatarep.11944. 148.pk.szd. Polán nagybányai hdgy.oOO vabo. KomlóssyJánosszkv. Vágó JánosFerencszkv. 157.o. igazolás 5.>200102. 1+3 102 (102/1) igényelt. István pil. 162.2 oszt.) 1nélküli1 (okmány nélküli Loós József (II.) TamásJózsef György lövész 102/3 21 vagy 2 Róza HorváthGyozo 5+3 szkv. Lévay Sándor Lajos (okmány 102/2 vabo. 145. KalmárGyörgy orm.XI. 166. fhdgy. tanú nélküli) Kovács István törm. KonráthWalter fhdgy.o. 102/1 tanú1v.szd. 160. 158. OrbánSzabó orm.

legénysége102/2. HorváthLászlózls. orm.zuboIV. mt.pil. 102/2.tiz. SzepesiGyörgy1/1zls. mt. Ca-135 Lévay bis 2 valószínu. 5/2 v. szd. tanú nélküli 1 2 3/1. Károly thdgy.szd.-nakszds. v. 2/1 1zubo. Józset A2/2. Hegedus Adorján Tt.. Lugosi . személyz. Endre hdpr.ítélve.orm. 2/2.szd. Pászty Ágoston thdgy..legénysége eltunt SuttayRohonczy2 hdgy. nélküli88 Bódi orm.legénysége tanú F-911 SzemericsLászlótiz.. szkv. szd. legénysége nem 22.. 147. személyzete gépparancsnok személyzete HorváthPál fhdgy.zls. szds. Kt. ld. CzigányJánosBéla Tt. Sipos Erno thdgy. zubo Kázmérhdgy. 1 hdgy. mt. CsapóFodorJánosgy. legénységeszemélyzete F-702 F-706 F-922 Fw F-904 F-705 F-923 F-906 F-917 Rejto Molnár Keresztély Nagy Józset orm. 1 Tömo Kornélszd. Makó Piutsich (Tubl) 1 orm. Tábori.személyzete CserhalmiGábor3 György1945. zls. TamásiTibor Istvánthdgy. 181. TelbiszJánoshdpr. 187. Kt.1 21101/3 lövész Satzger Sándorthdgy. 3mt..szd. Dankó Imre szds. 189. 172. CsörgeyBéla tiz.193.hdgy.szdszámnál) . szkv. legénysége Mersich Zoltán hdgy. legénys..Kt. a Kt. 3/1.pil.Jánoszls. nevesített Luzsa Lajos szds. pilótapil. legénysége szd. személyzete 1 Székely Sándor szds. 186.11gépet Ju 189 JávorszkyKároly(István) legénysége vitéz Károly 4/1 Tf. László Tömo lövész szds.2 (ebbol RKI Kerling Mihály hd Tf.szd. báró László zls. thdgy.

gysb. vagy pilótát tüntettük fel. szd. 8uday József 824zls. é. P51 P38 8árányKároly karp.szd. Vargha Gyula 102fhdgy. eredményeinél a gépparancsnokot. VilI. amelyekre nincs adat. 1944. de senkinél sem szerepel. v. a 311. Molnár Vilmoshdgy.személyzete fhdgy.. személyzete GarlathyAndor 102. 8-551 szem. VI. A teljesség kedvéért közöljük a még nyilvántartott. szd. oszt. de errol sokszor adat nincs. 1943-44-es eredménye.vabotávírásza Andor Czékus Lászlózls. személyzete Falvay Kornél1Ö. 7. hogy az eredmény azonosítható legyen.személyzete orm. 16. 2. eredménye. személyzete (nincs Onutz Walter 102/2. 102/2. amelyeket 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 61 . A személyzet felsorolása jelentosen növelné a nevek számát. 3. A lelövéseket a lövész. 511. A 102.03-ig 132 db lelövést jelentett.orm. bo. v. Lékay Lajos 102. a 102. Orbán Lajos Jak-9és 7. 1. szkv. 8. 30. 8ejczy JózsefP47 Lorincz Illés hdgy. 8-517 személyzete Herder Ferenchdgy. hdgy. IV. szd.György Kovács István szkv. érte el. vabo A 2007 márciusáig gyujtött összesítésben az 1/1. 4 ö.bo.H. Kf. nem teljes. szd. szd. szds. 1943-as és 1944-es eredménye hiányos. Mátyásszds.218. szd. szd. Rövid (György) hdgy.zls. és 214. szkv. 206. szds.v. de konkrét adatot nem ad. VII. Az viszont bizonyos. osztály (512. szd.szd.bo.zb. és 1/1.fhdgy. A 311. P38 Podoba Sándor orm.) 1943. semmivel sem lehetett alátámasztani és a roncsot sem találták meg. 13. 2 József 1 Ca 88 bis Fw 135 189 8706 Ca135 24 bevetés vitéz (Ormay)hdgy. XI. Krizsovszky vitéz György tj. Kf. szd. hdgy. ezek egy része nem volt nevesítheto. szerelo stb. A Csapnállelott 3 db 8zB-2 bombázót nyilvánvalóan csak ennek a 2 századnak a CR-42 gépei lohették le.bo. bo. Az 511. de törölt igényelt légigyozelmeket. ZoltayGhyczy 4. Tf. 14. 8agidzsánSzilárdhdgy. személyzete név)Ju 88 bis TimlerSándor 10212orgy. eredményeinek egy részét.09.pil. Az összesítés nem tartalmazza a 213. személyzete Mikó Majoros Lajos Tihamér hadapr. 80da szkv. Tass 8ertalanLeoorm. rádiós. szd. 1944. v. hogya szállítórepüloknek és az éjszakai vadászoknak nem volt lelövésük. majd 411.

12. 35. 34. 27. 26. 25. 24. 20. 23.

ZsámbokiPál orm. orm. TakácsLászló 5/1.é.v.szd. BoldizsárPál Lajos Szikora Erno RKI. SzikoraTiborDezsoszkv. vitéz József szkv. szkv. Pál 1, Béles Lajos B17 Zsíros László vadász szkv. Kereki KárolyP51 Karnay László 1 hdgy. Hamert orm. hdgy. zls. orm. Halasi Nagy Sándorhdgy. Lajos Papp Miklós orm. szkv. Krascsenics P38 ++ (1)fhdgy. (1) Nagy Kovácsfhdgy.másutt+3 Bodó Gyula B24 fhdgy. Benko Pál László Szd. Forró József fhdgy.orm. Dávid Tiborhadgy.szkv. hdgy. lelotték, eredményt

IV. 5. 13. 16. 1. VilI. 30. 21. 1944. VII. 27. IV. 14. 3. XI. 6. 16. 2. 1944. VI. 3.7. nem értek el:

33. Gépeiket légiharcban

(A 35-ös gépszemélyzet 1944. 04. 03-án Paks közelében zoltak részükre egy 824-et, ami nem lehetséges.) 36. 37. 38. 39. vitéz Szoó Lajos hdgy. Boskovics Sándor szds. Kilences Sándor orm. Schmidt János fhdgy. Soltész Bertalan orm. + Altorjay Henrik fhdgy. Tóth Ferenc orm.

hosi halált halt légi harcban,

04. 05-re iga-

5/1.é.v.szd.

+ 1944.IV.13.

RKI. RKI

+ 1944.IV.13.

RKI

62

A 36-39-es személyzet a légiharc viszonyai miatt eredményt biztos, hogy nem ért el, ezeket a roncsokat nem találták meg. Nem a légiero lelövéseit jelentik, de repülo személyzet a földrol az alábbi lelövéseket érte el: 1944. XI. közepe 1945. osze IV. 19.

1. LocseiIstvánTaszár aks. Kf. SzB-2 1 Tapolca P51 Nagy Andortiz. P38 Gyorfi László szkv. 3/2. rep. 1942. Vermes László fhdgy. VilI. közepe Pocking ószóróval Donnál 189 fed-j géppuskával

Mindösszesen: 640 igazolt vagy dokumentált, 19 valószínu, ill. bizonytalan, 50 tanú vagy okmány nélküli, 19 nem igazolt, 6 igényelt, 34 töröltnek nyilvántartott légigyozelem. Ez 734 db igényelt és 34 törölt repülogépet tesz ki, ehhez járul 4 db földrol történt lelövés. Ebbol a 19 valószínu, és az 50 okmány nélküli gépet nagy valószínuséggel lelotték, csak a háború végi állapotok miatt ezekrolokmányanyag nem maradt fenn. A 19 nem igazolt, és 6 igényelt gép egy része a határon vagy frontvonalon túl eltu nt és nem tartották nyilván. A törölt gépeket egyértelmuen nem lotték le. Mivel feldolgozásunk kb. 95%-os lehet, 10-15 fo, illetve eredménye mai napig hiányzik. Ezek 1-2 gépes kategóriába tartozhatnak, ezért pontos eredményszámot nem lehet megállapítani. Ez valahol a 709-734 között lehet.

Megjegyzések
* vitéz Szentgyörgyi

Dezso utolsó rangja valójában hadnagy-helyettes volt, ami az M. Kir. Honvédségben elérheto legmagasabb tiszthelyettesi fokozat volt. Szerepel a különbözo jelentésekben 29 Y2; 32 és 341égigyozelemmel is a szerint, mit vettek figyelembe. A listáján 2 német gép is volt, egy He 111 és Me 109, amelyek téves azonosítás miatt kerültek vele harcba, ezeket hivatalosan nem adminisztrálták, ezzel lett 34 db. A 32 légigyozelembol 30 igazolt, 2 valószínu minosítésu volt.

** vitéz Tóth Lajosnál szerepel további 4 bizonytalan gép is a keleti fronton 1943-44-ben. A dokumentálás nélküli jelentéseket késobb nem is tartották nyilván. *** vitéz Molnár László amerikai módszerrel összesített eredménye 23 1/4. HH Fábián István 1945-ben törzsormester volt, van 13 gépes adata is. ***** vitéz Heppes Aladár 4 bizonytalan lelövése 1943-ban a keleti fronton szerepel kíséro nélküli légiharcban, ezért csak a bevetés utáni beszámolóban szerepelt, mert az eredmény nem volt megfigyelheto.
o

Dóczy L. hmtk. alezredes a ZO+54-es Me 210 Ca-1 rombolóval 44. 04. 13-án lelott egy B-24-et Délegyházánál, majd igazoltak neki egy P-38-at Szolgaegyháza mellett, végül égo géppel Makád közelében hasra szállt. Szolgaegyházán egy P-47 zuhant le, ezt szinte biztosan nem o lotte le, hanem egy német Me 109-es. Béles Tibor fhdgy. késobb a 102/3. gysb.szd-hoz került, valószínu leg ott is volt légi gyozelme, de errol okmány nincs Pozsgay Antal hdgy. a ZO+31-es Me 210 Ca-1 rombolóval Kiskunlacháza Ény-ra légiharcba került P-47-es gépekkel. Szukits Imre orm. lövész zuhanás közben lotte le az utánunk jövo P-47-et, amelynek kiugrott pilótáját elfogták. Ki nem derítheto okból a Le Pság 1944. 04. 13-ára több P-38 lelövést igazolt, de ebbol ezen a napon gépveszteség nem volt. Lehetséges, hogya harci morált akarták javítani, vagy az elesett gépszemélyzeteket eredményesnek kívánták feltüntetni.

00 000

63

Összegzés az amerikai AAF gépei ellen vívott légiharcok eredményeirol A Légvédelmi Erok Parancsnoksága a németektol kért adatok alapján értékelte a honi vadászvédelem tevékenységét.1 Ugyanis saját megbízható adatokkal 1944 oszén sem rendelkezett. "A nyár végén a M. Kir. Légvédelmi Erok Parancsnoka által bekért és anémet Jagdabschnittführer2 által rendelkezésre bocsátott adatok a magyar és német vadászok magyar terület feletti eredményeirol. 101. vadászezred: 649 db Bevetett gépek száma: Lelövések: 4 motoros 61 db 2 motoros 32 db 1 motoros 14 db Összesen: 107 db Veszteség: 30 fo repülogép-vezeto 78 db repülogép Német nappali vadászok: 932 db Bevetett gépek száma: 53 db Lelövések: 4 motoros 20 db 2 -1 motoros 73 db Összesen: Veszteség: 43 fo repülogép-vezeto 88 db repülogép Minden magyar 6,0 bevetés re Minden német 12,8 bevetés re

1944 végén (valószínuleg decemberben) érkezett meg Bécsbol a 8. JD. átirata a 101. vadászezred parancsnokához, az 1944. 1. 01.1944. XI. 30-i idoszak eredményeire, mivel a magyar összesítés nem készült el, - ismeretlen okból - ezt használták, mert pontosabb nem volt. Ez valószínu leg a 8. JD. hiányzó Kriegstagebuch-jának kivonata volt, amely azóta sem található sehol. "Eszerint 1581 vadászgép és romboló bevetés során lelottek 114 db 4 motoros bombázót és 66 db egy és két motoros vadászt, összesen 180 gépet, vagyis 8,8 bevetés re esett 1 lelövés." Ez másrészt azt jelenti, hogy átlagban a magyar erok 54 ízben vetettek be 12 gépet, 107 lelövés és 78 gép veszteség mellett, míg német részrol 77,6 ízben 12 gépet, 73 gép lelövés és 88 saját gép veszteség mellett, vagyis a magyar bevetések a gyenge erok mellett is hatékonyabbak voltak. Ha figyelembe vesszük az 1944. XI. 30. és 1945. Ill. 30. közti idoszak adatait is, magyar részrol 3 bevetésen 17 vadászgép szállt fel még amerikai gépek ellen, lelottek 3 bombázót és 1 vadászgépet. Ezzel bovítve a 101. vadászezred 1944. V. 01. és 1944. XI. 30. be véve a 2/1; 1944. 1. 01.-V. 1944. 1. 01. és közti tevékenységét és figyelem1/1, 5/1 század eredményeit is 01-ig, a magyar vadász erok 1945. Ill. 30. közötti 66 beveté-

1 légi gyozelem 1 légi gyozelem

A fenti adatok értékelése, bár a számok maguk is beszélnek. A német légi gyozelmek a magyar légi gyozelmek 68%-a. A magyarok bevetett gépei a németek 70%-a. A fenti eredményeket a magyar vadászok szerényebb anyagi eszközökkel, muszaki felkészültséggel, hiányosabb vezetési lehetoségekkel szerényebb, hiányosabb kiképzéssei, tapasztalat nélkül, rendszerint a németeknél kisebb harcerovel, tehát az ellenséggel hátrányosabb helyzetben vívták ki."
1 HL.1 01. vadászrepülo-ezred 2 Vadász-körzetparancsnok iratanyaga

sen, 795 gépet emeltek a levegobe, 129 nyilvántartott légigyozelem mellett. Ez 6,16 gép bevetésre ad 1 lelott gépet, ami semmivel sem roszszabb a Luftwaffe eredményeinél. Az amerikai, vagy brit eredményekkel a teljesen eltéro jelentési és igazolási módszer miatt nincs értelme összehasonl ítani. Ezeken kívül van a honi légvédelem és csapatlégvédelem lelövési eredményei, amelyekbol csak részletek ismeretesek. Emellett számos amerikai repülogép magyar területen zuhant le, vagy kényszerleszálIt, de a sérülés, vagy muszaki hiba osztrák, cseh, sziléziai, szlovák terület felett érte. A jegyzett 202 db repülogép csak a magyar-német vadászerok meg szám olt eredménye, de az ország területére kb. 360 db amerikai repülogép került.

64

j
1

fo"

L,_~_.

V-169 jelu CR-32 vadászgép,

a "Kör Ász" (elobb 1/6., késobb 1/3. szám ú) században, 1940-ben
Légiero

Magyar

Királyi

Honvéd

65

66 M AG Y A R SASOK .V-234 jelu CR-42 vadászgép 1941 májusában a gyuru itt még a pilótaülés mögött látható a jugoszláv hadjárat után megmaradó sárga jelzésekkel.

A V-303 jelu He 1128-0 vadászgép 1940-ben mint vadász-gyakorló gép. valószínuleg a Repülo Kísérleti Intézetnél Magyar Királyi Honvéd Légiero 67 .

Mátyásfold) 68 . A sárga gyurut a torzson nem festették fel (Budapest.F-303 jelu He 46 E-2 kozelfelderíto gép a "Holló" századból 1941 áprilisában a jugoszláv hadjárat alatt alkalmazott sárga jelzésekkel.

anémet felségjeleket festették rá. Eredetileg a DI+ZJ jelu német gép átadás alatt. Gombos Pál fohadnagy gépe (keleti front. 1944. Kozelfelderíto századnál. a jobb motorburkolat pótolt és fémszínu Magyar Királyi Honvéd Légiero 69 .FW 189 A-1 kozelfelderíto gép a 4/1. Balieze repülotere. nyara).

Vadászbombázó század W-521 jelu gépe. 102/2.Fw 190 F-B vadászbombázó. pilótája Horváth Sándor szakaszvezeto (1944/45 tele. Várpalota repülotere) 70 MAGYA R SA S OK . a 102. Csatarepülo osztály.

508 jelu gépe Magyar Királyi Honvéd Légiero 71 .Caproni Ca-135 bis bombázógép. 1941 elején a debreceni 4. Uz 8ence század 8. 8ombázóosztály 4/1.

zuhanóbombázó század ZB+OO jelu gépe 1943. Kijev repüloterén. a 102/2. korai alakját 1943 februárjából lásd a részletrajzon 72 .Ju 87 O-3. áprilisban. Átadott német gép. amely gyakorló idoszakban nem volt teljesen átfestve.

8-142 jelu Junkers Ju 88 A-4 bombázógép 1943 végén (keleti front) 73 .

gyorsbombázó osztály 102/2. 1944. Valószínuleg a századparancsnoki gép 74 MAGYAR SASOK .117 jelu gépe. októberböl (?). a 102. Tigris gyorsbombázó századának Z.Messerschmitt Me 210 Ca-1 gyorsbombázó.

Gyor. vadászezred. gyártmányú Messerschmitt Me 109G-6 vadászgép.847 jelu gépe. szeptember elején. pilótája akkor Tobak Tibor hadnagy volt 75 .osztály. 1944. A 101. 2. jele fehér 6. 1. századának V.

A 2. Amaszovka repüloterén. századának F. Önálló távolfelderíto osztálya 1/1. repülodandár 1.Dornier Do 215 8-4 távolfelderítogép 1942 nyarán a keleti fronton.70B jelu gépe 76 MAGYAR SASOK .

1943. gépe volt. (A e. d ábrán a légesavaragy túlméretezett. Késobb a Repülo Akadémia vadászszázadában gyakorlógép.a) b) e) d) Héja vadászgépek a Magyar Királyi Honvéd Légieroben: a) 1940 augusztusában az elsonek érkezett olasz gyártású Reggiane Re-2000 Héja-I vadászgép. VA01 jellel az erdélyi mozgósítás idején. gyakorló vadászgép Mátyásföldön és Szolnokon. a V 5+57 jelu a magyar sorozat 87. törzshátrész lefutása rövid. S. január 13-án Urasovo repüloterén felrobbantva e) Magyar MÁVAG-gyártású Héja-M vadászgép. vadászszázad V 4+12 jelu gépe. 1942-ben átépítve egy WM-148 motorral b) Olasz gyártású Héja-I vadászgép. 1942 nyarán a szovjet fronton a 2/1. A V 4+87 jelu gép 1943-ban Szolnok repüloterén gyakorló vadászgép d) MÁVAG Héja-M vadászgép 1944-ben.) 77 . Gy.

vadászezred. Gyári száma 611022 volt. a 101. Pottyondy László százados.205 volt 78 . Budaörs repülotere). 1945. november. osztály gépe.a) b) e) d) Me 109 vadászgépek a Magyar Királyi Honvéd Légieroben a) Messerschmitt Me 109 G-10 vadászgép. Ricsi század gépe. jele sárga 15. 101/5. század W-058jelu gépe 1944 szeptemberében Veszprémben. századparancsnok gépe (1944. már az új német Luftflotte Reich sárga jelzéseivel d) Me 109G-14 vadászgép. jele piros 5. A vezérsíkon lévo nemzeti színek már nincsenek felfestve b) Me 109G-14 vadászgép. a 101. német szállítás. Ill. a 101.osztály kék 12 jelu gépe. Ekkor Szebeni Antal hadnagy volt a pilótája. a 102/1. a vezérsíkon nincsenek nemzeti színek c) Me 109G-10 vadászgép. sérülés miatt leírták. március 16-án a földön belerohant egy másik gép. 1. gyári száma 282. pilótája báró Luzsénszky Pál hadnagy volt. vadászezred. 1945 áprilisában Raffelding osztrák repülotéren. vadászezred.

A század Kolozsváron állomásozott. eredeti olasz színekben 1940 oszén-1941 áprilisa elott. a V-239 fehér jelzését szürke fedéssel tompították 79 .FIAT CR-42 vadászgép a 2/4. "Nyíl" vadászszázadból.

334 jel/el a 3/5. körulötte az alkalmazó tíz század jelvénye 80 . Ebben az évben kétféle festés is volt a gépen. Pápa 1938. "Bomba Matyi" bombázószázadból.Junkers Ju 86 K-2 bombázógép B.

Ludas Matyi: az 1/2 v. Dongó: az 1/5 v.szd. osztályparancsnokának személyes jelvénye CR32 gépen 1936(?)-41. 1930-34. Kenyeriben és Ausztriában 1944-1945-ben 5.szd. utána megszünt 6. utána megszünt 8. majd ezred jelvénye Veszpémben. Fw 58. Börgöndön. Három változata ismeretes. utána megszünt 10. Az 1/1/. v.szd.szd. majd a Re 2000 Héja vadászgépeken Szolnokon és a szovjet fronton 1941-ben 4.szd. CR-32 repülogépein 1936-41. utána megszünt. vad. majd 1/3 v. utána megszünt 11.A légiero vadászszázadainak századjelvényei. oszt. Re 2000 Héja gépein Szolnokon és a kelet fronton 1942-44 7.szd. VI/ és D. vad.szd. CR-42 vadászgépein Mátyásföldön 1940-42. CR-32 gépein Nyíregyházán 1936-1941. Tápiószentmártonban és Csornán 16. Íjász: az 1/1 v. Fereihegyen. utána megszünt 9. Ricsi: 2/3 v. Bagoly: 5/1 kísérleti éjjeli v. a 2/2. Nyíl: 2/4 v.szd.csop. utána megszünt 81 . CR-42 és Héja M gépein 1940-43-ben Kolozsváron.szd. 1944-45-ben. repülogépeken fekete négyzetben 2. CR-32 repülogépein Kecskeméten 1936-39.XVI. vad. Keresztespók: 2/4 v.. Miskolcon és Felsoábrányban 1935-41. gyorsbombázó szd. Re 2000 Héja és Bf 109 F-4B gépein a szovjet fronton 1942-1943.szd. osztályparancsnokának személyes jelvénye CR-32 gépen 1936(?)-41. utána megszünt 17. A Fokker D. CR-42 repülo gépein 1940-43 Kolozsváron. Héja M. Teve: az 1/4 v.szd. Kenyeriben és Ausztriában 14. utána megszünt 3. a gépek oldalára festett változat szerint 1. majd az 1/1 v.szd. a harmadik pajzsba foglalva a Bf 109G repülogépeken 1944-45 12. szd. oszt. CR-20bis és CR-32 repülogépein Szombathelyen.szd. Villám: 102/3. Héja és Héja M repülogépein 1941-44 Kolozsváron 13. CR-32 és Fw 56 repülogépein Börgöndön 1936-41. majd a 101. második jelvénye CR-42 vadászgépein 1940-43 Mátyásföldön. honi vad. Bf 109G-10 vadászgépein 1945-ben Veszprémben. Béka: 1/9 v..szd. Székesfehérvár. Puma: az 1/3 v. Szent György: 1/4 v. CR-32 repülogépein Kecskeméten és Mátyásföldön 1936-40. Az 1/1. Me 210 Ca-1 gépein 1944-45-ben Ferihegyen. piros háromszögbe és piros körbe foglalva. Mackó: 2/1 v. Me 210 Ca-1 és Bf 110G repülogépein.szd. Hajdúböszörményben és Várpalotán 15. CR-32 repülogépen 1938-40 Nyíregyházán. osz. Kör Ász: az 1/6 v. Turul: 1.

~\~.• 1 V 29 30 31 32 33 \ '.~ ~ii~ ~~J® (f)~@/~~ 2 24 3 - 3 4 5 6 7 25 '. /0 ti) lj)~. 52 53 54 55 56 .1 26 27. " " ~... 34 43 36 44 37 45 46 38 39 47 48 41 49 42 82 . .)} 40 .A Magyar Királyi Honvéd Légieroben alkalmazott századjelvények 1930-1945 ~. ~ . 28 LFA 15 16 17 8 18 9 19 10 20 11 21 12 13 14 51 G ~a~~~& . .

Székesfehérvár. 1935-1940) 12. hadsereg-futár század Fi-156. "Fekete Macska" (A 2/2. 1939-1940) 13. F 8 gépeken a 102/1.. 1944-1945) 37. G-10 gépein 1944-1945) 56. Szombathely. "Bagoly" (A debreceni 1. "Káró ász" (A 101n. 1940-1943) 49.1. távolfelderíto század He-70K repülogépein Mátyásföld. V. 1939-1944) 36. vadászszázad CR-32 és Fw 56 repulogépein. vadászcsoport Fokker D. "Vezesd a fiatalt" (Az 1. MALERT repüloszázad Ju-52 szállító repülogépein. 1936-1942) 46. 1936-1944) 47. 1945) M agyar 83 . 1937-1942) 31. vadászbombázó század. éjjeli vadászszázad Fw 58.. "Futó" (Az 1. majd Ill. "Csikó5" (A debreceni VI. 1940-1943) 51. vadászszázad CR-42 repulogépein. "Palatábla" (2. Várpalota. bombázószázad Ju 86 repülogépein. Pápa. közelfelderíto század C. közelfelderíto század Fokker C. késobb 102/1. gk. vadászszázad honi védelmi Bf-109G10 változatú repulogépein. majd 4/1. 1. lovasdandár közelfelderíto század WM-16 és WM-21. He-111. 1940-1943 és Héja M repulogépein. bombázószázad Ju 86. D. 8-ig) 41. Szombathely. Hajdúböszörmény.. "íjász" (Az 1/1. Kolozsvár) 52. "Bagoly" (Az 5/1. közelfelderíto század WM16A Budapest repülogépein. "Kocsonyás Béka" (A miskolci VII. 1939-1944) 15. Tapolca. Kolozsvár. 1937-1940) 32. bombázó iskolaszázad Ca 135 és Ju 86 repülogépein. Ju-88 gépein. vadászszázad CR-32 és az 1/1. Mátyásföld. vadászszázad CR-32 és Héja. "Isten Nyila" (A 3/1. Ca 1 repulogépein. könnyubombázó század Ju-86. "Turul" (A székesfehérvári 1. 1936-1940) 6. kiképzo közelfelderíto század WM-21 Sólyom repülogépein. Budaörs. 1941-1944) 54. Budaörs és Ungvár. 1935-1942) 28. D. Kolozsvár.7tol V. V. 17-tol az Fw 190.közelfelderíto század He-46 repülogépein. "Keresztespók" (A 2/4. 1944-1945) 53. vadászszázad Héja repulogépein. közelfelderíto század WM-21 repülogépein. 1936-1940) 10. és 2. vadászosztály Bf-109G gépein alkalmazott formában. F 8 repulogépein.. közelfelderíto század He-45 és He-46 repülogépein. "Ricsi" (A 102. Fi-156 és Fw-58 repülogépein. 102/1. Nyíregyháza. típusú. 1939-1944) 24. majd 4/2. 1940-1941) 35. "Vörös Ördög" (A 2/4. Börgönd. "Sas" (A kaposvári 3. 1937-1941) 18. zuhanóbombázó század Ju 87 repulogépein. bombázószázad Ca-101 repülogépein. 1935-1942) 29. " Teve" (Az 1/4. Kolozsvár. majd késobb az 1/3. majd Mátyásföld.. Szombathely. V. repülogépein. majd osztály keretében) 40.dandárnál a WM-21 Sólyom gépeken. Ca 135 és Ca 310 repülogépein. "Dongó" (Az 1/5. bombázószázad Ju 86 repülogépein. Kecskemét. "Bomba Matyi" ("Hüvelyk Matyi" néven is a 3/5. 1945. "Somogyi Bicska" (A kaposvári Ill. 1941-1945) 20. vadászszázad késobbi jelvénye a CR-42 repulogépein. bombázószázad Ju 86 repülogépein. késobb osztályjelvény is a 101-es honi légvédelmi alakulatnál. felderítoszázad Fokker C. "Gólya" (Az 1/2. "Kör Asz" (Az 1/6. ejtoernyos szállítószázad Ca-101 repülogépein. Pápa. 1940-1942) 16. "Gépkocsizó dd. Szombathely. 1937-1940) 27. "Buzogány" (A 2/3.) 55. 1. 1944. 1935-1938) 9. "Pávián" (Más források szerint: "Kókuszdió". bombázóosztály Ca-135 és Ju 88A-4 repülogépein. "Sárkány" (A 3/4. felderíto iskolaszázad He-45. bombázószázad Ju 86 repülogépein. bombázószázad Ca-101-es. Nyíregyháza. V. XVI. Páli és Börgönd. közelfelderíto század Fokker C. 1936-1940) 48.. 1936-1940) 8. majd 2/2. felderítoszázad Fokker C. majd a fronton Fw-189 közelfelderíto repülogépein a 3. "Mérföldes csizma" (Az 1/1. közelfelderíto" (az 1. Veszprém. "Vörös Kakas" (A pécsi IV. 1930-1934) 42. vadászszázad Bf 109G-6. "Halál" (A 2/5. majd 1943-tol Bf-109 repulogépein. "Tigris" (A 102/2. mint 101/8. Veszprém. Pápa. 1936-1941. "Szállító" (A 102/2. század Héja repulogépein. V. Kolozsvár. vadászszázad CR-32 és CR-42 repulogépein. Mátyásföld. 2. volt RKI gyorsbombázó század Me 210 Ca 1 repulogépein. valamint Heinkel HD-22 típusú repülogépein. század repülogépein. 1944. majd a 4. 1939-1940) 7. távolfelderíto század He-70K. majd Börgönd. gyorsbombázó század Me 210. "Ricsi" (A 2/3. 1930-1935) 2. majd a 4. "Ludas Matyi" (Az 1/2. Kolozsvár. X. Mátyásföld. 1937-1940) 34. 1939-1942. Ca-1 és Bf-110 repulogépein. 1933-1945) 25. "Sárga Vihar" (A 3/3. 1936-1945) 45. Szombathely. 1930-1935) 3. VII. jellel a 102/1. Ca 1 repülogépein. "Sólyom" (A szombathelyi IV. 1937-1942) 5. "Sas" (A 102/1. "Uz Bence" (A 3/6. majd WM-21 Sólyom repülo gépein. D. vadászszázad CR-32 repulogépein. V.. "Villám" (A 102/3. "Ernyos" (A 2.. közelfelderíto osztálynál. 1944-1945) 38. "Meteorológiai Repülo Kirendeltség" (A szegedi 2. Kecskemét. kísérleti. és D. "Mackó" (A 2/1.. Kecskemét. "Ludas Matyi" (Az ungvári Vili. 1937-1942) 19. 1933-1940) 11. 1938-1940) 50. "Nyíl" (A 2/4. közelfelderíto század He-45 és -46 repülogépein. WM-16B és Ca-310 repülogépein. D. D. "Isten Kardja" (A 3/2. bombázószázad Do 23 és Ju 86 repülogépein. század 1945. majd Szolnok. felderítoszázad Bristol F-2B és Fokker C. A Héja (Re-2000) csoport gépein 1941-ben a fronton) 44. Me 210.) 23. "Gavallér" (Az 1.. repulogépein. vadászszázad CR-32 repulogépein. 1944-1945) 39. 1937-1942) 30. és WM-21 Sólyom repülo gépein. Kecskemét.. "Puli" (A 102. 1935-1941) 43. szd. gyorsbombázó század Me 210. vadászszázad FIAT CR-20bis és CR-32 repulogépein. és 2. "Puma" (Az 1/3." Táltos" (Az 1. majd Debrecen. 1930-1935) 4. Tapolca. "Lucifer" (A székesfehérvári II. Szombathely. Budaörs. bombázószázad Ca-135 repülogépein. Székesfehérvár. bombázószázad Ju 86 repülogépein. Ju-86. 1944-1945. "Boszorkány" (A 2/1. "Szent György" (Az 1/4. ejtoernyos szállítószázad SM-75 repülogépein. UT-2 és Fw-58 repülogépein. Ferihegy. Veszprém. Héja. 1937-1939) 33. Ar-96 és Bu-131 repülogépein. közelfelderíto század WM-21 Sólyom repülogépein. 1937-1945) 17. 1941-1945) 21. Kecskemét. 1941-1945) 22. Kecskemét. Debrecen. Várpalota. 1933-1936) 26. 1939-1942) 14. D. csatarepulok Fw 190. "Holló" (A mátyásföldi 1. "Hírnök" (102. repülogépein. illetve Veszprém. Hajdúböszörmény. Szombathely. majd 1943-1944. futárszázad Ar-96. és E. vadászszázad CR-42 repulogépein. "Paprikás Boszorkány" (A szegedi V. "Sólyomszem" (A gyorshadtest X. 3. a 102/1.. éjjeli vadászszázadnál Csorna. Tés. repülogépein. Pápa. "Béka" (A 101/9. majd fronton.

2. 3. az IIJG 53 német vadászosztályból Wiener Neustadtban 1945 elején 3. Molnár László hadnagy gépe (a HAD cég nyomata 1148-ban) 84 .1. szeptember-októberben. vadászszázad keretében a szovjet fronton 1943-ban. 1. a magyar 511. Bf 109 G-14. Erich Hartmann százados gépe 2. az IIJG 52 német vadászosztályból Veszprémben 1944. Bf 109 G-6. Bf 109 G-6IU2.

Bf 109 G-14. az IIJG 52 német vadászosztályból Veszprémben 1944. a magyar 511. Bf 109 G-6IU2.1. vadászszázad keretében a szovjet fronton 1943-ban. szeptember-októberben. Erich Hartmann százados gépe 2. Bf 109 G-6. az IIJG 53 német vadászosztályból Wiener Neustadtban 1945 elején 3. Molnár László hadnagy gépe (a HAD cég nyomata 1148-ban) 85 .

4. 1943 nyarán 3. 20 egységében. Castelle. 1. CR-42 a 2/3. nyugati front. Olaszország 1944 májusa 2. Seres Albert hadnagy gépe 1942 nyarán (a HAD cég nyomata 1n2-ben) 86 . CR-42 a Luftwaffe NSG. Ricsi vadászszázadból szovjet területen 1941 nyarán 4.9 egységében. Kör Ász vadászszázadból. CR-42 az 1/3. CR-42 a Luftwaffe 2/NSGr.2.

Seres Albert hadnagy gépe 1942 nyarán (a HAD cég nyomata 1/72-ben) 87 . Ricsi az 2/NSGr. nyugati front. Castelle. 20 egységében. CR-42 CR-42 CR-42 CR-42 a Luftwaffe a Luftwaffe a 2/3. Kör Ász vadászszázadból. 3. Olaszország 1944 májusa NSG. 4. 2. 1943 nyarán vadászszázadból szovjet területen 1941 nyarán 1/3.1.9 egységében.

....3iiliü.·.•.• ~OO 3' III ~. .•• 1\"3 t' Il• II II 1 ) 1\"'0 ..fll'llIlllfflt\'h...... ~1'l\tl".. .::::::''':-' RLM 04 YELLOW IQ] I (Acro Master 1 3. ~.... ~. -9 ~ iii IQ 'ti."t:: : ...u_ui' 3:::"'j.20· :t.. 2~ 1 RLM 81 BROWN VIOLET 1031 ( Aero Master ) : m:~~ ~ m...". . ~.-16 •....4·••...:· 3i:lli:ii. :1 20· .. (ti eg::: ib 11 ~ (j) ~ :J lile:: I(l ul (::t ti ill' ~ (li I(l ~~ ~ a::lE o ~ ._ ..3i:lli:ii.=-..: r.••.• IQ ~Q.~-. 16. r2 . f....•.üi:ili:" 3íffiii.~ 12..14. ferenc Tim/ef Hungary.·• 4-·· .suppon {igM/er squadrorl Flown Dit tA'lCt sergMnl 1944 ...•. 1141141 15 15 17 18~ 18~ 191191191 }' .•• . 12 sr ~~~~.=~ mt.. 15-" ."•. ·m.••...•. RLM 76 or 65 liGHT 1027 or 1021 (Af>:ro Master 9" 9" 9...-.•• :J s: III Ol til.IMrtl•• Ioc! ~ ••~ •••••••• Ce~~II... 10212 Cloct. w~ .. Winltr • • D D D RLM 02 CRAY IDIO t Aero Master 1 .2m.... ..•...III'fII..IlU: 1 AI"IIII11lt1: 1.. 1Il~ - ~o :l:óJ 2 1 Adll...•.Q) IQ Ol III C Q) o .--. Focke Wulf FW 190 F·8 ]0212..il. 1944 tele... JJ ::::: 18'" 17 17'. . .- 6= 8" 8' 81.. RLM 23 RED IOI4( Aero Masler 1 BLUE l 1:=-. •• ...• _ ~. ~:::-i.••. Csatarep0l6 század RepUhe: Timler Ferenc 5z(lkaszvezeto Magyarország.~~.3i:lli:ii.~ s+ sT Si" Si" si" 16•.6..t. :.-16-.• 4-··· .....-..• -Ilo.0 •••••• · 20·m . ...~~..·m 20· ..: 4-· . RLM 82 DARK GREEN 10331 Aero Master) 21IHN•• dK'! 2~llle"'''Iw'! 2ftkM:'_IH:! 2r..."fflt"Ir"""" 1 Adl'''''. 20· 1"ö 1.t'I' 2"..16...

Messerschmitt Bf-109G. Heppes Aladár ornagy V8+10 jelu gépe 89 .

a 2. A G 401-es oldalszámú volt az elso gép. hanem a kabinteto mögé festették fel 90 . felderíto iskolaszázad "Palatábla" jelvényévei Arado Ar 96 A terepszínu festéssel. A sárga hadmuveleti csíkot a szabványtól eltéroen nem a törzs végre. melyen az eredeti egyszínu szürke alapszínt átfestették és szabványos oldalszám ok kerültek fel Arado Ar 96 A az 1942 utáni felségjelekkel.Arado Ar 96 A.

A gépet a klagenfurti repülotéren átadták 1945 áprilisában a szövetségeseknek 91 .Arado Ar 96 B vegyes német-magyar felségjelekkel.

a szabványtól eltéro piros lajstromjelzésekkel 92 .FIA T CR-42-es az 1/4.-es Szent György vadászszázadból.

1941 nyarán FIA T CR-42-es az 1942 utáni felségjelzésekkel.-as Káró Ász századból..FIA T CR-42-es a 214.o 93 .o n vé dL é 9 ie r. Az eredeti olasz sivatagi festést a jugoszláviai hadmuveletek elott sárgával átfestették FIA T CR-42-es szabvány zöld-szürke-barna festéssel a 1/3. A gép pilótája Tomor László százados volt a keleti fronton.-es Nyíl vadászszázadból. hálómintás olasz sivatagi festéssel M agyar Kir á I Y i H.

és burkolt orr-résszel 1943-44-bol 94 .235 Fw 58 E-1-es meteorológiai felderíto 1939-40-bol.IS.: I =G. mely eredetileg alkalmazásában 1944-45-ben a MALERT "Zsélyi Aladár" nevu gépe volt . Állomáshelye valószínuleg a pápai repülotér volt Fw 58 B-2-es terepszínu festéssel.-es szállítószázad Fw 58 B-2-es álcázófestés nélküli gyakorlóbombázó 1943-ból.a 102/2. melya budaörsi repülotéren állomásozott Fw 58 KA-2-es.

~.:!:á Ho.Ju 87 D-5 a 102/2.-es zuhanóbombázó századból.v é CI!! Légi e r 95 . 9 V il!. a lengyelországi Starzawa repüloterén 1944 nyarán M ..' a Ki.

valószínüJeg a 102/2.-es zuhanóbombázó századból Ju 87 D-5 1944-ben a 102/2.-es századból.Ju 87 A-2 1943-ban a pápai repülotérrol. A 4 db "A" változatú gépet a stukapilóták gyakorlatozásra használták. A fronton néhány gépre egyedi nevet festettek 96 . majd 1944-ben az erdélyi fronton harcba vetették Ju 878-21944 tavaszán Kolozsvár repüloterén.

Caproni Ca 310 "Libeccio" könnyubombázó Caproni Ca 135-ös a 3/6.-05 "Uz Bence" bombázószázad színeiben 1942 kora nyarán Messerschmitt Me 210 Ca-1 romboló 1944 nyarán Hajdúböszörmény repülöterén. A szabvány német színeket sötétzölddel átfoltozták a jobb álcázás miatt 97 .

magyar felségjelekkel repültek 98 - .-asKör Ász vadászszázadból. 1944 nyarán Balice repüloterén. a felvidéki bevonulás elott WM 21 Sólyom közelfelderíto szabványfestéssel és sárga hadmuveleti csíkkal Fw 189-es "Bel Ami" a 411.FIAT CR-32-es az 113. és az eredeti alumínium alapszínre festették a zöld foltokat. A német jelzésu gépek . Ez a gép már a volt osztrák légierobol került át.4-5 db .-es közelfelderíto századból.

A felségjelek keresztjeit és a függoleges vezércsík színes részeit szürkévei átfestették a jobb álcázás érdekében 99 . Pilótája Tóth Lajos hadnagy volt 1943-ban Gyori gyártású Me 109 G-6-os a 101/2.Heinkel He 1128-1 vadászgép használták az 1942 utáni felségjelekkel.-es Puma vadászszázadból1944 oszén Veszprém-Jutas repüloterén. A 4 db gépet a vadászpilóták gyakorlatozásra Me 109 G-6-os a keleti frontról.

Junkers Ju 86 K-2 1942 elején a szombathelyi repülotérrol 100 .

Junkers Ju 88 A-4-es vagy A-14-es a keleti (ronton 101 .

-es századából.Oornier Do 215 B-4-es az 1. Az elso három gépet fronton adták át a németek 1942-ben Amaszovka repüloterén a keleti 102 . önálló távolfelderíto osztály 1f1.

A gép hadba lépés elotti festést viseli az eredeti.-es Gólya távolfelderíto századból. 103 . 1941 Kecskemét.Heinkel He 70 K távolfelderíto az 1/2.

Heinkel He 46 E-2-es az 1. mely Mátyásföldön állomásozott. A gép orrát és függoleges vezérsíkját a jugoszláviai hadjárat elott festették sárgára 104 .Holló közelfelderíto századból.

Pilótája Horváth Sándor szakaszvezeto volt. A gép 1944-45 telén Várpalotán állomásozott 105 .-es vadászbombázó századból./ Fw 190 F-B-as a 102l2.

.Re 2000 Héja vadászgép az 1/2.-es Dongó vadászszázadból. kormányzóhelyettes volt a keleti fronton 106 . A gép pilótája vitéz Horthy István fhdgy.

melyen zöld festés került a szürke alapszínre a kort megelozo kukacmintás 107 .Fw 56 Stösser iskola vadászgép.

Pilótája báró Luzsénszky Pál hadnagy volt 108 .Me 109 G-lO-es 1945 márciusában a 101-es vadászezredbol.

Archiválva ez maradt meg.) -~ C ID . fe er ' IE ~ piros sárg sh' I~/' I G .~\ .. Értelemszeruen a makettezésre csak az 1990 utániak alkalmasak.::........ ' ~ J II.. amikor pár totón kívül a gépekrol egyéb anyagunk nem volt. 2 ~ A Fokker DVII vadászgép feslése 1919-ben 109 .. ~ H ••lir " /1 lf" ezüst .Egyes repü/ogéptípusok festése a régi típusú ábrázolás szerint (A továbbiakban szereplo ábrák 1974-tol kezdodoen készültek.

A Magyar Légiero gyakorlógépe. l\f\\IlI\I. '''<1'1 '<' B (barna) .Q......r?~{~1(sárga) ..i1jl 1. amelyet egy lengyel pilóta menekített Magyarországra.}~ \ : ~1 ·tlll • I (fekete) l?Z.11...I®M:\"~'~'>:I III ~~I D II .. F (krémszín) \\ A (zöld) D (kék) ~ EH (fehér) C (piros)G (rozsdabarna) r:.. valamint a hadijel/el 110 ... 1942 után a gépet részben átfestették a saját álcázási rendszer szerint és el/átták a gyakorlógépek kódjával. .L. 'P.

/ I t \ I J .r:.. ~ IE ID '\ \ \ ~lllllli1iiilll1~~ ~1l1!lIl1i1!11Il~~ kék piros zöld Az Arado Ar 96A gyakorlógép sárga 1940-es magyar és 1948-as csehszlovák jelzéssel ~-----1/72 - ~ 111 .

vii. ~/ / kél< olajzöld sötétzöld t. A li szürke barna piros 1 2 3 fiIiI!ID3 EC3 a leszállítás utáni festéssel 1938-ban A Heinkel He 70Ka távolfelderíto-gép 112 .

Vadászszázad 191.I.42 113. Dnyepropetrovszk CR 42 gépek festésmintái 113 . Vadászszázad 191.Kolozsvór CR 42 2/3 Va dászszázad 191..CR42 1/1. Vadászszázad 191./.1.Kolozsvár C./. október.42 2/4.R.Mátyásföld CR.

.. '...'. fefülnezet 1942 1/4..R. ' . Vadászszázad 1943.. felülnézet 1941 sötétzöld v.. LITJ:/::: ".:: C. •..' .Vadászszázad 1~2.R. piros középzöld barna kószürke ... '/. sarga ..iI' ..... ". Budapest védelmére 114 . f/I.. . .-""".42 2/1. j:. . .. . ' ..42 1/4..C.szürke .. .

19!. 1942.szeptembGr 101/6.1. /-fonv.gép egyéni jelzése Re 2000Yadászrepü(ó Iskola.okt. Szolnak.]június WMfvJA VAG . Oszt. Re 2000. gépe.l. rep. 1. század Lucskó András z{s.Héja" 2/1. 19!. WMMAVAG"Héja" 19!. a lI]. 115 .. Szovjetúnió.1 sz. Vadász század Fenheg~ 1943. jelzése Vadász század. Honvéd Vadászrepütó' Osztáty. gép egyéni je/zé se Re 2000 Kisérteti 1.ltovszkoje. Va d.dec. 2sz.

század Do-215 B-4 l/uávoltelderító repü[oszáz ad 1942.szeptember. r. Kecskemét .He-JOK 1/1.······· •• r b.szürke s. 1/1.Budaörs.1940.barna v.1I ovszkoje. Önálló Távolfelderitö s.október.zöld • piros •• Repüloszázad a. 00-17Ka-3 1.Önálló Távolfelderitó Osztály. A távolfelderítok különbözo gépeinek festésmintái 116 . Do-215 B-4 návolfelderitó kiképzo repülö pótszázad 1943.

~.fl 71 \\\\\\\' \\ \\\\ \ .\\ \~~\ 26 75 Junkers Ju 878-2 (felül) és Ju 87D zuhanóbombázók festésmintái 117 .

...C4/Trop G -2 5/1....) festésmintája 118 ..Éjjeli Vadászrepülo sz:d... RLM 04 RLM 23 RLM 25 Éjszakai vadász Me 110G-2 és G-4.. ....•...•• ••..........Kisérleti Éjjeli Vadászrepülo szd....... illetve CR 42 vadászgép (Ricsi szd.. RLM 77 •.. G -4 8f-110 RLM 74 RLM 63 • ~ RLM 76 101..

•••••••• ZÖld/82 s. Balice. ~lf$.zöld/70 .. ~ iif ~~~ MG 81 az MG 15 helyett ~ ~. .o ···. F.....zöld/71 ezüst/01 . Harkov.?9~ ~) ~ 4/1. _ ~ ~ <. 1943 május.1944 nylara.1 Század. . ~ ci!' ll) (1)...f~ .. piros...W.kék/65 v..23 sárga/04 ...~ ~ cl:l I -1..J~1.. Közelfelderítö Század..' ...189 DI + ZJ jobb motor . o..." ::::: . ~: -'~jff~ f'. Közelfelderitö s.. ll) :3 S· ~ 3/1.

A Junkers Ju 878-2 zuhanóbombázó muszerfala 120 .

.... . •...... ....:............. ....... :........... ............... -:<-:........................... . ... »:.. ...:.............................Egyes repü/ogéptípusok testése az RLM-minták szerint ~~ A melléklet: ~'l!II d a Feketészöld 70 • LT 02 172 05235 170világosbarna LTSötétzöld rke 81 Sötétszü 71 02 05233 05101 RLM-szürke 05252 170 Color 173sötétbarna Szürkés-viola 74 Szürkésviola 75 Olasz 71 Color 81 Sötétszürke Barnásviola Hadijel-sárga Felségjel-zöld Olajzöld I 44 74 Felségjel-piros Hadijel-sárga Olasz 75 c ................... .............:-:.... ... ................. ................ ....... ..:-:........ ::::::::::::::::::::::::::::::::: 121 ..........:.....

1943-ban Budapest Mátyásföldön.4+87 jelu gép.4+11 jelu gép. v. oszt. keretében 1942 augusztusában rövid ideig repülte Csukás Kálmán vk. 1/1. V. parancsnok MÁVAG gyártású Héja M vadászgép. v. sárga csík eloretolva Reggiane Re 2000 Héja vadászgép. V. alezredes. egységes sötétzöld színben felül és világos kékesszürke színnel alul 122 . V. vad. 1/2.Reggiane Re 2000 Héja vadászgép.szd.szd. A szovjet fronton 1941 augusztusában repülte Gyenes János szds. Olasz festés.401 jelu gép.

5+40 jelu gép.0+64 jelu gép. kf. még DI+ZJ német jelu gép a 3/1. a 3/1. repülte Csapó Béla zászlós. V.szd. Harkovban 1943 májusában. 1944-ben Szolnokon.MÁVAG gyártású Héja M vadászgép.-nál 1943-ban Harkovban. csak részben van átfestve Fw 189A-1 közelfelderíto. kf. gépe. festése RLM 70/71/65 123 . olasz stílusú foltos felso és világos kékesszürke alsó színnel Fw 189A-1 közelfelderíto. F.szd.

sárga törzsgyuru és szárnyvég alul Arado Ar 968 gyakorlógép G.5+36 jellel 1943-ban. Festése olasz sötétbarna. RLM 70 sötétzöld felül. gépe. sárga törzsgyuru és szárnyvég alul 124 . önálló távolfelderíto szd.He 70 Ka távolfelderíto. Kecskemét.41Ojelu gép. Teljesen RLM 62 szürke. az 1. 1941 tavaszán. F. RLM 65 égszínkék alul.4+48 jellel 1942-ben. világoszöld és RLM 76 vagy 65 Arado Ar 96A gyakorlógép G.

8.6+02 jelu gép. fekete kód 125 . 102/1.5+24 jelu gép. Jaisonkán 1943 novemberében. 1944 telén. 1944-ben. szd. W. Festése RLM 26/71/76-os a keleti fronton Ju 878-2 zuhanóbombázó. 2/2. 102. Festése standard RLM 70/65 Fw 190F-8 vadászbombázó. szd. zubó. vabó. Tapolca.Ju 878-2 zuhanóbombázó. fehér szám. a Dunántúlon. Standard RLM 74/75/76-os festés.6+20 jelu gép. Harckiképzo oszt. 8.

3. a 2/1.. a kipufogócsövek felett a századon belüli száma . a kereszt szürkévei tompítva 126 - . W. V. V.szd. a piros 12. Standard RLM 74n5n6-os festés.7+90 jellel.szd. 102/1. fehér szám és név Messerschmitt Me 109G-6 vadászgép. v. rajának gépe Budapest Ferihegyen 1944 márciusában.5+65jelu gép. Pilótája Kis Benedek István tizedes. 1944 oszén 74n5n6 színekkel.Fw 190 F-8 vadászbombázó. 1945 február-márciusában Kemenesszentpéteren. Veszprém. Messerschmitt Me 109G-6 vadászgép.szd.vabó. v.8+28 jelu gép. 10211.

Standard olasz festés. a sárga Balkán térségi csík elöl van FIAT CR-42 vadászgép. a kabin mögött kis piros 5-ös szám FIAT CR-42 vadászgép V. v. gépe. a 102/1. 1941 augusztusában a szovjet fronton. a sárga csík még elöl van 127 .241 jellel a 2/3.szd.szd. v. v. Standard olasz festés. V.Messerschmitt Me 109G-6 vadászgép. gépe 1941 júniusában Bustyaházán.250 jellel az 1/3. gépe 1944 novemberében Budapest-Budaörsön.szd. Színe 74n5n6.

Ez az egység lett 5/1.szd. V.FIAT CR 42 vadászgép.5+42. késobb a rádiókiképzést szolgáltatta. jele B. néven Budapest védelmére beállítva 1944-ben. jele B. a 3/6.oszt. alul kékesszürke. Szabvány olasz homok/zöld/világosszürke színu Caproni Ca 135 bis bombázógép. gépe 1942-ben a keleti fronton. v. sárga törzsgyürü szabványos Caproni Ca 135 bis bombázógép.szd. gy. MM21585. A színe zöld. gépe 1941-ben.szd. gy.2+61 jellel az 5/1.bomb.522. sz. Festés felül mindenütt olasz sötétzöld. vá. bo.sz. MM21955. év. alul világosszürke 128 . a 4. gépe 1943-ban.

Hajdúböszörmény. Z. gysb.0+79 jelu gép. gysb.szd. Hajdúböszörmény. jele E.Me 210 Ca-1 gyorsbombázó.M 75 szállítógép.103. pilóta repülte 1941. 04. 1944 oszén Savoia Marchetti S. illetve a vörösbarna kombinációja. Festése felül az RLM 71 sötétzöld és olasz homokszín. Alul világosszürke. szárnyvégek. a vezérsíkok a balkáni hadszíntér sárga színét viselik 129 . 102/1. 102/2. Szalkai Sándor törm. 1944 nyarán Me 210 Ca-1 gyorsbombázó.szd.1+17 jelu gép. 12-én és a Jugoszlávia elleni Szenttamási bevetésen. A középso motorburkolat. Z.

1+13 jellel. szd.. szállító századának gépe 1942-ben. az utolsó átadott példány Caproni Ca 1Ot/3m bombázó. 1944 öszén. a 102/1. majd szállítógép 8. alul világos kékesszürke. a rajzon hiányzik. Festése olasz vörösbarna és homokszín. ez is a Magyar Vöröskereszt Egylet jelvénye. amelyet felülfestettek 130 . A számozás valószínuleg piros volt.zlj.Junkers Ju 52/3m sebesültszállító gép.S. korábbi jele HA-JEA. eje.2+22 számú gép. száll. az 1. Az ex MALERT gépet 1943-ban állították be sebesültszállításra a keleti fronton A PIRT gyártású Ju 52/3m g/14 szállítógép.

1945 elején.Bf 110 G-46 éjszakai vadász. év. 02-vel pettyezve. 101. Színe valószínu RLM 71/65. M+107 jelu gép. V. mint futárgép 1944-ben Veszprémben. gépe 1940-ben Börgöndön standard olasz festéssel 131 . osztály gépe.szd. vad.161jellel az 1/1. sárga keleti front csík FIAT CR 32 vadászgép. "íjász" v.szd. a 101. rep. Wiener Neustadt. Standard RLM 74fi5 festés Messerschmitt Bf 108 Tajfun.

gépe 1941 kora nyarán. G.2+77 jellel. A sárga csík elöl van. az MWG gyár repüloterén 1944-ben. V. alul RLM 65. szürke keverék az olasz világosbarna és sötétzöld színek felülrol. 1+42 jellel.FIA T CR 32 vadászgép. aszárnyvég és vezérsíkok sárgák Focke Wulf Fw 58Ka-7 futár és gyakorlógép. v. világosszürke alulról. az olasz festés felett Focke Wulf Fw 56 gyakorlógép G. Festés felül mindenütt RLM 71 sötétzöld. híd és csík sárga 132 . szd.137 jellel 2/3.

szd. Ekkor a gép pilótája Péterdi Adolf hadnagy volt. anémet és olasz színek keverékévei Heinkel He 111P-2 távolfelderíto. oá. közepes bo. Tf. 1942 augusztusában átadva F.tf. öá. majd 4.bo." vé d Légi ero 133 . gépe 1942. Debrecenben.3+16 jellel a 2/4. Átfestése valószínuleg RLM 70n1165 vagy 76 színu volt. 8.7+03.szd. részlegesen átépítve. A gép 3 tónusú felso festéssel repüIt. tábori körülmények között Do 2158-4 távolfelderíto.7+07 jellel az 1. az 111.. nem szabványos. szd.Junkers Ju 86Ka-2 bombázógép. gépe Poltaván 1943 januárjában. századnak a keleti fronton Mag y ar K ir á I Y i Ho. jelzése F.

szd. 3/1.Fw 189A-1 kt. gépek. 1943-ban a keleti tronton (HAD lenyomat 1n2-ben) 134 . Kt.

Ju 870 zuhanóbombázók 1944-ben. a keleti fronton (HAD lenyomat 1/48 és1fi2-ben) RLM 70 H-65 RLM 71 RLM 76 H-64 H67+H61 80%+20% RLM 70 H-65 RLM 71 RLM 76 H-64 H67+H61 80%+20% 135 .

a keleti (ronton (HAD lenyomat 1/72-ben) 136 .pIrOS fehér zöld Sf 109 F-4b Sf 109 G2/R6 red white green Sf 109 F-4b Bf 109 G2/R6 Me 109F-48 és G-2R6 vadászgépek 1943-ban.

szd. Átfestett olasz gép. eje. gépe. olasz sötétzöld és világosszürke. jele 5. Az ex MALERT gépet 1943-ban állították be sebesültszállításra a keleti fronton FIA T G.12 szállítógép. az 1. szd. korábbi jele HA-JEA. gépe.Junkers Ju 52/3m sebesültszállító gép. kapott sárga csíkot és magyar színeket Magy 137 . késobb 102/2. kat.1+52. száll. száll. a rajzon hiányzik. 1944-ben Pápán. ez is a Magyar Vöröskereszt Egylet jelvénye.

A WM 21A Sólyom kf. gép (F.206) festése az elso változat szerint 1940-ben 138 .

5 6. 87 18 g/LEh 12 I 618kg 1480 mm 1290 mm 14 146 mm 165 mm 2762 cm3 38.678 I 475 cm3 5. 87 11 g/LEh 12 I 618 kg 1480 mm 1290 mm 14 146 mm 165 mm 2762 cm3 38.745 kg/l min.8 WM 125 WM 125 1 db Bosch ZEZ 35/120.746 kg/l min.95 2400 1600 213 WM148 1030 LE 885 LE 815 Hgmm 396 mkg 1030 LE 461 mkg 1085 LE 1720 LE 1230 LE 4000 m 2750 m 8. földön Névleges szívótérnyomás Névleges nyomaték.14R WM típus Bosch Ecl ipse Megjegyzés: a dugattyú a WM14A-nál homorú.14L + 1 db Bosch ZEZ 35/120.Egyes repü/ogéptípusok muszaki leírása és rajzai A WM14 motor adatai WM14A Átszámított névleges teljesítmény Névleges teljesítmény.95 2400 1600 213 2500 bal 284 g/LEh 245 g/LEh 285 I 0. a WM14B-nél domború. földön Névleges teljesítmény magasságban Névleges nyomaték névleges magasságban Névleges teljesítmény repülés közben Equivalens teljesítmény Maximális magassági teljesítmény Névleges magasság névleges teljesítménynél Névleges magasság maximális teljesítménynél Kompresszoráttétel Névleges fordulatszám (motor) Névleges fordulatszám (légcsavar) Áttétel Maximális fordulatszám túlterhelésnél Légcsavar-forgásirány Fajlagos fogyasztás földön Fajlagos fogyasztás levegoben Óránkénti fogyasztás levegoben Üzemanyag fajsúlya Oktánszám Fajlagos olajfogyasztás Óránkénti olajfogyasztás Névleges motorsúly szárazon Motorhossz Motorátméro Hengerszám Furat Löket Hengertérfogat Motortérfogat Kompressziótér Kompresszióviszony Porlasztótípus Gyújtómágnes Levegoindító Inerciaindító 870 LE 770 LE 820 Hgmm 345 mkg 870 LE 380 mkg 900 LE 1295 LE 940 LE 3200 m 2600 m 8. 139 .678 I 614 cm3 2500 bal 295 g/LEh 225 g/LEh 3101 0.

o ~ .." . III ::1 c. '111 III III N 'a> a> III ~ ol 'a> .c •.. szabadonhordó kétüléses repülogép Motor: WM 14 léghutéses csillag motor Üzemi teljesítmény: 3200 m-en 870 LE Fordulatszám: 2400 A) üzemi 2500 B) legnagyobb 380 c) üres járat Szívótérnyomás: Forgásértelem: Száraz súly: Légcsavaráttétel: Üzemanyag-fogyasztás: Kenoanyag-fogyasztás: Tüzeloanyag minosége: Kenoanyag minosége: Sárkány: 2 db Fotartály 820 Hgmm O jeg. ""0 N 'a> ~ ol III III > III a> •... 87 okt.40 2449 1051 3500 m m m kg kg kg 2 db pil.-.. á 500 db töltény 1 db megfi...a> •. -" ~'ci.90 3. ~ 111 E '111 N III . '111 III + a> :2 E 'a> a> a> E ~ '111 111 ~ '111 111 - lJ c.5 59 o 2.> ~ 'o .á 100 db (5 dob) 1 db vil. w 111 1.a> •.gp.64 m 12. 111 1. Utazó gázzal III 'a> .5 276 293 305 322 322 315 1h48' 1h39' 1h33' 1h29' 1h36' 1h48' 470 480 470 480 513 560 1h17' 1h12' 1h08' 1h08' 1h14' 1h24' 4.!!! '51 a> III Qj ui '111 E > ~ c: >'111 :1 III '111 :1 •. > ol 111 :ll! CI: t::1 111'0 Qj w E . -A adó-vevo 1000 db 500 db 120 kg 60 kg á 125 I 250 liter (szárnyon és uszály antennával) Teljesítményadatok az alanti táblázat szerint.3 255 262 270 278 275 260 2h20' 2h08' 2h13' 2h18' 2h18' 2h23' 590 560 600 630 630 620 1-38 1-32 1-37 1-42 1-43 1-49 245 253 265 270 248 212 40 46 52.5 7 9.5 59 66 75 66 75 140 ..!:: a> Teljes gázzal ui 'a> I '111 E '111 N III ..WM 21 "Sólyom" kétsíkú. CI: u. :!:: a> :2 E III III a> a> :1 •.!!! c: ol E ol III III 111 ol ~ 111 + " .~ .." .. 677 kg 2:3 207 254 kb.c cn 111 'iij :ll! a> N 111 Qj . Ethil kg/óra g/LE/h 8 kg/h benzin Ricinus 2 db segédtartály Összesen: 1 db olajtartály Teljes hossz: Fesztáv: Felso szárny Legnagyobb magasság: Alsó szárny Üres súlya: Hasznos súly: Összterhelés: Felszerelés: á 105 I 21 O I 460 I 40 I 9. c: ~'111 '111- III .50 9..5 13.ol E o ~ Qj a> .pisztoly 12 db 10 kg-os bomba 60 db 1 kg-os gyújtóbomba 1 db bombacélzó készülék 1 db R/11.~ Qj 12200 2260 2350 2400 2400 2350 o u.c cn ::1 c..s~ E '111 lJ c. "'0. o 1000 2000 3000 4000 5000 2000 2050 2100 2150 2150 2100 132 194 185 176 172 161 40 46 52. -.." o .gép.

o I 2 3m ! WM 21 --Sólyom-- 141 .

tömege: Motor: 8. mert az olasz alkatrészpótlás megszunt. mindkét döntés nagy hiba volt. de bevetésérol nincsenek adatok.C. ezután kivonták és a megmaradt példányokat a vadásziskolának és a harckiképzo osztálynak adták át. A gép fobb muszaki adatai: Hossza: Fesztáv: Magassága: Szerkezeti tömege: Max. 50-et a magyar. részben vászonborítás volt.10 m 1720 kg 2330 kg FIAT A 74. így a CR-42-vel együtt három típust használtak. közben több gép felhorepülés és piiótahibák következtében elveszett. A Légiero Parancsnokság azt remélte. 2 soros csillag 142 . Celestina Rosatelli 1937-ben tervezte meg az utolsó kétfedelu olasz vadászgépet.CR-42 vadászgép Az olasz FIAT gyár fokonstruktore. 1939 nyarán Olaszország egy 600 millió lírás (1940-ben 1 pengo = 3-3. mire a gép a csapatokhoz került. a G-50et vagy az MC-200-at. a gépet 1939.70 m 3. 1939. A hegesztett acélcsovázon részben alumínium-. nagyobb teljesítményu utódát akarta megalkotni. februártól 1943. A tervezo a spanyol háborús tapasztalatok szerint bevált CR-32 gép erosebb.R.vagy a FIAT G. fordulékonysága mellett a gép lassú volt.vadászosztály 2/3. Magyarország 1939-ben 18 db-ot. A gépek 1941 áprilisában és június-októberben vettek részt harci bevetésekben Jugoszlávia és a Szovjetunió ellen. így 70 db érkezett a légierokhöz.vadászosztály 1/3.7 mm-es géppuska) már nem volt elegendo. 1944-ben a legjobb 12 db-ot kissé módosítva az éjszakai zavarórepülo századnak adták át. s 1941 elején még 20 db-ot vásároltak.5 líra) hadfelszerelési hitelt nyújtott Magyarországnak. Ez a cél nem valósult meg. mert az olasz légiero nem tudott dönteni. "Ricsi" és 2/4. amely a CR-42 Falco nevet kapta. a régebbi CR-32 vadászgépek pedig erre az idore teljesen elhasználódtak. hogy melyik vadászgéptípusát részesítse abszolút támogatásban. mert egy elavult szemlélet miatt két alkalmatlan gép megvásárlására kötötték le az ország anyagi erejét.rádióval ellátva az 5/1.általában repüloterek védelmére. rádiója nem volt. "Kör Ász" és 1/4. "To r". és összesen 1781 db épült meg. 1942-ben három példányt . 8 db Ro-41 és 12 db Ca-310 repülogépet. a többi gép a harckiképzo osztály és a tartalék keretét képzete. 1944 végére a típus minden példánya megsemmisült. Utólag azt mondhatjuk.50 gép vásárlásához ragaszkodni. "Szent György" századai. A gyenge fegyverzet (2 db 12. éjszakai vadászszázadnak adtak át.amit végül a németek Romániának adtak el. A gépeket négy vadászszázad kapta: a 2/11. Sokkal többet ért volna az 1939-ben felajánlott 24 db He-112B- 2 vadászgépet megvenni . a fordulóharcnak megfeleloen továbbra is kétfedelu kivitelben. Gyártását mégis megkezdték. Ezek névlegesen 4x9.38 14 hengeres. 1942 elejéig egy század a honi légvédelemben volt készenlétben.24 m 9. 1943-ban egy db-ot WM-14 motorral átépítettek. már teljesen el is avult. foleg repülotereken való robbantás következtében. majd pótlólag 36 db Ca-135 bis bombázógépet. ilietve az 1/11. s ennek a terhére a HM küldöttsége megrendelt 50 db CR-42-t. május 23-án repült eloször. sem éjszakai bevetésre. december 27-én aláírták a szerzodést 70 db Re-2000 meg rendelésérol és hazai licenciák gyártásának elokészítésérol. mivel Németország nem adott el Bf 109 0-1 vadászgépet (az E típusról nem is beszélve). így összesen 72 db került Magyarországra. júniusig gyártották. A prototípus 1938. Az 1939-ben induló gyártásból 200 db-ot az olasz. ezek V-201-tol V270-ig terjedo számsort kaptak. A légiero akkori fonökei jobb híján vették meg a gépet. 1942-ben a jugoszláv zsákmány SM-79 bombázógépet elcserélték két db használt CR-42 gépért és pótalkatrészekért. Nyitott ülése miatt rossz idoben nem lehetett alkalmazni. A gépek utolsó bevetései 1944 áprilisában voltak . ami a korszerubb Re2000 (Héja 1) gyártásáig fennáll. 34-et a belga és 72 gépet a svéd légieroknek szállítottak le. hogy ezzel betöltik azt a rést.J. a Re-2000-et pedig felszabadították exportra. 1940-ben 32 db-ot vett át. Nem volt alkalmas sem vakrepülésre. majd 4x12 géppel rendelkeztek. 12 db Nardi-305-öt.

42 o l 3m J FIAT CR-40 FIAT CR-41 T c~1 FIAT CR-42B A CR-42 vadászgép nézeti rajza és a fejlesztés fázisai 143 .Motor teljesítménye: Max.4200 m-en: Leszállósebessége : Csúcsmagassága: 840 LE (617.földközelben: .6 kW) 350 km/h 420 km/h 122 km/h 9500 m Hatótáv: Emelkedés: Repülési ido: Benzinkészlet: Fegyverzet: 789-900 km 6000 m-re 8 p 30 s 2415 P 400 I 2x12. sebessége: .7 mm-es BREDA-Safat géppuska FIAT CR .

FIAT CR. 42 Falco 3m I 144 .

olajnyomás-rugózású Fék: tárcsás. önbeálló húzólégcsavar. a törzs hegesztett Borítás: vászon. Urtartalma 34 kg.) Olajtöltésnél a mércét figyelni kell. A belépo olaj homérséklete gondosan figyelendo. 38. egymotoros 8. olajcsap zárva. együléses.azonnal elzárandó. (Érezheto kattanás. belépo min. Üzemi nyomása: 0. Ha a benzin. Csak melléktartálycsap nyi.Hengerfej-homérséklet csap nyitva tartandó.I. benzinóra mutatja literben. Hengerek száma: Teljesítménye: Súlya: Üzemanyaga: egy Zenith porlasztóval 14 840 LE 575 kg 87 oktánszámú könnyubenzin (könnyubenzin + 8% ólom-tetraaethil. ha a gombot kihúzzuk.között.: 120° Olajfogyasztás: 10-20 g/LE/h. mikor a fotartályban még 110 liter benzin van. Megengedheto max.245 m 9. Gyakorlatban általában 1. A fotartályban lévo üzemanyag mennyiségét a zárása által.C. olajcsap a törzs baloldalán. alsó hengerekbe.A FIA TCR-42 típusú vadászgép muszaki leírása Sárkány: Törzshossz: Fesztáv: kétfedelu. Üzemi adatok Olajnyomás: Olajhomérséklet: min. max. A hengerek homérséklete szabályozható.5 m. levegoben Légcsavar: változtatható beállítású.5-2. az olajszuroben rendszerint található bronzreA fotartály urtartalma: 350 I szelék. 260°. EIrendezése: Kettos csillagmotor.: 40° kilépo min. Az olajat az olajszivattyú hajtja a motorba. kb. Szarvasbor szuro nélkül a benzint tölteni tilos! Olajozás Az olajtartály a tuzfal alatt van. ricinusolaj tása esetén a porlasztó benzint nem kap. A következo mozzanat a hiba elhanyaMelléktartály urtartalma: 110 I golása esetén a rendellenességek a légcsavarÖsszesen: 460 1. ha a gombot benyomjuk. Ilyen esetben súlypontban. kb. kétszerese van még a gépben. Ajánlatos a melléktartályt legkésobb akkor kinyitni. a kéziszivattyú használandó.Hutés lop. Kenoanyaga: 145 . tehát a benzinóra által mutatott mennyiségnek kb. Vándorrepülésekre elviendo. forgási iránya elölrol nézve: O jel Motor: Jele: Fiat A 74. R. nélküle nehéz a betöltonyíláshoz hozzáférni. részben alumínium Futószerkezet: nem behúzható. az alsó szárny belépoéle felett. a szárny szegecselt. Ennek túllépése esetén azonnal le kell szállni. maximum betöltheto mennyiség a 34-es rovátkáig. 12.5 m vízosz. a a csapágyak kikopásának a jele.: 80-90° max. 7. Olajbetölto nyílás fent a törzsön. a biztosítószeg félrehúzása után. Az olajcsap a motor leállítása után Mintegy ketto és egynegyed óra repülési ido.7 m Üres súly: 1720 kg Teljes súly: 2330 kg Építési anyaga: különleges acél és alumínium. 340 kg állítás körül.: 60° norm.) Az üzemanyagot benzinszivattyú szállítja a porlasztóba. A töltéshez különleges toldatú tölcsér kell. Mögötte van amelléktartály. az örvlemezek nyitása és szivattyú elromlik.A motor léghutéses. A nyomás csökkenése (5-6Az üzemanyag-szolgáltatás ra) és a magas kilépo olajhomérséklet (100-115) Az üzemanyagtartály helye a törzsben. 4-5 lk nyomással háromágú. surített levego muködteti. általában 150-250° Amelléktartály használatánál mindkét benzin. Olajcsap nyitva. Ez esetben mindkét üzemanyagtartályból egyformán fogy az üzemanyag. (Különben lefolyik az olaj az re elegendo.

.) Muszereket alapállásba hozni. nedves vagy esos idoben nagyon nagy a jegesedés veszélye. amely megakadályozza a folytóretesz teljes nyitását. s a motor nem pöröghet túl. (Hideg állásban. és ha nagy a levego páratartalma. (Benzindús helyzet. mert ilyen homérsékletnél alacsonyabb a levego páratartalma. miáltal a légcsavarszárnyak max. állásszög et vesznek fel. A légcsavarszárnyak állásszöge mellett nagy légcsavar-fordulatszám és lapos légcsavar-állásszög ad kedvezo hatásfokot. .) Üzemanyagot ellenorizni. Üzemanyag-fotartály csapját kinyitni. a gép elott. nedves. hogyagyorsleállító lent legyen. A repülogép sebességének növekedésévei csökkent- jük a fordulatszámot és növeljük a légcsavarszárnyak állásszögét (a légcsavarszabályzó kart elobbre toljuk). több keverék jut a hengerekbe. (Hideg idoben elzárni. 200C felett nincs jegesedési veszély. jég alakjában lerakódik a fúvókára. Utána az indítómágnest forgatni. és 1000-es fordulattal melegítjük a motort. esos idoben a legmelegebb állásba kerül. s a hidegben a porlasztóban áramló levegobol a vízgoz kicsapódik. a 8-as rovátkáig elorenyomni. Befecskendezni. + 13° felett jegesedik a porlasztó.A porlasztó Az üzemanyag párolgása aporlasztóban 14-28° hosüllyedést okoz. légcsavart néhányszor kézzel elforgatni.) Gázkar alapállásban. tehát a homérséklet könynyen a fagypont alá süllyed. Teendok a motor indítása elott A földön: Olajcsapot nyitni. Olajhutot kinyitni. 146 . maximális légcsavar állásszöggel. Benzinkeverék-szabályzó kart hátrahúzni. (10-15 atm. + 18° és -1 ° között szárazabb idoben jegesedés lehetséges. Levegocsapot kinyitni. A töltonyomás-szabályozó egészen rövid idore (max. Ha szükséges. 20° felett a szabályozókar a leghidegebb állásba kerül. A magassági repülés A magassági repülés nem jár különleges teendokkel. 3 perc) rövid felszállópálya. vagyis akadályozza. miáltal kevesebb üzemanyag fogy. Fék és indítólevegot ellenorizni. Kézi benzinszivattyúval addig szivattyúzunk. hogy még a fojtóretesz mozgását is veszélyezteti. hanem a jobb porlasztás érdekében.+ 100" karnak elöl kell lenni.) Porlasztómelegíto kart elore. Utána a légcsavarállító kart a minimumra húzni. 20° alatt száraz idoben közép-. A gázkart kb. 3000 méter felett és nagy hidegben legmelegebb levegot adagolunk. Túlzott igénybevételét földközelben az úgynevezett limiteur gátolja. Légcsavarszabályzó kart elöl max. Várni. a porlasztónak adni. amíg a benzinnyomásméro ki nem mozdul. -]O alatt kisebb a jegesedési veszély. de itt már nem a jegesedés veszélye miatt. de emelkedésben tilos! Kikapcsolása a + 100 jelzésu kar hátrahúzásával történik. míg a légcsavar egyszer körülfordul. helyzetben. (Szívótér-nyomásméro a rendes légköri nyomást mutatja. A jegesedés veszélyének elhárítása elomelegített levegovel történik. mert a motor magassági repülésre készült. Zuhanórepülést teljesen eloretolt légcsavarszabályzó karral végezzünk. Örvlemezeket kinyitni. esetleg oly mértékben. Ezt a légcsavarszabályozó kar hátrahúzásával érjük el. a porlasztó egyéb részeire. Gyújtáskapcsolót bekapcsolni. a töltonyomás akkor 890-re emelkedik. Fecskendot elzárni. és így teljes gázadás esetén nem lépi túl a szívótérnyomás a 790-et. A motor megindulása után a levegocsapot elzárni. Az ülésben: Ellenorizni.) Indítás A szerelo álljon tuzoltókészülékkel Befékezni. A magasság növekedésévei a limiteur fokozatosan nyitja a fojtóreteszt. A légcsavar A légcsavar a légcsavarszabályzó kar állítása által választott fordulatszámot automatikusan tartja. meleg levegot A motor most 30 mp-ig járatandó 600-as fordulatszámmal. vagy túlterhelés esetén megengedett.

a fordu- Motorellenorzo müszerek Benzinnyomásméro: 1.2 (1 P 12 mp) 8. Szívótérnyomás-méro a megfelelo állásban. Motor leállítása Gázt levenni. Magasságmérok alapállásban. A motor rövid ido alatt leáll. Idoórát pontosan beállítani. fordulat 1500ra esik. Gyújtáskapcsoló mindkét szériára legyen kapcsolva. Légcsavarállító kar hátul (Iapos légcsavarállás). kinyitjuk (a csap felfelé áll). a forduli1tszám 2200-2300. Porlasztómelegíto kart (ha meleg levegot adagolunk) hidegre állítani. Benzindúsító kar hátul (benzindús helyzet). a csap vízszintesen áll. A légsuríto csapját bekapcsoljuk (rákapcsoljuk a tartályra). kinyitni. A porlasztó úsztatóját néhányszor benyomjuk. Olajnyomásméro: 6 felett. A hofoknak és idojárásnak megfeleloen. Motort 30 mp-ig járatni. Benzincsapot ellenorizni. 600-as töltonyomásra. Utána a gyújtást kikapcsolni. Repülést ellenorzo muszerek Sebességmérok alapállásban. kinyitjuk. Az indítókart erélyesen felránt juk. A Garelli leállása után elzárjuk a hátsó levegocsapot. Gázt levenni. Teljes gázt adni.Motorpróba Várni. Sebességek Leszállósebesség : Max. Porlasztó-elomelegíto. Gyorsleállítót felhúzni.5. Belépo olaj min. Gázkar hátul. Olajhuto. Vezérsíkállítást faroknehézre csavarni (1-2 rovátkáig) Szabályzókarok állásának ellenorzése . Fordulatszámláló. ha melegítésnél zárva volt. Gyorsleállítót visszaengedni. helye a Garelli hátsó oldalán lent.+ 100" kar elöl. helye az ülés mögött jobbra. Benzinmennyiséget ellenorizni. A Garelli üzemanyagcsapját kinyitjuk. elzárjuk a Garelli üzemanyagcsapját. Gépellenorzés repülés elott járó motorral Sorrend szerint balról jobbra. Örvlemezeket nyitni. sebesség 4200 m-en: Emelkedés 1000 m-re Emelkedés 6000 m-re Légcsavart maximumra állítani. 122 km/h 350 km/h 420 km/h 1. nem jó a limitor. míg a motor meg nem indul. A légsuríto csapját. Szívótérnyomás max. Midon a levegonyomás a tartályban elérte a 14 atm-t. sebesség földközelben: Max. Hengerfej-homérsékletet ellenorizni. 40°. Légcsavart maximumra állítani. Olajhutot. A légcsavar teljes leállását kivárni. lat 2000-re esik. Légcsavar-szabályzó kar elöl marad. 60°. Ha a motor jó. ha több. A gép hárompont-helyzetét megjegyezni. Megindulás után a fojtóreteszt teljesen kinyitjuk. Olajcsapot elzárni. Barométer alapállásban. Levegocsap elzárásáról meggyozodni. A féklevegot ellenorizni. 760.5 (8 P 30 mp) A levegotartály feltoltése Garelli-vel A tartályelotti levegocsapot. 20 másodperc várakozás után szériázni.. 147 . kilépo olaj min. míg a belépo olaj 40 (telep 50) fokra felmelegszik.

Bánlaky György fohadnagy vezetésével.egy átmeneti idoszakban . Szeptember 29-én a IV. 01. Ezen a napon Bánlaky György fohadnagy és Pánczél Imre ha~nagy két-két légi gyozelmet aratott. merevíto nélkül. és csak késobb kapta meg a Bf 109 F széria a V. ± 01 stb. Az elso 12 gép sorsa viharosan alakult. A Bf 109 F-4 gépek 1942 elején kerültek ki a gyárakból és WNF. Ezért eloször csak a farokfelületekre festették fel a piros-fehér-zöld színeket. bevon ható farokkerék és az alkalmazott DB 601 E-G motorokhoz jól illeszkedo.Bf 109F vadás~gépekmagyar használatban 1942-ben a Héja gépekkel szerzett tapasztalatok alapján kérte a légiero a fronton lévo vadászerok Bf 109 gépekkel való felszerelését. és másnap vadászbombázó bevetést hajtott végre a II. Ezekbol egy vadászegység alakult. Ugyanakkor a velük egy kötelékben levo németek kötetlen biztosítókként "szabad vadászatokra" jártak és egymás után aratták légigyozelmeiket. A magyarok anémet SZERO-kban javított. A kiképzo és gyakorló repülések során további veszteségek is voltak. 11-én. és a Luftflotte Kommando Don december 14-én véglegesen átadta a repüloket a kiképzés alatt álló magyar vadászegységnek. A kért engedély október 24-én megérkezett. fedélzetén Pánczél Imre hadnaggyal. A vezetoülés kabinját a szélvédo üveg alatt. Átfestésük fokozatosan történt. 29. Itt semmisült meg késobb a +06 jelu 109es. Raposa János ormester Pánczél Imre hadnagy 1942. Létrejött . vadászegység 8 darab Bf 109 F vadásza Rosszosra települt át és azonnal bevetésre került.+01-tol számozódott és csak késobb kapták a V. mivel a parancsnokság nem adta meg idoben a pontos lajstromjeleket. december 16-án 2 légi gyozelem) Kohalmi János hadnagy Lukács Ottó hadnagy Szabó István hadnagy Kovács Nagy László hadnagy (1942. Luftflotte az OKL-hez fordult. így lezuhant a +08 és összetört a + 10 is.O + 01-tol terjedo jelcsoportot. használt Bf 109 F-4 típusokkal repültek. XII. Ez utóbbi jellemzoi az áramvonalasított nagy orrkúpos törzskialakítás.001-tol terjedo folyamatos lajstromozást. Ezt követoen . A század elsosorban JABO (Jagdbomber = vadászbombázó) feladatokat látott el és egészen a sztálingrádi körzetig tevékenykedett a német egység keretében.hivatalos német nevén . vagy szállítógép-kísérés volt. magyar hadsereg arcvonalán. egy háromszögletu megvilágító ablakkal látták el. esetenként bombázó-. hogy átadhasson a magyarok részére 12 db Bf 109 F-4B gépet. A december 16-án megindult nagy támadás elol az 1/1. Itt január 23-ig tartózkodtak és közben a +05 is megsemmisült.O + 02 még Sztarij Oszkolban összetört. majd késobb Messerschmitt Regensburg üzemi típusok voltak. Ennél a változatnál már a vezérsík is szabadonhordó szerkezetu. amelyet azonnal beosztottak a JG 52 német vadászezred parancsnoksága alá. Ungarische Jabostaffel. (1942. január 11-én a szovjet légvédelem lelotte a +04 jelu gépet. Az e utóbbiak közül megmaradt egyetlen használható +12 számú példán nyal Kohalmi János hadnagy átrepült Harkovba. Január 14-én az egység újra Sztarij Oszkolba hátrált.V. Feladatuk legtöbbször JABO. A Bánlaky-egység új támaszpont ja is Harkov lett és itt nyolc újabb Bf 109 F gépet kaptak 148 . típusszám nélküli jelöléseket látunk a korabeli felvételeken. október 31-én egy légigyozelem) Szentgyörgyi Dezso ormester Gyenis Tivadar zászlós Tarnay (Tubl) József ormester (1943. jelük V. 16-án az ötödik és hatodik légi gyozelem után hosi halált halt a V 004 géppel 1943. egy légi gyozelem) összeütközve meghaltak. A V. A vadászegység tagjai és nyilvántartott eseményei a következok: Bánlaky György fohadnagy pk. Erla. A nagy támadás idején. külso dudorok nélküli törzs.és szárnyvonalvezetések voltak. A magyar légieronek átadott gépek az RLM álcázó színeit viselték.az 1. 1942. IV. október végén tíz pilóta kapott a fronton átképzést a szolnoki és kolozsvári századok tagjai közül. a szélvédo elott pedig a 4B jelu gépeknél egy vastag páncélüveg volt a homloklövések ellen.

Ugyanakkor Ujszászy György a századdal Umanba települt a kiképzés folytatására. +07. nagyobb teljesítményu DB 601 E motort vették alapul.013-tól). Bánlakyék eloször Poltavába hátráltak. A tüzeloanyag-betölto nyílás a törzs felso részérol a kabin alá került. 6 mm vastag páncél üveget erosítettek. a Bf 109 változatok között az F-4 volt a legjobb túléloképességu 1942-43-ban. gyors és eros fegyverzetu gép hatékony ellenfelévé vált a szövetséges vadászgépeknek. Jelentosen átalakították a gép farokrészét is. A jó manoverezoképességu. Az F típus erosebb. Ezt a típust. Ide a régebbi gépek közül már csak négy került: a +03. Ekkor kapta meg a Bf 109 a késobbi jellegzetes. A Bf 109 F-4 fobb adatai Daimler-Benz DB 601 E. Tervezéskor az új. A V-21-tol V-24-ig számozott gyári prototípusokon végezték el a megfelelo szerkezeti és aerodinamikai változtatásokat. illetve fesztávolság. valamint a lekerekített szárnyvégek jellemezték.920 m 130 kmlh Leszállósebesség : Hossza: 8. valamint áramvonalasabb lett az olajhuto is. benzi nbefecskendezéses Teljesítménye: 1350 LE (992.50 m Tömeg normál terheléssei: 2900 kg Szárnyfelület: 16. Ezeket a +07 kivételével átadták az 512.egy SC 250 jelzésu 250 kg-os vagy 4 db SC-50 rombolóbombát hordozott. A Bf 109 F változatai kiemelkedtek kortársaik közül az emelkedoképesség és az elért csúcsmagasság tekintetében. a szárny alatt lévo hutoradiátorok. Ezzel párhuzamosan egy új. Új formát kapott a feltölto beömlonyílása. fordított V elrendezésu. Figyelembe véve a harci gépek viszonylag rövid élettartamát. A nagyobb sebesség és a megnövekedett terhelési értékek szükségessé tették a szárny kormányrendszereinek átalakítását.1 m2 650x150 mm Fofutógumi mérete: 624 kmlh Max. +11 és + 12. 1942. december végétol kezdodött meg a keleti fronton harcoló magyar vadászszázadok átfegyverzése Messerschmitt Bf 109 F-4/B gépekre. míg a motorhiba miatt repülésképtelen +01-et felrobbantották a szovjet csapatok február 17-i bevonulása elott.6 kW) VOM Légcsavar: Kifutási úthossz: 940 m Fesztáv: 9. felül visszahajló páncéllemezt építettek be a pilótaülés mögé.a póttartály helyére felszerelt ETC 500 adapteren . 12 hengeres. A motorburkolat bal oldalára az F-27 suríto nagyobb átméroju beömlonyílása került. Közben újabb csapások érték az alakulat gépe it: a +14 lezuhant. Az új vadászgépet a megnövelt hossz-. Ezzel tulajdonképpen lezárult a Bf 109 gépek magyar felhasználásának elso fejezete. gömbölyített orrkúpot. A légcsavartollak hossza 2010 mm-rol 2944 mmre módosult. Az F-4-es szélvédojére egy 45° dolésu.850 m Üres tömeg: . Az F széria az F-4 típussal érte el a fejlesztés határait. nagyobb hatásfokú fegyverzetet kapott. A hónap végéig az egység támadásai folytatódtak a felvonuló csapatok ellen.(V. sebesség: 290x110 mm Farokfutógumi mérete: 6500 m-en 850 km Hatótávolság: Fegyverzet: 1xMG 151/20 gépágyú 200 I-es póttartállyal 2xMG 17 géppuska 11 200 m Csúcsmagasság: Motor: 149 . századnak. a Magyar Királyi Honvéd Légiero használta a legnagyobb számban. majd a szovjetek további nyomása elol tovább vonultak Kijevbe. 1942-ben jelent meg a fronton az F-4/B vadászbombázó-változat. Az F sorozat kialakítása 1940 késo tavaszán kezdodött. a Luftwaffén kívül. a jól bevált E-4-es változat bázisán. melynek hossztengelyi elhelyezése a kevésbé képzett pilóták számára is lehetové tette a pontos találatokat. 1964 kg Magassága: 2. amely .

-. \./ -.. ~ . rajza 150 R. .S AS O K . ~ " I / ETC 500 ~.Páncéllemez /'/ \ t""-- \i-""". J.- \. Bf109F-4/B + SC 250 ~ -. A Me 109F-4 vadászgép és bombafelfüggesztésének nézet.

g i er O 151 .111 Vadásszázad 1942 IVJG77.i r á I Y iO':!i. 1942 Sztátingrádifront ALM 74 RLM 75 RLM 76 I~"i' ~~ •.//)rX::1 ~ Bánlaki-század 1943 január Kóhalml János repülte át Harkovba Sötétzöld(olajzöld) Sötétbarna világosszürke A Me 109F vadászgép metszeti rajza és az 1943-ban alkalmazott változatok Mag y a r K.véclJIL~i.~:!n[:!Hl ALM •• RLM25 [ ~:·:. ~':'~::cl Foltozás RLM 70 RLM 04 74170/02 ~::::}:':~:':~ RLM 23 21 l~ini.

.1 7 .--- ---5 II \ \ " II11/ II II f ~~]~f \ II .. -_/ I ---II!~6 ) I I II II 5 / I II I 1 j~----" IIII P ~ O~ A Me 109F gép MG17 géppuskájának loszeradagolása (felül) és az MG-FF gépágyú loszeradagolása (alul) 152 . ... " \ \ II -----.

A Me 109F gép MG151 "B" gépágyú loszeradagolása (felül) és a gép fegyverzetbeépítése (alul) 153 .

: Legnagyobb sebesség: Utazósebesség : Leszállósebesség : Starthossz kb.175 m 1. iskola.5° 11° 90 I 51 16. nem állítható Átméro: 2. kétágú. Hatótávolsága: Fobb adatai: Fesztáv: Törzshossz: Legnagyobb magasság: Szárnyfelület összesen: Alsó szárny beállítási szöge: Felso szárny beállítási szöge: Alsó szárny V állása: Felso szárny V állása: Nyilazás: 1 db benzintartály: 1 db olajtartály: Súly és terhelési adatok két személy Üres súly: 385 kg Terhelés: 290 kg Össz.8 P m 1705200 183km/h km/h 27. húzó. HM 500. kétfedelu.és 131 8-2 Jungmann típusú repülogép Kétüléses.55 m2 2. Motorja: Méretek: Fesztáv: Magasság: Hossz: Nyomtáv: Kerékabroncs: Abroncsnagyság : Kerékfék: Üzemanyagtartály: Olajtartály: Felületek: Szárnyfelület csurokkel együtt: Csürok felülete: Féklap: Magassági kormány: Oldal kormány: Szárnyalak: Nyilazás: Terhelési többszörös: Szárnyszélesség .toben: . szabadonhordó. vászon Heine.5 P 3. gyakorló és murepülésre alkalmas gép.5 790 Ss 542 135 41.EMESE EM-29 Mélyszárnyú.8 m2 1.2 sebesség: Leszállási p Emeikedési ido' 1000 m-re: 2000 m-re: 3000 m-re: 4000 m-re: Csúcsmagasság: 650 km HM 504 A-2.5 845 S4 542 248 48.25 m 13.középen: .2 m2 trapéz 12 2.120 m Forgásértelem (elölrol nézve): O jel Üzemanyag: Fogyasztás utazófordulatnál: Olajfogyasztás: 80 okt. kétkormányos. sport.50 m2 0° _1° 3. túracélokra alkalmas gép.125 m egy személy 385 kg 140 kg 585 kg 39 kg 183 km/h 75 8.végeken: Súlyok: R3 8ücker iskola-.82 m 2m alacsony nyomású 420x150 mechanikus 120 I 61 7. HM 506 10 m 2m 8. Ethyl benzin Grünring ásványi 225 g/LEh 3 g/LEh Légcsavar: Teljesítmények: Repülési ido: Távolság kb.40 m 6. 5 h 900 km 210 km/h 190 km/h 80 km/h 120 m 80 m 3.: Kigurulási hossz: Emelkedés földközelben.63 m 1. acélcso.62 m 2.5 677 kg kg kg kg fa.3 kg Teljesítmények: Legnagyobb sebesség: 4300170 km/h 12 45 P82 23 sebesség: Utazási Pm 5.7 16 Üres súly: Terhelés: Felületi terhelés: Repülosúly: Építési anyagok: 542 303 58.5 mis 154 . repülési súly: 675 kg Terhelés m2-enként: 46.3 m2 1.5° 1.3 m2 1.

négyütemu. hogyahutoelemek ne legyenek terhelve. léghutéses. Olajtartály: Az olajtartály (alumínium) 46 liter befogadására alkalmas. a szárnyfalak. mely friss olaj és visszaszállító szivattyúból áll. Surítovel és áttételezéssel van ellátva. Az olajcirkulációt egy kettos olajfogaskerék szivattyú végzi. A kormányfelületek váza könnyufém profilból (duralelektron) készül. 5 perces teljesítménye: 105 LE 2530 ford. Motor (Gep./p Megengedheto legnagyobb fordulat .M. Ez a tuzfal mögött a tüzeloanyagtartály fölött van elhelyezve.996 I Összes lökettérfogat: 3. A tartály tetején vannak a tartalom mutatók csovezetékeinek és a szellozo vezetékeknek a csatlakozásai. Törzs Cromolibden acélcso. kormánylappal és segédkormán nyal) és az oldalkormány-felületek. A tartály két dural hevederen függ. Tüzeloanyag-tartály a tuzfal mögött a vezetotér alatt van. spirál és olajrugózás. a két benzinszuro csapvezeték összeköto csövei részére. kettos csillagmotorral. Üzemanyag 85 oktános ethyl benzin. A vezetékek hajlékony Aviotub csövekbol vannak és az összes sárgára van festve. lógósoros. Az alján középütt. A huto mögötti rudazattal állítható fedolemezek a kenoanyag homérsékletének tág 75 LE 2270 ford.3 atm./p 30 perces teljesítménye: 95 LE 2450 ford.2 Motor összsúlya: 119. Hegesztett alumíniumlemezekbol készült. A felületek két fotartósak. 155 . 4 hengeres. A tartály térfogata 465 liter és 0. földi motor. felderíto repülogép./p Fegyverzet Két merev pilótapuska géppuska. Lábfék. amely egy tömítéssei ellátott csavaros fejjel van elzárva. A hordfelületek teljesen vászonnal vannak borítva. elöl és hátul csatlakozó csövek vannak.vízszintes repülésnél: 2530 ford. A leereszto készülék a tartályfenék közepén van hátul. kétüléses.A.984 I Kompresszióviszony> 1:6. A friss olajtölto nyílás (a törzs baloldalán elöl) egy csavaros fejjel jól tömítoen zárható.2. felso szárnyas. A leeresztocsap a bal oldalon alul van. A huto elrendezése és felerosítése olyan. Kormányszervek Csurolapok.). Az üzemanyagtartály bal felso élén van a töltonyílás. típusú. Olajozás Olajszivattyú: A motor friss olajpótlása nyomó olajozással dolgozik./p Tartós: 85 LE Utazó: 2360 ford. a feszítobak és a szárnykitámasztó dúcok. Szárny Jelentosebb alkatrészei. vászonborítással. fél szabadonhordó. A fotartók szekrény keresztmetszetuek. gerincei nyírfa rétegezett lemezbol készülnek.zuhanó repülésnél: 3350 ford. melyek csuklósan vannak egymáshoz kötve./p . háromágú. A benzincsapoktói vezetnek a tüzeloanyag-vezetékek mindkét A.2 kg He-46-os típusú felderíto repülogép Egymotoros. az utóbbitól egy védolemez választja el.Motor: Hirt HM-504. Futómu Nem behúzható. egy megfigyelo Egy léghutéses. Mistral Major 14./p Furat: 105 mm Löket: 115 mm Lökettérfogat: 0. melyektol gumialátét védi. Olajhutok Az olajhuto méhkashuto. fix fém légcsavaros. 14 hengeres. Nyomásra van kipróbálva. kirs. övei erdei fenyobol. Vászonborításúak. szivattyúhoz és onnan a porlasztóhoz. magassági kormányfelületek (vízszintes vezérsík.

Normál légcsavar fordulat 3200 m-en Maximális sebesség: Utazósebesség : Leszállósebesség: Repülési ido: Üzemanyag. Pilótaülés berendezése Muszerek: Sebességméro. A hozzátartozó antennaakna csepp alakú bakelitcso. mely a megfigyelotérben jobbra a 8as keretén bilincsekkel van felerosítve. átkapcsoló olaj és tüzeloanyag nyomás-méro. finom) elfordulásjelzo. Függoantenna: Egy motollás dobra van feltekercselve. teljesítménye 1200 W. Megfigyeloülés berendezése Repülésellenorzo muszer és irányító muszerek: magasságméro. fobiztosító szekrény és kapcsolószekrény. Legnagyobb megengedheto fordulatszám: 6000 ford. A vezetotérben a következo motormuszerek vannak: fordulatszámláló. sz ívóté rnyomás-mé ro. amelyek a vezetotérbe jövo beszélocsövekhez csatlakoznak.-nál 770 LE 850 LE 0. muszerfallámpák. magasságméro (durva. Úgy az állványzat. irányadó. Heinkel típusú.22 kg/cm2 hutött: 50° meleg: 90° hutött: 70° meleg: 120° 5 kg/cm2 820 Hgmm 900 Hgmm (indulás) 2400 ford. Világítótöltény: A törzs mindkét oldalán a felso gerincen van egy-egy világítótöltény-tár. A levezetohuzal az antenna közepérol vezet a törzshöz és onnan a szigetelo csövön keresztül a törzs belsejében levo rádiókészülékhez. magyar gyártmányú.-nál 900 LE 2400 ford. térképtáska. iránytu. érzékenységszabályzó. befecskendezo szivattyú./perc. Az antennahuzai a függoleges vezérsík egy veretérol a szárnyak közepén levo antennadugóhoz vezet. A beszélocso a törzs baloldalán halad. idoóra. Fényképezogép: Üzemi adatok: Névleges teljesítmény 4200 m-en . sebességméro cso futése. Generátor: A törzs jobb oldalán alul acélcso állványon (bakon) van az áramló levego által meghajtott légcsavarral üzemben tartott generátor. A szabályozó szekrény gumialátéttel szigetelve a tuzfal motor felöli oldalán van elhelyezve. gyújtómágnes és gyújtáskapcsoló. A tárakban tíz-tíz töltény helyezheto el. Jelzokészülékek Világítópisztoly: A megfigyelotér jobb oldalán egy rövid cso betolható. tüzeloanyag-méro. adóból és vevokészülékbol áll és a szükséges tartozékokkal együtt közvetlenül a vezetoülés mögött a megfigyelotérben egy rázásmentes keretre van felerosítve. irányadó. Teljesítmény a földön: Indulási teljesítmény: Benzinnyomás: Olajhomérséklet: Max. görgos térképtartó. olajhomérséklet: Normális olajnyomás: Szívótérnyomás: Szívótérnyomás rövid idore: 2400 ford. mint a generátor áramvonalas./p 280 km/h 230 km/h 130 km/h Több típusa építheto be. Beszélocso: A megfigyelo hallgató kagylói. használaton kívül a megfigyelotér baloldalán lévo tás kában vannak. Az áram feszültségének kiegyenlítésére és álló motor mellett hálózat táplálására egy 25 voltos és 15 amp. sebességméro. olajhenger-szívótár homéro. 24 V feszültség mellett. irányméro. A hutoszabályozó kézikar a vezetoülés segédszerelvény-falának jobb oldalán van alul. Ezek a vezeto elotti térben vannak. Az elektromos felszereléshez tartoznak még: helyzetlámpák. iránymutató. Rádiókészülék-antennák A rádiókészülék R-11. Törésveszély esetén az akkumulátort a gyújtómágnes kapcsoló felett elhelyezett szükségkapcsolóval kikapcsoljuk. Külso antenna: L alakban van kitéve. órás Varta akkumulátor szolgál. Motor és különleges muszerek: egy gyújtómágnes kapcsoló és egyamperméro a rádiókészülék részére.határok közötti változtatását engedik meg. Elektromos felszerelés Az áramot egy Bosch áramfejleszto szolgáltatja.fogyasztás: 2 h 220 Iiter/h 156 . görgos térképtartó.

40.4 P 2. 40. XI RC. szívótérnyomás és 2200 fordulatnál 1000 LE Teljes ítményia da tok: Szolgálati magasság Csúcsmagasság Starthossz 123 hklm2 2710 kg 500 I 170 I 3h 87 okt. szívótérnyomás és 2200 fordulatnál 870 LE 400 méteren 860 Hgmm. 4 000 m 10 800 m 150 m T I I I I I I~ A MÁVAG Héja M vadászgép sárkány. Két-két fo a futómu rugóstagnál tolja a gépet. Tilos a gépet a légcsavarnál és a kilépoélnél tolni. ethyl.A Héja (Re 2000) repülogép muszaki leírása A gép fobb adatai: Felületi terhelés Repülési súly Fotartály urtartalma Segédtartály urtartalma Repülési ido Használatos üzemanyag: Tüzeloanyag Kenoanyag Légcsavar: Típusa Forgási értelem Motor: Típusa Piaggio P. bal Emeikedési ido 1000 2000 4000 6000 méterre méterre méterre méteren Legnagyobb sebesség 4000 méteren Utazósebesség 4000 méteren Legkisebb sebesség Legnagyobb zuhanósebesség Siklási sebesség leszállás elott: páncél nélkül páncéllal Beállítási adatok: Szárny beáll ítása Vízszintes vezérsík beállítása A függoleges vezérsík beállátása Csurök kitérése lefelé Csurök kitérése felfelé 1.és motorburkolat-kialakítása 157 .1 P 485 km 400 km 135 km 650 km 170 km 180 km -30' + 50' +2° jobbra 21° 25° Reggiane 2000 Héja muszaki utasítása 1. A farokkerékbe helyezzük a fordítóvillát bele.6 P 9. Teljes ítménye: földközelben 860 Hgmm.8 P 5. XI RC. ricinus Piaggio P. Mozgatás a földön: A földön való mozgatáshoz a farokkereket lazítsuk.

P-35 Re .2000 Heja 1. MAVAG Heja o 1 2 I 3 1 4 I Sm J A Re 2000 gépcsalád nézet. rajza 158 . I I ll.

~----- A MÁVAG gyártású Héja M nézeti rajza 159 .../ /' A----/' -. \ ...• = o '" ''\ ' \...•.2 1 3m I I / ...

Ha ek- 160 . hogy a kormányrögzíto szerkezetek el vannak-e távolítva és a féktuskók helyesen vannak-e elhelyezve. Castrol R. hátra le tartaléktartály. Levego: Feltöltés a törzs baloldalán az ülés mögötti ajtócskán. a jobbra lévo kezeloszekrényen lévo csapot elore. motorpróba: A) Indítás: Ha a légcsavar szabad. az elülso a tartaléktartály mennyiségét mutatja. 1) Futóbehúzó kar a középállásban. majd 1000 fordulatig fokozatosan emeljük. 6. 19) Olajhuto zárva. 7) Oldal kiegyensúlyozó középen. Ezután a muszerfal jobb alsó nyúlványán lévo befecskendezot csavarjuk ki teljesen balra. elektromos mozgatáson. A fotartály 500 literes. Nyissuk ki a levegocsapot. elülso állás. Assó-Avió. amivel még repülni lehet. hátra közép fotartály. "normái" gomb benyomva. 5) Fékszárnyalapállásban. + 100 kar elöl. 4) Futómuvezérlo kart a repülésirányra merolegesen. A hálózati fokapcsolót üres járásban kikapcsoljuk. A mérce elso beosztása a minimális olajmennyiséget mutatja. Azonnal zárjuk el a levegocsapot és a benzinbefecskendezo gombját is jobbra elcsavarva zárjuk el.) 16) Farokkerék-rögzítés szabad. Melegítés közben ügyelni a hengerfej homérsékletre. B) Bemelegítés: 1-2 percig 700-800 fordulattal jár a motort. 5. 0. Levegoben az utántöltést a motorra szerelt kompreszszor végzi. (Fent zárva. 23) Lobillentyu és elektromos bombakioldó biztosítva. az olaj motor mögötti burkolaton levo kis ajtócska alatti betöltonyíláson töltheto be. melynek legnagyobb mutatója mutatja a palackban lévo nyomást. Oxigén: A gépben lévo palackot az elzárócsap melletti csatlakozáson keresztül töltjük fel 150 atm nyomással.1-0. Kiég. Indításhoz a gázkar legyen teljesen hátrahúzva. de csak a fedelén lévo mérce felso beosztásáig töltheto. 22) A pilótaülést az ülés mellett balra alul lévo fémes kar meghúzásával a kello magasságba. 15) Pitot-cso futés kikapcsolva. majd fokozatosan gázt adunk. a bal ra fent elhelyezett kezeloszekrényen lévo gomb megnyomásával ellenorizni. 2) Hálózatot bekapcsolni. levego-elomelegítés. Indítás. utána kikapcsolni. 9) Gázkar hátul. 20) Örvlemezek zárva. A feltöltéshez kizárólag 87 oktános ethylizált benzin használható. Törzs baloldalán lévo ajtócska.2 atm benzinnyomást. nyomjuk meg a befecskendezot bal kézzel. az elöl középen lévo sárga gomb balra húzásával megfeleloen elore vagy hátra állítani. A hátulsó a fotartály. A két kisebb mutató a két kerékfék nyomását mutatja. míg a kilépo olaj a 300-ot el nem éri. 18 atm. majd bal kezünkkel az ülés mellett balra lévo kéziszivattyúvallétesítsünk kb. Az olajtartály max. mire beindul. Feszméro a muszerfal jobb oldalán található. 21) Oxigénkészülék nyomása 150 atm. Indításhoz való elokészítés: Gyozodjünk meg a gép feltöltöttségérol. 6) Magassági kiegyensúlyozó középen. 8) Tuzoltó készülék leplombálva. 18) Légcsavarkapcsoló minimumálláson. tartaléktartály 170 literes. Ha az elektromos jelzomuszerek az 1600 fordulatnál ismét mutatnak. két benzinóra van (Televel). kézi kioldó leplombálva. O) Olajcsap nyitva. A benzint a gép mindkét oldalán elöl a motor mögött levo kis ajtó felnyitásával szabaddá tett sárga beöntonyíláson. 11) Reflex irányzék világoson. amíg a kilépo olaj 50° lesz. Teendok indítás elott: Meggyozodni. kipróbálni. 12) Benzinórákon a benzinmennyiséget ellenorizni.) 14) Ha bomba van felfüggesztve. 4. 34-36 kg olaj befogadására szolgál. 13) Benzincsap a fotartályon.2. hogya piros és zöld lámák jelzik-e a bombát. ha a 18 atm nyomás van. 17) Gyorsleállító benyomva. 180-2000-nál az örvlemezeket fokozatosan nyitni. 3. Melegítés alatt ellenorizzük az elektromos generátor töltésszabáIyozóját is. (Földön nincs hutés. a gyújtáskapcsolót kapcsoljuk be. 3) Ugyanitt a generátorkapcsolót bekapcsolni. jobb kézzel pedig az elektromos indítógyújtó gombját tartsuk nyomva. a töltésszabályzó jó. 10) Magassági gázkar. bemelegítés. az elzárócsap zárva. Ekkor nagyobb gázzal melegítjük. A motor könnyen indul. futés kikapcsolva. Olaj: Ricinus.

valamint az összes szervek helyes beállításáért felelos.és olajnyomás rendben. Minimális álláson normál gomb benyomva. ha igen kis körön vagyunk kénytelenek megfordulni. mert a kilátás rossz. 5) Magassági és oldal kiegyenlíto alapállásban. 1) Olajcsap nyitva. Benzinnyomás: 0. Az olajnyomás 6 atm nyomás fölé ne menjen. nehogy véletlenül elállítódott légcsavarral startoljunk. amit azormal egyensúlyozzunk ki. Startnál a gép némileg el akar jobbra húzni. Teljes gázt adunk és az eloírt 860 mm szívótérnyomás és kb. Amint a futó bent van.24-0. 7. jelzolámpa nem ég. a futóbehúzókart állítsuk felso állásba. Magassági gázt 3000 m-en alul ne használjunk. 14) Olajhuto. elektromos mozgatáson. 760 szívótérnyomással végezzük. ahol is a futó behúzása után a kerekek sziluettjei eltunnek. azonban ettol a futó igénybevétele miatt lehetoleg tartózkodjunk. Amennyiben rendellenességet tapasztalnánk. azonban ezt az oldalkormánnyal könnyen ellensúlyozhatjuk. Figyeljük a hengerfej-homérsékleteket és az olajhofokot. míg a belépo olaj mutatója is megmozdul. 19) A tetot elorehúzva rögzíteni. akkor teljes gázzal repüljön. Mágnespróbát 1600 fordulatnál tartunk. Csak akkor állítsuk szabadra. a fékszárnyat is hozzuk alapállásba. Ezt ellenorizzük a muszerfal bal alsó nyúlványán lévo elektromos futójelzovel. 20) Motorhomérséklet rendben. A fékszárnyat csavarjuk le starthelyzetbe. 8) Benzintöltés megfelelo.) 6) Magassági gáz.5 atm). 4000 m-en 200 km. (Középen. b) Start elott a farokkereket mindig rögzítjük. és ezeket úgy szabályozzuk. 13) Légcsavarkapcsoló alapálláson. amikor is a futóbehúzás megindul. az ülésben balra pillantva látjuk a futómubehúzó rudazat forgását. Gyakorló repüléseknél motorkímélés miatt az emelkedést ne teljes gázzal. amikor a futóbehúzás véget ér. 12) Farokkerék rögzítve. ahol a kis kerekek szintén a gép szárnyában eltunnek. 9) Benzincsap fotartályon. Repülés: A) Beszállás. C) Motorpróba: Ha kilépo olaj 50°. Ha a géppel a legjobb emelkedoteljesítményt akarjuk elérni. 2) Hálózati fokapcsoló és generátorkapcsoló bekapcsolva. amelynek O-án kell állnia. 6000 m-en 180 km. Motorpróba után nyissuk ki az olajhutot az évszaknak megfeleloen. ami végzetes balesetet okozhat. különben a gép rádlizik. 18) Lobillentyu és bombakioldó biztosítva. 3) Futómuvezérlo-kar repülésirányra merolegesen.-ra kapcsolt légcsavarral és a normál gombot benyomva. A futóbehúzással egyidejuleg a forgattyút kézzel elorecsavarva. 10) Bombák vannak-e? 11) Pitot-cso futés kikapcsolva. minden esetben pedig min. Amint a gép a földet elhagyta.5-6 atm között kell lenni (min. a jelzomuszereknek nem szabad mutatniuk. start elottí teendok: A pilóta a gép helyes elokészítéséért. a belépo olaj 40° legyen. 17) Bekötohevedereket felvenni. 16) Ejtoernyot bekapcsolni tilos.kor a generátorkapcsolót kikapcsoljuk. motorpróbát tarthatunk. Feszméro 150 atm-t mutat. örvlemezek az évszaknak megfeleloen nyitva. +100 karok teljesen elöl. Ha bármelyik jelzomuszer elromlana. Ezen muveletek alatt a gép kissé faroknehézzé válik. 7) Reflex irányzék muködik. 4) Fékszárny starthelyzetben. levego-elomelegítés.25 atm között legyen. 21) Benzin. 3. a behúzókart állítsuk vissza középállásba. Kipróbálás után mindkét kapcsolót bekapcsolni! Hidegben a bemelegítést ajánlatos addig folytatni. a hengerfej-homérséklet pedig 270° fölé ne emelkedjen. 2250 fordulatszámnak meg kell lenni. kapcsoljuk a légcsavarkapcsolót "Arestó" állásra és a mágnespróbát így tartsuk meg. Gurulásnál a farokkerék legyen rögzítve. hogya kilépo olaj 80°-90° között. és az örvlemezeket. c) Emelkedés: Emelkedés közben az alábbi sebességértéket tartsuk be: Földközeltol 4000 m-ig 220 km. ezen felül pedig gazdag pontra szabáIyozzuk be. Mielott gázt adnánk pillantsunk a légcsavarkapcsoló légcsavarállás szögjelzojére. és a hengerfejhomérséklet legalább 160°. B) Gurulás és start: a) Lassan és elovigyázatosan guruljunk. Olajnyomásnak normálisan 4. vagy elöl lent a törzsfenéken elhelyezett mechanikus jelzovel. A kilépo olaj hofoka a 161 . amely forgás megszunik akkor. hanem kb. 15) Oxigén töltve.

szívótérnyomáshoz tartozó 2000es fordulatszám értéket a légcsavar-állásszögjelzo mutatója is meghatározza. "volonta" állásán több oxigént adagolunk. mert 2000 fordulat mellett a szívótérnyomás már teljes gáznál is csak 660 mm. Tudnunk kell. az emelkedés végén a légcsavarállító "min. várjuk meg. 5500 méter felett utazórepülésnél is teljes gázzal repülhetünk. Nagy magasságban.9 atm felel meg. a varióméter szerint pontosan vízszintesen: ha 3000 m-nél magasabban volnánk. azután a magassági gázkarral szegény pontig menjünk elore. és fojtsuk a motort 660 mm szívótérnyomásra.9 atm. magassági gázt adag 0lunk a szegény pontig.120°. adjunk magassági gázt gazdag pontig. ilIetve 0."-ra való állításával újra pontosan fordulatra szabályozzuk. fordulatszám 2000 atm-os muszeren 860 mm szívótérnyomásnak 0. a kezeloszekrényen lévo kapcsolót felfelé billentve a készüléket futeni tudjuk. 4500 m magasságot elérve az oxigénkészüléket kapcsoljuk be. azután ismét kapcsoljuk "aresto"-ra. Ilyenkor a piros jelzolámpa kigyullad. azzal repülve tehát legnagyobb a gép levegoben töltheto ideje és hatósugara. és a 660 mm. Ekkor kapcsoljuk át a légcsavarkapcsolót "min." állásra. Miután ez az eset 4000 m felett áll elo. Az oxigén mennyiségének szabályozására a kezeloszekrényen lévo másik gomb szolgál. a légcsavarkapcsoló "max. 21 A fordulatszámláló 2000 fordulatnál kevesebbet mutat. ahol vízszintesen utazórepüléssel akarunk repülni. d) Vízszintes repülés: Utazórepülésnél az alábbi értékeket kell betartani: Bármely magasságban szívótérnyomás 660 mm vagy 0."-ra való kapcsolásával a megadott vagy kipróbált értékre állítja be a légcsavar-állásjelzo mutatóját. Miután megvártuk."-ra való kapcsolásával. 3000 malatt. Ha feIérkeztünk abba a magasságba. míg a gép sebessége állandósul. majd zárjuk a magassági gázt. majd a jobbra fent elhelyezett kezeloszekrényen elhelyezett csapot is nyissuk ki. ami kb. mely a pilótaülés mellett jobbra lent van. hogyha 3000 m felett vagyunk. és így repülve várjuk meg. hogya 2000-es utazófordulat nemcsak motorkímélés miatt tartandó be. pillantsunk a fordulatszámlálóra. hanem legfoképpen azért."-ra vagy "max. hideg idoben erre minden esetben szükség van. azaz tudja a különbözo magasságokhoz tartozó légcsavarállásokat. Ez az eset áll fenn kb. míg a fordulat a 2000-t eléri és akkor ismét kapcsoljuk vissza "aresto" állásra. Ha eközben a fordulat ismét lényegesen emelkedne.9 atm. ami kb. Ekkor további teendonk mindössze az. várjuk meg. 162 . ha az oxigénálarcot a befagyás veszélye fenyegeti. Ezért nyissuk ki az oxigénpalack csapját. majd "aresto"-ra kapcsolva repülhetünk. hogy álljon: o m-en 13 beosztás 1000 m-en 14 beosztás 2000 m-en 16 beosztás 3000 m-en 17 beosztás 4000 m-en 19 beosztás 5000 m-en 20 beosztás 6000 m-en 20 beosztás Ezek szerint kötelékrepülésnél vagy mikor már a pilóta saját gépét jól ismeri. 31 A fordulatszámláló 2000 fordulatnál többet mutat. Ekkor a légcsavarállító kart kapcsoljuk "arest" állásra. a belépo olaj hofoka a 700-ot meg nem haladhatja. azután "aresto"-ra kapcsol. mert ennél a fordulatszámnál fogyaszt a motor a legkevesebb benzint. akkor az alábbiak szerint kell eljárni: A vízszintes repülés magasságába felérve nyomjuk meg teljes gázt adva a gépet. így a két-három percig teljes gázzal való repülés és a légcsavar-beszabályozás elkerülheto. Párás idoben. Ilyenkor tehát csak a fordulatszámot vesszük vissza 2000-re a légcsavarállító "max. három eset lehetséges. két-három perc. míg a gép teljesen felgyorsul. Ez esetben kapcsoljuk át a légcsavarkap- csolót "max. melynek "automaticio" állásán kevesebb. Ez az eset áll fenn kb. míg a fordulat 2000-re csökken és akkor ismét kapcsoljunk vissza "aresto" állásra. Miután ez az eljárás kötelékrepülésnél nehezen hajtható végre. 3000-4000 m között. 11 A fordulatszámláló pontosan 2000-et mutat. hogy a fordulatszámláló mit mutat. az alábbi értékeken belül kell. Aszerint." állásba. ezért a különbözo magasságokban utazórepülésnél a légcsavar-állásszög kb. Ezt a repülést minden gépen csak egyszer kell végrehajtani a légcsavar-állásszögmutató gépenkénti mutatóállásának a különbözo magasságokban való feljegyzése miatt. két-három percig tart.

hiszen a generátor nem tölt utána. ha elektromos áramot fogyasztunk. azok elromlása esetén a rudazat forgásán figyeljük meg. ha a gépben túlságosan meleg volna. hogy menynyire fontos a re·pülogép akkumulátorának kezelése és az. légcsavarállítás stb. Amint a futó kint van. két percig. Vízszintes repülésnél ügyeljünk szintén az olajés hengerfej-homérsékletekre és azokat a megadott legkedvezobb értékeken tartsuk. a repülogép akkumulátorja csakhamar kimerül. azonban a futó elektromosan kieresztheto. Ezután csökkentsük a gép sebességét fokozatosan 200 km/h-ra és a futómu kapcsolót lefelé billentve. Utazórepülés közben. a repülésiránnyal párhuzamos helyzetbe és kézzel a forgattyút elorefelé forgatva. Ehhez legalább fél perc ido kell. Figyelnünk kell azonban arra. és a légcsavar-automatának idore van szüksége. felére zárhatjuk be.és behúzás. ilyenkor a motorkímélés miatt. az ülés elülso pereme alatt jobbra és balra lévo két kar megnyomásával a szelloztetoket nyithatjuk meg. Miután a generátornak kello fordulatszámra van szüksége. hogy álljon . kapcsoljuk át a légcsavarállító kapcsolóját "max. elvként tartsuk szem elott."-ra való állításával és a "max. minden esetben gyozodjünk meg a futó kinnlétérol aképpen. Általában szabályként mondható. hogy töltsön. Ilyenkor figyeljük a rudazat forgását. A futó kieresztése után kézzel elorefelé forgatva a forgattyút . nagyon ügyeljünk arra. amit azonnal egyensúlyozzunk ki."-ra kapcsoljunk. hogy murepülés közben kissé kijöjjön. hogyamegengedettnél nagyobb fordulatszámon a motor túl ne pörögjön. futó ki. és az olajhutot az emelkedéshez képest kb. Itt kell megjegyeznünk. e) Zuhanás. hogya "max" gomb benyomásakor. Siklás közben ügyeljünk az olaj. azaz a forgattyú kar már nem forgatható.. Föld felett végzett felhúzott fordulóknál ennek elmulasztása végzetes következményekkel járhat. Hosszabb. mikor a légcsavar 2310 fordulatszámon automata." gomb benyomásakor a motor legnagyobb teljesítményét érhetjük el.vízszintesben csak 1300 fordulatot ad le. Ilyenkor azonban ügyelni kell arra. a légcsavarkapcsoló "min. váljunk ki a kötelékbol és a futómuvezérlo kart állítsuk elülso. hogya középállásba való hozásnál ne tegyük véletlenül egy pillanatra sem a felso behúzás helyzetbe. hogy repülés közben a generátorkapcsoló be legyen kapcsolva. mert az elállított légcsavar alig húz . így a motor teljes gáznál -. engedjük ki a futót. hogy utazórepülésnél az örvlemezek zárva vannak. Ha a futó bármely oknál fogva elektromotorral nem jön ki. hogy a futóvezérlo kart kézi kieresztéssei kapcsoljuk és a forgattyút elorefelé forgatva ellenorizzük. f) Leszállás: A leszálláshoz készülodve kapcsoljuk vissza a légcsavarállítót "min. A futó kinnlétet mindkét jelzomuszeren." vagy "aresto" állásra teljesen megakadályozni nem képes. s a futó kieresztésénél bajokat okozhat. mely két-három forgás után megszunik és a futó ismét helyesen behúzódik. Bármely hosszú zuhanást hajtunk is végre.eresszük le a fékszárnyat starthelyzetig. Miután ez a kis kar nagyon könnyen mozgatható. hogy minden olyan esetben.Ha utazórepülés közben kerül légi harcra a sor. Ha a jelzomuszerek elromlanának. a kapcsolót húzzuk középállásba. hogy a futó tényleg a legszélso helyzetében kint van-e. ha motorhiba miatt ennyi ido rendelkezésünkre nem áll. hogy "min. mert a futómu hajlamos arra. 163 . legfeljebb öt percig repülhetünk. míg ismét a normális szögbe állítja vissza a csavart. ezen az álláson a motor nem fog túlpörögni." állásra.a futómuvezérlo kar a repülésirányra merolegesen kell. Ezután a kart állítsuk ismét középállásba. hogy esetleges átstartoláshoz az elállított légcsavarnak ideje legyen a starthoz legkedvezobb állásszög re viszszaállnia. behúzott futóval szálljunk le. erosen nyomott siklásnál és zuhanásnál azonban az automata a túlpörgést "min. a motor legalább 1600 fordulatszámmal járjon.és hengerfejhomérsékletekre és a motor túlságos lehulését a huto zárásával akadályozzuk meg. siklás: A légcsavar-automata úgy van szerkesztve." állásra és gázzal húzassuk kb. hogya felvétel után ismét "min." és "aresto" álláson is a légcsavart 2250 fordulaton túl pörögni nem engedi. Ha ennek bekacsolását elmulaszt juk. Eközben a gép fejnehézzé válik. így pl. Különleges mozdulatok repülése után idonként a futómu behúzókarját állítsuk felfelé behúzásra. csavarjuk ki a futót.

míg a légcsavar megáll. míg az kissé lehul.) a gép oldal és ma1. Ha a futót teljesen kézzel kell kicsavarnunk. ahol a törés valószínu. Normál gomb helyett a "max. Kiegészíto utasítások a Héja repülogéphez A Héja repülogéppel szerzett újabb tapasztalatok alapján. a párnázatburkolat alatt lévo vészkioldóval oldjuk le. mert elofordul. miáltal teljes gáznál 860 mm szívótérnyomás helyett 960 mm szívótérnyomásra szabályoz az automata. 2310 fordulattal öt percig járathatjuk a motort. a második a belso világítás. Ha sima leszállásra van kilátás és a motorunk leállt. s ilyenkor a gép rádiira hajlamos. és a kompresszorban törések állhatnak elo. és hasra szálljunk le. a generátorkapcsolót. miközben a gépet tegyük kissé faroknehézzé. stb. tehát a + 100 karja azonnal eloreállítandó. Éjjeli repülés A pilótaüléstol jobbra a törzs oldalára szerelve van a világításra szolgáló kapcsoló. mind a "max.így 200 km/h sebességgel repülve álljunk be a leszállás irányába és ezután a fékszárnyat fokozatosan. Begurulásnállegyünk tekintettel a rossz kilátásra. 164 . Ezután kapcsoljuk ki a gyújtást. Ekkor a fordulatszám 2310 lesz. A kigurulásnál ügyeljünk. ha mind a +100 kart. 2. a már kiadott utasításokban foglaltakon kívül az alábbiak betartását rendelem el: Repülogépvezeto szempontjából: 1. Támpontok a kényszerleszállásra Ha oly területen kell kényszerleszállást végrehajtani." gombot benyomva. A sebességet csökkentve a felvételt szélcsendben teljes fékszárnynál 150 km/h sebességgel végezzük. Erosebb szélben kevesebb fékszárnnyal. mellyel már lényeges starthossz csökkentést érhetünk el. 3. a harmadik a helyzetlámpák kapcsolója. mint egy sima hasleszállással. A "max. A motor túlzott igénybevétele miatt lehetoleg az utolsó esetet ne vegyük igénybe. Start elott a +100 kart hátrahúzzuk. Ennek három db kapcsolója van: Az elso nincs bekötve (más gépeken ez a fényszóróé). A motor leállítása: Repülés után 700-800 fordulatszámon járassuk egy-két percig a motort. kissé nagyobb felvételi sebességet tartva szálljunk le. úgy 400 m alatt ezzel ne is kísérletezzünk. Ekkor a normális 870 lóero helyett 1000 lóero teljesítményt ad le a földön a motor. hogy leszálláskor a rögzített farokkerék szabad lesz. mert félig kint lévo futóvalleszállva sokkal nagyobb törést idézünk elo. A repülogépben lévo két db. a szükséges rövid starthossz érdekében a következoket tehetjük: 1. a fékszárnyat lehetoleg ne engedjük ki! Ejtoernyovel való kiugrás céljából a tolótetot balra fent. Start kis repülotérrol Ha kis repülotérrol kell elstartolnunk. kinyitott hutovel és örvlemezzel. ezt az akkumulátor a legtöbb esetben teljesen kiviszi. Ha hasra szállunk. siklás. Végszükség esetén a legnagyobb teljesítményt érhetjük el akkor. hogyafutómuvezérlo kar átkapcsolása után még néhány kézzel hajtott fordulatra is szükség van a futó teljes kieresztésére. azonnal eresszük ki a futót. a hálózati fokapcsolót. mert öngyulladás miatti visszavágás következtében porlasztótuz keletkezhet. mikor is a gép egy húzásra leül." gombot benyomva startolunk. még a levegoben kapcsoljuk ki a gyújtást és a hálózatot. teljesen eresszük le. A motort a mágneskapcsoló kikapcsolásával leállítani tilos.7-es géppuska beépítése a Cr-32 gépekévei azonos: a vezérlést bekapcsoló emeltyuk a géppuskák felett vannak elhelyezve. zárjuk el a benzincsapot és az olajcsapot. a levegobe való emelkedéskor. 8. A töltényszámlálók a géppuskától kifelé a törzs szélén találhatók. elofordul azonban. vízszintes repülés. és óvatosan guruljunk. majd a gyorsleállítót kihúzva várjuk meg. elöl. A belso világítás bekapcsolása után a gépben elhelyezett egyes lámpák külön kapcsolhatók be a lámpák foglalata"in. Mindeféle repülési helyzetben (emelkedés. Breda 12." gombot nyomjuk be. a levegocsap pedig jobbra elöl a törzskeretre van szerelve. Földközelben így maximálisan csak egy percig szabad repülni.

Minden egyes repülés elott a légcsavar muködésének ellenorzése a pilóta feladatai közé tartozik. 8000 m-en megkezdett zuhanásnál nem lehet több 575 km/h-nál. ha a 625 km/h mutatott sebességu zuhanórepülésbol a gépet fel akarjuk venni. mennél függolegesebb a zuhanás. valóságos: 1000 2000 3000 4000 5000 méteren 625 657 625 690 625 726 625 764 625 806 selni. 6000 m magasságban megengedheto zuhanósebességek: (mutatott sebesség): 7000 m-en megkezdett zuhanásnál nem lehet több 600 km/óránál. A zuhanásból való felvétel mértékére a következo adatok szolgáljanak mértékül. hogy a zuhanósebességet addig engedhetjük növekedni. és pl. míg a fordulatszám 1500 ford/percre áll be. A légcsavar mu~ödésének ellenorzése különben hozzátartozik a motorpróbához. hogy a gázkar-álláson változtatnánk. Számszeruen kb. hogy függoleges zuhanásból való felvétel megkezdésekor a gép sebessége egy ideig még növekedik. Gyakorlatilag ez 6000 m-en vagy azon alul megkezdett zuhanásnál annyit jelent.) c) Anélkül. ahányszor 1000 m-rel magasabban kezdtük el 6000 m felett a zuhanást. ekkor a kis mutató O állásban áll. b) Lassan gázt adunk. hogya kis mutató kezd-e jobbra kitérni (ugyanakkor a fordulatszám is esik). gáz egészen visszavéve. A légcsavar ellenorzését a következoképpen végezzük: a) A légcsavarállító szerkezet normál gombja benyomva. amit a normális repüloszervezet rövid ideig el tud vi- 165 . d) Utána kapcsoljunk át ismét "minimum" állásba és figyeljük. kapcsoljuk át az állítókart "maximum" állásba és figyeljük. A pilóta még egy lemotorpróbázott gépnél se elégedj en meg a szerelo jelentésével. 9000 men megkezdett zuhanásnál nem lehet több 550 km/h-nál. hogya légcsavarállító és a légcsavar-állításmutató szerkezet jól muködik-e. A felvételre vonatkozó adatok számításánál alapul szolgál az. (Több gázt ne adjunk. akkor a felvétel minimálisan az alábbi nagyságú sugarú körön (vagy annál nagyobb sugarú körön) történjék: A felvétel kezdeti magassága 1000 m 2000 m 3000 m 4000 m 5000 m 625 km/óra sebességu zuhanásnál a felvételhez szükséges körív sugara R (3.az ugyanazon magasságban elérheto legnagyobb vízszintes sebességnek a másfélszerese.gassági kiegyensúlyozására különös gondot kell fordítani. az állítókar "minimum" álláson. Zuhanórepülés elott az oldalkiegyensúIyozót a tökéletes kiegyensúlyozottság helyzetébe kell hozni. 2. hogy 6000 m magasságban a maximális zuhanósebesség annyiszor 26 km/h-val legyen kevesebb a fent megadott 625 km/h értéknél. A legnagyobb megengedheto zuhanósebesség . hogy azt a földig ki is vehessük biztonságosan. ha a farka nincs több személy általlefogva. ez az alábbi: Megengedett zuhanósebesség Sebességméro által mutatott: Kb. Ezzel az értékkel számolva. hogya 3. 4000 m-en kezdjük felvenni a gépet.az olasz átvételi adatok szerint . 6000 m-nél magasabban elkezdett zuhanásnál a zuhanósebességet aképpen szabályozzuk. E határon alul való sebességtartás annál nagyobb legyen. úgy legalább 1300 m sugarú körön kell ezt végrehajtani (vagyis a felvétel végén a legfeljebb 2700 m magasan lehet) és pl. 3. mert a gép könnyen fejre állhat. hogya kis mutató kezd-e visz- Megjegyzendo az. tehát a felvétel megkezdésekor a fenti értéknél még valamivel kisebb sebességgel repüljünk. amíg el nem érjük a 625 km/h sebességméron mutatott (leolvasott) sebességet. ha egy 6000 méterrol elkezdett zuhanásban a 625 km/h mutatott sebességet elértük. hogy felvétel közben se lépjük túl a 625 km/h mutatott sebességet. PI.5 g mell) 1000 m 1100 m 1200 m 1300 m 1500 m Vagyis.5 x g (gyorsulás) az az érték. 625 km/h mutatott zuhanósebesség mellett már 1000 m felett kell megkezdeni a felvételt. a magassági kiegyenlíto lapot pedig kissé faroknehéz helyzetbe kell csavarni. hanem minden egyes felszállás elott személyesen gyozodjön meg arról.

A. A futómu rugóstag feltöltésének állapota a rugóstag alsó burkolólemezekre is ráfestett vagy ráhelyezett jelzések után ellenorizheto. 6. II. ha a mutató a középso jelzés (vagy kettos nyíl) alá süllyed tíz mm-t. hanem a hibát szakszeruen ki kell javítani. és a 6. f) Utána kapcsoljunk "minimum" állásba. mutatva azt a határt. Ha a zár valamely oknál fogva nem zár jól. A pilótaülés ablakainak jó záródására gondot kell fordítani. a rossz zárás mellett. Ezért a 66 db Ju 86/K-2 gép mellett a 18 db He 70K távolfelderítot és a 36 db He 46E-2 közelfelderítot is K-14 motorokkal felszerelve rendelték. Kis kezdodo repedés vagy meglazult szegecs a szívótorok vagy az olajhuto torok felszakadását vonhatja maga után. Minden repülés elott gondosan ellenorzendo. A rugóstag feltöltésének helyességét mindig kerekekre leeresztett gépen kell megvizsgálni. nagy sebességnél könnyen felszakad. E határok között változtathat juk a feltöltés mértékét a szerint. kapcsoljunk át "aresto" helyzetbe. A törzs esetleges alakváltozása pedig a 6. melyen belül a rugóstag feltöltése helyes). 18 db Fw 56 Stösser és 6 db Fw 58/2m Weihe gépet vásárolt. januárjában az augsburgi cégtol hét db Bf 108/G Tajfun futárgépet. ne repüljünk a géppel. addig a géppel ne repüljünk.szatérni baloldali alaphelyzete felé (fordulatszám ugyanakkor adni kezd). de vadászgépet nem adott el. A szerelo személyzet szempontjából. A farokfelületek (vezérsíkok) és csurok beállítását csak speciálisan kiképzett szakszemélyzet végezheti el. a lemezzárak valóban jól zárnak-e. ahogya körülmények megkívánják (pl. ellenben jó a feltöltés még akkor is. 1. e) Mielott a kis mutató a O helyzetbe teljesen visszatérne. Kezdodo repedés továbbterjedését nem elég kifúrással megakadályozni. és ha a kis mutató visszatért alaphelyzetébe. sz. törzskeret (pilótaülés mögött) vizsgálatánál tunhet elo legszembetunobben. míg a bombázóeroket a Ju 86E (vagy Ju 86/K-2m) gépre alapozta. Ezeket a sorozatgyártásba vett WM K-14 csillagmotorral (2x900 LE) kívánta ellátni. Ha a légcsavarkapcsoló vagy állító szerkezetben a legkisebb rendellenesség is mutatkozik. lerepülhet. és külön szerzodés keretében 1937. Az elso Ju 52-es utasgépet a HA-DUR-t még 1936-ban vásárol- 166 . A Heinkel gyár adott még öt db régi He 45 gépet BMW VI motorral kiképzési célra. 2. A vizsgálathoz a törzskeret alsó részét elfedo padlózat eltávolítandó. 5. hogya mutató és a fordulatszám abban a helyzetben megáll-e. márciusi döntéssel indultak meg. 3.és a szárny alsó felén .lévo ajtócskák leszerelése útján ellenorizhetjük a legjobban (5. A futómu rugóstag normális felöltésénél a nyílnak vagy jelzésnek "Normale" feliratnál kell állnia (újabb gépeknél a "Normale" felirat mellett két jelzés is van. azt meg kell javítani. Alakulatoknál a beállításokat változtatni nem szabad. vegyük le a gázt. különösen a belépo résznél. Németország ekkor lehetové tette a feleslegesnek ítélt gépeibol exportrendelések teljesítését. hogya különbözo burkolólemezek jól és feszesen vannak-e feltéve. A futómu rugóstag helyes feltöltésére különös gond fordítandó. mert a kissé meglazult lemez. és figyeljük meg. A bekötés mellett lévo hullámlemez állapotáról lehet legjobban következtetni az esetleges elváltozásokra. 4. mikor egy 76 millió RM tétellellehetové vált az égeto géphiány csökkentése. A magyar rendelési csomag gyakorló és iskolagépekbol 37 db Bü 131 A Jungmann. amelyet a magyar légiero alapmotorjának szántak. A helyesen feltöltött futómu rugóstag mutatója a "Normale" jelzés fölé semmi esetre sem kerülhet. a Junkerstol pedig három db Ju 52 utasszállítógépet vettek meg. kemény talajú reptérnél egy kissé puhább rugózást akarunk. számú bordák között). A Ju 86-osok magyarországi alkalmazása A Magyar Királyi Honvéd Légiero németországi gépbeszerzései egy 1936. Különös gonddal ellenorizendo a porlasztó szívótorok és az olajhuto torok állapota. miután a gépet már megmozgattuk. A szárny és a törzs esetleges egymáshoz viszonyított elmozdulását a futómu képzelt középvonalától kifelé .

01 53. vadászszázad kilenc db CR-32 gépe kísérte el oket. február 22-én elfogadott Huba had rend keretén belül két bombázóezredet állítottak fel. Ekkor következett be a Ju 86 bombázószázadok elso katonai alkalmazása.211.27 53. de csak az 1/2. 1939.63-tól HA HA HA HA HA JBA JBZ JLA JLZ JOA termi oktató gép volt (53. "Sárga Vihar" század a debreceni repülotérre települt. így végül 12 gép dobott bombát 16 óra 43-kor Igló repüloterére. Március 17-én a pápai 3/11bombázóosztály a 3/4.66. Fedezetül a börgöndi 1/1. 212. késobb már annyival sem. A Ju 86-osokat akadozva. 3/3. 1939. 1.o. az 1/2. ahol kb. múlva Ez azt jelentette.53. míg az 1/3. vagyis G. 40 szlovák gép állt. Ju Ca-101 "Halál" Nyila" század "FeketeKardja" század század Tapolca század WM-16 "Sárkány" Matyi" Ju "Hüvelyk 1. s a Légierok Parancsnoksága 15 órára 2x9 gépes vegyes bombázószázaddal támadást rendelt el a reptér ellen. intéztek az Ung völgyében elonyomuló magyar csapatok ellen. 1937 -ben az alábbi település állt fenn: . Az eléggé szervezetlen támadás során egy raj három gépe tévedésbol Rozsnyót bombázta. Ehhez a 3/4. vadászszázad (íjász) Ungvárra.26 53.64.52 53. március 24-én a szlovák légiero gépei több támadást.ták. század közben Szobráncz-Pálócz térségében légi harcot kezdett. Valójában ezek a gépek soha nem viseltek LÜH-számokat. Ezek nyolc könnyu (nappali) és két éjjeli bombázószázadot fogtak össze. mert a 2/5 régi WM-16-tal repüit) csak kilenc géppel rendelkeztek. ekkor a B betus bombázók sorozatban szerepeltek B. Az elfogott pilóták vallomása nyomán megállapították. és 3/5. csak hat+egy db-bal.3/5. A 167 .53 53. bombázó. "Sárga Ördög" B század "Isten2/3. 3/1.és bombázószázadok is kilenc-kilenc db géppel rendelkeztek. 1938-ban valamennyi gép beérkezett. mert Kárpátalja visszacsatolása kapcsán az új szlovák állammal való összecsapás várható volt. és az 1938. "Hüvelyk Matyi" századokkal. majd az ék alakú hadijelet és a betus számozást. vadászszázad (Ludas Matyi) Miskolera települt CR-32 gépeivel. a betus jel is csak néhány gépen szerepelt. és igen meg voltak vele elégedve. hogy az iglói repülotérrol indultak. egy gép nem tudott dobni és visszahozta bombáit. Három gép eleve tan- 3/4.század 86 "Boszorkány" Szombathely Ca-101 "Vörös század Aszázad 2/2. mert a veszteségeket nem volt mibol pótolni. hogyabombázószázadok (eleinte 7. 213 jellel). 3/2.301-tol 363-ig. "Sárkány" és a 3/5. Az alapszürkére festett gépek egy évig csak a vezérsík piros-fehér-zöld színét viselték. egy másik tévedésbol Miskolc szélén bombázott . vadászszázad (Puma) Csapra került.Vihar"Tapolca 86 2/1. reptere 2. mert az 1/1. A vadász. század szállt fel 2x9 géppel. március 16-án Csehszlovákia felbomlásakor riasztották a magyar légierot. de leszállították akiadott jelzéscsoportban: Nr.macska" repterén "Buzogány" o. valamint a veszprémi 3/3.szerencsére ezek nem követeltek áldozatot.HA JOL-ig A LÜH-számozás csak 1938 szeptemberéig élt.

213 jelu volt. de mivel lekésték a bevetést. s G. de csak két db mintagép érkezett meg. A késobbiekben 1943-ban kapott a Magyar Királyi Honvéd Légiero még két db Ju 86 Ga-1 típusú gépet. bombázóezred . melyek révén 1937-39-ben a bombázószázadok személyzetének típusátképzését végezték el. százada (Sárga Vihar) és 4/4. hét repülogép ronccsá vált (1 db 8-328. de ezeket sürgos anyag. 2 db AP-32 és 1 db B71 ). Felderíto repüléseket végeztek 1940-ben Észak. egy szertár és két raktárépület elpusztult. majd eddig ismeretlen idopontban . százada (Vörös Ördög) vett részt a Jugoszlávia. százada (Isten Nyila) Telbisz Lóránt százados.Cs. Ezek 1939-ben Kecskemétre kerültek. osztály 4/3.és anyagszállítást végeztek. 30-ig 53 felderíto repülést végeztek. bombázószázadot Ju 86-ról Ca-135-re fegyverezték át. ezred egyes századaiból alakult . A bombarakodás elhúzódása miatt késo délután szálltak fel. augusztus 7-én történt.bombázás miatt nyolc katona és öt polgári személy meghalt. mert az egyik tíz kg-os bombát a fegyvertiszt élesítve engedte ki a bombatárból a földre. majd átadták a távolfelderíto osztály szállító századának. 1939. Ezek a gépek 7400 m csúcsmagasságot értek el és 1460 km volt a hatótávuk.-IX. A szombathelyi század B. a gép egyébként változatlan maradt. Mátyásföldön leszálltak. századból kényszerleszálIt és összetört.211. 309 jellel.K. Ezek a gépek 1942-ben a keleti fronton balesetek és kényszerleszállások során elpusztultak. osztály 4/1. ukrajnai sávja felett (1941 IV. hogy még éjjel települ- 168 . és egy éles bomba kiesett. egy halott és két sebesült volt. január 28-án a B.337 jelu gép felrobbant és elégett.)1942 végéig szerepeltek ebben a feladatkörben. önálló távolfelderíto osztály állományába. A gépek számát a balesetek állandóan csökkentették. az 1.308. két halott és két sebesült volt. 215 jellel átépítették távolfelderítonek. 1 db E-241. 1939. bár erre a bombatárba történo rakodás miatt nem voltak alkalmasak. majd 1941 elején a Délvidék felett. mert a bombatárajtó kinyílt. 26-án 16 óra 45 perckor riasztották a 4/11. A parancsnokság négyszázad36gépévelakartegyesftettcsapá~ mérni. 1940. százada (Isten Kardja) Vitán Béla százados vezetésével.326 gépe 1940. A három db kiképzogép a G.F. 701 és 702. majd az L. bombázási gyakorlaton a B. leszállás után kigyulladt és fel robbant. 1941-ben a 3/4. A többi bombázógépet sohasem szállították le. 1940-ben átépítették oket szállító feladatokra. 1939-ben a He 70 K gépek elégtelen teljesítménye miatt két gépet kivontak a bombázógépek közül. Alig két évet üzemeltek. szeptember 27-én Csapodnál kényszerleszálIt és 90%ban sérült.és fegyverszállításra vagy futárgépként használták B. kb. bombázószázad B. Ekkor. gépei voltak 1943-ig.314-es gép Csapod mellett kényszerleszállt. majd a Szovjetunió elleni küzdelemben. augusztus 27-én Veszprémben. a 3/3. A parancs szerint a szombathelyi bombázóosztály két Ju 86-ossal ellátott századát is riasztották március 24-én délelott. 1941 tavaszán a 60 db meglévo gépbol 42 db volt bevetheto.volt bevetheto. így az öt század csak kilenc+három db géppel rendelkezett. de ennek megszervezése nem sikerült.343 gép Börgöndön. 1939-ben bevezették a nehézbombázó megnevezést is. s áprilismájusban a Szovjetunió nyugati.Erdély felett.214. ott is maradtak. mivel jobb híján megrendelték az elso 36 db olasz Caproni Ca-135 bis gépet erre a feladatkörre. hogy jóval nagyobb bevetési távolságot érjenek el. Ugyanazon a napon a 3/3. és két db fotókamerát (C5A és C10A típusút). bombázószázadból a B. egy halott volt. Az elso súlyos tragédia 1939. 212. a késobbi F. ahol 1943-ban loszer. 90%-ban sérült.341 számú gépe lezuhant. továbbá a 4/11. s több példány üzemképtelen volt kisebb balesetek miatt. a két t-s Ca-135 bis nehéznek számított. és a 4/2. . Az 1940 februárjában megrendelt 40 db He 111 P-2 jelu bombázógép is nehéz lett volna. Ezeknél 3000 I-es pót-benzintartályt építettek a bombatárba. valamikor 1944-ben megsemmisültek.és Dél. amikor hat gép már megsemmisült.megsemmisültek. ezután nem volt rájuk szükség.amely a 2. és 3.Még meg sem kezdodött a háború. 1941.345 jelu gép a 3/3. így csak a 4.a repüloterek elleni támadások közben .bombázóosztályt. február 28-án a B. 18 db hiányzott. ezért távolfelderítonek építették át oket. és 18 gépét 15 órára Debrecen fölé rendelték. 16 halott volt. így az egy t-s bombaterhelésu Ju 86 könnyunek. 2 db B-543. VI. mert az egyik kioldott bomba fennakadt a gépen és fel robbant. A 4/1.

1937-38-ban Lufthansa jelzésu Ju 86 utasgépek jelentek meg a Budaörsi repülotéren. hogy írásos példánya nem is volt.és gyakorlógépek repüloterén álltak. ezért a 3/11. A többi bombázógép nem vett részt a távolabbi hadmuveletekben. 1944. hogy 1944 nyarától már nem repültek. és 27-én reggel bombázza Stanislau repüloterét. 335 jelu gép 1942. Biztos. és 24. szállító szeroszlop három db Ca-101 és egy db Fw 58 géppel. A 4. He 111 és He 70 repülogép. A továbbiakról kevés adat maradt fenn. július 1. távolfelderíto század szállítócsoportja szintén kapott három db Ju 86 gépet. Egyidejuleg a századok a 12 gépes német rendszerre tértek át. 1942 júniusában a 2. mert a személyzet egy része szabadságon volt. a pilóta parancsot adott a kiugrásra. de gépük nem volt. Vl1.1-jétol a 4. és a Balkán felett Belgrád felé. április 3-án Tökölön és április 13-án Ferihegyen nyolc-tíz db Ju 86 gép az amerikai bombatámadás következtében megsemmisült. egy altiszt súlyosan megsebesült. 2-án a 4/4. hadsereggel a keleti frontra ment az 1. 1941. és nyilván a DK-i szektort fotózták. ezek eloretelepültek a gyorshadtest mögötti területre. de sérülten le tudott szállni. majd elégett sebesültszállítás közben. szállítórepülo csoport három db Ju 86-os és egy db Fw 58 géppel. Június 27 -én az osztály 18 géppel Sztrij városát bombázta. 1941. A 4. de a magyar szerveket nem informálták semmirol. de két százada a megrendelt He 111 gépeket nem kapta meg. alkatrészeiket felhasználták a még üzemképes gépekhez. Bulgária feletti légi útjaikon. osztály két százada zuhanóbombázó lett volna 28 db Ju 87B géppel.osztály Kecskemétre települt. továbbá az 1. század B. 1939-ben megfigyelheto volt néhány Hansa Luftbild GmbH jelzésu Ju 86. s ott is semmisültek meg. A 3/1. A vezérkarral kötött titkos megállapodás a mai napig sem került elo. mert a századoknak soha nem volt elegendo gépük. Barabás hadnagy parancsnoksága alatt álló Ju 86-os gépet. egy halott volt. és 4/4. Július 3-án a 4/1. Ehhez a 4/3. "nehézbombázó"század 12 db Ca-135 bis gépévei. Néhány gép 1943-44-ben kényszerleszállásoknál összetört. Isztambulig repültek. július 2án kényszerleszálIt. Anémet felderítogépek magyarországi muködésérol alig tudunk valamit. de muködésükrol ismét nem kaptak tájékoztatást a magyar hatóságok. századok csak 16 gépet tudtak a levegobe emelni. s egyre több volt a baleset a kifogyó üzemanyag miatt. 169 . Ezek utast alig szállítottak. ennek során VII. Ebbol a B. mert nem volt más. ezred maradéka alkotta a 3. de ezek sem érkeztek meg. gyakorló bombázóosztályt. A gép kigyulladt. Elegendo szállítógép híján ezek végezték a sürgos.344 gépe üzemanyaghiány miatt kényszerleszálIt és 40%-ban sérült (hazai területen). század egyik gépe a Kárpátok felett eljegesedett. 1939ben nyáron és osszel a távolabbi és zárt kecskeméti repülotéren állomásozott hetekig a Jumo motoros Ju 86E jelu géppel a Rowehl egység egy része. bombázóezredet. ezredbol csak a 4/1. és 4. front mögötti szállításokat. ez 1942 végére felállította a 4/2. Július 24-tol egy vegyes bombázóosztályt alakítottak ki kilenc db Ju 86K-2 és hat db Ca-135 bis részvételével. Az utolsó nagy bevetések során. között a gépek átlag napi egy támadást végeztek szovjet célok ellen. századot is. dugóhúzóba esett. mivel a célok távoliak voltak. 1941 tavaszán ismét megjelentek. és az adatok szerint 1944 augusztusában Pápán a repülotéren is megsemmisült egy-két gép. s a gép lezuhant (száma nem azonosítható) . Ennek során a 4/4. mivel nem volt elegendo gép ezek fenntartására. bevetheto bombázószázad nem maradt belole. 1941 végén feloszlatták a korábbi 3. lehetséges. bombázóezred 36 db Ju 86 gépét megerosítették a 3/5. mely 1942-ben frontra került de Ca-135-ös gépekkel. Késobb Ju 88-ra képezték át oket.jön át Debrecenbe. Az 1/1. század maradt meg. ezeket nem javították ki. A megmaradt gépek sorsáról nem maradt írásos anyag. Az év végéig a további két Ju 86-os is összetört. Görögország. 1941.322 jelu gépe Dalatin közelében kényszerieszállt benzinhiány miatt és megsérült. így a Ju 86osokat tartotta meg. A Ju 86- osokat szétosztották a kiképzo és gyakorló egységek között. a leállított iskola. ezek nyilvánvalóan fotófelderítést végeztek Jugoszlávia. július 26-án két szovjet MiG-1 (vagy MiG-3) vadászgép lelotte az egyedül visszatéro. század B. ennek során a parancsnok meghalt.

Hagyd egy kicsit lehuini a motort. ha szépen startolsz. Ekkor a teli tartályra kapcsolt motor megindul: azután a másik leállt motort is kapcsold a teli tartály ra és az is járni fog. a jobb motort a jobb tartályra. fékezz. játsszál a rossz motor gázkarjával. hogy van-e elég idod a futót kiereszteni. hogyahengerfej és az olaj homérséklete lehetoleg az eloírt legyen. vedd vissza a rossz motorról a gázt. töltess utána olajat a levegoben. 5) Ha bármely elektromos berendezés nem muködik. figyelsz a keréknyomásra. vedd vissza a magassági gázt. és leszállás után szüntesd meg a hibát. igyekezz elfordulva a reptéren maradni és még aszárnyvég törése árán is mentsd meg a futót a töréstol. a perdülés elején állítsd le amotorokat. de ha a második is kiég. Vésd eszedbe! Ezeket a hibákat elkerülöd. oldd a farokkereket. hogy újra rendesen járjon. és melegítsd meg fokozatosan az eloírt hofokra. Ha nincs. csurovel tarts ellene. rossz talajnál bombáidat vészkioldóval oldd ki. 2) Ha felszállás után kb. 6) Ha rosszabb repülés után a motorok leáll nak. benzint a gyors eresztovel engedd le. hanem szállj le a behúzott futókkal. a kézi szivattyú gyors muködtetésével a legközelebbi repteret fojtott motorral elérheted. 8) Ha magasról siklasz és gázadáskor durrog a motor. 50-60 méteren esik ki az egyik motor. magasságvesztés árán is tartsd meg a legkisebb sebességet. lehetoleg simán. 170 . ezt többször ismételd. 4) Ha nem muködnek az örvlemez és az olajsüto dugattyúk. kapcsold a bal motort a bal tartályra. a motor és olaj hofokát. Késobb a kilebegtetésnél1000 méter alatt ne kísérletezz. ha finoman bánsz a gázzal.a Tízparancsolat Ju 86-os pi/óták számára 1) Ha a motor éppen a földtol való elvétel után áll le. akkor a jó motort járatva repülj vízszintesen. a durrogó motorra adj lassan gázt. s az elektromos hálózatot kapcsold ki. a futófelületek épségére. A jó motor szívótérnyomás szabályozóját kapcsold ki. ne kísérletezz tovább. ha figyeled az üzemanyagot és a benzinnyomást. add rá ismét lassan. szabályozd a gázt úgy. 7) Ha van benzin és a benzinnyomás mégis visszaesik. 3) Ha a motor durrog. kapd le a gázt. 10) Kényszerleszállásnál gondold meg. Ha a durrogás nem szunik meg. 9) Kerék kidurranásánál szállj le kevés fékszárnnyal. a légcsavart állítsd elore (ha már visszavetted volna). cseréltess azonnal biztosítékot. vedd le lassan a gázt. szállj le a repülotéren. és ha indulás elott elvégzed az eloírt ellenorzéseket.

40 m. A gép fesztávolsága 16. (Villám) század állományában repüit. 160 db-ot a magyar légiero kapott meg. hátrafelé tüzelve: két db Rheinmetall Borsig MG. berepülését december 21-én Eszenyi Dénes százados végezte el. A Messerschmitt Me 210 Ca-1 muszaki. gépnél történo leállításáról döntött. öt percig. 003 pedig a nehéz vadászgép prototípusa volt. 005-be került késobb a Turul kísérleti magyar é. repülotömege 8200-9500 kg.5 óra. terhelése 1600 kg. A gép német jele RF + PA volt. a 1021? (Sas) és a 102/3. Max.1944 november-decemberében a német Luftflotte-4 19 db magyar építésu Me 210 Ca1 gépet még átadott a 102. hatótávolsága1600-2000 km. csúcsmagassága 10-10 500 m. a Z. repülési ideje 3.és távolfelderíto változat volt.54 m. 1943ban 57 db.20 m2 5400-6400 kg 1600 kg 171 . a bejáratásokat a Tököl melletti próbatelepen végezték. két db MG-17 7. szolgálati magassága 5000 m. sebessége 900 km/h. magassága 3. 001-tol Z. emelkedése 6500 m-re 20 perc. 2x1000 db tölténnyel. 1944 végén ide került az é. gyorsbombázó osztálynak.54 és 12. Fegyverzetét az orrban helyezték el. vadászok és az RKI megmaradt állománya is. vagy 4x125+500 kg. április 27én a német fél a program 300. Z.70 m 36. Ezért 1942-ben egy db. startteljesítménye 1620-1630 LE (1191. november 15-ig) 272 db. de az 1944 áprilisában bekövetkezett bombázások miatt a gyár termelését a Bf 109G vadászgépekre kívánták átállítani. Az elso példány 1942 decemberében készült el. Az elso öt gépbol három Németországban került kipróbálásra.5 kW). kapott.6 kW). gyártotta Horthyligeten (ma Szigetszentmiklós). AZ. A 11. 12 db az RKI ideiglenes század állományában volt. próbákra használták.40 m 12.2-1198. 1000 kg (4x125 kg. vadászszd. Tüzeloanyagként 87 oktános B-4 repülobenzint használtak. A magyar gépek Z. módosítva 12. harcászati adatai és muszaki leírása Muszaki adatok: Fesztáv: Törzshossz: Magasság: Szárnyfelület: Üres súly: Teher: A magyar Me 210 nehéz vadászgép muszerfala 16. változtatható emelkedésu. ebbol 11O-et a német. X. max. 12 hengeres. a negyedik és ötödik gép Magyarországon maradt. 0-02 jelzéssel ellátva. csepeli üzemében gyártották. összesen (1944.70 m. Szerkezeti tömege 5400-6400 kg. végszerelése és berepülése a tököli repülotéren történt. é. 2x400 db tölténnyel. vízhutéses. A gép gyártása során 632 db-ra kaptak megrendelést. vadászlokátor. Max. Valós max. A repüloteret 1941 második felében bovítették ki. benzinbefecskendezéses soros motor. 6058 típusú. 131 13 mm-es távirányított géppuskából állt. Motorja 2 db Daimler-Benz DB. 160-ig terjedo gépszámokat kaptak. géptol indult a rombolók gyártása. ezért 1944. így összesen 179 db volt magyar használatban. Bombateher: max. (Tigris).92 mm géppuska. 1944-ben 214 db épült meg. két db Mauser MG 151/20 mm gépágyú. a következo öt db átépített közel. E jelzéseket 1943 júliusában kapták.96 m 3. 1475 LE-s (1084. típusú rádiókészülékkel rendelkezett. ebbol 16 db-ot az 511. Ezek közül az elso öt db prototípus volt. 3 tollú. vagy 1x500+4x70 kg). a motorokat a Weiss Manfréd Repülogép és Motorgyár Rt. a veszteségek pótlására. Utazósebessége 200-210 km/h.A Me 210 nehéz vadászgép A gépet licencia alapján a Dunai Repülogépgyár Rt. Légcsavarok: VOM. Egy FUG. 0-01 és Z. hossza 12.96 m. A többi a 102/1. max.

Maximális repülosúly: 8200-9500 kg Felületi terhelés: 260-280 kg/m2 Hajtómu: két db egyenként 1475 LE teljesítményu W. X. 20 mm urméretu gépágyú. típusjelzésu. Utazósebesség : Maximális sebesség: Leszállósebesség (ívelolappal): Zu hanósebesség: Csúcsmagasság: 360-400 km/ó 540-560 km/ó 200-210 km/ó 900 km/ó 1O 000-10 500 méter nincs adat nincs adat Kigurulás: 5000 méter Szolgálati magasság: Emelkedés 6000-7000 méterre: 20 perc 4 óra Maximális repülési ido: Valóságos maximális repülési ido: 3. benzinbefecskendezéses. Fegyverzet: Az elore tüzelo mereven beépített tuzfegyvereket a törzs elso részében. a repülogép orrészében helyezték el: a) két db Mauser cég által szerkesztett MG. Nekifutás: A Me 210 Ca-1 romboló felségjel elhelyezése a szárnyon. Tuzgyorsasága 650 lövés percenként. Javadalmazás: 2x400 lövés. M. vízhutéses. Maximális startteljesítménye: 1620-1630 LE Üzemanyaga: 87 oktános B-4 jelzésu repülogép benzin.5 óra Maximális repülési távolság: 1600-2000 km Rádió: FUG. 151. gyártmányú Daimler Benz DB 605 B típusú 12 hengeres. illetve a törzs mellso része 172 . soros motor.

A szárnyfékek a leszállásnál a hutést szabályozó lapokkal együtt muködtek. A törzs két részben készült: az elso rész és a törzsvég különálló gyártási részek voltak. merevítésül kereszttartók és hosszanti szelvények szolgáltak. valamint a szárnycsatlakozások aerodinamikailag kedvezo kialakításúak voltak. A légcsavarok elektromos-mechanikus VOM változtatható emelkedésu. A szabadonhordó szárny teljesen fém építésu volt és a középrészbol. a jelzopisztoly rakétákkal. A kormányszervek kézierovel voltak muködtethetok. A motorgondola és a törzs között szárnyfékek helyezkedtek el. illetve alsó oldalrész. A szárny fotartója átfutott a törzsön. hidraulikus rendszeruek voltak. A külso felület simaságát süllyesztett szegecselés biztosította. A szárnykülsorészeken alulfelül kitol ható zuhanófékek voltak.és fegyverágy alkotott. és 1x500 kg e) 4x100 kg f) 4x125 kg Muszaki elokészítési ido két bevetés között: Muszaki leírás: A törzs elliptikus keresztmetszetu. a bal oldali a megfigyeloülést látta el meleg levegovel. A géptípus vakleszálló muszerekkel is el volt látva. A törzsvég két félhéjból állt. A gépekben OB 605 B motorok voltak. A repülogép hátsó védelmét a törzs két oldalán hátrafelé tüzelo két db Rheinmettal Borsig cég által szerkesztett MG 130.92 urméretu géppuska. valamint a hajózáshoz szükséges muszerek a muszerfalon helyezkedtek el. A rugós szárak kardánfelfüggesztésükön fotengelyük körül elfordultak. és 4x70 kg c) 4x250 kg d) 4x125 kg. típusjelzésu. így az utóbbiak a leszállásnál szintén segédkeztek. Tüzelés alkalmával egy speciális zárszerkezet megakadályozta a vízszintes vezérsíkok ellövését. fojtószelep segítségével történt ülésenként. a kormányero továbbítását tolórudak végezték. A szárnykülsorészek mellso élén résszárny volt látható. melyek hidraulikus muködtetésuek voltak. A törzs és a szárnyközéprész közötti átmenetek. 173 . tizenkét hengeres. amelyeket szegecseléssei. A jobb oldali hajtómu a pilótafülkét. A két alsó oldalrész a felsorészhez volt csavarozva. háromágú légcsavarok. valamint a gézálarcok a megfigyeloülésben kaptak helyet. Az alumínium durállemezbol készült borítás vette fel a hajlító és csavaró terhelést. A futómu bevonása hidraulikus úton hátrafelé történt.és légerotanilag kiegyenlített volt. A szárnyvégek csatlakozási helyei a motorgondolákon kívül voltak. úgy.5 óra A kiegyenlíto Flettner-kormányok a magassági és oldalkormányok. Tuzgyorsaság 900-950 lövés percenként. A törzs elorészében volt a fülke. A futómu két egyforma futómuszárból és Kétkét támasztóducból állt. Ezek a szárnyfékhez hasonló muködtetésuek. Az elsosegély csomag a törzs baloldalán. 1. Bombateher (következo variációkban): a) 1x1000 kg b) 1x500. az összteljesítmény 4000 watt 25 V feszültséggel. A meleg levego beáramlásának szabályozása kézikarral. Az oldalrészeket az ablakkeretek erosítették meg. mozgatásuk tolórudak segítségével történt. amelyek szinkronban mozogtak. valamint az ülés. A hajtómu és a repülést ellenorzo muszerek. Valamennyi kormányszerkezet tömeg. 7. 13 mm urméretu elektromos távvezérlésu géppuska végezte. amelyeket csavarral szereltek össze. fémhéj építésu volt. valamint a csuroállító (trimm-) Flettner-lapjai a pilótaülésbol állíthatók voltak. hogya bevont kerék vízszintesen feküdt aszárnyakban . A fülke futésére a motor hutovize által felmelegített levegot használták. A pilóta és megfigyelo külön légzokészülékkel rendelkezett. benzin befecskendezéses folyadékhutésuek. amelyet két-két felso. Ezt a fegyvert a rádióslövész kezelte. valamint a két külso részbol állt. Javadalmazás: 2x1000 lövés. karimás keresztpántokkal erosítettek össze.b) két db MG. 17 típusjelzésu. ezek aszárnyközéprész futómubakján voltak csapágyazva. A villamos teljesítményt két 2000 wattos generátor szolgáltatta. Ide tartozik még a bevon ható farokkerék is.

. 05 sz. sz. gy. -' ~ . CI l/) lll. aZO. :3 -.. ZO+03 sz.. ll. sz. prato tipus Turullakótoros éjszakai vadószgep gy. gy.~ .j' ti Q'i. ~ ~ :b :3 ~.. 09 és ZO+10 sz. O l'..08 sz...008.: 210.. Me-210 Ca-I zo.: 210. gep azanas ezzel . O:!: :o:O O. 1::. r.020. .012. sz...•.: 210. IQ III Qj I<::: II ::s III O(1) !ll 1 ~.007.005.•. ~ sm './ Me-210 Ca-l prototipus \.J 1\) •••• . n~héz vodószgép ótépit~s.. 003. MfI-210 Ca-IlE közelfelderltó pratotipus ZO.

". ." A magyar Me 210 Ca-1 gyorsbombázó alap változata 175 .5m J '''''. '. \ \ .

." p' .' A magyar Me 210 Ca-1 gyorsbombázó páncélozása (felül) és a nehéz vadász fegyverbeépítési rajza 176 .

valamint a meghatározott helyekre eloírt 63 db felirati szöveggel.a magyar légiero felségjeleivel és lajstromjelzéseivel.4 m-es fesztávolság ú szárnyfelületre 20x5 koordinátakockában határozza meg.és rombolórepülo-századaihoz. a világosszürkéhez adott kevés lila színnel elérheto. A 70-es sötétzöld általában a szobanövények levélzöldjének felel meg.A Me 210 Ca-1 romboló festési utasítása A Dunai Repülogépgyár Rt. a gép német és magyar változatának festési utasításait tartalmazta. A 0-10-ig terjedo bal szárnyrész a koordinátapontokban bejelölt egyenes vonalakkal oszlik meg a 74-es és 75-ös színárnyalatok között.a szárnyakra vonatkozólag .a végátadáshoz kapták meg a végso rejtofestéseket a felség.az utasítás a 16. A 02-es szürke szín megfelel a magyar cementszürke megjelölésnek. A gyártásból a repülogépek. hogy ez a találkozás az alsó szárnyfelület oldalán történjék. nevezetesen.000-859. Ugyanezeken a rajzokon megtaláljuk a felségjelvények pontos helyét és beméretezett M.a bemérések után . G. zegzugos töréssel kell a színárnyalatokat egymásba átmosni.ag y 177 . a könnyufém szerkezetekre eloírt korróziógátló alapkezelések után. A Dunai Repülogépgyárból kibocsátott összesen 270-272 darab Me 210 repülogépbol a német-magyar repülogépgyártási szerzodésekben elore meghatározott módon. egységes. A Me 210 repülogépek felülnézetbol történo rejtofestését . posztó. 76-os színárnyalattal val. khakiszínu katonaruha színéhez adott kevés sötétzölddel érheto el. Ezeken feltüntetették amotorgondolák festéseit is a motorágyakig. vagyis egy fehérbol és feketébol alakított világos tónus. Hasonlóan kell az elso világoskék. A napi két gép kibocsátás ra (kb. Ez a rajzrész ugyancsak kitér a színárnyalatok átmeneti kialakítására. által 1942-44-ben gyártott Messershmitt Me 210 Ca-1 rombolóról 1991-ben elokerült egy fénymásolt muszaki rajz. a további motorburkolat-festésrol külön rajzcsoport intézkedik. 160 db repülogép (néhány. de még mindig világos színárnyalat.értelemszeruen . Augsburg rajzait és eloírásait vették figyelembe. Értelemszeruleg a német gépekre az eredeti német. mind az alsó színnel való csatlakozásoknál. bovebb tájékoztatásul: a 74-es szürkészöld a nálunk régen használt. A 8-210 Ca-1 öszszeállítási feliratrajz ezek szövegét is pontosan tartalmazza. a megjelölt helyeken . világosszürke RLM 02 jelu fedofestéssel kerültek a berepülo. akik a fenti jelölés szerinti színmintákkal nem rendelkeznek. viola alaptónussal: jobbra-lefelé 45° sraffozás RLM 70 sötétzöld: 45° sraffozás RLM 76 világoskék: sraffozás jelölésben jelölésben jobbra-felfelé függoleges RLM 02 világosszürke: sraffozás jelölésben vízszintes (Megjegyzés: a feliratok helyzetéhez képest) Az RLM-szám a Reichs Luftfahrt Ministerium (Birodalmi Légügyi Minisztérium) által eloírt szabványos rejtoszín.és lajstromjelekkel. A 76-os világoskék a fehér színhez adott igen kevés kékkel elérheto "égszínkék". napi hárommillió pengo értékben) felfejlodött repülogépgyárból 160 db Me 210 típus került a légiero gyorsbombázó. számon kiadott festési és rajzutasításait követte. hogy 100 mm szélességben. a századoknál végzett javító és megkülönbözteto festést kivéve) az augsbrugi gyár 8-210. pontos koordináták és elosztás szerint: RLM 74 szürkészöld: jelölésben négyzetekkel sraffozva RLM 75 szürke. Külön ábrákban tért ki a festési utasítás a színárnyaiatok közötti átmenetek képzésére.és átadóüzemhez. A magyar légierohöz került kb. Mindkét szárnyfél rajzáról pontosan leolvasható a négyfokos hátranyilazás helye és kialakítási formája. A fedofestésre a rajzokon a következo öt rejtoszín alkalmazását írták elo. a magyar gépekre a rajzon megadott és lefordított szövegeket festették fel.ó találkozásoknál eljárni. mind a felso. Azok számára. Erre vonatkozólag a jobb szárnyfelület festési rajza külön ábrát is tartalmaz! A Me 210 repülogépek törzstol jobbra eso szárnyfelületének felso festését a 10-20-ig terjedo festési koordináta rendszer tartalmazza. ezért a gyártási és festési utasításoknál is egységesen a Messerschmitt A. 1:1 arányban részesült volna a két légiero. A 75-ös színárnyalat egy. ahol . Ez az augsburgi gyár által átadott dokumentáció része volt. arra ügyelve.

O + 01-tol a Z. "Sas" gyorsbombázó-századnál Herszényi István. A hadmuveleti repüloegységek keretében.gyárilag . fekete mezobe rajzolt fehér kereszt.1 + 59-ig terjedo jelzést viselték. Külön rajz intézkedett a függoleges vezérsík foltozás os festésérol. négyszínu "csuka" foltozás a gép minden oldalfelületére eloírt formában ebben az idoben minden új Messerschmitt típuson általánossá vált. és a három századot Martini Albert ornagy osztályparancsnok alárendeltségébe helyezték. ezért a gépeket átfestették. amelyek egyben a Me 210 típusváltozat kialakítási formáit is megadják. "Villám" gyorsbombázó-századot. A törzs festési utasításait tíz hosszanti és öt keresztmetszeti koordinátába foglalták. János százados parancsnoksága alatt. majd Hollós János századosok paran~snoksága alatt kísérleti bevetéseket végzett az 5/1. Krudy Ádám. és a 102/2. míg a jobb motornál violaszürke marad. míg alsó harmadát 76-os világoskékre kell befesteni. a 102/1. majd Háry Kálmán századosok parancsnoksága alatt. háromtized rész 02-es világosszürke és öttized rész violaszürke foltoknak. a két középso törzsszektornak megfelelo nagyságú betuvel és számokkal. A háromtollú légcsavarok nagy felületu kúpjait ugyancsak alárendelték . között. és alapját képezte az erre felködösített kéttized rész 74-es szürkészöld. értelemszeru. a törzstol számítva piros-fehér-zöldre. Péterdi A. Ugyanígy a vízszintes vezérsík külso felére is felfestették nemzeti színeinket. A magyarországi hadmuveletek során a Repülo Kísérleti Intézet tagjai ból megszervezték a 102/3. Lajstromjelként a magyar Me 210 Ca-1 típusú repülogépek a Z. Dóczy alezredes parancsnoksága alatt. A motorgondolák felso festése megegyezik a megfelelo szárnyrész színárnyalatával. háromtized rész 02-es világosszürke és öttized 75-ös violaszürke foltot kellett a világoskékre ködösíteni. amely az oldalfelületek festésével lényegében azonos volt. ebbe a középso sávba még pontosan elosztva kéttized rész 74-es szürkészöld foltot. A festési utasítás eloírta. Jellemzo a Messerschmitt-gyár precizitására.a 74-es szürkészöld és a 75-ös violaszürke festéssel látták el.felso sávban a szárny által meghatározott színt. a fehér keresztes magyar hadijelet festették fel. Ez a jellegzetes.három egyenlo részre osztva . az alsó sávban a 76-os világoskék színt. Amotorgondolák oldalának festése .) Amotorgondolák és légcsavarkúpok festés ére ugyancsak két eredeti rajz ad útmutatást. hogy az alsó világoskék színt a felso színig megfelelo átmenettel felfestve. vagyis a bal szárnyon a 75-ösrol a 74-es szürkészöld színre vált át. Ez úgy készült. A felso két törzsszektort . Szerk. Ferihegyen. amerikai bombázókötelékek ellen 1944. külön rajzokon és hálózati koordinátákban adták át.hosszirányba váltakozva . hogya Dunai Repülogépgyárnak a Me 210 repülogépek törzsfestési utasításait az eddigieken túlmenoen.alezredes parancsnoksága alatt. "Bagoly" kísérleti éjjeli vadászrepülo-századnál. a rajzon látható pozícióban.formáját a német gépekre. felújították a repülogép-javító üzemek- 178 . A gépeket öt harci egységben vetették be: eloször a Repülo Kísérleti Intézet romboló-nehézvadász kötelékében. "Tigris" gyorsbombázó-századnál Bodó Pál százados. alsó másfél szektora pedig az RLM-76-os világoskék alsófestést viselte. A törzs festési rajzán pontosan megtalálható a felségjel formája és pontos helye. amelyet a középso szektorokra is felfestettek. A magyar légiero részére gyártott gépeknél ugyanide kerül a kilenc kockából képzett. A hadmuveletek során a Me 210típusok több súlyos sérülést szenvedtek. A Messerschmitt Me 210 Ca-1 típusú. kétmotoros rombolókat az elozoekben leírt "kikészítésben" adta át 1942-1944-ben a Dunai Repülogépgyár a Magyar Királyi Honvéd Légieronek. hogy az egyik szárnyával függolegesen lefelé álló légcsavar kúpját a kerület kétharmadában a motorgondola rejtozo színárnyalatára. de ezen pontosan berajzolták a német gépekre festendo horogkereszt méreteit és elhelyezését. A pilóták átképzése a Magyar Királyi Honvéd Repülo Kísérleti Intézet rombolókiképzo tanfolyamain történt. míg középen keverékszínt ír elo. ahová a magyar légiero gépeinél.a rejtés követelményeinek. majd Tomor László százados parancsnoksága alatt vetették be 1944 augusztusátóI. április 530. A magyar gépeknél a függoleges vezérsík felso felét három részre osztva piros-fehér-zöldre festették. Dóczy Lóránd hmtk. (A fényképek szerint a szárnyakon lévo magyar felségjel 1x1 m-es.

kétüléses közelfelderíto és kiképzo repülogépeket. a gépeket általában az RLM 70-es sötétzöld festéssel látták el egész felso felületükön.O + 96 lajstromjellel) teljesen sötétzöld színben és . színes diafilmen megorzött parancsnoki gépe (a Z. Másik jelentosége abban áll. Nem követünk el nagy hibát (ezt az ismert fényképek és színes diák igazolják). hogya gyori Krayer Festékgyár ráállt a Messerschmitt-színárnyalatok hazai eloállítására és szállítására. gondoljunk csak a Junkers gépeken alkalmazott "kukacos" festés- formákra vagy az új Heinkel-foltokra. Az állítás igazolására még egy érdekes tény szolgál: Gyorben 1939 óta gyártották. a WM-21 Sólyom kétszárnyú.iOOffiy~L "B" reszlet '7S-relll9ll1pSó. amellyel minden idoben és felhasználási helyen. végezte -"t>:. hogy bepillantást ad az 1942-tol kialakult repülogép-rejtofestési elvekbe. Jó példa erre a 102/1.ben és a fronton is. Az egységesítés szándéka a Messerschmittrejtofestésre mindkét nagyüzem nél egyértelmuen felismerheto. a legkevesebb kiegészítéssel megoldható a repülogépek rejtése a földön vagy alacsony repülés közben. A vizszintes vezersik oLso festese 12345 6 7 8 9 O __ fekete szürkeszöld ~~CJCJCJ szürkesviolo ~M~ RM~ vilogoskek RLM% RLM szürke RLM02 ~M04 sarga piros CJ~ feher zöld A magyar Me 210 Ca-1 gépek szabványos felso fe/ületfestése 179 . amelyek többnyire csak fekete-fehér fényképfelvételeken alapulnak.és igen sokszor a makettforgalmazók . és színárnyalatokban messze eltérnek a valóságtól. Ezeknél természetesen már nem tartották be a gyári festési utasításokat. sorozatban gyártott Messerschmitt Bf 109 G együléses vadászrepülogépeit. amit az is alátámaszt. ugyancsak hasonló eloírások szerint festette a német-magyar repülogépgyártási együttmuködésben. A Dunai Repülogépgyár megorzött Messerschmitt festési utasítása abból a szempontból is nagy jelentoségu. hogy véget vet a makettezok .t~ JelzÖszamok.ugyanezt a rejtofestési rendszert és színárnyalatokat alkalmazzuk. Az utolsó megrendelt sorozat 16 db gépét 1942 végén adták át a légieronek.dobozokon is közölt festésmód-találgatásainak. ha a Bf 109 maketteknél . "Sas" gyorsbombázószázad egy korabeli.'reszlet 16-9~-F. Más repülogépgyárak ugyanebben az idoben hasonló kísérleteket végeztek. és az MWG festoüzeme már a Messerschmitt-eloírások és -színárnyalatok felhasználásával el a rejtofestésüket.dekoratív módon törzs-orrhoz egy címerpajzsban felfestett "Sas" századjelvénnyel. a honvéd légiero megrendelésére. A Gyori Magyar Waggon és Gépgyár Rt. amelyek hivatalos kivitelezésiforma-eloírásait ilyen részletességgel még nem ismerjük.a megfelelo arányban megváltoztatva . amelyben olyan univerzális színharmóniát találni.

nkent_ ..t.kh" 3m J I :1.(]. Sas szazad -~. .1QlL1 ViUam szazad [RK II -~ bordft.• 650_ rY I 2250 I n_J A Me 210 Ca-1 magyar (felül) lA miretek mm-ben] és német változatának szabványos fes tése 180 . "C" reszlet . •• piros Szarny alulnezet 900 "Y" "Z" reszlet reszlet C:=J fehér ~ zöld "X" reszlet 1ff8 ~~ X ffi r A sarkany szabvanyos fes te se megggyez~ar festessel •.. o jol""'.Jszegely~z~IS lapon klVU 12f:ketl2 [z O C :=6 It1 M.I'i'llol. lIJij) RLM szürke RLM 02 RLM 76 75 szürkesviola fekete 04 sorga vIlagoskek CGIim r::3D m11 Q. r~tetojas"zöld ~gcsavorkuR variaciok QQSZk~ j\. sot@tZóld-RlM 10211.t.

llgyzes! ~ 53 52 A tehlszammal nem jelölt feliratok szC1vege azonosItatlan Motor gondolo .L. • _.li _ _ .A törzs baloldali feliratai 15 ( 20 I 53 Motor gondolo . 58 ------2. __ ----2LA futomü feliratai A Me 210 Ca-1 gépek szabványos feliratainak pozíciói 181 ._e ----_22."B" nezet ~\\ D ~~«'~ ~ A ka~QS2~odo szegetyezese fekete o Megj."A" nezet A szarny felso felületenek feliratai <{~ 40 ...

AG VA R SASOK .A törzs jobb oldali feliratai Feliratok a törzs belsö oldalan Megj~gyzes I A t~tetszQmmal feliratok Slovege nem jelott Qlonositattan SzarnLiarhato felületenek felsö jelölese A Me 210 Ca-1 gépek szabványos feliratainak pozíciói 182 M.

Szolgálati csúcsmagasság 11 550 m. Anémet légieroben alkalmazták a G-14/R2 és R4 változatát is. így a gép magassága 2. tömeg 3200 kg.R.0 min.i e. 150 tölténnyel és 2 db Rheinmetall Borsig MG 131/13 géppuska egyenként 300 db tölténnyel. magasság 2. tömeg mellett 5800 m-en.774-ig terjedo számozás).g. hogya hossz nagyobb. illetve 1355 LE (996. a Bf 109 G-6 alapváltozatot gyártotta. sebessége 630 km/h 6900 m-en. minden példány már Galland kabinnal épült. utazósebessége 520 km/h. vagy 998 km 300 I-es póttartállyal 510 km/h utazósebességgel. emelkedés 17. repülotömeg 3148 kg. foleg gyártási pontatlanságuk miatt. és a Bf 109 G-6/R4 vagy R6 változatot 2 db szárny alatti pót MG . A max.876- ig terjednek.775-tol V. A Me-naptárban látható két fotón gyori gyártású Bf 109G-4 gépek láthatók 1943 augusztusában.50 m. 9.L é. 3000 m-re 2. 5700 m-re 6. 151/20 gépágyú. ezek között volt Galland kabinos változat is. szárnyfelület 16. sebesség max.A Messerschmitt Bf 109 G-6 vadászgép fobb adatai Motor: 1xDB 605 AM. 1xDB-605 AM vagy 605 AS típusú motorral.10 m2. Fegyverzet: 1xMauser MG. A többi adat aG-6 alapváltozatával megegyezik. A teljesítmény 1475 LE (1084.io 183 .0 mis startnál. valamint a függoleges vezérsík faszerkezetu és nagyobb felületu. Fesztáv 9.94 m. max. Bf 109G-6/U2 Bf 109G-6/R2 Magyar Ki r á I. látható a sima.5 kW). 547 km/h O m-en.92 m. 600 km/h 3000 m-en. 590 km/h 2000 m-en.3 kW) 5700 m-en. A sárkány eltérése az.1511120 gépágyúval. a sorozat elso negyven db gépe még G-4 típus volt a beszerelt 7.v éd. Az elso öt gép átadásakor készült felvételek. hossz 8. amely MW-50-es gyorsítóval van kiegészítve. Hatótáv: 563 km a normál rep. Az oldalkormány alakja változott. öt percig üzemeltetheto.9 mm-es géppuskák miatt (V. A gyo ri Magyar Waggon és Gépgyár Rt. szolgálati csúcsmagassága 12 100 m. Az MW 50 bekapcsolásával startnál 1800 LE (1323. max. Magyar területen csak német egységek alkalmazták a Bf 109 G-6/R2 változatot 2 db szárny alatti WU.6 kW) turbófeltöltéssel egy m-en.750-tol V. A Messerschmitt Bf-109 G-14 változat aG-6 módosítása volt. 621 km/h 6900 m-en. Az ismert G-6 variációk V.9 min. szerkezeti tömeg 2680 kg. amely MW-50 gyorsítóval van kombinálva. a gépek teljesítményadatai ±4%-kal szórnak.21 típusú 210 mm-es rakétával. leszállósebessége 140 km/h.y iH'o n. dudor nélküli motorburkolat.60 m.03 m.

MESSERSCHMITT Bf 109G.6 3m J Bf 109G-6/U2 184 .

..1..~ ....-=~ _....-.~ ~- 185 .....= . if'. ~--=--:1:> --.. -E. ~ c::::7 10.... +20 o =:~--=.. .. .. 2.

MESSERSCHMITT Bf 109G -10 3m I 186 .

. 2m nézeti rajza A Me 109 G-lO egyik változatának Magy 187 .I H 04-Q-W G llJKI ~_. 0123456 1 •• II I 1m I 1..

sebesség: 621 km/h 6900 m-en Csúcsmagasság: 11 200 m Hatótáv: 572 km (998 km 300 I-es póttartállyal) Szerkezeti tömeg: 3148 kg Leszállósebesség: 150 km/h Futóméretek: fofutó: 660x160 mm (690x190 mm) farokfutó: 350x135 mm Fegyverzet: 2xMG 131 (13.5 Szárnyfelület: 16. hajlított része a normál abroncsméretu fofutóval készült. A jobb kilátás miatt sok gép hosszú szárú sarokfutóval épült.12087 Fesztáv: 9. A vadászvédelem szervezésére és irányítására alakult Jager Stab mindent elkövetett a vadászgéptermelés növelése érdekében.05 m2 Max. A 101. MW-50 vagy GM-1 (U2) gyorsítóval szerelve Startteljesítmény: 1475 LE (1084. miközben a harcoló alakulatok állandó géphiánnyal küzdöttek.0 mm) géppuska 1xMG 151 (20 mm) vagy MK 108 (30 mm) (U4) gépágyú FUG 16ZY. A generátor kisméretu fedolemeze és az olajszivattyú terjedelmesebb burkolata a G-5 és a G-6 trópusi változatairól került át a G-14-re.02 m Magasság: 2. A gépek külso póttartály-felfüggesztovel épültek.A G-14 fobb muszaki adatai Motor: Oaimler-Benz OB-605A típusú. FUG 25 jesítményu vadászgép gyártását igényelte. 12 hengeres. A gyártás szuk keresztmetszete nem tette lehetové új típusok sorozatgyártásának beindítását. ez R/3 változatú volt. Ez a típus MW-50 vagy GM-1 teljesítménynövelo berendezéssel volt felszerelve. benzin-befecskendezéses. honi vadászrepülo-ezred 1944 ?ugusztusától nagyobb számban használta a G-14 változatot a W-OO 1W-200-as jelzéscsoportban. Néhány korai géptol eltekintve a G-14-nél az Erla Muvek által gyártott.92 m Hossz: 9. fordított V állású. késoi változat 188 SASOK . A G-14 korai változatai standard fémszerkezetu faszerkezetu függoleges vezérsík. A Luftwaffe vadászegységeinek gerincét a Me 109-es és az Fw 190-es gépek alkották. Rádiók: 1943-44 fordulóján a szövetséges légierok fokozódó nyomása több és a meglévoknél jobb tel- A Me 109 G-14 vadászgép oldalnézete Galland-kabinnal. A kapacitás a létezo típusokra volt lekötve. 4 kW 520 m-en: 1355 LE (996 kW) Hutofolyadék: víz+glikol+korróziógátló anyag keveréke Tüzeloanyag: 87 oktános B4 jelu benzin Légcsavar: VOM 9. tulajdonképpen a G változatok legjobb tulajdonságait egyesítette magában. A legtöbb G14-es gép DB-605 A motorral épült. de néhány nagyon késoi példányon megjelent a széles abroncsú futómu is. amelynek magassági teljesítményét egy kis kompresszor beépítésévei fokozták. amely a G-10 változat jellemzoje. A G-14 már az új irányelvek szerint kialakított. racionalizált típus volt.

MESSERSCHMITT Bf 109G -14/U6 3m 1 189 .

:ntbz..Hj:cc·-~l. C~:::i: A Me 109 G-14 késoi változata és egyes részletei 190 .. mugas..czctll fOgguleg<. lIl(lzgásai .:~: " UldulkllllllilllY. / .Hi ··U ~ 11LO'!1S MagassÚgi kllllnán)'.·.:r .. ~r j "f J ·\33°:z: . H::iH..-8-8 Csürolapok..'-C-=-~Y3L..-A-A .s vaérsikkal. B Kormánylapok mozgásai. 2204()':t:1So I '..j·H Kési\i \'lÍ1t(J~at. rasz~r\.. F':klap/vizhütil-r.

.....................

:

Korai változal, alcl"my. kÖllnyilfém S7.erke-;:clúfllggól.:gc:s v~k'"

....' .. 1.
. .

.: ..... ~:.... .
:: '!

r···..

t --1"~ .
. .

....

_._~

__~--~

:;:::·.::-,:cr . EJ·:....f~ ..· '.. ·~,. . .......... ;. :;;· \...

Olajpumpa

botillís a 131'109 G-14-en

A Me 109 G-14 késoi változata és egyes részletei

191

101/11. vadászrepülö-osztály

4. vadásszázad

( 101/4. "Vihar")

JOI/IlI. osztály 8. század (101/8

"Ricsi")

P",,~dy "'"ló ",b

5

AJ:~ ~

RLt\l 74 sötétszürke RLM 75 középszürke

RL:\! 76 világosszürke RU\ I 23 vörös
'ilágosbarna

RL~l 21 fehér RLM 25 zöld RLM 22 fekete

RLM 04 sárga

A Me 109 G-14 egyes festésmintái

(felül) és G-6, ill. G-14 gépek jelzései

192

Focke-Wulf Fw 190 F-B vadászbombázó Anémet Focke-Wulf repülogépgyár 1942-ben áttervezte a már gyártásban lévo Fw 190A típusú vadászgépet földi harcokat támogató feladatkörre. Ennek során eloször csatarepülonek, majd késobb vadászbombázónak nevezték az F-jelu új változatot. Ezeket erosebb futómuvellátták el, oldalról és hátulról páncélozták a pilótaülést, új rádiót építettek be - FuG.16Ze típust -, és a törzs alatt egy ETC 250-es, a szárnyak alatt egyegy ETC 50-es bombafelfüggesztot szereltek fel. A motor a BMW 801 D-2 típusú csillagmotor volt, 1770 LE max. teljesítménnyel (1301 kW). Ez 3000 m-ig megfelelo teljesítményt adott, nagy magasságban való üzemeltetésre nem alkalmazták. Az 1942-ben kiadott F-1 típusból 30 db, az 1942/43-ban kiadott F-2-bol 271 db, az 1943as F-3-ból 274 db épült. Az F-4 azonos volt az F-2-vel, csak az Arado-muvek gyártotta. Az F-5, -6, -7 változatok csak speciális felszerelésu altípusok voltak, míg az F-8-as közel 5000 pld.-ban gyártott vadászbombázó volt, amely 1945-ig szolgálatban maradt. Fesztáv 10,506 m; hossz 9,10 m; magasság: 3,95 m; szárnyfelület 18,30 m2; szerkezeti tömeg 3103 kg; felszállótömeg 4700 kg; max. sebesség földközelben 585 km/h; utazósebesség 530

km/h; hatótáv 455 km; csúcsmagasság 8500 m. Fegyverzet két db MG.131 13 mm-es géppuska; két db MG.151/20 20 mm-es gépágyú, 1xSC 250 bomba három 4xSC 50 kg-os vagy 4xSC 75 kgos bomba. Esetenként 115 I-es póttartály. A M. Kir. Honvéd Légiero 1944 októberében kapta az elso 18 db Fw 190 F-8 gépet, amellyel a 102/1. (Pávián) zuhanóbombázó-századot fegyverezték át a Ju-87 D5 gépekrol erre a korszerubb típusra. A Lévay Gyozo százados parancsnoksága alatti álló század 1944. október 17-tol muködött egyre súlyosabb harcokban, karácsonyra elvesztette gépei nek a felét. 1944 decemberében és 1945 januárjában további 18 db német gépet adtak át, ezzel megalakult a 102/2. (Puli) század és a 102. vadászbombázó-osztály is. A gépek W.501-tol 572-ig terjedo számozást kaptak, de ez - fekete színnel felfestve - csak az elso 18 gépen mutatható ki. A második sorozat 18 gépén a teljes számozás nem mindig látható, de a motorburkolaton fehér színnel - a két utolsó számjegyet tüntették fel. A január után kapott 2x18 gép átfestésére már nem volt mód, ezek részben eredeti német jelzésekkel repültek, csak a fehér sorszám volt feltüntetve a motorburkolaton (37-tol 72-ig). A megmaradt példányokat 1945. május 8-án felrobbantották egy ausztriai repülotéren.

193

o
1

5m
j

Az Fw 190 F-B vadászbombázó

nézeti rajza

194

. ~~~~ feketészötd 70 :. vit..+521 sz.Csatarepüló jelvenye osztály Bal szárny felso festés RLM szürke 02 sárga Ol.~:/~.1. A 102. alul a W. Csatarepülo osztály jelzései és festése. ?-4 -. : piros 23 <:".'.'':::'.szürkéskék 76 ezüst 03 fekete •• zöld.~. gép 195 .. oz.:':: .~: ~.Számjelzés /méret/és kúpfestés változatok 102.

Kemenesszentpéter Focke Wu{f F.w: 190F-8 102. 1944. 2. január 2.vadászbombázó Lévay Gyózó oszt. majd Csatarepülo osztály egyes gépeinek festése 196 MAGYAR SASOK . gépe 1945. Csatarepüló 1945. február.W 190F-8 102/2. "Immelmann" FockeWulf F.Focke Wulf F. Börgönd. osztály Focke Wulf F.november. gépe 1944.Vadászbombázó század Horváth Sándor szkv. Vadászbombázó. 1!lJ F-8 102/1. Kemenesszentpéfer század A 102.\iI. Börgönd. október.pk.YV. 190F-8 J/SG Kiképzés.

F. gépek szerelése a korábban ismertnél. db 81 X/G 210 Gyor 167 58 Fw Ca-1 db 16repülogépjavító 96 RMI-6 12MedbdbG.29Sóstó Z/G Horthy-ligetRt.. KA-8. szeptember 1-jéig további 21 darabot adtak át. 1943. G-s. Ez 129 magyar és 71 német gépet jelent.-- 1 2db X/H Levente-I1. augusztusig 51 db készült a magyar és 51 db a német légiero részére.Ca-1 \ Me104dbdb 109 63 109 Bp. db (német-magyar45-50 db eloszerelt db munkaközösség) Kobánya-Budatétény Káplár Káplár II. 197 . majd 1944 decemberéig a 80 darabos rendelésbol még 56 db került a magyar légierohöz. példány . C.Repü/ogépgyártás Magyarországon 1938-1944 Repü/ogépgyártás üzemek szerint 96B -NBJ) Levente-II Fw-58 G6 (21G4. 73016210 1WM-21 92Kobánya Me-109G 7W. az utolsó 16 db légcsavar és motor hiánya miatt nem került berepülésre sem.Me1dbG4 Rt.db üzem db export 2kérdéses) 7212 db 98WM-21B 2dbDunai db -1378 Fw MÁVAG Medb11dbdb 58** 8M. Az összmegrendelés 131-131 db volt a HM és az RLM részére. A. ** A gyori MWG termelésében az újabb adatok szerint jóval több volt az Fw58 KA-7. 1941-es megrendelésekre 1943. Ezekbol 8-10 darabot a szereloüzem munkásai a Budaörs közeli erdos területen szétszedve elrejtettek. 128 G Me-109G + Székesfehérvár- * 1944. október végéig 184 db gépet adtak át. 20 darabot kiszállítottak.

000 sorozatokból.G. Ju dbRt. A gyár a saját 91.ebuló Gerle 2 db HA-NAK Cimbora Pilis Móka 102db db -db rep.-5-5 dbépült)vit. ezeket az MWG végszerelte és komplettírozta. (átvéve 62 52 Esztergom Budapest (1922-1944-ig Fw . GG. Össz. a 95.+EM-29 R-21 gép db 20 2db db német 58 dbrészére 1120 M-24 db M-27 20 Gyorbo/) 22 Vöcsök. 5M-22 6 Ferihegy Repülogépgyárdbdb PIRT58 Aero-Ever Rt. 431. 421.301. a 95.401.001-es sorban 140 db. októberig még 63 db gépet adtak át.201-es sorban 60 db. további 6 db a bombázásban elpusztult. 95. G14 vadászgép 197 ~150 281 53 Luftwaffe 39 M. 441.W. a 95-262-es sorban 6 db gépet adott át. április 13-i bombázás után a német fél jelentos számú alkatrészt és fodarabot szállított le a bombasérült ausztriai üzemekbol. 22 EMESE db 2Pestszentlorinc össz. Rt.sz. sorban 30 db. 198 • .-- 1EM-29 db II.001-es gy. az alkatrészeket más gépekbe szerelték be Az újabb kutatási anyagok szerint 1944-ben az MWG által gyártott és szerelt gépek száma nagyobb volt. 1 92 *388 481 * Az 1944-es bombázások során 10 gép elpusztult.321 Le. fél 1000 6MSrE Tücsök. (Gyor) Bf 109 G4. félbemaradt Káplár Pinty M-24 5 db Kevény A magyar-német repülogép-gyártási termelés a gyárak szempontjából M. Ezután 1944. azaz 236 db-ot . a HM részére 35 db-ot a 95. Ezek megoszlása 2:1 volt anémet és magyar fél részére. mert az 1944. Kir.

Azaz összesen 241 db. (Horthy-liget) Me 210 Ca 1 romboló 157 113 53162 50 Luftwatfe M. Akiürítésnél részek és fodarabok száma százas nagyságrendu elszállított alkat- Dunai Repülogépgyár Rt. 3-j és 13-j bombázásban *** Mivel októberben még 2. 64 db Me 109 ismeretlen. 50 db Me 109 nem ismert változat a 125. Ga14 típusokhoz.** 499FAG. G14 vadászgép 1944. - 167 Össz. így a gyori szerelés teljesítménye 540 db + 6 + 4 bombázásban elpusztult vadászgép.15-ig D itt szerelt Kobánya. max. 15-ig 14 munkanap volt. Rt. 29.1 H 104 272 H Az 1944-es bombázások során 6 gép elpusztult.000. mivel az MWG iratanyagának és számláinak teljes átvizsgálása a mai napig sem történt meg. Budatétény. Megoszlás ismeretlen.-X. Ez minimum 173. sorozatból. Kir. 37 db Me 109G-14 az 510. sorozatból.000 gy.000 gy. üzemei kerültek elobb **** 128 majd Gyorbe. ez napi 5 géppel 70 db kiszállítását jelenti. de emellett elvégezte az alábbi munkálatokat: 34 db Me 109G-8 fotófelderíto legyártása (ebbol 12 db F. F.110 Le. D motor *** 222 277 5512 562 1944.G. Dunai Rt.sz.000. IV. amelynek megoszlása nem ismert.M.000.000 gy.801-812-ig magyar századhoz került).G. ezek régi számukon újra épültek W. konzorcium termelése. 749 db vadászgép volt. B. (Csepel).sz. 45-70 a FAG. így a program összeredménye 723 db. 126. a gépek vasúton kiszállításra 9 HH Mivel X. (Horthy-liget) DB-605A. 29-tol XI. komplettírozták oket kb. 56 db Me 109G-6 a 441. az db DB vadászgépekhez.-XI. novemberben még 12 munkanap volt.A gyár az április vége-november vége közötti idoszakban komplett szárnyakat gyártott és szerelt a Ga6. 825. Ez sem tekintheto véglegesnek. ezzel a max.A.000 és 511. Diósárok ismert * 106 db motor elpusztult az 1944.A. a 1. 127.000 és 442.sz. Ehhez hozzáadódik a kobányai F. (Kobánya) Bt 109 G10. sorozatból. 5280 10 RLM Munkaközösség 173-178 1208 605 A. az elért napi 5 teljesítménnyel tornak kellett elkészülnie. mivel Gyorbol 4200 fo munkás dolgozott a budapesti föld alatti üzemekben. maximum 199 db.HMÖsszes minimum megosztás ismeretlen 285 699 RLM VII.1. valószínuleg G-6 változatok. VII1. A sérült gépek késobb eredeti számukon kijavításra kerültek. darabszám 199 lehet 14 nap alatt 70 mo- 199 . Nagytétény.

5 db Argus As-441 86 dbGn-Rh K-9SH 12 18 20 Sie SportSH 10 Siemens 14 összeszerelés.PIRT (Pestszentlorinc) Ju 52/3 mg 14 e szállítógép 226 111 6 28 Luftwaffe Össz.G. XI. minimálisan azonos a szerelt géptörzsek számával *** Gyártás 1944. 1920-1927 * 1941-44 között a 200 db Héja M-hez. további 106 db elpusztult a 1944. így a gyártás 42 db + 70 darab eloszerelt fodarab Hadirepü logép-motorgyártás (1920-1945) 1938 1940 1928-1937 65 db Gn-Rh K-7 Argus 50 db 144 Hirth db 264 212 db WM-14B* Fejes-HieroAs-1 00 Fejes. -- - ***** 1944. 2 be nem számított gép félig készen a gyárban volt.A.5 Kir. VilI. 1010 db HirthHM 504 AZ összeszerelésA 30 RA 76 WM-14A > Bkrsd OB-6050 F. VIli. IV. 90 db Hiero HM 504 AZ 20 db Fiat Gyártási OB-6050 WM-14B A. VII. decemberben egy gép befejezetlenül Budaörsön maradt. további 25 db az 1944. A német kontingens más adat szerint 19 db. pontos adat nem maradt fenn. 27 -i bombázás során elpusztult ** Gyártás 1944. K 1941-43 20 II-Ill. 30-ig. 3-ai és a IV.23 Le. rendelés ebbol 190 épült meg 1944 szeptemberéig. 01-tol kb. M. 15-ig. 128 HM HM 5 db AZ** 54 db Mercedes 132 Gr-Rh ?10 Munkaközösség 90 db MÁVAG-MÁG 671 499 DB 605K-14 Hirth 500504 10 82db már + 294 db Hirth beépítés MWG WM és Dunai Gyor 52 Gn-Rh 120 db WMmens Titánkrsd. 13-i bombázás során 200 .

old. Honvédség verzete II. Sárhidai Gyula: Magyar Kir. 1977. WM14 repülogép. Haditechnika 1993/2. Emlékezteto a Héja típusú repülogépekhez pilóták számára. 1986. 1988. Budapest 1985.Sárhidai Gyula: Légiháború Magyarország felett 1.. Budapest. 101. Messerschmitt Me 210 Ca-1 típusú repülogép muszaki leírása. 45-47. Szabó Miklós . old. Winkler László: Repülogépgyártás a Pestszentlorinci Ipartelepek Rt. 1. muszaki százados hagyatékából W. Budapest.Bf 109-ek a Magyar Királyi Honvéd Légieroben OMIKK. 3. Haditechnika 1996/2. Üzemtörténeti füzetek 11. 80-83. Honvéd Légierok Parancsnoksága Kiadványa 1943. 1995/2. 49-56. Honvéd Vadászrepülo ezred iratai. II. Haditechnika 1992/3. Sárhidai Gyula: A FIAT G-12 szállítógépek az M. Rajlich. (Kézirat) Budapest. Szabó Márton rep. Fegy- Sárhidai Gyula: Messerschmitt Bf 109 G-6 vadászgép. old.Winkler László: Fejezetek a magyar katonai repülés történetébol. Pataky Iván . Üzemében. old. Bü 131 B2. Haditechnika 1993/1.Sehnal. 48-52. Zrínyi Kiadó. 1945 Punka György: Magyar távolfelderíto géptípusok 1940-1943. évbol Insignnia. old. old. Éder Miklós: Magyar felségjelek 1917-1945. old. old. Rend Zrínyi Csoport Kiadása. világháborúban 1920-1945. old. 1996 nyár. München. Haditechnika 1997/3. Haditechnika 1993/4. old. Honvéd Légiero állományában. 1942. A Repüléstörténeti Konferencia Közleményei. 1973-1974. 1992. 1-111. old.M. Dálnoki Veress Lajos: Magyarország Honvédelme a II. Kir. Utóbbiakért köszönetünket fejezzük ki. II. He 46 E-2. évi iratai .M.n. k. Vydavatelstvi Kolinské noviny. Zrínyi Kiadó.a HM. évrol . elnökség 1. Winkler László: Repülogépgyártás a gyori MWG Rt. iratai 1940. 1997/4. a/1943-1944. Vitézi. Jiri: Slovak Airmen 19391945. M. 1-111. old. Punka György: A "Messer" . Sárhidai Gyula: A FIAT CR-42 Falco vadászgép. Nagyváradi Sándor .a Vkf. 1944-45. 1993/3. Muszaki Könyvkiadó. 26-38. (Sólyom). A felhasznált fotók a szerzok. kir. sz. 71-77. Budapest. 38-40. Kováts Lajos: A Dunai Repülogépgyár Rt. London. Kir. kötet. Sárhidai Gyula: Focke Wulf Fw 190 F-8 vadászbombázó.M. Kir. 42-44. Haditechnika 1992/2. Haditechnika 1994/2. doboz. Fiat CR 42. története. 12. Budapest. 38-39. 10-15. Budapest. elnökség. 1993. Muszaki Könyvkiadó. sz.Rozsos László . old.Felhasznált irodalom Bonhardt Attila-Sárhidai Gyula-Winkler László: A Magyar Királyi Honvédség Fegyverzete 1. Magyar Történeti Társulat Üzemtörténeti Szekció. M. Lukács Sándor: Messerscmitt Bf 109 F-4 vadászgép. Budapest. 30-33. 1942 Winkler László: A Me 210 Ca-1 romboló festési utasítása. Vajda Ferenc Antal által küldött egyes dokumentumok vitéz ditrói Orosz Béla: A magyar légierok teljesítményei a Kárpátoktói a Dnyeszterig (Hadinapló). EM-29. Re 2000 Héja. k: 1992. 40-43. Jifi . Haditechnika 1992/4. 30-32. 1991. vállalkozás keretében 1942-44-ben. Kutná Hora. egyes dokumentumok Vajda Ferenc Antal gyujteményébol valók. 90-93.. Honvéd Légierok Parancsnoksága Kiadvány (é. 201 . old. Csanádi-Nagyváradi-Winkler: A magyar repülés története. Sárhidai Gyula: Messerschmitt Me 210 Ca-1 romboló repülogép.) Hadtörténeti Levéltár (HL T) Budapest . Haditechnika 1988/2.és motorleírások.

Olasz gyártmányú hajózóruha vadászpilóták számára 202 .

Tartalom Eloszó 5 Magyar felségjelek 1917-1945 7 Az önálló magyar légiero kezdetei Az ország légiereje a második világháborúban 25 35 Egyes repülogéptípusok festése a régi típusú ábrázolás szerint Egyes repülogéptípusok festése az RLM-minták szerint Egyes repülogéptípusok muszaki leírása és rajzai 109 121 139 Repü logépgyártás Magyarországon 1938-1944 Felhasznált irodalom 201 197 203 .

Bak József .A sorozat eddig megjelent kötetei Sárhidai Gyula . 1954-2004 Dr. Az osztrák-magyar haditengerészet tengeralattjáróinak története. 1912-2005 Csonkaréti Károly: Gyorsmerülés.Sárhidai Gyula: Robotrepülogépek .Sárhidai Gyula: Repülogép-anyahajók és repülogép-hordozók. 1907-1918 Elokészületben: Hajdú Ferenc .Szabó Miklós: Atom-tengeralattjárók.

.

39. 25. a felso szárnyburkolatra erosítve (hat önzáró tartály . 40. 28. 16.9 mm-es MG 17 m géppuskák (1000 lövés/puska) kilövonyílásai Légbejáratok és futoelemek a kabinfutéshez Orrpáncélzat Botkormány Kormányrudazat Páncélozott pilótaülés A pilóta hátpáncélzata Két db 500 kg-os bomba Jobb oldali MG 151/20 m gépágyú (350 lövés/ágyú) Középso. összesen 2640 liter urtartalommal) Olajtartályok Távírász-Iövész ülése Antennaárboc a FuG 10 és a FuG 16 mintájú rádiókészülékekhez Reflexes célzókészülék és pisztolyfogásos irányzó az FOL 131 m. 48. 44. 45. 27. 21. 38. Háromágú VOM légcsavar Légcsavarkúp Homlokzati motorpáncélzat Hutolégbejárat a kipufogócsohöz és gyújtógyertyaülésekhez Kipufogócso-burkolat Oaimler Banz OB 605 típusú 12 hengeres lógó V-motor Hegesztett szekrényes szerkezetu motorágy A 7. 12. oldal) nyomán . Me 210 Ca-1 típusú repülogép 19. géppuskákhoz Hátsó kilátótér ablak Fékszárnymuködteto csigarendszer Fékszárnymuködteto rudazat Elektromotor és szervoszerkezet az FOL 131 forgócsuklós egység meghajtására Forgócsuklók hordószerkezete (magában foglalja a vertikális géppuska-csatlakozóegységet és a vertikális megszakító hajtómuvet) MG 131 m 13 mm-es géppuskák (450 lövés/puska) Szárnybelépoél gömbcsuklós csatlakozószerkezete Futómumozgató szerkezet Futómuszár húzórudazat Futómukerék ajtók Futómugondola Külsoszárny fotartó-csatlakozás (gömbcsukló abelépoélnél és nyírási igénybevétel a középrészen) Zsalurendszeru zuhanófékek (a szárnyak fölött és alatt) Páncélozott csovezeték az olajhutohöz Olajhutok Határréteg beszívónyílás Állítható vízhuto-szabályozó lap Önmuködo eloszárnyak Csurokormány-rudazat Csurolap tömegkiegyenlíto Leszerelheto szárnyvégek Helyzetlámpák Leszállólámpa Farokkerék Oldal. 2. 35. négy azokon belül. 41. 43. 7. 14. 31. átmeno fotartó "Alakváltozó" üzemanyagtartályok. 37. 13. 33. 47. 15. 18. 11. 17. 34. 8. 9. 26. 36.és magassági kormányrudazat Csurokiegyenlíto-Iap William Green: Warplanes of the Third Reich (612/613. 22. 46. 10. 23. 30. 32. 6.ketto a motorházakon kívül. 42. 3. 4.Messerschmitt 1. 24. 5. 29. 20.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful